(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (51) Int. Cl.: H04W 4/06 ( ) H04L 29/06 ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/KR 06/ (30) Elsõbbségi adatok: KR (72) Feltalálók: CHUN, Sung Duck, Anyang-si, Gyeonggi-do (KR); LEE, Young Dae, Hanam-si, Gyeonggi-do (KR); JUNG, Myung Cheul, Seoul, (KR) (73) Jogosult: LG Electronics Inc., Seoul (KR) (74) Képviselõ: dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (54) Eljárás és berendezés egy csatornán keresztül több szolgáltatás nyújtására mobil kommunikációs rendszerben HU T2 A leírás terjedelme 26 oldal (ezen belül 13 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 Mûszaki terület A jelen találmány egy mobil kommunikációs rendszerre vonatkozik, részletesebben egy eljárásra és berendezésre egy csatornán keresztül több szolgáltatás nyújtására egy mobil kommunikációs rendszerben. Jóllehet a jelen találmány alkalmazások széles körében használható, különösen alkalmas olyan mobil kommunikációs rendszer esetében, amely rövid üzenet továbbítási szolgáltatást nyújt egy multimédia multicast/broadcast szolgáltatással együtt, ahol a rövid szöveges üzenet szolgáltatáshoz való, valamint a multimédia multicast/broadcast szolgáltatáshoz való csatorna egyetlen fizikai csatornaként van megvalósítva, és a két csatornához tartozó vezérlõinformáció átviteli szolgáltatást a multimédia multicast/broadcast szolgáltatáshoz tartozó vezérlõcsatorna útján biztosítják Mûszaki háttér Az 1. ábra egy univerzális mobil távközlési rendszer (UMTS) hálózati struktúrájának tömbvázlata. Az 1. ábrán látható, hogy az univerzális mobil távközlési rendszer (leírásunkban UMTS néven hivatkozunk rá) 1 felhasználói készüléket tartalmaz (leírásunkban ezt követõen UE néven hivatkozunk rá), továbbá egy UMTS földi, azaz terresztriális rádió-hozzáférési 2 hálózatot (leírásunkban ezt követõen UTRAN néven hivatkozunk rá), valamint egy 3 maghálózatot (leírásunkban ezt követõen CN néven hivatkozunk rá). A 2 UT- RAN-nak legalább egy 4 rádióhálózati alrendszere van (leírásunkban ezt követõen RNS néven hivatkozunk rá), és minden egyes RNS-nek egy 5 rádióhálózati vezérlõje (leírásunkban ezt követõen RNC néven hivatkozunk rá) és legalább egy 6 bázisállomása van (leírásunkban ezt követõen B csomópont néven hivatkozunk rá), amelyet az RNC kezel, vagyis menedzsel. A 6 B csomópont legalább egy cellát tartalmaz. A 2. ábra egy rádióinterfész-protokoll architektúravázlata egy 1 UE és egy 2 UTRAN között, amely a 3 GPP (Third Generation Partnership Project) rádióhozzáférési hálózati specifikáción alapul. A 2. ábrán látható, hogy a rádióinterfész-protokoll vízszintesen egy fizikai réteget, egy adatkapcsolati réteget és egy hálózati réteget tartalmaz, és a rádióinterfész-protokoll függõlegesen egy felhasználói síkot tartalmaz az adatinformáció továbbításra, és egy vezérlõsíkot tartalmaz a jelzés továbbításra. A 2. ábrán látható protokollrétegeket feloszthatjuk egy L1 rétegre (elsõ réteg), egy L2 rétegre (második réteg) és egy L3 rétegre (harmadik réteg), a kommunikációs rendszerekben széles körben ismert nyílt rendszerû kapcsolati (OSI) szabvány modell alsó három rétege alapján. A fizikai réteg, mint az elsõ réteg információtovábbítási szolgáltatást nyújt egy felsõbb réteg számára, fizikai csatornák felhasználásával. A fizikai réteg a fizikai réteg fölötti közeghozzáférés-vezérlõ (MAC) réteghez kapcsolódik olyan szállítási csatornákon át, amelyeken keresztül adatokat továbbítanak a közeghozzáférésvezérlõ réteg és a fizikai réteg között. Az adatokat különbözõ fizikai rétegek között továbbítják, pontosabban, az adásoldali fizikai réteg és egy vételi oldali fizikai réteg között, fizikai csatornák útján. A második réteg közeghozzáférés-vezérlõ (MAC) rétege logikai csatornák útján nyújt szolgáltatásokat az MAC-réteg fölötti rádiókapcsolat-vezérlõ (ezt követõen RLC-ként rövidített) réteg számára. A második réteg RLC-rétege megbízható adatátvitelt támogat, és egy felsõ rétegbõl leküldött RLC-szolgáltatás adategységek (SDU¹k) szegmentálásában és konkatenációjában mûködik közre. Egy broadcast/multicast vezérlõréteg (leírásunkban ezt követõen BMC néven rövidítjük) egy maghálózattól kapott cella broadcast üzenetet (leírásunkban ezt követõen CB üzenet néven rövidítjük) ütemez, és az üzenet egy vagy több meghatározott cellában létezõ UE¹hez történõ szórásában (broadcasting) játszik szerepet. Egy UTRAN-ban egy magasabb rétegtõl kapott CB üzenetet járulékosan információval látnak el, például egy üzenetazonosítóval, egy sorozatszámmal és egy kódolási sémával. A CB üzenetet BMC üzenetként küldik egy RLC-réteghez, majd egy CTCH (Common Traffic Channel, közös forgalmi csatorna) útján egy MAC-réteghez juttatják el. A CTCH logikai csatornát egy FACH (Forward Access Channel, elõremenõ hozzáférési csatorna) szállítási csatornára, valamint egy SCCPCH (Secondery Common Control Physical Channel, másodlagos általános vezérlõ fizikai csatorna) fizikai csatornára képezik le. A PDCP-réteg az RLC-réteg fölött helyezkedik el és IP¹csomagok felhasználásával adatok továbbítását végzi, például IPv4 vagy IPv6 IP¹csomagok felhasználásával, viszonylag keskeny sávszélességû rádiószekcióban, hatékonyan. Ilyen irányban a PDCP-réteg élõfej-tömörítést, azaz olyan feladatot hajt végre, amellyel a kötelezõ adat élõfej-információt továbbítják, hogy megnöveljék a szállítás hatékonyságát egy rádiószekcióban. Erre a célra az IETF (Internet Engineering Task Force) által meghatározott RFC2507 vagy RFC3095 jelû (ROCH, robusztus élõfej-tömörítés) élõfej-tömörítési séma használható. Mivel az élõfej-tömörítés a PDCP-réteg alapvetõ funkciója, a PDCP-réteg csupán egy csomagszolgáltatás doménban létezik (leírásunkban ezt követõen PS domén néven rövidítjük). Ezen túlmenõen minden egyes RB számára létezik egy PDCP, hogy minden egyes PS szolgáltatás számára egy hatékony élõfej-tömörítési funkciót biztosítson. A harmadik réteg legalsó részén elhelyezkedõ rádió-erõforrás vezérlõ (RRC) réteg kizárólag a vezérlõsíkban definiált, és logikai csatornákat, a szállítási csatornákat és a fizikai csatornákat vezérli konfigurálással, újra konfigurálással és rádióhordozók (RB¹k) felszabadításával. Egy RB egy olyan szolgáltatás, amelyet az 1 UE és a 2 UTRAN közötti adatátvitel céljára a második réteg kínál. Általánosságban egy RB konfigurálása az egy meghatározott szolgáltatás nyújtásához szükséges protokollrétegek és csatornák jellemzõinek a definiálására vonatkozik, és az azokhoz szükséges meghatározott paraméterek és üzemmódok létrehozását jelenti. 2

3 1 HU T Egy multimédia broadcast/multicast szolgáltatás (leírásunkban ezt követõen MBMS néven nevezzük) egy streaming vagy háttérszolgáltatást nyújt több 1 UE számára, egy lefelé irányuló (downlink) dedikált MBMS hordozó szolgáltatás felhasználásával. Egy ülésszak (session) alatt egy MBMS¹t biztosítanak, és az MBMShez tartozó adatokat az MBMS hordozó szolgáltatás útján továbbítják a több 1 UE¹hez kizárólag egy folyamatban lévõ ülésszak alatt. Egy 1 UE¹aktiválást hajt végre elõbb, hogy venni tudja azt az MBMS¹t, amelyre elõfizetett, és kizárólag az aktivált szolgáltatásokat kapja. A 2 UTRAN biztosítja az MBMS hordozó szolgáltatást legalább egy 1 UE számára rádióhordozók felhasználásával. A 2 UTRAN által használt rádióhordozók (RB¹k) egy két pont közötti rádióhordozót és egy pont-többpont típusú típusú rádióhordozót tartalmaznak. A két pont közötti rádióhordozó egy kétirányú rádióhordozót, és egy DTCH (dedikált forgalmi csatorna) logikai csatorna, egy DCH (dedikált csatorna) szállítási csatorna és egy DPCH (dedikált fizikai csatorna) fizikai csatorna, vagy egy SC CPCH (másodlagos általános vezérlõ fizikai csatorna) fizikai csatorna útján van konfigurálva. A pont-többpont típusú rádióhordozó egy egyirányú lefelé irányuló rádióhordozó és egy MTCH (MBMS forgalmi csatorna) logikai csatorna, egy FACH (elõremenõ hozzáférési csatorna) szállítási csatorna, valamint egy SCPCH fizikai csatorna révén konfigurált. Az MTCH logikai csatorna minden egyes, egy cella számára felkínált MBMS-hez konfigurált, és egy meghatározott MBMS felhasználói sík adatainak több UE¹hez történõ továbbítására használják. Mint a 3. ábrán látható, egy hagyományos rendszerben egy MCCH (MBMS vezérlõcsatorna) logikai csatorna egy olyan pont-többpont típusú lefelé irányuló csatorna, amelyet az MBMS-sel társított vezérlõinformáció továbbítására használnak. Az MCCH logikai csatornát az FACH (elõremenõ hozzáférési csatorna) szállítási csatornára képezik le, míg az FACH szállítási csatornát az SCCPCH (másodlagos általános vezérlõ fizikai csatorna) fizikai csatornára képezik le. Egy cellának csupán egyetlen MCCH¹ja van. A 2 UTRAN, amely MBMS szolgáltatásokat nyújt, MCCH információt továbbít az MCCH csatornán át legalább egy 1 UE¹hoz. Az MCCH információértesítõ üzeneteket, azaz az MBMS¹re vonatkozó speciális RRC üzeneteket tartalmaz. Például az MCCH információ MBMS szolgáltatásinformációt jelzõ üzeneteket, ponttöbbpont típusú rádióhordozó információt jelzõ üzeneteket, vagy olyan hozzáférési információt tartalmazhat, amely azt jelzi, hogy az MBMS számára RRC-kapcsolat szükséges. A 4. ábra egy olyan vázlat, amely azt mutatja, miképpen továbbítják az MCCH információt egy hagyományos eljárás szerint. Az 5. ábra egy hagyományos eljárást mutat be egy MBMS nyújtására. Mint a 4. ábrán látható, az egy MBMS szolgáltatást nyújtó 2 UTRAN az MCCH információt több 1 UE¹hez továbbítja az MCCH csatornán keresztül. Az MCCH információt periodikusan továbbítja egy módosítási periódus és egy ismétlési periódus szerint. Az MCCH információt kritikus és nem kritikus információ kategóriába sorolják. A nem kritikus információ szabadon módosítható minden egyes módosítási periódusban vagy minden egyes ismétlési periódusban. A kritikus információ azonban kizárólag az egyes módosítási periódusokban módosítható. Különösen, a kritikus információt minden egyes ismétlési periódusban egyszer megismétlik. A módosított kritikus információt azonban kizárólag a módosítási periódus kezdõ idõpontjában szabad elküldeni. A 2 UTRAN periodikusan egy MICH (MBMS értesítés jelzõ csatorna) fizikai csatornát küld, hogy jelezze, hogy az MCCH információ frissítésre került¹e a módosítási periódus során. Így egy 1 UE, amely kizárólag egy meghatározott MBMS¹t kíván venni, nem kapja meg az MCCH¹t vagy MTCH¹t, amíg a szolgáltatás egy ülésszaka megkezdõdik, de periodikusan megkapja az MICH¹t (MBMS értesítés jelzõ csatorna). Az MCCH információ frissítése az MCCH információ egy meghatározott tagjának létrehozására, hozzáadására, módosítására vagy eltávolítására vonatkozik. Mihelyt egy meghatározott MBMS egy ülésszaka megkezdõdik, a 2 UTRAN egy Nl¹t (értesítés jelzõ) bocsát ki egy MICH¹n keresztül. Az NI annak az 1 UE¹nek szóló jelzés, amely a meghatározott MBMS¹t kívánja venni, vagyis amely egy MCCH csatornát kíván venni. Az 1 UE, amely vette az MICH¹n keresztül az Nl¹t, egy MCCH¹t vesz az MICH által jelzett meghatározott módosítási periódus során. Az MCCH információ vezérlõinformáció, különösen egy MBMS-sel társított RRC üzenet. Az MCCH információ MBMS módosításszolgáltatás-információt, MBMS nem módosításszolgáltatás-információt, MBMS pont-többpont típusú RB információt és hozzáférés-információt tartalmaz. Egy pont-többpont típusú rádióhordozót felhasználó, meghatározott MBMS¹t venni próbáló 1 UE rádióhordozó információt tartalmazó MCCH információt vesz egy MCCH¹n keresztül, majd konfigurálja a ponttöbbpont típusú rádióhordozót a kapott információ felhasználásával. Miután konfigurálta a pont-többpont típusú rádióhordozót, az 1 UE továbbra is veszi az SCCPCH fizikai csatornát, amelyre egy MTCH is le van képezve, hogy megkapja az MTCH¹n át küldött meghatározott MBMS-adatokat. A 6. ábra annak magyarázatára szolgáló vázlat, hogy miképpen tud egy UTRAN MBMS-adatokat nem folyamatosan küldeni az MTCH¹n keresztül. Mint a 6. ábrán látható, egy hagyományos rendszerben lévõ 2 UTRAN MBMS-adatok nem folyamatos küldésére képes az MTCH¹n keresztül. Ilyen esetben a2ut- RAN periodikusan egy ütemezõüzenetet küld az 1 UE¹hez egy MSCH¹n keresztül, különösen egy MTCH¹t hordozó SCCPCH¹n keresztül, amelyre egy MTCH van leképezve. Az ütemezõüzenet egy ütemezési periódus alatt továbbított MBMS-adatok adási kezdési idõpontját és adási periódusát jelzi. A 2 UT- RAN-nak elõzõleg tájékoztatnia kell az UE¹t egy adási 3

4 1 HU T2 2 periódusról, különösen az ütemezési információ ütemezési periódusáról. Az 1 UE megtudja az ütemezési periódust a 2 UT- RAN-tól, majd veszi az ütemezõüzenetet periodikusan az ütemezési periódus szerint. Az 1 UE egy MTCH¹t hordozó SCCPCH¹t vesz nem folyamatosan és periodikusan a kapott ütemezési üzenet felhasználásával. Pontosabban, az ütemezõüzenet szerint az 1 UE veszi az MTCH¹t hordozó SCCPCH¹t olyan idõkben, amelyekben adatokat továbbítanak, de nem veszi az MTCH¹t hordozó SCCPCH¹t olyan idõkben, amelyekben nem történik adattovábbítás. A fent leírt séma használatával az 1 UE hatékonyan képes adatokat venni úgy, hogy az elem fogyás minimálisra csökkenthetõ. A BMC-réteggel társított cella broadcast szolgáltatás (leírásunkban ezt követõen CBS-ként rövidítjük) egy olyan szolgáltatás, amellyel az 1 UE¹k között vagy egy UE és egy 3 hálózat között karakterekkel és számokkal konfigurált üzeneteket cserélnek, és rövid üzenet szolgáltatásnak hívják (leírásunkban ezt követõen SMS-ként rövidítjük). Egy SMS¹t egy olyan cella broadcast rövid üzenet szolgáltatásként osztályozhatjuk (leírásunkban ezt követõen SMS¹CB-ként rövidítjük), amely egy rövid üzenetet küld legalább egy vagy több cellának és egy pont-pont rövid üzenet szolgáltatásra (leírásunkban ezt követõen SMS-PP-ként rövidítjük) osztályozhatjuk. Mint látható, a CBS egy SMS¹CB-nek felel meg és egy olyan szolgáltatást jelöl, amely több CBS üzenetet küld szét egy meghatározott területen belül az összes felhasználónak. Egy CBS üzenet karakterekbõl, azaz betûkbõl és számokból összeállított felhasználói üzenet. Egy CBS üzenet egy vagy több, legfeljebb 15 lapból épül fel. Egy lap 82 oktettként konfigurált, amely hozzávetõlegesen 93 karakternyi információnak felel meg. A CBS üzeneteket cella broadcast területnek nevezett földrajzi területre szórják szét. A cella broadcast területet egy vagy több cella, vagy egy teljes nyilvános területi mobilhálózat (Public Net Mobile Network, PLMN) alkotja. A CBS üzenetek mindegyikét egy földrajzi területen sugározzák, terítik, egy információ szolgáltató és egy PLMN operátor közötti kölcsönös szerzõdés alapján. A 7. ábra egy cella broadcast szolgáltatáshoz való hálózati struktúra tömbvázlata. Mint a 7. ábrán látható, a CBS üzenetek több cella broadcast 11 entitásokként keletkeznek (a továbbiakban CBE-ként rövidítve), amelyek egy 13 cella broadcast központhoz kapcsolódnak (ezt követõen CBC-ként rövidítve). A 11 CBE a CBS üzenetet több lapra választja szét. A 13 CBC egy 3 mag hálózat egy olyan csomópontja, amely ütemezési feladatot lát el a CBS üzenet kezelésével. Az lu¹bc egy interfész, amelyet a 13 CBC és az 5 RNC között definiáltak egy szolgáltatási terület broadcast protokoll (ezt követõen SABP-ként rövidítve) felhasználásával. A CBC az RNC-nek egy broadcast rendelést adhat egy új üzenetért, vagy lehetõvé teheti, hogy az SABP felhasználásával egy elõzõ broadcast üzenetet megváltoztassanak vagy leállítsanak Az RNC ütemezési feladatot lát el a CBC által szállított CBS üzenet vonatkozásában, valamint egy broadcast feladatot lát el, hogy az üzenetet egy meghatározott cellához juttassa el egy BMC protokoll felhasználásával. Az RNC-nek broadcast/multicast együttmûködési funkciója van (a továbbiakban BMC-IWF-ként rövidítjük) egy BMC-réteg fölött, hogy egy üzenet vonatkozásában értelmezõ funkciót hajtson végre és a CBC által szállított üzenet és információ vonatkozásában egy értelmezõ feladatot lásson el. Az UE egy CBS üzenet broadcastot az UTRAN révén vesz. A BMC protokollban használt BMC üzenetekre példa egy CBS üzenet, amely felhasználói információt szállít, egy ütemezõüzenet, amely elõsegíti egy CBS üzenet vételét egy UE¹vel, valamint egy CBS41 üzenet, amely egy ANSI41 hálózattól kapott rövid üzenet szállítását végzi. Az összes üzenetet kizárólag az UT- RAN-tól az UE¹hez továbbítják. Az UE csökkentheti elem felhasználását, ha szaggatott vételt végez (a továbbiakban DRX-ként rövidítjük), az UTRAN által szállított ütemezõüzenetben lévõ információ felhasználásával. A BMC üzenetek adás céljára történõ ütemezését két szintre osztják. Az ütemezés egy elsõ szintje egy olyan keret meghatározása, amely adatokat képes továbbítani a CTCH¹n. A 8. ábra egy elsõ szintû ütemezést magyarázó diagram. Mint a 8. ábrán látható, egy CTCH logikai csatornát egy FACH szállítási csatornán keresztül egy SCCPCH fizikai csatornára képeznek le. Az ütemezés elsõ szintje egy olyan fizikai csatorna egy keretét jelöli, amely a CTCH logikai csatorna adatainak az adatátvitelt megelõzõ adására használható. A 8. ábrán látható számok az SFN (System Frame Number, rendszer keretszám) értékeknek felelnek meg. Mint a 8. ábrán látható, a CTCH¹n keresztül küldött adatokban lévõ egymást követõ M kereteket mindig csoportként küldik, és ez a keret csoport N periódusonként egységes keretként ismétlõdik. A CTCH¹n keresztül küldött adatokat mindig két egymást követõ keretben továbbítják és egy hat keretes periódus szerint ismétlik. A CTCH-adatokat hordozó keret csoport akkor kezdõdik, ha egy SFN-érték K és a keret csoport N periódus szerint ismétlõdik. Mint a 8. ábrán látható, K értéke 2 és a keret csoport akkor kezdõdik, ha egy SFN-érték 2, és a keret csoport 6 periódus szerint ismétlõdik. A BMC-ütemezés elsõ szintje az összes CBS-szolgáltatás tekintetében azonosan zajlik. Pontosabban, ugyanabban a cellában az összes CBS-szolgáltatáshoz ugyanazt a keretet allokálják. Az RRC-réteg végrehajtja az elsõ szintû ütemezést, és N K vagy M értéket az egy UE¹hez irányuló rendszerinformáció broadcast üzenetbe illeszti. Egy második szintû ütemezés az elsõ szintû ütemezésben allokált keretet CBS ütemezési periódusokra osztja. A BMC-réteg elvégzi a második szintû ütemezést. Az UE egy BMC ütemezõüzenetet kap, majd egy CBS ütemezési idõ alatt információt szerez meg. 4

5 1 HU T A BMC ütemezõüzenet a CBS ütemezési idõ hosszára vonatkozó és a CBS ütemezõüzenet kezdõpontjára vonatkozó információt tartalmaz. A CBS ütemezési idõ hossza a BMC ütemezõüzenetet követõen kezdõdõ CBS ütemezési idõ kezdete és vége közötti hosszat jelöl. A CBS ütemezési idõ kezdõpontja különbséget jelent egy aktuális BMC ütemezõüzenet adási idõzítési pontja és a BMC ütemezõüzenet után kezdõdõ CBS ütemezési idõ kezdõ idõzítési pontja között. Ily módon egy CBS üzenetet vevõ UE meg tudja határozni, hogy egy CBS ütemezési idõ, amely egy BMC ütemezõüzenet vételét követõen kezdõdik, mikor kezdõdik, és hogy a CBS ütemezési idõ mikor végzõdik. Az UE információhoz juthat a következõ CBS ütemezési idõpont tekintetében úgy, hogy veszi a BMC ütemezõüzenetet a CBS ütemezési idõ alatt. Ily módon az UE megállapíthatja, amikor nem kerül sor BMC üzenet továbbítására, és az UE DRX¹et végezhet az elem kapacitásának megõrzése céljából. A 9. ábra egy hagyományos MC ütemezõüzenet konfigurációs diagramja. Mint a 9. ábrán látható, egy BMC ütemezõüzenet egy vagy több olyan BMC üzenetre vonatkozó információt szolgáltat, amelyet a következõ CBS ütemezési idõ alatt fognak kibocsátani. Az új üzenet bitmap paraméter azt jelzi, hogy az egy következõ ütemezési idõ során küldött minden egyes üzenet egy újonnan szórt (broadcast) üzenet, vagy egy korábban szórt üzenet megismételt adásának felel meg. Az üzenet magyarázó paraméter az egy következõ CBS ütemezési idõ alatt küldött minden egyes BMC üzenetre vonatkozó információt jelöl, például az üzenet típusát és az üzenet azonosítóját. Az üzenet típus azt jelzi, hogy a szóban forgó üzenet egy CBS üzenet¹e, vagy egy ütemezõüzenet, vagy egy CBS41 üzenet. Hagyományos eljárásokat használva az UTRAN az MBMS¹t és CBS¹t egymástól függetlenül kínálja fel. Részletesebben, mivel az MBMS-csatornát és a CTCH csatornát különbözõ fizikai csatornák útján biztosítják, ha egy UE megkísérel egyidejûleg egy MBMS¹t és egy CBS¹t venni, az UE¹nek külön fizikai csatornákat kell vennie az MBMS és a CBS számára. Ezért igény jelentkezik egy olyan rendszer iránt, amely hatékonyan kisugározza a keletkezett hõt, hogy elkerüljük a nagy hõmérsékletekkel járó problémákat, az egy mobil kommunikációs rendszerhez való terminál sûrûn szerelt elektromos áramköri elemeivel járó problémákat. A WO 2005/ A számú szabadalmi dokumentum egy eljárást és egy berendezést ír le, amely egy olyan mobil terminál számára, amely nem képes egyidejûleg két fizikai csatorna vételére, lehetõvé teszi, hogy egy olyan szolgáltatást fogadjon, amely két fizikai csatornát használ. Egy kiviteli alak esetében a szolgáltatás adatokat és vezérlõinformációt külön fizikai csatornákon továbbítják nem egyidejû módon úgy, hogy az a fizikai csatorna, amelyen az adatokat küldik, arra vonatkozó jelzést tartalmaz, hogy a vezérlõinformáció mikor érhetõ el a másik fizikai csatornán, amelyen a vezérlõinformációt küldik, ily módon lehetõvé téve és elõsegítve, hogy a mobil terminál átkapcsoljon a két fizikai csatorna között, hogy venni tudja mind a szolgáltatás adatokat, mind a vezérlõinformációt. A WO 2004/ A számú szabadalmi leírás egy eljárást ismertet UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) multimédiaszolgáltatás-adatokhoz való vezérlõjelek küldésére, amely olyan MBMS szolgáltatásadatokat tartalmaz, amelyek egy vezeték nélküli rendszerben továbbíthatók, mely rendszer különbözõ MBMS szolgáltatástípusokat nyújt. Egy MBMS szolgáltatásazonosító listát és MBMS RB készletinformáció-ütemezõ információt és egy MBMS szolgáltatásazonosítót tartalmazó MBMS szolgáltatásinformáció-blokkot és MBMS RB készletinformációt egy megfelelõ szolgáltatás számára magában foglaló MBMS ütemezési blokkot egy terminálcsoporthoz továbbítanak. A WO 2004/ A olyan UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) multimédiaszolgáltatást ír le, amelyben ha egy UTRAN egy MBMS szolgáltatást nyújt, jelzi azt az idõpontot, amelyben az MBMS szolgáltatáshoz való minden egyes adatot elküld és a hozzá tartozó idõinformációt elküldi egy olyan terminál csoporthoz, amely egy meghatározott MBMS szolgáltatást kíván venni. A találmány bemutatása Ennek megfelelõen jelen találmány egy eljárásra és egy berendezésre irányul, több szolgáltatás nyújtására egyetlen csatornán keresztül egy olyan mobil kommunikációs rendszerben, amely lényegében megszünteti a technika állása szerinti korlátok és hátrányokból fakadó egy vagy több problémát. Jelen találmány egy célja egy eljárás és egy berendezés biztosítása több szolgáltatás nyújtása és vétele egyetlen csatornán keresztül egy mobil kommunikációs rendszerben, amelynek révén több szolgáltatás hatékonyan nyújtható az egyetlen csatornán keresztül. A célt a fõigénypontok jellemzõi révén oldottuk meg. A találmány egyik aspektusában egy vezeték nélküli kommunikációs rendszerben való használatra kifejlesztett eljárás egy cella broadcast szolgáltatás vételére egy mobil terminálon. Az eljárás magában foglalja egy elsõ csatornán keresztül egy cella broadcast szolgáltatás (CBS) jelzést tartalmazó üzenet vételével társított periodikus információ vételét, egy második csatornán keresztül a CBS-jelzést tartalmazó üzenet vételét, az üzenet periodikusan kerül elõállításra és a periodikus információra válaszképpen vételre, és a CBS-jelzésre válaszképpen CBS-adatok vételét. Szándék szerint az elsõ csatorna egy broadcast vezérlõcsatorna. Ezen túlmenõen szándék szerint a második csatorna egy pont-többpont típusú csatorna (MCCH). Terv szerint az eljárás tartalmazza továbbá a második csatorna periodikus vételét. Szándék szerint az eljárás tartalmazza továbbá a CBS-adatok egy ponttöbbpont típusú csatornán keresztül történõ vételét. A pont-többpont típusú csatorna elõnyösen egy cella broadcast forgalmi csatorna. 5

6 1 HU T Szándék szerint a CBS-jelzést tartalmazó üzenet vétele magában foglalja egy pont-többpont típusú információs üzenet vételét. Célunk továbbá, hogy a CBSjelzést tartalmazó üzenet vétele magában foglalja egy broadcast vezérlõ ütemezõüzenet vételét. A tervek szerint az elsõ csatorna egy pont-többpont típusú vezérlõcsatorna. Szándék szerint a CBS-jelzést tartalmazó üzenet vétele magában foglalja az egy módosítási periódus alatti vételt és a CBS-adatok vétele magában foglalja egy hozzá tartozó, megfelelõ módosítási periódus alatti vételt. Jelen találmány egy másik aspektusban egy eljárás egy cella broadcast szolgáltatás kommunikálására egy vezeték nélküli kommunikációs rendszerben. Az eljárás magában foglalja egy elsõ csatornán keresztül egy cella broadcast szolgáltatást tartalmazó üzenet adásával társított periodikus információ adását, egy második csatornán keresztül egy, a CBS-jelzést tartalmazó olyan üzenet adását, mely üzenet periodikusan kerül elõállításra, és a periodikus információnak megfelelõen kerül elõállításra, és a CBS-jelzésnek megfelelõ CBSadatok adását. Szándék szerint az elsõ csatorna egy broadcast vezérlõcsatorna. Szándék szerint továbbá a második csatorna egy pont-többpont típusú csatorna. Terv szerint a CBS-adatok adása magában foglalja egy pont-többpont típusú csatornán keresztül történõ adást. Elõnyösen a pont-többpont típusú csatorna egy cella broadcast forgalmi csatorna. Szándék szerint a CBS-jelzést tartalmazó üzenet adása magában foglalja egy pont-többpont típusú információs üzenet adását. Szándék szerint továbbá a CBS-jelzést tartalmazó üzenet adása magában foglalja egy broadcast vezérlõ ütemezõüzenet adását. Szándék szerint az elsõ csatorna egy pont-többpont típusú vezérlõcsatorna. További szándék szerint a CBS-jelzést tartalmazó üzenet adása magában foglalja az egy módosítási periódus alatti adást és a CBS-adatok adása magában foglalja az egy megfelelõ módosítási periódus alatti adást. A jelen találmány egy másik aspektusban egy mobil terminál, amely egy vezeték nélküli kommunikációs rendszerben való használatra alkalmas. A mobil terminál egy cella broadcast szolgáltatás (CBS) jelzést tartalmazó üzenet vételével társított periodikus információt tartalmazó RF jelek vételére alkalmas antennát tartalmaz, ahol az üzenet a CBS-jelzést és CBS-adatokat tartalmaz, továbbá egy RF egységet tartalmaz, amely az antenna által vett RF jelek feldolgozására képes, egy felhasználó részérõl információt bevivõ billentyûzetet, a periodikus információ, a cella broadcast CBSjelzés és a CBS-adatok tárolására alkalmas tárolóegységet, információt a felhasználóhoz eljuttató kijelzõt, valamint az egy elsõ csatornán keresztül vett periodikus információ feldolgozására alkalmas feldolgozóegységet, az egy második csatornán keresztül vett CBSjelzést tartalmazó üzenet feldolgozására és a CBSadatok feldolgozására alkalmas feldolgozóegységet, ahol a CBS-jelzést tartalmazó üzenetet periodikusan vesszük és dolgozzuk fel a periodikus információ függvényében és a CBS-adatokat a CBS-jelzés függvényében dolgozzuk fel. Szándék szerint az elsõ csatorna egy broadcast vezérlõcsatorna. További szándék szerint a második csatorna egy pont-többpont típusú csatorna. Szándék szerint a feldolgozóegység továbbá alkalmas a második csatorna periodikus feldolgozására. További szándék szerint a feldolgozóegység alkalmas továbbá a CBS-adatok feldolgozására egy pont-többpont típusú csatornán keresztül. További szándék szerint a pont-többpont típusú csatorna egy cella broadcast csatorna. További szándék szerint a feldolgozóegység alkalmas továbbá a CBS-jelzést tartalmazó üzenetet magában foglaló pont-többpont típusú üzenet feldolgozására. Szándék szerint a feldolgozóegység alkalmas továbbá a CBS-jelzést tartalmazó üzenetet magában foglaló broadcast vezérlõ ütemezõüzenet feldolgozására. További szándék szerint a feldolgozóegység alkalmas továbbá a CBS-jelzést tartalmazó üzenet egy módosítási periódus alatti feldolgozására és a CBSadatok egy megfelelõ módosítási periódus alatti feldolgozására. Az elsõ csatorna elõnyösen egy pont-többpont típusú vezérlõcsatorna. A találmány egy további aspektus értelmében egy hálózat egy pont-többpont típusú szolgáltatás nyújtására legalább egy mobil terminál számára. A mobilhálózat legalább egy adót foglal magában, amely egy cella broadcast szolgáltatás (CBS) jelzést tartalmazó üzenet adásával társított periodikus információt tartalmazó jelek adására alkalmas adót, ahol az üzenet a CBS-jelzést és CBS-adatokat tartalmaz, továbbá a CBS-adatok elõállítására alkalmas egységet, és a legalább egy adót a periodikus információ egy elsõ csatornán keresztüli továbbítására vezérlõ vezérlõt, a CBS-jelzést tartalmazó üzenet egy második csatornán keresztül való adására és a CBS-adatok adására vezérlõ vezérlõt, ahol a CBS-jelzést tartalmazó üzenet periodikusan kerül elõállításra és a CBS-adatok a CBS-jelzésnek felelnek meg. Szándék szerint az elsõ csatorna egy broadcast vezérlõcsatorna. További szándék szerint a második csatorna egy pont-többpont típusú csatorna. Szándék szerint továbbá a vezérlõ a CBS-adatokat egy pont-többpont típusú csatornán keresztül adó vezérlõ. További szándék szerint a pont-többpont típusú csatorna egy cella broadcast forgalmi csatorna. Szándék szerint a vezérlõ alkalmas továbbá a CBS-jelzést tartalmazó üzenet egy pont-többpont típusú üzenetbe való beillesztésére. További szándék szerint a vezérlõ alkalmas a CBS-jelzést tartalmazó üzenetnek egy broadcast vezérlõ ütemezõüzenetbe történõ beillesztésére. Szándék szerint továbbá az elsõ csatorna egy ponttöbbpont típusú vezérlõcsatorna. További szándék szerint a vezérlõ alkalmas továbbá a CBS-jelzést tartalmazó üzenet egy módosítási periódus alatti továbbítására és a CBS-adatoknak egy megfelelõ módosítási periódus alatt történõ adására. A találmány további jellemzõit és elõnyeit a soron következõ leírásban ismertetjük részletesebben, és 6

7 1 HU T2 2 részben a leírásból válnak megismerhetõvé, vagy a találmány gyakorlati megvalósítása során ismerhetõk meg. Belátható, hogy mind az elõzõ általános ismertetõ, mind a találmány soron következõ részletes bemutatása kizárólag példakénti és magyarázatként szolgál, és az igényelt találmány további magyarázataként tekinthetõ. Az itt bemutatott és más kiviteli alakok szakember számára ugyancsak könnyen érthetõvé válnak a csatolt rajzokhoz kapcsolódó kiviteli alakok soron következõ részletes leírásából, jóllehet a találmány semmilyen bemutatott részletes kiviteli alakra nem korlátozódik. Az ábrák rövid leírása A csatolt rajzok, amelyeket a találmány további megértése céljából csatoltunk be és a jelen leírás részeként tekinthetõk és akként szolgálnak, a találmány kiviteli alakjait mutatják be, és a leírással együtt a találmány elveinek magyarázataként szolgálnak. A találmány mindazon jellemzõi, elemei és aspektusai, amelyeket a különbözõ ábrákon azonos hivatkozási jelekkel jelöltünk, azonos, ekvivalens vagy hasonló jellemzõket, elemeket vagy aspektusokat jelentenek egy vagy több kiviteli alak összefüggésében. Az 1. ábra egy olyan tömbvázlat, amely egy 3GPP aszinkron IMT 2000 rendszer UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) hálózati struktúráját mutatja. A 2. ábra egy UMTS által használt rádióinterfészprotokollt bemutató architektúradiagram. A 3. ábra egy UE¹ben egy MBMS számára hagyományos csatornakonfigurációt bemutató vázlat. A 4. ábra MCCH információ továbbítási eljárását bemutató vázlat. Az 5. ábra egy MBMS nyújtása céljából egy hagyományos folyamatot bemutató folyamatábra. A 6. ábra MBMS-adatok egy MTCH¹n keresztül történõ nem folyamatos adását bemutató vázlat. A 7. ábra egy cella broadcast szolgáltatáshoz egy hálózati struktúrát bemutató tömbvázlat. A 8. ábra egy elsõ szintû ütemezést bemutató vázlat. A 9. ábra egy hagyományos BMC ütemezõüzenetet bemutató hagyományos vázlat. A 10. ábra a jelen találmány egy elsõ kiviteli alakja szerinti eljárást bemutató folyamatábra. A 11. ábra a jelen találmány egy második kiviteli alakja szerinti eljárást bemutató folyamatábra. A 12. ábra a jelen találmány egy harmadik kiviteli alakja szerinti eljárást bemutató folyamatábra. A 13. ábra a jele találmány egy negyedik kiviteli alakja szerinti eljárást bemutató folyamatábra. A 14. ábra a jelen találmány egy elsõ kiviteli alakja szerinti felhasználói készülékben egy eljárást bemutató folyamatábra A 15. ábra a jelen találmány egy második kiviteli alakja szerinti felhasználói készülékben egy eljárást bemutató folyamatábra. A 16. ábra egy rádiókommunikációs berendezés, például egy mobil terminál tömbvázlata, amely a jelen találmány feladatait hajtja végre. A találmány megvalósításának legjobb módja Jelen találmány egy eljárásra és egy berendezésre vonatkozik több szolgáltatás nyújtására és vételére egyetlen csatornán keresztül egy mobil kommunikációs rendszerben, melyek révén több szolgáltatás hatékonyan nyújtható az egyetlen csatornán keresztül. Jóllehet a jelen találmányt egy mobil kommunikációs eszköz vonatkozásában mutatjuk be, szándékunk szerint a jelen találmány bármikor használható, ha arra van szükség, hogy több szolgáltatást kell hatékony módon egyetlen csatornán keresztül nyújtani. A továbbiakban a jelen találmány elõnyös kiviteli alakjaira hivatkozunk, melyekre a csatolt rajzokon mutatunk be példákat. Minden esetben, amikor lehetséges, a rajzokon ugyanazokat a hivatkozási számokat használjuk, hogy azonos vagy hasonló részekre hivatkozzunk. A jelen találmány egy eljárást és egy berendezést nyújt vezérlõinformáció vételére egy MBMS számára és egy CBS számára az MBMS egy vezérlõcsatornáján keresztül, és mind az MBMS, mind a CBS vételére egyetlen fizikai csatornán keresztül. Az eljárás és berendezés lehetõvé teszi egy vezeték nélküli mobil terminál számára, hogy MBMS és CBS¹t egyidejûleg vehessen az egyetlen fizikai csatornán keresztül. A jelen találmány szerinti vezeték nélküli mobil terminál egy MBMS-hez való vezérlõcsatornát vesz, és vezérlõinformációt szerez meg egy olyan CBS-hez, amely a vezérlõcsatornán keresztül kerül elküldésre, és a megszerzett vezérlõinformációnak megfelelõen veszi a CBS¹t. Elõnyösen az MBMS-hez való vezérlõcsatorna egy MCCH és a vezérlõinformáció egy CTCH számára szolgáló információt foglal magában. Egy UTRAN egy CTCH¹t és egy MBMS-csatornát ugyanarra a fizikai csatornára képez le elküldés céljából. Részletesen, az egy megfelelõ cellában lévõ CTCH¹t és MCCH¹t ugyanarra az SCCPCH¹ra képezi le az adáshoz. Alternatívaként a CTCH és MTCH ugyanarra az SCCPCH¹ra is leképezhetõ az adáshoz. Alternatívaként a CTCH és MSCH ugyanarra az SCCPCH¹ra is leképezhetõ adás céljára. Az UTRAN a CTCH információt és a CTCH létrejöttére vonatkozó információt leképezi a terminálra, mint az egy MCCH¹n keresztül továbbított BCCH vagy MCCH információ részeként továbbított rendszer információs blokk egy részét. Elõnyösen az MCCH információ egy MBMS információ üzenet vagy egy MBMS pont-többpont típusú rádióhordozó információ üzenet. A CTCH megvalósulásinformáció magában foglalhatja a CTCH¹ra vonatkozó logikai csatorna információt, CTCH¹ra leképezett szállítási csatorna és fizikai csatorna információt, a CTCH¹ra vonatkozó RLC-réteg in- 7

8 1 HU T2 2 formációt, az MAC réteg információt vagy fizikai réteg információt. A terminál a CTCH¹ra és a CTCH megvalósulásinformációra vonatkozó leképezési információt vesz az egy MCCH¹n keresztül továbbított BCCH vagy MCCH információ részeként továbbított rendszer információ részeként. A terminál azután veszi a CTCH¹t az MBMS-csatornával együtt egyetlen SCCPCH fizikai csatornán keresztül, amely ugyanazt a csatorna kódot használja. Az MCCH információban lévõ MBMS pont-többpont típusú rádióhordozó információban egy CTCH jelzõt hozunk létre, hogy az jelezze, hogy egy meghatározott logikai csatorna áll a CTCH csatornaadás rendelkezésére. az is jelezhetõ, hogy a CTCH MCCH¹t vagy MTCH¹t adás céljára hordozó fizikai csatornára van leképezve. Ezt a jelzést egy olyan üzenettel biztosíthatjuk, amely jelzi az MCCH létrejövetel információt vagy MTCH létrejövetel információt egy BCCH¹n keresztül továbbított rendszerinformáció-blokkban. Az üzenet elõnyösen egy olyan CTCH-jelzõt tartalmaz, amely jelzi, hogy a CTCH mely logikai csatornának felel meg, amikor a logikai csatorna a fizikai csatornára van leképezve. A 10. ábra a jelen találmány egy kiviteli alakja szerinti eljárás folyamatábrája. Mint a 10. ábrán látható, a CTCH és MCCH logikai csatornákat ugyanaz a fizikai csatorna hordozhatja, vagy egymástól különbözõ fizikai csatornák hordozhatják. Az UTRAN CTCH megvalósulásinformációt tartalmaz egy BCCH rendszerinformáció-blokkban, majd a rendszerinformáció-blokkot egy UE¹hez továbbítja. Az UE veszi a rendszerinformáció-blokkot a BCCH¹n keresztül, majd megszerzi a CTCH megvalósulásinformációt (S111). Az UTRAN és az UE egy CTCH¹t hoz létre, hogy a CTCH megvalósulásinformáció felhasználásával egy CBS¹t adjon, illetve vegyen (S112, S113). Amennyiben egy meghatározott módosítási MCCH periódusban egy CBS-adás zajlik, az UTRAN CBS-jelzés információt illeszt egy MBMS szolgáltatásinformáció-üzenetbe egy MCCH módosítási periódus alatt (S114). Az a módosítási periódus, amelyben a CBSadás zajlik, és az a módosítási periódus, amelyben a CBS-jelzés üzenetet elküldjük, ugyanaz a periódus lehet. Másrészrõl, az a módosítási periódus, amelyben a CBS-jelzés üzenetet elküldjük, megelõzheti azt a módosítási periódust, amelyben maga a CBS-adás zajlik. A CBS-jelzés információ megszerzése alapján, amelyet az MCCH módosítási periódus alatt az MBMS információüzenet vételével szerzünk meg, az UE veszi a CTCH¹t a meghatározott módosítási periódus során. Amennyiben a CTCH¹n keresztül egy broadcast/multicast vezérlõ (BMC) ütemezõüzenet küldése zajlik, az UE veszi a BMC ütemezõüzenetet (S115). Az UE vesz egy BMC CBS üzenetet a CTCH¹n keresztül a meghatározott módosítási periódusban (S116). Ha a BMC ütemezõüzenetet a CTCH¹n keresztül a 115 lépésben vette, akkor az UE nem folyamatosan veszi a BMC CBS üzenetet a BMC ütemezõüzenet felhasználásával. Ha megkapta a BMC CBS üzenetet, az UE megszerzi az üzenetben lévõ meghatározott CBS-hez tartozó cella broadcast adatokat. A 11. ábra a jelen találmány egy másik kiviteli alakja szerinti eljárást bemutató folyamatábra. Mint a 11. ábrán látható, amennyiben egy meghatározott MCCH módosítási periódusban egy CBS-adás zajlik, az UTRAN CBS-jelzés információt illeszt egy MBMS szolgáltatásinformáció-üzenetbe egy MCCH módosítási periódusban (S211). Az a módosítási periódus, amelyben a CBS-jelzés üzenetet elküldjük, és az a módosítási periódus, amelyben a CBS-adás zajlik, ugyanaz lehet. Másrészrõl, az a módosítási periódus, amelyben a CBS-jelzés üzenetet elküldjük, megelõzheti azt a módosítási periódust, amelyben a CBS-adás történik. Ha egy, az MCCH-tól eltérõ fizikai csatorna továbbítja az MTTCH¹t és a CTCH¹t, akkor az UTRAN egy MCCH MBMS pont-többpont típusú rádióhordozó információs üzenetben tartalmazza a CTCH megvalósulásinformációt, majd az üzenetet az UE¹hoz továbbítja (S212). Az MBMS pont-többpont típusú rádióhordozó információ üzenet egy olyan CTCH indikátort tartalmaz, amely azt jelzi, hogy a CTCH mely logikai csatornához tartozik, ahol a logikai csatorna egy fizikai csatornára van leképezve. Az UE veszi az MBMS pont-többpont típusú rádióhordozó információ üzenetet, és megszerzi a CTCH megvalósulásinformációt (S212). ezt követõen az UT- RAN és az UE egy CTCH¹t hoz létre, hogy a CTCH megvalósulásinformáció felhasználásával egy CBS üzenetet küldjön, illetve vegyen (S213, S214). Az MBMS információ üzenet MCCH módosítási periódus során történõ vételével történõ CBS-jelzés információ megszerzése alapján az UE veszi a CTCH¹t a meghatározott módosítási periódus alatt. Ha a CTCH¹n egy BMC ütemezõüzenetet küldünk, az UE veszi ezt a BMC ütemezõüzenetet (S215). Az UE egy BMC CBS üzenetet vesz a CTCH¹n keresztül a meghatározott módosítási periódus alatt (S216). Ha a BMC ütemezõüzenetet a CTCH¹n keresztül az S215 lépésben vette, az UE nem folyamatosan veszi a BMC CBS üzenetet a BMC ütemezõüzenet felhasználásával. Miután vette a BMC CBS üzenetet, az UE az üzenetben megadott meghatározott CB¹nek megfelelõ cella broadcast adatokat szerzi meg (S216). A 12. ábra egy olyan folyamatábra, amely a jelen találmány egy másik kiviteli alakja szerinti eljárást mutat be. Mint a 12. ábrán bemutattuk, ha egy meghatározott MCCH módosítási periódus során CBS-átvitel zajlik, akkor az UTRAN egy CBS-jelzés információt illeszt egy MDMS szolgáltatásinformáció-üzenetbe egy MCCH módosítási periódus alatt, majd az üzenetet elküldi egy UE¹hoz (S311). Az a módosítási periódus, amelyben a CBS-jelzés információt elküldtük, és az a módosítási periódus, amelyben a CBS-átvitel zajlik, ugyanaz lehet. Másrészrõl, az a módosítási periódus, amelyben a CBS-jelzés információt küldtük el, egy, azt a módosítási periódust megelõzõ módosítási periódus is lehet, amelyben a CBS-átvitel megtörténik. Amennyiben különbözõ fizikai csatornák továbbítják az MTCH¹t és MCCH¹t, akkor az UTRAN MTCH 8

9 1 HU T megvalósulásinformációt illeszt egy MCCH MBMS pont-többpont típusú rádióhordozó információ üzenetbe, majd az üzenetet az UE¹hoz továbbítja (S312). Az MBMS pont-többpont típusú rádióhordozó információ üzenet azt jelzi, hogy az MTCH az átvitt CBS üzenetet hordozó logikai csatorna. Az UE veszi az MBMS pont-többpont típusú rádióhordozó információ üzenetet és megszerzi az MTCH megvalósulásinformációt (S312). Az UTRAN és az UE azután egy MTCH¹t hoz létre, hogy az MTCH megvalósulásinformáció felhasználásával elküldje, illetve vegye a CBS¹t (S313, S314). Miután megszerezte a CBS-jelzés információt az MBMS információüzenet MCCH módosítási periódus alatti vétele révén, az UE veszi az MTCH¹t a meghatározott módosítási periódus alatt egy, mind az MTCH¹t, mindpedig az MTCH¹t hordozó fizikai csatornán keresztül (S315). Ha BMC ütemezõüzenetet továbbítottunk az MTCH¹n keresztül, az UE veszi a BMC ütemezõüzenetet (S315). Az UE egy BMC CBS üzenetet vesz az MTCH¹n keresztül a meghatározott módosítási periódus során. Ha a BMC ütemezõüzenetet az MTCH¹n keresztül az S315 lépésben kapta meg, úgy az UE megszakításokkal, azaz nem folyamatosan veszi a BMC CBS üzenetet a BMC ütemezõüzenet segítségével. Miután megkapta a BMC CBS üzenetet, az UE az üzenetbe iktatott meghatározott CBS-nek megfelelõ cella broadcast adatokat szerez meg (S316). A 13. ábra a jelen találmány egy másik kiviteli alakja szerinti eljárást bemutató folyamatábra. Mint a 13. ábrán látható, amennyiben egy meghatározott MCCH módosítási periódus alatt CBS-átvitel zajlik, az UTRAN egy CBS-jelzés információt illeszt egy MBMS szolgáltatásinformáció-üzenetbe egy MCCH módosítási periódus során, majd az üzenetet egy UE¹hoz továbbítja (S411). Az a módosítási periódus, amelyben a CBS-jelzés információt elküldtük, és az a módosítási periódus, amelyben a CBS-adás vagy küldés történik, azonos lehet. Másrészrõl, az a módosítási periódus, amelyben a CBS-jelzés információt elküldtük, megelõzheti azt a módosítási periódust, amelyben a CBS-átvitel megy végbe. Ha különbözõ fizikai csatornák hordozzák az MTCH¹t és MCCH¹t, úgy az UTRAN MTCH megvalósulásinformációt illeszt egy MCCH MBMS pont-többpont típusú rádióhordozó információ üzenetbe, Majd az üzenetet az UE¹hoz továbbítja (S412). Az MBMS ponttöbbpont típusú rádióhordozó információ üzenet azt jelzi, hogy az MTCH a küldött BS üzenetet hordozó logikai csatorna. Az UE veszi az MBMS pont-többpont típusú rádióhordozó információ üzenetet és megszerzi az MTCH megvalósulásinformációt (S412). Az UTRAN és az UE ezt követõen egy MTCH¹t hoz létre, hogy elküldje, illetve vegye a CBS¹t az MTCH megvalósulásinformáció felhasználásával (S413, S414). Miután megszerezte a CBS-jelzés információt az MBMS információ üzenet MCCH módosítási periódus alatti vétele révén, az UE veszi az MSCH¹t a meghatározott módosítási periódus alatt egy, mind az MTCH¹t, mind pedig az MTCH¹t hordozó fizikai csatornán keresztül (S415). Ha az UTRAN egy BMC ütemezõüzenetet küld az MSCH¹n keresztül, az UE veszi ezt a BMC ütemezõüzenetet (S415). Az UE egy BMC CBS üzenetet vesz az MTCH¹n keresztül a meghatározott módosítási periódus alatt. Ha a BMC ütemezõüzenetet az MSCH¹n keresztül az S415 lépésben kapta, úgy az UE nem folyamatosan veszi a BMC CBS üzenetet a BMC üzenet felhasználásával (S416). Miután vette a BMC CBS üzenetet, az UE megszerzi az üzenetben lévõ meghatározott CBShez tartozó cella broadcast adatokat (S416). A 14. ábra a jelen találmány egy kiviteli alakja szerinti felhasználói berendezést bemutató folyamatábra. Mint a 14. ábrán látható, egy UE egy olyan üzenetet vesz, amely jelzi az MBMS-csatorna megvalósulásinformációt, a BCCH¹n vagy MCCH¹n keresztül (S510). Az MBMS-csatorna vagy MCCH, vagy MTCH, vagy MSCH. Az üzenet az MCCH egy BCCH vagy MBMS pont-többpont típusú rádióhordozó információ üzenetének egy rendszerinformáció-blokkja. Az UE megvizsgálja, hogy a vett üzenet tartalmaz¹e olyan információt, amely azt jelzi, hogy egy meghatározott rádióhordozó a CBS-átvitelhez vagy egy speciális, meghatározott logikai csatorna a CBS-átvitelhez CTCH vagy MTCH¹e (S520). Ha az üzenet nem tartalmaz információt, amely jelzi, hogy egy meghatározott rádióhordozó a CBS-átvitelhez vagy egy meghatározott logikai csatorna a CBS-átvitelhez CTCH vagy MTCH, úgy az UE ismételten végrehajtja az S510 lépést. Ha az üzenet olyan információt tartalmaz, amely azt jelzi, hogy egy meghatározott rádióhordozó a CBS-átvitelhez, vagy egy meghatározott logikai csatorna a CBSátvitelhez CTCH vagy MTCH, úgy az UE létrehozza a CTCH¹t vagy MTCH¹t a CBS-átvitelhez, a megvalósulásinformáció felhasználásával, majd nem folyamatosan veszi a CBS üzenetet, a létrehozott csatorna felhasználásával (S530), a CBS-jelzés információnak vagy ütemezési információnak megfelelõen. A CBS üzenetet elõnyösen egy UTRAN egy BMC-rétegével továbbítjuk, és az UE egy BMC-rétegével vesszük. A 15. ábra a jelen találmány egy másik kiviteli alakja szerinti felhasználói berendezést ábrázoló folyamatábra. Mint a 15. ábrán látható, egy UE CBS csatorna megvalósulásinformációt kap, ahogy azt a 10. ábra S111 lépésében jelöltük, hogy egy CBS¹t tudjon venni, majd ennek alapján létrehoz egy CBS csatornát. A CBS csatorna egy logikai csatornát jelöl, amely lehet CTCH vagy MTCH, amelyen keresztül a CBS továbbítható (S610). Az UE periodikusan vesz az MCCH¹t. Az UE egy MBMS információ üzenetet vesz egy új MCCH módosítási periódus alatt (S620). Az UE megvizsgálja, hogy a kapott üzenet azt jelzi¹e, hogy egy CBS üzenet továbbítása történik az aktuális vagy egy megadott módosítási periódus során (S630). Ha nem jelzi, hogy egy CBS üzenet továbbítása történik, akkor az UE újra végrehajtja az (S620) lépést. Ha azt jelzi, hogy egy CBS üzenet továbbítása történik, akkor az UE veszi a CBS 9

10 1 HU T2 2 üzenetet a létrehozott CBS csatornán keresztül a módosítási periódus során (S640), mint azt a 10. ábra S116 lépésében jelöltük. Jóllehet a jelen találmány kiviteli alakjait egy mobil kommunikációs rendszerrel kapcsolatban magyaráztuk, jelen találmány mûszaki jellemzõi bármilyen vezeték nélküli kommunikációs rendszerben alkalmazhatók, mint amilyen egy PDA (személyi digitális titkár) és egy notebook számítógép, amelyek vezeték nélküli kommunikációs funkcióval bírnak. A jelen találmány leírása során használt kifejezések nem korlátozódnak egy meghatározott vezeték nélküli kommunikációs rendszerre, mint amilyen az UMTS, mivel a jelen találmány másféle vezeték nélküli interfészeket és rétegeket használó vezeték nélküli kommunikációs rendszerekben is alkalmazhatók, mint például a TDMA, CDMA és FDMA. Jelen találmány mûszaki jellemzõi megvalósíthatók szoftveresen, firmware-ben, hardveresen, vagy a szoftver, firmware és/vagy hardver kombinációjaként. Pontosabban, jelen találmány tartalma megvalósítható hardveresen egy kód, áramköri chip és hardverlogika használatával, mint amilyen egy ASIC, vagy egy számítógéppel olvasható tárolóközegen lévõ kóddal, mint amilyen egy merevlemez, egy floppy lemez vagy szalag, vagy optikai tárolóközegen, ROM-ban vagy RAMban, számítógépes programnyelv használatával. Egy számítógéppel olvasható közegen tárolt kód egy processzorral férhetõ hozzá és hajtható végre. A jelen találmány tartalmának megvalósítására szolgáló kód valamilyen szállítóközegen vagy egy fájlszerveren keresztül férhetõ hozzá egy hálózatban. A kóddal megvalósított eszköz úgy van konfigurálva, hogy tartalmazzon vezetékes szállítási közeget, például egy hálózati továbbító vezetéket, egy vezeték nélküli szállítási közeget, egy jelátvitelt, egy rádiójelet vagy egy infravörös jelet. A 16. ábra egy vezeték nélküli kommunikációs berendezést, például egy mobil terminált bemutató blokkvázlat, mely berendezés a jelen találmány feladatait hajtja végre. Mint a 16. ábrán látható, egy vezeték nélküli kommunikációs 100 berendezésnek 110 feldolgozóegysége, például mikroprocesszora vagy digitális processzora, továbbá 135 RF modulja, 106 teljesítményvezérlõ modulja, 140 antennaegysége, 155 eleme vagy akkumulátora, 115 kijelzõmodulja, 120 billentyûzete, 130 tárolómodulja, például ROM¹ja, SRAM¹ja vagy FLASH-memóriája, 145 hangszórója és 150 mikrofonja van. Egy felhasználó utasítás vagy parancsinformációt, például egy telefonszámot visz be úgy, hogy mûködteti a 120 billentyûzet gombjait, vagy a 145 mikrofon használatával hangaktiválást végez. A 110 feldolgozóegység veszi és feldolgozza az utasításinformációt, hogy végrehajtsa a felhasználó által kért funkciót. A 110 feldolgozóegység megkeresi a 130 tárolómodult, a funkció végrehajtásához szükséges adatokért. A 110 feldolgozóegység kijelzi a felhasználó utasításinformációját és a 130 tárolómodulból visszakeresett adatokat a 115 kijelzõmodul segítségével a felhasználó tájékoztatására. A 110 feldolgozóegység információt szolgáltat a 135 RF modul számára, hogy hang kommunikációs adatokat tartalmazó rádiójeleket továbbítson. A 1305 RF modul egy adót és egy vevõt tartalmaz, hogy rádiójeleket tudjon adni és venni. A rádiójeleket antenna útján adjuk vagy vesszük. A 135 RF modult egy hálózatból származó adatok vételére vagy a vezeték nélküli kommunikációs készülék által mért vagy elõállított információ hálózathoz továbbítására használjuk. A rádiójel vétele esetén a 135 RF modul a rádiójelet alapsávi frekvenciává alakítja át, hogy lehetõvé tegye a 110 feldolgozóegység számára, hogy az feldolgozza a rádiójelet. Az átalakított jelet a 145 hangszórón keresztül vagy olvasható információként szolgáltatjuk. A 130 tárolómodult a vezeték nélküli kommunikációs berendezéssel mért vagy általa elõállított információ tárolása során használjuk. A vezeték nélküli kommunikációs berendezés a 110 feldolgozóegység-modult használja, hogy adatokat vegyen, a vett adatokat feldolgozza és a feldolgozott adatokat továbbítsa. Jelen találmány számos elõnnyel rendelkezik az ismert megoldásokhoz, a technika állásához képest. Egy vezeték nélküli mobil terminál vezérlõinformációt kap egy MBMS és egy CBS számára az MBMS egy vezérlõcsatornáján keresztül, és az MBMS¹t és CBS¹t egyetlen fizikai csatornán át veszi a vezérlõinformációnak megfelelõen, így egy MBMS¹t és egy CBS¹t egyidejûleg venni próbáló vezeték nélküli mobil terminál hatékonyan végre tudja ezt hajtani úgy, hogy az egyetlen fizikai csatornát veszi. Szakember számára nyilvánvaló, hogy a jelen találmánnyal kapcsolatosan számos módosítás és variáció végrehajtható anélkül, hogy a találmány lényegétõl és körétõl eltérne. Így szándék szerint a jelen találmány a találmány összes módosítását és változatát is lefedi, feltéve, hogy azok a csatolt szabadalmi igénypontok körébe esnek. Mivel a jelen találmány különbözõ alakokban valósítható meg anélkül, hogy eltérnénk a találmány lényegétõl vagy lényeges tulajdonságaitól, az is érthetõ, hogy a fent leírt kiviteli alakokat semmilyen módon nem korlátozzák az eddigi leírás részletei, hacsak másképpen nem jelezzük, és azt inkább a csatolt igénypontokban definiált oltalmi körön belül szélesen kell értelmezni, így minden olyan változtatás és módosítás, amely az igénypontok keretei közé esik, vagy ilyen korlátok ekvivalense, beleértendõ a csatolt igénypontokba. Az eddigi kiviteli alakok és elõnyök kizárólag példaként szolgálnak, és nem tekinthetõk úgy, mint amelyek a jelen találmányt bármilyen módon korlátozzák. Jelen kitanítás könnyen alkalmazható berendezések egyéb típusaira. A jelen találmány leírása kizárólag bemutató jellegûnek szánt, és nem korlátozza az igénypontok oltalmi körét. Szakember számára számos alternatíva, módosítás és változat képzelhetõ el. Az igénypontokban az eszköz plusz feladat típusú klauzulák az itt leírt szerkezet lefedésére szolgálnak, mivel végrehajtják az idézett feladatot, és nemcsak szerkezeti ekvivalensekre, hanem ekvivalens szerkezetekre is. A jelen találmány mobil kommunikációs rendszerben alkalmazható. 10

11 1 HU T2 2 SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Eljárás cella broadcast szolgáltatás vételére vezeték nélküli kommunikációs rendszerben való használatra alkalmas mobil terminállal, az eljárás magában foglalja: egy elsõ csatornán keresztül egy cella broadcast szolgáltatás, azaz CBS-jelzést tartalmazó üzenet vételével társított periodikus információ vételét (S111); egy második csatornán keresztül a CBS-jelzést tartalmazó üzenet vételét (S114), ahol az üzenetet periodikusan hozzák létre és periodikusan vesszük a periodikus információ függvényében; és a CBS-jelzés függvényében CBS-adatok vételét (S116). 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, ahol az elsõ csatorna egy broadcast vezérlõcsatorna. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás, ahol a második csatorna egy pont-többpont típusú csatorna 4. Az 1. igénypont szerinti eljárás, amely magában foglalja továbbá a második csatorna periodikus vételét. 5. Az 1. igénypont szerinti eljárás, amely magában foglalja továbbá a CBS-adatok vételét egy pont-többpont típusú csatornán keresztül. 6. Az 5. igénypont szerinti eljárás, ahol a pont-többpont típusú csatorna egy cella broadcast forgalmi csatorna. 7. Az 1. igénypont szerinti eljárás, ahol a CBS-jelzést tartalmazó üzenet vétele magában foglalja egy pont-többpont típusú információ üzenet vételét. 8. Az 1. igénypont szerinti eljárás, ahol a CBS-jelzést tartalmazó üzenet vétele magában foglalja egy broadcast vezérlõ ütemezõüzenet vételét. 9. Az 1. igénypont szerinti eljárás, ahol az elsõ csatorna egy pont-többpont típusú vezérlõcsatorna. 10. Az 1. igénypont szerinti eljárás, ahol a CBS-jelzést tartalmazó üzenet vétele magában foglalja az egy módosítási periódus alatti vételt és a CBS-adatok vétele magában foglalja az egy megfelelõ módosítási periódus alatti vételt. 11. Eljárás egy cella broadcast szolgáltatás kommunikálására egy vezeték nélküli kommunikációs rendszerben, az eljárás tartalmazza: egy elsõ csatornán keresztül egy cella broadcast szolgáltatás, CBS-jelzést tartalmazó üzenet küldésével társított periodikus információ adását (S111); egy második csatornán keresztül a CBS-jelzést tartalmazó üzenet adását (S114), ahol az üzenetet periodikusan és a periodikus információnak megfelelõen állítjuk elõ; és a CBS-jelzésnek megfelelõ CBS-adatok küldését (S116). 12. A 11. igénypont szerinti eljárás, ahol az elsõ csatorna egy broadcast vezérlõcsatorna. 13. A 11. igénypont szerinti eljárás, ahol a második csatorna egy pont-többpont típusú csatorna. 14. A 11. igénypont szerinti eljárás, ahol a CBSadatok küldése magában foglalja az egy pont-többpont típusú csatornán keresztüli küldést A 14. igénypont szerinti eljárás, ahol a ponttöbbpont típusú csatorna egy cella broadcast forgalmi csatorna. 16. A 11. igénypont szerinti eljárás, ahol a CBS-jelzést tartalmazó üzenet küldése magában foglalja egy pont-többpont típusú információ üzenet küldését. 17. A 11. igénypont szerinti eljárás, ahol a CBS-jelzést tartalmazó üzenet küldése magában foglalja egy broadcast vezérlõ ütemezõüzenet küldését. 18. A 11. igénypont szerinti eljárás, ahol az elsõ csatorna egy pont-multipont vezérlõcsatorna. 19. A 11. igénypont szerinti eljárás, ahol a CBS-jelzést tartalmazó üzenet küldése magában foglalja az egy módosítási periódus alatti küldést és a CBS-adatok küldése magában foglalja az egy megfelelõ módosítási periódus alatti küldést. 20. Mobil terminál, amely vezeték nélküli kommunikációs rendszerben való használatra alkalmas, a mobil terminál tartalmaz: egy antennaegységet (140), amely egy cella broadcast szolgáltatás, CBS-jelzést tartalmazó üzenet vételével társított periodikus információt tartalmazó RF jelek vételére (S111) alkalmas, hogy CBS-jelzést tartalmazó üzenetet tartalmazó RF jelet vegyen (S114), és hogy CBS-adatokat tartalmazó RF jelet vegyen (S116); egy, az antennával vett RF jelek feldolgozására alkalmas RF egységet (135); felhasználói információ beadására szolgáló billentyûzetet (120); a periodikus információ, a cella broadcast CBS-jelzés és a CBS-adatok tárolására alkalmas tárolóegységet (130); információ felhasználó számára történõ átadásra alkalmas kijelzõt (115); és egy feldolgozóegységet (110), amely egy elsõ csatornán keresztül kapott periodikus információ feldolgozására, az egy második csatornán keresztül kapott CBS-jelzést tartalmazó üzenet feldolgozására és a CBS-adatok feldolgozására alkalmas, ahol a CBS-jelzést tartalmazó üzenet periodikusan kerül vételre és feldolgozásra a periodikus információ függvényében és a CBS-adatok a CBS-jelzés függvényében kerülnek feldolgozásra. 21. A 20. igénypont szerinti mobil terminál, ahol az elsõ csatorna egy broadcast vezérlõcsatorna. 22. A 20. igénypont szerinti mobil terminál, ahol a második csatorna egy pont-többpont típusú csatorna. 23. A 20. igénypont szerinti mobil terminál, ahol a feldolgozóegység (110) alkalmas továbbá a második csatorna periodikus feldolgozására. 24. A 20. igénypont szerinti mobil terminál, ahol a feldolgozóegység (110) alkalmas továbbá a CBS-adatok feldolgozására egy pont-többpont típusú csatornán keresztül. 25. A 24. igénypont szerinti mobil terminál, ahol a pont-többpont típusú csatorna egy cella broadcast forgalmi csatorna. 26. A 20. igénypont szerinti mobil terminál, ahol a feldolgozóegység (110) alkalmas továbbá a CBS-jel- 11

12 1 HU T2 2 zést tartalmazó üzenetet tartalmazó pont-többpont típusú információ üzenet feldolgozására. 27. A 20. igénypont szerinti mobil terminál, ahol a feldolgozóegység (110) alkalmas továbbá a CBS-jelzést tartalmazó üzenetet tartalmazó broadcast vezérlõ ütemezõüzenet feldolgozására. 28. A 20. igénypont szerinti mobil terminál, ahol az elsõ csatorna egy pont-többpont típusú vezérlõcsatorna. 29. A 20. igénypont szerinti mobil terminál, ahol a feldolgozóegység (110) alkalmas továbbá a CBS-jelzést tartalmazó üzenet egy módosítási periódus alatti feldolgozására és a CBS-adatok egy megfelelõ módosítási periódus alatti feldolgozására. 30. Hálózat pont-többpont típusú szolgáltatás nyújtására legalább egy mobil terminál számára, a hálózat tartalmaz: egy cella broadcast szolgáltatás, CBS-jelzést tartalmazó üzenet küldésével társított periodikus információt tartalmazó RF jelek küldésére, a CBS-jelzést tartalmazó üzenetet tartalmazó RF jel küldésére és a CBS-adatokat tartalmazó RF jel küldésére alkalmas legalább egy adót; a CBS-adatok létrehozására alkalmas CBS-egységet; és egy vezérlõt, amely a legalább egy adó vezérlésére alkalmas a periodikus információ egy elsõ csatornán keresztüli küldésére, a CBS-jelzést tartalmazó üzenet egy második csatornán keresztüli küldésére és a CBSadatok küldésére, ahol a CBS-jelzést tartalmazó üzenet periodikusan kerül elõállításra és a CBS-adatok a CBS-jelzésnek felelnek meg. 31. A 30. igénypont szerinti hálózat, ahol az elsõ csatorna egy broadcast vezérlõcsatorna. 32. A 30. igénypont szerinti hálózat, ahol a második csatorna egy pont-többpont típusú csatorna. 33. A 30. igénypont szerinti hálózat, ahol a vezérlõ alkalmas továbbá a CBS-adatok egy pont-többpont típusú csatornán keresztüli küldésére. 34. A 30. igénypont szerinti hálózat, ahol a ponttöbbpont típusú csatorna egy cella broadcast forgalmi csatorna. 35. A 30. igénypont szerinti hálózat, ahol a vezérlõ alkalmas továbbá a CBS-jelzést tartalmazó üzenet egy pont-többpont típusú információs üzenetbe történõ beillesztésére. 36. A 30. igénypont szerinti hálózat, ahol a vezérlõ alkalmas továbbá a CBS-jelzést tartalmazó üzenet egy broadcast vezérlõ ütemezõüzenetbe történõ beillesztésére. 37. A 30. igénypont szerinti hálózat, ahol az elsõ csatorna egy pont-többpont típusú vezérlõcsatorna. 38. A 30. igénypont szerinti hálózat, ahol a vezérlõ alkalmas továbbá a CBS-jelzést tartalmazó üzenet egy módosítási periódus alatti küldésére és a CBS-adatok egy megfelelõ módosítási periódus alatti küldésére. 12

13 HU T2 Int. Cl.: H04W 4/06 13

14 HU T2 Int. Cl.: H04W 4/06 14

15 HU T2 Int. Cl.: H04W 4/06 15

16 HU T2 Int. Cl.: H04W 4/06 16

17 HU T2 Int. Cl.: H04W 4/06 17

18 HU T2 Int. Cl.: H04W 4/06 18

19 HU T2 Int. Cl.: H04W 4/06 19

20 HU T2 Int. Cl.: H04W 4/06 20

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007506T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 721894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007324T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748539 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007071T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748388 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 236 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 236 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003236T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 236 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 738468 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 815613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 738093 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 587 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 587 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007587T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 587 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 721896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008100T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 846052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01) !HU000006644T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 21401 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008394T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741313 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01) !HU000003059T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 255956 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000039T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 74228 (22) A bejelentés napja: 03. 02. 18. (96) Az európai bejelentés bejelentési

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 777 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 777 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007777T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 777 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 772961 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004672T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 761894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01) !HU000005009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008567T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 784477 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 009 423 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 009 423 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009423T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 009 423 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 291222 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007110T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 751575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01) !HU000006105T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 108356 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 791698 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 98 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 764184 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008207T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 031077 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 78421 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01) !HU000006691T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 916 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 916 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004916T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 916 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 108358 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000249T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 249 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76240 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 077052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006749T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 818248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004833T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 785102 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01) !HU000007121T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben