Német C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP"

Átírás

1 Német C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés formája Minimális óraszám Maximális óraszám Német KER A1 C2 Általános Kontaktórás Csoportos 960 óra + 180/300 OP 1140 óra + 180/300 OP Maximális létszám 15 fő 1 Tanúsítvány kiadásának feltétele Igazolás kiadásának feltétele A 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet 3. melléklet alapján: az intézmény által szervezett záró vizsga sikeres teljesítése; minősítése: megfelelt vagy nem megfelelt. A megfelelt minősítés megszerzésének feltétele a záróvizsgán elért minimális 60% teljesítése. Amennyiben a képzés egy modulból áll, a modulzáró vizsga egyben a záróvizsga, ha a képzés többegymást követő modulból áll, a záróvizsgának az utolsó modulzáró vizsga számit. A tanúsítvány kiadásának további feltétele: a jelenléti ív résztvevő által történő, minden képzési alkalomra és minden megtartott tanórára vonatkozó aláírása, legalább 80% os jelenlétet igazolva valamennyi modul vonatkozásában, a képzési díj befizetése, felnőttképzési szerződés megkötése. A résztvevő kérésére a képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A jelenléti ív résztvevő által történő, minden képzési alkalomra és minden megtartott tanórára vonatkozó aláírása, legalább 80% os jelenlétet igazolva valamennyi modul vonatkozásában, a képzési díj befizetése, felnőttképzési szerződés megkötése. 1 Támogatott projekt esetén a követelménynek megfelelő létszám, de maximum 16 fő. 1

2 A programkövetelmény modulszerkezete Modulok lehetséges száma és lehetséges modulszerkezet azonosítók KER szintenként KER A1 3 modul: KER A1 / KER A1 OP 1 KER A2 3 modul: KER A2 / KER A2 OP 1 KER B1 4 modul: KER B1 / KER B1 OP 1vagy KER B1 OP 2 KER B2 6 modul: KER B2 / KER B2 OP 1vagy KER B2 OP 2 KER C1 6 modul: KER C1 / KER C1 OP 1vagy KER C1 OP 2 KER C2 5 modul: KER C2 / KER C2 OP 1vagy KER C2 OP 2 Képzési leírása KER szintek szerint KER A1 szint minimális óraszám 90 óra + 30 OP A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák maximális óraszám 105 óra + 30 OP Az A1 1 modulhoz nincs nyelvi bemenet, teljesen kezdők is jelentkezhetnek a képzésre. Minden egység végén meghatározott modulzáró vizsga a következő modul bemenetét képező előzetes tudásszint mérő feladatnak felel meg. Tehát az A1 2 modul szükséges bemeneti feltétele az A1 1 modul ismerete. Az A1 OP 1 modulhoz A1 szintű nyelvtudás szükséges (A1 2 modulzáró vizsga minimum 60% elérése). Akik nyelvi szintjüket azonos képzési programkövetelmény szerint kiállított Tanúsítvánnyal tudják igazolni, nem kell az adott modul előzetes tudásszintmérő dolgozatát megírniuk. 2

3 A szint kimeneti Képzés célja: A KER A1 szintre meghatározott kompetencia, készségek elérése. A kezdő szint a mindennapi élethelyzetekben történő elemi, idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv ismeret és nyelvhasználati készségek meglétét jelenti. A résztvevő képes megérteni a hozzá intézett egyszerűbb beszédet, és ki kell tudnia szűrni a beszéd információtartalmának lényegét. A beszédértés sikeressé tétele érdekében elemi kompenzációs stratégiákat alkalmaz. Meg tud érteni nagyon egyszerű tőmondatokat. Felismer ismerős neveket, szavakat és alapvető fordulatokat. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE : Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE : Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. BESZÉD : Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivalójának megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. ÍRÁS: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tudja tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. Szociolingvisztikai szempontok : Képes alapvető társadalmi érintkezésre a legegyszerűbb mindennapi udvarias üdvözlési, búcsúzási, bemutatkozási formulák használatával. Tud kérést, köszönetet, sajnálkozást stb. kifejezni. Pragmatikai szempontok: Szavakat, illetve szócsoportokat össze tud kapcsolni nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 3

4 A KER A1 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek Névelők: határozott (der, die das, die) Névelők használata (szabályszerűségek: végződés és jelentés) Névelők: határozatlan (ein, eine, ein) Személyes névmások (alanyeset) Az ige (mondatbeli szerepe) Létezés kifejezése: sein Létezés kifejezése: jelen idejű alakjai Létezés kifejezése: múlt idejű alakjai Birtoklás kifejezése : haben Birtoklás kifejezése: állítás, kérdés és tagadás Birtoklás kifejezése: jelen idejű alakjai Birtoklás kifejezése: múlt idejű alakjai Cselekvés kifejezése: jelen idő : állítás Cselekvés kifejezése: jelen idő: kérdés és tagadás Tőhangváltós igék (essen, sprechen) Főnévragozás: esetek (alanyeset, tárgyeset, részeseset) Egyszerű melléknevek Személyes névmások (tárgyeset, részeseset) Mutató és birtokos névmások Elöljárószók (tárgy és részesesettel) Egyszerű határozószavak Főnevek egyes és többes száma Többes számú főnevek (Ferien, Eltern) Egyszerű kérdőszavak (W Fragen) Egyszerű módbeli segédigék : können, müssen A KER A1 szint tartalmi Témakörök és szókincs családi élet színek otthon vásárlás munka, foglalkozás napok hobbi, szabadidő napi tevékenység időjárás étel, ital nemzetiség, országok személyes adatok számok, sorszámnevek betűzés idő alapvető igék 4

5 A KER A1 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek Nyelvi funkciók üdvözlési formák bemutatkozás, személyes adatok elmondása szokás és napi tevékenység kifejezése személyek, tárgyak egyszerű leírása üdvözlés, búcsúzás tetszés, nemtetszés kifejezése idő kifejezése számok megértése, azok használata árak megértése érdeklődés hogylét iránt célnyelvi országok nevei célnyelvi országok fővárosai, nagyobb városai étkezési szokások célnyelvi országokban célnyelvi országok időjárása Diszkurzusjelölők kötőszavak: und, aber, denn A KER A1 szint tartalmi Javasolt egyéb ismeretek, készségek, képességek Nyelvvizsgán előforduló feladattípusok gyakorlása, például: egyszerű szituációkra való reagálás, egyszerű nyomtatvány kitöltése, párosító, kiegészítő, kitöltő feladatok gyakorlása, kérdésekre adandó spontán válaszolás, egyperces rövid témaalapú beszéd stb. 5

6 A1.1. modul KER A1 1 Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 45 Tartalmi Nyelvtani ismeretek Névelők: határozott (der, die das, die) Névelők használata (szabályszerűségek: végződés és jelentés) Névelők: határozatlan (ein, eine, ein) Személyes névmások (alanyeset) Az ige (mondatbeli szerepe) Létezés kifejezése: sein Létezés kifejezése: jelen idejű alakjai Létezés kifejezése: múlt idejű alakjai Birtoklás kifejezése : haben Birtoklás kifejezése: állítás, kérdés és tagadás Birtoklás kifejezése: jelen idejű alakjai Birtoklás kifejezése: múlt idejű alakjai Cselekvés kifejezése: jelen idő : állítás Cselekvés kifejezése: jelen idő: kérdés és tagadás Témakörök és szókincs betűzés színek otthon családi élet vásárlás munka, foglalkozás napok hobbi, szabadidő Kommunikációs és civilizációs ismeretek Nyelvi funkciók üdvözlési formák bemutatkozás, személyes adatok elmondása szokás és napi tevékenység kifejezése személyek, tárgyak egyszerű leírása célnyelvi országok nevei célnyelvi országok fővárosai, nagyobb városai 6

7 A1.2. modul KER A1 2 Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 60 Tartalmi Az előző modulban tanultak ismétlése plusz: Nyelvtani ismeretek Tőhangváltós igék (essen, sprechen) Főnévragozás: esetek (alanyeset, tárgyeset, részeseset) Egyszerű melléknevek Személyes névmások (tárgyeset, részeseset) Mutató és birtokos névmások Elöljárószók (tárgy és részesesettel) Egyszerű határozószavak Főnevek egyes és többes száma Többes számú főnevek (Ferien, Eltern) Egyszerű kérdőszavak (W Fragen) Egyszerű módbeli segédigék : können, müssen Témakörök és szókincs napi tevékenység időjárás étel, ital nemzetiség, országok személyes adatok számok, sorszámnevek betűzés gyakorlása idő alapvető igék Kommunikációs és civilizációs ismeretek Nyelvi funkciók üdvözlés, búcsúzás tetszés, nemtetszés kifejezése idő kifejezése számok megértése, azok használata árak megértése érdeklődés hogylét iránt étkezési szokások célnyelvi országokban célnyelvi országok időjárása Diszkurzusjelölők kötőszavak: und, aber, denn 7

8 A1.3. modul KER A1 OP 1 Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 Tartalmi Egynyelvű A1 szintű nyelvvizsgára való felkészülés. Az adott vizsgarendszer által mért feladattípusok gyakorlása, ellenőrzése magyarázattal, mind a négy készség fejlesztése a vizsgára való felkészülés céljából : hallott és olvasott szövegértés, írás: egyszerű űrlapok kitöltése, beszéd : témaalapú rövid beszéd, kérdésekre válaszadás, szituációkra való reagálás. Írott és hallott szövegértés gyakorlása. Nyelvvizsgán előforduló feladattípusok gyakorlása, például: egyszerű szituációkra való reagálás, egyszerű nyomtatvány kitöltése, párosító, kiegészítő, kitöltő feladatok gyakorlása, kérdésekre adandó spontán válaszolás, egyperces rövid témaalapú beszéd, stb. Nyelvtani feladatok megoldása még akkor is, ha a vizsgarendszer ezt a részkészséget nem méri önállóan, mivel ezek a feladatok segítik a résztvevőket az írás és beszéd vizsgarészben. A modul elején és végén egyegy teljes próbafeladatsor megoldása, ellenőrzése magyarázattal, a résztvevők haladásának nyomon követése. KER A2 szint minimális óraszám 90 óra + 30 OP A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák maximális óraszám 105 óra + 30 OP Az A2 1 modulhoz az A1 szintű nyelvismeret (A1 1 és A1 2 modulok ismerete). Az A2 2 modulhoz az A1+ szintű nyelvismeret + az A2 1 modul ismerete. Az A2 OP 1 modulhoz A2 szintű nyelvtudás szükséges. (A2 2 modulzáró vizsga minimum 60% elérése). Akik nyelvi szintjüket azonos képzési programkövetelmény szerint kiállított Tanúsítvánnyal tudják igazolni, nem kell az adott modul előzetes tudásszintmérő dolgozatát megírniuk. 8

9 A szint kimeneti Képzés célja: A KER A2 szintre meghatározott kompetencia, készségek elérése. Ezen a szinten a résztvevő önálló beszédtevékenysége során képes olyan egyszerű, összefüggő mondatok alkotására, melyek a környezetével, tapasztalataival, személyes véleményével és elgondolásaival, feladataival és azok elvégzésével kapcsolatosak. Beszédmódja jobbára leíró, deklaráló jellegű. Interakciós készsége lehetővé teszi, hogy megfelelő módon reagáljon a hozzá intézett tagolt beszédre. Meg tudja érteni a mindennapi életben előforduló berendezésekre írt instrukciókat, például egy nyilvános telefon esetében. Követni tudja a tényközlő televíziós műsorok témaváltásait, és meg tudja állapítani fő tartalmukat. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE : Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE : El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható, konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. BESZÉD : Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. ÍRÁS : Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet, vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. Szociolingvisztikai szempontok : El tud boldogulni rövid társalgási beszélgetéssel, mindennapi udvarias üdvözlési és megszólítási formák használatával. Tud meghívást tenni, elfogadni, bocsánatot kérni, illetve elfogadni, javaslatot tenni. Tud alapvető nyelvi funkciókat használni, azokra reagálni. Egyszerű módon ki tud fejezni véleményt, valamint rá tud kérdezni ezekre. Egyszerűen, de hatékonyan tud társas érintkezést fenntartani, a legegyszerűbb közismert kifejezések használatával és az alapvető szokások követésével. Pragmatikai szempontok: A főbb pontok egyszerű felsorolásával el tud mondani egy történetet, és leírást tud adni valamiről. 9

10 A KER A2 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek Cselekvés kifejezése: múlt idő (Perfekt) Cselekvés kifejezése: szabályos ragozású igék múlt ideje (Perfekt) Cselekvés kifejezése: múlt idő (Präteritum) Cselekvés kifejezése: szabályos ragozású igék múlt ideje (Präteritum) Cselekvés kifejezése: módbeli segédigék és azok ragozása Cselekvés kifejezése: egyszerű jövő idő (Futur I.) Felszólító mód Minőségi viszonyok: melléknevek Szabályos melléknevek fokozása A birtoklás kifejezése: a főnevek birtokos esete Mennyiségi viszonyok: egyes szám és többes szám: szabályos és rendhagyó További elöljárószók (Wechselpräpositionen) További határozószók : hely, mód, idő Módbeli segédigék múlt ideje (Präteritum) Udvarias kérdések Javaslatok kifejezése: sollen, sollten Időbeli viszonyok: igeidő egyeztetése Szórendek és kötőszavak (egyenes, fordított, KATI szórend) A KER A2 szint tartalmi Témakörök és szókincs szabadidős tevékenység ünnepek népnevek, nyelvek időjárás a ház részei, bútorok számok 101 végig, sorszámnevek ételek, étterem vásárlás család, foglalkozás idővel kapcsolatos szavak az időpont tanulás közlekedés helyiségek, üzletek 10

11 A KER A2 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek Nyelvi funkciók Szokás és rutin kifejezése Tárgyak, személyek, helyek leírása Bocsánatkérés Kérés, javaslat, tanácsadás Meghívás Egyszerű történet elmesélése Étkezési szokások Panaszkodás és arra reagálás Segítség felajánlása: Könnte ich Ihnen helfen? Önálló témakifejtés Dolgok leírása: színek és ruhadarabok Személyek leírása: öltözködés, megjelenés Információkérés, adás Események leírása: szabadidő Egy múltbeli utazási élmény elmesélése Egyetértés Tetszés, nemtetszés kifejezése Véleménynyilvánítás Véleménycsere Térbeli viszonyok Tulajdonságok Konszenzuskeresés Sajátos szabadidős tevékenység a német nyelvterületeken Kultúrák közti eltérések : általános téma : időjárás célnyelvi országok városainak megismerése célnyelvi országok híres ételei célnyelvi országok nyaraló városai célnyelvi országok főbb színházai célnyelvi országok főbb szórakozóhelyei Diszkurzusjelölők so, wie, also, halt, ich möchte, könnte A KER A2 szint tartalmi Javasolt egyéb ismeretek, készségek, képességek Nyelvvizsgán előforduló feladattípusok gyakorlása, például: szituációkra való reagálás, egyszerű nyomtatvány kitöltése, párosító, kiegészítő, kitöltő, feleletválasztós, visszahelyezős feladatok gyakorlása, kérdésekre adandó spontán válaszolás, egykét perces rövid témaalapú beszéd, képleírás stb. 11

12 A2.1. modul KER A2 1 Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 45 Tartalmi Az előző szint főbb nyelvtani szerkezeteinek ismétlése plusz: Nyelvtani ismeretek Cselekvés kifejezése: múlt idő (Perfekt) Cselekvés kifejezése: szabályos ragozású igék múlt ideje (Perfekt) Cselekvés kifejezése: múlt idő (Präteritum) Felszólító mód Minőségi viszonyok: melléknevek Szabályos melléknevek fokozása A birtoklás kifejezése: a főnevek birtokos esete Cselekvés kifejezése: szabályos ragozású igék múlt ideje (Präteritum) Udvarias kérdések Témakörök és szókincs Szabadidős tevékenység Ünnepek Népnevek, nyelvek Időjárás A ház részei, bútorok számok 101 végig, sorszámnevek Ételek, étterem Kommunikációs és civilizációs ismeretek Nyelvi funkciók Szokás és rutin kifejezése Tárgyak, személyek, helyek leírása Bocsánatkérés Kérés, javaslat, tanácsadás Meghívás Egyszerű történet elmesélése Étkezési szokások Panaszkodás és arra reagálás Segítség felajánlása: Könnte ich Ihnen helfen? Önálló témakifejtés Dolgok leírása: színek és ruhadarabok Személyek leírása: öltözködés, megjelenés Információkérés, és adás Sajátos szabadidős tevékenység a német nyelvterületeken Kultúrák közti eltérések : általános téma : időjárás célnyelvi országok városainak megismerése 12

13 A2.2. modul KER A2 2 Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 60 Tartalmi Az előző modulban tanultak ismétlése plusz: Nyelvtani ismeretek Cselekvés kifejezése: módbeli segédigék és azok ragozása Cselekvés kifejezése: egyszerű jövő idő (Futur I.) Mennyiségi viszonyok: egyes szám és többes szám: szabályos és rendhagyó További elöljárószók (Wechselpräpositionen) További határozószók : hely, mód, idő Módbeli segédigék múlt ideje (Präteritum) Javaslatok kifejezése: sollen, sollten Időbeli viszonyok: igeidő egyeztetése Szórendek és kötőszavak (egyenes, fordított, KATI szórend) Témakörök és szókincs Vásárlás Család, foglalkozás Idővel kapcsolatos szavak Az időpont tanulás közlekedés Helységek, üzletek Kommunikációs és civilizációs ismeretek Nyelvi funkciók Események leírása: szabadidő Egy múltbeli utazási élmény elmesélése Egyetértés Tetszés, nemtetszés kifejezése Véleménynyilvánítás Véleménycsere Térbeli viszonyok Tulajdonságok Konszenzuskeresés Sajátos szabadidős tevékenység a német nyelvterületeken Kultúrák közti eltérések : általános téma : időjárás célnyelvi országok híres ételei célnyelvi országok nyaraló városai célnyelvi országok főbb színházai célnyelvi országok főbb szórakozóhelyei Diszkurzusjelölők so, wie, also, halt, ich möchte, könnte 13

14 A2.3. modul KER A2 OP 1 Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 Tartalmi Egynyelvű A2 szintű nyelvvizsgára való felkészülés. Az adott vizsgarendszer által mért feladattípusok gyakorlása, ellenőrzése magyarázattal, mind a négy készség fejlesztése a vizsgára való felkészülés céljából : hallott és olvasott szövegértés, írás: űrlapok és nyomtatványok kitöltése, képeslap, rövid üzenet írása, beszéd : témaalapú rövid beszéd, kérdésekre válaszadás, szituációkra való reagálás. Írott és hallott szövegértés gyakorlása. Nyelvvizsgán előforduló feladattípusok gyakorlása, például: szituációkra való reagálás, egyszerű nyomtatvány kitöltése, párosító, kiegészítő, kitöltő, feleletválasztós, visszahelyezős feladatok gyakorlása, kérdésekre adandó spontán válaszolás, egy kétperces rövid témaalapú beszéd, képleírás, stb. Nyelvtani feladatok megoldása még akkor is, ha a vizsgarendszer ezt a részkészséget nem méri önállóan, mivel ezek a feladatok segítik a résztvevőt az írás és beszéd vizsgarészben. A modul elején és végén egy egy teljes próbafeladatsor megoldása, ellenőrzése magyarázattal, a résztvevő haladásának nyomon követése. KER B1 szint minimális óraszám 120 óra + 30/60 OP A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák maximális óraszám 120 óra + 30/60 OP A B1 1 modulhoz az A2 szintű nyelvismeret (A2 1 és A2 2 modulok ismerete). A B1 2 modulhoz az A2+ szintű nyelvismeret + a B1 1 modul ismerete. A B1 OP 1 modulhoz B1 szintű nyelvtudás szükséges (B1 2 modulzáró vizsga minimum 60% elérése). A B1 OP 2 modult azok számára javasoljuk, akik B1 szintű nyelvtudással rendelkeznek (B1 2 modulzáró vizsga minimum 60% elérése), azonban nyelvtudásuk rövid összefoglalását, rendszerezését igénylik biztosabb nyelvi kompetencia eléréséhez. Akik nyelvi szintjüket azonos képzési programkövetelmény szerint kiállított Tanúsítvánnyal tudják igazolni, nem kell az adott modul előzetes tudásszintmérő dolgozatát megírniuk. 14

15 A szint kimeneti Képzés célja: A KER B1 szintre meghatározott kompetencia, készségek elérése. Az írásos szöveg területén megérti és értelmezi a környezetében előforduló írásos útbaigazításokat, képes tevékenységét ezekhez igazítani. A résztvevő képes írásban rögzíteni egyszerűbb információkat, feljegyzéseket, valamint eligazodik az egyszerűbb általános és hivatalos dokumentumokban. B1 szinten a résztvevő egészében és releváns részleteiben is megérti a hozzá intézett rövidebb és hosszabb beszédet. Egyszerű, természetes közegben történő szöveghallgatás során hatékony és eredményes kompenzációs stratégiát alkalmaz a lényeg és a releváns részletek kiszűrésére. Beszédtevékenysége az önálló, egyirányú kommunikáció során egyenletes. Világosan ki tudja fejezni mondanivalóját, álláspontját, véleményét. Az elsajátított szókészlet alkalmas közvetlen környezete, élettere tematikájának viszonylag strukturált megjelenítésére konkrét és általános szinten a mindennapok, a munka, a szakmai tevékenység diskurzusaiban egyaránt. Tudatosan használja a nyelvtani szerkezeteket, intonációs mintákat és más nyelvi eszközöket. Írott szövegek esetében összefüggő, tartalmilag és formailag jól strukturált szövegek gondolatmenetét képes követni, valamint idegen anyanyelvi beszélő számára mind a tartalom, mind a kivitelezés szempontjából elfogadható szövegeket képes alkotni. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. BESZÉD: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról folyó társalgásban. Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. ÍRÁS: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni. Szociolingvisztikai szempontok: A nyelvi funkciók széles körét tudja alkalmazni, illetve reagálni tud rájuk. Ismeri a lényeges udvariassági szokásokat, és azoknak megfelelően viselkedik. Ismeri és észreveszi a jeleket, amelyek azokra a legfontosabb különbségekre utalnak, amelyek a saját és célnyelvi közösségben uralkodó hagyományok, szokások, értékek és meggyőződések között fennállnak. Pragmatikai szempontok: Egyenes vonalvezetésű elbeszélést, vagy leírást meglehetősen folyékonyan tud előadni, főbb pontok lineáris sorba rendezésével. 15

16 A KER B1 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek Cselekvés kifejezése: múlt idő (Perfekt) Cselekvés kifejezése: szabálytalan ragozású igék múlt ideje (Perfekt) Cselekvés kifejezése: múlt idő (Präteritum) Cselekvés kifejezése: szabálytalan ragozású igék múlt ideje (Präteritum) Cselekvés kifejezése: Perfekt és Präteritum használata Visszaható névmás Kölcsönös névmás Igei vonzatok tárgyeset (haben, brauchen, es gibt) zu+inf szerkezet Feltételes mód: würde+inf Időhatározószók Helyesírási szabályok Ellentétes jelentésű szavak Szóképzés (produktív képzők) Logikai viszonyok célhatározói mellékmondat (damit, um zu +Inf) Minőségi viszonyok: melléknevek, határozószavak Kérdőszavak (személyre és tárgyra kérdezés) Szenvedő mód (Vorgangspassiv Präsens, Präteritum) A KER B1 szint tartalmi Témakörök és szókincs testrészek, család rendelés ünnepek, szokások város és vidék ruházat tárgyak leírása egészség, életmód napirend egészségi állapotok leírása sport állatok termékek tanulás könyv film média utazás 16

17 A KER B1 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek Nyelvi funkciók Le tudnak írni helyiségeket nagyobb pontossággal Ki tudják fejezni érzelmüket, véleményüket és reagálni is tudnak rájuk Ki tudják fejezni egyetértésüket, egyet nem értésüket, és reagálni is tudnak rájuk Egy film vagy könyv tartalmát el tudják mesélni Informális levelet tudnak írni megadott szempontok alapján Konszenzuskeresés egy adott témában Véleménycsere Téma alapú beszélgetés Múltbeli események felidézése Tervek, szándékok, preferenciák kifejezése Elégedettség, bosszúság kifejezése Történetek szerkesztése, elmondása Hasonlóság kifejezése Szándék kifejezése Körülírás célnyelvi országok híres ételei célnyelvi országok főbb színházai a célnyelvi országok kulturális lehetőségei udvarias kérések a célnyelvi országokban német nyelvű országok hagyományok a célnyelvi országokban vásárlási szokások a célnyelvi országokban ünnepek a célnyelvi országokban Diszkurzus funkciók Mondanivalójukat meg tudják tervezni: hogy kezdi, és hogy fejezi be Közbe tud vágni beszélgetőpartnere mondanivalójába Vissza tud kérdezni Ha nem akar válaszolni egy kérdésre, kerüli vagy témát vált Diszkurzusjelölők Kötőszóhasználat nagy repertoárt mutat Tisztában van a formális és informális regiszterrel Mondatait, gondolatait logikusan kapcsolja össze: előny hátrány, pro kontra, ok okozati összefüggéseket egyszerűen ki tudja fejezni. 17

18 A KER B1 szint tartalmi Javasolt egyéb ismeretek, készségek, képességek Nyelvvizsgán előforduló feladattípusok gyakorlása: szituációkra való reagálás, egyszerű nyomtatvány kitöltése, párosító, kiegészítő, kitöltő, feleletválasztós, választ igénylő, visszahelyezős feladatok gyakorlása, informális levél írása, kérdésekre adandó spontán válaszolás, kétperces rövid témaalapú beszéd, prezentáció, szerepjáték, képleírás, stb. B1.1. modul KER B1 1 Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 60 18

19 Tartalmi Az előző szint főbb nyelvtani szerkezeteinek ismétlése plusz: Nyelvtani ismeretek Cselekvés kifejezése: múlt idő (Perfekt) Cselekvés kifejezése: szabálytalan ragozású igék múlt ideje (Perfekt) Cselekvés kifejezése: múlt idő (Präteritum) Visszaható névmás Kölcsönös névmás Igei vonzatok tárgyeset (haben, brauchen, es gibt) zu+inf szerkezet Feltételes mód: würde+inf Kérdőszavak (személyre és tárgyra kérdezés) Szenvedő mód (Vorgangspassiv Präsens, Präteritum) Témakörök és szókincs Testrészek, család Rendelés Ünnepek, szokások Város és vidék Ruházat Tárgyak leírása Egészség, életmód Napirend egészségi állapotok leírása Kommunikációs és civilizációs ismeretek Nyelvi funkciók Le tudnak írni helyiségeket nagyobb pontossággal Ki tudják fejezni érzelmüket, véleményüket és reagálni is tudnak rájuk Ki tudják fejezni egyetértésüket, egyet nem értésüket, és reagálni is tudnak rájuk Egy film vagy könyv tartalmát el tudják mesélni Informális levelet tudnak írni megadott szempontok alapján Konszenzuskeresés egy adott témában célnyelvi országok híres ételei célnyelvi országok főbb színházai a célnyelvi országok kulturális lehetőségei udvarias kérések a célnyelvi országokban Diszkurzus funkciók Mondanivalójukat meg tudják tervezni: hogy kezdi, és hogy fejezi be Közbe tud vágni beszélgetőpartnere mondanivalójába Diszkurzusjelölők Kötőszóhasználat nagy repertoárt mutat Tisztában van a formális és informális regiszterrel 19

20 B1.2. modul KER B1 2 Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 60 Tartalmi Az előző modulban tanultak ismétlése plusz: Nyelvtani ismeretek Cselekvés kifejezése: szabálytalan ragozású igék múlt ideje (Präteritum) Cselekvés kifejezése: Perfekt és Präteritum használata Időhatározószók Helyesírási szabályok Ellentétes jelentésű szavak Szóképzés (produktív képzők) Logikai viszonyok célhatározói mellékmondat (damit, um zu +Inf) Minőségi viszonyok: melléknevek, határozószavak Témakörök és szókincs Sport Állatok Termékek Tanulás Könyv Film Média Utazás Kommunikációs és civilizációs ismeretek Nyelvi funkciók Véleménycsere Téma alapú beszélgetés Múltbeli események felidézése Tervek, szándékok, preferenciák kifejezése Elégedettség, bosszúság kifejezése Történetek szerkesztése, elmondása Hasonlóság kifejezése Szándék kifejezése Körülírás német nyelvű országok hagyományok a célnyelvi országokban vásárlási szokások a célnyelvi országokban ünnepek a célnyelvi országokban Diszkurzus funkciók Vissza tud kérdezni Ha nem akar válaszolni egy kérdésre, kerüli vagy témát vált Diszkurzusjelölők Kötőszóhasználat nagy repertoárt mutat Tisztában van a formális és informális regiszterrel Mondatait, gondolatait logikusan kapcsolja össze: előny hátrány, prokontra, ok okozati összefüggéseket egyszerűen ki tudja fejezni. 20

21 B1.3. modul KER B1 OP 1 Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 Tartalmi Egynyelvű, B1 szintű nyelvvizsgára való felkészülés. Az adott vizsgarendszer által mért feladattípusok gyakorlása, ellenőrzése magyarázattal. Mind a négy készség fejlesztése egyaránt fontos a vizsgára való felkészülés céljából. Hallott és olvasott szövegértés, írás: űrlapok és nyomtatványok kitöltése, képeslap, rövid üzenet, informális levél írása. Beszéd : téma vagy képalapú rövid beszéd, kérdésekre válaszadás, szituációkra való reagálás, szerepjátszás, stb. Írott és hallott szövegértés gyakorlása például jegyzetelés, szavak behelyettesítése, stb. Nyelvtani feladatok megoldása, még akkor is, ha a vizsgarendszer ezt a részkészséget nem méri önállóan, mivel ezek a feladatok segítik a résztvevőt az írás és beszéd vizsgarészben. A modul elején és végén egy egy teljes próbafeladatsor megoldása, ellenőrzése magyarázattal, a résztvevő haladásának nyomon követése. B1.4. modul KER B1 OP 2 Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 60 Tartalmi Egynyelvű, B1 szintű nyelvvizsgára való felkészülés. A modul első 30 órája egy felzárkóztatási rész, ahol az adott vizsgához és szinthez szükséges legfontosabb nyelvtani fordulókat, témákat, szókincset veszik át tanári ellenőrzéssel, magyarázattal. Ezt követi az adott vizsgarendszer által mért feladattípusok gyakorlása, ellenőrzése magyarázattal. Mind a négy készség fejlesztése egyaránt fontos a vizsgára való felkészülés céljából. Hallott és olvasott szövegértés, írás: űrlapok és nyomtatványok kitöltése, képeslap, rövid üzenet, informális levél írása. Beszéd : téma vagy képalapú rövid beszéd, kérdésekre válaszadás, szituációkra való reagálás, szerepjátszás, stb. Írott és hallott szövegértés gyakorlása például jegyzetelés, szavak behelyettesítése, stb. Nyelvtani feladatok megoldása, még akkor is, ha a vizsgarendszer ezt a részkészséget nem méri önállóan, mivel ezek a feladatok segítik a résztvevőt az írás és beszéd vizsgarészben. A modul elején és végén egy egy teljes próbafeladatsor megoldása, ellenőrzése magyarázattal, a résztvevő haladásának nyomon követése. 21

22 KER B2 szint minimális óraszám 240 óra + 30/60 OP maximális óraszám 300 óra + 30/60 OP A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A B2 1 modulhoz a B1 szintű nyelvismeret (B1 1 és B1 2 modulok ismerete). A B2 2 modulhoz a B1 szintű nyelvismeret + a B2 1 modul ismerete. A B2 3 modulhoz a B1+ szintű nyelvismeret + a B2 2 modul ismerete. A B2 4 modulhoz a B1+ szintű nyelvismeret + a B2 3 modul ismerete szükséges. A B2 OP 1 modulhoz B2 szintű nyelvtudás szükséges (B2 4 modulzáró vizsga minimum 60% elérése). A B2 OP 2 modult azok számára javasoljuk, akik B2 szintű nyelvtudással rendelkeznek (B2 4 modulzáró vizsga minimum 60% elérése), azonban nyelvtudásuk rövid összefoglalását, rendszerezését igénylik biztosabb nyelvi kompetencia eléréséhez. Akik nyelvi szintjüket azonos képzési programkövetelmény szerint kiállított Tanúsítvánnyal tudják igazolni, nem kell az adott modul előzetes tudásszintmérő dolgozatát megírniuk. 22

23 A szint kimeneti Képzés célja: A KER B2 szintre meghatározott kompetencia, készségek elérése. A résztvevő a mindennapi élethelyzetekben történő bármely idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos idegennyelv ismerettel és nyelvhasználati készséggel rendelkezzen. A résztvevő az idegen nyelvi közléseket a KER szerint majdnem (közel) információveszteség nélkül kövesse, a szószerinti jelentés megértésén túl képes legyen értelmezni a sugallt jelentéseket, és az indirekt módon kifejezett kommunikatív tartalmat, ismerje fel az összefüggéseket. Szóbeli megnyilatkozásai jól szerkesztettek, alkalmazza az adott nyelvre jellemző szövegépítési technikákat és az elérendő célnak megfelelő retorikai eszközöket. Gondolatait folyékonyan, az anyanyelvi beszélő számára természetes tempóban legyen képes közölni. A résztvevő értse a különböző hosszúságú és típusú bonyolult és elvont írott szövegeket. Jól tudja követni az egyes szövegtípusokra jellemző strukturálódást, az információtartalom kibontakozását. Írásban jól alkalmazza a nyelvi megjelenítés valamennyi szintjére vonatkozó tudását. Nyelvhelyességi normák betartásával alkosson szöveget, alkalmazkodjon a műfaj és stílusbeli sajátosságokhoz. Széles körű, átfogó szókinccsel rendelkezzen. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. BESZÉD: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban úgy, hogy közben érvelve fejti ki a véleményét. Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. ÍRÁS: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. Szociolingvisztikai szempontok: Lépést tud tartani a csoportos eszmecserével, és hozzá tud szólni még akkor is, ha a beszéd gyors. Kapcsolatot tud fenntartani anyanyelvű beszélőkkel anélkül, hogy akaratlanul megnevettetné vagy idegesítené őket. Adott helyzetekben megfelelően ki tudja fejezni magát, és nem követ el durva hibát. Pragmatikai szempontok: Egyenes vonalvezetésű elbeszélést folyékonyan tud előadni, a kohéziós eszközök korlátozott körét használni tudja megnyilatkozásainak érthető, koherens beszéddé való szervezéséhez. 23

24 A KER B2 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek Rendhagyó melléknevek fokozása Hasonlító mondatok (als, wie) Cselekvés kifejezése: múlt idő (Plusquamperfekt) Összetett mondatoknál az igeidő egyeztetése: előidejűség, utóidejűség (bevor, nachdem) Birtokos esettel álló elöljárószavak (wegen, während) A feltételes mód (Konjunktiv Präteritum, Plusquamperfekt) Óhajtó mondatok Funktionsverbgefüge (zur Verfügung stehen) Páros kötőszavak Igei vonzatok Főnévi, melléknévi vonzatok Melléknévi igenevek (Partizip I, Partizip II) Vonatkozó névmások Szenvedő mód (Passiv Perfekt) Szenvedő mód módbeli segédigével (Passiv Präsens, Präteritum) Műveltetés Elvont főnevek Személytelen szerkezet Állapotot jelző igék Szövegértés gyakorlása Mellérendelt mondatok Alárendelt mondatok Szóképzés 24

25 A KER B2 szint tartalmi Témakörök és szókincs testrészek tudomány életkori sajátosságok telefonálásos szerepjáték üzlet, marketing város és vidék média, mozi bűnözés időskor, nyugdíj a társadalmi érintkezéshez szükséges kifejezések betegség nagy és kiscsaládosok ruházat, divat mozi számítógép, internet időjárás munkanélküliség, foglalkozás vásárlás oktatás barátok utazás tömegközlekedési eszközön (busz, metró, villamos, trolibusz) otthon utazás telefonálás, szállodai szobafoglalás telefonon barátok pénz ételek, sport Németország Ausztria Svájc A KER B2 szint tartalmi Kommunikációs és civilizációs ismeretek 25

26 Nyelvi funkciók Élmények elmesélése Érzelmek kifejtése, arra történő reagálás Tervek, remény kifejezése Mondanivaló precíz megfogalmazása Bizonyosság, bizonytalanság kifejezése Vita kivitelezése emelt szinten Kérés és ígéret kifejezése Tulajdonságok Időpont egyeztetés, megbeszélés Ambíciók, emberek körülírása Összehasonlítás Tanácsadás Bocsánatkérés, jókívánságok kifejezése Konszenzuskeresés Érzelmek kifejezése Szöveg alapján történő véleménycsere Véleménykifejtés Konszenzuskeresés Véleménykérés és arra reagálás Tömörítés: hallott, illetve írott szöveg alapján Németország Ausztria Svájc ünnepi szokások a célnyelvi országokban célnyelvi országok kulturális lehetőségei időjárás a célnyelvi országokban természetvédelem a célországban Németország történelme szükséges dokumentumok a célországban a célország oktatási rendszere a célország hagyományainak ismerete időjárás a célnyelvi országokban udvariasság a célnyelvi országokban helyes írásbeli stílus használata a célországban lakáshasználat (vétel, bérlet, stb.) a célországokban információ kérése és adása a célországban időjárás a célországokban helyes szóbeli stílus használata a célországi országokban bevásárlási lehetőség a célországokban úti beszámoló elkészítése a célországokról a célországok közlekedési hálózata Diszkurzus funkciók A mondanivaló megtervezése, felépítése Közbeszólás, visszakérdezés Kompenzációs stratégiák Bátorítás négyszemközti kommunikációban Bátorítás csoportos beszélgetésben A kommunikáció fenntartása Válaszadás kikerülése Diszkurzusjelölők Kötőszavak: obwohl, obgleich, trotzdem, deswegen, darum, falls, sonst 26

27 A KER B2 szint tartalmi Javasolt egyéb ismeretek, készségek, képességek Nyelvvizsgán előforduló feladattípusok gyakorlása: szituációkra való reagálás, egyszerű nyomtatvány kitöltése, párosító, kiegészítő, kitöltő, feleletválasztós, választ igénylő, visszahelyezős feladatok gyakorlása, informális és formális levél, esszé írása, kérdésekre adandó spontán válaszolás, mondatátalakítás, kétperces rövid témaalapú beszéd, prezentáció, szerepjáték, képleírás, stb. B2.1. modul KER B2 1 Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 75 27

28 Tartalmi Az előző szint főbb nyelvtani szerkezeteinek ismétlése plusz: Nyelvtani ismeretek Rendhagyó melléknevek fokozása Hasonlító mondatok (als, wie) Cselekvés kifejezése: múlt idő (Plusquamperfekt) Összetett mondatoknál az igeidő egyeztetése: előidejűség, utóidejűség (bevor, nachdem) Témakörök és szókincs Testrészek Tudomány Életkori sajátosságok Telefonálásos szerepjáték Üzlet, marketing Város és vidék Média, mozi Kommunikációs és civilizációs ismeretek Nyelvi funkciók Élmények elmesélése Érzelmek kifejtése, arra történő reagálás Tervek, remény kifejezése Mondanivaló precíz megfogalmazása Bizonyosság, bizonytalanság kifejezése Németország ismerete Németország történelme ünnepi szokások a célnyelvi országokban célnyelvi országok kulturális lehetőségei időjárás a célnyelvi országokban udvariasság a célnyelvi országokban Diszkurzus funkciók A mondanivaló megtervezése, felépítése Közbeszólás, visszakérdezés Kompenzációs stratégiák Bátorítás négyszemközti kommunikációban Bátorítás csoportos beszélgetésben A kommunikáció fenntartása Válaszadás kikerülése B2.2. modul KER B2 2 Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 75 28

29 Tartalmi Az előző modulban tanultak ismétlése plusz: Nyelvtani ismeretek Birtokos esettel álló elöljárószavak (wegen, während) A feltételes mód (Konjunktiv Präteritum, Plusquamperfekt) Óhajtó mondatok Funktionsverbgefüge (zur Verfügung stehen) Páros kötőszavak Igei vonzatok Témakörök és szókincs Bűnözés Időskor, nyugdíj A társadalmi érintkezéshez szükséges kifejezések Betegség Nagy és kiscsaládosok Ruházat, divat Mozi Számítógép, internet Kommunikációs és civilizációs ismeretek Nyelvi funkciók Vita kivitelezése emelt szinten Kérés és ígéret kifejezése Tulajdonságok Időpont egyeztetés, megbeszélés Ambíciók, emberek körülírása Ausztria ismerete Ausztria rövid történelme szükséges dokumentumok a célországban a célország oktatási rendszere a célország hagyományainak ismerete időjárás a célnyelvi országokban udvariasság a célnyelvi országokban helyes írásbeli stílus használata a célországban Diszkurzus funkciók A mondanivaló megtervezése, felépítése Közbeszólás, visszakérdezés Kompenzációs stratégiák Bátorítás négyszemközti kommunikációban Bátorítás csoportos beszélgetésben A kommunikáció fenntartása Válaszadás kikerülése Diszkurzusjelölők Kötőszavak: obwohl, obgleich, trotzdem B2.3. modul KER B2 3 Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 75 29

30 Tartalmi Az előző modulban tanultak ismétlése plusz: Nyelvtani ismeretek Főnévi, melléknévi vonzatok Melléknévi igenevek (Partizip I, Partizip II) Vonatkozó névmások Szenvedő mód (Passiv Perfekt) Szenvedő mód módbeli segédigével (Passiv Präsens, Präteritum) Műveltetés Témakörök és szókincs Időjárás A munkanélküliség, foglalkozás Vásárlás Oktatás Barátok Utazás tömegközlekedési eszközön (busz, metró, villamos, trolibusz) Otthon Utazás Telefonálás, szállodai szobafoglalás telefonon Kommunikációs és civilizációs ismeretek Nyelvi funkciók Vita kivitelezése emelt szinten Kérés és ígéret kifejezése Tulajdonságok Időpont egyeztetés, megbeszélés Ambíciók, emberek körülírása Összehasonlítás Tanácsadás információ kérése és adása a célországban időjárás a célországokban helyes szóbeli stílus használata a célországi országokban bevásárlási lehetőség a célországokban úti beszámoló elkészítése a célországokról a célországok közlekedési hálózata Diszkurzus funkciók A mondanivaló megtervezése, felépítése Közbeszólás, visszakérdezés Kompenzációs stratégiák Bátorítás négyszemközti kommunikációban Bátorítás csoportos beszélgetésben A kommunikáció fenntartása Válaszadás kikerülése Diszkurzusjelölők Kötőszavak: obwohl, obgleich, trotzdem, deswegen 30

31 B2.4. modul KER B2 4 Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 75 Tartalmi Az előző modulban tanultak ismétlése plusz: Nyelvtani ismeretek Elvont főnevek Személytelen szerkezet Állapotot jelző igék Szövegértés gyakorlása Mellérendelt mondatok Alárendelt mondatok Szóképzés Témakörök és szókincs Barátok Pénz Ételek, sport Németország Ausztria Svájc kultúra, nevezetesség Történelem, irodalom, híres személyiségek Kommunikációs és civilizációs ismeretek Nyelvi funkciók Bocsánatkérés, jókívánságok kifejezése Események elmesélése Konszenzuskeresés Érzelmek kifejezése Szöveg alapján történő véleménycsere Véleménykifejtés Konszenzuskeresés Véleménykérés és arra reagálás Tömörítés: hallott, illetve írott szöveg alapján szükséges dokumentumok a célországban a célország oktatási rendszere a célország hagyományainak ismerete híres emberek megismerése a célországban Svájc ismerete lakáshasználat (vétel, bérlet, stb.) a célországokban Diszkurzus funkciók A mondanivaló megtervezése, felépítése Közbeszólás, visszakérdezés Kompenzációs stratégiák Bátorítás négyszemközti kommunikációban Bátorítás csoportos beszélgetésben A kommunikáció fenntartása Válaszadás kikerülése 31

32 B2.5. modul KER B2 OP 1 Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 Tartalmi Egynyelvű, B2 szintű nyelvvizsgára való felkészülés. Az adott vizsgarendszer által mért feladattípusok gyakorlása, ellenőrzése magyarázattal. Mind a négy készség fejlesztése egyaránt fontos a vizsgára való felkészülés céljából. Hallott és olvasott szövegértés, írás: űrlapok és nyomtatványok kitöltése, formális levél, esszé írása, szituációkra való reagálás, nyomtatvány kitöltése, párosító, kiegészítő, kitöltő, feleletválasztós, választ igénylő, visszahelyezős feladatok gyakorlása. Beszéd : téma vagy képalapú beszéd, prezentáció tartása, kérdésekre válaszadás, szituációkra való reagálás, szerepjátszás, stb. Nyelvtani feladatok megoldása, még akkor is, ha a vizsgarendszer ezt a részkészséget nem méri önállóan, mivel ezek a feladatok segítik a résztvevőt az írás és beszéd vizsgarészben. Jegyzetelés, behelyettesítés, válaszadás, írott és hallott szövegértés gyakorlása. A modul elején és végén egy egy teljes próbafeladatsor megoldása, ellenőrzése magyarázattal, a résztvevő haladásának nyomon követése. B2.6. modul KER B2 OP 2 Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 60 Tartalmi Egynyelvű, B2 szintű nyelvvizsgára való felkészülés. A modul első 30 órája egy felzárkóztatási rész, ahol az adott vizsgához és szinthez szükséges legfontosabb nyelvtani fordulókat, témákat, szókincset veszik át tanári ellenőrzéssel, magyarázattal. Ezt követi az adott vizsgarendszer által mért feladattípusok gyakorlása, ellenőrzése magyarázattal. Mind a négy készség fejlesztése egyaránt fontos a vizsgára való felkészülés céljából. Hallott és olvasott szövegértés, írás: űrlapok és nyomtatványok kitöltése, formális levél, esszé írása, szituációkra való reagálás, nyomtatvány kitöltése, párosító, kiegészítő, kitöltő, feleletválasztós, választ igénylő, visszahelyezős feladatok gyakorlása. Beszéd : téma vagy képalapú beszéd, prezentáció tartása, kérdésekre válaszadás, szituációkra való reagálás, szerepjátszás, stb. Nyelvtani feladatok megoldása, még akkor is, ha a vizsgarendszer ezt a részkészséget nem méri önállóan, mivel ezek a feladatok segítik a résztvevőt az írás és beszéd vizsgarészben. Jegyzetelés, behelyettesítés, válaszadás, írott és hallott szövegértés gyakorlása. A modul elején és végén egy egy teljes próbafeladatsor megoldása, ellenőrzése magyarázattal, a résztvevő haladásának nyomon követése. 32

33 KER C1 szint minimális óraszám 240 óra + 30/60 OP maximális óraszám 300 óra + 30/60 OP A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A C1 1 modulhoz a B2 szintű nyelvismeret (B2 1 és B2 2, B2 3 és B2 4 modulok ismerete). A C1 2 modulhoz a B2 szintű nyelvismeret + a C1 1 modul ismerete. A C1 3 modulhoz a B2 + szintű nyelvismeret + a C1 2 modul ismerete. A C1 4 modulhoz a B2+ szintű nyelvismeret + a C1 3 modul ismerete. A C1 OP 1 modulhoz C1 szintű nyelvtudás szükséges (C1 4 modulzáró vizsga minimum 60% elérése). A C1 OP 2 modult azok számára javasoljuk, akik C1 szintű nyelvtudással rendelkeznek (C1 4 modulzáró vizsga minimum 60% elérése), azonban nyelvtudásuk rövid összefoglalását, rendszerezését igénylik biztosabb nyelvi kompetencia eléréséhez. Akik nyelvi szintjüket azonos képzési programkövetelmény szerint kiállított Tanúsítvánnyal tudják igazolni, nem kell az adott modul előzetes tudásszintmérő dolgozatát megírniuk. 33

34 A szint kimeneti Képzés célja: A KER C1 szintre meghatározott kompetencia, készségek elérése. A hallgató a mindennapi élethelyzetekben történő bármely idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos idegennyelv ismerettel és nyelvhasználati készséggel rendelkezzen. Meg tud érteni hosszú, összetett szövegeket minden részterületen, akár kapcsolódik szakterületéhez vagy nem, amennyiben újraolvashatja a nehéz részeket. A hallgató értse a különböző hosszúságú és típusú bonyolult és elvont írott szövegeket. Jól tudja követni az egyes szövegtípusokra jellemző strukturálódást, az információtartalom kibontakozását. Írásban jól alkalmazza a nyelvi megjelenítés valamennyi szintjére vonatkozó tudását. Nyelvhelyességi normák betartásával alkosson szöveget, alkalmazkodjon a műfaj és stílusbeli sajátosságokhoz. Széleskörű, átfogó és árnyalt szókinccsel rendelkezzen. Legyen gyakorlott a lexikai elemek jelentéses összefüggéseinek és a konnotációs fordulatoknak az alkalmazásában. Könnyen követ minden műsort, előadást. A felvett és közvetített hanganyagokat érti, és kihallja az apróbb részleteket is. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a tévéműsorokat és a filmeket. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket; érzéki bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is Megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez. BESZÉD: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keres szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. ÍRÁS: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani. Szociolingvisztikai szempontok: Magabiztosan, világosan és udvariasan ki tudja fejezni magát formális, vagy informális stílusban, az adott szituációnak és az érintett személynek megfelelő módon. Pragmatikai szempontok: Világos leírást vagy elbeszélést tud kidolgozni, mondanivalójának főbb pontjait kifejtve, megfelelő részletekkel és példákkal alátámasztva. 34

35 A KER C1 szint tartalmi Nyelvtani ismeretek Kötőszavak (ohne zu, anstatt zu) Nyelvi terminológia Szuffixumok Prefixumok Függő beszéd (Konjunktiv Präsens, Konjunktiv Perfekt) Módbeli segédigék ismétlése Mondatok kötése: egyszerű összetett Birtokos esettel álló elöljárószavak (bezüglich, anlässlich stb.) Szóalkotási módok (szóképzés, összetett szavak) Szinonimák A szavak töve (abszolút tő) Antonímák Poliszémia Homonímia Melléknévi igenév (Gerundivum) Feltételes mondatok (kivételek: wenn/als nélküli mondatok) Hely és mozgás Szóképzők: ige és határozóképzők Fosztóképzők A gyűjtő főnevek Az elvont főnevek Összetett szavak Gyakran összecserélt szavak (falsche Freunde) Rövidítések (PkW, GmbH stb.) A szleng Stílusok: formális Problémás helyzetekkel kapcsolatos idiómák Érzelmekkel kapcsolatos idiómák Közmondások Vélemény megosztása Nyelvjárások Képek összehasonlítása Nyelvhasználattal kapcsolatos idiómák Pluraliatantum, Singulariatantum 35

36 A KER C1 szint tartalmi Témakörök és szókincs történelem, háború népességcsökkenés a telefonálás nyelve udvariassági kifejezések szolgáltatások a számítógép és internet pénz, telefon, bankolás foglalkozás időjárás, globális felmelegedés utazás, turizmus hangok, hangutánzó szavak a társadalom elöregedésének problémája humor gyógykezelés étel, receptek, főzés babona igaz vagy kitalált történet ünnepek, hagyományőrzés siker, kudarc fiatalok problémái divatszakmák 36

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ Europass Önéletrajz Ide illessze be a fényképet, ha szükséges (nem kötelezı). - a fénykép nem nélkülözhetetlen eleme az önéletrajznak, kivéve,

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv 9. évfolyam 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola 5. Életmód 6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 7. Utazás, turizmus

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Német C2 1 1 015 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése Pécsi Tudományegyetem A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Javítási-értékelési útmutató

Javítási-értékelési útmutató Javítási-értékelési útmutató Köznapi szövegalkotási feladat javítása, értékelése A szövegalkotási feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A feladat maximális pontértéke

Részletesebben

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz 01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz /Két tantárgyat kell választani, amiből a szóbeli feleletet adják a gyerekek és a jelentkező laphoz kérjük csatolni!/ Szóbeli meghallgatás

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: 5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 8.

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

Kommunikáció magyar nyelv és irodalom

Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Kommunikáció magyar nyelv és irodalom SZAKISKOLA 9 10. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉT 2013 1 Célok Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja 1 Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL... 5 II. INTÉZMÉNYÜNK KÉPZÉSI SZERKEZETE... 6 1. Gimnáziumi képzés... 6 2. Szakközépiskolai

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ITK ORIGO JUNIOR EGYNYELVŰ VIZSGA Junior Nyelvvizsgánkkal a fiatal, kb. 10 14 év közötti diákok felé szeretnénk fordulni, akik

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY Az élő idegen nyelv otatásána alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciaerettel (KER), a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

HELYI TANTERV KÖZISMERETI TÁRGYAK

HELYI TANTERV KÖZISMERETI TÁRGYAK HELYI TANTERV KÖZISMERETI TÁRGYAK 3 évfolyamos szakiskolai képzés Szakiskolai képzés esetén a heti és éves közismereti óraszámok: Testnevelés 5 óra* (3+2) 180* (108+72) 5 óra* (3+2) 180* (108+72) 5 óra*

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben