gáz-szilárd (gázadszorpciós-) kromatográfia és a (Megoszlásos gázkromatográfia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "gáz-szilárd (gázadszorpciós-) kromatográfia és a (Megoszlásos gázkromatográfia)"

Átírás

1 , SZERVETLEN - NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM KÉMIAI ÉS ELEMZÖ TANSZÉK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSI ELJÁRÁSOK Dr BOGNÁR JÁNOS tszv egyetemi tnár, kémii tudományok kndidátus Kézirt érkezett 1962 ugusztus 15-én A két gázkromtográfiás módszer, gáz-szilárd (gázdszorpciós-) kromtográfi és gáz-folydék (megoszlásos-) kromtográfi közül noh z első régebbi, z utóbbi jelentősége rendkívül megnőtt, mi többek között nnk is betudhtó, hogy nemcsk gáz, hnem folydékelegyek, sőt szilárd konzisztenciájú nygok elválsztásár is ruglmsn lklmzhtó Mrtin és Synge 1941-ben megjelent első közleménye [l] után 1952-ig e tárgybn nem jelent meg dolgozt, mikoris Zlírtin és Jmes módszernek zsírsvk elkülönítésére vló lklmzásáról számol be [2] Az utolsó 10 évben módszer kifejlesztése és lklmzásánk elterjedése szinte péld nélkül áll z nlitik történetében A gáz-folydék kromtográfi (Megoszlásos gázkromtográfi) A gáz-folydék kromtográfiábn csknem z kizárólg eluciós-kifejlesztéses technikát lklmzzák Ennek rövid elvi leírás következő: A folydék-fázist, mely egy nem illékony szerves folydék, vékony rétegben visszük fel egy inert szilárd hordozór úgy, hogy folydékfilmen keresztül dszorpciós jelenségek nem mehetnek végbe z elválsztndó komponensek és szilárd fázis felülete között A krómtogrfáló oszlopb egyenletes sebességgel egy semleges gázt, z ún vivőgázt vezetünk be A próbát lklms dgolóberendezésen keresztül kis térfogtbn közvetlenül z oszlop előtt lnjiciáljuk vivőgázb A módszerrel nemcsk gáz, de olyn szerves folydékok es szilárd nygok elemzése is elvégezhető, melyek z oszlop megfelelően beállított hőmérsékletén könnyen elpárolognk s így jutnk vivőgázb A vivőgáz rendes körülmények között vn z egyensúlyi állpotbn llófázissl Az egyes komponensek különböző mértékben oldódnk ill párolognk el, z állófázisbn ill fázisból, s hldási z sebességük állófzisbn létrejött oldtik fölött urlkodó mindenkori gőznyomásuktól függ A vivőgáz és folydék-fázis közötti megoszlás következtében megy végbe z elválsztás Az egyes komponensek vivőgázbn,,sávok"-r bontv lépnek ki z oszlopból 29

2 , _, _ 100 0,3 10 Az ármló z vivőgázbn elválsztott nygok vlmilyen kémii vgy fiziki sjátságuk révén zonosíthtók Az egyes sávok jelenléte különböző elven működő utomtikus regisztráló készülékkel észlelhető, melyek kvntittív kiértékelést is egyszerűvé teszik Ily módon egyszerű digrmokt kpunk, melyeken mérési értékeket z ármlási idő függvényében ábrázoljuk (l ábr) A mérőműszer mérési értéke (detektor-jel) egyszerű Összefüggésben _ áll z nyg koncentrációjávl és egyenletes vivőgáz-árm esetén sáv megjelenéséig szükséges vivőgáz-térfogt is kiszámíthtó Utóbbink Nitrogén Netán Oxzgen komponens zonosítás szempontjából jelentősége A gázkromtográfiás készülékek vn Szár/monoxid áltlábn ugynzon elemekből állnk: vivőgáz-forrás, stcioner-fázist trtlmzó oszlop, detektor és regisztráló műszer A vivőgáz ármlását és nyomását finom szbályozó szeleppel állítjuk be Az oszlopmenti nyomásesést z oszlop felé kpcsolt mnométer, z ármlási sebességet (ml/min) pedig detektor után kpcsolt rot- Detektor/lel i/(hrgén méter méri Az oszlop z injiciáló berendezéssel, továbbá detektor termosztátbn J J U fogll helyet A készülé- ket még egy frkciógyűjtő berendezés egészíti ki (2 ábr) u l A megoszlási gázkromtográfiá bán lklmzott "HEXÁN, N vioőgázok mint pl hid- MÚ: m!" hélium, vgy széndi- rogén, nitrogén, 1, ábr, Prób; 2 m1 gáz; Kokmn; oxid folyékony fázisbn gykorltilg molekulszűrő; vivőgáz! hélium; oldhttlnok A ármlási sebesség: 80 ml/min; vivőgáz megválsz- hőmérséklet: 40,, C tás z lklmzott detektortól függ A mnpság beszerezhető gázkromtográfiás készülékekben leggykrbbn lklmzott detektor hővezetőképcsségi cell s ennek szempontjából legelőnyösebben hidrogént és héliumot hsználhtjuk, mivel e két gáz hővezetőképessége többiét jelentősen felülmúlj Ennek ellenére leggykrbbn hsznált vivőgáz nitrogén; hidrogén ui robbnékony, hélium pedig drág A széndioxid lklmzásánál z elválsztás progrmjánk követése többi vivőgáztól eltérő metodikát kíván A vivőgáz ármlási z sebessége áltlábn lklmzott 4 mm GJ-jű oszlop mellett percenként 10 ml Az ármlási sebességet túlnyomás biztosítj, nyomásesés olyn, hogy z oszlop végén rendszerint tmoszfér-nyomás urlkodik A z gáz nyomását hignymnométerrel, ármlás sebességét rotméterrel z mérjük; utóbbi áltl muttott értéket célszerű szppnbuborék-ármlásmérővel időről-időre ellenőrizni Az nygok elkülönülése z eluciós z folymtbn inert hordozót és stcionárius fázist keverékével töltött csőben z oszlopbn történik Az mert hordozónk rossz dszorpciós sjátságú, porózus nygnk kell lennie Mnpság ilyen célr csknem kizárólg 0,2 mm szemese- 30

3 _ / - átmérőjű szilikgélt, kereskedésbeli nevén cellit 545-ot továbbá smottjisztet, kereskedésbeli nevén stermchot vgy,,c 22-fíre brick"-et hsználunk Oxigén és nitrogéntrtlmú szerves vegyületek elválsztásár előnyösebb szilikgélt hsználni, míg szénhidrogének eseteben smotthszt és sziliké] egyvránt lklms Ezenkívül más hordozó nygokt (így nátriumklorid kristályokt, célgypotot és üveghsztet) is sikerrel próbáltk már ki Fínmszbá/gozászelep A prób [njíciá/ásnk j/ helye _ l" 'l j Termosztát Vivőgáz- 1 Mnoméfer j plck gumi, / Regisztrálóműszer L _ lik"- I ÜPÍB/ffűf I l I l I I I J J-furlu csp 2 ábr Rfméfer Álmoszfér Atmszfér Ú Fmkágyújfő A stcionárius fázis kiválsztás következő szempontok szerint történik A folydék gőznyomásánk elhnygolhtón kicsinek kell lenni z oszlop hőmérsékletén (vgyis folydékfázis ne legyen illékony) ig ez z ideális állpot áltlábn megvlósíthtó, s így pl rutinelemzéseknél, hónpokig is működésben trthtó egy oszlop 2000 C fölött zonbn már nehezebb lklms folydékot tlálni Ez utóbbi körülmény különösen fontos, mert ngyobb hőmérsékleten gázkromtográfi lklmzás előnyösen kiterjeszthető További követelmény stcionárius fázissl szemben, hogy kis viszkozitású folydék legyen, komponensekkel ne lépjen megfordíthtó kémii rekciób, és z oszlop hőmérsékletén hőálló legyen; egyes esetben pl hordozó ktlizálj folydék hőbomlását A tpsztlt z, hogy z zonos kémii típusú vegyületek (pl homológ sorok tgjink) elucióssebessége ngyjából forrpontjukkl rányos A vegyületek szétválsztásánál lényeges szerepet játszik stcionárius fázis kémii természete Nem poláris jellegű stcionárius fázis esetén z poláris vegyületek forrpontjuk sorrendjében különülnek el, poláris vegyület gyorsbbn hld z oszlopon mint zonos forrpontú nem poláris vegyület Minél jobbn nő zonbn stcionárius fázis polritás, nnál jobbn késlelteti z oszlop Poláris vegyületeket Számos gykorlti péld igzolj, hogy z nyg elválsztási sorrendje stcionárius fázis polritásánk függvénye 3]

4 Cikloprffinek Éterek 0,3 Egy stcionárius fázis nnál szelektívebb, minél jobbn Válszt el két különböző homológsorból vló, de zonos forrpontú vegyületet A szelektivitást szelektivitási koefficienssel, -vl jellemezzük, mely ltt két különböző homológsorból vló,de zonos forrpontú nyg retenciós térfogtánk (l később) hánydosát értjük Minél jobbn tér el l-től, nnál szelektívebb fázis, nnál előnyösebben lklmzhtó különböző típusú Vegyületek szeprálásához Áltlános szbály, hogy szénhidrogének esetében z erősen poláris folydékok, míg erősen poláris Vegyületek elválsztásánál nempoláris, vgy csk gyengén poláris folydékok (pl prffinolj, szilikonok) muttnk ngy szelektivitást I táblázt Folydékfázis Az lklmzás htár, "C Alklmzás 200 Szénhidrogének nem szelektíven, oxigéntr- B,B'-bis (propionitrid-éter Szénhidrogének és oxigéntrtlmú szerves vegyületek szétválsztás Kitűnő szelektivitás Prffinolj Aromás és lifás lkoholok elválsztás más Skquln(hexmetil-tetrcosán) 140 oxigéntrtlmú szerves vegyületektől A 300 szénhidrogének (nem ngy szelektivitássl), Apiezon, M észterek elválsztás Aldehidek és ketonok, továbbá fenolok elválsztás Szilikonolj Szilikon vákuumzsír tlmú vegyületek szelektíven Mgsbb hőmérsékleten áltlábn hsználhtó Dinonilftln Különböző típusú vegyületek elválsztásár Poliglikololeát lklmsk Trikrezilfoszfát Polietilénglikol (mólsúly 400) Erősen poláros folydékokmt- ési-prffinek, Polietilénglikol (mólsúly 2000) lkoholok, minok elválsztás Hlogé- Glicerin nezett szénhidrogén A polietilénglikol Diglicerin (2000) mgsbb hőmérsékleten hsználhtó Dimetilformmid Erősen poláros folydék, olefinek szelektív elválsztás Dimetilszulfolám Szénhidrogéngázok elválsztás Benzoldifenil Aromás szénlúdrogének elválsztás Etilénglikol-ezüstnitrát Kis forrpontú oleffinek elválsztás Perfluortributilmin és n-prffinek Dipropilnitril és ketonok elválsztás más vegyületektől J Az oszlop elkészítésénél először is hordozó nyg előkészítéséből indulunk ki A kereskedésbeli hordozó nygot (stermchol, cellit 545) szitálássl vgyyízben vló szuszpendálássl és 3-4-szer megismételt ülepítéssel kívánt szemcseméretre (O,2 mm) hozzuk A 3 percen belül kiülepedett nygot 3000 C-on kemencében szárítjuk, után cc HCl-Vl mjd vízzel mossuk, végül semleges hordozó nygot 1450 C-on szárítjuk A hordozór felvitt folydék mennyiségét illetően áltlábn 10 3O súly% d optimális elválsztást Túl kevésnél dszorpciós htások mitt, túl 32

5 1 ' ' - v ' ' *w ' ' soknál folydékbirányuló_lssu diffúziós sebesség mitt romlik z oszlop elválszt? kepessege A SÍJÉLOIOIIELFIUS, fáz1s egyenletes felvétele céljából legmegfglelíbb,,h Eztegykkisforrponítu oldfoszerrel pl stb, ceton, petroléter, elegyitju,tsigyíurelxíerju cisz/e z etolkeszitett horc/lofzovl, m3d_ á keletkezett hlg lszxpoyiz u 01 tz, o foszerfjes eltvohtsfig, bfiprohlull? I lő z HozzOki : Inrgítálű ermosztls/modgtol; Anlitiki célokr k t hsználunk Az (iszloezl, VS-llsrgrez-i lun-l-nyuml, vgy üveg" csove e U XV l kp iossz "1 meter kozott vltkozht, s 015 mi-es lvgyt" t F egysegekbolll Ezeket szárz porszerű megír? felsonvegeketüveggypottl toltettelrrlzíizzszz e: uggzfsetcgltlyculít hgsszggl: 1% "W fsodfákkl " lik 1" csőből (réz sár á '1 ukgu 08? Ppp htluk Össze" Hl" e em x ony g fel, ,802 gy l'n splrlis oszlopot lklmzunk, z l" h z, e , _0gy 1 db-bol ll Az ilyen csövet egyenes állpotbn melynek, es toltjuk ztn csvrjuk lo _ 2O cm g-jű spirál1á_ z Folyidekokvelegizelse,celgából ázlgáépgir iozzárizzloáv? zrmolhsszzní I, f, I folydek-gozzel ippugí mint Ogy oszlopot megfelelő hőmérsékletre kell 1s ermosz á e e yezni Régebben hevitett termosztátokt (gőzköpeny) hsználtk Ezeknek Ííglyctlellítirmosztágliznák " (Víz és oljfürdő) áz á hátrány, SZIIOS er Og u icsiny ektromos fűtésű, bszolút hőmérséklet- 1"'11'th szbályozás nélküli, légtermosztátok csk preprtív célokr hsználhtók l/íigiílizfzfikláinbélislegjob Igggfbllltílilé korszerű, bszolút hőmérsékletszbályozássl ellátott ventillációs légtermoszttokelektromos fűtésük háromfokoztú, hsznosnterükngy, kényelmesen elfer bennuk z oszlop, detektor stb Mximális homérsékletük 300" C ' ' á felfűtés 2000 C-r 20 perc á s hőmérséklet stbilitásuk 0 il C Az elemzést 'lt l'b '1 h" 2 o értéknél Z célszerűbbvzgézilll, Séklet pontos megállpításár zonbn áltlános szifbál ni 3431flsellb ELOIISÍBIÍÉÉkáÉtg/lá; hgmljlrsékleten jobb z elválsztás, ngyobb hőmérsékleteny nos, lse mergyorsbb z elemzés Az oszlop htásfokánk jellemzése z ún elméletitányérszámml" történik Az elválsztás ui Infol- dék-fázisbn vló oldékonyság-különbségen lpszikyá,,, jobbn 0ld'd' "1 t men lkulht ki, mivel Vivőgáz gállndónp inyglplt n kr e? nem l kr bb Az oszlopot zonbn Gáz/ázisx elméletileg lélgyzrízléíszzz h"- I t ' SZO 3, ; h Hf/ á folyíáíílízisköfáííláitágígnéálfíílánllínáíílá? mlííílfí" z nnál htásosb- 3 ábr z o _ el- tágelvláílifsííb: elrlnéletii-itányérszám, méleti tányér mzígsgg 2 (í: ??? l,_zl to one theoretiel = plte" HÉTP)úgy íqüzl ent n n meghtározás z eluciós digrm lpján történik (17 ábr): l l ' n = 16 OE 3 NME X 33

6 3O A HETP függését z oszlop prmétereitől termodinmikilg értelmezett V cm Deemter-egyenlet muttj [3]: D l" h=2lldsz+2ywq+íéíiw hám m u 7z3(1+k')2DF A B C 3 hol Z = pkolás sttisztikus egyenetlensége, ds2 = hordozónyg szemcseátmérője, DG és DF = molekuláris diffúzió gáz- és folydékfázisbzm, u = vivőgáz lineáris ármlási sebessége, y = pórusok lbirintus-fktor, 70' = lc megoszlási hánydosnk és folydék-térfogtból, vlmint z oszlop gáztérfogtából képezett hánydosnk szorzt, df hordozón levő folydékfilm átlgos átmérője Beméróbső Bubrékszámlálá 4 ábr A mint bemérést? közvetlen z oszlop elejénél történik, folydék vgy gázlkbn Szilárd nygokt vgy oldt vgy olvdék lkb Viszünk be A prób mennyiségét leglehető legkisebbre válsztjuk, hogy sávok elnyúását megkdályozzuk Áltlánosságbn 0,5 mg nygot viszünk be A bemérés lehetőleg gyorsn, vivőgáz megszkítás nélkül kell, hogy történjen Fontos, hogy bevitel helye ne legyen kisebb hőmérsékletű z oszlopénál Gázok pontos bemérése 4 ábrán láthtó hignnyl klibrált U-csővel történik A cspoknk z ábrán láthtó állásábn próbgáz átármlik bemérő csövön, s buborékszámlálón keresztül távozik A két csp 900-es elfordításávl vivőgáz z próbgázt oszlopb öblíti Folydékok bemérése legegyszerűbben mikrométer-csvros injekciós fecskendővel-történhet Az oszlop felső része vn gumispkávl lezárv, melyen vékony injekciós tűt keresztülszúrv kívánt mennyiségű folydék töltet tetejére dhtó be, hol elpárolog (5 ábr) 34

7 _ Folydékok egész pontos dgolás úgy eszközölhető, hogy folydékot kig mpuláb mérjük be és leforrsztjuk Az mpull vivőgázármb kjvezett fűtött kmrábn lklms szerkezettel összetörhető, s mint Ilfgzöwtetve jut el vivőgázármb Tenney és Hrris kpilláris folydék- és lklmzásávl bemérésre lklms rendszert szerkesztett, mely Éfzpipetticák folydékok és gázok mérésére egyránt lklms [4] Dimbt és mások egy ún_ mellékármkörű dgoló szerkezetet konstruáltk, mely próbát igen reprodukálhtó módon dgolj [5] É Nzlrfoméfer- A K; fecskend Bifferenciá/zlc-lrromtogrm 7érmosztáf Őumjspk F 5% v 33 D lntegrliskrmfgrm Oszlop mixel g/, VII/igáz JLNEJL Idő 5 ábr 6 ábr Detektorok A gázkromtográfiás készülékek legfontosbb része z észlelő berendezés, melynek z segítségével elválsztás után vivőgázzl kilépő sávokt észleljük ill mérjük A detektortól megkívánjuk, hogy ngy érzékenységű legyen, hogy vivőgázbn már komponens nyomi is kimutthtók legyenek Gyorsn kövesse koncentráció változását, ne legyen tehát tehetetlensége A legkülönbözőbb kémii összetételű vegyületek vizsgáltár lklms legyen A mért érték rányos legyen koncentrációvl A készülék lehetőleg egyszerű felépítésű, biztos működésű legyen, tegye lehetővé mérések utomtikus regisztrálását (íróműszer, kompenzográf stb) és lehetőleg ne legyen érzékeny szétválsztás körülményeinek ingdozásár (hőmérséklet, nyomás, ármlási Sebesség),hogy ezáltl biztosítv legyen nullpont állndóság Kivántos továbbá, hogy detektor ne vegyületeket Változtss Íneg (fiziki detektorok) Vn zonbn olyn detektor, mely működésének z !) lényege, hogy z nygokt kémiilg megváltozttj Más észlelési ellrsoknál mérés kémii rekcióvl, pl titrálássl történik (fiziki-kémii detektorok) Az észlelési módszereket A integrális és dzfferenciálís műszerekre osztjuk Z lfltegrális módszereknél vivőgázzl kilépő gázkomponenseket stöchío- Hietrikus ránybn dditive regisztráljuk, differenciális módszereknél fáink vlmilyen pillntnyi fiziki sjátságát észleljük Az elsőnél kromgrílm ( detektorjel z idő vgy vivőgáz-térfogt függvényében) lépcsőzetes, másodiknál csúcsok soroztából áll (6 ábr) 3'" 35

8 Integrálás észlelési módszerek Idetrtoznk svk és bázisok meghtározási módszerei utomtikus titrálássl, z oszlopból vló kilépés után rendre felfogott illékony komponensek meghtározás térfogt- vgy más nyomásnövekedés mérésével, továbbá oldtbn felfogott komponensek meghtározás vezetőképességi méréssel Az utomtikus titrálás volt z első észlelési módszer, melyet Jnes és llírttn lklmzott kilépő gázbn levő svk és bázisok meghtározásár [2] (7 ábr) Atmlásmérőbőz - Vivóyáz -:-b Vllssz//yá Gőz/rápeny // Fotcell =xkpillqlrés bűreftb/ NHEXB-II 7 ábr Az oszlopból kilépő vivőgáz egy titráló celláb jut, hol egy megfelelő indikátorrl megfestett oldton buborékol keresztül (fenolvörös zsírsvk esetén és metilvörös illékony szerves bázisok esetén) A titráló cellát egy lámp fénye világítj át, s z átment fénysugár fotocellár esik Amint z eluált komponens titráló cellábn levő oldtb jut, nnk ph-j s így z indikátor színe is megváltozik A fotocell reléje szelepet vezérel, melyen keresztül mikrobürettából z eredeti ph visszállításár elegendő titráló oldt jut celláb A mérőoldt térfogtánk regisztrálás bürettábn levő úszó helyzetének rögzítésén lpszik Illékony svk, bázisok, merkptánok és ldehidek szétválsztás céljár Liberttnt z eluciós folymt követésére coulometríás titrálást jánl potenciometriás, fotometriás vgy mperometriás végpontjelzéssel [6] Az eluált komponenseket lklms oldtbn bszorbeálv egy elektrolitikusn termelt regenssel folymtosn titrálhtó Az eljárás minden olyn szerves nyg gőzére lklmzhtó, mely z oszlop végén CÜZ-Vé elégethető A kpott COZ ui coulometriásn titrálhtó Gázhlmzállpotú minták elemzésére Jnák áltl kifejlesztett módszernél Vivőgázként COZ gázt lklmzunk, melyet lúggl töltött osztássl ellátott zotométerben fogunk fel [7] A vívőgázt lúg elnyeli, míg z egyes komponensek térfogt közvetlenül leolvshtó A módszer kis molsúlyú szénhidrogének elemzésére kiválón lklms 36

9 E Az egyszerű zotométer helyett J (mák olyn készüléket is szerkesztett, mely z utomtikus regisztrálást is lehetővé teszi [8] (8 ábr) A zotométerhen belépő gáz kálilúg szintje felett nyomásnövekedést idéz elő, mely lenyomj B mnométerben levő folydékot (Hg, vgy kénsv) A kontktus megszkdás áltl C motor mozgásb jön, s D dugttyút lefelé mozgtj mindddig, míg z eredeti nyomás helyreáll,a dugttyú -- eltolódását mely - belépő gáz térfogtávl meghtározott rnybn áll mechnikusn regisztrálj A kálilúg felszínének állndóságát G motor áltl mozgtott NHEJLB-L F 8 ábr F hignyos dugttyú biztosítj A nyomás áltlábn könnyebben regisztrálhtó mint térfogt Vn de Orts nyomásmérésen lpuló módszerét 9 ábr szemlélteti [9] Az oszlopból kilépő 002 vivőgáz nívóellenőrző edényen, mjd egy ferdén álló csövön keresztül ellenármbn mozgó kálilúgoldtbn elnyelődik s z A edényben sorbn felfogott komponensek nyomás (ill nyomásnövekedése), állndó térfogt mellett, mnométerrel regisztrálhtó Az 50%-os lúg trtó edényből 120 ml/h sebességgel egy elektromágneses precíziós fqlyika-b, ill " ferde csövön keresztül szintellenőrző edényben Utóbbi biztosítj,hogy lúg szintje A-bn állndó legyen Az dszorpciós cső félrnéter hosszú 5 mm átmérőjű célcső, mely z elnyelés jobb biztosítás htásfokánk céljából lz tekercset trtlmz, s egy elektromágneses vibrátor mozgtj Bocr olyn módszert ír le, melynél z oszlopból kilépő vegyületek Oncentrációját egy folydékbn vló fcloldásuk után vezetőképesség-változás "ferésével htározzuk meg ill regisztráljuk [10] E módszernél svkt ugbn, z mineket Oldtbn svbn, z ldehideket, ill ketonokt hidrzinhidroklorid fogjuk fel Az integrálási módszerek hátrány, hogy többé-kevésbé speciális esetbeh hsználhtók s így áltlános lklmzásuk korlátozott 37

10 - - '/ xyúgfr/ó Í50 % '05 KOH/ Precíziós mnom éfer A // (59 Acé/rs" eb Vibrálr wőgáz z oszlopból - Níváe/Ienő/jző edény // Vákuumszi VIIg/úhz s-L : 9 ábr Regisztráló nyomásmérő készülék vázlt Dzfferevzcíális észlelési módszerek A differenciális észlelési módszerek z integrális módszerekkel szemben áltlánosbbn lklmzhtók, ezért fejlődés ebben z iránybn ht Az irodlombn edolig ismertetett módszerek közül legfontosbbk: hővezetőképességi cellák, [S-sugár-ionizációs-kmr, gázsűrűségmérő és hidrogénlángdetektor Mnpság ezek között is hővezetőségi cell terjedt el leginkább 38

11 ' A hővezetőképességi cell (klhrométer) működése következő elven fé]mőső-], lpszjlglíg;, üvegcső, vgy fémtömb furtábn xiálisn kifeszített cső külső flávl szemben elektromos ármml hevítünk Abbn fémhuzlt Z esetben, h fűtőárm ill külső felület hőmérséklete állndó, egyenletes lkul ki huzl és külső fl között Ez hőmérsékjetkülönbség csövön átármló gáz hővezetőképességétől függ H iőmérséklet-különbség gáz hővezetőképessége ngy, sok hőt vezet le sígy zonos fűtormies/etén hevített huzl hőmérséklete kisebb lesz, mint kisebb hővezetokepessegű, gz esetén A hőmérsékletváltozás huzl ellenállásánk változását 1déz1 eló, mely egy kpcsolásbn mérhető AWhetston-híd Amper/néni - Össze/mr) l/locel/ R Uvnsx-n Összehson- [Hotel/ 10 ábr A mérés zon tényen lpszik, hogy z s z oszlopból kilépő vivőgáz egyes komponensek hővezetőképessége között vn különbség Legegyszerűbb esetben két egyform cellát lklmzunk, melyet két egyform ellenállássl Whetsíoiz-hídb kpcsolunk (10 ábr) Az összehsonlító cell z oszlopon belépő, mérő cellán z oszlopból kilépő vivőgáz hld keresztül Mindddig, míg huzlok hőmérséklete, ill ellenállás nem változik, híd egyensúlybn vn H zonbn mérőeellán áthldó gáz összetétele megváltozik, megváltozik mérőcell ellenállás s hídon árm folyik keresztül, melyet glvnométeren észlelünk vgy regisztrálhtunk Előnyösebb 4 teljesen egyform ellenállású cellát lklmzni Whetstonhídbn, mert cellák szimmetriáj kitűnő nullpont-stbilitást biztosít, és mérést z ármlási sebesség változás nem befolyásolj A 4 teljesen egyform ellenállású pltindrót (40 m) sárgréz-tömb furtibn tömbtől szigetelten vn elhelvezve, páronként képezve mérő- 1ll összehsonlító cellát (11 ábr) A huzlok rugós (ezüst-rugók) illesztésűek, mlre hőmérsékletváltozás okozt hosszváltozás mitt vn szükség A mérésnél kthrométer külső flánk természetesen állndó hőmérsékletűnek kell lenni A szerves ngymolekulsúlyú nygok elválsztásár ngyobb hőmérsékletű oszlopot kell hsználni s így kondenzáció elkerülése (féljából detektornk is megfelelő hőmérsékletűnek kell lenni A detektort es z oszlopot egyszerűség kedvéért gykrn helyezik ugynbb termosz- 39

12 ' ' ' ' i ' ' ' É 7-7 7' tá '77 7' OO0 tátb Célszerűbb zonbn detektort z oszloptól függetlenített kisebb hőmérsékleten termosztálni A kthrométer érzékenysége ugynis drót és külső fl közötti hőmérsékletkülönbségtől függ, tehát célszerű detektor hőmérsékletét lehető leglcsonybbn trtni 1200 C-os oszlophőmérsékletig áltlábn kthrométert szobhőmérsékleten trtják Az érzékenység növelésének további lehetősége drót hőmérsékletének emelése, minek, drót megolvdás szbht htárt, A 1500 C-nál ngyobb hőmérsékleten hsználhtó kthro- T méterek készítésének problémáj N] hőálló elektromos szigetelők és gáztömítések megválsztásábn vn XVI Ylh A hővezetőképességi cellák Össze/zmb gz i 3 A [XXIk 11 ábr XII T Prábgáz NMEXB -II hőmérséklethtár 400 C között vn Pltinfűtőszálk 3500 C-ig, Wolfrmdrót 5000 C-ig lklmzhtó Könnyű átlátni, hogy hővezetőképességi detektorokkl nnál ngyobb mérési effektusokt kpunk, minél ngyobb vivőgáz és vizsgált komponensek közötti hővezetőképesség-különbség Mivel hidrogén és hélium hővezetőképessége szerves vegyületekkel szemben lényegesen ngyobb, hővezetőképességi cellák lklmzás esetén ezeket gázokt célszerű vivő gázként lklmzni H félő, hogy hidrogén rekciób lép szerves nyggl (hidrogénezés), nitrogént is hsználhtunk; ilyenkor zonbn számolni kell zzl, hogy Gázok 2 blúz! hővezetőképessége Abszolút hővezetőképesség: 00 C-on Gázok cl cnr sec'2 (CG cm'1)"-bn Reltív hövezetőképesség (Hz 100) = Hidrogén 17 Hélium l 1 Metán 721 N Ammóni 522 Acetilén 453 Etilén ; Ev1* Etán ; JAZ* Széndioxid g Metnol 345 ; 296 n hexn 1-7 Aceton lm Kloroform F Oxigén = Nitrogén Levegő 40

13 _ Pltin-,, Prábgáz * ngy hővezetőképességi, nyg pl metán, levegő esetén negtív sávokt is regisztrálunk (2 táblázt);,,, y u M A Whetston-híd kár vltkozo kr egyenrmml mukodteto A vál- tetszés szerint erősít- tkozóárm előnye, hogy hídárm elektronikusúton hető Egyenárm esetén ármforrásként egyenlrnyítót vgy egyszerű esetben 80 Ah-s 6 V-os egy utokkumulátor-telepet hsználhtunk A hídárm z Ontos kiegyenlítése ármkörbe kpcsolt durv és fínompotenclométer segítségével végezhető, s egy párhuzmosn kpcsolt potenciométer lehetővé teszi hídfeszültség pontos beállítását K gel Csvr ág V" Porqellán g/yocskák 7érmelejm I _ Pf Pf frrszfsz helye & MM J 4:- Ktevegő 1 j 111% m l/l/"lfgg-a T H levego Hz j Hz 12 ábr 13 ábr A kthrométer fém helyett üvegből is készülhet, mire speciális esetben pl készülékekbe vló beépítés esetén lehet szükség A hőveszteség megkdályozásár fémszálkt hignyos köpennyel kell körülvenni 1500 C fölött zonbn z üveg-kthrométer nullpont-stbilitás rossz, előnyösebb tehát fémcellát lklmzni és wolfrm-szál helyett hővczetőképességi celláb termisztorok IS lklmzhtók Előnyös kis celltérfogt, ezzel szemben fűtőszáls cellávl szemben hátrányuk kisebb s hőérzékenység mgsbb hőmérsékleten tnúsított kisebb nullpontstbilitás (termisztoros detektor vn beépítve z egyik Prkin-Elmer-készülékbe) A vezetőképességi cellák fejlesztésének kiterjedt irodlm vn [13] A s Scott-félé lángdetektor ugyncsk egyszerű felépítésű [14], [8], erzékenysége vetekszik kthrométerével (12 ábr) A detektor zon z elven működik, hogy z elválsztott szerves nygok vivőgázként lklmzott hidrogén-gáz (vgy nitrogén-hidrogén elegy) lángjábn elégnek, miáltl ng hőmérséklete ngyobb lesz A láng hőmérsékletét termoelemmel mérjük A,hőmérsékletváltozás z nygok moláris égéshőjével s így zok koncentrclójávl egyenesen rányos 41

14 A lángdetektor sárgrézből készült hengerlkú cellájábn (IOX 12 cm) z égő fölött vn termoelem forrsztási helye (Pd_Au Pt-Ir-hoz) A forrsztási hely távolságát csvrrl úgy szbályozzuk be, hogy tiszt vivőgáz égésekor vlmivel lángcsúcs fölé kerüljön (12 ábr) A vivőgázbn jelen_ levő szerves komponensek égésekor láng megnyúlik és eléri termoelemet A álló porcelángolyócskákból két réteg léghuztot, ill légörvényeket kdályozz meg A Scott-félé detektor egyik változtánál láng hőmérséklete helyett láng fényintenzitás fotocellávl mérhető Az eljárásnál fényintenzitás növelése céljából z égés előtt benzolt kell vivőgázb vezetni P P Próbjgáz / NHE ÁÍB-II 14 ábr Egy másik változtnál (HrZey-Nell és Pretorius) vivőgázhoz pl nitrogénhez hidrogént elegyítünk, mit üvegkpilláris gázégőn meggyújtunk [15] A lánggl érintkezésben egymássl szemben elhelyezett két pltin elektródr 150 V feszültségkülönbséget kpcsolunk, mire gáz-ionizációj következtében árm keletkezik (13 ábr) Ez z ún "láng-ionizációs detektor" egyszerű szerkezetével és igen ngy érzékenységével tűnik ki (Egy Beckmnntípusú készülékbe lklmzást nyert) Az égetési módszereknél megemlíthető még Mrtin és Smrt módszere [16], melynél vivőgáz szerves komponenseit vörösizzás hőmérsékletén rézoxiddl töltött csőben kvntittive COZ-Vé égetjük el A kromtogrm COZ-re klibrált infrvörös-elemzővel vgy kthrométerrel utomtikusn regisztrálhtó Mivel 002 nem kondenzálhtó gáz, detektor szobhőmérsékleten működtethető Előnyös z is, hogy ngy molekulsúlyú nygoknál kilépő sávok) z érzékenység nő, mivel 1 mólból több mól COZ Lkésőbb keletezik A lángdetektorok közös hátrány, hogy frkciók tönkremennek s további vizsgáltokr, zonosításukr nincs lehetőség A Zlírtin és Jmes áltl kifejlesztett gázsűrűségmérő kiválón érzékeny detektor, melynek működése tiszt vivőgáz és z efluensgáz sűrűségének összehsonlításán lpszik [7] 42

15 A sárgréz-tömbből 14 ábrán készült detektor-test láthtó lkú furtáb A és B-nél lép prob- 111; z összehsonlító gáz s egymássl elegyedve D-nél lépnek kl A-nál és B-nél is rendszerbóluelőször tiszt vivőgázt vezetünk be, is z eltolhtó/pálcákkl (P) gázok ármlását úgy Szbályozzuk, hogy qc Ih1d teljesen rmlfsmentes, legyen H most A-bn egy ngyobb sűrűsegu gz lep be (z oszlopból), ez foleg lefelé ármlik Ennek következtében hldegyensuly lmegbomlrk ( rend/szer Whetstoii-hídnégy me szárávl hsonlíthtóossfgz, yet lglzrm furton keresztülklegyenlíteni törekszik Ezt merjük Églzrilrcnpgt CC kozott egy szelmerovel A szélmérő (nemométer) üve n szim-,t íkusn beépített két felfűtött termo- (I-IIISnilJŐI áll, melyek hőmérséklete gáz árm htásár különbséget mutt Az így keletkezetttermoármot mérjük és regisztrljluk muszlgrkiterfs rlpyos űrűségge, mi meg onny1 1 ompofiensek kvntittív kiértékelését Ngyobb ellívtz líönetktiztőz/ átdetektolr; lányleges cm mólsúlyú nygok esetén (később kilépő sávok) tehát z érzékenység nő, mi kthrométerrel szemben előnyt jelent A fí-szzgár ionizációs kmr műkö- dési része é lzo e e ro ;zegy1 15- ábr átmérőjű, függőleges elhelyezésű célcső, melynek tenrrelyében vn elhelyezve másik elektródfegy cél-kpilláristubus Ennek konikus végében vn B-sugárzó nyg (Sr90-Y90 fóli) elhelyezve Az elektródok között elvezetett gázt 13- sugárzás ionizálj s h két elektród között megfelelő feszültségkülönbség vn (100 V), z elektródok között árm folyik, mely gáz összetétele szerint Változik (pl Ni esetében " A) és egyenesen rányos gáz sűrűségével A vivőgáz áltl okozott ármot célszerűen kikompeíizáljuk Az eredő ármot egy egyenármú erősítőn erősítjük, és utomtikusn regisztráljuk A sugárzás káros kiküszöbölése céljából vstg célflú ionizációs kmrát még hltásánk ó om emez is burkolj A detektor 2500 C-ig hsználhtó [8], [18] Rendkívül érzékeny ionizációs detektort szerkesztett Ryce és Bryce, mely hélium ionizációján lpszik [19] A héliumnk többi gázhoz viszonyítv ngy ionizációs feszültsége Vn, 24,5 V A cell nódból, któdból és rácsból áll ábr); z nód és rács közé 18 V feszültséget kpcsolunk H hélium vivogzt lklmzv, z oszlopból kilépő gázt cellán átvezetjük, idegen énygok jelenlétében hélium z lklmzott 1s lcsonybb feszültségnél A kpott któdármot (któd-nód között) erősítjük és regiszt- lqlllizilórlík r _ ju Ánád Próbgáz Yégülmegemlíthető még felületi potenciál mérésén lpuló módszer, melynél két egymáshoz közel elhelyezett kondenzátor-lemez között vezetjük el gázt H lemezekre s z egyenfeszültséget kpcsolunk egyik Vibrlttjuk, lemezt úgy vibrálttás következtében gáz nygi minőségétől uggfí Váltóármot kpunk, mit erősítünk és regisztrálunk [20] A detektorokkl kpott mérési effektusokt, melyek árm-, feszültség- Vgy ellenállás-értékek lehetnek, elektronikus kompenzográffl, forgóteker- CSGS tintás-íróvl vgy dobos íróműszerrel regisztrálhtjuk A kereskedésben rms x -u_ 43

16 integráló műszerek is kphtók, melyek z árm- ill feszültség-idő digrm lkjábn kpott mérési értékeket (sávfelületeket) integrálják A szétválsztott vegyületek újr kinyerhetők E célr detektor után kpcsolt hűtőcspd szolgál (16 ábr) A cseppfolyós nitrogénnel hűtött U-lkú kpilláris csőben bevezetett gáz kondenzál 1000 C-nál ngyobb forráspontú vegyületek esetén elegendő jeges vizes hűtést lklmzni Közös kpilláristengelyre szerelt U-cső bekpcsolás áltl szétválsztott vegyületek rendre felfoghtók Vivőgáz deteklrbá/ L, _ám l-lűtőcspd NHE XB-II A 16 ábr (Ismertebb készüléktípusok: Podbielníák Inc cég:,,chromcon" néven Perkin Elmer: "Vpor frctrométer", Beckmnn D, Consolidted Elektrodynsxmic Co, Reserch Equipment Corp:,,Chromtocv", Burrel Corp:,,Kromo Tog", Griffin et Gcorge (Angli), Becker (Hollndi), nálunk egy Jnák-féle készülék (KUTESZ), XVilly Giedl (Berlin), Lbortorni Pristroje (Prág) K vlittív nlízis A kromtogrm sávjink zonosítás z ún retenziós térfogt segítségével történik Bizonyos meghtározott kísérleti körülmények mellett ui z egyes kémii vegyületek eluálásához kolonn kezdetétől ( bedgolástól) sávmximumok megjelenéséig ( detektorig) z egyes vegyületekre jellemző időre ill vivőgáz-térfogtr vn szükség A sávmximum megjelenéséig átármlott vivőgáz-térfogtot nevezzük késlelteíési- (retenció) térfogtnlc, z ehhez szükséges időt retenciós időnek H ti vivőgázb olyn inert gázt, pl levegőt injiciálunk, melyre z oszlop ugyncsk htástln, ennek sávj Vivőgázzl egyform sebességgel hld; z elválsztndó komponensek sávji zonbn ehhez képest és egymáshoz viszonyítv is késleltetve lépnek ki z oszlopból, eluálásukhoz nnál vn ngyobb térfogtú vivőgázr szükség, minél később 44

17 AB ' ' AB -- ' érkeznek jelző műszerhez, vgyis minél ngyobb retenciós idő A retenciós térfogt (VR) VR í egyenletből számíthtó ki, hol v z 1 min ltt ármlott vivőgáz térfogt ml-ben, tr retenciós idő A retenciós térfogt zonbn csk zonos kísérleti feltételek mellett állndó Így függ stcionáris fázis z minőségétől, súlyától oszlop-menti oszlop ÜtR z nyomáscsökkenéstől, áztérfogtától és főképpen hő- mérséklettől A korrigált retenciós j térfogt zonbn, melyet folydékfázis 1 g-jár vontkozttunk, 73 egy É m csk & g i," A korrekciót következőg g képpen végezzük: meghtározzuk dott álló,fázls"esetén már homerseklettol függ vivőgáz térfogtát ( _ 'si nyomáson mérve és z oszlop A 5 73' erf g ; hőmérsékletére korri s gálv) eblm" ből levonjuk, AB-t vgyis z, osz-,, 17 'b El' d" l á - lop sítterfogtt (holt-terfog- térfígáf;eboíáéé/lmííslfogtí32302 ÉJ tát), melyet levegő ÍHÍÍCÍáIáSázVI mximumr vontkozttv, CE sávszélesség, htározunk meg (17 ábr) Az GF így sín/mgsság definiált AD _- = BD retenciós-térfogtból (VR) ill idődigrm esetén vivőgáz ármlási sebességéből korrigált retenciós térfogt H); következőképpen számíthtó ki: hol Vo = R lfir-i po 2 1 ípl)_ Po VR folydékfázis g-bn pl és po nyomás z oszlop elején és végén Vn eset, mikor retenciós nem térfogtot sávmximumr, hnem sáv kezdetére ill végére vontkozttjuk, mivel ez bizonyul állndónk A hosszú számítást igénylő korrigált retenciós térfogt helyett nlitiki célokr előnyösebb jól reprodukálhtó reltív retenciós térfogt (V?) hsznált, mi nem más, mint komponenseknek egy belső stndrdr vontkozttott retencióstérfogt Ennek megállpítás céljából z elválsztás - előtt zonos hőmérsékleten zonos vivőgáz-ármbn, zonos oszloppl egy belső stndrd nygot is injiciálunk A stndrd nygot úgy válsztjuk meg, hogy sávj ne essen messze vizsgált nygok sávjitól (Legjobb h svsorozt esetén középtájr esik] Egy semtikusn ábrázolt kromtogrm szerint (18 ábr) vizsgált k0mponens reltív retenciós térfogt Vg" AC/A B A reltív retenciós térfogtok zonbn csk bizonyos előírt feltételek betrtás mellett reprodukál- = tó dtok (z inert hordozó minősége z állófázis pontos összetétele és homérséklet) j

18 Kvntittív Belső stndrdként többnyire n-pentánt, n-vjsvt (zsírsvk elemzése (myristátok) mgsbb zsírsvk elemzése) lklmznk Ngyobb hőmérsékleten jól bevált ilyen célr kámfor Az 1956-bn Londonbn rendezett gázkromtográfiás szinpósiumon belső stndrdként ill folyékony fázisként vló lklmzásr következő jvsltokt hozták: Belső stndrdok: n-bután; iso-octán (2-2-4-trimethylpentán); benzol; p-xylol; nftlin; methyletil-keton; cychlohexnon; cyclohexnol Folyékony fázisok: ( zárójelben hőmérsékleti trtomány oc-okbn): n-hexdecn (20-50); squln (20_150); benzyldiphenil (80-150); dinonylphthltát (20-100); dimethylformmid (_20-20); diglycerol (20-100) *e E-% 8' s E" 3 j Ü E, I g És 5 i "D I s : : ö L l A u,, _ C (Un ; 2 4 s 6 7 NHE x -u ld III ferfogf H"?! Bi C-fom 18 ábr 19 ábr Homológsorok zonosítás Mivel szilárd hordozó és,,pkolási hányd" htásánk vizsgált is fontos, egy 20-súlyrész folydékból és 80 súlyrész szilárd hordozókból (előnyösen celit 545-ből) álló keverék hsználtát hozták jvsltb stndrdként Egy nyg zonosításához tehát először meghtározzuk reltív retenciós térfogtot s z zonosított nygot próbávl keverve vizsgáljuk megfelelő csúcs ltti terület változását A homológ sorok tgjink (zsírsvk, minek stb) zonosítását igen megkönnyíti z törvényszerű összefüggés, mely bból áll, hogy homológ tgok retenciós időinek logritmus C-tomszám lineáris függvénye H 19 ábr szerint lg tr-tox-szelszembcn grfikusn ábrázoljuk, úgy z egyes tgok egy egyenest dnk, melyből keresett vegyületek egyszerű módon inter- vgy extrpolálhtók H fent leírt eljárás nem vezet célhoz, úgy z ismeretlen frkciók kilépése után kondenzációvl izoláljuk, mjd tömegspektrométerrel, infrvörös vgy ultriboly-technikávl vgy kémii módszerekkel zonosítjuk llleghtározások (Ln/lázás integrál-detektorokkl Illékony szerves svk és bázisok vizsgáltánál bázis ill sv fogysztásból z egyes vegyületek koncentrációi közvetlenül kiszámíthtók A térfogtmérés (állndó p és T) ill nyomásmérés (állndó V és T) is közvetlen 46

19 H Hsonlóképpen F2 w mennyiségi eredményt szolgáltt E módszerek előnye, hogy vivőgáz árm lási sebessége és más fktorok nem befolyásolják mennyiségi eredményeket llíeghtározások differenciál-detektorokkl Mnpság leggykrbbn lklmzott detektor hővezetőképességcell (kthrométer) kromtogrm (idó-my-digrm) értékelése történhet A csúcsok ltti terület vgy csúcsok mgsságánk mérese lpján (20 ábr) A sávfelületek meghtározásár több módszer áll rendelkezésre: sávok kivágás és mérése, plnimetrálás, integrálás, mechnikus vgy elektronikus integrátorok segítségével, vgy szimmetrikus sávok esetén sávmgsság s félmgsságbn levő sávszélesség szorzt A sávfelület ugyn lineáris függvénye komponensek koncentrációjánk, de z függvénye nygokhővezetőképességénekis: 1 F FizkEixi xlzííi; mv 1 F FzíkEzxz xzíííz 2 5 é" A F =ke : : =i n n n n F n NMÉxs-I/ NŐ ken 20 ábr k hol F komponens sávjánk felülete, E hővezetőképessége és m mennyisége Ic rnűszerkonstzmsokt fogllj mgáb, értéke hőmérséklettől és vivőgáz sebességétől IS függ; egy dott elválsztásnál zonbn állndó Az 1 komponens mennyiségét következő ránylttl számítjuk ki: :1o0=i_1:x1, 1 F m2 m" k El tehát p z m F c1=--l_-1o0%, össz 1 stb, számíthtó többi komponens mennyisége is Mivel hovezetőképesség hőmérséklet függvénye, z egyenletekbe természetesen csk detektorhőmérsékletnek megfelelő hővezetőképességi dtokkl lehet behelyettesíteni A gykorltbn előnyösen reltív hővezetőképességí-számokkl dolgozunk Az egyenletek lpján ui könnyen beláthtó, hogy h 1171 = :_ T; = 06,, = const, úgy felületek összehsonlításávl reltív hővezetőkepességegyszerű rányltokkl, : = pl El Ez F1: F2 stb könnyen kiszániithtó Így pl h = El l-nek válszthtjuk, úgy reltív hővezetőképességi értékeket z első komponensre vontkozttv kpjuk Aszerint, z hogy elemzésieredményeket térfogt, súly-, vgy mólszázlékbn kívánjuk megdni, reltív vezetőképességi számokt természetesen z egyes komponensek 47

20 150" BC-támszámú 3O AOOO elhúzódás megszűnik, sőt felbontóképesség is nőhet Így sikerült pl 15*?/0 squlnnl nedvesített szemcsés kormon egy pentán-hexán elegy vlmennyi komponensét szétválsztni, mit megoszlásos gázkromtográfiávl nem sikerült elérni Alklmzások A gázkromtográfi széleskörű lklmzás területén ngy gykorlti fontosság mitt első helyen említhető szénhidrogének ill z ásvány/olj termékek elemzése 1 szénhidrogének elválsztásár elő nyösen lklmzhtó z dszorpciós gáizkromtográfi, tehát szilárd dszorbensek lklmzás A ngyobb mólsúlyú szénhidrogénekkel szemben zonbn z ktívszén, szilikgél, stb dszorpciósképessége túlságosn ngy, miért is ezek z nygok nehezen eluálhtók, sávjik elhúzódnk, szimmetrikusk Ezért mgsbb szénhidrogének elemzésére előnyösebben lklmzhtók megoszlásos gázkromtográfiás eljárások A szénszámú szénhidrogének szilikgélen ill Al2O3 oszlopon válszthtók szét He-vízgőzgázzl H hőmérsékletet z elemzés ltt fokoztosn 5 C-r emeljük, úgy ngyobb mólsúlyú szénhidrogének dszorpciój csökken, miáltl z elemzési idő előnyösen megrövidül Így pl HZ, levegő, CO, metán, etilén, etán, propán, propilén, cetilén, n-bután, i-bután, i-butilén, cisz-2-butén és butdién gázelegy kromtogrmj jól elkülönült sávokt eredményez A kis mólsúlyú szénhidrogének elválsztás 002 vivőgázzl is elvégezhető, s 002 elnyeletése után komponensek zotometriásn meghtározhtók (Jnák módszere Oszloptöltetként ktivált szilikgélt, vgy ktív szenet hsználhtunk Szobhőmérsékleten z elemzési idő mintegy 20 ór, 800 C-on kb 40 perc A Jnák-féle módszernél (COZ-vivőgáz) jól beváltk molekuláris szűrők (zeolitok is) telített, telítetlen, n- és i-szénhidrogének elválsztásár (01-04) A molekuláris szűrőt (Linde-Molekulár Siebe, Typ 4A) hsznált előtt 5 órán keresztül 3OOOC-on kell deszorbeálni Ezüst zeolittl töltött oszlopon sikerült techniki oleffinekben csekély-mennyiségű prffíneket meghtározni Míg prffinek 10 percen belül kilépnek z oszlopból, z oleffinek eluálás (002) órák múlv következik be A szénszámú szénhidrogének (benzin elemzés) elválsztásár különösen lklms folydékkl módosított dszorpciós kromtográfi Az oszloptöltet 1,5% squlánnl (hexmetiltetrcosn) impregnált szemcsés lángvgy lámpkorom (pelletex), vivőgáz HZ vgy He A squlánt petroléteres oldtb visszük fel hordozór Elemzési hőmérséklet 400 C A megoszlásos gázkromtográfiábn lklmzott folydékfázisok különböző szelektivitást muttnk z egyes nygcsoportokkl szemben A folydékfázisnk ez éppen gzdg változék ruglms elválsztásokt tesz lehetővé Ezért tlált megoszlásos gázkromtográfi széles lklmzásr, z ásványoljelemzésben, üzemellenőrzésben, ill kőoljkuttásbn Míg z dszorpciós gázkromtográfi csk kisebb mólsúlyú szénhidrogének elemzésére lklms, megoszlásos gázkromtográfi -50 C-ig minden szénhidrogén elemzésére lklms Bonyolult esetben gázkromtográfiás elválsztások más eljárássl is kombinálhtók Így pl folyékony szénhidrogénelegyek elemzésénél (pl krkkolási termékek elemzése) prffineket, oleffi- 50

GYÖRGY SZOTA. munkatárs. tudományos. Jelölések: tengely és az ék, ill. az ék és az. agy felületei között; az ékfelületek között;

GYÖRGY SZOTA. munkatárs. tudományos. Jelölések: tengely és az ék, ill. az ék és az. agy felületei között; az ékfelületek között; GÉPELEMEK NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM TANSZÉKE A SPIRÁLIS ÉKNEK, MINT KÖTÖELEMNEK VIZSGÁLATA* SZOTA tudományos GYÖRGY munktárs o-ájkjkkbg f dnl; (I :: köz Aqv F1 F2 e 913 92 33 m 34 dzv, Jelölések: spirális

Részletesebben

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK 6. Lbortóriumi gykorlt KAPAITÍV SZINTÉRZÉKELŐK. A gykorlt célj A kpcitív szintmérés elvének bemuttás. A (x) jelleggörbe ábrázolás szigetelő és vezető olyékok esetén. Egy stbil multivibrátor elhsználás

Részletesebben

Ellenállás mérés hídmódszerrel

Ellenállás mérés hídmódszerrel 1. Lbortóriumi gykorlt Ellenállás mérés hídmódszerrel 1. A gykorlt célkitűzései A Whestone-híd felépítésének tnulmányozás, ellenállások mérése 10-10 5 trtománybn, híd érzékenységének meghtározás, vlmint

Részletesebben

A % eltér. vegyi pari technikustól

A % eltér. vegyi pari technikustól 54 524 01 Lbortóriumi technikus Gykorlt A Lbortóriumi lpfeldtok 120 perc 20% Anygmint feldolgozás, vizsgáltr előkészítése (oldás, feltárás, törzsoldt-készítés) Klsszikus nlitiki feldt: mérőoldtok és regensek

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Törésmechanika. Statikus törésmechanikai vizsgálatok

Törésmechanika. Statikus törésmechanikai vizsgálatok Törésmechnik (Gykorlti segédlet) A C törési szívósság meghtározás Sttikus törésmechniki vizsgáltok A vizsgáltokt áltlábn z 1. és. ábrán láthtó úgynevezett háromontos hjlító (TPB) illetve CT róbtesteken

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOTEGYENLETEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍTÉS

REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOTEGYENLETEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍTÉS REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOEGYENLEEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍÉS Száos odell gondoljunk potenciálo! F eltérés z ideális gáz odelljétl: éret és kölcsönhtás Moszkópikus következény: száos állpotegyenlet (ld. RM-jegyzet

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai . Fûtõtestek kiválsztás Fûtõtestek lklmzásánk elméleti lpji Az energitkrékos, üzembiztos, esztétikus és kellemes hõérzetet biztosító fûtés legfontosbb eleme fûtõtest. A fûtött helyiségben trtózkodó ember

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

1. Laboratóriumi gyakorlat ELMÉLETI ALAPFOGALMAK

1. Laboratóriumi gyakorlat ELMÉLETI ALAPFOGALMAK . Lortóriumi gykorlt LMÉLTI ALAPFOGALMAK. Műveleti erősítők A műveleti erősítőket feszültség erősítésre, összehsonlításr illetve különöző mtemtiki műveletek elvégzésére hsználják (összedás, kivonás, deriválás,

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

Elágdás. októbe: modellekkelanalóg úton utánozzuk, vagy számítógépeket alkalmazzunk, Kirchhoff-törvényeket ki kell elégíteni.

Elágdás. októbe: modellekkelanalóg úton utánozzuk, vagy számítógépeket alkalmazzunk, Kirchhoff-törvényeket ki kell elégíteni. ELEKTROMOS BÁNYASZELLÖZTETÉSI MODELLEK FELHASZNÁLÁSA TERVEZÉSHEZ ÉS 0KTATÁSHOZ* KRAUSE DIETRICH egyetemi tnársegéd (Bányászti Akdémi Bányművelési Intézet (Mélyművelés) Freiberg/Szi) Áltlános rész A jó

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise.

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise. 1. Az értekezés előzményei és célkitűzései Biológiilg ktív cukor szulfátészterek nlógjink, cukorszulfonátoknk és cukor-metilén-szulfonátoknk szintézise Doktori (D) értekezés tézisei Lázár László Témvezető:

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például NME Közleményeí, Miskolc, III Sorozt, Gépészet, 30 (1985) kötet, 157164 A GYÉMÁNTSZEMCSÉS KORONGOKKAL TÖRTÉNŐ KÖSZÖRÜLÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK ELMÉLETI ANALIZISE"' M D UZUNJAN Ösuefogllás A cikk megdj gyémántszemcsés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre Felvonók méretezése Üzemi viszonyok (villmos felvonók) Hltky Endre Trtlom A felvonó üzemviszonyi Cél: felvonó működése során előforduló üzemállpotokbn kilkuló erők és nyomtékok meghtározás, berendezés

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

kapcsolóknál általában 15.. gerjesztőfeszültség pedig Ug célja, hogy áttekintést az

kapcsolóknál általában 15.. gerjesztőfeszültség pedig Ug célja, hogy áttekintést az és 3O áltlábn GÉPELEMEK NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM TANSZÉKE És ELEKTROTECHNIKAI TANSZÉK A MÁGNE SPOROS TENGELYKAPCSOLÓK MÉRETEZÉSÉNEK PROBLÉMÁI DROBNI JÓZSEF és SZABÓ SZILÁRD egyetemi djunktusok A mágneses

Részletesebben

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan 7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan A gyakorlat célja: Megismerkedni az analízis azon eljárásaival, amelyik adott komponens meghatározását a minta elégetése

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK Hsználti utsítás SAF széri 2012 VENTILÁTOR JELÖLÉSEI SAF X X X X X X X X csõcsonk átmérõje - 100,, Ventilátor cslád - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1,

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Exponenciális és Logaritmusos feladatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Exponenciális és Logaritmusos feladatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Eponenciális és Logritmusos feldtok A szürkített hátterű feldtrészek nem trtoznk z érintett témkörhöz, zonbn szolgálhtnk fontos információvl z

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

Kovács Judit ELEKTRO TEC HNIKA-ELEKTRONIKA 137

Kovács Judit ELEKTRO TEC HNIKA-ELEKTRONIKA 137 ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA Kovács Judit A LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK GAUSS-FÉLE ELIMINÁCIÓVAL TÖRTÉNŐ MEGOLDÁSÁNAK SZEREPE A VILLAMOSMÉRNÖK SZAKOS HALLGATÓK MATEMATIKA OKTATÁSÁBAN ON THE ROLE OF GAUSSIAN

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C

Részletesebben

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK Prof.Dr. Zobory István Budpest 04 Trtlomegyzék. Bevezetés... 3. A vsúti árművek teherviselő részeiről... 3. Alvázs (nem önhordó) kocsik... 3.. Kéttengelyes kocsik... 4..

Részletesebben

4. előadás: A vetületek általános elmélete

4. előadás: A vetületek általános elmélete 4. elődás: A vetületek áltlános elmélete A vetítés mtemtiki elve Két mtemtikilg meghtározott felület prméteres egyenletei legyenek következők: x = f 1 (u, v), y = f 2 (u, v), I. z = f 3 (u, v). ξ = g 1

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

Excel. Feladatok 2015.02.13. Geotechnikai numerikus módszerek 2015

Excel. Feladatok 2015.02.13. Geotechnikai numerikus módszerek 2015 05.0.3. Ecel Geotechniki numerikus módszerek 05 Feldtok Szögtámfl ellenőrzése A Ferde, terhelt térszín, szemcsés háttöltés, elcsúszás, nyomtéki ábr Sávlp süllyedésszámítás B Két tljréteg, krkterisztikus

Részletesebben

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek Triglycerida saturata media Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 01/ 2010:0868 DEFINÍCIÓ Az anyag telített zsírsavak, főként kaprilsav (oktánsav)

Részletesebben

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából Versenyutó futóművek Járműdinmiki érdekességek versenyutók világából Trtlom Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs Futómű geometri Átterhelődések Futómű kinemtik 2 Trtlom 2 Bevezetés Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Lineáris programozás

Lineáris programozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás 2 Péld Egy üzembe 4 féle terméket állítk elő 3 féle erőforrás felhszálásávl. Ismert z erőforrásokból redelkezésre álló meyiség (kpcitás), termékek

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Egyetemi szintű Gépészmérnöki szak Terméktervezői szakirány

Egyetemi szintű Gépészmérnöki szak Terméktervezői szakirány Egyetemi sziű Gépészmérnöki szk Terméktervezői ZV_tárgy tárgy tnár tétel Formtn Formtn Formtn Formtn Formtn 1. A termékvilág felosztás, termékfunkciók. A termékfejlesztés folymtánk áttekiése. A termék

Részletesebben

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok z S1O1 hivtko- E42-101 Segédletek III. Excel lpok Excel lpok Áttekintés elemzésekre, A Microsoft dtbázis-kezelésre Excel egy tábláztkezelő (korlátozottn!) progrm, és dtok melyet grfikus dtbevitelre, megjelenítésére

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

7. tétel: Elsı- és másodfokú egyenletek és egyenletrendszerek megoldási módszerei

7. tétel: Elsı- és másodfokú egyenletek és egyenletrendszerek megoldási módszerei 7. tétel: Elsı- és másodfokú egyenletek és egyenletrendszerek megoldási módszerei Elsıfokú függvények: f : A R A R, A és f () = m, hol m; R m 0 Az elsıfokú függvény képe egyenes. (lásd késı) m: meredekség,

Részletesebben

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke?

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke? . Logritmus I. Nulldik ZH-bn láttuk:. Mennyi kifejezés értéke? (A) Megoldás I.: BME 0. szeptember. (7B) A feldt ritmus definíciójából kiindulv gykorltilg fejben végiggondolhtó. Az kérdés, hogy -öt hánydik

Részletesebben

1. A csőszigetelések szerepe az épületek energiafelhasználásában

1. A csőszigetelések szerepe az épületek energiafelhasználásában 1. A csőszigetelések szerepe z épületek energifelhsználásábn A fűtési költségek háztrtások költségeinek igen jelentős részét teszik ki. A teljes primer energi felhsználás közel egyhrmdát teszi ki fűtés,

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik?

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik? 1./ 12 g Na-hidroxid hány g HCl-dal lép reakcióba? Sztöchiometriai feladatok 2./ 80 g 3 %-os salétromsav hány g Na-hidroxidot semlegesít? 3./ 55 g 8%-os kénsav oldat hány g kálium-hidroxiddal semlegesíthető?

Részletesebben

f (ξ i ) (x i x i 1 )

f (ξ i ) (x i x i 1 ) Villmosmérnök Szk, Távokttás Mtemtik segédnyg 4. Integrálszámítás 4.. A htározott integrál Definíció Az [, b] intervllum vlmely n részes felosztásán (n N) z F n ={,,..., n } hlmzt értjük, melyre = <

Részletesebben

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele 1) PB-gázelegy levegőre 1 vonatkoztatott sűrűsége: 1,77. Hányszoros térfogatú levegőben égessük, ha 1.1. sztöchiometrikus mennyiségben adjuk a levegőt? 1.2. 100 % levegőfelesleget alkalmazunk? Mekkora

Részletesebben

Kristályos szerkezetű anyagok. Kristálytan alapjai. Bravais- rácsok 1. Bravais- rácsok 2. Dr. Mészáros István Anyagtudomány tárgy előadásvázlat 2004.

Kristályos szerkezetű anyagok. Kristálytan alapjai. Bravais- rácsok 1. Bravais- rácsok 2. Dr. Mészáros István Anyagtudomány tárgy előadásvázlat 2004. Kristályos szerkezetű nygok BME, Anygtudomány és Technológi Tnszék Rácspontok, ideális rend, periodikus szerkezet Rendezettség z tomok között tuljdonságok Szimmetri, síklpok, hsdás, nizotrópi Dr. Mészáros

Részletesebben

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom: 1. előadás Gáztörvények Kapcsolódó irodalom: Fizikai-kémia I: Kémiai Termodinamika(24-26 old) Chemical principles: The quest for insight (Atkins-Jones) 6. fejezet Kapcsolódó multimédiás anyag: Youtube:

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek Atomok elsődleges kölcsönhatás kovalens ionos fémes véges számú atom térhálós szerkezet 3D ionos fémek vegyületek ötvözetek molekulák atomrácsos vegyületek szilárd gázok, folyadékok, szilárd anyagok Gázok

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

Az SC-/TC-sorozat toldószalagjai. Kíméletes tárolás Sikeres betakarítás!

Az SC-/TC-sorozat toldószalagjai. Kíméletes tárolás Sikeres betakarítás! Az SC-/TC-sorozt toldószlgji Kíméletes tárolás Sikeres betkrítás! Többet nyújt Önnek: Grimme betárolási technik! Sok innovtív ötlet és ngy ményre, robusztusságr vlmint Grimme fejlesztések optimálják A

Részletesebben

5. Kétfázisú áramlás szállítási paramétereinek mérése korrelációs módszerrel

5. Kétfázisú áramlás szállítási paramétereinek mérése korrelációs módszerrel 265 5. Kétfázisú ármlás szállítási prmétereinek mérése korrelációs módszerrel A 4. fejezetben ismertetett, szállítóvezeték hossz menti nyomás- és sebességeloszlásánk számítási módszere mtemtiki-fiziki

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok vegyipari területre

Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok vegyipari területre Moduláris korszerű szkmcsoportos lpozó gykorltok vegyipri területre Anlitik gykorlt 12. évfolym tnári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt z

Részletesebben

Olefingyártás indító lépése

Olefingyártás indító lépése PIROLÍZIS Olefingyártás indító lépése A legnagyobb mennyiségben gyártott olefinek: az etilén és a propilén. Az etilén éves világtermelése mintegy 120 millió tonna. Hazánkban a TVK-nál folyik olefingyártás.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

Földgáz összetételének vizsgálata gázkromatográffal

Földgáz összetételének vizsgálata gázkromatográffal MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Földgáz összetételének vizsgálata gázkromatográffal Felékszülési tananyag a Tüzeléstan

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Szabadentalpia nyomásfüggése Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Számítások ph-val kombinálva

Számítások ph-val kombinálva Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos

Részletesebben

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08 DW-ALKON ÚJ! Duplflú nemescél-füstgázberendezés Mérettáblázt 2001.08 R Tervezési segédlet Minõsítés: DIN/ISO 9001 Duplflú nemescél-füstgázberendezés DW-ALKON Kpillrstop nincsenek hõhidk átmenõ hõszigetelés

Részletesebben

XB forrasztott hõcserélõk

XB forrasztott hõcserélõk XB forrsztott hõcserélõk Leírás / lklmzás Az XB forrsztott lemezes hõcserélõt távfûtési rendszerekhez fejlesztettük ki, de hsználhtók áltlán fûtési, hsználti-melegvíz ellátó rendszerek és fûtõ-hûtõ légkezelõk

Részletesebben

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással Folyadékok Molekulák: másodrendű kölcsönhatás növekszik Gázok Folyadékok Szilárd anyagok cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással Folyadékok Molekulák közti összetartó erők: Másodlagos kötőerők: apoláris

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

V É R Z K A S A Y E N P

V É R Z K A S A Y E N P Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 7. évfolyam 1. feladat (1) Írd be a felsorolt anyagok sorszámát a táblázat megfelelő helyére! fémek anyagok kémiailag tiszta anyagok

Részletesebben

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160 21.164/1 SHK 621...661: Fn-Coil helyiséghőmérséklet-szályozó (elektromechnikus) Hogyn jvíthtó z energi htásfok égtechniki eszközök kívánt vezérlését dj. Felhsználási területek kó- és üzlethelyiségek egységes

Részletesebben

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

zeléstechnikában elfoglalt szerepe A földgf ldgáz z eltüzel zelésének egyetemes alapismeretei és s a modern tüzelt zeléstechnikában elfoglalt szerepe Dr. Palotás Árpád d Bence egyetemi tanár Épületenergetikai Napok - HUNGAROTHERM, Budapest,

Részletesebben

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL 1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG LKLMZÁSÁVL nyúlásmérő bélyegek mechanikai deformációt alakítanak át ellenállás-változássá. lkalmazásukkal úgy készítenek erőmérő cellát, hogy egy rugalmas alakváltozást szenvedő

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Megint a szíjhajtásról

Megint a szíjhajtásról Megint szíjhjtásról Ezzel témávl már egy korábbi dolgoztunkbn is foglkoztunk ennek címe: Richrd - II. Most egy kicsit más lkú bár ugynrr vontkozó képleteket állítunk elő részben szkirodlom segítségével.

Részletesebben

KILMA MONO ÉS DUPLEX ELOSZTÓMODULOK RADIÁTOROS KLÍMABERENDEZÉSEK RÉSZÉRE

KILMA MONO ÉS DUPLEX ELOSZTÓMODULOK RADIÁTOROS KLÍMABERENDEZÉSEK RÉSZÉRE KILMA MONO ÉS DUPLEX ELOSZTÓMODULOK RADIÁTOROS KLÍMABERENDEZÉSEK RÉSZÉRE Kilm Mono Kilm Mono CTC Kilm Mono CTCZ Kilm Duplex Kilm Duplex CTC Kilm Duplex CTCZ TERMÉKSKÁLA Szekunder kör Kódszám Kilm Mono

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP

MATEMATIKA FELADATLAP MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt :00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Numerikus módszerek 2.

Numerikus módszerek 2. Numerikus módszerek 2. 12. elődás: Numerikus integrálás I. Krebsz Ann ELTE IK 2015. május 5. Trtlomjegyzék 1 Numerikus integrálás 2 Newton Cotes típusú kvdrtúr formulák 3 Hibformulák 4 Összetett formulák

Részletesebben

KS1000 TF és KS1150 TF hőszigetelt falpanel

KS1000 TF és KS1150 TF hőszigetelt falpanel S1000 TF és S1150 TF hőszigetelt flpnel 4. Szerkezeti elrendezés Vízszintesen elhelyezett pnelek A vízszintesen elhelyezett pnelek olyn szerkezetet igényelnek, mely biztosítj pnel önsúlyánk megtámsztását,

Részletesebben