Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program"

Átírás

1 Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program IDEGEN NYELV-ANGOL TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte: Érvénybe lépésének ideje: Debrecen

2 Évfolyam: 9. Óraszám: 72 óra Témakör Téma Tartalom Tevékenység 1. Én és a világ 1.1 Európa 1.2 Magyarország 2 óra 1.3. Önmagam bemutatása - országok, népek - számok a létige jelen idejű alakjai - a csoportok témaválasztása szerint - külső és belső tulajdonságok - név, lakcím, életkor, nemzetiség, foglalkozás, telefonszám - köszönési formák - a birtoklás kifejezése (birtokos névmás, possessive s) - kérdőszavak 1. Projektmunka: Kiscsoportokban válasszanak ki egy-egy európai országot és mutassák be röviden (zászló, főváros, lakosok, látnivalók, érdekességek, stb.) 2. Készítsenek kiscsoportban totót Európáról. A csoportok töltessék ki egymással a totóikat. 1. Keressenek Magyarországról, magyar helyekről szóló angol nyelvű prospektusokat, leírásokat és gyűjtsenek olyan mondatokat, amiket többékevésbé értenek. 2. Projektmunka: Kiscsoportban dolgozzanak fel egy-egy aspektust Magyarországgal kapcsolatban (ünnepek, ételek, sport, zene, stb.) majd számoljanak be munkájukról egymásnak. 1. A tanár mondjon egy tulajdonságot/jellemzőt. Akik úgy érzik, igaz rájuk, álljanak a terem egyik végébe, akik úgy érzik, nem, a másikba. Miután a tanár mondott néhány lehetőséget, diákok is mondjanak jellemzőket. 2. Kiscsoportban keressenek 5 olyan jellemzőt, ami mindegyikükre igaz. 3. Írjanak a kiscsoportjukról 3 állítást, amiből csak kettő igaz. A többi csoport találja ki, melyik a hamis. 4. Írjanak kiscsoportban fiktív párkereső hirdetéseket. Járjanak körbe, hogy találnak-e olyan párt, aki legalább részben megfelel az általuk kitalált személynek. 5. Kiscsoportban az egyik diák valakire gondol (osztálytárs, híres ember, stb.) A többieknek kérdé-

3 1.4 A családom 1.5 Hétköznapi tárgyaim 1.6 A barátaim bemutatása - család - a birtoklás kifejezése (birtokos névmás, possessive s) - kérdőszavak - hétköznapi tárgyak, - egyszerű melléknevek - színek - egyes és többes szám - kérdésfeltevés (What s this?, Is it a pen?) - külső és belső tulajdonságok - tevékenységek - ruházat, megjelenés - have got seket tehetnek fel és ki kell találniuk, ki az. 1. Húzzanak cédulákat, amire egy család valamelyik tagja van felírva és keressék meg a családtagjaikat. Ezután mutassák be családjukat a többieknek. 2. Mutassák be a saját családjukat fénykép(ek) segítségével kiscsoportban. 3. Válasszanak ki egy általuk kedvelt sorozatot/hírességet és mutassák be a szereplők/az adott híresség családját. 1. A diákok vegyenek elő 5 tárgyat a táskájukból és nevezzék meg őket, illetve ha nem tudják egy tárgy nevét, körbe mehetnek vele az osztályban és megkérdezhetik társaikat, illetve végül a tanárt. Ezután párban kikérdezik egymást a tárgyaikról, hogy tudják-e a nevét. (pármunka) 2. Tegyék be a tárgyakat egy nagy dobozba, és abból húzzanak egyesével, becsukott szemmel, találgassanak, mi lehet az adott tárgy. (csoportmunka) 3. Rajzolják le egy-egy tárgy valamelyik részletét, járjanak körbe vele az osztályban és kérdezzék a többieket. (osztályszintű) 4. Csoportosítsák a tárgyakat valamilyen tulajdonságuk szerint (kicsi, nagy, piros, stb.) (csoportmunka) 1. Fejezzék be kiscsoportban az alábbi mondatokat. X is my friend because he/she, He/she likes me because I,We ). Gyűjtsük össze a táblára a befejezéseket. 2. Írjunk fel sok tulajdonságot, cselekvést, stb. egy listára. Kiscsoportban beszéljék meg, hogy mennyire fontosak az említett dolgok a barátság szempontjából. 1. Egy diák kimegy. A többiek emlékezetből írják le, mit visel. Válaszukat beszéljék meg párban. 3

4 1.7 A lakásunk/házunk 1.8 Az iskolám - lakás részei, bútorok - tárgyak helyének azonosítása - házak és helyiségek leírása - egyszerű jelen idő - helyhatározók - there is/there are - névelők (határozott/határozatlan) - tantárgyak, - napok - iskolával kapcsolatos szókincs (tanár, diák, terem, stb.) 2. Csoportosítsák a ruhadarabokat a szerint, hogy mit viselnek általában, ritkán, soha. Válaszaikat beszéljék meg kiscsoportban. 1. Kapjanak párban 1-1 képet egy lakásról/szobáról. A két kép 5-10 részlete legyen eltérő. Írják le egymásnak a saját képüket és találják meg a különbségeket. 2. Tervezzék meg álombeli lakásukat és mutassák be egymásnak. 3. Párban vagy egyénileg kapjanak egy képet egy lakásról, de ne lássák egymás képét. Írják le, hogy szerintük kik élnek benne. Ezután tegyük ki az összes képet a falra vagy a táblára és mindenki mondja el, mit gondol az ott lakókról. A többieknek ki kell találniuk, hogy melyik képről van szó. 4. Kiscsoportban rajzolják le, szerintük milyen lesz egy lakás/ház 100 év múlva. Mutassák be az elképzeléseiket egymásnak és tegyenek fel kérdéseket egymás elképzeléseivel kapcsolatban. 5. Írjanak ingatlanhirdetéseket, majd nyissanak ingatlanirodát. Játsszák el, hogy lakást/házat keresnek. 1. Készítsenek rajzos órarendet, amiben minden tantárgyat egy szimbólum jelenít meg. Kérdezzék egymástól, hogy melyik szimbólum melyik tárgyra vonatkozik. (csoportos) 2. Írják le az órarendjüket angolul. 4

5 1.9 Szabadidőm - have got - there is/there are - film - TV - zene - sport - újság, magazin - a hét napjai - az egyszerű jelen idő - tetszés, nemtetszés kifejezése (like and dislike) - érdeklődés kifejezése Kérdezzenek egymástól, mikor milyen órájuk van. /Mondják el, milyen órájuk van valamelyik nap, a párjuk pedig találja ki, melyik napról van szó. (pármunka) 3. Helyezzenek ki olyan tárgyakat az előző téma szavaiból, ami az iskolához kapcsolható és emlékezetből próbálják visszaidézni őket. (csoportos) 4. Írják le emlékezetből az osztálytermet. (pármunka) 5. Készítsenek kiscsoportban prospektust az iskoláról kiscsoportban. Munkájukat mutassák be egymásnak. 1. Beszéljék meg kiscsoportban, mit csináltak szabadidejükben az előző héten/ mit fognak a jövő héten. 2. Kiscsoportokban szervezzenek meg egy bulit (mikor lesz, hol, étel/ital, zene, stb.) 3. Kiscsoportokban dolgozva készítsenek toplistát arról, hogy melyek a legnépszerűbb TVműsorok, zenei műfajok/sportok/filmek, stb. (A csoportok választása szerint.) A toplistákat ismertessék osztályszinten. 4. Projekt: kiscsoportokban dolgozva találjanak ki egy TV-műsort és készítsék el az egyik adását. (Ha lehetséges, vegyék is fel.) Az adásokat közösen nézzék meg. 5

6 1.10 Az életem 4 óra - napi rutin - időpontok (pl. óra) - gyakoriságot kifejező időhatározók - házimunkák - egyszerű jelen idő - időviszonyok kifejezése (prepositions of time) - When?/What time? 5. Kiscsoportban válasszanak ki egy előadót/együttest/sportolót/színészt és készítsenek róla ismertető plakátot. Szóban is számoljanak be róla. 6. Párban válasszák ki egy általuk kedvelt előadó egyik számát és (tanár és szótár segítségével) fordítsák le az egyik dalának szövegét. Hallgassák meg egymás számait és fordításait. 7. Projekt: újságkészítés. Kiscsoportokban vállaljanak el egy-egy részt (hírek, sport, pletyka, rejtvény, horoszkóp, stb.) és készítsék el az újságot. 1. A diákok írják le egy átlagos hétköznapjukat. Párban kérdezzék egymást arról, hogy mikor mit csinálnak. 2. Készítsenek színes ábrát (pl. kördiagramot) arról, hogy mivel mennyi időt töltenek egy nap. Ábrájukat kiscsoportban mutassák be egymásnak. 3. Húzzanak ki cédulákat, amelyekre tevékenységek vannak felírva. Kérdezzék párban egymást. 4. A tanár tegye ki sok ismeretlen ember képét a táblára. A diákok nézzék meg a fényképeket és válasszanak ki egyet. Egyes szám első személyben beszéljenek ennek az embernek az életéről. A többiek találják ki, melyik képről van szó. 6

7 5. Minden diák írja külön cédulákra 8 híresség/kitalált, de ismert személy nevét. A cédulákat hajtsák össze és tegyék egy kupacba. 2 vagy 3 csoportban játsszunk. Az egyik csoport egyik tagjának 2 perce van arra, hogy egymás után minél több nevet elmagyarázzon a csoportjának. A csoport tagjai találgatnak vagy passzolhatnak. 2 perc után a másik csoport jön. Mindenki kerüljön sorra. 6. Kiscsoportban ülve mindegyik diák írjon fel külön cédulára 3-4 kérdést, amit egy hírességtől megkérdezne. A cédulákat tegyék középre. Az egyik diák kigondol egy hírességet, majd neki tetsző sorrendbe rendezi a kérdéseket és megválaszolja őket. A többiek kitalálják, kiről van szó. Ezután más lesz a híresség, a kérdések maradnak. 7. Mindenki rajzoljon egy kis képet (lehet egy tárgy, egy cselekvés). Találjanak ki egy közös mesét úgy, hogy valaki elkezdi az ő képével, majd bárki folytathatja, aki úgy gondolja, hogy a rajza segítségével tovább tudja fűzni a történetet. Mindenkire kerüljön sor. Utólag kiscsoportban próbálják meg leírni az egész történetet. 2. A körülöttünk levő világ 2.1 A településünk - városok bemutatása - közlekedés, térképolvasás 1. Kiscsoportban készítsenek prospektust a településükről (mi található ott, mit csinálnak az emberek, stb.) Mutassák 7

8 2.2 Az iskola környéke - évszakok, hónapok - információkérés, útbaigazítás - felszólító mód - helyet és mozgást kifejező elöljárószók - a személyes névmás tárgyesete - épületek - egyszerű igék - felszólító mód - helyet és mozgást kifejező elöljárószók - a személyes névmás tárgyesete be egymásnak az elkészült munkákat. 2. Válasszanak ki két azonos, a területen működő szolgáltatást/helyet (2 kocsma, 2 bolt, 2 iskola) és hasonlítsák össze. 3. Kiscsoportban gyűjtsék össze, hogy szerintük mik a település legfontosabb problémái. Készítsenek plakátot arról, hogy mit lehetne tenni, és ezt mutassák be egymásnak. 1. Párban rajzolják le az iskola környékét. Nevezzék meg az épületeket angolul (bolt, stb.) 2. Párban azonos térképet (az iskoláról, vagy az iskola környékéről) kapnak. Az egyik diák diktálja a másiknak, hogy egy adott pontból kiindulva merre menjen. A másik diáknak meg kell mondania, hogy hova érkezett. 3. Kapják egy fiktív városrész térképét párban, de a két diák térképén különböző épületek vannak megnevezve. Tegyenek fel kérdéseket egymásnak, hogy mi hol van, míg mindkettőjüknek teljesen ki nem lesz töltve a térképe. 4. Nevezzenek meg épületeket, helyeket a környékükön. Ezeket írják fel külön cédulákra. Mindenki kihúz kettőt, és elmondja, hogy kell az egyik helyről a másikhoz jutni. 5. Tervezzék át a településüket/környéküket. Plakátos prezentáció formájában adják elő tervezetüket a többieknek. 8

9 2.3 Ételek és italok 2.4 Időjárás - ételek, étkezések, éttermi kifejezések (ételrendelés) - mennyiségek kifejezése - kínálás, elfogadása és visszautasítása - would like - megszámlálható, megszámlálhatatlan (some/any) - időjárás - hónapok, évszakok, dátumok - sorszámnevek 1. Gyűjtőmunka kiscsoportban: soroljanak fel olyan ételneveket, amelyek azonosak magyarul és angolul (pl. hamburger, spaghetti, bacon, stb.). 2. Gyűjtőmunka: hozzanak (vagy a tanár hozzon) olyan élelmiszercsomagolásokat, amelyeken angol felirat is található. Minden csoport kapjon egy párat. Gyűjtsenek szavakat a csomagolásról (pl. salt, sugar, stb.). A csoportok cseréljenek csomagolást és folytassák a gyűjtőmunkát. 3. Írják össze, mit ettek előző nap. (Ne törekedjenek a magyar név lefordítására.) Kiscsoportban csoportosítsák az általuk fogyasztott ételeket (pl. tejtermék, hús, stb.). 4. A tanár adjon minden párnak egy egyszerű angol étlapot. Beszéljék meg párban, hogy mit választanának az étlapról és miért. 5. Kiscsoportban készítsenek étlapot. Ha elkészültek, a csoport egyik tagja az asztalnál marad (pincér), a többiek (család) átmennek egy másik étterembe. Rendeljenek az étteremben az ottani étlap alapján. Addig ismételjük, amíg mindenki lesz egyszer pincér. 1. Katalógusok/rajzok felhasználásával a diákok párban válasszák ki és beszéljék meg, hogy mely darabokat viselnék szívesen. 9

10 2.5 Vásárlás 4 óra 2.6 A munka világa - folyamatos jelen idő - árak, mennyiségek megnevezése - segítségnyújtás felajánlása - vásárlás, árak, ruhaneműk, kiegészítők, üzletek - az egyszerű és a folyamatos jelen idő összehasonlítása - kérdésfeltevés (How much?/how many?) - saját szakma alapszókincse - munkával kapcsolatos szavak (bér, álláskeresés, stb.) - képességek, készségek megvitatása javaslat kifejezése - telefonálás - véleménykifejtés - can - Let s/how about? 2. Ezután játsszák el, hogy a kiválasztott darabokat egy üzletben meg is akarják vásárolni. 3. Párban csoportosítsák a ruhadarabokat az időjárási tényezőknek megfelelően. 1. Katalógusok/rajzok felhasználásával a diákok párban válasszák ki és beszéljék meg, hogy mely darabokat viselnék szívesen. 2. Ezután játsszák el, hogy a kiválasztott darabokat egy üzletben meg is akarják vásárolni. 1. Párosítsanak foglalkozásokat és azok leírását. Rangsorolják a munkákat, hogy melyiket mennyire szívesen végeznék. 2. Dolgozzák fel a saját választott szakmájuk szókincsét kiscsoportban (szógyűjtés, szómagyarázat, kvíz készítése, stb.). 3. Kiscsoportban készítsenek felmérést arról, hogy társaik körében mik a legfontosabb szempontok a munkával kapcsolatban (fizetés, munkaidő, munkatársak, stb.). 4. Írjanak rövid és egyszerű angol nyelvű önéletrajzot. 5. Képzeljék el, hogy ők a munkaadók 10

11 2.7 A történelem nagy alakjai 5 óra 3. Kommunikáció 3.1 Az internet - híres emberek bemutatása - egyszerű múlt idő - a létige múlt ideje - a szabályos és rendhagyó igék múlt ideje (állító) - számítástechnika - Internet - találmányok, technológia - a közelmúlt eseményeinek megvitatása - a múlt és a jelen összehasonlítása - a szabályos és rendhagyó igék egyszerű múlt ideje (kérdő és tagadó) - az egyszerű jelen és az egyszerű múlt összehasonlítása és munkatársakat keresnek. Játsszák el, hogy mit kérdeznének, mire figyelnének egy állásinterjú folyamán. Értékeljék a jelentkezőket. 1. Válasszanak ki egy történelmi személyiséget és mutassák be röviden (mikor élt, mi volt a foglalkozás, egy-két fontosabb műve) 2. Csoportban dolgozva minden diák kap egy borítékot. A borítékokban egy általuk is ismert történelmi személy képe található. Mindenki bemutatja azt, aki a képen van úgy, hogy a többiek ne lássák. A társainak a megadott információk alapján ki kell találniuk, kit ábrázol a kép. 1. Kiscsoportban gyűjtsenek a magyar nyelvben is használt angol vagy angol eredetű szavakat a számítógéppel/internettel kapcsolatban. A szavakról készítsenek plakátot. 2. Keressenek és teszteljenek kiscsoportban elektronikus szótárakat. Az eredményről számoljanak be. 3. Kiscsoportonként készítsenek felmérést internetezési szokásaikról. A felmérés eredményét prezentálják. 4. A tanár készítsen a diákok nyelvi szintjének megfelelő internetes információ-keresési feladatsort. A feladatsor kitöltése lehet kiscsoportos verseny vagy egyéni feladat. 11

12 óra 3.3 Telefon, sms - alapvető kifejezések a levelezésben (hivatalos és magánlevél) - telefonálás - mobil - sms 1. Angol nyelvű ekből szedjék össze a leggyakoribb fordulatokat, készítsenek róluk listát. 2. Párban írjanak hirdetéseket. Reagáljanak pár általuk kiválasztott hirdetésre: jelentkezzenek, kérjenek további információt, stb.). Használják a helyesírás ellenőrző programot! 3. A tanár találjon ki egy kirándulást. Minden csoportnak csak egy pár információt adjon meg (különbözőket). A csoportok angolul ezhetnek egymással, meg kell tudniuk a kirándulás minden részletét. 4. Írjanak egy igazi t és küldjék is el. A válaszról számoljanak be egymásnak (pl. érdeklődjenek kapható-e egy számukra kedves CD, mennyibe kerül a jegy egy adott együttes koncertjére, stb.). 1. Rövid és egyszerű telefonbeszélgetések meghallgatása/leírása alapján gyűjtsék össze a telefonáláskor használt leggyakoribb mondatokat, kifejezéseket. 2. Keressenek őket érdeklő apróhirdetéseket és játsszák el párban, hogy telefonon keresztül érdeklődnek. 3. Képzeljék el, hogy véletlenül megszerzik egy híresség 12

13 telefonszámát. Játsszák el a beszélgetést párban. 4. Angol sms-szövegek segítségével készítsenek listát az sms-ekben használatos rövidítésekről, jelekről. 5. Próbálják angolra ültetni az aznap elküldött sms-eik lényegét. 6. Állítsák át a mobiljukat (vagy kiscsoportonként egy mobilt) angol nyelvre és nézzék meg, mi a menüpontok, funkciók angol neve. Készítsenek ezekről kvízt egymásnak és töltsék is ki a többiek által készített kérdéssorokat. 4. Egészség és életmód 4.1 Egészséges életmód 5 óra - testrészek - egyszerűbb, egészséggel kapcsolatos szavak (headache, medicine, stb.) - együttérzés kifejezése - tanácsadás - indoklás - balesetek - múlt idejű események elbeszélése - logikai viszonyok kifejezése (Why?/Because ) - kötőszavak - should - rendhagyó igék 1. Gyűjtsenek kiscsoportban testrészeket jelölő szavakat. Készítsenek róluk plakátot de úgy, hogy mindegyik szóhoz kössenek valamit, ami segít megjegyezni (pl. foot football). A szólistájukat mutassák meg egymásnak. 2. Párban gyűjtsék össze, hogy az ő életükben mi egészséges és mi nem (I smoke., I play football every week.) 3. Készítsenek egy az egészséges életmód valamilyen aspektusát hirdető plakátot kiscsoportban. 4. Kapjanak párban egy listát alapvető egészségügyi problémákról. Csoportosítsák őket, hogy szerintük mennyire súlyosak és mit tesznek/tennének ilyen esetben. 5. Gondolják át, milyen gyakoribb 13

14 4.2 Utazás 5 óra - utazás - szünidő - tájak - meghívás elfogadása és visszautasítása - nyaralás elmesélése - tervezés - jövő idő: going to - a want és a would like to használata egészségi problémájuk van (allergia, fejfájás, stb.), ha szükséges (tanári segítséggel) nézzék meg a szótárban. Ezután üljenek le két koncentrikus körben. A külső kör a betegek, a belső az orvosok. A betegek mondják el az orvosnak, mi a bajuk, az orvos adjon tanácsot. Ezután a külső kör lépjen eggyel odébb. Most a betegek lesznek az orvosok. Ismételjük párszor a szerepeket cserélve. 1. Hasonlítsák össze párban a különböző utazási módozatokat (autó, vonat, hajó, busz, stb.). 2. Kiscsoportban dolgozva alapítsanak utazási irodát. Tervezzenek meg egy utat, készítsenek róla plakátot. Egy valaki maradjon az irodában, a többiek szóródjanak szét más irodákba és érdeklődjenek az ottani utakról. Időnként cseréljük le a helyben maradókat. 3. Kiscsoportban készítsenek utazási kvízt. A csoportok töltsék ki egymás kvízét. 14

15 TÉMAKÖR Értékelés FOGALMAK, ÖSSZEFÜGGÉSEK 1. Beszédkészség kommunikációs érték Kiválóan megfelelt: Az adott helyzetnek megfelelő, változatos verbális és non-verbális elemeket alkalmaz. Megfelelt: Az adott helyzetnek többé-kevésbé megfelelően kommunikál. 2. Beszédkészség - szókincs Kiválóan megfelelt: Az adott helyzetnek megfelelő alapszókincset aktívan alkalmazza. Megfelelt: Az adott helyzetnek megfelelő szókincset is alkalmaz, korlátozott szókinccsel érteti meg magát. 3. Beszédkészség - nyelvhelyesség Kiválóan megfelelt: A szóbeli megnyilvánulások nyelvhelyességileg teljesen érthetők, kevés hibát tartalmaznak. Megfelelt: A szóbeli megnyilvánulások többé-kevésbé érthetők, félreértés esetén segítő kérdésre reagál, pontosít. 4. Beszédkészség - kiejtés Kiválóan megfelelt: Az angol nyelv hangkészletének megfelelő számú hangot különböztet meg a beszédben. Megfelelt: A kimondott szavak felismerhetők, érthetők. 5. Beszédkészség - folyamatosság Kiválóan megfelelt: Folyamatosan és gördülékenyen kommunikál Megfelelt: Kisebb-nagyobb szünetekkel kommunikál.. 6. Beszédkészség kommunikációs szándék Kiválóan megfelelt: A kommunikáció folyamatát igyekszik fenntartani (reagál, kérdez, kezdeményez, stb.). Megfelelt: Részt vesz a kommunikációs folyamatban. 7. Íráskészség kommunikációs érték Kiválóan megfelelt: Az alkotott írott szöveg a kommunikációs szándéknak teljesen megfelelő, a mondatok logikus összefüggésben állnak egymással. Megfelelt: Az alkotott írott szöveg nagyjából tükrözi a kommunikációs szándékot. 8. Íráskészség - szókincs Kiválóan megfelelt: A témának megfelelő változatos szókincset alkalmaz. Megfelelt: A témának megfelelő szókincset is alkalmaz, korlátozott szókinccsel érteti meg magát. 9. Íráskészség - nyelvhelyesség Kiválóan megfelelt: Az írott szöveg nyelvhelyességileg teljesen érthető, kevés hibát tartalmaz. Megfelelt: Az írott szöveg nyelvhelyessége nem gátolja a kommunikációs szándék megvalósulását. 10. Szövegértés hallott szöveg értése Kiválóan megfelelt: Érti, összességében miről szól a hallott szöveg és megtalálja benne a lényeges információkat. Megfelelt: Többé-kevésbé érti, miről szól a hallott szöveg, ki tud érteni belőle információkat. 11. Szövegértés írott szöveg értése Kiválóan megfelelt: Érti, hogy összességében miről szól az írott szöveg és megtalálja benne a lényeges információkat. Megfelelt: Többé-kevésbé érti, hogy miről szól az írott szöveg, meg tud találni benne információkat. 15

16 12. Motiváltság Kiválóan megfelelt: A nyelvtanulás, az idegen nyelven való kommunikáció felé nyitott, az újdonságokat szívesen veszi, alkalmazza. Megfelelt: A feladatokban részt vesz. 13. Együttműködés Kiválóan megfelelt: Igyekszik interakcióba lépni másokkal, együttműködő, segítő. Megfelelt: Nem utasítja el a társaival való együttműködést. 16

Az idegen nyelv tantárgy szakiskolai helyi tanterve

Az idegen nyelv tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában

A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában A dolgozatot készítette: Kmellár Béláné Baráth Ella tanító Kis Bálint Általános Iskola Gyomaendrőd 2 I. A projekt témájának megjelölése: Dolgozatom

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata Hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Így nemcsak a képző- és iparművészet

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi napirend tárgyalását fogadta el: V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c 1. A megszámlálható főnevek állhatnak egyes és többes számban. an apple egy alma

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat I. SZEMÉLYES KAPCSOLATOK Célok: 1. Fejlesztés: Az osztály szervezetének csoportokra lehetőséget ad arra, hogy minden gyermek megtalálja, illetve tudatosan felépítse

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Városok és régiók egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak megállítására

Városok és régiók egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak megállítására Városok és régiók egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak megállítására A Kongresszus hozzájárulása az Európa Tanács számára ÖTBŐL EGY kampány A Kongresszusi Iroda 2012. szeptember 14-én megadott

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program KÉMIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte: 2014.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vargáné Subicz Beáta. Az információforrások alkalmazása a nem formális tanulás eszköztárában. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vargáné Subicz Beáta. Az információforrások alkalmazása a nem formális tanulás eszköztárában. A követelménymodul megnevezése: Vargáné Subicz Beáta Az információforrások alkalmazása a nem formális tanulás eszköztárában A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Romák a történelemben Mária Teréziától napjainkig

Romák a történelemben Mária Teréziától napjainkig SZKA_211_17 p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Historia Romani I. Romák a történelemben Mária Teréziától napjainkig A modul szerzője: Bársony János és Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

Rendszerelemzés. Konstantinusz Kft.

Rendszerelemzés. Konstantinusz Kft. Rendszerelemzés Konstantinusz Kft. 2009 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Témafelvetés...4 3. Gyakorlatban alkalmazandó módszerek...5 3.1. Hogyan kezdjünk hozzá?...5 3.2. Adatok elemzése...6 3.3. Folyamatok

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

IDEGEN NYELV. 5 8. évfolyam

IDEGEN NYELV. 5 8. évfolyam IDEGEN NYELV 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik 1991. évi verseny, 1. nap 1. Számold össze, hány pozitív osztója van 16 200-nak! 2. Bontsd fel a 60-at két szám összegére úgy, hogy az egyik szám hetede egyenlő legyen a másik szám nyolcadával! 3. Van

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Célnyelvi Civilizáció Helyi tanterv 9-2.évfolyam Budapest, 20. május. TARTALOMJEGYZÉK. A tantárgy tanulásának célja 2.. Követelmények. Ellenőrzés,

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 HELYI TANTERV a 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (DUÁLIS KÉPZÉSI

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

AZ ÉLETET SEGÍTŐ SZABÁLY (bevezető óra) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

AZ ÉLETET SEGÍTŐ SZABÁLY (bevezető óra) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. AZ ÉLETET SEGÍTŐ SZABÁLY (bevezető óra) (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Szűcs Ferenc: Teológiai

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Vizuális kultúra. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Vizuális kultúra. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Vizuális kultúra tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület. ÉVFOLYAM. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET Modulok Kapcsolódó műveltségterület. Ismerkedünk egymással. Ember és társadalom Ismeretszerzés, tanulás Emberi

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!!

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!! "Bodrogközi Információs Pontok" TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009 Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 3973 Cigánd, Fő utca 80. KÉRDŐÍV A BODROGKÖZI MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ ELTÖLTÉSI SZOKÁSOK ÉS IGÉNYEK

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Digitális állampolgárság kutatás tanári kérdőív

Digitális állampolgárság kutatás tanári kérdőív Digitális állampolgárság kutatás tanári kérdőív Kedves Pedagógusok! 2013 őszétől az Oktatási Hivatal és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Információs Társadalom Oktató és

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

ember helye ebben az Univerzumban

ember helye ebben az Univerzumban szka105_23 É N É S A V I L Á G Helyünk az Univerzumban Az Univerzum felépítésének lényege, s az ember helye ebben az Univerzumban Készítette: nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 6. OSZTÁLYOS TANMENET AZ NT-00648 RAKTÁRISZÁMÚ TANKÖNYVHÖZ

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 6. OSZTÁLYOS TANMENET AZ NT-00648 RAKTÁRISZÁMÚ TANKÖNYVHÖZ TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 6. OSZTÁLYOS TANMENET AZ NT-00648 RAKTÁRISZÁMÚ TANKÖNYVHÖZ 6.-OS TANMENET TÉMAKÖREI: I. Ember és környezete témakör 3 óra 1-3 II. Anyagok és alakításuk témakör 7 óra 4-9. Részösszefoglalás

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap.

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap. BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2015. november 26. csütörtök 17.00 VÁLTOZOTT!! 2015. november 25. szerda 17.00

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA A jó gyakorlatok megosztása kiscsoportos munka keretében történt, az alábbi előre megadott témák mentén: Munkaerő-piaci igények, vállalati együttműködés, gyakorlati képzés Tanulási

Részletesebben

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK

HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK Tantárgy MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 1-0 - 0 0 0-1 -0-0 óraszámokra Készítette:

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben