Magyar C nyelvi programkövetelmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény"

Átírás

1 Magyar C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés formája Minimális óraszám (távoktatás esetén a kontaktóraszám) Maximális óraszám (távoktatás esetén a kontaktóraszám) Tanúsítvány kiadásának feltétele Igazolás kiadásának feltétele Magyar, mint idegen nyelv A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere szerinti A1 szinttől C2 szintig Általános nyelvi képzés Távoktatás Távoktatás A képzésben részt vevő számára abban az esetben állítható ki tanúsítvány, ha részt vett az adott modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán, illetve sikeresen teljesítette az adott modul végén megtartott záróvizsgát. A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben részt vevő legalább 60 százalékot ér el a vizsga szóbeli és írásbeli részén külön külön. A modult záró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg. A képzésben részt vevő kérésére a képző intézmény igazolást állíthat ki az adott modulon való részvételről, amennyiben a képzésben részt vevő személy részt vett a modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán. 1

2 Bemeneti kompetenciák: A nyelvi képzés szintjének megfelelően a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A1 szint 1. modul: nincs bemeneti kompetencia, mivel a képzésbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak A1. szint 2. modul: A1 szint 1. modul ismerete A2 szint 1. modul: A1 szintű nyelvismeret (A1 szint 1., 2. modul) A2 szint 2. modul: A1 szintű nyelvismeret, továbbá A2 1. modul ismerete B1 szint 1. modul: A2 szintű nyelvismeret (A1 szint 1., 2. modul, A2. szint 1., 2. modul) B1 szint 2. modul: A2 szintű nyelvismeret, továbbá B1 szint 1. modul ismerete B2 szint 1. modul: B1 szintű nyelvismeret (A1 szint 1., 2. modul, A2. szint 1., 2. modul, B1 szint 1., 2. modul) B2. szint 2. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1. modul ismerete B2 szint 3. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1. és 2. modul ismerete B2 szint 4. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1., 2. és 3. modul ismerete C1 szint 1. modul: B2 szintű nyelvismeret (A1 szint 1., 2. modul, A2 szint 1., 2. modul, B1 szint 1., 2., modul, B2 szint 1., 2., 3., 4. modul) C1 szint 2. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1. modul ismerete C1 szint 3. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1. és 2. modul ismerete C1 szint 4. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1., 2. és 3. modul ismerete C2 szint 1. modul: C1 szintű nyelvismeret (A1 szint 1., 2. modul, A2 szint 1., 2., modul, B1 szint 1., 2., modul, B2 szint 1., 2., 3., 4., modul, és C1 szint 1., 2., 3., 4., modul,) C2 szint 2. modul: C1 szintű nyelvismeret, továbbá C2 szint 1. modul ismerete C2 szint 3. modul: C1 szintű nyelvismeret, továbbá C2 szint 1. és 2. modul ismerete C2 szint 4. modul: C1 szintű nyelvismeret, továbbá C2 szint 1., 2., 3., modul ismerete Amennyiben a képzésben részt vevő az A1.1. modultól eltérő modulba szeretne bekapcsolódni, min. 60 % osra teljesítenie kell a képző intézmény által a kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort vagy az előző modul szóbeli és írásbeli záróvizsgáját. A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi szintjét 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsgával (komplex B1, B2, C1) vagy más képző intézmény által kiállított, ugyancsak 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző moduljának/ tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja. 2

3 A programkövetelmény modulszerkezete KER A1 KER A1 / 1 2 KER A2 KER A2 / 1 2 KER B1 KER B1 / 1 2 KER B2 KER B2 / 1 4 KER C1 KER C1 / 1 4 KER C2 KER C2 / 1 3 Távoktatás típusú képzés speciális követelményei Távoktatási képzésben a résztvevő a képzési idejének nagyobb részében önállóan tanul. Az önálló tanulás mellett azonban a résztvevő (a nyelvet tanuló személy) konzultációkon vesz részt, amelyeket nyelvtanára, nyelvtanárai tartanak. Ezeken a kontakt órákon a résztvevő és a nyelvtanár felmerülő problémákat beszélnek meg, az összetettebb, bonyolultabb nyelvi problémákat értelmezik, a szükséges gyengébb nyelvi képességeket fejlesztik. Az alábbi táblázatban látható az, hogyan oszlanak meg a résztvevő által a képzés során tanulással töltött órák száma, a kontakt órák (amelyek történ(het)nek virtuális vagy online térben, de szinkron módon) és az önálló tanulással töltött órák között: KER szint Kontaktórák száma szintenként (MIN MAX) Önálló tanulással töltött órák tervezett száma szintenként (MIN MAX) Összes tervezett óraszám szintenként (MIN MAX) A % A % B % B % C % C % ÖSSZESEN A kontakt és az önálló tanulással töltött órák tervezett aránya Ahogy a résztvevő egyre magasabb szinten sajátítja el a nyelvet, arányaiban annál kevesebb tanári segítségre, konzultációra van szüksége ahhoz, hogy saját nyelvi képességeit, készségeit fejleszteni tudja. Látható, hogy az összes óraszám meghaladja a kontaktórás nyelvi képzések maximum óraszámát, erre a plusz időre szüksége lehet a résztvevőnek, hogy a kontaktórás képzéseken résztvevőkkel szemben sokkal önállóbban (kevesebb segítséggel) sajátítsa el ugyanazon nyelvi kompetenciákat. A képzéshez tartozó tanulási tanítási felület webböngészőben futtatható, különálló program, kiegészítés vagy speciális kiterjesztés telepítését, futtatását nem igényli. A képzésben való sikeres részvételhez és a tananyag médiaelemeinek megfelelő minőségben való hozzáféréséhez (lejátszásához) olyan informatikai eszköz (asztali számítógép, laptop, mobiltelefon egyéb webböngészőket támogató kezelő mobil eszközök) elegendő, amely képes gördülékenyen megjeleníteni számos és többféle médiaelemet együttesen tartalmazó weboldalt megjeleníteni (például képes a youtube.com oldalon probléma nélkül videót lejátszani, facebook.com oldalon a hírfolyamba beágyazott bármilyen médiaelemet gördülékenyen lejátszani, kinagyítani, megjeleníteni). A távoktatási képzéshez fejlesztett tananyag a három leggyakrabban használt webböngésző (firefox, chrome, explorer) asztali számítógépekre és laptopokra szánt verzióira optimalizált. Érintőképernyős, illetve egyéb 3

4 mobil eszközökön előfordul, hogy egyes interaktív feladattípusok (párosítsd össze, tedd sorrendbe az elemeket) nem megfelelően működnek. A képzés során a résztvevő, a tanár és a képzés más szereplői között (pl. adminisztrátor) a kommunikáció részben az online tanulási felületen belül történik. A tanár és a résztvevő közös jelenlétében tartott kontaktórák VoIP programok (pl. skype, gotomeeting, viber) segítségével zajlanak. A kontaktórákon való részvételhez elegendő csak a hangátvitel, de erősen javasolt a fentebb említett VoIP programok által kínált képi (videó) lehetőségek felhasználása is. Például a tanár vagy résztvevő által látott képernyőkép megosztása. Az internetkapcsolat alapú videó beszélgetések nagy mennyiségű adatátvitelt igényelnek, ezért mind az internetkapcsolatnak és mind az informatikai eszköz hardveres erőforrásainak jobbnak kell lennie, mint a csak hangátviteles beszélgetések esetében. A konzultációk (kontaktórák) előre meghatározott ütemezésben és időbeosztásban (órarend alapján) történnek. A tanulási felület kezeléséhez résztvevői, tanári és adminisztrátori (és egyéb képzés támogató szerepkörök) szempontból alap, felhasználó szintű informatikai ismeretek elegendőek. Informatikai bemeneti kompetenciamérés nem szükséges. A tanulási felhasználói felület bemutatása, illetve a felhasználók (a képzésben résztvevők) felkészítése a weboldal egyedi funkcióinak használatára oktató bemutató videó formájában történik, amelyhez minden a képzés iránt online érdeklődő személy (látogató) hozzáfér a képzés honlapján. A honlapon továbbá az önálló tanulást bemutató, módszertani tanácsokat tartalmazó leírás, videó található, amely bemutatja a sikeres önálló tanulás alapszabályait, sikertényezőit, felhívja a figyelmet a leggyakoribb nehézségekre, veszélyekre. Ebben a leírásban szerepel egy javasolt tanulói ütemterv és tanulási út, amely kimondottan a tananyag sajátosságaival, elveivel összhangban van. A távoktatási képzés tananyagának közvetítése, a képzés adminisztrációja és a résztvevők tanulási tevékenységeinek követése ugyanazon online, webes környezetben, rendszerben történik. A tananyag és a képzés honlapja nyilvános, a képzési program és a tananyagok elérése azonban regisztrációhoz és az oldalra való belépéshez, bejelentkezéshez kötött. A tananyag felépítése és szerkezete alkalmas arra, hogy egészen kis tanulási egységekre lehessen bontani a tanulási tanítási folyamatot. Ennek érdekében egészen kis tartalmi egységekre bontott, általában egy nyelvi kompetenciát fókuszba helyező tananyagrészek szükségesek. A tanulási felület, illetve az azt szolgáltató rendszer tananyagrészenként képes adminisztrálni, és visszajelezni a résztvevők és tanárok számára a feladatok megoldásának sikerességéről. Annak ellenére, hogy a feladatok jelentős része önállóan, tanári részvétel segítség nélkül is elvégezhető, illetve azonnali visszajelzés kapható a rendszertől, a tananyagban és a képzési programban szerepelnek olyan feladatok, amelyek a résztvevő és a tanár interakciójára (a kontaktórákra) épít. Ezen feladatok közé jellemzően kommunikációs gyakorlatok, szituációs játékok, kiejtésihangképzési gyakorlatok tartoznak. Az e learning rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy visszajelzést biztosítson a képzés szereplői számára a tanulás tanítási folyamat menetéről, sikerességéről. Az e learning rendszer különböző típusú userek (résztvevők, tanárok, adminisztrátorok) online tevékenységét a rendszerben naplózza, azokról kimutatások készíthetőek. A naplózás során láthatóvá válik az, hogy egy adott résztvevő (tanuló) mennyi időt töltött el a felületre való ki és belépés között, illetve milyen tevékenységeket hajtott végre felületen. Habár az ilyen jellegű naplózás egyenesen nem alkalmas a tanulási folyamat sikerességének közvetlen leírására, de viszonylag nagy pontossággal láthatóvá teszi az egyes résztvevők és tanárok aktivitását. Az e learning rendszer az interaktív feladatok eredményeit értékeli, adminisztrálja, naplózza. Ezek a feladatok lehetnek például nyelvtani szabályok begyakorlására szánt, szövegek megértését, hallott szöveg megértését ellenőrző, mondatalkotási, stb., feladatok, amelyek sikeres kitöltéséről, megoldásáról a tanulási felület automatikusan visszajelez a résztvevőnek és tanárnak egyaránt. A gyakorló feladatok a tanuló, a tanár egyéni vagy a tanár és a résztvevő közös döntése alapján többször ismételhetőek, többször kitölthetőek. A záró tesztek ellentétben a gyakorló feladatokkal egyszer tölthetőek ki. A modulok sikeres elvégzésének kinyilvánításához szükséges a tanulási felületen az adott modulokhoz tartozó záró tesztek sikeres kitöltése, illetve a tanári pozitív megerősítés (amely szóbeli vizsgáztatáson alapul). Egyes KER szintek sikeres elvégzéséhez a szintek modulzáróvizsgáin felül egy szintzáró tesztet is sikerrel kell kitölteniük a 4

5 résztvevőknek, amelyek szintén az online tanulási felületen keresztül elérhetőek. Illetve szóbeli vizsgáztatásra alapuló pozitív tanári megerősítés is szükséges a résztvevő számára az adott szint sikeres elvégzéséhez. Minden modulzáró és szintzáró teszt sikeresnek tekinthető, ha a résztvevő több mint 60% os eredményt ért el a teszteken (vizsgákon). A távoktatási képzés során a kontaktórák célja elsősorban a beszédkészség fejlesztése, a bonyolult vagy nagyon speciális nyelvi szabályok (nyelvtani elemek) bevezetése, magyarázata. Másodsorban a kontaktórák minden olyan informatikai (a tanulási felület használatával kapcsolatos) és tanulási kérdésnek, felmerülő problémának fórumot biztosít, amely segíti, vagy éppen akadályozza a résztvevőt a tanulási úton való előrehaladásban. A távoktatási képzésben részt vevő tanárok tehát egyfajta tutori feladatot is ellátnak. A tanárok tehát mind oktatói, mind tutori (rész)feladatokat látnak el. A tutor szerepét azonban nem kizárólag a tanár tölti be. Jellemzően a tutori feladatok a távoktatási képzésben megoszlanak a képzést szolgáltató rendszer más szereplői között is. A technikai (informatikai) problémák elhárítása, amely gyakran érinthet tutori feladatköröket, informatikusi segítség áll rendelkezésre a résztvevők számára. A tutori feladatok tehát a képzés megvalósításában eltérő funkciót betöltő személyek között oszlanak meg. Minden, a képzés megvalósításában részt vevő személynek felkészültnek kell lennie a tutori feladatok (azok egy részének, bizonyos szegmensének) ellátásában. A hatékony e learninges oktatáshoz szükséges know how átadását minden, a képzés megvalósításában részt vevő személy számára továbbképzésekkel biztosítjuk. Egyéb feltétel: A beiratkozást megelőzően minden jelentkezőt tájékoztatunk az oktatás körülményeiről és feltételeiről, valamint tájékozódunk az érdeklődő képzéssel kapcsolatos elvárásairól, igényeiről, adott esetben korábbi tapasztalatairól. Tájékoztatjuk, hogy a távoktatási tananyag elsajátításához rendelkeznie kell számítógéppel és internet hozzáféréssel a képzés teljes időtartama alatt, a távoktatási tananyag elsajátításához rendelkeznie kell felhasználói szintű informatikai ismeretekkel, rendelkeznie kell alapvető nyelvtani definíciók ismeretével anyanyelvén, rendelkeznie kell a közvetítő nyelv legalább B1 szintű ismeretével (amennyiben ennek a feltételnek nem tesz eleget, akkor is részt vehet a képzésen valamely online fordító szolgáltatás (pl. Google Translate) alkalmazásával). Minden jelentkező jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy a tájékoztatásban elhangzott feltételeknek megfelel és a konzultációs órák során használt közvetítői nyelvet megfelelő szinten érti és beszéli. Összegzés: Az online magyar mint idegen nyelv tananyag főbb jellemzői: 1. A kifejlesztett online magyar mint idegen nyelv tananyag a kor nyelvtanítási kihívásaira adott korszerű válasz, amely módszertani szempontból több éves oktatási tapasztalaton alapul és módszeres piackutatás és igényfelmérés előzött meg. A tananyag az online nyelvtanulás előnyeit ötvözi a Magyarországon élő nem magyar ajkú állampolgárok magyarnyelv tanulási szükségszerűségével. 1.1 A tanfolyam megkezdése előtt a résztvevők megismerkednek a rendszer sajátosságaival, megtanulják kezelni, elsajátítják használatának módszereit. 2. A tananyag minden (KER) szinten folyamatosan nehezedő, tematikus egységekből és modulokból áll. A tananyag távoktatási része interaktív felülete révén tanulási modelleket állít fel, amelyek az új ismereteknek a megszerzését és begyakorlását is lehetővé teszi. 2.1 A kifejlesztett tananyag két részre osztható. Az egyik rész az önállóan feldolgozható leckerészek csoportja. A másik rész kontaktórai foglalkozásokból áll Az önállóan feldolgozható csoportba olyan leckerészek tartoznak, mint a szituációs videó, amelyben egy hétköznapi történet, párbeszéd kerül bemutatásra. Ide tartozik továbbá a nyelvi oktatóvideó (4. pont), 5

6 valamint a hallás utáni szövegértés és az olvasás, szövegértés feladatok. Mindezek mellett lehetőség van a kiejtés gyakorlására is. A lecke szavairól, kifejezéseiről felvétel készíthető, amely a résztvevő és az oktató számára visszahallgatható A kontaktóra egyik célja az előző pontban felsorolt feladatoknak, feladattípusoknak az áttekintése, parafrazeálása; velük kapcsolatos kérdések felvetése. Cél továbbá a nyelvi tudatosítás elősegítése, a felmerülő nyelvi és nyelvtani szabályok tisztázása, elhelyezése a nyelvi rendszerben, valamint a nyelvhasználatban. A kontaktóra feladata egyrészt az önálló tanulási rész korrekciója, az elsajátított ismeretek tudatosítása, másrészt a beszédkészség fejlesztése. A hangsúly a kommunikációs képességek fejlesztése mellett az adekvát nyelvi megnyilvánulás elősegítése. 2.2 A tanulási modell utolsó fázisát, szintézisét a leckék végén található tesztfeladatok jelentik. 3. A civilizációs ismeretek segítenek rögzíteni és megérteni a már kialakulóban lévő nyelvi és szociális észleléseket. Nyelv és kultúra nem választható szét, mivel számos nyelvi sajátosság csak egy adott kulturális kontextusban válik felismerhetővé, értelmezhetővé és megtanulhatóvá. Csak akkor lesz a nyelvmegismerés sikeres, ha egyfajta nyelvi tudatosságot és kulturális tájékozottságot is képesek vagyunk közvetíteni, egyúttal ötvözni. Mindezek miatt magyarságismerettel kapcsolatos ismeretközlő és gyakoroltató feladat minden leckében megtalálható. 4. A tananyag részét képezik az ún. oktatóvideók, amelyek egy egy nyelvi, nyelvhasználati problémát vetnek fel és magyaráznak meg. Ez tulajdonképpen egy hagyományos magyar mint idegen nyelv óra tanári magyarázati és szemléltetési részének digitalizált változata. Megtekintése révén a résztvevő képes lesz átküzdeni magát a nyelvtanulás kezdeti szakaszán. Az oktatóvideó az önálló tanulást segítő feladatok több típusát hangolja össze. 5. A tanulástámogatási szolgáltatásokat egyfelől a kifejlesztett online rendszer nyújtja a különböző feladatokra megírt automatikus válaszokkal, másfelől tanulási modelleket integráló, interaktív környezetről lévén szó magában foglal a kompetenciafejlesztő feladatok mellett számos szótanulással, szókincsfejlesztési kapcsolatos kiegészítő részeket. Természetesen a hangsúly a tanuló szempontjából az ismeretszerző tevékenység ösztönzésén és a tanulási mechanizmusok begyakorlásán van. 6. A tananyag leckéinek funkcionális elemeit: Kommunikációs játékok. Cél: ismétlés, rendszerezés, áttekintés. Tartalmi és logikai viszonyok közötti kapcsolatok megkeresése és ennek rögzítése. (kontaktóra) Szótanulás, mondatalkotás, kommunikációs helyzetelemzés. Kiejtési, fonetikai gyakorlatok, beszédszervek fejlesztése (kontaktóra) Szituációs videó. Egy konkrét élethelyet, ahol az adott témakör és lecke szavai aktualizálódnak. Hallás utáni szövegértés és ezzel kapcsolatos feladatok. Olvasásértés és ezzel kapcsolatos feladatok. Oktatóvideó. Nyelvi, nyelvhasználati magyarázatokat tartalmazó digitalizált MID órarész. Nyelvi, nyelvtani rendszerezés, szabályok, következtetések levonása, tudatosítás. (kontaktóra) Szókincsbővítés. Beszélgetés, szógyűjtés képek segítségével. Beszédkészség fejlesztés. (kontaktóra) A magyar kultúra bemutatása. Ismeretbővítés. Szociális kompetencia fejlesztése. (részben kontaktóra) Teszt. A résztvevő önellenőrzése. 6

7 Képzési követelmények leírása KER szintek szerint KER A1 szint minimális óraszám 60 maximális óraszám 60 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei Az A1 szintbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így a KER A1 szinten (A1/1 modul megkezdéséhez) a képzés megkezdéséhez nem kapcsolódik bemeneti követelmény. Alapvetően szükséges azonban, hogy A1 szinten is a résztvevő rendelkezzen az életkorának megfelelő írás olvasási készségekkel és az alapvető nyelvtani fogalmak ismeretével, szociolingvisztikai és szociokulturális ismeretekkel anyanyelvén. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. Szövegértés Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. Beszéd Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. Kimeneti követelmények elérésének, a megkövetelt kompetenciák sikeres elsajátításának mérése, értékelése: Modulok esetén: az online tanulási felületen található az adott modulzáró tesztjének legalább 60% os sikerrel történő kitöltése, illetve szóbeli vizsgára alapuló pozitív tanári megerősítés. A modulzáró tesztek a modulok tartalmi követelményeiben leírt nyelvi tudáselemek elsajátítását mérik. Értékelése: Megfelelt / Nem megfelelt KER szintek esetén: az online tanulási felületen található az adott KER szintbe tartozó összes modulzáró teszt legalább 60% os sikerrel történő kitöltése, a szintzáró vizsga legalább 60% os sikerrel történő kitöltése, illetve szóbeli vizsgára alapuló pozitív tanári megerősítés. A szintzáró vizsga (teszt) az adott KER szint által megkövetelt kompetenciák, tudáselemek elsajátítását méri. Értékelése: Megfelelt/ Nem megfelelt 7

8 A KER A1 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek Névelők (a, az, egy) A létige alakjai (tagadása, ragozása) Birtokos névmások és a birtokos személyjelek Ki, mi, kit, mit kérdőszavak A magán és mássalhangzók rendszere Irányjelölés (itt, ott, benn, kinn, lenn, fenn) Időjelölés (hánykor? mettől meddig?) Milyen nyelven? ( ul/ ül) Milyen nemzetiségű? Többes szám jele ( k ) A Hány? Mennyi? Hányas? Hányszor? Hányadik? kérdések és a válaszaikhoz tartozó toldalékok ( as, es, os, ös, szer, szor, ször, dik ) ban, ben helyhatározó ragok Néhány gyakran használt ige alanyi ragozása egyes és többes számban (létige, tanul, beszél, él, stb.) Létige + melléknév szerkezet alapesetei Melléknévképzők ( s, i ) A leggyakoribb kérdőszavak Határozószók (pl.: idő, hely, stb.) Számnevek (tő, sor, tört) Hol? Hova? Merre? Milyen és melyik? Irányjelölő igekötők Felszólítások, felhívások A ban, ben és az on, en, ön helyhatározó ragok használata A zik, szik igeképző ige + főnvi igenév szerkezetek (jár focizni) T/3 birtokos személyjel s melléknévképző A KER A1 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Kommunikáció o Bemutatkozás módjai o Számok, számnevek (1 10 ig) és azok kiejtése o A t, mint tárgyrag o A szeretem ige használata o Magyarország ünnepnapjai o Magyar nevek Játék a szavakkal o Számok, számnevek ( ig) és azok kiejtése o Birtokos személyjel egyes számú esetei o Létige + melléknév szerkezet használata (éhes vagyok) o Magánhangzók magas és alacsony csoportosítása 8

9 o Magyar folyóírás betűalakjai o Főbb, gyakran használt magyar intézmények rövidítései (pl. OTP) Társaságban o Alapvető társalgási fordulatok (kérések formái, megköszönés, érdeklődés, udvarias kifejezések) o Birtokos személyjel E/3 esetei részletesen o Udvarias társalgáshoz leggyakrabban használt igék ragozása (pl. kérni, kapni, köszönni, stb.) o Színek nevei, színekkel kapcsolatos szleng kifejezések o Magyar zászló színei, Budapest metróvonal színek Számok o Számok, számnevek (100 tól) o A Hány? Mennyi? Hányas? Hányszor? Hányadik? kérdések és a válaszaikhoz tartozó toldalékok ( as, es, os, ös, szer, szor, ször, dik ) o Számneveket tartalmazó / arra vonatkozó szleng kifejezések o Magyar bankjegyek, utcatáblák Vásárlás o Leggyakoribb mennyiségnevek (kiló, liter, stb.) o A Milyen + melléknév kérdések (milyen méretű) o Termék típusokhoz kapcsolódó főnevek (zacskó, marék, fürt, doboz, stb.) o Vásárláshoz tartozó igék, nyelvi szerkezetek és azok ragozása (szeretnék + igenév, venni, megvenni) o A k, mint többes szám jele o Üzletek gyakori táblafeliratai (pl. nyitva tartás, rögtön jövök, stb.) Idő, időpont o A mikor? kérdőszó, és a kor időhatározó rag o Időpontokat, nap, nap és évszakokat jelölő főnevek (pl: este, tél, hétfő, tegnap) o Napszakhoz kapcsolódó, étkezéssel kapcsolatos igék (pl. vacsorázik, ebédel) o Az s melléknévképző o Szinonimák gyakran használt igékre, főnevekre Üzletek, boltok o Üzlettípusok megnevezései (ruhabolt, gyógyszertár) o Fizetőeszközök o Valamivel ( val, vel ) fizetni o Levelek címzése, feladása Közlekedés o A hová? merre? hol? kérdőszavak és a megválaszoláskor használt bizonyos irányt, irányultságot, valahol tartózkodást kifejező ragok o Közlekedés során leggyakrabban használt igék alakjai (pl. felszállok, leszállsz) o Budapest kerületei o Magyarország megyéi 9

10 Étkezés o Leggyakoribb vendéglátóegységek megnevezései o Ételek típusai (levesek, desszertek, stb.) o Rendeléskor, asztalfoglaláskor használt kifejezések, udvarias szófordulatok o Étkezés során, ahhoz kapcsolódóan gyakran használt igék (pl. ízlik, kérni, kóstolni stb.) és azok ragozása o Magyar éttermek étlapjain leggyakrabban megtalálható ételek (fogások), italok nevei o A zik, szik igeképzővel képzett igékre példák (pl. borozik, pálinkázik) o Magyar borozási szokások (fröccstípusok) (szövegértés) Ház, lakás, otthon o Lakóhelytípusok (lakás, családi ház, garzon, stb.) o Gyakori szobatípusok (konyha, nappali, stb.) o A tegezés és magázás közötti különbségek o A ban, ben és az on, en, ön helyhatározó ragok használata lakhatással összekapcsolva (szobában vagyok, hegyen lakom) o Lakhatással kapcsolatos gyakori igék és azok ragozása o Lakás és egyéb apróhirdetések (szövegértés) Szabadidő o Gyakori szabadidős tevékenységek (foci, tánc, stb.) o szabadidővel kapcsolatos ige + főnévi igenév szerkezetek (jár focizni) o T/3 birtokos személyjel esetei, gyakorlása o Példák felszólító módú igealakokra (Menjünk! Csináljuk!) o Sportágak magyar megnevezései o Példák határozószavakra o A magyar kártya és gyakori kártyajátékai (szövegértés) Egészség, betegség o Betegségekkel, rosszulléttel, egészségügyi panaszokkal kapcsolatos kifejezések o Testrészek, szervek megnevezései o Gyógyszertárban kapható termékek megnevezései o Orvosok és egészségügyi intézménytípusok megnevezései (nőgyógyász, kórház, klinika) Időjárás, kirándulás o Időjárással kapcsolatos kifejezések o A milyen? kérdőszó gyakorlása o Időjárással kapcsolatos melléknevek o Példák magázódó mondatokra o Időjárás jelentés o Magyarország éghajlata (szövegértés) Család o Családfa és családtagok és viszonyok o Külső tulajdonságok leírása (barna haj, zöld szem) o Birtokos szerkezetek használata családi viszonyok 10

11 leírásakor o Leggyakoribb magyar vezeték és keresztnevek Egy kis hazai o Budapest látványosságai + 1. Gyakorlás, rendszerezés (Összefoglaló jellegű lecke) Adatlapok kitöltése, ügyintézés Szókincs A résztvevő megismerkedik a magyar köszönési szokásokkal (leggyakoribb kérések, kérdések, válaszok, kifejezések), az időviszonyok kifejezési formáival, elsajátítja az alapvető információkérés módozatait, valamint a közlekedés, vásárlás sajátos kifejezéseit. Megismeri tematikus rendszerben a hétköznapi helyszínekhez (pl.: szórakozás, házfenntartás, családi élet) és helyzetekhez kapcsolódó szavakat, kifejezéseket. Megismeri az alapvető nyelvi szerkezeteket, vonzatos kifejezéseket (pl.: Szeret focizni, Tud úszni). Megérti az utasításokat, figyelmeztetéseket. Megismeri a családdal, ügyintézéssel kapcsolatos kifejezéseket. A magyar nyelvvel, élettel és kultúrával kapcsolatos alapvető információkkal fog bírni. 11

12 A KER A1 szint tartalmi követelményei Kommunikációs és civilizációs ismeretek Szóbeli kommunikáció A bemutatkozás nyelvi elemei és egyszerű lehetőségei Személyével kapcsolatos információk megadása Alapvető érzelmek, szükségletek kifejezése a szinten megismert szókincs segítségével A legegyszerűbb, rövid kérdések feltevése és válaszok megadása, a nyelvi megértést támogató kérdések, kérések módjai Telefonszám megadása, kérése Segítségkérés alapvető nyelvi kifejezései (eltévedtem) A magyar nyelv sajátos hangzóinak kiejtése A család (családi viszonyok, állapot) bemutatása, egyszerű leírása A szinten megismert nyelvi eszközökkel alapvető információk beszerzése A szinten megismert témákban alapszinten való tájékozódás szóban és írásban A legegyszerűbb módszerekkel és nyelvi eszközökkel önkifejezés végrehajtása A magyar nyelv sajátos hangzóinak kiejtése Írásbeli kommunikáció Egyszerű, néhány soros baráti levél, üdvözlőlap megírása, postai csomagok feladása, címzése, felvétele A magyar ábécé és folyó írott betűk alakjai Adminisztrációs, ügyintézéshez kapcsolatos űrlapok kitöltése, igénylése Civilizációs, országismereti és szociokulturális ismeretek A magyar ábécé betűi, a folyóírás betűalakjai Magyarország ünnepnapjai Magyar nevek, névadás, becenevek Főbb, gyakran használt magyar intézmények rövidítései (pl.: OTP) Magyar bankjegyek, utcatáblák Budapest kerületei Magyarország városai Magyar éttermek étlapjain leggyakrabban megtalálható ételek (fogások), italok nevei Magyar borozási szokások (fröccstípusok) Budapesti látnivalók Az építészeti világörökség Magyarországon 12

13 Modulszerkezet azonosító: KER A1 / 1 2. A1.1. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 Tartalmi követelmények Nyelvtani ismeretek Névelők (a, az, egy) A létige alakjai (tagadása, ragozása) Birtokos névmások és a birtokos személyjelek Ki, mi, kit, mit kérdőszavak A magán és mássalhangzók rendszere Irányjelölés (itt, ott, benn, kinn, lenn, fenn) Időjelölés (hánykor? mettől meddig?) Milyen nyelven? ( ul/ ül) Milyen nemzetiségű? Többes szám jele ( k ) A Hány? Mennyi? Hányas? Hányszor? Hányadik? kérdések és a válaszaikhoz tartozó toldalékok ( as, es, os, ös, szer, szor, ször, dik ) ban, ben helyhatározó ragok Néhány gyakran használt ige alanyi ragozása egyes és többes számban (létige, tanul, beszél, él, stb.) Létige + melléknév szerkezet alapesetei Melléknévképzők ( s, i ) Témakörök és szókincs Kommunikáció o Bemutatkozás módjai o Számok, számnevek (1 10 ig) és azok kiejtése o A t, mint tárgyrag o A szeretem ige használata o Magyarország ünnepnapjai o Magyar nevek Játék a szavakkal o Számok, számnevek ( ig) és azok kiejtése o Birtokos személyjel egyes számú esetei o Létige + melléknév szerkezet használata (éhes vagyok) o Magánhangzók magas és alacsony csoportosítása o Magyar folyóírás betűalakjai o Főbb, gyakran használt magyar intézmények rövidítései (pl. OTP) Társaságban o Alapvető társalgási fordulatok (kérések formái, megköszönés, érdeklődés, udvarias kifejezések) o Birtokos személyjel E/3 esetei részletesen o Udvarias társalgáshoz leggyakrabban használt igék ragozása (pl. kérni, kapni, köszönni, stb.) o Színek nevei, színekkel kapcsolatos szleng kifejezések o Magyar zászló színei, Budapest metróvonal színek 13

14 Számok o Számok, számnevek (100 tól) o A Hány? Mennyi? Hányas? Hányszor? Hányadik? kérdések és a válaszaikhoz tartozó toldalékok ( as, es, os, ös, szer, szor, ször, dik ) o Számneveket tartalmazó / arra vonatkozó szleng kifejezések o Magyar bankjegyek, utcatáblák o Vásárlás o Leggyakoribb mennyiségnevek (kiló, liter, stb.) o A Milyen + melléknév kérdések (milyen méretű) o Termék típusokhoz kapcsolódó főnevek (zacskó, marék, fürt, doboz, stb.) o Vásárláshoz tartozó igék, nyelvi szerkezetek és azok ragozása (szeretnék + igenév, venni, megvenni) o A k, mint többes szám jele o Üzletek gyakori táblafeliratai (pl. nyitva tartás, rögtön jövök, stb.) Idő, időpont o A mikor? kérdőszó, és a kor időhatározó rag o Időpontokat, nap, nap és évszakokat jelölő főnevek (pl: este, tél, hétfő, tegnap) o Napszakhoz kapcsolódó, étkezéssel kapcsolatos igék (pl. vacsorázik, ebédel) o Az s melléknévképző o Szinonimák gyakran használt igékre, főnevekre Üzletek, boltok o Üzlettípusok megnevezései (ruhabolt, gyógyszertár) o Fizetőeszközök o Valamivel ( val, vel ) fizetni o Levelek címzése, feladása Közlekedés o A hová? merre? hol? kérdőszavak és a megválaszoláskor használt bizonyos irányt, irányultságot, valahol tartózkodást kifejező ragok o Közlekedés során leggyakrabban használt igék alakjai (pl. felszállok, leszállsz) o Budapest kerületei o Magyarország megyéi A résztvevő megismerkedik a magyar köszönési szokásokkal (leggyakoribb kérések, kérdések, válaszok, kifejezések), az időviszonyok kifejezési formáival, elsajátítja az alapvető információkérés módozatait, valamint a közlekedés, vásárlás sajátos kifejezéseit. Kommunikációs és civilizációs ismeretek Szóbeli kommunikáció A bemutatkozás nyelvi elemei és egyszerű lehetőségei Személyével kapcsolatos információk megadása 14

15 Alapvető érzelmek, szükségletek kifejezése a szinten megismert szókincs segítségével A legegyszerűbb, rövid kérdések feltevése és válaszok megadása, a nyelvi megértést támogató kérdések, kérések módjai Telefonszám megadása, kérése Segítségkérés alapvető nyelvi kifejezései (eltévedtem) A magyar nyelv sajátos hangzóinak kiejtése Írásbeli kommunikáció Egyszerű, néhány soros baráti levél, üdvözlőlap megírása, postai csomagok feladása, címzése, felvétele A magyar ábécé és folyó írott betűk alakjai Civilizációs, országismereti és szociokulturális ismeretek A magyar ábécé betűi, a folyóírás betűalakjai Magyarország ünnepnapjai Magyar nevek, névadás, becenevek Főbb, gyakran használt magyar intézmények rövidítései (pl.: OTP) Magyar bankjegyek, utcatáblák Budapest kerületei Magyarország városai A1.2. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 Tartalmi követelmények Nyelvtani ismeretek A leggyakoribb kérdőszavak Határozószók (pl.: idő, hely, stb.) Számnevek (tő, sor, tört) Hol? Hova? Merre? Milyen és melyik? Irányjelölő igekötők Felszólítások, felhívások A ban, ben és az on, en, ön helyhatározó ragok használata A zik, szik igeképző ige + főnvi igenév szerkezetek (jár focizni) T/3 birtokos személyjel s melléknévképző Témakörök és szókincs Étkezés o Leggyakoribb vendéglátóegységek megnevezései o Ételek típusai (levesek, desszertek, stb.) o Rendeléskor, asztalfoglaláskor használt kifejezések, udvarias szófordulatok o Étkezés során, ahhoz kapcsolódóan gyakran használt igék (pl. ízlik, kérni, kóstolni stb.) és azok ragozása o Magyar éttermek étlapjain leggyakrabban megtalálható 15

16 ételek (fogások), italok nevei o A zik, szik igeképzővel képzett igékre példák (pl. borozik, pálinkázik) o Magyar borozási szokások (fröccstípusok) (szövegértés) Ház, lakás, otthon o Lakóhelytípusok (lakás, családi ház, garzon, stb.) o Gyakori szobatípusok (konyha, nappali, stb.) o A tegezés és magázás közötti különbségek o A ban, ben és az on, en, ön helyhatározó ragok használata lakhatással összekapcsolva (szobában vagyok, hegyen lakom) o Lakhatással kapcsolatos gyakori igék és azok ragozása o Lakás és egyéb apróhirdetések (szövegértés) Szabadidő o Gyakori szabadidős tevékenységek (foci, tánc, stb.) o szabadidővel kapcsolatos ige + főnévi igenév szerkezetek (jár focizni) o T/3 birtokos személyjel esetei, gyakorlása o Példák felszólító módú igealakokra (Menjünk! Csináljuk!) o Sportágak magyar megnevezései o Példák határozószavakra o A magyar kártya és gyakori kártyajátékai (szövegértés) Egészség, betegség o Betegségekkel, rosszulléttel, egészségügyi panaszokkal kapcsolatos kifejezések o Testrészek, szervek megnevezései o Gyógyszertárban kapható termékek megnevezései o Orvosok és egészségügyi intézménytípusok megnevezései (nőgyógyász, kórház, klinika) Időjárás, kirándulás o Időjárással kapcsolatos kifejezések o A milyen? kérdőszó gyakorlása o Időjárással kapcsolatos melléknevek o Példák magázódó mondatokra o Időjárás jelentés o Magyarország éghajlata (szövegértés) Család o Családfa és családtagok és viszonyok o Külső tulajdonságok leírása (barna haj, zöld szem) o Birtokos szerkezetek használata családi viszonyok leírásakor o Leggyakoribb magyar vezeték és keresztnevek Egy kis hazai o Budapest látványosságai + 1. Gyakorlás, rendszerezés (Összefoglaló jellegű lecke) Adatlapok kitöltése, ügyintézés Megismeri tematikus rendszerben a hétköznapi helyszínekhez (pl.: 16

17 szórakozás, házfenntartás, családi élet) és helyzetekhez kapcsolódó szavakat, kifejezéseket. Megismeri az alapvető nyelvi szerkezeteket, vonzatos kifejezéseket (pl.: Szeret focizni, Tud úszni). Megérti az utasításokat, figyelmeztetéseket. Megismeri a családdal, ügyintézéssel kapcsolatos kifejezéseket. A magyar nyelvvel, élettel és kultúrával kapcsolatos alapvető információkkal fog bírni. Kommunikációs és civilizációs ismeretek Szóbeli kommunikáció A család (családi viszonyok, állapot) bemutatása, egyszerű leírása A szinten megismert nyelvi eszközökkel alapvető információk beszerzése A szinten megismert témákban alapszinten való tájékozódás szóban és írásban A legegyszerűbb módszerekkel és nyelvi eszközökkel önkifejezés végrehajtása A magyar nyelv sajátos hangzóinak kiejtése Írásbeli kommunikáció Adminisztrációs, ügyintézéshez kapcsolatos űrlapok kitöltése, igénylése Civilizációs, országismereti és szociokulturális ismeretek Magyar éttermek étlapjain leggyakrabban megtalálható ételek (fogások), italok nevei Magyar borozási szokások (fröccstípusok) Budapesti látnivalók Az építészeti világörökség Magyarországon 17

18 KER A2 szint minimális óraszám 60 maximális óraszám 60 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyi adatokra vonatkozó kérdéseket, képes egyszerűen kifejezni mindennapi szükségleteit. Megérti a személyével, családjával és közvetlen környezetével kapcsolatos ismerős szavakat és beszédfordulatokat. Egyszerű mondatokkal be tudja mutatni lakóhelyét és ismerőseit. Ismer személyes adatokhoz és bizonyos konkrét helyzetekhez kötődő szavakat és egyszerű fordulatokat. Megérti az ismerős neveket, szavakat és nagyon egyszerű mondatokat. Meg tud írni egy egyszerű szöveget, ki tud tölteni személyi adataira vonatkozó formanyomtatványt. Tud használni néhány egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát. Elvárás: eredményes (min. 60% os) írásbeli és szóbeli szintfelmérés teljesítése 18

19 A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényeg ét. Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. Kimeneti követelmények elérésének, a megkövetelt kompetenciák sikeres elsajátításának mérése, értékelése: Modulok esetén: az online tanulási felületen található az adott modulzáró tesztjének legalább 60% os sikerrel történő kitöltése, illetve szóbeli vizsgára alapuló pozitív tanári megerősítés. A modulzáró tesztek a modulok tartalmi követelményeiben leírt nyelvi tudáselemek elsajátítását mérik. Értékelése: Megfelelt / Nem megfelelt KER szintek esetén: az online tanulási felületen található az adott KER szintbe tartozó összes modulzáró teszt legalább 60% os sikerrel történő kitöltése, a szintzáró vizsga legalább 60% os sikerrel történő kitöltése, illetve szóbeli vizsgára alapuló pozitív tanári megerősítés. A szintzáró vizsga (teszt) az adott KER szint által megkövetelt kompetenciák, tudáselemek elsajátítását méri. Értékelése: Megfelelt/ Nem megfelelt 19

20 A KER A2 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek A névelők nyelvtani szabályai A névmások funkciója, alkalmazása A tárgyragos vonzatok, kifejezések Főnevek és melléknevek toldalékai Határozószók és névutók rendszere Az s, sz, z, ik végű igék ragozása Főnévi igeneves szerkezetek A t tárgyrag gyakorlása Példák névmások használatára Melléknevek fokozása Birtokos személyjel T/2 alakjainak gyakorlása Főnévi igenevek képzése (az i képző) Az sz v típusú igék ragozása (tesz, vesz, lesz, visz, hisz, eszik, iszik) Az irányhármasság, (ragok) a közlekedés, utazás Az időhatározás, múlva, óta, tól től ig,, val, vel ezelőtt Mikor, mióta? kérdőszavak számnévi melléknevek képzése ( os, as, es,) Birtokos személyjelezés, nekem, neked névmások A múlt idő képzése Visszaható névmások Több birtokos és több birtok nyelvi kifejezésének eszközei Az s melléknévképző Az ú, ű melléknévképző A KER A2 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Kommunikáció o A létige jelen idejű ragozása o A névelők használatának nyelvtani szabályai o Birtokos személyjel E/1 o Bemutatkozási, bemutatási formák, köszönések, köszöntések o Elköszönési formák o Melléknevek ellentétpárjai o Híres magyar nemzetiségű tanítók, oktatóok (szövegértés) Játék a szavakkal o A Mi? Mit? Ki? Kit? kérdésekre adható rövid válaszok és a t tárgyrag o Magas, mély és vegyes hangrendű magánhangzóval rendelkező szavak o A Hol? kérdőszó és a válaszoláshoz szükséges helyhatározó ragok (pl.: ban, ben, on, en ) o Az ly és a j betűt tartalmazó szavak 20

21 o A számnevek gyakorlása o Létige E/1 alakjával kifejezhető érzelmek, érzések, panaszok o Problémák kifejezéséhez kapcsolatos igék, azok tagadásának nyelvtani formája (pl.: nem tudom, nem találom, stb.) o Gyakori, mindennaposan előforduló kérdések (Hol van? Hány óra van? Mi a baj? Hogy vagy? stb.) o Melléknevek ellentétpárokban o Magyar nyelvészek (szövegértés) Társaságban o Jókívánságok (pl.: boldog szülinapot! Jó étvágyat! stb.) o Magyar naptári ünnepek o Birtokos személyjel E/3 alakjának gyakorlása o Helyhatározó szavak és helyet meghatározó névutók o Bocsánatkérést, sajnálatot, elnézést jelentő kifejezések, mondatok o Színek megnevezései o Adatlapok, formanyomtatványok pontjainak (cím, nemzetiség, stb.) gyakorlása Számok o Sorszámnevek létrehozásának gyakorlása o Tőszámnevek használatának esetei o Törtszámnevek gyakorlása o Számnevek megnevezéseinek gyakorlása (millió fölött is) o Számnevekből is álló összetett szavak (kétágyas, hétfejű) o Matematikai alapműveletek megnevezései, azok kiejtésének gyakorlása o A birtokos személyjel T/1 alakjainak gyakorlása o Példák a határozói igenevekre o A Hogyan? kérdésre adható válaszok során használt toldalékok (határozói igenevek, melléknevek o Üzletek, helyiségek leggyakoribb feliratai (Tilos, zárva, hölgyek, urak, vigyázat!) o Három híres magyar (logikában kimagaslóak) (szövegértés) Vásárlás o Mennyiségek, mértékegységek megnevezései o Piacon található üzletek nevei, ott kapható termékek o A többes számú főnevek képzésének gyakorlása o Melléknevek ragozása o Melléknevek fokozása o Birtokos személyjel T/2 alakjainak gyakorlása o Főnévi igenevek képzése (az i képző) o Az i, mint melléknévképző (pl.: soproni) o Üzletek megnevezései és ott kapható termékek o Magyar szólások, közmondások o Híres magyar borászok, szőlészek (szövegértés) Idő, időpont o Időhatározó szavak használatának szabályai o A Mikor? Hánykor? Hány órakor? kérdésekre adható 21

22 rövid válaszok o A Mettől meddig? kérdésekre adható válaszok o Az időpontok kiejtése a magyar nyelvben (pl.: 6:05 hat óra múlt 5 perccel) o Birtokos személyjel T/3 alakjai, azok gyakorlása o Személyes névmások ban ben alakjai o Napok, napszakok o Idővel, időpontokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdések o Híres magyar költők (szövegértés) Üzletek, boltok o Birtokos névmások alakjainak képzése, azok gyakorlása o Birtokos személyjel gyakorlása o Üzletek és boltok megnevezései o Vásárlással kapcsolatos leggyakoribb kifejezések, kérdések o Magyar régi áruházak (szövegértés) Közlekedés o Igekötők és azok jelentésmódosító szerepei (példák) o Közlekedéssel, útbaigazítással kapcsolatos rövid kérdések, válaszok o A Hová? Kivel? Mivel? Mikor? kérdések és válaszok ( val, vel rag) o Budapest kerületei o Budapest metróvonalai o Helyhatározó szavak és névutók o Égtájak o Mobilparkolás és egyéb digitális eszközökkel történő rendelések, foglalkozások (szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges szókincs) o Híres magyar épületek Étkezés o Rendeléskor, szolgáltatások igénybe vételekor használt udvarias kifejezések, mondatok o A Milyen + főnév kezdődő kérdések, és válaszok o A személyes névmás hoz, hez, höz alakjai o Véleménynyilvánítás, javaslatok, ötletek kifejezéséhez használható kifejezések, mondatok o Étlapokon szereplő gyűjtőszavak, egyes fogások, italok megnevezései o A fröccs típusai, mi a fröccs? o Néhány magyar étel Ház, lakás, otthon o Lakás, ház, otthon kialakításakor, bérlésekor, azokkal kapcsolatban érdeklődéskor használt kifejezések, szófordulatok, mondatok o Szállodában, hotelben, egyéb szállások lefoglalásakor, érdeklődéskor használt kifejezések, mondatok o Visszaható névmások, azok gyakorlása o Több birtokos és több birtok nyelvi kifejezésének eszközei, azok gyakorlása o Lakrészek, szobák megnevezései 22

23 o Magyar tájegységek Szabadidő o A személyes névmás tól, től alakjai o Sportágak, szabadidős tevékenységek megnevezései o Utazással kapcsolatos szavak, kifejezések o Példák ige + főnévi igenév szerkezetekre (pl.: lejár pingpongozni) o Híres magyar sportolók (szövegértés) Egészség, betegség o Orvosnál, kórházban használt szókincs, kifejezések o Orvosi panaszok leírása (lázas vagyok, fáj a fejem) o Testrészek, szervek megnevezései o Gyógyszertárban kapható termékek o Betegségek kezelésével, megelőzésével kapcsolatos kifejezések, szavak o Híres magyar orvosok, tudósok (szövegértés) Időjárás, kirándulás o Időjárást leíró rövid mondatok, szókapcsolatok (fúj a szél, esik az eső) o Az s melléknévképző o Személyes névmás toldalékolt alakjai, azok gyakorlása o Az igék jelen és múlt idejének alakjai, azok gyakorlása o Időjárás jelentés o Magyar természetvédők, természetbarátok (szövegértés) Család o Az ú, ű melléknévképző o Vérszerinti családtagok megnevezései nemek szerinti bontásban o Házasság előtti és utáni családtagok, rokonsági viszonyok megnevezései o Külső és belső tulajdonságok megnevezései (melléknevek) o Magyar keresztnevek becézett formái o Magyar híres családfák (szövegértés) Egy kis hazai o Húsvéti népszokások o Locsolóversek o Napló Magyarországról (szövegértés) o Általános információk Magyarországról (pénznem, államforma, legnagyobb folyó, stb.) o Így készült az Egy csipet Magyarország (szövegértés) + 1. Gyakorlás, rendszerezés (összefoglaló jellegű lecke) Szókincs Megismerkedik az idő és tér viszonyainak specifikusabb leírásával (pl.: órarend, napszakok, évszakok, hónapok, egy nap leírása.), a szolgáltatásokkal, megrendelésekkel kapcsolatos kifejezésekkel. Alapvető szükségleteket és szándékokat ki tud fejezni. Megismerkedik az utazással, tájékozódással kapcsolatos szavakkal, a testrésznevekkel, az orvosi rendeléssel kapcsolatos információkkal, a pihenés, szabadidő és sportok különféle változataival, valamint a számnevek fajtáival. 23

24 A KER A2 szint tartalmi követelményei Kommunikációs és civilizációs ismeretek Szóbeli kommunikáció Személyes adatok közlése, ügyintézéshez kapcsolódó adatok kérése Érzelmek ismert nyelvi eszközökkel való kifejezése Hétköznapi szituációkban udvarias kifejezések használata ismert nyelvi eszközökkel Egyszerű kommunikáció és információcsere ismert témákban Egyszerű utasítások megértése ismert témakörökre vonatkozóan Megtörtént események elmesélése ismert nyelvi eszközökkel Jövőbeli tervek, események egyszerű leírása, elmesélése Írásbeli kommunikáció Egyszerű üzenetek (e mailek, sms ek), szövegek (magánlevelek) szerkesztése Egyszerű információközlő formák (menetrendek, étlapok, hirdetések) megértése Tárgyakról, személyekről egyszerű, rövid ismertetés írása, szerkesztése Ismert témákban, ismert szókincsű, egyszerűen megfogalmazott szövegek megértése Egyszerű szövegekből információk keresése Civilizációs, országismereti és szociokulturális ismeretek Ünnepnapok Magyarországon Híres magyar tudósok Híres magyar költők Magyarországi közlekedése, földrajza Magyar gasztronómia Népszokások Magyarországon Magyarország éghajlata Alapvető magyarságszimbólumok 24

25 Modulszerkezet azonosító: KER A2 / 1 2. A2.1. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 Tartalmi követelmények Nyelvtani ismeretek A névelők nyelvtani szabályai A névmások funkciója, alkalmazása A tárgyragos vonzatok, kifejezések Főnevek és melléknevek toldalékai Határozószók és névutók rendszere Az s, sz, z, ik végű igék ragozása Főnévi igeneves szerkezetek A t tárgyrag gyakorlása Példák névmások használatára Melléknevek fokozása Birtokos személyjel T/2 alakjainak gyakorlása Főnévi igenevek képzése (az i képző) Témakörök és szókincs Kommunikáció o A létige jelen idejű ragozása o A névelők használatának nyelvtani szabályai o Birtokos személyjel E/1 o Bemutatkozási, bemutatási formák, köszönések, köszöntések o Elköszönési formák o Melléknevek ellentétpárjai o Híres magyar nemzetiségű tanítók, oktatóok (szövegértés) Játék a szavakkal o A Mi? Mit? Ki? Kit? kérdésekre adható rövid válaszok és a t tárgyrag o Magas, mély és vegyes hangrendű magánhangzóval rendelkező szavak o A Hol? kérdőszó és a válaszoláshoz szükséges helyhatározó ragok (pl.: ban, ben, on, en ) o Az ly és a j betűt tartalmazó szavak o A számnevek gyakorlása o Létige E/1 alakjával kifejezhető érzelmek, érzések, panaszok o Problémák kifejezéséhez kapcsolatos igék, azok tagadásának nyelvtani formája (pl.: nem tudom, nem találom, stb.) o Gyakori, mindennaposan előforduló kérdések (Hol van? Hány óra van? Mi a baj? Hogy vagy? stb.) o Melléknevek ellentétpárokban o Magyar nyelvészek (szövegértés) Társaságban 25

26 o Jókívánságok (pl.: boldog szülinapot! Jó étvágyat! stb.) o Magyar naptári ünnepek o Birtokos személyjel E/3 alakjának gyakorlása o Helyhatározó szavak és helyet meghatározó névutók o Bocsánatkérést, sajnálatot, elnézést jelentő kifejezések, mondatok o Színek megnevezései o Adatlapok, formanyomtatványok pontjainak (cím, nemzetiség, stb.) gyakorlása Számok o Sorszámnevek létrehozásának gyakorlása o Tőszámnevek használatának esetei o Törtszámnevek gyakorlása o Számnevek megnevezéseinek gyakorlása (millió fölött is) o Számnevekből is álló összetett szavak (kétágyas, hétfejű) o Matematikai alapműveletek megnevezései, azok kiejtésének gyakorlása o A birtokos személyjel T/1 alakjainak gyakorlása o Példák a határozói igenevekre o A Hogyan? kérdésre adható válaszok során használt toldalékok (határozói igenevek, melléknevek o Üzletek, helyiségek leggyakoribb feliratai (Tilos, zárva, hölgyek, urak, vigyázat!) o Három híres magyar (logikában kimagaslóak) (szövegértés) Vásárlás o Mennyiségek, mértékegységek megnevezései o Piacon található üzletek nevei, ott kapható termékek o A többes számú főnevek képzésének gyakorlása o Melléknevek ragozása o Melléknevek fokozása o Birtokos személyjel T/2 alakjainak gyakorlása o Főnévi igenevek képzése (az i képző) o Az i, mint melléknévképző (pl.: soproni) o Üzletek megnevezései és ott kapható termékek o Magyar szólások, közmondások o Híres magyar borászok, szőlészek (szövegértés) Idő, időpont o Időhatározó szavak használatának szabályai o A Mikor? Hánykor? Hány órakor? kérdésekre adható rövid válaszok o A Mettől meddig? kérdésekre adható válaszok o Az időpontok kiejtése a magyar nyelvben (pl.: 6:05 hat óra múlt 5 perccel) o Birtokos személyjel T/3 alakjai, azok gyakorlása o Személyes névmások ban ben alakjai o Napok, napszakok o Idővel, időpontokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdések o Híres magyar költők (szövegértés) Üzletek, boltok o Birtokos névmások alakjainak képzése, azok gyakorlása 26

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a Többnyelvű interkulturális üzleti kommunikáció Európa számára MAGYAR NYELV. Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság

KÉZIKÖNYV. a Többnyelvű interkulturális üzleti kommunikáció Európa számára MAGYAR NYELV. Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság KÉZIKÖNYV a Többnyelvű interkulturális üzleti kommunikáció Európa számára című blended-learning tananyaghoz MAGYAR NYELV Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság 2011 A tananyag fejlesztési projekt

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

Café. Hírek Újdonságok Nyelvtanulás Ingyenes próbaleckék

Café. Hírek Újdonságok Nyelvtanulás Ingyenes próbaleckék Café Hírek Újdonságok Nyelvtanulás Ingyenes próbaleckék ELO HÍREK Angol nyelv az üzle életben Megújult tartalommal már kompletten is megrendelhető az Angol nyelv az üzleti életben tananyagsorozatunk! Az

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Képzési ajánlattételi felhívás

Képzési ajánlattételi felhívás MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. i ajánlattételi felhívás a többször módosított 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 3.. (1) bek. szerinti felnıttt folytató intézmények i jegyzékére történı

Részletesebben

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az informatika tárgy oktatásának folyamata Dr. Nyéki Lajos 2015 Az oktatási folyamat fogalma Oktatási folyamat - az a folyamat, amelynek során az egyes tantárgyak éves vagy több éves tananyagának feldolgozására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2.

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ Europass Önéletrajz Ide illessze be a fényképet, ha szükséges (nem kötelezı). - a fénykép nem nélkülözhetetlen eleme az önéletrajznak, kivéve,

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BERLITZ NYELVISKOLA ONLINE NYELVTANFOLYAMAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A BERLITZ NYELVISKOLA ONLINE NYELVTANFOLYAMAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A BERLITZ NYELVISKOLA ONLINE NYELVTANFOLYAMAIRÓL 2 Tartalom 1. Online nyelvtanfolyamaink 1.1 Berlitz Virtual Classroom 1.2 Cyber Teachers 3 1. Online nyelvtanfolyamaink 1.1 Berlitz Virtual

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés Az Ügyfélkapu

Elektronikus ügyintézés Az Ügyfélkapu Az Elektronikus ügyintézések című előadás és hozzá kapcsolódóan ez a jegyzet is, az emagyarország Centrum támogatásával készült. Összeállította és illusztrálta: Gál Géza Nemesbikk Teleház és Községi Könyvtár

Részletesebben

TESZTELJÜK A TESZTEKET - AVAGY AZ INTERAKTÍV ISMERETELLENŐRZÉS NÉHÁNY PROFESSZIONÁLIS LEHETŐSÉGE AZ E-LEARNINGBEN

TESZTELJÜK A TESZTEKET - AVAGY AZ INTERAKTÍV ISMERETELLENŐRZÉS NÉHÁNY PROFESSZIONÁLIS LEHETŐSÉGE AZ E-LEARNINGBEN Dr. Seres György dr. Miskolczi Ildikó Tibenszkyné dr. Fórika Krisztina Szegediné Lengyel Piroska Gerő Péter TESZTELJÜK A TESZTEKET - AVAGY AZ INTERAKTÍV ISMERETELLENŐRZÉS NÉHÁNY PROFESSZIONÁLIS LEHETŐSÉGE

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV Tartalom E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV... 1 1. E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALAPISMERETEK... 3 1.1. Mi szükséges az e-építési napló alkalmazás használatához?... 3 1.2. Mi az a NÜJ?... 3 1.3. Mi

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

WESSELÉNYI UTCAI CSALÁDI NAPKÖZI, BÖLCSŐDE,ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA

WESSELÉNYI UTCAI CSALÁDI NAPKÖZI, BÖLCSŐDE,ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA 4 WESSELÉNYI UTCAI CSALÁDI NAPKÖZI, BÖLCSŐDE,ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA A Pedagógiai Programot a nevelőtestület elfogadta. A dokumentumot jóváhagyta a Magyar Autonóm Orthodox Izraelita

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. február 18. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 05 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE - kiemelt projekt - 2012. 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELJÁRÁSREND HÁTTERE,

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30.

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30. Részvételi felhívás - A gépjárművezetők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák képességéhez kapcsolódó tananyagok elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani

Részletesebben

AllBestBid. Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához. 2016. március DFL Systems Kft.

AllBestBid. Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához. 2016. március DFL Systems Kft. AllBestBid Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához 2016. március DFL Systems Kft. Tartalomjegyzék Általános leírás... 2. oldal Regisztráció... 2. oldal Saját árlejtések...

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv közigazgatási szervek részére a tartalékállományba helyezett köztisztviselők és kormánytisztviselők információs rendszerének (TARTINFO) használatához TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Útmutató az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszer használatához a résztvevők számára. Készítette: Virányi Anita

Útmutató az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszer használatához a résztvevők számára. Készítette: Virányi Anita Útmutató az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszer használatához a résztvevők számára Készítette: Virányi Anita Az Oktatási Hivatal Tanfelügyelő és pedagógusminősítő képzésének segédanyaga Készítette:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

Végleges iránymutatások

Végleges iránymutatások VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES FIZETÉSEK BIZTONSÁGÁRÓL EBA/GL/2014/12_Rev1 2014. december 19. Végleges iránymutatások az internetes fizetések biztonságáról 1 VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/153 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

1. Gyerekesély Bizottság kistérségi. 2. Gyerekesély Iroda Kistérségi. 3. Szükségletfelmérés Kistérségi. 4. Kötelezı képzések Kistérségi

1. Gyerekesély Bizottság kistérségi. 2. Gyerekesély Iroda Kistérségi. 3. Szükségletfelmérés Kistérségi. 4. Kötelezı képzések Kistérségi 1. Gyerekesély Bizottság kistérségi Ülések száma: 12 Tervezett taglétszám: 11 fı gyerekesély stratégiát, cselekvési programot és forrástérképet dolgoz ki legkésıbb a projektidıszak 18 hónapjának végéig,

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. május 20. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2013. május 08.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2013. május 08. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2013. május 08. 1173 Budapest, Pesti

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ 52 723 01 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén

Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén Nagy Zsolt Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győr nagyzsolt105@gmail.com A tűzoltás már az ókorban is megkívánta, hogy olyanok

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból

Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból TÁMOP 4.2.2.C -2M 8. sz. munka 2.1.1.8. Személyes interjúkészítés- és elemzés Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból Készítette: Gulyás Enikő Az interjú alanyai

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

II. A szakképesítés alapadatai

II. A szakképesítés alapadatai SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET. ágazathoz tartozó 54 841 01 HAJÓZÁSI TECHNIKUS (SZÁLLODAHAJÓS, SZÁLLODAI SZEMÉLYZET) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) 54 841 01. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET ágazathoz az alábbi

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben