Az előadás képei letölthetőek:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előadás képei letölthetőek:"

Átírás

1 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

2

3 CONFORG

4 Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

5 Adótervezés és számlázás Budapest, február 1.

6 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

7 Témák: 1. Számlázás folyamata 2. Különleges ügyletek 3. Nemzetközi ügyletek 4. Visszaélések 5. Konzultáció

8 polgári jog számvitel Szükséges ismeretek cégjog adójog

9 Adótervezési feladatok szerződések szövegének adójogi, számviteli és társadalombiztosítási követelményeket kielégítő megfogalmazása egy konkrét ügylet adójogi következményeinek feltárása

10 Adótervezési feladatok projektek, beruházások adójogi tervezése egy cégen belüli tevékenységi ágazat adójogi tervezése cégszerkezet adóoptimális átalakítása

11

12 Számlázás folyamata

13 szerződés Számlázás folyamata

14 szerződés Számlázás folyamata

15 Számlázás folyamata szerződés teljesítés

16 Számlázás folyamata szerződés teljesítés

17 Számlázás folyamata szerződés teljesítés kiállítás

18 Építési szerződés ÁFA szempontból lehet - szolgáltatásnyújtás, vagy - termékértékesítés

19 Iparűzési adó Adásvételi szerződés Vállalkozási szerződés Vevő Beruházó Kivitelező Vállalkozó Igénybe vett szolgáltatás

20 Iparűzési adó adásvételi szerződés építési szerződés építési szerződés Vevő Beruházó Kivitelező fővállalkozó Alvállalkozó ELÁBÉ a fővállalkozótól vásárolt építmény és telek Alvállalkozói díj

21 Számlázás folyamata üzleti partner ellenőrzése szerződés teljesítés kiállítás

22 Számlázás folyamata üzleti partner ellenőrzése üzleti partner ellenőrzése szerződés teljesítés kiállítás

23 Számlázás folyamata üzleti partner ellenőrzése üzleti partner ellenőrzése szerződés teljesítés kiállítás

24 Számlázás folyamata üzleti partner ellenőrzése üzleti partner ellenőrzése szerződés teljesítés kiállítás helye és időpontja

25 Számlázás folyamata

26 Számlázás folyamata kiállítás

27 Számlázás folyamata kiállítás kézbesítés

28 Számlázás folyamata kiállítás kézbesítés

29 Számlázás folyamata kiállítás korrekciók kézbesítés

30 Számlázás folyamata kiállítás korrekciók kézbesítés

31 Számlázás folyamata kiállítás könyvelés korrekciók kézbesítés

32 Számlázás folyamata kiállítás könyvelés korrekciók kézbesítés

33 Számlázás folyamata kiállítás behajtás könyvelés korrekciók kézbesítés

34 Számlázás folyamata kiállítás kapcsolódó iratok behajtás könyvelés korrekciók kézbesítés

35 Számlát alátámasztó okiratok -banki dokumentumok -adóalanyiság ellenőrzése, -fordított adózás feltételei, - munkavégző és kapcsolattartó személyek - szerződés - üzleti levelezés ( , fax, telefon) - fuvarokmányok, - összesítő nyilatkozat - Intrastat - származási okmányok, - minőségi tanúsítvány - átvételi igazolások, - vámokmányok, stb. könyvelőnek vizsgálnia kell!

36

37 Teljesítés időpontja polgári jogi (számviteli) Áfa tv szerinti Áfa tv szerinti Áfa tv szerinti

38 Teljesítés időpontjának eltolása Szerződés típus Halasztott adó Előleg Tao Előszerződés Tao ÁFA Tulajdonjog fenntartás Tao ÁFA Bizomány Tao ÁFA Időszakos elszámolás Tao ÁFA Felfüggesztő feltétel Tao ÁFA Vevői készlet Tao ÁFA

39 Az előszerződés Ptk 208. A felek megállapodhatnak abban, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek (előszerződés). Az előszerződést a szerződésre előírt alakban kell megkötni. Az előszerződés alapján a felek kötelesek a szerződést megkötni.

40 Tulajdonjog fenntartás Az eladó a tulajdonjogot - csak a szerződés megkötésekor - írásban - a vételár teljes kiegyenlítéséig tarthatja fenn.

41 A vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején - a dolgot nem idegenítheti el, - és nem terhelheti meg, Tulajdonjog fenntartás ezért a tulajdonjog fenntartás ideje alatt nem rendelkezik tulajdonosként

42 Tulajdonjog fenntartás Áfa törvény 9. (1) bek. Termékértékesítés: a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja. A számviteli törvény 73. (3) bek. nem kell alkalmazni, mert nincs számlázott ellenérték

43 A bizományos (Ptk 507. ) díjazás ellenében a megbízó javára a saját nevében adásvételi szerződést köt

44 - limitált ár - elszámolási kötelezettség - eladatlan áru visszavétele

45 Bizományos Megbízó

46 Bizományos 1. termékátadás Megbízó

47 Végső vevő Bizományos 1. termékátadás Megbízó

48 2. termékértékesítés és számlázás Végső vevő Bizományos 1. termékátadás Megbízó

49 2. termékértékesítés és számlázás Végső vevő Bizományos 3. értesítés eladásról 1. termékátadás Megbízó

50 2. termékértékesítés és ÁFA-s számla Végső vevő Bizományos 3. értesítés eladásról 1. termékátadás 4. számlázás bizományi díj, termék Megbízó

51 Áfa törvény 58., ha a szerződő felek részletfizetésben, vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg. Teljesítés = az ellenérték megtérítésének esedékessége. Az elszámolási időszak maximum 12 hónap lehet. Lízingre nem vonatkozik.

52 Teljesítés időpontja Áfa törvény 58. alapján polgári jogi (számviteli)

53 Teljesítés időpontja Áfa törvény 58. alapján polgári jogi (számviteli)

54 Teljesítés időpontja Héa-irányelv szerint Áfa törvény 58. (1) bek...teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Héa-irányelv 64. cikk (1) bek...azon időszak lejártakor minősül teljesítettnek, amelyre ezen elszámolások vagy fizetések vonatkoznak

55 Teljesítés időpontja Héa-irányelv szerint polgári jogi (számviteli)

56 Felfüggesztő feltétel pl. könyvelési díj a könyvelési díj tételenként 4 egység, a felek havonta elszámolnak, a havi könyvelési díj a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig esedékes, feltéve, hogy a könyvelő átadja a megbízó részére a tárgyhónapra vonatkozó főkönyvi kivonatot, ha a kivonat átadása késik, akkor a fizetés az átadástól számított 10. napon esedékes

57 Vevő raktára adómentes terület áruszállítás nem értékesítés számlázás Közösségen belüli termértékesítés vevő kivételez = Közösségen belüli beszerzés

58 ÁFA raktár adómentes terület beraktározás nemzetközi közlekedés, termék forg. kiraktározás = adóköteles, (kivéve: kiviteli célú EV)

59

60 ÁFA csoport lényege 1. tagok ÁFA alanyisága megszűnik, 2. külső viszonyaiban egyetlen adóalanynak minősül, 3. csoporton belüli ügyleteken nincs ÁFA 4. csoportnak külön adószáma van 5. egyetemleges felelősség az ÁFA befizetésére

61 számla ÁFA CSOPORT Csoporttag1 ÁFA megosztása közösen számviteli bizonylat Csoporttag2 Nincs ÁFA számla

62

63 Ingyenes értékesítés ÁFA kötelezettsége Vállalkozási célból Vállalkozás idegen beszerzési ÁFA levonható az átadás nem adóköteles beszerzési ÁFA levonható az átadás adóköteles

64

65 ha az eredeti számlához képest teljesítés nem történt érvénytelenítés (sztornó) a teljesítés több, vagy kevesebb módosítás (helyesbítés)

66 ÁFA korrekciók szabályozása adóalap csökken felszámított adó csökken levonható adó nő/csökken felszámított adó növekszik adóalap nő

67 ÁFA korrekciók szabályozása adóalap csökken felszámított adó csökken levonható adó nő/csökken felszámított adó növekszik adóalap nő Áfa tv Áfa tv 78. (3) bek. Áfa tv nincs előírás

68 ÁFA korrekciók szabályozása adóalap csökken felszámított adó csökken levonható adó nő/csökken felszámított adó növekszik adóalap nő Áfa tv Áfa tv 78. (3) bek. Áfa tv

69 Adó alapja utólag csökken Az eredeti számlát érvényteleníteni kell, ha Az ügylet kötése előtt fennállott helyzetet állítják helyre [Ptk 237 (1) bek.] Az ügylet hibás teljesítése miatt a jogosult (vevő) eláll az ügylettől [Ptk 306. (1) bek. b) pont] Lízing eredeti állapot helyreállítása Teljesítés hiánya miatt az előleget visszafizetik

70 Adó alapja utólag csökken Az eredeti számlát módosítani kell, ha Az ügyletet az érvénytelenítő határozat meghozataláig terjedő időre hatályossá nyilvánítják Az ügyletet az aránytalan előny kiküszöbölésével érvényessé nyilvánítják [Ptk 237. (2) bek.] Az ügylet hibás teljesítése miatt a jogosult (vevő) árvagy díjleszállítást kap [Ptk 306. (1) bek. b) pont] Betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik A teljesítést követően adnak árengedményt előre fizetés, mennyiség, vagy egyéb üzletpolitikai cél jogcímén Lízing félbeszakad

71 ÁFA korrekciók szabályozása adóalap csökken felszámított adó csökken levonható adó nő/csökken felszámított adó növekszik adóalap nő Áfa tv Áfa tv 78. (3) bek. Áfa tv

72 Adó alapja utólag csökken és a korábban megállapított fizetendő adó is csökken a fizetendő adót az eladó abban az adómegállapítási időszakban csökkentheti, amikor a) az érvénytelenítő számla, vagy a módosító számla a vevő rendelkezésére áll vagy b) az eladó az ellenértéket (előleget, betétdíjat) visszatérítette a vevőnek

73 ÁFA korrekciók szabályozása adóalap csökken felszámított adó csökken levonható adó nő/csökken felszámított adó növekszik adóalap nő Áfa tv Áfa tv 78. (3) bek. Áfa tv

74 Ha a levonható adó összegét meghatározó tényezőkben utólag változás következik be 132. az eredetileg levonható adó csökken fizetendő adó összegét növelő tétel abban az adómegállapítási időszakban, amelyben változás bekövetkezik, vagy amikor az okirat személyes rendelkezésére áll

75 Ha a levonható adó összegét meghatározó tényezőkben utólag változás következik be 132. az eredetileg levonható adó növekszik levonható adó összegét növelő tétel, legkorábban, abban az adómegállapítási időszakban, amelyben személyes rendelkezésére áll az eredeti okiratot módosító okirat

76 Nem kell önellenőrizni ÁFA korrekciók szabályozása adóalap csökken felszámított adó csökken levonható adó nő/csökken felszámított adó növekszik adóalap nő Áfa tv Áfa tv 78. (3) bek. Áfa tv

77 ÁFA korrekciók szabályozása Önellenőrizni kell adóalap csökken felszámított adó csökken levonható adó nő/csökken felszámított adó növekszik adóalap nő Áfa tv Áfa tv 78. (3) bek. Áfa tv

78 Ellenőrzéssel lezárt időszakot követően az eladó a vizsgált ügyletekkel kapcsolatban kiállíthatja az érvénytelenítő számlát, ha a revizió törölte az ügyletet, vagy a módosító számlát, ha a revizió csökkentette/növelte az eredeti számla szerint összegeket de ezt nem kell az áfa bevallásban feltüntetni, feltéve, hogy a változás megegyezik a revíziós megállapítással Pl. a szerződő felek megegyeznek, hogy az eladó a terhére megállapított áfa hiánnyal növelve módosító számlát állítson ki

79 Ellenőrzéssel lezárt időszakot követően az eladó a nem vizsgált ügyletekkel kapcsolatban kiállíthat érvénytelenítő számlát, vagy módosító számlát, de ezt fel kell tüntetni az eladó aktuális áfa bevallásában

80 Eredeti számla Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Termékértékesítés végösszege Módosító számla Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Eredeti végösszeg Helyes érték Különbözet Eredeti tételek Helyes értékek = különbözet különbözet könyvelése: fordított előjellel

81 Adómentesség helyett adókötelezettség felülről vagy alulról? Adóalap + adó = ellenérték Adóalap = ellenérték (ha adómentes)

82 Eredeti számla Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Export végösszege Módosító számla Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Eredeti végösszeg Helyes érték Különbözet Eredeti tételek Helyes értékek = különbözet különbözet könyvelése: fordított előjellel

83 Módosító érvénytelenítő számla teljesítési időpont = eredeti számla keltezés = kiállítás napja csoportos korrekció is lehet végösszegre

84

85 Ha az árengedmény nincs számlázva: - engedmény áfa-t be kell fizetni, - engedmény iparűzési adó alap,

86 Árengedmény típusai az ÁFA törvényben ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS

87 Árengedmény típusai az ÁFA törvényben ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS Teljesítéskor Teljesítés után

88 Árengedmény típusai az ÁFA törvényben ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS Teljesítéskor Teljesítés után Korábban elért engedmény beszámításával Az értékesítéshez kapcsolódó engedmény beszámításával

89 Árengedmény típusai az ÁFA törvényben ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS Korábban elért engedmény beszámításával Teljesítéskor Az értékesítéshez kapcsolódó engedmény beszámításával Teljesítés után Az ÁFA alapja helyesbítő számlával csökkenthető Az ÁFA alapja helyesbítő számlával csökkenthető Az árengedmény az eredeti számlán csökkenti az ÁFA alapját

90 Árengedmény típusai az ÁFA törvényben ÁRCSÖKKENTÉS VISSZATÉRÍTÉS Korábban elért engedmény beszámításával Teljesítéskor Az értékesítéshez kapcsolódó engedmény beszámításával Teljesítés után Az ÁFA alapja helyesbítő számlával csökkenthető Az ÁFA alapja helyesbítő számlával csökkenthető Az árengedmény az eredeti számlán csökkenti az ÁFA alapját és a nettó árbevételt Helyesbítés nélkül az utólag adott engedmény nem csökkenti a nettó árbevételt

91

92 Eladó számlája A vevő visszautasítja Helyesbítés, stornírozás A vevő elfogadja, de nem fizet Behajthatatlan követelés

93 Sztv 15. (8) bek. Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. (az óvatosság elve)

94 Sztv 72. (2) bek. A teljesítés időszakában elszámolt értékesítés nettó árbevétele magában foglalja. - a vevő által elismert, elfogadott számlában rögzített.ellenértékkel egyező árbevételt

95 GK 16. szám a szolgáltatás szerződésszerű teljesítésének megtörténtéről csak akkor lehet szó, ha a megrendelő a dolgot, a szolgáltatást át is vette (éspedig teljesítésként, tehát ide nem értve a felelős őrzésbe vételt).

96 Eljárás lépései: 1. vevő visszautasítja a számlát 2. eladó storníroz 3. eladó polgári pert indít 4. a bíróság ítélete pótolja a vevő teljesítést elismerő nyilatkozatát 5. az eladó kiállítja a számlát (teljesítés időponja = ítélet jogerősítésének napja) (103/2002. Számviteli kérdés)

97

98 A visszáru típusai

99 A visszáru típusai

100 Az áru átvételekor a vevő egyes tételeket visszautasít A visszáru típusai

101 Az áru átvételekor a vevő egyes tételeket visszautasít A visszáru típusai

102 A visszáru típusai Az áru átvételekor a vevő egyes tételeket visszautasít A korábbi vevő, a tulajdonát képező terméket visszaadja az eladónak

103 A visszáru típusai Az áru átvételekor a vevő egyes tételeket visszautasít A korábbi vevő, a tulajdonát képező terméket visszaadja az eladónak

104 A visszáru típusai Az áru átvételekor a vevő egyes tételeket visszautasít A korábbi vevő, a tulajdonát képező terméket visszaadja az eladónak Az átvétel előtt az eladó már kiállította a számlát. Az eladó az átadás után csak az átvett, elfogadott tételekről állít ki számlát.

105 A visszáru típusai Az áru átvételekor a vevő egyes tételeket visszautasít A korábbi vevő, a tulajdonát képező terméket visszaadja az eladónak Az átvétel előtt az eladó már kiállította a számlát. Az eladó az átadás után csak az átvett, elfogadott tételekről állít ki számlát. Az eladó sztorníroz, és kiállítja a jó számlát

106 A visszáru típusai Az áru átvételekor a vevő egyes tételeket visszautasít A korábbi vevő, a tulajdonát képező terméket visszaadja az eladónak Az átvétel előtt az eladó már kiállította a számlát. Az eladó az átadás után csak az átvett, elfogadott tételekről állít ki számlát. Az eladó sztorníroz, és kiállítja a jó számlát

107 A visszáru típusai Az áru átvételekor a vevő egyes tételeket visszautasít A korábbi vevő, a tulajdonát képező terméket visszaadja az eladónak Az átvétel előtt az eladó már kiállította a számlát. Az eladó az átadás után csak az átvett, elfogadott tételekről állít ki számlát. A korábbi vevő állítja ki számlát a visszaadás napján Az eladó sztorníroz, és kiállítja a jó számlát

108

109 Közvetített szolgáltatás törvényi feltételei szerződésben saját nevében, de más javára rögzítve (bizomány Ptk 513. ) számlában a közvetített szolgáltatás értéke elkülönítve továbbértékesítés változatlan formában

110 Közvetített szolgáltatás 4/2008. Számviteli kérdés A továbbszámlázás azonban nem minősül közvetített szolgáltatásnak. 77/2007. Számviteli kérdés A változatlan formában történő továbbértékesítést azzal lehet dokumentálni, ha az igénybe vett szolgáltatás bejövő számlája és a harmadik személy (a megrendelő) felé történő továbbadás számlája között a közvetlen kapcsolat - ellenőrizhető módon - biztosított.

111 Közvetített szolgáltatás számlája Megnevezés Egységár Nettó ÁFA Bruttó Szolgáltatás ,- Ft ,- Ft ,-Ft Összesen ,- Ft ,- Ft ,-Ft A számla végösszegének részletezése: Számla végösszegéből közvetített szolgáltatás Számla végösszegéből saját teljesítmény: ,- Ft ,- Ft ,-Ft

112

113 Járulékos költség - összetett ügylet Áfa tv 70. főtevékenység - melléktevékenység befolyásolja: az ügylet minősítését (pl. sima vagy fordított) az adó mértékét a teljesítés helyét

114 Európai Bíróság a C-349/96. sz. jogeset.alapvetően akkor történik egyetlen értékesítés, ha egy vagy több elem elsődleges szolgáltatásnak, míg egy vagy több további elem, ezzel szemben, járulékos szolgáltatásnak tekinthető, amely utóbbiakra a fő szolgáltatásra alkalmazott adóelbánás vonatkozik. Egy szolgáltatás akkor tekintendő az elsődleges szolgáltatáshoz kapcsolódó járulékos szolgáltatásnak, ha önmagában nem képezi az ügyfelek célját, csupán az elsődleges szolgáltatás teljesebb élvezetét segíti.

115 Európai Bíróság C-41/04. sz. ügy (Levob)..amennyiben az adóalany két vagy több dolgot, ill. tevékenységet értékesít a vevőnek, de ezek olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy a külső szemlélő számára gazdasági szempontból egyetlen teljes ügyletet alkotnak, amelyet csak mesterségesen lehet részekre bontani, akkor az értékesített dolgok és tevékenységek az áfa kötelezettség megállapítása szempontjából egyetlen egységes értékesítést alkotnak.

116 Egyetlen elemből, vagy több önálló értékesítésből áll az ügylet? Önálló értékesítések Egyetlen értékesítés Minden egyes értékesítésre a reá vonatkozó ÁFA szabályokat kell alakalmazni Az adóztatás a domináns értékesítésre vonatkozó szabály szerint történik

117 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél Vállalkozó Megrendelő

118 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél Vállalkozó Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő

119 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél Régi épület felújítása Vállalkozó Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő

120 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél Régi épület felújítása Vállalkozó Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő Régi épület bővítése

121 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél Régi épület felújítása Vállalkozó Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) Megrendelő Régi épület bővítése domináns

122 Vegyes kivitelezés termékértékesítésnél Régi épület felújítása Vállalkozó Szerződés (oszthatatlan szolgáltatás) fordított értékesítés Megrendelő Régi épület bővítése domináns

123 December 20-i társasági adóelőleg feltöltési kötelezettség: nem vonatkozik ha a adóévben éves szinten számított árbevétel 100 millió

124

125 Transzferárazási módszerek 1. Összehasonlító független árak módszere 2. Viszonteladási árak módszere 3. Költség- és jövedelemmódszer 4. Egyéb módszer

126 Szokásos piaci ár nyilvántartás nem kell vezetnie kisvállalkozásnak, közös beszerzést szervező KKV-nak KKV a) létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió euró, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió euró Kisvállalkozás a) létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió euró cégcsoport összevontan

127 Szokásos piaci ár nyilvántartás Önálló Közös Egyszerűsített - szerződésenként - 50 millió Ft/év/ - fődokumentum szerződés (cégcsoport) - specifikus nyilvántartás 22/2009. (X. 16.) PM rendelet

128 Összevonható szerződések az összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti, tárgya azonos, teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és azonos, vagy a feltételek között az eltérések nem jelentősek, vagy egymással szorosan összefüggnek.

129

130

131 APEH tévhitek az áfa levonási jogról a levonási jog adókedvezmény adóköteles bevétel is kell ingyenes átadás vállalkozás idegen

132 Levonási jog a HÉA-rendszer alapelve C-286/94, C-340/95, C-401/95 és C-47/96. sz. kapcsolt ügyek (Molenheide) Nem kell adóköteles bevétel C-110/94. sz. jogeset (INZO) C-268/83. sz. jogeset (Rompelman)

133 APEH tévhitek az áfa levonási jogról csak az eladó által megfizetett adót vonhatja le a vevő a számla bármilyen hibája akadálya a levonásnak bejelentkezés a konkrét tevékenységre alapfeltétel az alvállakozó nem számlázhat később, mint a fővállalkozó

134 A be nem fizetett áfa is levonható Az a kérdés, hogy vajon az érintett termékek korábbi és későbbi értékesítését terhelő HÉÁ t befizették e, vagy sem, az államkincstárba, nem befolyásolja az előzetesen megfizetett C-354/03. sz. jogeset (Optigen) Formai hiba mellett az adó levonható Az olyan adóhatósági gyakorlat, amely az adóalanynak a nyilvántartási és bevallási kötelezettségei megszegését a levonási jog megtagadásával szankcionálja, egyértelműen meghaladja azt a mértéket, amely szükséges azon célkitűzés eléréséhez, hogy biztosítani lehessen e kötelezettségek megfelelő alkalmazását C 95/07. és C 96/07. sz. egyesített ügyek (Ecotrade) ezzel ellentétes EBH 2006/1453

135 APEH tévhitek az áfa levonási jogról objektív felelősség magánfogyasztás áfa-ja nem vonható le előbb számla javítás és önellenőrzés a számlán feltüntetett áfa-t kötelezettség hiányában is be kell fizetni

136 Vegyes használat 41) Amennyiben az adóalany úgy dönt, hogy az üzleti és magáncélra egyaránt használt befektetett eszközöket üzleti eszközként kezeli, úgy az ezen eszközök beszerzésekor esedékes input VAT az adózási alapelvekből következően teljes egészében és azonnal levonható C-269/00. számú jogeset (Seeling) Lennartz-mechanizmus C-97/90 sz. jogeset

137 Európai Közösségek Bírósága szeptember 30. C-392/09. sz. az Uszodaépítő Kft. és az APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály a Héa-irányelvvel ellentétes az olyan tagállami jogszabály visszaható hatályú alkalmazása, amely a fordított adózási eljárás keretében az építési munkákhoz kapcsolódó ÁFA levonásának jogát a számlák módosításától és önellenőrzési adóbevallás benyújtásától teszi függővé annak ellenére, hogy az adóhatóság minden információval rendelkezik, amely az ügy lezárásához kell

138 Köszönöm a figyelmet

Számlázás és adótervezés 2013

Számlázás és adótervezés 2013 Pallas 70 Számlázás és adótervezés 2013 Budapest, 2013. április 29. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adófizetési kötelezettség keletkezése teljesítés Számla

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szervezet Szolnok, 2011. június 16. Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Tartalomjegyzék: Termékátadás tulajdonjog-fenntartással Összetett ügyletek ÁFA-ban Külföldi vevő a magyar boltban A termék más tagállamba

Részletesebben

Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell. Joghajó, 2015. augusztus 29.

Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell. Joghajó, 2015. augusztus 29. Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell Joghajó, 2015. augusztus 29. Előadó: Vadász Iván alelnök Szerződések új megközelítésben Richard

Részletesebben

Adóváltozások 2012-2013 Új veszélyek. Budapest, 2012. szeptember 7.

Adóváltozások 2012-2013 Új veszélyek. Budapest, 2012. szeptember 7. Adóváltozások 2012-2013 Új veszélyek Budapest, 2012. szeptember 7. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások ÁFA elszámolás teljesítés szemlélet pénzforgalmi szemlélet Pénzforgalmi szemléletű

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS ALÁ TARTOZÓ ÜGYLETEK 2008. JANUÁR

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért 2015. február 24. MKVK Budapest Általános tudnivalók az áfáról Az általános forgalmi adó besorolása, ismérvei Közvetett adók közé tartozik: fizetője előre

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

Önellenőrzés szabályai

Önellenőrzés szabályai Az önellenőrzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az ezekkel kapcsolatos

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. január X. évfolyam 1. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása Írta: Bonácz

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa.

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. I. évfolyam 5. szám Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a közpénzt felhasználó gazdálkodási szerveket érintő

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

2014.11.10. KÖNYVELÉSBE BEKERÜLÉS IDŐPONTJA. 16 Beruházás 4. Kötelezettség. 2. Készlet 4. Kötelezettség

2014.11.10. KÖNYVELÉSBE BEKERÜLÉS IDŐPONTJA. 16 Beruházás 4. Kötelezettség. 2. Készlet 4. Kötelezettség KÖNYVELÉSBE BEKERÜLÉS IDŐPONTJA 16 Beruházás 4. Kötelezettség 4. INGATLANOK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ( 90 PERC ) 2. Készlet 4. Kötelezettség Szt. 23. (1) A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

Minimálbér 101.500,- / 118.000,-

Minimálbér 101.500,- / 118.000,- Minimálbér 101.500,- / 118.000,- 1 Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet. Maradt az eredeti összeg: 1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott 3 gyermektől 206.250,- Ft/eltartott Elérhető

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december E-Adótanácsadó Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Áfa tv. 2015. évi változásai Írta: Bonácz

Részletesebben

Lezárva: 2008. március 30.

Lezárva: 2008. március 30. Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA Lezárva: 2008. március 30. 2 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS

Részletesebben

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Adóvilág 2013. december XVII. Évfolyam 13-14. szám Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2014. évben bekövetkező

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 17. szám 127. évfolyam 2012. július 27. Utasítások 37/2012. (VII. 27. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző Programjának 2012.II. félévi - 2013.I. félévi működtetéséről

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim!

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! Nyíregyházi Főiskola Rektorától ADÓVÁLTOZÁSOK-2008 Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! A 2008-as év beköszönte jelentős változást hozott a Magyarországon érvényes adótörvényekben és a gazdasági társaságok

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA 1 Támogatások számviteli elszámolása Saját tőke javára elszámolt támogatás Eredmény javára

Részletesebben