Angol C nyelvi programkövetelmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény"

Átírás

1 Angol C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés formája Minimális óraszám Maximális óraszám Tanúsítvány kiadásának feltétele Igazolás kiadásának feltétele Angol KER C2 szint Általános nyelvi képzés Kontaktórás képzés Csoportos képzés 1000 óra 1260 óra A képzésben résztvevő számára abban az esetben állítható ki tanúsítvány, ha részt vett az adott modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán, illetve sikeresen teljesítette az adott modul végén megtartott záróvizsgát. A záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben résztvevő legalább 70 százalékot ér el. A modult záró vizsga minősítése: megfelelt / nem megfelelt. A képzésben résztvevő a tanúsítvány átvételét aláírásával igazolja. A képzésben résztvevő kérésére a képző intézmény igazolást állíthat ki az adott modulon való részvételről, amennyiben a képzésben résztvevő személy részt vett a modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán és a modult záró vizsgán nem megfelelt minősítést szerzett. A programkövetelmény modulszerkezete KER A1 KER A1/1 3 KER A2 KER A2/1 3 KER B1 KER B1/1 2 KER B2 KER B2 /1 8 KER C1 KER C1 /1 5 KER C2 KER C2 /1 3 1

2 Képzési követelmények leírása KER szintek szerint KER A1 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A KER A1.1 modul bemeneti követelménye az alapvető olvasás és íráskészség, melynek meglétét a képzésben résztvevő a jelentkezési lap kitöltésével és a felnőttképzési szerződés aláírásával igazolja. A képzésben már résztvevőnek a KER A1.2. és a KER A1.3. modulokba történő bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját megfelelt minősítéssel. Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által összeállított és meghatározott modulok ismeretanyagát mérő átfogó szintfelmérő feladatsort legalább 40% ra kell teljesíteniük. A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. Szövegértés Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. Beszéd Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. 2

3 A KER A1 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek - betűzés Névmások: - személyes névmások - személyes névmások tárgyesete - mutató névmások Főnevek: - főnevek egyes és többes száma - megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Igeidők: - a létige használata - kérdőszók, kérdésalkotás (eldöntendő, kérdőszavas kérdések) - egyszerű jelen idő - időre vonatkozó elöljárószók - gyakoriságot kifejező határozószók - folyamatos jelen idő - a létige múlt ideje - egyszerű múlt idő és időhatározói - a going to szerkezet - felszólító mód - névelők: határozatlan (a,an) és határozott (the) - birtokos melléknevek - birtoklás kifejezése: have got, birtokos s - melléknevek - helyre vonatkozó elöljárószók - There is / There are szerkezet - a(n) / some /any használata - How much / How many? használata Segédigék: - can, could, should - would like szerkezet - Let s / How about? kifejezések használata - Why? / Because használata - alapvető igei kapcsolatok : want to / would like to szerkezetek használata 3

4 A KER A1 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Témakörök: Személyes adatok, család - bemutatkozás: személyes adatok közlése - bemutatás - család, családi viszonyok - külső jellemzés Mindennapi élet - idő, időbeosztás - napirend - városi közlekedés - közlekedési eszközök - házimunkák A hely, ahol élünk - ház, lakás helységei, berendezési tárgyak - háztartási eszközök - városi élet Étkezés - alapvető ételek, élelmiszerek - zöldségek, gyümölcsök - étkezés otthon, vendéglőben, gyorsvendéglőben - bevásárlás - étkezési szokások Munka, szabadidő - foglalkozások, munka - szabadidős programok szervezése - időjárás - számítógép Múltunk - élettörténetünk - sportok - múltban történt események 4

5 Nyaralás - úti cél - közlekedési eszközök - utazási előkészületek - évszakok Szókincs: - üdvözlési formák - nevek - országok és nemzetiségek - számok (1 100) - az osztályterem és berendezései - színek - foglalkozások - személyes tárgyak - az idő, időpontok kifejezése - napirend - szabadidős tevékenységek - a hét napjai - zene és film fajták - TV műsorok - a közlekedés módjai - háztartási munkák - a ház részei - bútorzat és készülékek - épületek és helyek a városban - címek - útbaigazítás - sorszámnevek - ételek és italok - árak, pénz - foglalkozások - készségek és képességek - mindennapi tevékenységek - környezet, időjárás - a számítógép és részei - számok (100 fölött) 5

6 - testrészek, balesetek, sérülések - tantárgyak - események - sportok - évszakok - évszámok, hónapok, dátumok - üdülési tevékenységek - földrajzi jellegzetességek - kisebb betegségek - városnézés A KER A1 szint tartalmi követelményei Kommunikációs és civilizációs ismeretek Kommunikációs ismeretek - Megszólítás - Köszönés, elköszönés - Bemutatkozás, mások bemutatása - Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás - Bocsánatkérés és arra reagálás - Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás - Telefon felvétele - Telefonon bemutatkozás - Megszólítás, elbúcsúzás levélben - Öröm, sajnálkozás, bánat - Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság - Csodálkozás - Remény - Véleménykérés, és arra reagálás - Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése - Egyetértés, egyet nem értés - Tetszés, nem tetszés - Akarat, kívánság - Képesség - Szükségesség - Lehetőség - Ígéret - Szándék, kívánság - Dicséret, kritika - Dolgok, személyek megnevezése, leírása 6

7 - Információkérés, adás - Tudás, nemtudás - Egymást követő események leírása - Bizonyosság, bizonytalanság - Kérés és arra reagálás - Javaslat és arra reagálás - Meghívás és arra reagálás - Kínálás és arra reagálás - Megértés biztosítása Civilizációs ismeretek: - a Brit szigetek - a családtagok különféle angol elnevezései, becenevei - híres és különleges londoni épületek - angol és amerikai reggeli, étkezések - tipikus angol ételek - az angol időjárás - autós vendéglők, mozik, bankok, stb. Amerikában - angol és amerikai sportok - üdülés Új-Zélandon 7

8 Modulszerkezet : KER A1 / 1 3. A1.1. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények 30 óra 45 óra Nyelvtani ismeretek - betűzés Névmások: - személyes névmások - mutató névmások Igeidők: - a létige használata (állítás,kérdés,tagadás) - egyszerű jelen idő - időre vonatkozó elöljárószók - névelők: határozatlan (a,an) és határozott (the) - főnevek egyes és többes száma - felszólító mód - birtokos melléknevek - kérdőszók, kérdésalkotás (eldöntendő, kérdőszavas kérdések) - birtokos eset (birtokos s) - birtoklás kifejezése: have got - melléknevek Témakörök: Személyes adatok, család - bemutatkozás: személyes adatok közlése - bemutatás - család, családi viszonyok - külső jellemzés Szókincs: - üdvözlési formák - nevek - országok és nemzetiségek - számok (1 100) - az osztályterem és berendezései - színek - foglalkozások 8

9 - személyes tárgyak - az idő, időpontok kifejezése - napirend - szabadidős tevékenységek - a hét napjai - zene és film fajták - TV műsorok Kommunikációs ismeretek: - Megszólítás - Köszönés - Elköszönés - Bemutatkozás, mások bemutatása - Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás - Bocsánatkérés és arra reagálás - Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás - Telefon felvétele - Telefonon bemutatkozás - Dolgok, személyek megnevezése, leírása - Információkérés, adás - Megértés biztosítása Civilizációs ismeretek: - a Brit szigetek - híres és különleges londoni épületek A1.2. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények 30 óra 45 óra Nyelvtani ismeretek: - helyre vonatkozó elöljárószók - gyakoriságot kifejező határozószók - There is / There are szerkezet - személyes névmások tárgyesete - a(n) / some /any használata - megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek - can segédige 9

10 Igeidők: - folyamatos jelen idő Témakörök: Mindennapi élet - idő, időbeosztás - napirend - városi közlekedés - közlekedési eszközök - házimunkák A hely, ahol élünk - ház, lakás helységei, berendezési tárgyak - háztartási eszközök - városi élet Étkezés - alapvető ételek, élelmiszerek - zöldségek, gyümölcsök - étkezés otthon, vendéglőben, gyorsvendéglőben - bevásárlás - étkezési szokások Szókincs: - szabadidős tevékenységek - napi rutin - a ház részei - bútorzat és készülékek - épületek és helyek a városban - címek - útbaigazítás - sorszámnevek - ételek és italok - árak, pénz - foglalkozások Kommunikációs ismeretek - Megszólítás, elbúcsúzás levélben - Öröm, sajnálkozás, bánat - Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság - Csodálkozás 10

11 - Remény - Véleménykérés, és arra reagálás - Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése - Egyetértés, egyet nem értés - Tetszés, nem tetszés - Megértés biztosítása Civilizációs ismeretek: - a családtagok különféle angol elnevezései, becenevei - angol és amerikai reggeli, étkezések - tipikus angol ételek A1.3. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények 30 óra 45 óra Nyelvtani ismeretek: Igeidők: - a létige múlt ideje - egyszerű múlt idő és időhatározói - would like szerkezet - How much / How many? használata - Let s / How about? kifejezések használata - Why? / Because használata - a going to szerkezet - alapvető igei kapcsolatok : want to / would like to szerkezetek használata Segédigék: - should, could segédige Témakörök: Nyaralás - úti cél - közlekedési eszközök - utazási előkészületek - évszakok 11

12 Szókincs: - készségek és képességek - mindennapi tevékenységek - környezet, időjárás - a számítógép és részei - számok (100 fölött) - testrészek, balesetek, sérülések - tantárgyak - események - sportok - évszakok - évszámok, hónapok, dátumok - üdülési tevékenységek - földrajzi jellegzetességek - kisebb betegségek - városnézés Kommunikációs eszközök - Akarat, kívánság - Képesség - Szükségesség - Lehetőség - Ígéret - Szándék, kívánság - Dicséret, kritika - Dolgok, személyek megnevezése, leírása - Információkérés, adás - Tudás, nemtudás - Egymást követő események leírása - Bizonyosság, bizonytalanság - Kérés és arra reagálás - Javaslat és arra reagálás - Meghívás és arra reagálás - Kínálás és arra reagálás - Megértés biztosítása Civilizációs ismeretek: - az angol időjárás - autós vendéglők, mozik, bankok, stb. Amerikában - angol és amerikai sportok - üdülés Új-Zélandon 12

13 KER A2 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A képzésben már résztvevőnek a KER A2 szint moduljaiba történő bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját megfelelt minősítéssel. Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által összeállított és meghatározott modulok ismeretanyagát mérő átfogó szintfelmérő feladatsort legalább 40% ra kell teljesíteniük. A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. 13

14 A KER A2 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek - névelők - névmások : mutató névmás, birtokos névmás - birtokos melléknevek Igeidők: - egyszerű jelen idő - egyszerű jelen idő : kérdésalkotás eldöntendő kérdés, kérdőszavas kérdés - gyakoriságot kifejező határozók - folyamatos jelen idő és határozói - egyszerű jelen idő - folyamatos jelen idő összevetése - egyszerű múlt idő - a létige múlt ideje - kérdésalkotás egyszerű múlt időben - going to jövő idő - befejezett jelen idő - befejezett jelen idő vagy egyszerű múlt idő - would like to / want to szerkezetek használata - like / love / enjoy / hate / can t stand + - ing - There is / There are szerkezet - melléknevek közép- és felsőfoka - megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek - mennyiség kifejezését szolgáló determinánsok és névmások - some/any/no; much/many/a lot of/lots of/ (a) few/(a) little - some, any, no, every és összetételeik - a used to szerkezet - melléknevek és módhatározók - -ed, - ing végű melléknevek Segédigék: - should segédige - segédigék kérések kifejezésére: can, could, may, will, would - segédige kötelesség kifejezésére : have to 14

15 - Let s... / How about...? / Why don t we/you...? szerkezetek javaslat kifejezésére - one / ones általános névmás - too / enough - tell sy to / ask sy to igei szerkezetek - függő beszéd (utasítások- kérések) A KER A2 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Témakörök Személyes vonatkozások 1. - bemutatkozás, bemutatás - személyes adatok közlése - színek - kedvenc tárgyak - foglalkozások és az azokhoz tartozó készségek - idő, időbeosztás - barátok Személyes vonatkozások 2. - otthoni teendők - házimunka - munkaidő - szórakozás: film, zene - technika világa: mobiltelefon, számítógép, videó játékok - szabadidős tevékenységek Változások - család, családi viszonyok - házasság - ház, lakás: helységek, berendezési tárgyak - város és vidék - időjárás Egészséges életmód - ételek, italok - étkezés otthon, vendéglőben - zöldségek, gyümölcsök - egészséges étkezés - betegségek, gyógymódok - egészséges életmód: sportolás, fitness 15

16 Múltbeli cselekvések, történések - kellemetlen élmény - iskola: tantárgyak, tanárok - emlékezetes nyaralás - híres emberek élete Események - fesztivál, koncert - zene - film világa - állatvédelem: tüntetés - ünnepek Ember és társadalom - öltözködés, divat - vásárlás - külső megjelenés, kinézet - város: közlekedés - közlekedési eszközök - város: nevezetességek, látnivalók - ismert filmszereplők Kaland - természeti képződmények - mindennapos problémák, balesetek - érdekes helyek, látnivalók - extrémsportok - veszélyek Szókincs: - üdvözlési formák - nevek - országok és nemzetiségek - tanórai nyelvezet - számok (0-100) - színek - személyes tárgyak - foglalkozások - az idő kifejezése - mindennapi tevékenységek - a hét napjai - szabadidős tevékenységek - zene és fim fajták 16

17 - technológia - család - bútorok és készülékek - a ház részei, szobák - időre és helyre vonatkozó elöljárószók - helyek a városban, nagyvárosban - évszakok, időjárás - kifejezések levélíráshoz - ételek és italok, fogások - testrészek, kisebb betegségek - sport és fitnesz - oktatás, tantárgyak - foglalkozások - bűntényekhez kapcsolódó szavak - évszámok, hónapok, dátumok - sorszámnevek - állatok - szóképzés: főnévképzés (-er, -or) - ruházat és kiegészítők - megjelenés - fizetőeszközök: pénz - közlekedési eszközök - mozgásra vonatkozó elöljárószók - helymeghatározás és útbaigazítás - személyiséget leíró melléknevek - földrajzi jellegzetességek, földrajzi jelenségek nevei - felszerelés - égtájak - aktív sportok 17

18 A KER A2 szint tartalmi követelményei Kommunikációs és civilizációs ismeretek Kommunikációs eszközök - Megszólítás - Köszönés - Elköszönés - Köszönet és arra reagálás - Bemutatkozás, bemutatás - Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás - Bocsánatkérés és arra reagálás - Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás - Telefon felvétele - Telefonon bemutatkozás - Megszólítás személyes levélben - Elbúcsúzás személyes levélben - Telefonon más személy kérése - Telefonálásnál elköszönés - Üdvözletküldés - Öröm, sajnálkozás, bánat - Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság - Csodálkozás - Remény - Aggódás, félelem - Véleménykérés, és arra reagálás - Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése - Egyetértés, egyet nem értés - Tetszés, nem tetszés - Akarat, kívánság - Képesség - Szükségesség - Lehetőség - Ígéret - Szándék, kívánság - Dicséret, kritika, ítélet - Szándék, terv - Dolgok, személyek megnevezése, leírása - Információ kérés, adás - Tudás, nemtudás - Események, illetve egymást követő események leírása 18

19 - Bizonyosság, bizonytalanság - Kérés és arra reagálás - Javaslat és arra reagálás - Meghívás és arra reagálás - Kínálás és arra reagálás - Segítségkérés és arra való reagálás - Segítség felajánlása - Tanács és arra reagálás - Megértés biztosítása - Párbeszéd strukturálása - Visszakérdezés, ismétléskérés - Nem értés, magyarázatkérés, magyarázatértés ellenőrzése - Betűzés kérése, betűzés - Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre - Beszédszándék jelzése, beszélgetés kezdése - Elemek összekapcsolása - Összefoglalás - Beszélgetés lezárása Civilizációs ismeretek: - közösségi oldalak - brit nevek eredete - vásárlás Kanadában - a brit és az amerikai időjárás jellegzetességei - brit és amerikai ételreceptek - híres épületek New Yorkban - amerikai képregény- és filmhősök - közlekedés Nagy- Britanniában és Amerikában - a jéghoki története Kanada, Amerika 19

20 Modulszerkezet : KER A2 / 1 3 A2.1. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények 30 óra 45 óra Nyelvtani ismeretek: - névelők - névmások : mutató névmás, birtokos névmás - birtokos melléknevek Igeidők: - egyszerű jelen idő - egyszerű jelen idő : kérdésalkotás eldöntendő kérdés, kérdőszavas kérdés - gyakoriságot kifejező határozók - folyamatos jelen idő és határozói - egyszerű jelen idő - folyamatos jelen idő összevetése - would like to / want to szerkezetek használata - like / love / enjoy / hate / can t stand + - ing - There is / There are szerkezet - melléknevek közép- és felsőfoka - megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek - some/any/no; much/many/a lot of/lots of/ a few/a little Témakörök Személyes vonatkozások 1. - bemutatkozás, bemutatás - személyes adatok közlése - színek - kedvenc tárgyak - foglalkozások és az azokhoz tartozó készségek - idő, időbeosztás - barátok Személyes vonatkozások 2. - otthoni teendők - házimunka - munkaidő - szórakozás: film, zene - technika világa: mobiltelefon, számítógép, videó játékok - szabadidős tevékenységek 20

21 Változások - család, családi viszonyok - házasság - ház, lakás: helységek, berendezési tárgyak - város és vidék - időjárás Ember és társadalom - öltözködés, divat - vásárlás - külső megjelenés, kinézet - város: közlekedés - közlekedési eszközök - város: nevezetességek, látnivalók - ismert filmszereplők Szókincs: - üdvözlési formák - nevek - országok és nemzetiségek - tanórai nyelvezet - számok (0-100) - színek - személyes tárgyak - foglalkozások - az idő kifejezése - mindennapi tevékenységek - a hét napjai - szabadidős tevékenységek - zene és fim fajták - technológia - család - bútorok és készülékek - a ház részei, szobák - időre és helyre vonatkozó elöljárószók - helyek a városban, nagyvárosban - ruházat és kiegészítők - megjelenés - közlekedési eszközök - mozgásra vonatkozó elöljárószók - helymeghatározás és útbaigazítás 21

22 Kommunikációs ismeretek - Megszólítás - Köszönés - Elköszönés - Köszönet és arra reagálás - Bemutatkozás, bemutatás - Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás - Bocsánatkérés és arra reagálás - Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás - Öröm, sajnálkozás, bánat - Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság - Csodálkozás - Remény - Véleménykérés, és arra reagálás - Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése - Egyetértés, egyet nem értés - Tetszés, nem tetszés - Akarat, kívánság - Dolgok, személyek megnevezése, leírása - Információ kérés, adás - Tudás, nemtudás - Egymást követő események leírása - Bizonyosság, bizonytalanság - Kérés és arra reagálás - Javaslat és arra reagálás - Megértés biztosítása Civilizációs ismeretek: - közösségi oldalak - brit nevek eredete 22

23 A2.2. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények 30 óra 45 óra Nyelvtani ismeretek - megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek - mennyiség kifejezését szolgáló determinánsok és névmások - some/any/no; much/many/a lot of/lots of/ (a) few/(a) little Igeidők: - egyszerű múlt idő - a létige múlt ideje - kérdésalkotás egyszerű múlt időben - a used to szerkezet Témakörök Egészséges életmód - ételek, italok - étkezés otthon, vendéglőben - zöldségek, gyümölcsök - egészséges étkezés - betegségek, gyógymódok - egészséges életmód: sportolás, fitness Múltbeli cselekvések, történések - kellemetlen élmény - iskola: tantárgyak, tanárok - emlékezetes nyaralás - híres emberek élete Események - fesztivál, koncert - zene - film világa - állatvédelem: tüntetés - ünnepek 23

24 Szókincs: - zene és fim fajták - technológia - kifejezések levélíráshoz - ételek és italok, fogások - testrészek, kisebb betegségek - sport és fitnesz - oktatás, tantárgyak - foglalkozások - bűntényekhez kapcsolódó szavak - évszámok, hónapok, dátumok - sorszámnevek - állatok - szóképzés: főnévképzés (-er, -or) - személyiséget leíró melléknevek Kommunikációs ismeretek - Megszólítás - Köszönés - Elköszönés - Köszönet és arra reagálás - Bemutatkozás, bemutatás - Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás - Bocsánatkérés és arra reagálás - Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás - Telefon felvétele - Telefonon bemutatkozás - Megszólítás személyes levélben - Elbúcsúzás személyes levélben - Öröm, sajnálkozás, bánat - Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság - Csodálkozás - Remény - Véleménykérés, és arra reagálás - Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése - Egyetértés, egyet nem értés - Tetszés, nem tetszés - Dolgok, személyek megnevezése, leírása - Információ kérés, adás - Tudás, nemtudás 24

25 - Események leírása - Bizonyosság, bizonytalanság - Kérés és arra reagálás - Javaslat és arra reagálás - Segítségkérés és arra való reagálás - Segítség felajánlása - Meghívás és arra reagálás - Kínálás és arra reagálás - Tanács és arra reagálás - Megértés biztosítása - Párbeszéd strukturálása - Visszakérdezés, ismétléskérés - Nem értés, magyarázatkérés, magyarázatértés ellenőrzése Civilizációs ismeretek: - vásárlás Kanadában - a brit és az amerikai időjárás jellegzetességei - brit és amerikai ételreceptek A2.3. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények 30 óra 45 óra Nyelvtani ismeretek - melléknevek és módhatározók - -ed, - ing végű melléknevek - should segédige - can, could, may, will, would segédigék kérések kifejezésére - have to szerkezet kötelesség kifejezésére - some, any, no, every és összetételeik - Let s... / How about...? / Why don t we/you...? szerkezetek javaslat kifejezésér - one / ones általános névmás - too / enough - tell sy to / ask sy to igei szerkezetek Igeidők: - befejezett jelen idő - befejezett jelen idő vagy egyszerű múlt idő - függő beszéd (utasítások- kérések) - going to jövő idő 25

26 Témakörök: Változások - időjárás Kaland - természeti képződmények - mindennapos problémák, balesetek - érdekes helyek, látnivalók - extrémsportok - veszélyek Szókincs: - üdvözlési formák - évszakok, időjárás - évszámok, hónapok, dátumok - sorszámnevek - fizetőeszközök - pénz - földrajzi jellegzetességek, földrajzi jelenségek nevei - felszerelés - égtájak - aktív sportok Kommunikációs ismeretek - Megszólítás - Köszönés, elköszönés - Köszönet és arra reagálás - Bemutatkozás, bemutatás - Telefonon más személy kérése - Telefonálásnál elköszönés - Üdvözletküldés - Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás - Engedélykérés és reagálás - Bocsánatkérés és arra reagálás - Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás - Megszólítás személyes levélben - Elbúcsúzás személyes levélben - Öröm, sajnálkozás, bánat - Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság - Csodálkozás - Remény - Aggódás, félelem - Véleménykérés, és arra reagálás - Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése 26

27 - Egyetértés, egyet nem értés - Érdeklődés, érdektelenség - Tetszés, nem tetszés - Dicséret, kritika - Akarat, kívánság - Képesség - Kötelezettség - Szükségesség - Lehetőség - Ígéret - Szándék, kívánság - Dicséret,ítélet, kritika - Szándék, terv - Dolgok, személyek megnevezése, leírása - Információ kérés, adás - Tudás, nemtudás - Események leírása - Bizonyosság, bizonytalanság - Kérés és arra reagálás - Javaslat és arra reagálás - Segítségkérés és arra való reagálás - Segítség felajánlása - Meghívás és arra reagálás - Kínálás és arra reagálás - Tanács és arra reagálás - Megértés biztosítása - Párbeszéd strukturálása - Visszakérdezés, ismétléskérés - Nem értés, magyarázatkérés, magyarázatértés ellenőrzése - Betűzés kérése, betűzés - Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre - Beszédszándék jelzése, beszélgetés kezdése - Elemek összekapcsolása - Összefoglalás - Beszélgetés lezárása Civilizációs ismeretek: - híres épületek New Yorkban - amerikai képregény- és filmhősök - közlekedés Nagy- Britanniában és Amerikában - a jéghoki története Kanada, Amerika 27

28 KER B1 szint minimális óraszám 120 maximális óraszám 180 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A képzésben már résztvevőnek a KER B1 szint moduljaiba történő bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját megfelelt minősítéssel. Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által összeállított és meghatározott modulok ismeretanyagát mérő átfogó szintfelmérő feladatsort legalább 40% ra kell teljesíteniük. A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. Szövegértés Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. Beszéd Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni. 28

29 A KER B1 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek Igeidők: - egyszerű jelen idő - folyamatos jelen idő összevetése - egyszerű múlt idő - folyamatos múlt idő - egyszerű múlt idő - folyamatos múlt idő összevetése - befejezett jelen idő - befejezett jelen idő vagy egyszerű múlt idő - egyszerű jövő idő (shall, will) - folyamatos befejezett jelen idő - egyszerű befejezett jelen idő - folyamatos befejezett jelen idő összevetése - befejezett múlt idő - állapotot kifejező igék - used to szerkezet - időre vonatkozó elöljárószók - mennyiséget kifejező szók - időhatározói mellékmondatok (when, while, as, as soon as, after, before, until) - Kötelezettséget, megengedést és képességet kifejező modális segédigék: can, could, may, might, be able to, have to, don t have to, need to, don t need to, needn t, must, mustn t, will have to, will be able to - Függő beszéd : állítás, kérdés, kérés, felszólítás, parancs - melléknévfokozás, összehasonlítás - too- enough használata - vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondatok (who- which-that-where) - főnévi igenév - -ing-es alak - should, had better használata Szenvedő szerkezet: -egyszerű jelen idő, egyszerű múlt idő Feltételes mód: - Conditional Type 1 - Conditional Type 2 29

30 - if when - óhajok kifejezése: I wish/ if only - utókérdések - tagadó kérdések - felkiáltó mondatok - következményes mondatok - visszaható névmások A KER B1 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Témakörök: Ember és társadalom: - Emberek külső és belső jellemzése - Baráti kör - A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel (példaképek, híres emberek) - Kapcsolattartás Személyes élmények, tapasztalatok - kalandok, utazás, túra - felfedezés, személyes élmény - más kultúra megismerése - hihetetlen történetek Utazás, turizmus - közlekedési eszközök - veszélyes helyzetek - szállástípusok - természeti jelenségek, képződmények - idegen országok, népek kultúrájának megismerése - városi és vidéki élet Tudomány és technika - a technika fejlődése - a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben - találmányok - felfedezések - számítógép, Internet 30

31 Életmód - egészséges életmód - betegségek - balesetek,veszélyek Szabadidő, művelődés, szórakozás - sportok - szabadidős tevékenységek - kulturális lehetőségek: mozi, színház, koncert - művészetek Munka világa - foglalkozások és a betöltésükhöz szükséges kompetenciák - pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás - önéletrajz, állásinterjú Kultúrák - kulturális különbségek - főzés, ételek - ünnepek Szókincs: - a társalgási angol nyelv - kommunikációhoz kapcsolódó kifejezések - tetszést/nem tetszést kifejező szerkezetek - szabadidős tevékenységek - könnyen összetéveszthető szavak - személyiség leírása - -ed, -ing végű melléknevek - élelmiszerek leírása - az időjáráshoz kapcsolódó szavak, kifejezések - a levélírás és az ezés kifejezései - utazás repülővel - szóképzés - főnévképzők: -tion, -ation, -merit, -ance, -at, - melléknévképzők: -ful, -less - szállás és berendezés/felszerelés - földrajzi jellegzetességek - helyek, különböző helyszínek leírása, bemutatása - kifejezések make igével 31

32 - rövidítések - a technológia témaköréhez kapcsolódó szókapcsolatok - az egészségügy témaköre és az érzelmi problémák - összetett/elöljárós igék - balesetek - könnyen összetéveszthető szavak - érzelmeket leíró idiómák - sport - szókapcsolatok, összetett főnevek - szórakozóhelyek - filmek - ellentétes értelmű szavak - fizetőeszközök: pénz, a pénz világához kapcsolódó szavak, kifejezések, bank - foglalkozások képzettségek, állásinterjú - zeneipar - főzés - ünnepek A KER B1 szint tartalmi követelményei Kommunikációs és civilizációs ismeretek Kommunikációs ismeretek - Személyes és telefonon történő megszólítás,(el)köszönés, - Köszönet és arra reagálás - Bemutatkozás állásinterjún - Fontosabb udvariassági kifejezések ismerete - Emberek bemutatása - Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás - Bocsánatkérés és arra reagálás - Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás - Megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben és ben - Érzelmek kifejezése, reagálás mások érzelmeire - Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság,csodálkozás, remény - Véleménykérés, vélemény nyilvánítás - Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése - Egyetértés, egyet nem értés, felmerülő problémák megvitatása, érvek, ellenérvek felsorakoztatása - Tetszés, nem tetszés kifejezése - Akarat, szándék, kívánság 32

33 - Képesség, szükségesség, lehetőség, ígéret kifejezése - Dicséret, kritika - Dolgok, személyek megnevezése, leírása - Egymást követő események leírása, elkezdett történetek befejezése - Bizonyosság, bizonytalanság kifejezése - Gondolatok, történetek, filmek, könyvek tartalmának összefoglalása - Lényeg kiemelése Civilizációs ismeretek: - brit és amerikai hírességek példaképek - rajongói weboldalak - Amerika felfedezése - angol nyelvű feliratok, jelzések - amerikai nagyvárosok jellemzői - híres és jellemző helyek: Nagy Britannia, Amerika, Ausztrália, Kanada - híres amerikai feltalálók és találmányok - az SOS története - újsághírek, tanácsadó oldalak - segélyhívó telefonszámok - brit és amerikai filmek - zenei műfajok története Amerikában - a dollár története 33

34 Modulszerkezet: KER B1 / 1 2. B1.1. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények 60 óra 90 óra Nyelvtani ismeretek Igeidők : - egyszerű jelen idő - folyamatos jelen idő összevetése - egyszerű múlt idő - folyamatos múlt idő - egyszerű múlt idő - folyamatos múlt idő összevetése - befejezett jelen idő - befejezett jelen idő vagy egyszerű múlt idő - egyszerű jövő idő (shall, will) - állapotot kifejező igék - used to szerkezet - időre vonatkozó elöljárószók - mennyiséget kifejező szók - időhatározói mellékmondatok (when, while, as, as soon as, after, before, until) - Kötelezettséget, megengedést és képességet kifejező modális segédigék: can, could, may, might, be able to, have to, don t have to, need to, don t need to, needn t, must, mustn t, will have to, will be able to - melléknévfokozás, összehasonlítás - too- enough használata - vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondatok (who- which-that-where) - főnévi igenév - -ing-es alak Témakörök: Ember és társadalom: - Emberek külső és belső jellemzése. - Baráti kör. - A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel (példaképek, híres emberek). - Kapcsolattartás 34

35 Személyes élmények, tapasztalatok - kalandok, utazás, túra - felfedezés, személyes élmény - más kultúra megismerése - hihetetlen történetek Utazás, turizmus - közlekedési eszközök - veszélyes helyzetek - szállástípusok - természeti jelenségek, képződmények - idegen országok, népek kultúrájának megismerése - városi és vidéki élet Tudomány és technika - a technika fejlődése - a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben - találmányok - felfedezések - számítógép, Internet Szókincs: - a társalgási angol nyelv - kommunikációhoz kapcsolódó kifejezések - tetszést/nem tetszést kifejező szerkezetek - szabadidős tevékenységek - könnyen összetéveszthető szavak - személyiség leírása - -ed, -ing végű melléknevek - élelmiszerek leírása - az időjáráshoz kapcsolódó szavak, kifejezések - a levélírás és az ezés kifejezései - utazás repülővel - szóképzés - főnévképzők: -tion, -ation, -merit, -ance, -at, - melléknévképzők: -ful, -less - szállás és berendezés/felszerelés - földrajzi jellegzetességek - helyek, különböző helyszínek leírása, bemutatása - kifejezések make igével - rövidítések - a technológia témaköréhez kapcsolódó szókapcsolatok 35

36 Kommunikációs ismeretek - Személyes és telefonon történő megszólítás,(el)köszönés, - Köszönet és arra reagálás - Fontosabb udvariassági kifejezések ismerete - Emberek bemutatása - Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás - Bocsánatkérés és arra reagálás - Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás - Megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben és ben - Érzelmek kifejezése, reagálás mások érzelmeire - Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság,csodálkozás, remény - Véleménykérés, vélemény nyilvánítás - Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése Civilizációs ismeretek: - brit és amerikai hírességek példaképek - rajongói weboldalak - Amerika felfedezése - angol nyelvű feliratok, jelzések - amerikai nagyvárosok jellemzői - híres és jellemző helyek: Nagy Britannia, Amerika, Ausztrália,Kanada - híres amerikai feltalálók és találmányok B1.2. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények 60 óra 90 óra Nyelvtani ismeretek Igeidők : - folyamatos befejezett jelen idő - egyszerű befejezett jelen idő - folyamatos befejezett jelen idő összevetése - befejezett múlt idő - Megengedést kifejező modális segédigék: may, might, could - Függő beszéd : állítás, kérdés, kérés, felszólítás, parancs - should, had better használata 36

37 Szenvedő szerkezet: -egyszerű jelen idő, egyszerű múlt idő Feltételes mód: - 1. fajta feltételes mondatok - 2. fajta feltételes mondatok - if when - óhajok kifejezése: I wish/ if only - utókérdések - tagadó kérdések - felkiáltó mondatok - következményes mondatok - visszaható névmások Témakörök: Életmód - egészséges életmód - betegségek - balesetek,veszélyek Szabadidő, művelődés, szórakozás - sportok - szabadidős tevékenységek - kulturális lehetőségek: mozi, színház, koncert - művészetek Munka világa - foglalkozások és a betöltésükhöz szükséges kompetenciák - pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás - önéletrajz, állásinterjú Kultúrák - kulturális különbségek - főzés, ételek - ünnepek 37

38 Szókincs: - az egészségügy témaköre és az érzelmi problémák - összetett/elöljárós igék - balesetek - könnyen összetéveszthető szavak - érzelmeket leíró idiómák - sport - szókapcsolatok, összetett főnevek - szórakozóhelyek - filmek - ellentétes értelmű szavak - fizetőeszközök: pénz, a pénz világához kapcsolódó szavak, kifejezések, bank - foglalkozások képzettségek, állásinterjú - zeneipar - főzés - ünnepek Kommunikációs ismeretek - Bemutatkozás állásinterjún - Fontosabb udvariassági kifejezések ismerete - Egyetértés, egyet nem értés, felmerülő problémák megvitatása, érvek, ellenérvek felsorakoztatása - Tetszés, nem tetszés kifejezése - Akarat, szándék, kívánság - Képesség, szükségesség, lehetőség, ígéret kifejezése - Dicséret, kritika - Dolgok, személyek megnevezése, leírása - Egymást követő események leírása, elkezdett történetek befejezése - Bizonyosság, bizonytalanság kifejezése - Gondolatok, történetek, filmek, könyvek tartalmának összefoglalása - Lényeg kiemelése Civilizációs ismeretek: - az SOS története - újsághírek, tanácsadó oldalak - segélyhívó telefonszámok - brit és amerikai filmek - zenei műfajok története Amerikában - a dollár története 38

39 KER B2 szint minimális óraszám 280 maximális óraszám 360 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A képzésben már résztvevőnek a KER B2 szint moduljaiba történő bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját megfelelt minősítéssel. Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által összeállított és meghatározott modulok ismeretanyagát mérő átfogó szintfelmérő feladatsort legalább 40% ra kell teljesíteniük. A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek. Szövegértés Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. Beszéd Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. 39

40 A KER B2 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek - névelők, névmások Főnevek: - megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek - mennyiség kifejezése, mennyiségjelzők Melléknevek, határozószók: - melléknévfokozás - minél.., annál. szerkezet Igeidők: Jelen idők: - egyszerű és folyamatos jelen idő - egyszerű és folyamatos befejezett jelen idő Múlt idők: - egyszerű és folyamatos múlt idő - egyszerű és folyamatos befejezett múlt idő Jövő idők: - egyszerű és folyamatos jövő idő - egyszerű és folyamatos befejezett jövő idő - kérdések feltevés az egyes igeidőkben - kérdőszók - időhatározói mellékmondatok (as soon as, until, when,after, before) - a used to szerkezet - a going to szerkezet Feltételes mód: - Conditional Type Zero - Conditional Type 1 - Conditional Type 2 - Conditional Type 3 - óhajtás kifejezése : I wish / if only - if / when használata - would was/were going to használata - fordított szórend 40

41 Szenvedő szerkezet: - szenvedő szerkezet jelen, múlt és jövő időkben (állítás, kérdés, tagadás) - segédigék szenvedő szerkezete Függő beszéd: - állítások, kérdések, kérések, utasítások Módbeli segédigék: Kötelezettséget, megengedést és képességet kifejező modális segédigék: - must, have to, need, need to, should, ought to, may/might,can, can t, could, couldn t, will, would rather; had better; - segédigék múlt ideje Mellékmondatok: - vonatkozói mellékmondatok - célhatározói mellékmondatok - következményes mellékmondatok - megengedő mellékmondatok - ed, ing mellékmondatok - műveltető szerkezet - főnévi igenév és ing es alak - a be/get used to szerkezet - all / both / neither / none - both... and... / neither... nor... / either... or... A KER B2 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Emberi kapcsolatok - család, barátok - életmódok, életstílusok - a fiatalok problémái - személyiségjegyek - horoszkóp, babonák, hiedelmek - ünnepek, fesztiválok - hagyományok 41

42 Utazás, turizmus - utazási formák, közlekedési eszközök - utazás belföldön kedvelt üdülőhelyek - utazás külföldön a világ legnépszerűbb turisztikai látványosságai - országok, szokások - utazási előkészületek - szállás fajták - nyaralás, kedvelt nyaralási tevékenységek - városi közlekedés A munka világa - különböző foglalkozások és a betöltésükhöz szükséges készségek, képességek - divatszakmák, ódivatú szakmák - álláskeresés, állásinterjú - teljes munkaidő, részmunkaidő - karrier lehetőségek Oktatás - iskola típusok, tantárgyak - pályaválasztás, továbbtanulás - nyelvtanulás jelentősége Tudomány és technika - az internet világa - vásárlás az internet segítségével - az informatikai szerepe és jelentősége a nyelvtanulásban - a modern technikai eszközök szerepe életünkben (előnyök, hátrányok) - találmányok, felfedezések, kísérletek Jövőnk - életünk a jövőben: életmód, környezetünk Szabadidős tevékenységek - szórakozás (színház, mozi, múzeumok - kiállítások, koncertek, vidámparkok) - hobbi, kedvenc időtöltés (könyv, film, sportok-extrém sportok) Szórakoztató ipar - művészetek - hírességek - zene, tánc, fesztivál, koncert - mozi, színház, előadások 42

43 A Föld, ahol élünk - időjárás, éghajlat - környezetszennyezés - környezetvédelem, a környezetvédelem fontossága - környezettudatos életmód - Öko- turizmus - veszélyeztetett állatfajok - természeti katasztrófák - természetvédelmi szervezetek - Greenpeace Egészség, egészséges életmód - egészségügyi problémák, betegségek - orvoslás, gyógyítás, megelőzés - test és lélek harmóniája - sport, egészségmegőrzés, - étkezési szokások - vegetarianizmus Média, vásárlás: - televíziózás - reklámok, hirdetések - a reklámok szerepe életünkben - vásárlás, vásárlási szokások - plázák, bevásárló központok - öltözködés, divat Városi élet, vidéki élet: - élet a városban - élet vidéken - a városi / vidéki élet előnyei, hátrányai - a lakóhely bemutatása 43

44 A KER B2 szint tartalmi követelményei Kommunikációs és civilizációs ismeretek Kommunikációs ismeretek - Telefonálás (formális, informális) - Véleménykérés, véleménynyilvánítás, vélemény alátámasztása - Emberek, különböző személyiségek bemutatása - Történetek összefoglalása, elmesélése - Egyetértés, egyet nem értés, felmerülő problémák megvitatása, probléma megoldása, érvek, ellenérvek felsorakoztatása - Különböző érvek alapján döntéshozatal - Tetszés, nem tetszés kifejezése - Tanács kérése, tanácsadás - Érzelmek kifejezése, reagálás mások érzelmeire - Események leírása - Engedélykérés és reagálás - Bocsánatkérés és arra reagálás - Udvarias segítségkérés, segítség felajánlása - Javaslattétel - Érdeklődés, érdektelenség kifejezése - Felháborodás kifejezése, bosszúság - Kifogás megfogalmazása - Öröm, sajnálkozás, bánat - Elégedettség, elégedetlenség - Csodálkozás - Remény, aggódás, félelem - Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése - Mások dicsérete, másokkal szembeni kritika megfogalmazása - Óhajtás, kívánság kifejezése - Szándék és akarat kifejezése - Képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség kifejezése - Ígéret megfogalmazása - Jövőbeni tervek megfogalmazása - Információ kérés, adás, információ közvetítése - Tudás, nemtudás - Bizonyosság, bizonytalanság - Meghívás, meghívás elfogadása, elutasítása - Kínálás és arra reagálás - Megértés biztosítása - Párbeszéd strukturálása 44

45 Civilizációs ismeretek: - ausztráliai őslakosok - brit és amerikai angol - kalandtúrák Amerikában - kifejezések levélíráshoz - szemelvények az angol és amerikai irodalomból - fesztiválok: Tűzhangya Fesztivál, Georgia; Sajt Fesztivál, Wisconsin; Edinburgh Nemzetközi Fesztivál - ünnepek: július 4. 45

46 Modulszerkezet : KER B2 / 1 8 B2.1. modul KER B1 írásbeli és szóbeli rendszerező és készségfejlesztő modul 1. Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények 40 óra 60 óra Nyelvtani ismeretek: 1. Nyelvtani ismeretek: - az A modulokban, az A modulokban, valamint a B modulokban tanult nyelvtani szerkezetek Igeidők rendszerezése : - jelen idők (Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Present Perfect Continuous) - múlt idők (Past Simple, Past Progressive, Past Perfect, Past Perfect Continuous ) - jövő idők ( Future Simple, Future Progressive, Future Perfect) - időhatározók - névmások - melléknevek Témakörök és szókincs: Emberi kapcsolatok - család - életmódok, életstílusok - ünnepek Oktatás - iskola típusok, tantárgyak - nyelvtanulás jelentősége Szabadidős tevékenységek - hobbi, kedvenc időtöltés (könyv, film, sportok-extrém sportok) Városi élet, vidéki élet: - a lakóhely bemutatása Kommunikációs ismeretek - Emberek, különböző személyiségek bemutatása - Történetek összefoglalása, elmesélése - Tetszés, nem tetszés kifejezése - Tanács kérése, tanácsadás 46

47 - Érzelmek kifejezése, reagálás mások érzelmeire - Események leírása - Érdeklődés, érdektelenség kifejezése - Felháborodás kifejezése, bosszúság - Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése - Mások dicsérete, másokkal szembeni kritika megfogalmazása - Óhajtás, kívánság kifejezése - Szándék és akarat kifejezése - Jövőbeni tervek megfogalmazása - Információ kérés, adás, információ közvetítése - Tudás, nemtudás - Meghívás, meghívás elfogadása, elutasítása Civilizációs ismeretek: - brit és amerikai angol Beszédkészség fejlesztésére irányuló feladattípusok: - Társalgás - Szituációs párbeszéd Hallás utáni értés fejlesztésére irányuló feladattípusok: A fenti témák bármelyikéhez kapcsolódó egyszerű, hétköznapi szövegekből információ kiszűrése: - mondatrészlet kiegészítése - igaz vagy hamis állítás - hiányos szöveg kiegészítése Olvasott szöveg értése: Főként köznyelvi szövegek megértésére vonatkozó feladatok: - szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása anyanyelven - rövid választ igénylő kérdések - igaz vagy hamis állítás Közvetítési készség: - hétköznapi szövegből információ kiszűrése anyanyelven Íráskészség: - formális, informális levél 47

48 B2.2. modul KER B1 írásbeli és szóbeli rendszerező és készségfejlesztő modul 2. Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények 40 óra 60 óra Nyelvtani ismeretek: Szenvedő szerkezet : Present Simple, Past Simple Módbeli segédigék: a képesség, a lehetőség és a szükségszerűség kifejezésére használt módbeli segédigék megismerése - műveltető szerkezet - some, any használata - mennyiség kifejezése - too enough használata - elöljárószók - either neither használata - kötőszavak - utókérdések - függő beszéd megismerése Témakörök és szókincs: Utazás, közlekedés - városi közlekedés - közlekedési eszközök A Föld, ahol élünk - időjárás, éghajlat Egészség, egészséges életmód - étkezési szokások Média, vásárlás: - öltözködés, divat Kommunikációs ismeretek: - Társalgási kifejezések - Érdeklődés kifejezése - Helyeslés, nem tetszés kifejezése - Tanácsadás - Vélemény kifejezése - Egyetértés, egyet nem értés, felmerülő problémák megvitatása, probléma 48

49 megoldása, érvek, ellenérvek felsorakoztatása - Különböző érvek alapján döntéshozatal - Tetszés, nem tetszés kifejezése - Események leírása - Udvarias segítségkérés, segítség felajánlása - Javaslattétel - Információkérés, adás, információ közvetítése - Tudás, nemtudás - Párbeszéd strukturálása Civilizációs ismeretek: - Az Egyesült Királyság (általános ismeretek, látnivalók, hírességek, ünnepek) Olvasott szöveg értése: Főként köznyelvi szövegek megértésére vonatkozó feladatok: - mondatrészlet visszahelyezése a szövegbe - igaz vagy hamis állítás - hiányos szöveg kiegészítése szókészletből Közvetítési készség: - hétköznapi szövegből információ kiszűrése anyanyelven Íráskészség: - fogalmazás Beszédkészség fejlesztésére irányuló feladattípusok: - Társalgás - Szituációs párbeszéd - Szerepjáték Hallás utáni értés fejlesztésére irányuló feladattípusok: A fenti témák bármelyikéhez kapcsolódó egyszerű, hétköznapi szövegekből információ kiszűrése: - igaz vagy hamis állítás - hiányzó információ megadása - szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása idegen nyelven / anyanyelven 49

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program IDEGEN NYELV-ANGOL TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Angol C nyelvi programkövetelmény

Angol C nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 102 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 2 KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 018 - KER C1/CS30 1.2. OKJ azonosító -- 1.3. Nyelvi programkövetelmény

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT. on of for from in by with up to at

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT. on of for from in by with up to at ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből:

Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből: Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből: Javító vizsga: Vizsgakövetelmények: A helyi tantervben az egyes évfolyamokon (9-12.) részletesen

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

ISMÉTLÉS 4. (MÓDBELI) SEGÉDIGÉK

ISMÉTLÉS 4. (MÓDBELI) SEGÉDIGÉK Könnyen, Gyorsan Angolul! ISMÉTLÉS 4. (MÓDBELI) SEGÉDIGÉK All modal verbs are auxiliary verbs but not all auxiliary verbs are modal verbs. Minden módbeli segédige segédige, de nem minden segédige módbeli

Részletesebben

Angol nyelv. haladóknak

Angol nyelv. haladóknak Angol nyelv haladóknak PRÓBALECKE Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Angol nyelv haladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik az Angol nyelv középhaladóknak tananyagsorozatot már elsajátították,

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv 1. félév Témakör /Kommunikációs szándék Nyári úticélok Különböző típusú nyaralások Utazási előkészületek Szállások Látnivalók Nyári élmények A tömegközlekedési

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra)

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra) Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 TANKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET: NEW HEADWAY ELEMENTARY, FOURTH EDITION A tankönyv anyaga a 7-11 unit között a hozzá tartozó munkafüzeti

Részletesebben

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!!

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!! "Bodrogközi Információs Pontok" TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009 Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 3973 Cigánd, Fő utca 80. KÉRDŐÍV A BODROGKÖZI MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ ELTÖLTÉSI SZOKÁSOK ÉS IGÉNYEK

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 99. Nap/Day ninety-nine FÜGGŐ BESZÉD II. - egyeztetés (idő, hely..) - módbeli segédigék -going to éshave to - felszólítás/tiltás - kérdezősködés - pár apróság FÜGGŐ BESZÉD reported

Részletesebben

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY FELTÉTELES MONDATOK 1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL I. A) Egészítsd ki a mondatokat!

Részletesebben

társalkodó felsőfokú nyelvvizsga felépítése [1]

társalkodó felsőfokú nyelvvizsga felépítése [1] társalkodó felsőfokú nyelvvizsga felépítése [1] Szóbeli A szóbeli (korábban A típusú) vizsgán elérhető összszám: 85. A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összszám 60%-át (51

Részletesebben