Német C nyelvi programkövetelmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény"

Átírás

1 Német C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés formája Minimális óraszám Maximális óraszám Tanúsítvány kiadásának feltétele Német A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere szerinti A1 szinttől C2 szintig Általános nyelvi képzés Kontaktórás képzés Csoportos képzés Jogszabály szerinti teljesítése 16/2014. (IV.4.) NMG rendelet 9. alapján: - A tanúsítvány kiadásának feltételei: a képzési programban meghatározott képzést záró vizsga sikeres teljesítése (a feladatsor minimum 60%-os teljesítése), valamint a képzés össz-óraszámának 80%- án (valamennyi modul vonatkozásában) történő kötelező részvétel. Igazolás kiadásának feltétele Jogszabály szerinti teljesítése 16/2014. (IV.4.) NMG rendelet 9. alapján: - Az igazolás kiadásának feltételei: amennyiben a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a képzés óraszámának 20 százalékát, és nem teljesítette a képzési programban meghatározott képzést záró vizsga t. 1

2 A programkövetelmény modulszerkezete KER A1 KER A2 KER B1 KER B2 KER C1 KER C2 KER A1/1 3 KER A2/1 3 KER B1/1 4 KER B2/1 6 KER C1/1 6 KER C2/1 5 2

3 Képzési leírása KER szintek szerint KER A1 szint minimális óraszám 105 maximális óraszám 130 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti Kezdő szintű tananyagegységbe történő csatlakozáskor írni és olvasni tudás, alapvető szóbeli kommunikációs készségek. Amennyiben a képzésben részt vevő az A1.1. modultól eltérő modulba szeretne bekapcsolódni, teljesítenie kell a képző intézmény által a kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. Szövegértés Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. Beszéd Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. A képzésben résztvevők a megfelelő modul kimeneti hez kapcsolódó záróvizsgát (írásbeli szóbeli) tesznek, melynek értékelése százalékosan történik. A záróvizsga követelménye a feladatsor minimum 60% os teljesítése, minősítése : megfelelt/ nem megfelelt lehet. A KER A1 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek Létige, személyes névmások alanyesete A főnév Szabályos igék ragozása, tőhangváltós igék Az eldöntendő és kiegészítendő kérdés, kérdőszavak Tagadás: nicht és kein Tárgyesettel álló igék Haben + tárgyeset, möchte + tárgyeset, brauchen + tárgyeset, Birtokos névmások: mein, dein, sein.. Elváló igekötős igék 3

4 Időhatározók (óraidő) Az egyenes és fordított szórend Es gibt A módbeli segédigék Felszólító mód A birtokos szerkezet különböző kifejezései Tárgy és részes esettel álló elöljárószók Múlt idő: Perfekt képzése, használata Földrajzi nevek Hasonlítás kifejezése, melléknévfokozás Sorszámnevek viel viele, wenig wenige határozatlan számnevek használata, megszámlálható és nem megszámlálható főnevek Névmási határozószók Lassen használata A melléknév a névszói állítmányban Jövő idő kifejezése A leggyakoribb személytelen igék A KER A1 szint tartalmi Témakörök és szókincs ABC, betűzés, írásjelek használata Bemutatkozás, foglalkozás megnevezése Mindennapi tárgyak, étel és italnevek, árak, számok, lakcím és telefonszámok. Kínálás, rendelés, vásárlás. Család, harmadik személy bemutatása. Tárgyak, események leírása, jellemzése. Napirend. Vásárlás, üzletek, öltözködés. Szabadidő. Szakmai élet, a munka világa Lakás : bútorok elhelyezése, lakáshirdetések, a közvetlen környezet bemutása Készségek és képességek, évszámok, egyszerű levelek, ünnepnapok. Dátumok. Személyek, tárgyak összehasonlítása helyek és irányok megjelölése. Különböző szolgáltatások igénybevételéhez szükséges udvariassági formulák Közlekedés, útbaigazítás, helyek és irányok megjelölése. Napirend. Időjárás. Orvosnál (testrészek, alapbetegségek) Egészséges életmód, sport Állandósult szókapcsolatok begyakorlása Ellentétpárok 4

5 A KER A1 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek A németnyelvű országok (D A CH országok) Üdvözlési szokások. Hangsúlyozás. Intonáció, kiejtés. Néhány állandósult szókapcsolat, ellentétpárok. Tetszésnyilvánítás, csodálkozás, kívánság kifejezése Étkezési szokások a németnyelvű országokban Pénznemek Családi és nemzeti ünnepek, felköszöntések, meghívás Egyszerű, informális levelek megírása Lakáskörülmények a németnyelvű országokban Híres emberek életrajza Tervek és szándékok kifejezése, javaslatok, tanácsok. Véleménynyilvánítás. Segítségkérés Állandósult szókapcsolatok begyakorlása a megfelelő élethelyzetekhez Berlin Modulszerkezet azonosító: KER A1 / 1 3 A1. 1. modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 60 Nyelvtani ismeretek : Létige, személyes névmások alanyesete A főnév neme, egyes és többes száma, a határozott és határozatlan névelő alany és tárgyesete Szabályos igék ragozása, tőhangváltós igék Gyenge főnév Az eldöntendő és kiegészítendő kérdés, kérdőszavak Tagadás: nicht és kein Tárgyesettel álló igék Haben + tárgyeset, möchte + tárgyeset, brauchen + tárgyeset, Birtokos névmások: mein, dein, sein.. Von a birtokviszony kifejezésére Können, wollen, mögen módbeli segédigék Elváló igekötős igék Időhatározók (óraidő) Témakörök és szókincs : ABC, betűzés, írásjelek használata Bemutatkozás, foglalkozás megnevezése Mindennapi tárgyak, étel és italnevek, árak, számok, lakcím és telefonszámok. Intonáció, kiejtés. Kínálás, rendelés, vásárlás, mennyiségek 5

6 Család, harmadik személy bemutatása. Tárgyak, események leírása, jellemzése. Napirend. Néhány állandósult szókapcsolat, ellentétpárok. A németnyelvű országok Üdvözlési szokások Megszólítás, köszönés, bemutatkozás, visszakérdezés. Tetszésnyilvánítás, csodálkozás, kívánság kifejezése Étkezési szokások a németnyelvű országokban Pénznemek A1.2. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 40 Az egyenes és fordított szórend Es gibt Felszólító mód A birtokos szerkezet különböző kifejezései Können, wollen, müssen módbeli segédigék Tárgy és részes esettel álló elöljárószók Múlt idő: Perfekt képzése, használata Földrajzi nevek Hasonlítás kifejezése, melléknévfokozás Sorszámnevek Vásárlás, üzletek, öltözködés. Szabadidő. Szakmai élet, munka világa Lakás : bútorok elhelyezése, lakáshirdetések Készségek és képességek, évszámok, egyszerű levelek, ünnepnapok. Dátumok. Személyek, tárgyak összehasonlítása helyek és irányok megjelölése. Különböző szolgáltatások igénybevételéhez szükséges udvariassági formulák Családi és nemzeti ünnepek, felköszöntések, meghívás Egyszerű, informális levelek megírása (képeslap, meghívó) Lakáskörülmények a németnyelvű országokban Híres emberek életrajza 6

7 A1. 3. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 Összetett főnevek Sollen, dürfen módbeli segédigék viel viele, wenig wenige határozatlan számnevek használata, megszámlálható és nem megszámlálható főnevek Névmási határozószók Lassen használata A melléknév a névszói állítmányban Jövő idő kifejezése A leggyakoribb személytelen igék Közlekedés, útbaigazítás, helyek és irányok megjelölése, ellentétpárok. Napirend. Időjárás. A közvetlen környezet részletes bemutása. Orvosnál (testrészek, alapbetegségek) egyszerű gyógymódok, tanácsok Egészséges életmód egészséges étkezés Sport, sportolási lehetőségek, sporteszközök kategorizáló szókincsfejlesztés Tervek és szándékok kifejezése, javaslatok, tanácsok. Véleménynyilvánítás. Segítségkérés Állandósult szókapcsolatok begyakorlása a megfelelő élethelyzetekhez Hangsúlyozás. Berlin 7

8 KER A2 szint minimális óraszám 105 maximális óraszám 130 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti KER A1 szintű nyelvismeret A képzési program KER A2 szintű tanegységeibe (moduljaiba) történő bekapcsolódás kizárólag az előzetes szóbeli és írásbeli tudásszintfelmérést, valamint az egyéni képzési szükségletek és adottságok felmérését követően lehetséges. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. A képzésben résztvevők a megfelelő modul kimeneti hez kapcsolódó záróvizsgát (írásbeli szóbeli) tesznek, melynek értékelése százalékosan történik. A záróvizsga követelménye a feladatsor minimum 60% os teljesítése, minősítése : megfelelt/ nem megfelelt lehet. A KER A2 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek Kérdésformák KATI szórend, mellérendelő kötőszavak : dass, weil, wenn Birtokos eset kifejezése, néhány birtokos esettel álló elöljárószó Melléknévragozás (gyenge, erős és vegyes), háromalakú determinánsok: dieser, mancher, jeder/alle Tagadás Múltidő: Perfekt, segédigék Präterituma Igék tárgy és részes vonzattal: legen/liegen Igekötős igék és használatuk Visszaható igék Alárendelő kötőszavak bővítése, W Fragewörter Néhány birtokos esettel álló elöljárószó Vonzatos igék, a kötőszók és vonzatos igék bővítése Feltételes mód: Konjunktiv II. würde Form Szenvedő szerkezet: das Passiv 8

9 Zu + Infinitiv szerkezetek Infinitiv zu nélkül (műveltetés kifejezése, módbeli segédigék áttekintése, észlelés, érzékelés kifejezése) Múlt idők használatának bővítése: Plusquamperfekt Időegyeztetés (elő és utóidejűség: nachdem, bevor) Célhatározói mellékmondatok: um zu+ Infnitiv/ damit Vonatkozó névmások, Relativsatz A KER A2 szint tartalmi Témakörök és szókincs Ruházat, öltözködés, kinézet, személyleírás (külső és belső tulajdonságok) Család, rokoni kapcsolatok Házimunka, munkamegosztás otthon Álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú Telefonálás Lakás, környék, falu és város életmódok összehasonlítása Lakberendezés, lakásbérlés Városok, nevezetességek Falvak, helyi szokások Természeti leírások, tájegységek Érdeklődési körök, kulturális élet, különböző sportágak Állatok Étkezések, étkezési szokások Termelési folyamatok, termékek Szolgáltatások honlapok böngészése Média Szabadidő : hobbik, TV, színház, mozi, éttermek, bárok Utazási szokások: autó, vonat, repülő kirándulás, nyaralás Étterem, étkezési lehetőségek internetoldalak böngészése Rendezvények, családi és hivatalos ünnepek, szórakozási lehetőségek Képesítések, iskolarendszer A KER A2 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek Leíró formák, bemutatás, ruhák és színek, tulajdonságok Nyomtatványok kitöltése, formális és informális levélformák. Telefonbeszélgetés, jelentkezés hirdetésekre, Interjú Viselkedési formák hivatalos ügyek intézésekor. Segítségnyújtás. Német társadalmi és viselkedési szokások Bodeni tó, Fekete erdő, Étkezések, étkezési szokások kívánságok, óhajok megfogalmazása, Étlap internetoldalak böngészése Termékek leírása, használati utasítás, receptek. Célok kifejezése, folyamatok leírása. 9

10 Bécs, Hamburg A vidéki Ausztria Német termékek, ipar Megrendelések, foglalások, udvarias kérés kifejezése Formális szövegek Svájc, Ausztria és Németország mint turisztikai célpont Hegyek, síutak Modulszerkezet azonosító: KER A2 / 1 3. A2. 1. modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 60 Kérdésformák A névelő használata Birtokos eset kifejezése, néhány birtokos esettel álló elöljárószó Melléknévragozás (gyenge, erős és vegyes), háromalakú determinánsok: dieser, mancher, jeder/alle Múltidő: Perfekt, segédigék Präterituma Igék tárgy és részes vonzattal: legen/liegen Igekötős igék és használatuk Visszaható igék Ruházat, öltözködés, kinézet, személyleírás (külső és belső tulajdonságok) Család, rokoni kapcsolatok. Házimunka, munkamegosztás otthon. Álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú Telefonálás Leíró formák, bemutatás, ruhák és színek, tulajdonságok Nyomtatványok kitöltése, formális és informális levélformák. Telefonbeszélgetés, jelentkezés hirdetésekre. Viselkedési formák hivatalos ügyek intézésekor. Segítségnyújtás. Német társadalmi és viselkedési szokások Bodeni tó A2. 2. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 40 Alárendelő kötőszavak bővítése, W Fragewörter Néhány birtokos esettel álló elöljárószó Vonzatos igék, a kötőszók és vonzatos igék bővítése Feltételes mód: Konjunktiv II. würde Form Szenvedő szerkezet: das Passiv 10

11 Zu + Infinitiv szerkezetek Infinitiv zu nélkül (műveltetés kifejezése, módbeli segédigék áttekintése, észlelés, érzékelés kifejezése) Városok, nevezetességek Falvak, helyi szokások Természeti leírások. Érdeklődési körök, kulturális élet, különböző sportágak Állatok Étkezések, étkezési szokások Gasztronómia receptek, tartományok különböző ételei, főzés Termelés,termékek Szolgáltatások. Média Idiómák Kategorizáló szókincsfejlesztés Étkezések, étkezési szokások kívánságok, óhajok megfogalmazása. Termékek leírása, használati utasítás, receptek. Célok kifejezése, folyamatok leírása. Bécs A vidéki Ausztria Svájc az ország tájai, híresebb termékei Német termékek, ipar A2. 3. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 Múlt idők használatának bővítése: Plusquamperfekt Időegyeztetés (elő és utóidejűség: nachdem, bevor) Szenvedő szerkezet múlt időben: Vorgänge beschreiben: werden/wurden Célhatározói mellékmondatok: um zu+ Infnitiv/ damit Feltételes mód használatának bővítése módbeli segédigékkel Vonatkozó névmások, Relativsatz Tagadás Szabadidő : hobbik, TV, színház, mozi, éttermek, bárok Utazási szokások: autó, vonat, repülő kirándulás, nyaralás Lakás, környék, falu és város életmódok összehasonlítása Lakberendezés, lakásbérlés. apróhirdetések böngészése, szituációk Étterem, étkezési lehetőségek internetoldalak böngészése Rendezvények, családi és hivatalos ünnepek, szórakozási lehetőségek Képesítések, iskolarendszerek összehasonlítása Beszédeszközök, panelek begyakorlása Interjú, közvéleménykutatás Étlap internetoldalak böngészése Gasztronómiai blogok, német és osztrák konyha 11

12 Megrendelések, foglalások Udvarias kérés kifejezése Formális szövegek Svájc, Ausztria és Németország mint turisztikai célpont Hegyek, síutak KER B1 szint minimális óraszám 145 maximális óraszám 180 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti KER A2 szintű nyelvismeret A képzési program KER B1 szintű tanegységeibe (moduljaiba) történő bekapcsolódás kizárólag az előzetes szóbeli és írásbeli tudásszintfelmérést, valamint az egyéni képzési szükségletek és adottságok felmérését követően lehetséges. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. Szövegértés Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. Beszéd Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni. A képzésben résztvevők a megfelelő modul kimeneti hez kapcsolódó záróvizsgát (írásbeli szóbeli) tesznek, melynek értékelése százalékosan történik. A záróvizsga követelménye a feladatsor minimum 60% os teljesítése, minősítése : megfelelt/ nem megfelelt lehet. 12

13 A KER B1 szint tartalmi A KER B1 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek Szenvedő szerkezet Melléknévi igenevek Lässt sich és a sein zu + Infinitiv szerkezet Konjunktiv II. használata, igeidők, módbeli segédigékkel Felszólító mód Der Imperativ Szóképzés, szóösszetételek (Melléknevek un, los képzőkkel; kicsinyítőképzők,főnevek: keit, heit képzőkkel) Kettős kötőszavak: entweder oder/je desto. Sein.zu + főnévi igenév Tárgyi mellékmondatok: dass, ob, W Fragewörter, Időhatározói mellékmondatok Állapotot kifejező szenvedő szerkezet: das sein Passiv Lässt sich Melléknévragozás áttekintése Melléknévből képzett főnevek Melléknévfokozás, Vonzatos igék A zu +főnévi igeneves szerkezetek különböző fajtái, egymást helyettesítő szerkezetek és használatuk Haben zu +főnévi igenév/sein zu + főnévi igenév ; Alanyi mellékmondat Tárgyi mellékmondat Témakörök és szókincs Termelési folyamatok Mindennapi tevékenységek, életszakaszok, korszakok, régiók bemutatása. Sajtó, média, TV újság, TV műsorok, reklám Hirdetések Utazás vonattal, hajóval, repülővel, szállásfoglalás álomnyaralás Városok és nevezetességek, térképek Munkahely és iskola, iskolarendszer Életkor és jellemek Szerződések, hivatalos megállapodások Államforma, politika és társadalom, fontos események, fesztiválok. Németnyelvű országok Kulturális különbségek. Társadalmi elvárások Dialektusok, szókincsbeli különbségek. Orvosnál, kórházban, sürgősségi helyzetek Vásárlás szituációk Földrajzi helyek és jellemzők Vallás: rituális jellemzők Éghajlat, időjárás, időjárásjelentés Életmódváltás, egészséges életmód 13

14 A KER B1 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek A sajtó nyelve: hír, tudósítás, interjú Hirdetésfelvétel Véleménynyilvánítás, egyetértés, bizonytalanság, ellenvetés, meggyőzés. Önálló viták csoporton belül illetve csoportok között. Der Spiegel német nyelvű újságok Híres családok, dinasztiák München Deutsches Museum, BMW gyár és a múzeum Közös döntéshozatal, összehasonlítás Űrlapok kitöltése, kérvények beadása Iskolarendszer Németországban Bréma, Köln, Drezda nagyvárosok Szállástípusok, jellegzetességeik Németországban, Ausztriában és Svájcban D A CH országok Országismeret szövegeken keresztül (Lese und Hörtexte) Kulturális különbségek. Társadalmi elvárások : ünnepek, szokások, viselkedési normák, családi baráti viszonyok, protokolláris ismeretek Utasítások és szabályok, orvosi kifejezések Panaszt tenni, reklamálni szituációk Németország tartományai, éghajlati, gazdasági és vallási különbözőségek Társalgási témák tabu témák Szövegértés újságcikkeken keresztül Modulszerkezet azonosító: KER B1 / 1 4. B1. 1. modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 60 14

15 Szenvedő szerkezet Melléknévi igenevek Lässt sich és a sein.. zu +főnévi igenév szerkezet Feltételes mód (Konjunktiv II). használata, igeidők, módbeli segédigékkel Termelési folyamatok Mindennapi tevékenységek, életszakaszok, korszakok, régiók bemutatása. Sajtó, média, TV újság, TV műsorok szokásaink, reklám Időjárásjelentés Hirdetések a hirdetési nyelvezet jellegzetességei, szóhasználata A sajtó nyelve: hír, tudósítás, interjú Hirdetésfelvétel Véleménynyilvánítás, egyetértés, bizonytalanság, ellenvetés, meggyőzés. Önálló viták csoporton belül, ill. csoportok között. Der Spiegel német nyelvű újságok Híres családok, dinasztiák München Deutsches Museum BMW Fabrik und Museum B1. 2. modul Minimum óraszám 40 Maximum óraszám 50 B1. 3. modulok Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 40 Felszólító mód Der Imperativ Szóképzés, szóösszetételek (Adjektive mit un, voll, los; Verkleinerungsformen, Nomen mit: keit, heit ) Kettős kötőszavak: entweder oder/je desto. Sein.zu + főnévi igenév Tárgyi mellékmondatok: dass, ob, W Fragewörter Időhatározói mellékmondatok Utazás vonattal, hajóval, repülővel Szállásfoglalás : telefonon, interneten keresztül Városok és nevezetességek, térképek kategorizáló szókincsfejlesztés. Munkahely és iskola, iskolarendszer, képesítések kategorizáló szókincsfejlesztés Életkor és jellemző élethelyzetek köznyelvi kifejezések Szerződések, hivatalos megállapodások Közös döntéshozatal, összehasonlítás Űrlapok kitöltése, kérvények beadása Iskolarendszer Németországban Bréma, Köln, Drezda nagyvárosok Szállástípusok, jellegzetességei Németországban, Ausztriában és Svájcban 15

16 B1. 4. modul Állapotot kifejező szenvedő szerkezet: das sein Passiv Lässt sich Melléknévragozás áttekintése Melléknévből képzett főnevek Melléknévfokozás, vonzatos igék Államforma, politika és társadalom, fontos események, fesztiválok. Németnyelvű országok Kulturális különbségek. Társadalmi elvárások Dialektusok, szókincsbeli különbségek. Orvosnál, kórházban Vásárlás : érdeklődés, megrendelés, reklamálás szituációk Állandósult szókapcsolatok begyakorlása D A CH országok Országismeret szövegeken keresztül (Lese und Hörtexte) Kulturális különbségek. Társadalmi elvárások : ünnepek, szokások, viselkedési normák, családi baráti viszonyok, protokolláris ismeretek Utasítások és szabályok, orvosi kifejezések Panaszt tenni, reklamálni szituációk Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 A zu + Infinitiv szerkezetek különböző fajtái, egymást helyettesítő szerkezetek és használatuk Haben zu +főnévi igenév/sein zu + főnévi igenév; Alanyi mellékmondat Földrajzi helyek és jellemzők Vallás: rituális jellemzők Éghajlat, időjárás Utazás álomnyaralás Életmódváltás, egészséges életmód Sürgősségi helyzetek Idiomatikus kifejezések Németország tartományai, éghajlati, gazdasági és vallási különbözőségek Társalgási témák tabu témák Szövegértés újságcikkeken keresztül 16

17 KER B2 szint minimális óraszám 250 maximális óraszám 330 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti KER B1 szintű nyelvismeret A képzési program KER B2 szintű tanegységeibe (moduljaiba) történő bekapcsolódás kizárólag az előzetes szóbeli és írásbeli tudásszintfelmérést, valamint az egyéni képzési szükségletek és adottságok felmérését követően lehetséges. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek. Szövegértés Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. Beszéd Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. A képzésben résztvevők a megfelelő modul kimeneti hez kapcsolódó záróvizsgát (írásbeli szóbeli) tesznek, melynek értékelése százalékosan történik. A záróvizsga követelménye a feladatsor minimum 60% os teljesítése, minősítése : megfelelt/ nem megfelelt lehet. A KER B2 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek Kettős kötőszavak (je...desto, zwar...aber, nicht nur...sonder auch) Mondatkeret, az igei vonzatok és a szabad bővítmények helye a mondatban, szórendi szabályok Szóképzés : főnévképzés elő és utóképzők segítségével Okhatározói mellékmondatok Melléknévi igenevek használata Kötőszó nélküli feltételes mellékmondatok Időhatározói mellékmondatok Melléknévi vonzatok A Konjunktiv II. (feltételes) használata, jelentése, jelentésváltozatai Mondatrészek Igei vonzatok Ige főnév kapcsolatok (auf der Hand liegen offensichtlich sein) 17

18 Függő beszéd (Indirekte Rede) Elöljárószók birtokos esettel Határozatlan névmás Határozószók fajtái, határozószók fokozása Ohne dass/ ohne..zu + főn.igenév; anstatt dass/ anstatt zu + Inf.; A szenvedő szerkezet és alternatív formái Konj.II az irreális hasonlító mellékmondatokban: als, als ob, als wenn Az es névmás használata Tagadás kifejezése Gyenge ragozású főnevek A melléknévből képzett főnevek Das Gerundiv (nicht) brauchen zu + főnévi igenév Modális partikulák A módbeli segédigék másodlagos jelentése Vonatkozó névmások használata Visszaható névmások Futur II. másodlagos jelentések Felszólító mód, sollen, müssen, dürfen segédigék Szólások, beszédfordulatok Beszédeszközök használata Határozószók, mint pl. ausnahmsweiese, beispielsweise Szinonímák és antonímák Az összetett mutatónévmás derjenige képzése, használata Scheinen..zu + főnévi igenév., pflegen zu + főnévi igenév A KER B2 szint tartalmi Témakörök és szókincs Baráti kapcsolatok, meghívás, ajándékozás Szokások a németnyelvű országokban Munkavállalás Álláslehetőségek,irodai munka üzleti telefonok lebonyolítása : szituációk Napirend Az ifjúság problémái A végzősök lehetőségei Szabadidő Külföldi tartózkodás A média világa Egészségtudatos életmód, sport Természet Képzési lehetőségek, továbbképzések, pályázatok, aktuális a munkaerőpiacon Képzés a D A CH országokban Álláshirdetések Munkanélküliség Tippek, tanácsok, tapasztalatok megosztása Jövőkutatók : élethosszigtartó tanulás Bemutatkozó beszélgetés Különleges szakmák, az «álommeló «Pályázatírás Kultúra: beszélgetés könyvélményekről, olvasási szokásokról, 18

19 ajánlások Újságcikkek, online oldalak böngészése Autó Szakújságcikk: műszaki leírások, grafikák elemzése Divattrendek a magazinokban Egyenjogúság : férfi és női magazinok Különbségek Férfi és női szakmák Prezentáció készítése, vita Vásárok, termékek, termékbemutatás, termékek összehasonlítása Márkanevek internetes böngészés Önkéntesmunka, környezetvédelem Klímaváltozás A XXI. század építészete, passzív házak, energiatakarékosság Kultúra: múzeumok, kiállítások Az «átlagnémet», szociális környezet Németországban, internetes cikkek, grafikák elemzése, statisztikai adatok összehasonlítása, következtetések Nevezetes fesztiválok a németnyelvű országokban Nyaralás, utazás élménybeszámolók, útleírások, hivatásos utaztatók történetei Rendezvényszervezés: Partik, ünnepek Meglepetésparti érvek és ellenérvek Mindent a lakásról Bevásárlási szokások közvéleménykutatás, grafikonos elemzés Gasztronómia receptek Új trendek a konyhában Betegségek gyógyszerek, tanácsadás Érzelmek kifejezése testbeszéd pszichológiai tesztek a hozzájuk tartozó beszédeszközök elsajátításával Tömegközlekedés Térképek, menetrendek Közlekedési összeköttetések Közlekedési szabályok Viselkedési normák a közlekedésben, tapasztalatok Utazási körkép Nyaralási élmények, érdekes hotelek rövidfilm A városi és a vidéki élet összehasonlítása Moderált beszélgetésa Bécs és München Városporték Tájak, tájegységek, éghajlat, időjárás DDR BRD képleírás, riportok, egykori filmrészletek Dokumentumfilmek Média : a prezentáció Internet az internet veszélyei Filmlexikon: A kék angyal filmklub szervezése, a kritika műfaja Kedvencfilmek prezentáció készítése A jövőkutatás 19

20 A KER B2 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek A média nyelve Szokások a németnyelvű országokban a vendéglátás, ünnepek terén Munkahelyi kommunikáció Ifjúsági problémák összehasonlítása (Magyarország Németország) Egészséges életmód összehasonlítása A munka világa német sajátosságok Tartományi különbségek Németország természeti kincsei Ökoiskolák, természettudatos nevelés Németországban Kultúra: német írók, német, osztrák zeneszerzők A német autóipar Álláshirdetések, álláskeresés, pályázatok Fejvadászat A német társadalom Híres német és osztrák múzeumok, fesztiválok, vásárok Környezetvédelem Svájc Lakásbérlési, lakásvásárlási sajátosságok Németországban Az osztrák konyha A tömegközlekedés Közoktatás és magániskolák, egyetemek Ösztöndíjrendszer Országismeret, történelem Bécs München Német hírességek, filmművészet Televíziós műsorok Modulszerkezet azonosító: KER B2 / 1 6. B2. 1. modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Kettős kötőszavak (je...desto, zwar...aber, nicht nur...sonder auch) Mondatkeret, az igei vonzatok és a szabad bővítmények helye a mondatban, szórendi szabályok Szóképzés : főnévképzés elő és utóképzők segítségével Okhatározói mellékmondatok Melléknévi igenevek használata Kötőszó nélküli feltételes mellékmondatok Időhatározói mellékmondatok 20

21 Melléknévi vonzatok A Konjunktiv II. (feltételes) használata, jelentése, jelentésváltozatai Baráti kapcsolatok, meghívás, ajándékozás Szokások a németnyelvű országokban Munkavállalás Álláslehetőségek,irodai munka üzleti telefonok lebonyolítása : szituációk Napirend Az ifjúság problémái A végzősök lehetőségei Szabadidő Külföldi tartózkodás A média világa Egészségtudatos életmód, sport A média nyelve Szokások a németnyelvű országokban a vendéglátás, ünnepek terén Munkahelyi kommunikáció Ifjúsági problémák összehasonlítása (Magyarország Németország) Egészséges életmód összehasonlítása B2. 2. modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 60 Mondatrészek Igei vonzatok Ige főnév kapcsolatok (auf der Hand liegen offensichtlich sein) Függő beszéd (Indirekte Rede) Elöljárószók birtokos esettel Határozatlan névmás Határozószók fajtái, határozószók fokozása Ohne dass/ ohne..zu + főn.igenév; anstatt dass/ anstatt zu + Inf.; Természet Képzési lehetőségek, továbbképzések, pályázatok, aktuális a munkaerőpiacon Képzés a D A CH országokban Álláshirdetések Munkanélküliség Tippek, tanácsok, tapasztalatok megosztása Jövőkutatók : élethosszigtartó tanulás Bemutatkozó beszélgetés Különleges szakmák, az «álommeló «Pályázatírás Kultúra: beszélgetés könyvélményekről, olvasási szokásokról, ajánlások Újságcikkek A munka világa német sajátosságok Tartományi különbségek 21

22 Németország természeti kincsei Ökoiskolák, természettudatos nevelés Németországban Kultúra: német írók, német, osztrák zeneszerzők B2. 3. modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 60 A szenvedő szerkezet és alternatív formái Konj.II az irreális hasonlító mellékmondatokban: als, als ob, als wenn Az es névmás használata Tagadás kifejezése Gyenge ragozású főnevek A melléknévből képzett főnevek Autó Szakújságcikk: műszaki leírások, grafikák elemzése Divattrendek a magazinokban Egyenjogúság : férfi és női magazinok Különbségek Férfi és női szakmák Prezentáció készítése, vita Vásárok, termékek, termékbemutatás, termékek összehasonlítása Márkanevek internetes böngészés A német autóipar Álláshirdetések, álláskeresés, pályázatok Fejvadászat B2. 4. modul Minimum óraszám 40 Maximum óraszám 50 (nicht) brauchen zu + főnévi igenév Modális partikulák A módbeli segédigék másodlagos jelentése Vonatkozó névmások használata Visszaható névmások Futur II. másodlagos jelentések Önkéntes munka Környezetvédelem kategorizáló szókincsfejlesztés Klímaváltozás A XXI. század építészete, passzív házak, energiatakarékosság Kultúra: múzeumok, kiállítások Az «átlagnémet», szociális környezet Németországban, internetes cikkek, grafikák elemzése, statisztikai adatok összehasonlítása, következtetések 22

23 Nevezetes fesztiválok a németnyelvű országokban Nyaralás, utazás élménybeszámolók, útleírások, hivatásos utaztatók történetei Rendezvényszervezés: Partik, ünnepek Meglepetésparti érvek és ellenérvek A német társadalom Híres német és osztrák múzeumok, fesztiválok, vásárok Környezetvédelem Svájc B2. 5. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 40 B2. 6. modul Felszólító mód, sollen, müssen, dürfen segédigék Szólások, beszédfordulatok Beszédeszközök használata Határozószók, mint pl. ausnahmsweiese, beispielsweise Szinonímák és antonímák Az összetett mutatónévmás derjenige képzése, használata Scheinen..zu + főnévi igenév., pflegen zu + főnévi igenév Mindent a lakásról kategorizáló szókincsfejlesztés Bevásárlási szokások interjúl Gasztronómia receptek Új trendek a konyhában Betegségek gyógyszerek, tanácsadás Érzelmek kifejezése testbeszéd pszichológiai tesztek a hozzájuk tartozó beszédeszközök elsajátításával Tömegközlekedés Térképek, menetrendek : pályaudvaron Közlekedési összeköttetések kategorizáló szókincsfejlesztés Közlekedési szabályok Viselkedési normák a közlekedésben, tapasztalatok Utazási körkép online cikkek Nyaralási élmények, érdekes hotelek rövidfilm Lakásbérlési, lakásvásárlási sajátosságok Németországban Az osztrák konyha A tömegközlekedés Közoktatás és magániskolák, egyetemek Ösztöndíjrendszer Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 Szólások, beszédfordulatok 23

24 Beszédeszközök használata Határozószók, mint pl. ausnahmsweiese, beispielsweise Szinonímák és antonímák Az összetett mutatónévmás derjenige képzése, használata Melléknévi igenevek fajtái, használatuk A városi és a vidéki élet összehasonlítása Moderált beszélgetés Bécs és München Városporték Tájak, tájegységek, éghajlat, időjárás kategorizáló szókincsfejlesztés DDR BRD képleírás, riportok, egykori filmrészletek Dokumentumfilmek Média : a prezentáció Internet az internet veszélyei Filmlexikon: A kék angyal filmklub szervezése, a kritika műfaja Kedvencfilmek prezentáció készítése A jövőkutatás Idiomatikus kifejezések, közmondások Országismeret, történelem Bécs München Német hírességek, filmművészet Televíziós műsorok 24

25 KER C1 szint minimális óraszám 250 maximális óraszám 330 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti KER B2 szintű nyelvismeret A képzési program KER C1 szintű tanegységeibe (moduljaiba) történő bekapcsolódás kizárólag az előzetes szóbeli és írásbeli tudásszintfelmérést, valamint az egyéni képzési szükségletek és adottságok felmérését követően lehetséges. Szövegértés Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a tévéműsorokat és a filmeket. Szövegértés Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez. Beszéd Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani. A képzésben résztvevők a megfelelő modul kimeneti hez kapcsolódó záróvizsgát (írásbeli szóbeli) tesznek, melynek értékelése százalékosan történik. A záróvizsga követelménye a feladatsor minimum 60% os teljesítése, minősítése : megfelelt/ nem megfelelt lehet. A KER C1 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek Az igeidők rendszerezése, a múltidők használata, jövő idő kifejezése Az igekötős igék áttekintése A szenvedő szerkezet áttekintése, használatuk, alternatív formáik : Das Vorgangspassiv Das Zustandspassiv A melléknév fokozása, a melléknévragozás átismétlése Mutató névmások Többtagú melléknevek Főnévvé vált melléknevek A melléknevek vonzatai Funktionsverbgefügen A feltételes Konjunktiv II. használata, gyakorlása 25

26 Összetett mondatok szórendje Alárendelő mellékmondatok Főnévi igeneves szerkezetek, zu + főnévi igenevek Igék főnevesítése Igenevek Módbeli segédigék A lassen ige használata Lassen módbeli segédigékkel A Futur I. és Futur II. másodlagos jelentései Közmondások Indulatszavak Felszólítás Kötőmód (Konjunktiv I., Konjunktiv II.) függő beszéd A kötőszavak kontextuális értelmezése Elöljárószók áttekintése Határozatlan névmások Beszédeszközök kifejezése (Pl. állást foglalni: Worin soll da der Nachteil von liegen? ) Ige főnév kapcsolatok Az es névmás használata A birtokviszony kifejezése Tagadás Határozói kiegészítőkkel álló igék (Lokale, temporale Ergӓnzungen..) A KER C1 szint tartalmi Témakörök és szókincs Az európai kultúra Berlin nevezetességek, a város történelme Berlin ma Bevándorlók Analfabétizmus, a nyelvi kompetencia hiánya Kötelezettségek és jogok menekültjog Alaptörvény és alapjogok Az Európai Unió Természetvédelem, környezetvédelem állatmenhelyek Magyarországon Extrém időjárás Egészség a mindennapokban Egészséges táplálkozás Divat, ruházat, öltözködés Híres németek a divat világában Karl Lagerfeld, Wolfgang Joop, Heidi Klum A vidéki és a városi életforma Államforma Ingatlanpiac Modern családok : német családok Életformák : gyermekvállalás mikor? szinglik 26

27 Patchwork családok Egészségtrendek, fitness, wellness Sport Táplálkozási szokások :egészséges és egészségtelen étkezés Népesedéspolitika, túlnépesedés, születés Veszélyfaktorok : stressz Egyenjogúság a társadalomban : férfi és női szerepek, munkamegosztás a családban, gyermeknevelés Döntési helyzetek : teszt : Mit tennél a helyében? Technikai újdonságok a mindennapokban Nyaralási trendek a XXI. században: élményutak, Kalandvágy, kitörni a mindennapokból : extrémsportok A legkedveltebb úticélok Nevezetességek megtekintése, új utak az idegenvezetésben: kódfejtés a városban, dzsungeltúrák a városban... Utazási előkészületek Világkörüli út megtervezése Versenysport vagy hobbi Művelődési lehetőségek : színház, múzeum, mozi, zene Művészetoktatás az iskolában Andere Länder, andere Sitten Ahány ház, annyi szokás A megfelelő viselkedés szabályai Családi viszonyok rokonság, családi krónika, családi ünnepek Szórakozás: buli, koncertek Zenetanulás, zenélés Miben segít? Iskola : Hagyományok, rendezvények, egyenruha Diákcsere program Végzősök szokások összehasonlítása Városi közlekedés Kerékpáros közlekedés : az igények és a valóság Energia, alternativ lehetőségek Energiatakarékosság Tippek és tanácsok Képviselet : a rendszerek összehasonlítása EU képviselet Politikai folyamatok Marketing az üzleti világban és a politikában Iskola a XXI. században : a számítógép felhasználása Öröm a tanulásban Felsőoktatás : tanulmányok, szakmai képzés Élethosszigtartó tanulás Pályakezdők Lakáskörülmények : ház vagy lakás? Öröklakások Magyarországon Megéri? Szomszédviták Bevásárlási szokások, vásárlási láz, kedvezmények A gazdasági válság, a válság hatásai a társadalomra Értékek vitatéma 27

28 A KER C1 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek Berlin Menekültek Németországban Bevándorlás és kivándorlás Európai Unió Híres németek a divatvilágban Karl Lagerfeld, Wolfgang Joop, Heidi Klum Államforma a németnyelvű országokban Jövőkutatás, trendek A mai német családok Egyenjogúság Kisebbségek Étkezési szokások Érvelés Klubok, egyesületek Németországban Szabadidős tevékenységek Illemszabályok Kulturális élet Iskolarendszerek összehasonlítása A politika világa: Németország, Ausztria A gazdasági válság hatása Energiaipar Modulszerkezet azonosító: KER C1 / 1 6 C1. 1. modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Az igeidők rendszerezése, a múltidők használata (Perfekt : sein vagy ) A jövő idő kifejezése Az igekötős igék áttekintése A szenvedő szerkezet áttekintése, használatuk, alternatív formáik : Das Vorgangspassiv Das Zustandspassiv Szenvedő szerkezet módbeli segédigével, mellékmondatban Alany nélküli szenvedő szerkezet A melléknév fokozása, a melléknévragozás átismétlése Mutató névmások Az európai kultúra Berlin nevezetességek, a város történelme Berlin ma Bevándorlók, hatásuk a német társadalomra, problémák újságcikkek, tanulmányok Analfabétizmus, a nyelvi kompetencia hiánya, asszimilálódás Kötelezettségek és jogok menekültjog Alaptörvény és alapjogok 28

29 Az Európai Unió kategorizáló szókincsfejlesztés Természetvédelem, környezetvédelem állatmenhelyek Magyarországon Extrém időjárás Egészség a mindennapokban Egészséges táplálkozás új trendek a gasztronómiában Divat, ruházat, öltözködés online böngészés Berlin Menekültek Németországban Bevándorlás és kivándorlás Európai Unió Híres németek a divatvilágban K. Lagerfeld, Wolfgang Joop, Heidi Klum C1. 2. modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 60 Melléknevek áttekintése, többtagú melléknevek Főnévvé vált melléknevek A melléknevek vonzatai Funktionsverbgefügen A feltételes Konjunktiv II. használata, gyakorlása Összetett mondatok szórendje Alárendelő mellékmondatok Főnévi igeneves szerkezetek, zu + főnévi igenevek Igék főnevesítése Igenevek Módbeli segédigék (ragozása, használata, másodlagos jelentése) A vidéki és a városi életforma Államforma, politikai berendezkedések összehasonlítása Ingatlanpiac, mai trendek Modern családok : a német családok Életformák : gyermekvállalás mikor? szinglik Patchwork családok Egészségtrendek, fitness, wellness Sport : a versenysport előnyei és hátrányai, veszélyei Tömegsport, sportolási lehetőségek Közmondások, idiómák Államforma a németnyelvű országokban Jövőkutatás, trendek A mai német családok 29

30 C1. 3. modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 60 A lassen ige használata Lassen módbeli segédigékkel A Futur I. és Futur II. másodlagos jelentései Közmondások Indulatszavak Felszólítás Kötőmód Feltételes mód: mellékmondatokkal, különböző igeidőkben Táplálkozási szokások :egészséges és egészségtelen étkezés Népesedéspolitika, túlnépesedés, születés Veszélyfaktorok : stressz (hatásai, megelőzése tanácsok) Egyenjogúság a társadalomban : férfi és női szerepek, munkamegosztás a családban, gyermeknevelés Döntési helyzetek, teszt : Mit tennél a helyében? Technikai újdonságok a mindennapokban, a «kütyük» szükségessége, háztartások gépesítése kategorizáló szókincsfejlesztés Közmondások, beszédeszköz panelek használata Egyenjogúság Kisebbségek Étkezési szokások Érvelés C1. 4. modul Minimum óraszám 40 Maximum óraszám 50 Kötőmód (Konjunktiv I., Konjunktiv II.) függő beszéd A kötőszavak kontextuális értelmezése Elöljárószók áttekintése Határozatlan névmások Beszédeszközök kifejezése (Pl. állást foglalni: Worin soll da der Nachteil von liegen? ) Nyaralási trendek a XXI. században: élményutak, aktív nyaralás Kalandvágy, kitörni a mindennapokból : extrémsportok A legkedveltebb úticélok Nevezetességek megtekintése, új utak az idegenvezetésben: kódfejtés a városban, dzsungeltúrák a városban... 30

31 Utazási előkészületek Világkörüli út megtervezése az internet segítségével Versenysport vagy hobbi Művelődési lehetőségek : színház, múzeum, mozi, zene Művészetoktatás az iskolában Andere Länder, andere Sitten Ahány ház, annyi szokás A megfelelő viselkedés szabályai Családi viszonyok rokonság, családi krónika családi ünnepek Állandósult szókapcsolatok Klubok, egyesületek Németországban Szabadidős tevékenységek Illemszabályok Kulturális élet C1. 5. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 40 Ige főnév kapcsolatok Az es névmás használata A birtokviszony kifejezése Tagadás Határozói kiegészítőkkel álló igék (Lokale, temporale Ergӓnzungen..) Szórakozás: buli, koncertek Zenetanulás, zenélés Miben segít? Iskola : Hagyományok, rendezvények Egyenruha : előnyök, hátrányok Diákcsere program Végzősök szokások összehasonlítása, riportfilm, vitaindító Városi közlekedés Kerékpáros közlekedés : az igények és a valóság Magyarországon, összehasonlító körkép a németnyelvű országokkal felmérés készítése Energiapolitika Alternativ lehetőségek Energiatakarékosság Tippek és tanácsok Az állampolgárok képviselete : a rendszerek összehasonlítása EU képviselet Politikai folyamatok, összefüggések, szövetségi rendszerek Marketing az üzleti világban és a politikában Kategorizáló szókincsfejlesztés Közmondások Idiomatikus kifejezések Iskolarendszerek összehasonlítása A politika világa: Németország, Ausztria A gazdasági válság hatása Energiaipar 31

32 C1. 6. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 Modális partikulák Tagadás Határozói kiegészítőkkel álló igék (Lokale, temporale Ergӓnzungen..) Ige főnév kapcsolatok Melléknévi vonzatok Iskola a XXI. században : a számítógép felhasználása az oktatásban Öröm a tanulásban? Új módszerek, megismerésen, élményen alapuló oktatás, a kreativitás szerepe Felsőoktatás : tanulmányok, szakmai képzés tudakozódás honlapokon keresztül, online oktatás Élethosszigtartó tanulás esszéírás Pályakezdők lehetőségeik, problémáik Lakáskörülmények : ház vagy lakás? Öröklakások Magyarországon Megéri? Szomszédviták újságcikkek, Bevásárlási szokások : vásárlási láz, kedvezmények, a kuponmánia A gazdasági válság kialakulása, következményei A válság hatásai a társadalomra Értékek vitatéma (Értékválság?) Állandósult szókapcsolatok Oktatás: számítógépekkel, online A gazdasági válság hatása a német társadalomra Bevásárlóközpontok, diszkontláncok 32

33 KER C2 szint minimális óraszám 205 maximális óraszám 270 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti A KER C2 szint tartalmi KER C1 szintű nyelvismeret A képzési program KER C2 szintű tanegységeibe (moduljaiba) történő bekapcsolódás kizárólag az előzetes szóbeli és írásbeli tudásszintfelmérést, valamint az egyéni képzési szükségletek és adottságok felmérését követően lehetséges. Szövegértés Hallás utáni értés: Minden nehézség nélkül megérti az élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van ideje megszokni az akcentust. Szövegértés Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. Beszéd Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi műveket, tud róluk kritikai elemzést írni. A képzésben résztvevők a megfelelő modul kimeneti hez kapcsolódó záróvizsgát (írásbeli szóbeli) tesznek, melynek értékelése százalékosan történik. A záróvizsga követelménye a feladatsor minimum 60% os teljesítése, minősítése : megfelelt/ nem megfelelt lehet. Nyelvtani ismeretek Módbeli segédigék áttekintése, használatuk Igeidők rendszerezése Múltidők használata szövegeken keresztül Függő beszéd A szenvedő szerkezet teljes áttekintése Igeneves szerkezetek használata Melléknevek, a melléknévragozás sajátosságai, nem ragozott melléknevek, főnévvé vált melléknevek Das Gerundiv Különböző nyelvtani szerkezetek alternatív formái A C1 szintig tanult nyelvtani szerkezetek ismétlése, beépítése a nyelvhasználatba Szólások, közmondások Idiomatikus szóhasználat Funktionsverbgefügen 33

34 Kifejezések a különböző beszédszándékokhoz Igényes nyelvi kifejező eszközök Az irodalmi német nyelv A KER C2 szint tartalmi Témakörök és szókincs Egyéni felelősségvállalás Nyugdíj, betegbiztosítás Alternatívák a jobb jövőbeli kilátásokhoz Szakmai előrejutás karrierlehetőségek Ajándékozás : Mit illik? Rutin az ajándékozás? Szépirodalom kritika és ajánlás Kedvenc könyvek Hétköznapi pszichológia Német és osztrák történelmi alakok élete mai szemmel (Ferenc József és Erzsébet királyné, Bismarck, II. Frigyes, Mária Terézia) Joggyakorlat és jogkövetés a mindennapokban Erich Kästner versei Jövedelmek és átlagkereset Statisztikák és diagrammok elemzése Gasztronómia : étkezési kultúra Nemzeti parkok Természeti kincsek, ásványanyagok, alternatív megoldások Ipari folyamatok, különböző iparterületeken Pályázatok írása, kérvény írása, benyújtása Tiltakozás, reklamáció Autógyárak (Opel Rüsselsheimban és BMW Dingolfingben) A gyártás folyamata szakcikkeken keresztül Média és médiahasználat a fogyasztói társadalom hatása Digitalizált otthon Zenei élmények Mozart élete, öröksége Salzburg virtuale Stadtbesichtigung, PowerPoint Präsentation Fogyasztás: a fogyasztói társadalaom következményei a hétköznapokban Szeméthegyek Irodalom : kedvenc könyvek prezentáció, ajánló Hírek : újságcikkek, híradók Krimi : filmek és könyvek Filmelőzetes készítése Amerikai és európai filmek összehasonlítása Kedvenc filmek Bűnözés a németnyelvű országokban, bűnüldözés, jogi folyamatok tanulmányok elemzése Büntethetőség Klimt világa a szecesszió Bécsben Múzeumok, kiállítások egy múzeum beállítása audiovizuális eszközökkel (Schloss Schönbrunn Wien, Deutsches Museum München, Deutsches Historisches Museum Berlin, Das Pergamonmuseum Berlin ) Szenvedélybetegségek : alkoholizmus, drogfogyasztás (étkezési 34

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Német C2 1 1 015 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése Pécsi Tudományegyetem A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: 5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 8.

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN

ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV I. ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ Europass Önéletrajz Ide illessze be a fényképet, ha szükséges (nem kötelezı). - a fénykép nem nélkülözhetetlen eleme az önéletrajznak, kivéve,

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

A 9. A osztály belső vizsgája

A 9. A osztály belső vizsgája A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségik időszaka A vizsga részei: 1 írásbeli vizsga, ill. 1 szóbeli vizsga Időtartam: 60 perc, ill. 10 perc Az írásbeli vizsga részei: A./ Olvasott szöveg értése B./

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

Orosz C2 1 1 099 C1 szint E-000490/2014/C003

Orosz C2 1 1 099 C1 szint E-000490/2014/C003 Alternative English School Nyelviskola Akkreditált Vizsgahely Felnőttképzési intézmény, Eng. sz.: E-000490/2014 Nyelviskolák Szakmai Egyesületének Minősített és Ajánlott Nyelviskolája Kecskemét, Kőhíd

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9 I. Alapozás: a német nyelvtan lelke 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9 II. A német nyelvtan törzse 4. Igeragozás 12 5. Szabályos

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT

KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT A BELSŐ MŰKÖDÉSI REND 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE VIZSGASZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2014. DECEMBER 10-TŐL VISSZAVONÁSIG I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A KJF Nyelvvizsgaközpont működését a belső

Részletesebben

Általános tudnivalók A Z OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK ANYAGA NÉMET NYELVBŐL. A számonkérés módja: írásbeli vizsga: 60 perc. szóbeli vizsga: 10 perc

Általános tudnivalók A Z OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK ANYAGA NÉMET NYELVBŐL. A számonkérés módja: írásbeli vizsga: 60 perc. szóbeli vizsga: 10 perc A Z OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK ANYAGA NÉMET NYELVBŐL Általános tudnivalók A számonkérés módja: írásbeli vizsga: 60 perc szóbeli vizsga: 10 perc Értékelés: 25-45% - elégséges 46-60% - közepes 61-79% - jó 80-100%

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

A két tanítási nyelvű oktatásról 2013-ban kiadott irányelvek előírják:

A két tanítási nyelvű oktatásról 2013-ban kiadott irányelvek előírják: Tisztelt Szülők! Deák Viktor vagyok, a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola angol nyelvi tagozatvezetője. Néhány szóban szeretném tájékoztatni Önöket a nyolcadik évfolyamon évente sorra kerülő

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv Osztályozó vizsga követelmények német nyelv 9. évfolyam: 1. nyelv Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva- Maros Judit: KON- TAKT 1 1.-8. lecke KON-TAKT2 1-4. lecke - Bemutatkozás, köszönés - számok - Németország

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Angol nyelv. haladóknak

Angol nyelv. haladóknak Angol nyelv haladóknak PRÓBALECKE Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Angol nyelv haladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik az Angol nyelv középhaladóknak tananyagsorozatot már elsajátították,

Részletesebben

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 039 C2 szint 1.2. OKJ azonosító nem releváns 1.3. 1.4. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!!

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!! "Bodrogközi Információs Pontok" TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009 Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 3973 Cigánd, Fő utca 80. KÉRDŐÍV A BODROGKÖZI MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ ELTÖLTÉSI SZOKÁSOK ÉS IGÉNYEK

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 2017

IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 2017 IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 17 Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Angol C2 1 1 039 C2 szint E-000490/2014/C001

Angol C2 1 1 039 C2 szint E-000490/2014/C001 Alternative English School Nyelviskola Akkreditált Vizsgahely Felnőttképzési intézmény, Eng. sz.: E-000490/2014 Nyelviskolák Szakmai Egyesületének Minősített és Ajánlott Nyelviskolája Kecskemét, Kőhíd

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium 8. évfolyama számára készült angol - német alapvizsga témajegyzéke

A Ciszterci Szent István Gimnázium 8. évfolyama számára készült angol - német alapvizsga témajegyzéke A Ciszterci Szent István Gimnázium 8. évfolyama számára készült angol - német alapvizsga témajegyzéke 1. Az egyén - személyi adatok - tulajdonságok (külső,belső) - napirend - család - rokonság - házimunka

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Javítóvizsga követelmények Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból 2012/2013 Készítette: Nagy László A vizsga menete: Az javítóvizsga írásbeli

Részletesebben

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz 01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz /Két tantárgyat kell választani, amiből a szóbeli feleletet adják a gyerekek és a jelentkező laphoz kérjük csatolni!/ Szóbeli meghallgatás

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

társalkodó felsőfokú nyelvvizsga felépítése [1]

társalkodó felsőfokú nyelvvizsga felépítése [1] társalkodó felsőfokú nyelvvizsga felépítése [1] Szóbeli A szóbeli (korábban A típusú) vizsgán elérhető összszám: 85. A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összszám 60%-át (51

Részletesebben

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap.

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap. BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2015. november 26. csütörtök 17.00 VÁLTOZOTT!! 2015. november 25. szerda 17.00

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ITK ORIGO JUNIOR EGYNYELVŰ VIZSGA Junior Nyelvvizsgánkkal a fiatal, kb. 10 14 év közötti diákok felé szeretnénk fordulni, akik

Részletesebben