(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (51) Int. Cl.: G11B 7/0045 ( ) G11B 7/007 ( ) G11B 20/12 ( ) (30) Elsõbbségi adatok: KR KR (72) Feltaláló: Kim, Jin Yong, Bundang-guSeongnam-si, Gyeonggi-do (KR) (73) Jogosult: LG Electronics Inc., Seoul (KR) (74) Képviselõ: Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (54) Rögzítési közeg, eljárás a rögzítési közeg vezérlõinformációjának konfigurálására, rögzítési és reprodukálási eljárás ugyanannak használatával és berendezés ahhoz HU T2 A leírás terjedelme 28 oldal (ezen belül 14 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 Mûszaki terület A jelen találmány rögzítési közegre és pontosabban lemezvezérlõ információnak legalább egy rögzítési réteget magában foglaló, rögzítésre alkalmas optikai lemezen való rögzítésére szolgáló eljárásra vonatkozik, amelyen írásistratégia-információ van befoglalva a rögzített lemezvezérlõ információba, valamint a rögzítésre alkalmas optikai lemez egy bizonyos területén rögzített lemezvezérlõ információ alkalmazásával adatok rögzítésére szolgáló eljárásra vonatkozik. Háttér A HD DVD-ként ismert nagy sûrûségû optikai rögzítési közeg széles körben alkalmazásban van HD (high-definition) videoadat és jó minõségû audioadat rögzítésére és tárolására. A Blu-ray lemez a következõ generációs HD DVD technológiát képviseli. A technológiai specificikációk jelenleg kidolgozás alatt állnak a Blu-ray lemez globális szabványosításához, ideértve az egyszer írható Blu-ray lemezre (writeonce Blu-ray disc, BD¹WO) vonatkozó szabványokat. Eközben az 1 sebességû BD¹RE-ként ismert újraírható Blu-ray lemezzel kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak, és annak kompatibilisnek lennie a várhatóan nagyobb rögzítési sebességekkel rendelkezõ BD¹RE-vel, az az a 2 sebességû BD¹RE-vel, és azon túl. A nagy rögzítési sebességû BD¹WO¹ra vonatkozó specifikációik ugyancsak kidolgozás alatt állnak. A nagy sûrûségû optikai lemezek nagy rögzítési sebességével megbirkózó hatékony megoldásokra sürgõsen szükség van, és a kialakítandó specifikációknak kölcsönös kompatibilitást kell lehetõvé tenniük. Emellett az EP A irat hordozót, védõlemezt és több információs réteget magában foglaló optikai rögzítési közeget tár fel. Az US B irat optikai információnak nagy sûrûség mellett való rögzítésére képes eljárást és berendezést tár fel. Az EP A2 irat lézersugárral pásztázott optikai lemezt tár fel, amely információt rögzítõ területtel, valamint információkezelési területtel rendelkezik A találmány feltárása Ennek megfelelõen a jelen találmány lemezvezérlõ információ rögzítési eljárására irányul, amely lényegében kiküszöböli a technika állásánál tapasztalható korlátozások és hátrányok miatt fellépõ problémák egyikét, vagy azok közül többet. Egyik célunk a jelen találmánnyal nagy írási sebességnek megfelelõen lemezvezérlõ információ rögzítésére szolgáló eljárást biztosítani, amelynek révén írásistratégia-információ van befoglalva lemezvezérlõ információba, elõre rögzítve rögzítési közegre, és amelynek révén a rögzített lemezinformáción alapulóan a rögzítési közegre való rögzítés és az arról való reprodukálás végrehajtható. Másik célunk a jelen találmánnyal adatstruktúrát biztosítani lemezvezérlõ információ konfigurálása céljából. Másik célunk a jelen találmánnyal olyan lemezvezérlõ információ rögzítésére szolgáló eljárást biztosítani, amely írásistratégia-információt foglal magában a nagy írási sebességekkel való megbirkózás érdekében ahhoz, hogy kompatibilitást érjünk el a hasonló alapú rögzítési közegek között. Másik célunk a jelen találmánnyal a lemezvezérlési információ fenti rögzítési eljárásaival való használatra alkalmas rögzítési közeget, rögzítési és reprodukálási eljárást biztosítani. A találmány további elõnyei és céljai és jellemzõi részben az itt következõ leírásban lesznek lefektetve, részben pedig nyilvánvalóvá fognak válni a szakterületen általános tudással bírók számára a következõk áttanulmányozása során, vagy elsajátíthatóak a találmány gyakorlatba vétele révén. A találmánnyal kapcsolatos célkitûzések és annak egyéb elõnyei felismerhetõek, és elérhetõek az itt található leírásban és igénypontokban csakúgy, mint a csatolt rajzon pontosan bemutatott struktúra révén. A jelen találmány az igénypontok jellemzõi révén van definiálva. A találmánnyal kapcsolatos célkitûzések és annak egyéb elõnyei felismerhetõek, és elérhetõek az itt található leírásban és igénypontokban csakúgy, mint a csatolt rajzon pontosan bemutatott struktúra révén. Ahhoz, hogy elérjük ezeket a célkitûzéseket és más elõnyöket a találmány céljával összhangban ahogy azt itt formába öntjük, és széleskörûen leírjuk vezérlõinformáció adatstruktúrája legalább egy rögzítési réteggel rendelkezõ rögzítési közeggel való használat céljából, ahol is a vezérlõinformáció egy írási sebességhez tartozó legalább egy információegységet foglal magában, azzal jellemezve, hogy az információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában az írási sebességhez és a rögzítési réteghez használandó elsõ írásistratégia-típushoz, ahol is az elsõ írásistratégia-típus ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez alkalmas több írásistratégia-típus egyike, és az elsõ írásistratégia-típus kötelezõ típus, amelyet szükségképpen legalább a bizonyos írási sebességhez kell használni, vagy elõnyös típus az ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez alkalmas több írásistratégia-típus közül egy preferencián alapulóan kiválasztva. adatstruktúra rögzítési közegre való rögzítésre szolgál, adatnak a rögzítési közegen való rögzítésére szolgál a vezérlõinformáción alapulóan, amely az adatstruktúraként van a rögzítési közegen rögzítve, vagy a rögzítési közegre van rögzítve. Egy további elõnyös megvalósítási módnál a rögzítési közeg írható Blu-ray lemez. Egy másik elõnyös megvalósítási módnál az információegység az elsõ írásistratégia-típust azonosító azonosító információt foglal magában. Egy további elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen az azonosító információ egy n 1 típust azonosít, ahol n egy jel hossza, és a típus írási impulzusok számát reprezentálja egy megfelelõ jel kialakításához. elsõ típusú írási stratégia opcionális vagy alternatív tí- 2

3 1 HU T pusú ahhoz, hogy opcionálisan vagy alternatív módon legalább egy nagyobb írási sebességhez legyen használva. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen a bizonyos írási sebesség 1, ahol egy sebességet jelöl, és az elsõ írási stratégia (n 1) típusú, ahol n egy jel hossza, és a típus írási impulzusok számát reprezentálja egy megfelelõ jel kialakításához. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen a vezérlõinformáció alternatív információegységet foglal továbbá magában, az alternatív információegység ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez magában foglal írásistratégia-paramétereket második írásistratégia-típushoz, amely eltér az elsõ írásistratégia-típustól, ahol is a második írásistratégia-típus egy opcionális vagy alternatív típus opcionális vagy alternatív módon legalább ugyanazon írási sebességhez való használatra. elsõ írásistratégia-típus egy n 1 típus vagy egy n/2 típus, és a második írásistratégia-típus egy n 1 típus vagy egy n/2 típus, amely eltér az elsõ írásistratégia-típustól, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. egyes információegységek a megfelelõ írásistratégiatípust azonosító azonosító információt foglalnak magukban. azonosító információ egy n 1 típus és egy n/2 típus közül az egyiket azonosítja, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen a második írásistratégia-típushoz tartozó alternatív információegységet megelõzi az elsõ írásistratégia-típushoz tartozó információegység helyzet szerint. információegység alkalmazható írásistratégia-típust azonosító alkalmazhatótípus-információt foglal magában. információegység egy bizonyos írási sebesség mellett egy legjobb írásistratégia-típust azonosító legjobbtípus-információt foglal magában. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen az információegység a rögzítési réteg számának információját és a megfelelõ információegység alkalmazható írásisebesség-információját foglalja magában. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen a vezérlõinformáció nagyobb írási sebességhez és ugyanazon rögzítési réteghez tartozó további információegységet foglal magában, a további információegység a nagyobb írási sebességhez és az ugyanazon rögzítési réteghez alkalmazandó írásistratégia-típushoz tartozó írásistratégia-paramétereket foglal magában, ahol is a nagyobb írási sebességhez tartozó írásistratégia-típus ugyanaz, mint az elsõ írásistratégia-típus vagy egy írásistratégia-típus, amely eltér az elsõ írásistratégia-típustól, és a nagyobb sebességhez tartozó írásistratégia-típus kötelezõ típus, amelyet szükségképpen alkalmazni kell legalább a nagyobb írási sebességhez, vagy egy elõnyös típus, amely a nagyobb írási sebességnél és az ugyanazon rögzítési rétegnél alkalmazható több írásistratégia-típus közül egy preferencián alapulóan van meghatározva. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen a nagyobb írási sebességhez és az ugyanazon rögzítési réteghez tartozó írásistratégia-paraméterek eltérnek az írási sebességhez tartozó írásistratégia-paraméterektõl akár akkor is, ha ugyanazon írásistratégia-típus van használatban. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen a további információegység az írásistratégia-típust azonosító azonosító információt foglal magában. azonosító információ egy n 1 típus és egy n/2 típus közül az egyiket azonosítja, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen a nagyobb írási sebességhez tartozó további információegységet megelõzi az alacsonyabb írási sebességhez tartozó információegység helyzet szerint. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen a vezérlõinformáció alternatív információegységet foglal továbbá magában, a nagyobb írási sebességhez és a megfelelõ rögzítési réteghez tartozó alternatív információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában alternatív írásistratégia-típushoz, amely eltér a további információegységhez használandó írásistratégia-típustól, ahol is az alternatív írásistratégia-típus opcionális vagy alternatív típus, amely opcionálisan vagy alternatív módon használatos legalább a nagyobb írási sebesség mellett. alternatív írásistratégia-típus egy n 1 típus vagy egy n/2 típus, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen a nagyobb írási sebességhez és a rögzítési réteghez tartozó írásistratégia-típus egy n 1 típus és egy n/2 típus egyike, és az alternatív írásistratégia-típus egy n 1 típus és egy n/2 típus egyike, amely eltér a korábbi írásistratégia-típustól, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. alternatív írásistratégia-típushoz tartozó alternatív információegységet a nagyobb írási sebességhez tartozó írásistratégia-típushoz tartozó további információegység megelõzi helyzet szerint. A jelen találmány egy másik vonatkozása szerint egy optikai rögzítési közeg az adatstruktúra révén vezérlõinformációt foglal magában. A jelen találmány egy másik vonatkozásának megfelelõen egy rögzítési eljárás az alábbi lépéseket foglal- 3

4 1 HU T2 2 ja magában: vezérlõinformációt olvasunk ki, a vezérlõinformáció egy írási sebességhez és egy rögzítési réteghez tartozó legalább egy információegységet foglal magában, azzal jellemezve, hogy az információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában elsõ írásistratégia-típushoz, amely az írási sebességhez és rögzítési réteghez használandó, ahol is az elsõ írásistratégia-típus az ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez alkalmazható több írásistratégia-típus egyike, és az elsõ írásistratégia-típus kötelezõ típus, amelyet szükségképpen a bizonyos írási sebességhez kell használni, vagy elõnyös típus, amely az ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez alkalmazható több írásistratégia-típus közül egy preferencia alapján kerül meghatározásra; továbbá adatot rögzítünk egy bizonyos rögzítési rétegre egy bizonyos rögzítési sebesség mellett a legalább egy információegységen alapulóan. eljárás során továbbá: azonosítjuk az információegységet az elsõ írásistratégia-típust azonosító azonosító információn alapulóan; és adatot rögzítünk az azonosított információegységbe foglalt írásistratégia-paraméterek alkalmazásával. azonosító információ egy n 1 típus és egy n/2 típus egyikét azonosítja, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. A jelen találmány egy másik vonatkozásának megfelelõen egy rögzítési eljárás az alábbi lépéseket foglalja magában: vezérlõinformációt olvasunk ki, a vezérlõinformáció magában foglal egy írási sebességhez és rögzítési réteghez tartozó elsõ információegységet, valamint az ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez tartozó második információegységet, azzal jellemezve, hogy az elsõ információegység írásistratégiaparamétereket foglal magában elsõ írásistratégia-típushoz, amely az írási sebességhez és a rögzítési réteghez alkalmazandó, ahol is az elsõ írásistratégia-típus az ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez alkalmazható több írásistratégia-típus egyike, és az elsõ írásistratégia-típus kötelezõ típus, amely szükségszerûen a bizonyos írási sebességhez alkalmazandó, vagy elõnyös típus, amely az ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez alkalmazható több írásistratégia-típusok közül egy preferencián alapulóan van meghatározva, és az ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez tartozó második információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában második írásistratégia-típushoz, amely eltér az elsõ írásistratégia-típustól, ahol is a második írásistratégia-típus opcionális vagy alternatív típus, hogy opcionálisan vagy alternatív módon legalább az ugyanazon írási sebességhez legyen alkalmazva; és adatot rögzítünk egy bizonyos rögzítési rétegre egy bizonyos rögzítési sebesség mellett az elsõ információegység és a második információegység közül legalább egy információegységen alapulóan eljárás során: elsõ és második információegység közül legalább egyet azonosítunk egy bizonyos írásistratégia-típust azonosító azonosító információn alapulóan; és adatot rögzítünk egy bizonyos rögzítési rétegre egy bizonyos írási sebesség mellett legalább egy információegységen alapulóan. azonosítási lépés során azonosítunk legalább egy elsõ és második információegységet, amely a kiolvasási lépésbõl van memóriában tárolva. elsõ írásistratégia-típus egy n 1 típus vagy egy n/2 típus, és a második írásistratégia-típus egy n 1 típus vagy egy n/2 típus, amely eltérõ lehet az elsõ írásistratégia-típustól, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. egyes információegységek egy alkalmazható írásistratégia-típust azonosító típusinformációt foglalnak magukban. A jelen találmány egy másik vonatkozásának megfelelõen egy optikai lemez legalább egy rögzítési réteget tartalmaz, amely el van látva rögzíthetõ területtel és rögzítésre alkalmatlanná tett vagy elõre rögzített területtel, azzal jellemezve, hogy több lemezinformáció van rögzítve az elõre rögzített területen belül, több lemezinformáció van elrendezve egy bizonyos sorrendben írási sebességenként és rögzítési rétegenként, több lemezinformáció egyike van rögzítve ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez egy írásistratégia-típusnak megfelelõen, és egy opcionális módon eldöntött elõnyös WS információ van rögzítve az ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez rögzített több lemezinformáció egyike elé. A jelen találmány egy másik vonatkozásának megfelelõen optikai lemez rögzítésére szolgáló eljárás az alábbi lépéseket foglalja magában: amennyiben legalább egy rögzítési réteggel rendelkezõ optikai lemez behelyezésre kerül, kiolvasunk több lemezvezérlõ információt, és tárolásra kiolvasunk írásistratégia-paramétereket, amelyek illeszkednek egy megfelelõ írási sebességhez a több lemezvezérlõ információ közül minden egyesen belül rögzítve, ahol is a több lemezvezérlõ információ az optikai lemez egy kezelési területén belül van elrendezve egy bizonyos sorrendben írási sebességenként és rögzítési rétegenként, és ahol is a több lemezinformáció egyike az ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez tartozó írásistratégia-típusnak megfelelõen van rögzítve, és rögzítést hajtunk végre egy bizonyos rögzítési rétegen egy bizonyos írási sebesség mellett, hivatkozással a bizonyos írási sebességhez és rögzítési réteghez tartozó lemezvezérlõ információkra a tárolt lemezinformációk között egy elõnyös írási stratégiát magában foglaló lemezinformáció alkalmazásával a megfelelõ lemezinformációk között elõnyös módon. A jelen találmány egy másik vonatkozásának megfelelõ egy rögzítési eljárás az alábbi lépéseket foglalja 4

5 1 HU T2 2 magában: vezérlõinformációt olvasunk ki, a vezérlõinformáció egy kisebb írási sebességhez és rögzítési réteghez tartozó elsõ információegységet foglal magában, azzal jellemezve, hogy az elsõ információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában elsõ írásistratégia-típushoz, amely az írási sebességhez és rögzítési réteghez alkalmazandó, ahol is az elsõ írásistratégia-típus az ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez alkalmazható több írásistratégia-típus egyike, és az elsõ írásistratégia-típus kötelezõ típus, amelyet szükségképpen legalább a bizonyos írási sebességhez kell alkalmazni, vagy egy elõnyös típus, amely az ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez alkalmazható több írásistratégia-típus közül egy preferencián alapulóan van meghatározva, valamint egy második információegységet egy nagyobb írási sebességhez és ugyanazon rögzítési réteghez, a második információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában második írásistratégia-típushoz, amely a nagyobb írási sebességhez és az ugyanazon rögzítési réteghez alkalmazandó, ahol is a nagyobb írási sebességhez tartozó második írásistratégia-típus ugyanaz, mint az elsõ írásistratégia-típus vagy egy olyan írásistratégia-típus, amely eltér az elsõ írásistratégia-típustól, és a nagyobb írási sebességhez tartozó elsõ írásistratégia-típus kötelezõ típus, amelyet szükségképpen legalább a nagyobb írási sebességhez kell alkalmazni, vagy egy elõnyös típus, amely a nagyobb írási sebességhez és az ugyanazon rögzítési réteghez alkalmas több írásistratégia-típus közül egy preferencián alapulóan van meghatározva; és adatot rögzítünk egy bizonyos rögzítési rétegen egy bizonyos rögzítési sebesség mellett az elsõ és második információegységek közül legalább egy információegységen alapulóan. eljárás során továbbá: elsõ és második információegység egyikét azonosítjuk egy bizonyos írásistratégia-típust és/vagy egy bizonyos írási sebességet jelölõ sebességinformációt azonosító azonosító információn alapulóan; és adatot rögzítünk a bizonyos rögzítési rétegre a bizonyos írási sebesség mellett legalább egy információegységen alapulóan. azonosító információ egy n 1 típus és egy n/2 típus egyikét azonosítja, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen a nagyobb írási sebességhez tartozó írásistratégia-paraméterek eltérnek a kisebb írási sebességhez tartozó írásistratégia-paraméterektõl, még akkor is, amennyiben ugyanazt az írásistratégia-típust alkalmazzuk. eljárás során továbbá: írási sebességet és rögzítési réteget határozunk meg; és a kiolvasott vezérlõinformációból az elsõ és második információegység legalább egyikét kiválasztjuk a meghatározási lépés alapján elsõ információegységet követi a második információegység. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen a vezérlõinformáció alternatív információegységet foglal továbbá magában, a nagyobb írási sebességhez és a rögzítési réteghez tartozó alternatív információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában alternatív írásistratégia-típushoz, amely eltér a második információegységhez használatos írásistratégia-típustól. alternatív írásistratégia-típus egy n 1 típus vagy egy n/2 típus, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen a nagyobb rögzítési sebességhez és a rögzítési réteghez tartozó írásistratégia-típus az n 1 típus és az n/2 típus egyike, és az alternatív írásistratégia-típus az n 1 típus és az n/2 típus egyike, amely eltér a korábbi írásistratégia-típustól, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. Egy elõnyös megvalósítási módnak megfelelõen a második információegységet az alternatív információegység követi. A jelen találmány egy másik vonatkozásának megfelelõen egy rögzítõ berendezés magában foglal kontrollert rögzítési parancs generálása céljából; valamint rögzítõt-reprodukálót rögzítés végrehajtása céljából a generált rögzítési parancson alapulóan vezérlõinformáció kiolvasása révén, a vezérlõinformáció legalább egy információegységet foglal magában egy írási sebességhez és rögzítési réteghez, azzal jellemezve, hogy az információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában elsõ írásistratégia-típushoz, amelyet az írási sebességhez és a rögzítési réteghez kell alkalmazni, ahol is az elsõ írásistratégia-típus az ugyanazon rögzítési sebességhez és rögzítési réteghez alkalmazható több írásistratégia-típus egyike, és az elsõ írásistratégia-típus kötelezõ típus, amelyet szükségképpen kell legalább a bizonyos írási sebességhez alkalmazni, vagy elõnyös típus, amely az ugyanazon írási sebességhez és rögzítési réteghez alkalmazható több írásistratégia-típus közül egy preferencián alapulóan van meghatározva. Meg kell érteni, hogy a jelen találmánynak mind az elõbbi általános leírása, mind a következõ részletes leírása csak példakénti és magyarázó jellegû, és arra szolgál, hogy jobban elmagyarázzuk az igényelt találmányt. A rajz rövid leírása A csatolt rajz amelyet azért ágyaztunk a leírásba, hogy a találmány jobb megértését szolgálja, és amely ebbe a bejelentésbe befoglalásra került, és annak a részét képzi a találmány megvalósítási módját (megvalósítási módjait) szemlélteti, és a leírással együtt a találmány alapgondolatának magyarázatául szolgál. A rajzon az 5

6 1 HU T ábra a jelen találmánynál alkalmazható egyrétegû lemez diagramja; a 2. ábra a találmánynál alkalmazható kétrétegû lemez diagramja; a 3. ábra kezelési (menedzsment) terület diagramja, ahol a jelen találmány szerinti lemezvezérlõ információ rögzítve van, és az lemezinformáció rögzítési formátumát szemlélteti; a 4A 4E. ábrák a jelen találmány egy elsõ megvalósítási módjának megfelelõen rögzített lemezvezérlõ információ minta-adatstruktúrájának diagramjai; az 5A. és 5B. ábra a jelen találmány egy második megvalósítási módjának megfelelõen rögzített lemezvezérlõ információ minta-adatstruktúrájának diagramjai; a 6A. és 6B. ábra, valamint a 7. ábra a jelen találmány második megvalósítási módjának megfelelõen rögzített lemezvezérlõ információ egy másik minta-adatstruktúrájának diagramja; és a 8. ábra egy, a jelen találmány szerinti optikai lemezes rögzítõ- és reprodukálóberendezés tömbvázlata. A találmány megvalósításának legjobb módja Most a jelen találmány elõnyben részesített megvalósítási módjaira fogunk részletesen hivatkozni, amelyekre vonatkozó példák a csatolt rajzon kerületek szemléltetésre. Ahol csak lehetséges, ugyanazt a hivatkozási számot fogjuk alkalmazni mindenütt a rajzon ahhoz, hogy ugyanazon vagy hasonló részekre hivatkozzunk. A magyarázat megkönnyítése érdekében a Bluray lemezt (BD) vesszük a jelen találmány szerinti optikai lemezek példájául. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a jelen találmány koncepciója amely olyan optikai lemezzel jellemezhetõ, amelyre a lemezvezérlõ információja rögzítve van ugyanazon módon alkalmazható például az alábbiakra: DVD-RAM/¹RW/+RW/¹R/+R. Emellett, habár a jelen találmánynál használt kifejezések lehet, hogy a jelenleg jól ismertek közül vannak kiválasztva, néhány kifejezést bejelentõ tetszõlegesen választott ki egyes esetekben úgy, hogy a jelentésük részletesen az alábbi leírásban kerül elmagyarázásra. Így a jelen találmányt a bejelentõ által választott megfelelõ kifejezések szándékolt jelentésével kell érteni, maguknak a kifejezéseknek az egyszerû elnevezése vagy jelentése helyett. Elõször is a jelen találmány leírásában a lemezvezérlõ információ ( disc control information ) a lemez rögzítése-visszajátszása számára különféle információkat magában foglaló területet jelent. És a lemezvezérlõ információ általában egy, a lemezen vagy egy préselt területen belüli elõre rögzített területen a lemez gyártója által a lemez felhasználója részére biztosított kijelölt információ. Ugyanakkor a lemezvezérlõ információ nemcsak az elõre rögzített területen van kialakítva, hanem rögzíthetõ területen is. Az elõre rögzített vagy préselt területen belüli lemezinformáció ugyanígy át is másolható a rögzíthetõ területre. És ezek csak példák Példának okáért a lemezvezérlõ információ elnevezése a BD¹nél lemezinformáció ( disc information ) vagy fizikai formátuminformáció ( physical format information ) az alábbiaknál: DVD-RAM/¹RW/+RW/¹R/+R. Így nyilvánvaló, hogy a jelen találmány mûszaki háttere azonos módon alkalmazható a fizikai formátuminformációra az alábbiaknál: DVD-RAM/¹RW/+RW/¹R/+R. A magyarázat megkönnyítése céljából a Blu-ray lemez (BD) esetének megfelelõ lemezinformációt ( disc information amelyet a következõkben Dl¹nek rövidítünk) vesszük példaként. Az 1. és 2. ábra a jelen találmány szerinti optikai lemezek strukturális diagramjai, amelyeknél a rögzítésre alkalmas optikai lemez elég, hogy a jelen találmánynál alkalmazható optikai lemez legyen. Mindemellett a rögzítésre alkalmas lemez újraírható optikai lemez, egyszer írható optikai lemez és a hasonlók közül bármelyik lehet. Az 1. ábra egy egyrétegû lemez strukturális diagramja, amely a jelen találmány szerint egy rögzítési réteggel rendelkezik. Hivatkozva az 1. ábrára bevezetõ terület van kialakítva az optikai lemez belsõ kerületi területén lévõ kezelési (menedzsment) területként, míg kivezetõ terület van kialakítva az optikai lemez külsõ kerületi területén lévõ kezelési területként. Pontosabban egy elõre rögzített terület és egy újraírható vagy egyszer írható terület van egymástól elkülönítve a lemez belsõ kerületi területén belül. Az elõre rögzített terület olyan ( préselt területnek hívott) terület, ahol az adatok már a lemez gyártásakor felírásra kerülnek, miáltal a felhasználó vagy a rendszer egyáltalán nem tud adatírást végrehajtani az elõre rögzített területen. BD¹RE vagy BD¹WO esetén az elõre rögzített területet PIC (permanent information and control data: állandó információ és vezérlõadat) területnek nevezzük. És a fent leírt lemezinformáció (amelyet ezután DI-nek nevezünk) a lemezre való rögzítéshez szükséges információként a PIC-területre van rögzítve. Adatterületen van kialakítva a felhasználói adatterület, ahol a felhasználó valós adatai rögzítésre kerülnek, valamint ISA és OSA tartalékterületek egy-egy kialakuló hibás terület helyettesítésére. Pontosabban TDMA (temporary defect management area: ideiglenes hibakezelési terület) van kialakítva hibakezelési (defect management) és általános kezelési információ rögzítése céljából az olyan egyszer írható optikai lemezekhez, mint például a BD¹WO. Újraírható BD (BD¹RE) esetén TDMA szükségtelen, és így az ilyen területet fenntartott területként hagyjuk meg. A jelen találmánnyal az a szándékunk, hogy a lemez rögzítéséhez-visszajátszásához szükséges lemezvezérlõ információként lemezinformáció (DI) hatékony rögzítésére szolgáló eljárást alkossunk meg az elõre rögzített vagy a rögzítésre alkalmas területen. Nyilvánvaló, hogy az elõre rögzített területen való rögzítési eljárást különbözõképpen kell alkalmazni a különbözõ fajtájú lemezek esetén. BD¹RE vagy BD¹WO esetében az elõre rögzített területként a PIC-terület kétfázisú nagyfrekvenciás modulált jelek révén van 6

7 1 HU T rögzítve, a vonatkozó területen lévõ nagyfrekvenciás modulált jelek egy meghatározott visszajátszási eljárásnak megfelelõen kerülnek lejátszásra, és az információt a visszajátszásból nyerjük ki. A 2. ábra kettõs rögzítési réteggel rendelkezõ kétrétegû lemez diagramja, amelynél egy bevezetõvel kezdõdõ rögzítési réteget Layer 0 elsõ rögzítési rétegnek nevezünk, és egy kivezetõvel záródó rögzítési réteget Layer 1 második rögzítési rétegnek nevezünk. A kétrétegû lemeznél a PIC-terület a lemez belsõ kerületi területének bevezetõ- és kivezetõterületeinél van kialakítva, és ugyanolyan tartalmú lemezinformáció (DI) van rögzítve a PIC-területen. A 3. ábra az 1. ábrán vagy a 2. ábrán bemutatott lemezen lévõ PIC-terület strukturális diagramja. Ahogy a leírás korábbi részében említettük, ez azt jelenti, hogy az információ újra elrendezhetõ úgy, mint a 3. ábrán a PIC-terület struktúrája, amikor a nagyfrekvenciás modulált PIC-területen belüli információt kinyerjük. Az alábbiakban részletesen elmagyarázunk egy, a PIC-területen lévõ lemezinformáció (DI) konfigurálására vonatkozó eljárást. A BD¹RE vagy BD¹WO esetén egy klaszter (cluster) reprezentálja a legkisebb rögzítési egységet, ötszáznegyvennégy klaszter együttesen alakít ki egy töredéket (fragment) egy magasabb szintû rögzítési egységként, és összesen öt töredék együttesen alakítja ki a PIC-területet. A lemezinformáció az IF0 elsõ töredék elülsõ klaszterére van rögzítve. A lemezinformáció többszörösen van rögzítve: rögzítési rétegenként és az adott optikai lemez által megengedett írási sebességenként, és egy-egy lemezinformáció egyszáztizenkettõ bájtot foglal magában. Pontosabban a 112 bájttal konstruált lemezinformációt lemezinformáció- (DI) keretnek [disc information (DI) frame] hívjuk. Mindemellett a lemezinformációnak ugyanaz a tartalma ismételten rögzítve van a többi töredék egyes elülsõ klaszterein, miáltal leküzdhetõvé válik a lemezinformáció elvesztése. A vonatkozó rögzítési réteget reprezentáló információ, az írási sebességet reprezentáló információ és az írási sebességnek megfelelõ írásistratégia-információ van rögzítve minden egyes lemezinformáción belül. Így az ilyen információt a vonatkozó optikai lemez rögzítése-visszajátszása során hasznosítjuk, lehetõvé téve ezáltal, hogy optimális írási teljesítményt biztosítsunk rögzítési rétegenként és írási sebességenként. Azaz a jelen találmány szerinti lemezinformáció (DI) azzal van jellemezve, hogy a vonatkozó lemez által támogatott bizonyos írásisebesség-információt biztosít és az ehhez tartozó írásistratégia-információt, és pontosabban azzal, hogy az egyes rögzítési rétegekhez támogatott írási sebességet biztosít és az ahhoz tartozó írásistratégia-információt egy bizonyos eljárás révén abban az esetben, ha több rögzítési réteg van a vonatkozó lemezen. És a lemezinformáció (DI) bizonyos konfigurációja a Blu-ray lemezére (BD) vonatkozik. Az is nyilvánvaló, hogy egy DVD-alapú lemez eltérõ konfigurációval rendelkezhet, mint a fent elmagyarázott struktúra. Pontosabban, amennyiben a lemezinformáció (DI) mérete megfelel a Blu-ray lemezének, úgy az 112 bájt azonos módon például. Ugyanakkor úgy tekintve ugyanazon réteg lemezinformációját (DI), mint egy olyan információ, amelyet egyszer kell biztosítani anélkül, hogy a közös információt megismételnénk, lehetõség van az írási stratégia olyan konfigurálására, hogy csak kiegészítõ jelleggel különbözzön írási sebességenként. A jelen találmánynak megfelelõen lemezinformáció konfigurálására szolgáló eljárás és a lemezinformáción belül bizonyos információ és hasonlók rögzítésére szolgáló eljárás különféle megvalósítási módjai a csatolt rajzra való hivatkozás révén az alábbiakban kerülnek részletesen elmagyarázásra. A 4A 4E. ábrák a jelen találmány elsõ megvalósítási módja szerint egy optikai lemez lemezinformációjának rögzítését bemutató diagramok, ahol is egy specifikáció révén definiált több írási stratégia (WS) egyike van rögzítve egy megfelelõ lemezinformációba. A 4A. ábra egy optikai lemez lemezinformációja rögzítésének koncepcióját mutatja be a jelen találmány egy elsõ megvalósítási módjának megfelelõen. Hivatkozással a 4A. ábrára több lemezinformáció van rögzítve a lemezen belül, az egyes lemezinformációk rögzítési szekvenciáját egy sorszám dönti el, és a rögzítési szekvencia 1 bájt révén van rögzítve. Például a vonatkozó információ a lemezinformáción belül az 5. bájtban van rögzítve, amelyet DI-keret sorszáma DI¹blokkban mezõnek nevezünk, és azt röviden 00h, 01h, 02h, 03h révén jelöljük. Azaz az 5. bájt információja a következõ módon van definiálva. Elõször is amennyiben az 5. bájt információja 00h, úgy a 00h az 1. lemezinformációt jelenti, valamint egy Layer0 elsõ rögzítési réteg 1 sebességû lemezinformációját. A 01h a 2. lemezinformációt jelenti, valamint a Layer1 második rögzítési réteg 1 sebességû lemezinformációját. A 02h a 3. lemezinformációt jelenti, valamint a Layer0 elsõ rögzítési réteg 2 sebességû lemezinformációját. És a 03h a 4. lemezinformációt jelenti, valamint a Layer1 második rögzítési réteg 2 sebességû lemezinformációját. Így a lemezinformáció elõnyben részesített módon a rögzítési sebesség sorrendjében van elrendezve, és azután a rögzítési rétegek sorrendjében van konfigurálva. Ugyanakkor ez csak példakénti jellegû. Ezzel ellentétesen a rögzítési rétegek sorrendje elõnyben részesíthetõ a rögzítési sebesség szerinti sorrenddel ellentétben a lemezinformációk konfigurálásánál. Mindemellett a rögzítési stratégia (WS) együttmûködve a megfelelõ lemezinformáció által jelentett rögzítési sebességgel, egy speciális területre, például az írásistratégia-paraméterek mezõnek nevezett területre az L 111. bájtként van rögzítve a lemezinformáción belül. És az L 111. bájtra rögzített írási stratégia (WS) típusának vagy fajtájának azonosítását lehetõvé tevõ azonosító információ van rögzítve egy másik bizonyos területre, például az írási stratégia típusa mezõnek nevezett N. bájtként a lemezinformáción belül. Az írási stratégia (WS) jelentését vizsgálva a rögzítési réteg valamely közegtulajdonsága általában lé- 7

8 1 HU T zersugárnak az optikai lemezen belüli rögzítési rétegen való alkalmazása révén kerül módosításra egy író-olvasófej (a 8. ábrán 11 ) útján, ahhoz, hogy az arra való rögzítést végrehajtsuk. Így döntést kell hozni a lézersugár ereje (írási teljesítménye), az írási teljesítmény ott való alkalmazásának ideje és a hasonlók vonatkozásában. A fent meghatározott különbözõ fajtájú írási stratégiákat általánosságban írási stratégiának (WS) nevezzük, és az egy-egy bizonyos írási stratégián (WS) belül rögzített bizonyos tartalmat az írási stratégia (WS) paramétereinek nevezzük. Az írási stratégia (WS) információ, ahogy a jelen találmánynál használjuk, az írási stratégiához (WS) rendelt teljes információt jelenti. És a WS paraméterek a WS¹t konfiguráló egyes elemeket és bizonyos számszerû értékeket jelentenek, és a WS információ egy fajtáját képezik. Így a WS információ gyûjtõfogalmat képez, és magába öleli a fent leírt WS típust, WS jelzõt ( WS flag ) amelyet késõbb magyarázunk el és a hasonlókat, csakúgy, mint a WS paramétereket. És az írási stratégia (WS) különféle módokon lehet rögzítve. Ahogy a lemezek egyre nagyobb sûrûségûek és egyre nagyobb sebességen, írási sebességen, azaz lemezfordulatszám mellett futnak, úgy a rögzítési réteg közegtulajdonsága is jelentõs mértékben befolyás alá kerül. Így pontosabb rendszerre van szükség. És a különféle írási stratégiákat (WS) az alábbiak szerint magyarázzuk el például. Elõször is van olyan rendszer, amely a rögzítésiréteg-közegen kialakított rögzítési jel (recording mark) méreténél (n) eggyel kisebb rögzítési impulzussal rendelkezik, amelyet (n 1) WS¹nek lehet nevezni. Például amennyiben egy jel 7T hosszal rendelkezik, az 6 impulzust követel meg a 7T kialakításához az (n 1) WS¹nek megfelelõen. Ebben az esetben az egyes írási impulzusok ideje vagy az írási teljesítmény szintje a megfelelõ lemezinformációban rögzített írásistratégiaparaméterek révén van definiálva. Másodsorban van olyan rendszer, amely a rögzítési jel méretének (n) felét kitevõ mérettel rendelkezõ rögzítési impulzussal rendelkezik, amelyet n/2 WS¹nek lehet nevezni. Például amennyiben egy jel 7T hosszal rendelkezik, úgy az 3 impulzust követel meg a 7T kialakításához az (n/2) WS¹nek megfelelõen. Azaz az eredmény tizedes tört részét figyelmen kívül hagyjuk, és az impulzusoknak csak az egész számú része áll rendelkezésre. Ebben az esetben az egyes írási impulzusok ideje vagy az írási teljesítmény szintje a megfelelõ lemezinformációban rögzített írásistratégia-paraméterek révén van definiálva. Az egyes írásistratégia-típusokhoz tartozó megfelelõ írásistratégia-paraméterek egymástól eltérõ értékkel rendelkezhetnek. Emellett az új írási stratégiák (WS) kifejlesztése folyamatban van. Az írási stratégiák (WS) különbözõ típusainak vonatkozásaiban, amikor az írási stratégiák (WS) különbözõ rendszerei léteznek, ahogy az írási stratégiáknál (WS) alkalmazott paraméterek különböznek egymástól, a lemezgyártó az írási stratégiának (WS) megfelelõen vizsgálja az írási teljesítményt, majd azután rögzíti a vizsgálat eredményét az L 111. bájt WS paraméterek mezõjében a lemezinformáción belül és az N. bájtban a WS típusinformációban. Amennyiben N számú típusú írási stratégia (WS) van, úgy az azonosító információ egy-egy bizonyos azonosító értéket allokál a minden egyes írási stratégiához (WS) a következõk szerint definiálva. Például b jelenti a 1. WS¹t (írási stratégia¹1 vagy WS 1) b jelenti a 2. WS¹t (írási stratégia¹2 vagy WS 2). XXXX XXXXb jelenti az N. WS¹t (írási stratégia¹n vagy WS¹N). A jelen találmánynál az 1. WS (WS 1) a fent ismertetett (n 1) WS révén van definiálva, és a 2. WS (WS 2) az (n/2) WS révén van definiálva például. Mindemellett, amennyiben a WS típusa mezõ b ¹re van állítva, ez úgy definiálható, hogy azt jelentse, hogy egy bizonyos WS¹típus nem létezik, csakúgy, mint a WS paraméterek a lemezinformáción belül. Azaz az N. bájt WS típusa mezõ olyan információként hasznosítható, amely azt jelzi, hogy nem létezik WS, csakúgy, mint a WS¹típust jelölõ információ. A 4B. ábra egy bizonyos írási stratégiához (WS) lemezinformáció rögzítésére vonatkozó példát mutat be, ahol is a lemezgyártó a különféle specifikációk szerinti WS¹ekbõl (írási stratégiákból) az 1. WS (WS 1) rögzítését választja ki az elsõ rögzítési réteg 1 sebességû lemezinformációján belüli 1 sebességhez. Azaz amennyiben a lemezinformáció N. bájtjának WS típusa mezõje b az 1. WS¹t (WS 1) jelenti, úgy a WS 1-nek megfelelõ paraméterértékek az L 111. bájtok írásistratégia-paraméterek mezõjébe vannak írva. Így abban az esetben, ha a lemezgyártó a 2. WS (WS 2) rögzítését választja ki, úgy b van az írásistratégia-típus mezõbe írva, és a 2. WS¹hez illeszkedõ paraméterek lesznek az L 111. bájtokba írva. Az L 111. bájtokba írt paraméterek egymáshoz képest eltérõ értékkel rendelkeznek az írási stratégia (WS) típusának megfelelõen. És a megfelelõ írási stratégia (WS) paraméterek elõzõleg meghatározásra kerültek a lemez jellegzetességeihez illeszkedõ meghatározott információként, és a lemez gyártója vagy a rendszer tervezõje számára biztosítva lesznek. A 4C 4E. ábrák a fent definiált írási stratégiának (WS) a lemezinformáción belül való rögzítésére szolgáló eljárás bizonyos megvalósítási módjait mutatják be. A 4C. ábra és a 4D. ábra azt az eljárást mutatják be, miszerint az írási stratégia (WS) opcionálisan van kiválasztva arra, hogy az összes rögzítési réteghez és rögzítési sebességhez rögzítve legyen a lemez gyártásakor. És a 4E. ábra egy elõzõleg meghatározott írási stratégia (WS) kötelezõ módon való rögzítésére szolgáló eljárást mutat be egy bizonyos rögzítési sebesség esetén. A magyarázat megkönnyítése érdekében feltételezzük, hogy a lemez két réteget foglal magában, és hogy 1 sebesség (1 ) és 2 sebesség (2 ) alkalmazható az egyes rögzítési rétegeknél. A 4C. ábra azt az esetet mutatja be, amikor lehetõvé van téve, hogy opcionálisan eltérõ írási stratégiák (WS) legyenek rögzítve az összes rögzítési rétegen és 8

9 1 HU T2 2 az összes rögzítési sebességnél. Például egy Layer0 elsõ rögzítési réteg 1 sebességének lemezinformációja van rögzítve 00h -nál lemezinformációszekvenciaként, és az 1. WS (WS 1) van kiválasztva rögzítésre írási stratégiaként (WS). Egy Layer1 második rögzítési réteg 1 sebességének lemezinformációja van rögzítve 01h -nál, és második WS (WS 2) van kiválasztva rögzítésre írási stratégiaként (WS). A Layer0 elsõ rögzítési réteg 2 sebességû lemezinformációja van rögzítve 02h -nál, és 1. WS (WS 1) van kiválasztva rögzítésre írási stratégiaként (WS). És a Layer1 második rögzítési réteg 2 sebességû lemezinformációja van rögzítve 03h -nál, és N. WS (WS N) van kiválasztva rögzítésre írási stratégiaként (WS). Ilyen esetben az 1. WS¹hez (WS 1), például az (n 1) írásistratégia-típushoz tartozó írásistratégia-paraméterek, amelyeket az elsõ rögzítési réteg (Layer0) 1 sebességéhez kell használni, eltérõ értékekkel rendelkezhetnek, mint amelyeket az elsõ rögzítési réteg (Layer0) 2 sebességéhez kell használni. A 4D. ábra egy másik példáját mutatja be annak, amikor lehetõvé van téve, hogy opcionálisan rögzítsünk egy írási stratégiát (WS), ahol is ugyanaz a típusú írási stratégia (WS) van alkalmazva a lemezinformációra az összes rögzítési réteg és rögzítési sebesség vonatkozásában. Ilyen esetben egy bizonyos rögzítési réteghez és/vagy írási sebességhez tartozó írásistratégia-paraméterek eltérõ értékkel rendelkezhetnek rendre a más rögzítési réteghez és/vagy írási sebességhez tartozókhoz képest. Azaz mivel lehetõsége van arra, hogy egy írási stratégiát opcionálisan rögzítsen, a lemezgyártó lehetõvé teszi a leginkább megbízható írási stratégia (WS) alkalmazását az összes lemezinformációhoz egyformán. Es a 4D. ábra azt az esetet szemlélteti, hogy az 1. WS (WS 1) van rögzítve a teljes lemezinformációban. A 4E. ábra egy olyan írási stratégia (WS) rögzítésére szolgáló eljárást mutat be, amely elõzetesen kötelezõ módon került meghatározásra egy bizonyos rögzítési sebesség esetén, vagy egy írási stratégia (WS) rögzítésére szolgáló eljárást, amely opcionális módon került meghatározásra a többi rögzítési sebesség esetén. Általánosságban az 1 sebességhez tartozó írási stratégia (WS) a legfontosabb írási stratégia, amelynek speciális eljárása elõzetesen egy meghatározott döntés révén meghatározásra kerül, és a lemezgyártó lehetõvé teszi, hogy opcionálisan történjen rögzítés a többi rögzítési sebességgel az 1 sebességen kívül. Ugyanakkor nagy sebességû lemez esetén nyilvánvaló, hogy a kötelezõ módon meghatározott rögzítési sebesség a 2 sebesség, a 3 sebesség és a hasonlók ugyanúgy lehetnek, mint az 1 sebesség. Például amennyiben az 1 sebességhez kötelezõ írási stratégia (WS) típus az 1. WS (WS 1), úgy az elsõ rögzítési réteg 1 sebességéhez tartozó lemezinformáció a 00h -nál és a 01h -nál van írva lemezinformáció-szekvenciaként, és az 1. WS (WS 1) írandó írási stratégiaként (WS) kötelezõ módon. Az elsõ rögzítési réteg 2 sebességéhez tartozó lemezinformáció a h -nál és 03h -nál van írva, és a 2. WS (WS 2) van arra kiválasztva, hogy olyan írási stratégiaként (WS) legyen rögzítve, amely opcionális módon rögzíthetõ. Így amennyiben az 1 sebességhez kötelezõ írási stratégia (WS) típus a 2. WS (WS 2), úgy nyilvánvaló, hogy a 2. WS¹t (WS 2) kell kötelezõ módon rögzíteni a 00h -nál és a 01h -nál is, ahogy a lemezinformációszekvenciában az 1 sebesség lemezinformációja van rögzítve. A 4E. ábra esetének alkalmazása során a több meghatározott írási stratégia egyike egységesen van írva úgy, mint az 1 sebességû írási stratégia (WS) kötelezõ módon, lehetõvé téve ezáltal több lemezrögzítési jellemzõ rögzítését. Es a lemezgyártó lehetõvé teszi a több meghatározott írási stratégia egyikének opcionális módon való rögzítését egységesen a többi rögzítési sebesség esetén az 1 sebességen kívül, miáltal a lemezelõállítási folyamat ideje lerövidíthetõ. Emellett lehetõség van az 1 sebességhez kötelezõ írási stratégiát (WS) rögzíteni, csakúgy, mint ahogy a lemezgyártó lehetõvé teszi, hogy opcionálisan rögzítésre kerüljön más írási stratégia (WS) az 1 sebességhez különállóan. Ilyen esetben az 1 sebességhez tartozó lemezinformáció magában foglalhat olyan lemezinformációt, amely magában foglalja a meghatározott kötelezõ írási stratégiát (WS) és egy eltérõ lemezinformációt, amely magában foglalja az opcionális írási stratégiát (WS). Ez a jelen találmány egy második megvalósítási módjára vonatkozó leírás során a késõbbiekben részletesen leírásra kerül (5A 7. ábrák). Az 5A 7. ábrák optikai lemez lemezinformációjának rögzítésére szolgáló eljárást mutatnak be a jelen találmány egy második megvalósítási módjának megfelelõen. A jelen találmány második megvalósítási módja azzal jellemezhetõ, hogy legalább egy írási stratégia (WS) van konfigurálva ugyanazon írási sebességhez/rögzítési réteghez. Azaz több, ugyanahhoz az írási sebességhez/rögzítési réteghez társított lemezinformáció létezhet ahhoz, hogy rendre a WS típusok révén legyen osztályozva. Az 5A. ábra és az 5B. ábra az optikai lemez lemezinformációjának rögzítésére szolgáló eljárás koncepcióját mutatja be a jelen találmány második megvalósítási módjának megfelelõen, ahol is a lemezinformáció egyes szekvenciái egy-egy sorszám révén vannak jelölve, és 1 bájton vannak rögzítve. Például a megfelelõ információ az 5. bájton van rögzítve a lemezinformáción belül, az DI-keret sorszáma DI¹blokkon belül -nek van nevezve, és röviden 00h, 01h, 02h, révén van jelölve. Azaz amennyiben az 5. bájt információja 00h, ez az 1. lemezinformációt jelöli. Amennyiben az 5. bájt információja 07h, ez a 8. lemezinformációt jelöli. A lemezinformáció konfigurálásánál a jelen találmány azzal jellemezhetõ, hogy a lemezinformáció különállóan biztosított írási sebességenként, rögzítési rétegenként és írási stratégiánként (WS), és hogy a különállóan biztosított több lemezinformáció konfigurálási szekvenciája egységesen van meghatározva elõre meghatározott módon. 9

10 1 HU T2 2 Például amennyiben a vonatkozó optikai lemez egy pár rögzítési réteget foglal magában, és több WS típus létezik, úgy a lemezinformációk a következõ módon konfigurálhatóak. Az 1. lemezinformáció 00h ¹ja az 1 sebességre, az L0 1. rögzítési rétegre és a WS1¹re vonatkozik. A 2. lemezinformáció 01h ¹ja az 1 sebességre, az L0 1. rögzítési rétegre és a WS2¹re vonatkozik. A 3. lemezinformáció 02h ¹ja az 1 sebességre, az L1 2. rögzítési rétegre és a WS1¹re vonatkozik. A 4. lemezinformáció 03h ¹ja az 1 sebességre, az L1 2. rögzítési rétegre és a WS2¹re vonatkozik. Az 5. lemezinformáció 04h ¹ja a 2 sebességre, az L0 1. rögzítési rétegre és a WS1¹re vonatkozik. A 6. lemezinformáció 05h ¹ja a 2 sebességre és az L0 1. rögzítési rétegre és a WS3¹ra vonatkozik. A 7. lemezinformáció 06h ¹ja a 2 sebességre, az L1 2. rögzítési rétegre és a WS1¹re vonatkozik. És a 8. lemezinformáció 07h ¹ja a 2 sebességre, az L1 2. rögzítési rétegre és a WS3¹ra vonatkozik. Azaz a lemezinformáció konfigurálása során a jelen találmány második megvalósítási módja azzal jellemezhetõ, hogy legalább egy lemezinformáció van konfigurálva írási sebességenként, a megfelelõ írási sebességenkénti lemezinformációk újra vannak konfigurálva rögzítési rétegenként, és legalább egy WS típus van biztosítva az egyes rögzítési rétegekhez. Így a lemezinformációk konfigurálásánál ugyanazon rögzítési sebességhez/rögzítési réteghez lehetõség van több lemezinformációt konfigurálni a WS¹típusoknak megfelelõen. Az 5A. ábra azt mutatja be, hogy a lemezgyártó tetszõlegesen választja azt, hogy az összes WS rögzítésre kerüljön ugyanazon rögzítési sebességhez/rögzítési réteghez, ahol is az összes lemezinformációnál rögzített WS opcionális WS¹sé válik. Az 5B. ábra azt mutatja be, hogy a kötelezõ módon meghatározott WS az ugyanazon írási sebességhez/rögzítési réteghez tartozó több lemezinformáció egy részéhez kerül alkalmazásra, és hogy a lemezgyártó által tetszõlegesen kiválasztott WS a több lemezinformáció közül a többihez kerül alkalmazásra, ahol is kötelezõ WS van rögzítve az ugyanazon írási sebességhez/rögzítési réteghez tartozó több lemezinformációk közül egy elsõhöz, és opcionális WS van rögzítve a lemezinformációban az elsõt követõen. Az 5B. ábrán az 1. WS¹t (WS 1) vesszük példaként a kötelezõ WS¹re 1 sebességnél vagy 2 sebességnél. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a kötelezõ WS az 1 sebességhez eltérõ lehet a 2 sebességhez tartozótól a megfelelõ specifikáció meghatározásának megfelelõen. A 6A. ábra lemezinformáció konfigurálására vonatkozó példát mutat be a jelen találmány második megvalósítási módjának megfelelõen. Hivatkozással a 6A. ábrára a DI-keret sorszáma DI¹blokkban az egyes lemezinformációk 5. bájtjánál van kialakítva annak érdekében, hogy egy szekvenciát jelentsen, ami azt jelenti, hogy a lemezinformációk egy bizonyos sorrendnek megfelelõen vannak konfigurálva (írási sebesség rögzítési réteg WS típus) És az írási stratégia (WS) típusa mezõ egy bizonyos területen (N. bájt) van kialakítva a lemezinformáción belül, és a WS típus információ a megfelelõ mezõbe van írva. Mindemellett egy olyan típusú írási stratégiáról (WS) informáló információ, amely a vonatkozó lemez specifikációja révén alkalmazható, egy másik bizonyos területre (K. bájt) van írva a lemezinformáción belül, és ez írási stratégia (WS) jelzõ mezõnek van nevezve. Például azt, hogy nyolc típusú írási stratégia (WS) közül egy bizonyos írási stratégia (WS) alkalmazható¹e a vonatkozó lemeznél, mind 1 bit révén van reprezentálva ugyanazon területen, amelyhez 1 bájt van allokálva. Azaz meghatározható, hogy a vonatkozó írási stratégia (WS) nem alkalmazható (támogatott), amennyiben 0b bitérték van az összes bitnél, vagy hogy a vonatkozó írási stratégia (WS) alkalmazható (támogatott), amennyiben a bitérték 1b. Így az 1 bájton belül a b0 b7 bitek mindegyike jelzõ (flag) információvá válik, amely egy-egy bizonyos írási stratégia (WS) alkalmazhatóságát jelzi. Például amennyiben az 1 3. típusú WS1 WS3 írási stratégiák alkalmazhatóak csak egy megfelelõ lemeznél, úgy b van írva az L. bájtba. Amennyiben az írási stratégiák közül mind a nyolc típus (WS1-tõl WS8¹ig) alkalmazható, úgy b van az L. bájtba írva. A 6A. ábrán b van a K. bájtba írva azért, hogy jelezze, hogy négy WS típus WS1 WS4 alkalmazható. Pontosabban lehetõség van arra, hogy lemezinformáció rögzítésre kerüljön írási stratégia (WS) típusonként a lemezinformációk konfigurálásakor. Ugyanakkor ilyen esetben a rögzített lemezinformációk száma rendkívüli mértékben megnõ. Mindemellett a lemezgyártónak vizsgálnia kell az összes írási stratégia (WS) típust, és a vizsgálati eredményeket rögzítenie kell a lemezinformáción belül, ami teherré válik. Ezért a jelen találmány szerinti megvalósítási módnak megfelelõen olyan számú (m) írási stratégia (WS), amely kevesebb mint az alkalmazható írási stratégiák maximális száma (n) rögzíthetõ a lemezinformáción belül, és a lemezgyártó lehetõvé teszi, hogy opcionális módon rögzítésre kerüljön a több írási stratégia (WS) közül egy bizonyos, miáltal a lemezgyártó kényelmes eljárása biztosított, és ugyanúgy a lemezinformáció hatékonyan rögzítése is lehetõvé van téve. A 6A. ábrán a rögzítés 1 sebességgel (1 ) kerül végrehajtásra 1. és 2. típusú WS1 és WS2 írási stratégiák alkalmazásával, 2 sebességnél (2 ) 2. és 3. típusú WS2 és WS3 írási stratégiák alkalmazásával, vagy 3. írási sebesség mellett (3 ) 3. és 4. típusú WS3 és WS4 írási stratégiák alkalmazásával. Azaz a lemezinformáció rögzítésére lehetõség van az összes alkalmazható írási stratégia (WS) típusnál (négy típusnál) kevesebb írási stratégia (WS) típus (két típus) alkalmazásával írási sebességenként. És az intrinsic írási stratégia (WS), amely minden egyes lemezinformációknál alkalmazva van, megerõsíthetõ vagy ellenõrizhetõ az írási stratégia (WS) típus mezõ (N. bájt) és az írási stratégia (WS) paraméterek mezõ (P 111. bájt) segítségével. 10

11 1 HU T2 2 A 6B. ábra lemezinformáció rögzítésére vonatkozó egy másik példát mutat be a jelen találmány második megvalósítási módjának megfelelõen. Hasonlóan a 6A. ábrához négy alkalmazható írásistratégia-típus létezik, és b van a K. bájtba írva. Pontosabban a lemezinformáció konfigurálásánál a több alkalmazható írási stratégia (WS) egyikének alkalmazásával legalább egy lemezinformáció van konfigurálva ugyanazon írási sebességenként és rögzítési rétegenként. Így eljárva a leginkább elõnyben részesített lemezinformáció, mint elõnyös WS van definiálva a lemez gyártója által biztosítva, és egy másik, az elõnyös WS¹t követõ lemezinformáció, mint alternatív WS van definiálva. Azaz mind a 00h lemezinformáció, mind a 01h lemezinformáció az 1 sebességre (1 ) és az 1. rögzítési rétegre (L0) vonatkozik. Ugyanakkor a 00h -nál rögzített WS1 típusú információ mint elõnyösen biztosított lemezinformáció az elõnyös WS¹sé válik, és a 01h -nál rögzített WS1 típusú információ mint egy következõleg biztosított lemezinformáció az alternatív WS¹sé válik. És a 04h lemezinformáció, a 05h lemezinformáció és a 06h lemezinformáció a 2 sebességre (2 ) és az 1. rögzítési rétegre (L0) vonatkozik. Ugyanakkor a WS2 típusú információ, amely a 04h -nál mint elõnyösen biztosított lemezinformáció van rögzítve, az elõnyös WS¹sé válik, és a WS1 típusú információ, amely a 05h -nál van rögzítve és a WS3 típusú információ, amely a 06h -nál van rögzítve következõleg biztosítottakként, rendre az alternatív WS¹ekké válnak. Azaz ugyanazon írási sebességnél/rögzítési rétegnél legalább három lemezinformáció lehet alkalmazva. Mindemellett az 10h lemezinformáció a 3. sebességre (3. X) és az 1. rögzítési rétegre (L0) vonatkozik, és az 11h lemezinformáció a 3. sebességre (3. X) és a 2. rögzítési rétegre (L0) vonatkozik. Abban az esetben, ha csak egy WS típus információ biztosított ugyanahhoz az írási sebességhez/rögzítési réteghez, úgy a biztosított WS válik az elõnyös WS¹sé. Azaz amikor a lemezgyártó a lemezen belül lemezinformációkat biztosít egy korábban meghatározott specifikációnak megfelelõen, az optikai rögzítõ-visszajátszó berendezés (8. ábra) egy bizonyos sorrendben olvassa ki a lemezinformációt (például rögzítési sebesség rögzítési réteg). Amennyiben több lemezinformáció létezik ugyanazon írási sebességhez/rögzítési réteghez, úgy az optikai rögzítõ-visszajátszó berendezés (10. ábra) felismeri az elõnyben részesítetten biztosított WS¹t a lemezinformáción belül az elõnyös WS¹ként, és a következõ WS¹t mint alternatív WS¹t, amely pótlólagosan van biztosítva a lemezgyártó által, lehetõvé téve a lemezinformáció alkalmazásával történõ hatékony rögzítést és visszajátszást. Még akkor is, ha mind az elõnyös WS, mind az alternatív WS opcionális WS, a lemezgyártó lehetõvé teszi az opcionális választást, lehetõség lehet arra, hogy az elõnyös WS¹t kötelezõ WS¹sé és az alternatív WS¹t opcionális WS¹sé legyen csak változtatva A 7. ábra a jelen találmány második megvalósítási módjának megfelelõen lemezinformáció rögzítésére vonatkozó egy másik példát mutat be, ahol is a lemezgyártó közvetlenül biztosít információt a leginkább elõnyös írási stratégia (WS) típusra vonatkozóan egy bizonyos írási sebességnél. Hivatkozással a 7. ábrára, az írási stratégia (WS) típus mezõ (N. bájt) és az írási stratégia (WS) jelzõ mezõ (K. bájt) rendre az N. és K. bájton vannak rögzítve a lemezinformáción belül. A mezõkben rögzített egyes információk jelentése ugyanaz, mint a 6A. ábra és a 6B. ábra esetén. És egy legjobb WS jelzõ az írási sebességnél mezõ van biztosítva egy másik bizonyos területen (Q. bájt) a lemezinformáción belül, miáltal a lemezgyártó egy WS¹re vonatkozó információt biztosít, kijelölve a legjobb minõséget az ugyanazon írási sebességnél lévõ több írási stratégia (WS) között. Például a 7. ábra azt mutatja, hogy a 2. WS (WS 2) a nyolc lehetséges WS közül a legjobb WS egy bizonyos írási sebességnél. Abban az esetben, ha több WS létezése lehetséges ugyanazon írási sebességhez/rögzítési réteghez, úgy mint a 6A. ábránál, akkor az optikai rögzítõ-visszajátszó berendezés (8. ábra) képtelen eldönteni, hogy melyik a leginkább megfelelõ WS egy adott írási sebességhez. Így az optikai rögzítõ-visszajátszó berendezés azáltal értékeli ki az optimális WS¹t, hogy alkalmazza az összes WS¹t, amely a lemezinformációnál biztosítva van. Ugyanakkor azáltal, hogy biztosítjuk a Q. bájtnál a legjobb WS jelzõ az írási sebességnél mezõt, lehetõsége nyílik arra, hogy elõnyben részesítettként alkalmazza a Q. bájtban rögzített WS¹t. Abban az esetben, ha több WS létezik ugyanahhoz az írási sebességhez/rögzítési réteghez, úgy mint a 6B. ábránál, úgy képes arra, hogy felismerje az 1. lemezinformációban rögzített WS¹t az elõnyös WS¹ként egy korábban meghatározott eljárás révén. Ugyanakkor biztosítva a Q. bájtnál a legjobb WS jelzõ az írási sebességnél mezõt, képes lesz arra is, hogy ismételten megerõsítse az elõnyös WS¹t. Mindemellett abban az esetben, ha az 1. lemezinformációban rögzített elõnyös WS ugyanazon írási sebességhez/rögzítési réteghez eltér a Q. bájt legjobb WS jelzõ az írási sebességhez információjától, például amennyiben az elõnyös WS kötelezõ módon meghatározott kötelezõ WS, úgy elsõbbséget biztosítunk a lemezgyártó által biztosított Q. bájt információjának, lehetõséget teremtve ezáltal arra, hogy az információt hatékonyabban biztosítsuk az optimális WS meghatározása során ugyanannál az írási sebességnél. A 8. ábra egy, a jelen találmánynak megfelelõ optikai lemezes rögzítõ-visszajátszó berendezés tömbvázlata. Hivatkozással a 8. ábrára, a jelen találmánynak megfelelõ rögzítõ-visszajátszó berendezés magában foglal optikai lemezen rögzítést, visszajátszást végrehajtó 10 rögzítõ-visszajátszó egységet, valamint a 10 rögzítõ-visszajátszó egységet vezérlõ 20 vezérlõegységet. 11

12 1 HU T Ipari alkalmazhatóság A 20 vezérlõegység bizonyos területre vonatkozó rögzítési vagy lejátszási parancsot ad, és a 10 rögzítõvisszajátszó egység végrehajtja a rögzítést, visszajátszást a 20 vezérlõegység parancsának megfelelõ bizonyos területen. Pontosabban a 10 rögzítõ-visszajátszó egység magában foglal külsõ eszközzel történõ kommunikációt végrehajtó 12 interfészegységet, az optikai lemezre közvetlenül adatot rögzítõ vagy az adatot visszajátszó 11 író-olvasó fej egységet, a 11 író-olvasó fej egységtõl annak érdekében lejátszott jelet fogadó 13 adatfeldolgozót, hogy azt a szükséges jellé visszaállítsa, vagy amely modulációt végez, hogy rögzítendõ jelet az optikai lemezre rögzítendõ jellé alakítson, az optikai lemezrõl megfelelõ módon jelet kiolvasó vagy a 11 író-olvasó fej egységet úgy vezérlõ 14 szervoegységet, hogy jelet rögzítsen az optikai lemezre megfelelõ módon, lemezvezérlõ információt magában foglaló lemezvezérlõ információt ideiglenesen tároló 15 memóriát, valamint a 10 rögzítõ-visszajátszó egységen belül elhelyezkedõ, fent leírt elemek vezérléséért felelõs 16 mikroszámítógépet. Egy a jelen találmánynak megfelelõ optikai lemez rögzítési folyamata a következõk szerint magyarázható el részletesen. Mindenekelõtt, amint egy optikai lemez behelyezésre kerül a rögzítõ-visszajátszó egység berendezésbe, a lemezen belüli teljes lemezkezelési információ kiolvasásra kerül, hogy ideiglenesen a 10 rögzítõ-visszajátszó egység 15 memóriájában tárolásra kerüljön. Ugyanígy kiolvasható csak bizonyos lemezkezelési információ is az optikai lemezrõl. Es az optikai lemez rögzítése, visszajátszása érdekében különféle fajtájú lemezkezelési információ kerül alkalmazásra. Pontosabban a 15 memóriában tárolt kezelési információ magában foglalja a jelen találmány szerinti lemezvezérlõ információt. Így a rögzítési réteg információ, az írási sebesség információ, és a lemezinformáción belül rögzített, a megfelelõ írási sebességhez illeszkedõ írási stratégia a kiolvasásra kerülnek a memóriában való ideiglenes tárolás céljából. Amennyiben szándék merül fel az optikai lemezen belül egy bizonyos tartományra való rögzítés végrehajtására, úgy a 20 vezérlõegység az ilyen szándékot írási paranccsá formálja, majd elküldi azt a 10 rögzítõvisszajátszó egységnek, együtt az írandó írási helyzetinformációra vonatkozó adatokkal. Az írási parancs fogadása után a 16 mikroszámítógép a 15 memóriában tárolt kezelési információkból eldönti, vagy kiválasztja a vonatkozó írási sebességet, amely egy, az optikai lemezen belüli szándékolt rögzítési réteghez alkalmazandó, majd végrehajtja az írási parancsot egy (elõre) meghatározott vagy kiválasztott írásistratégia-típus és az eldöntött vagy kiválasztott írási sebességhez alkalmazható írásistratégia-paraméterek alkalmazásával. Pontosabban a jelen találmánynál a lemezinformáció kezelési (menedzsment) információként biztosított egy bizonyos sorrendben a 16 mikroszámítógép számára, amely felismeri, hogy melyik WS a lemezgyártó elõnyös WS¹e ugyanannál az írási sebességnél és rögzítési rétegnél. Ezáltal meg van könnyítve a rögzítés végrehajtása az optikai lemezen belül egy bizonyos rögzítési rétegen egy bizonyos írási sebesség mellett. Ennek megfelelõen a jelen találmány különféle eljárásokat biztosít lemezvezérlõ információ biztosítására, megbirkózva a nagyobb írási sebességgel nagy sûrûségû optikai lemezeknél, lehetõvé téve ezáltal, hogy egységes módon alkalmazzuk a szabványosított lemezvezérlõ információt arra, hogy hatékony módon megbirkózzunk az optikai lemez rögzítésével, visszajátszásával. Nyilvánvaló lesz a szakember számára, hogy a jelen találmánnyal kapcsolatban különféle módosítások és változtatások hajthatóak végre. Így szándékaink szerint a jelen találmány magában foglalja a találmány ilyen módosításait és változatait, feltéve, hogy azok a csatolt igénypontok által meghatározott oltalmi körön belülre esnek. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Rögzítési közeg, amely vezérlõinformáció adatstruktúrájával rendelkezik legalább egy rögzítési réteggel, a vezérlõinformáció magában foglal legalább elsõ információegységet kisebb írási sebességhez és második információegységet nagyobb írási sebességhez, azzal jellemezve, hogy egy, a kisebb írási sebességhez tartozó elsõ információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában elsõ írásistratégia-típushoz, ahol is az elsõ írásistratégia-típus egy legalább a kisebb írási sebességhez használandó típus, továbbá egy, a nagyobb írási sebességhez tartozó második információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában egy, a nagyobb írási sebességhez használandó második írásistratégia-típushoz, ahol is a nagyobb írási sebességhez tartozó második írásistratégia-típus eltér az elsõ írásistratégia-típustól. 2. Az 1. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is a második információegység azonosító információt foglal magában, hogy azonosítsa a második írásistratégia-típussal bíró második információegységet. 3. A 2. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is az azonosító információ azonosítja az egy n 1 írásistratégia-típus és egy n/2 írásistratégia-típus közül az egyikkel bíró második információegységet, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. 4. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti rögzítési közeg, ahol is a kisebb írási sebességhez tartozó elsõ információegység úgy van elrendezve, hogy megelõzze a nagyobb írási sebességhez tartozó második információegységet a rögzítési sorrend szerint. 5. Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti rögzítési közeg, ahol is a vezérlõinformáció a kisebb írási sebességhez alternatív információegységet foglal továbbá magában, amely egy további, az elsõ írásistratégia-típustól eltérõ írásistratégia-típushoz írásistratégia-paramétereket foglal magában, ahol is a további írásistratégia-típus egy alternatív típus, amely leg- 12

13 1 HU T2 2 alább a kisebb írási sebességhez alternatív módon alkalmazandó. 6. Az 5. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is a további írásistratégia-típushoz tartozó alternatív információegységet megelõzi az elsõ írásistratégia-típushoz tartozó elsõ információegység a rögzítési sorrend szerint. 7. Az 1 6. igénypontok bármelyike szerinti rögzítési közeg, ahol is a vezérlõinformáció a nagyobb írási sebességhez alternatív információegységet foglal továbbá magában, amely írásistratégia-paramétereket foglal magában a második információegységhez alkalmazandó második írásistratégia-típustól eltérõ alternatív írásistratégia-típushoz, ahol is az alternatív írásistratégia-típus legalább a nagyobb írási sebességhez alternatív módon alkalmazható alternatív típus. 8. A 7. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is az alternatív írásistratégia-típus egy n 1 írásistratégia-típus vagy egy n/2 írásistratégia-típus, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. 9. A 7. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is a nagyobb írási sebességhez tartozó második írásistratégia-típus egy n 1 írásistratégia-típus és egy n/2 írásistratégia-típus közül az egyik, és az alternatív írásistratégia-típus egy n 1 írásistratégia-típus és egy n/2 írásistratégia-típus közül az egyik, amely eltér a második írásistratégia-típustól, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. 10. A 7. igénypont szerinti rögzítési közeg, ahol is a nagyobb írási sebességhez tartozó alternatív írásistratégia-típushoz tartozó információegységet megelõzi a nagyobb írási sebességhez tartozó második írásistratégia-típushoz tartozó második információegység a rögzítési sorrend szerint. 11. A igénypontok bármelyike szerinti rögzítési közeg, ahol is a nagyobb írási sebességhez tartozó írásistratégia-paraméterek eltérnek a kisebb írási sebességhez tartozó írásistratégia-paraméterektõl még akkor is, amennyiben ugyanazon írásistratégia-típus van alkalmazva. 12. Rögzítési eljárás, amelynek során: vezérlõinformációt azonosítunk, a vezérlõinformáció magában foglal elsõ információegységet kisebb írási sebességhez és második információegységet nagyobb írási sebességhez, azzal jellemezve, hogy a kisebb írási sebességhez tartozó elsõ információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában elsõ írásistratégia-típushoz, és az elsõ írásistratégia-típus egy legalább a kisebb írási sebességhez használandó típus, és a nagyobb írási sebességhez tartozó második információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában egy második írásistratégia-típushoz, ahol is a második írásistratégia-típus eltér az elsõ írásistratégiatípustól; és adatot rögzítünk egy bizonyos írási sebesség mellett az elsõ és második információegységek közül legalább egy információegységen alapulóan A 12. igénypont szerinti eljárás, amelynek során továbbá: elsõ és második információegység egyikét azonosítjuk egy bizonyos írásistratégia-típussal és/vagy egy bizonyos írási sebesség azonosítására szolgáló sebességinformációval bíró megfelelõ információegység azonosítása céljából; és adatot rögzítünk a bizonyos írási sebesség mellett legalább egy információegységen alapulóan az azonosítási lépés eredményeként. 14. A 13. igénypont szerinti eljárás, ahol is az azonosító információ az egy n 1 írásistratégia-típus és egy n/2 írásistratégia-típus egyikével bíró megfelelõ információegységet azonosítja, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. 15. A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, amelynek során továbbá: írási sebességet határozunk meg adat rögzítéséhez; és a kiolvasott vezérlõinformációból elsõ és második információegységek legalább egyikét kiválasztjuk a meghatározási lépésen alapulóan. 16. A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, ahol is a kisebb írási sebességhez tartozó elsõ információegység úgy van elrendezve, hogy megelõzze a kisebb írási sebességhez tartozó alternatív információegységet rögzítési sorrendben, és az eljárás során továbbá: azonosítjuk a kisebb írási sebességhez tartozó írásistratégia-típust az elsõ információegység és az alternatív információegység rögzítési sorrendjén alapulóan. 17. A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, ahol is a nagyobb írási sebességhez tartozó második információegység úgy van elrendezve, hogy megelõzzön egy, a nagyobb írási sebességhez tartozó alternatív információegységet rögzítési sorrendben, és az eljárás során továbbá: azonosítjuk a nagyobb írási sebességhez tartozó írásistratégia-típust a második információegység és az alternatív információegység rögzítési sorrendjén alapulóan. 18. A 17. igénypont szerinti eljárás, ahol is a nagyobb írási sebességhez tartozó írásistratégiaparaméterek eltérnek a kisebb írási sebességhez tartozó írásistratégia-paraméterektõl még akkor is, amennyiben ugyanazon írásistratégia-típus van alkalmazva. 19. Berendezés adat reprodukálására vagy rögzítésére rögzítési közegrõl vagy rögzítési közegre, a berendezés tartalmaz: optikai író-olvasó fejet (11) adatnak a rögzítési közegrõl vagy a rögzítési közegre való reprodukálására vagy rögzítésére konfigurálva; kontrollert (16), amely az optikai író-olvasó fejhez (11) van mûködõen csatolva, és az optikai író-olvasó fejet (11) úgy vezérlõen van konfigurálva, hogy adatot rögzítsen egy bizonyos írási sebesség mellett vezérlõinformáción alapulóan, a vezérlõinformáció magában foglal legalább elsõ információegységet kisebb írási sebességhez és második információegységet nagyobb 13

14 1 HU T2 2 írási sebességhez, azzal jellemezve, hogy a kisebb írási sebességhez tartozó elsõ információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában egy, a kisebb írási sebességhez használandó elsõ írásistratégia-típushoz, ahol is az elsõ írásistratégia-típus egy legalább a kisebb írási sebességhez használandó típus, és a nagyobb írási sebességhez tartozó második információegység írásistratégia-paramétereket foglal magában egy, a nagyobb írási sebességhez használandó második írásistratégia-típushoz, ahol is a nagyobb írási sebességhez tartozó második írásistratégia-típus eltér az elsõ írásistratégia-típustól. 20. A 19. igénypont szerinti berendezés, ahol is a kontroller (16) úgy van konfigurálva, hogy azonosítsa elsõ és második információegységek egyikét azonosító információn alapulóan, amely egy bizonyos írásistratégia-típussal és/vagy egy bizonyos írási sebesség azonosítására szolgáló sebességinformációval bíró megfelelõ információegység azonosítására szolgál, és hogy az optikai író-olvasó fejet (11) úgy vezérelje, hogy adatot rögzítsen a bizonyos írási sebesség mellett legalább egy információegységen alapulóan az azonosítási lépés eredményeként. 21. A 20. igénypont szerinti berendezés, ahol is az azonosító információ az egy n 1 írásistratégia-típus és egy n/2 írásistratégia-típus egyikével bíró megfelelõ információegységet azonosítja, ahol n egy jel hossza, és az egyes típusok írási impulzusok számát reprezentálják egy megfelelõ jel kialakításához. 22. A 19. igénypont szerinti berendezés, ahol is a kontroller (16) úgy van konfigurálva, hogy írási sebességet határozzon meg adat rögzítéséhez, és hogy a kiolvasott vezérlõinformációból kiválassza az elsõ és második információegységek egyikét a meghatározáson alapulóan A 19. igénypont szerinti berendezés, ahol is a kisebb írási sebességhez tartozó elsõ információegység úgy van elrendezve, hogy megelõzzön egy, a kisebb írási sebességhez tartozó alternatív információegységet rögzítési sorrendben, ahol is a kontroller (16) azonosítja a kisebb írási sebességhez tartozó írásistratégia-típust az elsõ információegység és az alternatív információegység rögzítési sorrendjén alapulóan. 24. A 19. igénypont szerinti berendezés, ahol is a nagyobb írási sebességhez tartozó második információegység úgy van elrendezve, hogy megelõzzön egy, a nagyobb írási sebességhez tartozó alternatív információegységet rögzítési sorrendben, ahol is a kontroller (16) azonosítja a nagyobb írási sebességhez tartozó írásistratégia-típust a második információegység és az alternatív információegység rögzítési sorrendjén alapulóan. 25. A 24. igénypont szerinti berendezés, ahol is a nagyobb írási sebességhez tartozó írásistratégia-paraméterek eltérnek a kisebb írási sebességhez tartozó írásistratégia-paraméterektõl még akkor is, amennyiben ugyanazon írásistratégia-típus van alkalmazva. 26. A igénypontok bármelyike szerinti berendezés, ahol is az optikai író-olvasó fej úgy van konfigurálva, hogy a vezérlõinformációt a rögzítési közeg egy bizonyos területérõl olvassa ki. 27. A igénypontok bármelyike szerinti berendezés, amely a vezérlõinformáció tárolására konfigurált memóriát (15) tartalmaz továbbá, és ahol is a kontroller (16) a memóriából (15) kiolvasott vezérlõinformáció azonosítására van konfigurálva. 28. A igénypontok bármelyike szerinti berendezés, amely hosztot (20) tartalmaz továbbá a kontrollerhez (16) mûködõen csatolva, és úgy konfigurálva, hogy interfészen (12) keresztül olvasási parancsot vagy írási parancsot vigyen át. 14

15 HU T2 Int. Cl.: G11B 7/

16 HU T2 Int. Cl.: G11B 7/

17 HU T2 Int. Cl.: G11B 7/

18 HU T2 Int. Cl.: G11B 7/

19 HU T2 Int. Cl.: G11B 7/

20 HU T2 Int. Cl.: G11B 7/

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005094T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 797487 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008612T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76412 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01) !HU00000409T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 006221 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007038T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 728985 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban AZ ÖTLETTŐL AZ ÜZLETI SIKERIG

A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban AZ ÖTLETTŐL AZ ÜZLETI SIKERIG A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban 1 European Innovation Scoreboard országrangsor a szellemitulajdon-védelmi teljesítmény és annak változása alapján 2 A nemzeti szabadalmi aktivitás

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 082 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 082 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007082T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 082 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 008185 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Az MP3 lejátszó használata

Az MP3 lejátszó használata Használat Az MP3 lejátszó használata Az MP3-ról Személyes használaton kívüli célokra a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos MP3 fájlokat létrehozni olyan forrásokból, mint rádióadások, lemezek,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 719 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 719 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008719T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 719 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 723140 (22) A bejelentés

Részletesebben

Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok

Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok Ez a dokumentum alapvető információkat tartalmaz a számítógép beállításáról és frissítéséről, valamint az illesztőprogramok frissítéséről. MEGJEGYZÉS: A kínált

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 700283 (22) A bejelentés

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások Korszerű Elektronikus Minőségirányítás A minőségirányítás alapelvei Ahhoz, hogy egy szervezetet sikeresen vezessenek és működtessenek, szükséges, hogy a vezetés és a szabályozás

Részletesebben

ivms-4200 kliensszoftver

ivms-4200 kliensszoftver ivms-4200 kliensszoftver Felhasználói segédlet v1.02 2012.11.21. HU 1. TARTALOM 1. Tartalom... 2 2. Bevezető... 2 2.1. Felhasználás... 2 2.2. Hardverigény... 2 3. Használat... 3 3.1. Vezérlőpult... 3 3.2.

Részletesebben

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4.

Részletesebben

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől ŰRLAP FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT, ÜZLETI DÖNTÉSEK TISZTESSÉGTELEN BEFOLYÁSOLÁSA, ÉS JOGSÉRTŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ REKLÁM BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv:

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv: 5. Gyakorlat 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része NDQL, hálós lekérdező nyelv: A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell meghatározni, hogy milyen irányban

Részletesebben

20/2002. (XII. 12.) IM rendelet

20/2002. (XII. 12.) IM rendelet 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint

Részletesebben

CMS videó megjelenítő szoftver használata

CMS videó megjelenítő szoftver használata CMS videó megjelenítő szoftver használata Bevezető Ez a felhasználói kézikönyv a HF-DVR5704T 4 csatornás H.264 tömörítésű hálózati rögzítőhöz mellékelt CMS szoftver használatát mutatja be. Nem tér ki az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ. Változások a V2015.2 verzió kiadása után. Általános információk. Javítás

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ. Változások a V2015.2 verzió kiadása után. Általános információk. Javítás TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ Változások a V2015.2 verzió kiadása után Általános információk Javítás - A 2015.2 verzió kiadásával, valamint az SAP által kiadott újabb szervizcsomag telepítésének

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

Ricomnet 2009, Lillafüred. Ricomnet 2009 - Lillafüred

Ricomnet 2009, Lillafüred. Ricomnet 2009 - Lillafüred Ricomnet 2009, Lillafüred Mi történik körülöttünk? Kialakulóban a hálózati világ, azaz a hálózatok a tudományos és kulturális élet, az államigazgatás, és a mindennapok meghatározó elemévé lettek Bizonyos

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Általános leírás 2 Telepítési útmutató 3

Általános leírás 2 Telepítési útmutató 3 Hőnyomtató V. 1.0 Tartalomjegyzék: Általános leírás 2 Telepítési útmutató 3 1. A nyomtató telepítése Windows XP operációs rendszerhez 3 2. A nyomtató telepítése Windows 95/98/ME operációs rendszerhez 10

Részletesebben

AF 4073-1. 5 hangú kód adó-vevő. Fő jellemzők:

AF 4073-1. 5 hangú kód adó-vevő. Fő jellemzők: AF 4073-1 5 hangú kód adó-vevő Fő jellemzők: SELECT 5 jelzések küldése - billentyüzeten beirt 5 hangú szekvencia küldése - szekvencia küldés 9 db programozható hivó-memória egyikéből - REDIAL funkció egy

Részletesebben

Háttértárak. Megkülönböztetünk papír alapú, mágneses, optikai, valamint egyéb (elektronikus) háttértárakat.

Háttértárak. Megkülönböztetünk papír alapú, mágneses, optikai, valamint egyéb (elektronikus) háttértárakat. Háttértárak A háttértárak nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák. A használaton kívüli programok, és adatok tárolása mellett fontos szerepük van az adatarchiválásban, de például

Részletesebben

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15.

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15. 2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2011. április 15. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens. Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag?

Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens. Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag? Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag? A kérdések A kezdetek C-431/04 MIT A gyógyszer hatóanyag-kombinációja fogalom megköveteli-e, hogy a kombináció alkotórészei mind

Részletesebben

A RÉSZ BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 1. szabály. Rövidített kifejezések. 2. szabály. Egyes szavak értelmezése

A RÉSZ BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 1. szabály. Rövidített kifejezések. 2. szabály. Egyes szavak értelmezése A Szabadalmi Együttműködési Szerződés A RÉSZ BEVEZETŐ SZABÁLYOK 1. szabály Rövidített kifejezések 1.1 A rövidített kifejezések jelentése a) E Végrehajtási Szabályzatban a Szerződés szó a Szabadalmi Együttműködési

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István

Készítette: Nagy Tibor István Készítette: Nagy Tibor István A változó Egy memóriában elhelyezkedő rekesz Egy értéket tárol Van azonosítója (vagyis neve) Van típusa (milyen értéket tárolhat) Az értéke értékadással módosítható Az értéke

Részletesebben

Kézikönyv. Standard kontírozások

Kézikönyv. Standard kontírozások Kézikönyv Standard kontírozások Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 8 2 Magyarázat A Standard kontírozások rekord a számvitelhez

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 43/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 43/02 (2006.01) !HU000003842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003761 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Tranzakció import funkció import fájl formátumai

Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H vállalkozói e-bankban

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 956 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 956 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007956T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 956 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 759444 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

mhtml:file://d:\users\zsolt\appdata\local\temp\fartmp0g.q30\3-lenovo_recovery...

mhtml:file://d:\users\zsolt\appdata\local\temp\fartmp0g.q30\3-lenovo_recovery... 1. oldal, összesen: 5 oldal Partner oldal - Helyreállító lemezek Helyreállító lemezek készítése és használata Lenovo számítógépekhez A Lenovo (és elődje az IBM) már évek óta nem ad recovery lemezt a gépeihez.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton

Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton Olaszi Péter, Sey Gábor, Varga Pál AITIA International Zrt. HTE Infokom konferencia és kiállítás, 2012. október 10 12. Változások a gerinchálózatban

Részletesebben

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 95 02009 (22) A bejelentés napja: 1995. 06. 30.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 95 02009 (22) A bejelentés napja: 1995. 06. 30. (19) Országkód: HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000213897B_! (11) Lajstromszám: 213 897 B (21) A bejelentés ügyszáma: P 9 02009 (22) A bejelentés napja: 199. 06. 30. (1) Int. Cl. $ E 21 D 23/00 G 01 B 21/32 MAGYAR

Részletesebben

Kézikönyv. Különbözet lista nyomtatása, leltár zárás

Kézikönyv. Különbözet lista nyomtatása, leltár zárás Kézikönyv Különbözet lista nyomtatása, leltár zárás Összefoglalás Verzió: 2011r2n08 A tanulás célja Ön képes a könyv szerinti készlet, és a számolt mennyiség közötti eltérés kimutatására, és a leltár folyamatok

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

út hosszát. Ha a két várost nem köti össze út, akkor legyen c ij = W, ahol W már az előzőekben is alkalmazott megfelelően nagy szám.

út hosszát. Ha a két várost nem köti össze út, akkor legyen c ij = W, ahol W már az előzőekben is alkalmazott megfelelően nagy szám. 1 Az utazó ügynök problémája Utazó ügynök feladat Adott n számú város és a városokat összekötő utak, amelyeknek ismert a hossza. Adott továbbá egy ügynök, akinek adott városból kiindulva, minden várost

Részletesebben

Amortizációs költségelemzés

Amortizációs költségelemzés Amortizációs költségelemzés Amennyiben műveleteknek egy M 1,...,M m sorozatának a futási idejét akarjuk meghatározni, akkor egy lehetőség, hogy külön-külön minden egyes művelet futási idejét kifejezzük

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

Különböző OPTIKAI ADATHORDOZÓK. MO lemez. CDROM, DVDROM lemez. CDRAM, DVDRAM lemez

Különböző OPTIKAI ADATHORDOZÓK. MO lemez. CDROM, DVDROM lemez. CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ LEMEZ Különböző OPTIKAI ADATHORDOZÓK MO lemez CDRAM, DVDRAM lemez CDROM, DVDROM lemez A compact casette létező és jól bevált információ hordozó volt, a CD gyártmány fejlesztésének kezdetén.

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Az ekvivalencia elv és az oltalmi kör használati mintaoltalmi bitorlási perben

Az ekvivalencia elv és az oltalmi kör használati mintaoltalmi bitorlási perben Az ekvivalencia elv és az oltalmi kör használati mintaoltalmi bitorlási perben Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. Előzmények mintabitorlási per több alperes ellen (1997) megsemmisítési eljárások a minta

Részletesebben

Digitális mérőműszerek

Digitális mérőműszerek KTE Szakmai nap, Tihany Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt KT-Electronic MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális TV jel esetében? Milyen paraméterekkel

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

Gyűjtő szinten. Alacsony 6 hónap >4 év Az alkalmazás bevezetéséhez szükséges idő

Gyűjtő szinten. Alacsony 6 hónap >4 év Az alkalmazás bevezetéséhez szükséges idő Állami Nyomda Nyrt. Alkalmazott RFID: Fókuszban a logisztika! Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó racz@any.hu, Telefon: 431 1393 Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu A feladat Milyen elvárásokkal

Részletesebben

DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA AZ INFORMATIKAI PLATFORMON

DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA AZ INFORMATIKAI PLATFORMON DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA AZ INFORMATIKAI PLATFORMON 2013. 08. 12 Készítette: FGSZ Zrt. Informatika és Hírközlés Informatikai Szolgáltatások Folyamatirányítás Az FGSZ Zrt. elkötelezett az informatikai

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 836 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 836 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007836T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 836 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4007 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA A REGIONÁLIS BOOKING PLATFORMON

DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA A REGIONÁLIS BOOKING PLATFORMON DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA A REGIONÁLIS BOOKING PLATFORMON 2013. 10. 09 Készítette: FGSZ Zrt. Informatika és Hírközlés Informatikai Szolgáltatások Folyamatirányítás Az FGSZ Zrt. elkötelezett az informatikai

Részletesebben

Közvetett bitorlás gyakorlati problémák Ravadits Imre szabadalmi ügyvivő

Közvetett bitorlás gyakorlati problémák Ravadits Imre szabadalmi ügyvivő Közvetett bitorlás gyakorlati problémák Ravadits Imre szabadalmi ügyvivő TEVA Magyarország zrt. 1 A törvény Szt. 19. (3) A kizárólagos hasznosítási jog alapján a szabadalmas felléphet továbbá azzal szemben

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

epraxis Tekintsük át pontról pontra ezeket!

epraxis Tekintsük át pontról pontra ezeket! epraxis Az epraxis program egyéni ügyvédek, kisebb irodák mindennapi tevékenységét segítő eszközként szolgál. Leegyszerűsíti az ügyvédi (asszisztensi, titkárnői) munkavégzést azokon a területeken, melyeken

Részletesebben

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése.

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése. Soros LCD vezérlő A vezérlő modul lehetővé teszi, hogy az LCD-t soros vonalon illeszthessük alkalmazásunkhoz. A modul több soros protokollt is támogat, úgy, mint az RS232, I 2 C, SPI. Továbbá az LCD alapfunkcióit

Részletesebben

Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben

Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben Dr. Hegedűs Annamária Az ÉTDR bevezetése nagyban megkönnyíti az építési adminisztrációt. Írásunk a rendszer használatához nyújt gyakorlati útmutatót: Hogyan regisztrálhatunk

Részletesebben

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR PC-s visszatekintő program használati utasítása Tartalomjegyzék Hogyan kell kivenni a memóriakártyát? 3 Szoftver installálás 3 Az adatok visszanyerése 5 Az adatok megjelenése

Részletesebben

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ A REFERTIL projekt az Európai

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

Változások a Sulinet szűrési szabályokban

Változások a Sulinet szűrési szabályokban Változások a Sulinet szűrési szabályokban 02/06/15 Timár Zsolt Jelenlegi szűrés Az internet felől alapértelmezetten csak bizonyos portok vannak nyitva, minden más zárva van A belső hálózatokon alapértelmezetten

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal.

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal. Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag röplabda játékvezetők és játékvezetői oktatók és minden, röplabda szabályok iránt érdeklődő számára készült,

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek PC-Kismester XIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály Országos Pc-Kismester Verseny második forduló feladatai! Beküldési határidő: 2010. 02. 19. A válaszokat CD lemezen kérjük

Részletesebben

GoWebeye Monitor Release 1.6.4 Üzenetküldés

GoWebeye Monitor Release 1.6.4 Üzenetküldés GoWebeye Monitor Release 1.6.4 Üzenetküldés 1/10 Tartalom AZ ÜZENETVÁLTÁS MODUL... 3 AZ ÜZENETVÁLTÁS MODUL FUNKCIÓI... 3 AZ ÜZENETVÁLTÁS FOLYAMATA... 4 AZ ÜZENETVÁLTÁS MODUL FELÉPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA...

Részletesebben

Home Media Server. A Home Media Server telepítése aszámítógépre. A médiafájlok kezelése. Home Media Server

Home Media Server. A Home Media Server telepítése aszámítógépre. A médiafájlok kezelése. Home Media Server 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

BEJELENTŐ LAP A KÜLFÖLDI SZABADALMAZÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATHOZ

BEJELENTŐ LAP A KÜLFÖLDI SZABADALMAZÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATHOZ BEJELENTŐ LAP A KÜLFÖLDI SZABADALMAZÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATHOZ Név:...ö...ö... Találmány címe: Benyújtott anyagok: 4 pld kitöltött és aláírt pályázati ûrlap 4 pld találmányi leírás Egyéb mellékletek: Kelt:...ö.....

Részletesebben

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése Oldalak: 1/10 Ez a modulkiegészítés a Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerben elkészülő nyomtatványok postai vagy kézi kézbesítésének fárattságos dokumentálását hivatott felváltani gépi nyilvántartással.

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek Hálózatok Rétegei Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök WEB FTP Email Telnet Telefon 2008 2. Rétegmodell, Hálózat tipusok Közbenenső réteg(ek) Tw. Pair Koax. Optikai WiFi Satellit 1 2 Az Internet

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID) 2. előadás Radio Frequency IDentification (RFID) 1 Mi is az az RFID? Azonosításhoz és adatközléshez használt technológia RFID tag-ek csoportosítása: Működési frekvencia alapján: LF (Low Frequency): 125

Részletesebben

USB-Nyomtató Menedzser

USB-Nyomtató Menedzser USB-Nyomtató Menedzser Használati útmutató HU-01 BRICON nv Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Belgium. Tel: +32 3 777 39 74 Fax: +32 3 778 07 35 Website: www.bricon.be email: bricon@bricon.be Horizont-Alfa

Részletesebben

Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója

Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója Lézernyomtatók 2012. január www.lexmark.com Megjegyzés a kiadáshoz 2012. január A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra,

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben