Részvételi felhívás/eu/ EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30."

Átírás

1 Részvételi felhívás - A gépjárművezetők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák képességéhez kapcsolódó tananyagok elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 27005/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Nemzeti Közlekedési Hatóság Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közlekedési szakigazgatás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nemzeti Közlekedési Hatóság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04311 Postai cím: Teréz krt. 62. Város: Budapest Postai irányítószám: 1066 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Schváb Viktor Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1

2 A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): Közlekedési szakigazgatás I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás 2

3 II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés a gépjárművezetők, illetőleg a vezetési jogosultságot igénylők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák, észlelési, döntési és cselekvési készségek témakörében, a járművezetéshez nélkülözhetetlen ismeretek elsajátításának és folyamatos megújításának képességéhez kapcsolódó tananyagok, módszertani útmutatók elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése, a közlekedésre nevelés oktatási anyagainak felhasználása, hozzáférésének biztosítása önállóan feldolgozható digitális formában. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 24 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 3

4 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: A gépjárművezetők, illetőleg a vezetési jogosultságot igénylők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák, észlelési, döntési és cselekvési készségek témakörében, a járművezetéshez nélkülözhetetlen ismeretek elsajátításának és folyamatos megújításának képességéhez kapcsolódó tananyagok, módszertani útmutatók elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése, a közlekedésre nevelés oktatási anyagainak felhasználása, hozzáférésének biztosítása önállóan feldolgozható digitális formában. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A nyertes Ajánlattevőnek a teljesítés során minimálisan az alábbi feladatokat kell elvégeznie: a) Legkésőbb március 1-től június 15-ig biztosít egy 900 ezer fő oktatását kiszolgálni képes, legalább ezer fő egyidejű képzését biztosítani tudó, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert (LMS) alkalmazó keretrendszert (hardver, és szoftver). b) Legkésőbb március 1-től június 15-ig biztosít a g) pont szerinti táblázatban meghatározott képzés csoportonként egy-egy, a feladat megvalósításához szükséges webes regisztrációs rendszert. c) Legkésőbb március 1-től június 15-ig biztosít a feladat értékeléséhez egy önkéntes, webes (online), kérdőíves döntéstámogató rendszert, amely lehetővé teszi a Megbízó részére (tananyagonként legfeljebb 5 alkalommal), hogy a résztvevők véleményét összegyűjtse, kiértékelje, összesítse. d) Legkésőbb március 1-ig elkészíti és/vagy aktualizálja és június 15-ig biztosítja a SCORM formátumú, e-learninges, általános közlekedési ismereteket tartalmazó, teszttel záródó tananyagokat. A tananyagokkal kapcsolatos általános elvárások, hogy a tananyag minden eleme (szöveg, animáció, kép, videó stb.) szakszerű, a szakterületen általánosan elfogadott és pontos 4

5 ismereteket tartalmaz, szakmai hibáktól mentes, szövegezése és fogalomhasználata szabatos az érintett szakterületek szövegalkotási normáinak megfelel, az érintett szakterület terminológiáját megfelelően használja a szükséges tartalmi kiemelések alkalmazásával. A tananyag fogalmazása, nyelvezete (szóhasználat, szakmai szleng) árnyalt, szabatos, választékos, megfelel a szövegtípus vagy beszédstílus sajátosságainak, ugyanakkor az ismeretanyag közlése tárgyilagos, az előforduló idegen szavak, szakkifejezések egyértelmű magyarázata jól látható (vagy megtalálható) helyen magyarázó szövegként megjelenik. A tananyag az oktatott tartalom sajátságainak megfelelően optimálisan illusztrált, a képernyőszerkezet egységes, tagolása logikus, elrendezése áttekinthető, könnyen olvasható szöveg és betűméret alkalmazásával. A tananyag arányos méretezésű médium elemeket alkalmaz, segítség (súgó) funkcióval el van látva, mely a tanulás során bármikor elérhető. A tananyag összhangban van az általános emberi normákkal, értékekkel, a humanizmus általános követelményeivel, továbbá nem tartalmaz az egyenlő bánásmód követelményét, a nemek egyenlőségét sértő vagy a nemzeti, etnikai, vallási közösségekre sértő, gyűlöletkeltő, illetve az esélyegyenlőtlenséget erősítő sztereotípiát, kijelentést, ábrát, fotót, grafikát, politikai állásfoglalástól mentes. A tananyag a résztvevők életkori és fejlettségi szintjének megfelel, a tanulandó ismeretek, a tanulási egységek tartalmilag összefüggő rendszert alkotva egymásra épülnek. A tananyagokat legalább 1, minimum 5-10 perc alatt teljesíthető teszttel kell lezárni, mellyel a tananyagot elvégző személy visszacsatolást kaphat az ismeretanyag elsajátításának sikerességéről. A teljesítés során az alábbi 34 db. tananyagot kell biztosítani 1) KB_1 tananyag: óvodapedagógusok számára az óvodai nevelő és oktató feladatok támogatására, a közlekedésre felkészítés szakterület eredményes fejlesztéséhez mindhárom korcsoportban a koncentrikus ismeretnyújtás mellett, gyakorlati foglalkozások megtartásához szükséges tananyag és módszertan kidolgozása az alábbiak szerint Mozgásképességek: Testi ügyesség, koordinációs képesség, gyorsaság, állóképesség. Egyensúlyérzékelés, térérzékelés, testséma, kinesztéziás érzékelés, tapintás, kondicionális képességek. Szem-láb koordinációjának fejlesztése. Gyors reagálás a vizuális és az akusztikus ingerekre (elindulás, megállás) A megismerés (kognitív) képességei: Ezek teszik alkalmassá a gyermeket arra, hogy megértse és alkalmazza a közlekedés szabályait, illetve fogalmait. Hallás, látás, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás. A helyzetfelismerés és a döntésképesség. Zörejek, a hang iránya, erőssége, hangfelismerések. Ütemhangsúly kiemelése, hallási észlelés. A ritmus, az egyenletes lüktetés, a jelre való reagálás, a szabályokhoz való igazodás mozgásuk akaratlagos irányítását segíti. 2) KB_2 tananyag: bűn és baleset megelőzés ismeretanyagával bővített tananyagfejlesztés, melynek ismeretanyaga kiegészül a legfontosabb közlekedési rendszabályok (KRESZ) bemutatására, a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére, a közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerésére, megelőzésére, a közlekedési balesetek elhárítására és a segítségnyújtásra Az iskola rendőre és az Egy iskola egy polgárőr programban résztvevők számára. 3) KB_3 tananyag: polgárőri ismeretekkel kiegészített tananyagfejlesztés, melynek ismeretanyaga 5

6 kiegészül a legfontosabb közlekedési rendszabályok (KRESZ) bemutatására, a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére, a közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerésére, megelőzésére, a közlekedési balesetek elhárítására és a segítségnyújtásra az Országos Polgárőr Szövetség és tagjai számára. 4) KB_4 tananyag: Gyalogos közúti közlekedés szabályai és viselkedési normái digitális tananyagfejlesztés a védtelen közlekedők baleseti kitettségének csökkentése érdekében, a digitális tananyag az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök fejlesztésével célul tűzi ki a gyalogosok közlekedés kultúrájának és biztonságának fejlesztését, és ezáltal a közlekedési balesetek számának és súlyosságának csökkentését. Gyalogosan A közúti közlekedés szabályai Ki vagy te a közlekedésben Hol és hogyan közlekedhetsz közúton? Jelek és jelzések a közlekedésben A közlekedésben megtalálható jelzések és azok rangsora Mit jeleznek a jelzőlámpa fényei? Fénysorompó a vasúti átkelőhelyen Rendőri forgalomirányítás Formák és színek Közlekedési helyzetek Átkelés az úttesten Mikor vagy veszélyben gyalogosan? Közlekedés éjszaka 5) KB_5 tananyag: Kerekes székes közúti közlekedés szabályai és viselkedési normái digitális tananyagfejlesztés a mozgásában korlátozott közlekedők baleseti kitettségének csökkentése érdekében, a digitális tananyag az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök fejlesztésével célul tűzi ki a kerekes székes közlekedés biztonságának fejlesztését, és ezáltal a közlekedési balesetek számának és súlyosságának csökkentését. Kerekes székben A kerekes szék és a mozgássérült fogalma A kerekes szék használata a közlekedésben Teljes élet kerekes székben Akadálymentesítés Az akadálymentesítés fogalma Az épületek akadálymentes megközelítése Akadálymentes épület Akadálymentes helyiségek Közlekedés kerekes székben Közlekedési alapfogalmak Hol és hogyan közlekedhetnek a kerekes székesek? Közlekedési helyzetek kerekes székkel Közösségi közlekedés 6) KB_6 tananyag: a diszkóbalesetek okait feltáró és azok megelőzését szolgáló digitális tananyag a középiskolák évfolyamai számára tanári módszertani útmutatóval Felszívódik vagy felszívódsz A kábítószerek, erős ingerek hatásai 6

7 Tudj nemet mondani! Akik mégis beültek 7) KB_7 tananyag: Személygépkocsi időszakos műszaki vizsgálattal kapcsolatos, a közúti járművek műszaki megvizsgálása, a közúti járművek forgalomba helyezése és forgalomban tartásának műszaki feltételei, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályai, a közúti közlekedési igazgatási feladatok, a közúti közlekedési okmányok kiadása témakörében, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos ismeretekkel kiegészített tananyagfejlesztés. 8) KB_8 tananyag: A logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekről szóló, 1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján, a gépjárművezető-hiány megszűntetését, és az utánpótlás biztosítását tekintve, a hivatásos gépjárművezető képzéssel és vizsgáztatással összefüggő tananyagfejlesztés, amelyben a következő témakörök kerülnek részletes kidolgozásra: Tehergépkocsik általános bemutatása Hivatásos gépjárművezető foglalkoztatáshoz kapcsolódó nélkülözhetetlen ismeretek Foglalkoztatási szerződés Munka-, és balesetvédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás jelentősége Tehergépkocsi üzembe helyezése, első elindulás előtti ellenőrzés Szükséges dokumentumok bemutatása Fuvarozáshoz nélkülözhetetlen kiegészítő eszközök Napi munkavégzés rutinjának bemutatása Közúti ellenőrzés menetének bemutatása 9) KN_1A aktualizált tananyag: az általános iskolák 1. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, amely szülői, nevelői segítséggel történő feldolgozásra alkalmas, és ismeretanyaga alapvetően kiterjed a közlekedés fogalmának bevezetésére, valamint a biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedés alapjaira az alábbiak szerint: Közlekedés A közlekedés fogalma Hogyan közlekedünk - földön, vízen, levegőben A település fajtája és a járműforgalom összefüggése A közlekedés szabályai A gyalogos közlekedés szabályai Az utakon közlekedők Forgalomirányítás Különleges helyzetek A közlekedésben rejlő veszélyek Hogyan jutsz át az út túloldalára Járművek viselkedése az utakon Közlekedj biztonságosan és légy látható Közlekedés télen 10) KN_1B aktualizált tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 1. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_1_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra. 11) KN_2A aktualizált tananyag: az általános iskolák 2. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus 7

8 tananyag, amely szülői, nevelői segítséggel történő feldolgozásra alkalmas, és ismeretanyaga kiterjed alapvetően a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű alkalmazása után a közösségi közlekedésben való önálló részvételre, a biztonságos közlekedés magatartási követelményeinek elsajátítására, valamint a tájékozódás alapjaira az alábbiak szerint: Gyalogos közlekedés Az utakon közlekedők Forgalomirányítás A közúti jelzőtáblák Közösségi közlekedés A közösségi közlekedés fogalma, célja, haszna Alapvető közlekedési szabályok, illemszabályok a közösségi közlekedésben A közlekedésben rejlő veszélyek Hogyan jutsz át az út túloldalára? Járművek viselkedése az utakon Közlekedj biztonságosan és légy látható Tájékozódás Tájékozódás a térképen 12) KN_2B aktualizált tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 2. évfolyam tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_2_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra. o KN_3A aktualizált tananyag: az általános iskolák 3. évfolyamos tanulói számára, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 1-2. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a gyalogos és a közösségi közlekedés KRESZ szerinti szabályai, rendje, eszközrendszere, a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei), másrészt ezen ismeretek bővítésére az alábbiak szerint: Közösségi közlekedés Gyalogos közlekedési ismeretek Az utakon közlekedők A forgalom irányítása A KRESZ táblák színei, formái és jelentése közötti összefüggés A gyalogos közlekedés viselkedési szabályai Átkelés az úton Közösségi közlekedési ismeretek A közösségi közlekedés fogalma, célja, haszna Alapvető közlekedési szabályok, illemszabályok a közösségi közlekedésben Vasúti közlekedés A vasútállomás fogalmai Utazás előtt: menetrend, jegyvásárlás Balesetmegelőzés Budapest Hazánk legnagyobb közlekedési csomópontja Budapest a térképen Budapest közlekedése Budapest hídjai Közlekedéstörténet A szárazföldi közlekedés története 8

9 13) KN_3B aktualizált tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 3. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_3_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra. 14) KN_4A aktualizált tananyag: az általános iskolák 4. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed alapvetően a közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítésére, a gépi meghajtású járművek üzemeltetésével kapcsolatos problémákra, a közlekedésben való részvétel személyi feltételeire, a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére az alábbiak szerint: A forgalomszabályozás közlekedési jelzései A KRESZ táblák színei, formái és jelentése közötti összefüggés A jelzőlámpák jelzései Rendőri forgalomirányítás Útburkolati jelek Kerékpáros közlekedési alapismeretek A kerékpáros és a kerékpár kötelező és ajánlott felszerelései A kerékpáros közlekedés színterei Közlekedési helyzetek kerékpárral Környezet- és egészségtudatos közlekedés Közlekedési eszközök és a környezetszennyezés Környezetkímélő megoldások A jövő közlekedési eszközei Közlekedéstörténet A vízi közlekedés története A légi közlekedés története 15) KN_4B aktualizált tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 4. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_4_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra. 16) KN_5A aktualizált tananyag: az általános iskolák 5. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 1-4. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a közlekedés rendszere, az egyéni és a közösségi közlekedés, kerékpáros közlekedés alapvető szabályai), másrészt ezen ismeretek bővítésére a közlekedés műtárgyai, a városi és a falusi közlekedés közti különbségek, a balesetmegelőzés és a tájékozódás témaköreiben az alábbiak szerint: A közlekedés rendszere A közlekedés fogalma Az egyéni és a közösségi közlekedés különbségei Műtárgyak szerepe a közlekedésben A közlekedés helyszínei Településtípusok és az azokra jellemző közlekedési módok Különbségek a közlekedésben városban, falun, külföldön A közlekedés és a város fejlődésének összefüggései Kerékpáros közúti közlekedés A kerékpár története A kerékpáros és a kerékpár kötelező és ajánlott felszerelései 9

10 A kerékpáros közlekedés színterei A kerékpáros közlekedést segítő jelzések Közlekedési helyzetek kerékpárral Balesetmegelőzés Veszélyforrások A biztonsági felszerelések szerepe Baleset esetén mi a teendő Segélyhívószámok, a segítséghívás menete 17) KN_5B aktualizált tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 5. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_5_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra. 18) KN_6A aktualizált tananyag: az iskolák 6. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 1-5. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a kerékpáros és a vasúti közlekedés rendje, eszközrendszere, a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei), másrészt ezen ismeretek bővítésére a korosztályt érintő leggyakoribb közlekedési baleseti szituációk elemzése, valamint az elsősegélynyújtás alapjai témakörökben az alábbiak szerint: A gyermek közlekedési balesetek leggyakoribb okai és megelőzésük A balesetben megsérültek száma Az 5 leggyakoribb gyalogos, balesethez vezető közlekedési hiba A baleset elkerülésének módjai Biztonságos közlekedés a gépjárműben utasként Elsősegélynyújtási alapismeretek Veszélyek körülöttünk Az elsősegélynyújtás fogalma és célja Tájékozódás a körülményekről A segítséghívás folyamata A segítség, mint kötelesség Ájulás és eszméletvesztés Az újraélesztés lépései Vérző seb ellátása Égési sérülés ellátása Törés, ficam, rándulás A víz veszélyei - fuldoklás Kerékpáros közúti közlekedés A jövő kerékpárjai A kerékpáros és a kerékpár kötelező és ajánlott felszerelései A kerékpár beállítása, ellenőrzése, karbantartása A biztonságos kerékpáros közlekedés szabályai Vasúti közlekedés A vasúti közlekedés története A vasút, mint közösségi közlekedési mód A vasúti közlekedés előnyei A vasúti közlekedés infrastruktúrája A vasútállomás fogalmai 10

11 Utazás előtt: menetrend, jegyvásárlás Balesetmegelőzés Utazástervezés 19) KN_6B aktualizált tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 6. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_6_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra. 20) KN_7A aktualizált tananyag: az iskolák 7. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 1-6. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a a kerékpáros és a közösségi közlekedés KRESZ szerinti szabályai, rendje, eszközrendszere, a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, közlekedéstörténet, elsősegélynyújtás, tájékozódás); másrészt ezen ismeretek bővítésére a fenntartható közlekedés, az elsősegélynyújtási ismeretek bővítése, a közlekedési információforrások témakörökben az alábbiak szerint: Közlekedéstörténet Szárazföldi közlekedés Vízi közlekedés Légi közlekedés Közösségi közlekedés A közösségi közlekedés és a város fejlődése A közösségi közlekedés kialakulása A vasút története A modern közösségi közlekedés kialakulása Kerékpáros közúti közlekedés A kerékpáros közlekedés szabályai és jelzései Közlekedési helyzetek kerékpárral Kerékpározás a természetben Túraútvonal tervezése Fenntartható közlekedés Környezetkímélő megoldások Közösségi közlekedés Megújuló energiaforrások A jövő közlekedési eszközei Az utazás gazdaságossága Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások Térképek Nyomtatott és online menetrendek Városi közlekedési eszközök menetrendje Mobil alkalmazások Útvonalterv Elsősegélynyújtási alapismeretek Az elsősegélynyújtás fogalma és célja Tájékozódás a körülményekről A segítséghívás folyamata A segítség, mint kötelesség Az újraélesztés lépései 11

12 Súlyos vérzés ellátása Mérgezések A víz veszélyei - fuldoklás 21) KN_7B aktualizált tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 7. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_7_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra. 22) KN_8A aktualizált tananyag: az iskolák 8. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 5-7. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (Budapest, mint közlekedési csomópont, a közlekedés szabályai), másrészt ezen ismeretek bővítésére Budapest és agglomerációja, a gépjárművek felépítése és működése, valamint az AM kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei témakörökben az alábbiak szerint: Az utazás gazdaságossága különböző közlekedési eszközökkel való közlekedés költségei (ingyen, parkolás, szolgáltatásért fizetni kell ) jegyvásárlás városvezetési szempontok, üzemeltetés és kialakítás költségei baleset megelőzés költségei A gépjármű Az autó technikatörténete A gépkocsi felépítése és szerkezete A gépjármű részrendszereinek megbeszélése Gépjárművek környezeti hatásainak vizsgálata Korszerű berendezések a gépjárművekben Új irányzatok a gépjárműtechnikában (alternatív energia, balesetvédelem) Budapest és az agglomeráció Hazánk legnagyobb közlekedési csomópontja Az agglomeráció fogalma Az agglomeráció közlekedési lehetőségei Az AM kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei Személyi feltételek A jogosítvány megszerzésének folyamata o KN_8B aktualizált tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak az általános iskolák 8. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_8_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra. 23) KN_9A aktualizált tananyag: a középiskolák 9. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 5-8. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a közlekedés rendje, eszközrendszere, a településfajták és a közlekedés összefüggései, a biztonságos közlekedés feltételei, elsősegélynyújtási alapismeretek); másrészt ezen ismeretek bővítésére a közlekedés szervezésének elméleti oldala, a terjeszkedő nagyvárosok és a közlekedés változása, a közlekedéskultúra, valamint az A1 kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei témakörökben, az alábbiak szerint: Közlekedési rendszerek, ismeretek A közlekedés 12

13 A közlekedés szervezése: csomópontok A közlekedési dugók Közlekedés polgármester szemmel Terjeszkedő nagyvárosok A közlekedés jellemzőinek változása Agglomeráció Környezetszennyezés A világ nagyvárosai és a közlekedés (pro és kontra) Közlekedéskultúra Nikotin, alkohol és más drogok Diszkóbalesetek Etikett Elsősegélynyújtási alapismeretek Az elsősegélynyújtás fogalma és célja Tájékozódás a körülményekről A segítséghívás folyamata A segítség, mint kötelesség Az újraélesztés lépései Vérző seb ellátása Súlyos vérzés ellátása Mérgezések A víz veszélyei - fuldoklás Égési sérülés ellátása Törés, ficam, rándulás Az A1 kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei Személyi feltételek A jogosítvány megszerzésének folyamata o KN_9B aktualizált tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak a középiskolák 9. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_9_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra. 24) KN_10A aktualizált tananyag: a középiskolák 10. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az 7-9. évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a közlekedés rendje, eszközrendszere, a közlekedés jellemzőinek változása, elsősegélynyújtási alapismeretek, A1 kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei), másrészt ezen ismeretek bővítésére az urbanizáció, a szállítási alapismeretek témakörökben az alábbiak szerint: Az urbanizáció következményei A közlekedés jellemzőinek változása Agglomeráció Környezetszennyezés Közlekedés és szállítás Az áru szállításának módjai Szállítás az EU-ban Közlekedéshez szükséges egyéb berendezések, tachográfok megismerése Elsősegélynyújtási alapismeretek 13

14 Az elsősegélynyújtás fogalma és célja Tájékozódás a körülményekről A segítséghívás folyamata A segítség, mint kötelesség Az újraélesztés lépései Vérző seb ellátása Súlyos vérzés ellátása Mérgezések A víz veszélyei - fuldoklás Égési sérülés ellátása Törés, ficam, rándulás Az A1 kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei Személyi feltételek A jogosítvány megszerzésének folyamata 25) KN_10B aktualizált tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak a középiskolák 10. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_10_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra. 26) KN_11A aktualizált tananyag: a középiskolák 11. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyag, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (a balesetmentes közlekedés elvárható követelményei, elsősegély nyújtási alapismeretek), másrészt ezen ismeretek bővítésére az asszertív viselkedés elsajátítása a balesetek elkerülése érdekében, a drog, az alkohol és a nikotin hatása szervezetünkre, a B kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei témakörökben az alábbiak szerint: Diszkóbalesetek Nikotin és drogok Asszertív viselkedés Akik mégis beültek - statisztikák Elsősegélynyújtási alapismeretek Az elsősegélynyújtás fogalma és célja Baleset helyszínére érve Tájékozódás a körülményekről A segítséghívás folyamata A segítség, mint kötelesség Az újraélesztés lépései Vérző seb ellátása Súlyos vérzés ellátása Égési sérülés ellátása Törés, ficam, rándulás A B kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei Személyi feltételek A jogosítvány megszerzésének folyamata 27) KN_11B aktualizált tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak a középiskolák 11. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_11_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra. 14

15 28) KN_12A aktualizált tananyag: az iskolák 12. évfolyamosai számára, melynek ismeretanyaga kiterjed egyrészt az évfolyamon elsajátítottak ismétlésére, gyakoroltatására (az urbanizáció, kulturált és biztonságos közlekedés alapelvei és szabályrendszere, a B kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei), másrészt ezen ismeretek bővítésére a közlekedési viszonyok társadalmi hatásai, a közlekedéskultúra témakörökben, az alábbiak szerint: A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai Urbanizáció Agglomeráció Áruszállítás Környezetszennyezés Közlekedéskultúra A KRESZ és a közlekedés rendszere A bizalmi elv Veszélyek a közlekedésben A B kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei Személyi feltételek A jogosítvány megszerzésének folyamata 29) KN_12B aktualizált tananyag: Módszertani ajánlások pedagógusoknak a középiskolák 12. évfolyamos tanulóinak szóló elektronikus tananyaghoz. Az anyag kiterjed a KN_12_A tananyag ismeretanyagára, valamint azon túl, annak minden leckéjéhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő módszertani ajánlásra. 30) KN_13 aktualizált tananyag: a motoros ( A, A1, A2, Ak ) kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők számára, melynek ismeretanyaga kiterjed a közlekedési szabályok (KRESZ) elmúlt 5 évben bekövetkezett lényegesebb szabályváltozásaira, a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére, a közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerésére, megelőzésére, a közlekedési balesetek elhárítására és a segítségnyújtásra. A KRESZ változásai az elmúlt 5 évben A leggyakoribb baleseti okok elemzése A közlekedés szabályainak megszegéséhez kapcsolódó szankciórendszer 31) KN_14 aktualizált tananyag: a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők számára, melynek ismeretanyaga kiterjed a közlekedési szabályok (KRESZ) elmúlt 5 évben bekövetkezett lényegesebb szabályváltozásaira, a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére, a közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerésére, megelőzésére, a közlekedési balesetek elhárítására és a segítségnyújtásra. A KRESZ változásai az elmúlt 5 évben A leggyakoribb baleseti okok elemzése A közlekedés szabályainak megszegéséhez kapcsolódó szankciórendszer 32) KN_15 aktualizált tananyag: a C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők számára, melynek ismeretanyaga kiterjed a közlekedési szabályok (KRESZ) elmúlt 5 évben bekövetkezett lényegesebb szabályváltozásaira, a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére, a közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerésére, megelőzésére, a közlekedési balesetek elhárítására és a segítségnyújtásra. A KRESZ változásai az elmúlt 5 évben A leggyakoribb baleseti okok elemzése A közlekedés szabályainak megszegéséhez kapcsolódó szankciórendszer 15

16 33) KN_16 aktualizált tananyag: a D kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők számára, melynek ismeretanyaga kiterjed a közlekedési szabályok (KRESZ) elmúlt években bekövetkezett lényegesebb szabályváltozásaira, a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére, a közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerésére, megelőzésére, a közlekedési balesetek elhárítására és a segítségnyújtásra. A KRESZ változásai az elmúlt 5 évben A leggyakoribb baleseti okok elemzése A közlekedés szabályainak megszegéséhez kapcsolódó szankciórendszer 34) KN_17 aktualizált tananyag: vezetői engedéllyel nem rendelkező - elsősorban kerékpáros - felnőttek számára, melynek ismeretanyaga kiterjed a kerékpározást érintő főbb közlekedési szabályokra (KRESZ), a szabályismeret fejlesztésére, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítésére. A KRESZ változásai az elmúlt 5 évben A leggyakoribb baleseti okok elemzése, és az azok elkerüléséhez fontos közlekedési ismeretek ismertetése e) Biztosítja, hogy az a) pont szerinti rendszer az egyes képzések.) sikeres teljesítése után - az önkéntes regisztráció során megadott adatok felhasználásával - egyedi azonosítóval ellátott, elektronikus képzési igazolást (oklevelet) állítson ki. (Bármely képzés sikeres teljesítése után a rendszernek automatikusan kell kiállítania a képzési igazolást (oklevelet), és az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátnia, és haladéktalanul el kell küldenie és/vagy letölthetővé kell tennie a képzést elvégző személy számára.). f) Előzetes és önkéntes regisztrációt követően március 1-től június 15-ig biztosítja a képzés(ek)hez az ingyenes, időkorlátozás nélküli (7x24 óra) hozzáférést az online, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben (LMS). g) A tananyagok képzés(ek)et elvégző résztvevő számára - amennyiben a résztvevő megfelel a jogszabályokban előírt feltételeknek - a megkapott képzési igazoláson (oklevélen) szereplő egyedi azonosító felhasználásával térítésmentesen biztosítja a résztvevők egyéni választása alapján és önkéntes regisztrációjuk sorrendjében az alábbi képzés kategóriánként az alábbi - a hatóság által akkreditált - képzéseket: Képzés csoport Képzés Hatósági képzés Kategóriája licenc szám (db) I. csoport KN_5A-KN_7A AM II. csoport KN_8A-KN_11A AM vagy A III. csoport KN_10A-KN_12A AM vagy A1 vagy A2 vagy B IV. csoport KB_1-8; KN_13-17; KN_1B-KN_12B AM vagy A1 vagy A2 vagy A vagy B vagy C vagy D vagy érvényes B kategóriás engedéllyel rendelkezők számára szervezett A1 (továbbiakban: A1(B) ) azaz a csoportonként meghatározott valamelyik kategóriás zárt rendszerű, elektronikus távoktatással megvalósított, akkreditált elméleti képzésen való részvételt, és a választott képzés sikeres teljesítése után a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben előírt képzési igazolást állít ki. A közlekedési alapismereti tudás megújítása, felfrissítése céljából a képzések tananyagát azok is elvégezhetik, akik már rendelkeznek az adott kategóriára vonatkozó vezetői engedéllyel. (adott esetben, csak számokkal) 16

17 Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett részfeladat nettó ellenértéke, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 1 %, azzal, hogy nem haladhatja meg a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó vállalkozási díj 20%-át. Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett részfeladat nettó ellenértéke, mértéke a teljesítéstől számítva napi 1 %, azzal, hogy nem haladhatja meg a hibával érintett részteljesítésre eső nettó vállalkozási díj 20%-át. Meghiúsulási kötbér: Ha a Vállalkozó a szerződésben meghatározott bármely részfeladatát - neki felróhatóan - nem teljesíti, úgy a Megrendelő a meghiúsult részfeladat nettó ellenértéke minimum 20 %-ának, maximum 30%-ának megfelelő mértékű (ajánlattevő ajánlata alapján) meghiúsulási kötbérre jogosult, amely esetben a Megrendelő a továbbiakban a teljesítést nem követelheti. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A Kbt (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy 17

18 az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Részvételre jelentkező teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Az ellenszolgáltatás teljesítése - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. (1)-(2) bekezdésétől eltérően - a Kbt (3) bekezdése alapján a következő szabályok szerint történik: a) az részvételre jelentkezőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből, b) az összes részvételre jelentkezőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt a szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből, c) az Ajánlatkérő felhívja az részvételre jelentkezőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. -a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást, d) az Ajánlatkérő az részvételre jelentkezői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes részvételre jelentkezőnek és alvállalkozónak, e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely részvételre jelentkezőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az Ajánlatkérő az részvételre jelentkezői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. (3) bekezdése szerint visszatartja. Részvételre jelentkező a Kbt (5) bekezdésére tekintettel - a fenti szabályok betartásával - havonta állíthat ki számlát az előző hónapban elvégzett és leigazolt teljesítéseknek megfelelően. A részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő kizárja. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114 (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62 (1) bekezdésében meghatározott bármelyik kizáró ok fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17 (1)-(2) bekezdései alapján a részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt

19 (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha a részvételre jelentkező a 7. szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért a részvételre jelentkező felel. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő a részvételi felhívás feladását követő keltezésű nyilatkozatok, igazolások benyújtását fogadja el. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdés a) pontja alapján részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) csatolni szükséges valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, nyilatkozatát - attól függően, hogy a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: - a vezetett számla pénzforgalmi jelzőszáma, - a számlavezetés kezdete (mióta vezeti az adott számlát), - volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorbaállítás (2009. évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott szerinti) a részvételi felhívás feladását megelőző 1 évben (12 hónapban). P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) cégszerű - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozata a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre (2014, 2013, 2012) vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha részvételre jelentkező a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A P/1. és P/2. pont szerinti alkalmassági követelmény a Kbt (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban részvételre jelentkező csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 19

20 Részvételre jelentkező az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az részvételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az részvételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. szerinti felhívására köteles benyújtani. A minősített részvételre jelentkezőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (7) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A dokumentumok a Kbt. 47. (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P/1. Alkalmatlan az részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) valamelyik számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata alapján számláján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított egy évben (12 hónapban) 30 napot meghaladó sorbaállítás (2009. évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott szerinti) volt. P/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre (2014, 2013, 2012) vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a ,- Ft-ot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján. Az újonnan piacra lépő szervezetek esetében működésük ideje alatt összesen legalább nettó ,- Ft teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel kell rendelkezni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - megnevezésével, képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A részvételi jelentkezéshez csatolandó - a képzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz a szakember saját kezűleg történt aláírásával (szakmai tapasztalatot ÉV/HÓ bontásban szükséges megadni) - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok. 20

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Tájékoztató az eljárás eredményéről-telephely biztosítása, gépjármű bérlet és edényzet biztosítása a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. számára. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés

Részletesebben

EREDMÉNYTÁJÉKOZTATÓ - Vác - Földgáz

EREDMÉNYTÁJÉKOZTATÓ - Vác - Földgáz EREDMÉNYTÁJÉKOZTATÓ - Vác - Földgáz Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Földgáz vásárlás az Országgyűlés Hivatala részére (506/2013)

Földgáz vásárlás az Országgyűlés Hivatala részére (506/2013) Földgáz vásárlás az Országgyűlés Hivatala részére (506/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/82 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás Hirdetmény típusa: eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium diákjainak étkeztetése tárgyú eljárás tájékoztatója

Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium diákjainak étkeztetése tárgyú eljárás tájékoztatója Mátrafüredi Hanák Kolos Kollégium diákjainak étkeztetése tárgyú eljárás tájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Magyar Földgáztároló Zrt. részére NEA kompresszor alkatrészek beszerzése II.

Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Magyar Földgáztároló Zrt. részére NEA kompresszor alkatrészek beszerzése II. Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Magyar Földgáztároló Zrt. részére NEA kompresszor alkatrészek beszerzése II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/34 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ "Szabadságkoncert" Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - MH EK Egészségügyi textíliák mosatása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - MH EK Egészségügyi textíliák mosatása Tájékoztató az eljárás eredményéről - MH EK Egészségügyi textíliák mosatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Vésztő Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása

Vésztő Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Vésztő Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás Hirdetmény típusa: eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tájékoztatás az eljárás eredményéről - Keretszerződés diákmunka közvetítésére a BGYH Zrt. részére

Tájékoztatás az eljárás eredményéről - Keretszerződés diákmunka közvetítésére a BGYH Zrt. részére Tájékoztatás az eljárás eredményéről - Keretszerződés diákmunka közvetítésére a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Adó- és zárjegyek beszerzése 2016-2017 évekre vonatkozóan

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Adó- és zárjegyek beszerzése 2016-2017 évekre vonatkozóan Tájékoztató az eljárás eredményéről - Adó- és zárjegyek beszerzése 2016-2017 évekre vonatkozóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország: Győr, Pécs, Mórahalom, Székesfehérvár, Debrecen Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Magyarország: Győr, Pécs, Mórahalom, Székesfehérvár, Debrecen Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Adásvételi szerződés keretében házi gondozás területén szociális szolgáltatások fejlesztéséhez szükségestámogató orvostechnológiai és rehabilitációs eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22

Részletesebben

Keretszerződés gépjármű üzemanyag beszerzés közforgalmú üzemanyagkútnál tárgyában

Keretszerződés gépjármű üzemanyag beszerzés közforgalmú üzemanyagkútnál tárgyában Keretszerződés gépjármű üzemanyag beszerzés közforgalmú üzemanyagkútnál tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Szállítási szerződés élelmiszer alapanyag beszerzésére a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia

Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Gyula Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Húskészítmények beszerzése

Húskészítmények beszerzése Húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/107 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.09.11.

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Vállalkozási keretszerződés keretében nemzeti konzultáció elősegítését célzó kommunikációs kampány médiavásárlási és call center szolgáltatási feladatainak ellátása összesen nettó 300.000.000,- Ft keretösszegig

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/143

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/143 tájékoztató az eljárás eredményéről - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök - RFID technológián

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia

Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Isaszeg Város Önkormányzata - Villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tájékoztatás az eljárás eredményéről - Áramforrások (Savas, lúgos akkumulátorok és tartozékok) szállítása tárgyában

Tájékoztatás az eljárás eredményéről - Áramforrások (Savas, lúgos akkumulátorok és tartozékok) szállítása tárgyában Tájékoztatás az eljárás eredményéről - Áramforrások (Savas, lúgos akkumulátorok és tartozékok) szállítása tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001

ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 Adásvételi szerződés az ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 azonosító számú, A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-magyarországi régióban tárgyú projekt kapcsán a rehabilitációs eszközök beszerzésére.

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

36009 hrsz. 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38-42. szám alatt található ingatlan Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

36009 hrsz. 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38-42. szám alatt található ingatlan Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató hirdetmény az eljárás eredményéről-speciális oktatási épület és kapcsolódó létesítmények megvalósítása generálkivitelezői szerződés keretén belül Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/37 Beszerzés

Részletesebben

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Savas, lúgos és szerszámgép akkumulátorok beszerzése

Savas, lúgos és szerszámgép akkumulátorok beszerzése Savas, lúgos és szerszámgép akkumulátorok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

"Kísérleti üzem szállítása" - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Kísérleti üzem szállítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről "Kísérleti üzem szállítása" - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Adásvételi keretszerződés asztali számítógépek, monitorok, notebook és ultrabook számítógépek, valamint tabletek szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési

Részletesebben

MÁV SZK Zrt. BLÜ Raktározási Szolgáltató Központ Teljesítés helye:

MÁV SZK Zrt. BLÜ Raktározási Szolgáltató Központ Teljesítés helye: MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükségges különféle metrikus csavarok (hevedercsavarok, GEO csavar, felépítményi csavar)beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/34 Beszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú projekt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszer

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97 Vállalkozási szerződés az Évszakoktól független mindennapos testnevelésórák megtartásához szükséges komplex infrastrukturális feltételrendszer kialakítása az ongai Görgey Artúr Iskolában projekthez kapcsolódóan

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

TÁMOP-5.3.6-11/1-1012-0050 pályázati célok érdekében képzési szolgáltatás beszerzés eljárás eredménye

TÁMOP-5.3.6-11/1-1012-0050 pályázati célok érdekében képzési szolgáltatás beszerzés eljárás eredménye TÁMOP-5.3.6-11/1-1012-0050 pályázati célok érdekében képzési szolgáltatás beszerzés eljárás eredménye Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/15 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

TIOP 226 eszközbeszerzés

TIOP 226 eszközbeszerzés TIOP 226 eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.08.

Részletesebben

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése

Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Hordozható TETRA rádiók és tartozékaik, valamint programozó szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/127 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

BKV Zrt-nél üzemelő autóbusz, trolibusz, villamos, MFAV és HÉV járművekhez fékbetét szállítása

BKV Zrt-nél üzemelő autóbusz, trolibusz, villamos, MFAV és HÉV járművekhez fékbetét szállítása BKV Zrt-nél üzemelő autóbusz, trolibusz, villamos, MFAV és HÉV járművekhez fékbetét szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/8 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi F. u. 12.

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi F. u. 12. EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2 rue Mercier 2985 Luxembourg LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu

Részletesebben

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

4.db. új Skoda Octavia tipusú vagy azzal egyenértékű gépjármű beszerzése a Fővárosi Vízművek Zrt részére

4.db. új Skoda Octavia tipusú vagy azzal egyenértékű gépjármű beszerzése a Fővárosi Vízművek Zrt részére 4.db. új Skoda Octavia tipusú vagy azzal egyenértékű gépjármű beszerzése a Fővárosi Vízművek Zrt részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/89 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670.

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670. EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről (PMKH-24)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (PMKH-24) Tájékoztató az eljárás eredményéről (PMKH-24) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Címzett: Közbeszerzési Főosztály, H-1358 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 617. iroda Telefon: +36 14416498 E-mail: kozbeszerzes@parlament.

Címzett: Közbeszerzési Főosztály, H-1358 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 617. iroda Telefon: +36 14416498 E-mail: kozbeszerzes@parlament. Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő gróf Tisza István emlékmű főalakjaként megjelenő gróf Tisza Istvánt ábrázoló, egész alakos, álló bronz szobor rekonstrukciója (496/2012) Közbeszerzési

Részletesebben

"Betegápoló Irgalmas Rend Frankel Leó út. 17-19. szám alatti kórházépületének komplex energetikai fejlesztése" - tájékoztató az eljárás eredményéről

Betegápoló Irgalmas Rend Frankel Leó út. 17-19. szám alatti kórházépületének komplex energetikai fejlesztése - tájékoztató az eljárás eredményéről "Betegápoló Irgalmas Rend Frankel Leó út. 17-19. szám alatti kórházépületének komplex energetikai fejlesztése" - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/152 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Termálkút kivitelezése

Termálkút kivitelezése Termálkút kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Koporsók beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Koporsók beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.07.01. Iktatószám:

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás

Ajánlati/részvételi felhívás I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Szállítási szerződés építőanyagok beszerzése tárgyában

Szállítási szerződés építőanyagok beszerzése tárgyában Szállítási szerződés építőanyagok beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/100 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

TAJ_ELJ_ERED_OKSZI_FEMEK

TAJ_ELJ_ERED_OKSZI_FEMEK TAJ_ELJ_ERED_OKSZI_FEMEK Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

2015.06.22. Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2015.06.22. Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ajánlati felhívás - 39/OVSZ/2015. Adásvételi szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás különféle készülékek beszerzése vonatkozásában a TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú program keretében

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a Digitális írástudás IKT és vállalkozásindítási alapismeretek képzések teljes körű elvégzésére felnőttek részére, - a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0016 projekt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Orvosi gáz és cseppfolyós oxigén szállítása valamint az orvosi gázhálózat karbantartása, eseti javítása (a javítás során felhasznált anyagokat is beleértve), cseppfolyós oxigén tartály és mobil palackok

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - MR berendezés adásvétele a Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika részére

Tájékoztató az eljárás eredményéről - MR berendezés adásvétele a Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika részére Tájékoztató az eljárás eredményéről - MR berendezés adásvétele a Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika részére Közbeszerzési Értesítő száma: 201/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről

tájékoztató az eljárás eredményéről tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről "TRAXX mozdonyok pneumatikus fékrendszer alkatrészeinek javítása"

Tájékoztató az eljárás eredményéről TRAXX mozdonyok pneumatikus fékrendszer alkatrészeinek javítása Tájékoztató az eljárás eredményéről "TRAXX mozdonyok pneumatikus fékrendszer alkatrészeinek javítása" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Takarítási tevékenység ellátása, töltelékáru biztosításával

Takarítási tevékenység ellátása, töltelékáru biztosításával Takarítási tevékenység ellátása, töltelékáru biztosításával Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0123

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0123 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0123 számú projekt keretén belül Szociális gondozó és ápoló képzése című képzési szolgáltatás beszerzése közbeszerzés lezárása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

eredményről szóló tájékoztató

eredményről szóló tájékoztató eredményről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata által "korszerű egészségügyi alapellátás Taktaharkányban" ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 projekthez kapcsolódó építési beruházás kivitelezőjével kötött Szerződés módosítása.

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 150 Ajánlatkérő: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyertes ajánlattevő: Katedra Nyelviskola Kft. Teljesítés helye: Budapest (a nyertes nyelvi szolgáltató

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MÁV Zrt. Déli pályaudvar rendőrőrs kivitelezése

MÁV Zrt. Déli pályaudvar rendőrőrs kivitelezése MÁV Zrt. Déli pályaudvar rendőrőrs kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.02.23. Iktatószám: 2952/2015 CPV Kód: 72421000-7 Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Közzététel dátuma: 2015.02.23. Iktatószám: 2952/2015 CPV Kód: 72421000-7 Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Tájékoztató az eljárás eredményéről - "A TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program című projekthez kapcsolódóan kognitív képességeket fejlesztő online digitális játékok fejlesztése"

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása a Macofil Zrt.-nél., TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0015 című projekt

Munkahelyi képzések támogatása a Macofil Zrt.-nél., TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0015 című projekt Munkahelyi képzések támogatása a Macofil Zrt.-nél., TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0015 című projekt Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A Kincstár központi és területi szerveinél üzemelı szünetmentes áramellátó berendezések (UPS berendezések) karbantartási szerzıdésének kiegészítése

A Kincstár központi és területi szerveinél üzemelı szünetmentes áramellátó berendezések (UPS berendezések) karbantartási szerzıdésének kiegészítése A Kincstár központi és területi szerveinél üzemelı szünetmentes áramellátó berendezések (UPS berendezések) karbantartási szerzıdésének kiegészítése Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló

Részletesebben

Az SZTE TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú és TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 kódszámú projektjeiben megvalósítandó független mérnöki szolgáltatás

Az SZTE TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú és TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 kódszámú projektjeiben megvalósítandó független mérnöki szolgáltatás Az SZTE TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú és TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 kódszámú projektjeiben megvalósítandó független mérnöki szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/130 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17.

Mindkét rész esetében: Balatonföldvár 1555/3, ill. 1553/2 hrsz-ok Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.12.17. Eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.11.05. Iktatószám:

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kulturális szakembereinek továbbképzése

Kulturális szakembereinek továbbképzése Kulturális szakembereinek továbbképzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Tájékoztató a csoportos villamos energia beszerzés eredményéről - Isaszeg VÖ

Tájékoztató a csoportos villamos energia beszerzés eredményéről - Isaszeg VÖ Tájékoztató a csoportos villamos energia beszerzés eredményéről - Isaszeg VÖ Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Irodaszer, irodai papíráru

Irodaszer, irodai papíráru Irodaszer, irodai papíráru Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

KEOP 5.6.0/12-2013-0002 Heim Pál Gyermekkórház, Gyermek téri kivitelezés -világításkorszerűsítés

KEOP 5.6.0/12-2013-0002 Heim Pál Gyermekkórház, Gyermek téri kivitelezés -világításkorszerűsítés KEOP 5.6.0/12-2013-0002 Heim Pál Gyermekkórház, Gyermek téri kivitelezés -világításkorszerűsítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben