Angol C nyelvi programkövetelmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény"

Átírás

1 Angol C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés formája Minimális óraszám Maximális óraszám ANGOL KER A1 szinttől C2 szintig Általános nyelvi képzés Kontaktórás képzés Egyéni felkészítés 680 óra 960 óra 1

2 A programkövetelmény modulszerkezete Tanúsítvány kiadásának feltétele Igazolás kiadásának feltétele Modulonként, az adott modul során max. 20% hiányzás és a modul követelményei szerint a modulzáró vizsgán min. 60% os teljesítmény, melynek alapján az intézmény tanúsítványt állít ki a jogszabályban meghatározott tartalommal. Modulonként, az adott modul során max. 20% hiányzás és a modulzáró vizsgán kevesebb, mint 60% os teljesítmény esetén. Modulok lehetséges száma és lehetséges modulszerkezet azonosítók KER szintenként KER A1 KER A1 / 1 2 KER A2 KER A2 / 1 2 KER B1 KER B1 / 1 2 KER B2 KER B2 / 1 4 KER C1 KER C1 / 1 4 KER C2 KER C2 / 1 3 Modulok száma szintenként KER A1 2 KER A2 2 KER B1 2 KER B2 4 KER C1 4 KER C2 3 A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák a programkövetelményben KER A1.1 modulhoz való csatlakozás esetén az előzetes tudás nem elvárás. A program további moduljaihoz való csatlakozás az előző modul sikeres elvégzéséről kiállított «Tanúsítvány» vagy szintfelmérőn elért min. 60% os teljesítmény alapján történik vagy Az intézmény által a programkövetelmény követelményeinek megfelelően összeállíltott szintfelmérő alapján vagy B1.1, B2.1., C1.1, C2.1 modulokhoz való csatlakozás esetén a megelőző KER szintű nyelvtudásra vonatkozó, államilag elismert, általános, komplex nyelvvizsgán megszerzett nyelvvizsgabizonyítvány alapján. 2

3 Képzési követelmények leírása KER szintek szerint KER A1 szint Egyéni minimális óraszám 80 Egyéni maximális óraszám 90 A szint kimeneti követelményei Önálló beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. Szövegértés: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. Közvetítés: A szintnek megfelelően a képzésében résztvevőtől elvárhatóan megértett olvasott vagy hallott szöveg tartalmát és az elhangzott információkat össze tudja foglalni magyar nyelven. Ismerős, nagyon egyszerű magyar nyelvű szöveg lényegét egyszerű nyelvtani szerkezetekkel és szókinccsel le tudja írni vagy szóban el tudja mondani. 3

4 Modulszerkezet azonosító: KER A1 / 1 2 A1.1. modul követelmények 45 óra Nyelvtani ismeretek: Az angol ábécé betűi, fonetikai jelek Számok Létige to be Személyes névmások Felszólító mód Kérdőszavak, kérdőszórend Tőszámnevek és sorszámnevek (1 100) Birtokos névmások Birtoklás kifejezése: a have és a has Főnevek többes száma Névelők : a, an, the Névmások : some, any There is, there are szerkezet Elöljárók : hely, idő Melléknevek Let s Egyszerű jelen idő (állítás, kérdés, tagadás) Gyakoriságot kifejező időhatározók, szórend Kérdőszavak : When, Where, How, What, How many, How often, What time Kérdő szórend Elöljárók : idő (at, in, on), hely, irány (at, in, to) Képesség kifejezése : can Témakörök, szókincs : Bemutatkozás Köszönés, elköszönés Köszönetnyilvánítás Országnevek, nemzetiségek Színek, számok Tárgyak a teremben Ismerkedés, személyes adatok, információ Személyek bemutatása, emberi kapcsolatok Család Napirend, rendszeres tevékenységek megnevezése Első nap az irodában Időpont, óra, napszak Találkozó Kommunikációs és civilizációs ismeretek Létezés kifejezése jelen időben Angol abc, hangok kiejtése Számok, sorszámnevek kifejezése ig 4

5 Tárgyak alapvető tulajdonságainak bemutatása szín, méret Birtoklás kifejezése Felszólítás kifejezése Egyszerű kérdések létezésről, birtoklásról, hely meghatározásáról Nemzetiségek Bemutatkozás, mások bemutatása anyanyelvi beszélő számára Udvarias és baráti köszönés, elköszönés Köszönetnyilvánítás Szűk környezetünkben tanteremben található tárgyak helyzetének, alapvető tulajdonságainak bemutatása Személyes profil leírása Adatlap, űrlap kitöltése személyes adatokkal Családtagok, közvetlen ismerős bemutatása írása és szóban Képesség kifejezése Személyes tárgyak, tulajdonságok egyszerű leírása Leggyakoribb foglalkozások és tevékenységek egyszerű leírása Napok, dátumok, napszakok kifejezése Időpont egyeztetése A1.2. modul 45 óra követelmények Nyelvtani ismeretek : Tudás, képesség : can, can t Folyamatos jelen idő és egyszer jelen idő összehasonlítása Személyes névmások tárgyesete Ige : like + ing Segédigék : be / do Egyszerű múlt idő : to be, igék múlt idejű alakja There is / there are / there was / there were Határozók : hely, irány Befejezett jelen idő + since, for Befejezett jelen idő és egyszerű múlt idő összehasonlítása Jövő idő kifejezése: Egyszerű jelen idő, folyamatos jelen idő, to be going to Főnévi igenév, ing Célhatározói mellékmondatok (főnévi igenév) Témakör, szókincs : Személyek külső leírása Otthon, ház, lakás, bútorok, berendezés leírása Útbaigazítás, városnézés Szabadidő, hobbi, zene Ruhadarabok, vásárlás Időjárás, évszakok Kommunikáció, telefonálás, internet Ételek, mennyiségek, étkezési szokások Étterremben, étlap, rendelés, fizetés 5

6 Épületek leírása, bemutatása, nevezetességek Nyaralás, foglalás, szállodában Nevezetességek, városok, országok rövid bemutatása Tömegközlekedés : jezések, szabályok A repülőtéren Kommunikációs és civilizációs ismeretek Közvetlen ismerősök külső, belső tulajdonságainakbemutatása Szűkebb és tágabb környezet bemutatása Összegek, árak, pénznemek kifejezése Méretek, mértékegységek célnyelven Öltözködési szokások, szabályok a célnyelvi országokban Kedvelés, nem kedvelés kifejezése Telefonálás szabályai telefonszámok, hívások kezdeményezése, hívások fogadása, üzenethagyás, üzenet jegyzetelése Étkezési szokások, jellegzetes ételek, receptek a célnyelvi országokból Vendégségben, étteremben, vacsorameghívás, meghívás elfogadása, udvariassági formák, szabályok a célnyelvi országokban Budapest és a célnyelvi országok fővárosainak nevezetességei leírása Nyaralás, utazás, szállodai tartózkodás során előforduló helyzetek megoldása, szobafoglalás ben Tömegközlekedési eszközök használata a célnyelvi országokban, szabályok, előírások értelmezése Repülőtéren előforduló helyzetek megoldása Jövőbeli tervek bemutatása Elköszönés 6

7 KER A2 szint Egyéni minimális óraszám 80 Egyéni maximális óraszám 90 A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. 7

8 Modulszerkezet azonosító: KER A2 / 1 2 A2.1. modul 45 óra követelmények Nyelvtani ismeretek : Ismétlés: egyszerű, folyamatos, befejezett jelen idő, egyszerű múlt idő, egyszerű jövő idő, to be going to Folyamatos múlt idő Ismétlés: kérdőszórend, időhatározók: in, at, on Kötőszavak, szövegösszetartó eszközök Vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondatok Szövegösszekötő elemek: like, for example Határozók: something, anything, nothing, stb. Ismétlés : egyszerű jelen idő / folyamatos jelen idő, képesség kifejezése : can, hangsúlyos birtokos névmások, rendhagyó többes számú főnevek, főnévi igenév Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, névmások : some, any, a lot of, lots of, few/little, a few/ a little Témakör, szókincs : Személyes vonatkozás: család, tanulmányok, munkahely, szabadidős tevékenységek, hobbi bemutatása Az irodában bemutatkozás Személyek külső és belső tulajdonságainak bemutatása Ruhadarabok, öltözködési szokások, divat, ruhadarabok, vásárlás Kávézóban, étteremben rendelés Nyaralás, hotelben, repülőtéren Alapvető élelmiszerek, étkezési szokások a célnyelvi országokban Alapvető anyagnevek Közlekedési eszközök használata (busz, metró) Tetszést vagy nem tetszést kifejező igék Kommunikációs és civilizációs ismeretek Ismerkedés, barátkozás Személyes vonatkozású beszélgetésben való részvétel Közvetett kérdések, kérdésekre válaszok Kávézóban, étteremben, rendelés, fizetés, étlap, hagyományos ételek a célnyelvi országokban Divat, stílus a célnyelvi országokban Nyaralás és utazás során előforduló szituációkban való részvétel Mennyiség kifejezése A célnyelvi országok étkezési szokásainak bemutatása, hagyományos ételek neveinek ismerete Tömegközlekedési eszközök használata során előforduló jelzések, utasítások értelmezése Tetszés, nem tetszés, preferálás kifejezése 8

9 A2.2. modul 45 óra követelmények Nyelvtani ismeretek : Melléknevek, határozók fokozása, összehasonlítása Egyszerű jövő idő: will, won t Főnévi igenév / ing Segédigék: must / have to, should Feltételes mondatok: 0., 1. típus Used to Folyamatos múlt idő Szenvedő szerkezet Segédigék: may, might Feltételes mondatok: 2. típus Helyhatározók: irány So do I, Neither do I Témakör, szókincs : Emberi tulajdonságok Betegség, tünetek, gyógyszertárban Vásárlás Városlátogatás, útbaigazítás Iskola, tanulmányok Sport, szabadidős tevékenységek Baráti találkozó Kommunikációs és civilizációs ismeretek Belső tulajdonságok, sztereotípiák Viselkedési formák a célnyelvi országokban Orvosnál, gyógyszertárban betegségek, tünetek leírása Vásárlási szokások, mértékegységek, méretek a célnyelvi országokban Egyetértés, ellentétes vélemény Problémamegoldás, tanácsadás Vélemény rövid leírása egy adott helyzettel kapcsolatban Célnyelvi országok nevezetességei Oktatási rendszer, végzettségek, vizsgatípusok a célnyelvi országokban Népszerű sportágak a célnyelvi országokban Baráti beszélgetések kezdeményezése és fenntartása ismerős témáról Álmok, vágyak, félelmek bemutatása Telefonálás szabályai 9

10 KER B1 szint A szint kimeneti követelményei Egyéni minimális óraszám 80 Egyéni maximális óraszám Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. 120 Szövegértés Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. Beszéd Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni. 10

11 Modulszerkezet azonosító: KER B1 / 1 2 B1.1. modul követelmények 60 óra Nyelvtani ismeretek: Ismétlés : igeidők, igék alakjai, kérdőszórend ed / ing végződésű melléknevek hasznűéata Everybody/everything/everywhere Ismétlés : segédigék : can / to be able to, have to / must, feltételes mondatok : 0., 1., 2. típus Hajlandóság kifejezése: a willing to szerkezet Neither nor, either...or Suggest ige helyes használata Témakörök, szókincs : Ünnepek, hagyományok, szokások Nyaralás, szállodában Földrajzi nevek Időjárás, évszakok Szórakozás, média Szabadidős tevékenységek Történelem Oktatás, vizsgák Kommunikációs és civilizációs ismeretek Múltbeli élmények leírása Ünnepek, hagyományok és szokások a célnyelvi országokban és Magyarországon Nyaralás során előforduló helyzetekben való részvétel Célnyelvi országok földrajzi elhelyezkedése, alapvető információk Célnyelvi országok időjárásának, évszakok jellemzőinek bemutatása Szórakozási lehetőségek, szabadidős tevékenységek Magyarországon és a célnyelvi országokban Célnyelvi országok és Magyarország fontosabb történelmi eseményeinek a bemutatása Vizsgatípusok Magyarországon és a célnyelvi országokban, az oktatási rendszer bemutatása 11

12 B1.2. modul 60 óra követelmények Nyelvtani ismeretek : Ismétlés: szenvedő szerkezet, segédigék: must, can t, might, feltételes mondatok Függő beszéd, kérdés, tiltás, felszólítás Célhatározói mellékmondatok Feltételes mondatok: 3. típus Szóalkotás: melléknévből határozó Vonatkozói névmások, mellékmondatok Utókérdések Témakör, szókincs : Otthon, ház, lakás, lakókörnyezet bemutatása Munka világa Szabadidős tevékenység barátokkal Szórakozás: mozi, filmek Technológia, szórakozás, internet, mobil telefon Vendéglátás, vendégségben Vásárlás: élelmiszer, ruhadarabok Internet használata Bűncselekmények Kommunikációs és civilizációs ismeretek Szűkebb és tágabb környezetünk bemutatása Munkalehetőségek a célnyelvi országokban, munkaerőpiac jellemzői Magyarországon és a célnyelvi országokban Szabadidős tevékenységek, szokások és hagyományok Magyarországon és a célnyelvi országokban Ismert, híres filmek cselekményének, tartalmának bemutatása Javaslatok kifejezése Jelzések, üzenenetek értelmezése célnyelven interneten, számítógépen, mobil telefonon Meghívás, meghívás elfogadása, ajándék elfogadása Vendéglátás a célnyelvi országokban, szokások, viselkedési szabályok Tárgyak, személyek tulajdonságainak leírása Internet használata, instrukciók, leírások értelmezése Irreális feltételek kifejezése Valakinek a meggyőzése 12

13 KER B2 szint Egyéni minimális óraszám 160 Egyéni maximális óraszám 240 A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek. Szövegértés Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. Beszéd Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. 13

14 Modulszerkezet azonosító: KER B2 / 1 4 B2.1. modul követelmények 60 óra Nyelvtani ismeretek: Segédigék múlt idő: should, should have, could, could have, might, might have Feltételes mondatok : 3. típus Befejezett múlt idő, befejezett folyamatos múlt idő Műveltető szerkezet : make+sb+do sth Visszaható névmások Mondanivaló hangsúlyozása : do Függő beszéd, függő kérdés, tiltás, felszólítás Providing / supposing Would rather Képző : melléknévből ige en (pl. short shorten) Előtagok : over, under Témakörök, szókincs : Otthon, lakberendezés Ételek, főzés, angol mértékegységek Közlekedés városban Internet használata Alapvető üzleti kifejezések (pl. make a profit/loss, trade union, employ) A munka világával kapcsolatos szavak Vásárlás élelmiszerek, ruhadarabok, testrészek Reptéren Gyakori betegségek nevei, tünetei, orvosnál, fogorvosnál, gyógyszertárban Kommunikációs és civilizációs ismeretek Előidejűség kifejezése Rávenni / rábeszélni valakit valamire Célnyelvi országokra jellemző lakások, ingatlanok jellemzői, ingatlanvásárlás, ingatlan bérlés Étkezési szokások a célnyelvi országokban, hagyományos ételek, receptek, hozzávalók bemutatása Célnyelvi országokban közlekedés során előforduló jelek értelmezése Munkahelyen előforduló mindennapi üzleti kifejezések Állásinterjún való részvétel, önéletrajz és kísérőlevél készítése célnyelven Vásárlás, vásárlási szokások a célnyelvi országokban Üzleti úton, repülőtéren és repülőn előforduló helyzetekben való részvétel Gyakori betegségek tüneteinek leírása gyógyszertárban vagy 14

15 orvosnál a célnyelvi országokban betegségek, gyógyszerek nevei Mondanivaló hangsúlyozása Ellentétes értelmű szavak használata B2.2. modul követelmények 60 óra Nyelvtani ismeretek: Used to / would Vonatkozó (alárendelői) mellékmondatok fajtái: a definiáló és a nem definiáló mellékmondatok So, a neither és a nor használata mondat elején It is+adjective+to infinitive szerkezet használata So és a not használata (pl. I think so, I hope not) Szövegösszekötő elemek Vonatkozó (alárendelői) mellékmondatok, vonatkozó névmások Tárgyas és tárgyatlan igék To be to szerkezet Segédigék jelen/múlt idő : should, ought to, need Be/get used to + ing Témakörök, szókincs : Földrajz Történelem Politika Család, kapcsolatok, generációs problémák Szabadidős tevékenységek, sport Kommunikációs és civilizációs ismeretek : Célnyelvi országok és Magyarország földrajzi elhelyezkedésének, fontosabb történelmi eseményeinek, társadalmi és politikai berendezkedésének bemutatása Szokásos múlt idejű cselekvések, állapot kifejezése Hivatalos és baráti levelezés szabályainak ismerete és használata írásbeli kommunikáció során Generációs problémás, emberi tulajdonságok, sztereotípiák a célnyelvi országokban Szabadidős tevékenységek, hagyományok és szokások, kedvelt sportágak a célnyelvi országokban 15

16 B2.3. modul 60 óra követelmények Nyelvtani ismeretek : The + középfok, tthe + középfok Segédigék jelen / múlt idő: can, could, able to, must, have to, need, may, might So / such that szerkezet Határozói mellékmondatok Feltételes mondatok: 0., 1., 2.., 3., vegyes típus Óhajtó mondatok : I wish, if only Főnévi igenév / ige + ing (gerund) Be used to / get used to Témakör, szókincs : Személyes információk, interjú Betegségek, sérülések Divat, ruhadarabok, öltözködési szokások Utazás repülővel Időjárás, évszakok Környezetvédelem Veszélyhelyzetek Alvási szokások, egészséges életmód Kommunikációs és civilizációs ismeretek Személyes élmények elmesélése Betegségek, tünetek, kezelésmódok leírása, orvosnál és gyógyszertárban a célnyelvi országokban Stílus, öltözködés bemutatása generációnként, divat és öltözködési szokások a célnyelvi országokban Repülőtéren, vámvizsgálat során, útlevélvizsgálat során előforduló szituációkban való részvétel Magyarország és a célnyelvi országok időjárásának, klímájának bemutatása A környezetszennyezés hatása életünkre, környezetvédelem és fenntarthatóság napjainkban Vészhelyzetekben előforduló jelek, jelzések értelmezése, események részletes leírása 16

17 B2.4. modul 60 óra követelmények Nyelvtani ismeretek : Szenvedő szerkezet + igeidők, segédigék Műveltető szerkezet: have sg done, get sy to do Függő beszédben használt igék It is said that, He is thought to szerkezetek Would rather, had better Érzékelést kifejező igék Névelők: a, an, the, All, every, both, none Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Határozói mellékmondatok: cél, módhatározói Előtagok (prefixes), utótagok (suffixes) Témakör, szókincs : Emberi kapcsolatok: vita barátok között, partnerkapcsolatban Bűnügyek, bűncselekmények A média: televízió, rádió, sajtó hírek, műsorok, hirdetések Reklámok, üzleti élet Nagyvárosok jellemzői, életmód Tudomány és technika A szó hatalma Kommunikációs és civilizációs ismeretek Baráti beszélgetések, vendégségben, vendéglátás, emberi kapcsolatok kialakítása a célnyelvi országokban Hirdetések, reklámok értelmezése célnyelven Újságcikkek, üzleti élettel kapcsolatos hírek értelmezése célnyelven Érzékelés kifejezése Késztetés kifejezése Vitában való részvétel, érvelés, ellenvetés kifejezése Bejelentések, hírek értelmezése, közlése Cselekvés céljának és módjának meghatározása Mennyiségek, mértékegységek kifejezése Nagyvárosi életmód előnyeinek és hátrányainak bemutatása Célnyelvi országok ismert városainak jellemzői, életstílus bemutatása Idiómák célnyelven 17

18 KER C1 szint A szint kimeneti követelményei Egyéni minimális óraszám 160 Egyéni maximális óraszám Szövegértés Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a tévéműsorokat és a filmeket. 240 Szövegértés Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez. Beszéd Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani. 18

19 Modulszerkezet azonosító: KER C1 / 1 4 C1.1. modul követelmények 60 óra Nyelvtani ismeretek: To be to szerkezet múlt idejének használata Indirekt kérdések Határozott névelő+középfokú melléknév + a határozott névelő+középfokú melléknév szerkezet használata Összetett melléknevek képzése (pl. a fifty minute lesson) Valószínűség és logikai következtetések kifejezése: must, might, should, ought to, can t A will és a would használata szokások kifejezésére Az adjective+to szerkezet használta (pl. sad to say goodbye) A noun/pronuon+to szerkezet használta (pl. nothing to do) Témakörök, szókincs : Gasztronómia Magyarországon és a célnyelvi országokban Bűncselekmények, jogi kifejezések Esszéírással kapcsolatos szavak, kifejezések Oktatás, tanulás Közlededés Pihenés, kikapcsolódás Politikai élettel kapcsolatos szavak Kommunikációs és civilizációs ismeretek Gasztronómia a célnyelvi országokban és Magyarországon Bűncselekmények és jogi esetek során előforduló helyzetekben való részvétel célnyelven Véleménynyilvánítás Oktatási rendszer, vizsgatípusok a célnyelvi országokban, felnőttek tanulási szokásainak bemutatása, egész életen át tartó tanulás Közlekedési eszközök használata, jelzések, utasítások értelmezése a célnyelvi országokban Célnyelvi országok politikai berendezkedésének bemutatása Érzelmek kifejezése célnyelven Csalódottság kifejezése célnyelven Udvariassági fordulatok használata célnyelven 19

20 C1.2. modul követelmények 60 óra Nyelvtani ismeretek: Nyelvtani fordulatok (pl. if+will, I wonder if I could) Igei szókapcsolatok (pl. call for, see through, back out of) Szófajok képzése azonos szótövű szavakból (pl. dependentindepedent dependence independence dependant) Összetett mondatok szerkesztési szabályai Nyelvtani eszközök a lényeg kiemelésére, összefüggések (pl. okokozat, ellentét) kifejezésére Témakörök, szókincs : Munka világa üzleti élet Egészségügy Környezetvédelem Földrajzi kifejezések Irodalom, kultúra Személyek külső, belső tulajdonságai Igei szókapcsolatok (pl. set off, set out) Kommunikációs és civilizációs ismeretek : A mindennapi munka során előforduló üzleti / munkahelyi kifejezések használata a beszélt nyelvben A célnyelvi országok egészségügyi rendszerének bemutatása Környezetvédelem jelenlegi problémáinak bemutatása A célnyelvi országok földrajzi elhelyezkedésének bemutatása Összetett, bonyolult gondolatok kifejezése beszéd során A célnyelvi országok jelentős irodalmi műveinek bemutatása Összefüggések, ellentétek kifejezése 20

21 C1.3. modul 60 óra követelmények Nyelvtani ismeretek : Engedély, kötelesség, szükség kifejezése segédigékkel Érzést kifejező igék Előtagok, utótagok Gerund / főnévi igenév Jövőbeli tervek, elintéznivalók Idiómák Összetett szavak Témakör, szókincs : Magyarország és a célnyelvi országok társadalmi, politikai berendezkedése, gazdasági helyzete, földrajzi elhelyezkedése Az EU és a célnyelvi országok kapcsolata Az EU és Magyarország kapcsolata Egészség, orvoslás Utazás, turizmus Kommunikációs és civilizációs ismeretek : Elöljárók: hely, irány kifejezése Választási rendszer, párt(ok), hatalmi ágak leírása Gazdasági kapcsolataink, exportképességünk ismertetése Kapcsolataink és szerepünk Európában és a célnyelvi országokkal Földrajzi helyzet és gazdaság: pl. az árvizek okai Egészségvédelem, az egészséges életmód feltételeinek és magyarországi lehetőségeinek bemutatása Mennyiben befolyásolja a szociális helyzet az egyén egészségét, életmódját Társadalombiztosítás, egészségügy, nyugdíjrendszer helyzete Magyarországon és a célnyelvi orszgáokban Orvostudomány, civilizációs betegségek és elterjedésük, veszélyességük bemutatása 21

22 C1.4. modul 60 óra követelmények Nyelvtani ismeretek : Összetett főnevek Birtokviszony Mennyiség kifejezése Hangsúlyozás Szövegösszekötő elemek Idiómák Szóképzés: melléknév, főnév, ige Témakör, szókincs : A természet, élővilág Egészséges és egészségtelen táplálkozás, ételek, főzési módok Közlekedési morál, szabálytalanságok Balesetek, balesetek megelőzése Gyakran összekevert szavak Kommunikációs és civilizációs ismeretek A tágabb környezet problémáinak bemutatása, világméretű környezeti gondok (túlnépesedés, éhínség a harmadik világban, a természeti környezetet fenyegető tendenciák: éghajlatváltozás, ózonlyuk) A helytelen táplálkozás következményeinek bemutatása A magyar konyha, összehasonlítva más országok konyhájával; viselkedés étkezés közben, az étkezéssel és ivással kapcsolatos szokások Magyarországon és külföldön. Különbségek a hazai és a külföldi (pl. célországi) viszonyok között Legfontosabb KRESZ szabályok, Mit tegyünk, ha közlekedési balesetet látunk? Budapest, ill. lakóhelye közlekedési gondjainak bemutatása Az autópálya megépítése az adott régió fejlődésére? 22

23 KER C2 szint A szint kimeneti követelményei Egyéni minimális óraszám 120 Egyéni maximális óraszám Szövegértés Hallás utáni értés: Minden nehézség nélkül megérti az élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van ideje megszokni az akcentust. 180 Szövegértés Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. Beszéd Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. Beszéd Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi műveket, tud róluk kritikai elemzést írni. 23

24 Modulszerkezet azonosító: KER C2 / 1 3 C2.1. modul követelmények az Angol C számú nyelvi programkövetelmény szerint 60 óra Nyelvtani szerkezetek C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása Különféle diskurzusok közötti átjárás: szövegkohéziós elemek, szinonimák, szóképzés használata Nyelvtani ismeretek rendszerezése Témakörök és szókincs A másság meghatározása: sztereotípiák a különféle kultúrákban Társadalmi problémák a 21. században: hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kisebbségek Bűn és bűnhődés: a jogállamiság kérdése, alapvető jogi fogalmak ismerete, a börtön, bűnözés kérdésköre Szociális érzékenység: altruisztikus viselkedés, önkéntesség Környezetvédelem a hétköznapi életben: zöld mozgalmak, tudatosság, nevelés, mintakövetés 21. századi családi modellek: gyermeknevelés, házasság, válás, patchwork családok Kommunikáció a digitális korban: okostévé, okostelefon, okostábla Kommunikációs és civilizációs ismeretek Angolszász kulturális különbségek ismerete Az átvitt jelentés nyelvi attitűdjei A homonímia esetei az angol nyelvben Szólások és közmondások az angol nyelvben kulturális emlékezet és nyelv összefüggései Metaforák, szimbólumok és értelmezése Nyelvhelyességi kérdések a szóhasználatban Helyesírási szabályok rendszerezése Angolszász országok történelmének jelentősebb momentumai, személyiségei Angol nyelvű irodalom kiemelkedő művei, alkotói 24

25 C2.2. modul az Angol C számú nyelvi programkövetelmény szerint 60 óra követelmények Nyelvtani szerkezetek C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása Különféle diskurzusok közötti átjárás: szövegkohéziós elemek, szinonimák, szóképzés használata Nyelvtani ismeretek rendszerezése Témakörök és szókincs Humor és vicc, sztereotípiák a különféle kultúrájú viccekben Pénz fogalma: alapvető közgazdasági fogalmak, a pénz virtualitása, banking Táplálkozás : egészséges életmód, bioélelmiszerek, kistermelői piacok jövője Család: gyermeknevelés, mintakövetés, a modern kor gyermekei Kommunikációs és civilizációs ismeretek Rövidítések az angol nyelvben A mondatok központozásának finomabb szabályai A szórend szabályainak következetes alkalmazása; a hangsúlyos és a hangsúlytalan elemek megkülönböztetése az adott szituációtól függően Redundancia a mondat megformáltságában (különös tekintettel az összetett mondatokra) A nyomatékosítás és a kiemelés eszközei a mondatokban. A sűrítés, tömörítés eszközei a mondatokban A beszélői szándék attitűdjeinek nyelvi megnyilvánulásai a mondatokban: modális elemek, módosítószók, modális partikulák, módosító mondatrészletek A nyelvi interferencia jelenségei, tekintettel a kettősnyelvűségre, a többnyelvűségre Reflektálás angolszász kulturális jelenségekre szépirodalmi szövegek segítségével Nyelvi klisék és kulturális sztereotípiák összefüggései Angolszász országok szerepe az Európai Unióban és/vagy a világban Az angolszász országok és Magyarország közötti kapcsolatok története, jelenlegi helyzete 25

26 C2.3. modul az Angol C számú nyelvi programkövetelmény szerint 60 óra követelmények Nyelvtani szerkezetek : C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása Különféle diskurzusok közötti átjárás: szövegkohéziós elemek, szinonimák, szóképzés használata Nyelvtani ismeretek rendszerezése Témakörök és szókincs : Tudomány: természettudomány és társadalomtudomány A modern kor kérdései és kutatásai Orvostudomány fejlődése, bioetikai kérdések, eutanázia Képzőművészet hatása és jelentősége a mindennapi életben Nagyvárosi élet: veszélyek, élettér, közlekedés Politikai diskurzus: média, kampány, reklám Kommunikációs és civilizációs ismeretek : A beszélői szándék attitűdjeinek nyelvi megnyilvánulásai a szövegekben Stílusárnyalatok strukturális (mondat és szövegszerkezeti) vonatkozásai A társadalmi érintkezés különböző területein és meghatározott helyzetekben tipikus nyelvi stilisztikai eszközök felismerése és használata Válogatás a nyelvi regiszterekből a beszédhelyzetnek és a beszédszándéknak megfelelően A standard és a szleng nyelvváltozat a hétköznapi társalgás beszédhelyzeteiben A hivatali kommunikáció szóbeli és írásbeli nyelvi kifejezőeszközei Az SMS nyelv szóalkotási módjai A mondat és szövegformálás műfaji meghatározottsága A nyelvi humor kifejezésmódjai különböző kontextusokban Angolszász országok gazdaságának jellemzői, az idegenforgalom szerepe 26

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ Europass Önéletrajz Ide illessze be a fényképet, ha szükséges (nem kötelezı). - a fénykép nem nélkülözhetetlen eleme az önéletrajznak, kivéve,

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

A két tanítási nyelvű oktatásról 2013-ban kiadott irányelvek előírják:

A két tanítási nyelvű oktatásról 2013-ban kiadott irányelvek előírják: Tisztelt Szülők! Deák Viktor vagyok, a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola angol nyelvi tagozatvezetője. Néhány szóban szeretném tájékoztatni Önöket a nyolcadik évfolyamon évente sorra kerülő

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 039 C2 szint 1.2. OKJ azonosító nem releváns 1.3. 1.4. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Angol C2 1 1 039 C2 szint E-000490/2014/C001

Angol C2 1 1 039 C2 szint E-000490/2014/C001 Alternative English School Nyelviskola Akkreditált Vizsgahely Felnőttképzési intézmény, Eng. sz.: E-000490/2014 Nyelviskolák Szakmai Egyesületének Minősített és Ajánlott Nyelviskolája Kecskemét, Kőhíd

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program IDEGEN NYELV-ANGOL TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. A programkövetelmény modulszerkezete

Angol C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. A programkövetelmény modulszerkezete Angol C2 1 1 124 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 2017

IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 2017 IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 17 Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

Angol nyelv. haladóknak

Angol nyelv. haladóknak Angol nyelv haladóknak PRÓBALECKE Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Angol nyelv haladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik az Angol nyelv középhaladóknak tananyagsorozatot már elsajátították,

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY FELTÉTELES MONDATOK 1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL I. A) Egészítsd ki a mondatokat!

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Angol C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Métisz Nyelvi Központ Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése A

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése

Digitális kompetenciák fejlesztése Digitális kompetenciák fejlesztése Az IKT 1-5 keretrendszerének és tartalmának kidolgozása Információs segédanyag 2012. szeptember Az információs segédanyag a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.1.2-12/1

Részletesebben

Egy 5 lépéses terv 2016-ra

Egy 5 lépéses terv 2016-ra Egy 5 lépéses terv 2016-ra Tervezz MOST és élvezd a sikert az év végén. Mert TERV nélkül lassú a HALADÁS, és az sem biztosan JÓ IRÁNYBA megy. Mik a tanulságok 2015-ből? Hogyan használhatod ezeket 2016-ban?

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) A Híd 2. program a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben