Spanyol C nyelvi programkövetelmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény"

Átírás

1 Spanyol C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés formája Minimális óraszám Maximális óraszám Tanúsítvány kiadásának feltétele Igazolás kiadásának feltétele Spanyol nyelv A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere szerinti A1 szinttől C2 szintig Általános nyelvi képzés Kontaktórás képzés Csoportos képzés 960 óra óra opcionális 1290 óra óra opcionális A képzésben résztvevő számára abban az esetben állítható ki tanúsítvány, ha részt vett az adott modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán, illetve sikeresen teljesítette az adott modul végén megtartott záróvizsgát. A záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben résztvevő legalább 60 százalékot ér el. A modult záró vizsga minősítése: megfelelt / nem megfelelt. A képzésben résztvevő a tanúsítvány átvételét aláírásával igazolja. A képzésben résztvevő kérésére a képző intézmény igazolást állíthat ki az adott modulon való részvételről, amennyiben a képzésben résztvevő személy részt vett a modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán és a modult záró vizsgán nem megfelelt minősítést szerzett. 1

2 A programkövetelmény modulszerkezete KER A1 KER A1 / 1 3 KER A2 KER A2 / 1 3 KER B1 KER B2 KER C1 KER B1 / KER B1 OP/1 2 KER B2 / KER B2 OP/1 2 KER C1 / KER C1 OP KER C2 KER C2 / 1 6 Képzési leírása KER szintek szerint KER A1 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A KER A1.1 modul bemeneti követelménye az alapvető olvasás és íráskészség, melynek meglétét a képzésben résztvevő a jelentkezési lap kitöltésével és a felnőttképzési szerződés aláírásával igazolja. A képzésben már résztvevőnek a KER A1.2. és a KER A1.3. modulokba történő bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját megfelelt minősítéssel. Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által a kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort kell teljesíteniük. 2

3 A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. Szövegértés Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. Beszéd Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. 3

4 KER A1 szint tartalmi követelményei a főnév és a melléknév neme, többes száma a névelők a tener ige ragozása a ser létige az estar létige a llamarse ige használata állandósult szókapcsolatok a tener igével (tener sed, hambre, stb) hay használata az ar végződésű nem rendhagyó igék ragozása az er és ir végződésű nem rendhagyó igék ragozása a muy/ un poco és a mucho/poco rendhagyó igék ragozása jelen időben o<ue rendhagyó igék ragozása jelen időben i<ie rendhagyó igék ragozása jelen időben e<i egyéb rendhagyó igék: decir, hacer, poner, salir, ir a gustar és a querer használata a saber és a poder ige használata a melléknév fokozása visszaható igék a spanyol mondat szórendje (SVO szabály) határozott és határozatlan névelők egyes és többes száma a névmások sorrendje a que kötőszó alapvető személytelen szerkezetek (se dice, se escribe, stb.) az estar + gerundio szerkezet az acabar de igei körülírás használata egy számban létező időjárást kifejező igék (llueve, nieva, stb.) bemutatkozáshoz szükséges szókincs család, családtagok az ábécé szabadidő, szabadidős tevékenységek lakóhely és környezetünk országok, nemzetiségek alapvető instrukciók megértéséhez szükséges szókincs 4

5 KER A1 szint tartalmi követelményei tárgyak a tanteremben közlekedés a városban vásárlás színek a számok ig napirend szokások étkezés, hozzávalók receptek időjárás, időjárási jelenségek hírek személyes anekdoták utazás kedvelt úticélok a köszönés és elköszönés a spanyol királyi család egy 3. személy bemutatása hogylét kifejezése meghívás elfogadása és visszautasítása televízió, mozi és színházműsor jellegzetes spanyol házak telefonos információkérés híres spanyol városok spanyol márkák, árucikkek, a spanyol piac spanyol ünnepek a spanyol konyha Spanyolország időjárása és földrajzi jellemzői 5

6 Modulszerkezet : KER A1 / 1 3 A1.1. modul 45 óra a főnév és a melléknév neme, többes száma a névelők a tener ige ragozása a ser létige az estar létige a llamarse ige használata állandósult szókapcsolatok a tener igével (tener sed, hambre, stb) hay használata az ar végződésű nem rendhagyó igék ragozása az er és ir végződésű nem rendhagyó igék ragozása bemutatkozáshoz szükséges szókincs család, családtagok az ábécé szabadidő, szabadidős tevékenységek lakóhely és környezetünk országok, nemzetiségek alapvető instrukciók megértéséhez szükséges szókincs a köszönés és elköszönés a spanyol királyi család egy 3. személy bemutatása hogylét kifejezése 6

7 A1.2. modul 45 óra a muy/ un poco és a mucho/poco rendhagyó igék ragozása jelen időben o<ue rendhagyó igék ragozása jelen időben i<ie rendhagyó igék ragozása jelen időben e<i egyéb rendhagyó igék: decir, hacer, poner, salir, ir a gustar és a querer használata a saber és a poder ige használata a melléknév fokozása visszaható igék a spanyol mondat szórendje (SVO szabály) tárgyak a tanteremben közlekedés a városban vásárlás színek a számok ig napirend szokások meghívás elfogadása és visszautasítása televízió, mozi és színházműsor jellegzetes spanyol házak telefonos információkérés 7

8 A1.3. modul 45 óra határozott és határozatlan névelők egyes és többes száma a névmások sorrendje a que kötőszó alapvető személytelen szerkezetek (se dice, se escribe, stb.) az estar + gerundio szerkezet az acabar de igei körülírás használata egy számban létező időjárást kifejező igék (llueve, nieva, stb.) étkezés, hozzávalók receptek időjárás, időjárási jelenségek hírek személyes anekdoták utazás kedvelt úticélok híres spanyol városok spanyol márkák, árucikkek, a spanyol piac spanyol ünnepek a spanyol konyha Spanyolország időjárása és földrajzi jellemzői 8

9 KER A2 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 A képzésben már résztvevőnek a KER A2 szint moduljaiba történő bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját megfelelt minősítéssel. Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által a kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort kell teljesíteniük. A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi szintjét más képző intézmény által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. 9

10 KER A2 szint tartalmi követelményei a jelen idejű függő beszéd por vagy para ok okozati viszony kifejezése a pretérito perfecto képzése a pretérito perfecto használata jellemző időhatározók a pretérito perfecto használata során főnévi igeneves szerkezetek jelen idejű valószínűség kifejezése módhatározószók képzése névelők használata ország és városnevek előtt, leggyakoribb példák a pretérito indefinido képzése nem rendhagyó igék esetében a pretérito indefinido használata a pretérito indefinido képzése rendhagyó igék esetében jellemző időhatározók a pretérito indefinido használata során a pretérito indefinido és a pretérito perfecto használatának összevetése igei körülírások a jövő idő kifejezésére (ir a szerkezet) gyakoribb vonzatos igék és vonzataik határozatlan számnevek vakáció, aktív vagy passzív pihenés öltözködés, ruházat a divat napi rutin elmesélése szabadidős tevékenységek, hobbik az élet a faluban és a városban személyek külső és belső jellemzése életrajzok, híres emberek élete múltbeli események történelem sport, sportágak egészséges életmód betegségek, megelőzés alternatív gyógymódok 10

11 KER A2 szint tartalmi követelményei generációs problémák ünnepek hónapok, évszakok, napszakok jövőbeli tervek El Camino de Santiago Spanyol piacok (El Rastro) híres spanyol rendezők a spanyol mozi rövid történet elmesélése preferencia, érdeklődési kör kifejezése diáknyelv óhaj kifejezése véleménykérés és véleménykifejtés a sportok Spanyolországban Spanyolország fontos törénelmi pillanatai a spanyol királyi család élete, múltja egyetértés, ellenvetés kifejezése tanács kérése és kifejezése a madridi és más karneválok 11

12 Modulszerkezet : KER A2 / 1 3 A2.1. modul 45 óra a jelen idejű függő beszéd por vagy para ok okozati viszony kifejezése a pretérito perfecto képzése a pretérito perfecto használata jellemző időhatározók a pretérito perfecto használata során főnévi igeneves szerkezetek jelen idejű valószínűség kifejezése vakáció, aktív vagy passzív pihenés öltözködés, ruházat a divat napi rutin elmesélése szabadidős tevékenységek, hobbik az élet a faluban és a városban személyek külső és belső jellemzése El Camino de Santiago Spanyol piacok (El Rastro) híres spanyol rendezők a spanyol mozi 12

13 A2.2. modul 45 óra módhatározószók képzése névelők használata ország és városnevek előtt, leggyakoribb példák a pretérito indefinido képzése nem rendhagyó igék esetében a pretérito indefinido használata a pretérito indefinido képzése rendhagyó igék esetében jellemző időhatározók a pretérito indefinido használata során életrajzok, híres emberek élete múltbeli események történelem sport, sportágak egészséges életmód betegségek, megelőzés alternatív gyógymódok rövid történet elmesélése preferencia, érdeklődési kör kifejezése diáknyelv óhaj kifejezése véleménykérés és véleménykifejtés a sportok Spanyolországban Spanyolország fontos törénelmi pillanatai 13

14 A2.3. modul 45 óra a pretérito indefinido és a pretérito perfecto használatának összevetése igei körülírások a jövő idő kifejezésére (ir a szerkezet) gyakoribb vonzatos igék és vonzataik határozatlan számnevek generációs problémák ünnepek hónapok, évszakok, napszakok jövőbeli tervek a spanyol királyi család élete, múltja egyetértés, ellenvetés kifejezése tanács kérése és kifejezése a madridi és más karneválok 14

15 KER B1 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák minimális óraszám OP maximális óraszám OP A képzésben már résztvevőnek a KER B1 szint moduljaiba történő bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját megfelelt minősítéssel. Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által a kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort kell teljesíteniük. A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi szintjét más képző intézmény által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja. Továbbá a KER B1 szint első moduljába abban az esetben is be lehet kapcsolódni, ha a KER A2 szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsga bizonyítvánnyal (komplex A2) igazolja. 15

16 A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. Szövegértés Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. Beszéd Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni. 16

17 KER B1 szint tartalmi követelményei az imperfecto képzése rendhagyó igék imperfectoban az imperfecto használatai az imperfecto és az indefinido összehasonlítása, használatai az imperfecto, indefinido és pretérito perfecto használatai a subjuntivo képzése nem rendhagyó igék esetében a subjuntivo képzése rendhagyó igék esetében a subjuntivo alapvető használatai a subjuntivo és az indicativo használata a subjuntivo a fej igék kel vonatkozó névmások változással kapcsolatos igék (ponerse, hacerse, etc) a ser és estar jelentésmegkülönböztető használatai múlt idejű, akaratot, érzelmet kifejező igék személytelen szerkezetek vonatkozó mellékmondat hangsúlyos birtokos névmás felkiáltó mondatot jelen idejű feltételes mondatok a si kötőszó használata szenvedő szerkezet családtípusok, családmodellek történet leírása múltbeli események foglalkozások, munkatípusok tanulás, oktatás iskolarendszer kívánságok, követelések szolgáltatások : bank, posta, benzinkút házimunkák javítás : szakmák, szerelők, mesterek technika, találmányok, gépek telefon, Internet a média, internet, blogok, közösségi oldalak televízió, tévéműsorok 17

18 KER B1 szint tartalmi követelményei kultúra kulturális programok: múzeum, színház, zene ünnepek, szokások sztereotípiák szabadkozás, kellemetlen helyzetre való reagálás gratuláció, üzenet hagyása találkozó időpontjának egyeztetése Perú, Argentina, Ecuador az inkák és más kultúrák érvlés valami mellett és ellen a spanyol oktatási rendszer útbaigazítás kérése és adása telefonálás, téves hívások segítségkérés probléma megnevezése, leírása Chile, Mexikó, Kuba preferenciák, bosszúság kifejezése csodálkozás, tetszés/nem tetszés kifejezése dél amerikai szappanoperák Nobel díjas írók Venezuela Kolumbia 18

19 Modulszerkezet : KER B1 / KER B1 OP 1 2 B1.1. modul az imperfecto képzése rendhagyó igék imperfectoban az imperfecto használatai az imperfecto és az indefinido összehasonlítása, használatai az imperfecto, indefinido és pretérito perfecto használatai családtípusok, családmodellek történet leírása múltbeli események foglalkozások, munkatípusok tanulás, oktatás iskolarendszer szabadkozás, kellemetlen helyzetre való reagálás a spanyol oktatási rendszer találkozó időpontjának egyeztetése gratuláció, üzenet hagyása 19

20 B1.2. modul a subjuntivo képzése nem rendhagyó igék esetében a subjuntivo képzése rendhagyó igék esetében a subjuntivo alapvető használatai a subjuntivo és az indicativo használata a subjuntivo a fej igék kel kívánságok, követelések szolgáltatások : bank, posta, benzinkút házimunkák javítás : szakmák, szerelők, mesterek technika, találmányok, gépek érvlés valami mellett és ellen útbaigazítás kérése és adása telefonálás, téves hívások segítségkérés 20

21 B1.3. modul vonatkozó névmások változással kapcsolatos igék (ponerse, hacerse, etc) a ser és estar jelentésmegkülönböztető használatai múlt idejű, akaratot, érzelmet kifejező igék személytelen szerkezetek vonatkozó mellékmondat telefon, Internet a média, internet, blogok, közösségi oldalak televízió, tévéműsorok probléma megnevezése, leírása Chile, Mexikó, Kuba preferenciák, bosszúság kifejezése csodálkozás, tetszés/nem tetszés kifejezése 21

22 B1.4. modul hangsúlyos birtokos névmás felkiáltó mondatot jelen idejű feltételes mondatok a si kötőszó használata szenvedő szerkezet kultúra kulturális programok: múzeum, színház, zene ünnepek, szokások sztereotípiák dél amerikai szappanoperák Nobel díjas írók Venezuela Kolumbia 22

23 KER B1 OP 1 modul KER B1 írásbeli rendszerező és készségfejlesztő modul 1. : Az A modulokban, az A modulokban, valamint a B modulokban tanult nyelvtani ismeretek: jelen idő: nem rendhagyó és rendhagyó igék ragozása jelen idő használatai a pretérito perfecto, indefinido, imperfecto képzése, használatai a subjuntivo képzése, használatai jelen időben a jövő idő kifejezése igei körülírással (ir a szerkezet) gyakran használt igei körülírások szóképzés 2. Olvasott szöveg értése: Főként köznyelvi szövegek megértésére vonatkozó feladatok: szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása anyanyelven rövid választ igénylő kérdések mondatrészlet visszahelyezése a szövegbe igaz vagy hamis állítás hiányos szöveg kiegészítése szókészletből mondatalkotás megadott szókészletből szöveg összefoglalása anyanyelven hétköznapi szöveggel kapcsolatos információk kiszűrése több válaszlehetőségből szövegrészlethez tartozó cím megkeresése 23

24 3. Közvetítési készség: Hétköznapi szövegből információ kiszűrése anyanyelven 4. Íráskészség: fogalmazás formális, informális levél űrlap / nyomtatvány kitöltése e mail megírása adott szempontok alapján 24

25 KER B1 OP 2 modul KER B1 szóbeli rendszerező és készségfejlesztő modul Család család bemutatása, emberek külső, belső jellemzése, családi események, ünnepek Lakóhely a lakás/ ház és környékének bemutatása Szabadidős Tevékenységek napi tevékenységek Munka, Tanulás foglalkozások, egy adott munka és munkakör bemutatása, az iskola, tantárgyak, tanárok bemutatása, nyelvtanulás Utazás városi közlekedés (autóbusz,metró,villamos jegyváltás, jegykezelés, járművek indulása, érkezése) utazás autóval (parkolás. benzinvásárlás, autójavítás) utazás vonattal, repülőgépen (állomás, pályaudvar, jegyvásárlás, indulás, érkezés, útvonal) nyaralás, utazás külföldre (utazási iroda, utazási formák,utazás foglalása, pénzváltás) szállás foglalás Étkezés, étkezési szokások ( étkezés otthon, étkezés étteremben, ételek, italok, főzés, receptek) Vásárlás (vásárlás áruházban, üzletekben, vásárlási szokások) Szórakozás (mozi, színház, könyvek, filmek, újságok, Tv műsor, zenei élet) Egészség, egészséges életmód, betegség (egészségügyi problémák és tünetek, orvosnál, gyógyszertárban) Sport (sportágak, sportesemények, helyszínek, felszerelés) Idő, időjárás, öltözködés, divat (éghajlat, növény és állatvilág, ruhák, kiegészítők) 25

26 Kommunikációs ismeretek Társalgási kifejezések Érdeklődés kifejezése Érzelmek kifejezése Panaszkodás, bocsánatkérés Helyeslés, nem tetszés kifejezése Meghívás, meghívás elfogadása, visszautasítása Együttérzés kifejezése Tanácsadás Vélemény kifejezése Civilizációs ismeretek Spanyolország (részei, földrajza, időjárása, a királyi család, szokások) Dél Amerika (spanyolajkú országok: Kolumbia, Peru, stb.) általános ismeretek, látnivalók, hírességek, ünnepek Beszédkészség fejlesztésére irányuló feladattípusok Társalgás Szituációs párbeszéd Szerepjáték Képleírás Kérdések megválaszolása adott képsorok alapján Irányított beszélgetés a partnerrel Hallás utáni értés fejlesztésére irányuló feladattípusok A fenti témák bármelyikéhez kapcsolódó egyszerű, hétköznapi szövegekből információ kiszűrése: mondatrészlet kiegészítése igaz vagy hamis állítás hiányos szöveg kiegészítése feleletválasztós tesztek hiányzó információ megadása szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása idegen nyelven / anyanyelven 26

27 KER B2 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák minimális óraszám OP maximális óraszám OP A képzésben már résztvevőnek a KER B2 szint moduljaiba történő bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját megfelelt minősítéssel. Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által a kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort kell teljesíteniük. A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi szintjét más képző intézmény által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja. Továbbá a KER B2 szint első moduljába abban az esetben is be lehet kapcsolódni, ha a KER B1 szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsga bizonyítvánnyal (komplex B1) igazolja. 27

28 A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek. Szövegértés Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. Beszéd Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. 28

29 KER B2 szint tartalmi követelményei jelen idejű rendhagyó igeragozások vonatkozó névmások a ser és estar jelentésmegkülönböztető szerepe az estar+gerundio szerkezet különböző igeidőkben a subjuntivo jelen és múlt ideje a pretérito imperfecto de subjuntivo képzése, alapvető használatai jelenre és múltra vonatkozó feltételes mondatok (Condicional I., Condicional II.) az aunque használata subjuntivoval és indicativoval célhatározói mondatok az idefeinido és az imperfecto használatai hipotézis kifejezése múlt idejű alárendelt mondatok kötő és kijelentő móddal a pluscuamperfecto használatai a pluscuamperfecto, indefinido és imperfecto együttes használata alárendelt mondatok kötő és kijelentő móddal az általános alany como+kötőmód és como si+kötőmód szerkezet verbos transitivos e intransitivos a melléknév fokozása, a superlativo a függő beszéd jelen idejű és múlt idejű főmondatban, igeidő egyeztetés, idő és helyhatározók egyeztetése igei körülírások főnévi igenévvel igei körülírások gerundio val időhatározók az összetett mondatokban verbos de cambio prepozíciók használata, összetett prepozíciók felszólító mondatok igei körülírások szenvedő szerkezet ser és estar ral a se használatai a szórend módosítása nyomatékosítás kifejezésére személytelen mondatok a recíproco és a reflexivo műveltető szerkezet condicional compuesto a tárgyas és részes esetű névmások kombinációi a Condicional III. feltételes mondatok rendszere 29

30 KER B2 szint tartalmi követelményei egyén és család házasság, együttélés generációs problémák családi munkamegosztás gyermeknevelés lakókörnyezet falusi vagy városi élet lakás, környék leírása, bútorok egészséges étkezés étkezés, ételkészítés étkezés házon kívül vásárlás, üzlettípusok termékek, termékcsoportok reklámok, akciók banki, postai ügyintézés betegségek, tünetek gyógymódok kórházi ellátás, kezelések szakorvosok egészségügy sport, sportolási lehetőségek népszerű sportágak, versenysport, Olimpia tömegközlekedés, közlekedési eszközök jegyárak közlekedés autóval, balesetek, szabályok szabadidős tevékenységek: kulturális tevékenységek, színház, koncert, múzeum, mozi, könyv, újságolvasás szervezett, vagy egyéni utazás idegenvezetés szállástípusok utazás repülőn, hajón, vonaton, buszon úticélok időjárás, klíma öltözködés, divatirányzatok üzletek, ruhadarabok kultúra szokások sztereotípiák 30

31 KER B2 szint tartalmi követelményei spanyol családmodellek régen és ma érdeklődés kifejezése egy lakás iránt érvelés a városi vagy falusi élet mellett és ellen spanyol városok, jellegzetes épületek Spanyolország és Dél Amerika mint kedvelt úticélok látványosságok, híres épületek Spanyolországban spanyol konyha mediterrán diéta jellemzői különféle termékek vásárlása különböző üzlettípusokban segítség kérése az eladótól spanyol márkák, termékek a Corte Inglés Inditex spanyol ünnepek, szokások a spanyol egészségügyi rendszer véleménykifejtés a versenysportról Spanyolország különböző nemzetközi versenyeken a spanyol labdarúgás, legismertebb csapatok természeti kincsek Dél Amerikában ajánlatkérés utazásra repülő, hajó, vagy buszjegy foglalás érdeklődés a jegyárról, jegytípusokról jegyvásárlás különböző élethelyzetekben (tömegközlekedés, mozi, színház, stb.) a spanyol színház ismert spanyol zenekarok, énekesek a spanyol sajtó 31

32 Modulszerkezet : KER B2 / KER B2 OP 1 2 B2.1. modul 45 óra jelen idejű rendhagyó igeragozások vonatkozó névmások a ser és estar jelentésmegkülönböztető szerepe az estar+gerundio szerkezet különböző igeidőkben egyén és család házasság, együttélés generációs problémák családi munkamegosztás gyermeknevelés spanyol családmodellek régen és ma érdeklődés kifejezése egy lakás iránt érvelés a városi vagy falusi élet mellett és ellen 32

33 B2.2. modul 45 óra a pretérito imperfecto de subjuntivo képzése, alapvető használatai a subjuntivo jelen és múlt ideje jelenre és múltra vonatkozó feltételes mondatok (Condicional I., Condicional II.) lakókörnyezet falusi vagy városi élet lakás, környék leírása, bútorok spanyol városok, jellegzetes épületek Spanyolország és Dél Amerika mint kedvelt úticélok látványosságok, híres épületek Spanyolországban 33

34 B2.3. modul 45 óra az aunque használata subjuntivoval és indicativoval célhatározói mondatok az idefeinido és az imperfecto használatai hipotézis kifejezése múlt idejű alárendelt mondatok kötő és kijelentő móddal egészséges étkezés étkezés, ételkészítés étkezés házon kívül spanyol konyha mediterrán diéta jellemzői különféle termékek vásárlása különböző üzlettípusokban segítség kérése az eladótól 34

35 B2.4. modul 45 óra a pluscuamperfecto használatai a pluscuamperfecto, indefinido és imperfecto együttes használata alárendelt mondatok kötő és kijelentő móddal az általános alany como+kötőmód és como si+kötőmód szerkezet vásárlás, üzlettípusok termékek, termékcsoportok reklámok, akciók banki, postai ügyintézés spanyol márkák, termékek a Corte Inglés Inditex spanyol ünnepek, szokások 35

36 B2.5. modul verbos transitivos e intransitivos a melléknév fokozása, a superlativo a függő beszéd jelen idejű és múlt idejű főmondatban, igeidő egyeztetés, idő és helyhatározók egyeztetése betegségek, tünetek gyógymódok kórházi ellátás, kezelések szakorvosok egészségügy sport, sportolási lehetőségek népszerű sportágak, versenysport, Olimpia a spanyol egészségügyi rendszer véleménykifejtés a versenysportról Spanyolország különböző nemzetközi versenyeken a spanyol labdarúgás, legismertebb csapatok 36

37 B2.6. modul igei körülírások főnévi igenévvel igei körülírások gerundio val időhatározók az összetett mondatokban verbos de cambio prepozíciók használata, összetett prepozíciók tömegközlekedés, közlekedési eszközök jegyárak közlekedés autóval, balesetek, szabályok szabadidős tevékenységek: kulturális tevékenységek, színház, koncert, múzeum, mozi, könyv, újságolvasás szervezett, vagy egyéni utazás idegenvezetés természeti kincsek Dél Amerikában ajánlatkérés utazásra repülő, hajó, vagy buszjegy foglalás 37

38 B2.7. modul felszólító mondatok igei körülírások szenvedő szerkezet ser és estar ral a se használatai a szórend módosítása nyomatékosítás kifejezésére személytelen mondatok szállástípusok utazás repülőn, hajón, vonaton, buszon úticélok időjárás, klíma érdeklődés a jegyárról, jegytípusokról jegyvásárlás különböző élethelyzetekben (tömegközlekedés, mozi, színház, stb.) 38

39 B2.8. modul a recíproco és a reflexivo műveltető szerkezet condicional compuesto a tárgyas és részes esetű névmások kombinációi a Condicional III. feltételes mondatok rendszere öltözködés, divatirányzatok üzletek, ruhadarabok kultúra szokások sztereotípiák a spanyol színház ismert spanyol zenekarok, énekesek a spanyol sajtó 39

40 KER B2 OP 1 modul KER B2 írásbeli rendszerező és készségfejlesztő modul 1. Az A modulokban, az A modulokban, a B modulokban, valamint a B modulokban tanult nyelvtani szerkezetek átismétlése, gyakorlása, rögzítése. 2. Olvasott szöveg értése Főként köznyelvi szövegek megértésére vonatkozó feladatok: rövid választ igénylő kérdések mondatrészlet visszahelyezése a szövegbe igaz vagy hamis állítás hiányos szöveg kiegészítése szókészletből hiányos szöveg kiegészítése négy válaszlehetőségből mondatrészek beillesztése a szövegbe mondat transzformáció hiányos szöveg kiegészítése szóképzéssel feleletválasztós mondatbefejezés szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása anyanyelven 3. Közvetítési készség köznyelvi szövegek idegen nyelvről magyarra, valamint magyar nyelvről idegen nyelvre történő fordítása 4. Íráskészség fogalmazás a fenti témák valamelyikéhez kapcsolódóan elbeszélés, leírás formális, informális levél a fenti témák valamelyikéhez kapcsolódóan esszé szöveg összefoglalása e mail írása megadott szempontok segítségével 40

41 KER B2 OP 2 modul KER B2 szóbeli rendszerező és készségfejlesztő modul 1. Én és a családom bemutatkozás, személyes információk a család, barátok, rokonok bemutatása családi ünnepek, családi tradíciók 2. Az otthon és a szűkebb környezet a ház vagy lakás leírása a környék és a környezet leírása a település bemutatása, ahol lakik generációk együttélése 3. A munka világa, napi tevékenység szokásos napi tevékenység otthon és a munkahelyen munkahely, munkakör, további tervek pályaválasztás, állásinterjú 4. A tanulás világa a tanulással kapcsolatos napi tevékenység iskolájával, a tantárgyakkal, tanárokkal kapcsolatos információk iskolatípusok, vizsgák 5. Kapcsolatok más emberekkel: magánélet, közélet barátok, ismerősök, iskola és munkatársak öltözködés, divat 6. Szabadidő, szórakozás, kultúra a szabadidő eltöltése, szórakozási lehetőségek egyéni érdeklődés, hobbik színház, mozi, opera, koncert tévé (műsorfajták), újság, rádió olvasás: könyvtár, olvasmányok, kedvenc könyve 7. Egészség, egészségmegőrzés, sport testi és lelki egészség, egészséges életmód betegség megelőzése, a betegség kezelése, betegápolás orvosnál, gyógyszerek, gyógymódok dohányzás, alkohol és drogfogyasztás sport: sportolási lehetőségek, sportágak, tömegsport és versenysport 41

42 8. Vásárlás és szolgáltatások vásárlás: élelmiszer, ruha és háztartási cikkek vásárlása különböző üzlettípusok, vásárlási szokások hirdetések, reklám szolgáltatások: posta, telefon, bank, Internet, rendőrség, autójavítás, fodrász stb. 9. Utazás utazási formák: üzleti út, tanulmányi út, turistaút, egyéni és szervezett utazás utazás autóval, vonattal, hajóval és repülővel szálláslehetőségek, kemping utazási élmények 10. Étkezés étkezési szokások étterem és más vendéglátóhelyek egészséges étkezés a magyar konyha jellegzetességei 11. Közlekedés közlekedési eszközök (tömegközlekedés, autó, kerékpár, egyéb) nagyvárosi közlekedés közlekedési szabályok, közlekedési morál (autóvezetők és gyalogosok, járműveken utazók, motorosok, kerékpárosok) 12. Kommunikáció az idegen nyelvek szerepe és fontossága nyelvtanulási módszerek és lehetőségek a számítógép szerepe a mindennapokban internet, közösségi oldalak tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó) a kapcsolattartás egyéb eszközei (vezetékes telefon, fax, mobil, e mail) 13. Tágabb környezetünk, a természet világa természeti környezetünk (növények, állatok) a környezetünket fenyegető veszélyek környezetvédelem időjárás: az évszakokra jellemző időjárás, aktuális időjárás 42

43 Kommunikációs ismeretek Társalgási kifejezések Érdeklődés kifejezése Érzelmek kifejezése Panaszkodás, bocsánatkérés Helyeslés, nem tetszés kifejezése Meghívás, meghívás elfogadása, visszautasítása Együttérzés kifejezése Tanácsadás Vélemény kifejezése Óhaj, szándék, akarat kifejezése Érvelés, érvek, ellenérvek Hezitálás Civilizációs ismeretek Spanyolország és Dél Amerika fontosabb történelmi pillanatai, politikai berendezkedése, aktuális helyzete Beszédkészség fejlesztésére irányuló feladattípusok társalgás irányított beszélgetés a partnerrel előre megadott kérdések alapján szerepjáték szituációs párbeszéd képleírás kiselőadás irányított elbeszélés témakifejtés kérdések alapján Hallás utáni értés fejlesztésére irányuló feladattípusok A fenti témák bármelyikéhez kapcsolódó hosszabb terjedelmű szövegekből információ kiszűrése: mondatrészlet kiegészítése igaz vagy hamis állítás hiányos szöveg kiegészítése feleletválasztós tesztek szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása idegen nyelven / anyanyelven mondatok befejezése több válaszlehetőségből 43

44 KER C1 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák minimális óraszám OP maximális óraszám OP A képzésben már résztvevőnek a KER C1 szint moduljaiba történő bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját megfelelt minősítéssel. Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által a kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort kell teljesíteniük. A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi szintjét más képző intézmény által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja. Továbbá a KER C1 szint első moduljába abban az esetben is be lehet kapcsolódni, ha a KER B2 szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsga bizonyítvánnyal (komplex B2) igazolja. 44

45 A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a tévéműsorokat és a filmeket. Szövegértés Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez. Beszéd Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani. 45

46 KER C1 szint tartalmi követelményei vélemény nyilvánítása kötőmóddal és kijelentő móddal: szabályszerűségek és kivételek a kötőmód jelentés megkülönböztető szerepe különböző kontextusokban Az aunque, a pesar de, pese a, porque kötőszavak kijelentő és kötőmóddal szóképzés a spanyol nyelvben a többszörösen alárendelt mondatok felépítése pluscuamperfecto de subjuntivo képzése, használata szóösszetételek a leísmo és a laísmo a határozott és határozatlan névelők kiemelés kifejezésére felszólítás, tiltás minden személyben a névelők nem léte a virtuális azonosítás kifejezésére Igeneves szerkezetek összefoglalása a prepozíciók (elő és utóidejűség, cél és okozat, stb.) frases espicificativas y explicativas szövegek makroszerkezete a lo használata a reflexivo és recíproco kifejezése az imperfecto és indefinido használata a létige+melléknév, létige+főnév esetében stílusrétegek felszólítás, tiltás minden személyben összetett igeidők (haber+estar+gerundio) futuro compuesto a vonatkozó névmások és a cuyo időhatározói, helyhatározói és módhatározói alárendelt mondatok összehasonlítás a névelő jelentésváltoztató szerepe jövevényszavak többes száma 46

47 KER C1 szint tartalmi követelményei önismeret, reflexió metanyelv nyelvtani jelenségek kifejezésére mondat és szövegkohéziós elemek érzelmek, inteligencia nyelvi tabuk, udvariassági normák retorikai kérdések, filozófiai gondolatok esélyegyenlőség esküvő, lánykérés, lagzi különböző kulturák közti hasonlóságok, eltérések ünnepek a világban globalizáció és hatásai a mindennapjainkra gesztusok, kulturális háttérből fakadó félreértések a munka világa, pozitív és negatív diszkrimináció stratégiák az idegen nyelvű filmek megértéséhez a másság megítélése, tolerancia bevándorlás, kivándorlás Művészettörténet Zene, táncművészet szóképzés, jövevényszavak állatokkal kapcsolatos szólások, mondások a sajtó nyelve, sajtóban használt fordulatok Globalizáció és hatásai a mindennapjainkra Környezeti problémák, környezettudatosság múltbeli események logikus elmesélése társadalmi problémák generációs különbségek modernkori jelenségek, betegségek, életmód 47

48 KER C1 szint tartalmi követelményei a spanyol nyelv változatai: a normatív kiejtés vs. dialektális változatok az argentín, mexikói, andoki spanyol jellegzetességei dialektusok értelmezése, felismerése Nyelvváltozatok felismerése, alkalmazása mások meggyőzése, vélemény ütköztetése beszámolók készítése komplex témáról érdekérvényesítés meggyőzés vitázásban sikeres részvétel logikusan felépített érvelés kifejezése a spanyol és arab kultúra együtt élése a Három Királyok és más tipikusan spanyol ünnep arabizmusok a spanyol nyelvben Szövegalkotás szociokulturális és stiláris jellemzők alapján a spanyol mozi jelene és múltja a RAE és az új nyelvtani szabályok Spanyol festészet tauromaquia spanyol magyar kapcsolatok Cortázar és más Nobel díjas spanyol nyelvű írók A szövegek rejtett értelmének a megértése irodalmi nyelvezet megértése, reflektálása a spanyol társadalomban bekövetkezett változások nagy családok Dél Amerikában javaslatok kifejezése 48

49 C1.1. modul 45 óra vélemény nyilvánítása kötőmóddal és kijelentő móddal: szabályszerűségek és kivételek a kötőmód jelentés megkülönböztető szerepe különböző kontextusokban Az aunque, a pesar de, pese a, porque kötőszavak kijelentő és kötőmóddal önismeret, reflexió metanyelv nyelvtani jelenségek kifejezésére mondat és szövegkohéziós elemek érzelmek, inteligencia a spanyol nyelv változatai: a normatív kiejtés vs. dialektális változatok az argentín, mexikói, andoki spanyol jellegzetességei dialektusok értelmezése, felismerése 49

50 C1.2. modul 45 óra szóképzés a spanyol nyelvben a többszörösen alárendelt mondatok felépítése pluscuamperfecto de subjuntivo képzése, használata szóösszetételek a leísmo és a laísmo nyelvi tabuk, udvariassági normák retorikai kérdések, filozófiai gondolatok esélyegyenlőség Nyelvváltozatok felismerése, alkalmazása mások meggyőzése, vélemény ütköztetése beszámolók készítése komplex témáról 50

51 C1.3. modul 45 óra a határozott és határozatlan névelők kiemelés kifejezésére felszólítás, tiltás minden személyben a névelők nem léte a virtuális azonosítás kifejezésére Igeneves szerkezetek összefoglalása érdekérvényesítés meggyőzés vitázásban sikeres részvétel logikusan felépített érvelés kifejezése a spanyol és arab kultúra együtt élése esküvő, lánykérés, lagzi különböző kulturák közti hasonlóságok, eltérések ünnepek a világban globalizáció és hatásai a mindennapjainkra 51

52 C1.4. modul 45 óra a prepozíciók (elő és utóidejűség, cél és okozat, stb.) frases espicificativas y explicativas szövegek makroszerkezete gesztusok, kulturális háttérből fakadó félreértések a munka világa, pozitív és negatív diszkrimináció stratégiák az idegen nyelvű filmek megértéséhez a Három Királyok és más tipikusan spanyol ünnep arabizmusok a spanyol nyelvben Szövegalkotás szociokulturális és stiláris jellemzők alapján 52

53 C1.5. modul 45 óra a lo használata a reflexivo és recíproco kifejezése az imperfecto és indefinido használata a létige+melléknév, létige+főnév esetében a másság megítélése, tolerancia bevándorlás, kivándorlás művészettörténet a spanyol mozi jelene és múltja a RAE és az új nyelvtani szabályok Spanyol festészet 53

54 C1.6. modul 45 óra stílusrétegek felszólítás, tiltás minden személyben összetett igeidők (haber+estar+gerundio) Zene, táncművészet szóképzés, jövevényszavak állatokkal kapcsolatos szólások, mondások a sajtó nyelve, sajtóban használt fordulatok tauromaquia spanyol magyar kapcsolatok Cortázar és más Nobel díjas spanyol nyelvű írók 54

55 C1.7. modul futuro compuesto a vonatkozó névmások és a cuyo időhatározói, helyhatározói és módhatározói alárendelt mondatok Globalizáció és hatásai a mindennapjainkra Környezeti problémák, környezettudatosság múltbeli események logikus elmesélése A szövegek rejtett értelmének a megértése irodalmi nyelvezet megértése, reflektálása 55

56 C1.8. modul a névelő jelentésváltoztató szerepe jövevényszavak többes száma társadalmi problémák generációs különbségek modernkori jelenségek, betegségek, életmód javaslatok kifejezése a spanyol társadalomban bekövetkezett változások nagy családok Dél Amerikában 56

57 KER C1 OP 1 modul KER C1 írásbeli és szóbeli rendszerező és készségfejlesztő modul A felsőfokú szintnek megfelelő nyelvtani szabályok áttekintése, átismétlése, bővítése és rögzítése Egyén és társadalom Lakóhely, a szűkebb és tágabb környezet A munka és tanulás világa Étkezés Szolgáltatások, kereskedelem Egészségügy, sport, időjárás Közlekedés Szórakozás, művelődés, kommunikáció Utazás külföldre és a célnyelv országába Jog, bűncselekmények Kommunikációs ismeretek: önálló témakifejtés érveléssor előadás (mondanivaló megfogalmazása, átfogalmazása) prezentációk projektek bemutatása hallgatóság előtti megnyilvánulás (felmerülő kérdéssor megválaszolása) párbeszéd és társalgás nyilvános viták és eszmecserék telefonbeszélgetés 57

58 Civilizációs ismeretek Spanyolország és Dél Amerika fontosabb történelmi pillanatai, politikai berendezkedése, aktuális helyzete Beszédkészség fejlesztésére irányuló feladattípusok: Társalgás Szerepjáték Képleírás Prezentáció (adott téma, illetve kiadott anyag alapján) Hallás utáni értés fejlesztésére irányuló feladattípusok: A fenti témák bármelyikéhez kapcsolódó hosszabb terjedelmű, autentikus szövegekből információ kiszűrése: mondatrészlet kiegészítése igaz vagy hamis állítás hiányos szöveg kiegészítése feleletválasztós tesztek hallott szöveg összefoglalása Olvasott szöveg értése: Főként köznyelven a fenti témák valamelyikéhez kapcsolódó szövegek megértésére vonatkozó feladatok (általános témájú szövegek, szépirodalmi szövegek): mondatrészlet visszahelyezése a szövegbe hiányos szöveg kiegészítése szókészletből hiányos szöveg kiegészítése négy válaszlehetőségből mondatrészek beillesztése a szövegbe hibajavítás szóképzés igaz vagy hamis állítás Közvetítési készség: a fenti témák valamelyikéhez kapcsolódó szövegek idegen nyelvről magyarra, valamint magyar nyelvről idegen nyelvre történő fordítása Íráskészség: fogalmazás a fenti témák valamelyikéhez kapcsolódóan elbeszélés, leírás, véleménykifejtés, kifejtés formális, informális levél a fenti témák valamelyikéhez kapcsolódóan esszé, kritika 58

59 KER C2 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák minimális óraszám 180 maximális óraszám 270 A képzésben már résztvevőnek a KER C2 szint moduljaiba történő bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját megfelelt minősítéssel. Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által a kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort kell teljesíteniük. A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi szintjét más képző intézmény által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja. Továbbá a KER C2 szint első moduljába abban az esetben is be lehet kapcsolódni, ha a KER C1 szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsga bizonyítvánnyal (komplex C1) igazolja. 59

60 A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Minden nehézség nélkül megérti az élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van ideje megszokni az akcentust. Szövegértés Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. Beszéd Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi műveket, tud róluk kritikai elemzést írni. 60

61 KER C2 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismerete a melléknév helye (anteposición, el adjetivo aislado) superlativo con prefijos határozott névmás a hangsúly kifejezésére birtokos névmás hivatalos formulákban mennyiségjelző szerkezetek (algún que otro, todo lo más, etc.) hangsúlytalan névmások kombinációja a que vonatkozó névmás mente végződésű módhatározószók az irodalmi nyelvezetben a felszólító mód feltételes mondatokban melléknévi alárendelt mondatok módhatározói alárendelt mondatok célhatározói alárendelt mondatok személytelen szerkezet kifejezése infinitivo, gerundio és participio val alanyi alárendelt mondatok a hangsúly a mondatban, hangsúlyok eltolódása helyesírás a diftongusok, elválasztási szabályok politika gazdaság aktualitások média technológia természetvédelem természeti katasztrófák prezentáció készítése az érvelő beszéd felépítése hivatalos fordulatok, formulák munkahelyi konfliktusok, szerepek grafikonok, kimutatások elemzéséhez használatos szókincs publicisztika tanulás, tanulási szokások, formák 61

62 Spanyolország és a krízis a függetlenedési törekvések Spanyolország és Dél Amerika a XXI. században udvarias felszólítás kifejezése a Prestige esete nukleáris moratórium a turizmus hatása a környezetre Spanyolországban előadás kivitelezése a munka vilga Spanyolországban spanyol etikett Spanyolország és Dél Amerika jövője spanyol tanulás formái, nyelvtanulási stratégiák Spanyolország az Európai Unióban Dél Amerika és a Pánamerikai Unió 62

63 C2.1. modul 45 óra a melléknév helye (anteposición, el adjetivo aislado) superlativo con prefijos határozott névmás a hangsúly kifejezésére politika gazdaság aktualitások Spanyolország és a krízis a függetlenedési törekvések 63

64 C2.2. modul 45 óra birtokos névmás hivatalos formulákban mennyiségjelző szerkezetek (algún que otro, todo lo más, etc.) hangsúlytalan névmások kombinációja aktualitások média technológia Spanyolország és Dél Amerika a XXI. században udvarias felszólítás kifejezése 64

65 C2.3. modul 45 óra a que vonatkozó névmás mente végződésű módhatározószók az irodalmi nyelvezetben a felszólító mód feltételes mondatokban melléknévi alárendelt mondatok természetvédelem természeti katasztrófák prezentáció készítése a Prestige esete nukleáris moratórium 65

66 C2.4. modul 45 óra módhatározói alárendelt mondatok célhatározói alárendelt mondatok az érvelő beszéd felépítése hivatalos fordulatok, formulák a turizmus hatása a környezetre Spanyolországban előadás kivitelezése 66

67 C2.5. modul 45 óra személytelen szerkezet kifejezése infinitivo, gerundio és participio val alanyi alárendelt mondatok munkahelyi konfliktusok, szerepek grafikonok, kimutatások elemzéséhez használatos szókincs spanyol etikett Spanyolország az Európai Unióban Dél Amerika és a Pánamerikai Unió 67

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ITK ORIGO JUNIOR EGYNYELVŰ VIZSGA Junior Nyelvvizsgánkkal a fiatal, kb. 10 14 év közötti diákok felé szeretnénk fordulni, akik

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ Europass Önéletrajz Ide illessze be a fényképet, ha szükséges (nem kötelezı). - a fénykép nem nélkülözhetetlen eleme az önéletrajznak, kivéve,

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK NYELVI ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK NYELVI ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK NYELVI ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium 8. évfolyama számára készült angol - német alapvizsga témajegyzéke

A Ciszterci Szent István Gimnázium 8. évfolyama számára készült angol - német alapvizsga témajegyzéke A Ciszterci Szent István Gimnázium 8. évfolyama számára készült angol - német alapvizsga témajegyzéke 1. Az egyén - személyi adatok - tulajdonságok (külső,belső) - napirend - család - rokonság - házimunka

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

SPANYOL OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA

SPANYOL OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA SPANYOL OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 9. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 13. évfolyam 1. nyelv (heti 4 óra) 2. nyelv (heti3 óra)

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 3. Tantárgy neptun kódja: MEIOK103SP Javasolt

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Orosz C2 1 1 099 C1 szint E-000490/2014/C003

Orosz C2 1 1 099 C1 szint E-000490/2014/C003 Alternative English School Nyelviskola Akkreditált Vizsgahely Felnőttképzési intézmény, Eng. sz.: E-000490/2014 Nyelviskolák Szakmai Egyesületének Minősített és Ajánlott Nyelviskolája Kecskemét, Kőhíd

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

Spanyol C nyelvi programkövetelmény

Spanyol C nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 126 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Alpha Point Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Olasz nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Olasz nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Olasz nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

NÉMET TÁRSALGÁS Deutsche konversation

NÉMET TÁRSALGÁS Deutsche konversation NÉMET TÁRSALGÁS Deutsche konversation HÍD SZÓTÁRAK Sorozatszerkesztõ TEMESI VIOLA OLASZY KAMILLA Német társalgás Deutsche Konversation TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 Lektor: HOROTYÁK DÁVID ROSEMARIE HERZOG

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT

KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT A BELSŐ MŰKÖDÉSI REND 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE VIZSGASZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2014. DECEMBER 10-TŐL VISSZAVONÁSIG I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A KJF Nyelvvizsgaközpont működését a belső

Részletesebben

A két tanítási nyelvű oktatásról 2013-ban kiadott irányelvek előírják:

A két tanítási nyelvű oktatásról 2013-ban kiadott irányelvek előírják: Tisztelt Szülők! Deák Viktor vagyok, a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola angol nyelvi tagozatvezetője. Néhány szóban szeretném tájékoztatni Önöket a nyolcadik évfolyamon évente sorra kerülő

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

társalkodó felsőfokú nyelvvizsga felépítése [1]

társalkodó felsőfokú nyelvvizsga felépítése [1] társalkodó felsőfokú nyelvvizsga felépítése [1] Szóbeli A szóbeli (korábban A típusú) vizsgán elérhető összszám: 85. A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összszám 60%-át (51

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I.

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Célok, feladatok A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok

Részletesebben

Angol C2 1 1 039 C2 szint E-000490/2014/C001

Angol C2 1 1 039 C2 szint E-000490/2014/C001 Alternative English School Nyelviskola Akkreditált Vizsgahely Felnőttképzési intézmény, Eng. sz.: E-000490/2014 Nyelviskolák Szakmai Egyesületének Minősített és Ajánlott Nyelviskolája Kecskemét, Kőhíd

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 039 C2 szint 1.2. OKJ azonosító nem releváns 1.3. 1.4. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben