Elágdás. októbe: modellekkelanalóg úton utánozzuk, vagy számítógépeket alkalmazzunk, Kirchhoff-törvényeket ki kell elégíteni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elágdás. októbe: modellekkelanalóg úton utánozzuk, vagy számítógépeket alkalmazzunk, Kirchhoff-törvényeket ki kell elégíteni."

Átírás

1 ELEKTROMOS BÁNYASZELLÖZTETÉSI MODELLEK FELHASZNÁLÁSA TERVEZÉSHEZ ÉS 0KTATÁSHOZ* KRAUSE DIETRICH egyetemi tnársegéd (Bányászti Akdémi Bányművelési Intézet (Mélyművelés) Freiberg/Szi) Áltlános rész A jó légvezetés ngy jelentőségű bányászok egészsége és teljesítőképessége szempontjából Abbn mértékben, hogyn bányák idők folymán ngyobbodtk, fokozódtk nehézségek is vlmennyi munkhelynek szükséges mennyiségű levegővel vló ellátásávl kpcsoltbn Bár szellőztetés szükséges mértékét dolgozók szám várhtó klimtikus nehézségek és z előreláthtó gázfejlődés lpján meg lehet htározni, légmennyiség helyes elosztás zonbn tervezés egyik legsúlyosbb problémáj Mindenekelőtt, mikor bány légvezetésében ngyobb változttásokt végzünk, fontos, hogy ezek kihtását előre ismerjük, mert különben olyn viszonyok állhtnk elő, melyek nem felelnek meg z üzemi feltételeknek és termelésben zvrokt okozhtnk H pl z egyik bánykörzetben üzembehelyezünk egy ventillátort nélkül, hogy előtte pontosn meghtároznók szükséges depressziót, kkor megtörténhetik, hogy ventillátor esetleg túlságosn ngy nyomást állít elő, s így egy másik körzetből olyn sok levegőt elvon, hogy e körzet légellátás nem lesz kielégítő Ilyen esetben ezt körzetet üzemen kívül kell helyezni mindddig, míg légmennyiséget szükségletnek megfelelően be nem szbályoztuk Mivel ventillátor depressziójánk előzetes meghtározás legtöbb esetben mtemtikilg csk nehezen lehetséges, modelltechnikához kell folymodnunk Kézenfekvőnek látszott, hogy bánylevegő ármlását fiziki modellekkelnlóg úton utánozzuk, vgy számítógépeket lklmzzunk, mikoris Kirchhoff-törvényeket ki kell elégíteni p ' l Elvileg háromféle módszert különböztethetünk meg, ezek: 1 A vlóságos modellek, melyek ugynzzl, vgy hsonló közeggel működnek, Pneumtikus modellek 2 Anlog számítógépek, pl elektromos bnyszellőzési modellek 3 Numerikus, zz digitális számítógépek októbe: Nehézipri Műszki Egyetem bánymérnökhllgtói részére 1962 Elágdás 16* 243

2 - h Az elérhető pontosság és berendezés költségei szempontjából e három módszernél ngy különbség muttkozik, továbbá vlmennyi célr nem mindegyik modellfjt lklms egyformán jól A pneumtikus modelleket pl rr lklmzzuk, hogy különféle kn, felszerelések befolyását súrlódási együtthtór és z R szellőztetési ellenállásr mérethelyesen kisebbített, pontosn utánzott knmodelleken meghtározzuk Újbbn (1958-bn) Olszországbn Aprile professzor kidolgozott egy bányszellőztetési modellt, melyben z ellenállásokt beállíthtó fúvókák képviselik A modell szerkezete ránylg egyszerű, nyomás mérése zonbn vonl-utánztok szám ngy - hosszdlms Az elektromos nlóg számítógépek időközben széleskörűen elterjedtek és zokt legkülönfélébb formákbn gyártják A számos fjtából tervezési munkákhoz mindenesetre csupán néhány típust lklmznk Így pl Amerikábn lámpás modellt, Angliábn, Jpánbn, Szovjetunióbn és Német Demokrtikus Köztársságbn lineáris ellenállásokt trtlmzó modelleket, Német Szövetségi Köztársságbn pedig különféle szerkezetű cellás modelleket lklmzzák A legutóbbi években digitális számítógépeket, tehát z elektronikus számító-utomtákt, lényegesen tökéletesítették és bányszellőztetési hálóztok kiszámításár is lklmzták A készülékek megközelítési eljárássl dolgoznk, ezzel kpcsoltbn progrmozás, tehát "Prncsok" összeállítás gép számár hosszdlms és nehéz művelet Azt, hogy digitális számítógépek el fognk-e terjedni bányszellőztetési problémák feldolgozásár, még nem lehet megállpítni A munk menete szellőztetési modellek hsznált esetén Mivel jelenleg gykorltbn széleskörűen csk z elektromos nlóg számítógépeket lklmzzák, tárgylásomt ezekre típusokr kívánom korlátozni Ezenkívül következő fejtegetések áltlánosn érvényesek Mielőtt z egyes szellőztetési modellek működési módjávl fogllkoznék, ismertetni kívánom szellőztetési modellek lklmzásánk szükséges előfeltételeit Az előkészítő munkáltok hosszdlmsk és rendszerint lényegesen több időt vesznek igénybe, mint modellel végzett tuljdonképpeni munk 1 Előkészítési munkáltok ) A bánylevegő vezetési tervét vlmely meghtározott időtrtmr rögzíteni és szellőztetési sém formájábn meg kell rjzolni b) A szükséges légmennyiséget vlmennyi körzetre és üzemi pontr ismernunk kell c) Az ellenállások értékeit lehetőleg mindegyik földltti létesítményre mérésekkel meg kell htároznunk A tpsztlti és irodlmi dtok kizárólgos lklmzás igen sok esetben hibás tervezést eredményez d) A még ki nem hjtott vágtok ellenállásit mért és z irodlomból Vett dtoknk megfelelően rögzíteni kell 2 Munkáltok szellőztetési modellen ) A szellőztetéstechniki mennyiségeket, prméterek figyelembevételével, át kell számítnunk elektrotechniki mennyiségekre _ b) Kiválsztjuk és összekpcsoljuk z utánzó-egységeket szellőztetési sémát szerint 244

3 c) Az utánzó-egységeket (pl z ellenállásokt) beállítjuk kiszámított értékekre d) A modelleket z lklmzott berendezéstől függően z dott feldt megoldásár beszbályozzuk e) Megmérjük vgy leolvssuk végértékeket f) Esetleg átszámítjuk mért mennyiségeket, mennyiben mérőműszerek nem szellőzéstechnikzii egységekben vnnk hitelesítve g) Az eredményt szellőztetéstechniki szempontból ellenőrizzük, pl megvizsgáljuk, hogy bány vlmennyi része elegendő légmennyiséget kp-e, hogy ventillátor-teljesítmények elegendőek-e, stb h) Amennyiben légmennyiség elosztás nem elégíti ki követelményeket, változttásokt végzünk s szellőztetési sémán, esetleg kisegítő-ventillátorokt ikttunk be, fejtés idősorrendjét megváltozttjuk stb és z új változtot kipróbáljuk szellőztetési modellen Mindezekből könnyen átláthtó, hogy meglehetősen ngy időráfordítás szükséges, h elektromos szellőztetési modellel kívánunk dolgozni Gykrn feleslegesen ngy követelményeket támsztnk modellekkel szemben, működési sebesség és kényelmes kezelés szempontjából A működési sebesség ngy beruházási költséget igényel, és ezzel kpcsoltbn zt is meg kell fontolnunk, hogy z utánzó-egységek kiválsztásár, összekpcsolásár, vlmint beállításár, rendszerint több idő szükséges, mint tuljdonképpeni számításr Az eredmények mérése vgy leolvsás is bizonyos időt vesz el, miközben modell nem működik H meggondoljuk, hogy tervezést követő kivitelezési munk, tehát légvezetés berendezéseinek bányábn vló elkészítése gykrn több hónpot, sőt néh éveket vesz igénybe, kkor mjdnem teljesen lényegtelen, hogy modell feldtot egy ór, vgy néhány np ltt oldj-e meg Az ilyen "lssn" dolgozó modellek ár "gyorsn" működő utomtikus készülékek áránk csk egy törtrésze, és számos esetben kielégíthetik gykorlti igényeket Ezért mindig ügyelnünk kell rr, hogy ráfordítás és hszon ésszerű ránybn álljon egymássl Az utomtikusn és gyorsn dolgozó modelleknek z megvn z előnyük, hogy Változtok számítását, melyekhez csk kevés utánzó-egységet kell beállítni, gyorsbbn és egyszerűbben elvégezhetjük A modell ngyság és felszerelése korlátozz ventillátorok stb utánzásár szolgáló egységek számát Ezért számos esetben szellőzővágtok, célszerű soros és párhuzmos kpcsolásokt mtemtikilg kiszámítni, hogy z utánzó-egységek számát csökkenthessük Nen sok értelme lenne kis, mtemtikilg elvégezhető feldtokt modellekkel megoldni, mivel ráfordított idő legtöbbször lényegesen hosszbb lenne, mint számítás esetében Az elektromos szellőztetési modellek típusi A létező számos típus közül csk legfontosbbkt kívánjuk tárgylni, zokt, melyeket gykorltbn is lklmznk Az tzzólámpás modellek kiesnek számításból, mert fejlődésben már továbbjutottunk és különféle tényezők megnehezítik, ill lehetetlenné teszik tervezési munkák végzését A rligttális számítógépeket sem fogjuk tárgylni, mert rcionális progrmozás fejlesztése még nincs lezárv 245

4 j Ahhoz, _ 0,52 0,02 " ' ' 1 Kézzel (mnuálisn) szbályozhtó modellek Aránylg egyszerű szerkezetű és kezelésű Scott és Htnsley-féle "Ventiltion Clcultor" (szellőzés-számító), vlmint jpán H trmtsu gyár modellje Ezekben lineáris ohmos ellenállásokt lklmznk, s kétféle készülék kisebb különbségektől eltekintve egyform A légármlás lpegyenlete: h = R (22, melyben h kpjm2-ben, B Weissbch (Wb), ill kiloinürgben (kg), q pedig m3/s-bn helyettesítendő, zz 1 Wb = 1 kps2/m3 Az egyenletet felírhtjuk lkbn is h = R (J 9 Az Rá) = 7' helyettesítést lklmzv z eredmény: h = r á?, melyben r z elektromos ellenállás IJ-bn, ill Wb m3/s-bn kifejezve Célszerűen megközelítő eljárást lklmzunk, mellyel helyes r-értéket (fi-okbn) meghtározzuk, hogy ezzel 62 és h is ismert legyen Minden bányvágtot megfelelő értékű szbályozhtó ellenállássl (potencióméter) helyettesítünk és z összes ellenállásokt összekpcsoljuk szellőztetési sém szerint A számítás menete következő: ) A légszükségletnek megfelelően minden egyes vágtnál megbecsüljük 90 (m3)s légmennyiséget, és ezt megszorozzuk Wb-ben, illa ky-ben kifejezett ellenállássl R-rel, így minden egyes vágtr megkpjuk z ellenállás értékét: n, = Rgo Wb m3/s hogy ezt z értéket IJ-okbn kpjuk meg, figyelembe kell vennünk feszültség és z árm számár válsztott mértékegységet H pl következőket helyettesítjük: kkor 1 S? = lv/ia = U/I = vgyis J] s 0,02 kps m-5/9 Ekkor Ekkor: U= 1 Vm2 kp/m2; I= 1 ANIOO m3/s, 2kp/m? EÖRS- 7, 1- R qo _ Ti kp s/m5, 70 ü Péld: R2_4 = 0,52 Wb, ilkkiomürg (kg), 90 becsült értéke: 11 m3/s Wb 11 m3/s 0,52 kp sz/ms ll m3/s = 0,02 kp s m'5/ 2 0,02 kp s/m5 o N 286 "O" b) Ezt z értéket beállítjuk megfelelő ellenálláson, és hsonlón járunk el vlmennyi többi kiszámított értékkel is 246

5 _ 0,52 kb kb kb kb c) Amikor Vlmennyi r-értéket beállítottuk, modellre rákpcsoljuk ventillátor-depressziónk megfelelő feszültséget és megmérjük z egyes ágkon árfolyó Il ármokt, z melyeket M mértéknek megfelelően átszámíthtunk ql-értékekre H, 11 0,055 A; c)! = = 55 m/s d) Mivel 91 légmennyiség nem egyezik meg GJOmennyiséggel, egy további közelítő lépés szükséges Az,' z ÍE: M képlet szerint kiszámítunk egy új ellenállás-értéket Pl - W-TOT: 5, Ezután kiszámítjuk ennek z ellenállásnk és rl-nek középértékét: és ezt, mint helyebített értéket, beállítjuk T? 1%, í: r! z r;- : g 5 e) H beállítást Vlmennyi ellenálláson elvégeztük, ismét bekpcsoljuk feszültséget, megmérjük IZ-t és kiszámítjuk 92 értékét Ezeket közelítéseket mindddig folyttjuk, míg két utolsó érték között már nem mrd semmi lényeges különbség Ennek z z eljárásnk összetrtás ("konvergenciáj") igen jó, mert 3-4 lépés elegendő megoldáshoz H z 71 = R/q/M ellenállás értékét ngyr állítottuk be, mert (90 értékét túlságosn ngyr becsültük, ezen z ellenálláson keresztül kisebb 12 árm folyik A második lépésben r; kisebb lesz mint rl volt, emitt ngyobb árm fog folyni E módon kényszerűen kidódik vlódi érték megközelítése, mert z ellenállások közötti különbség mindinkább kisebb lesz Pl Iz = 0,085 A, 622 = 8,5 m3/s és e péld esetében végleges értékként 03 = (24 = = 8,1 m3/s dódik Ennek z eljárásnk hátrány, hogy számítási- és mérési munkához meglehetősen sok idő kell Mindenesetre modell rendkívül olcsó és nnyir egyszerű, hogy zzl rövid begykorlási idő után biztosn lehet dolgozni mérésben és számításbn elkövetett hibák kiegyenlítődnek, csk 1-2 lépéssel többet kell végezni Pl H 100 vágtot utánozunk, ngyjából következő munkidőkre lesz szüksógünk: Az rl-értékek kiszámítás z rl-értékek beállítás Il mérése Egy-egy lépéshez szükséges idő: 1,5 ór, 1,5 ór 1,0 ór 4,0 ór Négy lépéshez tehát 2 2,5 munknpr vn szükségünk H z előkészítő munkáltokr mintegy 2 npot, z ellenállások összekpcsolásár kb- 1,5 npot számítunk, úgy egy mérnök egy héten belül igen terjedelmes 247

6 4000 feldtot megoldht A különféle változtok végigszámlálásához ekkor még legtöbb esetben csk 2-3 lépés szükséges, úgyhogy ráfordítás kkor is elviselhető mrd Ezzel kpcsoltbn ismételten meg kell említenünk, hogy szellőztetés átállításár tervezett módosítások végrehjtás gykrn több vesz hónpot igénybe H ezenkívül még figyelembe vesszük berendezés kis költségét, mi 3000 DM-t tehet ki, kitűnik, hogy ezzel z egyszerű modellel igen gzdságosn lehet tervezni Meg kívánjuk említeni, hogy p1_ Angliábn ilyen lpelvű kis modelleket z ipr soroztbn gyárt, és e modellek mjdnem mindegyik bányvállltnál megtlálhtók 2 Automtikus bányszellőztetési modellek Az utomtikus szellőztetési modellek lpfeltételéhez másként kell átlkítnunk légármlás lptörvényét Az elektromos rendszerben U=rI Az egyenlet jobboldlát I [I-vel megszorozv következő eredményt kpjuk: U=rÍ=iI2=r+n I 1 Ekkor r+ nem ohmos ellenállás, hnem egy 9/A dimenziójú mennyiség, melyet minden egyes szellőzőút számár állndó értéken kell trtnunk, mikor is szbályozás nem mnuálisn, hnem utomtikusn megy végbe, úgyhogy közbeeső számítások és mérések elmrdnk A Montnforschung GmbH (Düsseldorf) válllt cellás modellje ellenállás-kombinációvl, mérőművel és segédmotorrl működik Hogy légármlás négyzetes törvényét be lehessen trtni, z ármerősség változttásávl egyidejűleg z ellenállás értékét is meg kell változttni H pl z ármerősséget megkétszerezzük, z ellenállás értékét is meg kell kétszereznünk, hogy négyszeres feszültségesést elérjük: 4U=2R2I Az ellenállás értékének megfelelő növelését segédmotorrl vlósítják meg, melyet mérőmű vezérel Minden egyes cellát beállítnk megfelelő szellőztetési ellenállásr, celláját behelyezik cellszekrénybe és szellőztetési sémánk megfelelően összekpcsolják többi cellávl A feszültség rákpcsolás után cellák néhány perc ltt utomtikusn beszbályozzák mgukt helyes értékre Ugynkkor készülék ránylg ngy pontosságú A készüléknek mnuálisn szbályozndó készülékekkel szemben következő lényeges előnyei vnnk: ) A bányműveletek (vágtok, stb) és ventillátorok utánzásink szám gykorltilg nincs korlátozv; b) számításhoz szükséges idő igen rövid; c) vriációk számítását igen gyorsn el lehet Végezni Ezekkel, mint hátrányokt, szembeállíthtjuk ngy beruházási költséget, mely néhány százezer DM (BDL), vlmint z üzemzvrokr vló hjlmot Az ilyen modell csk kkor lklmzhtó gzdságosn, h jól kl 248

7 lehet hsználni Annál modellnél, melyet Bergkdemie Freiberg (Freibergi Bányászti Akdémi) épített meg, lemondtk z ellenállás beszbályozásár szolgáló segédmotorról, s szbályozást mgávl z ármml végzik A bekpcsolt árm minden egyes cellábn átfolyik cell mpermérőjén, és nnk muttóját megfelelően kitéríti A muttó lmellákból álló érintkezőpályán mozog (l ábr) A szomszédos lmellák közé egy-egy ellenállást kpcsoltk A muttó kitérésével egyidejűleg tehát folymtosn újbb ellenállások kpcsolódnk be z ármkörbe és ezzel z árm és "muttó kitérése le vn htárolv A beállítási folymt körülbelül egy perc ltt befejeződik A kitérés pontosság mintegy 4% Száz vágt és öt ventillátor utánztink Nutiá rsászáérintkezőt/el Érml/rezó lmellák U Amperméro" MAMA 1 ábr A freibergi szellőztetési modell 2 ábr Jelleggörbe feltüntetése elvi kpcsolási vázlt poligonnl "Mű ' előállítási költségei mintegy 50 0OO7O 000 DM-r (DNB) becsülhetők Az utánzó-egységek szám ebben z esetben is gykorltilg korlátln A Montnforschung GmbH legújbb készüléke "megtört-cellás" modell Egy ilyen modellt állítottk fel Lipcsében, z Institut für Grubensichercheit-ben (Bánybiztonsági Intézetben) A megtört cellák elnevezésüket zért kpták, mert e cellákkl bármilyen jelleggörbe előállíthtó megtört vonlll, poligon formájábn ( 2 ábr), mikor is lényegtelen, hogy jelleggörbe előállíthtó-e htványsorként, sem vgy Az ármkör ránylg bonyolult, mert minden egyes munk-ármkörhöz egy vgy két további ármkör cstlkozik, és különféle segédfeszültségekre, vlmint egyenirányítókr, mint záróelemekre is szükség vn A részletekkel nem fogllkozhtunk, mert Snn [5] tnulmányábn csk z lpelvet ismerteti és z iprilg gyártott cellák vlóságos ármkörétől dtok nem állnk rendelkezésünkre Mégis hogy z lpelvet bemutssuk, közlünk egy lehetséges kpcsolást (3 és 4 ábr) Az U üzemi feszültségnek keverő (összedó) ármkörökre kifejtett htását z S z zárótgok megkdályozzák, úgyhogy átfolyó I ármnk megfelelően három trtomány önműködően bekpcsolódik E megtört cell előnye, hogy többé már nem szükséges semmiféle mechniki vezérlés és mindig bizonyos meghtározott tehetetlenséggel működik A pontosságr kb lo/o-ot dnk meg, úgyhogy Montnforschung 249

8 GmbH ebből szempontból is felülmúlt régebbi cellákt Továbbá z is lehetséges, hogy ventillátorok jelleggörbéjét megtört cell segítségével utánozzuk A bányvágtok és ventillátorok utánztink szám gykopltilg korlátln lehet, úgyhogy összetett hálóztok is nehézség nélkül kiszámíthtók Mivel cellák beállás helyes értékre néhány perc ltt bekövet kezik, így számos változtot célszerűség szempontjából rövid idő ltt mgvizsgálhtunk A modellel ránylg egyszerűen dolgozhtunk Miután szellőztetési sémát megfelelően megrjzoltuk, mindegyes vágthoz kiválsztunk ellenállás-trtomány szerint egy-egy cellát, mjd z összes cellát szellőztetési hálózttá kötjük össze Ezután feszültségeket ventillátor-depresszióknk megfelelően beállítjuk, mjd cellák beszbályozódás után egyenként / ó U- rmsxm -UH_' NHEX Kr 3 ábr "Megtört cell" elvi kpcsolási 4 ábr Négyzetes jelleggörbe utánzás vázlt; ezzel cellávl utánozhtó 4 poligonnl 3 ábr szerinti ármkörrel ábrán feltüntetett sokszög-görbe (Snn [5] szerint) (Snn [5] szerint) megmérjük 62- és h-értékeket és zokt sémán feltüntetjük Végül mért értékek ellenőrzéséből kidódik, hogy légmennyiség elosztás megfelel-e követelményeknek, vgy más olyn változásokt kell megvizsgálnunk, melyek kedvezőbb légellátását dnk Szellőztetéstechniki részletek Áltlábn z egyenárm lklmzás terjedt el, úgyhogy szellőztetés irány egyszerűen rögzíthető A legtöbb esetben trnszformátorokt lklmznk, utánkpcsolt egyenirányítóvl A ventillátort jelleggörbéjének ábrázolás ngy modelleknél utomtikusn, kis modelleken zonbn mnuálisn végzendő, mikor is feszültséget bekpcsoljuk és mérjük légmennyiséget H ez pont nem esik rá jelleggörbére, kkor feszültséget szbályozhtó elleállássl mindddig változttjuk, míg z üzemi munkpont jelleggörbére nem kerül Ezután megmérhetjük z ármot z egyes vágtokbn A kisegítő ventillátorokt vágtb vló beépítéskor egyenármú forrássl látjuk el A ventillátor pozitív kpcsát vágt negtív kpcsávl, negtív kpcsát pedig vágt pozitív kpcsávl kötjük össze A ventillátor 250

9 i üzemi munkpontját jelleggörbéjére szintén be kell szbályozni Amennyiben több ventillátort lklmzunk, jelleggörbe utomtikus ábrázolás igen előnyös, mert mnuális beállítás esetében vlmelyik ventillátor bármilyen változttásávl megváltozttjuk többi ventillátor beállítását is Ekkor lépésenként kell kitpogtnunk jelleggörbékkel megegyező beállítást, ez zonbn némi gykorlt után nem sok időt vesz igénybe A természetes depressziót úgy vesszük figyelembe, hogy hn-et hozzádjuk ventillátor depressziójához, ill levonjuk bból és így kpcsoljuk teljes feszültséget szellőztető hálóztr H = pl hl 158 mm vízoszlop és h" = 12 mm Vízoszlop, kkor hl + h" = = 170 mm vízoszlopnk megfelelő feszültséget kell lklmznunk, z M átszámítási tényező szerint A ventillátor ellen működő természetes depresszió esetében ezt ventillátor nyomásánk kell fedeznie, zz bány csk természetes depresszióvl csökkentett nyomást hsználj fel, ventillátornk zonbn hn nyomást is szolgálttni kell A bánylevegő térfogtánk növekedését, mi felmelegedés, bevezetett sűrített levegő, robbntási gázok, vízfelvétel, gázömlés, mgsbb szellőzési szintek áltli nyomáscsökkenés stb mitt következik be, kis modelleken nem vehetjük figyelembe Zárt ármkörben ugynis z ármnk hálózt be- és kivezetésénél egyenlőnek kell lennie egymássl A gykorltbn tehát vlmivel kevesebb levegő ármlik be és vlmivel több ármlik ki, mint mennyit modellel meghtároztunk Ngy modelleken járulékos betáplálást is lklmzhtunk, ez zonbn ránylg ngy ráfordítást kíván Egy másik lehetőség, hogy nem (j) térfogttl, hnem szellőztető levegő súlyávl dolgozunk (G Gy, hol = y levegő fjsúly), ezzel térfogtnövekedés htását részben kiküszöbölhetjük A rövidzárltokt csk kkor vesszük figyelembe, h olyn ngyok, hogy lényegesen befolyásolják légvezetést Ilyenkor ezekre kiszámítjuk megfelelő ellenállásokt Uj tervezéskor R kiszámítás nem lehetséges, így csk hozzávetőleges légmennyiséget ismerjük Ebben z esetben légmennyiséget beszbályozzuk, még egyszer összehsonlítjuk ventillátor üzemi munkpontjávl és normálisn továbbmérünk Minden további lépésben ugynígy járunk el Az is lehetséges továbbá, hogy pl bánybiztonsági tervek kidolgozáskor bánytűz htását elméletileg (h megközelítőleg is meghtározzuk Az égési gázok áltl előállított természetes depressziót ventillátorrl helyettesítjük A depresszió növelésével esetleg légvezetés irányát megfordíthtjuk és meghtározhtjuk, hogyn oszlik el kkor légmennyiség Ezekből z eredményekből értékes következtetéseket vonhtunk le szükséges biztonsági rendszbályokr és pl tűzgátk építéséhez szükséges nygot megfelelő helyeken tárolhtjuk Zlíodellek lklmzás tervezésben és okttásbn H szellőztetési modellt beszerezni vgy készíteni kívánunk, különféle tényezőket figyelembe kell vennünk, hogy modell lklmzás gzdságos is legyen Fontos z évenkénti tervezési munkák szám Semmi értelme nem lenne drág utomtikus modell beállításánk, h ránylg kevés tervezést kell Végeznünk Az ránylg kevés ltt itt 40_50-nél kisebb számot értünk 251

10 mint Ilyenkor csk kis modell jánlhtó, z ellenállások mnuális utánállításávl mert (szbályozásávl), ezzel is különös nehézség nélkül elvégezhetünk minden héten egy-egy tervezést A bányvágtokhoz szükséges utánzó-egységek számár mnuálisn szbályozott modellnél mintegy ellenállás htár, különben mérési és számítási idő túlságosn hosszú lenne H zonbn z összes sorbkpcsolt ellenállásokt és párhuzmos ármkörök bizonyos részét előzetesen mtemtikilg összevonjuk, kkor közepes ngyságú bányák esetében legtöbbször elegendő utánzóegység H tudományos vizsgáltokt kívánunk végezni, mely esetben ngy számú változtot kell végigszámolnunk, kkor z utomtikusn működő modell legkedvezőbb, mert z eredményeket gyorsn megkpjuk Természetesen ismét hátrányos ngy beruházási ráfordítás, ezért z utomtikus modellek csk tervező-központokbn dolgozhtnk gzdságosn, hol jól beterhelhetők Itt rá kell muttnunk rr, hogy szellőztetési modellek gzdságos lklmzásához hozzátrtozik z ellenállásértékek ismerete is A tervezés csk kkor szolgálttht helyes eredményeket, h szellőztetési ellenállásokt vlóbn meg is mérjük Amint már említettük, z olyn tervezések, melyek főként vgy kizárólg irodlmi dtokon épülnek fel, mjdnem mindig hmis eredményekhez vezetnek és ezzel fölösleges beruházásokt, későbbi üzemmenetben pedig zvrokt okoznk A szellőztetési modellek szükséges pontosságát számos esetben túlbecsülik Figyelembe kell vennünk, hogy z ellenállás-értékeknek vn bizonyos hibájuk, és ezeket kőzetnyomás szintén megváltoztthtj Az ellenállások mérési időpontjától tervezet üzemi megvlósításig mindig kisebb-ngyobb változások Várhtók z ellenállásokbn, és így ezeket tervezéskor csk megközelítőleg vehetjük figyelembe Ehhez még z is hozzájárul, hogy modellben rövidzárltok és kóborármlások bizonyos részét figyelmen kívül kell hgynunk, mert e egyrészt kis mennyiségek megbízhtó mérése nehézkes, másrészt ábrázolásuk szellőztetési hálóztot feleslegesen bonyolítná Azokt szellőztetési modelleket tehát, melyek hibáj kisebb mint kb 4-5%, mjdnem minden célr lklmzhtjuk Okttáshoz áltlábn elegendő egy kisebb modell, melyen z ellenállásokt mnuálisn szbályozhtjuk be Főként modellek működési módját kell demonstrálnunk és hllgtóknk lklmt kell dnunk, hogy gykorltokon kis példákt mguk is végigszámolhssnk A modellek nnyir egyszelű szerkezetűek, hogy kpcsolási hibák könnyen kiküszöbölhetők és - z esetleges károk pl vlmely ellenállás elégetése túlságosn ngy terhelés mitt pénzügyileg szinte jelentéktelenek E modelleken éppúgy - be - lehet muttni z utomtikus modelleken-, hogy léghálóztot mindig mint összefüggő egészet kell tárgylnunk, h z egyik ellenállás megváltozik tehát, ez változás kiht hálózt bizonyos részére, sőt esetleg teljes hálóztr is Hsonlón demonstrálhtjuk kisegítő Ventillátorok lklmzásánk htását Az hátrány, hogy légmennyiség elosztását nem lehet zonnl végérvényesen leolvsni, ligh jöhet komolybbn számításb, mert főként z elvek és htások z érdekesek Összefogllólgmegállpíthtjuk, hogy z utomtikus szellőztetési modellek tervezési munkákhoz kkor jánlhtók, h évente sok feldtot kell megoldni További előfeltétel, hogy z ármlási ellenállásokt minden egyes 252

11 ' tervezés esetében meg kell mérni Azt kell mondnunk, hogy lklomszerű tervezésekhez és okttáshoz z egyszerű modellek, melyekben z ellenállások mnuálisn szbályozhtók, tökéletesen kielégítők, míg z utomtikus modell erre célr gzdságtln IRODALOM [l] Greuer, R: Die von Berechnung Wetternetzen mit elektronischen Digitlrechnem Glückuf 95 (1959) 12, s [2] Hirmtsu, Y: Ermittlung der Stárke von Wetterströmenín Grubenwetternetzen nch Formeln für den elektrischen Strom Glückuf 89 (1953) 15/16, S [3] Hübner, R: Aufbu und Arbeitsweise des elektrischen Wettermodells Rheinelbe Glückuf 91 (1955) 25/26 S [4] Pohle, R u Entwicklung und Einstz eines elektrischen Wettermodells mit veránderlichen ohmschen Widerstánden für Uberwchungs- und Plnungsufgben ím sáchsischen Steinkohlenbergbu Bergbutechnik 6 ( 1956) 7, S [5] Scmn, B: Ein neues zur Widerstndszellenprinzip Verwendung in Anlogierechennlgen für den Bergbu Bergbu-Archiv 21 (1960) 1, S [6] Schmidt, W: Möglíchkeiten und Grenzen der elektrischen Wetternetzmodelle Glückuf 93 (1957) 9/10, S 225_245 [7] Sklkcz, B: Elektrisches Anlogiewettermodell Uhli 9 (1957) S HCHOJTBBOBAHI/IE MOJIEJIEÍÍI BHEKTPHHECKOÜ FOPHOÍ/Í BEHTI/IJIHIIPIPI HPH HPOEKTMPOBAHHH H OBYHEHI/ll/l II KPAYCE P e IOM e ABTop ycthbnmbet, uro MOJICJIH BTOMTI/HCCKOÍ/Í Beurunsunu Moryr ŐblTb peko- MBHJLOBBHH K npoekthmm pöorm TOHLKO rom, ecnu emerono cnenyer pemrb öonbmoe tmcno nu ConpoTuBneHne Teuenmo omxmo ŐbITb usmepeuo npn Kmnoü pöore Hpu HEŐOHBIIIOM qncne npoexmux pőor 14 oőyuenuu HOJTHOCTBIO yjzlobjictbodpitejibi-lbl npocrme ruonenn, npu Koropux conpomnenu Bpylmyro perynnpyemu, s ro BpeMH KK BroMmuecKue Monenn LIII?! roü uenn Hexonomnlmm VERWENDUNG ELEKTRISCHER GRUBENBEWEITERUNGSMODELLE ZUR PROJEKTIERUNG UND SCHULUNG D KRAUSE Zusmmenfssung Der Verfsser stellt ín seíner Abhndlung fest, dss die utomtischen Bewetterungsmodelle zu Projektierungsrbeiten nur dnn empfohlen werden können, wenn Jhrlich Víele Probleme gelöst werden müssen Weiter wird zur Bedíngung gemcht, dss die Strömungswiderstnde ín jedem Projektíerungsflle untersucht werden müssen Es muss festgestellt werden, dss zu gelegentlíchen Projektierungen und Zllm Unterricht die einfchen Modelle, bei denen die Widerstánde mnuell geregelt werden können, Vollstándig usreichen, whrend ds utomtische Modell für diesen Zweck unwlrtschftlich ist 253

12 MODELS OF ELECIRIC MINE AERATION DEVICES USED FOR DESIGN AND EDUCATION D KRAUSE Summry The uthor sttes in tl_1epper tht utomtic mine ventiltion models cn only be recommended for deslgn work yvhen lrge nulnber of problems re to be solved every yer An dditlonl prelimmry cond1t1on 1s t-he mesurement of flow resistnces for ech design It should be stted tht for indívidul design work nd eductíon the símple models of mnul resistnce control re perfectly stisfctory, wheres the utomtic models re uneconomíc for the purpose UTILISATION D*ANALOGIES ÉLECIRIOUES POUR UAÉRAGE DES MINES, AUX FINS DE UÉTUDE DE PROJETS ET DE UENSEIGNEMENT D KRAUSE R és umé Dns son étude, Futeur pose en fit que les modéles dlérge utomtíque ne sont recommndés pour l'étude de projets, que dns le cs oü il sümpose l nécessité de résoudre un grnd nombre de problémes pr n Une utre condition requise est de mesurer les résistnces de cournt pour chque projet Duteur fínit pr constter que pour les constructions occsionnelles et Penseígnement, les modeles simples, oü les resistnces peuvent étre réglées á, l min, font trés bien leur preuve, tndisque les modéles utomtiques ne se révélent ps économiques

13

14 NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM A KÖZLEMÉNYEI X KÖTET SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG DR FALK RICHÁRD DR GELEJI SÁNDOR DR TERPLÁN ZÉNÓ MISKOLC, 1964

15 --- Az ábrák legtöbbjét szerzők irányításávl HERC ZEG ISTVÁN egyetemi djunktus készítette Néhány cikk ábráját KOVÁCS MIKLÓS rjzoló műszki készítette & Nehézipri Műszki Egyetem, Miskolc Ituizmm üüslall min! n HM m -c

16 ' A NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM MAGYAR NYELVÜ KÖZLEMÉNYEI X KÖTETÉNEK TARTALOMJEGYZÉKE Bhr, J freibergi Bergkdemie professzor: A termelés és szállítás technológiáj z NDK külfejtéseiben Dr Bognár János tszv egyetemi tnár, kémii tudományok kndidátus: Az oszoillopolrográfi és lklmzás Dr Bognár János tszv egyetemi tnár, kémii tudományok kndidátus: Gázkromtográfiás elemzési eljárások Dr Bognár János tszv egyetemi tnár, kémii tudományok kndidátus és J ellinek Olg egyetemi djunktus: A réz meghtározás vs( III )-tioszulfát rekcióbn kifejtett ktlitikus htás lpján szimultán komprációs módszerrel, új indikátorok lklmzásávl Dr Bognár János tszv egyetemi tnár, kémii tudományok kndidátus és Sárosi Szilvi egyetemi djunktus: A jodid meghtározás ktlitikus htás lpján jodát-rzenit rekció segítségével Dr Boldizsár Tibor egyetemi tnár, műszki tudományok doktor és dr Trján Iván egyetemi docens, műszki tudományok kndidátus: Fúvótömedékelés tervezése Drobni József egyetemi djunktus és Szbó Szilárd egyetemi djunktus: A mágnesporos tengelykpcsolók méretezésének problémái Dr Fábry György egyetemi docens: Gőzfűtésű elgőzölögtetők (bepárlók) hőátviteli tényezőjének számításáról Dr Forri Sándor tudományos munktárs, műszki tudományok kndidátus: A stndrd hibellipszis és kiegyenlítő egyenesek összefüggései Guntermnn, F freibergi Bergkdemie docense: Az ütve-forgtv működő fúrókzlzpács egyes különleges problémáink géptechniki vizsgált Hrszti Rezső egyetemi djunktus: Az Archimedesi-csvrfelület önérintkezése Hrszti Rezső egyetemi djunktus és dr Petrich Géz tszv egyetemi tnár: Gömb és másodrendű felület áthtási görbéjének ellipszis-, ill hiperbol- vetülete Dr Horváth Zoltán tszv egytemi tnár, műszki tudományok doktor és Wéber József tudományos munktárs: Őlmos-rezes-kéneskö réztelenítése hidrometllurgii úton Dr Hosszú Miklós egyetemi docens, mtemtiki tudományok kndidátus: Lineáris progrmozási feldtok, ' * 387

17 Dr Hosszú Miklós egyetemi docens, mtemtiki tudományok kndidátus: Észrevételek reltivitáselméleti időfoglom Reichenbch-féle értelmezéséhez 223 Kozák Imréné egyetemi tnársegéd: Egyszbdságfokú térbeli mechnizmus sebességállpotánk vizsgált geometrii úton Kruse, D freibergi Bergkdemie tnársegéde: Elektromos bányszellőztetési modellek felhsználás tervezéshez és okttáshoz Dr Kurth, F mgdeburgi Technische Hochschule,,Otto v Guericke" professzor: A bggerlvázk körtrtójánk szilárdsági számításához Dr Németh Károly tudományos munktárs: A flotálás kinetikáj Dr Nikodémusz Antl egyetemi djunktus: Grfikus módszer z első peremértékproblém (Dirichlet-feldt) megoldásár Péter László egyetemi djunktus: Különleges elemzési feldtok megoldás színképelemzéssel 287 Dr Pethő Szilveszter egyetemi docens, műszki tudományok kndidátus és Tompos Endre egyetemi djunktus: A kokszszén morzsoládásánk vizsgált Duni Vsmű szénelőkészitőművében 297 Szopory Bél egyetemi djunktus: A "eoulometri" lklmzási lehetőségei kohászti elemzésekben 307 Szt György tudományos munktárs: A spirális éknek, mint kötőelemnek vizsgált 321 Dr Terplán Zénó tszv egyetemi tnár, műszki tudományok kndidátus: A legegyszerűbb epiciklikus hjtóművek nlitiki vizsgáltánk különböző módszerei 331 Dr Terplán Zénó tszv egyetemi tnár, műszki tudományok kndidátus és Apró Ferenc egyetemi tnársegéd: Az egyszerű bolygóművek teljesitményviszonyi 345 Tevn György egyetemi djunktus: A Lorentz-trnszformáció egy levezetésmódj Tevn György egyetemi djunktus: A mágneses erők áltlános kifejezései Vid András egyetemi tnársegéd: Bordástengelyek végső megmunkálás klibrálássl 377

18 TPYIIbI MI/IHJHOIIbLICKOFO HOHl/ITEXHl/ILIECKOFO I/IHCTI/ITYTA TFDKEJTOÍ/Í HPOMbIIUHEHHOCTI/I (BEHFPMH) COIIEPWAHI/IE FI Bp: Texuonom npoussoners H TpHcnopT B Kpbepx Fepmucxoü JlemoxcpTuuecxoü Pecnyönnkn ZI-p H Benp: Ocunnnononyiporpqln H ee npumehehne H-p H Boenp: Memnm nnns rooíá xpomrorpqmeü JI-p flboenp-o E/uruHex: Onpenenenne Mezm H ochobhnm ee Krnmuqecxoro eücrsn B pexuuu meneso (IIl)-Tnocynbq)'r, npu nomomn Kozvmpuuon- Horo Mero, npnmehehuem HOBOFO uhnuktop H-p H Boenp-C Lllpozuu: Onpeuenenne üonnu H OCHOBHI/IH ero KTnHTl/lqecKoro neücren, c HOMOHLHO pexunn üont-psennr ll-p T Bo/tátmcp-LI-p H TpH: ÜpOEKTI/IpOBGHI/IeBuyBHoü xnnxn FI jlpoőnu-c Cőo: Hpoőnemm npoewmponn MKFHHTOIIOpOIIIKOBbIX Mycpr cuennemm li-p 11 cbőpu: PcqeT KOSqMDI/lul/IEHTHTennonepezxuu ucnpnreneü c npobm HrpeBoM LI-p IH (Doppu: Bumocsln Memny CTHILpTl-ibIM nnuncom norpemhoctn n KOMIIEHCIII/IOHHHMH npnmmmu (D FyHmepMHH: MmnHoTexHnHecKoe Mccnenosnne HEKOTOpblX cneuunbnblx 129 HpOŐJICM öypnnbnoro MonoTK, pőorxomero yupho-bpmrenbnbxzxx netáctbuem 145 P Xpcmu: CMoKcHne Apxnmenooü Bnurosoü noepxuocm 165 P Xpcmu-H-p F Hempux: Snnnnmueck H rnnepöonuueck HpOEKIII/Iíl Kpusoü npounxnoseun mp n HOBCpXHOCTI/I BToporo HOpSUIK 171 li-p 3 Xopem-Fl Beőep: Oumuenne OT Menn csnnuooro-menuoro mteüh nm pomernnyprnuecxx/im nytem ZI-p M Xoccy: Snuu JmHeüHoro nporpmmnpobmm JI-p M Xoccy: HpnMeqHM K onpeuenenuxo no Peüxex-xőxy HOHHTHH BpeMeHH B Teopnn othocutenhoctn 223 H Korcoe: I/IccnenoBHne CKOpOCTHOFO coctomm npoctphctbehhoro Mex Hnsm c onnoü CTCHeHbIO ceoöonm reometpuqeckum HyTeM II Kpyce: I/ICIIOJIBBOBEIHHB MOJIEIIEÜ SJICKTpPIHGCKOÍ/Í ropnoü BeHTHnHuHu npn npoewmpouuu n ocyqennn li-p (D Kypm: HpouHocTHme pchetm xpyrosoro nepmtenh örpoux mccn H-p K HeMem: Ennem/m qmorunu

19 JI-p A Hurco/láemyc: Fpqynqecxu Meron pemenn nuu Jlnpuxsmr JI Uemep: Pemenne cneuunbublx nnmuueckux szxu npn nomomh CHeKTpnb- Horounn ji-p C neme-b ToMnow: I/Iccnenosnne ppbrxnex-m KOKCOBOFO ymg H oöor Tmenbnoü tpöpuxe Jlyx-xn Bmmxo B Conopu: Bosmom-xocm npumehehnh ((KyJIOMeTpl/D) B Me-rnnyprnqecxux nnux 1] Com: I/Iccnenonue npnmehehnn cnupnbnoro Knnu B Kuecme coennuuwenb- Horosnemeurunn J-p 3 T epn/th: Pnuunbxe Memnbx nnmmuecxoro nccnenonu Hnőonee npocrux snuuuxnuuecxnx npnonnmx Mexnumo ZI-p 3 T epn/rh-(d Anpo: MOIILHOCTHbIB ycjiobi/iíl npocrux nnhetphmx nepen 11 Teen: Omm H MeTonoB BbIB011 npeoöposmm Jlopenu j] Teen: Oöume Bupmenng MFHHTHblX CI/IJI A Buö: OKoHqTenbHH oőpőork peőpuctbxx BJIOB Knnöpnponuem

20 MITTEILUNGEN DER TECHNISCHEN UNIVERISTÁT FÜR DIE SCHWER- INDUSTRIE, MISKOLC (UNGARN) INHALTSVERZEICHNIS J Bhr : Technologie der Gewinnung und Förderung ín Tgebuen der DDR Dr J Bognár : Die Oszillopolrogrphie und íhre Anwendung Dr J Bognár : Gschromtogrphische Anlysierverfhren Dr J Bognávw-O Jellinek ' Bestimmung Von Kupfer nhnd des ín der Eisen- (III) Thiosulft-Rektíon usgeübten ktlytischen Effekts, mit dem Simultn-Komprtionsvefhren unter Verwendung eines neuen Indiktors Dr J Bognár-S Sárosi : Bestimmung VOII J odid nch dem ktlytischen Effekt mittels der J odt-arsenit-rektion Dr T Boldizsár-Dr I Trján : von Plnung Blsverstznlgen J Drobni S Szbó : Über die Probleme der Bemessung der Pulver-Kupplungen Dr G Fábry : Über die Berechnung des Wármedurchgngs dmpfbeheizter Ver- dmpfer Dr S Forri: Beziehungen zwischen der Stndrd-Fehlerellipse und den Aus- gleichsgerden F Guntermnn : Mschmentechnische Untersuchung einíger Spezílprobleme des Freifll-Bohrhmmers R Hrszti : Die Selbsberührung der Archimedíschen Schrubenfláche R Hrszti-Dr G Petwích : Ellípsen-, bzw Hyperbel-Projektion der Durch- dringungskurve von Kugel- und sekundáren Fláchen Dr Z Horváth-J Wéber : Hydrometllurgische Entkupferung von bleiháltígen Kupferstein Dr M Hosszú : Aufgben der lineren Progrmmierung Dr M Hosszú ' Bemerkungen zur Reichvenbcifschen Auslegung des Zeitbegriffs der Reltívitátsbheorie Fru É Kozák : Geometrische Untersuchung des Geschwindigkeitszustndes eínes rálumlichen Getriebes von eínem Freiheitsgrd D Kruse : Verwendung elektrischer Grubenbewetterungsmodelle zur Projektierung und Schulung Dr F Kurth : Zur Festigkeitsberechnung des Rundtrágers der Bggergestelle Dr K Németh : Die Kinetik der Flottíon Dr A Nikodémusz : Grphisches Verfhren zur Lösung des ersten Rndwert- problems (Dirichlet-Problem) L Péter: Lösung spezieller Anlysierufgben durch Spektrlnlyse

GYÖRGY SZOTA. munkatárs. tudományos. Jelölések: tengely és az ék, ill. az ék és az. agy felületei között; az ékfelületek között;

GYÖRGY SZOTA. munkatárs. tudományos. Jelölések: tengely és az ék, ill. az ék és az. agy felületei között; az ékfelületek között; GÉPELEMEK NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM TANSZÉKE A SPIRÁLIS ÉKNEK, MINT KÖTÖELEMNEK VIZSGÁLATA* SZOTA tudományos GYÖRGY munktárs o-ájkjkkbg f dnl; (I :: köz Aqv F1 F2 e 913 92 33 m 34 dzv, Jelölések: spirális

Részletesebben

kapcsolóknál általában 15.. gerjesztőfeszültség pedig Ug célja, hogy áttekintést az

kapcsolóknál általában 15.. gerjesztőfeszültség pedig Ug célja, hogy áttekintést az és 3O áltlábn GÉPELEMEK NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM TANSZÉKE És ELEKTROTECHNIKAI TANSZÉK A MÁGNE SPOROS TENGELYKAPCSOLÓK MÉRETEZÉSÉNEK PROBLÉMÁI DROBNI JÓZSEF és SZABÓ SZILÁRD egyetemi djunktusok A mágneses

Részletesebben

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például

kötőanyagban legkisebb mélységig beágyazott szemcsék figyelembevételével történik. Sok kutató a amilyen például NME Közleményeí, Miskolc, III Sorozt, Gépészet, 30 (1985) kötet, 157164 A GYÉMÁNTSZEMCSÉS KORONGOKKAL TÖRTÉNŐ KÖSZÖRÜLÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK ELMÉLETI ANALIZISE"' M D UZUNJAN Ösuefogllás A cikk megdj gyémántszemcsés

Részletesebben

Ellenállás mérés hídmódszerrel

Ellenállás mérés hídmódszerrel 1. Lbortóriumi gykorlt Ellenállás mérés hídmódszerrel 1. A gykorlt célkitűzései A Whestone-híd felépítésének tnulmányozás, ellenállások mérése 10-10 5 trtománybn, híd érzékenységének meghtározás, vlmint

Részletesebben

Kovács Judit ELEKTRO TEC HNIKA-ELEKTRONIKA 137

Kovács Judit ELEKTRO TEC HNIKA-ELEKTRONIKA 137 ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA Kovács Judit A LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK GAUSS-FÉLE ELIMINÁCIÓVAL TÖRTÉNŐ MEGOLDÁSÁNAK SZEREPE A VILLAMOSMÉRNÖK SZAKOS HALLGATÓK MATEMATIKA OKTATÁSÁBAN ON THE ROLE OF GAUSSIAN

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK 6. Lbortóriumi gykorlt KAPAITÍV SZINTÉRZÉKELŐK. A gykorlt célj A kpcitív szintmérés elvének bemuttás. A (x) jelleggörbe ábrázolás szigetelő és vezető olyékok esetén. Egy stbil multivibrátor elhsználás

Részletesebben

Törésmechanika. Statikus törésmechanikai vizsgálatok

Törésmechanika. Statikus törésmechanikai vizsgálatok Törésmechnik (Gykorlti segédlet) A C törési szívósság meghtározás Sttikus törésmechniki vizsgáltok A vizsgáltokt áltlábn z 1. és. ábrán láthtó úgynevezett háromontos hjlító (TPB) illetve CT róbtesteken

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Numerikus módszerek 2.

Numerikus módszerek 2. Numerikus módszerek 2. 12. elődás: Numerikus integrálás I. Krebsz Ann ELTE IK 2015. május 5. Trtlomjegyzék 1 Numerikus integrálás 2 Newton Cotes típusú kvdrtúr formulák 3 Hibformulák 4 Összetett formulák

Részletesebben

Egyenáramú gépek. Felépítés

Egyenáramú gépek. Felépítés Egyenármú gépek Felépítés 1. Állórész koszorú 2. Főpólus 3. Segédpólus 4. Forgórész koszorú 5. Armtúr tekercselés 6. Pólus fluxus 7. Kompenzáló tekercselés 1 Állórész - Tömör vstest - Tömör vs pólus -

Részletesebben

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb:

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb: Mgyr Ifjúság (Rábi Imre) Az előző években közöltük Mgyr Ifjúságbn közös érettségi-felvételi feldtok megoldását mtemtikából és fizikából. Tpsztltuk, hogy igen ngy volt z érdeklődés lpunk e szám iránt. Évente

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Megint a szíjhajtásról

Megint a szíjhajtásról Megint szíjhjtásról Ezzel témávl már egy korábbi dolgoztunkbn is foglkoztunk ennek címe: Richrd - II. Most egy kicsit más lkú bár ugynrr vontkozó képleteket állítunk elő részben szkirodlom segítségével.

Részletesebben

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke?

5. Logaritmus. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 125 -öt kapjunk. A 3 5 -nek a 3. hatványa 5, log. x Mennyi a log kifejezés értéke? . Logritmus I. Nulldik ZH-bn láttuk:. Mennyi kifejezés értéke? (A) Megoldás I.: BME 0. szeptember. (7B) A feldt ritmus definíciójából kiindulv gykorltilg fejben végiggondolhtó. Az kérdés, hogy -öt hánydik

Részletesebben

1. Laboratóriumi gyakorlat ELMÉLETI ALAPFOGALMAK

1. Laboratóriumi gyakorlat ELMÉLETI ALAPFOGALMAK . Lortóriumi gykorlt LMÉLTI ALAPFOGALMAK. Műveleti erősítők A műveleti erősítőket feszültség erősítésre, összehsonlításr illetve különöző mtemtiki műveletek elvégzésére hsználják (összedás, kivonás, deriválás,

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre Felvonók méretezése Üzemi viszonyok (villmos felvonók) Hltky Endre Trtlom A felvonó üzemviszonyi Cél: felvonó működése során előforduló üzemállpotokbn kilkuló erők és nyomtékok meghtározás, berendezés

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

24. MŰVELETI ERŐSÍTŐK ALKALMAZÁSAI

24. MŰVELETI ERŐSÍTŐK ALKALMAZÁSAI 24. MŰVELETI EŐSÍTŐK ALKALMAZÁSAI élkitűzés: Az elektroniki gondolkodásmód fejlesztése. I. Elméleti áttekintés A műveleti erősítőkkel (továikn ME) csknem minden, nem túlságosn ngyfrekvenciás elektroniki

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

4. előadás: A vetületek általános elmélete

4. előadás: A vetületek általános elmélete 4. elődás: A vetületek áltlános elmélete A vetítés mtemtiki elve Két mtemtikilg meghtározott felület prméteres egyenletei legyenek következők: x = f 1 (u, v), y = f 2 (u, v), I. z = f 3 (u, v). ξ = g 1

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA I.

GAZDASÁGI MATEMATIKA I. GAZDASÁGI MATEMATIKA I.. A HALMAZELMÉLET ALAPJAI. Hlmzok A hlmz, hlmz eleme lpfoglom (nem deniáljuk ket). Szokásos jelölések: hlmzok A, B, C (ngy bet k), elemek, b, c (kis bet k), trtlmzás B ( eleme z

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

i a a a a .I an 5%, így U in 95%. φ k φ

i a a a a .I an 5%, így U in 95%. φ k φ 14 Állndó gerjesztés (állndó Φ) esetén kefék felől nézve z rmtúr tekercselés z R rmtúr ellenállásból és z L rmtúr induktivitásból áll, vlmint i indukált (belső) feszültséget trtlmz. A megfelelő helyettesítő

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

= n 2 = x 2 dx = 3c 2 ( 1 ( 4)). = π 13.1

= n 2 = x 2 dx = 3c 2 ( 1 ( 4)). = π 13.1 Htározott integrál megoldások + 7 + + 9 = 9 6 A bl végpontokt válsztv: i = i n, i+ i = n, fξ i = i 6 d = lim n n i= i n n = n lim n n i = lim n i= A jobb végpontokt válsztv: fξ i = n i, n i d = lim n n

Részletesebben

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés 4 MATEMATIKA A 0. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE II. A számtni és mértni közép közötti összefüggés Mintpéld 6 Számítsuk ki következő számok számtni és mértni közepeit, és ábrázoljuk számegyenesen számokt és közepeket!

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e UV- TECH UV-berendezek 150-1500 mm-es mérethez UV-kikeményítő berendezek UV-TECH berendezek UV-kikeményítő lklmzott jvításár rendszerek szennyvízelvezető új bélcsövek (GFK) műnyg üvegszál-erősítű csővezetékek

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

Fénysűrűség mérése digitális fényképezőgéppel

Fénysűrűség mérése digitális fényképezőgéppel Fénysűrűség mérése digitális fényképezőgéppel Mesuring Luminnce with Digitl Cmer Kránicz lázs 1, Sávoli Zsolt 1 Veszprém Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Műszki Tudományi Doktori Iskol, Győr

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT! Urlj z utt tökéletesre csiszolt Outlnder volánj mögött. gilis kormányzásnk, közvetlen és pontos visszjelzéseknek, csendes utstérnek és z úthibákt gyengéden kiegyenlítő

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Exponenciális és Logaritmusos feladatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Exponenciális és Logaritmusos feladatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Eponenciális és Logritmusos feldtok A szürkített hátterű feldtrészek nem trtoznk z érintett témkörhöz, zonbn szolgálhtnk fontos információvl z

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat október 10. Monopólium

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat október 10. Monopólium űszki folymtok közgzdsági elemzése Elődásvázlt 3 októer onoólium A tökéletesen versenyző válllt számár ici ár dottság, így teljes evétele termékmennyiség esetén TR () = ínálti monoólium: egyetlen termelő

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

II. EGYENLETEK ÉS EGYENLŐTLENSÉGEK

II. EGYENLETEK ÉS EGYENLŐTLENSÉGEK Egyenletek és egyenlőtlenségek 5 II EGYENLETEK ÉS EGYENLŐTLENSÉGEK Az idők folymán ngyon sok gykorlti problém merült fel, melynek megoldásához egyenletekre volt szükség A mi egyszerű és tömör mtemtiki

Részletesebben

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens Lineáris egyenletrendszerek Összeállított: dr. Leitold Adrien egyetemi docens 2008.09.08. Leontieff-modellek Leontieff-modellek: input-output modellek gzdság leírásár legyen n féle, egymássl összefüggésben

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160 21.164/1 SHK 621...661: Fn-Coil helyiséghőmérséklet-szályozó (elektromechnikus) Hogyn jvíthtó z energi htásfok égtechniki eszközök kívánt vezérlését dj. Felhsználási területek kó- és üzlethelyiségek egységes

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Végeredmények, emelt szintû feladatok részletes megoldása

Végeredmények, emelt szintû feladatok részletes megoldása Végeredmények, emelt szintû feldtok részletes megoldás I. gyökvonás. gyökfoglom kiterjesztése. négyzetgyök lklmzási. számok n-edik gyöke 5. z n-edik gyökfüggvény, z n-edik gyök lklmzás 6 II. Másodfokú

Részletesebben

Környezetfüggetlen nyelvek

Környezetfüggetlen nyelvek Környezetfüggetlen nyelvek Kiegészítő nyg z Algoritmuselmélet tárgyhoz VI. ( ónyi Ivnyos Szó: Algoritmusok könyv mellé) Friedl Ktlin BM SZI friedl@cs.me.hu 2016. feruár 24. A reguláris nyelveket véges

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Mtemtik középszint 061 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivlók Formi előírások:

Részletesebben

Határozott integrál. Newton -Leibniz szabály. alkalmazások. improprius integrál

Határozott integrál. Newton -Leibniz szabály. alkalmazások. improprius integrál Htározott integrál definíció folytonos függvények esetén definíció korlátos függvények esetén Newton -Leibniz szbály integrálási szbályok lklmzások improprius integrál Legyen z f függvény [, b]-n értelmezett

Részletesebben

REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOTEGYENLETEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍTÉS

REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOTEGYENLETEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍTÉS REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOEGYENLEEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍÉS Száos odell gondoljunk potenciálo! F eltérés z ideális gáz odelljétl: éret és kölcsönhtás Moszkópikus következény: száos állpotegyenlet (ld. RM-jegyzet

Részletesebben

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr.

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr. Dr. Kovás Nuik ÖSZVÉRSZERKEZETEK BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnséken Dr. Kovás Nuik egyetemi doens BE, Hidk és Serkeetek Tnsék BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnsék 01. Trtlom Dr. Kovás Nuik 1. Beveetés...

Részletesebben

IX. A TRIGONOMETRIA ALKALMAZÁSA A GEOMETRIÁBAN

IX. A TRIGONOMETRIA ALKALMAZÁSA A GEOMETRIÁBAN 4 trigonometri lklmzás geometrián IX TRIGONOMETRI LKLMZÁS GEOMETRIÁN IX szinusz tétel Feldt Számítsd ki z háromszög köré írhtó kör sugrát háromszög egy oldl és szemen fekvő szög függvényéen Megoldás z

Részletesebben

Arányosság. törtszámot az a és a b szám arányának, egyszer en aránynak nevezzük.

Arányosság. törtszámot az a és a b szám arányának, egyszer en aránynak nevezzük. Arányosság Az törtszámot z és szám rányánk, egyszeren ránynk nevezzük. Az rány értéke zt ejezi ki, hogy z szám hányszor ngyo számnál, illetve szám hányszor kise z számnál. Az rányokkl végezhet két legontos

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

0.1 Deníció. Egy (X, A, µ) téren értelmezett mérhet függvényekb l álló valamely (f α ) α egyenletesen integrálhatónak mondunk, ha

0.1 Deníció. Egy (X, A, µ) téren értelmezett mérhet függvényekb l álló valamely (f α ) α egyenletesen integrálhatónak mondunk, ha Vegyük észre, hogy egy mérhet f függvény pontosn kkor integrálhtó, h f dµ =. lim N Ez indokolj következ deníciót. { f α >N}. Deníció. Egy X, A, µ téren értelmezett mérhet függvényekb l álló vlmely f α

Részletesebben

Lineáris egyenletrendszerek

Lineáris egyenletrendszerek Lineáris egyenletrendszerek lineáris elsőfokú, z ismeretlenek ( i -k) elsőfokon szerepelnek. + + n n + + n n m + m +m n n m m n n mn n m (m n)(n )m A A: együtthtó mátri Megoldás: milyen értékeket vehetnek

Részletesebben

Ptolemaios-tétele, Casey-tétel, feladatok

Ptolemaios-tétele, Casey-tétel, feladatok Kutov ntl Ptolemios, sey, feldtok Kutov ntl (Kposvár) Ptolemios-tétele, sey-tétel, feldtok Ptolemios-tétel: H egy konvex négyszög szemközti oldli és, ill. és d; átlói e és f, kkor + d e f. Egyenlőség kkor

Részletesebben

Bevezetés. Alapműveletek szakaszokkal geometriai úton

Bevezetés. Alapműveletek szakaszokkal geometriai úton 011.05.19. Másodfokú egyenletek megoldás geometrii úton evezetés A középiskoli mtemtik legszerteágzóbb része másodfokú egyenletek megoldás. A legismertebb módj természetesen megoldóképlet hsznált. A képlet

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A Riemann-integrál intervallumon I.

A Riemann-integrál intervallumon I. A Riemnn-integrál intervllumon I. A htározott integrál foglm és kiszámítás Boros Zoltán Debreceni Egyetem, TTK Mtemtiki Intézet, Anĺızis Tnszék Debrecen, 2017. március 6. Zárt intervllum felosztási A továbbikbn,

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

a b a leghosszabb. A lapátlók által meghatározott háromszögben ezzel szemben lesz a

a b a leghosszabb. A lapátlók által meghatározott háromszögben ezzel szemben lesz a 44 HANCSÓK KÁLMÁN MEGYEI MATEMATIKAVERSENY MEZŐKÖVESD, évfolym MEGOLDÁSOK Mutssuk meg, hogy egy tetszőleges tégltest háromféle lpátlójából szerkesztett háromszög hegyesszögű lesz! 6 pont A tégltest egy

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai . Fûtõtestek kiválsztás Fûtõtestek lklmzásánk elméleti lpji Az energitkrékos, üzembiztos, esztétikus és kellemes hõérzetet biztosító fûtés legfontosbb eleme fûtõtest. A fûtött helyiségben trtózkodó ember

Részletesebben

forgácsoló főmozgás irányába eső komponense

forgácsoló főmozgás irányába eső komponense , ' - 1960/1961 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI _- NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM TANSZÉK ILL_ GÉPELEMEK TANSZÉKE FÖFORGÁCSOLÓ ERŐ MÉRÉSE ESZTERGAPADOKON* TATÁR IVÁN III é gépészmérnökhllgtó - Esztergálás folymán forgácsolt

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

SCHOLTZ PÉTER. IV. gmh. 1960/1961 - - csapágyzalknak dinamikus erőhatást ad. A tömegeloszlás a

SCHOLTZ PÉTER. IV. gmh. 1960/1961 - - csapágyzalknak dinamikus erőhatást ad. A tömegeloszlás a ' Szttikus - - - ' GÉPELEMEK - NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM - TANSZÉKE EGYSZERÜ KIEGYENSÚLYOZÓ GÉP TERVE* SCHOLTZ PÉTER IV gmh 1960/1961 A forgó géprészek szerkesztésénél rr kell törekednie szerkesztőnek,

Részletesebben

Informatika alapjai Tantárgyhoz Kidolgozott Excel feladatok

Informatika alapjai Tantárgyhoz Kidolgozott Excel feladatok SZENT ISTVÁN EGYETEM Gépészmérnöki Kr Orov Lászlóné dr. Informtik lpji Tntárgyhoz Kidolgozott Ecel feldtok Gödöllı, 8. Bevezetı Ez feldtgyőjtemény összefogllj z Informtik lpji tntárgy keretében okttott,

Részletesebben