(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 007 587 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (51) ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/KR 05/ (30) Elsõbbségi adatok: KR (72) Feltalálók: SEO, Kang Soo , Sibeomdanji Samsung APT., Gyeonggi-do (KR); KIM, Byung Jin, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (KR); YOO, Jea Yong, Seoul, (KR); PARK, Sung Wan, Suwon-si, Gyeonggi-do, (KR); LEE, Seung Hoon, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (KR) (73) Jogosult: LG Electronics Inc., Seoul (KR) (74) Képviselõ: Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (54) Rögzítési közeg, valamint eljárás és berendezés a rögzítési közegre rögzített szöveges feliratfolyam reprodukálására HU T2 A leírás terjedelme 32 oldal (ezen belül 19 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 A jelen találmány rögzítési közegre és pontosabban a rögzítési közegre rögzített szöveges feliratfolyam reprodukálására szolgáló rögzítési közegre és eljárásra és berendezésre vonatkozik. Habár a jelen találmány különösképpen megfelelõ alkalmazások széles köréhez, az különösképpen megfelelõ a rögzítési közegen belüli szöveges feliratfolyamfájl (text subtitle stream file) rögzítésére, valamint a rögzített szöveges feliratfolyam hatékony reprodukálására. Az optikai lemezek széles körben használatban vannak nagy mennyiségû adat rögzítésére szolgáló optikai rögzítési közegként. Jelenleg az optikai lemezek széles körén belül egy új nagy sûrûségû optikai rögzítési közeg (amelyre ezután mint HD DVD hivatkozunk), mint például a Blu-ray lemez (Blu-ray Disc, amelyre mint BD hivatkozunk) kifejlesztés alatt áll HD (high definition) video- és audioadat írása és tárolása céljából. Jelenleg a következõ generációs technológiaként ismert Blu-ray lemez (BD) világszintû szabványának mûszaki specifikációi kidolgozás alatt állnak az olyan következõ generációs optikai rögzítési megoldásként, amely képes a hagyományos DVD¹t és azzal együtt számos más digitális készüléket jelentõsen túlszárnyalóan adatot rögzíteni. Ennek megfelelõen az olyan optikai reprodukálóberendezések, amelyekre a Blu-ray lemez (BD) szabványai alkalmazandók, ugyancsak kifejlesztés alatt állnak. Mindazonáltal mivel a Blu-ray lemez (BD) szabványai még befejezetlenek, így számos nehézség mutatkozik a teljes optikai reprodukálóberendezés kifejlesztése során. Különösen annak érdekében, hogy a Bluray lemezrõl (BD) hatékonyan reprodukáljanak adatokat, nemcsak a fõ AV adatokat, valamint a felhasználó kényelmére szolgáló különféle adatokat, mint például a fõ AV adatokra vonatkozó kiegészítõ adatként felirat információt, hanem emellett az optikai lemezre rögzített fõ adatok, valamint feliratadatok reprodukálásához szükséges kezelési (menedzsment) információt is szisztematizálni és biztosítani kell. Mindazonáltal a jelenlegi Blu-ray lemezes (BD) szabványoknál, mivel a kiegészítõ adatok, különösképpen a feliratfolyamfájl kialakítására vonatkozó elõnyös eljárások még nem véglegesítettek, így számos korlátozás van a Blu-ray lemezes (BD) alapú optikai reprodukálóberendezések teljes körû kifejlesztése során. Valamint az ilyen korlátozások problémát okoznak a kiegészítõ adatoknak, mint például a feliratoknak a felhasználó részére való biztosítása során. A WO 2005/ A2 irat rögzítési közegre, valamint szöveges feliratfolyam dekódolására szolgáló eljárásra és berendezésre vonatkozik. Az egyes szöveges feliratfolyamok dialógusstílus-szegmenst foglalnak magukban, amely régióstílusok készletét és legalább egy dialógusbemutatási szegmenst definiál. Az egyes dialógusbemutatási szegmensek dialógusszöveg legalább egy régióját tartalmazzák, és a régióstílusok készletébõl legalább az egyikkel kapcsolatba vannak hozva. A dialógusstílus-szegmens olyan lejátszóstílusjelzõt foglal magában, amely azt jelzi, hogy a lejátszó számára engedélyezett¹e, hogy lejátszóstílusok saját készletét generálja. Ezután a lejátszóstílusok készletének alkalmazásával az egyes dialógusbemutatási szegmensek dekódolásra kerülnek, amennyiben a lejátszóstílus-jelzõ révén az engedély jelezve van. Az ETSIEN , V1.2.1: Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems ( ) irat feliratok szállítására és kódolására szolgáló DVB feliratozórendszer specifikációjára vonatkozik. Az irat szerint egy feliratfolyam egy vagy több feliratszolgáltatást hordoz, az egyes szolgáltatások feliratokhoz vagy bizonyos célra szolgáló glifékhez szükséges szöveges és/vagy grafikai információt tartalmaznak. Egyes feliratszolgáltatások az információjukat úgynevezett lapok sorozata formájában jelzik ki, amelyeket arra szánnak, hogy a hozzájuk tartozó videoképre legyenek fedvényezve. A feliratlap egy vagy több olyan régiót tartalmaz, amelybe grafikai objektumokat helyeznek. Egy-egy objektum egy karaktert, egy szót, szöveg egy sorát vagy egy teljes mondatot reprezentálhat, vagy logót vagy ikont is definiálhat. Az objektumoknak egy régión belül való használatát és pozicionálását a régiókompozíciós szegmens révén definiálják. A régióknak egy lapon belüli használatát és pozicionálását a lapkompozíciós szegmens révén definiálják. A DVB feliratfolyama PES csomagokban van hordozva, és a bemutatásuk idõzítése a PES fejlécben lévõ PTS révén van definiálva. Ennek megfelelõen egyik célunk a jelen találmánnyal olyan rögzítési közeget, valamint a rögzítési közegre rögzített szöveges feliratfolyam reprodukálására és rögzítésére szolgáló eljárást és berendezést megalkotni, amely lényegében enyhíti a technika állásánál meglévõ korlátozások és hátrányok miatti problémák egyikét, vagy azok közül többet. Ezt a célunkat a fõigénypontok jellemzõi révén érjük el. A találmány további elõnyei, céljai és jellemzõi részben az itt következõ leírásban lesznek lefektetve, részben pedig nyilvánvalóvá válnak a szakterületen általános tudással rendelkezõ szakember számára az itt következõk tanulmányozása révén, vagy megismerhetõek a találmány használatba vétele során. A találmány célkitûzései és egyéb elõnyei felismerhetõek és elérhetõek az itt található írásba foglalt leírásban és igénypontokban, csakúgy mint a csatolt rajzon pontosan bemutatott struktúra révén. A találmány célkitûzésével összhangban, ahogy azt itt megvalósítjuk és részletesen leírjuk, szöveges feliratfolyamok reprodukálására szolgáló rögzítési közeg magában foglal legalább egy szöveges feliratfolyamot tároló adatterületet, az egyes szöveges feliratfolyamok magukban foglalnak régióstílusok egy csoportját definiáló dialógusstílus-szegmenst és több dialógusbemutatási szegmenst, az egyes dialógusbemutatási szegmensek dialógusszöveg legalább egy régióját tartalmazzák, és a dialógusszöveg egyes régiói a régióstílusok csoportjából egy kiválasztottal vannak kapcsolatba hozva, ahol is a dialógusstílus-szegmens és a több dialógusbemutatási szegmens rendre több PES-csomagba van beágyazva. A jelen találmány egy másik vonatkozásának értelmében rögzítési közegre rögzített szöveges feliratfo- 2

3 1 HU T2 2 lyam reprodukálására szolgáló eljárás során egy, a szöveges feliratfolyamba befoglalt dialógusstílus-szegmenst olvasunk ki, a dialógusstílus-szegmens régióstílusok egy csoportját definiálja, a szöveges feliratfolyamba befoglalt több dialógusbemutatási szegmens mindegyikét kiolvassuk, az egyes dialógusbemutatási szegmensek dialógusszöveg legalább egy régióját tartalmazzák, és a dialógusszöveg egyes régiói a régióstílusok csoportjából egy kiválasztottal vannak kapcsolatba hozva, a dialógusstílus-szegmens és a több dialógusbemutatási szegmens rendre több PES-csomagba van beágyazva, és az egyes dialógusbemutatási szegmenseket az egyes dialógusbemutatási szegmensek által tartalmazott folytonos bemutatási jelzõnek megfelelõen bemutatjuk, a folytonos bemutatási jelzõ azt jelzi, hogy az egyes dialógusbemutatási szegmenseknél az elõzõvel folytonos bemutatásra van¹e szükség. A jelen találmány egy további vonatkozásának megfelelõen rögzítési közegre rögzített szöveges feliratfolyam reprodukálására szolgáló berendezés magában foglal a szöveges feliratfolyam elõbetöltésére konfigurált puffert, az elõbetöltött szöveges feliratfolyam magában foglal régióstílusok egy csoportját definiáló dialógusstílus-szegmenst és több dialógusbemutatási szegmenst, az egyes dialógusbemutatási szegmensek dialógusszöveg legalább egy régióját tartalmazzák, és a dialógusbemutatási szöveg egyes régiói a régióstílusok csoportjából egy kiválasztottal vannak kapcsolatba hozva, ahol is a dialógusstílus-szegmens és a több dialógusbemutatási szegmens rendre több PES-csomagba van beágyazva, továbbá egy szöveges feliratdekódolót, amely az egyes dialógusbemutatási szegmensek dekódolására és bemutatására van konfigurálva az egyes dialógusbemutatási szegmensek által tartalmazott folytonos bemutatási jelzõnek megfelelõen, a folytonos bemutatási jelzõ azt jelzi, hogy az egyes dialógusbemutatási szegmenseknek az elõzõvel való folytonos bemutatására van¹e szükség. Meg kell érteni, hogy a jelen találmánynak mind a fenti általános leírása, mind a következõ részletes leírása példakénti és példálózó jellegû, és azokat csak arra szánjuk, hogy a találmány ahogy igényeljük további magyarázatául szolgáljanak. A rajz rövid leírása A csatolt rajz, amelyet azért adunk meg, hogy a találmány jobb megértését szolgáljuk, és amely befoglalásba került ebbe a bejelentésbe, és részét képezi annak, a találmány megvalósítási módjait szemlélteti, és a leírással összhangban arra szolgál, hogy érthetõvé tegye a találmány alapelvét. A rajzon az 1. ábra a találmány szerinti optikai lemezre rögzített adatfájlok egy struktúráját szemlélteti; a 2. ábra a jelen találmány szerinti optikai lemez adattároló területeit szemlélteti; a 3. ábra kijelzõképernyõn bemutatott fõ képet és szöveges feliratot szemléltet a jelen találmánynak megfelelõen, a ábra egy, a jelen találmány szerinti szöveges feliratfolyam reprodukálásvezérlését szemléltetõ vázlatos diagram; az 5A 5C. ábrák a reprodukálásvezérlõ információ alkalmazásait szemléltetik a szöveges feliratfolyam reprodukálása céljából a jelen találmánynak megfelelõen; a 6A 6B. ábrák a reprodukálásvezérlõ információnak a szöveges feliratfolyamon belülre való írására szolgáló eljárásra vonatkozó egy példát szemléltetik a jelen találmánynak megfelelõen; a 7A 7C. ábrák a szöveges feliratfolyamfájl, valamint a feliratfolyamfájlba befoglalt reprodukálásvezérlõ információ struktúráját szemléltetik a jelen találmánynak megfelelõen; a 8. ábra a jelen találmány szerinti szöveges feliratfolyamfájl szintaxisát szemlélteti; a 9A 9D. ábrák a jelen találmány szerinti szöveges feliratfolyamfájl szintaxisának egy másik példáját szemléltetik; a 10A. ábra a jelen találmány szerinti szöveges feliratfolyamfájl szintaxisára vonatkozó egy másik példát szemléltet; a 10B. ábra egy régiófelirat szintaxisára vonatkozó példát szemléltet a jelen találmány egy elsõ kiviteli alakjának megfelelõ szöveges feliratfolyamfájl közül; és a 11. ábra optikai rögzítõ- és/vagy reprodukálóberendezést szemléltet, amely magában foglalja a jelen találmány szerinti szöveges feliratfolyamfájl reprodukálását. A találmány megvalósításának legjobb módja Most a jelen találmány elõnyben részesített megvalósítási módjaira fogunk részletesen hivatkozni, amelyekre vonatkozó példák a csatolt rajzon kerültek szemléltetésre. Ahol csak lehetséges, ugyanazt a hivatkozási számot fogjuk alkalmazni mindenütt a rajzon ahhoz, hogy ugyanazon vagy hasonló részekre hivatkozzunk. Emellett, habár a jelen találmánnyal kapcsolatban használt kifejezéseket az általánosan ismert és használt kifejezések közül választottuk ki, a jelen találmány leírásában említett kifejezések közül néhányat a bejelentõ a saját belátása alapján választott ki, ezek részletes jelentése leírásra kerül a jelen leírás vonatkozó részében. Mindemellett szükség van arra, hogy a jelen találmányt ne egyszerûen a ténylegesen alkalmazott kifejezések révén értelmezzük, hanem az egyes kifejezések tágabb jelentésköre révén. E részletes leírásban a rögzítési közeg kifejezés az összes olyan típusú közegre vonatkozik, amelyre adatok rögzíthetõek, és tág értelemben magában foglalja a közegek minden fajtáját, függetlenül a rögzítési eljárástól, mint például az optikai lemezeket, mágnesszalagokat és így tovább. A továbbiakban a jelen találmány leírásának egyszerûsítése végett az optikai lemezt, és pontosabban a Blu-ray lemezt (Blu-ray disc, BD) adjuk meg példaként a javasolt rögzítési közegre. 3

4 1 HU T Mindazonáltal nyilvánvaló lesz, hogy a jelen találmány szelleme vagy oltalmi köre ugyanilyen módon kiterjed más fajtájú rögzítési közegekre. Ebben a részletes leírásban a fõ adatok kifejezés olyan audio¹/video- (AV) adatokat jelöl, amelyek egy szerzõ által optikai lemezre rögzített mûsorszámhoz (title), például mozifilm mûsorszámhoz tartoznak. Általánosságban az AV adatok MPEG2 formátumban vannak rögzítve, és azokat gyakran AV folyamoknak vagy fõ AV folyamoknak nevezzük. Emellett a kiegészítõ adatok ( supplementary data ) kifejezés a fõ adatok reprodukálásához szükséges minden más adatot jelöl, az erre vonatkozó példák között vannak a szöveges feliratfolyamok, interaktív grafikai folyamok, prezentációs grafikai folyamok, valamint kiegészítõ audiofolyamok (például egy böngészhetõ diavetítés). Ezek a kiegészítõ adatfolyamok MPEG2 formátumban lehetnek rögzítve vagy bármely más adatformátumban. Azok multiplexálva lehetnek az AV folyamokkal vagy különálló adatfájlokként létezhetnek az optikai lemezen belül. A felirat ( subtitle ) a reprodukálás alatt lévõ video- (képi) adatoknak megfelelõ feliratozási (caption) információt reprezentál, és az egy elõre meghatározott nyelven lehet megadva. Például, amikor a felhasználó kiválaszt különféle nyelveken reprezentált több felirat egyikének nézésére szolgáló opciót, miközben képeket néz kijelzõképernyõn, a kiválasztott feliratnak megfelelõ feliratozási információ megjelenítésre kerül a kijelzõképernyõ egy elõre meghatározott részén. Amennyiben a megjelenített feliratozási információ szöveges adat (például karakterek), úgy a kiválasztott feliratot gyakran szöveges feliratnak ( text subtitle ) nevezzük. Emellett a jelen találmánynál a palettainformáció ( palette information ) olyan színinformációra és átlátszatlansági információra utal, amelyet a felhasználó számára biztosítunk, amikor a szöveges feliratadatok reprodukálásra kerülnek a képernyõn. A jelen találmány értelmében MPEG2 formátumban lévõ több szöveges feliratfolyam rögzíthetõ egy optikai lemezen, és azok több független folyamfájlként létezhetnek. Az egyes szöveges feliratfolyamfájlok ( text subtitle stream file ) az optikai lemezen belül kerülnek kialakításra és rögzítésre. Valamint a jelen találmány célja az, hogy eljárást és berendezést biztosítsunk a rögzített szöveges feliratfolyamfájl reprodukálására. Az 1. ábra (a következõkben mint BD hivatkozott) Blu-ray lemezre rögzített adatfájlok struktúráját szemlélteti a jelen találmánynak megfelelõen. Hivatkozással az 1. ábrára legalább egy BD könyvtár (BDMV helyezkedik el egy gyökérkönyvtárban (root). Az egyes BD könyvtárak magukban foglalnak egy indexfájlt (index.bdmv) és egy objektumfájlt (MovieObject.bdmv), amelyek egy vagy több felhasználóval való interakció céljára vannak felhasználva. Például az indexfájl több kiválasztható menüvel és mozifilm mûsorszámmal rendelkezõ indextáblázatot reprezentáló adatokat tartalmazhat. Az egyes BD könyvtárak magukban foglalnak továbbá négy olyan fájlkönyvtárat, amelyek reprodukálandó audio¹/video- (AV) adatokat, valamint az AV adatok reprodukálásához szükséges különféle adatokat foglalnak magukban. Az egyes BD könyvtárakban található fájlkönyvtárak a következõk: folyamkönyvtár (STREAM), klipinformációs könyvtár (CLIPINF), lejátszásilista-könyvtár (PLAYLIST) és kiegészítõadat-könyvtár (AUX DATA). Mindenekelõtt a folyamkönyvtár (STREAM) egy bizonyos adatformátummal rendelkezõ audio¹/video- (AV) folyamfájlokat foglal magában. Például az AV folyamfájlok MPEG2 szállítási csomagok formájában lehetnek, és *.m2ts nevük lehet, ahogy az 1. ábrán látható. A folyamkönyvtár egy vagy több olyan szöveges feliratfolyamfájlt foglalhat továbbá magában, amelyeknél az egyes szöveges feliratfolyamfájlok szöveges (például karakteres) adatot foglalhatnak magukban egy bizonyos nyelven reprezentált szöveges felirathoz, valamint a szöveges adatok reprodukálási vezérlõinformációját. A szöveges feliratfolyamfájl önálló folyamfájlként létezik a folyamkönyvtáron belül, és *.m2ts vagy *.txtst nevük lehet, ahogy az 1. ábrán látható. A folyamkönyvtárban elhelyezkedõ AV folyamfájlt vagy szöveges feliratfolyamfájlt gyakran klipfolyamfájlnak nevezzük. Ezt követõen a klipinformációs könyvtár (CLIPINF) olyan klipinformációs fájlokat (clip information file) foglal magában, amelyek rendre megfelelnek a folyamkönyvtárban található folyamfájloknak (AV vagy szöveges felirat). Az egyes klipinformációs fájlok egy megfelelõ folyamfájljellemzõit és reprodukálási idõzítésinformációját (timing information) tartalmazzák. Például a klipinformációs fájl olyan leképezési információt (mapping information) foglalhat magában, amelynél bemutatási idõbélyegek (presentation time stamp, PTS) és forráscsomagszámok (source packet numbers, SPN) egy az egyben megfelelésben vannak, és amelyek egy belépésipont-térkép (entry point map, EPM) révén vannak leképezve, amely a klip típusától függ. A leképezési információ használatával a folyamfájl egy bizonyos helyzete meghatározható idõzítési információ egy készlete alapján (In-Time és Out-Time), amely olyan PlayItem vagy SubPlayItem révén van megadva, amelyeket az alábbiakban részletesebben tárgyalunk. Az iparági szabványnál egy-egy folyamfájl és a hozzá tartozó klipinformációs fájl alkotta egyes párok mint klip vannak megjelölve. Például a CLIPINF-ben található clpi magában foglalja a STREAM-ben található m2ts jellemzõit és reprodukálási idõzítési információját, valamint a clpi és a m2ts egy klipet képez. Visszatérve az 1. ábrára, a lejátszásilista-könyvtár (PLAYLIST) magában foglal egy vagy több PlayList (lejátszási lista) fájlt (*.mpls), ahol az egyes Playlist fájlok magukban foglalnak legalább egy olyan PlayItemet (lejátszásilista-elemet), amely megjelöl legalább egy fõ AV klipet és a fõ AV klip reprodukálási idejét. Pontosabban egy PlayItem reprodukálás kezdõ- és befejezõidejét reprezentáló In¹Time¹ot és Out-Time¹ot jelölõ információt tartalmaz a PlayItemen belüli Clip_Information_File_Name által jelölt fõ AV klip számára. Ezáltal egy Playlist fájl az alapvetõ reprodukálási vezérlõinfor- 4

5 1 HU T mációt reprezentálja egy vagy több fõ AV kliphez. Emellett a Playlist fájl magában foglalhat továbbá olyan SubPlayItemet, amely az alapvetõ reprodukálási vezérlõinformációt reprezentálja egy szöveges feliratfolyamfájlhoz. Amikor egy SubPlayItem be van foglalva egy PlayList fájlba, ahhoz, hogy egy vagy több feliratfolyamfájlt reprodukáljunk, a SubPlayItem szinkronizálva van a PlayItemmel (PlayItemekkel). Másrészrõl, amikor a SubPlayItemet arra használjuk, hogy böngészhetõ diabemutatót reprodukáljunk, akkor lehet, hogy nincs szinkronizálva a PlayItemmel (PlayItemekkel). A jelen találmánynak megfelelõen a SubPlayItem fõ funkciója az, hogy vezérelje egy vagy több szöveges feliratfolyamfájl reprodukálását. Végül a kiegészítõadat-könyvtár (AUX DATA) olyan kiegészítõadatfolyam-fájlokat foglalhat magában, amelyekre vonatkozó példát a betûtípusfájlok (például aaaaa.font vagy aaaaa.otf), a (nem ábrázolt) felugrómenü-fájlok és a kattintási hang generálására szolgáló hangfájlok (például Sound.bdmv). A korábban említett szöveges feliratfolyamfájl a kiegészítõadat-könyvtárban is elhelyezhetõ a folyamkönyvtár helyett. A 2. ábra egy, a jelen találmány szerinti optikai lemez adattároló területeit szemlélteti. Hivatkozva a 2. ábrára, az optikai lemez magában foglal fájlrendszer-információs területet, amely a lemezkötet legbelsõbb részét foglalja el, folyamterületet, amely a lemezkötet legkülsõ részét foglalja el, valamint adatbázis-területet, amely a fájlrendszer-információs terület és a folyamterület között helyezkedik el. A fájlrendszer-információs területen az 1. ábrán bemutatott összes adatfájl kezelésére szolgáló rendszerinformáció van tárolva. Ezt követõen a fõ adatok és a kiegészítõ adatok (például AV folyamok és egy vagy több szöveges feliratfolyam) a folyamterületen vannak tárolva. A fõ adatok magukban foglalhatnak audioadatokat, videoadatokat és grafikus adatokat. Továbbá a kiegészítõ adatok (azaz a szöveges felirat) függetlenül van tárolva a folyamterületen anélkül, hogy multiplexálva lenne a fõ adatokkal. Az 1. ábrán bemutatott általános fájlok, PlayList fájlok és klipinformációs fájlok a lemezkötet adatbázis-területén vannak tárolva. Ahogy fent tárgyaltuk, az általános fájlok magukban foglalnak egy indexfájlt és egy objektumfájlt, és a PlayList fájlok és a klipinformációs fájlok a folyamterületen tárolt AV folyamok és szöveges feliratfolyamok reprodukálásához szükséges információt foglalnak magukban. Az adatbázis-területen és/vagy a folyamterületen tárolt információ felhasználásával a felhasználó képes arra, hogy kiválasszon egy bizonyos lejátszási üzemmódot, és hogy reprodukálja a fõ AV¹t és a szöveges feliratfolyamot a kiválasztott lejátszási üzemmódban. A következõkben részletesen leírjuk a jelen találmány szerinti szöveges feliratfolyamfájl struktúráját. Mindenekelõtt újólag definiálni fogjuk a szöveges feliratfolyam reprodukálásához szükséges vezérlõinformációt. Ezután következik az újólag definiált vezérlõinformációt magában foglaló szöveges folyamfájl kialakítására szolgáló eljárás, valamint a rögzített folyamfájl reprodukálásához a szöveges feliratfolyam reprodukálására szolgáló eljárás és berendezés részletes leírása. A 3. ábra kijelzõképernyõn bemutatott szöveges feliratot és fõ képet szemléltet a jelen találmánynak megfelelõen. A fõ kép és a szöveges felirat egyidejûleg van megjelenítve a kijelzõképernyõn, amikor a fõ AV folyam és a megfelelõ szöveges feliratfolyam szinkronizálva kerül reprodukálásra. A 4. ábra olyan vázlatos diagram, amely egy fõ AV klip és szöveges feliratklip reprodukálásvezérlését szemlélteti a jelen találmánynak megfelelõen. Hivatkozással a 4. ábrára egy Playlist fájl magában foglal legalább egy fõ AV klip reprodukálását vezérlõ legalább egy PlayItemet, valamint több szöveges feliratklip reprodukálását vezérlõ SubPlayItemet. A 4. ábrán bemutatott, angol és koreai szöveges feliratokhoz tartozó 1. szöveges feliratklip és 2. szöveges feliratklip közül az egyiket szinkronizálni lehet a fõ AV klippel oly módon, hogy egy fõ kép és egy megfelelõ szöveges felirat megjelenítésre kerül kijelzõképernyõn egymással egyidejûleg egy bizonyos bemutatási idõpontnál. Annak érdekében, hogy megjelenítsük a szöveges feliratot a kijelzõképernyõn, szükség van megjelenítésvezérlõ információra (például helyzet- és méretinformációra), valamint bemutatásiidõ-információra, amelyekre vonatkozó példák az 5A 5C. ábrákon kerültek szemléltetésre. Az 5A. ábra kijelzõképernyõn bemutatott dialógust szemléltet a jelen találmánynak megfelelõen. Egy dialógus a kijelzõképernyõn adott bemutatási idõ alatt megjelenített összes szöveges feliratadatot reprezentálja. Általánosságban a dialógus bemutatási idõi bemutatási idõbélyegzõk (presentation time stamp, PTS) révén lehetnek reprezentálva. Például az 5A. ábrán bemutatott dialógus bemutatása PTS (k)-nál kezdõdik, és PTS (k+1)-nél fejezõdik be. Ennek megfelelõen az 5A. ábrán bemutatott dialógus a szöveges feliratadatok olyan teljes egységét reprezentálja, amely a kijelzõképernyõn PTS (k) és PTS (k+1) között megjelenítésre kerül. Egy dialógus legfeljebb 100 karakternyi kódot foglal magában egy-egy szöveges felirat esetén. Emellett az 5B. ábra egy dialógus régióit szemlélteti a jelen találmánynak megfelelõen. Egy régió egy adott bemutatási idõ során kijelzõképernyõn megjelenített szöveges feliratadatok (dialógus) felosztott részét reprezentálja. Más szavakkal, egy-egy dialógus magában foglal legalább egy régiót, és az egyes régiók magukban foglalhatják feliratszöveg legalább egy sorát. Az egy régiót reprezentáló teljes szöveges feliratadatok a kijelzõképernyõn egy, a régióhoz hozzárendelt régióstílusnak (globális stílusnak) megfelelõen jeleníthetõek meg. Az egy dialógusba foglalt régiók maximális számát a feliratadatok megkívánt dekódolási rátáján alapulóan kell meghatározni, mivel a régiók nagyobb száma általánosan alacsonyabb dekódolási rátát eredményez. Például az egy dialógushoz tartozó régiók maximális száma kettõre lehet korlátozva annak érdekében, hogy elegendõen magas dekódolási rátát érjünk el. Ennek megfelelõen az egyetlen dialóguson belüli régiók maximális száma 2¹re van korlátozva a dekódolási terhelés miatt, amikor a szöveges feliratfolyamot reprodukáljuk. A jelen találmány egy másik kiviteli alak- 5

6 1 HU T2 2 jánál legfeljebb n számú régió létezhet egyetlen dialóguson belül (ahol n>2). Az 5C. ábra egy dialógus régióihoz tartozó stílusinformációt szemléltet a jelen találmánynak megfelelõen. A stílusinformáció azokat a jellemzõket definiáló információt reprezentál, amelyekre egy-egy dialógusba befoglalt régió legalább egy részének megjelenítéséhez szükség van. A stílusinformációra vonatkozó példák közül néhány a pozíció, a régióméret, a háttérszín, a szövegigazítás, a szövegfolyás és sok más. A stílusinformáció osztályozható úgymint régióstílus-információ (globális stílusinformáció), valamint soron belüli (inline) stílusinformáció (lokális stílusinformáció). A régióstílus-információ olyan régióstílust (globális stílust) definiál, amelyet egy dialógus egy teljes régiójára alkalmazunk. Például a régióstílus-információ az alábbiak közül legalább egyet tartalmazhat: régiópozíció, régióméret, a régió betûtípusszíne, háttérszíne, szövegfolyása, szövegigazítása, sorköze, betûtípusneve, betûtípusstílusa és betûtípusmérete. Például az 1. régióra és a 2. régióra két különbözõ régióstílust alkalmazunk, ahogy az 5C. ábrán bemutatásra került. Az 1. régióra az alábbiakkal jellemezhetõ régióstílust alkalmazunk: 1. pozíció, 1. méret és szín=kék; valamint az alábbiakkal jellemezhetõ eltérõ régióstílust alkalmazunk a 2. régióra: 2. pozíció, 2. méret és szín=vörös. Másrészrõl a lokális stílusinformáció soron belüli (inline) stílust (lokális stílust) definiál, amelyet egy régióban elhelyezkedõ szövegfüzér egy bizonyos részére alkalmazunk. Például a soron belüli stílusinformáció az alábbiak közül legalább egyet tartalmazhat: betûtípus (font type), betûtípusméret (font size), betûtípusstílus (font style) és betûtípusszín (font color). A szövegfüzérek bizonyos része lehet egy régión belüli teljes szövegsor vagy a szövegsor egy bizonyos része. Hivatkozással az 5C. ábrára, egy bizonyos soron belüli stílust alkalmazunk a mountain szövegrészre, amely az 1. régióban található. Más szavakkal az 1. régión belül a szövegfüzérek bizonyos részének legalább egy jellemzõje eltér a szövegfüzérek többi részétõl az alábbiak közül: betûtípus, betûtípusméret, betûtípusstílus és betûtípusszín. Ennek megfelelõen a fent leírt szövegadatok szövegfüzérként ( text string ) vannak rögzítve és leírva attól függõen, hogy egy bizonyos soron belüli stílus létezik¹e vagy sem. A 6A. és 6B. ábra a szöveges feliratfolyam vezérlõinformációjának reprodukálását szemlélteti, és pontosabban a szöveges feliratfolyam biztosítására szolgáló eljárást a dialógusinformáció, a régióinformáció és a stílusinformáció alkalmazása révén. A 6A. ábra az egyes dialógusok definiálására szolgáló eljárást szemlélteti, amely az egyes bemutatási idõbélyegzõ (PTS) szakaszokra van alkalmazva. Hivatkozással a 6A. ábrára négy (4) dialógus van PTS1 és PTS6 között. Itt a Dialog #1 dialógus Text #1 szöveget jelenít meg a PTS1 és PTS2 közötti szakaszban szöveges adatként, és a Dialog #2 dialógus két (2) régióval rendelkezik (1. régió és 2. régió) a PTS2 és PTS3 közötti szakaszban, ahol is a Text #1 szöveg az 1. régióban szöveges adatként van megjelenítve, és ahol is a Text #2 szöveg a régióban van szöveges adatként megjelenítve. Emellett a Dialog #3 dialógus Text #2 szöveget jelenít meg a PTS3 és PTS4 közötti szakaszban szöveges adatként, és a Dialog #4 dialógus Text #3 szöveget jelenít meg a PTS5 és PTS6 közötti szakaszban. Itt szöveges feliratadatok nincsenek befoglalva a PTS4 és PTS5 közötti szakaszba. Az egyes dialógusinformációk definiálására szolgáló eljárás leírásánál minden egyes dialógusnak magában kell foglalnia idõzítési információt (PTS készletet), ahol is a megfelelõ dialógust megjelenítjük, stílusinformációt, valamint a tulajdonképpeni szövegadatokra vonatkozó információt. Ennek megfelelõen az idõzítési információ (PTS készlet), amely megjelenítésre kerül, magában foglal kezdõ PTS információt és befejezõ PTS információt, amelyek meg vannak különböztetve egymástól. A stílusinformáció magában foglal globális stílusinformációt és lokális stílusinformációt, amelyek úgy vannak definiálva, hogy meg legyenek különböztetve egymástól, és a jelen találmánynál a globális és lokális stílusinformáció rendre régióstílus-információként (region_style-okként) és soron belüli stílusinformációként (inline_style-okként) van rögzítve. Továbbá Text Data van rögzítve szöveges adatként, amely valójában megjelenítésre kerül. Pontosabban, mivel a Dialog #2 az 1. régióból és a 2. régióból áll, így a stílusinformáció és a szöveges adat az 1. régió és a 2. régió mindegyikéhez rögzítve van. A 6B. ábra a szomszédos dialógusok közötti folytonos reprodukálására szolgáló eljárást szemléltet. Például a Dialog #1 dialógus és a Dialog #2 dialógus 1. régiója folytonosan kerül reprodukálásra, és a Dialog #2 dialógus 2. régiója és a Dialog #3 dialógus folytonosan kerül megjelenítésre. Pontosabban annak érdekében, hogy a szomszédos dialógusok közötti folytonos reprodukálást végrehajtsuk, a következõ feltételeknek kell teljesülniük. Mindenekelõtt a PTS-nek folytonosnak kell lennie, és nem szabad megszakadnia (például a Dialog #1 dialógus befejezõ bemutatási idejének és a Dialog #2 dialógus kezdõ bemutatási idejének egyezõnek kell lennie úgy, hogy lehetõvé tegyék, hogy a reprodukálás folytonos legyen). Ezek után az egymást követõ (vagy folytonos) dialógusok stílusinformációjának ugyancsak meg kell egyeznie. És így, mivel a Dialog #3 dialógus PTS¹e és a Dialog #4 dialógus PTS¹e nem egymást követõ (vagy folytonos) dialógusok, így ez a szakasz nem folytonossá (vagy megszakítottá) válik, és nem lesz folytatólagos. Ennek megfelelõen azáltal, hogy biztosítunk egy olyan continuous_present_flaget, amely azt jelöli, hogy folytonos reprodukálás végrehajtásra kerül¹e az elõzõ dialógustól kiindulva az aktuális (vagy jelenlegi) dialóguson belül, így lehetõvé tesszük a folytonos reprodukálás végrehajtását. A fent leírt continuous_present_flag részletesebben leírásra kerül a 7C. ábrára való hivatkozással. A 7A. ábra szöveges feliratfolyamfájlt (például az 1. ábrán látható m2ts fájlt) szemlélteti a jelen találmánynak megfelelõen. A szöveges feliratfolyamfájl MPEG2 szállítási folyamként lehet kialakítva, amely magában foglal több szállítási csomagot (transport 6

7 1 HU T2 2 packet, TP), amelyek mindegyike ugyanazon csomagazonosítóval (például PID=0 18xx) rendelkezik. Amikor egy lemezlejátszó egy bizonyos szöveges feliratfolyamot magában foglaló sok bemeneti folyamot fogad, akkor a PID-jeik alkalmazásával megtalálja az összes olyan szállítási csomagot, amely a szöveges feliratfolyamhoz tartozik. Hivatkozással a 7A. ábrára a szállítási csomagok egyes részhalmazai csomagolt elemi folyam (packet elementary stream, PES) csomagot képeznek. A 7A. ábrán bemutatott PES-csomagok egyike egy dialógusstílus-szegmensnek (dialog style segment, DSS) felel meg, amely régióstílusok egy csoportját definiálja. A második PES-csomag utáni összes többi PES-csomag dialógusbemutatási szegmensnek (dialog presentation segment, DPS) felel meg. A 7A. ábra fent leírt szöveges feliratfolyam-struktúrájánál az 5A 5C. ábrákon bemutatott dialógusinformációk mindegyike egy-egy dialógusbemutatási szegmenst (DPS) reprezentál. Továbbá a dialógusinformációba befoglalt stílusinformáció-információ olyan készletét reprezentálja, amely kapcsolatba hozza egymással a dialógusstílus-szegmensben (DSS) definiált több régióstílus-készlet egyikét, amelyre mint region_style_id ugyancsak hivatkozhatunk, és a soron belüli stílusokat. Ennek megfelelõen a jelen találmánynál a régióstílus-készletek és a palettainformáció amelyeket a dialógusbemutatási szegmensre (DPS) alkalmazunk a dialógusstílus-szegmensben (DSS) vannak rögzítve, amelyet most részletesebben leírunk. Ennek megfelelõen a jelen találmánynál maximális számú régióstílus-információkészlet van rögzítve a dialógusstílus-szegmensben (DSS), ahol is a maximális szám a vonatkozó technológia szabványával összhangban van meghatározva. Például legfeljebb 60 bizonyos stílusinformáció-készlet van rögzítve, az egyes stílusinformáció-készletek egy-egy region_style_id révén vannak azonosítva. Így egy szöveges feliratdekódolónál (17¹es számmal a 11. ábrán) csak egy dialógusbemutatási szegmens (DPS) egy idõpontban úgy, hogy végrehajtsa a dekódolási mûveletet. Mindeközben a jelen találmány szerinti szöveges feliratfolyam MPEG 2 szabvány szerint van rögzítve, és a csomagolt elemi folyam (PES) ugyancsak az MPEG 2 szabványnak megfelelõen van kialakítva. Ezután a szöveges feliratfolyamot képezõ csomagolt elemi folyam (PES) struktúrája lesz részletesen leírva a 7B. ábrára való hivatkozással. A 7B. ábra a csomagolt elemi folyam (PES) részletes struktúráját szemlélteti, amely a jelen találmány szerinti szöveges feliratfolyamot képezi, és pontosabban a megszorításokat szemlélteti, amikor a PES¹t a szöveges feliratfolyamhoz alkalmazzuk. Pontosabban az egyes csomagolt folyamok (PES¹ek) a jelen találmánynak megfelelõen felbonthatóak csomagolt folyam fejlécére (PES fejléc) és csomagadatokra. A dialógusstílusszegmens (DSS) és a dialógusbemutatási szegmens (DPS) bármelyike a csomagadatokban van rögzítve. Emellett különféle információk lehetnek rögzítve a csomagolt folyam (PES) fejlécében az MPEG 2 szabványnak megfelelõen. Mindazonáltal az információk közül néhány korlátozott (vagy megszorított) értékként lehet rögzítve a szöveges feliratfolyam tulajdonságainak megfelelõen. Pontosabban egy stream_id mezõ amely információ olyan készlete, amely meghatározza a csomagolt folyam típusát a csomagolt folyam fejlécén (PES fejléc) belül mint stream_id= van beállítva úgy, hogy a 2. privát folyamot jelölje. Ez azért van így, hogy megõrizze a szöveges feliratfolyamot olyan folyamformátumban, amely megkülönböztethetõ a videofolyamtól és az audiofolyamtól úgy, hogy még megõrizze a csomagolt elemi folyam (PES) struktúráját úgy, hogy hasonló legyen a video¹/audiofolyamhoz. Emellett a dialógusstílus-szegmens (DSS) és a dialógusbemutatási szegmens (DPS) közül bármelyik egy csomagolt elemi folyam (PES) csomagadataiban van rögzítve. Például a jelen találmánynál egy dialógusstílus-szegmens (DSS) egy elsõ csomagolt elemi folyamban (PES-ben) van rögzítve. Ezután egy, a dialógusstílus-szegmenst (DSS¹t) használó dialógusbemutatási szegmens (DPS) abban a csomagolt elemi folyamban (PES-ben) van rögzítve, amely egy második csomagolt elemi folyamot (PES¹t) megelõz (vagy követ). Mindeközben amikor a csomagolt elemi folyam (PES) a 2. privát folyammal van rögzítve, akkor a bemutatási idõbélyegzõ (PTS) és a dekódolási idõbélyegzõ (DTS) nem kerül rögzítésre a csomagolt elemi folyam fejlécén (PES fejlécen) belül idõzítési információként. Pontosabban a bemutatási idõbélyegzõ (PTS) értéke nincs rögzítve a PES fejlécen belül úgy, hogy kivédjük a dialog_start_pts és a dialog_end_pts megkettõzött rögzítését a dialógusbemutatási szegmensen (DPS¹en) belül, ahol a csomagadatok rögzítve vannak. Emellett a dekódolási idõbélyegzõ (DTS) értéke nincs rögzítve a PES fejlécen belül úgy, hogy a szöveges feliratfolyam dekódolási sorrendje nem kerül megváltoztatásra (vagy módosításra), eltérõen az általános MPEG 2 video- vagy audiofolyamoktól. Egy másik oka annak, hogy nem rögzítjük a DTS-értéket a PES fejlécen belül az, hogy önálló DTS-értékre nincs szükség, mivel a teljes szöveges feliratfolyam egy elõbetöltési pufferben van tárolva, és azután szekvenciálisan dekódolva. A szöveges feliratfolyamot leíró jellemzõk kivételével az információ a PES fejlécen belül van rögzítve az MPEG 2 szabványnak megfelelõen. A 7C. ábra a jelen találmány szerinti szöveges feliratfolyamfájl struktúráját szemlélteti, és pontosabban a dialógusbemutatási szegmens (DPS) egyetlen csoportként való vezérlésére szolgáló eljárást szemléltet. Pontosabban a szöveges feliratfolyamfájl magában foglal egy olyan continuous_present_flaget, amely azt jelzi, hogy folytonos bemutatást végrehajtunk¹e a szomszédos dialógusbemutatási szegmensek (DPS¹ek) régiói között, ahogy a 6A. ábrán látható. Ezért, amennyiben az aktuális DPS reprodukálása (vagy bemutatása) az elõzõ DPS-tõl folytatódik, úgy continuous_present_flag=1 hozzárendelés érvényes, és amennyiben a reprodukálás nem folytonos, úgy continuous_present_flag=0 hozzárendelés érvényes. Ennél a pontnál, amennyiben a DPS¹be foglalt régiók közül legalább egy folyamatosan reprodukálónak van 7

8 1 HU T2 2 beállítva, úgy a vonatkozó DPS mint folytonos bemutatású DPS van definiálva. Így például a DPS #2, DPS #3 és DPS #4, amelyek folytonos bemutatású DPS¹ek, mint folytonos bemutatású készlet #2 vannak csoportosítva. Továbbá, amikor a fent leírt folytonos bemutatású készlet #2 reprodukálásra (vagy bemutatásra) kerül, a folytonos bemutatású készlet #2 elsõ DPS¹e (azaz a DPS #2) van elõször reprodukálva. Ezután anélkül, hogy törölnénk a képernyõn megjelenített szöveges adatokat, a bemutatás folytatódik a bemutatás végéig, ami a DPS #4 megjelenítésének végéig tart. A fent leírt, a csomagolt elemi folyamba (PES¹be) beágyazott csomagadatokban rögzített dialógusstílusszegmens (DSS) és dialógusbemutatási szegmens (DPS) szintaxisstruktúráját írjuk le most részletesen a 8 10B. ábrákra való hivatkozás mellett. A 8. ábra a jelen találmány szerinti szöveges feliratfolyam [Text_subtitle_stream()] szintaxisát szemlélteti. Hivatkozva a 8. ábrára, a Text_subtitle_stream() magában foglal egy dialog_style_segment() szintaxist és egy dialog_presentation_segment() szintaxist, ahogy az a 7A. ábrán látható. Pontosabban a dialog_style_segment() szintaxis megfelel egyetlen, a stílusinformációs készletet definiáló dialógusstílus-szegmensnek (DSS), és a dialog_presentation_segment() szintaxis megfelel több dialógusbemutatási szegmensnek (DPS-nek), amelyekben a tulajdonképpeni dialógusinformáció van rögzítve. A 9A 9C. ábrák a dialog_style_segment() részletes struktúráját szemlélteti, amely a dialógusstílus-szegmenst (DSS¹t) reprezentálja. Pontosabban a 9A. ábra a dialog_style_segment() teljes struktúráját szemlélteti, ahol is egy olyan dialog_style set() van definiálva, amely a dialógusnál alkalmazott különféle stílusú információkészleteket definiálja. A 9B. ábra egy, a jelen találmány szerinti dialog_style set()¹et szemléltet, amely a dialog_style_segment()¹ben van definiálva. A region_style-októl [region_style()] eltekintve, a dialog_style_set() magában foglal egy Player_style_flaget, egy user_changeable_style set()¹et és egy palette()¹et, amely színinformációt és az átlátszóság fokát jelöli. A Player_style_flag jelöli, hogy engedélyezett¹e a stílusinformáció megváltoztatása a lejátszó által. Emellett a user_changeable_style set() definiálja a stílusinformáció megváltoztatásának tartományát a lejátszó által, és a palette() jelöli a színinformációt. A régióstílus-információ [region_style()] reprezentálja az egyes régiókhoz definiált globális stílusinformációt, ahogy fent leírtuk. Egy-egy region_style_id van hozzárendelve az egyes régiókhoz, és egy-egy, a megfelelõ region_style_id-nek megfelelõ stílusinformációkészlet van definiálva. Ezáltal amikor reprodukálunk egy dialógust azáltal, hogy rögzítjük azt a region_style_id¹t, amely a megfelelõ dialógusra alkalmazva van, a dialógusbemutatási szegmensen (DPS¹en) belül a dialog_style set()¹en belüli azonos region_style_id révén definiált stílusinformáció-készletértékeket alkalmazzuk úgy, hogy reprodukáljuk a dialógust. Ennek megfelelõen az egyes region_style_idkhez biztosított stílusinformáció-készletekbe foglalt egyes stílusinformációkat írjuk most le Itt region_horizontal_position, region_vertical_position, region_width és region_height biztosított a megfelelõ régió kijelzõn belüli pozíciójának és méretének definiálására szolgáló információként. Továbbá a megfelelõ régió háttérszínét eldöntõ region_bg_color_entry_id információ ugyancsak biztosítva van. Emellett a megfelelõ régión belül a szöveg eredeti (vagy kezdõ¹) pozícióját definiáló információként text_horizontal_position és text_vertical_positíon biztosított. Emellett a szöveg irányát (például balról jobbra, jobbról balra, fentrõl le) definiáló text_flow és a szöveg igazítási irányát (például balra, középre, jobbra) definiáló text_alignment biztosított. Pontosabban, amikor több régió van befoglalva egy bizonyos dialógusba, akkor a megfelelõ dialógusba befoglalt több régió text_flow¹ja úgy van definiálva, hogy azonos text_flow értékkel rendelkezzen, így megelõzve azt, hogy a felhasználók zavaros képeket nézzenek. Mindemellett a régión belül az egyes sorok közötti távolságot meghatározó line_space is biztosítva van a stílusinformáció-készletbe befoglalt önálló stílusinformációként. Továbbá tulajdonképpeni betûtípus-információként font_type, font_style, font_size és font_color_index biztosított betûtípus-információként. Mindeközben a dialog_style set()¹en belül rögzített Player_style_flag jelöli, hogy a szerzõ alkalmazhatja¹e a lejátszó számára biztosított stílusinformációt. Például amikor a Player_style_flag=1b, akkor a lejátszó fel van hatalmazva arra, hogy a szöveges feliratfolyamot a lemezre rögzített dialog_style set()¹ben definiált stílusinformációval megegyezõen magán a lejátszón belül biztosított stílusinformáció alkalmazásával reprodukálja. Másfelõl, amikor a Player_style_flag=0b, akkor csak a lemezen belül rögzített dialog_style set()¹ben definiált stílusinformáció alkalmazása megengedett. A 9C. ábra a jelen találmány szerinti user_changeable_style set()¹et szemlélteti, amely a dialog_style set()¹ben van definiálva. A user_changeable_style set() elõre definiálja azon stílusinformációk típusát, amelyeket a felhasználó megváltoztathat, valamint a változtatás tartományát, valamint a user_changeable_style set()¹et arra használjuk, hogy könnyedén megváltoztassuk a szöveges feliratadatok stílusinformációját. Mindazonáltal, amikor a felhasználó számára lehetõvé van téve, hogy az összes stílusinformációt megváltoztassa, ahogy azt a 9B. ábrán leírjuk, a felhasználó jobban összezavarodhat. Ezáltal a jelen találmánynál csak a font_size, a region_horizontal_position és a region_vertical_position stílusinformációja változtatható meg. Továbbá ennek megfelelõen a font_size-nak megfelelõen megváltoztatható szövegpozíciót és sortávolságot érintõ változtatás ugyancsak a user_changeable_style set()¹ben van definiálva. Pontosabban a user_changeable_style set() minden egyes region_style_id-hez definiálva van. Például egy bizonyos region_style_id=k¹n belül legfeljebb 25 user_style_id lehet definiálva a user_changeable_style set()¹ben. Emellett az egyes user_style_id¹k magukban foglalnak region_horizontal_position_direction és region_vertical_position_direction információt, amelyek a 8

9 1 HU T2 2 megváltoztatható region_horizontal_position és region_vertical_position mindegyike megváltoztatott pozíciója irányát jelölik. Minden egyes user_style_id ugyancsak magában foglal region_horizontal_position_delta és region_vertical_position_delta információt pixelegységként egyetlen pozícióelmozdítási egységet kijelölve minden egyes irányban. Pontosabban például amikor a region_horizontal_position_direction=0, akkor a régió pozíciója jobb irányba kerül elmozdításra. Továbbá, amikor a region_horizontal_position_direction=1, akkor a régió pozíciója bal irányba kerül elmozdításra. Emellett, amikor a region_vertical_position_direction=0, akkor a régió pozíciója lefelé irányban kerül elmozdításra. Végül, amikor a region_vertical_position_direction=1, akkor a régió pozíciója felfelé irányban kerül elmozdításra. Mindemellett minden egyes user_style_id magában foglal font_size_inc_dec információt, amely kijelöli a megváltoztatható font_size információk mindegyikének változtatási irányát, és font_size_delta információt pixelegységként egyetlen pozícióelmozdítási egység kijelölése érdekében minden egyes irányban. Pontosabban például a font_size_inc_dec=0 a font_size növekvõ irányát reprezentálja, és a font_size_inc_dec=1 a font_size csökkenõ irányát reprezentálja. Mindemellett a font_size csökkenésétõl vagy növelésétõl függõen megváltozó szövegpozíció és sortávolság csökkenése vagy növelése hasonló módon definiálható, mint a font_size¹é, a region_horizontal_position¹é és a region_vertical_position¹é. Most a jelen találmány szerinti user_changeable_style set() jellegzetességei lesznek leírva. A dialógusstílus-szegmensbe (DSS¹be) befoglalt egyes region_style()¹okban definiált user_control_style()¹ok száma megegyezik. Más szavakkal az egyes dialógusbemutatási szegmensekre (DPS-ekre) alkalmazható user_control_style_ok száma megegyezik. Emellett az egyes user_control_style()¹ok eltérõ user_style_id révén vannak reprezentálva. Továbbá amikor a felhasználó kiválaszt egy véletlenszerû user_style_id¹t, a user_control_style()¹ok ugyanazon sorrendje egyformán alkalmazásra kerül az egyes region_style()¹okra. Mindemellett a változtatható stílusok összes lehetséges kombinációja egyetlen user_control_style()¹ban van definiálva. Más szavakkal a region_position és a font_size egyidejûleg definiálva van kombinációban ahelyett, hogy különállóan lennének definiálva. Továbbá végül a mozgási irány (*_direction) vagy a növelés/csökkenésjelzés (*_inc_dec) független módon el van választva az egyes pozícióelmozdítási egységektõl (*_delta) és ennek megfelelõen vannak rögzítve. Pontosabban csak a pozícióelmozdítási egység (*_delta) van úgy definiálva, hogy nem rendelkezik a stílusértékkel, amely az az érték, amely éppen változtatás alatt van. Ennek következtében a definiált pozícióelmozdítási egység (*_delta) kerül hozzáadásra a region_style()¹ban definiált értékhez ezáltal megkapva az éppen megváltoztatott stílusérték végsõ értékét. A 9D. ábra a jelen találmány szerinti palettainformációt [palette()] illusztrálja, amely a dialog_style set()¹ben van definiálva. A palette() a dialóguson belül rögzített szöveges feliratadatok színváltoztatási információját biztosítja. Itt a palette() több palette_entryt foglal magában, ahol is az egyes palette_entryk egyegy palette_entry_id révén vannak leírva. Továbbá az egyes palette_entryk el vannak látva egy bizonyos fényerõ értékkel (Y_value) egy bizonyos színértékkel (Cr_value, Cb_value), valamint egy bizonyos T_valueval, amely a szöveges adatok átlátszóságát jelöli ki minden egyes palette_entry_id-hez. Ennek megfelelõen a jelen találmány szerinti szöveges feliratfolyam jellegzetességei közül az egyik az, hogy csak egy alap (vagy általános) paletta kerül definiálásra, az a paletta, amely a szöveges feliratfolyamfájlba befoglalt egyes dialógusprezentációs szegmensekre (DPS-ekre) kerül alkalmazásra. Pontosabban palettának a dialógusstílus-szegmensben (DSS-ben) való definiálása után a definiált palettát általánosan alkalmazzuk az egyes dialógusbemutatási szegmenseknél (DPS-eknél). Mindazonáltal amennyiben egy bizonyos új palettát kell alkalmazni az általános paletta helyett egy bizonyos dialógusbemutatási szegmensnél (DPS-nél), úgy a bizonyos palettát újólag definiáljuk a palette_update_flag alkalmazása révén, amelynek leírása most a 10A. ábrára való hivatkozással következik. A 10A. és 10B. ábra a dialog_presentation_segment() részletes struktúráját szemléltetik, amely a jelen találmány szerinti dialógusbemutatási szegmenst (DPS¹t) reprezentálja. A 10A. ábra a dialog_presentation_segment() teljes struktúráját szemlélteti, ahol is egy dialog_start_pts és egy dialog_end_pts van definiálva. A dialog_start_pts és a dialog_end_pts a megfelelõ dialógus bemutatási idejét jelöli ki. Ezután a dialog_presentation_segment() olyan palette_update_flaget foglal magában, amely a megfelelõ dialóguson belüli színinformáció változását jelöli. Itt amikor a palette_update_flag=1b, akkor a szín és az átlátszóság foka (T_value) változtatásra (vagy frissítésre) kerül, és így a palette() információ, amely újólag definiálja a színeket, különállóan rögzítésre kerül. Ebben az esetben a dialógusbemutatási szegmensben (DPS-ben) újólag definiált palette()¹et kell csak alkalmazni a megfelelõ dialógusbemutatási szegmensre (DPS¹re). Feltételezve, hogy a palette_update_flag=0b, amikor bemutatjuk (vagy reprodukáljuk) a megfelelõ dialógusbemutatási szegmenst (DPS¹t), úgy a fent leírt általános palettát, amely a dialógusstílus-szegmensben (DSS-ben) került definiálásra, ahogy a 9A. ábrán látható, vissza kell állítani (vagy meg kell õrizni). Ezt követõen a régióinformációt definiáló dialog_region() van rögzítve a dialog_presentation_segment()¹ben. A jelen találmánynál legfeljebb két régió van kialakítva egyetlen dialóguson belül, és ezért a dialog_region() információ minden egyes régióhoz biztosítva van. A dialog_region() region_style_id információt és continuous_present_flag információt foglal magában. A region_style_id információ a régióstílusok közül bármelyiket jelöli, ahogy a 9B. ábrán látható, valamint a continuous_present_flag információ azonosítja, hogy a 9

10 1 HU T2 2 megelõzõ dialógusrégióval való átmenet nélküli reprodukálást kell¹e végrehajtani, ahogy a 7B. ábrán bemutatásra került. Mindemellett szöveges adatok és region_subtitle() információ ugyancsak be van foglalva a dialog_region()¹be. A szöveges adatok a tulajdonképpeni megfelelõ régióba vannak befoglalva, és a region_subtitle() információ a lokális stílusinformációt definiálja. A 10B. ábra a dialog_region()¹ön belül definiált region_subtitle() információt szemlélteti. Itt a region_subtitle() szövegfüzérek egy csoportjából (vagy párjából) és a szövegfüzérre alkalmazott soron belüli stílusinformációból van kialakítva. Emellett, amikor a region_subtitle()¹ön belüli típus nem egyenlõ type=0 01-gyel, akkor a region_subtitle() reprezentálja a soron belüli stílusinformációt. Például type=0 02 változást reprezentál a betûtípuskészletben, és így a megfelelõ Cliplnfo által kijelölt font ID érték kerül rögzítésre egy bizonyos mezõbe [azaz az inline_style_value()¹be], és type=0 03 változást reprezentál a betûtípusstílusban, és így egy megfelelõ betûtípus-stílusérték kerül rögzítésre egy bizonyos mezõbe [azaz az inline_style_value()¹ba]. Emellett type=0 04 változást reprezentál a betûtípusméretben, és egy megfelelõ betûtípusméret érték kerül rögzítésre egy bizonyos mezõbe [azaz az inline_style_value()¹ba], és type=0 05 változást reprezentál a betûtípusszínben, és ezért egy, a megfelelõ paletta által kijelölt indexérték kerül rögzítésre egy bizonyos mezõben [azaz az inline_style_value()¹ba]. Mindemellett type=0 0A reprezentál sortörést. Például az 1. régióba befoglalt mountain szövegrész ahogy az 5C. ábrán látható mint text_string van írva (például text_string= mountain ), és a szövegrész inline_style type=0 04 ¹re van beállítva (változás a betûtípusméretben) lokális stílusinformációként. Továbbá inline_style_value=xxx¹et beállítva a megfelelõ text_string=mountain Font_size¹a beállítható egy értékre (xxx), amely eltér a region_style() által kijelölt értéktõl. A 11. ábra egy 10 optikai rögzítõ és/vagy reprodukálóberendezés részletes nézetét szemlélteti a jelen találmánynak megfelelõen, beleértve a szöveges feliratadatok reprodukálását. A 10 optikai rögzítõ és/vagy reprodukálóberendezés alapvetõen magában foglal 11 író-olvasó fej egységet az optikai lemezre rögzített fõ adatok, szöveges feliratfolyam és a megfelelõ reprodukálási vezérlõinformáció reprodukálása érdekében, a 11 író-olvasó fej egység mûveleteit vezérlõ 14 szervét, vagy a 11 író-olvasó fej egységtõl fogadott reprodukált jelet kívánt jelértékre visszaállító vagy a rögzítendõ jelet optikai lemezre rögzíthetõ jellé moduláló és a modulált jelet továbbító 13 jelfeldolgozót, valamint a fenti mûveleteket vezérlõ 16 mikroszámítógépet. Emellett 17 AV dekódoló és szöveges felirat (Text ST) dekódoló hajtja végre a kimeneti adatok végsõ dekódolását a 12 kontroller vezérlésétõl függõen. Továbbá annak érdekében, hogy végrehajtsuk a jelnek optikai lemezre való rögzítését jelentõ funkciót, 18 AV kódoló konvertál bemeneti jelet bizonyos (például MPEG 2 szállítási folyam) formátumban lévõ jellé a 12 kontroller vezérlésétõl függõen, majd az átalakított jelet a 13 jelfeldolgozó számára biztosítja. Ennek megfelelõen a 17 AV dekódoló és szöveges felirat (Text ST) dekódoló a jelen találmányba, mint egyetlen dekódoló kerül befoglalásra a leírás egyszerûsége érdekében. Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy csak a szöveges felirat (Text ST) dekódoló függetlenül befoglalható a jelen találmány egy elemeként. 18 puffert alkalmazunk a szöveges feliratfolyam elõre történõ elõbetöltésére és tárolására annak érdekében, hogy a szöveges feliratfolyamot a jelen találmánynak megfelelõen dekódoljuk. A 12 kontroller vezérli az optikai rögzítõ és/vagy reprodukálóberendezés mûveleteit. Továbbá, amikor a felhasználó parancsot visz be, kérve azt, hogy egy bizonyos nyelvû szöveges felirat megjelenítésre kerüljön. Ezután a megfelelõ szöveges feliratfolyam elõbetöltésre és tárolásra kerül a 18 pufferben. Ezt követõen a 18 pufferbe elõbetöltött és tárolt szöveges feliratfolyam adatok között a 12 kontroller a fent leírt dialógusinformációra, régióinformációra, stílusinformációra és így tovább hivatkozik, és úgy vezérli a 17 szöveges feliratdekódolót, hogy a tulajdonképpeni szöveges adatok megjelenítésre kerülnek egy bizonyos méretben és a képernyõ egy bizonyos pozíciójánál. Pontosabban a szöveges feliratfolyam reprodukálására szolgáló találmány szerinti eljárásnál a szöveges feliratfolyamon belüli elsõ csomagolt elemi folyamban (PES-ben) rögzített dialógusstílus-szegmens (DSS) kiolvasásra kerül. Ezután egy bizonyos stílus alkalmazásra kerül minden egyes dialógusbemutatási szegmensre (DPS¹re), amely a második PES¹t megelõzõ (vagy követõ) csomagok elemi folyamban (PES-ben) van rögzítve reprodukáláshoz. Mindazonáltal a reprodukálást azáltal hajtjuk végre, hogy eldöntjük az elõzõ DPS alkalmazását a felhasználó által reprodukálni kívánt aktuális dialógusbemutatási szegmensben (DPSben) rögzített continuous_presentation_flaggel összhangban. Más szavakkal, amikor a reprodukálandó (vagy bemutatandó) aktuális dialógusbemutatási szegmensen (DPS¹en) belül rögzített folytonos bemutatási információ be van állítva úgy, hogy a continuous_presentation_flag=0b legyen, akkor az aktuális dialógusbemutatási szegmenst (DPS¹t) a megelõzõ dialógusbemutatási szegmenstõl (DPS-tõl) függetlenül mutatjuk be. Másrészrõl, amikor a reprodukálandó (vagy bemutatandó) aktuális dialógusbemutatási szegmensen (DPS¹en) belül rögzített folytonos bemutatási információ úgy van beállítva, hogy a continuous_presentation_flag=1b legyen, akkor az aktuális dialógusbemutatási szegmenst az elõzõ dialógusbemutatási szegmensbõl származó dekódolt eredmény felhasználása révén reprodukáljuk (vagy mutatjuk be). Ipari alkalmazhatóság A szakember számára nyilvánvaló lesz, hogy a jelen találmánnyal kapcsolatban különféle módosítások és változtatások végezhetõek el anélkül, hogy eltávolodnánk találmányunk oltalmi körétõl. 10

11 1 HU T2 2 Így az a szándékunk, hogy a jelen találmány lefedje ennek a találmánynak a módosításait és változatait, feltéve, hogy azok a csatolt igénypontok által meghatározott oltalmi körön belül esnek. SZABADALMI IGÉNYPONTOK Rögzítési közeg szöveges feliratfolyamok tárolására, a rögzítési közeg tartalmaz: adatterületet, amely legalább egy szöveges feliratfolyamot tárol, az egyes szöveges feliratfolyamok magukban foglalnak régióstílusok egy csoportját definiáló dialógusstílus-szegmenst és több dialógusbemutatási szegmenst, az egyes dialógusbemutatási szegmensek dialógusszöveg legalább egy régióját tartalmazzák, a dialógusszöveg egyes régiói kapcsolatba vannak hozva a régióstílusok közül egy kiválasztottal, ahol is a dialógusstílus-szegmens és a dialógusbemutatási szegmensek mindegyike rendre be van ágyazva PES-csomagba, a PES-csomag csomagadatokat és egy, a PES-csomag típusát jelölõ folyamazonosító információt foglal magában, a folyamazonosító információ PES fejlécbe van befoglalva, ahol is az egyes dialógusbemutatási szegmensek folytonos bemutatási jelzõt tartalmaznak, amely azt jelzi, hogy az egyes dialógusbemutatási szegmenseknél az elõzõvel folytonos bemutatásra van¹e szükség, ahol is a folytonos bemutatás azt jelöli, hogy szöveges adatok bemutatása azon szöveges adatok törlése nélkül folytatódik, amelyek képernyõn meg vannak jelenítve. 2. Az 1. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is a dialógusstílus-szegmenst beágyazó PES-csomag elöl van a szöveges feliratfolyamon belül. 3. Az 1. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is az egyes PES-csomagok legalább egy szállítási csomagot tartalmaznak. 4. A 3. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is minden egyes PES-csomagba befoglalt összes szállítási csomag ugyanazon csomagazonosító (PID) értékkel rendelkezik. 5. Az 1. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is a folyamatazonosító információ b. 6. Az 1. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is az egyes PES-csomagokba befoglalt PES fejléc nem tartalmaz bemutatási és dekódolási idõinformációt. 7. Az 1. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is a több dialógusbemutatási szegmens legalább egy folytonos bemutatási készletet tartalmaz, a folytonos bemutatási készlet egyes dialógusbemutatási szegmensei olyan régiót tartalmaznak, amely ugyanazon régióstílussal van kapcsolatba hozva. 8. Az 1. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is a dialógusstílus-szegmens palettainformációt definiál, amely úgy van konfigurálva, hogy általánosan alkalmazva legyen a több dialógusbemutatási szegmensre. 9. A 8. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is a több dialógusbemutatási szegmens közül egy kiválasztott palettafrissítési jelzõt foglal magában, és új palettainformációt definiál, a palettafrissítési jelzõ azt jelzi, hogy az új palettainformáció úgy van konfigurálva, hogy a kiválasztott dialógusbemutatási szegmensre legyen alkalmazva. 10. A 9. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is az új palettainformáció úgy van konfigurálva, hogy csak a kiválasztott dialógusbemutatási szegmensre legyen alkalmazva. 11. Az 1. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is a szöveges feliratfolyam PES-csomagok egy sorozatában van hordozva. 12. Az 1. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is a csomagadatok egy dialógusstílus-szegmens vagy a dialógusbemutatási szegmens közül bármelyik adatait tartalmazzák. 13. Eljárás rögzítési közegre rögzített szöveges feliratfolyam reprodukálására, az eljárás során: a szöveges feliratfolyamba foglalt egy dialógusstílus-szegmenst olvasunk ki, a dialógusstílus-szegmens régióstílusok egy csoportját definiálja; a szöveges feliratfolyamba befoglalt több dialógusbemutatási szegmens mindegyikét kiolvassuk, az egyes dialógusbemutatási szegmensek dialógusszöveg legalább egy régióját tartalmazzák, és a dialógusszöveg egyes régiói régióstílusok közül egy kiválasztottal vannak kapcsolatba hozva, ahol is a dialógusstílus-szegmens és a dialógusbemutatási szegmensek mindegyike rendre PES-csomagba van beágyazva, a PES-csomag csomagadatokat és egy, a PES-csomag típusát jelzõ folyamazonosító információt foglal magában, a folyamazonosító információ PES fejlécbe van befoglalva, ahol is az egyes dialógusbemutatási szegmensek folytonos bemutatási jelzõt tartalmaznak, amely azt jelzi, hogy az egyes dialógusbemutatási szegmenseknél az elõzõekkel folytonos bemutatásra van¹e szükség, ahol is a folytonos bemutatás azt jelöli, hogy szöveges adatok bemutatása azon szöveges adatok törlése nélkül folytatódik, amelyek képernyõn meg vannak jelenítve, és dekódoljuk és bemutatjuk a szöveges feliratfolyamot. 14. A 13. igénypont szerinti eljárás, ahol is az egyes dialógusbemutatási szegmensek az egyes dialógusbemutatási szegmensek kezdõ és befejezõ bemutatási idejét jelölõ információt tartalmaznak. 15. A 13. igénypont szerinti eljárás, amelynek során továbbá a szöveges feliratfolyamot pufferbe elõbetöltjük. 16. Eljárás szöveges feliratfolyam kialakítására, az eljárás során: egy, a szöveges feliratfolyamba foglalt dialógusstílus-szegmenst alakítunk ki, a dialógusstílus-szegmens régióstílusok egy csoportját definiálja; a szöveges feliratfolyamba befoglalt több dialógusbemutatási szegmens mindegyikét kialakítjuk, az egyes dialógusbemutatási szegmensek dialógusszöveg-adatok legalább egy régióját tartalmazzák, és a dialógusszöveg-adatok egyes régiói a régióstílusok közül egy kiválasztottal vannak kapcsolatba hozva, ahol is a dialógusstílus-szegmens és a dialógusbemutatási szegmensek mindegyike rendre PES-cso- 11

12 1 HU T2 2 magba van beágyazva, a PES-csomag csomagadatokat és egy, a PES-csomag típusát jelzõ folyamazonosító információt foglal magában, a folyamazonosító információ PES fejlécbe van befoglalva, ahol is az egyes dialógusbemutatási szegmensek folytonos bemutatási jelzõt tartalmaznak, amely azt jelzi, hogy az egyes dialógusbemutatási szegmenseknél az elõzõvel folytonos bemutatásra van¹e szükség, ahol is a folytonos bemutatás azt jelöli, hogy szöveges adatok bemutatása azon szöveges adatok törlése nélkül folytatódik, amelyek képernyõn meg vannak jelenítve. 17. A 16. igénypont szerinti eljárás, ahol is a stílusszegmenst beágyazó PES-csomag elöl helyezkedik el a szöveges feliratfolyamon belül. 18. A 16. igénypont szerinti eljárás, ahol is az egyes dialógusbemutatási szegmensek az egyes dialógusbemutatási szegmensek kezdõ és befejezõ bemutatási idejét jelölõ információt tartalmaznak. 19. Berendezés rögzítési közegre rögzített szöveges feliratfolyam reprodukálására, a berendezés tartalmaz: puffert a szöveges feliratfolyam elõbetöltésére konfigurálva, az elõbetöltött szöveges feliratfolyam régióstílusok egy csoportját definiáló dialógusstílusszegmenst, több dialógusbemutatási szegmenst foglal magában, az egyes dialógusbemutatási szegmensek dialógusszöveg-adatok legalább egy régióját tartalmazzák, a dialógusszöveg-adatok egyes régiói a régióstílusok közül egy kiválasztottal vannak kapcsolatba hozva, ahol is a dialógusstílus-szegmens és a dialógusbemutatási szegmensek mindegyike rendre be van ágyazva PES-csomagba, a PES-csomag csomagadatokat és egy, a PES-csomag típusát jelölõ folyamazonosító információt foglal magában, a folyamazonosító információ PES fejlécbe van befoglalva; ahol is az egyes dialógusbemutatási szegmensek folytonos bemutatási jelzõt tartalmaznak, amely azt jelzi, hogy az egyes dialógusbemutatási szegmenseknél az elõzõvel folytonos bemutatásra van¹e szükség, ahol is a folytonos bemutatás azt jelöli, hogy szöveges adatok bemutatása azon szöveges adatok törlése nélkül folytatódik, amelyek képernyõn meg vannak jelenítve, és szöveges feliratdekódolót a szöveges feliratfolyam dekódolására és bemutatására konfigurálva. 20. A 19. igénypont szerinti berendezés, ahol is a csomagadatok egy dialógusstílus-szegmens vagy a dialógusbemutatási szegmens közül bármelyik adatait tartalmazzák A 19. igénypont szerinti berendezés, ahol is a puffer a következõ feliratfolyam elõbetöltésére van konfigurálva, amely magában foglalja a több dialógusbemutatási szegmenst, amely tartalmaz legalább egy folytonos bemutatási készletet, a folytonos bemutatási készlet egyes dialógusbemutatási szegmensei olyan régiót tartalmaznak, amely ugyanazon régióstílussal van kapcsolatba hozva. 22. Berendezés szöveges feliratfolyamnak rögzítési közegre való rögzítésére, a berendezés tartalmaz: író-olvasó fejet adatoknak rögzítési közegre való rögzítésére konfigurálva; és kontrollert az író-olvasó fejet úgy vezérlõen konfigurálva, hogy legalább egy szöveges feliratfolyamot rögzítsen, az egyes szöveges feliratfolyamok magukban foglalnak régióstílusok egy csoportját definiáló dialógusstílus-szegmenst és több dialógusbemutatási szegmenst, az egyes dialógusbemutatási szegmensek dialógusszöveg-adatok legalább egy régióját tartalmazzák, a dialógusszöveg-adatok egyes régiói a régióstílusok közül egy kiválasztottal vannak kapcsolatba hozva, ahol is a dialógusstílus-szegmens és a dialógusbemutatási szegmensek mindegyike rendre be van ágyazva PES-csomagba, a PES-csomag csomagadatokat és egy, a PES-csomag típusát jelölõ folyamazonosító információt foglal magában, a folyamazonosító információ PES fejlécbe van befoglalva, ahol is az egyes dialógusbemutatási szegmensek folytonos bemutatási jelzõt tartalmaznak, amely azt jelzi, hogy az egyes dialógusbemutatási szegmenseknél az elõzõvel folytonos bemutatásra van¹e szükség, ahol is a folytonos bemutatás azt jelöli, hogy szöveges adatok bemutatása azon szöveges adatok törlése nélkül folytatódik, amelyek képernyõn meg vannak jelenítve. 23. A 22. igénypont szerinti berendezés, ahol is a csomagadatok egy dialógusstílus-szegmens vagy a dialógusbemutatási szegmens közül bármelyik adatait tartalmazzák. 24. A 22. igénypont szerinti berendezés, ahol is a kontroller az író-olvasó fejet úgy vezérlõen van konfigurálva, hogy rögzítse a szöveges feliratfolyamot, amely magában foglalja a több dialógusbemutatási szegmenst, amely tartalmaz legalább egy folytonos bemutatási készletet, a folytonos bemutatási készlet egyes dialógusbemutatási szegmensei olyan régiót tartalmaznak, amely ugyanazon régióstílussal van kapcsolatba hozva. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007506T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 721894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007071T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748388 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 815613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007324T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748539 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008567T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 784477 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 236 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 236 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003236T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 236 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 738468 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 738093 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008709T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 716537 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01) !HU000006105T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 108356 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008100T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 846052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01) !HU000006644T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 21401 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006749T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 818248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra !HU000005422T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 020041 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01) !HU000006691T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000039T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 74228 (22) A bejelentés napja: 03. 02. 18. (96) Az európai bejelentés bejelentési

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004086T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 291294 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003872T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 70728 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 777 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 777 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007777T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 777 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 772961 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01) !HU000005009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 791698 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006175T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 786368 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008207T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 031077 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 712 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47F 1/10 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 712 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47F 1/10 (2006.01) !HU000004712T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 712 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 009258 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01) !HU000007121T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B31F 1/07 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B31F 1/07 (2006.01) !HU000006816T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 011455 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01) !HU000003059T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 255956 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000636T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 36 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 748062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003780T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 784 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 784 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000784T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 784 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 71341 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 827 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 291272 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004672T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 761894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008651T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 765355 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01) !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 463 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7064 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben