A munkaviszony létrejötte és megszűnése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaviszony létrejötte és megszűnése"

Átírás

1 A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP /

2 a jó munkahely mindnyájunknak fontos További információk: Jó munkahely (csatorna) A TÁMOP / azonosító számú, A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt tájékoztató kiadványa az Európai Unió támogatásával jött létre. 2

3 A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létesítése A munkaviszony általában munkaszerződéssel jön létre, ez alól kivétel, ha a munkáltató a munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatja. Amennyiben a munkáltatót munkaszerződéssel foglalkoztatják, a szerződést írásba kell foglalni, amelynek egy példányát a munkavállalónak is meg kell kapnia. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhat, de ő is csak a munkába lépést követő harminc napon belül. A munkaszerződés kötelező eleme a munkavállaló alapbérének és munkakörének meghatározása, de tartalmazhat egyéb megállapodásokat is, mint például a próbaidő hossza vagy a bérpótlékok. A munkaviszony kezdetét szintén a munkaszerződésben határozzák meg a szerződő felek. Ha ez nem történik meg, akkor a munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő nap, amely azért is fontos, mert a biztosítási jogviszony a munkaviszony kezdetével jön létre. A munkáltatónak kötelező a foglalkoztatás megkezdése előtt bejelentenie munkavállalóját az illetékes adóhatóságnál. Ha ezzel kapcsolatban a munkavállalónak kétségei merülnek fel, akkor ellenőrizheti a bejelentését a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ weboldal Taj-szolgáltatások menüpontjára kattintva. 3

4 a jó munkahely mindnyájunknak fontos További tájékoztatási feladatok A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót általános napi munkaidejéről, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkabérről való elszámolás módjáról, a fizetés gyakoriságáról és határidejéről. Továbbá részletesen is ki kell fejtenie a munkakörbe tartozó feladatokat, a szabadság mértékét, számításának módját és a szabadság kiadásával kapcsolatos egyéb szabályokat. Ebben a tájékoztatóban ki kell térni a munkáltatóra és a munkavállalóra vonatkozó felmondási időre, a kollektív szerződésre és arra is, hogy ki gyakorolja a munkáltatói jogokat. A munkaviszony vége Bár a szabályos munkakezdés kiemelten fontos, számítani kell arra is, hogy probléma merülhet fel a munkaviszony végén. Emiatt érdemes megismerkedni a munkaviszony megszűnésének különböző eseteivel. A munkaviszony megszűnhet automatikusan, ilyen eset például, ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnik. Megszűnhet azonban közös megegyezéssel, felmondással, és azonnali hatályú felmondással is. Fontos, hogy a munkaviszonyt megszüntetni csak írásban lehet. A közös megegyezésről szóló megállapodásnak tartalmaznia kell a jogviszony megszüntetésének idejét és a közös megegyezés tényét. Amennyiben a munkaviszony munkáltatói felmondással ér véget, a munkáltatónak meg kell indokolnia döntését. A felmondás jogszerű oka lehet például a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos kifogásolható magatartása, a munkavállaló kifogásolható képességei 4

5 A munkaviszony létrejötte és megszűnése (egészsége és/vagy alkalmassága), illetve a munkáltató működésével kapcsolatos gazdasági okok. A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt csak felszámolási- vagy csődeljárásra, a munkavállaló kifogásolható képességeire, vagy a munkaviszony fenntartását ellehetetlenítő elháríthatatlan külső okra hivatkozva szüntetheti meg. A munkavállaló csak a határozott idejű jogviszonyának felmondását köteles indokolni, például a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tevő vagy aránytalan sérelemmel járó okokra hivatkozva. A munkaviszony megszűnhet azonnali hatályú felmondással is, de ez csak akkor lehetséges, ha valamelyik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan, súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A munkáltató nem mondhat fel, ha munkavállalója várandós vagy a szülési szabadságon, gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van, tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatát tölti, reprodukciós eljárással összefüggő kezelésen vesz részt. (Ez utóbbi csak a kezelés kezdetétől számított hat hónapig ad védettséget a munkavállaló részére). Ugyan nem kizárt a felmondás abban az esetben, ha a munkavállaló olyan anya vagy gyermekét egyedül nevelő apa, akinek gyermeke még nem töltötte be a hároméves kort, védett korú (vagyis az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig kevesebb, mint 5 éve van hátra), rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, vagy megjelölt szakszervezeti tisztségviselő vagy az üzemi tanács elnöke, de ezekben az esetekben szigorúbbak a jogi feltételek. 5

6 a jó munkahely mindnyájunknak fontos Felmondási idő, munkavégzés felmondási idő alatt A felmondási idő alapesetben 30 nap, ez egyedi megállapodás szerint kitolható legfeljebb 6 hónapig. A munkáltató felmondása esetén a 30 napos felmondási idő a munkaviszonyban töltött évekkel arányosan maximum 60 nappal meghosszabbodik. Ha a munkáltató mond fel, a munkavállalót legalább a felmondási idő felére a munkavégzés alól fel kell mentenie. Végkielégítés A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya legalább 3 éve fennáll, és a megszűnés oka a munkáltató felmondása, jogutód nélküli megszűnése, a Munka Törvénykönyvében meghatározott jogviszonyváltás vagy a munkavállaló indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondása. A végkielégítésre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell azokban az esetekben is, amikor, a munkáltató jogellenesen (nem felmondással) szüntette meg a jogviszonyt, vagy a munkakör megosztásával létesített munkaviszony a munkavállalók számának egyre csökkenése miatt szűnik meg, esetleg, ha több munkáltató által létesített munkaviszony a munkáltatók számának csökkenése miatt szűnik meg. Nem jár azonban végkielégítés azokban az esetekben, ha a munkavállaló a felmondás vagy megszűnés időpontjában nyugdíjas vagy a felmondás indoka a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartás, illetve képesség (ide nem értve az egészségi okkal összefüggő képességet). 6

7 A munkaviszony létrejötte és megszűnése Kötelezettségek munkaviszony megszűnésekor: A munkaviszony megszűnése esetén a munkavállalónak át kell adnia munkakörét, vagyis a feladataival kapcsolatos tudnivalókat (határidők, további teendők), és el kell számolnia a munkáltatóval a munkájához igénybe vett eszközparkkal kapcsolatosan (számítógép, telefon, gépjármű, szerszám, belépőkártya, bélyegző, stb.). Az utolsó munkában töltött naptól vagy a munkaviszony megszűnésétől számított öt munkanapon belül a munkáltatónak kötelessége kifizetni a munkabért és egyéb járandóságokat, és ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó igazolásokat, amelyek közül a legfontosabbak igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához, jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához, igazolás az adós munkabérét terhelő tartozásokról vagy arról, hogy a munkabérét nem terheli tartozás, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról. Továbbá a munkáltató felelőssége, hogy a munkaviszony megszűnését követő nyolc napon belül be kell jelentenie az adóhatóságnál a jogviszony megszűnését. Vonatkozó jogszabályok: évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi XCII. törvény az Adózás rendjéről 7

8 Európai Szociális Alap

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek 2. szám Tartalomjegyzék 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 2012. évi II. törvény A szabálysértésekrõl, a szabálysértési

Részletesebben

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL MUNKAVÁLLALÓ KÉZIKÖNYVE AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL Támogatóink: SZAKSZERVEZETED NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I.MUNKASZERZŐDÉS... 4 I.1. Munkaviszony létesítése...

Részletesebben

Napi munkaidő a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő.

Napi munkaidő a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő. Munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. Előkészítő vagybefejező tevékenység minden

Részletesebben

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL EUROPEAN UNION European Regional Development Fund TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ ELÔSZÓ....................................................... 3. Tisztelt

Részletesebben

Munkaügyek Hogyan tartsam meg? Jogok, lehetőségek, kötelességek

Munkaügyek Hogyan tartsam meg? Jogok, lehetőségek, kötelességek Munkaügyek Hogyan tartsam meg? Sok energiát öltünk bele, hogy munkahelyet találjunk. Keresgéltünk, önéletrajzot írtunk, felkészültünk az interjúra. Sikerrel jártunk és állást szereztünk magunknak. Tartsuk

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A segédlet, az internetről és jogszabályokból összeállított anyag. A segédlet közzétételével nincs haszonszerzési lehetősége a közzétevőnek.

A segédlet, az internetről és jogszabályokból összeállított anyag. A segédlet közzétételével nincs haszonszerzési lehetősége a közzétevőnek. I. A munkaidőkeret szabályai, fogalma és alkalmazása A munkaidő beosztására a Munka Törvénykönyve szabályai többféle lehetőséget is adnak a munkáltató részére. Az ötnapos, heti 40 órás munkahét helyett

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak ÁLTALÁNOSSÁGBAN: 1. STABIL KAPCSOLATRENDSZER A kollektív szerződés mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket szolgálja, mert segíti

Részletesebben

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2010 1 Tartalomjegyzék Ajánlás 2 Bevezetés, fogalmak 3 I. Munkaviszony alanyai, a munkaviszony létesítése 12 II.

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerzôdés

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerzôdés F Ó R U M a k t u á l i s Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerzôdés A KOLLEKTÍV SZERZÔDÉS SZÖVEGÉT LAPUNK 1 2., 3 4. és 5 6. SZÁMAIBAN TELJES TERJEDELMÉBEN KÖZÖLJÜK Jelentôs eseményre került sor a közelmúltban

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve amit erről egy könyvelőnek is tudni érdemes. Budapest, 2012. június 6.

Az új Munka törvénykönyve amit erről egy könyvelőnek is tudni érdemes. Budapest, 2012. június 6. Az új Munka törvénykönyve amit erről egy könyvelőnek is tudni érdemes Budapest, 2012. június 6. 1 Új Mt. szerkezeti felépítés öt részre tagolódik, 24 fejezet + záró rendelkezések, összesen 298.. más szerkezeti

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Új Munkatörvény Könyve hatása az Ágazati Kollektív Szerződésre Összeállította: Dr. Berán Katalin 1 Hasznos tudni valók a kiterjesztett ágazati kollektív

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

Hogyan készüljünk a munkába visszatérésre gyermekvállalás után?

Hogyan készüljünk a munkába visszatérésre gyermekvállalás után? Hogyan készüljünk a munkába visszatérésre gyermekvállalás után? A dél-békési fiatalok családi életre nevelése és komplex, családbarát szolgáltatások kialakítása a Dél-Békési termelő családok munkaerő-piaci

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ 2004. május 5. Alapjogszabály: 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2 A törvény hatálya Hatály - minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben