C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)"

Átírás

1 C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés formája Minimális óraszám Maximális óraszám Tanúsítvány kiadásának feltétele Igazolás kiadásának feltétele Német KER A1, A2, B1, B2, C1, C2 Általános nyelvi képzés Kontaktórás képzés Csoportos képzés 960 óra (+ 180 óra OP) 1200 óra (+ 240 óra OP) A képző intézmény a képzésben részt vevő számára az adott modul sikeres elvégzéséről tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány kiállításának feltételei: a képzésben részt vevő az adott modulhoz tartozó tanórák legalább 80 % án részt vett, a képzésben részt vevő az adott modul végén sikeresen teljesítette a képző intézmény által megtartott záróvizsgát. A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben részt vevő legalább 60 % ot ér el a vizsga szóbeli és írásbeli részén külön külön. A záróvizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg. Amennyiben a képzésen részt vevő nem felel meg a modulzáró vizsgán, a képző intézmény nem állíthat ki számára tanúsítványt. Ilyen esetben a részt vevő a következő modulra nem jelentkezhet, számára az adott modul ismételt elvégzése ajánlott. A tanúsítványt a résztvevő átvételi dokumentum aláírásával kaphatja kézhez. A képzésben részt vevő az adott modulhoz tartozó tanórák legalább 80 % án részt vett, záróvizsgája azonban nem megfelelt. Ez esetben a képzésben részt vevő kérésére a képző intézmény az adott modulon való részvételről igazolást állíthat ki.

2 A programkövetelmény modulszerkezete KER A1 KER A2 KER B1 KER B2 KER C1 KER C2 KER A1 / KER A1 OP KER A2 / KER A2 OP KER B1 / KER B1 OP KER B2 / KER B2 OP KER C1 / KER C1 OP KER C2 / KER C2 OP

3 Képzési leírása modulonként KER szintek szerinti modulok KER A1 szint minimális óraszám 90 (+30 óra OP) A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei maximális óraszám 105 (+30 óra OP) évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 19. (3) bekezdés A képzési program kezdő szintről indul, melyhez nem tartozik kötelező bemeneti követelmény. A képzés további, azaz nem kezdő tananyagegységeibe történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell a képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt minimum 60% ra. Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos programkövetelmény alapján készült képzési programhoz kapcsolódóan kiállított, 12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal rendelkezik, akkor az azokban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti tananyagegységek alól felmenthető. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. Szövegértés Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. Beszéd Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. A KER A1 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek Alapvető kérdőszavas (kiegészítendő) kérdések Kijelentő mondatok, szórend a kijelentő mondatban Az alapvető igék (haben, sein) jelen idejű ragozása Igék és személyes névmások jelen idejű ragozása A határozott és határozatlan névelők alanyesete Eldöntendő kérdések A főnevek többes száma

4 Tagadó névmások alanyesete Felszólító mód (Sie) Tárgyas igék Időhatározók kifejezése (am, um, von bis) Birtokos névmások Elváló igekötős igék Módbeli segédigék Keretes szórend (segédigék, elváló igekötős igék) A sein és haben igék Präteritum alakja Dátum kifejezése, sorszámnevek Elöljárószók tárgyesettel A névelők részes esete A birtokos névmások tárgyesete Elöljárószók kettős esettel (Wechselpräpositionen) Múlt idő (Perfekt), Partizip II alakok Kötőszók (mellérendelő mondatok) Kérdőszók (welcher?, wer? wen? wem? was?) Mutató névmások (dieser) Személyes névmások részes esete Felszólító mód Módbeli segédigék elsődleges jelentése (sollen, müssen, dürfen, nicht dürfen) Általános alany (man) Időhatározószók (zuerst, dann, später, zum Schluss)

5 A KER A1 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Család,barátok,háziállatok Számok Országok, nyelvek Sportok és szabadidős tevékenységek Iskola, osztály A hét napjai Foglalkozások Hónapok, évszakok Épületek, terek Közlekedési eszközök Napirend, óraidő Tulajdonságok Rendezvények Irodai mindennapok Telefonbeszélgetés Levelek Lakás, szobák; lakástípusok Berendezés: bútorok, készülékek Színek Foglalkozások, munkahelyek Sms, számítástechnika, DVD Ruházat Környezetünk Áruházak, üzletek, boltok Bevásárolás, evés ivás Testrészek Testápolás Betegségek, gyógyszerek Nyaralási módok Utazások, kirándulások Látnivalók Időjárás A KER A1 szint tartalmi követelményei Kommunikációs és civilizációs ismeretek A kommunikációs helyzetnek megfelelő köszönés és elbúcsúzás Bemutatkozás és mások bemutatása Alapvető információk közlése másokról és saját magáról Telefonszámokat és e mail címek elmondása Szavak, nevek, címek betűzése Tájékoztatás a saját hobbijáról, rákérdezés mások hobbijára Találkozót megbeszélése A hét napjait megnevezése, rákérdezés az időre Tájékoztatás a munkáról, foglalkozásokról és a munkaidőről Évszakok és a hozzájuk tatozó hónapok neveinek ismerete Alapinformációkat tartalmazó internetes profil létrehozása Helyeket és épületeket megnevezése, ezekkel kapcsolatos kérdések feltétele

6 Egyszerű érdeklődés alapvető információk és dolgok iránt A közlekedési eszközök megnevezése Alapvető útbaigazítást kérése és adása (gyalog) Érdeklődés, kérés, vásárlás élelmiszerüzletekben Az idő meghatározása, érdeklődés a pontos idő után Alapvető információk a saját családról, mások családjáról apavető információk kérdése Elnézéskérés a késésért Találkozók telefonos megbeszélése Közös tervezés Egy megívás elfogadása, elutasítása; mások meghívása egyszerű nyelvi eszközökkel Rendelés és fizetés étteremben Találkozó megbeszélése Levélírás a formai betartásával Útbaigazítás Beszédhelyzetek felismerése és azokban megfelelően reagálás Lakáshirdetések értelmezése Lakás leírása, jellemezése Írásbeli reagálás meghívásra Tetszés, nem tetszést kifejezése egyszerűbb, de udvarias módon Lakástípusok előnyeinek és hátrányainak megértése, visszaadása A saját napirend ismertetése, annak elmondása, mikor van ideje, és mikor nincs Megtörtént események elmesélése Álláshirdetések értelmezése Véleménynyilvánítás állásokról Telefonbeszélgetés előkészítése és lefolytatása egyszerű eszközökkel, egyszerű témában Értelmező és követő kérdések feltevése, megbizonyosodás arról, hogy jól érti a másikat Beszélgetés ruhaüzletekben, vásárlási részletek kifejezése, színek, méretek ismertetése Tájékozódás és érdeklődés az áruházban Információkra való rákérdezés egy városról Beszélgetés megértése az orvosnál, az egyszerűbb panaszok közlése Utasítások értelmezése és adása Egészséggel kapcsolatos javaslatok megértése és közlése Személyes adatok ismertetése Felszólítások megfogalmazása Javaslatok megfogalmazása Képeslap írása a formaim betartásával Az időjárás leírása, érdeklődés az időjárásról, az időjárás jelentés globális megértése Úti beszámoló megértése Probléma leírása és panasztétel egy hotelben a probléma megjelölésével Országok és nyelvek Az évszakok a német nyelvű országokban A német nyelvű országokban jellemző szabadidős tevékenységek Étkezési szokások a német nyelvű országokban Szórakozóhelyek a német nyelvű országokban

7 A német nyelvű országokban elterjedt kapcsolati hálók Jellemző lakásformák a német nyelvű országokban Szezonális munkák a német nyelvű országokban Berlin Házi praktikák betegségek ellen Kedvelt úti célok Németországban Modulszerkezet azonosító: KER A1 / KER A1 OP A1.1. modul A1.1. Maximum óraszám 35 Alapvető kérdőszavas (kiegészítendő) kérdések Kijelentő mondatok, szórend a kijelentő mondatban Az alapvető igék (haben, sein) jelen idejű ragozása Igék és személyes névmások jelen idejű ragozása A határozott és határozatlan névelők alanyesete Eldöntendő kérdések A főnevek többes száma Tagadó névmások alanyesete Felszólító mód (Sie) Tárgyas igék Család,barátok,háziállatok Számok Országok, nyelvek Sportok és szabadidős tevékenységek Iskola, osztály A hét napjai Foglalkozások Hónapok, évszakok Épületek, terek Közlekedési eszközök Napirend, óraidő A kommunikációs helyzetnek megfelelő köszönés és elbúcsúzás Bemutatkozás és mások bemutatása Alapvető információk közlése másokról és saját magáról Telefonszámokat és e mail címek elmondása Szavak, nevek, címek betűzése Tájékoztatás a saját hobbijáról, rákérdezés mások hobbijára Találkozót megbeszélése A hét napjait megnevezése, rákérdezés az időre Tájékoztatás a munkáról, foglalkozásokról és a munkaidőről Évszakok és a hozzájuk tatozó hónapok neveinek ismerete Alapinformációkat tartalmazó internetes profil létrehozása Helyeket és épületeket megnevezése, ezekkel kapcsolatos kérdések feltétele Egyszerű érdeklődés alapvető információk és dolgok iránt A közlekedési eszközök megnevezése Alapvető útbaigazítást kérése és adása (gyalog) Érdeklődés, kérés, vásárlás élelmiszerüzletekben Országok és nyelvek Az évszakok a német nyelvű országokban A német nyelvű országokban jellemző szabadidős tevékenységek

8 A1.2. modul A1.2. Maximum óraszám 35 Időhatározók kifejezése (am, um, von bis) Birtokos névmások Elváló igekötős igék Módbeli segédigék Keretes szórend (segédigék, elváló igekötős igék) A sein és haben igék Präteritum alakja Dátum kifejezése, sorszámnevek Elöljárószók tárgyesettel A névelők részes esete A birtokos névmások tárgyesete Tulajdonságok Rendezvények Irodai mindennapok Telefonbeszélgetés Levelek Lakás, szobák; lakástípusok Berendezés: bútorok, készülékek Színek Foglalkozások, munkahelyek Sms, számítástechnika, DVD Az idő meghatározása, érdeklődés a pontos idő után Alapvető információk a saját családról, mások családjáról apavető információk kérdése Elnézéskérés a késésért Találkozók telefonos megbeszélése Közös tervezés Egy megívás elfogadása, elutasítása; mások meghívása egyszerű nyelvi eszközökkel Rendelés és fizetés étteremben Találkozó megbeszélése Levélírás a formai betartásával Útbaigazítás Beszédhelyzetek felismerése és azokban megfelelően reagálás Lakáshirdetések értelmezése Lakás leírása, jellemezése Írásbeli reagálás meghívásra Tetszés, nem tetszést kifejezése egyszerűbb, de udvarias módon Lakástípusok előnyeinek és hátrányainak megértése, visszaadása A saját napirend ismertetése, annak elmondása, mikor van ideje, és mikor nincs Megtörtént események elmesélése Álláshirdetések értelmezése Véleménynyilvánítás állásokról Étkezési szokások a német nyelvű országokban

9 Szórakozóhelyek a német nyelvű országokban A német nyelvű országokban elterjedt kapcsolati hálók Jellemző lakásformák a német nyelvű országokban A1.3. modul Maximum óraszám 35 Elöljárószók kettős esettel (Wechselpräpositionen) Múlt idő (Perfekt), Partizip II alakok Kötőszók (mellérendelő mondatok) Kérdőszók (welcher?, wer? wen? wem? was?) Mutató névmások (dieser) Személyes névmások részes esete Felszólító mód Módbeli segédigék elsődleges jelentése (sollen, müssen, dürfen, nicht dürfen) Általános alany (man) Időhatározószók (zuerst, dann, später, zum Schluss) Ruházat Környezetünk Áruházak, üzletek, boltok Bevásárolás, evés ivás Testrészek Testápolás Betegségek, gyógyszerek Nyaralási módok Utazások, kirándulások Látnivalók Időjárás Véleménynyilvánítás állásokról Telefonbeszélgetés előkészítése és lefolytatása egyszerű eszközökkel, egyszerű témában Értelmező és követő kérdések feltevése, megbizonyosodás arról, hogy jól érti a másikat Beszélgetés ruhaüzletekben, vásárlási részletek kifejezése, színek, méretek ismertetése Tájékozódás és érdeklődés az áruházban Információkra való rákérdezés egy városról Beszélgetés megértése az orvosnál, az egyszerűbb panaszok közlése Utasítások értelmezése és adása Egészséggel kapcsolatos javaslatok megértése és közlése Személyes adatok ismertetése Felszólítások megfogalmazása Javaslatok megfogalmazása Képeslap írása a formaim betartásával Az időjárás leírása, érdeklődés az időjárásról, az időjárás jelentés globális megértése

10 Úti beszámoló megértése Probléma leírása és panasztétel egy hotelben a probléma megjelölésével Szezonális munkák a német nyelvű országokban Berlin Házi praktikák betegségek ellen Kedvelt úti célok Németországban A1. OP modul Felkészülés a Goethe Intézet Fit in Deutsch 1 nyelvvizsgájára Maximum óraszám 30 Bemeneti feltételek: A modulba történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell a képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt minimum 60% ra. Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos programkövetelmény alapján készült képzési programhoz kapcsolódóan kiállított, 12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal rendelkezik, akkor az abban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti tananyagegységek alól felmenthető. A nyelvvizsga modul átvételével a résztvevők célzottan tudnak felkészülni a Goethe Intézet Fit in Deutsch 1 elnevezésű vizsgájára. A tananyagegységbe való bekapcsolódáshoz a KER A1 szinten leírt ismeretek minimum 60 % os tudása szükséges. A tananyagegység kimenete: A résztvevő képes: mindennapi helyzetekben az egyszerű kérdéseket, közléseket, telefonon vagy rádión hallott információkat és rövid párbeszédeket megérteni, rövid írásbeli közlésekből, hirdetésekből, leírásokból, levelekből és egyszerű újságcikkekből a legfontosabb információkat kiszűrni, rövid személyes közléseket írásban megfogalmazni, élőszóban bemutatkozni és a személyedre vonatkozó kérdéseket megválaszolni, beszélgetések során a téged érintő témákban egyszerű kérdéseket feltenni és megválaszolni, a mindennapi életben használatos kéréseket, felszólításokat vagy kérdéseket megfogalmazni és az ilyenekre válaszolni vagy reagálni. A modulban résztvevő megismerkedik az adott nyelvvizsga követelményivel és feladattípusaival. A nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok megoldásából rutint szerez. KER A2 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák minimális óraszám csoportos 90(+30 óra OP) maximális óraszám csoportos 105 (+30 óra OP) évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 19. (3) bekezdés A képzés nem kezdő tananyagegységeibe történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell a képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt minimum 60% ra.

11 A szint kimeneti követelményei Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos programkövetelmény alapján készült képzési programhoz kapcsolódóan kiállított, 12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal vagy 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsgával rendelkezik, akkor az azokban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti tananyagegységek alól felmenthető. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. A KER A2 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek A birtokos névmások részes esete Visszaható igék, visszaható névmások Alárendelő mellékmondatok: okhatározói mellékmondat (weil) A helymeghatározás igéi (sitzen/setzen, liegen/legen, stehen/stellen, hängen/hängen, stecken/stecken) A módbeli segédigék múlt idejű alakjai (Präteritum) Kettős esettel álló elöljárószók (Wechselpräpositionen) A melléknév fokozása Hasonlító mondatok (als, wenn) Tárgyi alárendelő mellékmondatok (dass) Időhatározó/Feltételes mondatok (wenn) Melléknévragozás (gyenge, vegyes) Elöljárószók (mit, ohne) A werden ige (elsődleges jelentése) Tárgyi alárendelő mellékmondatok (indirekt kérdő mondatok) Helyhatározó elöljárószóval (an vorbei, durch ) Mondatok összekapcsolása kötőszók segítségével Okhatározói mellékmondatok (denn, weil) Következtető mellékmondatok (deshalb) Ellentétes mellékmondatok (trotzdem) Javaslatok a sollte használatával (Konjunktiv II)

12 Birtokos eset (nevek esetén) Időhatározók elöljárószóval (bis, über, ab) Részes és tárgyesettel álló vonzatos igék Időhatározói mellékmondatok (als, wenn) Udvarias kérdések megfogalmazása (könnte, Konjunktiv II) A was für ein? kérdőszó Általános és határozatlan névmások (man/jemand/niemand, ill. alles/etwas/nichts) Vonatkozói mellékmondatok (a vonatkozói névmások alanyés tárgyesete) Konjunktiv II kívánság és tanács kifejezésére Vonzatos igék Kérdések a vonzatra, névmási határozószók (kérdő: Auf wen? Worauf?) Célhatározói mellékmondatok (damit, um zu) A KER A2 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Étkezés, főzés, konyha Az érzés kifejezéséhez szükséges fogalmak Tanárok, tantárgyak, iskolai napok Szabadidő Egészséges életmód Színes médiavilág Érzések Ünnepek és események Meghívókártyák A munka világa Foglalkozások Munkatevékenységek Mobilitás Közlekedés, tömegközlekedés Autóvezetés Tanulás, tanulási problémák, vizsgák Előadás Sport Találkozók megbeszélése Együttélés, konfliktusok Háziállatok Költözés Szórakozás, zene Barátok Közvetlen környezetünk Idő Utazás, nyaralás Ünnepek Közhelyek A KER A2 szint tartalmi követelményei Kommunikációs és civilizációs ismeretek Beszélgetés az étkezésről Valaminek a megindokolása, annak egyszerűbb kifejtése

13 Érzések egyszerűbb kifejezése Sejtéseket egyszerűbb megfogalmazása Beszámoló az iskolaévekről, rákérdezés a másokkal való történésekre Beszámoló a szokásokról, rákérdezés mások szokásaira Ötletek megértésre és adása (pl. mit érdemes egy városban csinálni) Az iskolatípusok közti különbségeket megérti, és egyszerűen el is tudja mondani Előnyök és hátrányok összevetése Különböző és azonos dolgok összehasonlítása Vélemény megfogalmazása Tájékoztatás a kedvelt dolgokról Véleményalkotás filmekről, dalokról egyszerűbb kifejtéssel Köszönetnyilvánítás a helyzetnek a személyeknek megfelelően Jókívánságok kifejezése a helyzetnek megfelelően Rendezvényekről szóló információk megértése Öröm/Sajnálat kifejezése Blogbejegyzések megértése és egyszerűbb bejegyzések írása Beszámoló írása egy városról Menetjegy vásárlása egyszerű és menettérti viszonylatban, városi és országos közlekedésben A szabadidős kínálat megértése, és annak elmondása, hogy mit választott a szabadidős kínálatból Egy foglalkozás bemutatása,a foglalkozás néhány előnyének és hátrányának a megnevezésével Egy telefonbeszélgetés előkészítése, és lefolytatása a megfelelő köszönéssel és elköszönéssel, esetleg üzenethagyással Információk megkérdezése Bizonytalanság kifejezése egyszerűbb eszközökkel Útbaigazítást kérése és adása (járművel) Statisztikák értelmezése, leírása, saját vélemény hozzáfűzése Beszámoló utazásokról Vakvacsorák a német nyelvű országokban Városi tippek (Graz) Iskolatípusok Németországban Egy híres német film (pl. Almanya) Egy híres német dal (pl. Ende Anfang) Észak német ünnepek A munka világa a jövőben Közlekedés a munkába a német nyelvű országokban Generációs projektek a német nyelvű országokban Geocaching Látnivalók Luzernben Háziállatok Németországban Német kulturális rekordok Híres emberek Szólások, közmondások Hagyományok A megfelelő megszólítás (du, Sie)

14 Modulszerkezet azonosító: KER A2 / KER A2 OP A2.1. modul A2.1. Maximum óraszám 35 A birtokos névmások részes esete Visszaható igék, visszaható névmások Alárendelő mellékmondatok: okhatározói mellékmondat (weil) A helymeghatározás igéi (sitzen/setzen, liegen/legen, stehen/stellen, hängen/hängen, stecken/stecken) A módbeli segédigék múlt idejű alakjai (Präteritum) Kettős esettel álló elöljárószók (Wechselpräpositionen) A melléknév fokozása Hasonlító mondatok (als, wenn) Tárgyi alárendelő mellékmondatok (dass) Időhatározó/Feltételes mondatok (wenn) Étkezés, főzés, konyha Az érzés kifejezéséhez szükséges fogalmak Tanárok, tantárgyak, iskolai napok Szabadidő Egészséges életmód Színes médiavilág Érzések Ünnepek és események Meghívókártyák Beszélgetés az étkezésről Valaminek a megindokolása, annak egyszerűbb kifejtése Érzések egyszerűbb kifejezése Sejtéseket egyszerűbb megfogalmazása Beszámoló az iskolaévekről, rákérdezés a másokkal való történésekre Beszámoló a szokásokról, rákérdezés mások szokásaira Ötletek megértésre és adása (pl. mit érdemes egy városban csinálni) Az iskolatípusok közti különbségeket megérti, és egyszerűen el is tudja mondani Előnyök és hátrányok összevetése Különböző és azonos dolgok összehasonlítása Vakvacsorák a német nyelvű országokban Városi tippek (Graz) Iskolatípusok Németországban Egy híres német film (pl. Almanya) Egy híres német dal (pl. Ende Anfang)

15 A2.2. modul A2.2. Maximum óraszám 35 Melléknévragozás (gyenge, vegyes) Elöljárószók (mit, ohne) A werden ige (elsődleges jelentése) Tárgyi alárendelő mellékmondatok (indirekt kérdő mondatok) Helyhatározó elöljárószóval (an vorbei, durch ) Mondatok összekapcsolása kötőszók segítségével Okhatározói mellékmondatok (denn, weil) Következtető mellékmondatok (deshalb) Ellentétes mellékmondatok (trotzdem) Javaslatok a sollte használatával (Konjunktiv II) Birtokos eset (nevek esetén) A munka világa Foglalkozások Munkatevékenységek Mobilitás Közlekedés, tömegközlekedés Autóvezetés Tanulás, tanulási problémák, vizsgák Előadás Sport Találkozók megbeszélése Vélemény megfogalmazása Tájékoztatás a kedvelt dolgokról Véleményalkotás filmekről, dalokról egyszerűbb kifejtéssel Köszönetnyilvánítás a helyzetnek a személyeknek megfelelően Jókívánságok kifejezése a helyzetnek megfelelően Rendezvényekről szóló információk megértése Öröm/Sajnálat kifejezése Blogbejegyzések megértése és egyszerűbb bejegyzések írása Beszámoló írása egy városról Menetjegy vásárlása egyszerű és menettérti viszonylatban, városi és országos közlekedésben Észak német ünnepek A munka világa a jövőben Közlekedés a munkába a német nyelvű országokban Generációs projektek a német nyelvű országokban Geocaching Látnivalók Luzernben

16 A2.3. modul A2.3. Maximum óraszám 35 Időhatározók elöljárószóval (bis, über, ab) Részes és tárgyesettel álló vonzatos igék Időhatározói mellékmondatok (als, wenn) Udvarias kérdések megfogalmazása (könnte, Konjunktiv II) A was für ein? kérdőszó Általános és határozatlan névmások (man/jemand/niemand, ill. alles/etwas/nichts) Vonatkozói mellékmondatok (a vonatkozói névmások alany és tárgyesete) Konjunktiv II kívánság és tanács kifejezésére Vonzatos igék Kérdések a vonzatra, névmási határozószók (kérdő: Auf wen? Worauf?) Célhatározói mellékmondatok (damit, um zu) Együttélés, konfliktusok Háziállatok Költözés Szórakozás, zene Barátok Közvetlen környezetünk Idő Utazás, nyaralás Ünnepek Közhelyek A szabadidős kínálat megértése, és annak elmondása, hogy mit választott a szabadidős kínálatból Egy foglalkozás bemutatása,a foglalkozás néhány előnyének és hátrányának a megnevezésével Egy telefonbeszélgetés előkészítése, és lefolytatása a megfelelő köszönéssel és elköszönéssel, esetleg üzenethagyással Információk megkérdezése Bizonytalanság kifejezése egyszerűbb eszközökkel Útbaigazítást kérése és adása (járművel) Statisztikák értelmezése, leírása, saját vélemény hozzáfűzése Beszámoló utazásokról Háziállatok Németországban Német kulturális rekordok Híres emberek Szólások, közmondások Hagyományok A megfelelő megszólítás (du, Sie)

17 A2.OP modul Felkészülés a Goethe Intézet Fit in Deutsch 2 nyelvvizsgájára Maximum óraszám 30 Bemeneti feltételek: A modulba történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell a képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt minimum 60% ra. Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos programkövetelmény alapján készült képzési programhoz kapcsolódóan kiállított, 12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal rendelkezik, akkor az abban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti tananyagegységek alól felmenthető. A nyelvvizsga modul átvételével a résztvevők célzottan tudnak felkészülni a Goethe Intézet Fit in Deutsch 2 elnevezésű vizsgájára. A tananyagegységbe való bekapcsolódáshoz a KER A1 és KER A2 szinten leírt ismeretek minimum 60 % os tudása szükséges. A tananyagegység kimenete: A résztvevő képes: mindennapi helyzetekben egyszerű kérdéseket, közléseket, telefonüzeneteket, rádióhíreket és rövid dialógusokat megérteni, rövid írásbeli közlésekből, hirdetésekből, leírásokból, levelekből és egyszerű újságcikkekből a legfontosabb információkat kiszűrni, rövid személyes közléseket írásban megfogalmazni, élőszóban bemutatkozni és a személyedre vonatkozó kérdéseket megválaszolni, beszélgetés közben a téged érintő témákról egyszerű kérdéseket feltenni és megválaszolni, a mindennapi életben szokásos kéréseket, felszólításokat vagy kérdéseket megfogalmazni, ilyenekre válaszolni vagy reagálni. A modulban résztvevő megismerkedik az adott nyelvvizsga követelményivel és feladattípusaival. A nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok megoldásából rutint szerez.

18 KER B1 szint minimális óraszám 120 (+ 30 óra OP) A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei maximális óraszám 140 (+ 40 óra OP) évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 19. (3) bekezdés A képzés nem kezdő tananyagegységeibe történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell a képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt minimum 60% ra. Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos programkövetelmény alapján készült képzési programhoz kapcsolódóan kiállított, 12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal vagy 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsgával rendelkezik, akkor az azokban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti tananyagegységek alól felmenthető. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. Szövegértés Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. Beszéd Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni. A KER B1 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek zu+infinitiv szerkezetek A lassen ige Megengedő mellékmondatok (obwohl) A birtokos eset Ok és állapothatározók elöljárószóval (wegen, ill. trotz) Elbeszélő múlt (Präteritum) Időhatározók elöljáróval (vor, nach, während) Következtető, illetve okhatározói mellékmondatok (deshalb, darum, deswegen, so...dass, sodass) A modális segédigék feltételes módú alakja (Konjunktiv II) Feltételes mellékmondatok feltételes módú igealakokkal (Konjunktiv II) Névmási határozószók (mutató: dafür, darauf, ) Vonzatos igék és mellékmondatok, névmási határozószók (vonatkozó: worauf, ) Magyarázó mellékmondatok (da) Közép és felsőfokú melléknevek főnevek előtt A gyenge főnevek ragozása (n Deklination) A jövő idő (Futur I)

19 Vonatkozói mellékmondatok (a vonatkozó névmások részes esete és elöljárószós szerkezete) Előidejűség kifejezése (Plusquamperfekt) Időhatározói mellékmondatok (bevor, nachdem, seit ) Visszaható névmások tárgy és részes esetben Két elemből álló kötőszók nicht/kein/nur + brauchen + zu + Infinitiv A melléknév erős ragozása A nicht helye a mondatban A szenvedő szerkezet (Passiv Präsens, Präteritum, Perfekt) A szenvedő szerkezet módbeli segédigékkel Állapothatározók (innerhalb, außerhalb) Névmások (einer, keiner, meiner ) Főnévként használt melléknevek A was és a wo vonatkozói névmások je desto Melléknévként használt folyamatos és befejezetett melléknévi igenevek (Partizip I és Partizip II) A KER B1 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Utazás, utazási ajánlatok Nyaralási szokások Szolgáltatások Egészség Munka,tanulmányok Álláshirdetések és álláskeresés Reklám Fordulópontok, mérföldkövek az ember életében Boldogság Történelmi események Időjárás Jövőbeni előrejelzések Várostervezés városok Közlekedés Műszaki készülékek Környezet és környezetvédelem Férfiak, nők Kórház Zene Iskola Művészetek Társadalmi értékek Európa Politika Élet külföldön A KER B1 szint tartalmi követelményei Kommunikációs és civilizációs ismeretek Beszélgetés utazási irodában Beszámoló a kedvelt utazási szokásokról Hotelleírásokat megértése, véleményezése

20 Hozzászólás írása Történet írása, melyben vele megtörtént eseményekről számol be Hangosbemondó megértése, a számára releváns információk kiszűrése és megértése Vásárlási döntésekről beszélni Okok megfogalmazása Reklamáció megfogalmazása Reklámhirdetések összehasonlítása és véleményezése Az élet fontosabb állomásairól szóló szövegek megértése Beszámoló a múlt eseményeiről Egy rádióadás globális megértése E mail írása Történelmi eseményekről szóló információk megértése Nem valós dolgok kifejezése Elnézéskérés, és reagálás mások elnézéskérésére Munkahelyi beszélgetések Állásinterjúnál az álláskereső szerepében kérdések megválaszolása Telefonos információk kérése Ötletek megfogalmazása, kérése Hasonló és különböző dolgok összehasonlítása és megindokolása Beszélgetés a környezetvédelemről, saját szerep a környezetvédelemben Információk megkeresése egy hosszabb szövegből Beszélgetés az időjárásról, vélemény kifejezése, reagálás mások véleményére Egy szöveg értelmezése és hozzászólás szövegben foglaltakhoz Beszélgetés saját és mások terveiről Hosszabb újságszövegek megértése Beszámoló a saját lakóhelyről, lakóhelyi környezetről Német dalok megértése Időbeli sorrendiség megértése és kifejezése Beszélgetés konfliktusokról, azok véleményezése Vitázás, a másik érveinek megértése, reagálás azokra Egy szöveg jól hangsúlyozott, a szövegnek megfelelő felolvasása Segítség felajánlása, elfogadása, elutasítása Mások figyelmeztetése Beszélgetés a saját és mások szokásairól Információs szövegek megértése Rádiós viták megértése Részletesebb beszélgetés az iskoláról Nyomtatott sajtóbeli tudósítások és hirdetések megértése Személyek és dolgok részletesebb leírása Tagadás a megfelelő nyelvi eszközök használatával Kijelentések megerősítése vagy gyengítése Beszélgetés filmekről Népdalok megértése, és beszélgetés róluk A szociális elkötelezettségről szóló szövegek megértése és beszélgetés róluk Folyamatok leírásának megértése, folyamatok leírása Az EU ról szóló információk megértése, rákérdezés Rövid prezentáció tartása Fórumhozzászólások megértése Beszámoló írása egy országról, egy városról, városi látványosságról Levélírás különböző címzetteknek (stílus, tartalom, hangsúly) Banki beszélgetések megértése és lefolytatása Utalások megértése

21 Érvel megértése, reagálás mások érveire Munka az Alm folyón Pályázat és állásinterjú Németországban A rendszerváltás Németországban (Wende) A német újraegyesítés Az időjárás a német nyelvű országokban A ma és a jövő Hamburgja Egy híresebb német dal (pl. Luxuslärm Leb deine Träume) Híres párok A reklám Németországban Alternatív iskolai formák Művészetek Innsbruckban Egy filmes személy (pl. Arne Birkenstock rendező) Népdalok Mini München Európai Unió Lipcse A kölni bódék Az augsburgi Fuggerei Modulszerkezet azonosító : KER B KER B1.OP B1.1. modul B1.1. Maximum óraszám 35 zu+infinitiv szerkezetek A lassen ige Megengedő mellékmondatok (obwohl) A birtokos eset Ok és állapothatározók elöljárószóval (wegen, ill. trotz) Elbeszélő múlt (Präteritum) Időhatározók elöljáróval (vor, nach, während) Következtető, illetve okhatározói mellékmondatok (deshalb, darum, deswegen, so...dass, sodass) Utazás, utazási ajánlatok Nyaralási szokások Szolgáltatások Egészség Munka,tanulmányok Álláshirdetések és álláskeresés Beszélgetés utazási irodában Beszámoló a kedvelt utazási szokásokról Hotelleírásokat megértése, véleményezése Hozzászólás írása Történet írása, melyben vele megtörtént eseményekről számol be Hangosbemondó megértése, a számára releváns információk kiszűrése és megértése

22 Vásárlási döntésekről beszélni Okok megfogalmazása Reklamáció megfogalmazása Reklámhirdetések összehasonlítása és véleményezése Az élet fontosabb állomásairól szóló szövegek megértése Beszámoló a múlt eseményeiről Egy rádióadás globális megértése E mail írása Munka az Alm folyón Pályázat és állásinterjú Németországban A rendszerváltás Németországban (Wende) A német újraegyesítés B1.2. modul B1.2. Maximum óraszám 35 A modális segédigék feltételes módú alakja (Konjunktiv II) Feltételes mellékmondatok feltételes módú igealakokkal (Konjunktiv II) Névmási határozószók (mutató: dafür, darauf, ) Vonzatos igék és mellékmondatok, névmási határozószók (vonatkozó: worauf, ) Magyarázó mellékmondatok (da) Közép és felsőfokú melléknevek főnevek előtt A gyenge főnevek ragozása (n Deklination) A jövő idő (Futur I) Reklám Fordulópontok, mérföldkövek az ember életében Boldogság Történelmi események Időjárás Jövőbeni előrejelzések Történelmi eseményekről szóló információk megértése Nem valós dolgok kifejezése Elnézéskérés, és reagálás mások elnézéskérésére Munkahelyi beszélgetések Állásinterjúnál az álláskereső szerepében kérdések megválaszolása Telefonos információk kérése Ötletek megfogalmazása, kérése Hasonló és különböző dolgok összehasonlítása és megindokolása Beszélgetés a környezetvédelemről, saját szerep a környezetvédelemben Információk megkeresése egy hosszabb szövegből Beszélgetés az időjárásról, vélemény kifejezése, reagálás mások véleményére

23 Egy szöveg értelmezése és hozzászólás szövegben foglaltakhoz Beszélgetés saját és mások terveiről Hosszabb újságszövegek megértése Az időjárás a német nyelvű országokban A ma és a jövő Hamburgja Egy híresebb német dal (pl. Luxuslärm Leb deine Träume) Híres párok A reklám Németországban B1.3. modul B1.3. Maximum óraszám 35 Vonatkozói mellékmondatok (a vonatkozó névmások részes esete és elöljárószós szerkezete) Előidejűség kifejezése (Plusquamperfekt) Időhatározói mellékmondatok (bevor, nachdem, seit ) Visszaható névmások tárgy és részes esetben Két elemből álló kötőszók nicht/kein/nur + brauchen + zu + Infinitiv A melléknév erős ragozása A nicht helye a mondatban Várostervezés városok Közlekedés Műszaki készülékek Környezet és környezetvédelem Férfiak, nők Kórház Beszámoló a saját lakóhelyről, lakóhelyi környezetről Német dalok megértése Időbeli sorrendiség megértése és kifejezése Beszélgetés konfliktusokról, azok véleményezése Vitázás, a másik érveinek megértése, reagálás azokra Egy szöveg jól hangsúlyozott, a szövegnek megfelelő felolvasása Segítség felajánlása, elfogadása, elutasítása Mások figyelmeztetése Beszélgetés a saját és mások szokásairól Információs szövegek megértése Rádiós viták megértése Részletesebb beszélgetés az iskoláról Nyomtatott sajtóbeli tudósítások és hirdetések megértése Személyek és dolgok részletesebb leírása Alternatív iskolai formák Művészetek Innsbruckban Egy filmes személy (pl. Arne Birkenstock rendező) Népdalok

24 B1.4. modul B1.4. Maximum óraszám 35 A szenvedő szerkezet (Passiv Präsens, Präteritum, Perfekt) A szenvedő szerkezet módbeli segédigékkel Állapothatározók (innerhalb, außerhalb) Névmások (einer, keiner, meiner ) Főnévként használt melléknevek A was és a wo vonatkozói névmások je desto Melléknévként használt folyamatos és befejezetett melléknévi igenevek (Partizip I és Partizip II) Zene Iskola Művészetek Társadalmi értékek Európa Politika Élet külföldön Tagadás a megfelelő nyelvi eszközök használatával Kijelentések megerősítése vagy gyengítése Beszélgetés filmekről Népdalok megértése, és beszélgetés róluk A szociális elkötelezettségről szóló szövegek megértése és beszélgetés róluk Folyamatok leírásának megértése, folyamatok leírása Az EU ról szóló információk megértése, rákérdezés Rövid prezentáció tartása Fórumhozzászólások megértése Beszámoló írása egy országról, egy városról, városi látványosságról Levélírás különböző címzetteknek (stílus, tartalom, hangsúly) Banki beszélgetések megértése és lefolytatása Utalások megértése Érvel megértése, reagálás mások érveire Mini München Európai Unió Lipcse A kölni bódék Az augsburgi Fuggerei B1.OP. modul Felkészülés a Goethe Intézet ÖSD Zertifikat B1 nyelvvizsgájára Maximum óraszám 40

25 Bemeneti feltételek: A modulba történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell a képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt minimum 60% ra. Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos programkövetelmény alapján készült képzési programhoz kapcsolódóan kiállított, 12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal rendelkezik, akkor az abban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti tananyagegységek alól felmenthető. A nyelvvizsga modul átvételével a résztvevők célzottan tudnak felkészülni a Goethe ÖSD Zertifikat B1 elnevezésű vizsgára. A tananyagegységbe való bekapcsolódáshoz a KER A1, KER A2 valamint a KER B1 szinten leírt ismeretek minimum 60 % os tudása szükséges. A tananyagegység kimenete: A résztvevő képes: megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket. A modulban résztvevő megismerkedik az adott nyelvvizsga követelményivel és feladattípusaival. A nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok megoldásából rutint szerez.

26 KER B2 szint minimális óraszám 240 (+ 30 óra OP) A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei maximális óraszám 320 (+40 óra OP) évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 19. (3) bekezdés A képzés nem kezdő tananyagegységeibe történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell a képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt minimum 60% ra. Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos programkövetelmény alapján készült képzési programhoz kapcsolódóan kiállított, 12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal vagy 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsgával rendelkezik, akkor az azokban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti tananyagegységek alól felmenthető. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek. Szövegértés Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. Beszéd Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. A KER B2 szint tartalmi követelményei Nyelvtani ismeretek Múlt idő, előidejűség (Präteritum, Plusquamperfekt) A melléknév ragozása (gyenge, vegyes, erős) Okhatározói, következtető és megengedő mellékmondatok (obwohl, obgleich, obschon, sodass, so dass, da, weil, zumal) Hasonlítás (alapfok, középfok, felsőfok) Elváló és nem elváló igék A főnevek többes száma Tárgyi alárendelő mellékmondatok Célhatározói mellékmondatok (um zu, damit, anstatt, anstatt dass, ohne zu, ohne dass) Vonzatos igék Igék zu+infinitiv szerkezettel és anélkül Módbeli segédigék másodlagos jelentése

27 A jövő idő és sejtések kifejezése (Futur I és Präsens) Vonzatos igék Visszaható igék (tárgy és részes esetben álló visszaható névmások) Vonatkozói névmások (minden eset) Helyhatározó kifejezése elöljárószóval és a kettős esettel álló elöljárószók (Wechselpräpositionen) Feltételes mód (Konjunktiv II) Időhatározói mellékmondatok Időhatározók kifejezése elöljárószóval A szenvedő szerkezet Szenvedő szerkezet más eszközökkel (man, lässt sich + Infintiv, ist bar/lich, sein zu+infinitiv, bekommen+partizip II) A szórend a mondatban Tagadás Hasonlító mondatok (als, wie, illetve je desto/umso) Az es szó használata Kötőszók Vonatkozói mellékmondat (wer) A mondatok modalitása, a modális mondatok A szenvedő szerkezet Szenvedő szerkezet más eszközökkel (man, lässt sich + Infintiv, ist bar/lich, sein zu+infinitiv, bekommen+partizip II) Határozatlan névmások Szövegösszefüggést elősegítő elemek Elöljárószók birtokos esettel Vonatkozói névmások birtokos esete Állapotot jelölő szenvedő szerkezet (Zustandspassiv) Hasonlító mondatok (als, als ob, als wenn) A melléknévi igenevek jelzői használata Függő beszéd (Konjunktiv I) megértése Vonzatos igék, főnevek, melléknevek Modális pragmatikai partikulák (doch, aber, ja, eben, ruhig, einfach, mal, schon, denn, eigentlich, also, wohl) Névszói igei állandósult kapcsolatok A módbeli segédigékhez hasonló igék (sein zu+infinitiv, haben zu+infinitiv, nicht(s) bracuhen zu+infinitiv) A műveltetés (lassen+infinitiv) A KER B2 szint tartalmi követelményei Témakörök és szókincs Más emberek bemutatása, barátság, hétköznapi hősök Boldogság Lakásformák, hajléktalanság, elköltözés Egészség, egészséges életmód Gyorsétterem Stressz Szórakozás Élethosszig tartó tanulás Számítógép Foglalkozások, álláspályázatok Társas kapcsolatok Vásárlás, reklamáció, reklám Nyaralás

28 Környezet, környezetszennyezés, környezetvédelem A haza, kivándorlás, integráció Kommunikáció, smalltalk Munka, a munka világa, álláspályázat Együttélés, férfiak nők Sport Szegénység Tudomány Alvás Kultúra Könyvek Gazdaság, cégek Telefonálás Történelem Irodalom Jövő Alternatív energia A KER B2 szint tartalmi követelményei Kommunikációs és civilizációs ismeretek Más emberek bemutatása Saját élmények elmesélése, reagálás mások elmesélésére Beszélgetés egy adott Hosszabb rádióbeszélgetés megértése, fontosabb információk kigyűjtése Teszt kitöltése különböző témákban és értelmezése Grafikonok leírása és egyszerűbb értelmezése Tanácsadás, vita egy témában Egy ismeretlen téma alaposabb megismerése Napirend részletes leírása a változtatás igényével Beszélgetés szabadidős tevékenységekről, a média szerepéről Egy befejezetlen történet írásbeli befejezése Javaslatok kigyűjtése egy szövegből, reagálás azokra Filmkritika megfogalmazása, reagálás mások véleményére Beszámoló egy témában Kívánságok, vágyak kifejezése Grafikon leírása és elemzése Ötletek, gondolatok megfogalmazása és leírása Sejtések megfogalmazása Két vagy több dolog összehasonlítása és elemzése Szakmai önéletrajz írása Hosszabb rádióadás megértése egy adott Egy téma (pl. internetes társkeresés) pozitív és negatív aspektusainak összegyűjtése, összehasonlítása Vélemény megfogalmazása olvasói levél formájában Egy szépirodalmi szöveg Benyomások írásbeli megfogalmazása magánlevélben Párbeszédek a szupermarketben Termékleírások, útmutatók értelmezése Vita több személlyel egy adott témában Saját szokások leírása Telefonos reklamálás Panaszlevél írása (e mail is) Utazási beszámolók (útikönyvből is) olvasása és értelmezése Információk lejegyzése egy interjú meghallgatása során

29 Telefonos szobafoglalás megértése Információk kigyűjtése (pl. egy városról) Egyszerűbb dolgok megmagyarázása egy adott témában (pl. környezetvédelem) Fontos információk kigyűjtése egy szövegből (pl. környezetvédelem, környezeti projektek) Rövid előadás tartása egy adott témában Saját gondolatok megfogalmazása egy absztraktabb Mások beszámolójának megértése (pl. a kivándorlásról), saját beszámolók Beszélgetés interkulturális félreértésekről Egy álláspályázat megírása az álláshirdetéshez illeszkedően Állásinterjú az álláskereső szemszögéből Komplex információk megértése egy Információk kigyűjtése és továbbadása Fórumbejegyzés írása egy komplexebb témáról Egy szöveg írójának álláspontjának megértése, a fontosabb szempontok megnevezése és véleményalkotás az álláspontról A passzív részvétel a smalltalk beszélgetésekben, illetve azok irányítása Egy kritika értelmezése Egy konfliktus keletkezésének és folyamatának leírása Részvétel konfliktusbeszélgetésben Állások leírásának értelmezése, állások leírása Egy újságcikk részletes megértése, fontosabb tartalmi elemek megnevezése Telefonos üzenetrögzítő utasításainak megértése és követése Saját szokások leírása (pl. internethasználat) Vita egy adott témában Egy kvíz kitöltése, az eredmények értelmezése Hosszabb rádióadás megértése egy adott Történetírás képek alapján Egy fikciós mű írása (pl. krimi) Egy adott témában egy leírás Hosszabb szöveg meghallgatása és fontosabb információk megértése Egy hosszabb újságcikk részletes megértése, fontosabb tartalmi elemek megnevezése Egy szöveg írójának álláspontjának megértése, a fontosabb szempontok megnevezése és véleményalkotás az álláspontról Egy könyv/film/utazás bemutatása önálló előadás keretében Egy híres művész bemutatása írásban Kisokos megértése bankkártya használatához Bankkártya telefonos letiltása Történet elmesélése képek alapján Formális telefonbeszélgetés megértése és lefolytatása Üzenetrögzítős üzenetek és rádióbemondások megértése Egy szöveg megértése és az abban olvasottak továbbadása tanács formájában egy barátnak, Történelmi szemtanúk beszámolóinak megértése Rövid előadás készítése Beszélgetés egy adott témában Lakástípusok Németországban (Baumhaus) Egy híres személy (pl. Anne Sophie Mutter, Doris Dörrie) A hajléktalanok helyzete Németországban Az egyetemisták lakáskérdése (WG vagy Hotel Mama)

30 Németországban Egy híres történelmi személy (pl. Ludwig II., Pestalozzi) A Slow Food mozgalom Szabadidős tevékenységek Zürichben Egy híres személy (pl. Aenne Burda, Max Frisch, Alexander von Humboldt, Elisabeth Mann Borgese) Foglalkozások népszerűsége Németországban Egy irodalmi mű egy részlete (pl. Mein Name sei Gantenbein) Billa Ausztria legnagyobb bevásárlóközpontja Családok Németországban Környezeti problémák Németországban Egy híres személy (pl. Fatih Akin, Massimo Rocchi, Anne Will, Abert Einstein) Migráció Németországban BIONADE a kultuszüdítő A szegénység Németországban Német szavak más nyelvekben Idegen szavak a német nyelvben Modulszerkezet azonosító: KER B2 / KER B2 OP B2.1. modul B2.1. Maximum óraszám 40 Múlt idő, előidejűség (Präteritum, Plusquamperfekt) A melléknév ragozása (gyenge, vegyes, erős) Okhatározói, következtető és megengedő mellékmondatok (obwohl, obgleich, obschon, sodass, so dass, da, weil, zumal) Hasonlítás (alapfok, középfok, felsőfok) Elváló és nem elváló igék Más emberek bemutatása, barátság, hétköznapi hősök Boldogság Lakásformák, hajléktalanság, elköltözés Egészség, egészséges életmód Más emberek bemutatása Saját élmények elmesélése, reagálás mások elmesélésére Beszélgetés egy adott Hosszabb rádióbeszélgetés megértése, fontosabb információk kigyűjtése Teszt kitöltése különböző témákban és értelmezése Grafikonok leírása és egyszerűbb értelmezése Tanácsadás, vita egy témában Egy ismeretlen téma alaposabb megismerése Napirend részletes leírása a változtatás igényével Beszélgetés szabadidős tevékenységekről, a média szerepéről Lakástípusok Németországban (Baumhaus) Egy híres személy (pl. Anne Sophie Mutter, Doris Dörrie)

31 B2.2. modul B2.2. Maximum óraszám 40 A főnevek többes száma Tárgyi alárendelő mellékmondatok Célhatározói mellékmondatok (um zu, damit, anstatt, anstatt dass, ohne zu, ohne dass) Vonzatos igék Igék zu+infinitiv szerkezettel és anélkül Gyorsétterem Stressz Szórakozás Élethosszig tartó tanulás Egy befejezetlen történet írásbeli befejezése Javaslatok kigyűjtése egy szövegből, reagálás azokra Filmkritika megfogalmazása, reagálás mások véleményére Beszámoló egy témában Kívánságok, vágyak kifejezése Grafikon leírása és elemzése Ötletek, gondolatok megfogalmazása és leírása Sejtések megfogalmazása Két vagy több dolog összehasonlítása és elemzése Szakmai önéletrajz írása A hajléktalanok helyzete Németországban Az egyetemisták lakáskérdése (WG vagy Hotel Mama) Németországban B2.3. modul B2.3. Maximum óraszám 40 Módbeli segédigék másodlagos jelentése A jövő idő és sejtések kifejezése (Futur I és Präsens) Vonzatos igék Visszaható igék (tárgy és részes esetben álló visszaható névmások) Vonatkozói névmások (minden eset) Számítógép Foglalkozások, álláspályázatok Társas kapcsolatok Vásárlás, reklamáció, reklám

Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv 9. évfolyam 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola 5. Életmód 6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 7. Utazás, turizmus

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: 5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 8.

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Német C2 1 1 015 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése Pécsi Tudományegyetem A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN

ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV I. ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ Europass Önéletrajz Ide illessze be a fényképet, ha szükséges (nem kötelezı). - a fénykép nem nélkülözhetetlen eleme az önéletrajznak, kivéve,

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 2 Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. Ismertesse a fogyasztói döntés tényezőit, a szükségletek szerepét! Jellemezze a háztartások és a vállalkozások gazdasági kapcsolatát! Ismertesse a kereskedelem

Részletesebben

Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga Tájékoztató, Vizsgaleírás

Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga Tájékoztató, Vizsgaleírás Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga Tájékoztató, Vizsgaleírás Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet alapfokú, gazdasági nyelvi vizsga megszervezését vállalja az SZTE hallgatói, illetve más felsőoktatási intézményben

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Idegen nyelvoktatás iskolánkban

Idegen nyelvoktatás iskolánkban Idegen nyelvoktatás iskolánkban Iskolánk profiljában az informatika emelt szintű oktatása mellett az idegen nyelv oktatása is hangsúlyozottan szerepel. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A 9. A osztály belső vizsgája

A 9. A osztály belső vizsgája A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségik időszaka A vizsga részei: 1 írásbeli vizsga, ill. 1 szóbeli vizsga Időtartam: 60 perc, ill. 10 perc Az írásbeli vizsga részei: A./ Olvasott szöveg értése B./

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) Oktatási és Kulturális Fıigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése. Kódszám: KEOP-3.3.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése. Kódszám: KEOP-3.3.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése c. pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatására Kódszám:

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

III. Az iskola szakmai programja

III. Az iskola szakmai programja Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program III. Az iskola szakmai programja 1 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program Tartalom

Részletesebben

Működtetett kommunikációs fórumok

Működtetett kommunikációs fórumok II. fázis III. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Működtetett kommunikációs fórumok Javaslat című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE BELÜ G Y MlNIS Z T É R IUM10-27/7/1979 SZÍGORÚA N TITKOS!Ksz: 969-41/79 Minősítés megszűnt az 1995. év: t v 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.1. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.1. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.1. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben