A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája"

Átírás

1 A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája Tartalomjegyzék 1 Szervezeti, személyzeti adatok A szerv neve, hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A Törökbálinti Városgondnokság szervezeti felépítése a szervezeti egységek megjelölésével és az egyes szervezeti egységek feladata Szervezeti felépítés Szervezeti egységek és feladataik A szerv vezetőinek, szervezeti egység vezetőinek neve, elérhetősége, és az ügyfélfogadási rendje Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve, hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Alapvető jogszabályok, alapító okirat, SZMSZ, adatvédelem és adatbiztonság Alapvető jogszabályok Alapító okirat SZMSZ Adatvédelem és adatbiztonság Hirdetmények, közlemények Kiírt pályázatok, azok eredményei és indokolásuk Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Gazdálkodási adatok Éves költségvetés, számviteli beszámoló Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok Négymillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésekre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, időtartama, valamint az említett adatok változásai Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2 1 SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1 A SZERV NEVE, HIVATALOS NEVE, SZÉKHELYE, POSTAI CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME, HONLAPJA, ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI Név: Törökbálinti Városgondnokság Székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79., postacím: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 74. Telefonszám: 06-23/ , fax: 06-23/ honlap: Ügyfélszolgálat: Városgondnokság központi iroda, 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 74. Ügyfélfogadás: H: 8-17:30, K Cs: 8-16:30, P:8-13 óráig Telefonszám: 06-23/ , fax: 06-23/ honlap: 2

3 1.2 A TÖRÖKBÁLINTI VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGJELÖLÉSÉVEL ÉS AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA Szervezeti felépítés Szervezeti egységek és feladataik Szervezeti egységek: Adminisztrációs Csoport Gazdasági Iroda Gazdasági Csoport Műszaki Iroda Városmérnökség Városgazdálkodási Csoport Lakás- és épületüzemeltetési Csoport Bálint Márton Általános és Középiskola, Törökbálint Sportközpont Üzemeltetési Iroda Bálint Márton Általános és Középiskola, Óvoda u. 6. Bálint Márton Általános és Középiskola, Köztársaság tér 8. Zimándy Ignác Általános Iskola Üzemeltetési Iroda 3

4 Az Intézmény vezetése és a vezetők feladatai: A Városgondnokság vezetője az intézményvezető, akinek feladatai: vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, képviseli az intézményt a hatóságok, bíróságok, hivatalok, harmadik személyek és külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti, elkészítteti az intézmény SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját, folyamatos kapcsolatot tart az intézmény alapítójával Gazdasági vezető feladatai: A Városgondnokság helyettes vezetője a gazdasági vezető, aki feladatát az intézményvezető irányítása mellett látja el: felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért, felelős a gazdasági szakterület szervezett és hatékony működéséért, közvetlenül irányítja a csoportvezetők munkáját, felügyeli a Városgondnokság üzemeltetésébe tartozó intézmények gazdasági működését, elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, elkészíti, folyamatosan karbantartja az intézmény gazdasági szabályzatait, gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az intézményvezető kötelezettségvállalása, utalványozása esetén, szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi belső ellenőrzését, kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét, rendszerét, az intézményvezető távolléte esetén annak megbízása alapján ellátja a vezetői feladatokat; az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt. utasításra vagy felkérésre adatszolgáltatást végez a fenntartó Önkormányzat és a Magyar Államkincstár felé. a működés és a gazdálkodás körében egyeztetet a Zimándy Ignác Iskola és a Bálint Márton Ált. és Középiskola gazdasági csoportvezetőivel Műszaki vezető feladatai: a vezető beosztás ellátásával a Városgondnokság intézményvezetője bízza meg, tevékenységét annak irányítása mellett végzi. felelős a műszaki szakterület szervezett és hatékony működéséért, közvetlenül irányítja a műszaki terület csoportvezetőinek munkáját. 4

5 figyelemmel kíséri és ellenőrzi a napi feladatok végrehajtását, az időjárás és létszámváltozások függvényében a szükséges és indokolt szervezési intézkedéseket megteszi, összefogja a város zöldfelületeinek gondozását és felújítását, meghatározza a havi, heti, napi városüzemeltetési munkák sorrendjét és végrehajtási ütemezését. feladata a város közterületei, parkjai, virágfelületei, növényanyagai gondozásának, fenntartásának, hasznosításának szervezése, szakmai irányítása, irányítja az utak mentén és környezetükben lévő fák, bokrok szakszerűmetszését, karbantartását, feladata a város közterületein parkjaiban és játszóterein található köztéri berendezések állapotának felmérése, javíttatása, karbantartása, gondoskodik a kiadott anyag és technikai eszközök megóvásáról, megőrzéséről, téli időszakban megszervezi és felügyeli a hó-eltakarítással és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos munkákat, felelős a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásáért, szoros kapcsolatot tart fenn a Munkaügyi Központ illetékes munkatársával a közhasznú foglalkoztatások körében részt vesz a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer működtetésében irányítja a Városmérnökség, Városgazdálkodási Csoport, Lakás- és épületüzemeltetési Csoport munkáját, a műszaki terület kapcsán és a működés körében egyeztet a Bálint Márton Ált. és Középiskola, Törökbálint Sportközpont, valamint a Zimándy Ignác Iskola műszaki területeivel, a fentieken túl ellátja és ellenőrzi mindazt, amire felettesétől utasítást kap, valamint ami munkaköréből következik, illetve adódik Zimándy Ignác Iskola létesítményvezető feladatai: a működési engedélyben meghatározott módon, a munkaügyi és egyéb irányadó szabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelelően üzemben tartja és vezeti az iskolát műszaki és gazdasági szempontból, elkészíti és jóváhagyatja az intézményvezetővel a létesítmény házirendjét, és az általa elkészített, kötelezően előírt szabályzatokat, szervezi és irányítja a létesítményben dolgozó és irányítása alá tartozó gazdasági, műszaki és adminisztrációs személyzet szakmai munkáját, az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti az iskola éves munkaprogramját, az elvégzendő és az elvégzett feladatokról szakmai tevékenységéről folyamatosan beszámol az intézményvezetőnek, elvégzi a munkaköri leírásában szereplő műszaki-, gazdasági- vagy épületüzemeltetési irányítási feladatait, a működés körében, a gazdálkodás körében, valamint a műszaki terület kapcsán egyeztet a gazdasági és a műszaki vezetővel, segíti az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátását, ellátja az ebben a körben rábízott feladatokat, feladataik részletes felsorolását a munkaköri leírása tartalmazza, a fentieken túl ellátja és ellenőrzi mindazt, amire az intézményvezetőtől utasítást kap, valamint ami munkaköréből következik, illetve adódik. 5

6 Bálint Márton Ált. és Középiskola, Törökbálinti Sportközpont létesítményvezető feladatai: a működési engedélyben meghatározott módon, a munkaügyi és egyéb irányadó szabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelelően üzemben tartja és vezeti a Bálint Márton Ált. Iskola és Középiskolát, valamint a hozzá tartozó sportlétesítményt műszaki és gazdasági szempontból, elkészíti és jóváhagyatja az intézményvezetővel a létesítmény házirendjét, és az általa elkészített, kötelezően előírt szabályzatokat, a sportlétesítmény szabad kapacitásai értékesítésének megszervezése, irányítása, a hozzá kapcsolódó marketink feladatok ellátásával, figyelembe véve a létesítmény adottságait. szervezi és irányítja a létesítményben dolgozó és irányítása alá tartozó gazdasági, műszaki és adminisztrációs személyzet szakmai munkáját, az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti az iskola és sportlétesítmény éves munkaprogramját, az elvégzendő és az elvégzett feladatokról szakmai tevékenységéről folyamatosan beszámol az intézményvezetőnek, a működés körében, a gazdálkodás körében, valamint a műszaki terület kapcsán egyeztet a gazdasági és a műszaki vezetővel, elvégzi a munkaköri leírásában szereplő műszaki-, gazdasági- vagy épületüzemeltetési irányítási feladatait, segíti az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátását, ellátja az ebben a körben rábízott feladatokat, feladataik részletes felsorolását a munkaköri leírása tartalmazza, műszaki dokumentáció kezelése, karbantartása, a fentieken túl ellátja és ellenőrzi mindazt, amire az intézményvezetőtől utasítást kap, valamint ami munkaköréből következik, illetve adódik A 77/1993 (V.12.) kormányrendelet szerint nem vezető beosztású, azonban munkaköri leírásukat tekintve irányítói feladatokat is végző közalkalmazottak feladatai, valamint az egyes szervezeti egységek feladatai: Csoportvezetők: szervezik, irányítják és ellenőrzik a csoport szakmai munkáját, a felettesek utasításának megfelelően elkészítik a csoport éves munkaprogramját, az elvégzendő és az elvégzett feladatokról folyamatosan beszámolnak közvetlen felettesük (műszaki-, vagy gazdasági vezető) felé, a csoport szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámolnak az intézmény vezetőjének, elvégzik a munkaköri leírásukban szereplő műszaki-, gazdasági- vagy épületüzemeltetési feladataikat, segítik az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátását, ellátják az ebben a körben rájuk bízott feladatokat, feladataik részletes felsorolását a munkaköri leírásuk tartalmazza, a fentieken túl ellátják és ellenőrzik mindazt, amire felettesétől utasítást kapnak, valamint ami munkakörükből következik, illetve adódik Városmérnökség által végzett feladatok: köztemető-fenntartás, gondozás közvilágításról intézményi gázszolgáltatásról stb. való gondoskodás önkormányzati tulajdonú közutak és tartozékainak fenntartása, javítása (elhatározott út és járdaépítés, utak kátyúzása, belterületi és külterületi utak rendezése) 6

7 közterületek és egyéb közterületi létesítmények (patakok, árkok, átereszek, rácsok, támfalak, út, híd, szökőkút, locsolórendszer, közkutak stb. fenntartása vagy ezen munkákban való részvétel) intézményi és közterületi játszóterek folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti javítása, auditációhoz előírt felülvizsgálatok megrendelése, hiányosságok javítása. energetikai nyilvántartások, összegzések készítése, illetve az intézményi működéshez előírt energetikai vizsgálatok megrendelése kulturális örökségvédelem a településen az elhatározott helyi védelem megtartása és biztosítása, közreműködés az értékmentésben, a város ivóvíz-ellátásában s szennyvízelvezetésében a részére meghatározott feladatok ellátása, teljes körű közműnyilvántartás vezetése, irattár, tervtár, valamint a garanciális/szavatossági ügyek kezelése. helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, amelynek keretében a patakmederben, folyamatos vízfolyásokban állandó folyásbiztonság fenntartása, kaszálás szervezése, kaszálék és hordalék kiszedése, elhordása, partfal megerősítés stb. katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok ellátása, közhasznú munkák koordinálása: a közhasznú munkában foglalkoztatottak munkájának szervezése, ruha és szerszámellátása, munkavédelmi oktatása. térinformatikai rendszer szerinti egyéb közművek nyilvántartása Városgazdálkodási csoport által végzett feladatok: közterületek és egyéb közterületi létesítmények (patakok, árkok, átereszek, rácsok, támfalak, út híd, szökőkút, locsolórendszer, közkutak, stb. fenntartása, vagy ezen munkákban való részvétel), rendezvényekhez terület- és teremberendezés, zászló, karácsonyi díszkivilágítás, illetve a terület biztosítása, városi köztisztasági feladatokban való feladatellátás, a település környezeti tisztaságának, téli hóeltakarítás, síkosságmentesítés, stb. biztosítása, a folyamatos rovar- és rágcsálóirtás szervezése, a Polgármesteri Hivatal által elrendelt lakókörnyezetben végrehajtott egészségügyi lomtalanítás, fertőtlenítés szervezése, az éves lomtalanítás utáni városrend kialakítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok gazmentesítése, kaszálása, illegális hulladéklerakást követően a felszámolás, területtisztításról gondoskodás az önkormányzati tulajdonú utak, megállók, autóbuszpihenő folyamatos tisztántartása, hulladékgazdálkodás a város területén az Önkormányzat rendeletében szabályozott időben és módon a zöldhulladék összegyűjtése és komposzttelepre szállítása Lakás- és épületüzemeltető Csoport által végzett feladatok: Építményüzemeltetés: Polgármesteri Hivatal, óvodák, bölcsőde, orvosi rendelők, Alsóerdősor utcai sportlétesítmény, Segítő Kéz Szolgálat épületei, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló Bajcsy-Zs út 8. sz. alatti létesítmény) a létesítmények műszaki üzemeltetési biztonságának megteremtése, fenntartása (fűtés, udvarrend, fűnyírás, kertgondozás, kisebb javítások elvégzése, a karbantartás tervszerű ellátása), az Alsóerdősor utcai sportpályák gondozása, teljeskörű működtetése a pálya melletti utak, lelátók, árkok, átereszek, vízfolyások, rézsűk szükség szerinti állapotjavítása, biztonságos állagmegőrzése, 7

8 a létesítmények energetikai vizsgálata, közműfogyasztásának monitoringja, a létesítmények karbantartásának tervezése az Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások, illetve helyiségek bérbeadásával kapcsolatos polgármesteri döntést követő szerződéskötés, a megkötött bérleti/használati szerződés folyamatos fenntartásához a feltételek meglétének, megvalósulásának ellenőrzése, az esetleges hibák, hiányosságok megszüntetése, hibás műszaki állapot javítása stb. elvégzése, vagy megrendelése A Gazdasági csoportok feladatai: ellátják az önállóan működő intézmény részére a számviteli, pénzügyi feladatokat, segítik a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását, az intézmény vonatkozásában szükséges statisztikai adatokat rögzítik, nyilvántartják az intézményükhöz tartozó leltári tárgyakat és raktári eszközöket, készleteket, előkészítik az előirányzat módosítási javaslatait, vezeti a különböző analitikus nyilvántartásokat az intézmények részére, kezelik az intézmények házipénztárait. 1.3 A SZERV VEZETŐINEK, SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐINEK NEVE, ELÉRHETŐSÉGE, ÉS AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE Ügyfélfogadási rend: előzetes egyeztetve munkanapokon: H: 8-17:30, K Cs: 8-16:30, P:8-13 óráig név beosztás telefonszám cím Antal Jenő intézményvezető 06-23/ Munkácsy M. u. 74. Horváth Gyula műszaki vezető 06-23/ Munkácsy M. u. 74. Móder Györgyné gazdasági vezető 06-23/ Munkácsy M. u. 74. Konrády Ildikó létesítményvezető 06-23/ Óvoda u. 6. Balázs István Csaba létesítményvezető 06-20/ Dózsa Gy. u TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERV NEVE, HIVATALOS NEVE, SZÉKHELYE, POSTAI CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME, HONLAPJA, ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve: Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete Székhelye, postai címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. Központi telefonszám: 06-23/ , fax: 06-23/ Ingyenesen hívható zöldszám: 06-80/ honlap: Ügyfélszolgálat: 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 8. 8

9 2 TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 2.1 ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, ALAPÍTÓ OKIRAT, SZMSZ, ADATVÉDELEM ÉS ADATBIZTONSÁG Alapvető jogszabályok Magyarország Alaptörvénye Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Alapító okirat SZMSZ Adatvédelem és adatbiztonság HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK 2.3 KIÍRT PÁLYÁZATOK, AZOK EREDMÉNYEI ÉS INDOKOLÁSUK Pályázati kiírások: Eredmények: *Feltöltés alatt* Indoklásuk: *Feltöltés alatt* 2.4 KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE Adatvédelmi szabályzat szerint. 3 GAZDÁLKODÁSI ADATOK 3.1 ÉVES KÖLTSÉGVETÉS, SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Törökbálinti Városgondnokság éves költségvetéseit, beszámolóit az alábbi, Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott önkormányzati rendeletek tartalmazzák: Költségvetési rendeletek: o o 2/2014 (III.03.) 3/2013 (II.25.) Zárszámadási rendeletek: 9

10 o 15/2014 (V.26.) o 21/2013 (V.17.) Számviteli beszámolók: o FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁRA, SZEMÉLYI JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTETT ADATOK A Törökbálinti Városgondnokságnál foglalkoztatottak száma: A vezetők és a vezető tisztségviselők illetményének összesített összege: költségtérítésének összesített összege: Erzsébet-utalványának összesített értéke: Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke Munkábajárás költségtérítése a 39/2010. (II.26.) Korm.rendelet, ill. az évi CXVII. tv. 25. (2) alapján: Erzsébet-utalvány: (2014. évi tényadatok szerint) 158,5 fő Ft/hó 0 Ft/hó Ft/hó bérletek 86 % ill. 100 %-os térítése, vagy 9 Ft/km Ft/év/fő 3.3 NÉGYMILLIÓ FORINTOT ELÉRŐ VAGY AZT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ ÁRUBESZERZÉSEKRE, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSRA, SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE, VAGYONÉRTÉKESÍTÉSRE, VAGYONHASZNOSÍTÁSRA, VAGYON VAGY VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTADÁSÁRA, VALAMINT KONCESSZIÓBA ADÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK MEGNEVEZÉSE, TÁRGYA, A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK NEVE, A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE, IDŐTARTAMA, VALAMINT AZ EMLÍTETT ADATOK VÁLTOZÁSAI Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya Mayerszer Kft. Fríz 95 Kft. Energiavilág Kft Törökbálint Város területén, havária feladatok ellátása, a Törökbálint Városgondnokság hatáskörébe, építészeti és gépész jellegű munkák végzése Keretszerződések összességében 15 M Ft értékben ÉTV Kft Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Töröbálinti Városgondnokság közkutak, locsoló csapok stb. Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat határozatlan idejű 10

11 Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya F4 Bau Kft Alsóerdősor utcai sportpálya csapadékvíz-elvezetési rendszer javítása Budapesti Elektromos Művek Nyrt Közvilágítási áramvásárlás között. ELMŰ Nyrt Zimándy I. ált. iskola villamos energia vásárlás TIGÁZ ZRT Zimándy Isk. Bálint M isk. földgázellátás ELMŰ Nyrt Bálint Márton Iskola Villamos Energia Vásárlási Szerződés ELMŰ Nyrt Zimándy I. ált. iskola villamos energia vásárlás TIGÁZ ZRT Zimándy és BMI földgáz ellátása CSP Trade Kft Forgalmi rend változás Törökbálint Brukátsch István EV Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Budapesti Elektromos Művek Nyrt BMI II. elektromos energia szerződés TIGÁZ ZRT BMI II. földgáz-kereskedelmi szerződés Energiavilág Kft Zimándy Iskola festésikarbantartói munkái 2013 Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat ÉTV Kft BMI II ivóvízellátása határozatlan idejű FitConcept Kft BMI II. fitneszgép beszerzés,beüzemelés Csomós és Fia Bt Bóbita-Bajcsy évi felújítás Ava-Pack Kft BMI II. Öltöző-berendezések beszerzése Betaga Kft Útjavítás

12 Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya Betaga Kft Hosszúréti patak partfal kaszálás 1. sz. szerződés módosítás CSP Trade Kft Forgalmi rend változás Törökbálint 1 sz.módosítás F4 Bau Kft járdajavítás Kazinczy F. u Fürdőpark Beruházó és Rendezvényszervező Kft BMI és Sportközpont uszodai gépek,eszközök beszerzése F4 Bau Kft Óvoda utca csapadékvíz elvezetés II. ütem,gyephézagos parkoló építési munkái TIGÁZ ZRT Földgáz ellátása BMI, Zimándy iskola Park és Útépítő Kft Belterületi útjavítás, kátyúzás Sztahó Csaba Közterületi fák kivágása, ifjítása és gallyazása Tb szeptember F4 Bau Kft Margaréta utca III. ütem munkái F4 Bau Kft Kazinczy F. utca omega résfogóka építése V és Bíró Kft Zöldhulladék darálás és elszállítás Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat ELMŰ Nyrt Közvilágítás energia ellátása ELMŰ Nyrt Közvilágítás energia ellátása MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt Vg kezelésében lévő intézmények áramellátása Vertikál Zrt Hulladékudvar hulladék elszállítás 042/6 hrsz. Betaga Kft Tb bel és külterületi földutak javítása

13 Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya HANDEL-BAU Kft. F4 Bau Kft. Halmi és Társa Kft Havária közterületi mélyépítési munkák Keretszerződések összességében 15 M Ft értékben Sztahó Csaba A Törökbálint légkábel hálózata melletti, valamint az utak, járdák járhatósága érdekében, azok űrszelvényében található fák gallyazása MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt TB. Közvilágítás kereskedelmi szerződés II. - IV. negyedév Betaga Kft Belterületi szilárd burkolatú közutak javítása Betaga Kft Tb. Hossszúréti patak karbantartás /kaszálás/ ELMŰ Hálózati Kft Közvilágítás hálózat csatlakozási szerződés, használati szerződés E.ON Energiakereskedelmi Kft E.ON Energiakereskedelmi Kft Zimándy és Bálint M. iskola gázellátása Bálint Márton Iskola és Sportközpont gázellátása F4 Bau Kft Tb. Károlyi M.u és Ady E.u.53. csapadékvíz elvezetési munkák Mayerszer Kft járdaprogram 2-6.járdaszakasz F4 Bau Kft Tb.Alsóerdősor utca sportpálya út és felhajtó munkálatok, kerti szegély építés Containex Container- Handelsgesellschaft m.b.h db.konténer egység és 1 db raktár konténer megvásárlása, telepítése Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat határozatlan idejű

14 Szerződött partner neve adószáma Szerződés tárgya F4 Bau Kft db. Buszváró teljes körű felújítása Vertikál Zrt Hulladékudvar 042/6 hrsz., EWC Talaj és kövek típúsú hulladék elszállítás (szerződésmódosítás) Nettó kiadás (Ft) Bruttó kiadás (Ft) Kelt Lejárat KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK (ÉVES TERV, ÖSSZEGZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL, A MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRŐL) A Törökbálinti Városgondnokság évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Időbeli ütemezés az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e vagy sor kerülte az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? Kommunális feladatokat ellátó összkerékhajtású eszközhordozó tehergépkocsi beszerzése. nemzeti Kbt.122/A szerinti eljárás nem II. Építési beruházás III. Szolgáltatás-megrendelés Törökbálint város közterületeinek kertészeti gondnozása (1-3. rész) tárgyú vállalkozási szerződés. nemzeti Kbt.122/A szerinti eljárás nem V. Szolgáltatási koncesszió 14

A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája

A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája A Törökbálinti Városgondnokság általános közzétételi listája Tartalomjegyzék 1 Szervezeti, személyzeti adatok... 2 1.1 A szerv neve, hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint 1. 2. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TÖRÖKBÁLINTI VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TÖRÖKBÁLINTI VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Törökbálinti Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzata Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Közzétételi egység. Fő egységek egység. Adat megnevezése Egyéb Megjegyzés. Sorszám

Közzétételi egység. Fő egységek egység. Adat megnevezése Egyéb Megjegyzés. Sorszám Sorszám Fő egységek egység Közzétételi egység Adat megnevezése Egyéb Megjegyzés 1 Szervezeti, személyzeti adatok 1.1 Elérhetőségi adatok 1.1.1 Hivatalos név (teljes név): Nemzeti Sportközpontok Hivatalos

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok l. sz. melléklete Adat Frissítés Felelős Megőrzés l. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, Szervezési és székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

1. melléklet a évi CXII. törvényhez

1. melléklet a évi CXII. törvényhez 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok KEI-KTSz - 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok Általános közzétételi lista (az Infotv. 1. számú melléklete alapján) I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Adat Elérhetőség Frissítés A közfeladatot ellátó szerv, azaz az Egyetemhivatalos

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv K Ö Z É R D E K Ű A D A T O K Általános közzétételi lista Általános közzétételi lista link I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: 1.1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név Székhely

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény Általános Közzétételi Lista a évi CXII. törvényhez

Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény Általános Közzétételi Lista a évi CXII. törvényhez Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény Általános Közzétételi Lista a 2011. évi CXII. törvényhez I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Megtalálható Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

III. Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok III. Gazdálkodási adatok 3. Gazdálkodási adatok 3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok Kapcsolat, szervezet, vezetők

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok Kapcsolat, szervezet, vezetők 2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Elérhetőségi adatok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros Bartók

Részletesebben

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Társaság elvevezése: BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG. ADATVÉDELEM - INFORMÁCIÓSZABADSÁG Fogalmak:

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok +(36-1)-334-2396 +(36-1)-314-1246. prateraltisk@prater-bp8.sulinet.hu A honlap URL-je

1. Szervezeti, személyzeti adatok +(36-1)-334-2396 +(36-1)-314-1246. prateraltisk@prater-bp8.sulinet.hu A honlap URL-je A közzétételi egységek az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) és a 18/2005. (XII.27.) IMH rendelet alapján 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Közzétételi

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde. 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde. 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

hivatal@abrahamhegy.hu Név Fábián Gusztáv polgármester Postai cím 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Telefonszám + 36 20 275-7511

hivatal@abrahamhegy.hu Név Fábián Gusztáv polgármester Postai cím 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Telefonszám + 36 20 275-7511 Közérdekű adatok: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1.KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK 1.1.1 ELÉRHETŐSÉGI ADATOK Hivatalos név Salföld Község Önkormányzata Székhely 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Postai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 35/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési

Részletesebben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista: Szervezeti, személyzeti adatok Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Gazdálkodási

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Általános Közzétételi lista a évi CXII. törvényhez

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Általános Közzétételi lista a évi CXII. törvényhez Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Általános Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvényhez I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Megtalálható Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete december 17-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete december 17-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. december 17-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

(3) Az R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A közigazgatási és igazságügyi miniszter 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelete a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 64/2015. (VII.22.)KT határozata A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okiratának módosításáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: A Városgondnokság alapító okiratának módosítása Iktatószám:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSÁMBÉK

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSÁMBÉK I.1. 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatásvagy hálózatkijelölő számmal) Faxszám (nemzetközi vagy belföldi

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM OM azonosító: 203052 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Tel.: 62/554-562 Mobil: 30/620-8495 I. Hivatalos neve: Szegedi Szakképzési Centrum Székhelye: 6725 Szeged, Kálvária sgt.

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Telefon: 433 81 58 E-mail hivatal@kobanya.hu Honlap: 1 / 6 www.kobanya.hu Személyügyi

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

+36/46/456-218 +36/46/556-207

+36/46/456-218 +36/46/556-207 Közérdekű adatok 1.1.1 Elérhetőségi adatok Hivatalos név (teljes név) Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Csobádi Kirendeltsége Székhely 3848 Csobád,Petőfi út 35. Postacím (postafiók szerinti címe, ha

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága 2014. március 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága 2014. március 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 60/2014. (III. 26.) sz. bizottsági határozat Dombóvár Város Önkormányzatának az ÖKO- DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetője prémiumfeltételeinek értékeléséről szóló határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra

Részletesebben