ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK"

Átírás

1 ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK DR. GÁRDOS PÉTER HVG-ORAC SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN BUDAPEST NOVEMBER 25.

2 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (1/22) ÁTTEKINTÉS ALANYVÁLTOZÁS Engedményezés és jogátruházás Tartozásátvállalás Szerződésátruházás BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK Kezesség Garancia (Zálogszerződés) HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK Szabályozási szempontok Hitel- és kölcsönszerződés Faktoring és pénzügyi lízing Számlaszerződések

3 I. ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK

4 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (2/22) ALANYVÁLTOZÁS A KÖTELEMBEN ENGEDMÉNYEZÉS KÖVETELÉSEK ÁTRUHÁZÁSA A PTK.-BAN ENGEDMÉNYEZHETŐ KÖVETELÉSEK Jövőbeli követelések Jogosult személyéhez kötött követelések Engedményezést kizáró kikötések ÉRTESÍTÉS ÉS TELJESÍTÉSI UTASÍTÁS Szerződésmódosítás Kifogások Teljesítés KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE

5 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (3/22) ALANYVÁLTOZÁS A KÖTELEMBEN JOGÁTRUHÁZÁS A JOGOK FORGALOMKÉPESSÉGE Régi Ptk.:? Új Ptk.: forgalomképes jogszabály / jog természetéből egyértelműen következik KAUZÁLIS TRADÍCIÓ Jogcím + jogátruházás Lajstromozott jog à bejegyzés UTALÓ SZABÁLY Jogok és követelések eltérő jellege

6 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (4/22) ALANYVÁLTOZÁS A KÖTELEMBEN TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS TARTOZÁSELVÁLLALÁS TELJESÍTÉSÁTVÁLLALÁS

7 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (5/22) ALANYVÁLTOZÁS A KÖTELEMBEN SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁS Szerződésből kilépő fél Szerződésben maradó fél Szerződésbe belépő fél

8 II. BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK

9 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (6/22) SZEMÉLYI BIZTOSÍTÉKOK ÁTTEKINTÉS Kezes / Garantőr fedezeti jogviszony (hiteljogviszony) biztosítéki szerződés (hitelügylet) Adós Jogosult alapjogviszony (hiteljogviszony)

10 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (7/22) KEZESSÉG FORMA, JÁRULÉKOSSÁG ÉS MÖGÖTTES JELLEG FORMA JÁRULÉKOSSÁG A biztosított kötelezettség A biztosított kötelezettség változása Az adós fizetésképtelensége MÖGÖTTES JELLEG Helytállás felszólításra Kezes kötelezettségei (értesítés és teljesítés vagy megtagadás)

11 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (8/22) KEZESSÉG FAJTÁK FŐSZABÁLY: SORTARTÓ KEZESSÉG Kifogás megkísérelte behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre Feltételes marasztalás A KÉSZFIZETŐ KEZESSÉG ESETEI Eredeti szerződés Utólag törvény KÁRTALANÍTÓ Követelésnek a kötelezettől be nem hajtható részéért

12 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (9/22) KEZESSÉG A KEZES MINT HARMADIK SZEMÉLY A KEZES MEGTÉRÍTÉSI IGÉNYE A KEZES SZABADULÁSA Biztosíték Behajthatóság A JOGOSULT TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE Az adós mulasztása Az adós helyzetének változása A teljesítési határidő módosulása A tartozás összegének növekedése Fogyasztó előzetes elállási jog IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS A jogosult közreműködése

13 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (10/22) GARANCIA SZERZŐDÉS, NYILATKOZAT ÖNÁLLÓ SZEMÉLYHEZ KÖTÖTT CSALÁRD LEHÍVÁS FOGYASZTÓI GARANCIA ÁTMINŐSÍTÉS

14 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (11/22) A ZÁLOGJOG JELLEMZŐI A ZÁLOGJOG MINT EGYSÉGES JOG A szabályozás szerkezete A zálogjog-fajták A ZÁLOGJOG MINT JÁRULÉKOS JOG A ZÁLOGJOG MINT DOLOGI JOG Abszolút hatály Kógencia!

15 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (12/22) A ZÁLOGJOG LÉTREJÖTTE A ZÁLOGJOG LÉTREJÖTTE A zálogjog megalapítása A zálogkötelezett tulajdonos (rendelkezni jogosult) A ZÁLOGJOG ALAPÍTÁSA Zálogszerződés + birtokátruházás / bejegyzés A ZÁLOGSZERZŐDÉS SZEREPE Dologi jogi ügylet A zálogszerződés felek közötti hatálya Kötelezettség a zálogjog megalapítására Kötelmi zálogjog

16 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (13/22) A ZÁLOGJOG MEGALAPÍTÁSA ZÁLOGSZERZŐDÉS A ZÁLOGSZERZŐDÉS FORMÁJA Egyszerű írásbeliség A ZÁLOGSZERZŐDÉS TARTALMA A zálogjog tárgya Egyedi / fajlagos Meglévő / jövőbeli A biztosított követelés Egyedi / keret Jelenlegi / jövőbeli A FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS Zálogkötelezett, zálogtárgy, biztosított követelés Zálogtárgy: meglévő, egyedi Biztosított követelés: összeg

17 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (14/22) A ZÁLOGJOG MEGALAPÍTÁSA KÉZIZÁLOGJOG BIRTOKÁTRUHÁZÁS Átadás + közös birtok v. zálogtartó Brevi manu traditio Constitutum possessorium kizárt Longa manu traditio Cessio vindicationis az albirtokos értesítése AZ ÓVADÉK ALAPÍTÁSA Birtokátruházás Háromoldalú megállapodás Zálogszerződés önmagában feltüntetés a számlakivonaton Kikerüljön a kötelezett hatalma alól

18 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (15/22) A ZÁLOGJOG MEGALAPÍTÁSA JELZÁLOGJOG BEJEGYZÉS Zálogszerződés vagy bejegyzési engedély alapján Ingatlan-nyilvántartás, lajstrom, hitelbiztosítéki nyilvántartás A ZÁLOGJOGOSULTI BIZOMÁNYOS Zálogjogosult(ak) személye változhat Saját nevében, a zálogjogosult javára Elkülönítési kötelezettség; mentesség

19 II. HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK

20 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (16/22) HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK BEVEZETÉS A SZERZŐDÉSEK ALANYA 1959-es Ptk. Új Ptk. Hitelszerződés Pénzintézet Hitelező Kölcsönszerződés Pénzintézet vagy más hitelező Hitelező Bankszámla Pénzintézet Számlavezető Betétszerződés Pénzintézet Bank Folyószámlaszerződés Felek Felek Fizetési megbízás - Megbízott

21 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (17/22) HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELSZERZŐDÉS A hitel- és kölcsönszerződés elhatárolása A hitelművelet fogalma (kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés, egyéb) Rendelkezésre tartás + igénybevétel elmaradása Felmondás KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A fogalom pontosítása (rendelkezésre bocsátás ð fizetés, visszafizetés) Gazdasági tartalom: időbeli különbség, használat, kockázat A kölcsön rendelkezésre tartása és igénybevételének elmaradása Felmondás (megintés!) A kölcsönszerződés szabályainak kiterjesztése időben elváló szolgáltatások

22 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (18/22) FAKTORING SZERZŐDÉS FAKTORING A PTK.-BAN 1. A FAKTORING MINT FINANSZÍROZÁSI JOGCÍM A faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére köteles Az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra engedményezésére köteles Ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére köteles a faktor a követelés visszaengedményezésére köteles A NEM FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖVETELÉSÁTRUHÁZÁS A FAKTORING KERETSZERZŐDÉS A PTK.-BAN Hitelművelet hitelszerződés

23 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (19/22) FAKTORING SZERZŐDÉS FAKTORING A PTK.-BAN 2. FELMONDÁS Felmondási esetek Vizsgálat akadályozása Megtérítési kötelezettség veszélyeztetése Követelés teljesítésének veszélyeztetése A felmondás jogkövetkezménye A fizetett összeg és kamat visszafizetése Visszaengedményezés A KÖLCSÖN SZABÁLYAINAK MEGFELELŐ ALKALMAZÁSA Kifizetés megtagadása Igénybevétel elmaradása Kölcsön rendelkezésre tartása

24 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (20/22) PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS LÍZING A PTK.-BAN 1. A PÉNZÜGYI LÍZING FOGALMA AZ ÚJ PTK.-BAN Határozott időre történő használatba adás, lízingtárgy átvétele és lízingdíj fizetése ÉS Gazdasági élettartam VAGY Tulajdonszerzés (ellenérték nélkül vagy a szerződéskötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron) VAGY Megtérülés (a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét)

25 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (21/22) PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS LÍZING A PTK.-BAN 2. SZAVATOSSÁG Jogszavatosság Kellékszavatosság finanszírozási jellegre tekintettel HASZNÁLAT ÉS HASZNOK LÍZINGDÍJ Időszakonként előre Saját érdekkörén kívül felmerült ok FELMONDÁS Elszámolás a zálogjog érvényesítésére vonatkozó szabályok szerint

26 SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN (22/22) JOGVISZONYOK ÁTTEKINTÉSE PÉNZMOZGÁS ESETÉN PÉNZ BE SZÁMLATULAJDONOS PÉNZ KI FIZETÉSISZÁMLA-SZERZŐDÉS Pénz átvételének kötelezettsége Törvényes képviselet Betétként kezelés BETÉTSZERZŐDÉS Látra szóló követelésként kezelés FOLYÓSZÁMLA-SZERZŐDÉS Elszámolási kötelezettség Jóváírás FIZETÉSISZÁMLA-SZERZŐDÉS Fizetési megbízás befogadásának kötelezettsége BETÉTSZERZŐDÉS FIZETÉSI MEGBÍZÁS = felmondás Teljesítési kötelezettség Pénz felvétele vagy átutalás (= fizetés) FOLYÓSZÁMLA-SZERZŐDÉS Terhelés

27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! DR. GÁRDOS PÉTER

Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban

Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban 2 0 1 4. J Ú N I U S 1 2. D R. H A R K A Ö D Ö N Joganyagok 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) 2013. évi CLXXVII. Törvény (Új Ptké.) 2013. évi CCLII. Törvény egyes

Részletesebben

TARTALOM ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 47 MÁSODIK KÖNYV: A SZEMÉLYEK 49. Első Rész Az ember mint jogalany 49

TARTALOM ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 47 MÁSODIK KÖNYV: A SZEMÉLYEK 49. Első Rész Az ember mint jogalany 49 TARTALOM ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 47 1:1. [A törvény célja] 47 1:2. [Értelmezési alapelv] 47 1:3. [A jóhiszeműség és tisztesség alapelve] 47 1:4. [Az elvárható magatartás elve] 47 1:5. [A felróható

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. március 27-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II.

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Módosításokkal egységes szerkezetben Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére Hatályos: 2014. március 15. előtt megkötött szerződések esetén 2014. május 15. napjától, 2014.

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

A bankügyletek jogi biztosítékai

A bankügyletek jogi biztosítékai A bankügyletek jogi biztosítékai A kockázatvállalással járó bankügyletek biztosítékai között három nagy csoportot lehet elkülöníteni: a) klasszikus polgári jogi biztosítékok (szerződést biztosító mellékkötelezettségek):

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. június 25. napjától (a 2014. március 15. napját követően megkötött szerződésekre kell

Részletesebben

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A zálogjog mint biztosíték súlytalanná válása és a biztosítéki célú vételi jog térhódítása jelentős részben annak

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01.

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01. A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. július 01. TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére MILASSIN LÁSZLÓ GLAVANITS JUDIT A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére A hitelszerződések feltételei és szabályozása körében a magyar jog számottevő változáson

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI TERMELŐESZKÖZ LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI TERMELŐESZKÖZ LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tevékenységi engedély száma: [H-EN-I-825/2014] Tevékenységi engedély dátuma: [2014. október 20.] hatályos: 2015. március 2-től Hatály: 2015. március

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2015. február 01. napjától

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

Hitelintézetek könyvvizsgálata Hitelezés és hitelvizsgálat. Dr. Törő Péter Roland, 2014. október 16.

Hitelintézetek könyvvizsgálata Hitelezés és hitelvizsgálat. Dr. Törő Péter Roland, 2014. október 16. Hitelintézetek könyvvizsgálata Hitelezés és hitelvizsgálat Dr. Törő Péter Roland, 2014. október 16. Bevezetés Célja Szerepe a gazdaságban Fontosság a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatában

Részletesebben