Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok"

Átírás

1 Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, szeptember 17.

2 Az előadás képei letölthetőek: Előadások

3

4 engedményezés jótállás kezesség Közokiratba foglalás zálog Kötbér bankgarancia inkasszó Óvadék (kaució) Vételi jog kikötése Előleg/foglaló kamat jogvesztés váltó tartozáselismerés bánatpénz

5 Tartalom elsődlegessége Szerződés szerinti elnevezés eltérhet adójogi megítéléstől Adóhatóság átminősítheti Art. 1. (7) bek. Adójogi konzekvenciákat rögzíteni kell a szerződésben

6 Biztosítékok Teljesítési készség fokozása Teljesítési képességet erősítő A. Foglaló B. Kötbér C. Jogvesztés kikötése D. Tartozáselismerés A. Dologi biztosítékok: óvadék zálogjog jogok átruházása (engedmény) fedezetlekötés és annak banki igazolása B. Személyi biztosítékok: kezesség bankgarancia

7 ÁFA Biztosítékok Ellenérték része Büntetés jellegű ÁFA-s SZÁMLÁZNI KELL Nem ÁFA-s NINCS SZÁMLA

8 ÁFA Biztosítékok Ellenérték része Jóteljesítési garancia Bánatpénz Óvadék hibás teljesítés esetén Büntetés jellegű Kötbér

9 Áfa tv. hatálya alá tartozik Áfa tv. hatályán kívüli Foglaló átadása a jogosultnak X az ellenérték részévé válik X átadó általi elvesztése X átvevő általi elvesztése X Kötbér X Óvadék átadása, visszajuttatása X X jogosult általi megtartása X X Ügyleti kamat Törvényi kamat Pótdíj X X X X

10

11 Előleg Áfa tv. 59. Szerződés teljesítését megelőzően átadott pénzösszeg Előzetes megállapodás alapján Bármilyen teljesítés, részteljesítés nélkül

12 ÁFA fizetési kötelezettség keletkezése SZÁMLÁZÁS Előleg átadása, átutalás jóváírása ÁFA fizetési kötelezettség keletkezése Az ügylet, melyre az előleget adják határozza meg az előleg ÁFA minősítését

13 ÁFA kiszámítása előleg esetében Általános szabályok alkalmazása Adómentes ügylet Fordított adózás

14 ÁFA kiszámítása előleg esetében Általános szabályok alkalmazása Adómentes ügylet Fordított adózás Felülről lefelé számítva

15 ÁFA kiszámítása előleg esetében Általános szabályok alkalmazása Adómentes ügylet Fordított adózás Felülről lefelé számítva 0 ÁFA

16 ÁFA kiszámítása előleg esetében Általános szabályok alkalmazása Adómentes ügylet Fordított adózás Felülről lefelé számítva 0 ÁFA ÁFA-t vevő állapítja meg és fizeti be

17 Példa általános szabályok szerinti számításra Előleg átutalása ,- Ft összegben Adó alapja: /1,27 = ,- Ft ÁFA összege: ,- Ft

18 Végszámla kiállítása Eladó: X Kft. Számla kelte: Teljesítés ideje: Vevő: Y Kft. Esedékesség: Fizetési mód: átutalás Megnevezés Egységár Nettó ÁFA Bruttó Adótervezés szerződés alapján ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,-Ft Összesen ,- Ft ,- Ft ,-Ft Előleg ( ) beszámítása: ,- Ft ,- Ft ,- Ft 2013/012 számú számla alapján A számla végösszege: Fizetendő ,- Ft ,- Ft ,-Ft

19

20 Foglaló- Ptk (1) A szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül foglalót lehet adni.

21 Foglaló sorsa Szerződés teljesül Szerződés meghiúsul

22 Foglaló sorsa Szerződés teljesül Szerződés meghiúsul Beszámít vételárba

23 Foglaló sorsa Szerződés teljesül Szerződés meghiúsul Beszámít vételárba Vis maior/ Mindkét fél hibája Egyik fél hibája

24 Foglaló sorsa Szerződés teljesül Szerződés meghiúsul Beszámít vételárba Vis maior/ Mindkét fél hibája Egyik fél hibája visszajár

25 Szerződés meghiúsul Egyik fél hibája Foglalót adó hibája Foglalót kapó hibája

26 Szerződés meghiúsul Egyik fél hibája Foglalót adó hibája Foglalót kapó hibája Elveszíti

27 Szerződés meghiúsul Egyik fél hibája Foglalót adó hibája Foglalót kapó hibája Elveszíti Kétszeresen kell visszaadnia

28 Foglaló sorsa ÁFA szempontból Szerződés teljesül Szerződés meghiúsul Beszámít vételárba előleg

29 Foglaló sorsa ÁFA szempontból Szerződés teljesül Szerződés meghiúsul Beszámít vételárba előleg Vis maior/ Mindkét fél hibája Egyik fél hibája

30 Foglaló sorsa ÁFA szempontból Szerződés teljesül Szerződés meghiúsul Beszámít vételárba előleg Vis maior/ Mindkét fél hibája visszajár Előleg, majd stornózás Egyik fél hibája

31 Szerződés meghiúsul Egyik fél hibája Foglalót adó hibája Foglalót kapó hibája

32 Szerződés meghiúsul Egyik fél hibája Foglalót adó hibája Foglalót kapó hibája Elveszíti storno

33 Szerződés meghiúsul Egyik fél hibája Foglalót adó hibája Foglalót kapó hibája Elveszíti storno Kétszeresen kell visszaadnia Stornózott előleg + Szankció jellegű fizetés Nincs + ÁFA

34

35 Kötbér Ptk 246. (1) A kötelezett meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít. (2) A kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel.

36 Kötbér Nemteljesítési Hibásteljesítési Késedelmi

37 Kötbér Nemteljesítési Hibásteljesítési Késedelmi Ellenértéken felül jár

38 Kötbér Nemteljesítési Hibásteljesítési Késedelmi Ellenértéken felül jár Kamat

39 Kötbér Büntetés jellegű => NEM ÁFA alapja Példa: Fizetési kötelezettség ÁFA ,- Ft ellenérték 2.700,- Ft 5.000,- Ft kötbér 0,- Ft Arányosítási képletben sem kell feltüntetni

40

41 Bánatpénz Ptk Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva elállásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal gyakorolja. Az elállás jogát a felek bánatpénz fizetése ellenében is kiköthetik;

42 Bánatpénz kifizetése Szabadulás a szerződéses kötelezettségtől Szerződő fél kártalanítást kap Jogszerű lépés

43 Bánatpénz kifizetése Szabadulás a szerződéses kötelezettségtől Szerződő fél kártalanítást kap Jogszerű lépés Ellenérték azért, hogy a teljesítést nem követeli

44 Áfa tv. 13. (2) bek. Szolgáltatásnyújtás 13. (1) Szolgáltatás nyújtása: bármely olyan ügylet, amely e törvény értelmében nem termék értékesítése. (2) Az (1) bekezdésben említett ügylet magában foglalja az alábbiakat is: b) kötelezettségvállalást valamely tevékenység egészbeni vagy részbeni abbahagyására, vagy annak végzésétől való tartózkodásra, illetőleg valamely helyzet tűrésére.

45 Bánatpénz kifizetése Kötelezettségvállalás ellenértéke

46 Bánatpénz kifizetése Kötelezettségvállalás ellenértéke ÁFA-s ügylet, számlázni kell

47

48 Kezesség Adós Hitelező Kezes

49 Kezesség Adós tartozik Hitelező Kezes

50 Kezesség Adós tartozik Hitelező Felelősséget vállal Kezes

51 Kapcsolt vállalkozások kezességvállalása Ingyenes szolgáltatásnyújtás Tao tv. 18. alapján adóalap módosítás

52

53 Óvadék (kaució) Ptk (1) Kielégítési joga megnyílásakor a jogosult az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából közvetlenül kielégítheti. Óvadék tárgyát szerződéskötéskor át kell adni.

54 Óvadék lehet Értékpapír Egyéb pénzügyi eszköz Más tárgy Bankszámlakövetelés Pénz Hitelkövetelés zálogjog Egyik esete: Jóteljesítési biztosíték

55 Óvadék sorsa Szerződésszerű teljesítés Szerződésszegés Óvadék visszajár Jogosult óvadékból kielégíti követelését

56 Pénz, bankszámla-követelés, jegyzett árú értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz Szerződésszerű teljesítés Szerződés megkötése Szerződés megszűnése Óvadék átadása Óvadék visszaadása

57 Pénz, bankszámla-követelés, jegyzett árú értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz Szerződésszerű teljesítés Szerződés megkötése Szerződés megszűnése Óvadék átadása Óvadék visszaadása NINCS ÁFA

58 Pénz, bankszámla-követelés, jegyzett árú értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz Szerződésszerű teljesítés Szerződés megkötése Szerződés megszűnése Óvadék átadása Óvadék visszaadása NINCS ÁFA NINCS ÁFA

59 Pénz, bankszámla-követelés, jegyzett árú értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz NEM szerződésszerű teljesítés Szerződés megkötése Szerződésszegés Óvadék átadása Óvadékból kielégítés

60 Pénz, bankszámla-követelés, jegyzett árú értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz NEM szerződésszerű teljesítés Szerződés megkötése Szerződésszegés Óvadék átadása Óvadékból kielégítés NINCS ÁFA

61 Pénz, bankszámla-követelés, jegyzett árú értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz NEM szerződésszerű teljesítés Szerződés megkötése Szerződésszegés Óvadék átadása Óvadékból kielégítés NINCS ÁFA ÁFA-s ügylet

62 Speciális eset: megszűnéskor szerződésszegés nélkül is jogosultat illeti óvadék Szerződés megkötése Szerződés megszűnése, nincs szerződésszegés Óvadék átadása Óvadékból kielégítés ELŐLEG, nem óvadék ÁFA-s

63 Hitelkövetelés óvadékba adása Ellenérték fejében történő engedményezés

64 Engedményezés Ptk. 328.

65

66 Engedményezés 1.engedményező (jogosult) 2. kötelezett 3. engedményes kötelezett követelés jogosult

67 Engedményezés kötelezett követelés jogosult kötelezett kötelezettség jogosult

68 Engedményezés kötelezett követelés jogosult kötelezett kötelezettség jogosult engedményezés

69 kötelezett követelés jogosult kötelezett kötelezettség jogosult engedményezés

70 kötelezett követelés jogosult kötelezett kötelezettség jogosult engedményezés

71 jogosult kötelezett kötelezett jogosult követelés

72 Engedményező számlakövetelés Kötelezett engedményezés kiegyenlítés Engedményes

73 Elszámolás engedményezőnél: -A követelés vételára egyéb bevétel követelés növekszik [Szvt 77. (3) bek.], -Átruházott követelés könyv szerinti értéke egyéb ráfordítás [Szvt 81. (3) bek. f) pont]

74 Elszámolás engedményesnél: - Befolyt követelés, tovább értékesítés: a) könyv szerinti értékig a követelés csökken, b) könyv szerinti érték felett pü. műv. egyéb bevétel [Szvt 84. (7) bek. m)-n) pont] - Pü. műv. egyéb ráfordításai: a) behajthatatlan b) különbözet veszteség [Szvt 85. (3) bek. m)-n) pont]

75

76 Jóteljesítési garancia Ellenérték ,- Ft összesen teljesítés Ellenérték (1.000,- Ft) visszatartása Ellenérték esedékessége 9.000,- Ft kifizetése, számlázás

77 Jóteljesítési garancia teljesítés Ellenérték esedékessége?: adó alapja ÁFA fizetési kötelezettség keletkezése

78 Adó alapja Áfa tv. 65. pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap vagy kapnia kell akár a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybevevőjétől, akár harmadik féltől

79 Jóteljesítési garancia teljesítés Ellenérték visszatartása Ellenérték esedékessége Adó alapja: ,- Ft (9.000,- Ft kifizetése) SZÁMLA: ,- Ft

80 Jóteljesítési garancia visszaadása Határidő végén 1.000,- Ft-ot megkapja vállalkozó 1.000,- Ft-ot nem kapja vállalkozó Nincs ÁFA ÁFA adóalap utólagos csökkentése (Áfa tv. 77. )

81

82 Vételi jog 375. (1) Ha a tulajdonos másnak vételi jogot (opció) enged, a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. Személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség!

83 Egyéb jövedelem (szja, EHO) vételi jog megszerzése Vételi jogért fizetett érték (X)

84 Egyéb jövedelem (szja, EHO) vételi jog megszerzése Vételi jog gyakorlása Vételi jogért fizetett érték (X) Gyakorláskor adott ellenérték (Y)

85 Egyéb jövedelem (szja, EHO) vételi jog megszerzése Vételi jog gyakorlása Ingatlan, ingó megszerzése Gyakorláskor adott ellenérték (Y) Vételi jogért fizetett érték (X) Meghatározott piaci érték (Z)

86 Egyéb jövedelem (szja, EHO) vételi jog megszerzése Vételi jog gyakorlása Ingatlan, ingó megszerzése Gyakorláskor adott ellenérték (Y) Vételi jogért fizetett érték (X) Meghatározott piaci érték (Z) Egyéb jövedelem = Z-Y- X

87 Egyéb jövedelem példa vételi jog megszerzése 500 Ft-ért Vételi jog gyakorlása 1000 Ft-ért 3000 Ft értékű ingó megszerzése Egyéb jövedelem = = 1500 Ft 16 % SZJA és 27 % EHO

88 Értékpapírra vonatkozó vételi (jegyzési, eladási, hasonló) jog megszerzése Adóköteles (Szja tv. 77/B. ): átruházásáért (átengedéséért), megszüntetéséért, gyakorlásának átengedéséért vagy az ilyen jogról való lemondásért Kapott bevétel - Megszerzésre fordított kiadás

89

90 Zálogjog Ptk.251. (1) Zálogjog alapján a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból - törvény eltérő rendelkezése hiányában - más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít.

91 Zálog típusai Kézi zálog Jelzálog Vagyont terhelő zálogjog Jogon, követelésen fennálló zálogjog Zálogtárgy átadása

92 Zálogjog alapítása ÁFA: törvény hatályán kívül Zálogtárgy átadásától függetlenül

93 Zálogtárgy eladása, tartozásért átadása Termékértékesítés történik ÁFA, tao fizetési kötelezettség

94 Kézizálog birtok ÁFA Jog kikötése és birtokbaadás Rendelkezési jogot kap

95

96 Kamat Ügyleti kamat Törvényi kamat Pénzszolgáltatás járuléka, Elhasználható idegen dolog használatának ellenértéke Késedelmi kamat, tartozás következménye

97 Kamat Ügyleti kamat Törvényi kamat ÁFA-s ügylethez: ÁFA köteles Adómentes ügylethez: ÁFA mentes Áfa tv. Hatályán kívül Muys ügy: áruhitelnél nincs ÁFA

98 Ptk módosul késedelmi kamat hatályos: től jegybanki alapkamat jegybanki alapkamat + 8 %

99 Köszönöm a figyelmet

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25.

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25. Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. október 25. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési értéke

Részletesebben

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás)

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás) Szept.21. 3. óra Ptk. Vagylagos szolgáltatás: 230. - ha a felek a szerződés tárgyaként több szolgáltatást úgy jelöltek meg, hogy a szolgáltatások közül választani lehet, a választás joga - ha jogszabály

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell. Joghajó, 2015. augusztus 29.

Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell. Joghajó, 2015. augusztus 29. Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell Joghajó, 2015. augusztus 29. Előadó: Vadász Iván alelnök Szerződések új megközelítésben Richard

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Adótervezés és számlázás Budapest, 2011.

Részletesebben

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére MILASSIN LÁSZLÓ GLAVANITS JUDIT A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére A hitelszerződések feltételei és szabályozása körében a magyar jog számottevő változáson

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. március 27-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II.

Részletesebben

A bankügyletek jogi biztosítékai

A bankügyletek jogi biztosítékai A bankügyletek jogi biztosítékai A kockázatvállalással járó bankügyletek biztosítékai között három nagy csoportot lehet elkülöníteni: a) klasszikus polgári jogi biztosítékok (szerződést biztosító mellékkötelezettségek):

Részletesebben

Számlázás és adótervezés 2013

Számlázás és adótervezés 2013 Pallas 70 Számlázás és adótervezés 2013 Budapest, 2013. április 29. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adófizetési kötelezettség keletkezése teljesítés Számla

Részletesebben

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 15-től 1 I. Általános rendelkezések I.1. Az ban alkalmazott fogalmak A jelen ban alkalmazott alábbi fogalmak

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. BIZONYLAT Számviteli bizonylat tartalma, könyvelése készpénzmozgáshoz, értékesítéshez, tulajdonosokkal szembeni követeléshez,

Részletesebben

FOGYASZTÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. február 1. napjától

FOGYASZTÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. február 1. napjától FOGYASZTÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. február 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II. HITELÜGYLET (KOCKÁZATVÁLLALÁS)... 3 1.

Részletesebben

A szerződésekre vonatkozó általános szabályok

A szerződésekre vonatkozó általános szabályok NYugat magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Szerződések joga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági Intézet

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2012.

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2012. HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2012. szeptember 18-tól Módosította a 14/2-1/2013. sz. Ig. határozat Hatályos: 2013. május 16-tól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2007. évi CCXXVII. tv. dr Kakuk Erzsébet Oktatási segédanyag Az adó alanya Az a jogképes személy v. szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet végez üzletszerűen, tartós

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. BIZONYLAT Számviteli bizonylat tartalma, könyvelése készpénzmozgáshoz, értékesítéshez, tulajdonosokkal szembeni követeléshez,

Részletesebben

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Az új Ptk. szabályozási rendszere Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Dr. Nagy Krisztina Kódex jellegű szabályozás E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2015. február 1. napjától UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános

Részletesebben

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A zálogjog mint biztosíték súlytalanná válása és a biztosítéki célú vételi jog térhódítása jelentős részben annak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15. . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 1. oldal, összesen: 26 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése...

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért 2015. február 24. MKVK Budapest Általános tudnivalók az áfáról Az általános forgalmi adó besorolása, ismérvei Közvetett adók közé tartozik: fizetője előre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Igazgatóság I/1140/2003. számú határozata alapján

Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Igazgatóság I/1140/2003. számú határozata alapján Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság I/1140/2003. számú határozata alapján 2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések II. Betétgyűjtés III. Pénzkölcsön nyújtása

Részletesebben

2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1

2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1 Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK Tartalom: 2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1 2.1 A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...2-3 2.2 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE...2-6

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE Ezen általános feltételek az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest,

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

A pénzügyi lízing. 1. Bevezetés. 2. A pénzügyi lízing fogalma általában. A legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

A pénzügyi lízing. 1. Bevezetés. 2. A pénzügyi lízing fogalma általában. A legfontosabb vonatkozó jogszabályok: A pénzügyi lízing 1. Bevezetés A legfontosabb vonatkozó jogszabályok: az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, az 1992. évi LXXIV. törvény az általános

Részletesebben