Tájékoztató. A megváltozott munkaképességű emberek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lesznek megállapíthatók, ha

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. A megváltozott munkaképességű emberek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lesznek megállapíthatók, ha"

Átírás

1 Tájékoztató A krónikus mozgásszervi- megváltozott munkaképességű betegek ellátásáról és az egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. Törvényről és a 7/ 2012.(II.14.)NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról. Sallai Julianna Rozália Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet A megváltozott munkaképességű- leszázalékoltatását szándékozó azaz új igénylő, illetve a már leszázalékolt betegek részéről rendszeresen feltett kérdés, hogy től ki és hogyan dolgozhat, kapja-e a nyugdíját, rehabilitációs ellátását, rendszeres szociális járadékát. Úgy gondoljuk, hogy a betegek megfelelő felvilágosítása saját betegségükről és az őket érintő jogszabályváltozásokról motiváltságukat elősegítheti, orvosi és társadalmi rehabilitációjukat, jobb életminőségük elérhetőségében. Ezért tartottuk fontosnak a tájékoztatást az erre vonatkozó, évi CXCI. Törvényről. -A törvény értelmében január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka megszűnik, helyüket a rehabilitációs vagy a rokkantsági ellátás veszi át. A megváltozott munkaképességű emberek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lesznek megállapíthatók, ha a.) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át-összesen három éven át volt az illetőnek társadalombiztosítása. A biztosítási jogviszony igazolása az Adóhivatal illetékességéhez tartozik. b.) keresőtevékenységet sem belföldön, sem külföldön- nem végez és c.) rendszeres pénzellátásban- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény által rendszeres pénzellátásként felsorolt ellátásokban, ide nem értve a hadigondozottak és nemzeti gondozottak ellátásait, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, az ápolási díjat, a hozzátartozói nyugellátásokat, valamint a szociális biztonsági

2 tárgyú nemzetközi egyezményeket, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátásokat- nem részesül. A biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, a.) aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy b.) aki december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékában részesült. { Az 1095 nap biztosítási időbe be kell számítani a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi- gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét.} Milyen biztosítékot jelent a védett kor? Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérőknek is megmarad az ellátásuk. A évi CXCI.tv.30 szerint az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személynek minősül, aki az 57. életévét betöltötte dec.31-én. A felsoroltak ugyanazt az összeget kapják a jövőben is, mint eddig, rokkantsági ellátás néven. 1. Az új igénylő védett korban, öt évnél kevesebb ledolgozandó szolgálati éve van az öregségi nyugdíjkorhatárig. Rokkantsági ellátást kell megállapítani a 40-69% közötti egészségkárosodottaknak ha a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg. 1.2 Az új igénylőnek öt évnél több ledolgozandó szolgálati éve van az öregségi nyugdíjkorhatárig: -Az igénybejelentést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságánál lehet beadni személyesen, postai vagy elektronikus úton. A nyugdíjbiztosító küld majd értesítést arról, mikor végzik el a komplex minősítést. -Akinek százalékos, vagy annál kisebb a megmaradt egészségi állapota (vagyis százalék közötti a rokkantság foka) rehabilitációs ellátásra szerezhet jogosultságot, de nem kaphatnak több pénzt a minimálbér felénél. -Az az 51-60% közötti egészségi állapot (vagyis százalékos rokkantság esetén) a havi átlagjövedelmének 35%-a, de minimum a minimálbér 30%-a és maximum a minimálbér 40%- a, 31-50% közötti egészségi állapotnál (50-69 százalékos rokkantságnál) a havi átlagjövedelmének 45%-a, de minimum a minimálbér 40% és maximum a minimálbér 50%-a az ellátás összege.

3 A rehabilitációs ellátást a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint, azzal megegyező arányban emelni kell. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs hatósággal történő együttműködésre köteles, melynek keretében teljesíti a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket. A rehabilitációs ellátás a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg, legfeljebb azonban a folyósítás kezdetétől számított három évre állapítható meg, azonban ha valakinek sikerül elhelyezkednie, akkor a folyósítását felfüggesztik. 1.3 Az új igénylőnek öt évnél több ledolgozandó szolgálati éve van az öregségi nyugdíjkorhatárig és nem rehabilitálható Ehhez legalább 40 százalékos rokkantság (60 százalékos egészségi állapot) szükséges és az, hogy a bizottság ne javasoljon rehabilitációt, ilyenkor az igénylő rokkantsági ellátásra lehet jogosult. A rokkantsági ellátás jelentős egészségkárosodás esetén akár a minimálbér 150 százaléka is lehet % közötti egészségi állapotnál (40-49 százalékos rokkantság esetében) a havi átlag jövedelmének 40%-a, de minimum a minimálbér 30%, maximum a minimálbér 45%-a, 31-50% közötti egészségi állapot (50-69 százalékos rokkantság esetében) a havi átlagjövedelmének 60%-a, de minimum a minimálbér 45%, maximum a minimálbér 150%-a, 1-30% közötti egészségi állapotnál (70-99 százalékos rokkantság) és kizárólag folyamatos támogatással javasolt foglalkoztatás esetén a havi átlagjövedelmének 65%-a, de minimum a minimálbér 50%, maximum a minimálbér 150%-a, 1-30% közötti egészségi állapotnál (70-99 százalékos rokkantság) az önellátási képesség teljes vagy részben elvesztése esetében a havi átlagjövedelmének 70%-a, de minimum a minimálbér 55%, maximum a minimálbér 150%-a az ellátás összege. Hol és milyen formában lehet igényelni az új igénylést, illetve az állapotrosszabbodás iránti kérelem felülvizsgálatát? Az igényt a lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságon az erre a célra rendszeresített ONYF /D. számú nyomtatvány, valamint az ONYF számú Nyilatkozat benyújtásával lehet érvényesíteni ( Nyomtatványok fiókban található meg). Az igény bejelentésével egyidejűleg az igénylőnek az elbíráláshoz szükséges dokumentumokat és igazolásokat is elő kell terjesztenie. Az igénybejelentő laphoz az egészségkárosodás mértékének megállapításához csatolni kell az orvosi dokumentumokat is: - az egészségi állapotra, gyógykezelésre, rehabilitációra vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó háziorvosi, kezelőorvosi véleményt( Beutaló ) - ha korábban részesült egészségügyi ellátásban, az erről szóló zárójelentést. - ha foglalkoztatott, a foglalkozás- egészségügyi alapszolgáltatás orvosának ( üzemorvos)tájékoztatóját munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyokról, továbbá arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében tovább foglalkoztatható-e. Új igénylés esetén: A fentieken túl bemutatni, ( másolatban) mellékelni kell: - a természetes személyazonosító adatokat igazoló okmányokat, - a TAJ- szám igazolására a Hatósági Igazolványt,

4 - női igénylő esetében az 1968 előtt született gyermekének születési anyakönyvi kivonatát, - a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányokat bizonyító leckekönyvet, diplomát, - katonakönyvet, - szakmunkás, illetve szakképző iskolai tanulóviszonyt igazoló szakmunkásbizonyítványt, - munkakönyvet, - munkaviszony igazolásokat, - munkanélküli járadékot megállapító és megszüntető határozatot, Az egészségkárosodást mértékét és rehabilitálhatóságot a Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal ( a továbbiakban : NRSZH) állapítja meg. A nyugdíjbiztosító a benyújtott igényt továbbítja a rehabilitációs szakértő szervhez, mely a megkereséstől számított 60 napon belül komplex vizsgálatot végez az igénylő egészségi állapotáról, szakmai munkaképességéről és a rehabilitálhatóságról. A szakértő szervezet álláspontjától a nyugdíjbiztosítási igazgatóság nem térhet el.- A szakértő szerv határozatát az igénybejelentő 15 napon belül megfellebbezheti másod fokon, majd a másodfokú szakértői szerv határozatának megfellebbezésére is van harmadfokú jogorvoslati lehetőség 15 napon belül.. ( Ezen harmadfokú peres jogi eljárás már keresetlevél benyújtásához van kőtve). Az eljárásdíj megfizetési kötelezettség nem terheli az igénybejelentőt. A szakvélemény megérkezéséig azonban az eljárás felfüggesztés alatt áll, azaz a járadékot nem folyósítják. Amennyiben a szakértői vizsgálat az igénylő rehabilitálhatóságát állapítja meg, 15 napon belül meg kell jelennie a megadott munkaügyi központban, ahol az érintetteknek rehabilitációs együttműködési megállapodást is kötnie kell, amelyben gyakorlatilag vállalja az állami foglalkoztatási szervezettel a folyamatos együttműködést. A együttműködési kötelezettség kiterjed többek között a számára felajánlott megfelelő munkahely elfogadására is. Lényeges, hogy a rehabilitációra sor kerülhet a foglalkoztatás keretében is. Rehabilitációs ellátásban azok részesülhetnek- legfeljebb három évig-, akiknek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, illetve azok, akik tartós foglalkozási rehabilitációt igényelnek. Rokkantsági ellátásban azok részesülhetnek, akiknek a rehabilitációja nem javasolt. Főszabály, hogy aki már elérte a nyugdíjkorhatárt, az eddigi ellátását a jövőben nyugdíjként kapja majd. Az átalakítás nem érinti azokat, akik én rokkantsági ellátásban részesültek és az I-es és II-es csoportba vannak besorolva, továbbá a jelenleg átmeneti járadékban részesülőket. Ellátásban már részesülők 2. Akik már betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt Azok a december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásban részesülő személyek, akik már betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, felülvizsgálatra nem kötelezettek. Ugyanazt az összegű nyugdíjat kapják tovább, emelésre is jogosultak, a változás

5 csak annyi, hogy öregségi nyugellátásnak nevezik majd a járadékukat. 2.1 Védett korúak Akik december 31-én III. csoportú rokkantsági, vagy baleseti rokkantsági nyugellátásban, rendszeres szociális járadékban ellátásban részesülnek és 5 éven belül betöltik az öregségi nyugdíjkorhatárt ugyanazt az összeget kapják tovább, csak az elnevezés változik: rokkantsági ellátásnak hívják majd. Ha a határozatukban soros időszakos" felülvizsgálati időt határoztak meg számukra, a vizsgálaton kötelességük megjelenni. A felülvizsgálat helyéről és pontos idejéről a nyugdíjbiztosítási igazgatóság küld értesítést számukra. 2.2 Nem védettkorú súlyosabb egészségkárosodottak Akik jelenleg I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásban részesülnek ugyanazt az ellátást kapják tovább, mint eddig, az elnevezés azonban rokkantsági ellátásra módosul. Ha a határozatukban soros időszakos" felülvizsgálati időt határoztak meg számukra, a vizsgálaton kötelességük megjelenni. A felülvizsgálat helyéről és pontos idejéről a nyugdíjbiztosítási igazgatóság küld értesítést számukra. 2.3 Jelenlegi III. csoportú egészségkárosodottak, akiknek öt évnél több ledolgozandó szolgálati évük van hátra az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig A legfontosabb változás őket érinti majd, nekik ugyanis felülvizsgálaton kell megjelenniük függetlenül attól, hogy korábban a szakértői bizottság újbóli vizsgálatukat nem tartotta szüskégesnek és az állapotukat véglegesnek minősítette. Az érintettek azok, akik december 31-én III. csoportba tartozó rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátásban, vagy rendszeres szociális járadék ellátásban részesültek és a reájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt több mint 5 év múlva érik el január 31-ig értesítést kapnak az új szabályokról, és 2012 március 31-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy kérik-e az új szabályok szerint ellátást. Őket értesítik majd a felülvizsgálat pontos helyéről és időpontjáról. Ha a fenti időpontig nem kérik a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál a felülvizsgálat elvégzését rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatásra jogosultak lesznek, de ellátásukat a nyugdíjbiztosítási szerv jövő május elsejével megszünteti. A felülvizsgálatig ugyanazt az összeget kapják, mint eddig. Azt követően viszont csak azok kapnak pénzbeli ellátást, akiknek egészségkárosodása eléri a 40 százalékos mértéket. Ha rehabilitálhatóak, akkor 51-60% közötti egészségi állapotnál a közfoglalkoztatási bér 40%-a; 31-50% közötti egészségi állapotnál a közfoglalkoztatási bér 80%-a az ellátás összege. A nem rehabilitálhatóak esetén, akkor ugyanazt az összeget kapják tovább, mint eddig, csak éppen rokkantsági ellátásnak nevezik majd, és jogosultak lesznek az év végi nyugdíjemelésre is. Rokkantsági ellátásban részesülő tizenöt napon belül köteles bejelenteni, ha a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás következett be, vagy keresőtevékenységet folytat és a jövedelmének 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150%-át ez esetben meg kell szüntetni az ellátás folyósítását.a határozat ellen fellebbezni lehet. A rokkantsági és a rehabilitációs pénzbeli ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

6 Mikortól lehet könnyebb munkába állni? Megváltozott munkaképesség: 40%-os egészségkárosodástól már csökkent munkaképességűeket foglalkoztató szervezeteknél napi 4 órát, de 6 órát meg nem haladó munkavégzést végezhet évi CXCI.törvény 2 (2) az egészségi állapot százalékos mértékének besorolása B1 kategória 51-60% között van B2 kategória a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt ( de 51-60%) C1kategória 31-50% között van C2 kategória 31-50% a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (de 51-60%) D kategória1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra képes E kategória 1-30% között van és ovosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes. Szemléletváltás alapján a fentiekben jelölt kategóriák nem az egészségkárosodásra vonatkozik, hanem a megmaradt egészség mértékére. Kik vesznek részt a komplex szakértői minősítésben? Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal szakértői bizottsága A komplex minősítés során 5 (2) a.) az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú megítélése tekintetében- kizárólag az orvosszakértő. b.) a rehabilitálhatóság foglalkozási szempontú megítélése tekintetében- kizárólag a foglalkozási rehabilitációs szakértő. c.) a rehabilitálhatóság szociális szempontú megítélése tekintetében- kizárólag a szociális szakértő.

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.)

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Változások a nyugdíjbiztosítás rendszerében előadó: dr. Mikoly Lilian Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Az öregségi nyugdíjkorhatár - 2010. január 1-jétől

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során?

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? A sérelmet szenvedett személy kérelemmel fordulhat az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Cím: 1024

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett Ez év elejétől nagyon sok korábbi társadalombiztosítási és szociális ellátás megszűnt vagy átalakult

Részletesebben

Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye

Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye génybejelentés egészségkárosodáson alapuló ellátás elbírálásához Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye (rehabilitációs járadék, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, átmeneti járadék, rendszeres

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ: Ki jogosult rá? A hozzátartozó

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda 2015. január 1 Emberi

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben