Spanyol C nyelvi programkövetelmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Spanyol C nyelvi programkövetelmény"

Átírás

1 Spanyol C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Alpha Point Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa SPANYOL KER szerinti egyéni és csoportos felkészítés A1 C2 szinteken opcionális szóbeli kommunikációfejlesztő modulokkal Általános nyelvi képzés Kontaktórás képzés A képzés formája Csoportos képzés Egyéni felkészítés Minimális Maximális 975 óra OP 1185 óra OP 650 óra OP 790 óra OP A programkövetelmény modulszerkezete Tanúsítvány kiadásának feltétele A modulzáró vizsga követelményeinek min. 60% os, Megfelelt minősítésű teljesítése és modulonként az legalább 80 % án való részvétel. Igazolás kiadásának feltétele A modulzáró vizsga követelményeinek 60% alatti, Nem megfelelt minősítésű teljesítése esetén igazolás állítható ki a képzésben résztvevő kérésére, ha a modul során a hiányzás mértéke nem haladta meg a 20% ot.

2 KER A1 Modulok lehetséges száma és lehetséges modulszerkezet azonosítók KER szintenként KER A1 / 1 2+ A1 / OP1 (szóbeli kommunikáció gyakorlása) KER A2 KER B1 KER B2 KER A2 / 1 2+ A2 / OP1 (szóbeli kommunikáció gyakorlása) KER B1 / B1 / OP1 (szóbeli kommunikáció gyakorlása) KER B2 / 1 4+ B2 / OP1 (szóbeli kommunikáció gyakorlása) KER C1 KER C1 / 1 4 KER C2 KER C2 / 1 3 Modulok száma szintenként KER A KER A KER B KER B KER C1 4 KER C2 3 A programkövetelmény különböző szintjein a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák 1) KER A1 szint első moduljába való csatlakozás esetén: a bemeneti kompetenciák meglétének vizsgálata nem releváns. 2) A programkövetelmény további moduljaihoz csatlakozni a következő feltételek alapján lehet: a) a jelen programkövetelmény szerinti előző modul sikeres elvégzéséről egy évnél nem régebben kiállott Tanúsítvány alapján lehet vagy b) szintfelmérés során a programkövetelmény előző moduljaiban meghatározott min. 60% teljesítése esetén vagy c) B1, B2, C1, C2 szintek 1. moduljaihoz az előző KER nyelvi szinten kiállított államilag elismert komplex általános nyelvvizsga bizonyítvány alapján, 3) Opcionális szóbeli kommunikációt fejlesztő modulokhoz való csatlakozás feltételei: a) szintfelmérés eredménye alapján, amennyiben a jelen programkövetelményben az adott KER nyelvi képzettségi szint (A1, A2, B1, B2, C1) összes moduljában meghatározott tartalmi min. 40% át teljesíti.

3 Képzési leírása KER szintek szerint KER A1 szint Csoportos min. Csoportos max OP OP Egyéni min. Egyéni max OP OP A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák Lásd : programkövetelmény 3. oldal A szint kimeneti követelményei Önálló beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. Szövegértés: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. Társalgás:Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. Közvetítés: A szintnek megfelelően a képzésében résztvevőtől elvárhatóan megértett olvasott vagy hallott szöveg tartalmát és az elhangzott információkat össze tudja foglalni magyar nyelven. Ismerős, nagyon egyszerű magyar nyelvű szöveg lényegét egyszerű nyelvtani szerkezetekkel és szókinccsel le tudja írni vagy szóban el tudja mondani.

4 Modulszerkezet azonosító: KER A1 / A1 / OP1 (szóbeli kommunikáció gyakorlása) A1.1. modul Minimum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra Maximum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra A spanyol ábécé A kiejtés A főnevek és melléknevek neme, száma és sorrendje A névelők A személyes névmások alanyesete A ser ige ragozása Az ar végű igék ragozása A llamarse ige ragozása Elöljárószók: en, de A szórend A tárgyeset Az estar ige ragozása Ser vagy estar? Az er, ir végű igék A tener ige ragozása Éste vagy este? Rövidülő melléknevek Muy/un poco vagy mucho/poco? A hangsúlytalan birtokos névmások Elöljárószók: con, para Számok A diftongálódó igék A tőhangváltó igék A querer és a poder igék használata A gustar és querer igék használata A decir, hacer, poner, salir, ir igék ragozása A személyes névmások részeshatározós esete Időhatározók Elöljárószók: para, a Y vagy e? O vagy u? Quedar vagy quedarse? A ser, estar, hay igék használata A saber ige ragozása A saber és a poder igék használata Helyhatározószók Muchos/pocos vagy mucho/poco? Ez vagy az? Itt vagy ott? A sorszámnevek 1 10 A számok Hay que vagy tener que? No ni A felajánló kérdés Kérdőszók elöljárószóval

5 A számok A melléknevek fokozása A személyes névmások tárgyesete A que vonatkozó névmás A conocer és dar igék ragozása Témakörök és szókincs Bemutatkozás Család Szabadidő Lakóhely Közlekedés a városban Vásárlás Üdvözlés, elköszönés szabályai a célnyelvi országokban Bemutatkozás szabályai a célnyelvi országokban Hogylét kifejezése Bemutatás Jellemzés Meghívás Meghívás elfogadása és elutasítása Tetszés, nemtetszés kifejezése Telefonbeszélgetés kezdeményezése célnyelven Helymeghatározás Lakóhely bemutatása Információkérés és adás A spanyol nevek A spanyol királyi család Jellegzetes spanyol házak Spanyol márkák, árucikkek

6 A1.2. modul Minimum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra Maximum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra A visszaható igék A közeljövő: ir a + főnévi igenév A névmások sorrendje A todo, todos használata Az óra kifejezése A dátum kifejezése A felszólító mód Algo algún ningún Atraer ige ragozása A személytelen igék Elöljárószók: por A számok A milliós számnevek használata A befejezett melléknévi igenév A közelmúlt (pretérito perfecto) Acabar de + főnévi igenév A nada, nadie használata estar + gerundio Az elbeszélő múlt (pretérito indefinido) I Rendhagyó igék indefinidóban Az en elöljárószó használata időhatározókban Témakörök és szókincs Napirend Étkezés Időjárás A közelmúltban történt események Hírek Utazás Találkozó megbeszélése, időpont és dátum kifejezése Meghívás elfogadása és elutasítása Űrlap kitöltése Szabadidős program megbeszélése Múltbeli élmények elmesélése Ok okozati viszony kifejezése Levél írása Történet, események elmesélése a múltban Levél írása (informális, baráti levél) Információkérés és adás Tetszés, nemtetszés kifejezése Spanyol és magyar ünnepek A spanyol konyha Spanyolország földrajza és éghajlata Toledo Hernán Cortés és Francisco Pizarro élete Kolombusz Kristóf élete

7 A1.3. modul Opcionális: A1/OP 1 (szóbeli kommunikáció gyakorlása) Minimum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra Maximum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra A modul célja, hogy azok a képzésben résztvevők, akik a nyelvi szint előző moduljainak követelményeit nem tudták sikeresen Megfelelt minősítéssel teljesíteni, de legalább 40% os eredményt értek el az A1.2. modulzáró vizsgán vagy az A1.1 és A1.2 modulokra vonatkozó szintfelmérő teszten, a hiányzó ismereteket az opcionális modul során elsajátítsák, a min. 60% os Megfelelt minősítésű modulzáró vizsga után csatlakozni tudjanak a következő szint első moduljához. - A KER A1.1 és A1.2 modulok nyelvtani követelményeinek ismétlése, gyakorlása elsősorban szóbeli kommunikáció során Témakör és szókincs - A KER A1.1 és A1.2 modulok témaköreinek és szókincsének ismétlése, gyakorlása elsősorban szóbeli kommunikáció során - A KER A1.1 és A1.2 modulok során elsajátított nyelvtani és lexikai ismereteket a szintnek megfelelően tudja alkalmazni szóbeli kommunikáció során - az adott témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése világos és lassú beszéd esetén - az adott témákban, szituációkban való részvétel alapvető szókincs alkalmazásával - egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetek alkalmazása szóbeli kommunikáció során - az adott témákban, szituációkban való részvétel egyszerű fordulatok alkalmazásával

8 KER A2 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák Csoportos min. Csoportos max OP OP Lásd : programkövetelmény 3. oldal Egyéni min. Egyéni max OP OP A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés:megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. Szövegértés Olvasás:El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás:Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni.

9 Modulszerkezet azonosító: KER A2 / A2 / OP1 (szóbeli kommunikáció gyakorlása) A2.1. modul Minimum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra Maximum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra A mutató névmások A határozatlan névmások A visszaható igék jelen időben A jövő idő (ir+aige) A pretérito perfecto képzése és használata + időhatározók A befejezett melléknévi igenév alakjai: nem rendhagyó és rendhagyó igék időhatározók Az indefinido képzése: rendhagyó és nem rendhagyó igékkel Az indefinido használata: befejezett cselekmény kifejezése a múltban, egymás utáni cselekmények, lezárult időszak kifejezése Témakörök és szókincs Számok 100 tól a végtelenig, tőszámnevek, sorszámnevek Hónapok, évszakok, napszakok A napi rutin Ünnepek, ünnepekhez kapcsolódó szókincs Utazás repülővel, busszal Nyaralás utazási irodával, egyénileg Szállás, foglalás, szolgáltatások,panasz Bejelentések, hírek Híres emberek életrajza Egészséges életmód, egészséges ételek, étkezési alternatívák Sportok, sportágak, sportolás A spanyol konyha sajátosságai Hagyományok, szokások a célnyelvi országokban Népszerű turisztikai célpontok Spanyolországban Népszerű sportok Spanyolországban Múltbeli élménybeszámoló Vélemény kifejezése Jövőbeli tervek, szándék kifejezése Vélemény kifejezése, nem egyetértés kifejezése A célnyelvi országok ünnepei, hagyományai, szokások A célnyelvi országok nevezetességei A célnyelvi országok hírességei

10 A2.2. modul Minimum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra Maximum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra A függő beszéd Cuando vagy cuándo? A para és por használata Pretéritoimperfecto (I) Que vagy el que? Hasonlítás Témakörök és szókincs Nyaralás, szállodában Utazás repülővel Öltözködés, ruházat Személyek külső tulajdonságainak leírása Rövid történet elmesélése Csodálkozás kifejezése Információkérés és adás Egyetértés egyet nem értés kifejezése Múltbeli szokások leírása Tetszés nem tetszés kifejezése Információkérés és adás Spanyolország földrajzi adottságai A célnyelvi országok földrajzi elhelyezkedése A célnyelvi országok és Magyarország kulturális különbségei Utazás előkészületei, nyaralás a célnyelvi országokban

11 A2.3. modul Opcionális: A2/OP 1 (szóbeli kommunikáció gyakorlása) Minimum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra Maximum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra A modul célja, hogy azok a képzésben résztvevők, akik a nyelvi szint előző moduljainak követelményeit nem tudták sikeresen Megfelelt minősítéssel teljesíteni, de legalább 40% os eredményt értek el az A2.2. modulzáró vizsgán vagy az A2.1 és A2.2 modulokra vonatkozó szintfelmérő teszten, a hiányzó ismereteket az opcionális modul során elsajátítsák, a min. 60% os Megfelelt minősítésű modulzáró vizsga után csatlakozni tudjanak a következő szint első moduljához. - A KER A2.1 és A2.2 modulok nyelvtani követelményeinek ismétlése, gyakorlása elsősorban szóbeli kommunikáció során Témakör és szókincs - A KER A2.1 és A2.2 modulok témaköreinek és szókincsének ismétlése, gyakorlása elsősorban szóbeli kommunikáció során - A KER A2.1 és A2.2 modulok során elsajátított nyelvtani és lexikai ismereteket a szintnek megfelelően tudja alkalmazni szóbeli kommunikáció során. - a témakörökben megismert, előrelátható helyzetekben az elsajátított ismeretek és rövid, begyakorolt fordulatok megfelelő alkalmazása - társalgásban való korlátozott részvétel az adott témakörökben egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek és begyakorolt szókincs alkalmazásával - az adott témakörökben a tiszta és lassú beszéd megértése - az előre begyakorolt nyelvtani szerkezetek alkalmazása írásban és szóban, rendszeresen előforduló alapvető hibák mellett (pl. igeidők felcserélése, egyeztetés hiánya) - begyakorolt, mindennapi udvariassági formák használata rövid társasági beszélgetés során

12 KER B1 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei Csoportos min. Csoportos max OP OP Lásd : programkövetelmény 3. oldal Egyéni min. Egyéni max OP OP Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. Szövegértés Olvasás:Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. Beszéd Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. Írás:Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni.

13 Modulszerkezet azonosító: KER B1 / 1 3+ B1 / OP1 (szóbeli kommunikáció gyakorlása) B1.1. modul Minimum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra Maximum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra Pretéritoimperfecto (II) Pretéritoindefinido vagy pretérito imperfecto? A loquehasználata Főnévi igeneves szerkezetek Az ok okozati viszony kifejezése Pretéritopluscuamperfecto Névelő használata ország és városnevek előtt Jelen idejű valószínűség kifejezése Jelen idejű feltételes mód Határozószó képzése A jövő idő Futuropróximo vagy futuro? A jövő idejű feltételes mondat A cuyo, a, os,as használata Témakörök és szókincs Házimunkák, családi munka megosztás Szabadidő, hobbik A falu és a város, természet védelem, a jövő lakókörnyezete Személyek külső tulajdonságainak leírása Véleménykérés és véleménynyilvánítás Önálló témakifejtés képek és kérdések alapján Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, ill. érdeklődés ezek iránt Meghívás/javaslat és arra való reagálás Diáknyelv Önálló témakifejtés Jövőre vonatkozó szándékok, tervek kifejezése Tetszés nem tetszés kifejezése Szükségesség kifejezése Mindennapi élet a célnyelvi orszgáokban, életstílus, szokások, napi rutin A célnyelvi országok városi és vidéki életének jellemzői

14 B1.2. modul Minimum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra Maximum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra A függő beszéd Időhatározók a múlt idejű mondatban A kötőmód (El subjuntivo) (I) Igei körülírás Néhány gyakori vonzatos ige Cualquiera El subjuntivo (II) Határozatlan számnevek Témakörök és szókincs Lakó környezet, közlekedés Sport, egészséges életmód Betegségek, orvosnál Valószínűség kifejezése Óhaj kifejezése Diáknyelv Téma bevezetése Visszakérdezés Egyetértés, ellenvetés Érzelmek, indulatok kifejezése Tanácsadás Felszólítás Tiltás Tanács kérése és adása Értékítélet Valószínűség, bizonytalanság Tömegközlekedési eszközök használata a célnyelvi országokban Népszerű sportágak Spanyolországban

15 B1.3. modul Minimum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra Maximum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra El subjuntivo (III) El subjuntivo (IV) El subjuntivo (V) A subjuntivo használatának összefoglalása Témakörök és szókincs Jövőbeli tervek Generációs problémák Ünnepek Érzelmek kifejezése Vélemény kifejezése Meghívás, elfogadása és elutasítása Hála kifejezése Jókívánságok, köszöntések különböző ünnepi alkalmakon A célnyelvi országok állami ünnepei, szokások, hagyományok

16 B1.4. modul Opcionális: B1/OP 1 (szóbeli kommunikáció gyakorlása) Minimum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra Maximum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra A modul célja, hogy azok a képzésben résztvevők, akik a nyelvi szint előző moduljainak követelményeit nem tudták sikeresen Megfelelt minősítéssel teljesíteni, de legalább 40% os eredményt értek el az B1.3. modulzáró vizsgán vagy az B1.1 és B1.3 modulokra vonatkozó szintfelmérő teszten, a hiányzó ismereteket az opcionális modul során elsajátítsák, a min. 60% os Megfelelt minősítésű modulzáró vizsga után csatlakozni tudjanak a következő szint első moduljához. - A KER B1.1 és B1.3 modulok nyelvtani követelményeinek ismétlése, gyakorlása elsősorban szóbeli kommunikáció során Témakör és szókincs - A KER B1.1 és B1.3 modulok témaköreinek és szókincsének ismétlése, gyakorlása elsősorban szóbeli kommunikáció során - A KER B1.1 és B1.3 modulok során elsajátított nyelvtani és lexikai ismereteket a szintnek megfelelően tudja alkalmazni szóbeli kommunikáció során - az adott témakörökben mondanivaló kifejezése némi habozás és körülírás, ismétlés, szavak keresése mellett - mondanivaló lényegének leírása meglehetősen folyékonyan, gondolatok lineáris összekapcsolása szövegösszekötő elemek alkalmazásával - részvétel az adott témákban felkészülés nélkül - vélemény kifejezése - információcsere az érdeklődési körhöz tartozó témákban - az adott témakörökben a köznyelvi beszéd főbb pontjainak megértése - az adott, ismerős témakörben az elsajátított szókincs alkalmazásával a mondanivaló kifejezése - előrelátható helyzetekben a begyakorolt mondatok és nyelvtani szerkezetek alkalmazása elfogadható nyelvhelyességgel - a saját és a célnyelvi országokra jellemző hagyományok, szokások, attitűdök ismerete és alkalmazása

17 KER B2 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák Csoportos min. Csoportos max OP OP Lásd : programkövetelmény 3. oldal Egyéni min. Egyéni max OP OP A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek. Szövegértés Olvasás:El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. Beszéd Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Írás:Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek.

18 Modulszerkezet azonosító: KER B2 / 1 4+ B2 / OP1 (szóbeli kommunikáció gyakorlása) B2.1. modul Minimum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra Maximum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra El subjuntivo (VI) A fej igék, Aunque Ser és estar A foglalkozást jelentő főnevek neme Indicativo vagy subjuntivo? Infinitivo vagy subjuntivo? A vonatkozó névmások Témakörök és szókincs Család, családtípusok Külső belső jellemzés, hasonlóságok és különbségek, Munka, foglalkozások, állásinterjú, álláshirdetésre jelentkezés Helyzetek vendégségben: kínálás, kérés, invitálás, sajnálkozás, búcsúzás, üdvözlés, reagálás ajándékra Vélemény kifejezése Munkahelyi szituációk: üzenet hagyása, bemutatás, találkozó időpontjának módosítása Betűzés kérése Önéletrajz, kísérőlevél írása, állásinterjún való részvétel Családtípusok, az ideális család a célnyelvi országokban Munkavállalás, a munkaerőpiac helyzete Spanyolországban

19 B2.2. modul Minimum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra Maximum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra Változással kapcsolatos igék (ponerse, hacerse, llegar a ser, volverse, quedarse) Pretéritoperfecto de subjuntivo Pretéritoimperfecto de subjuntivo (I) Múlt idejű, akaratot, érzelmet, kétséget kifejező igék Múlt idejű, egyéni érték ítéletet kifejező személytelen szerkezetek Nem konkrét előzményre utaló múlt idejű vonatkozói mellékmondat Tört és tizedes számok, százalékok Pretéritoimperfecto de subjuntivo (II) Jelen idejű feltételes mondat Akaratot, érzelmet, egyéni értékítéletet kifejező, feltételes módú igék utáni mellékmondat Kételkedést kifejező, múlt idejű állítmány utáni mellék mondat A hangsúlyos birtokos névmás Témakörök és szókincs Tanulás, oktatás, iskolarendszer, nyelvtanulás, továbbtanulás Szolgáltatások, ügyintézés ank, bankautomata utasításai, posta, rendőrségi bejelentés, taxi, benzinkút Technika, találmányok, gépek, tudomány, mobiltelefon és funkciói, telefonálás, üzenetrögzítő szövege Engedély kérése Szégyenkezés Sajnálkozás Vigasztalás Elutasítás Érvelés vmi mellett és ellen Útbaigazítás kérése és adása Kérések közvetítése múlt idejű mondatokban Telefonálással kapcsolatos szituációk Szolgáltatások igénybevétele a célnyelvi orszgáokban Oktatási rendszer a célnyelvi országokban Találmányok, felfedezések a célnyelvi országokból

20 B2.3. modul Minimum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra Maximum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra Condicionalcompuesto Pluscuamperfecto del subjuntivo(és múlt idejű főnévi igeneves szerkezetek) Szóalkotás szóösszetétellel A subjuntivo használata és az igeidő egyeztetés subjuntivóban Presente de subjuntivo Pretéritoperfecto de subjuntivo Pretéritoimperfecto de subjuntivo Pretéritopluscuamperfecto de subjuntivo Indicativo vagy subjuntivo? (összefoglalás) Témakörök és szókincs Meghibásodások, mesteremberek és szerelők, házilagos javítás, háztartási gépek és eszközök, házimunkák, háztartásigép szerviz, tisztító Média, kommunikációs eszközök Internet, számítógépek, blogok és ismeretségi hálózatok, újságok és folyóiratok, televízió, tévéműsorok, rádió Meghibásodás, probléma leírása: Segítség kérése Egyezkedés Internetes és e mail címek diktálása és lejegyzetelése Bosszúság kifejezése Szolgáltatások igénybevétele a célnyelvi országokban Bejelentések, tévé műsorok, újságcikkek lényegének értelmezése célnyelven Internet, számítógép, mobiltelefon használata célnyelven

21 B2.4. modul Minimum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra Maximum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra A felkiáltó mondatok A feltételes mondat A múlt idejű feltételes mondat A jelen idejű feltételes mondat A jövő idejű feltételes mondat A si ( ha ) kötőszó használata A szenvedő szerkezet és az általános alany La construcción pasiva La pasivarefleja y el sujetoimpersonal Perífrasisverbales (összefoglalás) Témakörök és szókincs Kultúra és kulturális tevékenységek Olvasás, olvasmányélmények, könyvtár, kulturális programok: múzeum, színház, zene Magyarország, kulturális különbségek Nevezetességek, adatok, nemzeti ünnepek, a magyarok külföldiek szemével, kulturális különbségek, nemzeti sztereotípiák, lakóhely bemutatása, műemlék, városnézés és országjárás ajánlása Csodálkozás, bosszúság, érzelmek kifejezése felkiáltással Feltétel kifejezése Egyezkedés, rábeszélés Rácsodálkozás, cáfolat A célnyelvi országok kultúrája, interkulturális ismeretek Híres irodalmi művel célnyelven

22 B2.5. modul Opcionális: B2/OP 1 (szóbeli kommunikáció gyakorlása) Minimum Csoportos : 45 óra Egyéni : 30 óra Maximum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra A modul célja, hogy azok a képzésben résztvevők, akik a nyelvi szint előző moduljainak követelményeit nem tudták sikeresen Megfelelt minősítéssel teljesíteni, de legalább 40% os eredményt értek el az B2.4. modulzáró vizsgán vagy az B2.1 és B2.4 modulokra vonatkozó szintfelmérő teszten, a hiányzó ismereteket az opcionális modul során elsajátítsák, a min. 60% os Megfelelt minősítésű modulzáró vizsga után csatlakozni tudjanak a következő szint első moduljához. - A KER B2.1.1 és B2.4 modulok nyelvtani követelményeinek ismétlése, gyakorlása elsősorban szóbeli kommunikáció során Témakör és szókincs - A KER B2.1 és B2.4 modulok témaköreinek és szókincsének ismétlése, gyakorlása elsősorban szóbeli kommunikáció során - A KER B2.1 és B2.4 modulok során elsajátított nyelvtani és lexikai ismereteket a szintnek megfelelően tudja alkalmazni szóbeli kommunikáció során - világos leírás különböző szempontok kifejezésével, érvek felvetése összetett mondatokban a szavak keresgélése nélkül - világos, részletes leírás az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról kiegészítő adatokkal és megfelelő példákkal kifejtve - folyékony és természetes interakció és hosszabb kapcsolat fenntartása anyanyelvű beszélőkkel - események és élmények személyes jelentőségének kifejezése - nézetek világos indokolása és fenntartása megfelelő érvekkel és indokokkal - tartalmi és nyelvi szempontból összetett beszéd főbb gondolatainak megértése mind konkrét, mind elvont témában - a megfogalmazás módjának variálása a gyakori ismétlések elkerülése végett, de alkalmanként körülírással a lexikai hiányok miatt - a nyelv viszonylag magas szintű grammatikai biztonsággal történő kezelése - kapcsolat fenntartása anyanyelvű beszélőkkel

23 KER C1 szint Képzési Csoportos min. Csoportos max. 240 Egyéni min Egyéni max. 240 Szövegértés: A képzésben részt vevő meg tud érteni különböző típusúkomplexszövegeket, érzékeli a rejtett, valamint azátvitt jelentéstartalmakat. Szóbeli kifejezőkészség: Képes gördülékenyen, spontán módon és választékosan kifejezni gondolatait. A nyelvet rugalmasan és hatékonyantudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Írásbeli kifejezőkészség: Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tudalkotni összetettebb témákban is. Megbízhatóan alkalmazza aszövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. Modulszerkezet azonosító: KER C1 / 1 4 C1.1. modul A Spanyol C számú programkövetelmény szerint Minimum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra Maximum Csoportos : 90 óra Egyéni : 60 óra 1. Nyelvtani szerkezetek Indicativo / subjuntivo használatának rendszerezése, összegzése Vonatkozó névmások használatának rendszerezése, összegzése Preteritoperfecto de subjuntivo / preteritoimperfecto de subjuntivo használata Szóképzés a spanyol nyelvben Hangsúlyos információk kifejezésének eszközei a spanyol nyelvben 2. Témakörök és szókincs Közösségi hálók, netközösségek Új médiumok, digitális korszak Generációk együttélése Népszokások, kulturális örökség 3. Gondolatok világos megfogalmazása, gyors verbális reakció Szóbeli beszámoló, interjúkészítés Saját álláspont részletes kifejtése Érvelés és számon kérés, egy álláspont világos bemutatása, részvétel vitában Érzelmek megfogalmazása Spanyol népszokások

24 C1.2. modul A Spanyol C számú programkövetelmény szerint Minimum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra Maximum Csoportos : 90 óra Egyéni : 60 óra 1. Nyelvtani szerkezetek Pluscuamperfecto de subjuntivohasználatának összegzése Múlt idejű főnévi igeneves szerkezetek Szóképzés, szóösszetételek Subjuntivospeciális használata a tagadó mondatokban Ser/estarhasználatának speciális esetei 2. Témakörök és szókincs Nyelvi tabuk, udvariassági normák, nyelvi regiszterek Találmányok, gépek, mobiltelefon, modern életvitel Társadalmi problémák Esélyegyenlőség 3. Nyelvváltozatok felismerése, alkalmazása Komplex téma strukturált előadása Beszámolók készítése komplex témáról Gondolati összefüggések felismerése és közvetítése Más személyek kéréseinek, utasításainak, állításainak, kérdéseinek közvetítése múlt idejű mondatokban Modern spanyol társadalom jellemzői, problémái

25 C1.3. modul A Spanyol C számú programkövetelmény szerint Minimum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra Maximum Csoportos : 90 óra Egyéni : 60 óra 1. Nyelvtani szerkezetek Igeidő egyeztetési szabályok subjuntivo ban Felszólítás, tiltás minden személyben Felkiáltó mondatok Feltételes mondatok összefoglalása Igeneves szerkezetek összefoglalása 2. Témakörök és szókincs Pénzügyek, bankok, fizetési eszközök, banki szolgáltatások Globalizáció és hatásai a mindennapjainkra Környezeti problémák, környezettudatosság Értékváltás, értékválasztás, etikai kérdések A másság megítélése, tolerancia 3. Komplex szövegek írása és megértése Pozitív, negatív, és kritikus álláspont megfogalmazásának nyelvi eszközei írásban és szóban Beszélgetős műsorok követése, riportok megértése A szövegek rejtett értelmének a megértése Személyes és üzleti levelek korrekt megfogalmazása minden témában C1.4. modul A Spanyol C számú programkövetelmény szerint Minimum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra Maximum Csoportos : 90 óra Egyéni : 60 óra 1. Nyelvtani szerkezetek Szövegszintű nyelvtani szerkezetek áttekintése Szövegek makroszerkezete Szövegek vizsgálata szociokulturális szintek alapján (formális/informális, diáknyelvi, régies, bizalmas stb.) Stílusrétegek Anglicizmusok a spanyol nyelvben 2. Témakörök és szókincs Művészettörténet Zene, táncművészet Filmművészet Városrendezés, építészet, építészeti emlékek Kulturális emlékezethelyek 3. Prezentáció készítése általános témában Szövegalkotás szociokulturális és stiláris jellemzők alapján Spanyol festészet, zeneművészet, építészet kiemelkedő személyiségei

26 KER C2 szint Csoportos minimális Egyéni minimális Csoportos maximális Egyéni maximális Képzési Szövegértés: A képzésben részt vevő szinte bármilyen hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért. Szóbeli kifejezőkészség: A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat nehézség nélkül össze tudja foglalni, részletekbe menően fel tudja idézni az érveket és a beszámolókat. Természetes módon, folyékonyan és pontosan fejezi ki magát, különbséget tud tenni a jelentések árnyalatai között is. Írásbeli kifejezőkészség: A körülményekhez stilárisan is alkalmazkodó, logikusan felépített szöveg megalkotására képes. Össze tudja foglalni szakmai és irodalmi művek tartalmát. Modulszerkezet azonosító: KER C2 / 1 3 C2.1. modul A Spanyol C számú programkövetelmény szerint Minimum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra Maximum Csoportos : 90 óra Egyéni : 60 óra 1. Nyelvtani szerkezetek A C1 szintig elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, elmélyítése, finomítása. 2. Témakörök és szókincs Valamennyi társalgási téma szókincsének, kifejezésének ismerete, használata, árnyalt nyelvi megfogalmazás akár elvont témákban is. Spanyolország történelmének jelentősebb momentumai, személyiségei Latin Amerika történelmének jelentősebb momentumai, kiemelkedő személyiségei Napjaink társadalmi problémái: monarchia kérdése, bevándorlók integrációs problémái Spanyol nyelvű irodalom kiemelkedő művei, alkotói 3. Szólások és közmondások a spanyol nyelvben Metaforák, szimbólumok értelmezése Rejtett, vagy átvitt értelmű szövegek értelmezése Nem verbális kommunikáció eszközei, használatuk a spanyol nyelvi közegben

27 C2.2. modul A Spanyol C számú programkövetelmény szerint Minimum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra Maximum Csoportos : 90 óra Egyéni : 60 óra 1. Nyelvtani szerkezetek A C1 szintig elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, elmélyítése, finomítása. 2. Témakörök és szókincs Valamennyi társalgási téma szókincsének, kifejezésének ismerete, használata, árnyalt nyelvi megfogalmazás akár elvont témákban is. Spanyolország szerepe az Európai Unióban és a világban Spanyol magyar kapcsolatok története, jelenlegi helyzete Spanyolország latin amerikai országok viszonya 3. Redundancia a mondat megformáltságában A nyomatékosítás és a kiemelés eszközei a mondatokban A sűrítés, tömörítés eszközei a mondatokban A beszélői szándék nyelvi megnyilvánulásai a mondatokban C2.3. modul A Spanyol C számú programkövetelmény szerint Minimum Csoportos : 60 óra Egyéni : 40 óra Maximum Csoportos : 90 óra Egyéni : 60 óra 1. Nyelvtani szerkezetek A C1 szintig elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, elmélyítése, finomítása. 2. Témakörök és szókincs Valamennyi társalgási téma szókincsének, kifejezésének ismerete, használata, árnyalt nyelvi megfogalmazás akár elvont témákban is. Spanyol régiók autonómia törekvései, régiók közötti fejlettségi különbségek, társadalmi ellentétek Egyház, civil szervezetek szerepe, önkéntesség Spanyol gazdaság jellemzői, az idegenforgalom szerepe 3. Nyelvi regiszterek, szleng jelenléte SMS, facebook, stb. nyelv Az írott és szóbeli szövegformálás különbségei A nyelvi humor kifejezésmódjai

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 039 C2 szint 1.2. OKJ azonosító nem releváns 1.3. 1.4. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Orosz C2 1 1 099 C1 szint E-000490/2014/C003

Orosz C2 1 1 099 C1 szint E-000490/2014/C003 Alternative English School Nyelviskola Akkreditált Vizsgahely Felnőttképzési intézmény, Eng. sz.: E-000490/2014 Nyelviskolák Szakmai Egyesületének Minősített és Ajánlott Nyelviskolája Kecskemét, Kőhíd

Részletesebben

SPANYOL OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA

SPANYOL OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA SPANYOL OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 9. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 13. évfolyam 1. nyelv (heti 4 óra) 2. nyelv (heti3 óra)

Részletesebben

Angol C2 1 1 039 C2 szint E-000490/2014/C001

Angol C2 1 1 039 C2 szint E-000490/2014/C001 Alternative English School Nyelviskola Akkreditált Vizsgahely Felnőttképzési intézmény, Eng. sz.: E-000490/2014 Nyelviskolák Szakmai Egyesületének Minősített és Ajánlott Nyelviskolája Kecskemét, Kőhíd

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 2017

IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 2017 IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 17 Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben

Részletesebben

Spanyol C számú

Spanyol C számú Spanyol C2 1 1 005 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az idegen nyelv érettségi vizsga célja Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 3. Tantárgy neptun kódja: MEIOK103SP Javasolt

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 2 KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 018 - KER C1/CS30 1.2. OKJ azonosító -- 1.3. Nyelvi programkövetelmény

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Olasz C számú

Olasz C számú Olasz C2 1 2 004 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó megnevezése Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Nyelvi program olasz C2 1 1 043 B2-es szint

Nyelvi program olasz C2 1 1 043 B2-es szint Nyelvi program olasz C2 1 1 043 B2-es szint Wunderland Nyelviskola Kft. 1111 Budapest, Bartók Béla u. 14. I. em. 10. E-000478/2014 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Olasz általános nyelvi program C2

Részletesebben

Orosz C nyelvi programkövetelmény

Orosz C nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 127 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Alpha Point Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Olasz C számú

Olasz C számú Olasz C2 1 1 004 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Lovári C nyelvi programkövetelmény

Lovári C nyelvi programkövetelmény Lovári C2 1 1 054 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Ötévfolyamos nyelvi képzés 9.ny évfolyam : Beginner ( kezdő) szinten Tematikai egység, Témakör I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, SZÁRMAZÁS, CSALÁD

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

NT-56497/NAT COLORES 2 Tanmenetjavaslat Témakörök Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan Civilizáció

NT-56497/NAT COLORES 2 Tanmenetjavaslat Témakörök Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan Civilizáció 1. Me lo pasé de maravilla 1-8. óra NT-56497/NAT COLORES 2 Tanmenetjavaslat NT-56497/NAT COLORES 2 Tanmenetjavaslat Vakáció, utazás -Rövid történet elmesélése -Csodálkozás ( De verdad?) -Információkérés-és

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Egy 5 lépéses terv 2016-ra

Egy 5 lépéses terv 2016-ra Egy 5 lépéses terv 2016-ra Tervezz MOST és élvezd a sikert az év végén. Mert TERV nélkül lassú a HALADÁS, és az sem biztosan JÓ IRÁNYBA megy. Mik a tanulságok 2015-ből? Hogyan használhatod ezeket 2016-ban?

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Francia C számú

Francia C számú Francia C2 1 2 006 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó megnevezése Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek.

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MEZŐGAZDASÁGI SZAKNYELVI ANGOLLAL BŐVÍTETT ANGOL NYELV 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési

Részletesebben

Élő idegen nyelv Középszintű érettségi témakörök

Élő idegen nyelv Középszintű érettségi témakörök Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola OM: 203204 7632 Pécs, Aidinger János út 41. A vizsga szintje a KER szerinti B1 Érettségi témakörök 1. Személyes vonatkozások, család a. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv 1. félév Témakör /Kommunikációs szándék Nyári úticélok Különböző típusú nyaralások Utazási előkészületek Szállások Látnivalók Nyári élmények A tömegközlekedési

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Négyévfolyamos általános tantervű képzés 9. évfolyam I. Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza. Informális és formális

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI NÉMET TRÉNINGEK SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI TÉMÁK SZINT 1 SZINT 2 SZINT 1-2 TÉMA 1 AZ EGYÉN ÉS TÁRSAS KAPCSOLATAI SZEMÉLYI ADATOK, KÜLSŐ MEGJELENÉS BELSŐ TULAJDONSÁGOK, RUHÁZAT, CSALÁD, CSALÁDI ESEMÉNYEK/ÜNNEPEK

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény Tantárgyi követelmények, angol nyelv 7. évfolyam képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei ECL nyelvvizsga A2 Szint 2. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez 57 1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 1.1. Az A2 szintű

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei ECL nyelvvizsga A2 szint 1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 1.1. Az A2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben,

Részletesebben

Europass Készségútlevél. Kiss Gábor. Tartalomjegyzék. Mellékletek címe. Europass_Mob_KissG.pdf 2 Europass-LP-130215-Kiss.pdf 6

Europass Készségútlevél. Kiss Gábor. Tartalomjegyzék. Mellékletek címe. Europass_Mob_KissG.pdf 2 Europass-LP-130215-Kiss.pdf 6 Kiss Gábor Tartalomjegyzék Mellékletek címe Oldal Europass_Mob_KissG.pdf 2 Europass-LP-130215-Kiss.pdf 6 Europass_Mob_KissG.pdf Az Europass Mobilitási Igazolvány száma: EUROPASS MOBILITÁSI IGAZOLVÁNY 1.

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Angol nyelv. 5. évfolyam

Angol nyelv. 5. évfolyam Angol nyelv 5. évfolyam Témakör 1. Család 2. Otthon 3. Étkezés 4. Idő, Időjárás 5. Öltözködés 6. Sport 7. Iskola 8. Szabadidő 9. Ünnepek, Szokások 10. Város, Bevásárlás 11. Utazás, Pihenés 12. Egészséges

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

NT-56498/NAT COLORES 3 Tanmenetjavaslat

NT-56498/NAT COLORES 3 Tanmenetjavaslat NT-56498/NAT COLORES 3 Tanmenetjavaslat Lecke címe 1. Como dos gotas de agua 1-9. óra 2. No me cuesta ningún trabajo 10-18. óra Család, családtípusok Külső-belső jellemzés, hasonlóságok és különbségek,

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM 9/NY-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM 9/NY-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM 9/NY-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 9/Ny. évfolyam... 1 9. évfolyam... 3 10. évfolyam... 4 11. évfolyam... 6 12. évfolyam... 8 Középszintű érettségi előkészítő, Gimnázium 11 12.

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben