Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.)"

Átírás

1 Változások a nyugdíjbiztosítás rendszerében előadó: dr. Mikoly Lilian

2 Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Az öregségi nyugdíjkorhatár január 1-jétől -fokozatosan emelkedik a 62 életévről a 65. évre:» - az január 1-je előtt születetteknél - nők és férfiak számára - egységesen a 62. betöltött életév.» - aki 1952-ben született, annak a 62. életév betöltését követő 183. nap,» - aki 1953-ban született, annak a betöltött 63. életév,» - aki 1954-ben született, annak a 63. életév betöltését követő 183. nap,» - aki 1955-ben született, annak a betöltött 64. életév,» - aki 1956-ban született, annak a 64. életév betöltését követő 183. nap,» - aki 1957-ben született, annak a betöltött 65. életév lesz az öregségi nyugdíjkorhatára A nyugdíjkorhatár elérése esetén továbbra is 20 év szolgálati idő szükséges az öregségi teljes nyugdíj és 15 év az öregségi rész nyugdíj megállapításához

3 Feltételek Nők kedvezményes nyugdíja öregségi teljes nyugdíjra (2011.január 1-jétől) életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják biztosítási jogviszonyban nem áll. (egyéni vállalkozó illetőleg társas vállalkozás tagja maradhat)

4 Jogosultsági idő a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony, valamint a terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő

5 Jogosultsági időnek minősül továbbá Prémiumévek programban való részvétel időtartama, (függetlenül attól, hogy munkavégzési kötelezettséggel jár-e vagy sem), Alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás ideje, Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló tv. hatálya alá tartozó munkavégzés időtartama, A gyermekgondozási segély folyósítása alatti munkavégzés időtartama (de a szolgálati idő kétszeres beszámításának tilalmára ügyelni kell), A szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található

6 Nem minősül jogosultsági időnek a munkanélküli ellátás folyósításának időtartama, az egyébként szolgálati időként elismerhető tanulmányi idő, a passzív, vagyis a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz időtartama, az január 1-jét megelőzően nem gyermekgondozás, vagy ápolás miatt igénybevett fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek minősülő első 30 napja, megállapodás alapján szerzett szolgálati idő

7 A nők kedvezményes nyugdíjának, mint öregségi teljes nyugdíj megállapításának további feltétele a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő érje el a 32 évet, súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjban részesülőnél a 30 évet

8 Igénybejelentés Először a jogosultsági idő tisztázása szükséges K01 jelű honlapról letölthető űrlappal (szolgálati idő elismerése iránti kérelem) Bejelölni nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához jogosító idő alapján Már megállapított jogosultsági idő esetén igénybejelentés a K02 űrlapon Amennyiben gyermekneveléssel töltött időt is el akar ismertetni, M05 pótlap Pótlap gyermekekre vonatkozó idő megadásához

9 Nyugdíjemelés től a novemberben egyösszegű kiegészítésben részesülők nyugellátását 0,5%-kal, ezt követően 4,2%-kal kellett megemelni. Januárban és novemberben továbbra is csak azokat a nyugdíjakat kell emelni, amelyeket az előző év végéig már megállapítottak. (Mindkét nyugdíjemelés mindig csak a nyugdíjba menetelt követő években jár)

10 Az öregségi nyugdíj melletti munkavégzés Az öregségi nyugdíjas foglalkoztatott 10% nyugdíjjárulékot köteles fizetni járulékalapot képező jövedelme után. Nyugellátását kérelemre, a növelést megelőző naptári évben elért nyugdíj-járulékalapot képező kereset egy tizenkettedének 0,5%- ával kell emelni

11 Keresetkorlát a nyugdíj melletti munkavégzésnél A nők kedvezményes nyugdíjában részesülő foglalkoztatottnak (amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be), ha a tárgyévben a minimálbér 18-szorosát ( ) meghaladó összeget keres, a keretösszeg elérését követő hónap első napjától szüneteltetni kell a nyugdíját a tárgyév végéig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig

12 Kivételes nyugdíjemelés Az öregségi nyugdíjas kivételes nyugdíjemelésben részesülhet, ha a nyugdíja és egyéb ellátása együtt nem haladja meg a 70 ezer Ft-ot,és az emelést az élethelyzete is indokolja, pl. nem tud dolgozni, nyugdíjához képest jelentős a havi gyógyszerkiadása, eltartó rokonsága nincs. Előnyben részesül, akinek hosszú a szolgálati ideje,(férfi 35 év, nő 30 év) vagy emelést még nem kapott. Méltányossági alapon kérelemre 3 évente lehet nyugdíjemelésben részesülni

13 Egyszeri segély Az öregségi nyugdíjas (és az özvegyi nyugdíjas, árvaellátásban részesülő) rendkívüli élethelyzetben (elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, nagy kiadással járó betegség) évente egyszer kérelmére segélyre lehet jogosult, ha a szociális törvény szerint figyelembe vett havi jövedelme nem haladja meg a 70 ezer Ft-ot, egyedülálló esetén a 80 ezer Ft-ot. Az egyszeri segély összege legalább 15 ezer Ft, de legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum összegének 1,5-szerese ( Ft) lehet

14 Kivételes nyugellátás megállapítása Kivételes nyugellátás megállapításának engedélyezésére csak a törvényes ellátásra való jogosultság iránti igény jogerős elutasítását követően van lehetőség. Az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az árva részére állapítható meg. Kivételes öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő legalább felével. (7 év 183 nap) Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás engedélyezhető, ha az elhunyt jogszerző az öregségi nyugdíjhoz szükséges, vagy a Tny ában meghatározott szolgálati idő felével rendelkezik, és az özvegy, illetve az árva megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek. (kettős feltétel)

15 Kivételes nyugellátás összege és természete A kivételes nyugellátás engedélyezett összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét ( Ft), de nem lehet kevesebb annak ötven százalékánál ( Ft). Meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltételekhez kötötten is engedélyezhető. Az engedélyezett összeg megállapításánál figyelemmel kell lenni a hiányzó szolgálati idő tartamára. A kivételes nyugellátást minden szempontból úgy kell tekinteni, mintha az - a jogosultsági feltételek megléte esetén - jogszerűen megilletné az ellátásban részesülőt. Az ellátásban részesülőt a nyugdíjasoknak járó minden juttatás megilleti (pl.: utazási igazolvány, jogszabály alapján megállapított évenkénti rendszeres emelés stb.)

16 A megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességűekről szóló évi CXCI.tv. megszüntette, illetve átalakította a rokkantsági nyugdíjakat a megváltozott munkaképességűek szociális ellátásaivá. A korhatár felettiek (akik december 31-ig 62. életévüket betöltötték, tehát 1949-ben vagy azt megelőzően születtek) rokkantsági nyugdíja öregségi nyugdíjjá alakult át

17 Rokkantsági ellátás (átalakult ellátás) az I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjas esetében, (1950-ben vagy azt követően született) a rokkantsági nyugdíj a december 31. napjáig 57. életévét betöltött III. csoportos rokkantsági nyugdíjas rokkantsági nyugdíja, a december 31. napjáig 57. életévét betöltött rendszeres szociális járadékos rendszeres szociális járadéka, a december 31. napjáig 57. életévét betöltött átmeneti járadékos átmeneti járadéka január 1-jétől rokkantsági ellátássá alakult át

18 Rokkantsági ellátás emelése től az átalakult rokkantsági ellátás, abban az esetben, ha novemberben a rokkantsági nyugdíjas egyösszegű kiegészítésre is jogosult volt, egyszer 0,5%-kal, majd ezt követően 4,2 %-kal emelkedett. (Tehát összesen 4,7%-kal.) Ha az ellátás rendszeres szociális járadékból, vagy átmeneti járadékból alakult át rokkantsági ellátássá, az összeg nem emelkedett, az változatlanul a decemberi összeggel egyezik meg. A későbbiekben a rokkantsági ellátás a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedik. Az Szt. 50. (1) bek. g)pontja szerint közgyógyellátásra jogosult, aki rokkantsági ellátásban részesül

19 Munkavégzés a rokkantsági ellátás mellett A rokkantsági ellátásban részesülő tizenöt napon belül köteles bejelenteni, ha keresőtevékenységet folytat és a jövedelmének 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát ( Ft). [A bejelentéssel egyidejűleg haladéktalanul igazolnia kell a jövedelmének összegét.] A július 1-jétől szerzett jövedelem vehető figyelembe, ha ez bekövetkezik, a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni.(új ügyek)

20 Rehabilitációs ellátás (átalakult ellátás) a december 31-én 57. életévét még be nem töltött III. csoportos rokkantsági nyugdíjas ellátása, a december 31-én 57. életévét még be nem töltött rendszeres szociális járadékban részesülő ellátása től rehabilitációs ellátássá alakult át

21 Rehabilitációs ellátás emelése től az átalakult rehabilitációs ellátás, abban az esetben, ha novemberben a rokkantsági nyugdíjas egyösszegű kiegészítésre is jogosult volt, egyszer 0,5%-kal, majd ezt követően 4,2 %-kal emelkedett. (Tehát összesen 4,7%-kal.) Ha az ellátás rendszeres szociális járadékból alakult át rehabilitációs ellátássá, az összeg nem emelkedett, az változatlanul a decemberi összeggel egyezik meg. A későbbiekben a rehabilitációs ellátás a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedik

22 Munkavégzés és rehabilitációs ellátás A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell, ha az ellátott keresőtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy keresőképtelen. [Az erre az időtartamra folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást az ok bekövetkezéséről való tudomásszerzést követő hónaptól járó ellátásból le kell vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszüntetése esetén vissza kell követelni.]

23 Komplex újraminősítés A rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülőt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) január 31-ig levélben tájékoztatja az átalakítás során megváltozott jogosultságairól és kötelezettségeiről. A január 1-jén rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő személy a NYUFIG tájékoztatásához csatolt nyilatkozat lakóhelye szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz történő visszajuttatásával március 31-ig kérheti egészségi állapotának komplex újraminősítését (felülvizsgálatát). A határidő lejárta után csak igazolási kérelem benyújtása és elfogadása esetén lehet a nyilatkozatot megtenni. Az igazolási kérelemben az ellátottnak a nyilatkozat benyújtási határidő elmulasztási okát kell tisztáznia. Amennyiben a rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő személy az előírt időpontig nem kéri egészségi állapotának komplex újraminősítését, ellátását május 1-jén megszüntetik

24 Felülvizsgálat eredménye Ha a komplex felülvizsgálat 60%-os vagy kisebb mértékű egészségi állapotot határoz meg, és nem javasol rehabilitációt, a január 1-jén átalakított rehabilitációs ellátást rokkantsági ellátásként folyósítják tovább, változatlan összegben. Az ellátásváltozás az erről szóló határozatot követő harmadik hónap első napján következik be. Ha a komplex felülvizsgálat során 60 százalékos vagy kisebb mértékű, de rehabilitálható egészségi állapotról határoznak, a határozatot követő harmadik hónap első napjától a közfoglalkoztatási bér ( ) 40 százaléka (2012-ben Ft) lesz az új ellátási összeg. Ha az NRSZH döntése szerint csak tartós rehabilitációs foglalkoztatással állítható helyre a rehabilitálhatóság, az érintett a közfoglalkozatási bér 80%-át (2012-ben Ft-ot) kapja a felülvizsgálatot követően. A rehabilitációs ellátásból 10% nyugdíjjárulékot vonnak, és így havonta Ft, illetve Ft-ot folyósítanak.(az öregségi nyugdíj szempontjából a szolgálati időbe beszámít.)

25 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása dec.31-én Születési év 2012.jan.1-jén Felülvizsgálat I-II. csoportos rokkantsági nyugdíj 1949 vagy korábban Öregségi nyugdíj nincs 1950 vagy később Rokkantsági ellátás korábbi határozat szerint III. csoportos rokkantsági nyugdíj 1949 vagy korábban Öregségi nyugdíj nincs Rokkantsági ellátás Korábbi határozat szerint 1955 vagy később Rehabilitációs ellátás Március 31-ig kell kérni a felülvizsgálatot, (legkésőbb a korábbi határozat szerinti felülvizsgálati időpontban végzik el) ha nem kéri, május 1-jével megszűnik. Rendszeres szociális járadék 1954 vagy korábban Rokkantsági ellátás Korábbi határozat szerint 1955 vagy később Rehabilitációs ellátás Március 31-ig kell kérni a felülvizsgálatot, (legkésőbb a korábbi határozat szerinti felülvizsgálati időpontban végzik el) ha nem kéri, 2012.május 1-jével megszűnik. Átmeneti járadék Öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 évvel Rokkantsági ellátás Korábbi határozat szerint Rehabilitációs járadék bármikor Rehab. járadék a korábban meghatározott időpontig Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka bármikor Bányászok egészségkárosodási járadéka nincs Korábbi határozat szerint

26 Új ellátás feltétele (rokkantsági és rehabilitációs ellátásnál is) - egészségi állapota az NRSZH komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb mértékű, és - a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át biztosított volt, - keresőtevékenységet nem végez és - rendszeres pénzellátásban nem részesül

27 Komplex minősítés (a 7/2012.(II.14.)NEFMI rendelet szerint) új ellátásként rokkantsági ellátás Rehabilitációja nem javasolt, ezen belül - Egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt akinek egészségi állapota 51-60% között van és a 2. melléklet szerint elvégzett, a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú, vagy a 3. melléklet szerint elvégzett a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória) - Egészségi állapota alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt akinek az egészségi állapota 31-50% között van és a 2. melléklet szerint elvégzett, a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú, vagy a 3. melléklet szerint elvégzett a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (C2 kategória) - Kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható akinek egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra képes (D kategória) - Egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes akinek egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes. (E kategória)

28 Új ellátásként (rokkantsági ellátás összege) B2 a havi átlagjövedelem 40%-a, de legalább a minimálbér 30%-a ( ) és legfeljebb a minimálbér 45%-a.( ) C2 a havi átlagjövedelem 60%-a, de legalább a minimálbér 45%-a ( ) és legfeljebb a minimálbér 150%-a.( ) D a havi átlagjövedelem 65%-a, de legalább a minimálbér 50%-a ( )és legfeljebb a minimálbér 150%-a.( ) E a havi átlagjövedelem 70%-a, de legalább a minimálbér 55%-a ( ) és legfeljebb a minimálbér 150%-a ( )

29 Komplex minősítés (a 7/2012.(II.14.)NEFMI rendelet szerint)új ellátásként rehabilitációs ellátás Rehabilitálható, ezen belül: - foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható akinek az egészségi állapota 51-60% között van (B1 kategória) - tartós foglalkozási rehabilitációt igényel akinek az egészségi állapota 31-50% között van (C1 kategória)

30 Új ellátásként (rehabilitációs ellátás összege) B1 a havi átlagjövedelem 35%-a, de legalább a minimálbér 30%-a ( ) és legfeljebb a minimálbér 40%-a( ) C1 a havi átlagjövedelem 45%-a, de legalább a minimálbér 40-a ( ) és legfeljebb a minimálbér 50%-a( ) (A rehabilitációhoz szükséges időtartam, de legfeljebb 3 év, együttműködés a munkaügyi központtal.) (A 10%-os egyéni nyugdíjjárulékot meg kell fizetni, a folyósító szerv(nyufig) a csökkentett ellátási összeget folyósítja.)

31 Felülvizsgálat és új ellátás Rokkantsági ellátás Rehabilitációs ellátás Egészségi állapota 60%-os, vagy kisebb mértékű és rehabilitációja nem javasolt - a korábbi ellátás változatlan összegben Egészségi állapota 60%-os, vagy kisebb mértékű és foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható a közfoglalkozatási bér 40%-a Egészségi állapota 51-60% között, rehabilitációja nem javasolt a havi átlagjövedelem 40%-a,de legalább a minimálbér 30%-45% között (B2) Egészségi állapota 31-50%között, rehabilitációja nem javasolt a havi átlagjövedelem 60%-a,de legalább a minimálbér 45%-150% között (C2) Egészségi állapota 1-30% között, önellátásra képes- a havi jövedelem 65%-a, de legalább a minimálbér 50%- 150%között(D) Egészségi állapota 1-30% között, önellátásra nem képes- a havi jövedelem 70%-a, de legalább a minimálbér 55%-150%között (E) Egészségi állapota 51-60% között, foglalkoztathatósága helyreállathatóhavi jövedelem 35%-a, de legalább a minimálbér 30%-40%között (B1) Egészségi állapota 60%-os, vagy kisebb mértékű és tartós rehabilitációs foglalkoztatást igényel a közfoglalkozatási bér 80%-a Egészségi állapota 31-50%között, tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel a havi átlagjövedelem 45%-a, de legalább a minimálbér 40%-50% között (C1)

32 Rehabilitációs kártya (jogszabályi háttér 2011.évi CXCIV. tv. 48. (5) bekezdése) Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint - foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható ( új" rehabilitációs ellátásra jogosult), vagy - tartós foglalkozási rehabilitációt igényel ( új" rehabilitációs ellátásra jogosult), december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült (függetlenül a jogosult életkorától, valamint attól, hogy ellátását január 1-jétől rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásként kell továbbfolyósítani) vagy - rehabilitációs járadékban részesül. A Rehabilitációs kártyára irányuló kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán kell benyújtani. A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén szociális hozzájárulási adókedvezményre jogosult a bruttó bér - de legfeljebb az érvényes minimálbér kétszeresének ( Ft) - 27 százalékáig ( Ft)

33 Korhatár előtti ellátások (jogszabályi háttér a 2011.évi CLXVII.tv.) december 31-én folyósított - öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső - nyugellátások január 1-jétől átalakultak korhatár előtti ellátásokká Előrehozott öregségi nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Bárki más- Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj Minden esetben - Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korkedvezményes nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Bárki más - Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul)

34 Korhatár előtti ellátások (folytatás) Bányász nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Föld alatti munkakörben 25 év szolgálati időt vagy 5 ezer műszakot teljesített ( A mecseki ércbányászati műszakszám 1,67-szoros, a mecseki szénbányászati pedig 1,25-szoros szorzóval számít) - Átmeneti bányászjáradék ( a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Bárki más - Korhatár előtti ellátás ( a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korengedményes nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Bárki más - Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Művésznyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel -Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) A törvényben meghatározott balett együttesekben a képzés ideje nélkül magántáncosi vagy tánckari tevékenységet legalább 25 évig végzett, és ezzel legalább 25 év szolgálati időt szerzett -Balettművészeti életjáradék (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Bárki más - Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul)

35 Korhatár előtti ellátás (folytatás) Polgármesteri nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Bárki más - Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Európai parlamenti képviselői nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel- Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja ) Bárki más- Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Országgyűlési képviselői nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel- Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Bárki más- Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul, a csökkentést visszaadják

36 Korhatár előtti ellátás (folytatás) Szolgálati nyugdíj 1954-ben vagy azt megelőzően született - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Bárki más - Szolgálati járandóság ( A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul, a csökkentést visszaadják.)

37 Korhatár előtti ellátás 2012-ben 1950-ben született férfi 2012-ben, 62 évesen mehet öregségi nyugdíjba a korhatár előtti ellátás feltétele: 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett, Nyugdíjkiszámítási szabályok szerint, 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel nő 2012-ben, 62 évesen feltétele: 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett, Nyugdíjkiszámítási szabályok szerint, 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel 1951-ben született férfi 2013-ban, 62 évesen a korhatár előtti ellátás feltétele: 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett, Nyugdíjkiszámítási szabályok szerint, csökkentéssel nő ban, 62 évesen feltétele: 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett, Nyugdíjkiszámítási szabályok szerint, 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel 1952-ben született férfi II I. félévében 62,5 évesen a korhatár előtti ellátás feltétele: 2011-ben úgy szüntetik meg a jogviszonyát, hogy a lejáratot követő nap re esik, és ekkor 60 éves elmúlt és legalább 42 vagy 60,5 éves elmúlt és legalább 37 év szolgálati idővel rendelkezik, Nyugdíjkiszámítási szabályok szerint, csökkentéssel nő II I. félévében 62,5 évesen feltétele: 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett, Nyugdíjkiszámítási szabályok szerint, 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel 1953-ban született nő ban 63 évesen a korhatár előtti ellátás feltétele: ig 37 év szolgálati időt szerez, Nyugdíjszámítási szabályok szerint, 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel

38 Korhatár előtti ellátás melletti munkavégzés A tárgyévben érvényes minimálbér18-szorosát( ) meghaladó jövedelem elérése esetén szüneteltetni kell az ellátást az év végéig, de legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig. A előtt megállapított nyugdíjból átalakított ellátás esetén az összeghatárba csak a július 1-jétől szerzett jövedelmeket számítják be. (Ha korhatár előtti ellátottként 365 nap szolgálati időt szerzett az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 6 hónapon belül kérheti az öregségi nyugdíj újbóli megállapítását. Az öregségi nyugdíj összegét - az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától abban az esetben lehet ismételten megállapítani -, ha ez magasabb lenne a folyósított összegnél.)

39 Utazási kedvezmények, egyéb jogkövetkezmények A rehabilitációs és a rokkantsági ellátás, valamint a korhatárelőtti ellátás nem nyugellátás, ezért január 1-jétől a foglalkoztatottak nem minősülnek nyugdíjasnak, az egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők, illetőleg a társas vállalkozás tagjai pedig nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak. A nyugdíjnak nem minősülő ellátások esetén március 31-ig járnak a nyugdíjasokat megillető kedvezmények.(pl. utazási kedvezmény) A rokkantsági ellátásra átalakult, volt I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjas munkavégzés esetén keresetkorlát alá esik. ( Ft) Öregségi nyugdíjra átalakult, volt I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjas nem jogosult alanyi jogon közgyógyellátásra. Az átalakult rokkantsági ellátás mentes a végrehajtás alól függetlenül attól, hogy az 57. életévét betöltött I., II. csoportos vagy III. csoportos rokkantsági nyugdíjból alakult át

40 Munkavégzés más ellátások mellett Ha a bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő biztosítással járó jogviszonyban áll és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát, ezen keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév december 31-ig (de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. A rehabilitációs járadékban részesülő, keresőtevékenységet folytató személy ellátását meg kell szüntetni, ha a járadékban részesülő hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét és a minimálbér összegét

41 Öngondoskodás Szolgálati idő elismerése iránti kérelmet évente egyszer életkortól függetlenül be lehet adni (K01 jelű nyomtatvány) A január 1-jétől rehabilitációs ellátássá átalakult ellátásban részesülő március 31-ig kérje a komplex felülvizsgálatát, mert egyébként az ellátás május 1-jétől megszűnik, és csak új eljárás lefolytatása után kaphat megváltozott munkaképességűek szociális ellátását (rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást)

42 További információk Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapja: Letölthető nyomtatványok, tájékoztatók. Igények elektronikus formában is kitölthetők, benyújthatók ügyfélkapun keresztül. Személyes ügyfélfogadás: Baranya Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 7623 Pécs, Mártírok útja 12. Hétfő: 8,00 17,00 Kedd - csütörtök: 8,00 13,00 Péntek: 8,00 12,00 Telefonos ügyfélfogadás: 72/ ; NYUFIG: 06/ NYUFIG FAX: 1/237/3662 Írásban feltett kérdésre személyre szabott írásos válasz!

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során?

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? A sérelmet szenvedett személy kérelemmel fordulhat az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Cím: 1024

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ: Ki jogosult rá? A hozzátartozó

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. 1.8.5. 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:.. 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 2.sz. Függelék (63/2006.(III.27.)Korm. rendelet alapján) 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési helye, ideje (év,

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni: 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. 1.8.5. A B C D E F Név (ha eltérő, születési neve is) Társadalombiztosítási

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni: 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. 1.8.5. A B C D E F Név (ha eltérő, születési neve is) Társadalombiztosítási KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési helye, ideje (év,

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben