Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise."

Átírás

1 1. Az értekezés előzményei és célkitűzései Biológiilg ktív cukor szulfátészterek nlógjink, cukorszulfonátoknk és cukor-metilén-szulfonátoknk szintézise Doktori (D) értekezés tézisei Lázár László Témvezető: Dr. Lipták András Dereceni Egyetem, Természettudományi Kr Derecen, A szulftált szénhidrátok széles kören fellelhetők természeten, főként sejtfelszínen és z extrcelluláris téren. Ezek ngy iológii ktivitássl rendelkező szulftált cukrok elsősorn molekuláris szinten lejátszódó felismerési folymtokn, illetve z intercelluláris kommunikáción vesznek részt. Ezeket iológii folymtokt iológii htássl rendelkező molekulrészen tlálhtó szulfátésztercsoportok, nionos jellegükől dódón, főként ionos kötések létrehozásávl segítik elő (pl. szénhidrát-fehérje között). Mivel szulfátésztercsoportok érzékenyek szulftázok és z észterázok hidrolitikus htásár, ezért célul tűztük ki ngyo hidrolitikus stilitású nionos csoportokt trtlmzó nlógok szintézisét. Erre célr szulfonát és metilén-szulfonát csoportokt válsztottuk. Ezek negtív töltéssel rendelkező szulfonsv szármzékok ellenállók z említett enzimekkel szemen, így tová képesek iztosítni szervezeten iológii htást. A szekunder cukor szulfonsvk és cukor metilén-szulfonsvk szintézisére lig vn péld z irodlomn. A kuttócsoportunk z elmúlt néhány éven intenzív kuttásokt folyttott cukor szulfonsvk szintézise területén. Én szekunder cukor szulfonsv és metilén-szulfonsv funkciók szintézisére áltlánosn lklmzhtó módszerek kidolgozásán vettem részt. Ezt először monoszchrid szinten volt célszerű megvlósítni. A Mycocterium vium glikopeptidolipidjének core régiój trtlmz egy 6- dezoxi-l-tlóz komponenst, mely 4-es helyzetéen szulftált. Elsőként ezt z lkotóelemet, illetve ennek szulfonsv és metilén-szulfonsv nlógjit krtuk előállítni metil glikozid formán, iológii összehsonlítás céljáól. Mivel kívánt tlopirnóz szármzékok szintézisét L-rmnózól terveztük levezetni, ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy megfelelő rmno-4-szulfátészter, -4-szulfonsv és -4-metilén-szulfonsv szármzékokt is előállítsuk. Kuttócsoportunkn z 1,2-tiovándorlási rekciók előnyeit felhsználv sikeresen szintetizáltk glüko- és mnno-2-szulfonsv szármzékokt. Az lklmzott módszer lényege következő. H nomer helyzeten megfelelő tiocsoportot (Tr, PMBn), kettes helyzeten jó távozó csoportot (Ms) trtlmzó glikozidot megfelelő nukleofillel ( - Me) 1

2 regálttunk, kkor z lkiltiocsoport kettes pozíció vándorol. Az így kpott 2- tiocsoportokól z H-csoport felszdíthtó és oxidálhtó szulfonsvvá, mely történhet egy (in situ) vgy két lépésen. Az eddig vizsgált tiocsoportok közül csk tritiltiocsoport lklmzás révén sikerült jó hozmml 2-szulfonsvt nyerni. Ezért célul tűztük ki olyn új tiocsoportok felkuttását és tnulmányozását, melyek vándorlás után könnyen oxidálhtók megfelelő 2-szulfonsvvá. Erre célr z cetiltio-, 2-(trimetilszilil)etiltioés z lliltiocsoportot válsztottuk. 2. Az lklmzott vizsgálti módszerek zintetikus munkám során modern preprtív szerves kémi mkro-, félmikro- és mikromódszereit egyránt lklmztm. A rekciók követésére, z nygok tiszt-ságánk ellenőrzésére vékonyréteg-kromtográfiát, míg rekcióelegyek tisztításár kristályosítást és oszlopkromtográfiát hsználtm. Az előállított vegyületek jellemzése, zonosítás és szerkezetük igzolás klsszikus nlitiki eljárásokkl (elemnlízissel, olvdáspont és fjlgos forgtóképesség meghtározásávl), vlmint modern MALDI TF M tömeg-spektrometriávl és 1 H- és 13 C-NMR spektroszkópiás módszerek lklmzásávl történt. Az NMR vizsgáltok során termékek teljes 1 H- és 13 C-NMR hozzárendelése kétdimenziós technikák lklmzásávl ( 1 H- 1 H CY, TCY és 13 C- 1 H HQC) történt. formáján (176 * ), illetve ennek metilén-szulfonát (181) és szulfonát (197) nlógjit szintetizáltm. Előállítottm ezek rmno megfelelőit, vgyis rmno-4--szulfátészter (173), -4-metilén-szulfonát (183) és -4-szulfonát (189) nlógokt is Tlo- és rmno-4--szulfátészterek kilkítás A megfelelő rmno-4--szulfát szármzék szintézisét metil-2,3--izopropilidénα-l-rmnopirnozidól (171) kiindulv vlósítottm meg. A 171 vegyületet kezeltem kéntrioxid-piridin komplex-szel DMF-en, mjd nyert 4--szulfát szármzékról (172) ecetsvs hidrolízissel, kvntittívn távolítottm el z izopropilidén védőcsoportot, s így megkptm kívánt metil-4--nátriumszulfonáto-α-l-rmnopirnozid (173) célvegyületet. A kívánt tlo-4--szulfát szármzékot metil-6-dezoxi-2,3--izopropilidén-α-ltlopirnozidól (174) kiindulv, rmno szármzékoknál hsznált eljárás szerint állítottm elő. A szulfátésztercsoport kilkítását ( 175) követően een z eseten is svs hidrolízissel nyertem kívánt metil-4--nátriumszulfonáto-α-l-tlopirnozid (176) célvegyületet (1. ár). H Me 77% Me kvnt H H Me 3. Az értekezés új tudományos eredményei 3.1. Tlo- és rmno-4--szulfátészterek, -4-szulfonátok és -4-metilénszulfonátok előállítás H 174 Me 79% 175 Me kvnt. H ) 10 ekv. 3 piridin, DMF, 1 ór; NHC 3 ; ) 96% AcH, 30 perc. 1. ár 176 H Me A célkitűzésen megfoglmzottk szerint elsőként Mycocterium vium glikopeptidolipidjének core régióján tlálhtó egyik monoszchrid lkotóelemet, 4- es helyzeten szulftált 6-dezoxi-L-tlopirnóz részt állítottm elő, metil-glikozid 2 * A vegyületek számozás megegyezik z értekezésen hsználttl. 3

3 Tlo- és rmno-4-metilén-szulfonátok előállítás A kívánt tlo- és rmno-4-metilén-szulfonsv szármzékok előállítás során kétféle módszert hsználtm. Az első eseten, megfelelő 4-exometilén szármzékokól (177 és 184) kiindulv, először tiolecetsvs ddíciót hjtottm végre AIBN gyökiniciátor jelenlétéen, mjd ezt követően nyert cetiltiometil szármzékokt (178, 179 és 185) xonnl (2KH 5, KH 4, K 2 4 ) metilén-szulfonsvvá (180, 182 és 183) oxidáltm. A 180 és 182 védett metilén-szulfonsv szármzékokról eltávolítv z izopropilidén védőcsoportokt, kívánt 181 és 183 célvegyületeket nyertem. A második módszernél NH 3 -ot ddícionáltm 177 és 184 exometilén szármzékokr t-util-perenzoát jelenlétéen, így egy lépésen jutottm el megfelelő 182 és 183 metilén-szulfonsv szármzékokhoz (2. ár). H 2 C Me 4 Me Me c 69% kvnt. Ac H H Me % (1:1) Me Me c Me 177 Ac 54% kvnt. N 3 N 3 H H d % Ac H H 185 Me 17% 65% H 2 C d 65% H H 184 ) 5 ekv. AcH, AIBN, toluol, 80 C, 8 ór; ) 2.5 ekv. xon, 20 ekv. KAc, AcH; c) 96% AcH, 60 C, 1ór; d) 10 ekv. NH 3, t-util-perenzoát, EtH-H 2, reflux, 4 ór. 2. ár Eddigi munkám során NH 3 -tl végzett ddícióknál két lehetséges termék közül mindig csk z ekvtoriális szármzékot kptm. A tiolecetsvs ddíció esetéen viszont nem tpsztltm ilyen egyértelmű sztereoszelektivitást. Míg 184 exometilén szármzékól kiindulv szelektíven csk z ekvtoriális cetiltiometil szármzékot (185) Me nyertem, ddig 177 exometilén szármzék esetéen gykorltilg 1:1 rányn képződött xiális (178) és ekvtoriális (179) termék is Tlo- és rmno-4-szulfonátok szintézise A tlo- és rmno-4-szulfonsv szármzékok előállításához intermolekuláris nukleofil szusztitúciós rekciókt lklmztm. Elsőként négyes helyzeten szd hidroxilcsoportot trtlmzó rmno és tlo szármzékokt (171 és 174) kezeltem trifluormetán-szulfonsv-nhidriddel, mjd nyert 4--triflát szármzékokt regáltttm kálium-tiolcetáttl. Az elvégzett rekciók során 171 vegyületől kívánt tlo-4--cetil szármzék helyett egy furnozid típusú vegyületet kptm. A 174 vegyületől kiindulv már sikerült izolálnom várt rmno-4--cetil szármzékot (186), de csk igen szerény hozmml, ugynis főtermékként 187 eliminációs termék képződött. A 186 tiocetil szármzékot xonnl ecetsvn oxidáltm, mjd z így nyert rmno-4-szulfonsv szármzékról (188) eltávolítv z izopropilidén védőcsoportot 189 célvegyületet kptm (3. ár). H H Me Me 186 Me Ac N 6% 3 61% Me 187 eliminációs termék 5 furnozid szármzék 188 Me c kvnt. ) Tf 2, CH 2 Cl 2, piridin; 2.5 ekv. KAc, DMF, 60 o C, 2 ór; ) 2.5 ekv. xon, 20 ekv. KAc, AcH; c) AcH 96%, 60 o C, 1 ór. 3. ár A tlo-4--cetil szármzék sikertelen előállítás és rmno-4--cetil szármzék kilkítás során elért lcsony hozmok mitt, kettes és hárms helyzeten hsznált izopropilidéncsoport helyett enzoil védőcsoportok lklmzásávl próálkoztunk. H 189 H Me

4 Me Me Me c 64% 70% Bz Bz H Me Ac Bz N Bz 3 H % H Bz Bz 34% Me Me 190 c Ac % 77% Bz Bz Me Bz Bz 28% Me 26% H Bz Bz 193 elimináció Bz Bz 199 ) Tf 2, CH 2 Cl 2, piridin; 2.5 ekv. KAc, DMF, 60 o C, 2 ór; ) 10 ekv. 30% H 2 2, 1 ekv. NAc, AcH, 50 o C, 24 ór; c) NMe, MeH. 4. ár A megfelelő rmno-2,3--enzoil szármzékól (190) kiindulv, és fentieken hsznált eljárást követve, már sikerült előállítni kívánt tlo-4-cetiltio szármzékot is (194), de ngy meglepetésemre főtermékként rmno izomert (195) kptm. Ez csk kkor lehetséges, h nem tisztán N 2-típusú mechnizmus szerint játszódott le rekció. Az így kpott tlo és rmno-4-cetiltio szármzékokt (194 és 195) hidrogén-peroxiddl szulfonsvvá oxidáltm ( 196 és 198), mjd enzoil védőcsoportok eltávolítás után kívánt 189 és 197 célvegyületeket nyertem. Ezután, 190 vegyülethez hsonlón, megfelelő tlo-2,3--enzoil szármzékot (193) is kezeltem trifluormetán-szulfonsvnhidriddel, mjd kálium-tiolcetáttl regálttv főtermékként kívánt rmno-4--cetil szármzék (195) képződött, ár jelentős mennyiségű eliminációs terméket (199) is kptm (4. ár) Cukor-2-szulfonsvk előállítás A célkitűzéseknek megfelelően intrmolekuláris nukleofil szusztitúciós (tiovándorlási) rekciókt is hsználtm szekunder szulfonsvk előállítás során. Az nomer helyzeten egy megfelelő tiocsoportot, kettes helyzeten egy jó távozó csoportot (pl.: -mezil) trtlmzó szármzékot nukleofillel regálttv z lkil-/cil-tiocsoport 6 kettes pozíció vándorol. Az így kpott 2-tiocsoportokól z H-csoport felszdíthtó és szulfonsvvá oxidálhtó, mely történhet egy vgy két lépésen. Ezt z eljárást követve sikeresen állítottm elő glüko- és mnno-2-szulfonsv szármzékokt (208, 209, 226 és 239). Négy új típusú tiolvédőcsoportot hsználtm (tritil-, 2-(trimetilszilil)etil-, cetil- és z llilcsoportot), melyől z utolsó hármt én lklmztm elsőként z 1,2-tiovándorlási rekcióknál. A vándorlási rekciók során kpott 2-tiocsoportokt minden eseten sikeresen lkítottm át megfelelő 2-szulfonáttá. Bn Bn Bn Bn Bn Bn Ms Ms 232 Tr Ms 223 Ac Ms ime 3 55% 58% + Bn Bn ime % 13% + Bn Bn Tr 27% 215 N3 15% 7 Bn Bn Bn 225 Bn ) 10 ekv. N, DMF, 0 o C, 1 ór (223), 70 o C, 8 ór (205 és 232), 80 o C, 72 ór (214). Ac N3 ime 3 5. ár A megfelelő 2--mezil szármzékokól (205, 214, 223 és 232) kiindulv, mind négy tiocsoport esetéen végeztem vándorlási rekciókt nátrium-zid nukleofil jelenlétéen, DMF-et hsználv oldószerként. Míg z cetiltio- és z lliltiocsoportoknál csk megfelelő 1,2-trnsz termék képződött (225 és 233), ddig 2-(trimetilszilil)etiltiocsoport esetéen 4:1 rányn kptm 1,2-trnsz (206) és 1,2-cisz (207) terméket is. A tritiltiocsoportnál végzett rekció során 2:1 rányn 1,2-cisz (215) és eliminációs terméket (216) nyertem (5. ár). 216 Tr

5 Lényegesnek trtom megemlíteni, hogy vizsgált tioglikozid vándorlási rekciók lejátszódásához áltlán elengedhetetlen o C hőmérséklet, ugynkkor z 1-cetil csoport esetéen ezek rekciók kár 0 o C-on is gyorsn végemennek. A 2--[2 -(trimetilszilil)etil] (206 és 207) szármzékokól, vlmint 233 vegyület izomerizációj révén nyert szétválszthttln keverékől ( :3), két lépésen, higny-trifluorcetát és xon hsználtávl megfelelő 2-szulfonsv szármzékokt (208, 209 és 239) kptm. A 2--tritil szármzéknál (215) xont és 2--cetil szármzék (225) esetéen pedig hidrogén-peroxidot lklmzv, egy lépésen kptm kívánt 2- szulfonátokt (209 és 226, 6. ár). A legjo tudomásunk szerint ilyen típusú ifunkciós molekulák előállításáról mások még nem számoltk e. 206 N 3 Bn % 71% N Bn Bn (1:3) c 71% Bn Bn Bn 36% N Bn 209 Bn N N ) 1.5 ekv. Hg(CF 3 C) 2, CH 2 Cl 2, H 2, 6 ór; 2.5 ekv. xon, 20 ekv. KAc, AcH, 4 ór; ) 2.5 ekv. xon, 20 ekv. KAc, AcH, 16 ór; c) 10 ekv. H 2 2, 1 ekv. NAc, AcH, 50 o C, 24 ór. 6. ár Más nukleofilekkel is végeztem 1,2-tiovándorlási rekciókt: z 1--cetil szármzékot (223) kálium-tiolcetáttl, z lliltioglikozidot (232) pedig nátrium-cetáttl regáltttm (7. ár). Mindkét eseten, nátrium-ziddl végzett rekciókhoz hsonlón, csk megfelelő 1,2-trnsz termék (227 és 234) képződését tpsztltm % Bn Bn Bn 227 Ac Ac ) 10 ekv. NAc, DMF, 70 o C, 5 ór; ) 10 ekv. KAc, DMF, 0 o C, 1 ór % Bn 7. ár A tritiltiocsoport esetéen megvizsgáltuk zt is, hogy különöző oldószerek hsznált miképpen efolyásolj vándorlási rekció kimenetelét. A DMF-en szükséges 72 órás rekcióidő 24 órár csökkent DM, cetonitril vgy metil-etil-keton hsználtávl. A metnoln (reflux hőmérsékleten) 12 ór ltt ment vége rekció. A termékek rány, minősége és mennyisége is változott DMF-en végzett rekcióhoz képest. Míg DM hsznált esetéen lényegesen nőtt z 1,2-cisz (215) hozm és kevese eliminációs termék (216) képződött, ddig z cetonitril és metil-etil-keton hsználtkor csk 216 glikált kptm. A legmeglepő eredményt metnol esetéen tpsztltm, hiszen várt termék (215) mindössze 7%-n képződött, s főtermékként 83%-os összhozmml nyertem 217 és 218 β- és α-metil-glükozidok 5:1 rányú keverékét (8. ár, 1. tálázt). A metil-glikozidok képződése csk úgy mgyrázhtó, hogy ngy feleslegen jelenlevő metnol nukleofilként is működött (7%) ) 10 ekv. N, MeH, reflux, 12 ór. Bn ár Tr Me + ( %) Bn Tr Me Tritiltio-glikozid 10 ekvivlens nátrium-ziddl 80 o C-on végzett vándorlási rekciói különöző oldószerek hsznált esetéen oldószer 215 (hozm %-n) 216 (hozm %-n) 217 és 218 (összhozm) rekcióidő DM ór DMF ór cetonitril ór metil-etil-keton ór metnol % 12 ór 1. tálázt Ac 8 9

6 Végül különöző tiocsoportok és nukleofilek jelenlétéen elvégzett 1,2 tiovándorlási rekciókt összegezve következők mondhtók. A vándorlási rekciók során egyedüli vgy főtermékként áltlán megfelelő 1,2-trnsz termék képződött, de ngy térigényű tritiltiocsoport esetéen sztereoszelektivitás már nem volt ilyen egyértelmű. Az elvégzett vizsgáltokól láthtó, hogy vándorlási rekciónál hsznált tiocsoport milyensége ngyn efolyásolj rekció lkulását, illetve z lklmzott nukleofil és z oldószer szerepe sem elhnygolhtó rekció kimenetelével kpcsoltn. Megállpítottuk, hogy z előállított 1-tio-szármzékok közül tritiltio-, trimetilszililetiltio- és z cetiltio-csoportok kiváló kiindulási nygok cukor-2- szulfonsvk előállításához, ugynis vándorlás után könnyen oxidálhtók szulfonsvvá. A nátrium-cetát nukleofilként vló hsználtávl olyn potenciálisn szulfonsvvá lkíthtó 2-tio-szármzékot állítottm elő, mely z nomer helyzeten -cetil csoportot trtlmz, ezért közvetlenül, vgy kise átlkítás (pl: triklór-cetimidát) után glikozil donorként hsználhtó fel. Ilyen típusú donorokt későieken glikózminoglikánok szerkezetével nlóg oligoszchrid célvegyületek szintézisénél szeretnénk felhsználni. 4. Összefogllás Összefogllásként elmondhtom, hogy sikeresen szintetizáltm M. vium glikopeptidolipidjének corrégióján tlálhtó, 4-es helyzeten szulftált 6-dezoxi-Ltlopirnóz részt, metil-glikozid formán, illetve ennek rmno-megfelelőjét, metil-4-nátriumszulfonáto-α-l-rmnopirnozidot. Előállítottm továá mindkét vegyület 4- metilén-szulfonsv és 4-szulfonsv nlógjit. A tlo és rmno 4-metilén-szulfonsv célvegyületek előállítását kétféle úton vlósítottm meg, megfelelő 4-exometilén szármzékól. Az egyik úton tiolecetsvs ddícióvl nyert cetiltiometil szármzékt oxidáltm xonnl vgy hidrogén-peroxiddl metilén-szulfonsvvá. A másik úton NH 3 -ot ddícionálttv egy lépésen jutottm el megfelelő metilén-szulfonsv szármzékhoz. A tlo és rmno szulfonsvkt előállítását intermolekuláris nukleofil szusztitúciós rekciók lklmzásávl sikerült megoldni, egy jó távozó csoport (triflát) kálium- 10 tiolcetáttl történő nukleofil cseréje és kpott cetiltiocsoport szulfonsvvá oxidálás révén. Intrmolekuláris nukleofil szusztitúciós (tiovándorlási) rekciókt is lklmztm szekunder szulfonsvk előállítás során. Négy új típusú tiolvédőcsoportot hsználtm (tritil-, 2-(trimetilszilil)etil-, cetil- és z llilcsoportot). A vándorlási rekciók során kpott 2-tiocsoportokt minden eseten sikeresen lkítottm át megfelelő 2-szulfonáttá. Ezen eljárást követve glüko- és mnno-2-szulfonsv szármzékokt állítottm elő. 5. Pulikációk Az értekezés lpjául szolgáló közlemények 1. L. Lázár, M. Csávás, A. Borás, Gy. Gyémánt nd A. Lipták; ynthesis of Methyl 6- Deoxy-4--(sodium sulfonto)-α-l-tlopyrnoside, Its C-4 Epimer nd Both Isosteric [4-C-(Potssium sulfontomethyl)] Derivtives; ARKIVC, vii (2004) F. jtos, L. Lázár, A. Borás, I. Bjz nd A. Lipták; Glycosyl Azides of ugr 2- ulfonic Acids; Tetrhedron Letters; 46 (2005) L. Lázár, I. Bjz, Zs. Jk nd A. Lipták; 1,2-trns-Glycosyl Azides of ugr 2- ulfonic Acids; ynlett; 14 (2005) Az értekezés témájához kpcsolódó elődások (E) és poszterek (P) 1. A. Lipták, L. Lázár, F. jtos, E. Bll nd A. Borás; ugr C-sulfonic cids nd sugr methylene-sulfonic cids; XII. Europen Crohydrte ymposium, Grenole, Frnce, July 6-11, (P) 2. L. Lázár; A. Borás nd A. Lipták; ynthesis of sulfonic cid nd sulfte ester derivtives of methyl 6-deoxy-α-L-mnno- nd α-l-tlopyrnosides; 1 st Austrin- Hungrin Crohydrte Conference, Burg chlining, Austri, (P) 11

7 3. A. Lipták, A. Borás, L. Lázár nd M. Csávás; Different tipe of sugr C-sulfonic cids; 6 th Hungrin-Koren ymposium on rgnic Chemistry; Incheon, Kore, 2004, Astrct Book, p: (E) 4. A. Lipták, A. Borás, L. Lázár, M. Csávás nd F. jtos: New types of sugrs: sugr sulfonic cids nd sugr methylene sulfonic cids; 2 nd Interntionl ymposium of Rre ugrs, Tkmtsu, Kgv, Jpn, My 27-29, (E) 5. Lázár L.; Bjz I. és Lipták A.; 2-zulfonsv-glükozil-zidok előállítás 1 2 tiovándorlási rekciók felhsználásávl; MTA zénhidrátkémii Munkizottság Elődóülése, Derecen, novemer 5. (E) 6. Lázár L.; Bjz I. és Lipták A.; Cukor 2-szulfonsvk előállítás új tiolvédőcsoportok vándorolttás és nyert termékek oxidációj révén; Vegyészkonferenci, Hjdúszooszló, június (P) 7. L. Lázár; I. Bjz nd A. Lipták; ynthesis of sugr 2-sulfonic cids y 1,2-thiomigrtion nd susequent oxidtion; 8 th ummer chool on Green Chemistry, Venice, Itly, eptemer 4-10, (P) 12

II. Szintézis és biológiai vizsgálatok

II. Szintézis és biológiai vizsgálatok I. Bevezetés A támogatott kutatások célja a biológiai szabályozási és felismerési folyamatokban fontos szerepet játszó, negatív töltésű szénhidrátok szulfonsav-tartalmú analóg vegyületeinek előállítása

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Kutatások az MTA-BME Alkaloidkémiai Kutatócsoportban

Kutatások az MTA-BME Alkaloidkémiai Kutatócsoportban 88 Mgyr Kémii Folyóirt - Összefoglló közlemények Kuttások z MTA-BME Alkloidkémii Kuttócsoportn VÁK Ljos, * TÓT Flórián és KALAUS György * BME Szerves Kémi és Technológi Tnszék, MTA-BME Alkloidkémii Kuttócsoport

Részletesebben

Cukor-szulfonsavak előállítása és szerkezetvizsgálata

Cukor-szulfonsavak előállítása és szerkezetvizsgálata Cukor-szulfonsavak előállítása és szerkezetvizsgálata doktori (PhD) értekezés Készítette: Sajtos Ferenc Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2005. Cukor-szulfonsavak előállítása és szerkezetvizsgálata

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 2. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

A citoplazmában előforduló glikoprotein pentaszacharid szénhidrátrészének szintézise doktori (PhD) értekezés tézisei

A citoplazmában előforduló glikoprotein pentaszacharid szénhidrátrészének szintézise doktori (PhD) értekezés tézisei citoplazmában előforduló glikoprotein pentaszacharid szénhidrátrészének szintézise doktori (Ph) értekezés tézisei Szabó Zoltán (Témavezető: r. Lipták ndrás) Synthesis of the pentasaccharide-segment of

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 3 4.GYAKORLAT

Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 3 4.GYAKORLAT 3 4.GYAKORLAT III. feszültségi állpot képlékeny feszültségi állpot A vsetonszerkezeteket teerírási tárállpotn III. feszültségi állpot feltételezésével méretezzük. A vsetonszerkezetek keresztmetszeti méretezési

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN Doktori értekezés Csom Zoltán Budpest 21 A doktori iskol megnevezése: tudományág: vezetője: Témvezető: Kertészettudományi

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 8. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot) Bevezetés: 1-2.GYAKORLAT Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állpot) - vsbeton két egymástól eltérő tuljdonságú nyg, beton és z cél, egyesítése - két nyg együttes felhsználás úgy történik, hogy zok

Részletesebben

C-Glikozil- és glikozilamino-heterociklusok szintézise

C-Glikozil- és glikozilamino-heterociklusok szintézise Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei C-Glikozil- és glikozilamino-heterociklusok szintézise Szőcs Béla Témavezető: Vágvölgyiné Dr. Tóth Marietta DEBRECENI EGYETEM Kémiai Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

VB NÉGYZÖG KEREZTETZET TERVEZÉE HAJLÍTÁRA Vseton keresztmetszet tervezése történet: kötött tervezéssel: keresztmetszet nygi és méretei ottk, megtervezenő mértékó nyomtékoz szükséges célmennyiség, sz tervezéssel:

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Kísérletek glikozilidén-spiro-heterociklusok előállítására. Untersuchungen zur Herstellung von Glycosylidenspiro-Heterozyklen

Kísérletek glikozilidén-spiro-heterociklusok előállítására. Untersuchungen zur Herstellung von Glycosylidenspiro-Heterozyklen Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Die Thesen der Doktorarbeit (Ph.D) Kísérletek glikozilidén-spiro-heterociklusok előállítására Untersuchungen zur erstellung von Glycosylidenspiro-eterozyklen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA MUTATNI A LÁTHATATLANT Győrfi Tamás Eötvös József Főiskola, Baja Raics Péter Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék

DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA MUTATNI A LÁTHATATLANT Győrfi Tamás Eötvös József Főiskola, Baja Raics Péter Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA MUTATNI A LÁTHATATLANT Győrfi Tmás Eötvös József Főiskol, Bj Rics Péter Debreceni Egyetem, Kísérleti Fiziki Tnszék A rdioktivitás és vele járó ionizáló sugárzások természet részét képezik.

Részletesebben

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Decemer 2009 Article no. 700.403.423-C B Gyári szám: _ Regisztrációs szám: Szerviz telefonszám: _ Szállító: C Trtlomjegyzék Bevezetés...........................................................................................................

Részletesebben

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A kolposzkópia alapjai (1. rész) A kolposzkópi lpji (1. rész) BÔSZE PÉTER DR. 1, SZIRTES ILDIKÓ DR. 2, BABARCZI EDIT DR. 3, KULKA JANINA DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, 1 Szülészeti és Nôgyógyászti Osztály, 3 Ptológii Osztály, Budpest

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

GALANTAMIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE

GALANTAMIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA GALATAMI-SZÁRMAZÉKK SZITÉZISE Tézisfüzet Szerző: Herke Klára Témavezető: Dr. Hazai László Konzulens: Dr.

Részletesebben

Priru nik s uputama za uporabu. HR Radioprijemnik za gradilište RUS DMR106

Priru nik s uputama za uporabu. HR Radioprijemnik za gradilište RUS DMR106 GB Job Site Rdio D Bustellenrdio HU Munkrádió SK Prcovné rádio CZ Prcovní rádio SI Rdio z delovno mesto AL Rdio për në vendin e punës BG HR Rdioprijemnik z grdilište MK RO Rdio pentru locul de lucru RS

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

VI. Kétismeretlenes egyenletrendszerek

VI. Kétismeretlenes egyenletrendszerek Mtemtik A 9. évfolm 7. modul: EGYENLETEK Tnári kézikönv VI. Kétismeretlenes egenletrendszerek Behelettesít módszer Mintpéld Két testvér érletpénztárnál jeget vásárol. Az egik vonljegért és eg átszálló

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise

Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise Tézisfüzet Szerző Kovács Rita Témavezető

Részletesebben

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

kristályos szilárdtest kristályszerkezet

kristályos szilárdtest kristályszerkezet szohőmésékleten legtö elem szilád hlmzállpotú z tomok közelítőleg ögzített pozíiókn legegyszeű eset: kistályos sziládtest kistályszekezet miét tnulmányozzuk kistályszekezetet? sziládtestek leíásá egyé

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

Végeredmények, emelt szintû feladatok részletes megoldása

Végeredmények, emelt szintû feladatok részletes megoldása Végeredmények, emelt szintû feldtok részletes megoldás I. gyökvonás. gyökfoglom kiterjesztése. négyzetgyök lklmzási. számok n-edik gyöke 5. z n-edik gyökfüggvény, z n-edik gyök lklmzás 6 II. Másodfokú

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

C-GLIKOZIL HETEROCIKLUSOK ELŐÁLLÍTÁSA GLIKOGÉN FOSZFORILÁZ GÁTLÁSÁRA. Kun Sándor. Témavezető: Dr. Somsák László

C-GLIKOZIL HETEROCIKLUSOK ELŐÁLLÍTÁSA GLIKOGÉN FOSZFORILÁZ GÁTLÁSÁRA. Kun Sándor. Témavezető: Dr. Somsák László Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei C-GLIKOZIL HETEROCIKLUSOK ELŐÁLLÍTÁSA GLIKOGÉN FOSZFORILÁZ GÁTLÁSÁRA Kun Sándor Témavezető: Dr. Somsák László DEBRECENI EGYETEM Kémiai Tudományok Doktori Iskola

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például NME Közleményeí, Miskolc, III Sorozt, Gépészet, 30 (1985) kötet, 157164 A GYÉMÁNTSZEMCSÉS KORONGOKKAL TÖRTÉNŐ KÖSZÖRÜLÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK ELMÉLETI ANALIZISE"' M D UZUNJAN Ösuefogllás A cikk megdj gyémántszemcsés

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét Vrg József: Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Vrg József, Kecskemét Hrmic éves tári pályámo sokszor tpsztltm, hogy tehetséges tulók

Részletesebben

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Elődó: Bgi Márk Elődás címe: Csillgászti elődás és kvíz A versenyzők feldtmegoldásokon törik fejüket. 88 VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Zent, 008. december. 9. évfolym.

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés 4 MATEMATIKA A 0. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE II. A számtni és mértni közép közötti összefüggés Mintpéld 6 Számítsuk ki következő számok számtni és mértni közepeit, és ábrázoljuk számegyenesen számokt és közepeket!

Részletesebben

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA HRDZÓS KATALIZÁTRK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBA Ph.D. értekezés tézisei Készítette Témavezető Kiss

Részletesebben

KAROL. dolgozatban nem tárgyaljuk a fogaskerék- ill. la-

KAROL. dolgozatban nem tárgyaljuk a fogaskerék- ill. la- l z Ínkl KÖZleményeí, Miskolc, III Sorozt, Gépészet, 27 (I 981) kötet, 133140 A TÉRFOGATKISZORÍTÁSÜHIDRAULIKUS REZGÉSFORRÁSAI GÉPEK TOMASZEWSKI KAROL l Bevezetés A hidrulikus gépek legelterjedtebb, csknem

Részletesebben

A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése. Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. Horváth István Tamás, egyetemi tanár

A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése. Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. Horváth István Tamás, egyetemi tanár A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. orváth István Tamás, egyetemi tanár Napjaink: A vegyipar megítélése romlott A társadalom lélekszáma és igényei

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30.

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

Ptolemaios-tétele, Casey-tétel, feladatok

Ptolemaios-tétele, Casey-tétel, feladatok Kutov ntl Ptolemios, sey, feldtok Kutov ntl (Kposvár) Ptolemios-tétele, sey-tétel, feldtok Ptolemios-tétel: H egy konvex négyszög szemközti oldli és, ill. és d; átlói e és f, kkor + d e f. Egyenlőség kkor

Részletesebben

DINNYEBERKI HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

DINNYEBERKI HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER DINNYBI HLYI ÉTÉVÉDLMI ATASZT PÉCSÉPTV STÚDIÓ VÁOSNDZÉS ÉPÍTÉSZT BLSŐ ÉPÍTÉSZT SZATANÁCSADÁS TVZÉS LBONYOLÍTÁS D I N N Y B I TLPÜLÉSNDZÉSI TV HLYI ÉTÉVÉDLMI ATASZT észítette PÉCSÉPTV STÚDIÓ 2004-en Vezető

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke?

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke? . Logritmus I. Nulldik ZH-bn láttuk:. Mennyi kifejezés értéke? (A) Megoldás I.: BME 0. szeptember. (7B) A feldt ritmus definíciójából kiindulv gykorltilg fejben végiggondolhtó. Az kérdés, hogy -öt hánydik

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár RÁCSOS TARTÓK

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár RÁCSOS TARTÓK we-lap : www.hild.gyor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STTIK 47. RÁCSOS TRTÓK rácsos tartók két végükön csuklókkal összekötött merev testekől állnak. z így

Részletesebben

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK)

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsználti utsítás Számítógép-vezérelte vrrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsznált előtt olvss el. A VARRÁS ALAPJAI RÖGZÍTŐ ÖLTÉSEK Olvss el, h továi informáiókr vn szüksége. FÜGGELÉK Fontos iztonsági előírások A gép

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

készülék kicsomagolása és az alkatrészek ellenőrzése Hálózati tápkábel Hordozó fólia/ hordozó fólia műanyag kártyához DVD-ROM

készülék kicsomagolása és az alkatrészek ellenőrzése Hálózati tápkábel Hordozó fólia/ hordozó fólia műanyag kártyához DVD-ROM Gyors telepítési útmuttó Strt ADS-2100 A készülék üzeme helyezése előtt olvss át Termékiztonsági útmuttót. Ezt követően olvss el ezt Gyors telepítési útmuttót eállítás és telepítés szkszerű elvégzése érdekéen.

Részletesebben

Manual de instalación y uso del aparato LCD Manual de instalação e uso do aparelho LCD

Manual de instalación y uso del aparato LCD Manual de instalação e uso do aparelho LCD Mnul de instlción y uso del prto LCD Mnul de instlção e uso do prelho LCD Instlltion Üzeme helyezési mnul nd és hsználti instructions útmuttó for use for the LCD pplince Instlltionsz LCD kijelzős und készülékhez

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 Balaton részvízgyűjtő. 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 Balaton részvízgyűjtő. 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői Blton részvízgyűjtő 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referenci jellemzői Blton részvízgyűjtő Vízfolyás típusok hidromorfológii referenci jellemzői MORFOLÓGIA TÍPUS Jellemzés Hidrológi 1 2 3 ngy

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA I.

GAZDASÁGI MATEMATIKA I. GAZDASÁGI MATEMATIKA I.. A HALMAZELMÉLET ALAPJAI. Hlmzok A hlmz, hlmz eleme lpfoglom (nem deniáljuk ket). Szokásos jelölések: hlmzok A, B, C (ngy bet k), elemek, b, c (kis bet k), trtlmzás B ( eleme z

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Monoterpénvázas 1,3-diaminok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai

Monoterpénvázas 1,3-diaminok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola D program: Programvezető: Intézet: Témavezető: Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Prof. Dr. Fülöp Ferenc Gyógyszerkémiai Intézet Prof. Dr. Fülöp

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

Vezető kutató: Farkas Viktor OTKA azonosító: 71817 típus: PD

Vezető kutató: Farkas Viktor OTKA azonosító: 71817 típus: PD Vezető kutató: Farkas Viktor TKA azonosító: 71817 típus: PD Szakmai beszámoló A pályázat kutatási tervében kiroptikai-spektroszkópiai mérések illetve kromatográfiás vizsgálatok, ezen belül királis HPLC-oszloptöltet

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben