Angol C nyelvi programkövetelmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény"

Átírás

1 Angol C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés formája ANGOL KER A1 C2 Általános nyelvi képzés Kontaktórás képzés Egyéni felkészítés Minimális óraszám 640 Maximális óraszám 960 Tanúsítvány kiadásának feltétele Igazolás kiadásának feltétele Az egyes nyelvi képzettségi szintek zárásakor megszerezhető TANÚSÍTVÁNY kiadásának a feltétele a képzés adott moduljaihoz tartozó óraszámok modulonként legalább 80% án történő részvétel, valamint modulzáró vizsga (záróvizsga) sikeres minimum 60% os teljesítése. Ennek alapján a záró vizsga megfelelt vagy nem megfelelt minősítésű lehet. Ha a résztvevő a képzés modulonkénti óraszámának legalább 80% án részt vett, de a záró vizsgán nem megfelelt minősítést kap, a nyelvi képzésen való részvételről IGAZOLÁST kaphat 1/54

2 A programkövetelmény modulszerkezete KER A1 KER A2 KER B1 KER B2 KER C1 KER C2 KER A1/1 2 KER A2/1 2 KER B1/1 2 KER B2/1 5 KER C1/1 4 KER C2/1 3 Képzési követelmények leírása KER szintek szerint 2/54

3 KER A1 szint minimális óraszám 60 maximális óraszám 90 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei A KER A1 szint megkezdéséhez nem kapcsolódik bemeneti követelmény Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. Szövegértés Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. Beszéd Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. A KER A1 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek Létige ragozása Főnevek többes száma Mutató névmások Kérdőszavak Present Simple Birtokos névmások: my, your, his, her Önálló birtokos névmás: mine, yours, his, hers Birtoklás kifejezése: have got Modális segédigék: can, can t Óra, idő, számok Past Simple (a létige múltideje, rendhagyó igék, tagadás, kérdés) There is/there are Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Some/many/much Melléknév középfok (Comparison ) Melléknév felsőfok (Superlative) Melléknév fokozása, hasonlítás, szerkezetek Present Continuous 3/54

4 A KER A1 szint tartalmi követelményei A KER A1 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Személyes adatok: bemutatkozás Lakóhely: lakcím, lakóhely bemutatása Család: személyes adatok és családtagok Bevásárlás: alapvető élelmiszerek, használati tárgyak Utazás: városban, autón, taxival Étkezés, egészséges táplálkozás Éttermekben használatos kifejezéseket Dátumok használata, élettörténet egyszerű elbeszélése Filmekkel, szabadidős programok, programszervezés Öltözködés Kommunikációs és civilizációs ismeretek Köszönés, búcsúzás Bemutatkozás, bemutatás, mások bemutatása (család) Személyes információk kérése, adása Élelmiszerek, használati tárgyak vásárlása, fizetés Napi rutinnal, mindennapi élettel kapcsolatos tevékenységek leírása Az időre való rákérdezés (dátum, óra) Birtoklás kifejezése Információkérés szokásokról, érdeklődési körről, hobbiról, tipikus szabadidős tevékenységek bemutatása angol nyelvterületen. Személyes adatok közlése szóban/írásban (formális/informális) Szokások, mindennapi élet bemutatása Magyarországon és Nagy Britanniában Udvarias kérés kifejezése angolszász nyelvterületen Jegyvásárlás (busz, vonat) összehasonlítása az Egyesült Királyság és egyéb angolul beszélő országokban Tanács kérése, adása, elfogadásaemberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Tanács kérése, adása, elfogadásaemberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Emberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Képek leírása Szabadidős programok szervezése Rendelés étteremben Étkezési szokásokról érdeklődés, illetve beszámolás, ezek összehasonlítása Magyarország és a célországok között Évszámok, korszakok, születési idő kifejezése különböző angolszász országokban Rövid önéletrajz (iskolák, volt munkahelyek, jelenlegi munkahely), mások életének rövid leírása Mértékegységek, mennyiségek meghatározása angol nyelvterületeken. Beszámoló, érdeklődés múltbeli eseményekről Ismert történetek, filmek rövid egyszerű összefoglalása. Angol nyelvű filmek ismertetése. Programra meghívni valakit, meghívás elfogadása /visszautasítása Különböző árucikkek, tárgyak, emberek összehasonlítása Különböző kultúrák piacainak bemutatása különös tekintettel a célnyelvi országokra Vásárlás különféle üzletekben, vásárlás Nagy Britanniában Egyszerűbb problémák megvitatása 4/54

5 A KER A1 szint tartalmi követelményei A KER A1 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Személyes adatok: bemutatkozás Lakóhely: lakcím, lakóhely bemutatása Család: személyes adatok és családtagok Bevásárlás: alapvető élelmiszerek, használati tárgyak Utazás: városban, autón, taxival Étkezés, egészséges táplálkozás Éttermekben használatos kifejezéseket Dátumok használata, élettörténet egyszerű elbeszélése Filmekkel, szabadidős programok, programszervezés Öltözködés Kommunikációs és civilizációs ismeretek Köszönés, búcsúzás Bemutatkozás, bemutatás, mások bemutatása (család) Személyes információk kérése, adása Élelmiszerek, használati tárgyak vásárlása, fizetés Napi rutinnal, mindennapi élettel kapcsolatos tevékenységek leírása Az időre való rákérdezés (dátum, óra) Birtoklás kifejezése Információkérés szokásokról, érdeklődési körről, hobbiról, tipikus szabadidős tevékenységek bemutatása angol nyelvterületen. Személyes adatok közlése szóban/írásban (formális/informális) Szokások, mindennapi élet bemutatása Magyarországon és Nagy Britanniában Udvarias kérés kifejezése angolszász nyelvterületen Jegyvásárlás (busz, vonat) összehasonlítása az Egyesült Királyság és egyéb angolul beszélő országokban Tanács kérése, adása, elfogadásaemberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Tanács kérése, adása, elfogadásaemberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Emberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Képek leírása Szabadidős programok szervezése Rendelés étteremben Étkezési szokásokról érdeklődés, illetve beszámolás, ezek összehasonlítása Magyarország és a célországok között Évszámok, korszakok, születési idő kifejezése különböző angolszász országokban Rövid önéletrajz (iskolák, volt munkahelyek, jelenlegi munkahely), mások életének rövid leírása Mértékegységek, mennyiségek meghatározása angol nyelvterületeken. Beszámoló, érdeklődés múltbeli eseményekről Ismert történetek, filmek rövid egyszerű összefoglalása. Angol nyelvű filmek ismertetése. Programra meghívni valakit, meghívás elfogadása /visszautasítása Különböző árucikkek, tárgyak, emberek összehasonlítása Különböző kultúrák piacainak bemutatása különös tekintettel a célnyelvi országokra Vásárlás különféle üzletekben, vásárlás Nagy Britanniában Egyszerűbb problémák megvitatása 5/54

6 A KER A1 szint tartalmi követelményei A KER A1 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Személyes adatok: bemutatkozás Lakóhely: lakcím, lakóhely bemutatása Család: személyes adatok és családtagok Bevásárlás: alapvető élelmiszerek, használati tárgyak Utazás: városban, autón, taxival Étkezés, egészséges táplálkozás Éttermekben használatos kifejezéseket Dátumok használata, élettörténet egyszerű elbeszélése Filmekkel, szabadidős programok, programszervezés Öltözködés Kommunikációs és civilizációs ismeretek Köszönés, búcsúzás Bemutatkozás, bemutatás, mások bemutatása (család) Személyes információk kérése, adása Élelmiszerek, használati tárgyak vásárlása, fizetés Napi rutinnal, mindennapi élettel kapcsolatos tevékenységek leírása Az időre való rákérdezés (dátum, óra) Birtoklás kifejezése Információkérés szokásokról, érdeklődési körről, hobbiról, tipikus szabadidős tevékenységek bemutatása angol nyelvterületen. Személyes adatok közlése szóban/írásban (formális/informális) Szokások, mindennapi élet bemutatása Magyarországon és Nagy Britanniában Udvarias kérés kifejezése angolszász nyelvterületen Jegyvásárlás (busz, vonat) összehasonlítása az Egyesült Királyság és egyéb angolul beszélő országokban Tanács kérése, adása, elfogadásaemberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Tanács kérése, adása, elfogadásaemberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Emberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Képek leírása Szabadidős programok szervezése Rendelés étteremben Étkezési szokásokról érdeklődés, illetve beszámolás, ezek összehasonlítása Magyarország és a célországok között Évszámok, korszakok, születési idő kifejezése különböző angolszász országokban Rövid önéletrajz (iskolák, volt munkahelyek, jelenlegi munkahely), mások életének rövid leírása Mértékegységek, mennyiségek meghatározása angol nyelvterületeken. Beszámoló, érdeklődés múltbeli eseményekről Ismert történetek, filmek rövid egyszerű összefoglalása. Angol nyelvű filmek ismertetése. Programra meghívni valakit, meghívás elfogadása /visszautasítása Különböző árucikkek, tárgyak, emberek összehasonlítása Különböző kultúrák piacainak bemutatása különös tekintettel a célnyelvi országokra Vásárlás különféle üzletekben, vásárlás Nagy Britanniában Egyszerűbb problémák megvitatása Modulszerkezet A1 szinten: KER A1/1 2 6/54

7 A1.1. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények A1.2. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények Nyelvtani szerkezetek Létige ragozása Főnevek többes száma Mutató névmások Kérdőszavak Present Simple Birtokos névmások: my, your, his, her Önálló birtokos névmás: mine, yours, his, hers Birtoklás kifejezése: have got Modális segédigék: can, can t Óra, idő, számok 2. Témakörök és szókincs Személyes adatok: bemutatkozás Lakóhely: lakcím, lakóhely bemutatása Család: személyes adatok és családtagok Bevásárlás: alapvető élelmiszerek, használati tárgyak Utazás: városban, autón, taxival 3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek Köszönés, búcsúzás Bemutatkozás, bemutatás, mások bemutatása (család) Személyes információk kérése, adása Élelmiszerek, használati tárgyak vásárlása, fizetés Napi rutinnal, mindennapi élettel kapcsolatos tevékenységek leírása Az időre való rákérdezés (dátum, óra) Birtoklás kifejezése Információkérés szokásokról, érdeklődési körről, hobbiról, tipikus szabadidős tevékenységek bemutatása angol nyelvterületen. Személyes adatok közlése szóban/írásban (formális/informális) Szokások, mindennapi élet bemutatása Magyarországon és Nagy Britanniában Udvarias kérés kifejezése angolszász nyelvterületen Jegyvásárlás (busz, vonat) összehasonlítása az Egyesült Királyság és egyéb angolul beszélő országokban 1. Nyelvtani szerkezetek Past Simple (a létige múltideje, rendhagyó igék, tagadás, kérdés) There is/there are 7/54

8 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Some/many/much Melléknév középfok (Comparison ) Melléknév felsőfok (Superlative) Melléknév fokozása, hasonlítás, szerkezetek Present Continuous 2. Témakörök és szókincs Étkezés, egészséges táplálkozás Éttermekben használatos kifejezéseket Dátumok használata, élettörténet egyszerű elbeszélése Filmekkel, szabadidős programok, programszervezés Öltözködés 3. Kommunikációs és civilizációs ismeretektanács kérése, adása, elfogadásaemberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Tanács kérése, adása, elfogadásaemberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Emberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Képek leírása Szabadidős programok szervezése Rendelés étteremben Étkezési szokásokról érdeklődés, illetve beszámolás, ezek összehasonlítása Magyarország és a célországok között Évszámok, korszakok, születési idő kifejezése különböző angolszász országokban Rövid önéletrajz (iskolák, volt munkahelyek, jelenlegi munkahely), mások életének rövid leírása Mértékegységek, mennyiségek meghatározása angol nyelvterületeken. Beszámoló, érdeklődés múltbeli eseményekről Ismert történetek, filmek rövid egyszerű összefoglalása. Angol nyelvű filmek ismertetése. Programra meghívni valakit, meghívás elfogadása /visszautasítása Különböző árucikkek, tárgyak, emberek összehasonlítása Különböző kultúrák piacainak bemutatása különös tekintettel a célnyelvi országokra Vásárlás különféle üzletekben, vásárlás Nagy Britanniában Egyszerűbb problémák megvitatása KER A2 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei minimális óraszám 60 maximális óraszám A1.1. és A1.2. modulnak megfelelő nyelvi ismeretek Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és 90 8/54

9 világos hirdetések és üzenetek lényegét. Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. 9/54

10 A1.1. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények A1.2. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények Nyelvtani szerkezetek Létige ragozása Főnevek többes száma Mutató névmások Kérdőszavak Present Simple Birtokos névmások: my, your, his, her Önálló birtokos névmás: mine, yours, his, hers Birtoklás kifejezése: have got Modális segédigék: can, can t Óra, idő, számok 2. Témakörök és szókincs Személyes adatok: bemutatkozás Lakóhely: lakcím, lakóhely bemutatása Család: személyes adatok és családtagok Bevásárlás: alapvető élelmiszerek, használati tárgyak Utazás: városban, autón, taxival 3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek Köszönés, búcsúzás Bemutatkozás, bemutatás, mások bemutatása (család) Személyes információk kérése, adása Élelmiszerek, használati tárgyak vásárlása, fizetés Napi rutinnal, mindennapi élettel kapcsolatos tevékenységek leírása Az időre való rákérdezés (dátum, óra) Birtoklás kifejezése Információkérés szokásokról, érdeklődési körről, hobbiról, tipikus szabadidős tevékenységek bemutatása angol nyelvterületen. Személyes adatok közlése szóban/írásban (formális/informális) Szokások, mindennapi élet bemutatása Magyarországon és Nagy Britanniában Udvarias kérés kifejezése angolszász nyelvterületen Jegyvásárlás (busz, vonat) összehasonlítása az Egyesült Királyság és egyéb angolul beszélő országokban 1. Nyelvtani szerkezetek Past Simple (a létige múltideje, rendhagyó igék, tagadás, kérdés) There is/there are 10/54

11 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Some/many/much Melléknév középfok (Comparison ) Melléknév felsőfok (Superlative) Melléknév fokozása, hasonlítás, szerkezetek Present Continuous 2. Témakörök és szókincs Étkezés, egészséges táplálkozás Éttermekben használatos kifejezéseket Dátumok használata, élettörténet egyszerű elbeszélése Filmekkel, szabadidős programok, programszervezés Öltözködés 3. Kommunikációs és civilizációs ismeretektanács kérése, adása, elfogadásaemberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Tanács kérése, adása, elfogadásaemberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Emberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Képek leírása Szabadidős programok szervezése Rendelés étteremben Étkezési szokásokról érdeklődés, illetve beszámolás, ezek összehasonlítása Magyarország és a célországok között Évszámok, korszakok, születési idő kifejezése különböző angolszász országokban Rövid önéletrajz (iskolák, volt munkahelyek, jelenlegi munkahely), mások életének rövid leírása Mértékegységek, mennyiségek meghatározása angol nyelvterületeken. Beszámoló, érdeklődés múltbeli eseményekről Ismert történetek, filmek rövid egyszerű összefoglalása. Angol nyelvű filmek ismertetése. Programra meghívni valakit, meghívás elfogadása /visszautasítása Különböző árucikkek, tárgyak, emberek összehasonlítása Különböző kultúrák piacainak bemutatása különös tekintettel a célnyelvi országokra Vásárlás különféle üzletekben, vásárlás Nagy Britanniában Egyszerűbb problémák megvitatása KER A2 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei minimális óraszám 60 maximális óraszám A1.1. és A1.2. modulnak megfelelő nyelvi ismeretek Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és 90 11/54

12 világos hirdetések és üzenetek lényegét. Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. 12/54

13 A1.1. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények A1.2. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények Nyelvtani szerkezetek Létige ragozása Főnevek többes száma Mutató névmások Kérdőszavak Present Simple Birtokos névmások: my, your, his, her Önálló birtokos névmás: mine, yours, his, hers Birtoklás kifejezése: have got Modális segédigék: can, can t Óra, idő, számok 2. Témakörök és szókincs Személyes adatok: bemutatkozás Lakóhely: lakcím, lakóhely bemutatása Család: személyes adatok és családtagok Bevásárlás: alapvető élelmiszerek, használati tárgyak Utazás: városban, autón, taxival 3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek Köszönés, búcsúzás Bemutatkozás, bemutatás, mások bemutatása (család) Személyes információk kérése, adása Élelmiszerek, használati tárgyak vásárlása, fizetés Napi rutinnal, mindennapi élettel kapcsolatos tevékenységek leírása Az időre való rákérdezés (dátum, óra) Birtoklás kifejezése Információkérés szokásokról, érdeklődési körről, hobbiról, tipikus szabadidős tevékenységek bemutatása angol nyelvterületen. Személyes adatok közlése szóban/írásban (formális/informális) Szokások, mindennapi élet bemutatása Magyarországon és Nagy Britanniában Udvarias kérés kifejezése angolszász nyelvterületen Jegyvásárlás (busz, vonat) összehasonlítása az Egyesült Királyság és egyéb angolul beszélő országokban 1. Nyelvtani szerkezetek Past Simple (a létige múltideje, rendhagyó igék, tagadás, kérdés) There is/there are 13/54

14 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Some/many/much Melléknév középfok (Comparison ) Melléknév felsőfok (Superlative) Melléknév fokozása, hasonlítás, szerkezetek Present Continuous 2. Témakörök és szókincs Étkezés, egészséges táplálkozás Éttermekben használatos kifejezéseket Dátumok használata, élettörténet egyszerű elbeszélése Filmekkel, szabadidős programok, programszervezés Öltözködés 3. Kommunikációs és civilizációs ismeretektanács kérése, adása, elfogadásaemberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Tanács kérése, adása, elfogadásaemberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Emberek külsejének, öltözködésének egyszerű leírása Képek leírása Szabadidős programok szervezése Rendelés étteremben Étkezési szokásokról érdeklődés, illetve beszámolás, ezek összehasonlítása Magyarország és a célországok között Évszámok, korszakok, születési idő kifejezése különböző angolszász országokban Rövid önéletrajz (iskolák, volt munkahelyek, jelenlegi munkahely), mások életének rövid leírása Mértékegységek, mennyiségek meghatározása angol nyelvterületeken. Beszámoló, érdeklődés múltbeli eseményekről Ismert történetek, filmek rövid egyszerű összefoglalása. Angol nyelvű filmek ismertetése. Programra meghívni valakit, meghívás elfogadása /visszautasítása Különböző árucikkek, tárgyak, emberek összehasonlítása Különböző kultúrák piacainak bemutatása különös tekintettel a célnyelvi országokra Vásárlás különféle üzletekben, vásárlás Nagy Britanniában Egyszerűbb problémák megvitatása KER A2 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei minimális óraszám 60 maximális óraszám A1.1. és A1.2. modulnak megfelelő nyelvi ismeretek Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és 90 14/54

15 világos hirdetések és üzenetek lényegét. Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. 15/54

16 A KER A2 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek Going to jövőidejű jelentése Kívánság kifejezése would like to és want to szerkezetekkel Jövőbeli történések kifejezése might és will segédigékkel Present Perfect Birtokviszony kifejezése have to / don t have to szerkezettel Képesség kifejezése can/can t segédigékkel Gyakoriságot kifejező szavak Helyhatározó szavak Gyakoriságot kifejező szavak; Past Simple A feel ige használati módjai; A day szóval kapcsolatos kifejezések A look szóval kapcsolatos kifejezések A should/shouldn t, can/can t módbeli segédigék, Szükségesség kifejezése have to/don t have to szerkezettel Present Continuous Melléknevek fokozása; Idővel kapcsolatos elöljáró szavak A KER A2 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Állatvilág Szabadidős programok, kikapcsolódás, programtervezés Időjárás Oktatás, tanfolyamok Tömegkommunikáció és fajtái (, számítógép, telefon, Internet, stb.) Utcai jelzőtáblák. Feliratok Szabadidős tevékenységek Sportok, egészséges életmód Emberek külső és belső tulajdonságai Munka, napi rutin Média: rádió, tévéműsorok Bűnözés, bűnüldözés 16/54

17 A KER A2 szint tartalmi követelményei Kommunikációs és civilizációs ismeretek Udvarias kérések kifejezése, segítségkérés Tanácsok, instrukciók adása, javaslat Útbaigazítás, információ közlése és közvetítése Az írás és telefonálás (hivatalos, személyes) alapvető szabályai, írás stílusai, stílusjegyei Állatok alapvető tulajdonságainak bemutatása Egyszerű kvíz értelmezése, megválaszolása Kvíz kérdések írása, feltevése (általános műveltség) Háziállatok bemutatása Tervek elmesélése, érdeklődés mások terveiről Nyaralás megtervezése Városok főbb jellemzőinek elmondása, leírása különösen a célnyelvi országok híresebb városaira. Időjárás bemutatása (aktuális, jellemző, évszakok bemutatása) Saját ország, célnyelvi országok klímájának bemutatása Időjárás jelentés értelmezése Saját, angolszász országok oktatásának egyszerű bemutatása Ambíciók (tanulás, munka), célok kifejezése Tanfolyamok rövid bemutatása, tanfolyami brossúrák értelmezése Egyetértés, kétely kifejezése egyszerűbb párbeszédekben Űrlapok kitöltése (jelentkezési lap), űrlapok angol nyelvű országokban. Kommunikációs eszközök használatának, fejlődésének bemutatása A kapcsolattartás különböző formái, kapcsolattartás angol nyelvterületen. Korábbi élmények megemlítése, elmesélése, élményekről való érdeklődés Saját város, EU különböző városainak bemutatása turisztikai szempontból Közlekedési és egyéb szabályok (kötelesség, tiltás) felismerése, ismertetése, az Egyesült Királyság közlekedése Személyek jellemzése külső és belső tulajdonságaik alapján Adatlapok, nyomtatványok részletes kitöltése Képeslapírás, élménybeszámoló Angolszász országok kultúrája, ünnepei, ünneplési szokásai Dolgok, személyek összehasonlítása, következtetés megfogalmazása Esemény, történés időrendi besorolása, helyszín megadása, folyamatok leírása Saját ország, célnyelvi országok szabadidős tevékenységeinek, kedvenc sportjainak bemutatása, összehasonlítása Szabadidős tevékenységek, sportok személyes preferenciái Életmód bemutatása (saját, másoké), életmódbeli különbségek a célnyelvi országok és hazánk között. Hétköznapi helyzetekben (ismerkedés, utca, bolt, bank) megérti a hozzá intézett kérdéseket. Tud rájuk válaszolni Eseményekkel, szituációkkal kapcsolatos érzések kifejezése Időhatározók pontos meghatározása Legfontosabb életesemények leírása Különböző foglalkozások bemutatása, preferenciák kifejezése Különböző országok ünnepeinek bemutatása, szokások összehasonlítása Szokások mellett ideiglenes tevékenységek kifejezése Találkozók megszervezése Különböző alkalmak során mások köszöntése, jókívánságok kifejezése, különösképpen a magyar szokásoktól eltérőekre. Meghívó, levél, e mail írása Külső tulajdonságok részletes leírása 17/54

18 Modulszerkezet KER A2 szinten: KER A2/1 2 A2.1. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek Going to jövőidejű jelentése Kívánság kifejezése would like to és want to szerkezetekkel Jövőbeli történések kifejezése might és will segédigékkel Present Perfect Birtokviszony kifejezése have to / don t have to szerkezettel Képesség kifejezése can/can t segédigékkel Gyakoriságot kifejező szavak Helyhatározó szavak 2. Témakörök és szókincs Állatvilág Szabadidős programok, kikapcsolódás, programtervezés Időjárás Oktatás, tanfolyamok Tömegkommunikáció és fajtái (, számítógép, telefon, Internet, stb.) Utcai jelzőtáblák. feliratok 3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek Udvarias kérések kifejezése, segítségkérés Tanácsok, instrukciók adása, javaslat Útbaigazítás, információ közlése és közvetítése Az írás és telefonálás (hivatalos, személyes) alapvető szabályai, írás stílusai, stílusjegyei Állatok alapvető tulajdonságainak bemutatása Egyszerű kvíz értelmezése, megválaszolása Kvíz kérdések írása, feltevése (általános műveltség) Háziállatok bemutatása Tervek elmesélése, érdeklődés mások terveiről Nyaralás megtervezése Városok főbb jellemzőinek elmondása, leírása különösen a célnyelvi országok híresebb városaira. Időjárás bemutatása (aktuális, jellemző, évszakok bemutatása) Saját ország, célnyelvi országok klímájának bemutatása Időjárás jelentés értelmezése Saját, angolszász országok oktatásának egyszerű bemutatása Ambíciók (tanulás, munka), célok kifejezése Tanfolyamok rövid bemutatása, tanfolyami brossúrák értelmezése Egyetértés, kétely kifejezése egyszerűbb párbeszédekben Űrlapok kitöltése (jelentkezési lap), űrlapok angol nyelvű országokban. Kommunikációs eszközök használatának, fejlődésének bemutatása A kapcsolattartás különböző formái, kapcsolattartás angol nyelvterületen. Korábbi élmények megemlítése, elmesélése, élményekről való érdeklődés Saját város, EU különböző városainak bemutatása turisztikai szempontból Közlekedési és egyéb szabályok (kötelesség, tiltás) felismerése, ismertetése, az Egyesült Királyság közlekedése 18/54

19 A2.2. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek Gyakoriságot kifejező szavak; Past Simple A feel ige használati módjai; A day szóval kapcsolatos kifejezések A look szóval kapcsolatos kifejezések A should/shouldn t, can/can t módbeli segédigék, Szükségesség kifejezése have to/don t have to szerkezettel Present Continuous Melléknevek fokozása; Idővel kapcsolatos elöljáró szavak 2. Témakörök és szókincs Szabadidős tevékenységek Sportok, egészséges életmód Emberek külső és belső tulajdonságai Munka, napi rutin Média: rádió, tévéműsorok Bűnözés, bűnüldözés 3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek Személyek jellemzése külső és belső tulajdonságaik alapján Adatlapok, nyomtatványok részletes kitöltése Képeslapírás, élménybeszámoló Angolszász országok kultúrája, ünnepei, ünneplési szokásai Dolgok, személyek összehasonlítása, következtetés megfogalmazása Esemény, történés időrendi besorolása, helyszín megadása, folyamatok leírása Saját ország, célnyelvi országok szabadidős tevékenységeinek, kedvenc sportjainak bemutatása, összehasonlítása Szabadidős tevékenységek, sportok személyes preferenciái Életmód bemutatása (saját, másoké), életmódbeli különbségek a célnyelvi országok és hazánk között. Hétköznapi helyzetekben (ismerkedés, utca, bolt, bank) megérti a hozzá intézett kérdéseket. Tud rájuk válaszolni Eseményekkel, szituációkkal kapcsolatos érzések kifejezése Időhatározók pontos meghatározása Legfontosabb életesemények leírása Különböző foglalkozások bemutatása, preferenciák kifejezése Különböző országok ünnepeinek bemutatása, szokások összehasonlítása Szokások mellett ideiglenes tevékenységek kifejezése Találkozók megszervezése Különböző alkalmak során mások köszöntése, jókívánságok kifejezése, különösképpen a magyar szokásoktól eltérőekre. Meghívó, levél, e mail írása Külső tulajdonságok részletes leírása 19/54

20 KER B1 szint minimális óraszám 80 maximális óraszám 120 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei A1.1., A1.2., A2.1., és az A2.2. moduloknak megfelelő nyelvi ismeretek Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. Szövegértés Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. Beszéd Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni. 20/54

21 A KER B1 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek Szándék, terv kifejezése going to/planning to szerkezetekkel Jövőbeliség és szándék kifejezése would like to, would rather, will/won t szerkezetekkel Lehetőség/bizonyosság kifejezése a may/might/will segédigékkel Present Perfect Past Simple and Past Continuous Múltbeliség kifejezése a used to kifejezéssel Időhatározók Igék ing es alakja (gerund) Would like to Tetszést/nem tetszést kifejező szavak; kifejezések Like szó különböző használati módjai; Szenvedő szerkezet (Passive) Present Perfect Simple és Present Perfect Continuous Past Perfect Feltételes mód (Conditional 1,2,3) A KER B1 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Szabadidő, szabadidős tevékenységek Utazás, nyaralás Saját város bemutatása A régi és a modern élet Találmányok Ambíciók, tervek, célok Egészég és balesetek Mindennapi tárgyak, márkák Ajándékok, ajándékvásárlás Hobbikkal, érdeklődési körökkel Táborozás, túlélőtúra Foglalkozások Pénz Éttermek és vásárlás 21/54

22 A KER B1 szint tartalmi követelményei Kommunikációs és civilizációs ismeretek Segítségkérés telefonon Útbaigazítást kérése és adása Hétköznapi, társasági élettel kapcsolatos párbeszédek Egyszerűbb problémák megvitatása Különböző nemzetek sztereotípiáit Utazás megtervezése Szándékok, vágyak, remények kifejezése Nyaralással kapcsolatos pozitív, negatív élmények elmesélése, foglalás, ügyintézés, panasz Hétköznapi társalgás fenntartása, aktív figyelés kifejezési eszközei (megerősítés, reagálás) Utazás megtervezése, célnyelvi ország, mint desztináció Képeslap írás megfelelő stílusjegyekkel Célok, álmok (gyermekkori, jelenlegi) kifejezése A jelenre hatást gyakorló múltbéli események bemutatása Jelenben is tartó, illetve a múltban befejezett események időtartamának kifejezése Különböző országok szokásainak összehasonlítása(usa, Egyesült Királyság) Népek sztereotípiáival kapcsolatos tapasztalatok elmondása Ismert városok bemutatása (London, L.A.), nem csak turisztikai szempontból. Közlekedési lehetőségek, szennyezettség, éjszakai élet, földrajzi jellemzők A modern élet jellemzői (technológiai ) és azok összehasonlítása régebbi korokkal A jövővel kapcsolatos fejlődésről, változásról képes jóslatait, félelmeit is kifejezni Lakás, üzlethelyiség átalakításának megtervezése, szervezése Betegségek tüneteinek ismertetése, alapvető reakciók kisebb balesetekre, betegségekre Orvosnál időpontkéréstől a recept kiváltásig A múltban párhuzamosan történő események elmesélése Javaslattevés különböző hétköznapi tevékenységekkel kapcsolatban Vélemény kifejezése hobbikkal, érdeklődési körökkel kapcsolatban A személyiség leírása Állásinterjúra jelentkezés Történetmesélés képek alapján Párbeszédet előadása vásárlással és étteremmel kapcsolatos szituációkban Hobbikról, érdeklődési körökről általánosságban tud beszélni, azoknak hasznosságával kapcsolatban véleményét meg tudja fogalmazni Az élettel, életmóddal, életstílusokkal kapcsolatban véleménye mellett tud érvelni (pénz, család, vallás politika ) Különböző márkákat összevet, bemutat. Történetüket, eredetüket ismerteti, célnyelvi országok híres márkái a múltban és jelenben 22/54

23 Különféle használati tárgyakat jellemez: eredetüket, használatukat leírja szenvedő szerkezettel Udvarias hanglejtés használata hétköznapi helyzetekben Belső tulajdonságok alapján önmaga és mások jellemzése, kategorizálás: pozitív/negatív különböző élethelyzetekben Űrlapok kitöltése, azok tipikus nyelvezete az angol nyelvterületű országokban Történet mesélés a hangulat, egyidejűség kifejezésével az egyenes vonalvezetés mellett Pénzváltás, bankszámla nyitása, illetve egyéb pénz mozgásával kapcsolatos szituációk Zene, zenekarok, stílusok, dalszöveg témakörében képes gondolatait, preferenciáit kifejezni, célnyelv országainak híres zenekarai, énekesei Jövő és jelenbéli feltételek kifejezése különböző helyzetekben Fogalmazásokat, baráti leveleket képes írni Egyszerűbb hangfelvételek lényegét megérti, a számára érdekes információt kiszűri 23/54

24 Modulszerkezet KER B1 szinten: KER B1/1 2 B1.1. modul Minimum óraszám 40 Maximum óraszám 60 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek Szándék, terv kifejezése going to/planning to szerkezetekkel Jövőbeliség és szándék kifejezése would like to, would rather, will/won t szerkezetekkel Lehetőség/bizonyosság kifejezése a may/might/will segédigékkel Present Perfect Past Simple and Past Continuous Múltbeliség kifejezése a used to kifejezéssel Időhatározók 2. Témakörök és szókincs Szabadidő, szabadidős tevékenységek Utazás, nyaralás Saját város bemutatása A régi és a modern élet Találmányok Ambíciók, tervek, célok Egészég és balesetek 3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek Segítségkérés telefonon Útbaigazítást kérése és adása Hétköznapi, társasági élettel kapcsolatos párbeszédek Egyszerűbb problémák megvitatása Különböző nemzetek sztereotípiáit Utazás megtervezése Szándékok, vágyak, remények kifejezése Nyaralással kapcsolatos pozitív, negatív élmények elmesélése, foglalás, ügyintézés, panasz Hétköznapi társalgás fenntartása, aktív figyelés kifejezési eszközei (megerősítés, reagálás) Utazás megtervezése, célnyelvi ország, mint desztináció Képeslap írás megfelelő stílusjegyekkel Célok, álmok (gyermekkori, jelenlegi) kifejezése A jelenre hatást gyakorló múltbéli események bemutatása Jelenben is tartó, illetve a múltban befejezett események időtartamának kifejezése Különböző országok szokásainak összehasonlítása(usa, Egyesült Királyság) Népek sztereotípiáival kapcsolatos tapasztalatok elmondása Ismert városok bemutatása (London, L.A.), nem csak turisztikai szempontból. Közlekedési lehetőségek, szennyezettség, éjszakai élet, földrajzi jellemzők A modern élet jellemzői (technológiai ) és azok összehasonlítása régebbi korokkal A jövővel kapcsolatos fejlődésről, változásról képes jóslatait, félelmeit is kifejezni Lakás, üzlethelyiség átalakításának megtervezése, szervezése Betegségek tüneteinek ismertetése, alapvető reakciók kisebb balesetekre, betegségekre Orvosnál időpontkéréstől a recept kiváltásig A múltban párhuzamosan történő események elmesélése 24/54

25 B1.2. modul Minimum óraszám 40 Maximum óraszám 60 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek Igék ing es alakja (gerund) Would like to Tetszést/nem tetszést kifejező szavak; kifejezések Like szó különböző használati módjai; Szenvedő szerkezet (Passive) Present Perfect Simple és Present Perfect Continuous Past Perfect Feltételes mód (Conditional 1,2,3) 2. Témakörök és szókincs Mindennapi tárgyak, márkák Ajándékok, ajándékvásárlás Hobbikkal, érdeklődési körökkel Táborozás, túlélőtúra Foglalkozások Pénz Éttermek és vásárlás 3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek Javaslattevés különböző hétköznapi tevékenységekkel kapcsolatban Vélemény kifejezése hobbikkal, érdeklődési körökkel kapcsolatban A személyiség leírása Állásinterjúra jelentkezés Történetmesélés képek alapján Párbeszédet előadása vásárlással és étteremmel kapcsolatos szituációkban Hobbikról, érdeklődési körökről általánosságban tud beszélni, azoknak hasznosságával kapcsolatban véleményét meg tudja fogalmazni Az élettel, életmóddal, életstílusokkal kapcsolatban véleménye mellett tud érvelni (pénz, család, vallás politika ) Különböző márkákat összevet, bemutat. Történetüket, eredetüket ismerteti, célnyelvi országok híres márkái a múltban és jelenben Különféle használati tárgyakat jellemez: eredetüket, használatukat leírja szenvedő szerkezettel Udvarias hanglejtés használata hétköznapi helyzetekben Belső tulajdonságok alapján önmaga és mások jellemzése, kategorizálás: pozitív/negatív különböző élethelyzetekben Űrlapok kitöltése, azok tipikus nyelvezete az angol nyelvterületű országokban Történet mesélés a hangulat, egyidejűség kifejezésével az egyenes vonalvezetés mellett Pénzváltás, bankszámla nyitása, illetve egyéb pénz mozgásával kapcsolatos szituációk Zene, zenekarok, stílusok, dalszöveg témakörében képes gondolatait, preferenciáit kifejezni, célnyelv országainak híres zenekarai, énekesei Jövő és jelenbéli feltételek kifejezése különböző helyzetekben Fogalmazásokat, baráti leveleket képes írni Egyszerűbb hangfelvételek lényegét megérti, a számára érdekes információt kiszűri 25/54

26 KER B2 szint minimális óraszám 160 maximális óraszám 240 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei A1.1., A1.2., A2.1., A2.2., B1.1., B1.2. moduloknak megfelelő nyelvi ismeretek Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek. Szövegértés Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. Beszéd Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. 26/54

27 A KER B2 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek Present Simple, continuous, perfect, perfect continous Past Simple és Past Continuous, Past perfect Used to Future simple, will, to be going to clauses If és when használata időhatározói mellékmondatokban Birtokviszony kifejezése (have/have got) Segédigék Múlbeli feltétel kifejezése could have/should have/would have szerkezetekkel narratív igeidők Melléknevek fokozása Mennyiséghatározók For, since, ago Take ige különböző használati módjai Extreme adjectives Szenvedő szerkezet (Passive) Will a szándék, javaslat és spontán döntés kifejezésére Szándék és lehetőség kifejezése will/won t, may/may not, might/might not, could, likely to szerkezetekkel Vonatkozói névmások, mellékmondatok (Relative pronouns, relative clauses) Mennyiséghatározók (enough, plenty of, too much/many, a lot of, etc) Általánosítás Függő beszéd Feltételes mondatok (Conditional clauses) Do és a think igen használati módjai Say és a tell igék használati módjait Engedélyadás és kötelezettség 27/54

28 A KER B2 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Hétköznapi tevékenységek Emberi kapcsolatok, Gyermekkor Természet Külföld, látványosságok, kultúra Életkörülmények Életesemények Személyiség jellemzése Kommunikációs eszközök, média, számítógép, Internet Szövegalkotás különböző szempontok alapján (pl.: állásra jelentkezés, e mail, panaszlevél, élménybeszámoló, ajánlás, kritika) Önéletrajz Állásinterjú Társasági élet Viselkedési minták, szokások Hétköznapi tárgyak Vásárlás Számok (százalék, sorszámnevek, pénz, nagy számok, stb.) Találmányok, sikerek Technika: mobiltelefon, okostelefon, számítógép, laptop, stb. Kötelességek Engedélyadás Kultúra, könyvek, filmek Bűnözés Közterületek formális/informális nyelv én, család, csoport, társadalom, barátok szabadidő, hobbi, utazás oktatás, nyelvtanulás, nyelvek, dialektusok kommunikáció formái, média munka, foglalkoztatottság, munkahelyi körülmények, készségek, kompetenciák technika, életmód, civilizációs betegségek sport, tömegsport, élsport Emlékek, élmények, tapasztalatok 28/54

29 A KER B2 szint tartalmi követelményei Kommunikációs és civilizációs ismeretek Kérdésalkotás és annak megválaszolása hétköznapi tevékenységekkel, érdeklődési körökkel kapcsolatban Ismerkedés Memória javítása Gyerekkori élmények elmesélése Idegen nyelvű országok kultúrája, látványosságai azon belül a célnyelvi országok kultúrája. Városok leírása Utazás megtervezése, repülőjegy foglalás Kérdéseket tesz fel különféle helyzetekben, baráti és hivatalos stílusnak megfelelően (ismerkedés, információ kérés) A Brit szigetek, az Egyesült Államok meglepő szokásairól beszámol, azokat saját tapasztalataival összehasonlítja Mennyiségeket százalékosan, nem pontosan is kifejez, tipikus angolszász mennyiségi egységek Kifejezi a különböző aktuálisan végbemenő változásokat Ki tudja fejezni a hasonlóságot és az ellentétet az ő és más emberek szokásai között Jellemez másokat szokásaik, hobbijuk külső és belső tulajdonságaik alapján Hosszabb baráti levelet, e mailt ír különféle témákban, a célnyelvi országoknak megfelelő felépítésben, stílusban Jelenben és múltban az egyidejűleg és egymást követő eseményeket is le tudja írni Elolvasott populáris tudományos cikkekkel kapcsolatos véleményét (egyetértés, egyet nem értés, kiegészítés) el tudja mondani Érdeklődés kifejezése szavakban és hangsúlyban Célnyelv országainak látnivalói, azok összehasonlítása, életmódbeli különbségek leírása Javaslattétel célnyelv országainak, illetve saját ország meglátogatására, látnivalók bemutatása Életesemények leírása Különböző emberek személyiségének jellemzése Életrajz, álláspályázat, munkahelyi beszámoló írása, formális levél írása, e mail írása, chatelés Tudományos kutatásokkal kapcsolatban vélemény kifejtése, kutatási eredmények ismertetése (pszichológia, személyiségjegyek, szokások), angol nyelvterületeken zajló kutatások Élmények, tapasztalatok összehasonlítása másokkal Híres emberek életrajza, eredményei, szakmai tapasztalata és ezek alapján saját önéletrajz (privát és szakmai) elkészítése, célnyelvi országok híres szülöttei Teljesítmény, elért eredmények bemutatása az élet különböző területein (sport, politika, tudomány, művészet), Nagy Britannia, az USA, Ausztrália világraszóló teljesítményei. Különböző foglalkozások ellátásához szükséges személyiségjegyek, kompetenciák, készségek megvitatása 29/54

30 Szakmák, illetve saját szakma munkakörülményeinek, előnyeinek, hátrányainak leírása Vélemény kifejtése meglepő szakmaválasztásokkal kapcsolatban Ideális munka leírása, jövőbeli tervek elmesélése, időhatározói mellékmondatokkal Állásinterjú több szemszögből munkáltató, munkavállaló Motivációs levél, kísérőlevél önéletrajz mellé Hivatalos ügyek intézése telefonon angol nyelvterületen A jelenkori média jellemzése (TV, rádió, nyomtatott termékek, internet), azok tartalmának értékelése Hírek elmesélése, kommentálása, aktuális eseményekről beszámol, a célnyelvi országok aktuális hírei Film, könyvismertető készítése, angol nyelvterületek kiadványai. Filmek, könyvek, színdarabok teljes körű bemutatása (alkotók, tartalom, értékelés), híres angol anyanyelvű Munkalehetőség, munkanélküliség hazánkban és a célnyelvi országokban Formális és informális beszélgetés Udvarias kérés, kérdés, felajánlás Véleménynyilvánítás, véleménycsere Személyes levél írása, ajánlat kérése Véleménynyilvánítás, véleménycsere Programtervezés (barátokkal, ismerősökkel) Társasági élet, népszerű társasági események itthon és angol nyelvterületen, étterem, disco Viselkedés társaságban, társasági élet szokásai különböző kultúrákban, udvariasság jelentése más más kultúrában, elfogadható és nem elfogadható viselkedésformák különös tekintettel a célnyelvi országokra Társasági események szervezése A technológiai fejlődés, modern technológiai eszközök és azok működése Különböző vásárlási formák előnyei, hátrányai Köszönetnyilvánítás hivatalos és nem hivatalos formában, a célnyelvi országokban Várakozások, jóslások, félelmek kifejezése a jövőre vonatkozóan Társadalmi felelősség, felelősségtudat Különböző kevésbé valószínű és valószínűtlen helyzetekre való reagálás kifejezése (pl. lottónyeremény) Tört számok, mennyiségek kifejezése (pl.: terület, sebesség) Tanácsadás és tanácskérés Ötletek megvitatása Önállóvélemény kifejezése különböző szabályokkal kapcsolatban Elbeszélést írni egy adott témáról Különböző műfajok és azok stílusjegyeinek ismertetése Történetmesélés különböző műfajokban Hallott párbeszédek továbbadása harmadik személynek Fontos események elmesélése Szabályok, törvények, azok alkalmazása, megértése, szankciók, 30/54

31 idegesítő szabályok, ezzel kapcsolatos észrevételei, tapasztalatai, angolszász országok szabályai és törvényei Régebbi időszakok, korszakok szabályai Ellentmondásos, vitát keltő témákkal kapcsolatos állásfoglalás és annak indoklása Az életben előforduló dilemmák, ezekkel kapcsolatban tanácsadás kifejezése Múltbeli cselekedetek megbánása, annak kifejezése, hogy lehetett volna másként reagálni Különféle helyzetekben az elbúcsúzás kifejező eszközei angol nyelvű kultúrákban Baráti levél stílusjegyeinek megfelelő megírása Hivatalos levél írása (pl.: bemutatkozó, jelentkezés, panasz ) Esszé, történet írás Különböző témakörben történeteket tud elmesélni Hivatalos szituációkban képes ügyeket elintézni Ismeri a különböző tanácsadásra, felajánlások egyetértésére, egyet nem értése, tanács helyességére vonatkozó kifejezéseket használni. Véleményt tud kifejezni Ismeri az angolszász országok főbb sajátosságai, kultúráját, szokásait Tud érvelni, vitázni Képes megszervezni, megtervezni különféle programokat. Saját életével kapcsolatban bármilyen eseményről képes beszámolni munka, család, hobby, tervek, múlt Véleményét ki tudja fejezni az élet fontosabb területeivel kapcsolatban, tudomány, technika, oktatás, művészetek összehasonlítja a hazai és a célnyelvi országok helyzetét Telefonon, személyesen képes megrendelni, reklamálni, érdeklődni 31/54

32 Modulszerkezet KER B2 szinten: KER B2/1 5 B2.1. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek Present Simple és Present Continuous Past Simple és Past Continuous Used to Birtokviszony kifejezése (have/have got) Segédigék Melléknevek fokozása Mennyiséghatározók 2. Témakörök és szókincs Hétköznapi tevékenységek Emberi kapcsolatok, Gyermekkor Természet Külföld, látványosságok, kultúra Életkörülmények 3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek Kérdésalkotás és annak megválaszolása hétköznapi tevékenységekkel, érdeklődési körökkel kapcsolatban Ismerkedés Memória javítása Gyerekkori élmények elmesélése Idegen nyelvű országok kultúrája, látványosságai azon belül a célnyelvi országok kultúrája. Városok leírása Utazás megtervezése, repülőjegy foglalás Kérdéseket tesz fel különféle helyzetekben, baráti és hivatalos stílusnak megfelelően (ismerkedés, információ kérés) A Brit szigetek, az Egyesült Államok meglepő szokásairól beszámol, azokat saját tapasztalataival összehasonlítja Mennyiségeket százalékosan, nem pontosan is kifejez, tipikus angolszász mennyiségi egységek Kifejezi a különböző aktuálisan végbemenő változásokat Ki tudja fejezni a hasonlóságot és az ellentétet az ő és más emberek szokásai között Jellemez másokat szokásaik, hobbijuk külső és belső tulajdonságaik alapján Hosszabb baráti levelet, e mailt ír különféle témákban, a célnyelvi országoknak megfelelő felépítésben, stílusban Jelenben és múltban az egyidejűleg és egymást követő eseményeket is le tudja írni Elolvasott populáris tudományos cikkekkel kapcsolatos véleményét (egyetértés, egyet nem értés, kiegészítés) el tudja mondani Érdeklődés kifejezése szavakban és hangsúlyban Célnyelv országainak látnivalói, azok összehasonlítása, életmódbeli különbségek leírása Javaslattétel célnyelv országainak, illetve saját ország meglátogatására, látnivalók bemutatása 32/54

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja, hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, különbözeti

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Angol C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Métisz Nyelvi Központ Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése A

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ Europass Önéletrajz Ide illessze be a fényképet, ha szükséges (nem kötelezı). - a fénykép nem nélkülözhetetlen eleme az önéletrajznak, kivéve,

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz 01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz /Két tantárgyat kell választani, amiből a szóbeli feleletet adják a gyerekek és a jelentkező laphoz kérjük csatolni!/ Szóbeli meghallgatás

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv 9. évfolyam 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola 5. Életmód 6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 7. Utazás, turizmus

Részletesebben

Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga Tájékoztató, Vizsgaleírás

Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga Tájékoztató, Vizsgaleírás Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga Tájékoztató, Vizsgaleírás Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet alapfokú, gazdasági nyelvi vizsga megszervezését vállalja az SZTE hallgatói, illetve más felsőoktatási intézményben

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése ANGOL NYELV 1. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig a tanult dalok közül 1 eléneklése a tanult mondókák közül 1 elmondása 2. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK szakmai programkövetelmény javaslathoz

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK szakmai programkövetelmény javaslathoz ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK szakmai programkövetelmény javaslathoz 1. A szakmai programkövetelmény és a szakmai végzettség megnevezése legyen konkrét, egyértelmű, kifejező, végzettséget meghatározó, és rövid

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program IDEGEN NYELV-ANGOL TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra)

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra) Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 TANKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET: NEW HEADWAY ELEMENTARY, FOURTH EDITION A tankönyv anyaga a 7-11 unit között a hozzá tartozó munkafüzeti

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

II. A szakképesítés alapadatai

II. A szakképesítés alapadatai SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET. ágazathoz tartozó 54 841 01 HAJÓZÁSI TECHNIKUS (SZÁLLODAHAJÓS, SZÁLLODAI SZEMÉLYZET) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) 54 841 01. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET ágazathoz az alábbi

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Általános Iskola 4266 Fülöp, Kossuth u. 30 OM: 031 148 A 229./2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1-3.) bekezdése fogalmazza meg az iskolai közzétételi lista tartalmát, így:

Részletesebben

1. évfolyam sportosztály

1. évfolyam sportosztály 1. évfolyam sportosztály MAGYAR IRODALOM A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott mese, történet

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

III. Az iskola szakmai programja

III. Az iskola szakmai programja Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program III. Az iskola szakmai programja 1 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program Tartalom

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN

ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV I. ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Angol C2 2 1 069 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 2 1 069 nyelvi programkövetelmény Angol C2 2 1 069 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Fast English Kft A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 2 Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. Ismertesse a fogyasztói döntés tényezőit, a szükségletek szerepét! Jellemezze a háztartások és a vállalkozások gazdasági kapcsolatát! Ismertesse a kereskedelem

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulástechnikai tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is ----- 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ 52 723 01 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben