Munka Törvénykönyve. szabályainak változása január 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1."

Átírás

1 Munka Törvénykönyve szabályainak változása január 1.

2 Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen munkavállaló foglalkoztatási lehetősége Gyermekek után járó pótszabadság Munkaidő-kedvezmények körének bővülése Nyugdíjasra vonatkozó rendelkezések (definíció, rendes felmondás, felmondási védelem)

3 Módosítások háttere évi CXCI. Tv a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 39/2011. (V.31.) AB határozat (mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés a cselekvőképtelen nagykorú személy munka vagy egyéb jogviszonyon alapuló foglalkoztatásának törvényi feltételi és garanciáinak hiánya) 2010/18/EU irányelv (szülői szabadság)

4 Kollektív szerződés Eddig: A kollektív szerződést a felek kötelesek a szerződéskötést követően nyilvántartásba vételre bejelenteni a miniszternél és az adatszolgáltatást elektronikus úton a kormány honlapján lévő adatlapon teljesíteni. Új: állami foglalkoztatási szervnél kell bejelenteni és honlapján teljesíteni. Több munkáltatóra kiterjedő ksz. eredeti, aláírt példányát is az állami foglalkoztatási szervnél kell letétbe helyezni

5 Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló Eddig: korlátozottan cselekvőképes személy 16. életévét betöltötte, törvényes képviselő hozzájárulása nélkül létesíthetett munkaviszonyt Új: nincs életkor szerinti megkülönböztetés, egységesen a korlátozottan cselekvőképes személy esetén a munkaviszony létestéséhez hozzájárulás szükséges. Munkaviszony létesítéséhez, olyan jognyilatkozatokhoz, mely a munkaszerződés módosítására, megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra irányul.

6 Cselekvőképtelen munkavállaló Új rendelkezés (129/B. ) Lehetőség lesz 16. életévét betöltött, bíróság által cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy foglalkoztatására Cselekvőképtelen személy nevében törvényes képviselője tesz nyilatkozatot. Munkakör: tartósan és folyamatosan képes ellátni eü.-i állapotára figyelemmel Munkaköri feladatok részletes leírása Kártérítési felelősségre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók (Mt. VIII. fejezet)

7 Gyermekek után járó pótszabadság Eddig: szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót vagy gyermekét egyedül nevelő szülőt illette meg a pótszabadság Pótszabadság: (16 évesnél fiatalabb) egy gyermek után 2, két gyermek után 4, kettőnél több gyermek után összesen 7 munkanap pótszabadság jár. Új: a munkavállalónak munkanap pótszabadság jár. Mindkét szülőkülön-külön jogosult a pótszabadság igénybevételére Nyilatkozat a munkáltató felé (gyermek neve, szül dátuma + kérhető a születési anyakönyvi kivonat bemutatása)

8 Egyéb munkaidő kedvezmények I. Eddig: terhes ill. szülő nőt illette meg 24 hét szülési szabadság, kiadása: lehetőleg 4 hét a szülés várható időpontja elé essen. Új: az anya jogosult illetve az a nő, aki örökbefogadási szándékkal a gyermeket nevelésbe vette. kiadása: legfeljebb 4 hét a szülés várható időpontja elé essen, DE! (korábbi szabályozással ellentétben) ettől a felek megállapodás keretében eltérhetnek.

9 Szülési szabadság tartamát munkában töltött időnek kell tekinteni, a személyi alapbérét a szülési szabadság megszűnését követően a munkáltatónál azonos munkakörrel és gyakorlattal rendelkező munkavállalók részére időközben megvalósított átlagos éves bérfejlesztésnek megfelelően módosítani kell. Ha nincs ilyen munkavállaló, a ténylegesen megvalósult átlagos, éves bérfejlesztés mértéke az irányadó, Feltéve, hogy nem veszi igénybe a gyermek 3 éves koráig járó fizetés nélküli szabadságot.

10 Egyéb munkaidő kedvezmények II. Új rendelkezés 138. (7) Rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés lehetősége Különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét esetén. (2010/18/EU rendelet: a munkavállaló azonnali jelenlétet követelő betegség vagy baleset esetén, sürgős családi okból adódó vis maior alapján a munkavállaló jogosult a munkából távol maradni.) Tartamára távolléti díj jár

11 Távolléti díj Cél: munkavégzéssel járó díjazással közel azonos mértékű akkor is ha nem végez munkát Számításának alapja: személyi alapbér rendszeres bérpótlékok, műszakpótlék, rendkívüli munka kiegészítő pótléka Rendszeres bérpótlék: munkaszerződésben rögzített azon bérpótlék(ok), melyek munkavégzés esetén folyamatosan megilletik a munkavállalót (pl. nyelvpótlék, képzettségi pótlék, gépjárművezetői pótlék) Lehetnek a gyakorlatban más elnevezésű, rendszeresen járó pótlékok is: pl. jutalék nincs kifejezett tiltás, pozitív eltérés megengedett a munkavállaló javára

12 Nyugdíjas Eddig: a munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, ha a) öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és szükséges szolgálati idővel rendelkezik b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy d) előrehozott öregségi nyugdíjban, vagy e) szolgálati nyugdíjban, vagy f) korengedményes nyugdíjban, vagy g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül.

13 Új: a munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), *az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül, (pl. öregségi nyugdíjként folyósítják tovább az 1954, vagy előtt születettek szolgálati nyugdíját) vagy *az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíj segélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi, munkaképtelenségi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban, vagy rokkantsági ellátásban részesül. (*Ha jogerősen megállapították)

14 Vagyis a korábbi szabályozás szerinti Korkedvezményes-, Előrehozott-, Szolgálati-, Korengedményes nyugdíjra Más nyugellátásra jogosult Rokkantsági nyugdíjban részesülő NEM minősül nyugdíjasnak január 1. -től!

15 Rendes felmondás Rendes felmondást továbbra sem kell indokolni az Mt. szerint nyugdíjasnak minősülő munkavállaló esetén Felmondási tilalom: Rehabilitációs járadékban és rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetén a keresőképtelenség teljes időtartama alatt A felmondási védelem leteltét követően rendes felmondással, eü.-i alkalmatlansága miatt csak akkor lehet jogszerűen a munkaviszonyt megszüntetni, HA eredeti munkakörben nem foglalkoztatható tovább, és eü.-i állapotának megfelelő munkakör nem biztosítható.

16 Ha a munkaviszony december 31-ét követően szűnik meg, és a munkáltató a rendes felmondást, munkáltató jogutód nélküli megszűnését vagy a munkavállaló a rendkívüli felmondást A korhatár előtti nyugdíj megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló (2011. évi CLXVII. Tv) Vagy A megváltozott munkaképességűek ellátásairól szóló tv. (2011. évi CXCI. Tv) hatálybalépését megelőzően közölte, a munkavállaló a közléskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelően, ezt követő közlés esetén a megszűnéskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelően minősül nyugdíjasnak.

17 Rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás jan. 1-től rehabilitációs járadék nem állapítható meg Megváltozott munkaképességűek ellátása jogosult, aki: 5 éven belül 1095 napig biztosított volt, Keresőtevékenységet nem végez és Rendszeres pénzellátásban nem részesül NEM a rokkantság mértékét, hanem a megmaradt egészségi állapot mértéke a meghatározott Ellátás: Rehabilitációs ellátás ha rehabilitálható Rokkantsági ellátás rehabilitációja nem javasolt, vagy rehabilitálható de! a kérelem időpontjában 5 évnél kevesebb van hátra az öregségi nyugdíj korhatár betöltéséig

18 Rehabilitációs ellátás: Pénzbeli ellátás Rehabilitáció érdekében szolgáltatások igénybevétele A folyósítástól max. 3 évig Meghosszabbodik: ellátás ideje alatti keresőtevékenység alatt bekövetkezett keresőképtelenség időtartamával (pl. táppénz) Rehabilitációs járadék: A hatósági döntésben megállapított ideig járadékként kell továbbfolyósítani

19 FIGYELEM! Az ellátásban részesülő, keresőtevékenységet folytatók esetében: a rehabilitációs és rokkantsági ellátás nem nyugellátás, nem minősülnek nyugdíjasnak, az egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők illetőleg a társas vállalkozás tagjai pedig nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak

20 A Munka Törvénykönyvéről évi I. törvény Hatályos: július 1.

21 Ágazati minimálbér Évi 250 óra rendkívüli munka Rendkívüli felmondás helyett azonnali hatályú felmondás Jogellenes megszüntetés esetén: megszűnik az elmaradt munkabér jogintézménye munkaviszony a megszüntető nyilatkozat közlésekor szűnik meg elmaradt jövedelem címén (elmaradt munkabér helyett) kártérítésként max. 12 havi távolléti díj összege Csak tv.-ben meghatározottak esetén van újrafoglalkoztatási kötelezettség Munkavállalói biztosíték (pénz, értéktárgy kezelése) Új fogalom: egyenlőtlen munkaidő beosztás

22 Köszönöm a figyelmet! Dr. Orbán Adrienn ügyvéd, adójogi szakjogász

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

T/4663. számú. törvényjavaslat. a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

T/4663. számú. törvényjavaslat. a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4663. számú törvényjavaslat a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait

Részletesebben

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett Ez év elejétől nagyon sok korábbi társadalombiztosítási és szociális ellátás megszűnt vagy átalakult

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései

Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 2013. január 1-jén hatályos szövegének és a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.)

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Változások a nyugdíjbiztosítás rendszerében előadó: dr. Mikoly Lilian Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Az öregségi nyugdíjkorhatár - 2010. január 1-jétől

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve amit erről egy könyvelőnek is tudni érdemes. Budapest, 2012. június 6.

Az új Munka törvénykönyve amit erről egy könyvelőnek is tudni érdemes. Budapest, 2012. június 6. Az új Munka törvénykönyve amit erről egy könyvelőnek is tudni érdemes Budapest, 2012. június 6. 1 Új Mt. szerkezeti felépítés öt részre tagolódik, 24 fejezet + záró rendelkezések, összesen 298.. más szerkezeti

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény

2011. évi CLXVII. törvény A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. Általános rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában

Részletesebben

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések Magyarország Alaptörvényének XV.

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

Munkatervezés és szervezés

Munkatervezés és szervezés Munkatervezés és szervezés Barhács Oktatóközpont 2007. 1. A munkajog alapismeretei 1.1. Munkaviszony létesítése, a munkaviszony alanyai Munkaviszony: a munkáltató és a munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLXVII. törvény 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 A 2012.1.1.

Részletesebben

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Magyarország Alaptörvénye XII. cikkének végrehajtása érdekében az Országgyűlés a megváltozott

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Bevezető Napi munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermeket vállaló, nevelő szülők nincsenek tisztában az őket megillető ellátásokkal, az igénylés módját,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ 2004. május 5. Alapjogszabály: 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2 A törvény hatálya Hatály - minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar

Részletesebben

Készült: 2015. január 6-án.

Készült: 2015. január 6-án. Készült: 2015. január 6-án. A KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR (MINIMÁLBÉR), A GARANTÁLT BÉRMINIMUM ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR ÖSSZEGE 2015.01.01-TŐL (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős

Részletesebben

Változások és szükségességük

Változások és szükségességük Változások és szükségességük Előadó: dr. Nagy Judit Csilla ügyvéd 2013. szeptember 19. Bemutatkozás ELTE nappali tagozat: 2001 Eastern Asia Hungaria Kft.: 2001. november 2003. április SBGK / Bérczes Ügyvédi

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Bevezetés 2. A rehabilitációs járadék a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján 3

Bevezetés 2. A rehabilitációs járadék a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján 3 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Tájékoztató a rehabilitációs járadék szabályairól valamint a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj és a

Részletesebben

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Új Munkatörvény Könyve hatása az Ágazati Kollektív Szerződésre Összeállította: Dr. Berán Katalin 1 Hasznos tudni valók a kiterjesztett ágazati kollektív

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben