A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája"

Átírás

1 A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája Tartalomjegyzék 1 Szervezeti, személyzeti adatok A szerv neve, hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A Törökbálinti Városgondnokság szervezeti felépítése a szervezeti egységek megjelölésével és az egyes szervezeti egységek feladata Szervezeti felépítés Szervezeti egységek és feladataik A szerv vezetőinek, szervezeti egység vezetőinek neve, elérhetősége, és az ügyfélfogadási rendje Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve, hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Alapvető jogszabályok, alapító okirat, SZMSZ, adatvédelem és adatbiztonság Alapvető jogszabályok Alapító okirat SZMSZ Adatvédelem és adatbiztonság Hirdetmények, közlemények Pályázatok Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Gazdálkodási adatok Éves költségvetés, számviteli beszámoló Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok Négymillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésekre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, időtartama, valamint az említett adatok változásai Közbeszerzési információk

2 1 SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1 A SZERV NEVE, HIVATALOS NEVE, SZÉKHELYE, POSTAI CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME, HONLAPJA, ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI Név: Törökbálinti Városgondnokság Székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79., postacím: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 74. Telefonszám: 06-23/ , fax: 06-23/ honlap: Ügyfélszolgálat: Városgondnokság központi iroda, 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 74. Ügyfélfogadás: H: 8-17:30, K Cs: 8-16:30, P:8-13 óráig Telefonszám: 06-23/ , fax: 06-23/ honlap: 2

3 1.2 A TÖRÖKBÁLINTI VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGJELÖLÉSÉVEL ÉS AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA Szervezeti felépítés Szervezeti egységek és feladataik Szervezeti egységek: Adminisztrációs Csoport Gazdasági Iroda Gazdasági Csoport Műszaki Iroda Városmérnökség Városgazdálkodási Csoport Lakás- és épületüzemeltetési Csoport Bálint Márton Általános és Középiskola, Törökbálint Sportközpont Üzemeltetési Iroda Bálint Márton Általános és Középiskola, Óvoda u. 6. Bálint Márton Általános és Középiskola, Köztársaság tér 8. Zimándy Ignác Általános Iskola Üzemeltetési Iroda 3

4 Az Intézmény vezetése és a vezetők feladatai: A Városgondnokság vezetője az intézményvezető, akinek feladatai: vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, képviseli az intézményt a hatóságok, bíróságok, hivatalok, harmadik személyek és külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti, elkészítteti az intézmény SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját, folyamatos kapcsolatot tart az intézmény alapítójával Gazdasági vezető feladatai: A Városgondnokság helyettes vezetője a gazdasági vezető, aki feladatát az intézményvezető irányítása mellett látja el: felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért, felelős a gazdasági szakterület szervezett és hatékony működéséért, közvetlenül irányítja a csoportvezetők munkáját, felügyeli a Városgondnokság üzemeltetésébe tartozó intézmények gazdasági működését, elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, elkészíti, folyamatosan karbantartja az intézmény gazdasági szabályzatait, gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az intézményvezető kötelezettségvállalása, utalványozása esetén, szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi belső ellenőrzését, kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét, rendszerét, az intézményvezető távolléte esetén annak megbízása alapján ellátja a vezetői feladatokat; az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt. utasításra vagy felkérésre adatszolgáltatást végez a fenntartó Önkormányzat és a Magyar Államkincstár felé. a működés és a gazdálkodás körében egyeztetet a Zimándy Ignác Iskola és a Bálint Márton Ált. és Középiskola gazdasági csoportvezetőivel Műszaki vezető feladatai: a vezető beosztás ellátásával a Városgondnokság intézményvezetője bízza meg, tevékenységét annak irányítása mellett végzi. felelős a műszaki szakterület szervezett és hatékony működéséért, közvetlenül irányítja a műszaki terület csoportvezetőinek munkáját. 4

5 figyelemmel kíséri és ellenőrzi a napi feladatok végrehajtását, az időjárás és létszámváltozások függvényében a szükséges és indokolt szervezési intézkedéseket megteszi, összefogja a város zöldfelületeinek gondozását és felújítását, meghatározza a havi, heti, napi városüzemeltetési munkák sorrendjét és végrehajtási ütemezését. feladata a város közterületei, parkjai, virágfelületei, növényanyagai gondozásának, fenntartásának, hasznosításának szervezése, szakmai irányítása, irányítja az utak mentén és környezetükben lévő fák, bokrok szakszerűmetszését, karbantartását, feladata a város közterületein parkjaiban és játszóterein található köztéri berendezések állapotának felmérése, javíttatása, karbantartása, gondoskodik a kiadott anyag és technikai eszközök megóvásáról, megőrzéséről, téli időszakban megszervezi és felügyeli a hó-eltakarítással és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos munkákat, felelős a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásáért, szoros kapcsolatot tart fenn a Munkaügyi Központ illetékes munkatársával a közhasznú foglalkoztatások körében részt vesz a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer működtetésében irányítja a Városmérnökség, Városgazdálkodási Csoport, Lakás- és épületüzemeltetési Csoport munkáját, a műszaki terület kapcsán és a működés körében egyeztet a Bálint Márton Ált. és Középiskola, Törökbálint Sportközpont, valamint a Zimándy Ignác Iskola műszaki területeivel, a fentieken túl ellátja és ellenőrzi mindazt, amire felettesétől utasítást kap, valamint ami munkaköréből következik, illetve adódik Zimándy Ignác Iskola létesítményvezető feladatai: a működési engedélyben meghatározott módon, a munkaügyi és egyéb irányadó szabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelelően üzemben tartja és vezeti az iskolát műszaki és gazdasági szempontból, elkészíti és jóváhagyatja az intézményvezetővel a létesítmény házirendjét, és az általa elkészített, kötelezően előírt szabályzatokat, szervezi és irányítja a létesítményben dolgozó és irányítása alá tartozó gazdasági, műszaki és adminisztrációs személyzet szakmai munkáját, az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti az iskola éves munkaprogramját, az elvégzendő és az elvégzett feladatokról szakmai tevékenységéről folyamatosan beszámol az intézményvezetőnek, elvégzi a munkaköri leírásában szereplő műszaki-, gazdasági- vagy épületüzemeltetési irányítási feladatait, a működés körében, a gazdálkodás körében, valamint a műszaki terület kapcsán egyeztet a gazdasági és a műszaki vezetővel, segíti az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátását, ellátja az ebben a körben rábízott feladatokat, feladataik részletes felsorolását a munkaköri leírása tartalmazza, a fentieken túl ellátja és ellenőrzi mindazt, amire az intézményvezetőtől utasítást kap, valamint ami munkaköréből következik, illetve adódik. 5

6 Bálint Márton Ált. és Középiskola, Törökbálinti Sportközpont létesítményvezető feladatai: a működési engedélyben meghatározott módon, a munkaügyi és egyéb irányadó szabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelelően üzemben tartja és vezeti a Bálint Márton Ált. Iskola és Középiskolát, valamint a hozzá tartozó sportlétesítményt műszaki és gazdasági szempontból, elkészíti és jóváhagyatja az intézményvezetővel a létesítmény házirendjét, és az általa elkészített, kötelezően előírt szabályzatokat, a sportlétesítmény szabad kapacitásai értékesítésének megszervezése, irányítása, a hozzá kapcsolódó marketink feladatok ellátásával, figyelembe véve a létesítmény adottságait. szervezi és irányítja a létesítményben dolgozó és irányítása alá tartozó gazdasági, műszaki és adminisztrációs személyzet szakmai munkáját, az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti az iskola és sportlétesítmény éves munkaprogramját, az elvégzendő és az elvégzett feladatokról szakmai tevékenységéről folyamatosan beszámol az intézményvezetőnek, a működés körében, a gazdálkodás körében, valamint a műszaki terület kapcsán egyeztet a gazdasági és a műszaki vezetővel, elvégzi a munkaköri leírásában szereplő műszaki-, gazdasági- vagy épületüzemeltetési irányítási feladatait, segíti az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátását, ellátja az ebben a körben rábízott feladatokat, feladataik részletes felsorolását a munkaköri leírása tartalmazza, műszaki dokumentáció kezelése, karbantartása, a fentieken túl ellátja és ellenőrzi mindazt, amire az intézményvezetőtől utasítást kap, valamint ami munkaköréből következik, illetve adódik A 77/1993 (V.12.) kormányrendelet szerint nem vezető beosztású, azonban munkaköri leírásukat tekintve irányítói feladatokat is végző közalkalmazottak feladatai, valamint az egyes szervezeti egységek feladatai: Csoportvezetők: szervezik, irányítják és ellenőrzik a csoport szakmai munkáját, a felettesek utasításának megfelelően elkészítik a csoport éves munkaprogramját, az elvégzendő és az elvégzett feladatokról folyamatosan beszámolnak közvetlen felettesük (műszaki-, vagy gazdasági vezető) felé, a csoport szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámolnak az intézmény vezetőjének, elvégzik a munkaköri leírásukban szereplő műszaki-, gazdasági- vagy épületüzemeltetési feladataikat, segítik az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátását, ellátják az ebben a körben rájuk bízott feladatokat, feladataik részletes felsorolását a munkaköri leírásuk tartalmazza, a fentieken túl ellátják és ellenőrzik mindazt, amire felettesétől utasítást kapnak, valamint ami munkakörükből következik, illetve adódik Városmérnökség által végzett feladatok: köztemető-fenntartás, gondozás közvilágításról intézményi gázszolgáltatásról stb. való gondoskodás önkormányzati tulajdonú közutak és tartozékainak fenntartása, javítása (elhatározott út és járdaépítés, utak kátyúzása, belterületi és külterületi utak rendezése) 6

7 közterületek és egyéb közterületi létesítmények (patakok, árkok, átereszek, rácsok, támfalak, út, híd, szökőkút, locsolórendszer, közkutak stb. fenntartása vagy ezen munkákban való részvétel) intézményi és közterületi játszóterek folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti javítása, auditációhoz előírt felülvizsgálatok megrendelése, hiányosságok javítása. energetikai nyilvántartások, összegzések készítése, illetve az intézményi működéshez előírt energetikai vizsgálatok megrendelése kulturális örökségvédelem a településen az elhatározott helyi védelem megtartása és biztosítása, közreműködés az értékmentésben, a város ivóvíz-ellátásában s szennyvízelvezetésében a részére meghatározott feladatok ellátása, teljes körű közműnyilvántartás vezetése, irattár, tervtár, valamint a garanciális/szavatossági ügyek kezelése. helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, amelynek keretében a patakmederben, folyamatos vízfolyásokban állandó folyásbiztonság fenntartása, kaszálás szervezése, kaszálék és hordalék kiszedése, elhordása, partfal megerősítés stb. katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok ellátása, közhasznú munkák koordinálása: a közhasznú munkában foglalkoztatottak munkájának szervezése, ruha és szerszámellátása, munkavédelmi oktatása. térinformatikai rendszer szerinti egyéb közművek nyilvántartása Városgazdálkodási csoport által végzett feladatok: közterületek és egyéb közterületi létesítmények (patakok, árkok, átereszek, rácsok, támfalak, út híd, szökőkút, locsolórendszer, közkutak, stb. fenntartása, vagy ezen munkákban való részvétel), rendezvényekhez terület- és teremberendezés, zászló, karácsonyi díszkivilágítás, illetve a terület biztosítása, városi köztisztasági feladatokban való feladatellátás, a település környezeti tisztaságának, téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés, stb. biztosítása, a folyamatos rovar- és rágcsálóirtás szervezése, a Polgármesteri Hivatal által elrendelt lakókörnyezetben végrehajtott egészségügyi lomtalanítás, fertőtlenítés szervezése, az éves lomtalanítás utáni városrend kialakítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok gazmentesítése, kaszálása, illegális hulladéklerakást követően a felszámolás, területtisztításról gondoskodás az önkormányzati tulajdonú utak, megállók, autóbuszpihenő folyamatos tisztántartása, hulladékgazdálkodás a város területén az Önkormányzat rendeletében szabályozott időben és módon a zöldhulladék összegyűjtése és komposzttelepre szállítása Lakás- és épületüzemeltető Csoport által végzett feladatok: Építményüzemeltetés: Polgármesteri Hivatal, óvodák, bölcsőde, orvosi rendelők, Alsóerdősor utcai sportlétesítmény, Segítő Kéz Szolgálat épületei, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló Bajcsy-Zs út 8. sz. alatti létesítmény) a létesítmények műszaki üzemeltetési biztonságának megteremtése, fenntartása (fűtés, udvarrend, fűnyírás, kertgondozás, kisebb javítások elvégzése, a karbantartás tervszerű ellátása), az Alsóerdősor utcai sportpályák gondozása, teljeskörű működtetése a pálya melletti utak, lelátók, árkok, átereszek, vízfolyások, rézsűk szükség szerinti állapotjavítása, biztonságos állagmegőrzése, 7

8 a létesítmények energetikai vizsgálata, közműfogyasztásának monitoringja, a létesítmények karbantartásának tervezése az Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások, illetve helyiségek bérbeadásával kapcsolatos polgármesteri döntést követő szerződéskötés, a megkötött bérleti/használati szerződés folyamatos fenntartásához a feltételek meglétének, megvalósulásának ellenőrzése, az esetleges hibák, hiányosságok megszüntetése, hibás műszaki állapot javítása stb. elvégzése, vagy megrendelése A Gazdasági csoportok feladatai: ellátják az önállóan működő intézmény részére a számviteli, pénzügyi feladatokat, segítik a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, az intézmény vonatkozásában szükséges statisztikai adatokat rögzítik, nyilvántartják az intézményükhöz tartozó leltári tárgyakat és raktári eszközöket, készleteket, előkészítik az előirányzat módosítási javaslatait, vezeti a különböző analitikus nyilvántartásokat az intézmények részére, kezelik az intézmények házipénztárait. 1.3 A SZERV VEZETŐINEK, SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐINEK NEVE, ELÉRHETŐSÉGE, ÉS AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE Ügyfélfogadási rend: előzetes egyeztetve munkanapokon: H: 8-17:30, K Cs: 8-16:30, P:8-13 óráig név beosztás telefonszám cím Antal Jenő intézményvezető 06-23/ Munkácsy M. u. 74. Horváth Gyula műszaki vezető 06-23/ Munkácsy M. u. 74. Móder Györgyné gazdasági vezető 06-23/ Munkácsy M. u. 74. Konrády Ildikó létesítményvezető 06-23/ Óvoda u. 6. Balázs István Csaba létesítményvezető 06-20/ Dózsa Gy. u TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERV NEVE, HIVATALOS NEVE, SZÉKHELYE, POSTAI CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME, HONLAPJA, ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve: Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye, postai címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. Központi telefonszám: 06-23/ , fax: 06-23/ Ingyenesen hívható zöldszám: 06-80/ honlap: Ügyfélszolgálat: 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 8. 8

9 2 TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 2.1 ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, ALAPÍTÓ OKIRAT, SZMSZ, ADATVÉDELEM ÉS ADATBIZTONSÁG Alapvető jogszabályok Magyarország Alaptörvénye Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Alapító okirat SZMSZ Adatvédelem és adatbiztonság HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK PÁLYÁZATOK KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE Adatvédelmi szabályzat szerint. 3 GAZDÁLKODÁSI ADATOK 3.1 ÉVES KÖLTSÉGVETÉS, SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Törökbálinti Városgondnokság éves költségvetéseit, beszámolóit az alábbi, Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott önkormányzati rendeletek tartalmazzák: Költségvetési rendeletek: o 3/2015 (III. 2.) o o 2/2014 (III.03.) 3/2013 (II.25.) Zárszámadási rendeletek: o 10/2015 (IV. 27.) 9

10 o 15/2014 (V.26.) o 21/2013 (V.17.) Számviteli beszámolók: o o o FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁRA, SZEMÉLYI JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTETT ADATOK A Törökbálinti Városgondnokságnál foglalkoztatottak száma: A vezetők és a vezető tisztségviselők illetményének összesített összege: költségtérítésének összesített összege: Erzsébet-utalványának összesített értéke: Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke Munkábajárás költségtérítése a 39/2010. (II.26.) Korm.rendelet, ill. az évi CXVII. tv. 25. (2) alapján: Erzsébet-utalvány: 162,5 fő Ft/hó 0 Ft/hó Ft/hó bérletek 86 % ill. 100 %-os térítése, vagy 9 Ft/km Ft/év/fő 3.3 NÉGYMILLIÓ FORINTOT ELÉRŐ VAGY AZT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ ÁRUBESZERZÉSEKRE, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSRA, SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE, VAGYONÉRTÉKESÍTÉSRE, VAGYONHASZNOSÍTÁSRA, VAGYON VAGY VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTADÁSÁRA, VALAMINT KONCESSZIÓBA ADÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK MEGNEVEZÉSE, TÁRGYA, A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK NEVE, A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE, IDŐTARTAMA, VALAMINT AZ EMLÍTETT ADATOK VÁLTOZÁSAI Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya Mayerszer Kft. Fríz 95 Kft. Energiavilág Kft Törökbálint Város területén, havária feladatok ellátása, a Törökbálint Városgondnokság hatáskörébe, építészeti és gépész jellegű munkák végzése Keretszerződések összességében 15 M Ft értékben Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat

11 Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya ÉTV Kft Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Töröbálinti Városgondnokság közkutak, locsoló csapok stb. F4 Bau Kft Alsóerdősor utcai sportpálya csapadékvízelvezetési rendszer javítása Budapesti Elektromos Művek Nyrt Közvilágítási áramvásárlás között. ELMŰ Nyrt Zimándy I. ált. iskola villamos energia vásárlás TIGÁZ ZRT Zimándy Isk. Bálint M isk. földgázellátás ELMŰ Nyrt Bálint Márton Iskola Villamos Energia Vásárlási Szerződés ELMŰ Nyrt Zimándy I. ált. iskola villamos energia vásárlás TIGÁZ ZRT Zimándy és BMI földgáz ellátása CSP Trade Kft Forgalmi rend változás Törökbálint Brukátsch István EV Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Budapesti Elektromos Művek Nyrt BMI II. elektromos energia szerződés TIGÁZ ZRT BMI II. földgázkereskedelmi szerződés Energiavilág Kft Zimándy Iskola festésikarbantartói munkái 2013 Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat határozatlan idejű ÉTV Kft BMI II ivóvízellátása határozatlan idejű FitConcept Kft BMI II. fitneszgép beszerzés,beüzemelés

12 Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya Csomós és Fia Bt Bóbita-Bajcsy évi felújítás Ava-Pack Kft BMI II. Öltözőberendezések beszerzése Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat Betaga Kft Útjavítás Betaga Kft Hosszúréti patak partfal kaszálás 1. sz. szerződés módosítás CSP Trade Kft Forgalmi rend változás Törökbálint 1 sz.módosítás F4 Bau Kft járdajavítás Kazinczy F. u Fürdőpark Beruházó és Rendezvényszervező Kft BMI és Sportközpont uszodai gépek,eszközök beszerzése F4 Bau Kft Óvoda utca csapadékvíz elvezetés II. ütem,gyephézagos parkoló építési munkái TIGÁZ ZRT Földgáz ellátása BMI, Zimándy iskola Park és Útépítő Kft Belterületi útjavítás, kátyúzás Sztahó Csaba Közterületi fák kivágása, ifjítása és gallyazása Tb szeptember F4 Bau Kft Margaréta utca III. ütem munkái F4 Bau Kft Kazinczy F. utca omega résfogóka építése V és Bíró Kft Zöldhulladék darálás és elszállítás ELMŰ Nyrt Közvilágítás energia ellátása ELMŰ Nyrt Közvilágítás energia ellátása

13 Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt Vg kezelésében lévő intézmények áramellátása Vertikál Zrt Hulladékudvar hulladék elszállítás 042/6 hrsz. Betaga Kft Tb bel és külterületi földutak javítása HANDEL-BAU Kft. F4 Bau Kft. Halmi és Társa Kft Havária közterületi mélyépítési munkák Keretszerződések összességében 15 M Ft értékben Sztahó Csaba A Törökbálint légkábel hálózata melletti, valamint az utak, járdák járhatósága érdekében, azok űrszelvényében található fák gallyazása MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt TB. Közvilágítás kereskedelmi szerződés II. - IV. negyedév Betaga Kft Belterületi szilárd burkolatú közutak javítása Betaga Kft Tb. Hossszúréti patak karbantartás /kaszálás/ ELMŰ Hálózati Kft Közvilágítás hálózat csatlakozási szerződés, használati szerződés E.ON Energiakereskedelmi Kft E.ON Energiakereskedelmi Kft Zimándy és Bálint M. iskola gázellátása Bálint Márton Iskola és Sportközpont gázellátása F4 Bau Kft Tb. Károlyi M.u és Ady E.u.53. csapadékvíz elvezetési munkák Mayerszer Kft járdaprogram 2-6.járdaszakasz Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat határozatlan idejű

14 Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat F4 Bau Kft Tb.Alsóerdősor utca sportpálya út és felhajtó munkálatok, kerti szegély építés Containex Container- Handelsgesellschaft m.b.h db.konténer egység és 1 db raktár konténer megvásárlása, telepítése F4 Bau Kft db. Buszváró teljes körű felújítása Vertikál Zrt /6 hrsz., EWC Talaj és kövek típusú hulladék elszállítás (szerződésmódosítás) Betaga Kft Tb. Belterületi szilárd burkolati utak javítása és F4 Bau Kft Tb. Közigazgatási területén, közterületi közmű és mélyépítési előre nem látható feladatok ellátása HANDEL-BAU Kft Tb. Közigazgatási területén, közterületi közmű és mélyépítési előre nem látható feladatok ellátása Pappas Auto Magyarország Kft UNIMOG U20 beszerzése F4 Bau Kft Rózsa köz -Géza fejedelem,zimándy tér, Kazinczy páros oldal csapadékvíz munkái Sztahó Gábor i viharkárok mentési, elhárítási, helyreállítási munkái Törökbálinton, Viharban megsérült fák kezelése, zöldhulladék szállítása Ion General Kft Karácsonyi fénydekoráció a megrendelő által meghatározott időpontig

15 Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat Novis Trade Kft db. Sunward rakodógép rakodókanállal Novis Trade Kft Mélyásó szerelék, széles raklap vásárlása OTEE Kft Szabadság téri park építőmesteri munkái Pappas Auto Magyarország Kft. Eurovill Szolgáltató Kft db. 50 nagynyomású mosóberendezés locsoló gerendával, Unimog U20 gk-ra szerelhető Közvilágítás üzemeltetése és karácsonyi díszvilágítás szerelése 25 hónapra Csomós és Fia Bt Tb.Szent István u.2/4. lakás felújítása

16 3.4 KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK A Törökbálinti Városgondnokság évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Időbeli ütemezés az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e vagy sor kerülte az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? Kommunális feladatokat ellátó összkerékhajtású eszközhordozó tehergépkocsi beszerzése. nemzeti Kbt.122/A szerinti eljárás nem II. Építési beruházás III. Szolgáltatás-megrendelés Törökbálint város közterületeinek kertészeti gondnozása (1-3. rész) tárgyú vállalkozási szerződés. nemzeti Kbt.122/A szerinti eljárás nem V. Szolgáltatási koncesszió 16

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Tájékoztató Baranya megye vizeinek, édesvízi készletének helyzetéről 42/2015. (X. 15.) Kgy. Határozat

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2015. november 12. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Előkészítő: Aljegyző, Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája

A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája Tartalomjegyzék 1 Szervezeti, személyzeti adatok... 2 1.1 A szerv neve, hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám 28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Saját

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 1. A szakképzési centrum jogállása: A szakképzési centrum (a továbbiakban: centrum) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: VIII-63/2013. 2 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Széchenyi István Egyetem 2016. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 4 Általános rész... 4 Az Egyetem feladatai és céljai... 6 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND... 8 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, József A. u. 70. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖŐ SZERVEZETI ÉS MŰKÖÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013.03.13 Jóváhagyta: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Igazgatósága

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL 1. Átvevő - Átadó adatai: 1.1. Átvevő adatai: Elosztói engedélyes neve: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Címe: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Kapcsolattartó személy

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: / 2011-0981 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Debreceni Javítóintézete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Hatályos: 2011. április 01-től 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A javítóintézet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok I. Szervezeti, személyzeti adatok Igazgató Foglalkoztatási Programok Osztály Szakmai feladatokért felelős igazgató-helyettes Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E Komárom- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KTSZTRÓFVÉDELMI IGZGTÓSÁG IGZGTÓJÁNK 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E az adatvédelmi rendelkezésekről és az adatbiztonság rendjéről

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Teljes ellátás alapú villamos energia Közbeszerzési eljárás projekt riport (2015.01.01 2015.12.31 időszakra) I. Általános felhasználású

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. / Fax: 47/311-039/ 47/311-720 E-mail: refi@reformatus-sp.sulinet.hu OM azonosító: 039227 SZERVEZETI

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény alapításáról, vezető megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

Ráckeve Város Önkormányzata (és gazdasági társaságai, intézményei) által kötött nettó 5 millió forintot elérő, azt meghaladó értékű szerződések

Ráckeve Város Önkormányzata (és gazdasági társaságai, intézményei) által kötött nettó 5 millió forintot elérő, azt meghaladó értékű szerződések Ráckeve Város Önkormányzata (és gazdasági társaságai, intézményei) által kötött nettó 5 millió forintot elérő, azt meghaladó értékű ek Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződést kötő felek Szerződés

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezetője ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A KLIK-kel megkötött közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-12/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-12/2013. 78/2013.(IV.23.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2012. évi költségvetési zárszámadás pénzmaradvány-kimutatás táblázatban

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2009. szeptember 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény legfontosabb adatai A/ Az intézmény megnevezése:

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2015 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya (1) Az intézmény alapító

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 3., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 3., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 3., hétfõ Tartalomjegyzék 2011. évi CXXVIII. törvény A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 1203 Budapest, Kossuth L.u.3. E-mail: pesterzsebeti.nyitnikekovoda@gmail.com Ügyiratszám: 388 /2015 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

A TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Tartalom I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti- és Működési Szabályzat célja, értelmezése, jogforrásai... 3 2.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. június 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben