Elágdás. októbe: modellekkelanalóg úton utánozzuk, vagy számítógépeket alkalmazzunk, Kirchhoff-törvényeket ki kell elégíteni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elágdás. októbe: modellekkelanalóg úton utánozzuk, vagy számítógépeket alkalmazzunk, Kirchhoff-törvényeket ki kell elégíteni."

Átírás

1 ELEKTROMOS BÁNYASZELLÖZTETÉSI MODELLEK FELHASZNÁLÁSA TERVEZÉSHEZ ÉS 0KTATÁSHOZ* KRAUSE DIETRICH egyetemi tnársegéd (Bányászti Akdémi Bányművelési Intézet (Mélyművelés) Freiberg/Szi) Áltlános rész A jó légvezetés ngy jelentőségű bányászok egészsége és teljesítőképessége szempontjából Abbn mértékben, hogyn bányák idők folymán ngyobbodtk, fokozódtk nehézségek is vlmennyi munkhelynek szükséges mennyiségű levegővel vló ellátásávl kpcsoltbn Bár szellőztetés szükséges mértékét dolgozók szám várhtó klimtikus nehézségek és z előreláthtó gázfejlődés lpján meg lehet htározni, légmennyiség helyes elosztás zonbn tervezés egyik legsúlyosbb problémáj Mindenekelőtt, mikor bány légvezetésében ngyobb változttásokt végzünk, fontos, hogy ezek kihtását előre ismerjük, mert különben olyn viszonyok állhtnk elő, melyek nem felelnek meg z üzemi feltételeknek és termelésben zvrokt okozhtnk H pl z egyik bánykörzetben üzembehelyezünk egy ventillátort nélkül, hogy előtte pontosn meghtároznók szükséges depressziót, kkor megtörténhetik, hogy ventillátor esetleg túlságosn ngy nyomást állít elő, s így egy másik körzetből olyn sok levegőt elvon, hogy e körzet légellátás nem lesz kielégítő Ilyen esetben ezt körzetet üzemen kívül kell helyezni mindddig, míg légmennyiséget szükségletnek megfelelően be nem szbályoztuk Mivel ventillátor depressziójánk előzetes meghtározás legtöbb esetben mtemtikilg csk nehezen lehetséges, modelltechnikához kell folymodnunk Kézenfekvőnek látszott, hogy bánylevegő ármlását fiziki modellekkelnlóg úton utánozzuk, vgy számítógépeket lklmzzunk, mikoris Kirchhoff-törvényeket ki kell elégíteni p ' l Elvileg háromféle módszert különböztethetünk meg, ezek: 1 A vlóságos modellek, melyek ugynzzl, vgy hsonló közeggel működnek, Pneumtikus modellek 2 Anlog számítógépek, pl elektromos bnyszellőzési modellek 3 Numerikus, zz digitális számítógépek októbe: Nehézipri Műszki Egyetem bánymérnökhllgtói részére 1962 Elágdás 16* 243

2 - h Az elérhető pontosság és berendezés költségei szempontjából e három módszernél ngy különbség muttkozik, továbbá vlmennyi célr nem mindegyik modellfjt lklms egyformán jól A pneumtikus modelleket pl rr lklmzzuk, hogy különféle kn, felszerelések befolyását súrlódási együtthtór és z R szellőztetési ellenállásr mérethelyesen kisebbített, pontosn utánzott knmodelleken meghtározzuk Újbbn (1958-bn) Olszországbn Aprile professzor kidolgozott egy bányszellőztetési modellt, melyben z ellenállásokt beállíthtó fúvókák képviselik A modell szerkezete ránylg egyszerű, nyomás mérése zonbn vonl-utánztok szám ngy - hosszdlms Az elektromos nlóg számítógépek időközben széleskörűen elterjedtek és zokt legkülönfélébb formákbn gyártják A számos fjtából tervezési munkákhoz mindenesetre csupán néhány típust lklmznk Így pl Amerikábn lámpás modellt, Angliábn, Jpánbn, Szovjetunióbn és Német Demokrtikus Köztársságbn lineáris ellenállásokt trtlmzó modelleket, Német Szövetségi Köztársságbn pedig különféle szerkezetű cellás modelleket lklmzzák A legutóbbi években digitális számítógépeket, tehát z elektronikus számító-utomtákt, lényegesen tökéletesítették és bányszellőztetési hálóztok kiszámításár is lklmzták A készülékek megközelítési eljárássl dolgoznk, ezzel kpcsoltbn progrmozás, tehát "Prncsok" összeállítás gép számár hosszdlms és nehéz művelet Azt, hogy digitális számítógépek el fognk-e terjedni bányszellőztetési problémák feldolgozásár, még nem lehet megállpítni A munk menete szellőztetési modellek hsznált esetén Mivel jelenleg gykorltbn széleskörűen csk z elektromos nlóg számítógépeket lklmzzák, tárgylásomt ezekre típusokr kívánom korlátozni Ezenkívül következő fejtegetések áltlánosn érvényesek Mielőtt z egyes szellőztetési modellek működési módjávl fogllkoznék, ismertetni kívánom szellőztetési modellek lklmzásánk szükséges előfeltételeit Az előkészítő munkáltok hosszdlmsk és rendszerint lényegesen több időt vesznek igénybe, mint modellel végzett tuljdonképpeni munk 1 Előkészítési munkáltok ) A bánylevegő vezetési tervét vlmely meghtározott időtrtmr rögzíteni és szellőztetési sém formájábn meg kell rjzolni b) A szükséges légmennyiséget vlmennyi körzetre és üzemi pontr ismernunk kell c) Az ellenállások értékeit lehetőleg mindegyik földltti létesítményre mérésekkel meg kell htároznunk A tpsztlti és irodlmi dtok kizárólgos lklmzás igen sok esetben hibás tervezést eredményez d) A még ki nem hjtott vágtok ellenállásit mért és z irodlomból Vett dtoknk megfelelően rögzíteni kell 2 Munkáltok szellőztetési modellen ) A szellőztetéstechniki mennyiségeket, prméterek figyelembevételével, át kell számítnunk elektrotechniki mennyiségekre _ b) Kiválsztjuk és összekpcsoljuk z utánzó-egységeket szellőztetési sémát szerint 244

3 c) Az utánzó-egységeket (pl z ellenállásokt) beállítjuk kiszámított értékekre d) A modelleket z lklmzott berendezéstől függően z dott feldt megoldásár beszbályozzuk e) Megmérjük vgy leolvssuk végértékeket f) Esetleg átszámítjuk mért mennyiségeket, mennyiben mérőműszerek nem szellőzéstechnikzii egységekben vnnk hitelesítve g) Az eredményt szellőztetéstechniki szempontból ellenőrizzük, pl megvizsgáljuk, hogy bány vlmennyi része elegendő légmennyiséget kp-e, hogy ventillátor-teljesítmények elegendőek-e, stb h) Amennyiben légmennyiség elosztás nem elégíti ki követelményeket, változttásokt végzünk s szellőztetési sémán, esetleg kisegítő-ventillátorokt ikttunk be, fejtés idősorrendjét megváltozttjuk stb és z új változtot kipróbáljuk szellőztetési modellen Mindezekből könnyen átláthtó, hogy meglehetősen ngy időráfordítás szükséges, h elektromos szellőztetési modellel kívánunk dolgozni Gykrn feleslegesen ngy követelményeket támsztnk modellekkel szemben, működési sebesség és kényelmes kezelés szempontjából A működési sebesség ngy beruházási költséget igényel, és ezzel kpcsoltbn zt is meg kell fontolnunk, hogy z utánzó-egységek kiválsztásár, összekpcsolásár, vlmint beállításár, rendszerint több idő szükséges, mint tuljdonképpeni számításr Az eredmények mérése vgy leolvsás is bizonyos időt vesz el, miközben modell nem működik H meggondoljuk, hogy tervezést követő kivitelezési munk, tehát légvezetés berendezéseinek bányábn vló elkészítése gykrn több hónpot, sőt néh éveket vesz igénybe, kkor mjdnem teljesen lényegtelen, hogy modell feldtot egy ór, vgy néhány np ltt oldj-e meg Az ilyen "lssn" dolgozó modellek ár "gyorsn" működő utomtikus készülékek áránk csk egy törtrésze, és számos esetben kielégíthetik gykorlti igényeket Ezért mindig ügyelnünk kell rr, hogy ráfordítás és hszon ésszerű ránybn álljon egymássl Az utomtikusn és gyorsn dolgozó modelleknek z megvn z előnyük, hogy Változtok számítását, melyekhez csk kevés utánzó-egységet kell beállítni, gyorsbbn és egyszerűbben elvégezhetjük A modell ngyság és felszerelése korlátozz ventillátorok stb utánzásár szolgáló egységek számát Ezért számos esetben szellőzővágtok, célszerű soros és párhuzmos kpcsolásokt mtemtikilg kiszámítni, hogy z utánzó-egységek számát csökkenthessük Nen sok értelme lenne kis, mtemtikilg elvégezhető feldtokt modellekkel megoldni, mivel ráfordított idő legtöbbször lényegesen hosszbb lenne, mint számítás esetében Az elektromos szellőztetési modellek típusi A létező számos típus közül csk legfontosbbkt kívánjuk tárgylni, zokt, melyeket gykorltbn is lklmznk Az tzzólámpás modellek kiesnek számításból, mert fejlődésben már továbbjutottunk és különféle tényezők megnehezítik, ill lehetetlenné teszik tervezési munkák végzését A rligttális számítógépeket sem fogjuk tárgylni, mert rcionális progrmozás fejlesztése még nincs lezárv 245

4 j Ahhoz, _ 0,52 0,02 " ' ' 1 Kézzel (mnuálisn) szbályozhtó modellek Aránylg egyszerű szerkezetű és kezelésű Scott és Htnsley-féle "Ventiltion Clcultor" (szellőzés-számító), vlmint jpán H trmtsu gyár modellje Ezekben lineáris ohmos ellenállásokt lklmznk, s kétféle készülék kisebb különbségektől eltekintve egyform A légármlás lpegyenlete: h = R (22, melyben h kpjm2-ben, B Weissbch (Wb), ill kiloinürgben (kg), q pedig m3/s-bn helyettesítendő, zz 1 Wb = 1 kps2/m3 Az egyenletet felírhtjuk lkbn is h = R (J 9 Az Rá) = 7' helyettesítést lklmzv z eredmény: h = r á?, melyben r z elektromos ellenállás IJ-bn, ill Wb m3/s-bn kifejezve Célszerűen megközelítő eljárást lklmzunk, mellyel helyes r-értéket (fi-okbn) meghtározzuk, hogy ezzel 62 és h is ismert legyen Minden bányvágtot megfelelő értékű szbályozhtó ellenállássl (potencióméter) helyettesítünk és z összes ellenállásokt összekpcsoljuk szellőztetési sém szerint A számítás menete következő: ) A légszükségletnek megfelelően minden egyes vágtnál megbecsüljük 90 (m3)s légmennyiséget, és ezt megszorozzuk Wb-ben, illa ky-ben kifejezett ellenállássl R-rel, így minden egyes vágtr megkpjuk z ellenállás értékét: n, = Rgo Wb m3/s hogy ezt z értéket IJ-okbn kpjuk meg, figyelembe kell vennünk feszültség és z árm számár válsztott mértékegységet H pl következőket helyettesítjük: kkor 1 S? = lv/ia = U/I = vgyis J] s 0,02 kps m-5/9 Ekkor Ekkor: U= 1 Vm2 kp/m2; I= 1 ANIOO m3/s, 2kp/m? EÖRS- 7, 1- R qo _ Ti kp s/m5, 70 ü Péld: R2_4 = 0,52 Wb, ilkkiomürg (kg), 90 becsült értéke: 11 m3/s Wb 11 m3/s 0,52 kp sz/ms ll m3/s = 0,02 kp s m'5/ 2 0,02 kp s/m5 o N 286 "O" b) Ezt z értéket beállítjuk megfelelő ellenálláson, és hsonlón járunk el vlmennyi többi kiszámított értékkel is 246

5 _ 0,52 kb kb kb kb c) Amikor Vlmennyi r-értéket beállítottuk, modellre rákpcsoljuk ventillátor-depressziónk megfelelő feszültséget és megmérjük z egyes ágkon árfolyó Il ármokt, z melyeket M mértéknek megfelelően átszámíthtunk ql-értékekre H, 11 0,055 A; c)! = = 55 m/s d) Mivel 91 légmennyiség nem egyezik meg GJOmennyiséggel, egy további közelítő lépés szükséges Az,' z ÍE: M képlet szerint kiszámítunk egy új ellenállás-értéket Pl - W-TOT: 5, Ezután kiszámítjuk ennek z ellenállásnk és rl-nek középértékét: és ezt, mint helyebített értéket, beállítjuk T? 1%, í: r! z r;- : g 5 e) H beállítást Vlmennyi ellenálláson elvégeztük, ismét bekpcsoljuk feszültséget, megmérjük IZ-t és kiszámítjuk 92 értékét Ezeket közelítéseket mindddig folyttjuk, míg két utolsó érték között már nem mrd semmi lényeges különbség Ennek z z eljárásnk összetrtás ("konvergenciáj") igen jó, mert 3-4 lépés elegendő megoldáshoz H z 71 = R/q/M ellenállás értékét ngyr állítottuk be, mert (90 értékét túlságosn ngyr becsültük, ezen z ellenálláson keresztül kisebb 12 árm folyik A második lépésben r; kisebb lesz mint rl volt, emitt ngyobb árm fog folyni E módon kényszerűen kidódik vlódi érték megközelítése, mert z ellenállások közötti különbség mindinkább kisebb lesz Pl Iz = 0,085 A, 622 = 8,5 m3/s és e péld esetében végleges értékként 03 = (24 = = 8,1 m3/s dódik Ennek z eljárásnk hátrány, hogy számítási- és mérési munkához meglehetősen sok idő kell Mindenesetre modell rendkívül olcsó és nnyir egyszerű, hogy zzl rövid begykorlási idő után biztosn lehet dolgozni mérésben és számításbn elkövetett hibák kiegyenlítődnek, csk 1-2 lépéssel többet kell végezni Pl H 100 vágtot utánozunk, ngyjából következő munkidőkre lesz szüksógünk: Az rl-értékek kiszámítás z rl-értékek beállítás Il mérése Egy-egy lépéshez szükséges idő: 1,5 ór, 1,5 ór 1,0 ór 4,0 ór Négy lépéshez tehát 2 2,5 munknpr vn szükségünk H z előkészítő munkáltokr mintegy 2 npot, z ellenállások összekpcsolásár kb- 1,5 npot számítunk, úgy egy mérnök egy héten belül igen terjedelmes 247

6 4000 feldtot megoldht A különféle változtok végigszámlálásához ekkor még legtöbb esetben csk 2-3 lépés szükséges, úgyhogy ráfordítás kkor is elviselhető mrd Ezzel kpcsoltbn ismételten meg kell említenünk, hogy szellőztetés átállításár tervezett módosítások végrehjtás gykrn több vesz hónpot igénybe H ezenkívül még figyelembe vesszük berendezés kis költségét, mi 3000 DM-t tehet ki, kitűnik, hogy ezzel z egyszerű modellel igen gzdságosn lehet tervezni Meg kívánjuk említeni, hogy p1_ Angliábn ilyen lpelvű kis modelleket z ipr soroztbn gyárt, és e modellek mjdnem mindegyik bányvállltnál megtlálhtók 2 Automtikus bányszellőztetési modellek Az utomtikus szellőztetési modellek lpfeltételéhez másként kell átlkítnunk légármlás lptörvényét Az elektromos rendszerben U=rI Az egyenlet jobboldlát I [I-vel megszorozv következő eredményt kpjuk: U=rÍ=iI2=r+n I 1 Ekkor r+ nem ohmos ellenállás, hnem egy 9/A dimenziójú mennyiség, melyet minden egyes szellőzőút számár állndó értéken kell trtnunk, mikor is szbályozás nem mnuálisn, hnem utomtikusn megy végbe, úgyhogy közbeeső számítások és mérések elmrdnk A Montnforschung GmbH (Düsseldorf) válllt cellás modellje ellenállás-kombinációvl, mérőművel és segédmotorrl működik Hogy légármlás négyzetes törvényét be lehessen trtni, z ármerősség változttásávl egyidejűleg z ellenállás értékét is meg kell változttni H pl z ármerősséget megkétszerezzük, z ellenállás értékét is meg kell kétszereznünk, hogy négyszeres feszültségesést elérjük: 4U=2R2I Az ellenállás értékének megfelelő növelését segédmotorrl vlósítják meg, melyet mérőmű vezérel Minden egyes cellát beállítnk megfelelő szellőztetési ellenállásr, celláját behelyezik cellszekrénybe és szellőztetési sémánk megfelelően összekpcsolják többi cellávl A feszültség rákpcsolás után cellák néhány perc ltt utomtikusn beszbályozzák mgukt helyes értékre Ugynkkor készülék ránylg ngy pontosságú A készüléknek mnuálisn szbályozndó készülékekkel szemben következő lényeges előnyei vnnk: ) A bányműveletek (vágtok, stb) és ventillátorok utánzásink szám gykorltilg nincs korlátozv; b) számításhoz szükséges idő igen rövid; c) vriációk számítását igen gyorsn el lehet Végezni Ezekkel, mint hátrányokt, szembeállíthtjuk ngy beruházási költséget, mely néhány százezer DM (BDL), vlmint z üzemzvrokr vló hjlmot Az ilyen modell csk kkor lklmzhtó gzdságosn, h jól kl 248

7 lehet hsználni Annál modellnél, melyet Bergkdemie Freiberg (Freibergi Bányászti Akdémi) épített meg, lemondtk z ellenállás beszbályozásár szolgáló segédmotorról, s szbályozást mgávl z ármml végzik A bekpcsolt árm minden egyes cellábn átfolyik cell mpermérőjén, és nnk muttóját megfelelően kitéríti A muttó lmellákból álló érintkezőpályán mozog (l ábr) A szomszédos lmellák közé egy-egy ellenállást kpcsoltk A muttó kitérésével egyidejűleg tehát folymtosn újbb ellenállások kpcsolódnk be z ármkörbe és ezzel z árm és "muttó kitérése le vn htárolv A beállítási folymt körülbelül egy perc ltt befejeződik A kitérés pontosság mintegy 4% Száz vágt és öt ventillátor utánztink Nutiá rsászáérintkezőt/el Érml/rezó lmellák U Amperméro" MAMA 1 ábr A freibergi szellőztetési modell 2 ábr Jelleggörbe feltüntetése elvi kpcsolási vázlt poligonnl "Mű ' előállítási költségei mintegy 50 0OO7O 000 DM-r (DNB) becsülhetők Az utánzó-egységek szám ebben z esetben is gykorltilg korlátln A Montnforschung GmbH legújbb készüléke "megtört-cellás" modell Egy ilyen modellt állítottk fel Lipcsében, z Institut für Grubensichercheit-ben (Bánybiztonsági Intézetben) A megtört cellák elnevezésüket zért kpták, mert e cellákkl bármilyen jelleggörbe előállíthtó megtört vonlll, poligon formájábn ( 2 ábr), mikor is lényegtelen, hogy jelleggörbe előállíthtó-e htványsorként, sem vgy Az ármkör ránylg bonyolult, mert minden egyes munk-ármkörhöz egy vgy két további ármkör cstlkozik, és különféle segédfeszültségekre, vlmint egyenirányítókr, mint záróelemekre is szükség vn A részletekkel nem fogllkozhtunk, mert Snn [5] tnulmányábn csk z lpelvet ismerteti és z iprilg gyártott cellák vlóságos ármkörétől dtok nem állnk rendelkezésünkre Mégis hogy z lpelvet bemutssuk, közlünk egy lehetséges kpcsolást (3 és 4 ábr) Az U üzemi feszültségnek keverő (összedó) ármkörökre kifejtett htását z S z zárótgok megkdályozzák, úgyhogy átfolyó I ármnk megfelelően három trtomány önműködően bekpcsolódik E megtört cell előnye, hogy többé már nem szükséges semmiféle mechniki vezérlés és mindig bizonyos meghtározott tehetetlenséggel működik A pontosságr kb lo/o-ot dnk meg, úgyhogy Montnforschung 249

8 GmbH ebből szempontból is felülmúlt régebbi cellákt Továbbá z is lehetséges, hogy ventillátorok jelleggörbéjét megtört cell segítségével utánozzuk A bányvágtok és ventillátorok utánztink szám gykopltilg korlátln lehet, úgyhogy összetett hálóztok is nehézség nélkül kiszámíthtók Mivel cellák beállás helyes értékre néhány perc ltt bekövet kezik, így számos változtot célszerűség szempontjából rövid idő ltt mgvizsgálhtunk A modellel ránylg egyszerűen dolgozhtunk Miután szellőztetési sémát megfelelően megrjzoltuk, mindegyes vágthoz kiválsztunk ellenállás-trtomány szerint egy-egy cellát, mjd z összes cellát szellőztetési hálózttá kötjük össze Ezután feszültségeket ventillátor-depresszióknk megfelelően beállítjuk, mjd cellák beszbályozódás után egyenként / ó U- rmsxm -UH_' NHEX Kr 3 ábr "Megtört cell" elvi kpcsolási 4 ábr Négyzetes jelleggörbe utánzás vázlt; ezzel cellávl utánozhtó 4 poligonnl 3 ábr szerinti ármkörrel ábrán feltüntetett sokszög-görbe (Snn [5] szerint) (Snn [5] szerint) megmérjük 62- és h-értékeket és zokt sémán feltüntetjük Végül mért értékek ellenőrzéséből kidódik, hogy légmennyiség elosztás megfelel-e követelményeknek, vgy más olyn változásokt kell megvizsgálnunk, melyek kedvezőbb légellátását dnk Szellőztetéstechniki részletek Áltlábn z egyenárm lklmzás terjedt el, úgyhogy szellőztetés irány egyszerűen rögzíthető A legtöbb esetben trnszformátorokt lklmznk, utánkpcsolt egyenirányítóvl A ventillátort jelleggörbéjének ábrázolás ngy modelleknél utomtikusn, kis modelleken zonbn mnuálisn végzendő, mikor is feszültséget bekpcsoljuk és mérjük légmennyiséget H ez pont nem esik rá jelleggörbére, kkor feszültséget szbályozhtó elleállássl mindddig változttjuk, míg z üzemi munkpont jelleggörbére nem kerül Ezután megmérhetjük z ármot z egyes vágtokbn A kisegítő ventillátorokt vágtb vló beépítéskor egyenármú forrássl látjuk el A ventillátor pozitív kpcsát vágt negtív kpcsávl, negtív kpcsát pedig vágt pozitív kpcsávl kötjük össze A ventillátor 250

9 i üzemi munkpontját jelleggörbéjére szintén be kell szbályozni Amennyiben több ventillátort lklmzunk, jelleggörbe utomtikus ábrázolás igen előnyös, mert mnuális beállítás esetében vlmelyik ventillátor bármilyen változttásávl megváltozttjuk többi ventillátor beállítását is Ekkor lépésenként kell kitpogtnunk jelleggörbékkel megegyező beállítást, ez zonbn némi gykorlt után nem sok időt vesz igénybe A természetes depressziót úgy vesszük figyelembe, hogy hn-et hozzádjuk ventillátor depressziójához, ill levonjuk bból és így kpcsoljuk teljes feszültséget szellőztető hálóztr H = pl hl 158 mm vízoszlop és h" = 12 mm Vízoszlop, kkor hl + h" = = 170 mm vízoszlopnk megfelelő feszültséget kell lklmznunk, z M átszámítási tényező szerint A ventillátor ellen működő természetes depresszió esetében ezt ventillátor nyomásánk kell fedeznie, zz bány csk természetes depresszióvl csökkentett nyomást hsználj fel, ventillátornk zonbn hn nyomást is szolgálttni kell A bánylevegő térfogtánk növekedését, mi felmelegedés, bevezetett sűrített levegő, robbntási gázok, vízfelvétel, gázömlés, mgsbb szellőzési szintek áltli nyomáscsökkenés stb mitt következik be, kis modelleken nem vehetjük figyelembe Zárt ármkörben ugynis z ármnk hálózt be- és kivezetésénél egyenlőnek kell lennie egymássl A gykorltbn tehát vlmivel kevesebb levegő ármlik be és vlmivel több ármlik ki, mint mennyit modellel meghtároztunk Ngy modelleken járulékos betáplálást is lklmzhtunk, ez zonbn ránylg ngy ráfordítást kíván Egy másik lehetőség, hogy nem (j) térfogttl, hnem szellőztető levegő súlyávl dolgozunk (G Gy, hol = y levegő fjsúly), ezzel térfogtnövekedés htását részben kiküszöbölhetjük A rövidzárltokt csk kkor vesszük figyelembe, h olyn ngyok, hogy lényegesen befolyásolják légvezetést Ilyenkor ezekre kiszámítjuk megfelelő ellenállásokt Uj tervezéskor R kiszámítás nem lehetséges, így csk hozzávetőleges légmennyiséget ismerjük Ebben z esetben légmennyiséget beszbályozzuk, még egyszer összehsonlítjuk ventillátor üzemi munkpontjávl és normálisn továbbmérünk Minden további lépésben ugynígy járunk el Az is lehetséges továbbá, hogy pl bánybiztonsági tervek kidolgozáskor bánytűz htását elméletileg (h megközelítőleg is meghtározzuk Az égési gázok áltl előállított természetes depressziót ventillátorrl helyettesítjük A depresszió növelésével esetleg légvezetés irányát megfordíthtjuk és meghtározhtjuk, hogyn oszlik el kkor légmennyiség Ezekből z eredményekből értékes következtetéseket vonhtunk le szükséges biztonsági rendszbályokr és pl tűzgátk építéséhez szükséges nygot megfelelő helyeken tárolhtjuk Zlíodellek lklmzás tervezésben és okttásbn H szellőztetési modellt beszerezni vgy készíteni kívánunk, különféle tényezőket figyelembe kell vennünk, hogy modell lklmzás gzdságos is legyen Fontos z évenkénti tervezési munkák szám Semmi értelme nem lenne drág utomtikus modell beállításánk, h ránylg kevés tervezést kell Végeznünk Az ránylg kevés ltt itt 40_50-nél kisebb számot értünk 251

10 mint Ilyenkor csk kis modell jánlhtó, z ellenállások mnuális utánállításávl mert (szbályozásávl), ezzel is különös nehézség nélkül elvégezhetünk minden héten egy-egy tervezést A bányvágtokhoz szükséges utánzó-egységek számár mnuálisn szbályozott modellnél mintegy ellenállás htár, különben mérési és számítási idő túlságosn hosszú lenne H zonbn z összes sorbkpcsolt ellenállásokt és párhuzmos ármkörök bizonyos részét előzetesen mtemtikilg összevonjuk, kkor közepes ngyságú bányák esetében legtöbbször elegendő utánzóegység H tudományos vizsgáltokt kívánunk végezni, mely esetben ngy számú változtot kell végigszámolnunk, kkor z utomtikusn működő modell legkedvezőbb, mert z eredményeket gyorsn megkpjuk Természetesen ismét hátrányos ngy beruházási ráfordítás, ezért z utomtikus modellek csk tervező-központokbn dolgozhtnk gzdságosn, hol jól beterhelhetők Itt rá kell muttnunk rr, hogy szellőztetési modellek gzdságos lklmzásához hozzátrtozik z ellenállásértékek ismerete is A tervezés csk kkor szolgálttht helyes eredményeket, h szellőztetési ellenállásokt vlóbn meg is mérjük Amint már említettük, z olyn tervezések, melyek főként vgy kizárólg irodlmi dtokon épülnek fel, mjdnem mindig hmis eredményekhez vezetnek és ezzel fölösleges beruházásokt, későbbi üzemmenetben pedig zvrokt okoznk A szellőztetési modellek szükséges pontosságát számos esetben túlbecsülik Figyelembe kell vennünk, hogy z ellenállás-értékeknek vn bizonyos hibájuk, és ezeket kőzetnyomás szintén megváltoztthtj Az ellenállások mérési időpontjától tervezet üzemi megvlósításig mindig kisebb-ngyobb változások Várhtók z ellenállásokbn, és így ezeket tervezéskor csk megközelítőleg vehetjük figyelembe Ehhez még z is hozzájárul, hogy modellben rövidzárltok és kóborármlások bizonyos részét figyelmen kívül kell hgynunk, mert e egyrészt kis mennyiségek megbízhtó mérése nehézkes, másrészt ábrázolásuk szellőztetési hálóztot feleslegesen bonyolítná Azokt szellőztetési modelleket tehát, melyek hibáj kisebb mint kb 4-5%, mjdnem minden célr lklmzhtjuk Okttáshoz áltlábn elegendő egy kisebb modell, melyen z ellenállásokt mnuálisn szbályozhtjuk be Főként modellek működési módját kell demonstrálnunk és hllgtóknk lklmt kell dnunk, hogy gykorltokon kis példákt mguk is végigszámolhssnk A modellek nnyir egyszelű szerkezetűek, hogy kpcsolási hibák könnyen kiküszöbölhetők és - z esetleges károk pl vlmely ellenállás elégetése túlságosn ngy terhelés mitt pénzügyileg szinte jelentéktelenek E modelleken éppúgy - be - lehet muttni z utomtikus modelleken-, hogy léghálóztot mindig mint összefüggő egészet kell tárgylnunk, h z egyik ellenállás megváltozik tehát, ez változás kiht hálózt bizonyos részére, sőt esetleg teljes hálóztr is Hsonlón demonstrálhtjuk kisegítő Ventillátorok lklmzásánk htását Az hátrány, hogy légmennyiség elosztását nem lehet zonnl végérvényesen leolvsni, ligh jöhet komolybbn számításb, mert főként z elvek és htások z érdekesek Összefogllólgmegállpíthtjuk, hogy z utomtikus szellőztetési modellek tervezési munkákhoz kkor jánlhtók, h évente sok feldtot kell megoldni További előfeltétel, hogy z ármlási ellenállásokt minden egyes 252

11 ' tervezés esetében meg kell mérni Azt kell mondnunk, hogy lklomszerű tervezésekhez és okttáshoz z egyszerű modellek, melyekben z ellenállások mnuálisn szbályozhtók, tökéletesen kielégítők, míg z utomtikus modell erre célr gzdságtln IRODALOM [l] Greuer, R: Die von Berechnung Wetternetzen mit elektronischen Digitlrechnem Glückuf 95 (1959) 12, s [2] Hirmtsu, Y: Ermittlung der Stárke von Wetterströmenín Grubenwetternetzen nch Formeln für den elektrischen Strom Glückuf 89 (1953) 15/16, S [3] Hübner, R: Aufbu und Arbeitsweise des elektrischen Wettermodells Rheinelbe Glückuf 91 (1955) 25/26 S [4] Pohle, R u Entwicklung und Einstz eines elektrischen Wettermodells mit veránderlichen ohmschen Widerstánden für Uberwchungs- und Plnungsufgben ím sáchsischen Steinkohlenbergbu Bergbutechnik 6 ( 1956) 7, S [5] Scmn, B: Ein neues zur Widerstndszellenprinzip Verwendung in Anlogierechennlgen für den Bergbu Bergbu-Archiv 21 (1960) 1, S [6] Schmidt, W: Möglíchkeiten und Grenzen der elektrischen Wetternetzmodelle Glückuf 93 (1957) 9/10, S 225_245 [7] Sklkcz, B: Elektrisches Anlogiewettermodell Uhli 9 (1957) S HCHOJTBBOBAHI/IE MOJIEJIEÍÍI BHEKTPHHECKOÜ FOPHOÍ/Í BEHTI/IJIHIIPIPI HPH HPOEKTMPOBAHHH H OBYHEHI/ll/l II KPAYCE P e IOM e ABTop ycthbnmbet, uro MOJICJIH BTOMTI/HCCKOÍ/Í Beurunsunu Moryr ŐblTb peko- MBHJLOBBHH K npoekthmm pöorm TOHLKO rom, ecnu emerono cnenyer pemrb öonbmoe tmcno nu ConpoTuBneHne Teuenmo omxmo ŐbITb usmepeuo npn Kmnoü pöore Hpu HEŐOHBIIIOM qncne npoexmux pőor 14 oőyuenuu HOJTHOCTBIO yjzlobjictbodpitejibi-lbl npocrme ruonenn, npu Koropux conpomnenu Bpylmyro perynnpyemu, s ro BpeMH KK BroMmuecKue Monenn LIII?! roü uenn Hexonomnlmm VERWENDUNG ELEKTRISCHER GRUBENBEWEITERUNGSMODELLE ZUR PROJEKTIERUNG UND SCHULUNG D KRAUSE Zusmmenfssung Der Verfsser stellt ín seíner Abhndlung fest, dss die utomtischen Bewetterungsmodelle zu Projektierungsrbeiten nur dnn empfohlen werden können, wenn Jhrlich Víele Probleme gelöst werden müssen Weiter wird zur Bedíngung gemcht, dss die Strömungswiderstnde ín jedem Projektíerungsflle untersucht werden müssen Es muss festgestellt werden, dss zu gelegentlíchen Projektierungen und Zllm Unterricht die einfchen Modelle, bei denen die Widerstánde mnuell geregelt werden können, Vollstándig usreichen, whrend ds utomtische Modell für diesen Zweck unwlrtschftlich ist 253

12 MODELS OF ELECIRIC MINE AERATION DEVICES USED FOR DESIGN AND EDUCATION D KRAUSE Summry The uthor sttes in tl_1epper tht utomtic mine ventiltion models cn only be recommended for deslgn work yvhen lrge nulnber of problems re to be solved every yer An dditlonl prelimmry cond1t1on 1s t-he mesurement of flow resistnces for ech design It should be stted tht for indívidul design work nd eductíon the símple models of mnul resistnce control re perfectly stisfctory, wheres the utomtic models re uneconomíc for the purpose UTILISATION D*ANALOGIES ÉLECIRIOUES POUR UAÉRAGE DES MINES, AUX FINS DE UÉTUDE DE PROJETS ET DE UENSEIGNEMENT D KRAUSE R és umé Dns son étude, Futeur pose en fit que les modéles dlérge utomtíque ne sont recommndés pour l'étude de projets, que dns le cs oü il sümpose l nécessité de résoudre un grnd nombre de problémes pr n Une utre condition requise est de mesurer les résistnces de cournt pour chque projet Duteur fínit pr constter que pour les constructions occsionnelles et Penseígnement, les modeles simples, oü les resistnces peuvent étre réglées á, l min, font trés bien leur preuve, tndisque les modéles utomtiques ne se révélent ps économiques

13

14 NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM A KÖZLEMÉNYEI X KÖTET SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG DR FALK RICHÁRD DR GELEJI SÁNDOR DR TERPLÁN ZÉNÓ MISKOLC, 1964

15 --- Az ábrák legtöbbjét szerzők irányításávl HERC ZEG ISTVÁN egyetemi djunktus készítette Néhány cikk ábráját KOVÁCS MIKLÓS rjzoló műszki készítette & Nehézipri Műszki Egyetem, Miskolc Ituizmm üüslall min! n HM m -c

16 ' A NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM MAGYAR NYELVÜ KÖZLEMÉNYEI X KÖTETÉNEK TARTALOMJEGYZÉKE Bhr, J freibergi Bergkdemie professzor: A termelés és szállítás technológiáj z NDK külfejtéseiben Dr Bognár János tszv egyetemi tnár, kémii tudományok kndidátus: Az oszoillopolrográfi és lklmzás Dr Bognár János tszv egyetemi tnár, kémii tudományok kndidátus: Gázkromtográfiás elemzési eljárások Dr Bognár János tszv egyetemi tnár, kémii tudományok kndidátus és J ellinek Olg egyetemi djunktus: A réz meghtározás vs( III )-tioszulfát rekcióbn kifejtett ktlitikus htás lpján szimultán komprációs módszerrel, új indikátorok lklmzásávl Dr Bognár János tszv egyetemi tnár, kémii tudományok kndidátus és Sárosi Szilvi egyetemi djunktus: A jodid meghtározás ktlitikus htás lpján jodát-rzenit rekció segítségével Dr Boldizsár Tibor egyetemi tnár, műszki tudományok doktor és dr Trján Iván egyetemi docens, műszki tudományok kndidátus: Fúvótömedékelés tervezése Drobni József egyetemi djunktus és Szbó Szilárd egyetemi djunktus: A mágnesporos tengelykpcsolók méretezésének problémái Dr Fábry György egyetemi docens: Gőzfűtésű elgőzölögtetők (bepárlók) hőátviteli tényezőjének számításáról Dr Forri Sándor tudományos munktárs, műszki tudományok kndidátus: A stndrd hibellipszis és kiegyenlítő egyenesek összefüggései Guntermnn, F freibergi Bergkdemie docense: Az ütve-forgtv működő fúrókzlzpács egyes különleges problémáink géptechniki vizsgált Hrszti Rezső egyetemi djunktus: Az Archimedesi-csvrfelület önérintkezése Hrszti Rezső egyetemi djunktus és dr Petrich Géz tszv egyetemi tnár: Gömb és másodrendű felület áthtási görbéjének ellipszis-, ill hiperbol- vetülete Dr Horváth Zoltán tszv egytemi tnár, műszki tudományok doktor és Wéber József tudományos munktárs: Őlmos-rezes-kéneskö réztelenítése hidrometllurgii úton Dr Hosszú Miklós egyetemi docens, mtemtiki tudományok kndidátus: Lineáris progrmozási feldtok, ' * 387

17 Dr Hosszú Miklós egyetemi docens, mtemtiki tudományok kndidátus: Észrevételek reltivitáselméleti időfoglom Reichenbch-féle értelmezéséhez 223 Kozák Imréné egyetemi tnársegéd: Egyszbdságfokú térbeli mechnizmus sebességállpotánk vizsgált geometrii úton Kruse, D freibergi Bergkdemie tnársegéde: Elektromos bányszellőztetési modellek felhsználás tervezéshez és okttáshoz Dr Kurth, F mgdeburgi Technische Hochschule,,Otto v Guericke" professzor: A bggerlvázk körtrtójánk szilárdsági számításához Dr Németh Károly tudományos munktárs: A flotálás kinetikáj Dr Nikodémusz Antl egyetemi djunktus: Grfikus módszer z első peremértékproblém (Dirichlet-feldt) megoldásár Péter László egyetemi djunktus: Különleges elemzési feldtok megoldás színképelemzéssel 287 Dr Pethő Szilveszter egyetemi docens, műszki tudományok kndidátus és Tompos Endre egyetemi djunktus: A kokszszén morzsoládásánk vizsgált Duni Vsmű szénelőkészitőművében 297 Szopory Bél egyetemi djunktus: A "eoulometri" lklmzási lehetőségei kohászti elemzésekben 307 Szt György tudományos munktárs: A spirális éknek, mint kötőelemnek vizsgált 321 Dr Terplán Zénó tszv egyetemi tnár, műszki tudományok kndidátus: A legegyszerűbb epiciklikus hjtóművek nlitiki vizsgáltánk különböző módszerei 331 Dr Terplán Zénó tszv egyetemi tnár, műszki tudományok kndidátus és Apró Ferenc egyetemi tnársegéd: Az egyszerű bolygóművek teljesitményviszonyi 345 Tevn György egyetemi djunktus: A Lorentz-trnszformáció egy levezetésmódj Tevn György egyetemi djunktus: A mágneses erők áltlános kifejezései Vid András egyetemi tnársegéd: Bordástengelyek végső megmunkálás klibrálássl 377

18 TPYIIbI MI/IHJHOIIbLICKOFO HOHl/ITEXHl/ILIECKOFO I/IHCTI/ITYTA TFDKEJTOÍ/Í HPOMbIIUHEHHOCTI/I (BEHFPMH) COIIEPWAHI/IE FI Bp: Texuonom npoussoners H TpHcnopT B Kpbepx Fepmucxoü JlemoxcpTuuecxoü Pecnyönnkn ZI-p H Benp: Ocunnnononyiporpqln H ee npumehehne H-p H Boenp: Memnm nnns rooíá xpomrorpqmeü JI-p flboenp-o E/uruHex: Onpenenenne Mezm H ochobhnm ee Krnmuqecxoro eücrsn B pexuuu meneso (IIl)-Tnocynbq)'r, npu nomomn Kozvmpuuon- Horo Mero, npnmehehuem HOBOFO uhnuktop H-p H Boenp-C Lllpozuu: Onpeuenenne üonnu H OCHOBHI/IH ero KTnHTl/lqecKoro neücren, c HOMOHLHO pexunn üont-psennr ll-p T Bo/tátmcp-LI-p H TpH: ÜpOEKTI/IpOBGHI/IeBuyBHoü xnnxn FI jlpoőnu-c Cőo: Hpoőnemm npoewmponn MKFHHTOIIOpOIIIKOBbIX Mycpr cuennemm li-p 11 cbőpu: PcqeT KOSqMDI/lul/IEHTHTennonepezxuu ucnpnreneü c npobm HrpeBoM LI-p IH (Doppu: Bumocsln Memny CTHILpTl-ibIM nnuncom norpemhoctn n KOMIIEHCIII/IOHHHMH npnmmmu (D FyHmepMHH: MmnHoTexHnHecKoe Mccnenosnne HEKOTOpblX cneuunbnblx 129 HpOŐJICM öypnnbnoro MonoTK, pőorxomero yupho-bpmrenbnbxzxx netáctbuem 145 P Xpcmu: CMoKcHne Apxnmenooü Bnurosoü noepxuocm 165 P Xpcmu-H-p F Hempux: Snnnnmueck H rnnepöonuueck HpOEKIII/Iíl Kpusoü npounxnoseun mp n HOBCpXHOCTI/I BToporo HOpSUIK 171 li-p 3 Xopem-Fl Beőep: Oumuenne OT Menn csnnuooro-menuoro mteüh nm pomernnyprnuecxx/im nytem ZI-p M Xoccy: Snuu JmHeüHoro nporpmmnpobmm JI-p M Xoccy: HpnMeqHM K onpeuenenuxo no Peüxex-xőxy HOHHTHH BpeMeHH B Teopnn othocutenhoctn 223 H Korcoe: I/IccnenoBHne CKOpOCTHOFO coctomm npoctphctbehhoro Mex Hnsm c onnoü CTCHeHbIO ceoöonm reometpuqeckum HyTeM II Kpyce: I/ICIIOJIBBOBEIHHB MOJIEIIEÜ SJICKTpPIHGCKOÍ/Í ropnoü BeHTHnHuHu npn npoewmpouuu n ocyqennn li-p (D Kypm: HpouHocTHme pchetm xpyrosoro nepmtenh örpoux mccn H-p K HeMem: Ennem/m qmorunu

19 JI-p A Hurco/láemyc: Fpqynqecxu Meron pemenn nuu Jlnpuxsmr JI Uemep: Pemenne cneuunbublx nnmuueckux szxu npn nomomh CHeKTpnb- Horounn ji-p C neme-b ToMnow: I/Iccnenosnne ppbrxnex-m KOKCOBOFO ymg H oöor Tmenbnoü tpöpuxe Jlyx-xn Bmmxo B Conopu: Bosmom-xocm npumehehnh ((KyJIOMeTpl/D) B Me-rnnyprnqecxux nnux 1] Com: I/Iccnenonue npnmehehnn cnupnbnoro Knnu B Kuecme coennuuwenb- Horosnemeurunn J-p 3 T epn/th: Pnuunbxe Memnbx nnmmuecxoro nccnenonu Hnőonee npocrux snuuuxnuuecxnx npnonnmx Mexnumo ZI-p 3 T epn/rh-(d Anpo: MOIILHOCTHbIB ycjiobi/iíl npocrux nnhetphmx nepen 11 Teen: Omm H MeTonoB BbIB011 npeoöposmm Jlopenu j] Teen: Oöume Bupmenng MFHHTHblX CI/IJI A Buö: OKoHqTenbHH oőpőork peőpuctbxx BJIOB Knnöpnponuem

20 MITTEILUNGEN DER TECHNISCHEN UNIVERISTÁT FÜR DIE SCHWER- INDUSTRIE, MISKOLC (UNGARN) INHALTSVERZEICHNIS J Bhr : Technologie der Gewinnung und Förderung ín Tgebuen der DDR Dr J Bognár : Die Oszillopolrogrphie und íhre Anwendung Dr J Bognár : Gschromtogrphische Anlysierverfhren Dr J Bognávw-O Jellinek ' Bestimmung Von Kupfer nhnd des ín der Eisen- (III) Thiosulft-Rektíon usgeübten ktlytischen Effekts, mit dem Simultn-Komprtionsvefhren unter Verwendung eines neuen Indiktors Dr J Bognár-S Sárosi : Bestimmung VOII J odid nch dem ktlytischen Effekt mittels der J odt-arsenit-rektion Dr T Boldizsár-Dr I Trján : von Plnung Blsverstznlgen J Drobni S Szbó : Über die Probleme der Bemessung der Pulver-Kupplungen Dr G Fábry : Über die Berechnung des Wármedurchgngs dmpfbeheizter Ver- dmpfer Dr S Forri: Beziehungen zwischen der Stndrd-Fehlerellipse und den Aus- gleichsgerden F Guntermnn : Mschmentechnische Untersuchung einíger Spezílprobleme des Freifll-Bohrhmmers R Hrszti : Die Selbsberührung der Archimedíschen Schrubenfláche R Hrszti-Dr G Petwích : Ellípsen-, bzw Hyperbel-Projektion der Durch- dringungskurve von Kugel- und sekundáren Fláchen Dr Z Horváth-J Wéber : Hydrometllurgische Entkupferung von bleiháltígen Kupferstein Dr M Hosszú : Aufgben der lineren Progrmmierung Dr M Hosszú ' Bemerkungen zur Reichvenbcifschen Auslegung des Zeitbegriffs der Reltívitátsbheorie Fru É Kozák : Geometrische Untersuchung des Geschwindigkeitszustndes eínes rálumlichen Getriebes von eínem Freiheitsgrd D Kruse : Verwendung elektrischer Grubenbewetterungsmodelle zur Projektierung und Schulung Dr F Kurth : Zur Festigkeitsberechnung des Rundtrágers der Bggergestelle Dr K Németh : Die Kinetik der Flottíon Dr A Nikodémusz : Grphisches Verfhren zur Lösung des ersten Rndwert- problems (Dirichlet-Problem) L Péter: Lösung spezieller Anlysierufgben durch Spektrlnlyse

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK 6. Lbortóriumi gykorlt KAPAITÍV SZINTÉRZÉKELŐK. A gykorlt célj A kpcitív szintmérés elvének bemuttás. A (x) jelleggörbe ábrázolás szigetelő és vezető olyékok esetén. Egy stbil multivibrátor elhsználás

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre Felvonók méretezése Üzemi viszonyok (villmos felvonók) Hltky Endre Trtlom A felvonó üzemviszonyi Cél: felvonó működése során előforduló üzemállpotokbn kilkuló erők és nyomtékok meghtározás, berendezés

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

Informatika alapjai Tantárgyhoz Kidolgozott Excel feladatok

Informatika alapjai Tantárgyhoz Kidolgozott Excel feladatok SZENT ISTVÁN EGYETEM Gépészmérnöki Kr Orov Lászlóné dr. Informtik lpji Tntárgyhoz Kidolgozott Ecel feldtok Gödöllı, 8. Bevezetı Ez feldtgyőjtemény összefogllj z Informtik lpji tntárgy keretében okttott,

Részletesebben

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e UV- TECH UV-berendezek 150-1500 mm-es mérethez UV-kikeményítő berendezek UV-TECH berendezek UV-kikeményítő lklmzott jvításár rendszerek szennyvízelvezető új bélcsövek (GFK) műnyg üvegszál-erősítű csővezetékek

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok z S1O1 hivtko- E42-101 Segédletek III. Excel lpok Excel lpok Áttekintés elemzésekre, A Microsoft dtbázis-kezelésre Excel egy tábláztkezelő (korlátozottn!) progrm, és dtok melyet grfikus dtbevitelre, megjelenítésére

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai . Fûtõtestek kiválsztás Fûtõtestek lklmzásánk elméleti lpji Az energitkrékos, üzembiztos, esztétikus és kellemes hõérzetet biztosító fûtés legfontosbb eleme fûtõtest. A fûtött helyiségben trtózkodó ember

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés Logisztik A tntárgy 4. gykorlt Egységrkomány képzés MISKOLCI EGYETEM Anygmozgtási és Logisztiki Tnszék TERMELŐ VÁLLALAT ANYAGÁRAMLÁSI RENDSZERE Csomgolás: Csomgolás feldti: áru védelme, áru fogyszthtóvá

Részletesebben

1. A csőszigetelések szerepe az épületek energiafelhasználásában

1. A csőszigetelések szerepe az épületek energiafelhasználásában 1. A csőszigetelések szerepe z épületek energifelhsználásábn A fűtési költségek háztrtások költségeinek igen jelentős részét teszik ki. A teljes primer energi felhsználás közel egyhrmdát teszi ki fűtés,

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

gáz-szilárd (gázadszorpciós-) kromatográfia és a (Megoszlásos gázkromatográfia)

gáz-szilárd (gázadszorpciós-) kromatográfia és a (Megoszlásos gázkromatográfia) , SZERVETLEN - NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM KÉMIAI ÉS ELEMZÖ TANSZÉK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSI ELJÁRÁSOK Dr BOGNÁR JÁNOS tszv egyetemi tnár, kémii tudományok kndidátus Kézirt érkezett 1962 ugusztus 15-én

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Mtemtik emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Formi előírások: Fontos tudnivlók 1.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15.

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15. Készítette: Frks Attil 6.c Megyeri Úti Áltlános Iskol Felkészítő tnár: Szőnyi Zsuzsnn Budpest, 2003. jnuár 15. Bevezetés Fővárosunk, Budpest legfőbb szépsége fekvéséből, ezen belül rjt keresztülfolyó Dun

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen Európ Tnács Egyezmény Sorozt - 201. sz. Az Európ Tnács Egyezménye A gyermekek védelméről szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen Lnzrote - 2007.10.25. 2 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

PhD értekezés. Intelligens módszerek gyártási folyamatok modellezésében és optimalizálásában. Viharos Zsolt János

PhD értekezés. Intelligens módszerek gyártási folyamatok modellezésében és optimalizálásában. Viharos Zsolt János PhD értekezés Intelligens módszerek gyártási olymtok modellezésében és optimlizálásábn Vihros Zsolt János Témvezetők: Dr. Monostori László Dr. Alpek Ferenc Budpesti Műszki Egyetem MTA Számítástechniki

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ 2007 Szkmi Irányító: Modláné Görgényi Ildikó Készítették: Kertész Adrienn Munk-és szervezet szkpszichológus,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Rendszertervezés (Embedded System Design) VIMIM238 BME MIT: MSc beágyazott információs rendszerek szakirány

Rendszertervezés (Embedded System Design) VIMIM238 BME MIT: MSc beágyazott információs rendszerek szakirány Rendszertervezés (Embedded System Design) VIMIM238 BME MIT: MSc beágyzott információs rendszerek szkirány Órvázlt 2010 Csk belsı hsználtr Scherer Blázs Lektorált: Csordás Péter Jvítási jánlások v2.3-hoz:

Részletesebben

Varispeed E7 CIMR-E7Z. Rendszerkonfiguráció

Varispeed E7 CIMR-E7Z. Rendszerkonfiguráció U11 C16 C22 U7 R131 C33 R6 U6 T1 U8 Y1 U14 R10 R10 JP3 R15 R5 R25 R15 R15 C11 U10 R21 R102 C12 R7 R105 + + U9 R28 C5 R20 R30 R JP5 JP6 U10 C3 JP1 C1 + C17 R14 R1 R2 R11 U1 C2 2 C35 RT4 C39 R5 R99 C21 R3

Részletesebben

Mágneses anyagok. Mágneses anyagok gyors (és felületes...) osztályozása

Mágneses anyagok. Mágneses anyagok gyors (és felületes...) osztályozása Mágneses nygok A továbbikbn mágneses nygok néhány tuljdonságink hőmérséklettől vló függését fogjuk tnulmányozni. Előbb röviden osztályozzuk mágneses nygokt, mjd bevezetjük zokt fiziki mennyiségeket, melyek

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

Erste Alapkezelő Kommentár

Erste Alapkezelő Kommentár lpkezelő Kommentár Pici kitekintő 2015.05.29 1 000 000 000 Jegyzet Mgyr mkrodtok és felminősítés 2015-ben mgyr gzdság továbbr is dinmikus képet mutt. tvlyi 3,6%-os GDP bővülést követően z első negyedévben

Részletesebben

HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT

HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT HÁRSFAJTÁK LEVELEINEK GÁZCSERÉJE KÜLÖNBÖZŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT 1, Tóth Endre György 2, Sütöriné dr. Diószegi Mgdoln 1, Dr. Hrotkó Károly 1 1 Budpesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kr,

Részletesebben

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek MATEMATIKA A 10. évfolym 14. modul Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek Készítette: Vidr Gábor Mtemtik A 10. évfolym 14. modul: Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek A modul

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZEZONÁLIS IDEGENFORGALOMMAL TERHELT TERÜLETEK HELYI UTAZÁSI TERV HÁLÓZATÁNAK (LTPN) MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

KÉZIKÖNYV A SZEZONÁLIS IDEGENFORGALOMMAL TERHELT TERÜLETEK HELYI UTAZÁSI TERV HÁLÓZATÁNAK (LTPN) MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ WWW.STARTER-PROJECT.EU KÉZIKÖNYV A SZEZONÁLIS IDEGENFORGALOMMAL TERHELT TERÜLETEK HELYI UTAZÁSI TERV HÁLÓZATÁNAK (LTPN) MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Progrmme of the Europen

Részletesebben

A MAVIR ZRt. Kockázatkezelési rendszerének bemutatása és informatikai támogatása ARIS-GRC alapokon. MAVIR ZRt. 2015. május 14.

A MAVIR ZRt. Kockázatkezelési rendszerének bemutatása és informatikai támogatása ARIS-GRC alapokon. MAVIR ZRt. 2015. május 14. Kockáztkezelési rendszerének bemuttás és informtiki támogtás Ngy-Pál Attil Budpest MAVIR ZRt. 2015. május 14. 2 Előzmények, kiindulási lp Előkészítés, koncepció lkotás Implementáció Üzemeltetés Szumm szám

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROSTAT Főigzgtó-helyettes 0-2 egység: Sttisztiki irányítás, minőség és értékelés AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE Önértékelő kérdőív A kérdőív kitölthető elektronikus úton z

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1 1995. évi LVII. törvény vízgzdálkodásról1 Az Országgyűlés vizek hsznosításávl, hsznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításávl összefüggő lpvető jogok és kötelezettségek meghtározásár

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A VIZES ÉLŐHELYEK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN

A VIZES ÉLŐHELYEK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN A VIZES ÉLŐHELYEK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN Prof. Dr. Frgó Sándor NYME, Vdgzdálkodási és Gerinces Állttni Intézet, Sopron A NAGY LILIK FELÉTELEZETT VONULÁSI ÚTVONALAI A WÜRM ELJEGESEDÉS IDEJÉN

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Matematikai analízis. Editura Didactică şi Pedagogică

Matematikai analízis. Editura Didactică şi Pedagogică András Szilárd Mureşn Mrin Mtemtiki nlízis és lklmzási Editur Didctică şi Pedgogică Bucureşti, 2005 Descriere CIP Bibliotecii Nţionle României ANDRÁS SZILÁRD, MARIAN MUREŞAN Mtemtiki nlízis és lklmzási/

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

LVI. évfolyam 6. szám 201

LVI. évfolyam 6. szám 201 LVI. évfolym 6. szám 201 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirt VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungrischen Vereins für Verkehrwissenschft REVUE

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május Az infokommunikációs technológiák hsználtánk infrstrukturális feltételrendszere: A hálózti hozzáférés, z összekpcsolás és z egyetemes szolgálttások prolémköre és szályozási keretek Mjor Iván MTA Közgzdságtudományi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. 2.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 167/7

Részletesebben

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK ISMERET 1. változt KOGNITÍV KÖVETELMÉNYEK ISMERET MEGÉRTÉS ALKALMAZÁS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK TÉNYEK ÉS ELEMI INFORMÁCIÓK ISMERETE FOGALMAK,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán LV. évfolym 2. szám 47 Fleischer Tmás Szlávik János AMgyr KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Brnyi Rit Brnner közlekedpolitik Füle Miklós Ferenc Kósi Kálmán strtégii környezeti Ngypál Noémi Pálvölgyi Tmás vizsgált Princz-Jkovits

Részletesebben

Felvételi vizsga az ESZI-ben

Felvételi vizsga az ESZI-ben 09. november Szeretettel köszöntelek z Energetiki Szkközépiskol és Kollégium diákji és tnári nevében! Felvételi vizsg z ESZI-ben 1986-bn nyitottuk meg kpunkt z ország első válllti iskolájként Pksi Atomerőmű

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Perspektíva (Kidolgozott feladatok)

Perspektíva (Kidolgozott feladatok) Perspektí (idolgozott feldtok) 1. feldt z 1.. ábrán egy épület két etületét (megfelelõ kicsinyítésben) és etítõ rendszert dtk meg. Szerkesszünk perspektí képet! megoldás során z átmetszõ módszert sználjk

Részletesebben

HTE 4, HTE 5. HTE 4 A, HTE 5 A for markets with 60 Hz English. Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó Português. Gebrauchs- und Montageanweisung

HTE 4, HTE 5. HTE 4 A, HTE 5 A for markets with 60 Hz English. Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó Português. Gebrauchs- und Montageanweisung HTE, Technik zum Wohlfühlen Deutsch Gebruchs- und Montgenweisung English Operting nd instlltion instructions Frnçis Notice de montge et d utilistion Nederlnds Gebruiksnwijzing en montgevoorschrift Polsk

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Jegyzet Korrekció vgy trendforduló? meriki részvénypicon z utóbbi években erőteljesen emelkedő trend lkult ki, melyet csk néhány árkorrekció fékezett,

Részletesebben

Virtuális bemondó CZAP LÁSZLÓ. Miskolci Egyetem, Villamosmérnöki Intézet, Automatizálási Tanszék czap@mazsola.iit.uni-miskolc.hu

Virtuális bemondó CZAP LÁSZLÓ. Miskolci Egyetem, Villamosmérnöki Intézet, Automatizálási Tanszék czap@mazsola.iit.uni-miskolc.hu Virtuális emondó CZAP LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Villmosmérnöki Intézet, Automtizálási Tnszék czp@mzsol.iit.uni-miskolc.hu Reviewed Kulcsszvk: eszédérthetôség, vizuális eszédszintézis, eszéd- és hllássérültek

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

Néhány egyszerű tétel kontytetőre

Néhány egyszerű tétel kontytetőre Néhány egyszerű tétel kontytetőre ekintsük z ábr szerinti szimmeikus kontytetőt! ábr Az ABC Δ területe: ABC' m,v; ( ) z ABC Δ területe: ABC m ; ( ) z ABC* Δ területe: ABC* m ( 3 ) Az ábr szerint: m,v cos

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben