Német C nyelvi programkövetelmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény"

Átírás

1 Német C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés formája Minimális óraszám Maximális óraszám Tanúsítvány kiadásának feltétele Igazolás kiadásának feltétele Német A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere szerinti C1 szintig Kombinált nyelvi képzés (ápolói szaknyelv) Kontaktórás képzés Csoportos képzés OP OP A képző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben résztvevő számára a modul sikeres teljesítéséről. A tanúsítvány abban az esetben állítható ki, ha a résztvevő jelen volt az adott modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán, illetve sikeresen teljesítette az adott modul végén megtartott záróvizsgát. A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben részt vevő legalább 60 százalékot ér el a vizsga szóbeli és írásbeli részén külön külön. A modult záró vizsga minősítése: megfelelt/nem megfelelt Amennyiben a képzésen résztvevő nem felel meg a modult záró vizsgán, akkor tanúsítvány nem állítható ki részére. Ebben az esetben a képzésen résztvevő magasabb szintű modulra nem jelentkezhet, számára a korábbi modul megismétlése ajánlott. A képzésen résztvevő kérésére a képző intézmény igazolást állíthat ki az adott modulon való részvételről, amennyiben a képzésben résztvevő személy részt vett a modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán. 1

2 A programkövetelmény modulszerkezete KER A1 KER A2 KER A1/1 2 KER A2/1 2 KER B1 KER B1/1 3 + B1 OP 1 KER B2 KER B2/1 5 + B2 OP 1 KER C1 KER C1/1 4 2

3 Képzési leírása Ápolói szaknyelvi anyaggal bővített KER A1 C1 szint KER A1 szint minimális óraszám 105 (90 óra általános nyelv, 15 óra szaknyelv) A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti maximális óraszám 162 (120 óra általános nyelv, 42 óra szaknyelv) Az A1. 1 modulhoz alapvető szóbeli kommunikációs készségek, illetve írniés olvasni tudás szükséges. Az A1. 2 modulba bekapcsolódni kívánó résztvevőnek rendelkeznie kell az adott modult megelőző modul sikeres teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal, amelyet a képző intézmény állít ki. Új résztvevők számára bemeneti követelmény az adott modul előtti modult záró vizsga sikeres letétele, vagy az adott modulhoz használt, a képző intézmény által összeállított szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése, valamint az ahhoz kapcsolódó szóbeli szintfelmérő sikeres, minimum 60% os teljesítése. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére és a munkájára vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat és egyszerű szakmai utasításokat. Megérti az egészségügyben előforduló legfontosabb szakmák, legalapvetőbb betegségek és tünetek nevét, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. Szövegértés Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. Megérti továbbá az ápolói munkához szükséges legfontosabb eszközök nevét, az alapvető ápolói tevékenységek, betegségek, terápiák megnevezését. Beszéd Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletekre és az ápolói tevékenységre vonatkoznak. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit, munkahelyét, munkakörét és munkatársait. Írás: Tud e mailben, képeslapon rövid és egyszerű üdvözletet, üzenetet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. 3

4 A KER A1 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek W kérdések személyes névmások igeragozás prepozíciók:aus/in/am/um/von...bis birtokos névmások eldöntendő kérdések Nullartikel határozatlan névelő: ein/eine a tagadás: kein/keine főnevek többes száma határozott névelők: der/das/die helyhatározók melléknevek tagadás: nicht elváló igekötős igék tárgyeset válasz: ja, nein, doch módbeli segédigék mondatkeret múlti dő: Perfekt prepozíciók múlt idő: Präteritum (sein, haben: war, hatte) szóképzés főnevek módbeli segédigék mondatkeret névmás: man felszólítás igeragozás birtokos névmások szórend a mondatban udvariassági formula a feltételes móddal: Konjunktiv II. mutató névmások kérdőszó: welch személyes névmások részes esete részes eset (Dativ) sorszámnevek személyes névmások tárgyesete kötőszavak 4

5 A KER A1 szint tartalmi Témakörök és szókincs az ABC bemutatkozás köszönések család, barátok, munkatársak lakhely bemutatása számok bevásárlás ételek italok lakás/ház bemutatása idő napirend napi feladatok a munkahelyen szabadidő, időbeosztás időjárás szakmák és munkahelyek általában és az egészségügyben munka, munkahely, ápolói munkakör, munkaidő hivatalok egészség és betegség betegségek tünetei terápiák a városban vásárlás, vevőszolgálat ápolói munkához szükséges eszközök áruházban, divat, ruhadarabok ünnepek 5

6 A KER A1 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek Képes a következőkre köszönni, ismerőseit üdvözölni érdeklődni mások iránt rövid telefonbeszélgetést folytatni alapinformációkat adni űrlapot kitölteni előnyben részesítést kifejezni tegezést önözést használni újsághirdetéseket értelmezni egyetértést, egyet nem értést kifejezni párbeszédeket kezdeményezni képességeket, szándékokat kinyilvánítani személyes információcserére jelen és múlt időben álláshirdetésekre reagálni telefonbeszélgetésre munkaköre kapcsán egyszerű, pár szavas közlésre a napirendről, ápolói feladatokról, időbeosztásról testrészeket felsorolni alapvető betegségek nevét megérteni, elmondani fájdalmat kinyilvánítani legfontosabb terápiák nevét megérteni, elmondani útbaigazítást kérni, adni útvonaltervet készíteni információs szöveget megérteni szervizszolgálatot igényelni udvarias kérésekre előnyök és értékelések kifejezésére dátumok megnevezésére jókívánságok kifejezésére meghívások olvasására és írására 6

7 A KER A1 szint tartalmi Országismeret Németország (Ausztria Svájc) földrajzi elhelyezkedése, főbb városai gyakori német, osztrák és svájci ételek egy nap Berlinben üzletek nyitva tartása Németországban Ranja menti tájak, városok a német karnevál néhány tipikus német szólás, szófordulat osztrák városok nevezetességei ünnepnapok Németországban ünnepek egy német idősotthonban 7

8 Modulszerkezet azonosító: KER A1 / 1 2. A1.1. modul Minimum óraszám 52 Maximum óraszám 81 Tartalmi Nyelvtani szerkezetek W kérdések személyes névmások igeragozás prepozíciók:aus/in/am/um/von...bis birtokos névmások eldöntendő kérdések Nullartikel határozatlan névelő: ein/eine a tagadás: kein/keine főnevek többes száma határozott névelők: der/das/die helyhatározók melléknevek tagadás: nicht elváló igekötős igék tárgyeset válasz: ja, nein, doch módbeli segédigék mondatkeret múlt idő: Perfekt Témakörök és szókincs az ABC bemutatkozás köszönések család, barátok, munkatársak lakhely bemutatása számok bevásárlás ételek italok lakás/ház bemutatása idő napirend napi feladatok a munkahelyen szabadidő, időbeosztás időjárás 8

9 Tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek/ képes a következőkre köszönni, ismerőseit üdvözölni érdeklődni mások iránt rövid telefonbeszélgetést folytatni alapinformációkat adni űrlapot kitölteni előnyben részesítést kifejezni tegezést önözést használni újsághirdetéseket értelmezni egyetértést, egyet nem értést kifejezni párbeszédeket kezdeményezni képességeket, szándékokat kinyilvánítani személyes információcserére jelen és múlt időben Országismeret német nevek Németország (Ausztria Svájc) földrajzi elhelyezkedése, főbb városai gyakori német, osztrák és svájci ételek egy nap Berlinben üzletek nyitvatartása Németországban 9

10 A1.2. modul Minimum óraszám 53 Maximum óraszám 81 Tartalmi Nyelvtani szerkezetek prepozíciók múlt idő: Präteritum (sein, haben: war, hatte) szóképzés főnevek módbeli segédigék mondatkeret névmás: man felszólítás igeragozás birtokos névmások szórend a mondatban udvariassági formula a feltételes móddal: Konjunktiv II. mutató névmások kérdőszó: welch személyes névmások részes esete részes eset (Dativ) sorszámnevek személyes névmások tárgyesete kötőszavak Témakörök szakmák és munkahelyek általában és az egészségügyben munka, munkahely, ápolói munkakör, munkaidő hivatalok egészség és betegség betegségek tünetei terápiák a városban vásárlás, vevőszolgálat ápolói munkához szükséges eszközök áruházban, divat, ruhadarabok ünnepek 10

11 Tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek/képes a következőkre álláshirdetésekre reagálni egyszerű telefonbeszélgetésre munkaköre kapcsán egyszerű, pár szavas közlésre a napirendről, ápolói feladatokról, időbeosztásról testrészeket felsorolni alapvető betegségek nevét megérteni, elmondani fájdalmat kinyilvánítani legfontosabb terápiák nevét megérteni, elmondani útbaigazítást kérni, adni útvonaltervet készíteni információs szöveget megérteni szervizszolgálatot igényelni udvarias kérésekre előnyök és értékelések kifejezésére dátumok megnevezésére jókívánságok kifejezésére meghívások olvasására és írására Országismeret Rajna menti tájak, városok a német karnevál néhány tipikus német szólás, szófordulat osztrák városok nevezetességei ünnepnapok Németországban ünnepek egy német idősotthonban 11

12 KER A2 szint minimális óraszám 105 (90 óra általános nyelv, 15 óra szaknyelv) A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti maximális óraszám 164 (120 óra általános nyelv, 44 óra szaknyelv) A résztvevőnek rendelkeznie kell az adott modult megelőző modul sikeres teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal, amelyet a képző intézmény állít ki. Új résztvevők számára bemeneti követelmény az adott modul előtti modult záró vizsga sikeres letétele, vagy az adott modulhoz használt, a képző intézmény által összeállított szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése, valamint az ahhoz kapcsolódó szóbeli szintfelmérő sikeres, minimum 60% os teljesítése. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez és az ápolói munkához közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munkahelyi feladatok, munkahelyi időbeosztás, műszakbeosztás, szabadidő eltöltése idősotthonok lakóinál). Megérti az egyszerű és világos hirdetések, üzenetek lényegét, valamint az egyszerű, rövid és világos munkahelyi és szakmai utasításokat, üzeneteket (például orvos ápoló, ápoló ápoló közötti párbeszédben.) Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt az egyszerű hétköznapi és szakmai szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, instrukciók, üzenet, menetrend, ápolói anamnézis, ételrendelés idősotthonban, szabadidős programok leírása idősotthonban), és megérti az egyszerű munkatársi e maileket, írásos üzeneteket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, hétköznapi és a munkájával kapcsolatos rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt betegekről, idősotthoni bentlakókról, mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról, kollégáiról, betegekről és más személyekről, életkörülményeiről, munkakörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni, amelyben az általános szókincs mellett az ápolói szaknyelv alapszókincsét is használja. 12

13 A KER A2 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek kötőszó: weil egyenes és fordított szórend az elváló igekötős igék múlt ideje: Perfekt der trennbaren Verben a nem elváló igekötős igék múlt ideje: Perfekt der nicht trennbaren Verben ieren végződésű igék múlt ideje: Perfekt der Verben auf ieren főnevek birtokos esetben prepozíciók: von/bei tárgy és részes esettel álló prepozíciók (Wechselpräpositionen) tárgy és részes esetű bővítménnyel álló igék irányt jelző határozók határozatlan névmások alany és tárgyesetben feltételes mód(konjunktiv II): sollte kötőszó: wenn visszaható igék vonzatos igék kérdőszavak és prepozíciós határozószók a módbeli segédigék múlt ideje: Präteritum der Modalverben kötőszó: dass főnevek részes esete: meinem Vater Akkusativobjekt és Dativobjekt sorrendje kötőszó: trotzdem feltételes mód (Konjunktiv II): wäre, hätte, würde, könnte melléknévragozás melléknévfokozás összehasonlító szavak (Vergleichspartikel) szenvedő szerkezet (Passiv) kérdőszavak helyhatározói prepozíciók:aus, von, stb. kötőszó: deshalb melléknevek képzése: bar ig isch névelő nélküli melléknévragozás modális prepozíció: ohne időhatározói prepozíciók: von...an/über indirekt kérdés: ob a lassen ige a múlt idők átismétlése mellékmondatok kötőszavai: wenn, weil, dass 13

14 A KER A2 szint tartalmi Témakörök és szókincs ismerkedés, személyek rövid jellemzése, külseje családi származás, családfa otthon, kórházban, idősek otthonában éttermi rendelések étkezések otthon, kórházban, idősotthonban, étteremben étkezési szokások a munka világa, munkahely, munkahelyi feladatok bemutatása sport, idős embereknek ajánlott mozgásformák, sportok képzések és karrier, ápoló képzés ajándékozás, születésnap idősotthonban hétvége, szabadidő eltöltése idősek otthonában az áruk világa kommunikáció, munkahelyi kommunikációs módok és eszközök közlekedés, útbaigazítás utazás, kirándulás idősotthonok lakóival pénzügyek intézése életszakaszok 14

15 A KER A2 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek Képes a következőkre véleményt nyilvánítani és véleményt kérni helymeghatározásokat adni egyszerű közléseket adni munkahelyi feladatokról, napirendről, időbeosztásról írásban és szóban rendeléseket leadni étteremben érdeklődést kifejezni étkezési szokásokkal, kívánságokkal kapcsolatban éttermi beszélgetések lefolytatására rövid munkahelyi telefonbeszélgetés kezdeményezésére, lefolytatására igények kifejezésére tanácsot adni érzések/érzelmek kifejezésére telefonos érdeklődés lebonyolítására ötletek közvetítésére kérések kifejezésére ellentétek kifejezésére javaslatokat tenni szabadidős programokra tárgyakat leírni, jellemezni tárgyakat, embereket összehasonlítani telefonon rövid üzenetet hagyni telefonbeszélgetéseket lefolytatni megérteni közlekedéssel és időjárás előrejelzéssel kapcsolatos információkat utazást lefoglalni írásban és szóban elbeszélni az utazási élményeit (múlt idejű elbeszélések) információt kérni egy bankban kívánságokat kinyilvánítani A KER A2 szint tartalmi Országismeret német sportolók, csapatok ismerete néhány fontosabb német nyelvű tévécsatorna a német iskolarendszer iskolai szünetek időszakai, azok összehasonlítása a célnyelvi országokban és a német tartományokban ajándékozási szokások német nyelvterületen bécsi épületek Rajna menti legnagyobb városok utazások Németországban 15

16 Modulszerkezet azonosító: KER A2 / 1 2. A2.1. modul Minimum óraszám 52 Maximum óraszám 83 Tartalmi Nyelvtani ismeretek kötőszó: weil egyenes és fordított szórend az elváló igekötős igék múlt ideje: Perfekt der trennbaren Verben a nem elváló igekötős igék múlt ideje ieren végződésű igék múlt ideje: Perfekt der Verben auf ieren főnevek birtokos esetben prepozíciók: von/bei tárgy és részes esettel álló prepozíciók (Wechselpräpositionen) tárgy és részes esetű bővítménnyel álló igék irányt jelző határozók határozatlan névmások alany és tárgyesetben feltételes mód(konjunktiv II): sollte kötőszó: wenn visszaható igék vonzatos igék kérdőszavak és prepozíciós határozószók a módbeli segédigék múlt ideje: Präteritum der Modalverben kötőszó: dass főnevek részes esete: meinem Vater Akkusativobjekt és Dativobjekt sorrendje Témakörök és szókincs ismerkedés, személyek rövid jellemzése, külseje családi származás, családfa otthon, kórházban, idősek otthonában étteremi rendelések étkezések otthon, kórházban, idősotthonban, étteremben étkezési szokások a munka világa, munkahely, munkahelyi feladatok bemutatása sport, idős embereknek ajánlott mozgásformák, sportok képzések és karrier, ápoló képzés ajándékozás, születésnap idősotthonban 16

17 Tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek/képes a következőkre véleményt nyilvánítani és véleményt kérni helymeghatározásokat adni egyszerű közléseket adni munkahelyi feladatokról, napirendről, időbeosztásról írásban és szóban rendeléseket leadni étteremben érdeklődést kifejezni étkezési szokásokkal, kívánságokkal kapcsolatban éttermi beszélgetések lefolytatására rövid munkahelyi telefonbeszélgetés kezdeményezésére, lefolytatására igények kifejezésére tanácsot adni érzések/érzelmek kifejezésére telefonos érdeklődés lebonyolítására ötletek közvetítésére kérések kifejezésére Országismeret német sportolók, csapatok ismerete néhány fontosabb német nyelvű tévécsatorna a német iskolarendszer iskolai szünetek időszakai, azok összehasonlítása a célnyelvi országokban és a német tartományokban ajándékozási szokások német nyelvterületen 17

18 A2.2. modul Minimum óraszám 53 Maximum óraszám 81 Tartalmi Nyelvtani szerkezetek kötőszó: trotzdem feltételes mód (Konjunktiv II): wäre, hätte, würde, könnte melléknévragozás melléknévfokozás összehasonlító szavak (Vergleichspartikel) szenvedő szerkezet (Passiv) kérdőszavak helyhatározói prepozíciók:aus, von, stb. kötőszó: deshalb melléknevek képzése: bar ig isch névelő nélküli melléknévragozás modális prepozíció: ohne időhatározói prepozíciók: von...an/über indirekt kérdés: ob a lassen ige a múlt idők átismétlése mellékmondatok kötőszavai: wenn, weil, dass Témakörök és szókincs hétvége, szabadidő eltöltése idősek otthonában az áruk világa kommunikáció, munkahelyi kommunikációs módok és eszközök közlekedés, útbaigazítás utazás, kirándulás idősotthonok lakóival pénzügyek intézése életszakaszok Kommunikációs és civilizációs ismeretek/képes a következőkre ellentétek kifejezésére javaslatokat tenni szabadidős programokra tárgyakat leírni, jellemezni tárgyakat, embereket összehasonlítani telefonon rövid üzenetet hagyni telefonbeszélgetéseket lefolytatni megérteni közlekedéssel és időjárás előrejelzéssel kapcsolatos információkat utazást lefoglalni írásban és szóban elbeszélni az utazási élményeit (múlt idejű elbeszélések) információt kérni egy bankban kívánságokat kinyilvánítani 18

19 Tartalmi Országismeret bécsi épületek Rajna menti legnagyobb városok utazás Németországban KER B1 szint minimális óraszám 160 (120 óra általános nyelv, 40 óra szaknyelv) + 30 óra opcionális modul A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák maximális óraszám 210 (150 óra általános nyelv, 60 óra szaknyelv) + 45 óra opcionális modul A résztvevőnek rendelkeznie kell az adott modult megelőző modul sikeres teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal, amelyet a képző intézmény állít ki. Új résztvevők számára bemeneti követelmény az adott modul előtti modult záró vizsga sikeres letétele, vagy az adott modulhoz használt, a képző intézmény által összeállított szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése, valamint az ahhoz kapcsolódó szóbeli szintfelmérő sikeres, minimum 60% os teljesítése. A szint kimeneti Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. A munkahelyén megérti az orvos vagy az elöljáró hozzá intézett kérdéseit, konkrét utasításait. Megérti a beteg/bentlakó önéletrajzi elbeszélésének legfontosabb elemeit, továbbá a beteg/bentlakó panaszaival, szükségleteivel kapcsolatos egyszerűbb információkat. Szövegértés Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. A gyógyszerek betegtájékoztatójából ki tudja szűrni, hogy milyen gyakorisággal kell bevenni az adott gyógyszert. Megérti az életrajzi leírásban egy adott bentlakó életének legfontosabb eseményeit. Az átadási jegyzőkönyvben megérti a legfontosabb információkat. Hivatalos, munkatársaknak szóló levélben megérti a tájékoztatás lényeges pontjait. 19

20 A szint kimeneti Beszéd Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. Egyszerűen fogalmazva el tudja mondani, hogy mik a beteg/bentlakó panaszai. Képes a munkaköréhez és a szakmai környezetéhez tartozó legalapvetőbb témákban és szituációkban egyszerűen felépített információt adni a tényekről és véleményéről, valamint kritikát gyakorolni. Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni. Rövid műszakátadási jelentést tud írni, melyben összefoglalja, hogy milyen munkafolyamatokat végzett el és mik a további teendők. Ki tudja tölteni az ápolási dokumentációhoz kapcsolódó alapvető, legegyszerűbb adatlapokat. Le tudja írni a beteg/bentlakó panaszait a felettesei számára. 20

21 A KER B1 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek kötőszó: als/obwohl/damit múlt idők: Päteritum, Plusquamperfekt vonatkozói névmás és vonatkozói mellékmondat birtokos eset szenvedő szerkezet jelen idejének ismétlése szenvedő szerkezet módbeli segédigékkel jelen időben főnévi igenév: zu, a brauchen ige használata nicht/nur brauchen+inf. főnévi igenév um+zu/statt zu val főnévi igenév ohne zu val, kifejezések az es szel, kettős kötőszavak: nicht nur...sondern auch/zwar...aber/entweder...oder irreális óhajtó mondatok feltételes móddal: irreale Wunschsätze mit Konj.II. vonzatos igék ismétlése A két esettel járó elöljárószók (Wechselpräpositionen) ismétlése kötőszavak: falls/als/ob/während/nachdem/ bevor/ da vonatkozói mondat elöljárószóval kettős kötőszavak: je...desto/ weder...noch/ sowohl...als auch vonatkozói mellékmondat a was/wo használatával jelen idejű melléknévi igenév jövő idő: Futur I. werden+inf elöljárószók birtokos esettel: innerhalb/außerhalb melléknévfokozás közép és felsőfokon a befejezett jelen mint melléknév múlt idejű szenvedő szerkezet: Passiv Präteritum und Perfekt n ragozás melléknév használata főnévként 21

22 A KER B1 szint tartalmi Témakörök és szókincs szerencse és szerencsétlenség /baleset a hétköznapokban szórakozás, szabadidős tevékenységek (média, zene, olvasás) a munka és a magánélet egyensúlya egészség, egészséges életmód étrendek, diéták idegen nyelvek tanulása, beszédstílusok a munka világa, munkakör, feladatok, ápolói feladatok bemutatása ápolói szakmai gyakorlat álláskeresés lényeges információ megkeresése az ápolói dokumentációban kórházi osztályok megnevezése, feladataik rövid leírása vásárlás, szolgáltatások, egészségügyi termékek vásárlása az álomlakás kórházi kórterem berendezése, szoba/apartman berendezése idősotthonban fürdő helyiség berendezései tárgyai kórházakban, idősek otthonában barátok közt, kollégák közt technika a mindennapokban, technika az egészségügyben termékek és szolgáltatások, alapvető egészségügyi szolgáltatások testrészek és az alapvető belső szervek megnevezése segítségnyújtás a testápolásban az emésztőcsatorna hogylét, testi panaszok, betegségek lehetséges tünetei a fájdalom fajtái (tompa, lüktető szúró stb.), intenzitása rövid előadás tartása ápoló tanulóknak az ápolói munkáról, munkatapasztalatokról az ápolói munkához szükséges tárgyak, felszerelések, segédeszközök emberek közt, betegek közt, idősek közt életfunkciók mérése, annak dokumentálása tanácsadás és segítség gyógyszerek formái, szedési módja, időpontja, adagolása otthon a világban, kitekintés más országokra 22

23 A KER B1 szint tartalmi történelem és politika, egészségügy politika különleges diéták, mesterséges táplálás, PEG szonda a helytelen táplálkozás által okozott betegségek a testi higiénia fogalma és fontossága test és szájápolás emésztéssel kapcsolatos betegségek inkontinencia, pelenkázás, hólyagkatéterezés ápolási gondozási dokumentáció (legfontosabb önéletrajzi adatok rögzítése, anamnézis lap, elesési jegyzőkönyv, gyógyszerelés) A KER B1 szint tartalmi A KER B1 szint tartalmi Kommunikációs szándék és civilizációs ismeretek Kommunikatív kompetenciák /képes a következőkre beszámolni múltbeli szerencsés, szerencsétlen eseményekről, balesetekről dolgokat, személyeket bemutatni rákérdezni meg nem értett dolgokra érzelmeket kifejezni gondolatokat kifejezni elvontabb, kulturális témákban, például filmek, könyvek, zene stb. területén diétákat ismertetni a beteggel preferálást kifejezni, arra rákérdezni elolvasni, megérteni álláshirdetéseket jelentkezni álláshirdetésre telefonon, írásban jelentkezni szakmai gyakorlatra kinyilvánítani érdeklődési körét a munka területén beszélgetést lefolytatni hétköznapi termékek, valami gyógyszer és gyógyászati segédeszközök vásárlásánál kinyilvánítani a termékekkel kapcsolatos konkrét igényeit instrukciókat értelmezni a vásárolt termékeknél elmesélni a célországokra vonatkozó utazási terveit bemutatni egy német nyelvű országot szándékait kinyilvánítani, véleményét kifejteni részt venni a szakmai témákról folytatott egyszerűbb beszélgetéseken szakmai és egyéb témákkal kapcsolatban megfogalmazni egyszerű javaslatokat, tud érvelni 23

24 barátok/kollégák jellemzésére megérteni egyszerűbb használati útmutatásokat fórumok használatára az interneten egy köznapi termék/szolgáltatás bemutatására, egészségügyi termék/szolgáltatás bemutatására szolgáltatónál panaszt tenni rádióban elhangzó egyszerűbb reklámot megérteni az ápolási tevékenységek megvitatására, az ápolási munkához szükséges új eszközök bemutatására, értékelésére rövid prezentációt tartani a saját munkája és a szakmai tapasztalatai bemutatásával, értékelésével kapcsolatban gondolatait lineáris összekapcsolva véleményt nyilvánítani szakmai és általános témákban, egyszerű javaslatokat tenni, kritikát gyakorolni, vitatkozni bocsánatot kérni, rábeszélni, egy álláspontot képviselni veszélyre figyelmeztetni világosan megfogalmazni egy problémát tanácsot megfogadni példaképekről beszélni megérteni, értelmezni faladataihoz tartozó, világosan megfogalmazott instrukciókat megérteni egyszerűbb megfogalmazású szakszövegeket feljegyezni ismerős témával kapcsolatos megbeszélések főbb pontjait a munkája során előforduló helyzetekben egyszerű, begyakorolt fordulatokkal megkezdeni, fenntartani és befejezni a beszélgetést röviden összefoglalni, hogy milyen ápolási teendőket végzett el egy adott beteggel és mik a további teendők. telefonon világos beszéd követésére, időnként egyes szavak és fordulatok ismétlésével egyszerű, tényszerű információk megszerezésére, továbbítására részletes instrukciók kérésére, követésére kitölteni alapvető ápolási dokumentumokat /formanyomtatványokat 24

25 A KER B1 szint tartalmi Országismeret néhány népszerű német nyelvű tévécsatorna munkakultúra Magyarországon és a célnyelvi országokban híres emberek a célnyelvi területről lakásviszonyok/lakáskörülmények a célnyelvi országokban táplálkozási szokások a célnyelv országaiban fontosabb rövidítések az egészségügyi szaknyelvben politikai megnyilvánulások és ezzel kapcsolatos vélemények megértése más országok szokásainak megismerése németországi tradíciók, ünnepek, szokások bemutatása német történelem egyes fejezetei 25

26 Modulszerkezet azonosító: KER B1 / 1 3 B1.1. modul Minimum óraszám 53 Maximum óraszám 70 Tartalmi Nyelvtani szerkezetek kötőszó: als/obwohl/damit múlt idők: Päteritum, Plusquamperfekt vonatkozói névmás és vonatkozói mellékmondat birtokos eset szenvedő szerkezet jelen idejének ismétlése szenvedő szerkezet módbeli segédigékkel jelen időben főnévi igenév: zu, a brauchen ige használata nicht/nur brauchen+inf. főnévi igenév um+zu/statt zu val főnévi igenév ohne zu val, kifejezések az es szel, kettős kötőszavak: nicht nur...sondern auch/zwar...aber/entweder...oder irreális óhajtó mondatok feltételes móddal: irreale Wunschsätze mit Konj. II. vonzatos igék ismétlése Témakörök és szókincs szerencse és szerencsétlenség /baleset a hétköznapokban szórakozás, szabadidős tevékenységek (média, zene, olvasás) a munka és a magánélet egyensúlya egészség, egészséges életmód étrendek, diéták idegen nyelvek tanulása, beszédstílusok a munka világa, munkakör, feladatok, ápolói feladatok bemutatása ápolói szakmai gyakorlat álláskeresés lényeges információ megkeresése az ápolói dokumentációban kórházi osztályok megnevezése, feladataik rövid leírása vásárlás, szolgáltatások, egészségügyi termékek vásárlása 26

27 B1.1. modul Tartalmi Kommunikatív kompetenciák /képes a következőkre beszámolni múltbeli szerencsés, szerencsétlen eseményekről, balesetekről dolgokat, személyeket bemutatni rákérdezni meg nem értett dolgokra érzelmeket kifejezni gondolatokat kifejezni elvontabb, kulturális témákban, például filmek, könyvek, zene stb. területén diétákat ismertetni a beteggel preferálást kifejezni, arra rákérdezni elolvasni, megérteni álláshirdetéseket jelentkezni álláshirdetésre telefonon, írásban jelentkezni szakmai gyakorlatra kinyilvánítani érdeklődési körét a munka területén beszélgetést lefolytatni hétköznapi termékek, valamint gyógyszerés gyógyászati segédeszközök vásárlásánál kinyilvánítani a termékekkel kapcsolatos konkrét igényeit instrukciókat értelmezni a vásárolt termékeknél elmesélni a célországokra vonatkozó utazási terveit bemutatni egy német nyelvű országot szándékait kinyilvánítani, véleményét kifejteni Országismeret munkakultúra Magyarországon és a célnyelvi országokban néhány népszerűbb tévécsatorna híres emberek a célnyelvi területről 27

28 B1.2. modul Minimum óraszám 53 Maximum óraszám 70 Tartalmi Nyelvtani szerkezetek A két esettel járó elöljárószók (Wechselpräpositionen) ismétlése kötőszavak: falls/als/ob/während/nachdem/ bevor/ da vonatkozói mellékmondat elöljárószóval kettős kötőszavak: je...desto/ weder...noch/ sowohl...als auch vonatkozói mellékmondat a was/wo használatával Témakörök és szókincs az álomlakás kórházi kórterem berendezése, szoba/apartman berendezése idősotthonban fürdő helyiség berendezései tárgyai kórházakban, idősek otthonában barátok közt, kollégák közt technika a mindennapokban, technika az egészségügyben termékek és szolgáltatások, alapvető egészségügyi szolgáltatások testrészek és az alapvető belső szervek megnevezése segítségnyújtás a testápolásban az emésztőcsatorna hogylét, testi panaszok, betegségek lehetséges tünetei a fájdalom fajtái (tompa, lüktető szúró stb.), intenzitása rövid előadás tartása ápoló tanulóknak az ápolói munkáról, munkatapasztalatokról az ápolói munkához szükséges tárgyak, felszerelések, segédeszközök 28

29 Tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek/képes a következőkre részt venni a szakmai témákról folytatott egyszerűbb beszélgetésekben szakmai és egyéb témákkal kapcsolatban képes megfogalmazni rövid és egyszerű javaslatokat, tud érvelni barátok/kollégák jellemzésére megérteni egyszerűbb használati útmutatásokat fórumok használatára az interneten egy köznapi termék/szolgáltatás bemutatására, egészségügyi termék/szolgáltatás bemutatására szolgáltatónál panaszt tenni rádióban elhangzó egyszerűbb reklámot megérteni az ápolási tevékenységek megvitatására az ápolási munkához szükséges új eszközök bemutatására, értékelésére rövid prezentációt tartani a saját munkája és a szakmai tapasztalatai bemutatásával, értékelésével kapcsolatban gondolatait lineáris összekapcsolva véleményt nyilvánítani szakmai és általános témákban, egyszerű javaslatokat tenni, kritikát gyakorolni, vitatkozni Országismeret lakásviszonyok/lakáskörülmények a célnyelvi országokban táplálkozási szokások a célnyelv országaiban fontosabb rövidítések az egészségügyi szaknyelvben 29

30 B1.3. modul Minimum óraszám 54 Maximum óraszám 70 Tartalmi Nyelvtani szerkezetek jelen idejű melléknévi igenév jövő idő: Futur I. werden+inf elöljárószók birtokos esettel: innerhalb/außerhalb melléknévfokozás közép és felsőfokon a befejezett jelen mint melléknév múlt idejű szenvedő szerkezet: Passiv Präteritum und Perfekt n ragozás melléknév használata főnévként Témakörök és szókincs emberek közt, betegek közt, idősek közt életfunkciók mérése, annak dokumentálása tanácsadás és segítség gyógyszerek formái, szedési módja, időpontja, adagolása otthon a világban, kitekintés más országokra történelem és politika, egészségügy politika különleges diéták, mesterséges táplálás, PEG szonda a helytelen táplálkozás által okozott betegségek a testi higiénia fogalma és fontossága test és szájápolás emésztéssel kapcsolatos betegségek inkontinencia, pelenkázás, hólyagkatéterezés ápolási gondozási dokumentáció (legfontosabb önéletrajzi adatok rögzítése, anamnézis lap, elesési jegyzőkönyv, gyógyszerelés) 30

31 Tartalmi B1.3 Kommunikatív kompetenciák /képes a következőkre bocsánatot kérni, rábeszélni, egy álláspontot képviselni veszélyre figyelmeztetni világosan megfogalmazni egy problémát tanácsot megfogadni példaképekről beszélni megérteni, értelmezni faladataihoz tartozó, világosan megfogalmazott instrukciókat megérteni egyszerűbb megfogalmazású szakszövegeket feljegyezni ismerős témával kapcsolatos megbeszélések főbb pontjait a munkája során előforduló helyzetekben egyszerű, begyakorolt fordulatokkal megkezdeni, fenntartani és befejezni a beszélgetést röviden összefoglalni, hogy milyen ápolási teendőket végzett el egy adott beteggel és mik a további teendők. telefonon világos beszéd követésére, időnként egyes szavak és fordulatok ismétlésével egyszerű, tényszerű információk megszerezésére, továbbítására részletes instrukciók kérésére, követésére kitölteni alapvető ápolási dokumentumokat /formanyomtatványokat Országismeret politikai megnyilvánulások és ezzel kapcsolatos vélemények megértése más országok szokásainak megismerése németországi tradíciók, ünnepek, szokások bemutatása német történelem egyes fejezetei 31

32 B1. OP modul Ápolói szaknyelvi vizsgára felkészítő modul (opcionális) Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Tartalmi A célcsoportnak megfelelő B1 es ápolói szaknyelvi vizsgára történő felkészítés. Tartalma: az adott nyelvvizsga nek és feladattípusainak megismerése a nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok gyakorlása mintafeladatsor(ok) megoldása által a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és ismeretbeli hiányosságok pótlása, a nyelvhelyességi hibák korrigálása írásbeli és szóbeli próbavizsga teljesítése vizsgarutin megszerzése KER B2 szint minimális óraszám 300 (240 óra általános nyelv, 60 óra szaknyelv) + 30 óra opcionális modul A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák maximális óraszám 425 (305 óra általános nyelv, 120 óra szaknyelv) + 45 óra opcionális modul A résztvevőnek rendelkeznie kell az adott modult megelőző modul sikeres teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal, amelyet a képző intézmény állít ki. Új résztvevők számára bemeneti követelmény az adott modul előtti modult záró vizsga sikeres letétele, vagy az adott modulhoz használt, a képző intézmény által összeállított szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése, valamint az ahhoz kapcsolódó szóbeli szintfelmérő sikeres, minimum 60% os teljesítése. 32

33 A szint kimeneti Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja a számára ismert általános és szakmai témában. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről, szakterületéről szóló műsorokat a tévében. Komplex továbbképzésen megérti a fontosabb információkat. Képes megérteni az orvos vagy más felettes összetettebb utasításait. A bentlakó ápolt hosszabb elbeszéléséből ki tudja szűrni, hogy melyek voltak az illető életének fontosabb eseményei. A bentlakóval folytatott beszélgetésből, vagy telefonálás során megérti, hogy melyek az illető szükségleteivel kapcsolatos különböző, olykor összetettebb információk. Szövegértés Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori és szakmai problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Egy új gyógyszer betegtájékoztatójából ki tudja szűrni, hogy a gyógyszer milyen betegségek esetén alkalmazható, mi a hatásmechanizmusa és hogyan kell szedni. Megérti a hozzátartozói levelek információinak lényegét. Új eszközöknél megérti a dokumentációból az eszköz működését, illetve a használatának előnyeit és hátrányait. Írásos, belső tájékoztatásból teljes mértékben megérti az egyes bevezetésre kerülő intézkedések mellett, illetve ellene szóló érveket. Beszéd Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert általános és szakmai témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körébe tartozó általános és szakmai témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Képes önállóan a szakmájára és szakmai környezetére tipikusan jellemző témákban és szituációkban nyelvileg többnyire helyesen és megfelelően információt adni. Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos köznapi és szakmai témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. Tud levelet, e mailt írni általános és szakmai témákban. A szakszókincset és köznyelvi lexikát általában megfelelően használja. 33

34 A KER B2 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek melléknévragozás gyenge ragozású főnevek melléknévből képzett főnevek A két esettel járó elöljárószók (Wechselpräpositionen) kéttagú kötőszók főnévképzés elő és utótagok segítségével szenvedő szerkezetű mondatok (jelen, múlt, jövő) szenvedő szerkezet: Zustandspassiv a von és a durch szenvedő szerkezetben okhatározói mellékmondatok melléknévi igenév mint melléknév Partizip I. und II. als Adjektive igei vonzatok szabad bővítmények helye a mondatban (idő, ok, mód, hely, cél) időhatározói mellékmondatok vonatkozói mellékmondatok, általánosítás: wer, wen, wem célhatározói mellékmondatok különböző formái vonzatos igék jövő idő (Futur II.) vélekedés, sejtések kifejezése állandósult szókapcsolatok (auf der Hand liegen, stb.) főnevek képzése: ist, nis, heit, keit, or stb. melléknevek képzése toldalékokkal: ent, ant, el, iv, stb. szóképzés utótaggal: weise a feltételes mód (Konjunktiv II) használata, jelentései: óhajtó mondatok, irreális feltételek, kívánságok, udvarias kérés, összehasonlítás melléknevek elöljárószókkal főnevek elöljárószókkal (die Sehnsucht nach) függő beszéd általánosított vonatkozói mellékmondatok (wer, wen, wem) összehasonlító mondatok a sollen másodlagos jelentése az igék főnevesítése kötőszavak tartalmi funkciói (feltételes, ok okozati, ellentétes, következményes) állandósult igei és főnévi kapcsolatok (pl. eine Lösung finden) melléknevek képzése tagadó és fosztóképzőkkel: a miss, des, ill, un, los, frei stb. a szenvedő szerkezet alternatívái szenvedő szerkezet alany nélkül modális összefüggések az es névmás használata hasonlító mondatok (als, wie, je..desto) a módbeli segédigék elsődleges és másodlagos jelentése a tagadás kifejezési módjai (niemand, nie, nidrgends stb.) bővített melléknévi igenév 34

35 A KER B2 szint tartalmi Témakörök és szókincs személyek külső és belső tulajdonságainak leírása idősotthonban lakó betegek életútja táplálkozás, a helyes táplálkozás jelentősége ápolási anamnézis városok, kis települések felfedezése, idősotthonok nagyvárosokban, kisebb településeken új lakó felvétele idősek otthonába ápolási terv új betegnél gyógyászati segédeszközök orvosi vizitek, ápolói vizitek műszakátadás műszakátadás a sürgősségi osztályon ápolási információk írásos rögzítése a beteg átszállítása előtt egy másik egészségügyi intézménybe orvosi utasítások használati utasítások gyógyszerekhez, ápolási eszközökhöz a munkahelyen emberi kapcsolatok (családi, munkahelyi stb.) az ápoló együttműködése a többi kórházi dolgozóval inzulinadagoló toll elesés (okai, gyakorisága időseknél) elesési rizikó egyéni felmérése sebellátás, felfekvéses sebek ellátása a sebdokumentáció részei a felfekvésnek leginkább kitett testrészek profilaxis betegségek megelőzése (trombózis, tüdőgyulladás, kiszáradás stb.) A trombózis rizikófaktorai Részleges ápolási terv megírása tanulás világa, egyetemi tanulmányok, továbbképzés hogyan tovább a tanulmányok után egészségmegőrzés, egészségtudatosság, testtudatosság életfunkciók megfigyelése, mérése és dokumentálása demencia (tünetek, GDS Skála Reisberg Skala) a demens betegek részleges ápolói tervének elkészítése rádióműsor a demenciáról Glasgow Kóma Skála (Glasgow Komaskala) sürgősségi eset: mérgezés orvos hívása sürgős esetekhez zárójelentés 35

36 A KER B2 szint tartalmi Témakörök és szókincs ápolási intézmények Németországban a gyógyszerelés általános szabályai gyógyszerek csoportosítása hatásuk szerint gyógyszerek és alternatív kezelési módok a gyógyszerek felcserélési veszélyének minimaliziálása és az ezzel kapcsolatos computeres hibajelző rendszer média, a média szerepe az egészséges életmód kialakításában infúzió infúzióterápia tevékenysége, tárgyi feltételei vérátömlesztés vérvétel korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos alapfogalmak korlátozó intézkedések az idősgondozásban pszichiátriai betegek ápolása szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások hospice, palliatív kezelés terminálisállapotban lévő és haldokló betegek ellátása a halott körüli teendők rádióműsor a hospice ról dialektusok eutanázia A KER B2 szint tartalmi Kommunikációs szándékok és civilizációs ismeretek 36

37 Képes a következőkre: bemutatkozni, másokat bemutatni (szóban, írásban) információt adni és kérni általános és szakmai témákban beszélgetést folytatni a beteg/bentlakó életútjáról ismeri a német nyelvterületek ételeit egyetértést, egyet nem értést, tiltakozást kifejezni ápolási anamnézis beszélgetést lefolytatni a beteggel információt átadni/ismertetni német nyelvterületek nevezetes városairól/látnivalóiról a szabadidő eltöltésének megvitatására munkatevékenységek jellemzésére célok és következtetések kifejezésére általános és szakmai témákban a betegeket irányítani és udvariasan felszólítani kicserélni másokkal a tapasztalatait e maileket írni általános és szakmai témákban lebonyolítani munkahelyi telefonbeszélgetést utasításokat, kéréseket kifejezni konszenzusra jutni esetlegesen felmerülő problémák esetén meggyőzni, rábeszélni elesési jegyzőkönyvet felvenni kapcsolatokról/életformákról megnyilvánulni használni testrészekkel kapcsolatos szólásokat, szófordulatokat prezentációkat/előadásokat tartani szakmai és általános témákban szándékokat kifejezni megérteni egyetemi tanulmányokról szóló tájékoztatókat életrajzot, szakmai önéletrajzot írni állásinterjún részt venni, állást megpályázni információkat kérni, átadni általános és szakmai témákban hatékonyan kommunikálni demens betegekkel segítséget kérni leveleket írni általános és szakmai témákban beteg tájékoztatni a gyógyszerek szedési gyakoriságáról, szedési időpontjáról, módjáról és a lehetséges mellékhatásokról általános és szakmai újságcikkeket olvasni/megérteni szakszerűen tájékoztatni általános és szakmai témákban kívánságot kifejezni, tanácsot adni véleményt nyilvánítani, érvelni általános és szakmai témákban szolgáltatásokat véleményezni árut, gyógyszert rendelni, reklamálni, sürgetni (szóban és írásban) munkahelyi és szakmai beszámolót írni rádióriportokat megérteni/összefoglalni megérteni dialektusokat szakmai témákat megvitatni tájékozódni szakmai aktualitásokról 37

38 A KER B2 szint tartalmi Országismeret német nyelvterületek ételeinek ismerete népszerű úti célok a német nyelvű országokban idősotthonok, ápolási intézmények Németországban németországi idősotthonban használt felvételi formanyomtatványok új betegeknél munka és tanulás a célnyelvi országokban bevándorlás a német nyelvű országokba újságcikkek, aktuális szakcikkek olvasása német nyelvterületek híres egyetemei demens betegek idősotthoni ellátása Németországban tartósan mozgáskorlátozott, betegbiztosítással rendelkező betegek anyagi támogatása Németországban a hospice és a palliatív ellátás fogalma Németországban, Ausztriában eutanáziavita Németországban dialektusok megértése 38

39 Modulszerkezet azonosító: KER B2 / KER B2 OP B2.1. modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 85 Tartalmi Nyelvtani szerkezetek melléknévragozás gyenge ragozású főnevek melléknévből képzett főnevek A két esettel járó elöljárószók (Wechselpräpositionen) kéttagú kötőszók főnévképzés elő és utótagok segítségével szenvedő szerkezetű mondatok (jelen, múlt, jövő) szenvedő szerkezet: Zustandspassiv a von és a durch szenvedő szerkezetben Témakörök és szókincs személyek külső és belső tulajdonságainak leírása idősotthonban lakó betegek életútja táplálkozás, a helyes táplálkozás jelentősége ápolási anamnézis városok, kis települések felfedezése, idősotthonok nagyvárosokban, kisebb településeken új lakó felvétele idősek otthonába ápolási terv új betegnél gyógyászati segédeszközök orvosi vizitek, ápolói vizitek műszakátadás műszakátadás a sürgősségi osztályon ápolási információk írásos rögzítése a beteg átszállítása előtt egy másik egészségügyi intézménybe 39

40 Tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek/képes a következőkre bemutatkozni, másokat bemutatni (szóban, írásban) információt adni és kérni általános és szakmai témákban beszélgetést folytatni a beteg/bentlakó életútjáról ismeri a német nyelvterületek ételeit egyetértést, egyet nem értést, tiltakozást kifejezni ápolási anamnézis beszélgetést lefolytatni a beteggel információt átadni/ismertetni német nyelvterületek nevezetes városairól/látnivalóiról a szabadidő eltöltésének megvitatására munkatevékenységek jellemzésére Országismeret német nyelvterületek ételeinek ismerete népszerű úti célok a német nyelvű országokban idősotthonok, ápolási intézmények Németországban németországi idősotthonban használt felvételi formanyomtatványok új betegeknél 40

41 B2.2. modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 85 Tartalmi Nyelvtani szerkezetek okhatározói mellékmondatok melléknévi igenév mint melléknév Partizip I. und II. als Adjektive igei vonzatok szabad bővítmények helye a mondatban (idő, ok, mód, hely, cél) időhatározói mellékmondatok vonatkozói mellékmondatok, általánosítás: wer, wen, wem célhatározói mellékmondatok különböző formái vonzatos igék Témakörök és szókincs orvosi utasítások használati utasítások gyógyszerekhez, ápolási eszközökhöz a munkahelyen emberi kapcsolatok (családi, munkahelyi stb.) az ápoló együttműködése a többi kórházi dolgozóval inzulinadagoló toll elesés (okai, gyakorisága időseknél) elesési rizikó egyéni felmérése sebellátás, felfekvéses sebek ellátása a sebdokumentáció részei Kommunikációs és civilizációs ismeretek célok és következtetések kifejezésére általános és szakmai témákban a betegeket irányítani és udvariasan felszólítani kicserélni másokkal a tapasztalatait e maileket írni általános és szakmai témákban lebonyolítani munkahelyi telefonbeszélgetést utasításokat, kéréseket kifejezni konszenzusra jutni esetlegesen felmerülő problémák esetén meggyőzni, rábeszélni elesési jegyzőkönyvet felvenni Országismeret munka és tanulás a célnyelvi országokban bevándorlás a német nyelvű országokba 41

42 B2.3. modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 85 Tartalmi Nyelvtani ismeretek jövő idő (Futur II.) vélekedés, sejtések kifejezése állandósult szókapcsolatok (auf der Hand liegen, stb.) főnevek képzése: ist, nis, heit, keit, or stb. melléknevek képzése toldalékokkal: ent, ant, el, iv, stb. szóképzés utótaggal: weise a feltételes mód (Konjunktiv II) használata, jelentései: óhajtó mondatok, irreális feltételek, kívánságok, udvarias kérés, összehasonlítás melléknevek elöljárószókkal főnevek elöljárószókkal (die Sehnsucht nach) Témakörök és szókincs a felfekvésnek leginkább kitett testrészek profilaxis betegségek megelőzése (trombózis, tüdőgyulladás, kiszáradás stb.) A trombózis rizikófaktorai Részleges ápolási terv megírása tanulás világa, egyetemi tanulmányok, továbbképzés hogyan tovább a tanulmányok után egészségmegőrzés, egészségtudatosság, testtudatosság életfunkciók megfigyelése, mérése és dokumentálása demencia (tünetek, GDS Skála Reisberg Skala) a demens betegek részleges ápolói tervének elkészítése rádióműsor a demenciáról Glasgow Kóma Skála (Glasgow Komaskala) Kommunikációs és civilizációs ismeretek/képes a következőkre kapcsolatokról/életformákról megnyilvánulni használni testrészekkel kapcsolatos szólásokat, szófordulatokat prezentációkat/előadásokat tartani szakmai és általános témákban szándékokat kifejezni megérteni egyetemi tanulmányokról szóló tájékoztatókat életrajzot, szakmai önéletrajzot írni állásinterjún részt venni, állást megpályázni információkat kérni, átadni általános és szakmai témákban hatékonyan kommunikálni demens betegekkel Országismeret újságcikkek, aktuális szakcikkek olvasása német nyelvterületek híres egyetemei 42

43 B2.4. modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 85 Tartalmi Nyelvtani szerkezetek függő beszéd általánosított vonatkozói mellékmondatok (wer, wen, wem) összehasonlító mondatok a sollen másodlagos jelentése az igék főnevesítése kötőszavak tartalmi funkciói (feltételes, ok okozati, ellentétes, következményes) állandósult igei és főnévi kapcsolatok (pl. eine Lösung finden) melléknevek képzése tagadó és fosztóképzőkkel: a miss, des, ill, un, los, frei stb. Témakörök és szókincs sürgősségi eset: mérgezés orvos hívása sürgős esetekhez zárójelentés ápolási intézmények Németországban a gyógyszerelés általános szabályai gyógyszerek csoportosítása hatásuk szerint gyógyszerek és alternatív kezelési módok a gyógyszerek felcserélési veszélyének minimaliziálása és az ezzel kapcsolatos computeres hibajelző rendszer média, a média szerepe az egészséges életmód kialakításában infúzió infúzióterápia tevékenysége, tárgyi feltételei vérátömlesztés vérvétel Kommunikációs és civilizációs ismeretek/képes a következőkre segítséget kérni leveleket írni általános és szakmai témákban beteg tájékoztatni a gyógyszerek szedési gyakoriságáról, szedési időpontjáról, módjáról és a lehetséges mellékhatásokról általános és szakmai újságcikkeket olvasni/megérteni szakszerűen tájékoztatni általános és szakmai témákban kívánságot kifejezni, tanácsot adni véleményt nyilvánítani, érvelni általános és szakmai témákban Országismeret demens betegek idősotthoni ellátása Németországban tartósan mozgáskorlátozott, betegbiztosítással rendelkező betegek anyagi támogatása Németországban 43

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: 5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 8.

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Német C2 1 1 015 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése Pécsi Tudományegyetem A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv 9. évfolyam 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola 5. Életmód 6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 7. Utazás, turizmus

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ Europass Önéletrajz Ide illessze be a fényképet, ha szükséges (nem kötelezı). - a fénykép nem nélkülözhetetlen eleme az önéletrajznak, kivéve,

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga Tájékoztató, Vizsgaleírás

Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga Tájékoztató, Vizsgaleírás Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga Tájékoztató, Vizsgaleírás Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet alapfokú, gazdasági nyelvi vizsga megszervezését vállalja az SZTE hallgatói, illetve más felsőoktatási intézményben

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT

KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT A BELSŐ MŰKÖDÉSI REND 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE VIZSGASZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2014. DECEMBER 10-TŐL VISSZAVONÁSIG I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A KJF Nyelvvizsgaközpont működését a belső

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC

Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC Készítette a HBM Kft. a Solétanche Bachy munkavédelmi szakanyagainak a felhasználásával, a Safety Home Services Kft. és a Pohlok Kft. bevonásával, a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szociális gondozó és ápoló

Szociális gondozó és ápoló Szociális gondozó és ápoló szakmai programja (új) 34 762 01 számú szakképesítés Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. ZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

II. A szakképesítés alapadatai

II. A szakképesítés alapadatai SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET. ágazathoz tartozó 54 841 01 HAJÓZÁSI TECHNIKUS (SZÁLLODAHAJÓS, SZÁLLODAI SZEMÉLYZET) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) 54 841 01. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET ágazathoz az alábbi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE BELÜ G Y MlNIS Z T É R IUM10-27/7/1979 SZÍGORÚA N TITKOS!Ksz: 969-41/79 Minősítés megszűnt az 1995. év: t v 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

III. Az iskola szakmai programja

III. Az iskola szakmai programja Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program III. Az iskola szakmai programja 1 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program Tartalom

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

Képzési ajánlattételi felhívás

Képzési ajánlattételi felhívás MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. i ajánlattételi felhívás a többször módosított 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 3.. (1) bek. szerinti felnıttt folytató intézmények i jegyzékére történı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ITK ORIGO JUNIOR EGYNYELVŰ VIZSGA Junior Nyelvvizsgánkkal a fiatal, kb. 10 14 év közötti diákok felé szeretnénk fordulni, akik

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Működtetett kommunikációs fórumok

Működtetett kommunikációs fórumok II. fázis III. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Működtetett kommunikációs fórumok Javaslat című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók

HÁZIREND. Általános tudnivalók HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Nyárfácska Napköziotthonos óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY Az élő idegen nyelv otatásána alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciaerettel (KER), a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben