(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (51) ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/KR 04/ (30) Elsõbbségi adatok: KR KR KR (72) Feltalálók: SUH, Sang Woon, Seoul (KR); KIM, Jin Yong, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (KR) (73) Jogosult: LG ELECTRONICS INC., Seoul (KR) (74) Képviselõ: Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (54) Rögzítési közeg, eljárás a rögzítési közeg vezérlõinformációjának kialakítására, rögzítési és reprodukálási eljárás ugyanannak használatával és berendezés ahhoz HU T2 A leírás terjedelme 22 oldal (ezen belül 12 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 Mûszaki terület A jelen találmány vezérlõinformációnak rögzítési közegre, mint például írható optikai lemezre való rögzítésére szolgáló eljárásra, valamint adatnak a vezérlõinformáció alkalmazásával rögzítési közegre való rögzítésére szolgáló eljárásra vonatkozik. Háttér A HD DVD-ként ismert nagy sûrûségû optikai rögzítési közeg széles körben alkalmazásban van HD (high-definition) videoadat és jó minõségû audioadat rögzítésére és tárolására. A Blu-ray lemez (a továbbiakban BD¹nek rövidítve) a következõ generációs HD DVD-technológiát képviseli. A technológiai specificikációk jelenleg kidolgozás alatt állnak a Blu-ray lemez globális szabványosításához, ideértve az egyszer írható Blu-ray lemezre (writeonce Blu-ray disc, BD¹WO) szabványokat. Eközben az 1 sebességû BD¹RE-ként ismert újraírható Blu-ray lemezzel kapcsolatos lemezzel kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak, és annak kompatibilisnek kell lennie a várhatóan nagyobb írási sebességgel rendelkezõ BD¹RE-vel, az az a 2 sebességû BD¹RE-vel, és azon túl. A nagy írási sebességû BD¹WO¹ra vonatkozó specifikációik ugyancsak kidolgozás alatt állnak. A nagy sûrûségû optikai lemezek nagy írási sebességével megbirkózó hatékony megoldásokra sürgõsen szükség van, és a kialakítandó specifikációknak kölcsönös kompatibilitást kell lehetõvé tenniük. Az EP A irat optikai rögzítési közegre, valamint az optikai közegre történõ rögzítésre szolgáló eljárására és berendezésre vonatkozik. Az US B irat optikai információnak a rögzítõimpulzus szélességének változtatásával történõ rögzítésére szolgáló eljárásra és berendezésre vonatkozik. A találmány feltárása A jelen találmány a csatolt igénypontok jellemzõi révén van meghatározva, és optikai lemezen lévõ vezérlõinformációnak olyan rögzítési eljárására irányul, amely lényegében kiküszöböli a technika állásánál tapasztalható korlátozások és hátrányok miatt fellépõ problémák egyikét vagy azok közül többet. Egyik célunk a jelen találmánnyal olyan új eljárást megalkotni, amely vezérlõinformációnak olyan meghatározott információként történõ rögzítésére szolgál, amely nagy írási sebességet tesz lehetõvé, és amelynél egy bizonyos fajtájú vezérlõinformációt jelzõ információ a vezérlõinformáción belül van rögzítve ugyanúgy, mint a rögzített információval együtt mûködõ írási stratégia. Másik célunk a jelen találmánnyal vezérlõinformációt kialakító új adatstruktúrát definiálni. Másik célunk a jelen találmánnyal nagy írási sebességet lehetõvé tevõ vezérlõinformációnak egy lemezen belül egy meghatározott területre való rögzítésére való meghatározott eljárást megalkotni, amelynek révén kölcsönös kompatibilitás érhetõ el az azonos alapú lemezek között További célunk a találmánnyal rögzítõ-reprodukáló eljárást, valamint ahhoz való berendezést megalkotni, amelyek révén valós adatok rögzíthetõek az optikai lemezen, és reprodukálhatók arról a rögzített vezérlõinformáció alkalmazásával. A találmány további elõnyei és céljai és jellemzõi részben az itt következõ leírásban lesznek lefektetve, részben pedig nyilvánvalóvá fognak válni a szakterületen általános tudással bírók számára a következõk áttanulmányozása során, vagy elsajátíthatóak a találmány gyakorlatbavétele révén. A találmánnyal kapcsolatos célkitûzések és annak egyéb elõnyei felismerhetõek, és elérhetõek az itt található leírásban és igénypontokban, csakúgy mint a csatolt rajzon pontosan bemutatott struktúra révén. Ahhoz, hogy elérjük ezeket a célkitûzéseket és más elõnyöket a találmány céljával összhangban ahogy azt itt formába öntjük, és széleskörûen leírjuk vezérlõinformációnak rögzítési közegre való rögzítésére szolgáló eljárás során a jelen találmánynak megfelelõen legalább egy vagy több rögzítési réteghez és rögzítési sebességhez társított vezérlõinformációt generálunk, a vezérlõinformáció magában foglal a vonatkozó vezérlõinformáció típusát azonosító elsõ információt, az információ azt jelzi, hogy a vezérlõinformáció CLV (constant linear velocity: állandó lineáris sebesség) vagy CAV (constant angular velocity: állandó szögsebesség) esetén van alkalmazásban, valamint írásistratégia-paramétereket a vezérlõinformáció típusához társítva; valamint a vezérlõinformációt a rögzítési közeg egy meghatározott területére rögzítjük. A jelen találmány egy másik vonatkozása szerint vezérlõinformáció adatstruktúrája, amely rögzítési közegre van rögzítve vagy amely rögzítési közegre rögzítendõ, vagy arról reprodukálandó, azzal jellemezve, hogy a vezérlõinformáció egy bizonyos rögzítési réteghez és/vagy egy bizonyos rögzítési sebességhez van társítva, és a vezérlõinformáció írásistratégia-információt tartalmaz, amely azt jelölõ típusinformációtól függ, hogy a vezérlõinformáció CAV-hoz vagy CLV-hez van társítva. A jelen találmány egy másik vonatkozása szerint rögzítési közeg, amely magában foglal legalább egy rögzítési réteget, amely rögzítésre alkalmas területtel és elõre rögzített területtel van ellátva, ahol is az elõre rögzített terület külön-külön el van látva lemezinformációval az egyes rögzítési sebességeknek és/vagy az egyes rögzítési rétegeknek megfelelõen, és ahol is a benne lévõ lemezinformáció fajtáját azonosító azonosítóinformáció, valamint a benne lévõ azonosítóinformációhoz társított írásistratégia-információ van kialakítva a lemezinformációhoz. A jelen találmány egy másik vonatkozása szerint optikai lemez, amely magában foglal legalább egy vagy több rögzítési réteget, ahol is vezérlõinformáció van kialakítva az egyes rögzítési rétegeknek és/vagy az egyes rögzítési sebességeknek megfelelõen, ahol is egy, a vezérlõinformáció típusát azonosító azonosítóinformáció, valamint az azonosítóinformációhoz társított írásistratégia-paraméterek vannak rögzítve a vezérlõinformáción belül. 2

3 1 HU T2 2 A jelen találmány egy másik vonatkozása szerint eljárás adatnak rögzítési közegre való rögzítésére, amelynek során több vezérlõinformációt olvasunk, amelyek külön-külön vannak rögzítve az egyes rögzítési sebességeknek megfelelõen a rögzítési közeg kezelési (menedzsment) területén belül, azonosítóinformációt ellenõrzünk, amely az egyes vezérlõinformációkon belül rögzített vezérlõinformáció-típust azonosít, és adat rögzítését hajtjuk végre egy vonatkozó rögzítési sebességhez társított írásistratégia-információn alapulóan az azonosítóinformációból. A jelen találmány egy másik vonatkozása szerint eljárás adatnak rögzítési közegre való rögzítésére, amelynek során azonosítunk egy bizonyos vezérlõinformációt olyan azonosítóinformáción alapulóan, amely vezérlõinformáció típusát azonosítja, ahol is a vezérlõinformáció van bizonyos rögzítési sebességhez és/vagy bizonyos rögzítési réteghez társítva azért, hogy referenciainformációt biztosítson adat rögzítéséhez vagy olvasásához, az azonosítóinformáció azonosítja, hogy a vezérlõinformáció CLV-hez vagy CAV-hoz van alkalmazva, és adatot rögzítünk a CLV-hez vagy a CAV-hoz alkalmazandó vezérlõinformációba foglalt írásistratégia-paraméterek alkalmazásával az azonosítási lépés eredményeként. A jelen találmány egy másik vonatkozása szerint berendezés adatnak rögzítési közegre való rögzítésére, amely magában foglal egy, a rögzítési közeg kezelési területén belül lévõ legalább egy rögzítési sebességhez társított több vezérlõinformációt olvasó író-olvasó fejet; és kontrollert, amely vezérlõinformáció-típust ellenõriz azonosítóinformáción alapulóan, hogy azonosítsa, hogy a vonatkozó vezérlõinformáció CLVhez vagy CAV-hoz van alkalmazásban, kiolvassa az ellenõrzési lépés eredményeként a vonatkozó vezérlõinformációba befoglalt írási stratégiát, és végrehajtja az adat rögzítését a kiolvasott írási stratégia alkalmazásával. Meg kell érteni, hogy a jelen találmánynak mind az elõbbi általános leírása, mind a következõ részletes leírása csak példakénti és magyarázó jellegû, és arra szolgál, hogy jobban elmagyarázzuk az igényelt találmányt A rajz rövid leírása A csatolt rajz amelyet azért foglaltunk a leírásba, hogy a találmány jobb megértését szolgálja, és amely ebbe a bejelentésbe befoglalásra került, és annak a részét képzi a találmány megvalósítási módját (megvalósítási módjait) szemlélteti, és a leírással együtt a találmány alapgondolatának magyarázatául szolgál. A rajzon az 1. ábra a jelen találmánynál alkalmazható egyrétegû lemez diagramja; a 2. ábra a találmánynál alkalmazható kétrétegû lemez diagramja; a 3. ábra kezelési (menedzsment) terület diagramja, ahol a jelen találmány szerinti vezérlõinformáció rögzítve van, amelynél egy vonatkozó részen elhelyezkedõ lemezinformáció formátuma vázlatosan bemutatásra kerül; a 4. ábra a jelen találmány egy megvalósítási módjának megfelelõen rögzített vezérlõinformáció diagramja; az 5. ábra a jelen találmány egy megvalósítási módjának megfelelõen rögzített, a 4. ábrán lévõ vezérlõinformáción belüli írási stratégia diagramja; a 6. ábra a jelen találmány egy másik megvalósítási módjának megfelelõen rögzített vezérlõinformáció diagramja; a 7. ábra a jelen találmány egy további megvalósítási módjának megfelelõen rögzített vezérlõinformáció diagramja; a 8. ábra a jelen találmány további megvalósítási módjának megfelelõen rögzített, a 7. ábrán lévõ vezérlõinformáción belüli írási stratégia diagramja; a 9. ábra a jelen találmány említett további megvalósítási módjának megfelelõen rögzített, a 7. ábrán lévõ vezérlõinformáción belüli írási stratégiára vonatkozó egy másik példa diagramja; a 10. ábra a jelen találmány egy másik megvalósítási módjának megfelelõen rögzített vezérlõinformáció diagramja; a 11. ábra a jelen találmány egy másik további megvalósítási módjának megfelelõen rögzített, a 10. ábrán lévõ vezérlõinformáción belüli írási stratégia diagramja; és a 12. ábra egy, a jelen találmány szerinti optikai lemezes rögzítõ-reprodukáló berendezés tömbvázlata. A találmány megvalósításának legjobb módja Most a jelen találmány elõnyben részesített megvalósítási módjaira fogunk részletesen hivatkozni, amelyekre vonatkozó példák a csatolt rajzon kerültek szemléltetésre. Ahol csak lehetséges, ugyanazt a hivatkozási számot fogjuk alkalmazni mindenütt a rajzon ahhoz, hogy ugyanazon vagy hasonló részekre hivatkozzunk. A jelen találmánynak megfelelõ optikai lemezre vonatkozó példaként a Blu-ray lemezt vesszük. Emellett azonban a jelen találmány alapgondolata, amely azzal jellemezhetõ, hogy az optikai lemez a rárögzített vezérlõinformációjával rendelkezik, alkalmazható az alábbi és a hasonló lemezekre: DVD-RAM, DVD¹RW, DVD+RW, DVD¹R, DVD+R. Habár az itt alkalmazott terminológia a legnagyobb részét tekintve jól ismert, néhány kifejezést a bejelentõ választott, és ilyeténképpen a jelen találmányt a terminológia olyan szándékolt jelentésével kell értelmezni, ahogy azt a bejelentõ alkalmazza. Például egy lemez vezérlõinformációja a lemez egy meghatározott területére, azaz egy rögzítésre alkalmas területére van rögzítve, vagy egy elõre rögzített területre, amely néha mint préselt réteg ismeretes, és amelyre gyártói adatok vannak rögzítve, és ahová további rögzítés nem lehetséges, és amely a rögzített le- 3

4 1 HU T2 2 mez lejátszásához szükséges információt foglalja magában. A lemezvezérlõ információ a Blu-ray lemeztechnológia vonatkozásában lemezinformáció ( disc information ) vagy Dl néven szerepel, azonban jellemzõen mint fizikaiformátum-információ ( physical format information ) hivatkozunk rá a DVD-RAM, DVD¹RW, DVD+RW, DVD¹R, DVD+R lemezeknél. Így nyilvánvalónak kell lennie, hogy a jelen találmány mûszaki háttere azonos mértékben alkalmazható a fizikaiformátum-információra. Mindemellett a jelen találmány szerinti lemezinformáció mint információ meghatározatlan egysége van rögzítve, amely például mint elsõ vagy második információ vehetõ számításba. A jelen találmány azzal van jellemezve, hogy írási stratégia (write strategy, WS) van rögzítve, együttmûködésben olyan információval, amely lemezinformáció egy fajtáját azonosítja az írási stratégiának (WS) lemezinformáción belüli rögzítése során, több írásistratégia-típus közül az egyik kiválasztott módon rögzítve van lemez gyártásánál, és rögzítõ-reprodukáló készülék (12. ábra) a lemezinformáción belül rögzített írási stratégiához (WS) fordulva hajtja végre a rögzítést-reprodukálást. Elõnyös módon a jelen találmány leírása során használt írási stratégia (WS) jelentését a következõképpen lehet részletesen elmagyarázni. Fontolóra véve az írási stratégia (WS) jelentését, a rögzítési réteg valamely közegtulajdonsága azáltal kerül általában módosításra, hogy lézersugarat alkalmazunk az optikai lemezen belüli rögzítési rétegre egy író-olvasó fej ( 11 a 12. ábrán) segítségével azért, hogy arra való rögzítést hajtsunk végre. Ezért meg kell határozni a lézersugár erejét (írási teljesítményét), az írási teljesítmény alkalmazásának idejét és a hasonlókat. A rögzítéséhez társítható, fentiek szerint meghatározandó különbözõ fajtájú információt írási stratégiának (WS) nevezzük általában, és egy meghatározott írási stratégián (WS) belül rögzített meghatározott tartalmat írásistratégia- (WS) paramétereknek nevezzük. A jelen találmánynál használt írásistratégia- (WS) információ az írási stratégiához (WS) társított teljes információt jelenti. És a WS paraméterek jelentik a WS¹t kialakító elemeket és meghatározott számértékeket, és azok bizonyos fajtájú WS információk. Így a WS információ olyan teljes körû jelentéskörrel bír, amely magában foglalja a fenti leírt WS típust, WS jelzõt, amely késõbb kerül elmagyarázza, és a hasonlókat, csakúgy minta WS paramétereket. És az írási stratégia (WS) különféle módokon lehet rögzítve. Ahogy a lemezek sûrûsége egyre inkább nagymértékû, és nagyobb sebességgel kell futniuk, úgy az írási sebesség, azaz a lemez fordulatszáma, csakúgy mint a rögzítési réteg közegtulajdonságai jelentõs mértékben befolyásolásra kerülnek. Így pontosabb rendszerre van szükség. És a különféle írási stratégiák (WS) például az alább következõ módon magyarázhatóak el. Elõször is van olyan rendszer, amely a rögzítési réteg közegen kialakított rögzítési jel (recording mark) méreténél (n) eggyel kisebb rögzítési impulzussal rendelkezik, amelyet (n 1) WS¹nek lehet hívni. Másodszor van olyan rendszer, amely olyan rögzítési impulzussal rendelkezik, amelynek mérete a rögzítési jel méretének (n) felét teszi ki, amelyet n/2 WS¹nek lehet hívni. Emellett új írási stratégiákat (WS) fejlesztenek ki folyamatosan. Az írási stratégiák (WS) különbözõ típusainak vonatkozásaiban, amikor az írási stratégiák (WS) különbözõ rendszerei léteznek, ahogy az írási stratégiáknál (WS) alkalmazott paraméterek különböznek egymástól, a lemezgyártó kiválaszt egy bizonyos WS¹t ahhoz, hogy megvizsgálja az írási teljesítményt az írásistratégia-paramétereknek megfelelõen, majd rögzíti a vizsgálat eredményét a WS paraméterek mezõben egy bizonyos területen a lemezinformáción belül. Mindemellett az adatoknak lemezre való rögzítésére szolgáló eljárásként létezik az állandó lineáris sebességû (constant linear velocity) eljárás (amelyet ezután CLV-nek rövidítünk), valamint az állandó szögsebességû (constant angular velocity) eljárás (amelyet a továbbiakban CAV-nek rövidítünk). A CLV-eljárás ugyanazt a lineáris sebességet alkalmazza a lemez belsõ és külsõ kerületi területeinél ahhoz, hogy végrehajtsa a rögzítést egyetlen rögzítési sebesség mellett. A CAV-eljárás ugyanazt a fordulatszámot alkalmazza a lemez belsõ és külsõ kerületénél, miáltal a lineáris sebesség a lemeznek az aránylag kisebb forgási sugárral rendelkezõ külsõ kerületénél gyorsabban növekszik, mint a lemeznek az aránylag nagyobb forgási sugárral rendelkezõ belsõ kerületénél. Amikor a sugarakat a belsõ és külsõ kerületnél egymással összehasonlítjuk, mintegy 2,4-szeres különbség van a lemez belsõ és külsõ kerületének rögzítési sebessége között. Így CAV-rendszer megvalósításakor a rögzítés mintegy 2,4 sebességgel kerül végrehajtásra a külsõ kerületen, és 1 sebesség mellett a belsõ kerületen. Például a rögzítés a belsõ kerületen 4 sebesség mellett kerül végrehajtásra, míg a külsõ kerületen mintegy 9,6 sebességgel kerül végrehajtásra. Mivel nagy különbség van a lemez belsõ és külsõ kerületének rögzítési sebessége között, ezért alkalmazás céljából szükség van optimális rögzítési sebesség és írási stratégia (WS) kiválasztására a lemez minden egyes helyénél ahhoz, hogy végrehajtsuk az ott történõ rögzítést. Így a CAV-eljárás a lineáris sebesség (írási sebesség) mintegy három fajtájára vonatkozó definíciót követel meg, mint pl. 1 lineáris sebesség, 1,7 lineáris sebesség és 2,4 lineáris sebesség, amelyeket egyfajtájú rögzítésisebesség-csoportnak lehet hívni, és a definiált rögzítési sebességek mindegyikéhez írási stratégiát (WS) kell rögzíteni a lemezinformáción belül. Az 1. és 2. ábra a jelen találmány szerinti optikai lemezek strukturális diagramjai, amelyeknél a rögzítésre alkalmas optikai lemez elég, hogy a jelen találmánynál alkalmazható optikai lemez legyen. Mindemellett a rögzítésre alkalmas lemez újraírható optikai lemez, egyszer írható optikai lemez és a hasonlók közül bármelyik lehet. Az 1. ábra egy egyrétegû lemez strukturális diagramja, amely a jelen találmány szerinti 1 rögzítési réteggel rendelkezik. 4

5 1 HU T2 2 Hivatkozva az 1. ábrára bevezetõterület van kialakítva az optikai lemez belsõ kerületi területén lévõ kezelési (menedzsment) területként, míg kivezetõterület van kialakítva az optikai lemez külsõ kerületi területén lévõ kezelési területként. Pontosabban egy elõre rögzített terület és egy újraírható vagy egyszer írható terület van egymástól elkülönítve a lemez belsõ kerületi területén belül. Az elõre rögzített terület olyan ( préselt területnek hívott) terület, ahol az adatok már a lemez gyártásakor felírásra kerülnek, miáltal a felhasználó vagy a rendszer nem tud adatírást végrehajtani egyáltalán az elõre rögzített területen. BD¹RE vagy BD¹WO esetén az elõre rögzített területet PIC- (permanent information and control data: állandó információ és vezérlõadat) területnek nevezzük. És a fent leírt lemezinformáció (amelyet ezután DI-nek nevezünk) a lemezre való rögzítéshez szükséges információként a PIC-területre van rögzítve. Adatterületen van kialakítva a felhasználói adatterület, ahol a felhasználó valós adatai rögzítésre kerülnek, valamint ISA és OSA tartalékterületek egy-egy kialakuló hibás terület helyettesítésére. Pontosabban TDMA (temporary defect management area: ideiglenes hibakezelési terület) van kialakítva hibakezelés (defect management) és általános kezelés információjának rögzítése céljából az olyan egyszer hívható optikai lemezekhez, mint például a BD¹WO. Újraírható BD (BD¹RE) esetén TDMA szükségtelen, és így az ilyen területet fenntartott területként hagyjuk meg. A jelen találmánnyal az a szándékunk, hogy a lemez rögzítéséhez, visszajátszásához szükséges vezérlõinformációként lemezinformáció (disc information, Dl) hatékony rögzítésére szolgáló eljárást alkossunk meg az elõre rögzített vagy a rögzítésre alkalmas területen. Nyilvánvaló, hogy az elõre rögzített területen való rögzítési eljárást különbözõképpen kell alkalmazni a különbözõ fajtájú lemezek esetén. BD¹RE vagy BD¹WO esetében az elõre rögzített területként a PICterület kétfázisú nagyfrekvenciás modulált jelek révén van rögzítve, a vonatkozó területen lévõ nagyfrekvenciás modulált jelek egy meghatározott visszajátszási eljárásnak megfelelõen kerülnek lejátszásra, és az információt a visszajátszásból nyerjük ki. A 2. ábra kettõs rögzítési réteggel rendelkezõ kétrétegû lemez diagramja, amelynél egy bevezetõvel kezdõdõ rögzítési réteget Layer 0 elsõ rögzítési rétegnek nevezünk, és egy kivezetõvel záródó rögzítési réteget Layer 1 második rögzítési rétegnek nevezünk. A kétrétegû lemeznél a PIC-terület a lemez belsõ kerületi területének bevezetõ- és kivezetõterületeinél van kialakítva, és ugyanolyan tartalmú lemezinformáció (Dl) van rögzítve a PIC-területen. A 3. ábra az 1. ábrán vagy a 2. ábrán bemutatott lemezen lévõ PIC-terület strukturális diagramja. Ahogy a leírás korábbi részében említettük, ez azt jelenti, hogy az információ újrarendezhetõ úgy, mint a 3. ábrán a PIC-terület struktúrája, amikor a nagyfrekvenciás modulált PIC-területen belüli információt megszerezzük Az alábbiakban részletesen elmagyarázunk egy, a PIC-területen lévõ lemezinformáció (Dl) kialakítására vonatkozó eljárást. A BD¹RE vagy BD¹WO esetén egy klaszter (cluster) reprezentálja a legkisebb rögzítési egységet, ötszáznegyvennégy klaszter együttesen alakít ki egy töredéket (fragment) egy felsõbb rögzítési egységként, és összesen öt töredék együttesen alakítja ki a PIC-területet. A lemezinformáció az IFO elsõ töredék elülsõ klaszterére van rögzítve. A lemezinformáció többszörösen van rögzítve: rögzítési rétegenként és az adott optikai lemez által megengedett írási sebességenként, és egy-egy lemezinformáció egyszáztizenkettõ bájtot foglal magában. Pontosabban a 112 bájttal kialakított lemezinformációt lemezinformáció- (Dl) keretnek [disc information (Dl) frame] hívjuk. Mindemellett a lemezinformációnak ugyanaz a tartalma ismételten rögzítve van a többi töredék egyes elülsõ klaszterein, miáltal leküzdhetõvé válik a lemezinformáció elvesztése. A vonatkozó rögzítési réteget reprezentáló információ, az írási sebességet reprezentáló információ és az írási sebességnek megfelelõ írásistratégia-információ van rögzítve minden egyes lemezinformáción belül. Így az ilyen információt a vonatkozó optikai lemez rögzítése vagy reprodukálása során hasznosítjuk, lehetõvé téve ezáltal, hogy optimális írási teljesítményt biztosítsunk rögzítési rétegenként és írási sebességenként. A lemezinformáción belül elhelyezkedõ lemezinformáció-típushoz társított írási stratégia (WS) írására vonatkozó eljárás különféle megvalósítási módjait magyarázzuk el az alábbiakban a ábrákra hivatkozással a jelen találmánynak megfelelõen. A 4. ábra a jelen találmány egy kiviteli alakjának megfelelõ optikai lemez lemezinformációjának rögzítését szemléltetõ diagram, amelyen a lemezinformáció struktúrája vázlatosan került bemutatásra. Hivatkozással a 4. ábrára több lemezinformáció van rögzítve a lemezen belül, az egyes lemezinformációk rögzítési szekvenciája egy sorszám révén van megjelölve, és a rögzítési szekvencia 1 bájt révén van rögzítve. Például a vonatkozó információ a lemezinformáción belül az 5. bájtban van rögzítve, amelyet Dl keret sorszáma Dl blokkban mezõnek nevezünk, és röviden 00h, 01h, 02h, 03h révén jelölünk. Azaz amennyiben az 5. bájt információja 00h, az az 1. lemezinformációt jelenti. És amennyiben az 5. bájt információja 07h, az a 8. lemezinformációt jelenti. Mindemellett az 5. bájt Dl keret sorszáma Dl blokkban jelentése a következõ módon definiálható. Elõször is, amennyiben az 5. bájt információja 00h, úgy a 00h az 1. lemezinformációt jelenti, valamint egy Layer 0 elsõ rögzítési réteg 1 sebességû lemezinformációját. A 01h a 2. lemezinformációt jelenti, valamint a Layer 0 elsõ rögzítési réteg 2 sebességû lemezinformációját. A 02h a 3. lemezinformációt jelenti, valamint a Layer 0 elsõ rögzítési réteg 4 sebességû lemezinformációját. És a 03h a 4. lemezinformációt jelenti, valamint a Layer 0 elsõ rögzítési réteg 8 sebességû lemezinformációját. Természetes módon a rögzítésiréteg-információ és az írásisebesség-informá- 5

6 1 HU T2 2 ció különállóan lehet rögzítve a lemezinformáción belül fenntartott területen. És a lemezinformáció típusának vagy fajtájának azonosítását lehetõvé tevõ azonosítóinformáció van rögzítve az N. bájt képezte meghatározott területen, amelyet Dl típus mezõnek nevezünk a lemezinformáción belül. Mindemellett a vonatkozó lemezinformáció típusával együtt mûködõ írási stratégia (WS) van rögzítve egy másik meghatározott területen, például az írási stratégia paramétereknek nevezett mezõben, azaz az N ~111. bájtokként a lemezinformáción belül. Azaz azonosításra kerül, hogy a vonatkozó lemezinformáció CLV -üzemmódban vagy CAV -üzemmódban van a Dl típus mezõ segítségével, és az írási stratégia (WS) az azonosított információhoz illeszkedõ módon kerül rögzítésre. Például amennyiben ez a CLVüzemmód, úgy egy, csak egyetlen rögzítési sebességhez való WS kerül rögzítésre. Amennyiben ez a CAVüzemmód, úgy egyfajta típusú rögzítésisebesség-csoporthoz (azaz háromfajtájú lineáris sebességhez, mint például 1, 1,7 és 2,4 ) való WS rögzítésére van szükség. És amennyiben a lemezinformáció típusát azonosító információ például b, ez azt jelenti, hogy CLV lemezinformációt (Dl) definiál. Amennyiben b, ez azt jelenti hogy CAV lemezinformációt (Dl) definiál. Az 5. ábra lemezinformáció rögzítésének példakénti eljárását mutatja be lemezinformáció-típus azonosítására szolgáló azonosítóinformáció rögzítése esetén a lemezinformáción belül az N. bájtban, úgy, mint a 4. ábrán, amelyen egyetlen Layer 0 rögzítési réteg kerül bemutatásra a magyarázat megkönnyítése érdekében. És természetes módon az eljárás ugyanilyen módon alkalmazható akár akkor is, amennyiben több rögzítési réteg van. A jelen találmány szerinti lemezinformáció, ahogy a leírás korábbi részében említettük, olyan információ, amelyet a lemez gyártója rögzít a vonatkozó lemez jellemzõiként a lemezen belüli egy elõre rögzített területre. Egy-egy írási stratégia (WS), amellyel a lemez rendelkezik, úgy definiálható, hogy a rögzítõ-reprodukáló készülék (12. ábra) hasznosítani tudja azt a rögzítés-reprodukálás tényleges végrehajtása során. Így a lemezinformáció rögzítésénél a lemez gyártója elõnyösen meghatároz egy alkalmazható írási sebességet rögzítési rétegenként, majd azonosítóinformációt rögzít az N. bájton, amely azt jelzi, hogy a meghatározott írási sebesség a CLV- vagy a CAV-eljárásnak felel meg. Így az írási stratégia (WS), amely együtt mûködik az azonosítóinformációval, a CLV- vagy CAV-üzemmódnak megfelelõen van azonosítva, és az L ~111. bájton kell rögzíteni. Például az 1. rögzítési réteg 1 sebességû lemezinformációja 00h-ban van rögzítve mint lemezinformációs szekvencia, a lemezinformáció-típus CAVüzemmódot jelent, és az írási stratégia (WS) együttmûködik ezzel úgy, hogy CAV WS van kiválasztva rögzítésre. Az 1. rögzítési réteg 2 sebességû lemezinformációja van rögzítve 01h-ban, a lemezinformáció típusa CLV-üzemmódot jelent, és az írási stratégia (WS) együtt mûködik ezzel úgy, hogy CLV WS van kiválasztva rögzítésre. Az 1. rögzítési réteg 4 sebességû lemezinformációja 02h-ban van rögzítve, a lemezinformáció típusa CLV-üzemmódot jelent, és az írási stratégia (WS) együtt mûködik ezzel úgy, hogy CLV WS kerül kiválasztásra rögzítésre. Az 1. rögzítési réteg 8 sebességû lemezinformációja van rögzítve 03h-ban, a lemezinformáció típusa CAV-üzemmódot jelent, és az írási stratégia (WS) együtt mûködik ezzel úgy, hogy CAV WS kerül kiválasztásra rögzítésre. Ebben az esetben a CLV vagy CAV WS azt jelenti, egy írási stratégia (WS) van kiválasztva a lemez gyártója által. CLV esetén az írási stratégia egyfajta írási sebességhez lesz alkalmazva. CAV esetén az írási stratégia több írási sebességhez lesz alkalmazva egyfajtájú írásisebesség- vagy rögzítésisebesség-csoporthoz. A 6. ábra vezérlõinformációnak a jelen találmány egy másik megvalósítási módja szerinti rögzítésének diagramja. Összehasonlítva a 4. ábrán látható megvalósítási móddal, a 6. ábra azt mutatja, hogy a CAVüzemmódhoz bizonyos azonosítás felosztásra került úgy, hogy a lemezinformáción belüli N. bájtba írt Dl típus mezõnél kerüljön alkalmazásra. Azaz abban az esetben, ha a vonatkozó lemezinformáció CAV-üzemmódot jelent, ez fel van osztva azért, hogy azonosítsa, hogy hány sebességet ad meg az írási stratégia (WS). Így a Dl típus mezõ az alábbiak szerint definiálható. Amennyiben az N. bájtban rögzített Dl típus mezõ b, ez CAV-üzemmódot jelent, és az N~111. bájtokba rögzített írási stratégia (WS) úgy van rögzítve, hogy egyetlen fajtájú sebességnek feleljen csak meg. Amennyiben az N. bájtba rögzített Dl típus mezõ b, ez CAVüzemmódot jelent, és az N~111. bájtokba rögzített írási stratégia (WS) úgy van rögzítve, hogy kétfajtájú sebességnek feleljen meg. Amennyiben az N. bájtba rögzített Dl típus mezõ b, ez CAV-üzemmódot jelent, és az N~111. bájtokba rögzített írási stratégia (WS) úgy van rögzítve, hogy háromfajtájú sebességnek feleljen meg. Általában CAV-üzemmód esetén a megfelelõ lemezinformáció háromfajtájú sebességre vonatkozó írási stratégiával rendelkezik. Mégis a Dl típus mezõ fent elmagyarázott definíciója lehetõvé teszi a lemez gyártója számára, hogy kivédje a különféle írási stratégiákkal való foglalkozásból adódó problémákat. És a Dl típus mezõ fent elmagyarázott definíciója lehetõvé teszi a lemezes rögzítõ-reprodukáló készülék gyártója számára, hogy csak egyetlen írási stratégiával (WS) bíró olcsó terméket fejlesszen ki. A 7. ábra vezérlõinformáció rögzítésének diagramja a jelen találmány egy további megvalósítási módja szerint, amelynél lemezinformáció fajtájának azonosítására szolgáló információ van rögzítve lemezinformáción belül a 4. ábra megvalósítási módjához hasonlóan együtt olyan másik információval, amely a végül használt írási stratégia (WS) típusának azonosítását teszi lehetõvé. Hivatkozással a 7. ábrára az írási stratégia (WS) típusának azonosítását lehetõvé tevõ információ arra 6

7 1 HU T2 2 szolgál, hogy azonosítsa, hogy több meghatározott írási stratégia (WS) közül melyik lett kiválasztva használatra a lemez gyártója által, míg lemezinformáció típusának azonosítására szolgáló eljárás lehetõvé teszi annak azonosítását, hogy a vonatkozó lemezinformáció CLV-üzemmódban vagy CAV-üzemmódban van¹e. Például, ahogy a leírás korábbi részében említettük, különféle írási stratégiák létezhetnek, mint például az (n 1) WS, az n/2 WS stb., és amelyek mint WS¹1 1. WS, WS¹2 2. WS és WS¹K K. WS vannak definiálva. És az írási stratégia típusát azonosító információ (amelyet WS típusának hívunk), amely a lemez gyártója révén van kiválasztva, a lemezinformáción belül rögzítésre kerül. Ezt a 4. ábra megvalósítási módjával való összehasonlítás révén magyarázzuk el a következõk szerint. Elõször is egy írási stratégia (WS) típusa mezõt adunk hozzá a 4. ábra megvalósítási módjának P. bájtjához úgy, hogy az L~111. írási stratégia (WS) az N. bájtban lévõ lemezinformációval és a P. bájtban lévõ írásistratégia- (WS) típussal együtt mûködve van rögzítve. Azaz, ez a következõk szerint definiálható. Amennyiben b van írva a P. bájtba, ez a WS¹1 1. WS¹t jelenti. Amennyiben b van írva a P. bájtba, ez a WS¹2 2. WS¹t jelenti. És amennyiben XXXX XXXXb van írva a P. bájtba, ez a WS¹K K. WS¹t jelenti. A 8. ábra írási stratégia vezérlõinformáción belül való rögzítésének diagramja a jelen találmánynak a 7. ábrán lévõ további megvalósítási módjának megfelelõen, és a 9. ábra írási stratégia vezérlõinformáción belül való rögzítésére vonatkozó egy másik példa diagramja a jelen találmánynak a 7. ábrán lévõ további megvalósítási módjának megfelelõen. A 8. ábra azt mutatja be, hogy lemez gyártója egy bizonyos írási stratégiát (WS) rögzít opcionális jelleggel az összes írási sebességhez több írási stratégia (WS) közül egynek a rögzítése során. Hivatkozással a 8. ábrára a lemezinformáció N. bájtja a lemezinformáció típusát jelöli, a lemezinformáció P. bájtja az írási stratégia (WS) típusát jelöli, és egy az N. és P. bájtok együttmûködésével eldöntött írási stratégiához (WS) társított paraméterek az L~11. bájtban vannak rögzítve. Például az 1. rögzítési réteg 1 sebességû lemezinformációja a 00h-ban van rögzítve lemezinformációszekvenciaként, a lemezinformáció típusa CAV-üzemmódot jelent, az írási stratégia (WS) típusa WS¹1 1. WS¹t jelent, és az írási stratégia (WS) együtt mûködik velük úgy, hogy CAV WS¹1 kerül kiválasztásra rögzítésre. Az 1. rögzítési réteg 2 sebességû lemezinformációja a 01h-ban van rögzítve, a lemezinformáció típusa CLV-üzemmódot jelent, az írási stratégia (WS) típusa WS¹1 1. WS¹t jelent, és az írási stratégia (WS) úgy mûködik együtt velük, hogy CLV WS¹1 kerül kiválasztásra rögzítésre. Az 1. rögzítési réteg 4 sebességû lemezinformációja a 02h-ban van rögzítve, a lemezinformáció típusa CLV-üzemmódot jelent, az írási stratégia (WS) típusa WS¹2 2. WS¹t jelent, és az írási stratégia (WS) együtt mûködik velük úgy, hogy WS¹2 CLV kerül kiválasztásra rögzítésre. Az 1. rögzítési réteg 8 sebességû lemezinformációja a 03h-ban van rögzítve, a lemezinformáció típusa CAV-üzemmódot jelent, az írási stratégia (WS) típusa WS¹2 2. WS¹t jelent, és az írási stratégia (WS) együtt mûködik velük úgy, hogy CAV WS¹2 kerül kiválasztásra rögzítésre. A 9. ábra azt mutatja be, hogy több írási stratégia (WS) van rögzítve lemezinformáción belül, amelyeknél egy kötelezõ írásistratégia- (WS) típus van rögzítve egy bizonyos meghatározott írási sebességhez (például 1 sebesség), azonban a lemez gyártója egy-egy bizonyos írási stratégiát (WS) rögzít opcionális jelleggel a többi írási sebességhez. Így a 9. ábra szerinti eljárás abban különbözik a 8. ábra szerinti eljárástól, hogy egy írásistratégia- (WS) típus kötelezõ módon van kijelölve azáltal, hogy korlátozás van állítva a lemez gyártójának lehetõségei elé egy bizonyos írási sebességhez (1 sebesség). Ez lehetõvé teszi a lemezes rögzítõ-reprodukáló készülék (12. ábra) gyártója számára, hogy olyan egyszerû terméket gyártson, amely csak egyetlen írásistratégia- (WS) típussal bír. Például az 1. rögzítési réteg 1 sebességû lemezinformációja a 00h-ban van rögzítve lemezinformációszekvenciaként, a lemezinformáció-típus CAV-üzemmódot jelent, az írásistratégia- (WS) típus WS¹1 1. WS¹t jelent, és az írási stratégia (WS) együtt mûködik velük úgy, hogy CAV WS¹1 kerül kiválasztásra kötelezõ módon rögzítés céljából. Az 1. rögzítési réteg 2 sebességû lemezinformációja van rögzítve a 01h-ban, a lemezinformáció típusa CLV-üzemmódot jelent, az írási stratégia (WS) típusa WS¹1 1. WS¹t jelent, és az írási stratégia (WS) együtt mûködik velük úgy, hogy CLV WS¹1 kerül kiválasztásra rögzítésre. Az 1. rögzítési réteg 4 sebességû lemezinformációja a 02h-ban van rögzítve, a lemezinformáció típusa CLV-üzemmódot jelent, az írási stratégia (WS) típusa WS¹2 2. WS¹t jelent, és az írási stratégia együtt mûködik velük úgy, hogy CLV WS¹2 van kiválasztva rögzítésre. Az 1. rögzítési réteg 8 sebességû lemezinformációja a 03h-ban van rögzítve, a lemezinformáció-típus CAV-üzemmódot jelent, az írásistratégia- (WS) típus WS¹2 2. WS¹t jelent, és az írási stratégia (WS) együtt mûködik velük úgy, hogy CAV WS¹2 kerül kiválasztásra rögzítésre. A 10. ábra vezérlõinformáció rögzítésének diagramja a jelen találmány egy másik további megvalósítási módjának megfelelõen, amelynél a CAV-üzemmódhoz bizonyos azonosítás felosztásra került azért, hogy a lemezinformáción belül az N. bájtba írt Dl típus mezõnél legyen alkalmazva, és amelynél egy írásistratégia- (WS) típust kijelölõ információ ugyancsak rögzítésre kerül. Hivatkozással a 10. ábrára, abban az esetben, amikor a vonatkozó lemezinformáció CAV-üzemmódot jelent, az fel van osztva úgy, hogy azonosítsa, hogy hány sebességet alkalmaz egy-egy írási stratégia (WS). Így a Dl típus mezõ a következõk szerint definiálható. Amennyiben az N. bájtba rögzített Dl típus b, ez CAV-üzemmódot jelent, és az L~111. bájtokba rögzített írási stratégia (WS) úgy van rögzítve, 7

8 1 HU T2 2 hogy csak egyetlen fajtájú sebességnek feleljen meg. Amennyiben az N. bájtba rögzített Dl típus mezõ b, ez CAV-üzemmódot jelent, és az L~111. bájtba rögzített írási stratégia (WS) úgy van rögzítve, hogy kétfajtájú sebességnek feleljen meg. Amennyiben az N. bájtba rögzített Dl típus mezõ b, ez CAV-üzemmódot jelöl, és az L~111. bájtba rögzített írási stratégia (WS) úgy van rögzítve, hogy háromfajtájú sebességnek feleljen meg. Mindamellett egy írási stratégia (WS) típusa mezõ van hozzáadva a P. bájhoz a lemezinformáción belül úgy, hogy L~111. írási stratégia (WS) van rögzítve, együtt mûködve az N. bájtban lévõ lemezinformáció-típussal és a P. bájtban lévõ írásistratégia- (WS) típussal. Azaz, ez a következõk szerint definiálható. Amennyiben b van írva a P. bájtba, ez a WS¹1 1. WS¹t jelenti. Amennyiben b van írva a P. bájtba, ez a WS¹2 2. WS¹t jelenti. És amennyiben XXXX XXXXb van írva a P. bájtba, ez a WS¹K K. WS¹t jelenti. A 11. ábra a vezérlõinformáción belül írási stratégia rögzítésének diagramja a jelen találmánynak a 10. ábrán látható egy másik további megvalósítási módjának megfelelõen. Hivatkozással a 11. ábrára b van írva az N. bájt Dl típus mezõjébe, hogy az CLV-üzemmódot jelentsen b van írva a P. bájt írási stratégia (WS) típusa mezõjébe azért, hogy az a WS¹1 1. WS¹t jelentse. Az 5. bájt 00h, hogy az elsõ rögzítési réteg 1 sebességû lemezinformációját jelentse. És az N. és P. bájtokkal együtt mûködõ bizonyos írási stratégia (WS) van írva a lemezen belül az L~111. bájtokba. Mivel az egy CLV-üzemmód, egyfajtájú sebességhez tartozó írási stratégia (WS) van rögzítve. Mivel ez a WS¹1 1. WS, így az (n 1) WS típusú paraméterek vannak definiálva például. Ennek megfelelõen a lemez gyártója optimális értékeket rögzít a vonatkozó lemezre. Amennyiben a Dl típus mezõ (N. bájt) b-re van állítva, hogy CAV-üzemmódot jelentsen, vagy amennyiben az írási stratégia (WS) típusa mezõ b-re van állítva, hogy a WS¹2 2. WS¹t jelentse, úgy nyilvánvaló, hogy az L~111. bájtokba írt írási stratégia (WS) paramétereket új, a 11. ábrán meghatározott, vagy a vonatkozó paraméterek értékétõl eltérõ tartalomként kell rögzíteni. A 12. ábra egy, a jelen találmánynak megfelelõ optikai lemezes rögzítõ-reprodukáló készülék tömbvázlata. Hivatkozással a 12. ábrára, a jelen találmánynak megfelelõ rögzítõ-reprodukáló berendezés magában foglal optikai lemezen rögzítést-reprodukálást végrehajtó 10 rögzítõ-reprodukálót, valamint a 10 rögzítõreprodukálót vezérlõ 20 vezérlõegységet. A 20 vezérlõegység bizonyos területre vonatkozó rögzítési vagy lejátszási parancsot ad, és a 10 rögzítõreprodukáló végrehajtja a rögzítést-reprodukálást a 20 vezérlõegység parancsának megfelelõ bizonyos területen. Pontosabban a 10 rögzítõ-reprodukáló magában foglal külsõ eszközzel történõ kommunikációt végrehajtó 12 interfészegységet, az optikai lemezre közvetlenül adatot rögzítõ vagy az adatot reprodukáló 11 író-olvasó fej egységet, a 11 író-olvasó fej egységtõl annak érdekében lejátszott jelet fogadó 13 adatfeldolgozót, hogy azt a szükséges jellé visszaállítsa, vagy amely modulációt végez, hogy rögzítendõ jelet az optikai lemezre rögzítendõ jellé alakítson, az optikai lemezrõl megfelelõ módon jelet kiolvasó vagy a 11 író-olvasó fej egységet úgy vezérlõ 14 szervoegységet, hogy jelet rögzítsen az optikai lemezre megfelelõ módon, kezelési (menedzsment) információt amely magában foglal vezérlõinformációt és adatokat ideiglenesen tároló 15 memóriát, valamint a 10 rögzítõ-reprodukálón belül elhelyezkedõ fent leírt elemek vezérléséért felelõs 16 mikroszámítógépet. Ipari alkalmazhatóság Optikai lemez lemezinformáció-rögzítési folyamata a jelen találmánynak megfelelõen a következõk szerint magyarázható el részletesen. Mindenekelõtt, amint egy optikai lemez behelyezésre kerül a rögzítõ-reprodukáló készülékbe, a lemezen belüli teljes lemezkezelési információ kiolvasásra kerül, hogy ideiglenesen a 10 rögzítõ-reprodukáló 15 memóriájában tárolásra kerüljön. És az optikai lemez rögzítése-reprodukálása érdekében különféle fajtájú lemezkezelési információ kerül alkalmazásra. Pontosabban a 15 memóriában tárolt kezelési információ magában foglalja a jelen találmány szerinti lemezinformációt. Így a lemezinformáción belül rögzített lemezinformáció-típus azonosítására szolgáló információ, az írási stratégia (WS) azonosítására szolgáló információ, és az ezekkel együtt mûködõ írásistratégia-paraméterértékek kiolvasásra kerülnek a 15 memóriában való ideiglenes tárolás céljából. Amennyiben szándék merül fel az optikai lemezen belül egy bizonyos tartományra való rögzítés végrehajtására, a 20 vezérlõegység az ilyen szándékot írási paranccsá formálja, majd elküldi azt a 10 rögzítõ-reprodukálónak, együtt az írandó írási helyzetinformációra vonatkozó adatokkal. Az írási parancs fogadása után a 16 mikroszámítógép a 15 memóriában tárolt kezelési információból (különösen a lemezinformáció segítségével) eldönti a vonatkozó írási sebességet, amely egy, az optikai lemezen belüli területnél alkalmazásra kerül, majd végrehajtja az írási parancsot az optimális írási teljesítmény megtalálása által, amely a kiválasztott írási sebességhez tartozó írási stratégiához (WS) való fordulás révén történik. Ennek megfelelõen a jelen találmány különféle eljárásokat biztosít vezérlõinformáció kialakítására, megbirkózva a nagy sûrûségû optikai lemezeknél a nagyobb írási sebességgel. Pontosabban a lemezinformáción belül írási stratégia (WS) rögzítése során CLV és CAV elkülönülten kerül rögzítésre, miáltal hatékonyan meg lehet birkózni az optikai lemez rögzítésévelvisszajátszásával. Nyilvánvaló lesz a szakember számára, hogy a jelen találmánnyal kapcsolatban különféle módosítások és változtatások hajthatóak végre. Így szándékaink szerint a jelen találmány magában foglalja a találmány ilyen módosításait és változatait, feltéve, hogy azok a csatolt igénypontok és az azok ekvivalensei által meghatározott oltalmi körön belülre esnek. 8

9 1 HU T2 2 SZABADALMI IGÉNYPONTOK Rögzítési közeg, amely vezérlõinformáció adatstruktúrájával rendelkezik, azzal jellemezve, hogy a vezérlõinformáció egy bizonyos rögzítési sebességhez és egy, a bizonyos rögzítési sebességnél alkalmazható bizonyos írásistratégia-típushoz van társítva, és a vezérlõinformáció tartalmaz típusinformációt annak jelzésére, hogy a vezérlõinformáció állandó lineáris sebességû (CLV) üzemmódban vagy állandó szögsebességû (CAV) üzemmódban alkalmazható, valamint írásistratégia-információt, amely a típusinformációtól függ. 2. Az 1. igénypont szerinti rögzítési közeg, amelynél az írásistratégia-információ magában foglal továbbá az állandó lineáris sebességû (CLV) üzemmódhoz vagy az állandó szögsebességû (CAV) üzemmódhoz társított írásistratégia-paramétereket. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti rögzítési közeg, amelynél a vezérlõinformáció magában foglal továbbá azonosítóinformációt az állandó szögsebességû üzemmódhoz alkalmazható rögzítési sebességek azonosítására, amennyiben a típusinformáció azt jelzi, hogy a vezérlõinformáció az állandó szögsebességû (CAV) üzemmódban alkalmazható. 4. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti rögzítési közeg, amelynél a vezérlõinformáció a vonatkozó rögzítési sebességekhez társított írásistratégia-paramétereket foglalja magában. 5. Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti rögzítési közeg, amelynél a vezérlõinformáció legalább egy rögzítési sebességhez társított írásistratégia-paramétereket foglal magában, amennyiben a típusinformáció azt jelzi, hogy a vezérlõinformáció az állandó lineáris sebességû (CLV) üzemmódban alkalmazható. 6. Az 1 5. igénypontok bármelyike szerinti rögzítési közeg, amelynél a vezérlõinformáció magában foglal továbbá stratégiatípus-információt írásistratégia-típus azonosítása céljából. 7. A 6. igénypontok bármelyike szerinti rögzítési közeg, amelynél a stratégiatípus-információ a rögzítési közegre való rögzítéshez vagy az arról való reprodukáláshoz alkalmazandó legalább két írásistratégia-típus közül egyet azonosít, és amelynél egy elsõ típusú írási stratégia egy n/2 típus, és egy második típusú írási stratégia n 1 típusú, ahol n egy jel hossza, és az egyes írásistratégia-típusok egy vonatkozó jel kialakítására szolgáló írási impulzusok számát reprezentálják. 8. A 7. igénypont szerinti rögzítési közeg, amelynél a meghatározott írásistratégia-típusok egyike elõnyben részesített módon alkalmazható a rögzítési közegre való rögzítés vagy az arról való reprodukálás céljára. 9. A 6. igénypont szerinti rögzítési közeg, amelynél a vezérlõinformációban lévõ, egy elõre meghatározott rögzítési sebességhez tartozó írásistratégia-paraméterek az írásistratégia-típuson alapulóan vannak rögzítve, az írásistratégia-típus a rögzítési közegre való rögzítésre vagy az arról való reprodukálásra vonatkozó preferencia figyelembevételével van meghatározva. 10. A 6. igénypont szerinti rögzítési közeg, amelynél a vezérlõinformáció típusához társított írásistratégia-paraméterek és az írásistratégia-típus vezérlõinformációba vannak foglalva. 11. Eljárás adatnak rögzítési közegen való rögzítésére, amelynek során: a rögzítési közeg egy kezelési területérõl kiolvasunk több vezérlõinformációt, amelyek rendre az egyes rögzítési sebességekhez vannak rögzítve; azzal jellemezve, hogy az eljárás során továbbá: legalább egy vezérlõinformáción belül rögzített típusinformációt ellenõrzünk, ahol is a típusinformáció jelzi, hogy a vonatkozó vezérlõinformáció állandó lineáris sebességû (CLV) üzemmódban vagy állandó szögsebességû (CAV) üzemmódban alkalmazható¹e; és adat rögzítését hajtjuk végre a vezérlõinformációban lévõ írásistratégia-paramétereken alapulóan, amelyek a típusinformációnak megfelelõen vannak kiválasztva egy bizonyos rögzítési sebességnél az állandó lineáris sebességû (CLV) üzemmód vagy az állandó szögsebességû (CAV) üzemmód egyikében. 12. A 11. igénypont szerinti eljárás, amelynél a végrehajtási lépés során egy bizonyos vezérlõinformációt azonosítunk az ellenõrzött típusinformáción alapulóan. 13. A 12. igénypont szerinti eljárás, amelynél az azonosítási lépés során továbbá azonosítunk írásistratégiatípus-információt, amely egy bizonyos írásistratégia-típus jelölésére szolgál, ahol is az írásistratégia-paraméterek a típusinformációhoz és az írásistratégiatípus-információhoz vannak társítva. 14. A 13. igénypont szerinti eljárás, amelynél a rögzítési lépés során adatot rögzítünk az írásistratégia-paraméterek alkalmazásával. 15. Készülék adatnak rögzítési közegen való rögzítésére, amely tartalmaz: optikai író-olvasó fejet (11), amely úgy van konfigurálva, hogy egy, a rögzítési közegen definiált kezelési területrõl vezérlõinformációt olvasson ki, amely legalább egy bizonyos rögzítési sebességhez és egy, a bizonyos rögzítési sebességnél alkalmazható bizonyos írásistratégia-típushoz van társítva; azzal jellemezve, hogy az említett készülék tartalmaz továbbá kontrollert (16) úgy konfigurálva, hogy vezérlõinformáció-típust ellenõrizzen típusinformáción alapulóan annak azonosítása végett, hogy a vonatkozó vezérlõinformáció állandó lineáris sebességû (CLV) üzemmódhoz vagy állandó szögsebességû (CAV) üzemmódhoz alkalmazható, és hogy vezérelje adat rögzítését a vonatkozó vezérlõinformációba foglalt írásistratégia-információ alkalmazása révén az ellenõrzés eredményeként. 16. A 15. igénypont szerinti készülék, amelynél a kontroller (16) úgy van konfigurálva, hogy adat rögzítését a vonatkozó rögzítési sebesség mellett vezérelje. 17. A 15. vagy 16. igénypont szerinti készülék, amelynél a kontroller (16) úgy van konfigurálva, hogy továbbá vezérlõinformáció-típust ellenõrizzen írásistratégiatípus-információ révén azonosított írásistratégiatípuson alapulóan avégett, hogy a vonatkozó vezérlõin- 9

10 1 HU T2 2 formációból az írásistratégia-típushoz társított írásistratégia-paramétereket olvasson ki, és hogy az írásistratégia-paraméterek alkalmazásával vezérelje adat rögzítését. 18. A igénypontok bármelyike szerinti készülék, amelynél a kontroller (16) úgy van konfigurálva, hogy szervomûveletet vezéreljen az állandó lineáris sebességû (CLV) üzemmód vagy az állandó szögsebességû (CAV) üzemmód egyikén alapulóan és a bizonyos rögzítési sebesség mellett. 19. A igénypontok bármelyike szerinti készülék, amelynél az írásistratégia-információ írási multiimpulzus hosszához, elsõ írási impulzus hosszához és elsõ írási impulzus kezdeti idejéhez társított paramétereket foglal magában, ahol is a kontroller (16) úgy van konfigurálva, hogy a paraméterek alkalmazása révén vezérelje adat rögzítését. 20. A 19. igénypont szerinti készülék, amelynél az írásistratégia-információ magában foglal továbbá törlési multiimpulzus hosszához és elsõ törlési impulzus kezdeti idejéhez társított paramétereket, ahol is a kontroller (16) úgy van konfigurálva, hogy a paraméterek kiegészítõ jellegû alkalmazása révén hajtsa végre adat rögzítését. 21. A igénypontok bármelyike szerinti készülék, amelynél a bizonyos írásistratégia-típus legalább két írásistratégia-típus egyike, egy elsõ írásistratégia-típus n/2 típusú, és egy második írásistratégia-típus n 1 típusú, ahol n egy jel hossza, és az egyes írásistratégia-típusok egy vonatkozó jel kialakítására szolgáló írási impulzusok számát reprezentálják. 22. Készülék adatnak optikai rögzítési közegen való rögzítésére, amely tartalmaz: optikai író-olvasó fejet (11) úgy konfigurálva, hogy adatot rögzítsen az optikai rögzítési közegre; memóriát (15) úgy konfigurálva, hogy legalább egy bizonyos rögzítési sebességhez és egy, a bizonyos rögzítési sebességnél alkalmazható bizonyos írásistratégia-típushoz társított legalább egy vezérlõinformációt tároljon; azzal jellemezve, hogy az említett készülék tartalmaz továbbá: kontrollert (16) úgy konfigurálva, hogy a tárolóban tárolt vezérlõinformációt azonosítson típusinformáción alapulóan avégett, hogy azonosításra kerüljön, hogy a vonatkozó vezérlõinformáció állandó lineáris sebességû (CLV) üzemmódhoz vagy állandó szögsebességû (CAV) üzemmódhoz alkalmazható¹e, és hogy az optikai író-olvasó fejet úgy vezérelje, hogy adatot rögzítsen az azonosított vezérlõinformációba foglalt írásistratégiainformáció alkalmazása révén. 23. A 22. igénypont szerinti készülék, amelynél a kontroller úgy van konfigurálva továbbá, hogy úgy vezéreljen szervoegységet (14), hogy egy vonatkozó rögzítési sebesség mellett rögzítsen adatot A 23. igénypont szerinti készülék, amelynél a kontroller úgy van konfigurálva továbbá, hogy az állandó lineáris sebességû (CLV) üzemmódon vagy az állandó szögsebességû (CAV) üzemmódon alapulóan vezérelje a szervoegységet (14). 25. A 24. igénypont szerinti készülék, amelynél a kontroller (16) úgy van konfigurálva, hogy a szervoegységet (14) állandó lineáris sebességû (CLV) üzemmódnak megfelelõen vezérelje, amennyiben a vezérlõinformáció állandó lineáris sebességû üzemmódhoz alkalmazható, azonban állandó szögsebességû (CLV) üzemmódhoz nem, míg hogy a szervoegységet állandó szögsebességnek (CAV) megfelelõen vezérelje, amennyiben a vezérlõinformáció állandó szögsebességû üzemmódhoz alkalmazható, azonban állandó lineáris sebességû (CLV) üzemmódhoz nem. 26. A igénypontok bármelyike szerinti készülék, amely tartalmaz továbbá: adatfeldolgozót (13) úgy konfigurálva, hogy rögzítendõ adatot dolgozzon fel, és hogy a feldolgozott adatot az optikai író-olvasó fejnek (11) eljuttassa. 27. A igénypontok bármelyike szerinti készülék, amelynél a kontroller (16) úgy van konfigurálva továbbá, hogy azonosítsa a vezérlõinformációt egy írásistratégiatípus-információ révén azonosított írásistratégia-típuson alapulóan, és hogy úgy vezérelje az optikai író-olvasó fejet (11), hogy adatot rögzítsen a vonatkozó vezérlõinformációból származó írásistratégia-típushoz rendelt írási stratégia alkalmazása révén. 28. A igénypontok bármelyike szerinti készülék, amelynél az írásistratégia-információ írási multiimpulzus hosszához, elsõ írási impulzus hosszához és elsõ írási impulzus kezdeti idejéhez társított paramétereket foglal magában, ahol is a vezérlõegység úgy van konfigurálva, hogy úgy vezérelje az író-olvasó fejet (11), hogy a paraméterek alkalmazása révén adatot rögzítsen. 29. A 28. igénypont szerinti készülék, amelynél az írásistratégia-információ törlési multiimpulzus hosszához és elsõ törlési impulzus kezdeti idejéhez társított paramétereket foglal magában, ahol is a vezérlõegység (16) úgy van konfigurálva, hogy úgy vezérelje az optikai író-olvasó fejet (11), hogy a paraméterek kiegészítõ jellegû alkalmazása révén adatot rögzítsen. 30. A 29. igénypont szerinti készülék, amelynél a bizonyos írásistratégia-típus legalább két írásistratégia-típus egyike, egy elsõ írásistratégia-típus az n/2, és egy második írásistratégia-típus az n 1, ahol n egy jel hossza és az egyes írásistratégia-típusok egy vonatkozó jel kialakítására szolgáló írási impulzusok számát reprezentálják, és ahol is a kontroller (16) úgy van konfigurálva, hogy az optikai író-olvasó fejet úgy vezérelje, hogy a bizonyos írásistratégia-típustól függõ paraméterek alkalmazása révén adatot rögzítsen. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007324T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748539 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 815613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 587 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 587 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007587T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 587 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 721896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007506T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 721894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008567T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 784477 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008709T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 716537 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008100T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 846052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01) !HU000006105T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 108356 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 124334 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006749T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 818248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01) !HU000003059T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 255956 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005054T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 732967 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000039T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 74228 (22) A bejelentés napja: 03. 02. 18. (96) Az európai bejelentés bejelentési

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004086T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 291294 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004672T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 761894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra !HU000005422T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 020041 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B31F 1/07 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B31F 1/07 (2006.01) !HU000006816T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 011455 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01) !HU000006644T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 21401 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01) !HU000006691T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000636T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 36 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 748062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 10 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 769233 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben