Spanyol C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra óra OP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP"

Átírás

1 Spanyol C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés formája Minimális óraszám Spanyol A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere szerinti A1 szinttől C2 szintig Általános nyelvi képzés Kontaktórás képzés Csoportos képzés 960 óra vagy 960 óra óra OP Maximális óraszám Tanúsítvány kiadásának feltétele 1440 óra vagy 1260 óra óra OP A modulzáró vizsga sikeres teljesítése. Sikeres záróvizsgának tekintendő a legalább 60% os eredménnyel zárt vizsga. Minősítése: "Megfelelt" vagy "Nem megfelelt". A tanúsítvány kiadásának további feltétele, hogy a résztvevő a képzési programban meghatározott, adott modulhoz rendelt óraszám 80 % án jelen legyen és jelenlétét a jelenléti ív aláírásával igazolja. Igazolás kiadásának feltétele A résztvevő kérésére kiállítható akkor, ha a képzési programban meghatározott, adott modulhoz rendelt óraszám 80% án részt vett. 1

2 A programkövetelmény modulszerkezete Jogszabály hely, amely az alábbi adatokat meghatározza: évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 19. (3) bekezdés Jelen programkövetelmény a 16/2014 (IV. 4.) NGM rendelet, 2. (1) bekezdés által meghatározott szintenkénti lehetséges modulszámokat tartalmazza. Azokon a KER szinteken, amelyeken államilag vagy nemzetközileg elismert nyelvvizsga tehető, alternatív modulszerkezet azonosítók találhatók. A OP kiegészítő megjelölés arra utal, hogy a nyelvi programkövetelmény javaslat benyújtója nyelvvizsgára felkészítő tananyag egységeket (modulokat) dolgozott ki az adott szinten. Modulok lehetséges száma és lehetséges modulszerkezet azonosítók KER szintenként KER A1 A KER szint bontása minimum 2 maximum 4 KER A1 / 1 2 KER A1 / 1 3 KER A2 A KER szint bontása minimum 2 maximum 4 KER A2 / 1 2 vagy KER A2 / KER A2 OP KER A2 / 1 3 vagy KER A2 / KER A2 OP KER B1 A KER szint bontása minimum 2 maximum 4 KER B1 / 1 2 vagy KER B1 / KER B1 OP KER B1 / 1 3 vagy KER B1 / KER B1 OP KER B1 / 1 4 vagy KER B1 / KER B1 OP KER B2 A KER szint bontása minimum 4 maximum 8 KER B2 / 1 4 vagy KER B2 / KER B2 OP KER B2 / 1 5 vagy KER B2 / KER B2 OP KER B2 / 1 6 vagy KER B2 / KER B2 OP KER B2 / 1 7 vagy KER B2 / KER B2 OP KER B2 / 1 8 vagy KER B2 / KER B2 OP KER C1 A KER szint bontása minimum 4 maximum 8 KER C1 / 1 4 vagy KER C1 / KER C1 OP KER C1 / 1 5 vagy KER C1 / KER C1 OP KER C1 / 1 6 vagy KER C1 / KER C1 OP KER C1 / 1 7 vagy KER C1 / KER C1 OP KER C1 / 1 8 vagy KER C1 / KER C1 OP KER C2 A KER szint bontása minimum 3 maximum 6 KER C2 / 1 3 KER C2 / 1 4 KER C2 / 1 5 KER C2 / 1 6 2

3 Képzési leírása KER szintek szerint KER A1 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei A KER A1 szint 1. moduljához való csatlakozáshoz nem tartozik semmilyen bemeneti kompetencia. A szint további moduljaihoz a korábbi szintek kimeneti követelményével megegyező szintű nyelvtudás szükséges. A belépéshez szükséges nyelvi szint ismeretét a résztvevő a korábbi modulok elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja vagy az előzetes tudásfelmérésen az adott modul bemeneti követelményeinek teljesítésével. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. Szövegértés Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. Beszéd Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. 3

4 A KER A1 szint tartalmi követelményei A szint anyaga az alábbi ismereteket tartalmazza: a spanyol ábécé kiejtési és hangsúlyszabályok a személyes névmás a határozott és határozatlan névelő a főnév és melléknév neme, száma, egyeztetése a ser, estar, haber, tener igék a szabályos igék kijelentő mód jelen idejű ragozása a kérdő névmás bevezetése az egyszerű mondat felépítése, szórendje az írásjelek használata a mutató névmás a hangsúlytalan birtokos névmás a tőszámnevek az egyszerűbb elöljárószók a leggyakoribb rendhagyó igék ragozása a tőhangzóváltás bevezetése az egyszerűbb határozószók a sorszámnevek 1 10 a személyes névmás részes, tárgy és elöljárós esete a muy, mucho használata a gustar és más részes esettel álló igék használata a főnévi igeneves szerkezetek bevezetése 4

5 A KER A1 szint tartalmi követelményei A szint anyaga az alábbi ismereteket tartalmazza: Üdvözlés, bemutatkozás Más személyek bemutatása Országnevek, nemzetiségnevek Foglalkozások, iskolatípusok A család Emberek külső leírása, tulajdonságai Személyi adatok Ismerkedés Étel, italrendelés, fizetés Az idő kifejezése A lakóhely bemutatása Város, falu Tömegközlekedés Közlekedési információk kérése Lakás, bútorok Bevásárlás, alapvető élelmiszerek Kedvenc időtöltési lehetőségek 5

6 A KER A1 szint tartalmi követelményei A szint anyaga az alábbi ismereteket tartalmazza: üdvözölni, elköszönni bemutatkozni személyi adatok felől érdeklődni másokat egyszerű szavakkal bemutatni ismerkedést kezdeményezni találkozót megbeszélni, időpontot egyeztetni egyszerű italokat, ételeket rendelni árakról érdeklődni, fizetni meghívást elfogadni, elutasítani köszönetet mondani programokat ajánlani, elfogadni, elutasítani térbeli meghatározást tenni egyszerű formanyomtatványt kitölteni útbaigazítást kérni, adni egyszerű utasításokat megérteni ízlést, tetszést kifejezni egyszerű hirdetéseket értelmezni rövid üdvözletet írni A KER A1 szint tartalmi követelményei A spanyol személynevek A spanyol üdvözlési szokások A hivatalos pénznem Spanyolországban A spanyol/mediterrán életforma néhány jellemzője 6

7 Lehetséges modulszerkezetek KER A1 szinten: Modulszerkezet azonosító: KER A1 / 1 2 A1.1. modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 67 Üdvözlés, bemutatkozás Más személyek bemutatása Országnevek, nemzetiségnevek Foglalkozások, iskolatípusok A család Emberek külső leírása, tulajdonságai Személyi adatok Ismerkedés a spanyol ábécé kiejtési szabályok a hangsúly a személyes névmás alanyesete a ser ige ragozása és használatának bevezetése a szórend az írásjelek állító, tagadó és kérdő mondatok a határozott névelő alakjai 7

8 a főnevek neme a többes szám képzése a kérdő névmások bevezetése (pl. qué, quién, cómo, cuándo) a határozatlan névelő alakjai a melléknév a főnevek és melléknevek egyeztetése az elöljárószók bevezetése (pl. a, de, en ) a tőszámnevek 1 30 az ar végű igék ragozása az estar ige ragozása és használatának bevezetése a ser és estar igék használatának összevetése Kommunikációs ismeretek A résztvevő képes : üdvözölni, elköszönni bemutatkozni személyi adatok felől érdeklődni másokat egyszerű szavakkal bemutatni ismerkedést kezdeményezni találkozót megbeszélni, időpontot egyeztetni egyszerű italokat, ételeket rendelni árakról érdeklődni, fizetni A spanyol személynevek A spanyol üdvözlési szokások 8

9 A1.2. modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 68 Étel, italrendelés, fizetés Az idő kifejezése A lakóhely bemutatása Város, falu Tömegközlekedés Közlekedési információk kérése Lakás, bútorok Bevásárlás, alapvető élelmiszerek Kedvenc időtöltési lehetőségek a tener ige ragozása és használatának bevezetése a muy/mucho használata a mutató névmások az egyszerűbb helyhatározók a hangsúlytalan birtokos névmások az er, ir végű igék ragozása néhány rendhagyó ige ragozása (pl. ir, dar, hacer) a tőszámnevek a sorszámnevek 1 10 további elöljárószók (pl. por, para) az haber ige személytelen alakjának (hay) használata 9

10 az estar és hay összevetése kifejezések a tener igével a személyes névmás részes, tárgy és elöljárós esete a névmások sorrendje a tőszámnevek a helyhatározók, az elöljárószószerű szókapcsolatok a gustar és más részes esettel álló igék használata a diftongáló és tőhangváltó igék ragozása a főnévi igeneves szerkezetek bevezetése Kommunikációs ismeretek meghívást elfogadni, elutasítani köszönetet mondani programokat ajánlani, elfogadni, elutasítani térbeli meghatározást tenni egyszerű formanyomtatványt kitölteni útbaigazítást kérni, adni egyszerű utasításokat megérteni ízlést, tetszést kifejezni egyszerű hirdetéseket értelmezni rövid üdvözletet írni A hivatalos pénznem Spanyolországban A spanyol/mediterrán életforma néhány jellemzője 10

11 Modulszerkezet azonosító: KER A1 / 1 3. A1.1. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Üdvözlés, bemutatkozás Más személyek bemutatása Országnevek, nemzetiségnevek Foglalkozások, iskolatípusok A család a spanyol ábécé kiejtési szabályok a hangsúly a személyes névmás alanyesete a ser ige ragozása és használatának bevezetése a szórend az írásjelek állító, tagadó és kérdő mondatok a határozott névelő alakjai a főnevek neme a többes szám képzése a kérdő névmások bevezetése (pl. qué, quién, cómo, cuándo) a határozatlan névelő alakjai a melléknév a főnevek és melléknevek egyeztetése az elöljárószók bevezetése (pl. a, de, en ) a tőszámnevek 1 30 üdvözölni, elköszönni bemutatkozni személyi adatok felől érdeklődni másokat egyszerű szavakkal bemutatni ismerkedést kezdeményezni találkozót megbeszélni, időpontot egyeztetni A spanyol személynevek A spanyol üdvözlési szokások 11

12 A1.2. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Emberek külső leírása, tulajdonságai Személyi adatok Ismerkedés Étel, italrendelés, fizetés Az idő kifejezése A lakóhely bemutatása Város, falu az ar végű igék ragozása az estar ige ragozása és használatának bevezetése a ser és estar igék használatának összevetése a tener ige ragozása és használatának bevezetése a muy/mucho használata a mutató névmások az egyszerűbb helyhatározók a hangsúlytalan birtokos névmások az er, ir végű igék ragozása néhány rendhagyó ige ragozása (pl. ir, dar, hacer) a tőszámnevek a sorszámnevek 1 10 Kommunikációs ismeretek egyszerű italokat, ételeket rendelni árakról érdeklődni, fizetni meghívást elfogadni, elutasítani köszönetet mondani programokat ajánlani, elfogadni, elutasítani térbeli meghatározást tenni A hivatalos pénznem Spanyolországban 12

13 A1.3. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Tömegközlekedés Közlekedési információk kérése Lakás, bútorok Bevásárlás, alapvető élelmiszerek Kedvenc időtöltési lehetőségek további elöljárószók (pl. por, para) az haber ige személytelen alakjának (hay) használata az estar és hay összevetése kifejezések a tener igével a személyes névmás részes, tárgy és elöljárós esete a névmások sorrendje a tőszámnevek a helyhatározók, az elöljárószószerű szókapcsolatok a gustar és más részes esettel álló igék használata a diftongáló és tőhangváltó igék ragozása a főnévi igeneves szerkezetek bevezetése Kommunikációs ismeretek egyszerű formanyomtatványt kitölteni útbaigazítást kérni, adni egyszerű utasításokat megérteni ízlést, tetszést kifejezni egyszerű hirdetéseket értelmezni rövid üdvözletet írni A spanyol/mediterrán életforma néhány jellemzője 13

14 KER A2 szint minimális óraszám 90vagy maximális óraszám 135vagy A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei A szint egy egy moduljához az adott modult közvetlenül megelőző modul kimeneti követelményével megegyező szintű nyelvtudás szükséges. A belépéshez szükséges nyelvi szint ismeretét a résztvevő a korábbi modulok elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja vagy az előzetes tudásfelmérésen az adott modul bemeneti követelményeit teljesíti. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. 14

15 A KER A2 szint tartalmi követelményei A szint anyaga az alábbi ismereteket tartalmazza: a visszaható igék ragozása és használata további rendhagyóságok az igeragozásban a diftongáló és tőhangváltó igék használatának elmélyítése a ser/estar/hay/tener igék használatának elmélyítése a határozatlan névmások bevezetése a befejezett melléknévi igenév (participio) képzése és rendhagyó alakjai a kijelentő mód közelmúltjának (pretérito perfecto) képzése és használata, időhatározói a participio használata pretérito perfecto ban és szenvedő szerkezetben a függő beszéd jelen idejű főmondattal a számnevek a dátum kifejezése a gerundio képzése és rendhagyó alakjai igei körülírások gerundio val a melléknév fokozása és az összehasonlító szerkezetek a személytelen igék a felszólítás a vonatkozó névmások bevezetése a hangsúlyos birtokos névmás az elöljárószók használatának elmélyítése az elbeszélő múlt idő (pretérito indefinido) képzése és használatának bevezetése a kijelentő mód folyamatos múlt idejének (pretérito imperfecto) képzése és használata 15

16 A KER A2 szint tartalmi követelményei A szint anyaga az alábbi ismereteket tartalmazza: A napirend Iskolai tanulmányok, nyelvtanulás Munkahely, munkavégzés Házimunka Rokoni kapcsolatok, családi összejövetelek Vásárlás Öltözködés, ruházat Étkezés, egyszerű receptek Étteremben Az időjárás, az évszakok A vidéki és városi élet Közlekedési eszközök Szállástípusok Látnivalók 16

17 A KER A2 szint tartalmi követelményei A szint anyaga az alábbi ismereteket tartalmazza: szokások felől érdeklődni rövid önéletrajzot írni meghívást elfogadni és udvariasan elutasítani tetszést, nem tetszést, sajnálkozást kifejezni adatokra, időpontokra vonatkozó információkat megérteni, kérni és adni szándékát megfogalmazni űrlapot kitölteni egyszerű telefonbeszélgetést folytatni bocsánatot kérni hétköznapi helyzetekben információt cserélni (pl. rendelni, vásárolni) véleményt nyilvánítani, egyetértést, egyet nem értést kifejezni összehasonlítást tenni (pl. árak, termékek, évszakok) azonosságot, különbséget kifejezni javaslatot tenni, elutasítani döntéseit megindokolni egyszerű folyamatokat leírni előnyt, hátrányt kifejezni összefüggő történetet elmesélni eseményeket összekapcsolni rövid köszönőlevelet írni 17

18 A KER A2 szint tartalmi követelményei A szint anyaga az alábbi ismereteket tartalmazza: Spanyolország földrajza Az ismertebb spanyol városok néhány nevezetessége Latin Amerika országai, fővárosai Népszerű utazási célpontok Spanyolországban A mediterrán napirend jellegzetességei Tipikus spanyol és latin amerikai ételek, étkezési szokások Spanyol márkák, árucikkek Néhány fontosabb spanyol ünnep Néhány ismert személy rövid életrajza A spanyol királyi család A KER A2 szint tartalmi követelményei Nyelvvizsgához szükséges készségek Az A2 szintű komplex nyelvvizsgához szükséges (írás, olvasás, hallás, beszéd és nyelvvizsgától függően közvetítési) készségek fejlesztése. 18

19 Lehetséges modulszerkezetek KER A2 szinten: Modulszerkezet azonosító: KER A2 / 1 2 A2.1. modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 67 A napirend Iskolai tanulmányok, nyelvtanulás Munkahely, munkavégzés Házimunka Rokoni kapcsolatok, családi összejövetelek Vásárlás Öltözködés, ruházat a visszaható névmás a visszaható igék ragozása és használata további rendhagyóságok az igeragozásban (pl. conocer, huir) a diftongáló és tőhangváltó igék használatának elmélyítése a ser/estar/hay/tener igék használatának elmélyítése a határozatlan névmások bevezetése a befejezett melléknévi igenév (participio) képzése és rendhagyó alakjai a kijelentő mód közelmúltjának (pretérito perfecto) képzése és használata a pretérito perfecto időhatározói a participio használata pretérito perfecto ban és szenvedő szerkezetben a függő beszéd jelen idejű főmondattal a számnevek a dátum kifejezése a gerundio képzése és rendhagyó alakjai igei körülírások gerundio val 19

20 szokások felől érdeklődni rövid önéletrajzot írni meghívást elfogadni és udvariasan elutasítani tetszést, nem tetszést, sajnálkozást kifejezni adatokra, időpontokra vonatkozó információkat megérteni, kérni és adni szándékát megfogalmazni űrlapot kitölteni egyszerű telefonbeszélgetést folytatni bocsánatot kérni hétköznapi helyzetekben információt cserélni (pl. rendelni, vásárolni) Spanyolország földrajza Az ismertebb spanyol városok néhány nevezetessége Latin Amerika országai, fővárosai Népszerű utazási célpontok Spanyolországban A mediterrán napirend jellegzetességei 20

21 A2.2. modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 68 Étkezés, egyszerű receptek Étteremben Az időjárás, az évszakok A vidéki és városi élet Közlekedési eszközök Szállástípusok Látnivalók a melléknév fokozása rendhagyó alakok az összehasonlító szerkezetek a személytelen igék a felszólítás kifejezése a névmások használatának elmélyítése a vonatkozó névmások bevezetése a hangsúlyos birtokos névmás az elöljárószók használatának elmélyítése az elbeszélő múlt idő (pretérito indefinido) képzése és használatának bevezetése a kijelentő mód folyamatos múlt idejének (pretérito imperfecto) képzése és használata véleményt nyilvánítani, egyetértést, egyet nem értést kifejezni összehasonlítást tenni (pl. árak, termékek, évszakok) azonosságot, különbséget kifejezni javaslatot tenni, elutasítani döntéseit megindokolni egyszerű folyamatokat leírni előnyt, hátrányt kifejezni összefüggő történetet elmesélni eseményeket összekapcsolni rövid köszönőlevelet írni Tipikus spanyol és latin amerikai ételek, étkezési szokások Spanyol márkák, árucikkek Néhány fontosabb spanyol ünnep Néhány ismert személy rövid életrajza A spanyol királyi család 21

22 Modulszerkezet azonosító: KER A2 / KER A2 OP A2.1. modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 45 A napirend Iskolai tanulmányok, nyelvtanulás Munkahely, munkavégzés Házimunka Rokoni kapcsolatok, családi összejövetelek Vásárlás Öltözködés, ruházat a visszaható névmás a visszaható igék ragozása és használata további rendhagyóságok az igeragozásban (pl. conocer, huir) a diftongáló és tőhangváltó igék használatának elmélyítése a ser/estar/hay/tener igék használatának elmélyítése a határozatlan névmások bevezetése a befejezett melléknévi igenév (participio) képzése és rendhagyó alakjai a kijelentő mód közelmúltjának (pretérito perfecto) képzése és használata a pretérito perfecto időhatározói a participio használata pretérito perfecto ban és szenvedő szerkezetben a függő beszéd jelen idejű főmondattal 22

23 a számnevek a dátum kifejezése a gerundio képzése és rendhagyó alakjai igei körülírások gerundio val szokások felől érdeklődni rövid önéletrajzot írni meghívást elfogadni és udvariasan elutasítani tetszést, nem tetszést, sajnálkozást kifejezni adatokra, időpontokra vonatkozó információkat megérteni, kérni és adni szándékát megfogalmazni űrlapot kitölteni egyszerű telefonbeszélgetést folytatni bocsánatot kérni hétköznapi helyzetekben információt cserélni (pl. rendelni, vásárolni) Spanyolország földrajza Az ismertebb spanyol városok néhány nevezetessége Latin Amerika országai, fővárosai Népszerű utazási célpontok Spanyolországban A mediterrán napirend jellegzetességei 23

24 A2.2. modul Minimum óraszám 45 Maximum óraszám 45 Étkezés, egyszerű receptek Étteremben Az időjárás, az évszakok A vidéki és városi élet Közlekedési eszközök Szállástípusok Látnivalók a melléknév fokozása rendhagyó alakok az összehasonlító szerkezetek a személytelen igék a felszólítás kifejezése a névmások használatának elmélyítése a vonatkozó névmások bevezetése a hangsúlyos birtokos névmás az elöljárószók használatának elmélyítése az elbeszélő múlt idő (pretérito indefinido) képzése és használatának bevezetése a kijelentő mód folyamatos múlt idejének (pretérito imperfecto) képzése és használata véleményt nyilvánítani, egyetértést, egyet nem értést kifejezni összehasonlítást tenni (pl. árak, termékek, évszakok) azonosságot, különbséget kifejezni javaslatot tenni, elutasítani döntéseit megindokolni egyszerű folyamatokat leírni előnyt, hátrányt kifejezni összefüggő történetet elmesélni eseményeket összekapcsolni rövid köszönőlevelet írni Tipikus spanyol és latin amerikai ételek, étkezési szokások Spanyol márkák, árucikkek Néhány fontosabb spanyol ünnep Néhány ismert személy rövid életrajza A spanyol királyi család 24

25 A2 OP modul KER A2 komplex nyelvvizsgára felkészítő modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Tematika és szókincs A napirend Iskolai tanulmányok, nyelvtanulás Munkahely, munkavégzés Házimunka Rokoni kapcsolatok, családi összejövetelek Vásárlás Öltözködés, ruházat Étkezés, egyszerű receptek Étteremben Az időjárás, az évszakok A vidéki és városi élet Közlekedési eszközök Szállástípusok Látnivalók Készségek Az A2 szintű komplex nyelvvizsgához szükséges (írás, olvasás, hallás, beszéd ) készségek fejlesztése. Íráskészség: jegyzetek, üzenetek, magánjellegű levelek írása; Olvasott szöveg értése: hirdetések, prospektusok, menü, menetrend olvasása; Hallott szöveg értése: egyszerű hirdetések, üzenetek hallgatása; Beszédkészség: érvényes részvétel egyszerű, a személyét és családját érintő rutinszerű szituációkban. 25

26 Modulszerkezet azonosító: KER A2 / 1 3 A2.1. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 A napirend Iskolai tanulmányok, nyelvtanulás Munkahely, munkavégzés Házimunka a visszaható névmás a visszaható igék ragozása és használata további rendhagyóságok az igeragozásban (pl. conocer, huir) a diftongáló és tőhangváltó igék használatának elmélyítése a ser/estar/hay/tener igék használatának elmélyítése a határozatlan névmások bevezetése a befejezett melléknévi igenév (participio) képzése és rendhagyó alakjai a kijelentő mód közelmúltjának (pretérito perfecto) képzése és használata a pretérito perfecto időhatározói a participio használata pretérito perfecto ban és szenvedő szerkezetben a függő beszéd jelen idejű főmondattal szokások felől érdeklődni rövid önéletrajzot írni meghívást elfogadni és udvariasan elutasítani tetszést, nem tetszést, sajnálkozást kifejezni adatokra, időpontokra vonatkozó információkat megérteni, kérni és adni szándékát megfogalmazni űrlapot kitölteni Spanyolország földrajza Az ismertebb spanyol városok néhány nevezetessége Latin Amerika országai, fővárosai 26

27 A2.2. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Rokoni kapcsolatok, családi összejövetelek Vásárlás Öltözködés, ruházat Étkezés, egyszerű receptek Étteremben a számnevek a dátum kifejezése a gerundio képzése és rendhagyó alakjai igei körülírások gerundio val a melléknév fokozása rendhagyó alakok az összehasonlító szerkezetek a személytelen igék a felszólítás kifejezése egyszerű telefonbeszélgetést folytatni bocsánatot kérni hétköznapi helyzetekben információt cserélni (pl. rendelni, vásárolni) véleményt nyilvánítani, egyetértést, egyet nem értést kifejezni összehasonlítást tenni (pl. árak, termékek, évszakok) azonosságot, különbséget kifejezni Népszerű utazási célpontok Spanyolországban A mediterrán napirend jellegzetességei Tipikus spanyol és latin amerikai ételek, étkezési szokások 27

28 A2.3. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Az időjárás, az évszakok A vidéki és városi élet Közlekedési eszközök Szállástípusok Látnivalók a névmások használatának elmélyítése a vonatkozó névmások bevezetése a hangsúlyos birtokos névmás az elöljárószók használatának elmélyítése az elbeszélő múlt idő (pretérito indefinido) képzése és használatának bevezetése a kijelentő mód folyamatos múlt idejének (pretérito imperfecto) képzése és használata javaslatot tenni, elutasítani döntéseit megindokolni egyszerű folyamatokat leírni előnyt, hátrányt kifejezni összefüggő történetet elmesélni eseményeket összekapcsolni rövid köszönőlevelet írni Spanyol márkák, árucikkek Néhány fontosabb spanyol ünnep Néhány ismert személy rövid életrajza A spanyol királyi család 28

29 Modulszerkezet azonosító: KER A2 / KER A2 OP A2.1. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 A napirend Iskolai tanulmányok, nyelvtanulás Munkahely, munkavégzés Házimunka a visszaható névmás a visszaható igék ragozása és használata további rendhagyóságok az igeragozásban (pl. conocer, huir) a diftongáló és tőhangváltó igék használatának elmélyítése a ser/estar/hay/tener igék használatának elmélyítése a határozatlan névmások bevezetése a befejezett melléknévi igenév (participio) képzése és rendhagyó alakjai a kijelentő mód közelmúltjának (pretérito perfecto) képzése és használata a pretérito perfecto időhatározói a participio használata pretérito perfecto ban és szenvedő szerkezetben a függő beszéd jelen idejű főmondattal szokások felől érdeklődni rövid önéletrajzot írni meghívást elfogadni és udvariasan elutasítani tetszést, nem tetszést, sajnálkozást kifejezni adatokra, időpontokra vonatkozó információkat megérteni, kérni és adni szándékát megfogalmazni űrlapot kitölteni Spanyolország földrajza Az ismertebb spanyol városok néhány nevezetessége Latin Amerika országai, fővárosai 29

30 A2.2. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 Rokoni kapcsolatok, családi összejövetelek Vásárlás Öltözködés, ruházat Étkezés, egyszerű receptek Étteremben a számnevek a dátum kifejezése a gerundio képzése és rendhagyó alakjai igei körülírások gerundio val a melléknév fokozása rendhagyó alakok az összehasonlító szerkezetek a személytelen igék a felszólítás kifejezése egyszerű telefonbeszélgetést folytatni bocsánatot kérni hétköznapi helyzetekben információt cserélni (pl. rendelni, vásárolni) véleményt nyilvánítani, egyetértést, egyet nem értést kifejezni összehasonlítást tenni (pl. árak, termékek, évszakok) azonosságot, különbséget kifejezni Népszerű utazási célpontok Spanyolországban A mediterrán napirend jellegzetességei Tipikus spanyol és latin amerikai ételek, étkezési szokások 30

31 A2.3. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 30 Az időjárás, az évszakok A vidéki és városi élet Közlekedési eszközök Szállástípusok Látnivalók a névmások használatának elmélyítése a vonatkozó névmások bevezetése a hangsúlyos birtokos névmás az elöljárószók használatának elmélyítése az elbeszélő múlt idő (pretérito indefinido) képzése és használatának bevezetése a kijelentő mód folyamatos múlt idejének (pretérito imperfecto) képzése és használata javaslatot tenni, elutasítani döntéseit megindokolni egyszerű folyamatokat leírni előnyt, hátrányt kifejezni összefüggő történetet elmesélni eseményeket összekapcsolni rövid köszönőlevelet írni Spanyol márkák, árucikkek Néhány fontosabb spanyol ünnep Néhány ismert személy rövid életrajza A spanyol királyi család 31

32 A2 OP modul KER A2 komplex nyelvvizsgára felkészítő modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Tematika és szókincs A napirend Iskolai tanulmányok, nyelvtanulás Munkahely, munkavégzés Házimunka Rokoni kapcsolatok, családi összejövetelek Vásárlás Öltözködés, ruházat Étkezés, egyszerű receptek Étteremben Az időjárás, az évszakok A vidéki és városi élet Közlekedési eszközök Szállástípusok Látnivalók Készségek Az A2 szintű komplex nyelvvizsgához szükséges (írás, olvasás, hallás, beszéd ) készségek fejlesztése. Íráskészség: jegyzetek, üzenetek, magánjellegű levelek írása; Olvasott szöveg értése: hirdetések, prospektusok, menü, menetrend olvasása; Hallott szöveg értése: egyszerű hirdetések, üzenetek hallgatása; Beszédkészség: érvényes részvétel egyszerű, a személyét és családját érintő rutinszerű szituációkban. összefüggő történetet elmesélni eseményeket összekapcsolni rövid köszönőlevelet írni Néhány fontosabb spanyol ünnep Néhány ismert személy rövid életrajza A spanyol királyi család 32

33 KER B1 szint minimális óraszám 120vagy maximális óraszám 180vagy A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A szint kimeneti követelményei A szint egy egy moduljához az adott modult közvetlenül megelőző modul kimeneti követelményével megegyező szintű nyelvtudás szükséges. A belépéshez szükséges nyelvi szint ismeretét a résztvevő a korábbi modulok elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal vagy KER A2 szintű nyelvtudást igazoló komplex akkreditált nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja. Előbbi dokumentumok hiányában a résztvevő előzetes tudásfelmérésen az adott modul bemeneti követelményeit teljesíti. Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. Szövegértés Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. Beszéd Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni. 33

34 A KER B1 szint tartalmi követelményei A szint anyaga az alábbi ismereteket tartalmazza: az elbeszélő múlt idő ( pretérito indefinido), a közelmúlt, (pretérito perfecto) és a folyamatos múlt idő (pretérito imperfecto) használatának összevetése az időhatározók a különböző múlt időkben az összehasonlító szerkezetek használatának elmélyítése a határozószók képzése a folyamatos jövő idő (futuro imperfecto) képzése és használata a feltételes mód jelen idejének (condicional simple) képzése és használata a valószínűség kifejezése további igei körülírások a kijelentő mód folyamatos régmúljának (pretérito pluscuamperfecto) képzése és használata a befejezett régmúlt (pretérito anterior) képzése, felismerése az ok okozati viszony kifejezése az általános alany a változást kifejező igék az igeidők egyeztetése múlt idejű főmondattal a függő beszéd a kötőmód ( subjuntivo) jelen idejű alakjainak képzése és használatának bevezetése 34

35 A KER B1 szint tartalmi követelményei A szint anyaga az alábbi ismereteket tartalmazza: Személyleírás, tulajdonságok, szokások A közvetlen lakókörnyezet Utazás és nyaralás Szabadidős tevékenységek Mozi, színház, koncert Tévé és rádióműsorok Hírek, aktuális események Telefonos, internetes kapcsolattartás Szolgáltatások (pl. posta, bank) Sportágak és a mindennapi testedzés formái A sport és az egészséges életmód A leggyakoribb betegségek és kezelésük Orvosi rendelőben Környezetünk védelme Különböző típusú üzletek Ösztöndíjak, munkavállalás Jövőbeli tervek Ünnepek, szokások 35

36 A KER B1 szint tartalmi követelményei A szint anyaga az alábbi ismereteket tartalmazza: véleményt alkotni élményeit, benyomásait másoknak közvetíteni telefonon rendelni, foglalni, ügyeket intézni szívességet kérni baráti levelet írni személyeket, helyszíneket összehasonlítani jövőbeli terveiről, vágyairól beszélni udvarias kérdést feltenni ajánlatot tenni, visszautasítani választását megindokolni feltételezést megfogalmazni rövid történetet összefüggően elmesélni magyarázatot adni, következtetést levonni udvarias tanácsot adni mások szavait közvetíteni problémát felvetni érvelni, álláspontját megvédeni utasítást adni, tiltani érzelmeket, benyomásokat, indulatokat kifejezni összefüggő történetet írni A KER B1 szint tartalmi követelményei A szint anyaga az alábbi ismereteket tartalmazza: Spanyolország turisztikai vonzereje Jellemző szállástípusok, közlekedési formák Spanyolországban A mediterrán életmód sajátosságai Nyelvi és kulturális sokszínűség a spanyolul beszélő országokban Néhány spanyol és latin amerikai híres ember bemutatása Ismert filmek, rendezők Amerika felfedezésének főbb állomásai A sport szerepe a mindennapi spanyol életben Az egészségügyi ellátás Ünnepek, ajándékozási szokások A KER B1 szint tartalmi követelményei Nyelvvizsgához szükséges készségek Az B1 szintű nyelvvizsgához szükséges (írás, olvasás, Hallott szöveg értése, beszéd, és szükség esetén közvetítési) készségek fejlesztése 36

37 Lehetséges modulszerkezetek KER B1 szinten: Modulszerkezet azonosító: KER B1 / 1 2 B1.1. modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Személyleírás, tulajdonságok, szokások A közvetlen lakókörnyezet Utazás és nyaralás Szabadidős tevékenységek Mozi, színház, koncert Tévé és rádióműsorok Hírek, aktuális események Telefonos, internetes kapcsolattartás Szolgáltatások (pl. posta, bank) az elbeszélő múlt idő ( pretérito indefinido) rendhagyó alakjainak ismétlése és használatának elmélyítése a pretérito indefinido és a pretérito perfecto használatának összevetése a folyamatos múlt idő (pretérito imperfecto) használatatának elmélyítése az időhatározók a különböző múlt időkben a pretérito indefinido és a pretérito imperfecto használatának összevetése a függő beszéd bevezetése az összehasonlító szerkezetek használatának elmélyítése a határozószók képzése a ser, estar, haber, tener igék használata múlt időben a folyamatos jövő idő (futuro imperfecto) képzése és használata a jövő idejű feltételes mondat a feltételes mód jelen idejének (condicional simple) képzése és használata a valószínűség kifejezése további igei körülírások (pl. kényszer, valószínűség 37

38 véleményt alkotni élményeit, benyomásait másoknak közvetíteni telefonon rendelni, foglalni, ügyeket intézni szívességet kérni baráti levelet írni személyeket, helyszíneket összehasonlítani jövőbeli terveiről, vágyairól beszélni udvarias kérdést feltenni ajánlatot tenni, visszautasítani feltételezést megfogalmazni Spanyolország turisztikai vonzereje Jellemző szállástípusok, közlekedési formák Spanyolországban A mediterrán életmód sajátosságai Nyelvi és kulturális sokszínűség a spanyolul beszélő országokban Néhány spanyol és latin amerikai híres ember bemutatása 38

39 B1.2. modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 90 Sportágak és a mindennapi testedzés formái A sport és az egészséges életmód A leggyakoribb betegségek és kezelésük Orvosi rendelőben Környezetünk védelme Különböző típusú üzletek Ösztöndíjak, munkavállalás Jövőbeli tervek Ünnepek, szokások a kijelentő mód folyamatos régmúljának (pretérito pluscuamperfecto) képzése és használata a befejezett régmúlt (pretérito anterior) képzése, felismerése az ok okozati viszony kifejezése az általános alany a változást kifejező igék (pl.ponerse, volverse) a múlt idők használatának összevetése az igeidők egyeztetése múlt idejű főmondattal a függő beszéd a kötőmód ( subjuntivo) jelen idejű alakjainak képzése a felszólító alakok használatának elmélyítése a tiltás a subjuntivo használata akaratot kifejező igék után a subjuntivo használata személytelen szerkezetek után a subjuntivo használata érzelmet kifejező igék után a subjuntivo használata önálló mondatokban választását megindokolni rövid történetet összefüggően elmesélni magyarázatot adni, következtetést levonni udvarias tanácsot adni mások szavait közvetíteni problémát felvetni érvelni, álláspontját megvédeni utasítást adni, tiltani érzelmeket, benyomásokat, indulatokat kifejezni összefüggő történetet írni Ismert filmek, rendezők Amerika felfedezésének főbb állomásai A sport szerepe a mindennapi spanyol életben Az egészségügyi ellátás Ünnepek, ajándékozási szokások 39

40 Modulszerkezet azonosító: KER B1 / KER B1 OP B1.1. modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 60 Személyleírás, tulajdonságok, szokások A közvetlen lakókörnyezet Utazás és nyaralás Szabadidős tevékenységek Mozi, színház, koncert Tévé és rádióműsorok Hírek, aktuális események Telefonos, internetes kapcsolattartás Szolgáltatások (pl. posta, bank) az elbeszélő múlt idő ( pretérito indefinido) rendhagyó alakjainak ismétlése és használatának elmélyítése a pretérito indefinido és a pretérito perfecto használatának összevetése a folyamatos múlt idő (pretérito imperfecto) használatatának elmélyítése az időhatározók a különböző múlt időkben a pretérito indefinido és a pretérito imperfecto használatának összevetése a függő beszéd bevezetése az összehasonlító szerkezetek használatának elmélyítése a határozószók képzése a ser, estar, haber, tener igék használata múlt időben a folyamatos jövő idő (futuro imperfecto) képzése és használata a jövő idejű feltételes mondat 40

41 a feltételes mód jelen idejének (condicional simple) képzése és használata a valószínűség kifejezése további igei körülírások (pl. kényszer, valószínűség) véleményt alkotni élményeit, benyomásait másoknak közvetíteni telefonon rendelni, foglalni, ügyeket intézni szívességet kérni baráti levelet írni személyeket, helyszíneket összehasonlítani jövőbeli terveiről, vágyairól beszélni udvarias kérdést feltenni ajánlatot tenni, visszautasítani feltételezést megfogalmazni Spanyolország turisztikai vonzereje Jellemző szállástípusok, közlekedési formák Spanyolországban A mediterrán életmód sajátosságai Nyelvi és kulturális sokszínűség a spanyolul beszélő országokban Néhány spanyol és latin amerikai híres ember bemutatása 41

42 B1.2. modul Minimum óraszám 60 Maximum óraszám 75 Sportágak és a mindennapi testedzés formái A sport és az egészséges életmód A leggyakoribb betegségek és kezelésük Orvosi rendelőben Környezetünk védelme Különböző típusú üzletek Ösztöndíjak, munkavállalás Jövőbeli tervek Ünnepek, szokások a kijelentő mód folyamatos régmúljának (pretérito pluscuamperfecto) képzése és használata a befejezett régmúlt (pretérito anterior) képzése, felismerése az ok okozati viszony kifejezése az általános alany a változást kifejező igék (pl.ponerse, volverse) a múlt idők használatának összevetése az igeidők egyeztetése múlt idejű főmondattal a függő beszéd a kötőmód ( subjuntivo) jelen idejű alakjainak képzése a felszólító alakok használatának elmélyítése a tiltás 42

43 a subjuntivo használata akaratot kifejező igék után a subjuntivo használata személytelen szerkezetek után a subjuntivo használata érzelmet kifejező igék után a subjuntivo használata önálló mondatokban választását megindokolni rövid történetet összefüggően elmesélni magyarázatot adni, következtetést levonni udvarias tanácsot adni mások szavait közvetíteni problémát felvetni érvelni, álláspontját megvédeni utasítást adni, tiltani érzelmeket, benyomásokat, indulatokat kifejezni összefüggő történetet írni Ismert filmek, rendezők Amerika felfedezésének főbb állomásai A sport szerepe a mindennapi spanyol életben Az egészségügyi ellátás Ünnepek, ajándékozási szokások 43

44 B1 OP modul KER B1 komplex nyelvvizsgára felkészítő modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Tematika és szókincs Személyleírás, tulajdonságok, szokások A közvetlen lakókörnyezet Utazás és nyaralás Szabadidős tevékenységek Mozi, színház, koncert Tévé és rádióműsorok Hírek, aktuális események Telefonos, internetes kapcsolattartás Szolgáltatások (pl. posta, bank) Sportágak és a mindennapi testedzés formái A sport és az egészséges életmód A leggyakoribb betegségek és kezelésük Orvosi rendelőben Környezetünk védelme Különböző típusú üzletek Ösztöndíjak, munkavállalás Jövőbeli tervek Ünnepek, szokások Készségek Az B1 szintű komplex nyelvvizsgához szükséges (írás, olvasás, Hallott szöveg értése, beszéd) készségek fejlesztése. Íráskészség: egyszerű, folyamatos szövegek alkotása,élménybeszámolók írása; Olvasott szöveg értése: köznyelven vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegek olvasása, magánlevelek értelmezése; Hallott szöveg értése: egyszerű témákról szóló mindennapi beszéd, lassú és tagolt ritmusú rádió- és tévéadások; Beszédkészség: ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról folyó társalgás gyakorlása 44

45 Modulszerkezet azonosító: KER B1 / 1 3 B1.1. modul Minimum óraszám 40 Maximum óraszám 60 Személyleírás, tulajdonságok, szokások A közvetlen lakókörnyezet Utazás és nyaralás Szabadidős tevékenységek Mozi, színház, koncert az elbeszélő múlt idő ( pretérito indefinido) rendhagyó alakjainak ismétlése és használatának elmélyítése a pretérito indefinido és a pretérito perfecto használatának összevetése a folyamatos múlt idő (pretérito imperfecto ) használatatának elmélyítése az időhatározók a különböző múlt időkben a pretérito indefinido és a pretérito imperfecto használatának összevetése a függő beszéd bevezetése az összehasonlító szerkezetek használatának elmélyítése a határozószók képzése a ser, estar, haber, tener igék használata múlt időben a folyamatos jövő idő (futuro imperfecto) képzése és használata a jövő idejű feltételes mondat véleményt alkotni élményeit, benyomásait másoknak közvetíteni telefonon rendelni, foglalni, ügyeket intézni szívességet kérni baráti levelet írni személyeket, helyszíneket összehasonlítani jövőbeli terveiről, vágyairól beszélni Spanyolország turisztikai vonzereje Jellemző szállástípusok, közlekedési formák Spanyolországban A mediterrán életmód sajátosságai 45

46 B1.2. modul Minimum óraszám 40 Maximum óraszám 60 Tévé és rádióműsorok Hírek, aktuális események Telefonos, internetes kapcsolattartás Szolgáltatások (pl. posta, bank) Sportágak és a mindennapi testedzés formái A sport és az egészséges életmód a feltételes mód jelen idejének (condicional simple) képzése és használata a valószínűség kifejezése további igei körülírások (pl. kényszer, valószínűség) a kijelentő mód folyamatos régmúljának (pretérito pluscuamperfecto) képzése és használata a befejezett régmúlt (pretérito anterior) képzése, felismerése az ok okozati viszony kifejezése az általános alany a változást kifejező igék (pl.ponerse, volverse) a múlt idők használatának összevetése udvarias kérdést feltenni ajánlatot tenni, visszautasítani választását megindokolni feltételezést megfogalmazni rövid történetet összefüggően elmesélni magyarázatot adni, következtetést levonni Nyelvi és kulturális sokszínűség a spanyolul beszélő országokban Néhány spanyol és latin amerikai híres ember bemutatása Ismert filmek, rendezők 46

47 B1.3. modul Minimum óraszám 40 Maximum óraszám 60 A leggyakoribb betegségek és kezelésük Orvosi rendelőben Környezetünk védelme Különböző típusú üzletek Ösztöndíjak, munkavállalás Jövőbeli tervek Ünnepek, szokások az igeidők egyeztetése múlt idejű főmondattal a függő beszéd a kötőmód ( subjuntivo) jelen idejű alakjainak képzése a felszólító alakok használatának elmélyítése a tiltás a subjuntivo használata akaratot kifejező igék után a subjuntivo használata személytelen szerkezetek után a subjuntivo használata érzelmet kifejező igék után a subjuntivo használata önálló mondatokban udvarias tanácsot adni mások szavait közvetíteni problémát felvetni érvelni, álláspontját megvédeni utasítást adni, tiltani érzelmeket, benyomásokat, indulatokat kifejezni összefüggő történetet írni Amerika felfedezésének főbb állomásai A sport szerepe a mindennapi spanyol életben Az egészségügyi ellátás Ünnepek, ajándékozási szokások 47

48 Modulszerkezet azonosító: KER B1 / KER B1 OP B1.1. modul Minimum óraszám 40 Maximum óraszám 45 Személyleírás, tulajdonságok, szokások A közvetlen lakókörnyezet Utazás és nyaralás Szabadidős tevékenységek Mozi, színház, koncert az elbeszélő múlt idő ( pretérito indefinido) rendhagyó alakjainak ismétlése és használatának elmélyítése a pretérito indefinido és a pretérito perfecto használatának összevetése a folyamatos múlt idő (pretérito imperfecto ) használatatának elmélyítése az időhatározók a különböző múlt időkben a pretérito indefinido és a pretérito imperfecto használatának összevetése a függő beszéd bevezetése az összehasonlító szerkezetek használatának elmélyítése a határozószók képzése a ser, estar, haber, tener igék használata múlt időben a folyamatos jövő idő (futuro imperfecto) képzése és használata a jövő idejű feltételes mondat véleményt alkotni élményeit, benyomásait másoknak közvetíteni telefonon rendelni, foglalni, ügyeket intézni szívességet kérni baráti levelet írni személyeket, helyszíneket összehasonlítani jövőbeli terveiről, vágyairól beszélni Spanyolország turisztikai vonzereje Jellemző szállástípusok, közlekedési formák Spanyolországban A mediterrán életmód sajátosságai 48

49 B1.2. modul Minimum óraszám 40 Maximum óraszám 45 Tévé és rádióműsorok Hírek, aktuális események Telefonos, internetes kapcsolattartás Szolgáltatások (pl. posta, bank) Sportágak és a mindennapi testedzés formái A sport és az egészséges életmód a feltételes mód jelen idejének (condicional simple) képzése és használata a valószínűség kifejezése további igei körülírások (pl. kényszer, valószínűség) a kijelentő mód folyamatos régmúljának (pretérito pluscuamperfecto) képzése és használata a befejezett régmúlt (pretérito anterior) képzése, felismerése az ok okozati viszony kifejezése az általános alany a változást kifejező igék (pl.ponerse, volverse) a múlt idők használatának összevetése udvarias kérdést feltenni ajánlatot tenni, visszautasítani választását megindokolni feltételezést megfogalmazni rövid történetet összefüggően elmesélni magyarázatot adni, következtetést levonni Nyelvi és kulturális sokszínűség a spanyolul beszélő országokban Néhány spanyol és latin amerikai híres ember bemutatása Ismert filmek, rendezők 49

50 B1.3. modul Minimum óraszám 40 Maximum óraszám 45 A leggyakoribb betegségek és kezelésük Orvosi rendelőben Környezetünk védelme Különböző típusú üzletek Ösztöndíjak, munkavállalás Jövőbeli tervek Ünnepek, szokások az igeidők egyeztetése múlt idejű főmondattal a függő beszéd a kötőmód ( subjuntivo) jelen idejű alakjainak képzése a felszólító alakok használatának elmélyítése a tiltás a subjuntivo használata akaratot kifejező igék után a subjuntivo használata személytelen szerkezetek után a subjuntivo használata érzelmet kifejező igék után a subjuntivo használata önálló mondatokban udvarias tanácsot adni mások szavait közvetíteni problémát felvetni érvelni, álláspontját megvédeni utasítást adni, tiltani érzelmeket, benyomásokat, indulatokat kifejezni összefüggő történetet írni Amerika felfedezésének főbb állomásai A sport szerepe a mindennapi spanyol életben Az egészségügyi ellátás Ünnepek, ajándékozási szokások 50

51 B1 OP modul KER B1 komplex nyelvvizsgára felkészítő modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Tematika és szókincs Személyleírás, tulajdonságok, szokások A közvetlen lakókörnyezet Utazás és nyaralás Szabadidős tevékenységek Mozi, színház, koncert Tévé és rádióműsorok Hírek, aktuális események Telefonos, internetes kapcsolattartás Szolgáltatások (pl. posta, bank) Sportágak és a mindennapi testedzés formái A sport és az egészséges életmód A leggyakoribb betegségek és kezelésük Orvosi rendelőben Környezetünk védelme Különböző típusú üzletek Ösztöndíjak, munkavállalás Jövőbeli tervek Ünnepek, szokások Készségek Az B1 szintű komplex nyelvvizsgához szükséges (írás, olvasás, Hallott szöveg értése, beszéd) készségek fejlesztése. Íráskészség: egyszerű, folyamatos szövegek alkotása,élménybeszámolók írása; Olvasott szöveg értése: köznyelven vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegek olvasása, magánlevelek értelmezése; Hallott szöveg értése: egyszerű témákról szóló mindennapi beszéd, lassú és tagolt ritmusú rádió- és tévéadások; Beszédkészség: ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról folyó társalgás gyakorlása 51

52 Modulszerkezet azonosító: KER B1 / 1 4 B1.1. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Személyleírás, tulajdonságok, szokások A közvetlen lakókörnyezet Utazás és nyaralás Szabadidős tevékenységek az elbeszélő múlt idő ( pretérito indefinido) rendhagyó alakjainak ismétlése és használatának elmélyítése a pretérito indefinido és a pretérito perfecto használatának összevetése a folyamatos múlt idő (pretérito imperfecto) használatatának elmélyítése az időhatározók a különböző múlt időkben a pretérito indefinido és a pretérito imperfecto használatának összevetése a függő beszéd bevezetése véleményt alkotni élményeit, benyomásait másoknak közvetíteni telefonon rendelni, foglalni, ügyeket intézni szívességet kérni baráti levelet írni Spanyolország turisztikai vonzereje Jellemző szállástípusok, közlekedési formák Spanyolországban 52

53 B1.2. modul Minimum óraszám 30 Maximum óraszám 45 Mozi, színház, koncert Tévé és rádióműsorok Hírek, aktuális események Telefonos, internetes kapcsolattartás Szolgáltatások (pl. posta, bank) az összehasonlító szerkezetek használatának elmélyítése a határozószók képzése a ser, estar, haber, tener igék használata múlt időben a folyamatos jövő idő (futuro imperfecto) képzése és használata a jövő idejű feltételes mondat a feltételes mód jelen idejének (condicional simple) képzése és használata a valószínűség kifejezése további igei körülírások (pl. kényszer, valószínűség) személyeket, helyszíneket összehasonlítani jövőbeli terveiről, vágyairól beszélni udvarias kérdést feltenni ajánlatot tenni, visszautasítani feltételezést megfogalmazni A mediterrán életmód sajátosságai Nyelvi és kulturális sokszínűség a spanyolul beszélő országokban 53

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ITK ORIGO JUNIOR EGYNYELVŰ VIZSGA Junior Nyelvvizsgánkkal a fiatal, kb. 10 14 év közötti diákok felé szeretnénk fordulni, akik

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem University of Szeged. Idegennyelvi Kommunikációs Intézet Institute of Communication in Foreign Languages

Szegedi Tudományegyetem University of Szeged. Idegennyelvi Kommunikációs Intézet Institute of Communication in Foreign Languages Szegedi Tudományegyetem University of Szeged Idegennyelvi Kommunikációs Intézet Institute of Communication in Foreign Languages Intézetvezető / Head of inst.: Tasné Dr. Szalacsek Margit : Szeged 6722,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga Tájékoztató, Vizsgaleírás

Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga Tájékoztató, Vizsgaleírás Gazdasági IKI Nyelvi Vizsga Tájékoztató, Vizsgaleírás Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet alapfokú, gazdasági nyelvi vizsga megszervezését vállalja az SZTE hallgatói, illetve más felsőoktatási intézményben

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 3. Tantárgy neptun kódja: MEIOK103SP Javasolt

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 21 811 01

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 761 01 Gyermekotthoni

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Angol C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra óra OP

Angol C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra óra OP Angol C2 1 1 117 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 5/13. és 2/14. évfolyamok számára 1 1.1. Tartalomjegyzék Tartalom 1.1. Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK NYELVI ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK NYELVI ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK NYELVI ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT

KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT KJF NYELVVIZSGAKÖZPONT A BELSŐ MŰKÖDÉSI REND 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE VIZSGASZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2014. DECEMBER 10-TŐL VISSZAVONÁSIG I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A KJF Nyelvvizsgaközpont működését a belső

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.12. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény 90. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

a(z) XV. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XV. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V.. VEGYÉSZ ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: Drog- és toikológus

Részletesebben

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ 1.32. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34541 03 HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A 2013/14. tanévtől indítandó szakképzés jogi háttere: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA TÁMOP-1.1.2-11/1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régióban)

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben