Német C nyelvi programkövetelmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény"

Átírás

1 Német C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés formája Minimális óraszám Maximális óraszám Mezőgazdasági szaknyelvi anyaggal bővített német nyelv Kezdő szinttől a Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere szerinti C 1 szintig Kombinált nyelvi képzés Kontaktórás képzés Csoportos képzés Az egyes nyelvi modulok zárásakor megszerezhető Tanúsítvány kiadásának feltételei valamennyi modul vonatkozásában a következők: 1. Részvétel az adott modulban meghatározott teljes óraszám minimum 80% án. 2. A modult záró szóbeli és írásbeli vizsga legalább 60% os teljesítése külön külön. Tanúsítvány kiadásának feltétele Ennek alapján a vizsga minősítése: Megfelelt vagy Nem megfelelt. Első sikertelen vizsga vagy vizsgarész maximum kettő alkalommal ismételhető az adott vizsgarészekből külön külön. Igazolás kiadásának feltétele A Megfelelt minősítésű modulzáró vizsga után kiállítható Tanúsítványt a résztvevő átvételi dokumentum aláírásával kaphatja kézhez. Sikertelen modulzáró vizsga esetén résztvevő számára a képző intézmény a résztvevő kérésére Igazolást állít ki, amennyiben a résztvevő valamennyi modul vonatkozásában a képzési órák legalább modulonkénti 80% án részt vett. Az Igazolást a résztvevő átvételi dokumentum aláírásával kaphatja kézhez. 1

2 A programkövetelmény modulszerkezete KER szint Modulok száma Modulszerkezet azonosítók A1 2 KER A1 / 1 2 A2 2 KER A2 / 1 2 B1 2 KER B1 / 1 2 B2 4 KER B2 / 1 4 C1 4 KER C 1 / 1 4 Képzési követelmények leírása Szaknyelvi anyaggal bővített KER A1 C1 szint KER A1 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A1 1./2 modul: nincs bemeneti kompetencia, teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak. Az A1 2./2 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők számára bemeneti követelmény az A1 1./2 modult záró vizsga sikeres letétele vagy az A1 2./2 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése. 2

3 A szint kimeneti Szövegértés Hallás utáni értés: A képzésben részt vevő megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére, mindennapi életére, munkájára és a mezőgazdaságra vonatkozó, gyakran használt, számára ismerős kifejezéseket, szavakat, szókapcsolatokat és egyszerű szakmai utasításokat. Képes megérteni a mezőgazdaságban előforduló szakmák, szántóföldi növények, állatok, valamint a zöldségek, gyümölcsök neveit német nyelven, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. Szövegértés Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, amelyek ismert, szakmai vagy általános témákról szólnak. A mindennapi munkavégzésében használt eszközökön, gépeken szereplő rövid, világos utasításokat érti. Ismeri és felismeri a mezőgazdaság alapszókincsét, pl. növény, állatnevek, mezőgazdasági gépek, munkálatok. Beszéd Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, a mindennapi és munkahelyi tevékenységére, mezőgazdasági témákra: időjárás, évszakonkénti mezőgazdasági munkák és termékek vonatkoznak. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét, munkahelyét, munkakörét, ismerőseit és munkatársait. Képes egyszerű mondatokban használni a mezőgazdaság alapszókincsét: növény, állatnevek, mezőgazdasági munkák a különböző évszakokban, mezőgazdasági termékek, gépek és eszközök nevei. Írás: Tud rövid és egyszerű általános szöveget írni. Ki tudja tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket. 3

4 A KER A1 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek igék ragozása jelen időben kijelentő és kérdő mondatok szórendje főnevek neme és többes száma számok 1000 ig, óra kifejezése határozott és határozatlan névelő ragozása személyes névmások ragozása alany és tárgyesetben tagadás mein, dein és Ihr birtokos névmások igekötős igék felszólító mód elöljárószók tárgy és részes esettel módbeli segédigék jelen időben melléknév fokozása múlt idő képzése (Perfekt) A KER A1 szint tartalmi Témakörök és szókincs Bemutatkozás, személyes adatok Család és barátok, munkatársak bemutatása Munka, munkahely, munkakör Foglalkozások, szakmák általában és a mezőgazdaságban Lakóhely, otthon Ételek, italok, étkezés Szabadidős tevékenység Évszakok mezőgazdasági növények évszakok szerint Évszakok zöldségek, gyümölcsök évszakok szerint Állatok a mezőgazdaságban, házi állatok, erdei állatok Napirend, napi feladatok a munkahelyen Időjárás mezőgazdasági munkák Mezőgazdasági gépek, eszközök Üzletek, mezőgazdasági termékek 4

5 A KER A1 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek Bemutatkozás, mások bemutatása Tegezés és Önözés a német nyelvben, megszólítás, köszöntés Párszavas, egyszerű közlés munkájáról, munkahelyéről Ismeri a hétköznapokban és a mezőgazdaságban előforduló szakmákat német nyelven Alapvető nyelvi fordulatokkal lakóhely, otthon bemutatása Mindennapi étkezés, élelmiszerek, italok. Vendéglőben rendelés, számla kifizetése Szabadidő eltöltése, hobbi, kirándulás, nyaralás Évszakok jellemzői, hónapok. Adott évszakban termesztett mezőgazdasági növények ismerete németül. Felismeri hallott, írott szövegben. Évszakokra jellemző zöldségek, gyümölcsök ismerete német nyelven. Felismeri hallott, írott szövegben. Állatnevek ismerete németül. Felismeri hallott, írott szövegben. Állatok ellátására vonatkozó kifejezések ismerete Egyszerű, párszavas közlés a napirendjéről, munkahelyi feladatáról, időbeosztásáról. Napok, napszakok, óra kifejezése Aktuális időjárás. Mezőgazdasági munkák a különböző évszakokban Mezőgazdaságban leggyakrabban használt gépeket, eszközöket ismeri németül, felismeri hallott és olvasott egyszerű szövegben. A gépek működtetéséhez szükséges utasításokat felismeri. Boltok, üzletek típusai. Mezőgazdasági termékek német elnevezése 5

6 Modulszerkezet azonosító: KER A1 / 1 2 Képzési követelmények leírása modulonként KER A1 1./2 modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 67 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek igék ragozása jelen időben kijelentő és kérdő mondatok szórendje főnevek neme és többes száma számok 1000 ig, óra kifejezése határozott és határozatlan névelő ragozása személyes névmások ragozása alany és tárgyesetben tagadás 2. Témakörök és szókincs Bemutatkozás, személyes adatok Család és barátok, munkatársak bemutatása Munka, munkahely, munkakör Foglalkozások, szakmák általában és a mezőgazdaságban Lakóhely, otthon Ételek, italok, étkezés Szabadidős tevékenység 3. Kommunikációs ismeretek Bemutatkozás, mások bemutatása Tegezés és Önözés a német nyelvben, megszólítás, köszöntés Párszavas, egyszerű közlés munkájáról, munkahelyéről Ismeri a hétköznapokban és a mezőgazdaságban előforduló szakmákat német nyelven Alapvető nyelvi fordulatokkal lakóhely, otthon bemutatása Mindennapi étkezés, élelmiszerek, italok. Vendéglőben rendelés, számla kifizetése Szabadidő eltöltése, hobbi, kirándulás, nyaralás 6

7 KER A1 2./2 modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 68 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek mein, dein és Ihr birtokos névmások igekötős igék felszólító mód elöljárószók tárgy és részes esettel módbeli segédigék jelen időben melléknév fokozása múlt idő képzése (Perfekt) 2. Témakörök és szókincs Évszakok mezőgazdasági növények évszakok szerint Évszakok zöldségek, gyümölcsök évszakok szerint Állatok a mezőgazdaságban, házi állatok, erdei állatok Napirend, napi feladatok a munkahelyen Időjárás mezőgazdasági munkák Mezőgazdasági gépek, eszközök Üzletek, mezőgazdasági termékek 3. Kommunikációs ismeretek Évszakok jellemzői, hónapok. Adott évszakban termesztett mezőgazdasági növények ismerete németül. Felismeri hallott, írott szövegben Évszakokra jellemző zöldségek, gyümölcsök ismerete német nyelven. Felismeri hallott, írott szövegben Állatnevek ismerete németül. Felismeri hallott, írott szövegben Egyszerű, párszavas közlés a napirendjéről, munkahelyi feladatáról, időbeosztásáról. Napok, napszakok, óra kifejezése Aktuális időjárás. Mezőgazdasági munkák a különböző évszakokban Mezőgazdaságban használt gépeket, eszközöket ismeri németül, felismeri hallott és olvasott egyszerű szövegben. A gépek működtetéséhez szükséges utasításokat felismeri. Boltok, üzletek típusai. Mezőgazdasági termékek német elnevezése 7

8 KER A2 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti Az A2 1./2 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők számára bemeneti követelmény az A1 2./2 modult záró vizsga sikeres letétele vagy az A2 1./2 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése. Az A2 2./2 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők számára bemeneti követelmény az A2 1./2 modult záró vizsga sikeres letétele vagy az A2 2./2 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez, munkájához és a mezőgazdasághoz közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, mindennapi életére és munkájára vonatkozó kifejezések). Megérti az egyszerű és világos munkahelyi és szakmai utasításokat, üzeneteket. Képes megérteni hallott szövegben a növények és állatok neveit, rövid leírásukat, valamint a mezőgazdasági gépek, eszközök, illetve foglalkozások neveit. Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket, amelyek általános vagy mezőgazdasági témákról szólnak, pl. növények a mezőgazdaságban és a kertben, állatfajták, állattartás, időjárás, klíma, mezőgazdasági gépek, eszközök, bio élelmiszerek, falusi turizmus. Megtalálja a várható/konkrét információt a mindennapi és szakmai egyszerű szövegekben, és megérti a rövid, egyszerű leveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi és munkahelyi tevékenységekről vagy mindennapi és mezőgazdasági témákról. Fel tudja sorolni és be tudja mutatni a mezőgazdasági szakmákat, növényeket, állatokat, az állatok körüli munkákat, a mezőgazdaságban használt gépeket és eszközöket, biotermékeket. Nagyon egyszerű véleménynyilvánításra képes a biotermékek és a falusi turizmus vonatkozásában. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal képes bemutatni a mezőgazdasági szakmákat, növényeket, állatokat, az állatok körüli munkákat, a mezőgazdaságban használt gépeket és eszközöket, biotermékeket. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy levelet írni, amelyben az általános szókincs mellett a mezőgazdaság alapszókincsét használja. 8

9 A KER A2 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek birtokos névmások mutató névmások múlt idő képzése (Präteritum) melléknév fokozása, hasonlító szerkezetek képzése jövő idő képzése módbeli segédigék múlt ideje (Präteritum) melléknév erős ragozása visszaható igék, visszaható névmások dass, wenn, weil + KATI szórend melléknév gyenge és vegyes ragozása gyenge főnevek, melléknévből képzett főnevek ragozása sein és haben igék feltételes módja vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondatok szenvedő szerkezet képzése jelen időben indirekt kérdő mondat, kérdőszó, mint kötőszó sorszámnevek A KER A2 szint tartalmi Témakörök és szókincs Személyek jellemzése, külseje Család és barátok, munkatársak leírása, jellemzése Álláslehetőség, álláskeresés Munka, munkahely, munkakör bemutatása Foglalkozások, szakmák a mezőgazdaságban Szabadidős tevékenység Mezőgazdasági növények Zöldségek, gyümölcsök a kertben Állatfajták, állattartás Napirend, napi feladatok a munkahelyen Időjárás, klíma Mezőgazdasági gépek, eszközök Bio élelmiszerek Utazás, falusi turizmus 9

10 A KER A2 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek Külső és belső tulajdonságok leírása Vélemény kinyilvánítása és kérése Egyetértés, egyet nem értés és kétkedés kifejezése Szándék, célok, tervek kinyilvánítása Munkahelyének, munkájának bemutatása Mezőgazdasági szakmák felsorolása, rövid bemutatása. Felismeri hallott és olvasott szövegben. Mezőgazdasági növények ismerete, rövid leírása. Felismeri hallott, írott szövegben. Zöldségek, gyümölcsök ismerete, leírása. Felismeri hallott, írott szövegben Állatnevek ismerete, állatok körüli munkák. Felismeri hallott, írott szövegben Egyszerű közlés napirendjéről, munkahelyi feladatáról, időbeosztásáról. Aktuális időjárás. Időjárás, évszakok jellemzői. Összehasonlítás, következtetés megfogalmazása Mezőgazdaságban használt gépek, eszközök. Felismeri hallott és olvasott egyszerű szövegben. Biotermékek felsorolása, felismerése. Vélemény megfogalmazása. Falusi turizmus leírása, véleménynyilvánítás 10

11 Modulszerkezet azonosító: KER A2 / 1 2 Képzési követelmények leírása modulonként KER A2 1./2 modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 67 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek birtokos névmások mutató névmások múlt idő képzése (Präteritum) melléknév fokozása, hasonlító szerkezetek képzése jövő idő képzése módbeli segédigék múlt ideje (Präteritum) melléknév erős ragozása visszaható igék, visszaható névmások 2. Témakörök és szókincs Személyek jellemzése, külseje Család és barátok, munkatársak leírása, jellemzése Álláslehetőség, álláskeresés Munka, munkahely, munkakör bemutatása Foglalkozások, szakmák a mezőgazdaságban Szabadidős tevékenység Mezőgazdasági növények 3. Kommunikációs ismeretek Külső és belső tulajdonságok leírása Vélemény kinyilvánítása és kérése Egyetértés, egyet nem értés és kétkedés kifejezése Szándék, célok, tervek kinyilvánítása Munkahelyének, munkájának bemutatása Mezőgazdasági szakmák felsorolása, rövid bemutatása. Felismeri hallott és olvasott szövegben. Mezőgazdasági növények ismerete, rövid leírása. Felismeri hallott, írott szövegben. 11

12 KER A2 2./2 modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 68 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek dass, ob, wenn, weil + KATI szórend melléknév gyenge és vegyes ragozása gyenge főnevek, melléknévből képzett főnevek ragozása sein és haben igék feltételes módja vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondatok szenvedő szerkezet képzése jelen időben indirekt kérdő mondat, kérdőszó, mint kötőszó sorszámnevek 2. Témakörök és szókincs Zöldségek, gyümölcsök a kertben Állatfajták, állattartás Napirend, napi feladatok a munkahelyen Időjárás, klíma Mezőgazdasági gépek, eszközök Bio élelmiszerek Utazás, falusi turizmus 3. Kommunikációs ismeretek Zöldségek, gyümölcsök ismerete, leírása. Felismeri hallott, írott szövegben Állatnevek ismerete, állatok körüli munkák. Felismeri hallott, írott szövegben Egyszerű közlés napirendjéről, munkahelyi feladatáról, időbeosztásáról. Aktuális időjárás. Időjárás, évszakok jellemzői. Összehasonlítás, következtetés megfogalmazása Mezőgazdaságban használt gépek, eszközök. Felismeri hallott és olvasott egyszerű szövegben. Biotermékek felsorolása, felismerése. Vélemény megfogalmazása. Falusi turizmus leírása, véleménynyilvánítás KER B1 szint minimális óraszám 120 maximális óraszám 180 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A B1 1./2 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők számára bemeneti követelmény az A2 2./2 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a B1 1./2 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése. A B1 2./2 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők számára bemeneti követelmény a B1 1./2 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a B1 2./2 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése. 12

13 A szint kimeneti Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét általános témákban és egyszerűen fogalmazott mezőgazdasági témákban, mint: Magyarország éghajlata és mezőgazdasága. Állattartás. Mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, biotermékek. Szántóföldi munkák. Magyarország gyógyvizei és ásványvizei. Agrártörténet. Képes megérteni és értelmezni a mezőgazdaságban, a szakterületén, a szakmai környezetében rendszeresen előforduló, esetleg az átlagosnál kicsit lassabb tempóban elhangzó monologikus és dialogikus szövegek témáit és főbb információit, valamint a hozzá intézett kérdéseket és utasításokat, mind élőbeszéd részeként, mind gépi hang közvetítésével. Szövegértés Olvasás: Megérti a köznyelven megírt szövegeket, valamint képes megérteni és értelmezni egyszerű, rövid terjedelmű mezőgazdasági szövegeket, melyeknek témája : Magyarország éghajlata és mezőgazdasága. Állattartás. Mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, biotermékek. Szántóföldi munkák. Magyarország gyógyvizei és ásványvizei. Falusi turizmus. Agrártörténet. Beszéd Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely munkavégzése során szükséges. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének, szakmájának megfelelő, vagy a mindennapi témákról folyó társalgásban. Képes a mezőgazdaságról, az állattartásról, az éghajlatról, zöldség és gyümölcstermesztésről, biotermékekről, szántóföldi munkákról, falusi turizmusról folytatott beszélgetésekben részt venni. Képes egyszerű és rövid javaslatot megfogalmazni, érvelni. Képes megérteni az egyszerűbb, tagoltabb, normál beszédtempóban hozzá intézett közléseket. A szakszókincset, valamint a szaknyelvi és köznyelvi lexikát elfogadhatóan használja. Tempója, hangsúlya és intonációja idegenszerű lehet, de érthető. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni munkahelyéről, munkájáról, élményekről, eseményekről, reményeiről és céljairól. Röviden meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit hétköznapi és számára ismert szaknyelvi témákban, mint Magyarország és Európa éghajlata és mezőgazdasága. Állattartás. Mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, biotermékek. Szántóföldi munkák. Magyarország gyógyvizei és ásványvizei. Falusi turizmus. Képes önállóan (monologikusan) a mezőgazdasághoz, munkaköréhez és szakmai környezetéhez tartozó legalapvetőbb témákban és szituációkban a tényekről és véleményéről egyszerűen felépített információt adni, kritikát gyakorolni. Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Képes mezőgazdasági és kertészeti témákban alapvető információkat egyszerű, rövid mondatokkal írásba foglalni. Az elkövetett hibák nem zavarhatják a szöveg érthetőségét. Stílusa nehézkes lehet, de a szöveg pragmatikailag megfelelő. A szakszókincset és a köznyelvi lexikát elfogadhatóan használja. 13

14 A KER B1 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek Zu+Infinitiv szerkezetek anstatt zu, ohne zu feltételes mód jelen idő (würde Form) elöljárószók tárgy, részes és birtokos esettel feltételes mód jelen idő módbeli segédigék múlt ideje (Perfekt) brauchen zu+infinitiv Plusquamperfekt páros kötőszók als és wenn kötőszavak melléknévi igenevek (jelen és múlt idejű) feltételes mód múlt idő sein zu+infinitiv, haben zu+infinitiv lassen ige személytelen igék szenvedő szerkezetek képzése múlt időben (Präteritum) A KER B1 szint tartalmi Témakörök és szókincs Család, életkörülmények Lakóhely, lakás és környék Munka világa, munkahely, munkakör Szakmai életrajz Képzés, tanulás, mezőgazdasági iskolák, továbbképzés Magyarország klímája és a hazai mezőgazdaság. Állattartás Magyarország klímája és a hazai gyümölcstermesztés Magyarország klímája és a hazai zöldségtermesztés Európa országainak éghajlata és mezőgazdasági termékei, élelmiszerek Vásárlás, biotermékek, magyar élelmiszerek Magyarország gyógyvizei és ásványvizei Utazás, nyaralás, falusi turizmus Közlekedés, szállítás Mezőgazdasági gépek, eszközök: funkciójuk és kezelésük. Szántóföldi munkák Egészséges táplálkozás: zöldségek, gyümölcsök, biotermékek Agrártörténet 14

15 A KER B1 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek Információ adása és kérése Összefüggő beszámoló magáról, családjáról, környezetéről Munkájának, szakmai tapasztalatának bemutatása, értékelése Érvelés, javaslat, rábeszélés Véleménynyilvánítás szakmai és általános témákban, kritika gyakorlása, vitatkozás Összegzés, szakmai témák összefoglalása Mások véleményének visszaadása Alapvető információk közlése mezőgazdasági és kertészeti témákban Képleírás, diagramok elemzése Alapvető agrártörténeti ismeretek 15

16 Modulszerkezet azonosító: KER B1 / 1 2 Képzési követelmények leírása modulonként KER B1 1./2 modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek Zu+Infinitiv szerkezetek anstatt zu, ohne zu feltételes mód jelen idő (würde Form) elöljárószók tárgy, részes és birtokos esettel feltételes mód jelen idő módbeli segédigék múlt ideje (Perfekt) brauchen zu+infinitiv Plusquamperfekt 2. Témakörök és szókincs Család, életkörülmények Lakóhely, lakás és környék Munka világa, munkahely, munkakör Szakmai életrajz Képzés, tanulás, mezőgazdasági iskolák, továbbképzés Magyarország klímája és a hazai mezőgazdaság. Állattartás Magyarország klímája és a hazai gyümölcstermesztés Magyarország klímája és a hazai zöldségtermesztés 3. Kommunikációs ismeretek Információ adása és kérése Összefüggő beszámoló magáról, családjáról, környezetéről Munkájának, szakmai tapasztalatának bemutatása, értékelése Érvelés, javaslat, rábeszélés Véleménynyilvánítás szakmai és általános témákban, kritika gyakorlása, vitatkozás Összegzés, szakmai témák összefoglalása 16

17 KER B1 2./2 modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek páros kötőszók időhatározói mellékmondatok (als, wann és wenn kötőszavak melléknévi igenevek (folyamatos és befejezett) feltételes mód múlt idő sein zu+infinitiv, haben zu+infinitiv lassen ige személytelen igék szenvedő szerkezetek képzése múlt időben (Präteritum) 2. Témakörök és szókincs Európa országainak éghajlata és mezőgazdasági termékei, élelmiszerek Vásárlás, biotermékek, magyar élelmiszerek Magyarország gyógyvizei és ásványvizei Utazás, nyaralás, falusi turizmus Közlekedés, szállítás Mezőgazdasági gépek, eszközök: funkciójuk és kezelésük. Szántóföldi munkák Egészséges táplálkozás: zöldségek, gyümölcsök, biotermékek Agrártörténet 3. Kommunikációs ismeretek Összegzés, szakmai témák összefoglalása Mások véleményének visszaadása Alapvető információk közlése mezőgazdasági és kertészeti témákban Képleírás, diagramok elemzése Alapvető agrártörténeti ismeretek 17

18 KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám 360 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A B2 1./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők számára bemeneti követelmény az B1 2./2 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a B2 1./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése. A B2 2./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők számára bemeneti követelmény a B2 1./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a B2 2./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése. A B2 3./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők számára bemeneti követelmény a B2 2./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a B2 3./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése. A B2 4./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők számára bemeneti követelmény a B2 3./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a B2 4./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése. 18

19 A szint kimeneti Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja a számára ismert mezőgazdasági témákban: mezőgazdaság ágazatai, állattartás, biogazdálkodás, gyógy és ásványvizek, növénytermesztés, génmanipuláció, falusi turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság a mezőgazdaságban, klímaváltozás. Képes megérteni és értelmezni a mezőgazdaságban, a szakterületén, a szakmai környezetében és tágabb környezetünk megóvásának témáiban előforduló, összetettebb, világos köznyelven, normál beszédtempóban elhangzó monologikus és dialogikus szövegek fő gondolatmenetét, és a helyzet megoldásához szükséges információkat. Szövegértés Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori és szakmai problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki a következő témákban: mezőgazdaság ágazatai, állattartás, biogazdálkodás, gyógy és ásványvizek, növénytermesztés, génmanipuláció, falusi turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság a mezőgazdaságban, klímaváltozás, hulladékgazdálkodás, agrártörténet. Képes megérteni és értelmezni a mezőgazdaságban, a szakterületén, a szakmai környezetében és tágabb környezetünk megóvásának témáiban előforduló konkrét, összetettebb szövegek fő gondolatmenetét és érveit, képes az elolvasott szöveg alapján az információszerzésre. Beszéd Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert általános és szakmai témákról a mezőgazdaság ágazatai, mezőgazdaság jelenléte vidéken és a nagyvárosokban, állattartás, biogazdálkodás, gyógy és ásványvizek, növénytermesztés, génmanipuláció, falusi turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság a mezőgazdaságban, klímaváltozás, hulladékgazdálkodás, agrártörténet folyó társalgásban úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körébe tartozó és mezőgazdasági témákban, mint a mezőgazdaság ágazatai, állattartás, biogazdálkodás, gyógy és ásványvizek, növénytermesztés, génmanipuláció, falusi turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság a mezőgazdaságban, klímaváltozás, hulladékgazdálkodás, agrártörténet. Ki tudja fejteni a véleményét úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Képes önállóan a szakterületére, szakmájára és szakmai környezetére tipikusan jellemző témákban és szituációkban nyelvileg többnyire helyesen és megfelelően információt adni. Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó, valamint mezőgazdasági témákról: növénytermesztés, állattartás, környezetvédelem, környezettudatosság, falusi turizmus. Írásban tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Tud beszámolót, levelet, e mail t írni általános és mezőgazdasági témákban. A szakszókincset, valamint az általános szaknyelvi és köznyelvi lexikát általában megfelelően használja. Képes a szaknyelvi tartalmat megfelelő szaknyelvi formában, a helyes szakkifejezésekkel és szaknyelvi stílusban anyanyelvén közvetíteni. 19

20 A KER B2 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek szenvedő szerkezetek múlt ideje (Perfekt és Plusquamperfekt) módbeli segédigék helye a mellékmondati szórendnél zu+infinitiv szerkezetek Zustandspassiv melléknévi igenév (beálló) vonatkozó névmások elöljáró szókkal módbeli segédigék a szenvedő szerkezetben Passzív transzformáció célhatározói mellékmondat elő és utóidejűség (nachdem, bevor) feltételes múlt idő módbeli segédigékkel óhajtó mondatok als ob, als wenn, als használata szenvedő szerkezetek feltételes mód jelen idő vonzatos igék szenvedő szerkezetek feltételes mód múlt idő függő beszéd (Konjunktiv I.) igeneves szerkezetek (Partizipialkonstruktionen) műveltetés (lassen) befejezett jövő idő képzése és gyakorlása (Futur II.) 20

21 A KER B2 szint tartalmi Témakörök és szókincs Személyes információk, család, barátok, rokonok bemutatása. Családi élet Otthon és a szűkebb lakókörnyezet, munkák a házban és a ház körül Lakóhely, mezőgazdaság jelenléte a vidéki és a nagyvárosi életben Mezőgazdaság ágazatai, sikertermékek. Mezőgazdasági termékek ára Állattartás. Őshonos magyar fajták. Egészségügyi követelmények. Munka világa: munkahely, munkakör, előmenetel, munkával kapcsolatos problémák Élelmiszerek vásárlása : lehetőségek és tapasztalatok. Hagyományos és biotermékek esélyei. Magyar ásványvizek világsikerének oka. Szántóföldi növények és munkák. Növénytermesztés, génmanipulált növények. Falusi turizmus jellemzői, gazdasági előnyei. Gyógyvizek szerepe Évszakokra jellemző időjárás, hatása a zöldség és gyümölcstermesztésben Egészséges életmód, egészséges táplálkozás. Élelmiszer feldolgozás Természeti környezetünk (növények, állatok), a környezetünket fenyegető veszélyek, környezetszennyezés Környezetvédelem és a mezőgazdaság Magyarország tájegységei, sikeres tájegységek a falusi turizmus területén Tanulás világa, egyetemi tanulmányok, továbbképzés. Külföldi tanulmányutak Klímaváltozás, természeti katasztrófák Környezettudatosság a mindennapi életben és a mezőgazdaságban Globális felmelegedés, hatásai a mezőgazdaságban Hulladékgazdálkodás Agrártörténet 21

22 A KER B2 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek Egyetértés, egyet nem értés kifejezése, tiltakozás Következtetések és célok kifejezése általános és szakmai témákban Információ adás és kérés általános és szakmai témákban Vélemény kinyilvánítása, érvelés általános és szakmai témákban Képleírás, diagramok elemzése Beszámoló írása általános és szakmai témákban Levél írása általános és szakmai témákban Szakmai cikkek Utasítás, kérés kifejezése Szándékok kifejezése Életrajz, szakmai önéletrajz írása Munkahelyi és szakmai beszámoló írása Álláspályázat E mail és levél írása általános és szakmai témákban Rendelés, reklamálás szóban és írásban Önkorrekció írásban és szóban Leírások általános és szakmai témákban Előadás, referátum általános és szakmai témákban Szakmai aktualitások Agrártörténeti ismeretek 22

23 Modulszerkezet azonosító: KER B2 / 1 4 Képzési követelmények leírása modulonként KER B2 1./4 modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek szenvedő szerkezetek múlt ideje (Perfekt és Plusquamperfekt) módbeli segédigék helye a mellékmondati szórendnél zu+infinitiv szerkezetek Zustandspassiv melléknévi igenév (beálló) 2. Témakörök és szókincs Személyes információk, család, barátok, rokonok bemutatása. Családi élet Otthon és a szűkebb lakókörnyezet, munkák a házban és a ház körül Lakóhely, mezőgazdaság jelenléte a vidéki és a nagyvárosi életben Mezőgazdaság ágazatai, sikertermékek. Mezőgazdasági termékek ára Állattartás. Őshonos magyar fajták. Egészségügyi követelmények 3. Kommunikációs ismeretek Egyetértés, egyet nem értés kifejezése, tiltakozás Következtetések és célok kifejezése általános és szakmai témákban Információ adás és kérés általános és szakmai témákban Vélemény kinyilvánítása, érvelés általános és szakmai témákban Képleírás, diagramok elemzése 23

24 KER B2 2./4 modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek vonatkozó névmások elöljáró szókkal módbeli segédigék a szenvedő szerkezetben Passzív transzformáció célhatározói mellékmondat elő és utóidejűség (nachdem, bevor) 2. Témakörök és szókincs Munka világa: munkahely, munkakör, előmenetel, munkával kapcsolatos problémák Élelmiszerek vásárlása : lehetőségek és tapasztalatok. Hagyományos és biotermékek esélyei. Magyar ásványvizek világsikerének oka. Szántóföldi növények és munkák. Növénytermesztés, génmanipulált növények. Falusi turizmus jellemzői, gazdasági előnyei. Gyógyvizek szerepe Évszakokra jellemző időjárás, hatása a zöldség és gyümölcstermesztésben 3. Kommunikációs ismeretek Beszámoló írása általános és szakmai témákban Levél írása általános és szakmai témákban Szakmai cikkek Utasítás, kérés kifejezése Szándékok kifejezése 24

25 KER B2 3./4 modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek feltételes múlt idő módbeli segédigékkel óhajtó mondatok als ob, als wenn, als használata szenvedő szerkezetek feltételes mód jelen idő vonzatos igék 2. Témakörök és szókincs Egészséges életmód, egészséges táplálkozás. Élelmiszerfeldolgozás Természeti környezetünk (növények, állatok), a környezetünket fenyegető veszélyek, környezetszennyezés Környezetvédelem és a mezőgazdaság Magyarország tájegységei, sikeres tájegységek a falusi turizmus területén Tanulás világa, egyetemi tanulmányok, továbbképzés. Külföldi tanulmányutak 3. Kommunikációs ismeretek Életrajz, szakmai önéletrajz írása Munkahelyi és szakmai beszámoló írása Álláspályázat E mail és levél írása általános és szakmai témákban Rendelés, reklamálás szóban és írásban 25

26 KER B2 4./4 modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek szenvedő szerkezetek feltételes mód múlt idő függő beszéd (Konjunktiv I.) igeneves szerkezetek (Partizipialkonstruktionen) műveltetés (lassen) befejezett jövő idő képzése és gyakorlása (Futur II.) 2. Témakörök és szókincs Klímaváltozás, természeti katasztrófák Környezettudatosság a mindennapi életben és a mezőgazdaságban Globális felmelegedés, hatásai a mezőgazdaságban Hulladékgazdálkodás Agrártörténet 3. Kommunikációs ismeretek Önkorrekció írásban és szóban Leírások általános és szakmai témákban Előadás, referátum általános és szakmai témákban Szakmai aktualitások Agrártörténeti ismeretek KER C1 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám 360 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A C1 1./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők számára bemeneti követelmény az B2 4./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a C1 1./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése. A C1 2./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők számára bemeneti követelmény a C1 1./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a C1 2./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése. A C1 3./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők számára bemeneti követelmény a C1 2./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a C1 3./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése. A C1 4./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők számára bemeneti követelmény a C1 3./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a C1 4./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 60% os teljesítése. 26

27 A szint kimeneti Szövegértés Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Képes jól megérteni és értelmezni a környezeti problémák, a világ mezőgazdasága, állattenyésztés, növénytermesztés, biogazdálkodás, klímaváltozás, környezetvédelem és mezőgazdaság, gazdasági kapcsolatok témákban előforduló monologikus és dialogikus szövegek gondolatmenetét, összefüggéseit és jelentésárnyalatait. Szövegértés Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a hosszú leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez. Jól megérti és értelmezi a környezeti problémák, a világ mezőgazdasága, állattenyésztés, növénytermesztés, biogazdálkodás, klímaváltozás, környezetvédelem, agrártörténeti témákban előforduló hosszabb, igényesebb és komplexebb szövegeket, jelentésárnyalataikat is érzékelve. Beszéd Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyedén és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni. Egyenrangú félként képes a mezőgazdasághoz kapcsolódó témákról környezeti problémák, a világ és Magyarország mezőgazdasága, állattenyésztés, növénytermesztés, biogazdálkodás, klímaváltozás, környezetvédelem, agrártörténet, falusi turizmus, szakmai karrier folytatott beszélgetésekben részt venni. Logikusan fűzi mondandóját az előző beszélőéhez, a beszédszándékait változatos nyelvi eszközökkel meg tudja valósítani. Beszéde világos, választékos. A szakterminológiát, valamint az általános szaknyelvi és köznyelvi lexikát pontosan használja. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. Képes önállóan (monologikusan) a tágabb szakterületére, szakmájára jellemző, és a mezőgazdasági témák széles körében nyelvileg helyesen és hatékonyan információt adni. Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Képes világos, jól szerkesztett szöveget alkotni. Komplex témákat is pl. környezetvédelem és mezőgazdaság, biogazdálkodás esélyei, klímaváltozás hatásai a mezőgazdaságban, génmanipuláció a növnytermesztésben, a hazai mezőgazdasági termékek esélyei a világpiacon, szakmai karrier tud árnyaltan kezelni. Írásműveit választékos szókincs jellemzi, a szakterminológia és az általános szaknyelvi lexika pontos használatán kívül is. 27

28 A KER C1 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek igeidők rendszerezése melléknév ragozásának és fokozásának ismétlése páros kötőszavak igeneves szerkezetek + zu szenvedő szerkezetek ismétlése modális partikulák szenvedő szerkezetek módbeli segédigével mellékmondatban módbeli segédigék másodlagos jelentésének rendszerezése jelzői kapcsolatok Genitivus Partitivus sejtés, vélekedés kifejezése határozószók és melléknevek megkülönböztetése es névmás használata mellékmondatos struktúrák függő beszéd felszólító mondatok Funktionsverbgefügen mennyiségek kifejezése igék, melléknevek, főnevek vonzatai elöljárószók szenvedő szerkezetek feltételes módban módbeli segédigékkel indirekt felszólítások igék főnevesítése Futur I. és Futur II. másodlagos jelentései 28

29 A KER C1 szint tartalmi Témakörök és szókincs Család és társadalom. Generációs különbségek. Családi vállalkozás A szűkebb környezet problémái. Környezetszennyezés és mindennapi környezetvédelem a lakóhelyen A tágabb környezet problémái: világméretű környezeti gondok (túlnépesedés, éhínség a harmadik világban, a természeti környezetet fenyegető tendenciák: éghajlatváltozás, ózonlyuk) Magyarország mezőgazdasága A világ mezőgazdasága Szakmai karrier. A mezőgazdasági szakmák társadalmi presztizse. Továbbképzés és átképzés. Munkanélküliség Gazdasági kapcsolataink, exportképesség. Kapcsolataink és a mezőgazdaságunk szerepe Európában. Mezőgazdaságunk fejlődése. Állattenyésztés. Őshonos magyar fajták. Esélyek az európai és a világpiacon Növénytermesztés, szántóföldi növények. Génmanipuláció a növénytermesztésben Zöldség és gyümölcstermesztés. Esélyek az európai és a világpiacon Klímaváltozás. Hatása a növénytermesztésre. Öntözés, öntözéses gazdálkodás esélyei és veszélyei Hulladékgazdálkodás. Szemét és mérgező anyagok elhelyezése, újrahasznosítása Környezetvédelem és mezőgazdaság. Vizek, talaj, levegő szennyezettsége, ill. védelme. Vegyszerek, műtrágya, szerves trágya Biogazdálkodás. Esélyei a hagyományos gazdálkodással szemben Falusi turizmus Magyarországon, régiós különbségek, fejlesztés. Falusi turizmus gazdasági előnyei. Perspektívája Magyarországon Nők foglalkoztatása a mezőgazdaságban, falusi turizmusban Agrártörténet. Agrártörténelem főbb eseményei és szereplői 29

30 A KER C1 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek Szóbeli beszámoló, interjúkészítés Gondolatok világos megfogalmazása Saját álláspont kifejtése Szakcikkek, előadások megértése Érvelés és számonkérés Előadás, prezentáció szakmai témáról Szakmai témáról beszámoló írása Szakmai tárgyalások követése, bekapcsolódás a tárgyalásba Általános és szakmai szövegek rejtett értelmének megértése Összefüggéseket felismeri és közvetíti írásban, szóban Szakmai műsorok, riportok megértése Magán és szakmai levelek megértése, összefoglalása és megfogalmazása Kritika, pozitív és negatív álláspont megfogalmazása szóban és írásban Szakterminológia és az általános szaknyelvi lexika pontos használata Komplex szövegek megértése, jelentésárnyalatok érzékelése Agrártörténeti ismeretek 30

31 Modulszerkezet azonosító: KER C1 / 1 4 Képzési követelmények leírása modulonként KER C1 1./4 modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek igeidők rendszerezése melléknév ragozásának és fokozásának ismétlése páros kötőszavak igeneves szerkezetek + zu szenvedő szerkezetek ismétlése modális partikulák 2. Témakörök és szókincs Család és társadalom. Generációs különbségek. Családi vállalkozás A szűkebb környezet problémái. Környezetszennyezés és mindennapi környezetvédelem a lakóhelyen A tágabb környezet problémái: világméretű környezeti gondok (túlnépesedés, éhínség a harmadik világban, a természeti környezetet fenyegető tendenciák: éghajlatváltozás, ózonlyuk) Magyarország mezőgazdasága A világ mezőgazdasága 3. Kommunikációs ismeretek Szóbeli beszámoló, interjúkészítés Gondolatok világos megfogalmazása Saját álláspont kifejtése Szakcikkek, előadások megértése 31

32 KER C1 2./4 modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek szenvedő szerkezetek módbeli segédigével mellékmondatban módbeli segédigék másodlagos jelentésének rendszerezése jelzői kapcsolatok Genitivus Partitivus sejtés, vélekedés kifejezése határozószók és melléknevek megkülönböztetése 2. Témakörök és szókincs Szakmai karrier. A mezőgazdasági szakmák társadalmi presztizse. Továbbképzés és átképzés. Munkanélküliség Gazdasági kapcsolataink, exportképesség. Kapcsolataink és a mezőgazdaságunk szerepe Európában. Mezőgazdaságunk fejlődése. Állattenyésztés. Őshonos magyar fajták. Esélyek az európai és a világpiacon Növénytermesztés, szántóföldi növények. Génmanipuláció a növénytermesztésben 3. Kommunikációs ismeretek Érvelés és számonkérés Előadás, prezentáció szakmai témáról Szakmai témáról beszámoló írása Szakmai tárgyalások követése, bekapcsolódás a tárgyalásba 32

33 KER C1 3./4 modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek es névmás használata mellékmondatos struktúrák függő beszéd felszólító mondatok Funktionsverbgefügen mennyiségek kifejezése 2. Témakörök és szókincs Zöldség és gyümölcstermesztés. Esélyek az európai és a világpiacon Klímaváltozás. Hatása a növénytermesztésre. Öntözés, öntözéses gazdálkodás esélyei és veszélyei Hulladékgazdálkodás. Szemét és mérgező anyagok elhelyezése, újrahasznosítása Környezetvédelem és mezőgazdaság. Vizek, talaj, levegő szennyezettsége, ill. védelme. Vegyszerek, műtrágya, szerves trágya 3. Kommunikációs ismeretek Általános és szakmai szövegek rejtett értelmének megértése Összefüggéseket felismeri és közvetíti írásban, szóban Szakmai műsorok, riportok megértése Magán és szakmai levelek megértése, összefoglalása és megfogalmazása 33

34 KER C1 4./4 modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Tartalmi követelmények 1. Nyelvtani szerkezetek igék, melléknevek, főnevek vonzatai elöljárószók szenvedő szerkezetek feltételes módban módbeli segédigékkel indirekt felszólítások igék főnevesítése Futur I. és Futur II. másodlagos jelentései 2. Témakörök és szókincs Biogazdálkodás. Esélyei a hagyományos gazdálkodással szemben Falusi turizmus Magyarországon, régiós különbségek, fejlesztés. Falusi turizmus gazdasági előnyei. Perspektívája Magyarországon Nők foglalkoztatása a mezőgazdaságban, falusi turizmusban Agrártörténet. Agrártörténelem főbb eseményei és szereplői 3. Kommunikációs ismeretek Kritika, pozitív és negatív álláspont megfogalmazása szóban és írásban Szakterminológia és az általános szaknyelvi lexika pontos használata Komplex szövegek megértése, jelentésárnyalatok érzékelése Agrártörténeti ismeretek 34

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ Europass Önéletrajz Ide illessze be a fényképet, ha szükséges (nem kötelezı). - a fénykép nem nélkülözhetetlen eleme az önéletrajznak, kivéve,

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv 9. évfolyam 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola 5. Életmód 6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 7. Utazás, turizmus

Részletesebben

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Német C2 1 1 015 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése Pécsi Tudományegyetem A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: 5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 8.

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE BELÜ G Y MlNIS Z T É R IUM10-27/7/1979 SZÍGORÚA N TITKOS!Ksz: 969-41/79 Minősítés megszűnt az 1995. év: t v 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

II. A szakképesítés alapadatai

II. A szakképesítés alapadatai SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET. ágazathoz tartozó 54 841 01 HAJÓZÁSI TECHNIKUS (SZÁLLODAHAJÓS, SZÁLLODAI SZEMÉLYZET) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) 54 841 01. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET ágazathoz az alábbi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: Férfi fodrász-borbély Fodrász Szépségtanácsadó

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz 01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz /Két tantárgyat kell választani, amiből a szóbeli feleletet adják a gyerekek és a jelentkező laphoz kérjük csatolni!/ Szóbeli meghallgatás

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ 52 723 01 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben