Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.)"

Átírás

1 Változások a nyugdíjbiztosítás rendszerében előadó: dr. Mikoly Lilian

2 Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Az öregségi nyugdíjkorhatár január 1-jétől -fokozatosan emelkedik a 62 életévről a 65. évre:» - az január 1-je előtt születetteknél - nők és férfiak számára - egységesen a 62. betöltött életév.» - aki 1952-ben született, annak a 62. életév betöltését követő 183. nap,» - aki 1953-ban született, annak a betöltött 63. életév,» - aki 1954-ben született, annak a 63. életév betöltését követő 183. nap,» - aki 1955-ben született, annak a betöltött 64. életév,» - aki 1956-ban született, annak a 64. életév betöltését követő 183. nap,» - aki 1957-ben született, annak a betöltött 65. életév lesz az öregségi nyugdíjkorhatára A nyugdíjkorhatár elérése esetén továbbra is 20 év szolgálati idő szükséges az öregségi teljes nyugdíj és 15 év az öregségi rész nyugdíj megállapításához

3 Feltételek Nők kedvezményes nyugdíja öregségi teljes nyugdíjra (2011.január 1-jétől) életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják biztosítási jogviszonyban nem áll. (egyéni vállalkozó illetőleg társas vállalkozás tagja maradhat)

4 Jogosultsági idő a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony, valamint a terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő

5 Jogosultsági időnek minősül továbbá Prémiumévek programban való részvétel időtartama, (függetlenül attól, hogy munkavégzési kötelezettséggel jár-e vagy sem), Alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás ideje, Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló tv. hatálya alá tartozó munkavégzés időtartama, A gyermekgondozási segély folyósítása alatti munkavégzés időtartama (de a szolgálati idő kétszeres beszámításának tilalmára ügyelni kell), A szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található

6 Nem minősül jogosultsági időnek a munkanélküli ellátás folyósításának időtartama, az egyébként szolgálati időként elismerhető tanulmányi idő, a passzív, vagyis a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz időtartama, az január 1-jét megelőzően nem gyermekgondozás, vagy ápolás miatt igénybevett fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek minősülő első 30 napja, megállapodás alapján szerzett szolgálati idő

7 A nők kedvezményes nyugdíjának, mint öregségi teljes nyugdíj megállapításának további feltétele a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő érje el a 32 évet, súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjban részesülőnél a 30 évet

8 Igénybejelentés Először a jogosultsági idő tisztázása szükséges K01 jelű honlapról letölthető űrlappal (szolgálati idő elismerése iránti kérelem) Bejelölni nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához jogosító idő alapján Már megállapított jogosultsági idő esetén igénybejelentés a K02 űrlapon Amennyiben gyermekneveléssel töltött időt is el akar ismertetni, M05 pótlap Pótlap gyermekekre vonatkozó idő megadásához

9 Nyugdíjemelés től a novemberben egyösszegű kiegészítésben részesülők nyugellátását 0,5%-kal, ezt követően 4,2%-kal kellett megemelni. Januárban és novemberben továbbra is csak azokat a nyugdíjakat kell emelni, amelyeket az előző év végéig már megállapítottak. (Mindkét nyugdíjemelés mindig csak a nyugdíjba menetelt követő években jár)

10 Az öregségi nyugdíj melletti munkavégzés Az öregségi nyugdíjas foglalkoztatott 10% nyugdíjjárulékot köteles fizetni járulékalapot képező jövedelme után. Nyugellátását kérelemre, a növelést megelőző naptári évben elért nyugdíj-járulékalapot képező kereset egy tizenkettedének 0,5%- ával kell emelni

11 Keresetkorlát a nyugdíj melletti munkavégzésnél A nők kedvezményes nyugdíjában részesülő foglalkoztatottnak (amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be), ha a tárgyévben a minimálbér 18-szorosát ( ) meghaladó összeget keres, a keretösszeg elérését követő hónap első napjától szüneteltetni kell a nyugdíját a tárgyév végéig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig

12 Kivételes nyugdíjemelés Az öregségi nyugdíjas kivételes nyugdíjemelésben részesülhet, ha a nyugdíja és egyéb ellátása együtt nem haladja meg a 70 ezer Ft-ot,és az emelést az élethelyzete is indokolja, pl. nem tud dolgozni, nyugdíjához képest jelentős a havi gyógyszerkiadása, eltartó rokonsága nincs. Előnyben részesül, akinek hosszú a szolgálati ideje,(férfi 35 év, nő 30 év) vagy emelést még nem kapott. Méltányossági alapon kérelemre 3 évente lehet nyugdíjemelésben részesülni

13 Egyszeri segély Az öregségi nyugdíjas (és az özvegyi nyugdíjas, árvaellátásban részesülő) rendkívüli élethelyzetben (elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, nagy kiadással járó betegség) évente egyszer kérelmére segélyre lehet jogosult, ha a szociális törvény szerint figyelembe vett havi jövedelme nem haladja meg a 70 ezer Ft-ot, egyedülálló esetén a 80 ezer Ft-ot. Az egyszeri segély összege legalább 15 ezer Ft, de legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum összegének 1,5-szerese ( Ft) lehet

14 Kivételes nyugellátás megállapítása Kivételes nyugellátás megállapításának engedélyezésére csak a törvényes ellátásra való jogosultság iránti igény jogerős elutasítását követően van lehetőség. Az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az árva részére állapítható meg. Kivételes öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő legalább felével. (7 év 183 nap) Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás engedélyezhető, ha az elhunyt jogszerző az öregségi nyugdíjhoz szükséges, vagy a Tny ában meghatározott szolgálati idő felével rendelkezik, és az özvegy, illetve az árva megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek. (kettős feltétel)

15 Kivételes nyugellátás összege és természete A kivételes nyugellátás engedélyezett összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét ( Ft), de nem lehet kevesebb annak ötven százalékánál ( Ft). Meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltételekhez kötötten is engedélyezhető. Az engedélyezett összeg megállapításánál figyelemmel kell lenni a hiányzó szolgálati idő tartamára. A kivételes nyugellátást minden szempontból úgy kell tekinteni, mintha az - a jogosultsági feltételek megléte esetén - jogszerűen megilletné az ellátásban részesülőt. Az ellátásban részesülőt a nyugdíjasoknak járó minden juttatás megilleti (pl.: utazási igazolvány, jogszabály alapján megállapított évenkénti rendszeres emelés stb.)

16 A megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességűekről szóló évi CXCI.tv. megszüntette, illetve átalakította a rokkantsági nyugdíjakat a megváltozott munkaképességűek szociális ellátásaivá. A korhatár felettiek (akik december 31-ig 62. életévüket betöltötték, tehát 1949-ben vagy azt megelőzően születtek) rokkantsági nyugdíja öregségi nyugdíjjá alakult át

17 Rokkantsági ellátás (átalakult ellátás) az I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjas esetében, (1950-ben vagy azt követően született) a rokkantsági nyugdíj a december 31. napjáig 57. életévét betöltött III. csoportos rokkantsági nyugdíjas rokkantsági nyugdíja, a december 31. napjáig 57. életévét betöltött rendszeres szociális járadékos rendszeres szociális járadéka, a december 31. napjáig 57. életévét betöltött átmeneti járadékos átmeneti járadéka január 1-jétől rokkantsági ellátássá alakult át

18 Rokkantsági ellátás emelése től az átalakult rokkantsági ellátás, abban az esetben, ha novemberben a rokkantsági nyugdíjas egyösszegű kiegészítésre is jogosult volt, egyszer 0,5%-kal, majd ezt követően 4,2 %-kal emelkedett. (Tehát összesen 4,7%-kal.) Ha az ellátás rendszeres szociális járadékból, vagy átmeneti járadékból alakult át rokkantsági ellátássá, az összeg nem emelkedett, az változatlanul a decemberi összeggel egyezik meg. A későbbiekben a rokkantsági ellátás a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedik. Az Szt. 50. (1) bek. g)pontja szerint közgyógyellátásra jogosult, aki rokkantsági ellátásban részesül

19 Munkavégzés a rokkantsági ellátás mellett A rokkantsági ellátásban részesülő tizenöt napon belül köteles bejelenteni, ha keresőtevékenységet folytat és a jövedelmének 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát ( Ft). [A bejelentéssel egyidejűleg haladéktalanul igazolnia kell a jövedelmének összegét.] A július 1-jétől szerzett jövedelem vehető figyelembe, ha ez bekövetkezik, a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni.(új ügyek)

20 Rehabilitációs ellátás (átalakult ellátás) a december 31-én 57. életévét még be nem töltött III. csoportos rokkantsági nyugdíjas ellátása, a december 31-én 57. életévét még be nem töltött rendszeres szociális járadékban részesülő ellátása től rehabilitációs ellátássá alakult át

21 Rehabilitációs ellátás emelése től az átalakult rehabilitációs ellátás, abban az esetben, ha novemberben a rokkantsági nyugdíjas egyösszegű kiegészítésre is jogosult volt, egyszer 0,5%-kal, majd ezt követően 4,2 %-kal emelkedett. (Tehát összesen 4,7%-kal.) Ha az ellátás rendszeres szociális járadékból alakult át rehabilitációs ellátássá, az összeg nem emelkedett, az változatlanul a decemberi összeggel egyezik meg. A későbbiekben a rehabilitációs ellátás a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedik

22 Munkavégzés és rehabilitációs ellátás A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell, ha az ellátott keresőtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy keresőképtelen. [Az erre az időtartamra folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást az ok bekövetkezéséről való tudomásszerzést követő hónaptól járó ellátásból le kell vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszüntetése esetén vissza kell követelni.]

23 Komplex újraminősítés A rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülőt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) január 31-ig levélben tájékoztatja az átalakítás során megváltozott jogosultságairól és kötelezettségeiről. A január 1-jén rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő személy a NYUFIG tájékoztatásához csatolt nyilatkozat lakóhelye szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz történő visszajuttatásával március 31-ig kérheti egészségi állapotának komplex újraminősítését (felülvizsgálatát). A határidő lejárta után csak igazolási kérelem benyújtása és elfogadása esetén lehet a nyilatkozatot megtenni. Az igazolási kérelemben az ellátottnak a nyilatkozat benyújtási határidő elmulasztási okát kell tisztáznia. Amennyiben a rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő személy az előírt időpontig nem kéri egészségi állapotának komplex újraminősítését, ellátását május 1-jén megszüntetik

24 Felülvizsgálat eredménye Ha a komplex felülvizsgálat 60%-os vagy kisebb mértékű egészségi állapotot határoz meg, és nem javasol rehabilitációt, a január 1-jén átalakított rehabilitációs ellátást rokkantsági ellátásként folyósítják tovább, változatlan összegben. Az ellátásváltozás az erről szóló határozatot követő harmadik hónap első napján következik be. Ha a komplex felülvizsgálat során 60 százalékos vagy kisebb mértékű, de rehabilitálható egészségi állapotról határoznak, a határozatot követő harmadik hónap első napjától a közfoglalkoztatási bér ( ) 40 százaléka (2012-ben Ft) lesz az új ellátási összeg. Ha az NRSZH döntése szerint csak tartós rehabilitációs foglalkoztatással állítható helyre a rehabilitálhatóság, az érintett a közfoglalkozatási bér 80%-át (2012-ben Ft-ot) kapja a felülvizsgálatot követően. A rehabilitációs ellátásból 10% nyugdíjjárulékot vonnak, és így havonta Ft, illetve Ft-ot folyósítanak.(az öregségi nyugdíj szempontjából a szolgálati időbe beszámít.)

25 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása dec.31-én Születési év 2012.jan.1-jén Felülvizsgálat I-II. csoportos rokkantsági nyugdíj 1949 vagy korábban Öregségi nyugdíj nincs 1950 vagy később Rokkantsági ellátás korábbi határozat szerint III. csoportos rokkantsági nyugdíj 1949 vagy korábban Öregségi nyugdíj nincs Rokkantsági ellátás Korábbi határozat szerint 1955 vagy később Rehabilitációs ellátás Március 31-ig kell kérni a felülvizsgálatot, (legkésőbb a korábbi határozat szerinti felülvizsgálati időpontban végzik el) ha nem kéri, május 1-jével megszűnik. Rendszeres szociális járadék 1954 vagy korábban Rokkantsági ellátás Korábbi határozat szerint 1955 vagy később Rehabilitációs ellátás Március 31-ig kell kérni a felülvizsgálatot, (legkésőbb a korábbi határozat szerinti felülvizsgálati időpontban végzik el) ha nem kéri, 2012.május 1-jével megszűnik. Átmeneti járadék Öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 évvel Rokkantsági ellátás Korábbi határozat szerint Rehabilitációs járadék bármikor Rehab. járadék a korábban meghatározott időpontig Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka bármikor Bányászok egészségkárosodási járadéka nincs Korábbi határozat szerint

26 Új ellátás feltétele (rokkantsági és rehabilitációs ellátásnál is) - egészségi állapota az NRSZH komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb mértékű, és - a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át biztosított volt, - keresőtevékenységet nem végez és - rendszeres pénzellátásban nem részesül

27 Komplex minősítés (a 7/2012.(II.14.)NEFMI rendelet szerint) új ellátásként rokkantsági ellátás Rehabilitációja nem javasolt, ezen belül - Egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt akinek egészségi állapota 51-60% között van és a 2. melléklet szerint elvégzett, a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú, vagy a 3. melléklet szerint elvégzett a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória) - Egészségi állapota alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt akinek az egészségi állapota 31-50% között van és a 2. melléklet szerint elvégzett, a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú, vagy a 3. melléklet szerint elvégzett a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (C2 kategória) - Kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható akinek egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra képes (D kategória) - Egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes akinek egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes. (E kategória)

28 Új ellátásként (rokkantsági ellátás összege) B2 a havi átlagjövedelem 40%-a, de legalább a minimálbér 30%-a ( ) és legfeljebb a minimálbér 45%-a.( ) C2 a havi átlagjövedelem 60%-a, de legalább a minimálbér 45%-a ( ) és legfeljebb a minimálbér 150%-a.( ) D a havi átlagjövedelem 65%-a, de legalább a minimálbér 50%-a ( )és legfeljebb a minimálbér 150%-a.( ) E a havi átlagjövedelem 70%-a, de legalább a minimálbér 55%-a ( ) és legfeljebb a minimálbér 150%-a ( )

29 Komplex minősítés (a 7/2012.(II.14.)NEFMI rendelet szerint)új ellátásként rehabilitációs ellátás Rehabilitálható, ezen belül: - foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható akinek az egészségi állapota 51-60% között van (B1 kategória) - tartós foglalkozási rehabilitációt igényel akinek az egészségi állapota 31-50% között van (C1 kategória)

30 Új ellátásként (rehabilitációs ellátás összege) B1 a havi átlagjövedelem 35%-a, de legalább a minimálbér 30%-a ( ) és legfeljebb a minimálbér 40%-a( ) C1 a havi átlagjövedelem 45%-a, de legalább a minimálbér 40-a ( ) és legfeljebb a minimálbér 50%-a( ) (A rehabilitációhoz szükséges időtartam, de legfeljebb 3 év, együttműködés a munkaügyi központtal.) (A 10%-os egyéni nyugdíjjárulékot meg kell fizetni, a folyósító szerv(nyufig) a csökkentett ellátási összeget folyósítja.)

31 Felülvizsgálat és új ellátás Rokkantsági ellátás Rehabilitációs ellátás Egészségi állapota 60%-os, vagy kisebb mértékű és rehabilitációja nem javasolt - a korábbi ellátás változatlan összegben Egészségi állapota 60%-os, vagy kisebb mértékű és foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható a közfoglalkozatási bér 40%-a Egészségi állapota 51-60% között, rehabilitációja nem javasolt a havi átlagjövedelem 40%-a,de legalább a minimálbér 30%-45% között (B2) Egészségi állapota 31-50%között, rehabilitációja nem javasolt a havi átlagjövedelem 60%-a,de legalább a minimálbér 45%-150% között (C2) Egészségi állapota 1-30% között, önellátásra képes- a havi jövedelem 65%-a, de legalább a minimálbér 50%- 150%között(D) Egészségi állapota 1-30% között, önellátásra nem képes- a havi jövedelem 70%-a, de legalább a minimálbér 55%-150%között (E) Egészségi állapota 51-60% között, foglalkoztathatósága helyreállathatóhavi jövedelem 35%-a, de legalább a minimálbér 30%-40%között (B1) Egészségi állapota 60%-os, vagy kisebb mértékű és tartós rehabilitációs foglalkoztatást igényel a közfoglalkozatási bér 80%-a Egészségi állapota 31-50%között, tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel a havi átlagjövedelem 45%-a, de legalább a minimálbér 40%-50% között (C1)

32 Rehabilitációs kártya (jogszabályi háttér 2011.évi CXCIV. tv. 48. (5) bekezdése) Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint - foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható ( új" rehabilitációs ellátásra jogosult), vagy - tartós foglalkozási rehabilitációt igényel ( új" rehabilitációs ellátásra jogosult), december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült (függetlenül a jogosult életkorától, valamint attól, hogy ellátását január 1-jétől rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásként kell továbbfolyósítani) vagy - rehabilitációs járadékban részesül. A Rehabilitációs kártyára irányuló kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán kell benyújtani. A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén szociális hozzájárulási adókedvezményre jogosult a bruttó bér - de legfeljebb az érvényes minimálbér kétszeresének ( Ft) - 27 százalékáig ( Ft)

33 Korhatár előtti ellátások (jogszabályi háttér a 2011.évi CLXVII.tv.) december 31-én folyósított - öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső - nyugellátások január 1-jétől átalakultak korhatár előtti ellátásokká Előrehozott öregségi nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Bárki más- Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj Minden esetben - Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korkedvezményes nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Bárki más - Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul)

34 Korhatár előtti ellátások (folytatás) Bányász nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Föld alatti munkakörben 25 év szolgálati időt vagy 5 ezer műszakot teljesített ( A mecseki ércbányászati műszakszám 1,67-szoros, a mecseki szénbányászati pedig 1,25-szoros szorzóval számít) - Átmeneti bányászjáradék ( a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Bárki más - Korhatár előtti ellátás ( a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korengedményes nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Bárki más - Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Művésznyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel -Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) A törvényben meghatározott balett együttesekben a képzés ideje nélkül magántáncosi vagy tánckari tevékenységet legalább 25 évig végzett, és ezzel legalább 25 év szolgálati időt szerzett -Balettművészeti életjáradék (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Bárki más - Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul)

35 Korhatár előtti ellátás (folytatás) Polgármesteri nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Bárki más - Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Európai parlamenti képviselői nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel- Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja ) Bárki más- Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) Országgyűlési képviselői nyugdíj Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel- Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Bárki más- Korhatár előtti ellátás (A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul, a csökkentést visszaadják

36 Korhatár előtti ellátás (folytatás) Szolgálati nyugdíj 1954-ben vagy azt megelőzően született - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Nő, rendelkezik 40 év nők kedvezményes nyugdíját megalapozó jogosultsági idővel - Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Bárki más - Szolgálati járandóság ( A nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul, a csökkentést visszaadják.)

37 Korhatár előtti ellátás 2012-ben 1950-ben született férfi 2012-ben, 62 évesen mehet öregségi nyugdíjba a korhatár előtti ellátás feltétele: 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett, Nyugdíjkiszámítási szabályok szerint, 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel nő 2012-ben, 62 évesen feltétele: 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett, Nyugdíjkiszámítási szabályok szerint, 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel 1951-ben született férfi 2013-ban, 62 évesen a korhatár előtti ellátás feltétele: 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett, Nyugdíjkiszámítási szabályok szerint, csökkentéssel nő ban, 62 évesen feltétele: 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett, Nyugdíjkiszámítási szabályok szerint, 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel 1952-ben született férfi II I. félévében 62,5 évesen a korhatár előtti ellátás feltétele: 2011-ben úgy szüntetik meg a jogviszonyát, hogy a lejáratot követő nap re esik, és ekkor 60 éves elmúlt és legalább 42 vagy 60,5 éves elmúlt és legalább 37 év szolgálati idővel rendelkezik, Nyugdíjkiszámítási szabályok szerint, csökkentéssel nő II I. félévében 62,5 évesen feltétele: 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett, Nyugdíjkiszámítási szabályok szerint, 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel 1953-ban született nő ban 63 évesen a korhatár előtti ellátás feltétele: ig 37 év szolgálati időt szerez, Nyugdíjszámítási szabályok szerint, 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel

38 Korhatár előtti ellátás melletti munkavégzés A tárgyévben érvényes minimálbér18-szorosát( ) meghaladó jövedelem elérése esetén szüneteltetni kell az ellátást az év végéig, de legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig. A előtt megállapított nyugdíjból átalakított ellátás esetén az összeghatárba csak a július 1-jétől szerzett jövedelmeket számítják be. (Ha korhatár előtti ellátottként 365 nap szolgálati időt szerzett az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 6 hónapon belül kérheti az öregségi nyugdíj újbóli megállapítását. Az öregségi nyugdíj összegét - az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától abban az esetben lehet ismételten megállapítani -, ha ez magasabb lenne a folyósított összegnél.)

39 Utazási kedvezmények, egyéb jogkövetkezmények A rehabilitációs és a rokkantsági ellátás, valamint a korhatárelőtti ellátás nem nyugellátás, ezért január 1-jétől a foglalkoztatottak nem minősülnek nyugdíjasnak, az egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők, illetőleg a társas vállalkozás tagjai pedig nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak. A nyugdíjnak nem minősülő ellátások esetén március 31-ig járnak a nyugdíjasokat megillető kedvezmények.(pl. utazási kedvezmény) A rokkantsági ellátásra átalakult, volt I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjas munkavégzés esetén keresetkorlát alá esik. ( Ft) Öregségi nyugdíjra átalakult, volt I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjas nem jogosult alanyi jogon közgyógyellátásra. Az átalakult rokkantsági ellátás mentes a végrehajtás alól függetlenül attól, hogy az 57. életévét betöltött I., II. csoportos vagy III. csoportos rokkantsági nyugdíjból alakult át

40 Munkavégzés más ellátások mellett Ha a bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő biztosítással járó jogviszonyban áll és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát, ezen keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév december 31-ig (de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. A rehabilitációs járadékban részesülő, keresőtevékenységet folytató személy ellátását meg kell szüntetni, ha a járadékban részesülő hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét és a minimálbér összegét

41 Öngondoskodás Szolgálati idő elismerése iránti kérelmet évente egyszer életkortól függetlenül be lehet adni (K01 jelű nyomtatvány) A január 1-jétől rehabilitációs ellátássá átalakult ellátásban részesülő március 31-ig kérje a komplex felülvizsgálatát, mert egyébként az ellátás május 1-jétől megszűnik, és csak új eljárás lefolytatása után kaphat megváltozott munkaképességűek szociális ellátását (rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást)

42 További információk Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapja: Letölthető nyomtatványok, tájékoztatók. Igények elektronikus formában is kitölthetők, benyújthatók ügyfélkapun keresztül. Személyes ügyfélfogadás: Baranya Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 7623 Pécs, Mártírok útja 12. Hétfő: 8,00 17,00 Kedd - csütörtök: 8,00 13,00 Péntek: 8,00 12,00 Telefonos ügyfélfogadás: 72/ ; NYUFIG: 06/ NYUFIG FAX: 1/237/3662 Írásban feltett kérdésre személyre szabott írásos válasz!

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

A biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak,

A biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól Az Országgyűlés a 2011. december 20-ai ülésnapján elfogadta a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett Ez év elejétől nagyon sok korábbi társadalombiztosítási és szociális ellátás megszűnt vagy átalakult

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Öregségi nyugdíjjogosultság A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

Részletesebben

Magyar joganyagok évi LIX. törvény - az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és 2. oldal (7) Az igényérvényesítés időpontjától függetlenül öreg

Magyar joganyagok évi LIX. törvény - az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és 2. oldal (7) Az igényérvényesítés időpontjától függetlenül öreg Magyar joganyagok - 1996. évi LIX. törvény - az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és 1. oldal 1996. évi LIX. törvény az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az az aktív korú személy,

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az az aktív korú személy, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az az aktív korú személy akinek esetében a munkanélküli-járadék álláskeresési járadék álláskeresési segély vállalkozói

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

Magyar joganyagok évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 2. oldal a) legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és b) azo

Magyar joganyagok évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 2. oldal a) legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és b) azo Magyar joganyagok - 2009. évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 1. oldal 2009. évi XL. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony:

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony: TÁJÉKOZTATÓ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslatról A Törvényjavaslat jelentős változásokat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A

T Á J É K O Z T A T Ó A T Á J É K O Z T A T Ó A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényről (megjelent a Magyar Közlöny 148. számában) Az elfogadott

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Melléklet: 1 db A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Meglehetősen kaotikus előélet után végre a kihirdetett jogszabályok tükrében

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Tájékoztató. A megváltozott munkaképességű emberek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lesznek megállapíthatók, ha

Tájékoztató. A megváltozott munkaképességű emberek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lesznek megállapíthatók, ha Tájékoztató A krónikus mozgásszervi- megváltozott munkaképességű betegek ellátásáról és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvényről és a 7/ 2012.(II.14.)NEFMI rendelet a komplex minősítésre

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg (R. 1. 1. bekezdés). A 25. életév betöltése után is igényelhető,

Részletesebben

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. személyek ellátásai Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

KÉRELEM. szociális célú tűzifa juttatás megállapítása iránt. I. Kérelmező adatai Név:. Születési név:. Anyja neve:.. Születési hely, idő:

KÉRELEM. szociális célú tűzifa juttatás megállapítása iránt. I. Kérelmező adatai Név:. Születési név:. Anyja neve:.. Születési hely, idő: A kérelem benyújtható: 2018.11.30-ig. KÉRELEM szociális célú tűzifa juttatás megállapítása iránt I. Kérelmező adatai Név:. Születési név:. Anyja neve:.. Születési hely, idő: TAJ szám: Lakóhely:.. Tartózkodási

Részletesebben

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3.

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3. 2011. évi CLXVII. Törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Tájékoztató Főszabály: cél a profiltisztítás, ennek fényében

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Hatályos 2016. 06. 09.-től. 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,...

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,... Kérelem-adatlap az egyszeri segély igényléséhez A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás * TAJ száma: - - * Neve (családi neve és utóneve) Korábbi neve (családi neve és utóneve) * Születéskori neve

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2016 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érk.:... Üi.:... CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTESI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Hatósági ügyek, ügyleírások. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Hatósági ügyek, ügyleírások Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály I. Osztályok: Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály Egészségbiztosítási

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Ellátások, kedvezmények, támogatások

Ellátások, kedvezmények, támogatások Ellátások, kedvezmények, támogatások Gyakran ismételt kérdések gyűjteménye 1. Fogyatékossági támogatás 2. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 3. Családi kedvezmények, szociális és egyéb ellátások

Részletesebben

2. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai*

2. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai* 7 2. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai* Tartalomjegyzék A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 10 Melyek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai? 10 Melyek a minősítési

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2016 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

A Kormány. /2018. ( ) Korm. r e n d e l e t e. a nyugellátások és egyes más ellátások január havi emeléséről

A Kormány. /2018. ( ) Korm. r e n d e l e t e. a nyugellátások és egyes más ellátások január havi emeléséről A tervezet a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emelésének részletes szabályait tartalmazza. Az emelés mértéke Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény

Részletesebben

A Kormány 377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások január havi emeléséről

A Kormány 377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások január havi emeléséről A Kormány 377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. (1)

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Hatósági ügyek, ügyleírások. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Hatósági ügyek, ügyleírások Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály I. Osztályok: Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály Egészségbiztosítási

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai

A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai Előadó: Tatosné Takács Andrea főosztályvezető Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály Új jogszabályok 2011.

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Bevezetés 2. A rehabilitációs járadék a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján 3

Bevezetés 2. A rehabilitációs járadék a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján 3 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Tájékoztató a rehabilitációs járadék szabályairól valamint a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj és a

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2016 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította:

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyra vonatkozó nyilvántartási adatok egyeztetésének gyakorlati tapasztalatai

A biztosítási jogviszonyra vonatkozó nyilvántartási adatok egyeztetésének gyakorlati tapasztalatai A biztosítási jogviszonyra vonatkozó nyilvántartási adatok egyeztetésének gyakorlati tapasztalatai Az ún. adategyeztetési eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a társadalombiztosítási nyugellátásról

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT. 1. A pályázó neve: Születési név: 2. A pályázó bejelentett lakóhelyének címe: 3. A pályázó tartózkodási helyének címe:

JÖVEDELEMNYILATKOZAT. 1. A pályázó neve: Születési név: 2. A pályázó bejelentett lakóhelyének címe: 3. A pályázó tartózkodási helyének címe: 1. számú melléklet a 15/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A pályázó neve: Születési név: 2. A pályázó bejelentett lakóhelyének címe: 3. A pályázó tartózkodási

Részletesebben

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások Forgó Györgyné 5. fejezet A nyugdíj- és nyugdíjszerû ellátások és a fogyatékossági támogatás mellett az egészségkárosodottak számára számos egyéb

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

MKKSZ ONYT ELNÖKSÉGI ÜLÉS. 5. napirend

MKKSZ ONYT ELNÖKSÉGI ÜLÉS. 5. napirend MKKSZ ONYT ELNÖKSÉGI ÜLÉS 5. napirend 2015.03.05 Nyugdíjak alakulása 2015-ben A társadalom széles rétegét érinti minden évben, hogy milyen mértékűek lesznek nyugdíjváltozások. Ez persze nem csak arra vonatkozik,

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATAL

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATAL ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATAL KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 1. oldal 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2017 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította:

Részletesebben