Angol C nyelvi programkövetelmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény"

Átírás

1 Angol C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés formája Minimális óraszám Maximális óraszám ANGOL KER A1 szinttől C2 szintig Általános nyelvi képzés Kontaktórás képzés Csoportos képzés 1000 óra opcionális óra 1000 óra opcionális óra A programkövetelmény modulszerkezete Tanúsítvány kiadásának feltétele Igazolás kiadásának feltétele Modulonként, az adott modul során max. 20% hiányzás és az adott modul követelményei szerint összeállított a modulzáró vizsgán min. 60% os teljesítmény. Modulonként, az adott modul során max. 20% hiányzás és a modulzáró vizsgán kevesebb, mint 60% os teljesítmény esetén. KER A1 Modulok lehetséges száma és lehetséges modulszerkezet azonosítók KER szintenként KER A1 / A1 / OP1 KER A2 KER A2 / A2 / OP1 KER B1 KER B1 / 1 4 KER B2 KER B2 / B2 / OP1 KER C1 KER C1 / 1 6 KER C2 KER C2 / 1 4 1

2 KER A1 KER A2 Modulok száma szintenként 2 + OP1 2 + OP1 KER B1 4 KER B2 6 + OP1 KER C1 6 KER C2 4 A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák a programkövetelményben KER A1.1 modulhoz való csatlakozás esetén az előzetes tudás nem elvárás. A program további moduljaihoz való csatlakozás az előző modul sikeres elvégzéséről kiállított «Tanúsítvány» vagy szintfelmérőn elért min. 60% os teljesítmény alapján történik. Opcionális modulok kihagyása esetén az előző «kötelező modul» sikeres elvégzéséről kiállított Tanúsítvány alapján, vagy Az intézmény által a programkövetelmény követelményeinek megfelelően összeállított szintfelmérő alapján vagy B1.1, B2.1., C1.1, C2.1 modulokhoz való csatlakozás esetén a megelőző KER szintű nyelvtudásra vonatkozó, államilag elismert, általános, komplex nyelvvizsgán megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány alapján. 2

3 Képzési leírása KER szintek szerint KER A1 szint Csoportos minimális óraszám OP Csoportos maximális óraszám OP A szint kimeneti követelményei Önálló beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. Szövegértés: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. Közvetítés: A szintnek megfelelően a képzésében résztvevőtől elvárhatóan megértett olvasott vagy hallott szöveg tartalmát és az elhangzott információkat össze tudja foglalni magyar nyelven. Ismerős, nagyon egyszerű magyar nyelvű szöveg lényegét egyszerű nyelvtani szerkezetekkel és szókinccsel le tudja írni vagy szóban el tudja mondani. 3

4 Modulszerkezet azonosító: KER A1 / A1/OP1 A1.1. modul Nyelvtani ismeretek: - angol ABC - hangok, kiejtés, fonetikai jelek - a to be ige jelen idő - személyes névmások - birtoklás kifejezése, have, my, your..., of - melléknevek - főnevek többes száma - this, these, that, those mutató névmások - There is / there are - helyhatározók - modális segédige: tudás, képesség can - egyszerű jelen idő - folyamatos jelen idő - időhatározók - like, prefer + ing - would like to - Can I?, Could I? - üdvözlés, köszönés - számok ig - bemutatkozás - család (közeli rokonok megnevezése, szülők, nagyszülők, távolabbi rokonok) - foglalkozások (mindennapi foglalkozások pl. fodrász, képzésben résztvevő, postás, pék stb.) - tanterem / iroda (körülöttünk lévő tárgyak megnevezése, közeli és távoli rámutatással, rákérdezéssel) - testrészek (a külső testrészek a fejtől a lábfejig) - ruhadarabok,(felső ruházat női, és férfi) - színek, (alapszínek sötét és világos, arany, ezüst) - anyagok (fémek, kerámia, üveg, fa, valamint ami a közvetlen környezetben fellelhető) - melléknevek (nagyság, jellemző tulajdonságok, személyek jellemzésére használatosak) - étkezés, ételek, élelmiszerek (reggeli, ebéd, vacsora fogásai) - pénznemek, összegek - kávézóban (étlap, rendelés) 4

5 Kommunikációs, civilizációs ismeretek : - az angol ABC ismerete, hangok kiejtése, fonetikai jelek felismerése, szavak kiolvasása fonetikai jelek segítségével - létezés kifejezése - birtoklás kifejezése - helyhatározók használata - tudás, képesség kifejezése - mindennapi, szokásos tevékenységek leírása - gyakoriságot kifejező időhatározók használata - beszéd pillanatában zajló cselekvések leírása - preferálás kifejezése - kívánság kifejezése - a célnyelvi ország üdvözléssel, köszönéssel kapcsolatos szabályainak ismerete - érdeklődés hogylét felöl - bemutatkozás, mások bemutatása - gyakori, népszerű foglalkozások bemutatása - szűk környezetünk iskola, munkahely bemutatása - testrészek neveinek bemutatása - gyakori ruhadarabok tulajdonságainak leírása (méret, szín, anyag) - Magyarország és a célnyelvi országok étkezési szokásainak bemutatása, népszerű, hagyományos ételek neveinek ismerete - rendelés kávézóban, étlap értelmezése célnyelvi országokban - engedélykérés, segítség felajánlása 5

6 A1.2. modul 50 óra 50 óra Nyelvtani ismeretek: - a személyes névmások tárgyesete (me, you, him, her stb.) - tárgyas igék - megszámlálható főnevek és többes számuk - névmások: some, any, a lot of, few, little - igék 2., 3.alakjai - egyszerű múlt idő - befejezett jelen idő - egyszerű jövő idő / to be going to / folyamatos jelen idő - főnévi igenév / gerund - célhatározói mellékmondatok (főnévi igenév) - számok millióig - a hét napjai, hónapok, időpont meghatározása - melléknevek több csoportban - térbeli elhelyezkedés szavai - városi helyek, intézmények - foglalkozásokra jellemző mindennapi cselekvések - időjárás, évszakok - időhatározók - otthon, lakás belülről berendezés - számok 1 millióig Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - mennyiség kifejezése - múltbeli cselekvések, események meghatározása - cselekvések jelenbeli eredményének kifejezése - jövőidejű cselekvések, események meghatározása (spontán, szokásos, előre eltervezett, megbeszélt időpontban) - cselekvés céljának meghatározása - dátum, idő kifejezése - tágabb környezetünk, épületek bemutatása - foglalkozásokra jellemző cselekvések leírása - időjárás, évszakokra jellemző időjárás Magyarországon és a célnyelvi országokban - otthonunk, lakásunk, berendezési tárgyak leírása A1.3. modul A1/OP1 A1 szintű gyakorló modul 6

7 Nyelvtan: Az A1.1 és az A1.2 modulok nyelvtani követelményeinek ismétlése, szóban történő használatának gyakorlása. Az A1.1 és az A1.2 modulokban meghatározott témakörök és szókincs ismétlése. - személyes bemutatkozás, rokonok, barátok bemutatása, szokások - foglalkozás, munkahely - reggeli készülődés - kedvelt, nem kedvelt dolgok (ruhák, ételek, színek, anyagok) - lakóhelyről, saját házról/lakásról bővebben - eligazítás a városban - személyes ügyek intézése szállodában Kommunikációs, civilizációs ismeretek: A képzésben résztvevő az A1.1 és A1.2 modulok követelményeinek ismeretében : - viszonylagos biztonsággal részt tud venni párbeszédekben, ha segítséget kap a kérdezőtől - A1 minimum szinten érti a kérdéseket, és válaszolni tud rájuk - az elsajátított szókincset bátran használja a tőmondatok megfogalmazásánál - mondanivalója megformálásánál egyszerű kifejezéseket használni tud - írása, szövegértése alapszavakra, alapnyelvtanra, és kifejezésekre korlátozódik a mindennapi szükségletekre vonatkozóan - ismeri a meghatározott témakörökben a célnyelvi országok szokásait, az adott témákban és helyzetben a KER A1 szintnek megfelelően tud boldogulni 7

8 KER A2 szint Csoportos minimális óraszám OP Csoportos maximális óraszám OP A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. 8

9 Modulszerkezet azonosító: KER A2 / A2/OP1 A2.1. modul Nyelvtani részek: - főnevek többes száma - megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek - melléknevek fokozása és összehasonlítása - hangsúlyos birtokos névmás - felszólító mód - egyszerű jelen idő / folyamatos jelen idő - egyszerű múlt idő - időhatározók otthon a ház kívülről, ingatlan bérlése - utazás a városban, helyek a városban, épületek, tárgyak elhelyezkedése - közlekedés a városban, útbaigazítás - pénznemek, összegek - szórakozás mozi, színház, Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - otthon, lakás környezetének bemutatása - ingatlan bérlése, hirdetések értelmezése - tágabb környezetünk, lakóhelyünk bemutatása - célnyelvi országok nevezetességeinek rövid leírása - tömegközlekedési eszközök használata a célnyelvi országokban - pénznemek, összegek kifejezése - moziműsor értelmezése célnyelven, mozi /színházjegy vásárlása célnyelvi országokban A2.2. modul 50 óra 50 óra Nyelvtan: - sorszámnevek - ismétlés: igeidők A1.1 A2.1 modulok követelményei - folyamatos múlt idő - befejezett jelen idő - folyamatos jövő idő - ed, ing végződésű melléknevek fokozása - módhatározószók képzése melléknevekből - időhatározók 9

10 - szövegösszekötő elemek - segédigék: kötelesség, engedély: must, have to, be allowed to, should - feltételes mondatok: 0., 1. típus - országok és nemzetiségek - ünnepek, szokások - földrajzi megnevezések: kontinensek, tengerek, országok - időjárás, évszakok, égtájak - szabadidős tevékenységek kirándulás - munka a ház körül, barkácsolás - háziállatok, állatok - utazás vonattal Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - múltbeli események, élmények elmesélése - jövőbeli folyamatban lévő cselekvések leírása - célnyelvi országok földrajzi elhelyezkedésének, éghajlatának, időjárásának bemutatása - célnyelvi országok nevezetességeinek bemutatása - a ház körüli feladatok, eszközök és eszközök működésének leírása - vonattal való utazás során előforduló jelzése, szabályok értelmezése célnyelven - kötelesség, engedély kifejezése - következtetés, következmények kifejezése 10

11 A2.3. modul A2/OP1 A2 szintű gyakorló modul Nyelvtan: Az A2.1 és az A2.2 modulok nyelvtani követelményeinek ismétlése, szóban történő használatának gyakorlása. Az A2.1 és az A2.2 modulokban meghatározott témakörök és szókincs ismétlése. - személyes bemutatkozás - környezet, hely rokonok, barátok bemutatása, szokások - foglalkozás, munkahely - tervek a jövőre, véleménykifejtés - hobbik, kedvelt, nem kedvelt dolgok - Magyarországról bővebben - eligazítás a városban - személyes ügyek intézése külföldön - színház, mozi - lakás részeinek bemutatása - házon kívüli tevékenységek - tengerpart - országok, nemzetiségek - kontinensek, égtájak - ünnepek - állatok - munka Kommunikációs, civilizációs ismeretek: A képzésben résztvevő az A2.1 és A2..2 modulok követelményeinek ismeretében : - a képzésben résztvevő az általa ismert témakörökben viszonylagos biztonsággal részt tud venni párbeszédekben - KER A2 alapszinten érti a kérdéseket, és válaszolni tud rájuk - az elsajátított szókincset bátran használja egyszerű mondatok megfogalmazásánál - mondanivalója megformálásánál egyszerű kifejezéseket használni tud 11

12 KER B1 szint A szint kimeneti követelményei Csoportos minimális óraszám 160 Csoportos maximális óraszám Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. 160 Szövegértés Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. Beszéd Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni. 12

13 Modulszerkezet azonosító: KER B1 / 1 4 B1.1. modul Nyelvtan: - befejezett jelen idő / egyszerű múlt idő - folyamatos múlt idő - egyszerű jövő idő / to be going to / folyamatos jelen idő / folyamatos jövő idő - segédigék lehet: may, might - segédigék kell, tilos: must, mustn t - feltételes mondatok: 2. típus - szövegösszekötő eszközök - a kommunikáció és eszközei - természet, bolygók - étteremben - utazás, a szállodában Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - múlt idejű élmények elmesélése - jövő idejű cselekvések, események leírása - lehetséges események leírása - álmodozás, vágyakozás leírása - kommunikációs eszközök használata célnyelven - célnyelvi országok hagyományos, népszerű ételeinek bemutatása, rendelés étteremben - nyaralás, utazás lefoglalása, előkészületek célnyelven - szállodában előforduló helyzetekben való részvétel - valószínűség kifejezése - kötelesség,tiltás kifejezése - vélemény kifejezése 13

14 B1.2. modul Nyelvtan: - melléknevek ive végződéssel - folyamatos befejezett jelen idő / befejezett jelen idő - módbeli segédigék: Can, could, be able to, manage to - szenvedő szerkezet - szolgáltatások postán - telefonálás szabályai - szórakozás televíziós, rádió műsorok - sport - fogorvosnál Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - tárgyak, személyek jellemzőinek, tulajdonságainak bemutatása - jelenben is folyamatban lévő cselekvések leírása - tudás, képesség kifejezése jelen, múlt, jövő időben - szenvedő szerkezet használata a tanult igeidőkben és segédigékkel - szolgáltatások igénybevétele a célnyelvi országokban levél feladása, csekk befizetése, küldemény átvétele - telefonálás szabályainak ismerete célnyelven baráti, hivatalos hívás fogadása és kezdeményezése - televíziós és rádiós műsorok fajtáinak megnevezése célnyelven - a célnyelvi országokban népszerű sportágak szabályainak ismertetése - fogfájás esetén a fogorvos felkeresése a célnyelvi országokban - egyetértés, egyet nem értés kifejezése 14

15 B1.3. modul Nyelvtan: - befejezett múlt idő / folyamatos befejezett múlt - ismétlés: jövő idő kifejezése igeidőkkel - határozók, módhatározói mellékmondatok - célhatározói és okhatározói mellékmondatok - szövegösszekötő eszközök - kultúra, művészet, zene - az orvosnál, betegségek, testrészek - család, családi ünnepek - külső és belső tulajdonságok - iskola, tanulás Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - múlt idejű események részletes leírása - jövőbeli események egyeztetése, leírása - cselekvés módjának részletes leírása - cselekvés céljának, esemény okának részletes leírása - a célnyelvi országok kultúrájának bemutatása - betegségek és testrészek megnevezése, tünetek leírása, orvosnál panasz leírása - hagyományos családi és nemzeti ünnepek, szokások a célnyelvi országokban - családtagok, barátok külső, belső tulajdonságainak leírása - oktatási rendszer, tantárgyak, vizsgatípusok, tanulási lehetőségek a célnyelvi országokban 15

16 B1.4. modul Nyelvtan: - ismétlés: igeidők, segédigék - műveltető szerkezet szolgáltatás igénybevétele - feltételes mondatok: 3. típus - függő beszéd, kérdés felismerés szintjén - ruhadarabok, színek és minták, divat - szolgáltatások ruhadarabok vásárlása - ételek, ételkészítés módjai, angolszász mértékegységek Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - szolgáltatások igénybevétele célnyelvi országokban - múltban meg nem valósult események, feltételek kifejezése - harmadik fél számára átadott információ értelmezése - ruhadarabok, ruhaméretek, anyagok, minták részletes leírása - ruhavásárlás a célnyelvi országokban - célnyelvi országok hagyományos ételeinek elkészítési módja, hozzávalók leírása, receptek értelmezése 16

17 KER B2 szint Csoportos minimális óraszám OP Csoportos maximális óraszám OP A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek. Szövegértés Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. Beszéd Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. 17

18 Modulszerkezet azonosító: KER B2 / B2/OP1 B2.1. modul Nyelvtan: - ismétlés: jövő idő kifejezése, befejezett jelen idő / egyszerű múlt idő - ismétlés: feltételes mondatok 0., 1., 2.típus - feltételes mód kifejezése jövő időben (feltételes mondatok 1. típusa) - melléknevek és határozók fokozása - időjárás, évszakok - kozmetikumok - ideális otthon - számok, összegek: tört és tizedes számok - mindennapi tevékenységek reggeli készülődés Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - jövőidejű cselekvések, események kifejezése - múltban befejeződött vagy még a jelenre is hatással lévő cselekvések, események leírása - törvényszerűségek, valós feltételek leírása - tulajdonságok, jellemvonások leírása - célnyelvi országok időjárásának jellemzői - a divat világa a célnyelvi országokban - eredmények, összegek, kimutatások leírása - mindennapi tevékenységek, szokások bemutatása 18

19 B2.2. modul Nyelvtan: - befejezett jövő idő - összetett mondatok: múlt idő kifejezése, used to / would - get used to / be used to + ing - foglalkozások, munkahely, álláskeresés - közlekedés a városban, útbaigazítás - utazás repülővel, vonattal - háztartási eszközök Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - jövőbe befejeződő cselekvések kifejezése - múlt idejű cselekvések / események / élmények elmesélése összetett mondatok - népszerű foglalkozások, felelősségi körök megnevezése - állásinterjún való részvétel, önéletrajz és motivációs levél írása - városi közlekedési eszközök használata a célnyelvi országokban, a közlekedési eszközök használatának bemutatása - útbaigazítás kérése, útbaigazítás adása - utazás előkészületei célnyelven, repülővel és vonattal való utazás során előforduló helyzetekben való részvétel - háztartási eszközök használatának bemutatása, használati utasítások értelmezése 19

20 B2.3. modul Nyelvtan: - ismétlés: jelen, múlt, jövő idejű igeidők áttekintése - visszakérdezés - feltételes mondatok: 2., 3., vegyes típus - I wish, if only - műveltető szerkezet (have sg done by, get sy to do, make sy do) - bankban - közlekedés gépkocsival, benzinkúton - sajtó újságok, magazinok - számítógép, internet, mobiltelefon - munkavállalás külföldön, szerződések - bolygók, horoszkópok - káros szokások dohányzás - hivatalos levelezés szabályai Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - jelen idejű és múlt idejű irreális feltételek kifejezése - rávenni valakit valaminek a megtételére - banki szolgáltatások igénybevétele - KRESZ szabályai a célnyelvi országokban, gépkocsi részei, meghibásodás leírása szervizben - tankolás a célnyelvi országokban - a célnyelvi országok híres napilapjainak, magazinjainak bemutatása - számítógép, internet, mobiltelefon használata célnyelven - külföldi munkavállalás szabályai,, előírások, munkavállalók alapvető jogai a célnyelvi országokban - káros szokások hatása az egészségre - hivatalos levelezés szabályai (levél, ) célnyelven 20

21 B2.4. modul Nyelvtan: - ismétlés: melléknevek és határozók fokozása - szövegösszekötő elemek - főnévi igenév / gerund - módbeli segédigék: can, could, will, would, may, might, should, have to, need, ought to, must, mustn t - phrasal verbs - rendőrségi ügyek - Magyarország (földrajz, kultúra, társadalom, politika, történelem) - Nagy Britannia (földrajz, kultúra, társadalom, politika, történelem) - közélet Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - módbeli segédigék használata célnyelven - rendőrségi ügyek, balesetek, elkövetők részletes leírása - Magyarország és Nagy Britannia földrajzi elhelyezkedésének, kultúrájának, társadalmi és politikai berendezkedésének, nevezetes történelmi eseményeinek bemutatása - közélet bemutatása, érdeklődés közélettel kapcsolatban 21

22 B2.5. modul Nyelvtan: - ismétlés: műveltető szerkezet - főnévi igenév / gerund - kifejezések: it s time to, it s worth - függő beszéd, függő kérdés, tiltás, felszólítás - család, generációs problémák - emberi kapcsolatok barátok, kollégák, szomszédok - mindennapi teendők - utazás és forgalom - vásárlás, divat - szórakozás (tévé, rádió) Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - szolgáltatások igénybevétele - családmodell Magyarországon és a célnyelvi országokban - generációs problémák bemutatása - mindennapi teendők leírása - utazás gépkocsival és tömegközlekedési eszközökkel a célnyelvi országokban - életstílus a célnyelvi országokban - népszerű televíziós és rádióműsorok a célnyelvi országokban, híradó és reklámok értelmezése célnyelven 22

23 B2.6. modul Nyelvtan: - függő kérdés ismétlés - főnévi igenév - szenvedő szerkezet ismétlés, kifejezések: He is said to - Fordítási gyakorlat - szórakozás (újságok, olvasás, mozi, színház, szabadtéri események) - sport - földrajz - környezetvédelem - nyelvtanulás, az angol nyelv - oktatási rendszer - lakás és szállástípusok Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - információ átadás harmadik fél számára célnyelven - szórakozási lehetőségek a célnyelvi országokban és Magyarországon - környezetvédelem jelentősége - a célnyelvi országok oktatási rendszerének bemutatása - lakás és szállástípusok a célnyelvi országokban és Magyarországon 23

24 B2.7. modul B2/OP1 B2 szintű komplex nyelvvizsga felkészítő Nyelvtan: - B2 szintű nyelvtani (B2.1. B2.6.) - Külső, belső tulajdonságok leírása - Emberi kapcsolatok - Család - Lakóhely, otthon - Oktatás, tanulás - Munka világa - Ünnepek, jeles napok - Szabadidős tevékenységek - Sport - Egészség, betegség - Szolgáltatások - Vásárlás - Közlekedés - Belföldi és külföldi utazás - Időjárás - Kommunikáció - Magyarország - Célnyelvi országok Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - Megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg pontosan. - Képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvű partnerrel is, nem kell a szavakat keresgélnie; kerüli azonban az elvontabb lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus. - A nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is megért, durva félreértés nem fordul elő. - Képes világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori általános témakörökben; nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó. - Ismeri a célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit. - Kétnyelvű vizsga esetén közvetíti az összetettebb és elvontabb általános szövegeket; magyarra fordításai gyakorlottságról tanúskodnak; célnyelvű fordításai nyelvtanilag és legtöbbször lexikailag is helyesek. 24

25 KER C1 szint A szint kimeneti követelményei Csoportos minimális óraszám 240 Csoportos maximális óraszám Szövegértés Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a tévéműsorokat és a filmeket. 240 Szövegértés Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez. Beszéd Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani. 25

26 Modulszerkezet azonosító: KER C1 / 1 6 C1.1. modul Az Angol C számú programkövetelmény csoportos modulszerkezete szerint Nyelvtani szerkezetek: - Igeidők áttekintése - Ige: get - Szövegösszekötő elemek: határozók és kifejezések - Következtetés kifejezése: can t, must, may, might - Inverzió Témakörök, szókincs: - Egyén és család, család és társadalom - A munka és a tanulás világa Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek: - Személyes és visszaható névmások használata - Elbeszélő igeidők megfelelő használata, gyermekkori emlékek elbeszélése, visszaemlékezések - Szövegösszekötő elemek (ok, okozat, cél) - Szókapcsolatok, fogalmak és azok képzése - Következtetés és spekuláció - Vita és egyetértés, saját vélemény kifejtése és hangsúlyozása - Házasság intézményének problémái, következményei, családi pótlék, az állami gondozás, válás, személyiség típusok - Pályaválasztás, pályamódosítás, a felsőoktatási intézményekbe való bejutás feltételei, külföldi tanulmányutakra és ösztöndíjakra, az élethosszig tartó tanulás, karrier, nők a vezetésben 26

27 C1.2. modul Az Angol C számú programkövetelmény csoportos modulszerkezete szerint Nyelvtani szerkezetek: - Ige: get - Szövegösszekötő elemek: határozók és kifejezések - Következtetés kifejezése: can t, must, may, might - Engedély, kötelesség kifejezése - Inverzió Témakörök, szókincs: - Tömegkommunikációs eszközök és kapcsolattartás korunkban, sajátos nyelvezet - Az angol nyelv kialakulása, története, brit és amerikai angol Magyarország és a célnyelvi országok történelme, politika, törvényhozás, kultúra Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : - Szinonimák, változatos szóhasználat - Kifejezések, szerkezetek megfelelő használata (get, határozók, stb.) - A bizonytalan információ közlésének módja - Mondanivaló nyomatékosítása - Engedély, kötelesség kifejezése - Irodalmi és történelmi szövegek értelmezése, hosszabb szöveg feldolgozása, szövegelemzés - Kritika, esszé írása, valóság és fikció, vázlatírás - Magyarország és a célnyelvi országok legfőbb történelmi eseményeinek bemutatása - Magyarország és a célnyelvi országok politika berendezkedésének leírása - Magyarország és a célnyelvi országok kultúrájának bemutatása 27

28 C1.3. modul Az Angol C számú programkövetelmény csoportos modulszerkezete szerint Nyelvtani szerkezetek: - It seems that, it seems to szerkezet további igékkel - Feltételes mondatok: 3. típus - I wish, if only - Ige + tárgy + főnévi igenév / ing Témakörök, szókincs: - Szórakozás hagyományos művelődési, szórakozási formák, zene: cigányzene, népzene, klasszikus és popzene, zeneoktatás, képzőművészet, művészeti nevelés, társas összejövetelek az egyes korosztályokban - Idő és pénz gazdaság, tőzsde Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : - Személytelen szerkezetek használata - Lehetetlen feltétel és óhaj kifejezése - Érzés kifejezése - Szóképzés: melléknevek, főnevek, igék - Kifejezések főnévi igenév / gerund - Magyarország és a célnyelvi országok kultúrájának, képzőművészetének bemutatása - Magyarország, a célnyelvi országok és az EU gazdaságának bemutatása 28

29 C1.4. modul Az Angol C számú programkövetelmény csoportos modulszerkezete szerint Nyelvtani szerkezetek: - Érzést kifejező igék - Gerund / főnévi igenév - Jövőbeli tervek, elintéznivalók Témakörök, szókincs: - Egészségügy, sport, időjárás egészségvédelem, az egészséges - életmód feltételei és magyarországi lehetőségei, betegség, orvosnál, társadalombiztosítás, egészségügy, orvostudomány, civilizációs betegségek és elterjedésük, veszélyességük, természetgyógyászat, gyógyszerfogyasztás, gyógyszerárak, a dohányzás, ital, kábítószerek terjedése, alkoholizmus okai és következményei, a sport szerepe az egészség megőrzésében és nevelésben, sport, a sportolók helyzete Magyarországon és a célországokban - Utazás külföldre és a célnyelv országaiba külföldi utakon szerzett tapasztalatok és élmények, ismerkedés a célnyelv országával, annak kultúrájával, a hazaitól eltérő hagyományok és szokások, az ismert tájak, városok, országrészek jellegzetességei, tapasztalatok az emberi kapcsolatokról, a légkörről, a mienktől eltérő politikai berendezkedésről, társadalmi csoportokról, gazdasági helyzetről, munkaerkölcsről, stb. Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : - Jövőbeli tervek ismertetése - Kifejezések : gerund / főnévi igenév - Érzés kifejezése - Gyógymódok leírása - Jelzők és vonzatok használata - Elöljárók: hely, irány kifejezése - Magyarország és a célnyelvi országok nevezetességeinek, földrajzi jellemzőinek bemutatása - Információkérés - Panaszlevél írása - Elbeszélő igeidők megfelelő használata - Szövegösszekötő elemek (ok, okozat, cél) 29

30 C1.5. modul Az Angol C számú programkövetelmény csoportos modulszerkezete szerint Nyelvtani szerkezetek: - Összetett főnevek - Birtokviszony - Hangsúlyozás Témakörök, szókincs: - Természet, környezet, élővilág - Ételek, főzés, a helytelen táplálkozás következményei, magyar konyha, összehasonlítva más országok konyhájával viselkedés étkezés közben, az étkezéssel és ivással kapcsolatos szokások Magyarországon és külföldön - Éttermek, vendéglők, önkiszolgálás itthon és külföldön Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : - Szókapcsolatok, fogalmak és azok képzése - Vélemény kifejtése és megcáfolása - Érvek és azok bevezetése - Hosszabb újságcikk feldolgozása - Hírek, információk értelmezése, tömörítése és közvetítése - Magyarország és a célnyelvi országok élővilágának bemutatása - Szolgáltatások igénybevétele - Hangsúlyozás: fordított szórend - Gyakran összekevert szavak - Az egyes szófajok hangsúlyozási szabályai 30

31 C1.6. modul Az Angol C számú programkövetelmény csoportos modulszerkezete szerint Nyelvtani szerkezetek: A C1/1, C1/2, C1/3, C1/4, C1/5 modulok követelményeinek áttekintése, ismétlése. Témakörök, szókincs: A C1/1, C1/2, C1/3, C1/4, C1/5 modulok követelményeinek áttekintése, ismétlése. Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : A C1 szinten elsajátított ismeretek alapján : - Képes legyen világosan és megfelelő stílusban kifejezni magát az általános, tanulmánnyal, szak mával és szabadidővel kapcsolatos témák széles körében anélkül, hogy mondanivalóját korlátoznia kellene. - Folyamatosan magas szintű nyelvtani helyességet tud fenntartani; ritkán vét hibát, de ezek sem feltűnőek, és általában egyből ki is javítja őket. - Folyékonyan és természetes módon, szinte erőfeszítés nélkül tudja kifejezni magát. A természetes, gördülékeny beszédben csupán egy fogalmi szempontból nehéz téma akadályozhatja. - A könnyedén rendelkezésére álló kommunikációs esz közök széles köréből kiválasztja a megfelelő fordulatokat megjegyzései bevezetésére annak érdekében, hogy átvegye vagy meg tudja tartani a szó jogát, vagy a többi beszélő gondolataihoz ügyesen hozzákapcsolja saját hozzászólását. - Világos, gördülékeny, jól szerkesztett beszéd létrehozására képes, jól használja a szervezőelemeket, kötőelemeket és kohéziós eszközöket 31

32 KER C2 szint A szint kimeneti követelményei Csoportos minimális óraszám 180 Csoportos maximális óraszám Szövegértés Hallás utáni értés: Minden nehézség nélkül megérti az élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van ideje megszokni az akcentust. 180 Szövegértés Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. Beszéd Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi műveket, tud róluk kritikai elemzést írni. 32

33 Modulszerkezet azonosító: KER C2 / 1 4 C2.1. modul Az Angol C számú programkövetelmény csoportos modulszerkezete szerint Nyelvtani szerkezetek: - Igeidők: múlt idő - Múlt idejű igék jelen idejű jelentéssel - Jövő idő kifejezése, időhatározói mellékmondatok - Hangsúlyozás - Befejezett melléknévi igenév - Segédigék múlt idejű alakjai - Vonatkozói névmások, mellékmondatok - Állapotot kifejező igék - Ember és társadalom az idősek problémái, nyugdíjrendszer, a fiatalok lehetőségei az önálló életre - Lakóhely, a szűkebb és tágabb környezet lakástípusok, lakásépítés, ingatlanárak, lakáshoz jutás lehetőségei, külföldi és hazai lakásigények, a lakótelepeken jelentkező problémák, lakóhelye kommunális ellátottsága, az önkormányzat tevékenysége a településért. - Környezetszennyezés és környezetvédelem, világméretű problémák túlnépesedés, éhínség a harmadik világban, a természeti környezetet fenyegető tendenciák: éghajlatváltozás, ózonlyuk, egyéb, nemzetközi szervezetek - Az angol nyelv és a célnyelvi országok kultúrája nyelvjárás, a hazaitól eltérő hagyományok és szokások - Politikai berendezkedés, társadalmi csoportok, gazdasági helyzet, munkaerkölcs, munkaerőpiac, munkanélküliség - Magyarország társadalmi berendezkedés, gazdasági kapcsolataink, exportképesség, kapcsolataink és szerepünk Európában, gazdaságunk fejlődése, földrajzi helyzet és gazdaság: pl. az árvizek okai, a magyar nyelv eredete; a nyelvhasználat problémái, a durva, ill. szegényes beszéd okai, a magyar történelem főbb eseményei és szereplői, a magyar kisebbség a szomszédos országokban: kettős identitás, ragaszkodás a magyar kultúrához, a kisebbségek jogai és helyzete Magyarországon. 33

34 C2.2. modul Az Angol C számú programkövetelmény csoportos modulszerkezete szerint Nyelvtani szerkezetek: - Segédigék múlt idejű alakjai - Vonatkozói mellékmondatok (defining, non defining) - Állapotot kifejező igék - Főnevek, ige+ing - Főnévi igenév / ige+ ing - Egyén és család, család és társadalom házasság intézményének problémái, következményei, családi pótlék, az állami gondozás. válás és a válás, iskolai és iskolán kívüli nevelés, nevelési elvek, generációs különbségek, generációk együttélése: segítség vagy konfliktusforrás, a fiatalok lehetőségei az önálló életre - Vészhelyzetek, közlekedés, balesetek közlekedési morál, szabálytalanságok, KRESZ, szabályok, bírságok, baleset, balesetek megelőzése, a jogosítvány megszerzése, autótípusok, autólopások, az autó karbantartása, szervizek, a közlekedés fejlődése és fejlesztése, közlekedési problémák - Egészséges életmód az egészséges életmód feltételei és magyarországi lehetőségei, egészséges és egészségtelen táplálkozás következményei; rossz fogak, túltápláltság és fogyókúra; árak és egészséges étrend, a szociális helyzet az egyén egészsége, életmódja, társadalombiztosítás, a magyar egészségügyben, orvostudomány, civilizációs betegségek és elterjedésük, veszélyességük, szervátültetés, természetgyógyászat, gyógyszerfogyasztás, gyógyszerárak, szervátültetések, dohányzás, ital, kábítószerek terjedése, fertőző betegségek - Tudomány és technika internet, telefon, mobiltelefon, levelezés és e mail. - Tömegközlekedés a nagyvárosokban, metróépítés, hidak, autópálya megépítése az adott régió fejlődésére, úthálózat vagy vasúthálózat, kamionok vagy vasút, a magyar vasutak helyzete, közlekedés a célország(ok)ban és az EU ban, áruszállítás alkalmas eszközök, energiatakarékosság szempontjai a közlekedés fejlesztésében 34

35 Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - Az adott témakörökben az elsajátított szókincs alkalmazásával pontosan meg tudja fogalmazni gondolatait, képes legyen kihangsúlyozni mondanivalóját, megtudjon különböztetni dolgokat, és képes legyen kiküszöbölni a kétértelműséget. Beszéde során semmi jel nem mutasson arra, hogy korlátoznia kellene, amit mondani akar. - Képes legyen jól használni idiomatikus kifejezéseket és kollokvializmusokat, miközben tudatában van a jelentés konnotációs szintjeinek. - Képes legyen tökéletesen megérti az anyanyelvű beszélők által használt nyelv szociolingvisztikai és szociokulturális implikációit, és azokra megfelelően tudjon reagálni. - Tudjon hatékonyan közvetíteni a saját és a célnyelvi közösség beszélői között, tekintetbe véve a szociokulturális és szociolingvisztikai különbségeket. 35

36 C2.3. modul Az Angol C számú programkövetelmény csoportos modulszerkezete szerint Nyelvtani szerkezetek : - Szenvedő szerkezet - Műveltető szerkezet - Alárendelő, mellérendelő mellékmondatok - Függő beszéd - Feltételes mondatok - Bűnözés, közbiztonság fiatalkori bűnözés, bűncselekmények, büntetések, bírságok, rendőrség, bíróság, bírósági tárgyalások, szabályok, törvények, jogi kérdések - A munka világa érvényesülés, szakmai karrier, az egyes szakmák társadalmi presztízse, a szellemi és fizikai munka megbecsülése. Továbbképzés és átképzés, munkanélküliség, női munkaerő, nők a vezetésben, egyes szakmák erkölcsi és anyagi elismertsége - Szórakozás kulturális élet, közművelődési lehetőségek, ʺáltalános műveltségʺ fogalma - Sport a sportolók helyzete Magyarországon és a célnyelvi országokban, sportolási lehetőségek, sportesemények, sportágak Magyarországon és a célnyelvi országokban - - Pénzügy pénzforgalom, bank, biztosító; hitelek, befektetések, valutavásárlás, tőzsde, gazdaság - Kommunikációs, civilizációs ismeretek: - Az adott témakörökben az elsajátított szókincs alkalmazásával pontosan meg tudja fogalmazni gondolatait, képes legyen kihangsúlyozni mondanivalóját, megtudjon különböztetni dolgokat, és képes legyen kiküszöbölni a kétértelműséget. Beszéde során semmi jel nem mutasson arra, hogy korlátoznia kellene, amit mondani akar. - Képes legyen jól használni idiomatikus kifejezéseket és kollokvializmusokat, miközben tudatában van a jelentés konnotációs szintjeinek. - Képes legyen tökéletesen megérti az anyanyelvű beszélők által használt nyelv szociolingvisztikai és szociokulturális implikációit, és azokra megfelelően tudjon reagálni. - Tudjon hatékonyan közvetíteni a saját és a célnyelvi közösség beszélői között, tekintetbe véve a szociokulturális és szociolingvisztikai különbségeket. 36

37 C2.4. modul Az Angol C számú programkövetelmény csoportos modulszerkezete szerint 60 óra 60 óra Nyelvtani szerkezetek : - A C1 szint és a C2.1, C2.2, C2.3 követelményeinek megfelelő nyelvtani szerkezetek ismétlése, magabiztos használata. Témakörök, szókincs : - A C1 szint és a C2.1, C2.2, C2.3 követelményeinek megfelelő témakörökben a szókincs ismétlése, magabiztos használata írásbeli és szóbeli kommunikáció során. Továbbá: - A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és a beszámolókat. Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is képes legyen különbséget tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is. - Ne okozzon nehézséget bármiféle beszélt nyelv megértése az élőbeszéd vagy tv/rádió közvetítés, még akkor sem, ha gyorsan, anyanyelvű beszélőkre jellemző sebességgel beszélnek, amennyi ben van egy kis ideje arra, hogy megszokja a kiejtést. - A gondolatok átfogalmazásakor nagyon rugalmasan tudja használni a különböző nyelvi formákat a jelentés finomabb árnyalatainak pontos kifejezésére, gondolatok kiemelésére és megkülönböztetésére, valamint a többértelműség kiküszöbö lésére. Ismerje jól a köznyelvi és idiomatikus kifejezéseket is. - Természetes módon, hosszasan legyen képes kifejezni magát, a hétköznapi fordulatokat természetes gördülékenységgel használja, és olyan gördülékenyen legyen képes elkerülni bármilyen nyelvi nehézséget, hogy a beszélőpartner számára alig észrevehető legyen. - Könnyedén és ügyesen legyen képes kommunikálni, látható erőfeszítés nélkül észlelje és használja a nem verbális jeleket és a hanglejtés eszközeit. A beszélgetésbe képes legyen integrálni tudja saját mondanivalóját, teljes természetességgel alkalmazza a beszédszerepeket, hivatkozásokat, utalásokat stb. - Koherens és összefüggő beszédet tudjon létrehozni, melynek során a szervezőelemek, kötőelemek és más kohéziós eszközök széles skáláját változatosan és megfelelően tudja használni. 37

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ Europass Önéletrajz Ide illessze be a fényképet, ha szükséges (nem kötelezı). - a fénykép nem nélkülözhetetlen eleme az önéletrajznak, kivéve,

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE BELÜ G Y MlNIS Z T É R IUM10-27/7/1979 SZÍGORÚA N TITKOS!Ksz: 969-41/79 Minősítés megszűnt az 1995. év: t v 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT

KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT A BELSŐ MŰKÖDÉSI REND 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE VIZSGASZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2014. DECEMBER 10-TŐL VISSZAVONÁSIG I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A KJF Nyelvvizsgaközpont működését a belső

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

II. A szakképesítés alapadatai

II. A szakképesítés alapadatai SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET. ágazathoz tartozó 54 841 01 HAJÓZÁSI TECHNIKUS (SZÁLLODAHAJÓS, SZÁLLODAI SZEMÉLYZET) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) 54 841 01. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET ágazathoz az alábbi

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

A két tanítási nyelvű oktatásról 2013-ban kiadott irányelvek előírják:

A két tanítási nyelvű oktatásról 2013-ban kiadott irányelvek előírják: Tisztelt Szülők! Deák Viktor vagyok, a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola angol nyelvi tagozatvezetője. Néhány szóban szeretném tájékoztatni Önöket a nyolcadik évfolyamon évente sorra kerülő

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv 9. évfolyam 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola 5. Életmód 6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 7. Utazás, turizmus

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 039 C2 szint 1.2. OKJ azonosító nem releváns 1.3. 1.4. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója

Részletesebben

Szociális gondozó és ápoló

Szociális gondozó és ápoló Szociális gondozó és ápoló szakmai programja (új) 34 762 01 számú szakképesítés Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. ZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Angol C2 1 1 039 C2 szint E-000490/2014/C001

Angol C2 1 1 039 C2 szint E-000490/2014/C001 Alternative English School Nyelviskola Akkreditált Vizsgahely Felnőttképzési intézmény, Eng. sz.: E-000490/2014 Nyelviskolák Szakmai Egyesületének Minősített és Ajánlott Nyelviskolája Kecskemét, Kőhíd

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ 52 723 01 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: Férfi fodrász-borbély Fodrász Szépségtanácsadó

Részletesebben

Angol C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Métisz Nyelvi Központ Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése A

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

III. Az iskola szakmai programja

III. Az iskola szakmai programja Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program III. Az iskola szakmai programja 1 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program Tartalom

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar nyelv és irodalom... 3 2. Állampolgári ism.... 4 3. Erkölcstan... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 6. Természetismeret...

Részletesebben