Angol C nyelvi programkövetelmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény"

Átírás

1 Angol C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Angol A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere szerinti A1 szinttől C2 szintig Általános nyelvi képzés Nyelvi képzés típusa Kontaktórás képzés A képzés formája Csoportos képzés Minimális óraszám 960 óra Maximális óraszám Tanúsítvány kiadásának feltétele Igazolás kiadásának feltétele 1186 óra + minimum 192, maximum 240 óra opcionális Az egyes modulok zárásakor tanúsítvány kiadására kerül sor, amely kiadásának a feltétele a modul képzési óraszámának 80% án történő részvétel, valamint a folyamatos számonkérések és a modulzáró vizsga sikeres minimum 60% os teljesítése. A tanúsítványon megfelelt (60 74%), jól megfelelt (75 89%) és kiválóan megfelelt (90 100%) minősítések szerepelhetnek az elért eredmény függvényében. A sikertelen teljesítés következménye: javaslat a modul ismétlésére. Amennyiben a résztvevő az egyes modulok zárásakor a programban meghatározott, a modul teljes óraszámára vonatkozó óraszám 80 % án részt vett, de a modulzáró vizsgán nem felelt meg, kérésre igazolás állítható ki. A programkövetelmény modulszerkezete Modulok száma KER szintenként KER A1 2 KER A2 2 KER B1 4 KER B2 KER C OP OP KER C2 3

2 Képzési követelmények leírása KER szintek szerint KER A1 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 128 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A KER A1 szintű képzés első moduljának megkezdéséhez bemeneti feltétel nincs. A szinten történő képzés további moduljaihoz való csatlakozás feltétele a jelen programkövetelmény szerinti előző modul sikeres elvégzéséről kiállított tanúsítvány, vagy egy szintfelmérő vizsgán történő megfelelés. A szintfelmérés során az előző modul követelményeinek legalább 60% os teljesítése szükséges. Amennyiben a szintfelmérés eredménye nem éri el kívánt szintet, a jelentkező az adott modulhoz nem csatlakozhat, és számára a megfelelő haladás biztosítása érdekében szintjének megfelelő modulban való részvétel kerül felajánlásra. A szint kimeneti követelményei A résztvevő elsajátította a legalapvetőbb nyelvtani szerkezeteket és szavakat, amelyek használatával kifejezheti magát és megérthet másokat alapvető hétköznapi szituációkban, mint például bemutatkozáskor, vásárláskor, ismerkedéskor, időpont egyeztetéskor, útbaigazításkor, akár kérés vagy felszólítás esetén is. Lakóhelyét és ismerőseit egyszerű fordulatokkal le tudja írni, meg tud fogalmazni rövid, egyszerű képeslapot, valamint ki tudja tölteni személyi adatait. Továbbá fontos, hogy a résztvevő megismerkedjen a nyelv kiejtésével, hangzásával és helyesen el tudjon olvasni, vagy le tudjon írni egy könnyebb szöveget. Követelmények: a legalapvetőbb nyelvtani formák, szerkezetek ismerete a leggyakoribb szavak ismerete hétköznapi témákban íródott rövid szövegek értése és írásbeli kifejezés a leggyakoribb bemutatkozási témákban a legalapvetőbb nyelvtani formák és a leggyakoribb szavak használata hétköznapi kommunikációs szituációkban, pl. bemutatkozáskor, ismerkedéskor, vásárláskor, útbaigazításkor, lakóhely bemutatásakor stb. egyszerű hallott szövegek értése adott szituációkban az egyszerű nyelv hangzóinak helyes értelmezése és produkciója Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a hallott szöveget, amely számára ismerős egyszerű kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat tartalmaz. Mindezek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. Szövegértés Olvasás: Megérti az írott szövegben a számára ismerős egyszerű kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. : Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakóhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkoznak. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész. Elboldogul nagyon rövid, különálló, többnyire

3 előre betanult megnyilatkozásokkal, de sok szünetet tart, amikor a kifejezéseket keresgéli, a kevésbé ismerős szavakat próbálja kiejteni, vagy a mondanivalóját helyesbíteni. Íráskészség: Írásban használja a számára ismerős egyszerű kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. KER A1 szint minimális óraszám 90 minimális óraszám 128 A1. 1./2 modul Nyelvtani ismeretek a létige; állítás, kérdés és tagadás a létigével min. óraszám 45 személyes, birtokos és mutató névmások határozatlan és határozott névelők max. óraszám 64 általános és rendhagyó főnevek többes száma az egyszerű jelen idő és kapcsolódó időhatározói birtokviszony a dátum és az idő kifejezése a kapcsolódó prepozíciókkal számok és betűk országok és nemzetiségek osztálytermi nyelvezet munka és hivatás család és rokoni kapcsolatok személyek leírása; a leírást szolgáló melléknevek napirend; gyakoriságot kifejező határozók az angol szavak eredete nemzetek jellegzetes termékei; filmek és zenék angolok a külföldiek szemével A résztvevő: megérti és használja az üdvözlés egyszerűbb formáit képes bemutatkozni és bemutatni másokat megérti a tanórai utasításokat; írásbeli és szóbeli formában illetve a hangrögzítőről szóló utasításokat egyaránt képes alapvető kérdéseket intézni a beszélgetőpartneréhez, illetve válaszolni azokra el tudja mondani napi rutinját, teendőit képes személyes adataival kitölteni egy formanyomtatványt, kérdőívet le tud írni embereket ismeri a személyes adatokhoz és bizonyos konkrét helyzetekhez kötődő szavak és egyszerű fordulatok nagyon alapvető tárházát elboldogul nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozásokkal, de sok szünetet tart, amikor a kifejezéseket keresgéli, a kevésbé ismerős szavakat próbálja kiejteni, vagy a mondanivalóját helyesbíteni képes egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra szavakat, illetve szócsoportokat össze tud kapcsolni nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal, pl.: és vagy azután.

4 Olvasás és íráskészség formanyomtatvány kitöltése személyes adatokról rövid informális levél ismerkedés és bemutatkozás személyes adatokról való érdeklődés szállodai bejelentkezés A kávézóban ; A reptéren mindennapi tevékenységeink osztálytermi instrukciók ismerkedés, bemutatkozás Mi a foglalkozása? Kiejtés az aktuális szókincs hangsúlyos szótagjai magánhangzók és mássalhangzók különböző hangi realizációja egyes hangok fonetikai szimbólumai KER A1 szint minimális óraszám 90 minimális óraszám 128 A1. 2./2 modul min. óraszám 45 max. óraszám 64 Nyelvtani ismeretek a képesség, készség és lehetőség kifejezése az érzékelést kifejező igék aktív és passzív formája az érzelmi állásfoglalást kifejező igék a személyes névmások tárgyesete az önálló birtokos névmások használata a létige múlt ideje; állító, kérdő és tagadó alakja kifejezések a létigével az egyszerű múlt idő használata, szerkezete az egyszerű múlt időhöz kapcsolódó időhatározók és azok helye a mondatban az igék múlt idejű alakja szóképzés szabadidős tevékenységek; hobbi, szórakozás vásárlás öltözködés egyszerű, megfilmesített történetek zenei stílusok, slágerek testrészek az említett zenei stílusok népszerű képviselői híres filmek és főszereplőik 4 amerikai elnök híres szobrok a világban országok és nevezetességeik

5 A résztvevő: képes vendéglátó egységekben magának rendelni ki tudja fejezni tetszését illetve nemtetszését ki tudja fejezni az időt; ismeri a hét napjait egyre választékosabban ír le tárgyakat, embereket megért alapvető feliratokat, instrukciókat meg tud fogalmazni alapvető kéréseket, amelyek a mindennapi szükségletek kielégítésére szolgálnak elboldogul nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozásokkal, de sok szünetet tart, amikor a kifejezéseket keresgéli, a kevésbé ismerős szavakat próbálja kiejteni, vagy a mondanivalóját helyesbíteni képes egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra Olvasás és íráskészség fogalmazás nyaralásról, szabadság eltöltéséről egy kedvelt film tartalmának az összefoglalása híres emberek rövid életrajza vásárlás, ruházkodás vacsorameghívás vásárlás ajándékozás Kiejtés hangsúly(ok) elhelyezése a mondatban

6 KER A2 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 128 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szinten történő képzés valamennyi moduljához való csatlakozás feltétele a jelen programkövetelmény szerinti előző modul sikeres elvégzéséről kiállított tanúsítvány, vagy egy szintfelmérő vizsgán történő megfelelés. A szintfelmérés során az előző modul követelményeinek legalább 60% os teljesítése szükséges. Amennyiben a szintfelmérés eredménye nem éri el kívánt szintet, a jelentkező az adott modulhoz nem csatlakozhat, és számára a megfelelő haladás biztosítása érdekében szintjének megfelelő modulban való részvétel kerül felajánlásra. A szint kimeneti követelményei A résztvevő szókincse bővült az új témákkal. Képes élményeiről mesélni a múlt idő ismeretében, szabadidős tevékenységeikről pedig a jövő és a befejezett jelen segítségével is. A legfontosabb nyelvi funkciók elsajátításával képes vásárolni, tanácsot adni és kérni. Eldöntendő kérdések és új kérdőszavak megismerésével bővül kommunikációs készsége és el tud boldogulni nagyon rövid társasági beszélgetés során is. Képes egyszerűbb írott és hallott szövegek, főként történetek globális megértésére, és rövidebb autentikus szövegekből a számára fontos információ kiszűrésére. Képes megtörtént vagy elképzelt események írásban történő közlésére, valamint hétköznapi helyzetekben előforduló alapvető írásbeli kommunikáció lebonyolítására, mint például a magánlevél megírása. Követelmények: alapvető nyelvtani formák, szerkezetek ismerete alapvető témákhoz kapcsolható szókincs ismerete a fentiek receptív és produktív módon történő használata alapvető írásbeli kommunikációs helyzetekben a fentiek receptív és produktív módon történő használata alapvető szóbeli kommunikációs helyzetekben az egyszerű nyelv hangzásának helyes értelmezése és produkciója Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a hallott szöveget, amely számára ismerős kifejezéseket és alapvető fordulatokat tartalmaz a már ismerős témakörökben. Szövegértés Olvasás: Megérti az írott szöveget, a számára ismerős kifejezéseket és az alapszinten elvárható beszédfordulatokat. Beszédprodukció: Megért egyes fordulatokat és a leggyakrabban előforduló szókincset, ha a számára legközvetlenebb személyes dolgokról van szó (pl. nagyon alapvető információk a személyével, a családdal, vásárlással, a közvetlen környezettel vagy a munkával kapcsolatban). Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és bejelentések lényegét. Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, melyek egyszerű és közvetlen információcserét igényelnek ismerős témákkal és tevékenységekkel kapcsolatban. Boldogul nagyon rövid társasági beszélgetés során is, még ha általában nem is ért eleget ahhoz, hogy maga tartsa fenn a párbeszédet. Írás: Meg tud írni rövid, egyszerű feljegyzéseket és üzeneteket, amelyek a közvetlen szükségletekre vonatkoznak. Meg tud írni egy nagyon egyszerű magánlevelet, például hogy köszönetet mondjon valakinek valamiért.

7 KER A2 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 128 A2. 1./2 képzettségi szint, illetve modul min. óraszám 45 max. óraszám 64 Nyelvtani ismeretek a létezés kifejezése (there is/there are) határozatlan alany esetén, jelen és múlt időben a folyamatos jelen idő használata, szerkezete; időhatározói az eddig ismert 2 jelen idő kontrasztja a határozatlan névelők a some és any névmások megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek how much, how many, a lot szerkezetek használata. tervezett jövő jóslatok a felszólító mód 2. személyű alakja éttermi nyelvezet; vendég és kiszolgáló személyzet egyaránt ételek és italok egészséges étkezés; a házilag készített ételek és az éttermi, gyorséttermi ételek és étkezés előnyei és hátrányai alapvető ételkészítési ismeretek ház, lakás és bútorzata; azok elhelyezkedése a helyiségekben helymeghatározáshoz szükséges prepozíciók a lakóhely nevezetességei illetve az adott város hírességei London nevezetességei az angol királyi család tagjai A résztvevő: képes üdvözlőlap megfogalmazására; megcímzésére választékosan tud lakásról, házról és annak berendezéséről részletes leírást adni el tudja mondani minimum egy alapvető étel készítésének a módszerét, hozzávalóit képes a lakóhelyéről illetve egy célnyelvi országról alapvető ismereteket közölni, azoknak egy egy nevezetességét említeni állást tud foglalni két dolog között; pl. gyorsétel kontra házi készítésű étel tud beszélni jövőbeli terveiről, szándékairól képes kérni és felajánlani; elfogadni és elutasítani az ajánlatot képes a kommunikációra az üzletben; tud kérni, terméket keresni, árak felől érdeklődni egyszerű, hétköznapi helyzetekben képes korlátozott mértékű információcserére alapvető mondatszerkezetek, betanult fordulatok, rövid szócsoportok és beszédfordulatok segítségével néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen vét alapvető hibákat nagyon rövid mondatokkal meg tudja értetni magát, bár gyakran megakad, újra kell kezdenie vagy át kell fogalmaznia mondanivalóját fel tud tenni kérdéseket, és tud egyszerű állításokra reagálni. Tudja jelezni, mikor követi a kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja tartani a beszélgetést.

8 Olvasás és íráskészség képeslap fogalmazás a lakóhelyről receptek éttermi beszédhelyzetek lakhellyel kapcsolatos állásfoglalások a vidéki és városi élet előnyei, hátrányai kedvenc ételem hozzávalói és elkészítése városnézés Londonban helymeghatározás, eligazodás, útbaigazítás asztalfoglalás, rendelés és fizetés az étteremben Kiejtés városnevek kiejtése helyesen a kérdő mondat hanglejtése

9 KER A2 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 128 A2. 2./2 képzettségi szint, illetve modul min. óraszám 45 max. óraszám 64 Nyelvtani ismeretek melléknevek fokozása és összehasonlítása melléknévből határozószó képzése a befejezett jelen idő alakjai, használata és a hozzá kapcsolódó időhatározók az igék harmadik alakja a befejezett jelen idő és az egyszerű múlt idő kontrasztja a szeret és szeretne kifejezések különbsége a személyiséget leíró melléknevek személyiségjegyek angol nyelvű meghatározása csillagjegyekhez kötődő jellemek az időjárás és annak megfelelő öltözködés legek Magyarország időjárása és földrajzi adottságai A résztvevő: képes magának asztalt, szobát foglalni az időjárásról nyilatkozni megérti az időjárás jelentést képes tárgyakat, embereket összehasonlítani el tudja mesélni egy általa olvasott olvasmány, látott film tartalmát, cselekményét jellembeli leírást tud adni emberekről ki tudja fejezni, hogy mit szeretne tud beszélni élményeiről egyszerű, hétköznapi helyzetekben képes korlátozott mértékű információcserére alapvető mondatszerkezetek, betanult fordulatok, rövid szócsoportok és beszédfordulatok segítségével néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen vét alapvető hibákat fel tud tenni kérdéseket, és tud egyszerű állításokra reagálni. a szócsoportokat össze tudja kapcsolni egyszerű kötőszavakkal: pl. és, de, mert. Olvasás és íráskészség nevezetes földrajzi hely leírása egyszerűsített olvasmány tartalmának feldolgozása szobafoglalás telefonon a tanulók saját személyiségének leírása legutóbbi olvasmány elmesélése időjárás jelentés filmrészlet Kiejtés hangsúlyos szótagok jelölése szóhangsúlyok tudatosítása

10 KER B1 szint minimális óraszám 120 maximális óraszám 180 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szinten történő képzés valamennyi moduljához való csatlakozás feltétele a jelen programkövetelmény szerinti előző modul sikeres elvégzéséről kiállított tanúsítvány, vagy egy szintfelmérő vizsgán történő megfelelés. A szintfelmérés során az előző modul követelményeinek legalább 60% os teljesítése szükséges. Amennyiben a szintfelmérés eredménye nem éri el kívánt szintet, a jelentkező az adott modulhoz nem csatlakozhat, és számára a megfelelő haladás biztosítása érdekében szintjének megfelelő modulban való részvétel kerül felajánlásra. A szint kimeneti követelményei A résztvevő megismerte az alapvető nyelvtani szerkezeteket és szavakat, amelyek használatával erős alapszinten kifejezheti magát. e a mindennapos beszédszituációk során magabiztosabbá és folyékonyabbá vált. Képes megérteni másokat és használni az alapvető nyelvi funkciókat hétköznapi társalgási témákban, mint például család bemutatása, napirend, megjelenés, külső és belső tulajdonságok, utazás, ruházkodás, egészséges életmód stb., és ezekben a témákban képes egyszerű interakcióra. A résztvevő elsajátította a nyelv helyes kiejtését és helyesen tud olvasni, jó helyesírással le tud írni egy könnyebb szöveget. Képes egy olvasott vagy hallott szöveget a célnyelven összefoglalni, a történetet elmesélni, illetve véleményét a saját és a tanult új szavak segítségével kifejteni. A kiegészítő anyagok révén a résztvevő egyéb ismeretekre tett szert a célnyelv segítségével. Az íráskészség fejlesztése során a résztvevő elsajátította azt a nyelvi tudást, amely ahhoz szükséges, hogy összefüggő, logikusan felépített, leíró fogalmazásokat, hivatalos és baráti leveleket tudjon írni. Követelmények: erős alapszintű nyelvtani formák, szerkezetek magabiztos ismerete és használata erős alapszintű szókincs ismerete a gyakori beszédtémákhoz kapcsolódóan erős alapszintű autentikus szövegek globális értése és azokból specifikus információ kiszűrése magabiztosabb és folyékonyabb beszéd a mindennapi szituációkban, udvarias társalgási kifejezések használata, egyszerű véleménykifejtés képessége erős alapszintű írásbeli kommunikáció képessége, azaz rövid, de összefüggő, logikusan felépített leíró fogalmazások, hivatalos és baráti levelek megírása erős alapszintű nyelv hangzásának helyes értelmezése és produkciója Szövegértés Hallás utáni értés: Főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet, ha az számára rendszeresen előforduló ismerős témákról (iskola, munkahely, szabadidő stb.) folyik. Megérti a legfontosabb információkat azokban a rádió és tévéműsorokban, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy munkájához kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és világosan beszélnek. Szövegértés Olvasás: Megérti azokat a szövegeket, amelyek elsősorban gyakran előforduló hétköznapi helyzetekkel vagy munkával kapcsolatos szókincset tartalmaznak. Megérti az eseményekről, érzelmekről és kívánságokról beszámoló magánleveleket.

11 : Meg tud birkózni a nyelvterületen felmerülő legtöbb helyzettel. Ismerős, számára érdekes vagy mindennapi témákra (pl. család, hobbi, munka, utazás és aktuális események) vonatkozó beszélgetésekben felkészülés nélkül is részt tud venni. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal le tud írni élményeket és eseményeket, valamint álmait, vágyait és céljait. Röviden meg tudja indokolni és magyarázni a véleményeket és terveket. El tud mesélni egy történetet, egy könyv vagy film cselekményét, és le tudja írni, hogyan hatott rá. Képes a tanult nyelvtani anyaghoz kapcsolódóan az adott témakörökön belül rövid monológokra és párbeszédekre, valamint képes a mindennapi életnek megfelelő szituációkban történő nyelvhasználatra. Képes továbbá a hétköznapokban előforduló egyéb szituációkban használatos kifejezések spontán használatára. Írás: Meg tud fogalmazni egyszerű, összefüggő szöveget ismert vagy őt érdeklő témákban. Magánlevélben be tud számolni élményeiről és benyomásairól.

12 KER B1 szint minimális óraszám 120 maximális óraszám 180 B1. 1./4 modul Nyelvtani szerkezetek Grammatikai követelmények: min. óraszám max. óraszám kérdésekben használatos szórend (segédigék helye egyszerű jelen és múlt idejű, valamint folyamatos jelen és jövő idejű mondatokban) egyszerű jelen időben folyamatos jelen idő vonatkozó névmások (who, which, that, where) egyszerű múlt idő rendhagyó és nem rendhagyó igék esetén folyamatos múlt idő kérdések alkotása segédigével és nélkülük kötőszavak használata (so, because, but, although) általános igei alakok, osztálytermi nyelvezet család, személyiségre vonatkozó melléknevek a test térbeli elhelyezkedésére vonatkozó elöljárószók magyarázó körülírás (like, for example) utazás és nyaralás időben és térben való elhelyezkedésre vonatkozó elöljárószók híres festmények, kiállítások brit nyalarási szokások a brit könnyűzene A résztvevő képes: magáról beszélni és személyes információkat kérdezni beszélgetőpartnerétől képet leírni, térbeli elhelyezkedéseket közölni menetjegyet vásárolni ismert szavakat és kifejezéseket definiálni nyaralást, szabadidős tevékenységet leírni rövid történetet mesélni képi stimulus alapján szobát foglalni Olvasáskészség igaz hamis kérdések megválaszolása rövid válaszok adása szöveghez tartozó kérdés alapján konkrét információ szövegben történő megkeresése szöveghez kapcsolódó állítások sorrendbe rakása Íráskészség az összefüggő íráshoz szükséges technikák elsajátítása a kötőszavak helyes használata az angol levélírás szabályainak megfelelő formális levelek írása reptéri menetjegy vásárlása képleírás amerikai és brit angol közötti különbségek szállodai bejelentkezés a recepción intézendő ügyek ismeretlen szavak jelentésének szövegkörnyezetben történő értelmezése hallott szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása

13 Kiejtés magánhangzók helyes képzése az abc hangjai egyes szám harmadik személy s kiejtési lehetőségei szótárban található fonetikus kiejtés rendhagyó igék múltidejének ejtése a schwa hang w és h hangok az a betű ejtési lehetőségei KER B1 szint minimális óraszám 120 maximális óraszám 180 B1. 2./4 modul Nyelvtani szerkezetek Grammatikai követelmények: min. óraszám max. óraszám jövőbeli tervek és szándékok (be going to) valamint leszervezett programok kifejezése a folyamatos jelen idő használatával jövőre vonatkozó jóslások (will, won t) ígéretek, spontán döntések (will, won t) jelen, múlt és jövő idejű igeidők összefoglalása befejezett jelen idő használata tapasztalatok kifejezésére (ever, never) befejezett jelen idő és egyszerű múlt idő közötti különbség befejezett jelen idő határozói (yet, just, already) alap és középfokú melléknévfokozás (as as, less than ) felsőfokú melléknév fokozása befejezett jelen idővel (ever) használva ellentétes jelentésű igék ige + back kombinációk ige + elöljárószavas kombinációk ruházkodás igékkel használatos kifejezések időhöz köthető kifejezések (spend time, waste time ) ellentétes jelentésű melléknevek európai nagyvárosok problémák kifejezésének kultúrált formái A résztvevő képes: terveiről, lefixált programjairól beszélni spontán döntéseket kifejezni, ígéreteket tenni baráti levelet írni étteremben rendelni élettapasztalairól részletesebben beszélni összehasonlításokat kifejezni lakóhelyet jellemezni Olvasáskészség szöveghez tartozó rövid kérdések megválaszolása szövegek/ szövegrészek és megadott információ párosítása szavak jelentésének szövegkörnyezetből történő értelmezése fejezetek sorba állítása

14 Íráskészség az angol levélírás szabályainak megfelelő informális levelek írása bekezdésekbe rendezett gondolatszervezés gyakorlása személyek jellemzése informális levélben lakóhely jellemzése éttermi rendelés éttermi panaszok útbaigazítás kérése és adása a fenti szituációkhoz tartozó társalgási kifejezések hallott szövegből történő konkrét információ kiszűrése véleménynyilvánítás elhangzott szöveg alapján Kiejtés az a betű ejtési lehetőségei mondaton belüli hangsúly hangösszevonások / összeolvadások két szótagú szavak nyomatéka h, j és dzs hangok KER B1 szint minimális óraszám 120 maximális óraszám 180 B1. 3./4 modul Nyelvtani szerkezetek Grammatikai követelmények: min. óraszám 30 to infinitive alakok használata max. óraszám 45 gerund alakot vonzó igék kötelezettségek kifejezése, módbeli segédigék (must, have to) mozgás kifejezésére szolgáló szerkezetek első feltételes mód, valós szituációk második feltételes mód, valószínűtlen szituációk módbeli segédigék lehetőség kifejezésére (may, might) tanácsadás (should, shouldn t) to infinitive et vonzó igék gerundot vonzó igék modifiers (a bit, really) mozgáshoz köthető elöljárószavak gyakran összekevert igék az állatvilág szóalkotás, főnevek képzése a get ige brit sportok szociális helyztetekben alkalmazott kultúrális kifejezésmód Ausztrália állatvilága

15 A résztvevő képes: tetszést, nem tetszést kifejezni kötelezettségekről beszélni hivatalos e mailt írni ruhát vásárolni valós szituációkról beszélni feltételezett, elképzelt szituációkról beszélni tanácsot adni és kérni Olvasáskészség hiányzó szöveg kitalálása és kiegészítése ismeretlen kifejezések jelentésének szövegkörnyezetből való kikövetkeztetése rövid kérdések megválaszolása hiányos szöveg kiegészítése szólistából igaz hamis állítások megválaszolása szövegrészek összerendelése Íráskészség formális e mail baráti levél ruhavásárlással kapcsolatos kifejezések gyógyszertári vásárlással kapcsolatos kifejezések hallott szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása hallott szövegből történő konkrét információ kiszűrése igaz hamis állítások megválaszolása elhangzott szöveg alapján Kiejtés szavak hangsúlyozása az ing végződés ejtése mondaton belüli hangsúly elöljárószók ejtése hosszú és rövid magánhangzók hangsúly és ritmus az ion végződés kiejtése az u hang KER B1 szint minimális óraszám 120 maximális óraszám 180 B1. 4./4 modul Nyelvtani szerkezetek Grammatikai követelmények: min. óraszám 30 befejezett jelen idő for és since vonzattal max. óraszám 45 befejezett jelen idő és egyszerű múlt idő közötti különbség used to szerkezet használata szenvedő szerkezet használata something, anything, nothing szerkezetek használata mennyiségek kifejezésére használt szerkezetek, too, not enough frazális igék szórendje so / neither szerkezetek használata régmúlt / befejezett múlt idő használata függő beszéd

16 érzelmek kifejezéséhez köthető szavak életrajzok iskolai tantárgyak és iskolához köthető igék ed és ing végződésű melléknevek életmód és egészég frazális igék hasonlóságok határozószavak hasonló jelentésű igék (say, tell, ask) brit és amerikai hírességek brit életstílus A résztvevő képes: múltbéli szokásokról beszélni épületeket jellemezni rutinról részletekben beszélni frazális kifejezéseket használni telefonbeszélgetést folytatni több idősíkot lefedő történetet elmesélni hallott, olvasott vagy látott történéseket közvetíteni Olvasáskészség kifejezések és képek egymáshoz rendelése szövegrészek kiegészítése szólistából szövegrészletek szövegbe történő visszahelyezése Íráskészség épületek jellemzése, leírása véleménynyilvánítás tanácsadás utazással kapcsolatos kifejezések telefonbeszélgetések témakörökhöz kötött társalgási fordulatok véleménynyilvánítás elhangzott szöveg alapján elhangzott rövid szövegek alapján történő tömörítés, jegyzetek készítése Kiejtés i és ai hangok mondaton belüli hangsúly used to és didn t use to alakoknál ed végződésű szavak kiejtése diftongusok kiejtése magán és mássalhangzók kiejtése

17 KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám /120 opcionális A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szinten történő képzés valamennyi moduljához való csatlakozás feltétele a jelen programkövetelmény szerinti előző modul sikeres elvégzéséről kiállított tanúsítvány, vagy egy szintfelmérő vizsgán történő megfelelés. A szintfelmérés során az előző modul követelményeinek legalább 60% os teljesítése szükséges. Amennyiben a szintfelmérés eredménye nem éri el kívánt szintet, a jelentkező az adott modulhoz nem csatlakozhat, és számára a megfelelő haladás biztosítása érdekében szintjének megfelelő modulban való részvétel kerül felajánlásra. A szint kimeneti követelményei A résztvevő képes alkalmazni a középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez szükséges ismereteket. A kötetlen párbeszéd során a résztvevő saját magáról, munkájáról és kérdések alapján körvonalazott témáról szabatosan, nyelvileg helyesen beszél. Képes a hétköznapi témákra épülő képek alapján nem csupán a látvány elsődleges leírására, hanem személyes véleményének, élményeinek önálló kifejezésére témakifejtés formájában. Képes a középszintű szókincs és a helyes funkciók kommunikatív, autentikus szituációkban való használatára is. Általános témában a hallott szöveget globálisan megérti valamint képes a számára fontos információ kiszűrésére. Írásban képes a társadalmi élet különböző területein előforduló írott szövegek megértésére, baráti és hivatalos levelek önálló megírására, angol illetve magyar szövegek fordítására úgy, hogy közben nagy biztonsággal és pontosan használja a középfokon elvárható nyelvtani szerkezeteket, nyelvi funkciókat, szóhasználati fordulatokat. Képes az írásbeli készségek (olvasás, írás) integrált alkalmazására, autentikus szövegek globális értésére, specifikus információ kiszűrésére és beszámolók, hivatalos és baráti levelek, érvelő fogalmazások angol nyelven történő megírására, valamint többnyire a célországban megjelenő újságokból, vagy folyóiratokból vett autentikus szövegek idegen nyelvről anyanyelvre történő hiteles közvetítésére. Követelmények: A középfokú társalgási témákhoz kapcsolódó szókincs ismerete és nyelvileg helyes használata társalgás, témakifejtés és szituációs feladatok, szerepjátékok során Középfokú témákhoz kapcsolódó autentikus hallott szövegek globális értése és belőlük a fontos információ kiszűrése A középfokon megkövetelt nyelvtani struktúrák alapos és átfogó ismerete Középfokú témákhoz kapcsolódó autentikus írott szövegek globális értése és belőlük a fontos információ kiszűrése A fordítási készségek helyes használata, autentikus standard szövegek két nyelv közötti hiteles közvetítése. Középfokú írásbeli kommunikáció képessége, pl. irányított fogalmazások, kerek egész és gördülékeny standard írott szövegek létrehozása Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, valamint követni tudja az összetettebb érveléseket is, ha annak témájában valamelyest jártas. A televízióban megérti a legtöbb hírműsort és az aktuális eseményekről szóló műsorokat. Megérti a játékfilmek többségét is, amennyiben köznyelvet beszélnek.

18 Szövegértés Olvasás: El tudja olvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Érti a szintnek megfelelő kortárs irodalmi prózai szövegeket. Az írott szöveg megértéséhez használt feladatok megoldásához tudja alkalmazni a skimming and scanning technikákat, meg tud oldani szintnek megfelelő hozzárendelési feladatokat. : Tud olyan mértékben folyékonyan és természetes módon kommunikálni, ami lehetővé teszi a normális interakciót anyanyelvű beszélőkkel. Aktívan részt tud venni az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Olyan szerkezeteket, funkciókat és szófordulatokat használ, amelyek az adott szituáció hatékony megoldásához szükségesek. Írás: Világos, részletes szöveget tud írni az érdeklődésével kapcsolatos témák széles körében. Fogalmazásban vagy beszámolóban át tudja adni az információkat, vagy ki tudja fejteni érveit egy adott álláspont mellett vagy ellen. Levélben meg tudja fogalmazni az események és élmények személyes jelentőségét. Elsősorban irányított, azaz kommunikatív célokból megírandó fogalmazásokat tud írni, azaz megadott szempontok alapján ki tudja fejteni a véleményét fogalmazás vagy levél formájában. Jártas a hivatalos és a baráti levélre jellemző eltérő stílusokban és fordulatokban. Fogalmazás kerek egész, gördülékeny, egységes szöveget alkot az angol nyelv szigorú szabályait betartva és angol nyelvű idiómákat használva. KER B2 szint OP1 modul Az opcionális modul kimeneti követelményei minimális óraszám 48 maximális óraszám 60 Az OP1 modul (B2 szintű államilag vagy nemzetközileg elismert szóbeli nyelvvizsga felkészítő) kimeneti követelményei A tanfolyam végére a résztvevő képes legyen alkalmazni a középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez szükséges ismereteket. A kötetlen párbeszéd során a résztvevőnek saját magáról, munkájáról és kérdések alapján körvonalazott témáról kell szabatosan, nyelvileg helyesen beszélnie. Legyen képes a hétköznapi témákra épülő kép vagy szöveg alapján személyes véleményének, élményeinek önálló kifejezésére témakifejtés formájában. Továbbá legyen képes a résztvevő középszintű szókincs és a helyes funkciók kommunikatív, autentikus szituációkban való használatára is. A receptív készségek közül a tanfolyam elsősorban a hallás utáni értést fejleszti és célul tűzi ki, hogy a résztvevő általános témában a hallott szöveget globálisan megértse, valamint képes legyen a számára fontos információ kiszűrésére is. Követelmények: A középfokú társalgási témákhoz kapcsolódó szókincs ismerete és nyelvileg helyes használata társalgás, témakifejtés és szituációs feladatok, szerepjátékok során Középfokú témákhoz kapcsolódó autentikus hallott szövegek globális értése és belőlük a szükséges információ kiszűrése

19 KER B2 szint OP2 modul Az opcionális modul kimeneti követelményei minimális óraszám 48 maximális óraszám 60 Az OP2 modul (B2 szintű államilag vagy nemzetközileg elismert írásbeli nyelvvizsgafelkészítő) kimeneti követelményei A kurzus a középfokú írásbeli államilag elismert nyelvvizsgákra készít fel. Célja, hogy a résztvevő képes legyen a társadalmi élet különböző területein előforduló írott szövegek megértésére, baráti és hivatalos levelek önálló megírására, angol illetve magyar szövegek fordítására úgy, hogy közben nagy biztonsággal és pontosan használja a középfokon elvárható nyelvtani szerkezeteket, nyelvi funkciókat, szóhasználati fordulatokat. A résztvevő továbbá képes legyen az írásbeli készségek (olvasás, írás) integrált alkalmazására, autentikus szövegek globális értésére, specifikus információ kiszűrésére és beszámolók, hivatalos és baráti levelek, érvelő fogalmazások angol nyelven történő megírására, valamint többnyire a célországban megjelenő újságokból, vagy folyóiratokból vett autentikus szövegek idegen nyelvről anyanyelvre történő hiteles közvetítésére. Követelmények: A középfokon megkövetelt nyelvtani struktúrák alapos és átfogó ismerete Középfokú témákhoz kapcsolódó autentikus írott szövegek globális értése és belőlük a fontos információ kiszűrése A fordítási készségek helyes használata, autentikus standard szövegek két nyelv közötti hiteles közvetítése Középfokú írásbeli kommunikáció képessége, pl. irányított fogalmazások, kerek egész és gördülékeny standard írott szövegek létrehozása KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám /120 opcionális B2. 1./8 modul Nyelvtani szerkezetek Grammatikai követelmények: min. óraszám 30 egyszerű és folyamatos jelen idő használatának összevetése max. óraszám 30 múlt idők összefoglaló értékelése jövő idő kifejezése visszaható és kölcsönös névmások étkezések, éttermek sport család, ünnepek személyiség külső belső jellemzéshez tartozó szókincs családi állapot napi rutin, órarend, munkarend nemzetiségi ételek, étkezési szokások az angol konyha A résztvevő képes: leírni saját és mások napi rutinját, beszélni az esetleges eltérésekről rövid gondolkodási idő után összefüggően beszélni szabadidős és sporteseményekről, elmesélni egy múltban történt élményt, valamint ezek írásban történő kifejezésére

20 emberek, családtagok külső és belső jellemzésére jövőre vonatkozó jóslásokat tenni, tervekről és konkrét programokról beszélni, értekezni Olvasáskészség kérdések és válaszok szöveg alapján történő összerendelése ismeretlen szavak kontextusból való megértése rövid válaszok adása szöveg alapján hiányos szöveg mondatokkal történő kiegészítése szöveg tartalmának megjóslása Íráskészség személyek levélben történő (elsősorban belső) jellemzése rutinra vonatkozó kérdésesek egyetértés, nem egyetértés kifejezésére szolgáló beszédfordulatok felméréskor használatos kérdések bemutatkozáskor, vendég fogadásakor használatos kifejezések hétköznapi társalgási szituációk megoldása témához kötődő képleírás hallott szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása hallott szöveghez kapcsolódó feleletválasztás ismeretlen szavak hallott szövegből történő kiszűrése témához kapcsolódó hallot szövegek feldolgozása Kiejtés rövid és hosszú u hangok ó és ő hangok kiejtése elő és utótagos szavak kiejtése

21 KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám /120 opcionális B2. 2./8 modul Nyelvtani szerkezetek Grammatikai követelmények: min. óraszám 30 a befejezett jelen és az egyszerű múlt idő összehasonlítása max. óraszám 30 present perfect continuous melléknevek (összehasonlító mondatok) pénz számok erős melléknevek utazás és közlekedés járművek utazáskor felmerülő problémák nyaralási lehetőségek, szállás angol nyelvterületi közlekedési szabályok angol utazási, nyaralási szokások A résztvevő képes: pénzről és anyagi dolgokról értekezni különböző utazási módok összehasonlítására megkezdett cselekmények leírására összehasonlítások, szuperlatívuszok kifejezésére Olvasáskészség ismeretlen szavak kontextusból való megértése rövid válaszok adása szöveg alapján szöveg összefoglalása szövegrészek információhoz történő hozzárendelése hibajavítás Íráskészség múltbéli történet, leíró fogalmazás megírása élettapasztalatok, múltra vonatkozó történetek elmesélése és az ehhez kapcsolódó kérdések feltétele körülbelüli számok, összegek kifejezése engedélykérés, engedély megadása pletykálás hétköznapi társalgási szituációk megoldása témához kötődő képleírás ismeretlen szavak jelentésének kontextusból való kikövetkeztetése hallott szöveg általános értelmének kiszűrése hallott szöveghez kapcsolódó rövid kérdések megválaszolása hallott szöveghez kapcsolódó igaz hamis kérdések megválaszolása témához kapcsolódó hallot szövegek feldolgozása Kiejtés számok helyes kiejtése mondatok helyes hangsúlyozása összetett főnevek hangsúlyozása

22 KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám /120 opcionális B2. 3./8 modul Nyelvtani szerkezetek Grammatikai követelmények: min. óraszám 30 kell, kellene (must, should, mustn t, have to alakjai) max. óraszám 30 valószínűség kifejezése a jelenben tudás, képesség és lehetőség kifejezése (can, could, be able to) telekommunikáció a külső megjelenés leírása ed/ ing végű melléknevek reality show k, szappanoperák internetes kommunikáció tv, rádió, újság viselkedési formák, szociális elvárások, törvények illem, a szokásokra vonatkozó kulturális különbségek kultúrsokk A résztvevő képes: saját és mások kötelezettségeiről beszélni következtetéseket levonni és valószínűségre utalni baráti levelet írni kiadó lakás kapcsán érdeklődni, tárgyalni tanulási kudarcairól, sikereiről értekezni tanácsot adni és kérni Olvasáskészség olvasott szöveg lényegének kiszűrése, cím hozzárendelése olvasott szöveghez kapcsolódó igaz hamis kérdések megválaszolása ismeretlen szavak jelentésének kontextusból való kikövetkeztetése kérdések és válaszok szöveg alapján történő összerendelése Íráskészség hivatalos levelek, e mailek kötelezettségek kifejezése szabályok és szociális elvárások artikulálására vonatkozó kifejezések mások képességeinek megérdeklődése, kérdésekre adott válaszok útbaigazítás hétköznapi társalgási szituációk megoldása témához kötődő képleírás hallott szöveghez kapcsolódó rövid kérdések megválaszolása autentikus hallott szöveg specifikus információinak kiszűrése információk hallott szöveghez történő rendelése témához kapcsolódó hallot szövegek feldolgozása Kiejtés mondatok helyes hangsúlyozása eigh, aigh és igh végződésű szavak helyes kiejtése

23 KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám /120 opcionális B2. 4./8 modul Nyelvtani szerkezetek Grammatikai követelmények: min. óraszám 30 első és második feltételes mód max. óraszám 30 időhatározói mellékmondatok múltbeli és jelenbeli szokások és állapotok kifejezésének lehetőségei (used to, usually), ezek összevetése oktatás, iskolák házak, lakások, otthon barátság, kapcsolattartás szerkezetek get igével épületek jellemzése, funcióik szakkörök, iskolán kívüli tevékenységek a brit középiskolai élet, oktatás A résztvevő képes: javaslatokat tenni lakóhelyét és annak környezetét választékosan leírni iskoláséveiről beszélni baráti kapcsolatainak részleteiről értekezni Olvasáskészség hiányos szövegrész mondatokkal történő kiegészítése ismeretlen szavak jelentésének szövegkörnyezetből való kiszűrése feleletválasztós teszt megoldása olvasott szöveg alapján Íráskészség lakóhely leírása, jellemzése reális szituációk és következményeik kifejezése valószínűtlen feltételezések kifejezése a jelenben érvelések logikus összekapcsolása egyetértés és nem egyet értés kifejezése, példákkal alátámasztása javaslatok kifejezése hétköznapi társalgási szituációk megoldása témához kötődő képleírás hallott szöveghez kapcsolódó igaz hamis kérdések megválaszolása hallott szöveghez kapcsolódó rövid kérdések megválaszolása állítások és beszélők összerendelése témához kapcsolódó hallot szövegek feldolgozása Kiejtés az u betű mássalhangzók közötti elhelyezkedése esetén használatos kiejtési formák mondatok helyes hangsúlyozása sz és z hangok

24 KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám B2. 5./8 modul Nyelvtani szerkezetek Grammatikai követelmények: min. óraszám 30 változatos mennyiségek kifejezése max. óraszám 30 névelők használatának összefoglaló áttekintése infinitive és gerund, bare infinitive alakok /120 opcionális főnevek képzése életvitel, hogyan javítsunk életmódunkon férfiak és nők, pletyka kötőszavak, logikai kapcsolóelemek a munka világa jövőbeli tervek nyelvhasználat a munkahelyen munkahelyi légkör a mediterrán kultúra, életvitel A résztvevő képes: önéletrajzot írni a lakóhelyén előforduló szolgáltatásokról, létesítményekről értekezni olyan vitatott témákról nyilatkozni, mint a munka és privát élet kapcsolata vagy a férfi női különbségek, akár általánosítva is mások véleményének kikérésére és az arra való reagálásra Olvasáskészség ismeretlen szavak jelentésének szövegkörnyezetből való kiszűrése feleletválasztós teszt megoldása olvasott szöveg alapján írott szövegben szereplő ismeretlen szavak jelentésének kiszűrése definíciók segítségével Íráskészség önéletrajz írása véleménykifejtés módjának javítása egy adott állítás mellett és ellen történő érvelés általánosítások kifejezése tetszés nem tetszés kifejezése véleménynyilvánítás és kérés hétköznapi társalgási szituációk megoldása témához kötődő kép alapján történő témakifejtés hallott szöveghez kapcsolódó kérdésekre adott részletes válaszok megírása hallott szövegből hiányzó szavak visszahelyettesítése rövid kérdésekhez tartozó válaszok hallott szövegből történő kiszűrése témához kapcsolódó hallot szövegek feldolgozása Kiejtés ough és augh végződésű szavak kiejtése a schwa hang a cs hang szavak és mondtok helyes hangsúlyozása

25 KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám B2. 6./8 modul Nyelvtani szerkezetek Grammatikai követelmények: min. óraszám 30 függő beszéd, függő kérdések, felszólítások max. óraszám 30 passzív /120 opcionális reklamálás, panasz szórakozás, tévé, mozi, filmek, könyvek színdarabok, filmtípusok három dimenziós mozifilmek zenei ízlés nyomtatott és netes média könyvtárhasználat a filmek és a turizmus kapcsolata A résztvevő képes: panaszt tenni, visszakérni a pénzét vásárláskor felmerülő egyéb problémáit kifejezni információt közölni függő beszéd segítségével hivatalosabbá tenni egy írott vagy artikulált szöveget megfelelő nyelvtani funkciók használatával részletesen beszélni olyan filmekről amelyeket látott Olvasáskészség szöveg tartalmának sorrendbe rendezése olvasott szöveghez kapcsolódó rövid kérdések megválaszolása ismeretlen szavak jelentésének szövegkörnyezetből való kiszűrése Íráskészség filmleírás készítése panasztétel, vásárláshoz köthető problémák kifejezésére szolgáló szerkezetek hétköznapi társalgási szituációk megoldása témához kötődő kép alapján történő témakifejtés autentikus hallott szövegekből történő specifikus információ kiszűrése, a hozzájuk kapcsolódó kérdések megválaszolása elhangzott szövegek konkrét információinak kiszűrése, lejegyzetelése témához kapcsolódó hallot szövegek feldolgozása Kiejtés a g, dzs, k, s és cs mássalhangzók szavakban előforduló helyes kiejtése mondatok helyes hangsúlyozása

26 KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám B2. 7./8 modul Nyelvtani szerkezetek Grammatikai követelmények: min. óraszám 30 a harmadik feltételes mód max. óraszám 30 vonatkozói mellékmondatok típusai /120 opcionális foglalkozáskörök, munkák bűntények, bűnözés melléknevek, határozószavak a what és which különbsége egészség, egészségügy betegségek és kezelésük az oktatás és az egészség kapcsolata korunk ikonikus alakjai A résztvevő képes: megfelelő központozású szövegek alkotására leírni és megmagyarázni miért néz fel egy másik személyre hallott híreket közölni és azokra reagálni feltételes, nem bekövetkezett múlt időt használni, azt kifejezni mi történt volna ha máshogy alakulnak a dolgok Olvasáskészség hiányos szövegrész kiegészítése olvasott szöveghez kapcsolódó rövid kérdések megválaszolása olvasott szöveghez kapcsolódó feleletválasztós teszt megoldása olvasott szöveg részletes történésének feldolgozása, megértése Íráskészség feltételezett múltról és azok következményeiről szóló leírás készítése, elbeszélő esszé formájában. személyes vélemény kifejtése, megindoklása hírek közlése és fogadása hétköznapi társalgási szituációk megoldása témához kötődő kép alapján történő témakifejtés autentikus hallott szöveg alapján történő specifikus információ kiszűrése autentikus hallott szöveg alapján történő feleletválasztós feladat megoldása témához kapcsolódó hallot szövegek feldolgozása Kiejtés szavak helyes hangsúlyozása mondatok helyes hangsúlyozása

27 KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám B2. 8./8 modul Nyelvtani szerkezetek Grammatikai követelmények: min. óraszám 30 utókérdések max. óraszám 30 indirekt kérdések elváló és nem elváló frazális igék /120 opcionális összetett főnevek televízió és a média frazális igék háztartási eszközök Magyarország és az angolul beszélő célországok politikai rendszer látványosságok földrajzi elhelyezkedés híres brit bűntények A résztvevő képes: választékosabb szókinccsel kifejezni magát udvarias kérdéseket feltenni változatos előtagokkal természetesebb módon, szófordulatokkal vegyítve kifejteni véleményét megfelelő kötőszavakat és kifejezéseket használva, logikusan felépített szóbeli és írásbeli szövegek megalkotására megfelelő kiejtéssel és hangsúlyozással beszélni bocsánatot kérni, szociális helyzetekben felszólításokkal, gyanúsításokkal, kérdésekkel élni felelősség elismerésére, bocsánatkérésre reagálni Olvasáskészség összetett szöveg alapján feltett kérdésekre történő válasz hatékony kiszűrése rövid válaszok adása szöveg alapján ismeretlen szavak jelentélsének kontextusból való kikövetkeztetése szöveg lényegének megértése az ismeretlen szavak jelentésének hiányában Íráskészség magazinba szánt cikk bocsánatkérés kifogások kifejezése hétköznapi társalgási szituációk megoldása témához kötődő kép alapján történő témakifejtés hiányos szöveg hallgatás alapján történő kiegészítése kérdésekre adott válaszok hallgatott szöveg alapján témához kapcsolódó hallot szövegek feldolgozása Kiejtés utókérdések használata során használt megfelelő intonáció már ismert hangokra történő visszatekintés, különböző kiejtési módok

28 KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám /120 opcionális B2. OP1 modul min. óraszám 48 család, személyi adatok, tanulmányok max. óraszám 60 külső és belső tulajdonságok, kapcsolatok, barátság napirend, házimunka, családi és nemzeti ünnepek lakás, lakókörnyezet, bútorok, berendezés munkahely, munkakörülmények, munkanélküliség étkezés, éttermek, egészséges táplálkozás szolgáltatások, üzletek, divat, fodrász, posta egészség, sportok időjárás, klíma, évszakok tömegközlekedés, KRESZ, a nagyváros problémái a szabadidő eltöltése: utazás, zene, színház, mozi, olvasás, hobbik magyarország A résztvevő képes: világos, részletes leírást adni az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait tud olyan mértékben folyékonyan és természetes módon kommunikálni, ami lehetővé teszi a normális interakciót anyanyelvű beszélőkkel aktívan részt tud venni az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, valamint követni tudja az összetettebb érveléseket is, ha annak témájában valamelyest jártas a televízióban megértei a legtöbb hírműsort és az aktuális eseményekről szóló műsorokat. Megérti a játékfilmek többségét is, amennyiben köznyelvet beszélnek ek összefoglalása megszólítás és arra reagálás köszönés, elköszönés és arra reagálás bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, másik személy kérése, elköszönés és ezekre reagálás szóbeli üdvözletküldés érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás köszönet és arra reagálás bocsánatkérés és arra reagálás gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás hála, sajnálkozás, csalódottság, együttérzés öröm, elégedettség, elégedetlenség csodálkozás, remény félelem, aggodalom, bánat, elkeseredés bosszúság véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás érdeklődés, érdektelenség tetszés, nem tetszés valaki igazának elismerése, el nem ismerése egyetértés, egyet nem értés helyeslés, rosszallás ellenvetés, ellenvetés visszautasítása elismerés kifejezése, dicséret, és arra reagálás közömbösség

29 ígéret, akarat, szándék, terv kívánság, óhaj képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség bizonyosság, bizonytalanság preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve érdeklődés ezek iránt kritika, szemrehányás komplex szövegértés hozzárendelés kiegészítés többszörös feleletválasztás

30 KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám /120 opcionális B2. OP2 modul Nyelvtani egységek összefoglalása: min. óraszám 48 jelen idejű igeidők max. óraszám 60 múlt idejű igeidők jövő idejű igeidők a gerund és infinitive segédigék a szenvedő szerkezet feltételes és óhajtó módok mellékmondatok főnevek, névelők, megszámlálható és megszámlálhatatlan igék műveltetés melléknévfokozás, minél annál szerkezet határozószavak, vonatkozó névmások, mutató névmások elöljárószók kérdések és válaszok, utó, beágyazott és indirekt kérdések A résztvevő képes: el tudja olvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek érti a kortárs irodalmi prózai szövegeket skimming and scanning készségekre megfelelő alkalmazása világos, részletes szöveget tud írni az érdeklődésével kapcsolatos témák széles körében fogalmazásban vagy beszámolóban át tudja adni az információkat, vagy ki tudja fejteni érveit egy adott álláspont mellett vagy ellen levélben meg tudja fogalmazni az események és élmények személyes jelentőségét Olvasás és íráskészség érdeklődési körhöz kapcsolódó témakörben szöveg írása adott álláspont mellett és ellen történő érvelés események és élmények személyes jelentőségének megfogalmazása irányított fogalmazás és levél írása jelenkor problémáiról szóló szöveg értése scanning és skimming technikák alkalmazása rövid kérdésekre adott válaszok szövegrész visszahelyezése a szövegbe igaz hamis állítások hiányos szöveg kiegészítése szókészletből hibajavítás az összefüggő íráshoz szükséges technikák elsajátítása a kötőszavak helyes használata az üzleti levélírás szabályainak megfelelő formális levelek írása az angol levélírás szabályainak megfelelő informális levelek írása bekezdésekbe rendezett gondolatszervezés gyakorlása

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ITK ORIGO JUNIOR EGYNYELVŰ VIZSGA Junior Nyelvvizsgánkkal a fiatal, kb. 10 14 év közötti diákok felé szeretnénk fordulni, akik

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 21 811 01

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program IDEGEN NYELV-ANGOL TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 5/13. és 2/14. évfolyamok számára 1 1.1. Tartalomjegyzék Tartalom 1.1. Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 761 01 Gyermekotthoni

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv - a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.12. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

Angol nyelv. haladóknak

Angol nyelv. haladóknak Angol nyelv haladóknak PRÓBALECKE Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Angol nyelv haladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik az Angol nyelv középhaladóknak tananyagsorozatot már elsajátították,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Olasz nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Olasz nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Olasz nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ 1.32. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34541 03 HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben