(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 006 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (51) ( ) G11B 11/00 ( ) G11B 20/18 ( ) G11B 7/007 ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/KR 03/ (30) Elsõbbségi adatok: KR KR KR KR (72) Feltalálók: PARK, Yong Cheol, Gwachon-si, Gyeonggi-do (KR); KIM, Sung Dae, Gunpo-si, Gyeonggi-do (KR) (73) Jogosult: LG ELECTRONICS INC., Seoul (KR) (74) Képviselõ: Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (54) Egyszer írható típusú optikai lemez, eljárás és berendezés az optikai lemezen hibainformációk kezelésére HU T2 A leírás terjedelme 24 oldal (ezen belül 13 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 Mûszaki terület A jelen találmány nagy sûrûségû optikai lemezen lévõ hibás terület kezelésére szolgáló eljárásra, és pontosabban egyszer írható optikai lemezre, berendezésre és eljárásra vonatkozik nagy sûrûségû optikai lemezen, mint például egyszer írható Blu-ray lemezen (Blu-ray Disc Write Once, BD¹WO) lévõ hibás terület menedzselésére. Háttér Optikai rögzítési közeg adatterületén lévõ hibás terület kezelésére szolgáló információ rögzítésére és reprodukálására szolgáló eljárás és berendezés amely tartalmazza a fõigénypontok tárgyi körét ismert az EP A2 iratból. Az EP iratnak megfelelõ optikai lemezes készülék olyan eszközzel rendelkezik, amely kiolvassa az optikai lemez adatait. Az optikai lemez alternatív területtel rendelkezik, amely helyettesítõként szolgál, amikor hiba van adatterületen. Az optikai lemezen több készletbõl álló listainformáció van tárolva, minden egyes készlet hibás adatterület pozíciójából és az alternatív terület címébõl van kialakítva. Az optikai lemezes készülék olyan eszközzel rendelkezik, amely a hibás adatterület adatait puffereli annak javítása után. Az optikai lemezes készülék új alternatív listát tároló eszközzel rendelkezik, amelyre az alternatív terület és annak pufferelési célja közötti megfeleltetési viszony van rögzítve. A javítás utáni pufferelésre szolgáló készülék normál adatpuffereszközzel, alternatív adatpuffereszközzel és végleges adatpuffereszközzel van felszerelve. A normál adatpuffereszköz az új alternatív listára vonatkozik, és normál adatterületen pufferel adatokat anélkül, hogy hibás adatterület adatait pufferelné. Az alternatív adatpuffereszköz az új alternatív listára vonatkozik, és egy, az új alternatív listában mutatott pufferterületen lévõ alternatív területen lévõ adatokat pufferel. A végsõ adatpuffereszköz a normál adatpuffereszköz révén kapott pufferelt adatokat és az alternatív adatpuffereszköz révén kapott pufferelt adatokat egyesíti, és puffereli. Az US 2002/ A1 irat információrögzítõ közeget és információrögzítõ berendezést tár fel, amelyek az amiatt bekövetkezõ értékelési késleltetés kivédésére szolgálnak, hogy az összes hibakezelési táblázatot újra kell írni minden egyes alkalommal, amikor hiba fellép. Az információrögzítõ közeg kezelési (menedzsment) területet és adatterületet tartalmaz. Az adatterület tartalékterületet és hibakezelési területet tartalmaz. A tartalékterület helyettesítési célként szolgál hibás területhez, amely az adatterületen lehet, és a hibakezelési területen hibakezelési információ van tárolva. A hibakezelési információ a hibás terület és a tartalékterület közötti viszonyt reprezentálja. A kezelési terület címterületet tartalmaz, és abban a hibás terület pozícióját jelzõ címadatok vannak tárolva. Olyan optikai lemezek, amelyekre optikai rögzítési közegként nagy mennyiségû adat írható, széles körben használatban vannak. Ezek között az utóbbi idõben kifejlesztésre került egy olyan új, nagy sûrûségû, digitális, sokféle felhasználású lemez (High-Density Digital Versatile Disc, HD DVD), amelyre jó minõségû videoadatok és audioadatok írhatóak nagy mennyiségben, illetve tárolhatóak azon, ilyen például a Blu-ray lemez (Blu-ray Disc, BD). A Blu-ray lemez, amely a következõ generációs HD DVD-technológiához tartozik, az a következõ generációs optikai rögzítési megoldás, amely rendkívüli mértékben meghaladja a létezõ DVD¹k adatrögzítési képességét. A HD DVD nemrégiben megállapított Bluray lemezes világszabványainak elõírásai között van a 405 nm¹es hullámhosszúsággal rendelkezõ halványzöld lézer alkalmazása, amely sokkal sûrûbb, mint a létezõ DVD-technológia 650 nm¹es hullámhosszúsággal rendelkezõ vörös lézere. Ennek megfelelõen a létezõ DVD-technológiához képest nagyobb mennyiségû adat tárolható az 1,2 mm¹es vastagsággal, 12 cm¹es átmérõvel és 0,1 mm¹es vastagsággal bíró optikai áteresztõréteggel rendelkezõ BD¹n. Ahogy a BD¹re (Blu-ray Disc: Blu-ray lemez) vonatkozó különféle fajtájú szabványok kifejlesztés alatt állnak, különféle fajtájú szabványok kerülnek kifejlesztésre a BD¹RE-hez (BD Rewritable disc: BD újraírható lemez) és a BD¹WO-hoz (BD Write Once Disc: egyszer írható BD lemez). Az olyan nagy sûrûségû optikai lemezek amelyekre jó minõségû video- és audioadatok írhatóak, arról törölhetõek és arra újraírhatóak hosszú idõtartamon át egyike az újraírható Blu-ray lemez (Blu-ray Disc Re¹writable, BD¹RE), amely jelenleg kidolgozás alatt áll. Az 1. ábra egy BD¹RE rögzítési területének struktúráját szemlélteti vázlatosan. Az 1. ábra BD¹RE¹je egy darab rögzítési réteggel rendelkezõ lemez rögzítési területének struktúráját mutatja be. A lemez belsõ szélétõl kezdve láthatóan a rögzítési terület bevezetõterületre, adatterületre és kivezetõterületre van felosztva. Hibás terület helyettesítésére szolgáló ISAS0 belsõ tartalékterület (inner spare area) és OSA0 külsõ tartalékterület (outer spare area) van kialakítva az adatterület belsõ és külsõ szélein, valamint felhasználói adatok rögzítésére szolgáló felhasználói adatterület van kialakítva az adatterület közepén. Amennyiben hibás terület van egy adatterületen adatnak a BD¹RE¹re való rögzítése során, úgy a hibás területre rögzített adatok áthelyezésre és rögzítésre kerülnek helyettesítõadatokként egy tartalékterületre. Emellett a hibás területre és a helyettesítõadatokat rögzítõ területre vonatkozó helyzetinformáció a bevezetõés kivezetõterületeken kialakított DMA 1, DMA 2, DMA 3 és DMA 4 hibakezelési területekre (defect management area) kerül rögzítésre. A helyzetinformáció kezelési (menedzsment) információként szolgál a hibás területhez az optikai lemeznél való hibakezelés (hibamenedzsment) végrehajtása érdekében. BD¹RE esetén, mivel a lemez bármely területére lehetséges az újraírás, a lemez teljes területe véletlenszerûen használható, függetlenül a rögzítési módjától. Az egyszer írható Blu-ray lemez (Blu-ray Disc, Write-Once, BD¹WO) az olyan nagy sûrûségû optikai lemezek másik típusa, amely kifejlesztés alatt áll, és amelynél jó minõségû adatok rögzíthetõek a lemezre, 2

3 1 HU T2 2 és reprodukálhatóak onnan. Ahogy a név sugallja, az adatok csak egyszer írhatóak a BD¹WO¹ra, és nem újraírhatóak a BD¹WO¹n. Mindazonáltal a BD¹WO¹t ismételten ki lehet olvasni. Ennek eredményeként a BD¹WO ott hasznos, ahol az adatoknak rögzítési közegen való újraírhatósága nem elvárt vagy nem lényeges. A nagy sûrûségû optikai lemezek, mint például a BD¹WO szabványosítására vonatkozó tárgyalások nemrégiben kezdõdtek meg. Ebben a vonatkozásban szükség van lemezstruktúrára és hibás területek kezelésére szolgáló eljárásra és berendezésre, amelyek lehetõvé teszik, és figyelembe veszik a BD¹WO egyedi jellemzõit és annak megkívánt mûködését. Az ilyen technikák a BD¹WO¹t a piacon eladhatóvá és mûködését keresztülvihetõvé teszik. A BD¹WO-nál (Blu-ray Disc Write Once: egyszer írható Blu-ray lemez) mivel a lemeznek egy-egy bizonyos területére adatoknak csak egyszeri rögzítése lehetséges, így a rögzítési mód nagymértékben korlátozott. Ennek megfelelõen a lemez teljes területének véletlenszerû használata nehézségekbe ütközik a kezelési nehézségek miatt. Emellett az egyszer írható nagy sûrûségû optikai lemezek, mint például a BD¹WO esetén a hibás terület kezelése az adatrögzítés fontos vonatkozásává válik. Ennek megfelelõen az egyszer írható típusú optikai lemezhez az optikai lemezeken lévõ hibainformáció kezelésének egységesített szabványára van szükség A találmány feltárása Ennek megfelelõen a jelen találmány egyszer írható típusú optikai lemezre, valamint eljárásra és berendezésre vonatkozik az optikai lemezen lévõ hibainformáció kezelése céljából, amelyek lényegében egy vagy több problémát és/vagy a technika állásának hátrányait enyhítik. A jelen találmánnyal egyik célunk hibás terület azonosítására szolgáló eljárást és a hibás terület kezelésére szolgáló eljárást megalkotni. A jelen találmánynak ezen és egyéb céljai közül egy vagy több elérhetõ legalább egy hibás területet tartalmazó optikai rögzítési közeg kezelésére szolgáló eljárás révén, amely eljárás során legalább egy ideiglenes hibalistát rögzítünk ideiglenes hibakezelési területre, ahol is a legalább egy ideiglenes hibaterület-lista hibakezelési információként van rögzítve a legalább egy hibás terület kezelésére; és helyzetinformációt rögzítünk legalább egy ideiglenes hibalista mutatóként, ahol is az ideiglenes hibalista mutató legalább az ideiglenes hibalista egy pozícióját (helyzetét) jelzi az ideiglenes hibakezelési terület megfelelõ rögzítési egységéhez. A jelen találmánynak ezen és más céljai közül egy vagy több elérhetõ felhasználói adatterületen lévõ legalább egy hibás területtel rendelkezõ optikai rögzítési közeg kezelésére szolgáló eljárás révén, amely eljárás során legalább egy ideiglenes hibalistát rögzítünk ideiglenes hibakezelési területre, ahol is a legalább egy ideiglenes hibaterület-lista hibakezelési információként van rögzítve a legalább egy hibás terület kezelése céljából; különállóan rögzítjük az ideiglenes hibalistát önálló hibalistákként az ideiglenes hibás kezelési területek minden egyes rögzítési egységéhez; és helyzetinformációt rögzítünk legalább egy ideigleneshibalistamutatóként, ahol is az ideigleneshibalista-mutató legalább az ideiglenes hibalista pozícióját (helyzetét) jelzi az ideiglenes hibakezelési terület megfelelõ rögzítési egységéhez. A jelen találmány ezen és más céljai közül egy vagy több elérhetõ olyan rögzítési közeg révén, amely tartalmaz felhasználói adatterületet adatterületen belül; ideiglenes hibakezelési területet hibakezelési információ rögzítése céljából, ahol is a hibakezelési információ a rögzítési közeg felhasználói adatterületén belüli legalább egy hibás terület helyettesítési adatainak kezelése céljából van biztosítva; elsõ hibakezelési terület van kialakítva az ideiglenes hibakezelési területen; és második hibakezelési terület van kialakítva az ideiglenes hibakezelési területen helyzetinformációk rögzítése céljából, amely a legutóbbi hibalista egy pozícióját (helyzetét) jelzi. A jelen találmánynak ezen és más céljai közül egy vagy több elérhetõ olyan rögzítési közeg révén, amely tartalmaz felhasználói adatterületet adatterületen belül; ideiglenes hibakezelési területet hibakezelési információ rögzítése céljából, ahol is a hibakezelési információ a rögzítési közeg felhasználói adatterületén belüli legalább egy hibás terület helyettesítési adatainak kezelése céljából van biztosítva; ideiglenes hibalistát az ideiglenes hibakezelési területen, ahol is az ideiglenes hibalista hibakezelési információként van rögzítve a legalább egy hibás terület kezelése céljából; és legalább egy ideigleneshibalista-mutatót, amely helyzetinformációt tartalmaz, ahol is az ideigleneshibalista-mutató legalább az ideiglenes hibakezelési területen lévõ legutóbbi ideiglenes hibalista egy helyzetét jelzi. A jelen találmány ezen és más céljai közül egy vagy több elérhetõ olyan optikai rögzítési közeg kezelésére szolgáló berendezés révén, amely legalább egy ideiglenes hibakezelési területtel és adatterületen lévõ tartalékterülettel rendelkezik, a berendezés tartalmaz készüléket ideiglenes hibakezelési területen legalább egy ideiglenes hibalista rögzítése céljából, ahol is a legalább egy ideiglenes hibalista ideiglenes kezelési információként van rögzítve a legalább egy hibás terület kezelése céljából; valamint helyzetinformáció rögzítése céljából legalább egy ideigleneshibalista-mutatóként, ahol is az ideigleneshibalista-mutató legalább az ideiglenes hibakezelési területen és az ideiglenes hibalistában a legutóbbi ideiglenes hibalista egy helyzetét (pozícióját) jelzi. A jelen találmánynak ezen és más céljai közül egy vagy több elérhetõ továbbá olyan optikai rögzítési közeg kezelésére szolgáló berendezés révén, amely legalább egy ideiglenes hibakezelési területtel, valamint adatterületen lévõ tartalékterülettel rendelkezik, a berendezés tartalmaz készüléket legalább egy ideiglenes hibalistának ideiglenes hibakezelési területre való rögzítése céljából, ahol is a legalább egy ideiglenes hibaterület-lista hibakezelési információként van rögzítve a legalább egy hibás terület kezelése céljából; az ideigle- 3

4 1 HU T2 2 nes hibalisták különálló rögzítése céljából önálló hibalistákként az ideiglenes hibakezelési terület minden egyes rögzítési egységéhez; és helyzetinformáció rögzítése céljából legalább egy ideigleneshibalista-mutatóként, ahol is az ideigleneshibalista-mutató legalább az ideiglenes hibalista egy helyzetét (pozícióját) jelzi az ideiglenes hibakezelési terület egy megfelelõ rögzítési egységéhez. A jelen találmány alkalmazhatóságának további területei nyilvánvalóvá válnak az itt következõ részletes leírás alapján. Mindazonáltal meg kell érteni, hogy a részletes leírás és a megadott példák, miközben a találmány elõnyös kiviteli alakjait jelölik, csak szemléltetés végett kerültek megadásra, mivel a találmány oltalmi körén belül különféle változtatások és módosítások nyilvánvalóak a szakember számára e részletes leírás alapján. A rajz rövid leírása A találmány további céljai és elõnyei teljesebb mértékben megérthetõek a következõ részletes leírás alapján, együtt szemlélve azt a csatolt rajzzal, amelyen az 1. ábra egy, a technika állása szerinti újraírható optikai lemez struktúráját szemlélteti; 2. ábra a jelen találmány egy kiviteli alakja szerinti optikai lemezes rögzítõ- és/vagy reprodukáló készülék tömbvázlata; a 3A. és 3B. ábra rendre egy egyrétegû BD¹WO és egy kétrétegû BD¹WO struktúráját szemlélteti a jelen találmány egy kiviteli alakjának megfelelõen; a 4. ábra a jelen találmány egy kiviteli alakjának megfelelõ, egyszer írható típusú optikai lemez struktúráját szemlélteti; az 5A. és 5B. ábra egy, a jelen találmánynak megfelelõ egyszer írható típusú optikai lemeznél alkalmazott TDFL és TDDS struktúrájára vonatkozó példákat szemléltet; a 6A. és 6B. ábra a jelen találmány egy elsõ kiviteli alakjának megfelelõ, egyszer írható típusú optikai lemezen lévõ hibainformáció kezelésére szolgáló eljárást szemléltet; a 7A. és 7B. ábra a jelen találmány egy második kiviteli alakjának megfelelõ, egyszer írható típusú optikai lemezen lévõ hibainformáció kezelésére szolgáló eljárást szemléltet; a 8A. és 8B. ábra a jelen találmány egy harmadik kiviteli alakjának megfelelõ, egyszer írható típusú optikai lemezen lévõ hibainformáció kezelésére szolgáló eljárást szemléltet; és a 9A. és 9B. ábra a jelen találmány egy negyedik kiviteli alakjának megfelelõ, egyszer írható típusú optikai lemezen lévõ hibainformáció kezelésére szolgáló eljárást szemléltet. A találmány megvalósításának legjobb módja Most részletes hivatkozást teszünk a jelen találmány elõnyös kiviteli alakjaira, amelyekre vonatkozó példák a csatolt rajzon kerültek szemléltetésre A 2. ábra a jelen találmány egy kiviteli alakjának megfelelõ, optikai lemezes 20 rögzítõ- és/vagy reprodukálókészülék tömbvázlata. Az optikai lemezes 20 rögzítõ- és/vagy reprodukálókészülék (a továbbiakban optikai lemezes rögzítõ-reprodukáló készülék) az alábbiakat foglalja magában: 22 optikai író-olvasó fej adatoknak a 21 optikai rögzítési közegre való írására és arról való olvasására; 23 szervoegység a 22 író-olvasó fejnek oly módon történõ vezérlésére, hogy távolságot tartson fenn a 22 író-olvasó fej objektívlencséje és a 21 rögzítési közeg között, és hogy kövesse a 21 rögzítési közegen lévõ megfelelõ sávokat; 24 adatfeldolgozó adatok feldolgozása, valamint a 22 író-olvasó fejnek írás céljából bemeneti adatok biztosítása érdekében, valamint a 21 rögzítési közegrõl kiolvasott adatok feldolgozása céljából; 25 interfész adatoknak és/vagy parancsoknak bármely külsõ 30 hoszttal való kicserélése céljából; 27 memória vagy tároló információnak és adatoknak az abban való tárolása céljából, beleértve a 21 rögzítési közeghez tartozó hibakezelési adatokat; valamint 26 mikroprocesszor vagy kontroller a 20 rögzítõ-reprodukáló készülék mûveleteinek és/vagy elemeinek vezérlése céljából. A 21 rögzítési közegre írandó vagy arról olvasandó adatok ugyancsak tárolhatóak a 27 memóriában. A 20 rögzítõ-reprodukáló készülék minden alkatrésze mûködést biztosítóan csatlakoztatva van. A bemutatott példakénti kiviteli alaknál a 21 rögzítési közeg egyszer írható típusú rögzítési közeg, mint például egy BD¹WO. A 3A. és 3B. ábra a jelen találmány egy kiviteli alakjának megfelelõen rendre egyrétegû BD¹WO és kétrétegû BD¹WO optikai lemez struktúráját szemlélteti. Ahogy a 3A. és 3B. ábrán látható, a BD¹WO egy vagy két rögzítési réteggel rendelkezhet. A 3A. ábrán a csak egyetlen rögzítési réteggel (0. Réteg) rendelkezõ BD¹WO bevezetõterületbõl (lead¹in area, LIA), adatterületbõl és kivezetõterületbõl (lead-out area, LOA) összeálló egyetlen rögzítési réteget foglal magában, és arra itt mint egyrétegû lemez hivatkozunk. A 3B. ábrán egy kétrétegû BD¹WO két rögzítési réteget (0. és 1. Réteg) foglal magában, és arra itt mint kétrétegû lemez hivatkozunk. Az elsõ rögzítési réteg (0. Réteg) LIA¹t, adatterületet és külsõ zónát foglal magában. A második rögzítési réteg (1. Réteg) LOA¹t, adatterületet és külsõ zónát foglal magában. Általában adatírás a szaggatott nyíllal bemutatott irányban történik a kétrétegû lemezre. Az egyrétegû lemez 23,3, 25,0 vagy 27,0 GB¹os kapacitással rendelkezhet, míg a kétrétegû lemez 46,6, 50,0 vagy 54,0 GB¹os kapacitással rendelkezhet. Meg kell jegyeznünk, hogy a jelen találmány összes különbözõ kiviteli alakja, például az ezután tárgyalt különféle eljárások bármilyen típusú optikai lemezre, mint például egyrétegû BD¹WO¹ra, kétrétegû BD¹WO¹ra vagy BD¹RE¹re alkalmazhatóak. Emellett, habár a 2. ábrán látható 20 rögzítõ-reprodukáló készülék alkalmazását tárgyaljuk alább a találmány szerinti eljárásokkal összefüggésben, a találmány nem korlátozódik az ilyenekre, és más rögzítõ-reprodukáló készülékeket is felölel mindaddig, amíg azok a jelen eljárások imple- 4

5 1 HU T mentálására konfigurálhatóak. Az elõnyös kiviteli alakok részletes leírását adjuk meg ezek után, hivatkozással egy példakénti BD¹WO¹ra (Blu-ray Disc Write Once: egyszer írható Blu-ray lemez). A 4. ábra egy egyszer írható típusú optikai lemez, például egy BD¹WO struktúrájára vonatkozó példát, valamint lemezkezelési információnak a jelen találmány szerinti rögzítésére szolgáló eljárást mutat be. A 4. ábra szerinti egyszer írható típusú optikai lemez egyrétegû lemez, amely egy rögzítési réteggel rendelkezik. Ez az optikai lemez tartalékterületeket, például ISA0/OSA0 belsõ és külsõ tartalékterületeket foglal magában hibás terület helyettesítési adatainak rögzítése céljából, valamint egy vagy több TDMA¹t (Temporary Defect Management Area: ideiglenes hibakezelési terület) a hibás területre vonatkozó információ kezelése céljából, például annak érdekében, hogy fizikai hibát kezeljünk. Általános újraírható optikai lemez esetén az adatok ismételten írhatóak és törölhetõek egy DMA-ból (Defect Management Area: hibakezelési terület) még akkor is, amennyiben a DMA korlátozott mérettel rendelkezik, és ezért nagy mérettel bíró DMA¹ra nincs szükség. Mindazonáltal egyszer írható típusú optikai lemez esetén, például BD¹WO-nál az a terület, amelyre már adat van rögzítve, nem használható újra adat rögzítésére, és nagyobb méretû kezelési területre van szükség az ilyen típusú rögzítési közegnél. Amennyiben az egyszer írható típusú rögzítési közegre további rögzítés nem történik, úgy a végleges vagy legutóbbi (legutolsó) TDMA (Temporary Defect Management Area: ideiglenes hibakezelési terület) információt át kell vinni és rögzíteni kell a DMA¹ra (Defect Management Area: hibakezelési terület) és így arra mint a TDMA (Temporary DMA: ideiglenes DMA) hivatkozunk a DMA-tól való megkülönböztetés végett. A 4. ábrán TDMA1 van kialakítva rögzített mérettel bíró bevezetõterületen, valamint változtatható méretû, vagy annak a megfelelõ külsõ tartalékterületnek (OSA0) a méretéhez hozzárendelt mérettel rendelkezõ TDMA2 van kialakítva, amelyen ki van alakítva, például ahogy a 4 5B. ábrákon látható P=(N*256)/4 mérettel. A megfelelõ TDMA¹k arra szolgálnak, hogy azokban TDFL (Temporary Defect List: ideiglenes hibalista) és TDDS (Temporary Disc Definition Structure: ideiglenes lemezdefiníciós struktúra) legyen tárolva hibakezelés (hibamenedzsment) céljából. A TDFL olyan bejegyzéslista, amely az adatterület egy hibás területén lévõ adatoknak a tartalékterületen való helyettesítésére szolgáló egy sor eljárás menedzselésére szolgáló információt foglal magában. A TDFL mérete a hibás terület méretének megfelelõen változik, például egyrétegû lemez esetén a TDFL 1 4 klaszter közötti mérettel van kialakítva, és kétrétegû esetén a TDFL 1 8 klaszter közötti mérettel van kialakítva. A TDDS egyetlen klaszternyi egységenként lehet kialakítva, vagy mind a TDDS, mind a TDFL egyetlen klaszternyi egységenként lehet kialakítva. A TDDS az egyszer írható típusú optikai lemez kezelésére szolgáló információt, valamint a jelen találmánynál szükséges hibakezelésre vonatkozó információt foglal magában. A hibakezelési információ részlegesen a TDFL¹en és a TDDS¹en belül elhelyezkedõ információ. Ezután a TDFL és a TDDS részletes tartalmát magyarázzuk el az 5A és az 5B. ábrákra való hivatkozással. Az 5A. ábra a jelen találmány esetén alkalmazott TDFL struktúrájára vonatkozó egy példát szemléltet. A TDFL általában három részre van felosztva: TDFLfejlécre, hibabejegyzés-listára (Hibabejegyzés_Lista), valamint a TDFL lezárására szolgáló jelzésre (TDFLlezáró). A TDFL-fejléc a TDFL bevezetõrészénél helyezkedik el, és a TDFL-nek a hibakezelés során történõ felismerésére használjuk. A TDFL-fejléc TDFL-azonosítót, TDFL-frissítési számlálómezõt amely 1¹gyel növekszik mindahányszor a TDFL frissítésre kerül, a megfelelõ TDFL-ben létezõ hibabejegyzések számához való mezõt (TDFL-bejegyzések száma), valamint a bejegyzéstípusok számát tartalmazó mezõt (elsõtõl N. bejegyzéstípusok száma) foglal magában. A hibabejegyzés-lista (Hibabejegyzés_Lista) foglalja magában tulajdonképpen a tartalmat, amelybõl a TDFL áll, például a hibabejegyzés-lista a hibás terület és a helyettesítési terület helyzetinformációjának kezelésére szolgál az egyes hibás területekhez egyetlen bejegyzésben vagy helyen. Az egyes bejegyzések 8 bájtnyi adatból állnak össze, és az egyes bejegyzések struktúrája magában foglalja a bejegyzés típusát (1. státus), a hibás terület helyzetinformációját (Hibás klaszter Elsõ PSN) és a helyettesítõadathoz való helyettesítési terület helyzetinformációját (helyettesítõklaszter Elsõ PSN), amelyek a bejegyzésen belül sorrendben vannak rögzítve be. A TDFL-lezáró olyan információt foglal magában, amely a hibabejegyzés-lista (Hibabejegyzés_Lista) lezárását jelzi. Kétrétegû lemez esetén a hibabejegyzéslista (Hibabejegyzés_Lista) 8 klasztert foglal el legfeljebb, és egyrétegû lemez esetén a hibabejegyzés-lista (Hibabejegyzés_Lista) legfeljebb 4 klasztert foglal el. Az 5B. ábrán a TDFL ugyanazzal a struktúrával rendelkezik, mint az 5A. ábra esetén, azonban a TDDS most a TDFL-információval együtt van rögzítve, például a TDDS más helyre lehet rögzítve, mint a TDFL (ahogy az 5A. ábrán bemutatásra került), és/vagy ugyanazon klaszterre rögzíthetõ a TDFL-lel együtt (5B. ábra). A TDDS-ben különféle információ lehet rögzítve. Mindazonáltal a jelen találmány egy elõnyös kiviteli alakjánál a TDDS-nek a legutóbbi TDFL-helyzetinformációját magában kell foglalnia (legutóbbi TDFL Elsõ PSN¹je). Az egyszer írható típusú optikai lemeznél az a helyzet (pozíció), amelyre a legutóbbi TDFL rögzítve van megváltozik, amikor csak a TDFL frissítésre kerül a hibás területtel kapcsolatban. Ennek megfelelõen a legutóbbi TDFL helyzetinformációját kezelni szükséges mindenkor. Az a helyzet, amelynél a legutóbbi TDFL rögzítve van mint TDFL-mutató (TDFL pointer) hivatkozható, mivel olyan információt tartalmaz, amely a legutóbbi TDL helyzetinformációját jelöli. Mindazonáltal 5

6 1 HU T2 2 a legutóbbi TDFL helyzetinformációjának mennyisége megváltoztatható a TDFL rögzítési eljárásának megfelelõen, ahogy azt részletesebben az alábbiakban elmagyarázzuk. Az Elsõ PSN kifejezés, ahogy a jelen találmánnyal kapcsolatban használjuk, és ahogy a csatolt ábrákon bemutatásra került, egy klaszter elsõ fizikai szektorszámára utal. BD¹WO esetén a legkisebb rögzítési egység egy klaszterként van definiálva, és mivel egyetlen klaszterben általában 32 szektor van, így az Elsõ PSN a megfelelõ klaszterben lévõ bevezetõszektor helyzetinformációjára utal. Ennek következtében az Elsõ PSN a megfelelõ klaszter helyzetinformációjára utal, például a hibás klaszter Elsõ PSN-jére a hibás klaszter elsõ fizikai szektorszáma esetén. Az alábbiakban TDFL rögzítésére szolgáló eljárást és TDFL-mutató rögzítésére szolgáló eljárást magyarázunk el nagyobb részletességgel a találmány különbözõ kiviteli alakjainak megfelelõen. A hibabejegyzés-lista (Hibabejegyzés_Lista) mint TDFL1, TDFL1c, TDFL21, TDFL32 stb., van kifejezve azért, hogy segítségül legyenek a 6A 6B. ábrák itt következõ leírása során. A TDFL1 az elsõ fázis (1. fázis) során létrehozott bejegyzésekre hivatkozik, és a TDFL1c a TDFL1¹re hivatkozik, miután az összegzõ (kumulatív) módon rögzítésre került. A TDFL21 a második fázis (2. fázis) során elõállított elsõ bejegyzésekre hivatkozik, és a TDFL32 a harmadik fázis (3. fázis) során elõállított második bejegyzésekre hivatkozik. A 6A. és 6B. ábrán a TDFL-lezárót elhagytuk annak érdekében, hogy csökkentsük ezeknek az ábráknak a bonyolultságát, és a legutóbbi TDFL-helyzetinformáció (TDFL-mutató), amely a TDDS-ben van rögzítve, rendre mint P1, P2, P3, van kifejezve. Emellett a klaszter, azaz a rögzítési egység, vastag folytonos vonallal került szemléltetésre ahhoz, hogy még nyilvánvalóbban jelöljük a TDMA tartalmát. A 6A. és 6B. ábra a jelen találmány elsõ kiviteli alakjának megfelelõ, egyszer írható típusú optikai lemezen lévõ hibainformáció kezelésére szolgáló eljárást szemléltet. A hibainformáció kezelésére szolgáló, a jelen találmány elsõ kiviteli alakjának megfelelõ, és a 6A. ábrán bemutatott eljárásnak megfelelõen a legutóbbi TDFL ismételten rögzítésre kerül összegzõ módon a megelõzõ TDFL-lel. Ennek megfelelõen csak egy TDFL-fejléc és egy TDFL-mutató van alkalmazásban rendre az összegzõ módon ismételt 1 4 klaszter (vagy 1 8 klaszter) vonatkozásában. A TDFL-fejléc és a TDFL egyetlen klaszternyi egységenként van rögzítve és kezelve. Egyrétegû (single layer, SL) lemez esetén a TDFL mérete 1 klasztertõl 4 klaszterig változik, és kétrétegû (double layer, DL) lemez esetén a TDFL mérete 1¹tõl 8 klaszterig változik. Az elsõ fázisban (1. fázis) a TDFL-információ egy része, egy TDFL-fejléc1 és egy TDFL1 egyetlen klaszterben van rögzítve a bemutatott példakénti sorrendben. A TDDS-ben a legutóbbi hibakezelési információ helyzetét jelölõ információ (TDDS 1) van rögzítve. A 6A. ábránál a legutóbbi hibakezelési információ helyzetét jelzõ információ, például a TDFL-mutató mint P1 van kifejezve, ahogy fent leírtuk. Az ezáltal a mutató által jelzett helyzetinformáció az elsõ PSN, azaz a megfelelõ klaszter címe. Például a 6A. ábránál a P1 mutató a TDFL-fejléc1 helyzetét jelöli. A 6A. ábrán látható második fázisnál (2. fázis) TDFL21 és TDFL22 került továbbá rögzítésre frissítési mûvelet során. A hibakezelési információ egyszer rögzíthetõ állapotban került rögzítésre a lemezen egyetlen klaszteres rögzítési egységekben. A hibakezelési információnak a második fázisnál (2. fázis) történõ rögzítése során TDFL21 és TDFL22 (amelyek megfelelnek a jelen frissítési mûvelet során kapott új TDFL-információnak) és a megelõzõen rögzített TDFL-információ (TDFL1c, ami azonos a TDFL1-gyel) van rögzítve a megfelelõ TDFL-fejléc2-vel és TDDS2-vel együtt. Azaz a TDFL-információ összegzõ (kumulatív) módon van rögzítve minden egyes frissítési fázisnál együtt bármely új TDFL-információval. A második fázis (2. fázis) a rögzítési eljárásra utal abban az esetben, amikor a hibakezelési terület listainformációja meghalad egyetlen klasztert, azonban kevesebb mint 2 klaszter. Például TDFL-fejléc2+TDFL1c+TDFL21 méretét tekintve egyenlõ egyetlen klaszterrel. Így amikor a TDFL22 rögzítésre kerül, ez a TDFL a második, következõ klaszter részleges területét foglalja el, és a TDFL-fejléc2 a TDFL1c, TDFL21 és TDFL22 tartalmát tartalmazza. A TDDS2-ben rögzített mutatóérték azt mutatja, hogy rögzítve van a legutóbbi hibainformáció helyzete, P2, a TDFL-fejléc2 PSN¹je. Mivel a hibakezelési információ összegzõ módon van rögzítve, csak a legutóbbi PSN¹re van szükség mutatóként. Ennél a kiviteli alaknál csak egy TDFL-fejléc és a TDFL-mutatóval rendelkezõ egy TDDS kerül generálásra és rögzítésre minden egyes fázisnál. Minden egyes fázisnál rendezés lehet végrehajtva a meglévõ TDFL¹ek rendezése érdekében. A rendezés bizonyos elõre meghatározott kritériumok alapján végezhetõ el. Például a TDFL¹ek rendezhetõek elõször az 1. státuson alapulóan (lásd az 5B. ábrát), majd azután rendezhetõek a TDFL elsõ PSN-jén alapulóan. Nyilvánvalóan más kritériumok is alkalmazhatóak lehetnek. A hibakezelési információ példaként a harmadik fázisnál (3. fázis) kerül bemutatásra, miután rendezés végrehajtásra került. Itt a hibakezelési információ a TDFL-bejegyzés PSN-jének megfelelõen és a TDFLbejegyzés típusa (1. státus) alapján van rendezve. A második fázis (2. fázis) szempontjából a rendezés azzal a feltételezéssel kerül végrehajtásra, hogy új TDFL-bejegyzés kerül létrehozásra, úgy hogy az egy P2x helyzetnél kerüljön befoglalásra. Amennyiben rögzítendõ TDFL-bejegyzés kerül létrehozásra, az új TDFL¹t úgy kell rögzíteni, hogy tükrözze a hibás terület listainformációját a fent leírtnak megfelelõ rendezési szabálynak megfelelõen rendezve. A harmadik fázis (3. fázis) ezt mutatja. Mivel a TDFL1c, TDFL21 és TDFL22 összes információja megváltozott a P2x-nél való rendezés által, így a megváltozott hibakezelési terület listainformáció mint a TDFL31, TDFL32 stb. kerül rögzítésre, és a TDFL31-nek, 6

7 1 HU T2 2 TDFL32-nek stb. megfelelõ TDFL-fejléc3 a megfelelõ információ elejénél kerül rögzítésre. A TDDS3-ban a legutóbbi hibakezelési információ P3 helyzetinformációja kerül rögzítésre. A TDFL31 egyetlen klasztert foglal el, és a TDFL32 egyetlen klaszternél kevesebbet foglal el a TDFL31¹et követõen. Ennek megfelelõen a harmadik fázisnál a hibás terület kezelésére szolgáló információ meghalad egyetlen klasztert, azonban kevesebb mint 2 klaszter. Összefoglalva a jelen találmány elsõ kiviteli alakjának megfelelõ, egyszer írható típusú optikai lemezen lévõ hibainformáció kezelésére szolgáló eljárásnak megfelelõen a TDFL összegzõ (kumulatív) módon kerül rögzítésre egyetlen klaszteres rögzítési egységenként, amikor csak frissítésre kerül. A TDDS azután kifejezi a legutóbbi hibakezelési információ (TDFL) helyzetét mindössze egy mutatóval. Emellett abban az esetben, amikor a hibakezelési információ egy rendezési szabálynak megfelelõen megváltozik, az ilyen változást is adaptív módon kezelni tudja. A 6A. ábrán a TDFL-fejléc azzal az információval bír, amely jelzi az éppen használt klaszterek számát. Ez azt jelenti, hogy egy annak reprezentálására szolgáló jelzõ (flag) alkalmazható, hogy hány klaszter van használva a hibakezelési terület lista céljára, mivel a hibakezelési információ mérete változtatható. Arra is lehetõség van, hogy az éppen használt klaszterek számát reprezentáló információt ne csak a TDFL-fejlécben rögzítsük, hanem a TDDS-ben is. A 6B. ábra a jelen találmány elsõ kiviteli alakjának megfelelõ, fázisoknál a TDFL-mutató változását reprezentáló táblázatot mutat be. Az elsõ kiviteli alaknál felismerhetõ, hogy csak egy mutatóra van szükség minden egyes fázisnál. A 7A. és 7B. ábra a jelen találmány második kiviteli alakjának megfelelõ, egyszer írható típusú optikai lemezen lévõ hibainformáció kezelésére szolgáló eljárást szemléltet. A hibainformáció kezelésére szolgáló eljárásnak megfelelõen a jelen találmány második kiviteli alakja szerint, ahogy az a 7A. ábrán látható, a legutóbbi TDFL ismételten összegzõ módon rögzítésre kerül a megelõzõ TDFL-lel. Ezért csak egy TDFL-fejléc és egy TDFL-mutató van használatban minden egyes klaszterhez az összegzõ módon ismételt 1 4 klaszter (vagy 1 8 klaszter) TDFL-ének vonatkozásában. Az egyes fázisoknál rögzített TDFL ugyanaz, mint az elsõ kiviteli alaknál. A második kiviteli alaknál egy TDFL-mutató van használva a megfelelõ klaszterhez a fázisonként növekedõ TDFL-méret vonatkozásában. Ennek megfelelõen még akkor is, ha hiba kerül azonosításra a P3 TDFLmutató által jelzett klaszter rögzítése során a második fázisnál (2. fázis), a hibát csak az ennek a hibának megfelelõ klaszter újrarögzítése révén küzdjük le, azaz a TDFL22¹t magában foglaló vagy azzal kezdõdõ klaszter újrarögzítése révén. A mutató megváltoztatható úgy, hogy az újrarögzített területre mutasson. Amennyiben újrarögzítésre kerül, a hiba leküzdhetõ csak a P3¹mal jelölt mutató megváltoztatása révén. Ezáltal a TDFL kialakításához szükséges TDMA csökkenthetõ A 7B. ábra olyan táblázatot mutat be, amely a TDFL mutatójának változását reprezentálja, ahogy a fázisoknál a TDFL frissítésre kerül a jelen találmány második kiviteli alakjának megfelelõen. A második kiviteli alaknál legfeljebb nyolc mutatóra lehet szükség, és azok a mutatók, amelyek nem voltak használatban a megfelelõ fázisoknál, nullára vannak állítva. Ennél a példánál az elsõ TDFL-mutató a P1 helyzetre, a P2 helyzetre és a P4 helyzetre mutat rendre az 1., a 2., a 3. fázisoknál. A második TDFL-mutató a P3 és P4 helyzetekre mutat rendre a 2. és a 3. fázisoknál. A második TDFL-mutató mutatóváltozást jelezhet az elsõ vagy megelõzõ TDFLmutatóhelyzethez képest, amely egy bizonyos klaszternek egy hiba miatti újrarögzítése következtében lehet, ahogy azt fent tárgyaltuk. A 8A. és 8B. ábra a jelen találmány egy harmadik kiviteli alakjának megfelelõ, egyszer írható típusú optikai lemezen lévõ hibainformáció kezelésére szolgáló eljárást szemléltet. A hibainformáció kezelésére szolgáló eljárásnak megfelelõen a jelen találmány harmadik kiviteli alakjának megfelelõen, ahogy a 8A. ábrán látható, a legutóbbi TDFL ismételten összegzõ módon rögzítve van a megelõzõ TDFL-lel egyetlen klaszterben, azonban a TDFL ugyancsak önállóan rögzítve van az egyes klaszterekhez, és a legutóbbi TDFL helyzetinformációja rögzítve van az egyes rögzített klaszterekben, a TDDS-ben. Az elsõ fázisnál (1. fázis) feltételezzük, hogy a TDFL-fejléc1 és a TDFL1 egyetlen klaszterben van rögzítve. A TDDS-ben olyan információ van rögzítve, amely a legutóbbi TDFL pozícióját jelzi, és a 8A. ábrán ez mint P1 van kifejezve. Az ezáltal a mutató által jelzett helyzetinformáció ennek a klaszternek az elsõ PSN¹je, azaz a megfelelõ klaszternek a címe az optikai lemez struktúrájában. A 8A. ábrán a P1 mutató jelzi a TDFL-fejléc1 elsõ pozícióját. SL lemez esetén a hibakezelési információ rögzítési egysége, például 1 klaszter, 1 klasztertõl 4 klaszterig változhat, és így 4 mutató szükséges. DL lemez esetén a hibakezelési információ rögzítési egysége egészen 8 klaszterig változhat, és akár 8 mutató lehet szükséges. A második fázisnál (2. fázis) a 8A. ábrán új TDFL21 és TDFL22 van továbbá rögzítve a megelõzõ TDFL¹ek (amelyek, mint TDFL1c vannak reprezentálva) összegzõ rögzítése mellett egy frissítési mûvelet során. A hibakezelési információ egyszer írható állapotban kerül rögzítésre egyetlen klaszteres rögzítési egységenként az egyszer írható típusú optikai lemezen. A hibakezelési információnak a második fázisnál (2. fázis) való rögzítése során új TDFL21 és TDFL22 és az összegzõ TDFL1c, amely azonos a TDFL1-gyel van rögzítve a megfelelõ TDFL-fejléc2-vel és TDFL-fejléc3-mal és TDDS2-vel együtt. A második fázis (2. fázis) a rögzítési eljárásra vonatkozik abban az esetben, amikor a hibakezelési terület listainformációja meghalad egyetlen klasztert, azonban kevesebb mint 2 klaszter. Például a TDFL-fejléc2+TDFL1c+TDFL21 egyenlõ egyetlen klaszternyi adattal, és a TDFL22 ezért egy második, következõ klaszter területének csak egy részét elfoglalóan van 7

8 1 HU T rögzítve. A megfelelõ TDFL-fejléc3 rögzítésre kerül, és a TDDS2-ben rögzített mutatóérték azt mutatja, hogy a legutóbbi hibainformáció pozíciók a P2 és P3 TDFLmutatók révén vannak rögzítve és azonosítva. A harmadik fázisnál (3. fázis) új TDFL31 és TDFL32 van továbbá rögzítve a megelõzõ TDFL¹ek (amelyek mint TDFL22cc vannak reprezentálva) összegzõ rögzítésével együtt a frissítési mûvelet során. A hibakezelési információ egyetlen rögzítésként van rögzítve egyetlen klaszteres rögzítési egységekben az egyszer írható típusú optikai lemezen, ahogy fent leírtuk. A hibakezelési információnak a harmadik fázisnál (3. fázis) való rögzítése során TDFL31 és TDFL32 és az összegzõ TDFL22c amely azonos a TDFL22-vel van rögzítve a megfelelõ TDFL-fejléc4- gyel, TDFL-fejléc5-tel és TDDS3-mal együtt. A TDFLfejléc2, a megfelelõ TDFL1c és a TDFL21 nincs újonnan rögzítve, hanem a P2, helyzetüket jelzõ információ van rögzítve a TDDS3-ban úgy, hogy szükségtelen ismétlõdõ rögzítés kivédésre kerül. Ezáltal a lemez rögzítési területét hatékonyan használjuk, és a hibakezelés és a rögzítés céljából rendelkezésre álló terület megnövekszik. Amennyiben a TDFL22c, TDFL31 és TDFL32 információ meghalad egyetlen klasztert, azonban kevesebb mint 2 klaszter, azaz a TDFL-fejléc4+TDFL22c+TDFL31 kombinációja egyenlõ egyetlen klaszterrel, úgy a TDFL32 úgy kerül rögzítésre, hogy egy második, következõ klaszter területének egy részét foglalja el a megfelelõ TDFL-fejléc5-tel együtt. A TDDS3-ban rögzített mutatóérték azt mutatja, hogy a P2, P4 és P5 legutóbbi hibainformáció-pozíciók vannak rögzítve a 3. fázisnál. A legutóbbi TDFL-információ a P2, P4 és P5 alkalmazásával kaphatóak meg, például a TDDS3-ban rögzített legutóbbi hibakezelési információ pozíciók alkalmazásával. A TDFL-fejléc2, a TDFL1c és TDFL21 információ megkapható a P2 helyzetinformáció alkalmazásával, amely az elsõ TDFL-mutató révén van jelezve, és a TDFL-fejléc4, TDFL22c és TDFL31 információ a P4 helyzetinformáció alkalmazásával kapható meg, amely a második TDFL-mutató révén van jelezve. A TDFL-fejléc5 és TDFL32 információ megkapható a P5 helyzetinformáció alkalmazásával, amely a harmadik TDFL-mutató révén van jelezve. Ahogy az elõzõ kiviteli alakoknál tárgyaltuk, rendezés hajtható végre azért, hogy a TDFL-eket valamilyen sorrendbe rendezzük az egyes fázisoknál. Például a negyedik fázisnál (4. fázis) a hibakezelési információ azután kerül bemutatásra, hogy rendezés volt végrehajtva. Itt a hibakezelési információ a TDFL-bejegyzés PSN-jének megfelelõen és a TDFL-bejegyzés típusán (1. státus) alapulóan van rendezve. A harmadik fázis (3. fázis) szempontjából a rendezés azzal a feltételezéssel került végrehajtásra, hogy új TDFL-bejegyzés kerül kialakításra úgy, hogy a P2x helyzetnél kerüljön befoglalásra. Mivel a TDFL1c, TDFL21, TDFL22c, TDFL31 és TDFL32 összes információja a P2x-nél való rendezés révén megváltoztatásra kerül, a megváltozott TDFL-információ mint TDFL41, TDFL42 és TDFL42 kerül rögzítésre, és a megfelelõ TDFL-fejléc6, TDFL-fejléc7 és TDFL-fejléc8 rögzítésre kerül egy új TDDS4-gyel együtt. Itt a TDDS4, a P6, a P7 és a P8, amely a legutóbbi hibakezelés információ helyzetinformációja, rögzítésre kerül. A TDFL-fejléc6 és a TDFL41 egyetlen klasztert foglal el, a TDFL-fejléc7 és a TDFL42 egyetlen klasztert foglal el, és a TDFL-fejléc8 és a TDFL43 egyetlen klaszternél kevesebb helyet foglal el. Ennek megfelelõen a negyedik fázisnál a hibás terület kezelési információja két klasztert meghalad, azonban kevesebb mint három klaszter. Összegezve: a jelen találmány harmadik kiviteli alakjának megfelelõ, egyszer írható típusú optikai lemezen lévõ hibainformáció kezelésére szolgáló eljárásnak megfelelõen a TDFL-fejléc és a TDFL egyetlen klaszteres rögzítési egységenként kerül rögzítésre, amikor csak a TDFL frissítésre kerül. Amennyiben a TDDS kifejezi a legutóbbi hibakezelési információ helyzetét, és a rögzítés egyetlen klasztert meghaladóan kerül végrehajtásra, az ismételt rögzítés minimálisra van csökkentve azon információ alkalmazásával, amely a legutóbbi hibakezelési információ helyzetét reprezentálja, és a legutóbbi hibakezelési információ hatékonyan és azonnal megkapható. Mindeközben a 8A. ábrán a hibakezelési információ megkapható, amikor a megfelelõ fejléc információval bír a megfelelõ TDFL-tartalom vonatkozásában. Alternatív módon a hibakezelési információ megkapható, amikor a legutóbbi TDFL-fejléc a teljes TDFL-információt magában foglalja. Például a második fázisnál (2. fázis) a TDFL-fejléc2 csak a TDFL1c és a TDFL21 tartalma vonatkozásában bír információval, és a TDFLfejléc3 csak a TDFL22 tartalmára vonatkozó információval bír. Ezáltal a megfelelõ hibás területre vonatkozó összes információ azáltal kapható meg, hogy feldolgozzuk a legutóbbi hibakezelési információ helyzete révén jelzett valamennyi fejléc minden bejegyzésinformációját. Mindazonáltal a TDFL-fejléc5 magában foglal a TDFL1c, a TDFL21, a TDFL22c, a TDFL31 és a TDFL32 teljes tartalmára vonatkozó információt. Ebben az esetben a teljes hibás területre vonatkozó összes információ megkapható csak a legutóbbi TDFL-fejléc tartalma révén. A 8A. ábrán a TDFL-fejléc olyan információval is rendelkezik, amely jelzi az éppen használt klaszterek számát. Annak reprezentálására szolgáló jelzõ (flag) alkalmazható, hogy hány klaszter van használatban a hibakezelési terület lista reprezentálásához. Mivel a hibakezelési információ mérete változhat, ez a jelzõ különösképpen nagy segítséget nyújt. Arra is lehetõség van, hogy rögzítsük az éppen használt klaszterek számát reprezentáló információt ne csak a TDFL-fejlécben, hanem a TDDS-ben is. A 8B. ábra a TDFL-mutatók változását reprezentáló táblázatra vonatkozó egy példát mutat be, amely a jelen találmány harmadik kiviteli alakjának megfelelõ, fázisok révén áll be. A harmadik kiviteli alaknál legfeljebb nyolc mutatóra van szükség, és azok a mutatók, ame- 8

9 1 HU T2 2 lyek nincsenek használatban a megfelelõ fázisoknál, nullára vannak beállítva. A 8B. ábra alapelve megegyezik a 7B. ábráéval, és ezért nem tárgyaljuk az alábbiakban további részletekbe menõen. A 9A. és 9B. ábra a jelen találmány negyedik kiviteli alakjának megfelelõ, egyszer írható típusú optikai lemezen lévõ hibainformáció kezelésére szolgáló eljárást szemléltet. A hibainformáció kezelésére szolgáló eljárás szerint a jelen találmány negyedik kiviteli alakjának megfelelõen, ahogy a 9A. ábrán látható, a legutóbbi TDFL ismételten rögzítésre kerül összegzõ (kumulatív) módon a megelõzõ TDFL-lel egy klaszterben. Mindazonáltal a TDFL önállóan rögzítésre kerül minden egyes klaszterhez, és a legutóbbi TDFL helyzetinformációja minden egyes rögzített klaszterben, a TDDS-ben rögzítésre kerül. Összehasonlítva a harmadik vagy valamely más megelõzõ kiviteli alakkal, a TDFL¹t jelzõ fejléc nem a TDFL legelejénél kerül elhelyezésre, hanem a TDDS-ben van elhelyezve. Ez a TDFL-fejlécinformáció rögzítésére szolgáló bonyolult szabályok kivédésére alkalmas a TDFL-fejlécnek a TDDS-ben való rögzítése révén. Ennél a konfigurációnál lehet, hogy nincs szükség egy-egy TDFL-fejlécre minden egyes klaszterhez, azonban egyszer hozható létre minden egyes frissítési fázisnál. A TDDS jellemzõen 2048 byte-ból áll, a TDFL-fejléc mintegy 60 byteból, és a létezõ TDDS-információ általában nem haladja meg a 100 byte¹ot. Ennek megfelelõen nem okoz problémát a TDDS-ben való rögzítés végrehajtása. A 9B. ábra a TDFL mutatójának megváltozását reprezentáló táblázatra vonatkozó egy példát mutat be, ami a jelen találmány negyedik kiviteli alakjának megfelelõ, fázisok révén áll be. A negyedik kiviteli alaknál legfeljebb nyolc mutatóra van szükség ugyanolyan módon, mint a harmadik kiviteli alaknál, és azok a mutatók, amelyek nem kerülnek felhasználásra a megfelelõ fázisoknál, nullára vannak állítva. Ipari alkalmazhatóság Ahogy fent leírtuk, a hibainformáció kezelésére szolgáló egységes szabványt tártunk fel. A szakember számára nyilvánvaló lesz, hogy különféle módosítások és változtatások hajthatóak végre a jelen találmánnyal kapcsolatban anélkül, hogy eltávolodnánk a találmány oltalmi körétõl. Így szándékunk szerint a jelen találmány magába öleli e találmány módosításait és változtatásait, feltéve, hogy azok a csatolt igénypontok és az ekvivalenseik által meghatározott oltalmi körön belül esnek. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Eljárás optikai rögzítési közeg adatterületén lévõ hibás területet kezelõ információ rögzítésére, azzal jellemezve, hogy a rögzítési közeg (21) ideiglenes hibakezelési területtel és végleges hibakezelési területtel rendelkezik; és az említett eljárás során: az ideiglenes hibakezelési területre ideiglenes hibalistát rögzítünk, amely magában foglal hibakezelési információt a hibás területhez; és az ideiglenes hibakezelési területre legalább egy ideigleneshibalista-mutatót rögzítünk minden egyes olyan rögzítési egység kezdõpozícióját jelzõ helyzetinformációként, amelyben az ideiglenes hibalista tárolva van. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, amelynél az egyes rögzítési egységek klaszterek. 3. A 2. igénypont szerinti eljárás, amelynél az ideiglenes hibalistát tároló rögzítési egységek száma egy klaszter és nyolc klaszter között változik. 4. Az 1 3. igénypontok egyike szerinti eljárás, amelynél a legalább egy ideigleneshibalista-mutató ideiglenes lemezdefiníciós struktúra egy részeként van rögzítve. 5. A 2. vagy 3. igénypont szerinti eljárás, amelynél az ideiglenes hibalista magában foglal továbbá azon klaszterek számát jelzõ információt, amelyekben az ideiglenes hibalista tárolva van. 6. Az 1 5. igénypontok egyike szerinti eljárás, amelynél az ideiglenes hibalista fejlécet foglal magában az ideiglenes hibalista azonosítása céljából. 7. Az 1 6. igénypontok egyike szerinti eljárás, amelynél egyetlen fejléc van kialakítva, tekintet nélkül az ideiglenes hibalista méretére. 8. Az 1 7. igénypontok egyike szerinti eljárás, amelynél a fejléc rögzítési egységeként van kialakítva. 9. Az 1 8. igénypontok egyike szerinti eljárás, az ideiglenes hibalista összegzõ módon magában foglal egy megelõzõ ideiglenes hibalistába foglalt hibakezelési információt. 10. Az 1 9. igénypontok egyike szerinti eljárás, amelynél a legalább egy ideigleneshibalista-mutatók száma egyenlõ azon rögzítési egységek számával, amelyekben az ideiglenes hibalista tárolva van. 11. Rögzítési közeg, amely adatterületet tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a rögzítési közeg (21) ideiglenes hibakezelési területtel és végleges hibakezelési területtel rendelkezik; és az ideiglenes hibakezelési területen ideiglenes hibalista (TDFL) van tárolva, amely magában foglal hibakezelési információt egy, az adatterületen lévõ hibás területhez; valamint azon legalább egy ideigleneshibalistamutató van tárolva minden egyes olyan rögzítési egység kezdõpozícióját jelzõ helyzetinformációként, amelyben az ideiglenes hibalista tárolva van. 12. A 11. igénypont szerinti rögzítési közeg, amelynél az ideiglenes hibalista fejlécet foglal magában az ideiglenes hibalista azonosítása céljából. 13. A 11. vagy 12. igénypont szerinti rögzítési közeg, amelynél az ideiglenes hibalista összegzõ módon magában foglal egy megelõzõ hibalistába foglalt hibakezelési információt. 14. A 11. igénypont szerinti rögzítési közeg, amelynél az egyes rögzítési egységek klaszterek. 15. A 14. igénypont szerinti rögzítési közeg, amelynél azon rögzítési egységek száma, amelyekben az ideiglenes hibalista tárolva van, egy klaszter és nyolc klaszter között változik. 9

10 1 HU T A igénypontok egyike szerinti rögzítés közeg, amelynél a legalább egy ideigleneshibalistamutató ideiglenes lemezdefiníciós struktúra egy részeként van rögzítve. 17. A igénypontok egyike szerinti rögzítési közeg, amelynél a legalább egy ideigleneshibalistamutatók száma egyenlõ azon rögzítési egységek számával, amelyekben az ideiglenes hibalista tárolva van. 18. A igénypontok egyike szerinti rögzítési közeg; amelynél egy ideigleneshibalista-mutató azon egyes klaszterek elsõ fizikai szektorszámát tartalmazza, amelyekben az ideiglenes hibalista tárolva van. 19. Berendezés optikai rögzítési közeg adatterületén lévõ hibás területet kezelõ információ rögzítésére, azzal jellemezve, hogy a rögzítési közeg (21) ideiglenes hibakezelési területtel és végleges hibakezelési területtel rendelkezik; és az említett berendezés tartalmaz: író-olvasó fejet (22) úgy konfigurálva, hogy a rögzítési közegre (21) rögzítsen, arról reprodukáljon; és kontrollert (26) úgy konfigurálva, hogy az író-olvasó fejet (22) úgy vezérelje, hogy az ideiglenes hibakezelési területre ideiglenes hibalistát rögzítsen, amely hibakezelési információt foglal magában a hibás területhez; hogy az író-olvasó fejet (22) úgy vezérelje, hogy az ideiglenes hibakezelési területre legalább egy ideigleneshibalista-mutatót rögzítsen minden egyes olyan rögzítési egység kezdõpozícióját jelzõ helyzetinformációként, amelyben az ideiglenes hibalista tárolva van. 20. A 19. igénypont szerinti berendezés, amelynél az egyes rögzítési egységek klaszterek. 21. A 19. vagy 20. igénypont szerinti berendezés, amelynél a legalább egy ideigleneshibalista-mutató ideiglenes lemezdefiníciós struktúrába van befoglalva, ahol is a kontroller (26) úgy van konfigurálva, hogy úgy vezérelje az író-olvasó fejet (22), hogy az ideiglenes lemezdefiníciós struktúrát az ideiglenes hibakezelési területre rögzítse. 22. A igénypontok egyike szerinti berendezés, amelynél ideiglenes hibalista összegzõ módon magában foglalja egy megelõzõ ideiglenes hibalista kezelési információját, ahol is a kontroller (26) úgy van konfigurálva, hogy az író-olvasó fejet (22) úgy vezérelje, hogy az ideiglenes hibalistát összegzõ módon rögzítse a megelõzõ ideiglenes hibalista kezelési információját magában foglalóan. 23. Eljárás optikai rögzítési közeg adatterületén lévõ hibás területet kezelõ információ reprodukálására, azzal jellemezve, hogy a rögzítési közeg (21) ideiglenes hibakezelési területtel és végleges hibakezelési területtel rendelkezik; és az említett eljárás során: legalább egy ideigleneshibalista-mutatót reprodukálunk minden egyes olyan rögzítési egység kezdõpozícióját jelzõ helyzetinformációként, amelyben az ideiglenes hibalista tárolva van; reprodukáljuk az ideiglenes hibalistát az ideiglenes hibakezelési területrõl a legalább egy ideigleneshibalista-mutatón alapulóan. 24. A 23. igénypont szerinti eljárás, amelynél az egyes rögzítési egységek klaszterek. 25. A 23. vagy 24. igénypont szerinti eljárás, amelynél a legalább egy ideigleneshibalista-mutató ideiglenes lemezdefiníciós struktúrába van befoglalva. 26. Berendezés optikai rögzítési közeg adatterületén lévõ hibás területet kezelõ információ reprodukálására, azzal jellemezve, hogy a rögzítési közeg (21) ideiglenes hibakezelési területtel és végleges hibakezelési területtel rendelkezik; és az említett berendezés tartalmaz: író-olvasó fejet (22) a rögzítési közegre (21) való rögzítésre, arról való reprodukálásra; és kontrollert (26) úgy konfigurálva, hogy úgy vezérelje az író-olvasó fejet (22), hogy legalább egy ideigleneshibalista-mutatót reprodukáljon minden egyes olyan rögzítési egység kezdõpozícióját jelzõ helyzetinformációként, amelyben az ideiglenes hibalista tárolva van; és hogy úgy vezérelje az író-olvasó fejet (22), hogy az ideiglenes hibalistát az ideiglenes hibakezelési területrõl reprodukálja a legalább egy ideigleneshibalista-mutatón alapulóan. 27. A 26. igénypont szerinti berendezés, amelynél az egyes rögzítési egységek klaszterek. 28. A 26. vagy 27. igénypont szerinti berendezés, amelynél a legalább egy ideigleneshibalista-mutató ideiglenes lemezdefiníciós struktúrába van befoglalva, ahol is a kontroller (26) úgy van konfigurálva, hogy úgy vezérelje az író-olvasó fejet (22), hogy az ideiglenes lemezdefiníciós struktúrát az ideiglenes hibakezelési területrõl reprodukálja. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007324T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748539 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007071T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748388 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 587 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 587 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007587T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 587 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 721896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008567T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 784477 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007506T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 721894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 021 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 021 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007021T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 021 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 815614 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra !HU000005422T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 020041 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008100T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 846052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008709T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 716537 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01) !HU000003059T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 255956 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000636T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 36 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 748062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01) !HU000006644T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 21401 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01) !HU000006691T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01) !HU000006105T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 108356 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 767481 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 236 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 236 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003236T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 236 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 738468 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006749T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 818248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005054T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 732967 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008394T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741313 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 077052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 827 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 291272 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004804T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726098 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007110T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 751575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 712 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47F 1/10 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 712 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47F 1/10 (2006.01) !HU000004712T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 712 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 009258 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 738093 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000249T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 249 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76240 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000039T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 74228 (22) A bejelentés napja: 03. 02. 18. (96) Az európai bejelentés bejelentési

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004142T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 72816 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben