Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász. Munkajog: kérdések-válaszok 1. Kérdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász. Munkajog: kérdések-válaszok 1. Kérdés"

Átírás

1 Dr. Papp Anett, munkaügyi szakjogász Munkajog: kérdések-válaszok 1 Jelenleg beosztott óvónőként dolgozom, de hamarosan óvodavezetői feladataim lesznek. Egy két csoportos óvodában dolgozunk hárman, (a kolléganőnek még nincs diplomája a nyelvvizsgája miatt). Egyedül vezetem a saját csoportomat. Tanulmányaimból úgy tudom, hogy egy 2 csoportos, 10, 5 órás nyitvatartási idővel óvodánkban 4 óvónőre van szükség. A kérdésem az lenne, hogy megtehetem-e azt, mint vezető, hogy a törvényeket betartva kérvényezem a plusz egy főt, és ha igen milyen törvényre hivatkozzak? Vagy nem tehetem meg, és az óvónői létszám meghatározása kizárólag az önkormányzat feladata? A szeptember 1-től hatályos a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. (Nkt.) törvény rendelkezései meghatározza azokat a munkaköröket, létszámokat, amelyeket kötelezően kell biztosítania a fenntartónak, ezek költségeit az állam finanszírozza illetve azokat a munkaköröket, amelyek alkalmazása fenntartói döntéstől függenek. A jogszabályban előírt kötelező és finanszírozott létszámon felül alkalmazottak költségei a fenntartóra hárulnak. Az óvodapedagógusi létszám megállapításánál a nyitvatartási időt és a csoportlétszámot kell alapul venni. A pedagógusok létszámának meghatározásakor számolni kell napi két óra átfedési idővel, figyelembe kell venni a csoportok létszámát, a heti nyitvatartási napok számát, az órakedvezményeket, valamint a kötelező órákat. (Órakedvezmény: a vezetői kötelező óra és az óvodapedagógus kötelező órájának a különbözete.) A számítási képlet a következő: teljes órák száma, az átfedési idő kétszeresen számolva X csoportok száma X egy heti napok száma - 5) + órakedvezmények/ 32 óra = X fő. A fenntartó meghatározta a jogszabályi követelmények betartása mellett kiszámította -, hogy mennyi fő szükséges a feladat ellátásához, melyet nyilvánvalóan biztosít mert törvényi keretek maradéktalan 1 A cikk teljes tartalma itt található!

2 betartása és hatékony gazdálkodás megtartása mellett látja el a törvényben meghatározott, kötelező feladatait szeptembertől dolgoztam 11 évig műszaki szakoktatóként, azaz pedagógusként. Feltehetően májusban fogok államvizsgázni, mint óvodapedagógus. Ha sikerül óvodapedagógusként elhelyezkednem az államvizsga után, akkor milyen besorolásba kerülök? A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet meghatározza a pedagógusok szeptember 1. napjától hatályos minősítési rendszerének működési kérdéseit. A 36. (2) bekezdése szerint "A szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során szeptember 1. és június 30. között a 3. (1) bekezdésében meghatározott, a minősítési eljárásra történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni. A szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást." A fentiek alapján Ön minden esetben Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásba, melynek alapján lehetőségeihez mérten megkezdheti a felkészülést a minősítési eljárásra. A Pedagógus I. fokozathoz tartozó garantált illetmény (illetményalap százalékban való) megállapítása során beszámításra, értékelésre kerül a közalkalmazotti, közszolgálati, köztisztviselői jogviszonyban eltöltő idő. Ennek meghatározása során a munkáltató a évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló törvény 7. mellékletét alkalmazza. ****************** től dolgozom óvodapedagógusként gyakornok besorolással a régi törvény értelmében. Óvodapedagógusi álláslehetőség kínálkozik, előreláthatólag napjától. em az lenne, hogy ez esetben, mivel az új törvény értelmében két év gyakorlati időm letelt, hová leszek besorolva? Figyelemmel arra, hogy napján nem rendelkezett 2 év szakmai gyakorlattal, ezért Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 97. (20) bekezdése szerint a nevelésioktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki szeptember 1- jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba történő

3 besorolásnál a munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján. **************** Jár-e szabadság óvodapedagógusnak próbaidő alatt? Ha nem, adható-e? Ha igen, mennyi nap? A szabadságra való jogosultság a munkában töltött idővel részarányosan jár függetlenül attól, hogy a munkavállaló éppen a próbaidejét tölti az adott munkáltatónál. A közalkalmazottnak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alapés pótszabadságból áll - teljes naptári évre, januártól decemberig. A középfokú végzettségű pedagógusnak évi 20, a felsőfokú végzettségű pedagógusnak évi 21 munkanap alapszabadság jár. [Nkt. 64. (2a)] Az óvodapedagógusokat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg. További szabadság jár az Mt a alapján a gyermekek után (1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. (2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. (3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. A szabadságot az alapszabadság, pótszabadság, és a gyermekek után járó szabadság összeszámításával az adott évben munkával eltöltött idő alapján - részarányosan [Mt (1)] kell megállapítani. A munkáltatónak kell a szabadságot kiadni, és a szabadság napokat nyilvántartani, adminisztrálni. A töredéknapokat egész napnak kell számítani a [Mt (2)], alapján. Ha a közalkalmazott a szabadság napjait nem vette ki, nem kapta meg az az évben, - a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor - azt pénzben kell megváltani.[mt.125. ]. **************** Tájékoztatást szeretnék kérni azzal kapcsolatban, hogy az egyik dolgozónk (közalkalmazott) 2015-ben nyugdíjba megy, 8 hónapos felmentési idő jár részére, melyből 4 hónapra mentesítve lesz a munkavégzés alól. em, hogy a felmentési idő munkavégzés alól mentesített részére jár-e a dolgozónak szabadság? Mt (1) meghatározza, hogy mely munkában töltött időre jár szabadság, és mi minősül szabadságnak (2) Munkában töltött időnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában

4 g) a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. (1) bekezdés b) k) pontban meghatározott tartama, amely utal az 55. (1) b-k pontjaira k) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra. A k) pont szerint a felmentési idő azon idejére jár szabadság, amit munkában tölt a közalkalmazott. Az Mt és 55. együttesen kell értelmezni. Mt (1) A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. (2) Munkában töltött időnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés, b) a szabadság, c) a szülési szabadság, d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. ) első hat hónapjának, e) a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség, f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó, g) a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. (1) bekezdés b) k) pontban meghatározott tartama. Mt. 55. (1) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól b) a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés, valamint c) a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra, e) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára, f) hozzátartozója halálakor két munkanapra, g) általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre, h) önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára, i) bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra, j) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá k) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra. A fentiek alapján arra az időszakra jár szabadság, amely munkában töltött időnek minősül. Azon időszak alatt, - amikor a munkáltató mentesíti a munkavállalót a munkavégzés alól - arra az időre nem jár szabadság. *************** Közeledik az év vége. Néhány munkavállaló esetében a nyári zárás után maradt szabadság, melyet tudomásom szerint- ki kell adni, mert nem lehet átvinni a következő évre. Azonban azt nem tudom, hogy hogyan kell kiadni a megmaradt szabadságnapokat. Van olyan óvodapedagógus kolléga, akinek 8 nap szabadsága van.

5 A szabadság kiadására vonatkozó szabályokat a Mt a határozza meg. Mt (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. (2) A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki. (3) A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. (4) Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot. (5) A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a) a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, b) a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja, c) kollektív szerződés rendelkezése esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki. Fontos szabály, hogy az adott évben kiadott szabadságnak kell tekinteni, azt a következő évben kiadott szabadságot, ha annak igénybevétele még az idei évben elkezdődik, azonban a következő évre átvihető szabadságnapok az ötöt nem haladhatják meg. A konkrét példával élve a évben megmaradt 8 nap szabadságot a jogszabályi követelményeknek eleget téve 2014.évben kiadásra kerül 3 nap, és évben 5 nap a évi szabadságból. A évben kiadott 5 napnál több nem lehet, a évi szabadság. További feltétel, hogy megszakítás nélkül történjen a szabadság kiadása munkanap kiadása nélkül. A évben az első munkanap január 5 napja lesz (hétfő) január 2. (péntek) pihenőnap lesz, így az év egy négynapos hosszú hétvégével kezdődik ezekre a napokra nem kell szabadságot számolni. Ezért ha mind az öt szabadságnapot át kell vinni a jövő évre, akkor az 5. munkanap, amelyet szabadságnak lehet tekinteni, január 9-e (péntek) lesz. Mindenképp szükséges idejében elkezdeni a tervezést, mert egy nagy szervezetnél, több munkavállaló feladatát kell összehangolni úgy, hogy a kötelező feladatok ellátása mellett, az egyéni érdekeket is figyelembe kell venni. Egyéb konkrét kérdésben a címre várom leveleiket. Hatékony olvasást kívánok!

A közalkalmazottak szabadságának és a szabadság kiadásának szabályai a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban

A közalkalmazottak szabadságának és a szabadság kiadásának szabályai a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban A közalkalmazottak szabadságának és a szabadság kiadásának szabályai a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban A szabadság A közalkalmazottnak a munkában töltött idő alapján minden

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve amit erről egy könyvelőnek is tudni érdemes. Budapest, 2012. június 6.

Az új Munka törvénykönyve amit erről egy könyvelőnek is tudni érdemes. Budapest, 2012. június 6. Az új Munka törvénykönyve amit erről egy könyvelőnek is tudni érdemes Budapest, 2012. június 6. 1 Új Mt. szerkezeti felépítés öt részre tagolódik, 24 fejezet + záró rendelkezések, összesen 298.. más szerkezeti

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A következő kérdésemre szeretnék választ kapni. 2011.09.12.-én oklevél nélkül (nyelvvizsga hiányában- igazolással) óvónőként kezdték

Részletesebben

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29.

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. A létesítés feltételei, Nyugdíjas foglalkoztatása Határozott vagy határozatlan Az intézményvezetői megbízás, pályáztatás A próbaidő I. A munkaviszony létesítése

Részletesebben

A munka- és pihenőidő szabályai

A munka- és pihenőidő szabályai 2012. évi I. törvény (Mt.) XI. Fejezet A munka- és pihenőidő szabályai Előadó: Dr. Végh Lajos Fogalmak 86. Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő, kezdettől befejezéséig tart valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak ÁLTALÁNOSSÁGBAN: 1. STABIL KAPCSOLATRENDSZER A kollektív szerződés mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket szolgálja, mert segíti

Részletesebben

Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból

Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból ÉVOSZ - 2012.V.3. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Egy perces management tanfolyam Egy pap felajánlja egy apácának,

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban 1. Érvényben van-e még az a megállapodás, miszerint most minden munkáltatói döntésen alapuló illetményrész törlődik? A következő hónapban pedig

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

T/11933. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/11933. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11933. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. augusztus 2013.

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

4676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám

4676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám 4676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám A Kormány 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

E- MUNK A JOG. Szakmai folyóirat. Tartalom. 2015. június XVI. évfolyam 6. szám. Aktuális. Pár perc HR. Olvasói kérdések. A szabadság kiadása

E- MUNK A JOG. Szakmai folyóirat. Tartalom. 2015. június XVI. évfolyam 6. szám. Aktuális. Pár perc HR. Olvasói kérdések. A szabadság kiadása 2015. június XVI. évfolyam 6. szám E- MUNK A JOG Szakmai folyóirat Tartalom Aktuális A szabadság kiadása Pár perc HR A szociometria alkalmazási lehetőségei Olvasói kérdések Elrendelhető vasárnapra túlóra

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadványunkban ígértük, hogy a kihirdetéssel egyidejűleg részletes tájékoztatást

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Dunaújváros. 2011. augusztus 01

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Dunaújváros. 2011. augusztus 01 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dunaújváros 2011. augusztus 01 3 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény (MT), a Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4 ELSŐ RÉSZ 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 A követelményrendszer célja 4 A követelményrendszer hatálya 5 A követelményrendszer

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek 2. szám Tartalomjegyzék 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 2012. évi II. törvény A szabálysértésekrõl, a szabálysértési

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések Magyarország Alaptörvényének XV.

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. törvény. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 1

2003. évi LXXXIV. törvény. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 1 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 1 Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben