Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell. Joghajó, augusztus 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell. Joghajó, 2015. augusztus 29."

Átírás

1 Az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítése amit az okiratszerkesztő jogásznak tudnia kell Joghajó, augusztus 29.

2 Előadó: Vadász Iván alelnök

3 Szerződések új megközelítésben

4 Richard Susskind: Az ügyvédség vége?

5 A szerződés alapján kell könyvelni számlázni adózni

6 Könyvelés Számla Szerződés

7 kontírozás = jogi minősítés adótervezés = szerződések láncolata

8 Tartozik Követel

9 Tartozik Követel

10 Tartozik Követel

11 Adóhatósági támadás iránya

12 Adóhatósági támadás iránya szerződések átminősítés

13 Adóhatósági támadás iránya szerződések átminősítés teljesítés tagadása

14 Zsinórmérték

15 Zsinórmérték színlelés

16 Zsinórmérték színlelés tartalom elsődlegessége

17 Zsinórmérték színlelés tartalom elsődlegessége gazdasági cél mesterséges konstrukciók kizárása

18 Jogász Ügyvezető Szerződés Könyvelő készítés Adótanácsadó Mérnök

19 Szerződés elnevezése, típusa

20 Szerződés elnevezése jogszabályi típusok alkalmazása adójogi fogalmak használata pl. felhasználási szerződés adókedvezmény Tao 50 % Ipa 100 %

21 Adó megtakarítás/halasztás a jogi forma megválasztásával Elkerülhető Fizetendő Apport ÁFA illeték Kiválás ÁFA illeték Egyesülés ÁFA illeték Kedvezményezett eszközátruházás ÁFA+illeték+Ta Részesedéscsere ÁFA+Ta+Szja illeték Kedvezményezett részesedéscsere ÁFA+illeték+Ta+Szja Kedvezményezett átalakulás ÁFA+illeték+Ta

22 Szerződő felek

23 Kapcsolt vállalkozás - piaci ár alkalmazási kötelezettség, - transzferár nyilvántartás

24 Adójogi státusz - adóalanyiság (adószám) ellenőrzése - speciális személyi feltételek adómentesség (pl. határon átnyúló ügyletek) fordított adózás - közvetítő megjelölése

25 Főszabály az ÁFA elszámolásra E la d ó N e ttóe lle n é r té k +Á F A V e v ő Á F Ae ls z á m o lá s a d ó h a tó s á g

26 Fordított adózás ELADÓ adóalany Nettó ellenérték VEVŐ adóalany ÁFA elszámolás adóhatóság

27 Fordított adózás tipusai külföldi adóalany + belföldi adóalany belföldi adóalany + belföldi adóalany

28 Szerződés tárgya

29 Ptk 6:1. (2) bek. termékértékesítés A kötelem valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől való tartózkodásra vagy más magatartásra irányulhat. szolgáltatásnyújtás

30 5 % 27 %

31 ÁFA mértéke könyv a könyv 5 % melléklete használati szoftver 27 % útmutató könyv hanglemez 5 % és 27%

32 Ptk fogalmak osztható, oszthatatlan fizikailag osztható jogilag oszthatatlan összetett dolog dologösszesség jogegység fizikai egység fődolog tartozék alkotórész feldolgozás és az egyesítés adójogi fogalom járulékos költségek (Áfa tv 70. )

33 Járulékos költség - összetett ügylet Áfa tv 70. főtevékenység - melléktevékenység befolyásolja: az ügylet minősítését (pl. egyenes vagy fordított) az adó mértékét a teljesítés helyét

34 Összetett, vagy több önálló értékesítésből áll az ügylet?

35 Önálló értékesítések Összetett, vagy több önálló értékesítésből áll az ügylet?

36 Összetett, vagy több önálló értékesítésből áll az ügylet? Önálló értékesítések Összetett értékesítés

37 Összetett, vagy több önálló értékesítésből áll az ügylet? Önálló értékesítések Összetett értékesítés Minden egyes értékesítésre külön-külön ÁFA szabályokat kell alkalmazni

38 Összetett, vagy több önálló értékesítésből áll az ügylet? Önálló értékesítések Összetett értékesítés Minden egyes értékesítésre külön-külön ÁFA szabályokat kell alakalmazni Az adóztatás a domináns értékesítésre vonatkozó szabály szerint történik

39 A szerződés teljesítése

40 Teljesítés fogalma egy határidő = a szerződésben leírt feltételek megvalósulása

41 Adófizetési kötelezettség keletkezése teljesítés joghatásai Számla kiállítása Kettős könyvvitel

42 Teljesítés időpontja polgári jogi ÁFA számviteli ÁFA ÁFA

43 Teljesítés időpontjának eltolása Szerződés típus Halasztott adó Előleg Tao Előszerződés Tao ÁFA Tulajdonjog fenntartás Tao ÁFA Bizomány Tao ÁFA Időszakos elszámolás Tao ÁFA Felfüggesztő feltétel Tao ÁFA Vevői készlet ÁFA raktár Tao ÁFA

44 Nem fizető vevő mondja: Bíróság előtt: nem jó a számla, ha fizetni kell Könyvelésben: jó a számla költségnek, ÁFA levonásra

45 Számviteli törvény 42. (1) bek. Kötelezettségek. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.

46 Számviteli törvény 42. (1) bek. Kötelezettségek. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.

47 Számviteli törvény 42. (1) bek. Kötelezettségek. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Számviteli törvény 16. (1) bek. Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni (az egyedi értékelés elve).

48 Számviteli törvény 42. (1) bek. Kötelezettségek. a már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Számviteli törvény 16. (1) bek. Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni (az egyedi értékelés elve).

49 Eladó számlája

50 Vevő teljesen visszautasítja Eladó számlája

51 Eladó számlája Vevő teljesen visszautasítja számla stornírozása

52 Eladó számlája Vevő teljesen visszautasítja Vevő részben visszautasítja számla stornírozása

53 Eladó számlája Vevő teljesen visszautasítja Vevő részben visszautasítja számla stornírozása számla helyesbítése

54 Eladó számlája Vevő teljesen visszautasítja Vevő részben visszautasítja Vevő elfogadja, de nem fizet számla stornírozása számla helyesbítése

55 Eladó számlája Vevő teljesen visszautasítja Vevő részben visszautasítja Vevő elfogadja, de nem fizet számla stornírozása számla helyesbítése behajthatatlan követelés

56 Ellenérték

57 Ellenérték meghatározása természetben pénzben

58 Ellenérték meghatározása Bruttó ár nettó ár + ÁFA Áfa mentességnél célszerű kikötni: a vevő köteles utólag befogadni +ÁFA számlát

59 Egy összeg ÁFA tartalma Felülről Felfelé Lefelé Alulról

60 Alulról, vagy felülről? 27 % ÁFA 27 % ÁFA Tényleges ellenérték Tényleges ellenérték

61 Ingyenesség elengedés támogatás véglegesen átvett pénzeszköz a térítés nélkül átvett eszköz ajándék tartozásátvállalás a térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatás, stb. az ellenértékes ügyletekhez hasonlóan adóznak!

62 Ingyenesség fajtái Kapott Adott Látszólagos rendkivüli bevétel rendkivüli ráfordítás értékesítés

63 Látszólagos ingyenesség színlelés (Ptk 6:92) (tényleges ellenértéket leplezik) marketing (árba beépített)

64 Természetbeni kiegyenlítés ELADÓ VEVŐ

65 Természetbeni kiegyenlítés Követelés áruszállításból kiegyenlítetlen számla ELADÓ VEVŐ

66 Természetbeni kiegyenlítés Követelés áruszállításból kiegyenlítetlen számla ELADÓ VEVŐ Természetbeni kiegyenlítés

67 Természetbeni kiegyenlítés Követelés áruszállításból kiegyenlítetlen számla ELADÓ VEVŐ Természetbeni kiegyenlítés Tárgyi eszköz értékesítés - számla

68 Természetbeni kiegyenlítés Követelés áruszállításból kiegyenlítetlen számla ELADÓ VEVŐ VEVŐ ELADÓ Természetbeni kiegyenlítés Tárgyi eszköz értékesítés - számla

69 Az áfatörvény pontja értelmében ellenérték: Bármilyen vagyoni előny, ideértve a meglévő követelés mérséklésére elismert vagyoni értéket is.

70 Követelés/számla ELADÓ Vevő Beszámítás VEVŐ Eladó Követelés/számla

71 Kötelezettségvállalás a szerződésben Például: a ingatlan bérleti szerződésben a bérbevevő köteles a szükséges karbantartást és a felújítást elvégezni karbantartás és a felújítás értékesítésnek minősül, tehát számlázni kell a bérbevevőnek és a bérbeadónak egyaránt

72 Bérleti díj számla (pénzbeli díj + felújítás értéke) Bérbeadó Ingatlan bérbeadás Bérbevevő Felújítás számla

73 Biztosítékok

74 Biztosíték megnevezése Előleg Foglaló Kötbér Bánatpénz Óvadék, ha ellenértékbe beszámítható Tulajdonjog-fenntartás Letét Fedezeti vétel-eladás Kötelezettség ÁFA bevétel bevétel ÁFA, bevétel ÁFA/ bevétel

75 Köszönöm a figyelmet

76 II. rész Előadó: Dr. Kises Éva ügyvéd, adószakértő

77 INGATLANÜGYLETEK

78 TELJESÍTÉS IDŐPONTJA

79 Áfa tv. 9. termékértékesítés: birtokba vehető dolog átengedése, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja

80 tulajdonosként való rendelkezésre jogosító átengedés

81 tulajdonosként való rendelkezésre jogosító átengedés

82 tulajdonosként való rendelkezésre jogosító átengedés tulajdonjog átruházása

83 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja

84 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Részletvétel, lízing

85 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Részletvétel, lízing Tulajdonjogfenntartás

86 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Részletvétel, lízing Főszabály Tulajdonjogfenntartás

87 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Részletvétel, lízing Főszabály Tulajdonjogfenntartás

88 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Részletvétel, lízing Főszabály Tulajdonjogfenntartás Birtokba adás

89 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Új építés, (ing. nyilv-ba bejegyzés) Részletvétel, lízing Főszabály Tulajdonjogfenntartás Birtokba adás

90 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Új építés, (ing. nyilv-ba bejegyzés) Részletvétel, lízing Főszabály Tulajdonjogfenntartás Birtokba adás

91 Ingatlan értékesítés teljesítés időpontja Új építés, (ing. nyilv-ba bejegyzés) Részletvétel, lízing Főszabály Tulajdonjogfenntartás átadás-átvételi jegyzőkönyvben dátum Birtokba adás

92 SZÁMVITEL és TAO

93 Könyvelni külön főkönyvi számlára Számv. tv. 26. a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházás, felújítás, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok földhasználat, haszonélvezet, használat, bérleti jog, szolgalmi jog, stb.

94 Értékcsökkenés elszámolása Számv. tv. 52. telek: NEM számolható el értékcsökkenés építmény: elszámolható értékcsökkenés építmény és telek értékének megbontása

95 RÉSZESEDÉSEK ÁTRUHÁZÁSA

96 Példa: üzletrész adásvételi szerződés

97 Példa: üzletrész adásvételi szerződés tag eladja az üzletrészét

98 Példa: üzletrész adásvételi szerződés tag eladja az üzletrészét +

99 Példa: üzletrész adásvételi szerződés tag eladja az üzletrészét + átruházza a tagi kölcsön követelését

100 Példa: üzletrész adásvételi szerződés tag eladja az üzletrészét + átruházza a tagi kölcsön követelését 1 db ellenérték (nincs megbontva)

101 Egyedi értékelés és bruttó elszámolás elve egyedileg, külön-külön kell kimutatni

102 Egyedi értékelés és bruttó elszámolás elve egyedileg, külön-külön kell kimutatni értéküket nem lehet nettósítani, összevontan kimutatni

103 Eladó: üzletrész: árfolyamnyereség/árfolyamveszteség eladási ár könyv szerinti érték (bekerülési érték) követelés: nyereség/veszteség átruházás ellenértéke könyv szerinti érték

104 Vevő: üzletrész bekerülési értéke? követelés bekerülési értéke?

105 ÁTALAKULÁS

106 KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS

107 Főszabály: - társasági adó - illeték Adóhalasztás/Adómentesség: - kedvezményezett átalakulás - kötelezettségvállalások a létesítő okiratban - bevallásban bejelentés

108 NEGATÍV SAJÁT TŐKE TILALMA

109 Jegyzett tőke JOGUTÓD SAJÁT TŐKE Tőketartalék Eredménytartalék + Lekötött tartalék a veszteség akadálya lehet az átalakulásnak!

110 ÁTALAKULÁS IDŐZÍTÉSE

111 = a) amely napon a cégbíróság az átalakulást bejegyzi b) az átalakuló társaság(ok) által meghatározott nap PONTOSAN IDŐZÍTHETŐ!!!

112 Társasági jog, cégjog: az átalakulás ezen a napon, e napi hatállyal megy végbe - jogelőd e napon megszűnik - ha a jogutód új jogalany, akkor e napon jön létre (vtv-k, könyvvizsgálók megbízatása ekkor kezdődik stb.)

113 Számvitel: a jogutód az átalakulás napját követő napon kezdi meg a működését, ez üzleti évének 1. napja, ekkor nyitja meg a könyvviteli nyilvántartásait az átalakulás napjának működését, gazdasági eseményeit még a jogelőd társaságnak kell betudni!

114 TÁRSASÁGI JOG, CÉGJOG jogelőd megszűnik Á jogutód létrejön

115 TÁRSASÁGI JOG, CÉGJOG jogelőd megszűnik Á jogutód létrejön SZÁMVITEL jogelőd üzleti éve utolsó nap Á jogutód üzleti éve első nap

116 Átalakulás napja - december hónap vége

117 BIZOMÁNYOS - ÜGYNÖK

118 Értékesítés formái

119 ÖNMAGA Értékesítés formái

120 Értékesítés formái ÖNMAGA BIZOMÁNYOS

121 Értékesítés formái ÖNMAGA BIZOMÁNYOS ÜGYNÖK

122 Értékesítés formái ÖNMAGA BIZOMÁNYOS ÜGYNÖK saját nevében, saját javára

123 Értékesítés formái ÖNMAGA BIZOMÁNYOS ÜGYNÖK saját nevében, saját javára saját nevében, más javára

124 Értékesítés formái ÖNMAGA BIZOMÁNYOS ÜGYNÖK saját nevében, saját javára saját nevében, más javára ügylet értékét számlázza

125 Értékesítés formái ÖNMAGA BIZOMÁNYOS ÜGYNÖK saját nevében, saját javára saját nevében, más javára más nevében, más javára ügylet értékét számlázza

126 Értékesítés formái ÖNMAGA BIZOMÁNYOS ÜGYNÖK saját nevében, saját javára saját nevében, más javára más nevében, más javára ügylet értékét számlázza jutalékot számláz

127 Problémák - bizományosi és ügynöki (közvetítői) elemek keverednek tisztázni + rögzíteni: a bizományos - saját nevében szerződik a vevővel - saját nevében állít ki számlát a vevő részére - a vevőtől befolyó ellenértéket sajátjaként szerzi meg

128 Köszönöm a figyelmet

Számlázás és adótervezés 2013

Számlázás és adótervezés 2013 Pallas 70 Számlázás és adótervezés 2013 Budapest, 2013. április 29. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adófizetési kötelezettség keletkezése teljesítés Számla

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa.

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. I. évfolyam 5. szám Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a közpénzt felhasználó gazdálkodási szerveket érintő

Részletesebben

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Tartalomjegyzék: Termékátadás tulajdonjog-fenntartással Összetett ügyletek ÁFA-ban Külföldi vevő a magyar boltban A termék más tagállamba

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2008. 2008. A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont))

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól?

Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól? Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól? Dr. Fekete Zsuzsa Molnár Andrea Palotai Kinga 2011. január 26. Tartalom Általános bemutatkozás Mazars kik vagyunk? Átalakulások közös szabályai Mi az átalakulás?

Részletesebben

Társasági adó 2011-2012.

Társasági adó 2011-2012. Társasági adó 2011-2012. 2011. évközi változások 1. Látvány-csapatsport támogatása (Tao 4. 41-46. pont, 22/C., 30. (10) bek., 3. számú melléklet B/15. pont) Jogszabály: 2011. évi CXXXII. tv. (hatályos

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Vállalkozási szakterület

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Vállalkozási szakterület Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2010. A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. és 1.5. fejezetpont] Tóth Mihály [1.2. fejezetpont]

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról. I. Fejezet. Alapelvek

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról. I. Fejezet. Alapelvek 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

Társasági adó bevallás 2013.

Társasági adó bevallás 2013. Társasági adó bevallás 2013. Bevallás a társasági adókötelezettségről Társasági adó 2013. - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2014. május 31. - 1471. számú bevallás

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2010. A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. és 1.5. fejezetpont] Tóth Mihály [1.2. fejezetpont]

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.május V. évfolyam 5. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.május V. évfolyam 5. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.május V. évfolyam 5. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. BIZONYLAT Számviteli bizonylat tartalma, könyvelése készpénzmozgáshoz, értékesítéshez, tulajdonosokkal szembeni követeléshez,

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben