E Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok"

Átírás

1 z S1O1 hivtko- E Segédletek III. Excel lpok Excel lpok Áttekintés elemzésekre, A Microsoft dtbázis-kezelésre Excel egy tábláztkezelő (korlátozottn!) progrm, és dtok melyet grfikus dtbevitelre, megjelenítésére számításokr, hoztk létre. A Worddel együtt z Office progrmcsomg része. Az excel-állományok terveztek rrchikusn szervezettek: munkfüzet, munklp, cell. is hie- Az Munkfüzet excel-munkfüzet (workbook) dokumentumml. Az dtok, számítási Windows képletek, felől eljárások nézve egy és z fájl, eredmények logikilg tárolódnk egyenlő ebben word- fájlbn. Az állományok kezelésére ugynzok műveletek állnk rendelkezésre, mint Word esetében. A munkfüzet Munklp (sheet) rlpokt. A munklpokr lpokr visszük oszlik. be A z lpok dtokt között és megkülönböztethetünk kiértékelő lgoritmusokt, munklpokt itt tlálhtjuk és áb- meg fölhsználv numerikus grfikusn végeredményeket muttják be is. eredményeket. Az ábrák (digrmok, grfikonok) munklpok dtit vshtó. Minden Ez név munklpot bármikor névvel megváltoztthtó zonosítunk, mely név fölötti megnevezés jobb egérgomb tábl lján kttintásávl egy kis fülön feljövő ol- menüből. ok közül Újbb fülre munklpokt vló kttintássl is hsonló válszthtjuk módon ki illeszthetünk hsználni kívántt. be munkfüzetünkbe. A munklp- A munklp Cell zt tomi egysége oszlopokból cell (dtmező, és sorokból box stb.) áll. tlálhtó. Az oszlopok Ezekbe és sorok mezőkbe metszéspontjábn írhtók be z eredeti táblá- dtok és zok számítást végző kifejezések, melyek végeredményeket szolgálttják. Mozgás Az munklpon Wordével, csk Excel z egy dtterület szbványos különbözik, windows-blkbn mert itt egy fut. besrffozott Kezelőfelülete üres lepedőt szinte megegyezik üres (szbványos méretű) ppírlp(ok) helyett. kpunk z Mivel Cell szükséges zonosítás ezért mezőket zonosítni tudnunk kell tudnunk. megnevezni Egy zt cellár részt, vló hivtkozáshoz hol vlmilyen z dtot Excelben eltároltunk, zt, hogy melyik oszlop és melyik sor metszéspontjábn helyezkedik el. Az Excel lphelyzetben megdjuk (felülről oszlopokt lefele z hldv) ngol ABC jelöljük. betűivel Ebben (blról z esetben jobbr hldv), negyedik oszlop sorokt nyolcdik természetes sorát számokkl tersorozttl krk- A másik zonosítjuk. lehetséges menüpontokon beállítás esetén keresztül sorokt felnyíló és oszlopokt űrlp is számozzuk. fülén Ezt módot z D8 krktersorozttl jelölőmezőbe elhelyezett zonosítjuk. jellel. Ebben z esetben negyedik oszlop nyolcdik sorát Áltlános tunk Bármelyik cellánk dhtunk tetszőleges nevet is és későbbiekben ezzel hivtkozhzási stílus rá. Egy cell névdáskor első lépésként kiválsztjuk z dtcellát, S8O4 v beírjuk nevet. Névmezőbe kttint- Eszközök Beállítások

2 Eszköztárk Aktív cell Név mező Főmenü Gyorssúgó Szerkesztőléc Munklp Üres táblázt Munklpok megnevezése Táblázti trtomány zonosítás 1. ábr: Excel képernyő hnem több Vnnk cellábn olyn lévőre. műveletek, H ezek mikor mezők nem csk nem egyetlen egymás mellett cellábn helyezkednek lévő dtr kell el, kkor hivtkoznunk, zonosítóit pontosvesszővel elválsztv soroljuk fel. (Angol nyelvű Windows és Excel esetén cellák listelválsztó elem vessző.) kozást. Az Ilyen Excel esetben megengedi bl felső derékszögű és jobb négyszög lsó cell lkú zonosítóját táblázti kell részre megdni vló köztük egyszerűbb kettősponttl lkú vgy területen két ponttl lévő történő tíz cellát szeprátorrl. nem csk Tehát például és cellákkl listávl, htárolt hnem tégl- hivtlp jelsorozttl is zonosíthtjuk. Természetesen itt is hsználhtó logiki név is. A cell-trtomány C4 beírjuk nevet, mi későbbiekben kijelölése után C4;C5;C6;C7;C8;D4;D5;D6;D7;D8 Aktuális cell kiválsztás már hsználhtó. válszthtjuk A mezőt, ki, melybe hogy rákttintunk szeretnénk z vlmilyen egérkurzorrl. krktersort Természetesen bevinni legegyszerűbb hsználhtjuk módon kurzormozgtókt is: DBCE esete válogtj, hogy mikor melyik úgy gyorsbb. vgy C4:D8 C4..D8 Névmezőbe kttintv D8 2

3 Soroz- E Segédletek III. Excel lpok Mozgás tábláztbn jük következő H tábláztunk olyn ngy, hogy képernyőn már nem fér el, kkor ngy hsznát vehet- R billentyűkombinációk: első, értéket trtlmzó oszlopáb; mozgás táblázti sor utolsó, értéket trtlmzó oszlopáb; GR elejére (bl felső, GE táblázt végére (jobb lsó, értéket trtlmzó cell); GD z dttömb első oszlopáb, üres sor esetén z űrlp legelső (A) oszlopáb; (IV) oszlopáb; mozgás z dttömb utolsó oszlopáb, üres sor esetén z űrlp z űrlp legutolsó soráb; GC mozgás z dttömb első soráb, üres oszlop esetén z űrlp z űrlp legelső (1) GB mozgás z dttömb utolsó soráb, üres oszlop esetén z űrlp z űrlp legutolsó elmozdul H kurzormozgtó billentyűket shifttel együtt hsználjuk, kkor kurzor nem csk vgy sor kijelöléséhez kívánt helyre, elegendő hnem z oszlop strtpozíciótól vgy sor fejlécére kezdve kttintni. cellák ki is jelölődnek. Teljes oszlop vgy Ugyncsk mozgást segíti menüpont kiválsztás, illetve z zonosítóját Gg billentyűk vgy nevét. lenyomás A név kiválszthtó után megjelenő blk. listából A is. H egy mezőben névvel meg ellátott kell mezőt dni cell szeretnénk legördülő ktívvá tenni, listából kkor kiválszthtjuk leggyorsbb elérési kívánt helyet. mód z, hogy Szerkesztés tintv Hivtkozás Hov Névmező melletti jelre kt- Munk cellákbn Adtbevitel oly A kívánt cellát kiválsztv elkezdhetjük z dt begépelését. Az dtbevitel végét vgy utóbbi módon jelezzük, hogy egy másik cellát teszünk ktuálissá, vgy lenyomjuk z L billentyűt. Ez vezérlés. esetben Az Excel beállítástól utomtikusn függően felismeri z ktuális z dt ltti formátumát: vgy mellette szám (numerikus jobbr lévő dt), celláb szöveg kerül felnyíló (címke, krktersorozt), dátum. H mégis rosszul dönt, kkor ezt után kell jeleznünk, űrlp fülén helyesbíthetünk. Egyedül képlet bevitelének kezdetét Formátum Adtsorozt mégpedig = lenyomásávl. Szám bevitele z Gykrn előfordul, hogy vlmilyen soroztot kell elhelyeznünk tábláztunkbn. Ehhez egy Excel mezőben. rendelkezik Után ezt megfelelő mezőt eljárásokkl, ktuálissá téve nekünk válsszuk csupán ki sorozt első elemét kell elhelyezni és meg menüpontot, kell dni és felnyíló lépésközét blkbn és végértékét. ki kell válsztni dtsorozt elhelyezkedését, típusát, Szerkesztés lölve Számtni soroztot gyorsbbn is megdhtunk, h pár értéket beírv, mjd zokt kijetok tovább Adtmódosítás húzzuk kívánt celláig. egy Az dt bevitele közben Szerkesztőlécben is láthtó z ktuális mező trtlm. H már írj dtot z új. H trtlmzó nem szeretnénk cellár kttintunk, krktersoroztot és elkezdünk elveszíteni, gépelni, csk kkor jvítnunk régi dt kell elveszik, benne, kkor felül- 3 V (65536) soráb. Ktegóriábn Ugrás Kitöltés Cellák

4 üzemmódb. mezőre kttintv, Ebben z és esetben z -t lenyomv ED nem vgy mezők Szerkesztőlécbe között mozgtj kttintv cellkurzort, kerülünk hnem szerkesztő bn mozgtj krkterkurzort. A cell trtlmát U leütésével lehet törölni. cellányeztük, H kkor rossz tevékenységet cellábn kezdtük z P meg lenyomásávl z dtbevitelt következmények vgy rossz nélkül cell módosítását visszléphetünk. kezdemé- Az Adtfeldolgozás sár. Az Excel Excel mezőibe csk egy zonbn táblázógép nem csk lenne, elsődleges h nem voln dtokt képes vihetünk szármzttott be, hnem dtok kifejezéseket előállítá- is tos beírhtunk. foglom: Ezzel cell értékét cell értékét és nem trtlmát! más mezőktől A cell és/vgy trtlm eseményektől kifejezés, tehetjük mi előállítj függővé. cell Fon- értékét. jezéseket A cell = lenyomásávl trtlmi szerkesztőlécben kezdjük. Ez jelzi látszik, z Excel számár, cell értéke hogy pedig nem egy tábláztbn. normál szöveg A kifelyezkedik el cellábn, mit csk meg kell jeleníteni, hnem egy utsítás, mit végre kell hjtni. he- Egy cellákr. kifejezés A numerikus trtlmzht operátorok: konstns (összedás), értéket, műveleti (kivonás), jeleket, *(szorzás), függvényeket (osztás) és utlásokt és (htványozás). H cell kifejezést trtlmz, kkor táblázti lepedőn lévő cell és más trtlm kiszámolt eltér. érték A láthtó. + / ^ Szerkesztőléc Szerkesztőlécben mező trtlm ( képlet), táblázti mezőben kifejezéssel pelhetők Az Excel táblázti több mezőbe, mint háromszáz de függvényvrázsló beépített függvényt segítségével trtlmz. is beszúrhtók Ezek függvények begé- függvényt egy névvel zonosítunk, és számítások elvégzéséhez meg kell dnunk prméterek z rgumentumit. szám több Ezeket mint egy, z értékeket kkor z elemek név mögött listként zárójelek helyezendők között kell el, vgyis elhelyezni. pontosvesszővel is elválsztndók. elhelyezendők Vnnk zárójelek, olyn de függvények köztük nem lenhet is, melyek semmi. null Például prméteresek. Ebben z H esetben megkeresi megdott vgy vgy megnevezett cellhlmzbn függvény-hivtkozás tlálhtó legngyobb is megdhtó. értéket; előállítj értékét. Függvény prmétereként =MAX(C4:D8) Nevezéktn =PI() sához. Ezek A kifejezések cellhivtkozások és függvények (referenciák) fölhsználják fölfoghtók más cellák muttókként, értékeit végeredmény melyek zonosítják kiszámítá- Excel számár helyet, hol kívánt érték megtlálhtó. Ezek referenciák lehetnek reltívk z vgy bszolútk. Függvény ). Minden illetve =MAX(dtok) =MAX(C4;C5;C6;C7;C8;D4;D5;D6;D7;D8) - π (Beszúrás 2. ábr: Cellhivtkozások egy kifejezésben Mindkét Az 2. ábr bl oldlán egy reltív, jobb oldlán egy bszolút cellhivtkozás láthtó. elé egy esetben jelet helyeztünk B5-ös mezőre el. A $-t hivtkozunk, vgy mnuálisn második kell esetben begépelnünk, zonbn vgy z oszlop- hivtkozásb és sorjelzet moz- $ 4

5 gtv L-t lenyomv kurzort nem z tlálunk -t nyomogtv különbséget állíthtjuk két megoldás be megfelelő között, mindkét típusú hivtkozást képlet -17,7778-t beállítni. dj végeredményül. Az Célszerű Eltérést másolni, kkor hiszen tpsztlunk, ugynzt h képletet táblázt kell beírnunk első helyére két beírt skál képletet közötti rrébb konverziós másoljuk. let független hőmérséklettől. H újr (és újr) beírnánk kifejezést, növekedne tévesztés kép- bekövetkezésének vlószínűsége. A 3. ábr z átmásolt 3. ábr: képleteket Cellhivtkozások muttj. Láthtó, másolt kifejezésben képlet módosult, mégpedig nnyivl megnövelve sorhivtkozás hogy értékét, reltív hány hivtkozás sorrl esetében képlet z eredeti került. Az helyzetéhez bszolút hivtkozás viszonyítv esetében lejjebb viszont került. Így hivtkozás minden sértetlen, Frenheit értékhez lejjebb helyes került kifejezézás. visszmutt z eredeti cellár. Emitt bszolút nem változtthtj meg z Excel hivtko- Celsius megszokott A cellák Gc közötti Gv képletmásolás billentyűsorozt. többféleképpen Vgy másolndó is megvlósíthtó. mezőn állv Hsználhtó és kijelölve kitöltendő mezőket Gl vgy Gj lefele vgy jobbr másolhtunk. Ugynez tlán legegyszerűbb funkció menüből mód, h is Wordnél megfogv képletet húzzuk trtlmzó megfelelő ktív irányb cell körüli képletet. jelölő-négyzet jobb lsó srkábn tlálhtó szemölcsöt jobbr Természetesen blr mozogv is reltív helyesen hivtkozás működik. nem Az csk bszolút lefele, hivtkozásnál hnem felfele sem és kell z oszlopok mindig z között lop- és sorhivtkozás előtt szerepelnie $-nk, csk zon rész előtt, melyet védeni szeretnénk osz- tlmzz változás fokokt, ellen. A z 4. ábrán első sor egy négyjegyű perceket. sinus-táblát Egy fok és percérték készítettünk. metszéspontjábn A táblázt első kiolvshtó oszlop tr- sinus-érték. A számítást tékeket várnk, táblázt megfelelő függvény helyéről végzi kiemelt, el. De mivel kiszámított szögfüggvények fokot rdiánbn függvénynyel rdiánb számolttjuk át. Egy szögértéket fokrészét MINDIG z első oszlopból, percré- mért érszét SIN rész esetében MINDIG z oszlop- első sorból percrész kell kiemelni. esetében Ezt vlósítjuk sorhivtkozást meg zzl, védjük hogy $-rl. hivtkozásnál fok- RADIÁN elérhető: Szerkesztés Kitöltés Lefelé Jobbr Fel Blr. De 5

6 Bonyolultbb sok cellhivtkozást 4. ábr: Helyesen trtlmzó lklmzott - képletek cellhivtkozás mezőhivtkozások nem beszédesek, egy megértését nehezíti, hogy milyen pointer nem mond semmit rról, hogy mezőben tott értéket helyeztünk el. Sokkl beszédesebbek kifejezéseink, h megfelelően megválsz- helyen. mező- Az 5. és ábrán trtománynevekkel ugynzt példát megmuttjuk, oldottuk hogy milyen jellegű dt tlálhtó hivtkozott B17 let: meg kétféle módon. A számításhoz hsznált kép- db hol h mgsság, d1,3 mellmgssági átmérő, h és b 1,3 ffjr jellemző prméterek. =, e A megfelelő neveket 5. ábr: résztáblázt Kifejezés cellhivtkozásokkl fejléceiből lehet és megszereztetni nevekkel megfelelő részt kijelölve progrmml. A lszthtjuk zt, hogy fejléc kijelölt trtomány melyik részén menüpontokon helyezkedik el. végighldv kivá- H ez Az számításinkhoz így megdott nem név mindig bszolút hivtkozásként kerül be z Excel nyilvántrtásáb. Beszúrás gighldv állíthtó be kívánt jó, érték. kkor A 6. ábr muttj z így meghívott segédblkot. menüpontokon vé- Beszúrás megdás Név Létrehozás Név Név 6

7 A beállításnál 6. ábr: nem Táblázti szbd megfeledkezni trtomány nevének rról, és prmétereinek hogy z Excel beállítás kell válsztni z objektumot és után kell dolgozni. Esetünkben z esetében mindig először ki hivtkozásúk és prméterek bszolút nunk. kellenek, hogy legyenek, hiszen minden cellábn ugynzt konstnst kell hsználtnunk Az átmérő esetében viszont reltív hivtkozást kell mjd hsználnunk. Tehát ki kell válsz- lésével vgy z nevet, hsználtávl. mjd mezőben be kell állítni helyes értéket jelek kitör- d1_3 Hivtkozás $ b 7

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

Az Excel alapjai. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára

Az Excel alapjai. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára Az Excel alapjai. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára 1 Az Excelről A Microsoft Excel egy táblázatkezelő program, amelyet adatbevitelre, számításokra, elemzésekre, adatbázis-kezelésre

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 05 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk Tisztelt Vizsgázó! szóeli vizsgán tétel címéen megjelölt tém kifejtését és kitûzött

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2011. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2011. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 0 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk szóeli vizsg leírás: z emelt szintû szóeli vizsg z Okttási Hivtl áltl kidott tételsor

Részletesebben

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL PROGRAM HASZNÁLATA...9 A PROGRAM INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAKÁNAK RÉSZEI...10 A TÁBLÁZATKEZELÉS ELSŐ LÉPÉSEI...13

Részletesebben

1. Az Office programcsomag

1. Az Office programcsomag 1. Az Office programcsomag Az Office programcsomag elemei Az Office 2000-nek több kiadása létezik: Standard, Small Business, Professional és Premium. A Standard kiadás általános irodai alkalmazásokat (Word,

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAK RÉSZEI...10 AZ ESZKÖZTÁRAK KEZELÉSE...13 ESZKÖZTÁRAK TESTRESZABÁSA...14

Részletesebben

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002.

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002. WORD 2000 jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Word 2000 modul 1. fejezet Általános szövegszerkesztési ismeretek Szövegfeldolgozás számítógéppel A személyi számítógépek megjelenésével a szöveg adatként

Részletesebben

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik 0. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállított: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tnár A Gondolkodási módszerek és Vlószínûségszámítás c. fejezeteket szkmilg ellenõrizte: DR. HAJNAL PÉTER egyetemi

Részletesebben

Matematikai analízis. Editura Didactică şi Pedagogică

Matematikai analízis. Editura Didactică şi Pedagogică András Szilárd Mureşn Mrin Mtemtiki nlízis és lklmzási Editur Didctică şi Pedgogică Bucureşti, 2005 Descriere CIP Bibliotecii Nţionle României ANDRÁS SZILÁRD, MARIAN MUREŞAN Mtemtiki nlízis és lklmzási/

Részletesebben

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 Bevezetés Az táblázatkezelők voltak azok a programok, amelyek a PC-k robbanásszerű elterjedését idézték elő. Az üzletemberek, vállalkozók

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 ALAPISMERETEK...7 ADATBÁZIS...7 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...7 ADATMODELL...9 ADATBÁZISOK

Részletesebben

PC World 2001. február Táblázatkezelési feladatok Excelben Szupertippek Készítette: Móricz Attila

PC World 2001. február Táblázatkezelési feladatok Excelben Szupertippek Készítette: Móricz Attila PC World 2001. február Táblázatkezelési feladatok Excelben Szupertippek Készítette: Móricz Attila www.moricznet.hu Táblázatkezelési feladatok Excelben 2 2002.január 18-22:26 Előszó Naponta végzünk számításokat

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai Dr Gerőcs László Számdó László MTEMTIK 0 tnkönyv feldti és feldtok megoldási megoldások olvsásához crobt Reder progrm szükséges, mely ingyenesen letölthető z internetről (például: dobelhu weboldlról) feldtokt

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

Dreamweaver CS3 Egyszerűen. AP elemek, menük, megjelenítők

Dreamweaver CS3 Egyszerűen. AP elemek, menük, megjelenítők Dreamweaver CS3 Egyszerűen AP elemek, menük, megjelenítők 7 Dreamweaver CS3 AP elemek, menük, megjelenítők Dw 159 Oldalszerkezet AP elemek, menü k, megjelenítők Ebben a fejezetben folytatjuk az oldalszerkezet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Szövegszerkesztés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Szövegszerkesztés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Bacsó Miklós Szövegszerkesztés haladóknak A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

1. A program bemutatása

1. A program bemutatása XXIV. A Total Commander XXIIV.. A Totall Commander G yakorlatilag szinte minden gépen megtalálható valamilyen Commander program, igaz nagyon gyakran nem legálisan. Az ebbe a kategóriába tartozó programok

Részletesebben

Bevezetés az adatbázis használatába

Bevezetés az adatbázis használatába Base Útmutató Bevezetés az adatbázis használatába Base alapfunkcióinak bemutatása OpenOffice.org Szerzői jog E dokumentum szerzői joga a Szerzőké Copyright 2006-2009. Szabadon terjesztheti és/vagy módosíthatja

Részletesebben

Alapfokú számítógépkezelési tanfolyam felnőtteknek

Alapfokú számítógépkezelési tanfolyam felnőtteknek Alapfokú számítógépkezelési tanfolyam felnőtteknek Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Cím: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: (+36) 285 193 Honlap: www.ruzsamuvhaz.hu 1 1 A számítógép első bekapcsolása,

Részletesebben

KELE Pro. Felhasználói kézikönyv. Verzió 4.8 COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

KELE Pro. Felhasználói kézikönyv. Verzió 4.8 COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. KELE Pro Verzió 4.8 Felhasználói kézikönyv COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. KELE PRO 4.8 Copyright 1991-1996 Commade Software Kft. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentációban megadott

Részletesebben

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek MATEMATIKA A 10. évfolym 14. modul Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek Készítette: Vidr Gábor Mtemtik A 10. évfolym 14. modul: Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek A modul

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Bemutató készítés Jegyzet

Bemutató készítés Jegyzet Bemutató készítés Jegyzet Verzió: 0.030-1- Tartalomjegyzék Bevezetés...6 PowerPoint munkakörnyezet...7 PowerPoint program megnyitása...7 A PowerPoint ablak felépítése...8 Speciális beállítások...9 Nézetek...9

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

Üdvözöljük a SpeedPC Informatika ügyfelei között!

Üdvözöljük a SpeedPC Informatika ügyfelei között! Üdvözöljük a SpeedPC Informatika ügyfelei között! Szeretnénk, ha cégbemutatkozó oldala elkészítése és frissítése során ki tudná használni a program által kínált összes lehetőséget. Leírásunkkal igyekszünk

Részletesebben

integrált fordítási környezet rövid használati útmutató

integrált fordítási környezet rövid használati útmutató integrált fordítási környezet rövid használati útmutató 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Minden jog fenntartva. Tartalom Tartalom Tartalom... 2 1 Bevezetés... 3 A fordítási környezet... 3 A

Részletesebben