Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)"

Átírás

1 Külső világ tevékeny megismerésére -környezeti október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális (rajzolás, mintázás, Téma: Állatok világnapja projekt Látogatás a Margitszigeti kisállatkertbehelyszíni foglalkozás ( ) Cél: a kisállatkerben látott állatok megtekintése, azokról ismeret és élmény anyag nyújtása. Feladat: a kis állatkertben látott állatok megtekintése, az életmódjuk, táplálkozásuk, külső jellemzőik, tulajdonságaik bemutatása, megbeszélése, beszélgetések, képolvasások, játékos cselekedtetések az állatok témakörében (az egész hetet átfogó tevékenységek sorozata) szemléltetés, megfigyelés, játékos cselekedtetés, differenciálás, segítségadás, ellenőrzés, dicséret Eszköz: a csoportszoba és környezetünk játékeszközei az állatokkal kapcsolatban (állatok memoria játék, puzzle, párosító játékok),ismeretterjesztő képeskönyvei Anyag: Állatok Technika: barkácsolás papír tányérból Pl: csibe, süni, oroszlán, nyuszi, stb. Cél: finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztése, helyes ceruzafogás megerősítése Feladat: állatok testrészeinek kialakítása. Olló helyes használatának gyakorlása, vágás, ragasztás, színezés Differenciált fejlesztés: igény és szükség szerinti segítségnyújtás, az ügyesebbek több állatot barkácsoljanak tetszés szerint, akár gesztenyéből is. Módszer: beszélgetés, szemléltetés, bemutatás, magyarázat, differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, Eszköz: viaszos vászon, papír tányér, gesztenye, fogpiszkáló, gesztenye kiszúró,színes lapok, olló, színes ceruzák, ragasztó Anyag: Az aranytarajos kiskakas (GYISZ 112.) mese ismétlés Cél: érzelmi - irodalmi élménynyújtás, szókincsbővítés Feladat: az állatok jellemzőinek, életmódjának megerősítése a mesén keresztül, a barátság pozitív példájának megláttatása. Módszer: beszélgetés, előadás, magyarázat, szemléltetés, ellenőrzés, Eszköz: mese szereplői, képei, síkbáb Anyag: Weöres Sándor: Bodri (GYISZ 300. o.) új vers Cél: a vers pontos szövegének elsődleges elsajátítása a közös gyakorlás során. Szókincsbővítés. Feladat: a versben szereplő állatok jellemzőinek, életmódjának bemutatása gyakorlás, szemléltetés, ellenőrzés, Eszköz: kutya és macska kesztyűbáb

2 2017. október. 02. október. 06. zöld középső csoport Külső világ tevékeny megismerésére -környezeti Téma: Állatok világnapja projekt Látogatás a Margitszigeti kisállatkertbehelyszíni foglalkozás ( ) Cél: a kisállatkerben látott állatok megtekintése, azokról ismeret és élmény anyag nyújtása. Feladat: a kis állatkertben látott állatok megtekintése, az életmódjuk, táplálkozásuk, külső jellemzőik, tulajdonságaik bemutatása, megbeszélése, beszélgetések, képolvasások, játékos cselekedtetések az állatok témakörében (az egész hetet átfogó tevékenységek sorozata) szemléltetés, megfigyelés, játékos cselekedtetés, differenciálás, segítségadás, ellenőrzés, dicséret Eszköz: a csoportszoba és környezetünk játékeszközei az állatokkal kapcsolatban (állatok memoria játék, puzzle, párosító játékok),ismeretterjesztő képeskönyvei Vizuális (rajzolás, mintázás, Anyag: Állatok Technika: barkácsolás papír tányérból Pl: csibe, süni, oroszlán, nyuszi, stb. Cél: finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztése, helyes ceruzafogás megerősítése Feladat: állatok testrészeinek kialakítása. Olló helyes használatának gyakorlása, vágás, ragasztás, színezés Differenciált fejlesztés: igény és szükség szerinti segítségnyújtás, az ügyesebbek több állatot barkácsoljanak tetszés szerint, akár gesztenyéből is. Módszer: beszélgetés, szemléltetés, bemutatás, magyarázat, differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, Eszköz: viaszos vászon, papír tányér, gesztenye, fogpiszkáló, gesztenye kiszúró,színes lapok, olló, színes ceruzák, ragasztó Anyag: Az aranytarajos kiskakas (GYISZ 112.) mese ismétlés Cél: érzelmi - irodalmi élménynyújtás, szókincsbővítés Feladat: az állatok jellemzőinek, életmódjának megerősítése a mesén keresztül, a barátság pozitív példájának megláttatása. Módszer: beszélgetés, előadás, magyarázat, szemléltetés, ellenőrzés, Eszköz: mese szereplői, képei, síkbáb Anyag: Weöres Sándor: Bodri (GYISZ 300. o.) új vers Cél: a vers pontos szövegének elsődleges elsajátítása a közös gyakorlás során. Szókincsbővítés. Feladat: a versben szereplő állatok jellemzőinek, életmódjának bemutatása gyakorlás, szemléltetés, ellenőrzés, Eszköz: kutya és macska kesztyűbáb

3 Zenei (ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére matematikai Mozgás - test Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Anyag: A kiscsoportban tanult állatokról szóló dalos játékok és mondókák ismétlése Mondókaismétlések: Höc, höc, katona Gyí, te paci, gyí, te ló (ÉNO. 33.) Dirmeg, dörmög (ÉNO. 13.) Dalos játékok ismétlések: Kis, kis kígyó (ÉNO.201.) Tekeredik a kígyó (ÉNO.109.) Ugráljunk, mint a verebek (ÉNO. 110.) Cél: énekléssel, zenehallgatással zenei esztétikai élményhez juttatás. Zenei feladat: egyenletes lüktetés érzékeltetése ismert dalokon, dalos játékokban és mondókákban - egyenletes utánzó mozgásokkal Zenehallgatás: CD állatokról Módszer: bemutatás, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás, ismétlés, megerősítés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: maci báb, kígyó fejdísz, madár fejdísz, állatos CD, CD lejátszó Anyag: Halmazok összehasonlítása tulajdonságaik szerint (szín, alak, helyzet). Halmazok képzése, ítéletek. Cél: A halmaz fogalmának kialakítása. Feladat: A párosítás módjának megismertetése. Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának erősítése a becslés, számlálás során. Tőszámlálás gyakorlása, megerősítése. Halmazképzések gyakorlása a megadott szempontok alapján. Módszer: Játékos cselekedtetés, utasítás, gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, becslés, összehasonlítás, mérés, differenciálás, segítségadás, ellenőrzés,, Eszköz: minimatt kisállatok, terepszőnyeg Anyag: Járás, futás feladatokkal, labdagyakorlatok Cél: Nagymozgások-, testséma-, egyensúlyérzék-, térpercepció fejlesztése. Feladat: Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése labda dobásával, elkapásával. Nagymozgás fejlesztése járás, futás feladatok által. Állatok mozgásának utánzása (cica, kutya, mackó, járás, békaugrás, nyuszi ugrás, verébszökdelés) Módszer: bemutatás, bemutattatás, utasítás, gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: léglabda, kislabda, bója Játék: Állatgondozó vagyok - szerepjátékok fejdíszekkel Montessori: Állatok és eledeleikúj eszköz bevezetése Anyanyelvi: állatok hangjának és mozgásának utánzása

4 2017. október zöld középső csoport Külső világ tevékeny megismerésére környezeti Anyag: Ősz projekt: Őszi gyümölcsök: Alma, körte, szőlő, szilva Helyszíni foglalkozás: Látogatás a zöldséggyümölcs boltba Cél: Egészség- az egészséges táplálkozás megismertetése, megszerettetése. Ismeretek nyújtása a gyümölcsök témakörében. Feladat: Figyeljék meg az őszi gyümölcskínálatot, és a vásárlás, eladás módját (gyakorlati életre felkészítés) Érzékelés, észlelés tevékenységeken, szenzitív játékokon keresztül ismerkedjenek a gyümölcsök jellemző tulajdonságaival (forma, szín, méret, részei, hol terem, melyik részét fogyasztjuk ) ízével, felhasználásával. Módszer: szemléltetés, beszélgetés, ismeretnyújtás, megerősítés, képolvasás, játékos cselekedtetés (tapintó-, ízlelő játék), ellenőrzés, Eszköz: őszi gyümölcsök, kistálak, kés, víz a tisztára mosásához, papírtörlő, vágódeszkák gyümölcssaláta készítéséhez, szemléltető képek a képolvasáshoz Vizuális (rajzolás, mintázás, Anyag: Őszi szőlőtőkék közös munka Technika: vegyes technika Cél: esztétikai és színérzék érzék fejlesztése Feladat: ismerkedés az új technikával. Kézügyesség, szem kéz koordináció, finommotorika fejlesztése, tiszta munkára Módszer: beszélgetés, szemléltetés, bemutatás, magyarázat, megerősítés, differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, Differenciálás: szükség és igény szerinti segítségnyújtás szóban és tevőlegesen. Az ügyesebbek önállóan ragasszák fel a kupakokat. Eszköz: viaszos vászon, karton, temperafesték, ecset, ragasztó, PET palack kupakjai Új vers tanítása: Fésűs Éva: Sündisznócska (Süni Óvodák I. Gy.) Cél: Az őszi hangulat átélése a vers által. Érzelmi : A Süni Óvodához való tartozás erősítése a verssel, süni bábbal. Szókincsbővítés. Feladat: A sün jellemző tulajdonságainak, életmódjának megismertetése a vers által. Módszer: beszélgetés, előadás, magyarázat, szemléltetés, gyakorlás, ellenőrzés, Eszköz: süni báb Anyag: Az aranytarajos kiskakas (GYISZ 112.) - ismétlő mese Cél: Nyelvi kifejező képesség fejlesztése. Érzelmi - irodalmi élménynyújtás. Szókincsbővítés. Feladat: Érzelmi a mesében szereplő barátok pozitív példájának kiemelése. Módszer: ismétlés, beszélgetés, előadás, magyarázat, szemléltetés, ellenőrzés, Eszköz: ujjbáb

5 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Külső világ tevékeny megismerésére -matematikai Mozgás - test Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Anyag: Új dalos játéktanítás: Lipem, lopom (ÉNO. 202.) Mondóka ismétlés: Süni, süni, sünike Szúrósgombóc Piros alma csüng Alma, alma piros alma Cél: Zene iránti érdeklődés felkeltése, a természethez fűződő kapcsolat megerősítése a zene által. Zenei feladat: mozgásformák, térformák gyakorlása Zenehallgatás: Ettem szőlőt - óvodapedagógus ének Módszer: bemutatás, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás, ismétlés, megerősítés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: kalap, kiskosár, süni síkbáb, alma fejdísz Anyag: Halmazok összehasonlítása becsléssel, párosítással. Több, kevesebb, ugyanannyi létrehozása becsléssel, számlálással. Halmazok számosságának megállapítása 1-5-ig a halmazképzések, játékos cselekedtetések során. Cél: az értelmi képességek fejlesztése, a minket körülölelő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedezése, megtapasztalása játékos formában. Feladat: Becslés, számlálás (összeadás, elvevés, ugyanannyivá tétel), párosítás műveleteinek gyakorlása. Tőszámnevek megállapítása a halmaz elemeinek csoportosítása után. Módszer: Játékos cselekedtetés, gyakorlás, hibajavítás, becslés, összehasonlítás, mérés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: őszi gyümölcsök, különböző méretű, formájú, színű gyümölcsök, tálak, kendők Anyag: Támaszugrások padon, futásgyakorlatok egyéni versengéssel Cél: Nagymozgás-, egyensúlyérzék-, térpercepció fejlesztése. Feladat: Testrészek mozgatása. Oldaliság, tárgy és test viszonyának fejlesztése játékos feladatok útján. Saját test térben elfoglalt helyének megtapasztalása. Testséma fejlesztés. Módszer: bemutatás, bemutattatás, utasítás, gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: tornapad, kötél Szimulációs játék: Kis szakácsok vagyunk Montessori tevékenység: Gyümölcsök kirakó- (ismétlés) Ízlelő játék - ismétlés Gyümölcs képe + illata: párosító eszköz - ismétlés Anyanyelvi: - Találós kérdések az őszi gyümölcsökről

6 Külső világ tevékeny megismerésére környezeti október zöld középső csoport Vizuális (rajzolás, mintázás, Anyag: Ősz projekt: Költöző madarak, téli álmot alvó állatok Cél: Ismeretek nyújtása a költöző madarakról és a téli álmot alvó állatokról. Feladat: Közös beszélgetés, képolvasás által szerezzenek új ismereteket a téli álmot alvó állatokról és a költöző madarakról azok külső jegyeiről, táplálkozásukról, életmódjukról, szokásaikról. szemléltetés, megfigyelés, játékos cselekedtetés, differenciálás, segítségadás, ellenőrzés, dicséret Eszköz: Laptop, madarakról és téli álmot alvó állatokról rövid video felvétel, szemléltető képek, illusztrációk, síkbábok Anyag: Téli álmot alvó sündisznó Cél: Vizuális fantázia, képzelet előhívása, előzetes ismeretek, élmények felidézése által. Fejlődjön szép iránti igényük, fogékonyságuk, díszítőérzékük és képességük. Feladat: Előzetesen megfestett sündisznó sablon tüskéjének bevágása olló használattal. Falevelekből avar ragasztása a sündisznó alá. Sündisznó sablon testének, tüskéinek kitöltése falevelek felragasztásával. Sündisznó arcának megrajzolása ceruza használatával. Módszer: beszélgetés, szemléltetés, bemutatás, magyarázat, megerősítés, differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, Differenciálás: Szükség és igény szerinti segítségnyújtás szóban és tevőlegesen. A különböző technikával készült süni közül választhat, melyiket szeretné elkészíteni. Eszköz: viaszosvászon, kosarak, falevelek, ragasztó, papírtányér, olló, ceruza Anyag: Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél- Új vers (Süni Óvodák I. Gy.) Cél: Új vers szövegének, ritmusának megtanítása, bemutatása élménynyújtás által. Szókincsbővítés. Feladat: Őszi hangulat fenntartása az új őszi verssel. Módszer: beszélgetés, előadás, magyarázat, szemléltetés, gyakorlás, ellenőrzés, Eszköz: gesztenyefalevél, őszi faleveles képek Vers ismétlés: Fésűs Éva: Sündisznócska (Süni Óvodák I. Gy.) Cél: Az őszi hangulat átélése a vers által. Érzelmi : A Süni Óvodához való tartozás erősítése a verssel, süni bábbal. Szókincsbővítés. Feladat: A sün jellemző tulajdonságainak, életmódjának megismertetése a vers által. Módszer: beszélgetés, előadás, magyarázat, szemléltetés, gyakorlás, ellenőrzés, Eszköz: süni báb

7 Zenei (ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Anyag: Új mondóka: Nincs szebb madár (ÉNO. 48.) Ismétlődalos játék: Lipem, lopom (ÉNO. 202.) Mondóka ismétlés: Süni, süni, sünike Szúrósgombóc Dirmeg dörmög (ÉNO. 13.) Cél: Zenei élménynyújtás, esztétikai. Zenehallgatóvá. Zenei feladat: Egyenletes lüktetés érzékeltetése ritmus hangszerekkel. Zenehallgatás: Gólya, gólya gilice - óvodapedagógus éneke Módszer: bemutatás, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás, ismétlés, megerősítés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: kiskosár, kalap, süni fejdísz, medve kesztyű báb, ritmus hangszerek Külső világ tevékeny megismerésére matematikai Mozgás - test Anyag: Halmazok képzése, ítéletek. Halmazok összehasonlítása tulajdonságaik szerint (költöző madarak és téli álmot alvó állatok, falevelek) összehasonlítása, csoportosítása életmódjuk, formájuk, színük szerint. Mennyiségek összehasonlítása becsléssel, számlálással. Cél: A halmaz fogalmának kialakítása. Kevesebb, több fogalmának megértetése. Feladat: Segítséggel képezzenek halmazokat. Hasonlítsák össze azok tulajdonságát. Becslés, melyikből van több? számlálás gyakoroltatása Módszer: Játékos cselekedtetés, gyakorlás, hibajavítás, becslés, összehasonlítás, mérés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: költöző madarak és téli álmot alvó állatok képei, avar, odu és barlang illusztráció képei Anyag: Csúszás, mászás, eszközcsúsztatással Cél: Nagymozgás fejlesztése mászásokkal, kúszásokkal, finommotorika, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése a babzsák gyakorlatok végzésével. Testséma fejlesztés, térpercepció erősítése. Feladat: Szem-kéz, szem- láb koordináció fejlesztése babzsák kezeléssel. Testséma fejlesztése testrészek babzsákkal való érintésével. Térpercepció fejlesztése térirányok követésével, térbeli mozgással. Verbális fejlesztés, szakszavak megértése, követése, szókincsbővítés. (előtt, mögött, körül, törzsfordítás) Módszer: magyarázat, bemutatás, bemutattatás, gyakorlás, hibajavítás, differenciálás, segítségnyújtás, ellenőrzés, buzdítás, Eszköz: babzsákok, 4 db zsámoly, 4 db bója, 2db pad, leragasztott szalag, 4 színű falevél (piros, sárga, zöld, kék) Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Játék: Saját készítésű gólya és fecske puzzle bevezetése Montessori: Memória, párosító játék őszi falevelekkel és terméseikkel (új eszköz bevezetése) Anyanyelvi: Repül a repül a - anyanyelvi játék bevezetése

8 Külső világ tevékeny megismerésére -környezeti 2017.október zöld középső csoport Vizuális (rajzolás, mintázás, Anyag: Ősz projekt: Őszi öltözködés, kerti munka Cél: az őszi időjárás és a melegebb öltözködés közötti összefüggések felismerése. Az őszi falevelek betakarítása. Kerti szerszámokkal való megismerkedés. Feladat: Őszi ruhadarabok felismerése, megnevezése. Testséma fejlesztés: annak megfogalmazása, hogy melyik testrészen viseljük a bemutatott ruhadarabokat. A falevelek gereblyével való összeszedése. A kerti szerszám helyes használati módjának gyakorlása. Környezet rendben tartására szoktatás. Szókincsbővítés. Módszer: szemléltetés, beszélgetés, ismeretnyújtás, megerősítés, képolvasás, ellenőrzés, Eszköz: az őszi ruhadarabok, Öltöztető baba kirakó Anyag: Őszi ruhadarabok Technika: kézimunka színezés, papírgalacsinok ragasztás Cél: esztétikus alkotások létrehozása Feladat: satírozás színes zsírkrétával, színes ceruzával, papírgalacsinokból gyúrt gombócokkal díszítése. Módszer: beszélgetés, szemléltetés, bemutatás, magyarázat, megerősítés, differenciálás, gyakorlás, ellenőrzés, Differenciálás: A papírgalacsinok összegyűrése az egyéni képességeik alapján történjen. Segítségnyújtás szükség és igény szerint. Eszköz: papír, zsírkréta, színes ceruza, ragasztó, krepp papír Anyag: Osvát Erzsébet: Jött őszanyó - versismétlés (Süni Óvodák I. Gy.) Cél: a vers pontos szövegének megerősítése a közös gyakorlás során Feladat: az őszi hangulat átélése, fenntartása a vers által Módszer: szemléltetés, gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, Eszköz: síkbáb Anyag: A gombakirály (GYISZ.: 114.) Új mese Cél: Irodalmi élménynyújtás. Szókincsbővítés. Feladat: Erkölcsi, érzelmi : a szerénység pozitív példájának megláttatása a mese történet által. Módszer: ismétlés, beszélgetés, előadás, magyarázat, szemléltetés, ellenőrzés, Eszköz: a mese képe, síkbábok különböző gombákról

9 Zenei (ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére matematikai Mozgás - test Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Anyag: Új dalos játéktanítás: Hej, a Sályi piacon ÉNO.88. Dalos játékismétlések: Lipem, lopom ÉNO.202. Borsót főztem ÉNO.111. Én kis kertet ÉNO.64. Mondóka ismétlés: Badacsonyi rózsafán ÉNO.8. Cél: Zenei ízlés, esztétikai fogékonyság formálása Zenei feladat: Mozgásformák, térformák megerősítése, a körön belüli kergetőzés játékmódjának megismertetése az új dalos játékban. Zenehallgatás: Érik a szőlő - óvodapedagógus éneke Módszer: bemutatás, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás, ismétlés, megerősítés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: kalap, kiskosár, kendő, alma fejdísz Mennyiségek és hosszúságok összehasonlítása becsléssel, számlálással Cél: Számlálási képesség fejlesztése. Feladat: Játékos cselekedtetés, halmazképzések tulajdonságok alapján 1-5-ig ( szín, forma, méret) Módszer: Játékos cselekedtetés, gyakorlás, hibajavítás, becslés, összehasonlítás, mérés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: kiskosarak, tálkák,különböző őszi színű, méretű, formájú falevelek és termések Anyag: Kúszás, mászás, kétkezes alsó dobással Cél: Szem- kéz koordináció-, testséma-, finommotorika-, percepció-, verbális fejlesztés. Feladat: Szem- kéz koordináció fejlesztése dobással. Testrészre koncentrálás, testrészek megmozgatása. Finommotorika fejlesztése az eszközök megfogásával. Verbális fejlesztése: átadás, átfordítás. Módszer: utasítás, gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: körkötél, babzsák Játék: Babaöltöztetés, sétálni visszük a babákat Öltözető baba - kirakó Montessori: Fakeretek: nagy gombolós, tépőzáras, zipzáros, fűzős- új eszköz bevezetése Anyanyelvi: - Szógyűjtések őszi öltözködésről, ruházatról, - Találós kérdések ruhadarabokkal kapcsolatban

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 2017. november 6-10. Lila kiscsoport Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Anyag: Testünk projekt 1. hét. Cél: Testséma fejlesztése, tájékozódás testen, testrészek ismerete, az emberi test

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Anyag: Készülődés a csoportunk anyák napi ünnepségére Cél: A csoport ünnepi hangulatának a megteremtése.

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 30.- november 03. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 30.- november 03. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 30.- november 03. zöld középső csoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-környezeti nevelés Anyag: Ősz projekt lezárása: Ősz rendszerező Cél: Az őszről szerzett ismeretek megerősítése,

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. szeptember 04.- 08. Zöld középső csoport megismerésére környezeti Anyag: Középsősök lettünk Cél: a középső csoport szokásszabályrendszerének megerősítése Feladat: - változások óvodai életünkben:

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október október 06. Sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október október 06. Sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 02. - október 06. Sárga kiscsoport Külső világ tevékeny megismerésére környezeti Anyag: Állatok világnapja ismerkedés az állatokkal Cél: ismerjék fel a közvetlen környezetükben élő állatokat,

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció január 29. február 02. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció január 29. február 02. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2018. január 29. február 02. zöld középső csoport megismerésére környezeti Anyag: Farsang projekt, Óvodai Farsang (2018. 01.31.) Cél: Hangulat fenntartása a télbúcsúztató ünnephez. Farsanggal kapcsolatos

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november 6. november 9. sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november 6. november 9. sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. november 6. november 9. sárga kiscsoport Külső világ tevékeny megismerésére környezeti Anyag: Zöldségek Cél: Ismerjenek meg minél zöldséget és azoknak a tulajdonságait. Kóstoljanak meg minél több

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2017. október 02. 06. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Állatok világnapja - Kalandozás a természetben - helyszíni foglalkozás a Normafánál Cél: Állatokról

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2017. szeptember 04. 08. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Nyári élményeim Cél: nyári élmények felelevenítése Feladat: Élménybeszámolók, képolvasások,

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 4-8. Kék nagycsoport

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 4-8. Kék nagycsoport 2017. szeptember 4-8. Kék nagycsoport Környezeti nevelés Anyag: nagycsoportosok lettünk. Cél: értelmi képességek, emlékezet fejlesztése, szándékos figyelem fejlesztése. Feladat: Ismertetik rendszerezése.

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció március Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció március Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2018. március 05. 09. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Nevelői értekezlet Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Kokárda, zászló, madár,

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

NAPIREND Tervezett tevékenység felajánlása Mindennapos mozgás Gyümölcsfogyasztás Vízfürdő, pancsolás

NAPIREND Tervezett tevékenység felajánlása Mindennapos mozgás Gyümölcsfogyasztás Vízfürdő, pancsolás NAPIREND Időtartam Tevékenység 06. 30.- 09. 00 Gyerekek fogadása, játék, szabadon választott időjárástól függően a csoportszobában vagy az udvaron. Készülődés a reggelihez, reggeli elfogyasztása 09. 00.-

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Kék nagycsoport

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Kék nagycsoport 2017. november 6-10. Kék nagycsoport Környezeti nevelés Anyag: Árnyék és fény. A fény keletkezése, mire használjuk a fényt? A fény hatása a környezetre. Kísérletek a fénnyel. Árnyék létrehozása mesterséges

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 2-6. Zöld nagycsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 2-6. Zöld nagycsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 2-6. Zöld nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés Környezetismeret Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) Állatok és az ősz -

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Az óra címe: Testek ábrázolása Az órát tartja: Tóth Zsuzsanna Előzetes ismeretek: Ponthalmazok síkban és térben (pont, vonal, egyenes,

Részletesebben

TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ

TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ KORCSOPORT: OSZTATLAN, VEGYES ÉLETKORÚ (3-6 ÉV) KÉSZÜLT A CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (SÁROSPATAK) SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN, KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKAKÖZÖSSÉGI

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Reflexió- Hospitálás

Reflexió- Hospitálás Reflexió-Hospitálás Reflexió- Hospitálás A csoportszobában kialakított játszóhelyek, a fellelhető játékeszközök tükrözték a csoport életkori összetételét. Mindhárom korosztály megtalálta az életkorának

Részletesebben

Fejlesztési fókusz: Labdaügyesség fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése. Domináns didaktikai feladat: alkalmazás. Célok

Fejlesztési fókusz: Labdaügyesség fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése. Domináns didaktikai feladat: alkalmazás. Célok Tanító: Szántó Szilárd, Vári Péter Évfolyam/osztály: 1. Tantárgy: Testnevelés Témakör: Manipulatív természetes mozgásformák - labdagyakorlatok Tartalom/tananyag: Labdavezetés, labdaterelés, labda dobás

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése.

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. KÖRNYEZETI NEVELÉS Őszi természet megfigyelése, Falevelek, termések

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Témahét Testünk Készítette:Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Tavaszhívogató ÓVODAI PROJEKTTERV

Tavaszhívogató ÓVODAI PROJEKTTERV Tavaszhívogató ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 26 fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2015. február 02 február 20 Időtartam: 15 nap Cél: A gyerekekkel közös játék állatok felhasználásával

Részletesebben

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés.

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés. Óravázlat Tantárgy: matematika Évfolyam: 1. osztály - Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között. Témakör: Mennyiségek összehasonlítása. 2. modul Egyszerű jelzések használatának bevezetése. A mérőszám-fogalom

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Játékok 6-7 éveseknek

Játékok 6-7 éveseknek Játékok 6-7 éveseknek 1. oldal alma gyűjtő Kövesd a filctolladdal, ceruzáddal az almák útját! Melyik alma melyik kosárba pottyant? Érdemes laminálni az oldalt, mert így a filccel írt vonalak könnyedén

Részletesebben

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda VÍZ VILÁGNAPJA 2013 Lellei Óvoda Víz világnapja projekt-3-4 évesek Vizuális nevelés Képességfejlesztés Ajánlások, játékok Értelmi: Eső festése ujjnyomatokkal. Cél: Fejlődjön taktilis észlelésük és finommotorikájuk

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok A tanítás helye: Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest 1155 Tóth István utca 100.) A tanítás ideje: 2017. március 29. A tanító tanár neve: Szilvásiné Turzó Ágnes

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 1 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1. Öltözködés Saját ruházat felismerése; gombolás, cipôkötés Öltözködés egyre önállóbban, cipôkötés, gombolás gyakorlása saját

Részletesebben

Komplex foglalkozás

Komplex foglalkozás http://webovoda.blogspot.com/ Komplex foglalkozás Ezt a foglalkozást nyílt napra terveztem, középső és nagycsoportos korú gyermekek számára (12 gyermek) A célom az volt, hogy a szülők minél több területen

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Önálló Innováció Címe: Kanyarog a dallam

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 1-8. Zöld nagycsoport

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 1-8. Zöld nagycsoport 2017. szeptember 1-8. Zöld nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés Környezetismeret Anyag - ismétlés udvaron Nyári élményeik, játékaik szabadban és szobában. Cél: Az újratalálkozás örömtelivé

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Encsi Csoda Vár Óvoda és Bölcsőde 3860 Encs, Gagarin út (kedd) 9:00-12: Encs, Gagarin út 1. Katicabogár csoport

Encsi Csoda Vár Óvoda és Bölcsőde 3860 Encs, Gagarin út (kedd) 9:00-12: Encs, Gagarin út 1. Katicabogár csoport tartó Encsi Csoda Vár Óvoda és Bölcsőde 3860 Encs, Gagarin út 1. környezetvédelmi csoportban 2018.03.06. (kedd) 9:00-12:00 3860 Encs, Gagarin út 1. Katicabogár csoport Előadó: Vajkóné Zsiros Emese környezetvédelmi

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet!

Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet! Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet! Ez a szép, színes feladatgyűjtemény segíti munkádat a matematika tanulásában. Érdekes, játékos feladatokon keresztül ismerkedhetsz meg a 20-as számkörrel.

Részletesebben

ŐSZI PROJEKT programterv

ŐSZI PROJEKT programterv ŐSZI PROJEKT programterv Készítette: Malcsik Józsefné A megvalósítás időszaka: 2012.október 15. november 15. A megvalósítás helye: ABV KIKI Általános Iskola Bakonysárkány A programban részt vevő csoport:

Részletesebben

KIBÚJÁS VAGY BEBÚJÁS

KIBÚJÁS VAGY BEBÚJÁS TÁMOP 3.1.4 08/2-2008-0067 KIBÚJÁS VAGY BEBÚJÁS PROJEKT (2010. február 1. 19.) VÍZ JELKÉPRENDSZERE NÉPHAGYOMÁNYOK témakörben Ébredezik már a medve, álmos szemét törölgetve. Busa fejét nagy gond nyomja,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Az óvodai ének, zene, énekes játék,

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11. BOGARÁSZÓ MADARÁSZÓ TANÖSVÉNYI TÚRA A BIHARI SÍK TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN AZ ÁLLATOK ÉLETE (FÖLD 1.) 2010. ÁPRILIS 12 16. KATICA CSOPORT TEVÉKENYSÉGTERÜLET TÉMA, FELADAT, ISMERET A TEVÉKENYSÉG SORÁN MEGVALÓSÍTOTT

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

Búzavirág Magazin. Készítette: Kovács Kitti

Búzavirág Magazin. Készítette: Kovács Kitti Búzavirág Magazin Készítette: Kovács Kitti Ló projekt A heti projekttémám egy magyarországi őshonos állatról szólt, a lóról. A gyermekekkel elsősorban felelevenítettük a házi állatokat, azon belül pedig

Részletesebben

Osztály: 4. Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Osztály: 4. Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám: ISKOLA: Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Tantárgy: Technika Osztály: 4. Tanév: 2017/2018 Műveltségi terület: - természettudomány - társadalomtudomány - művészetek - technika ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE Az ének-zene foglalkozások fontos része a zenei hallásfejlesztés. A zenei hallás lehetővé teszi a hang magasságának, színének, erejének az észlelését. Feladatai közé tartozik

Részletesebben

Tervezet. A vezetőtanár neve: Balatoni Zsolt. A hallgató neve: Tantárgy: Napközi- kézműves foglalkozás. Osztály: 1. A. Tanítás ideje, órarendi óra:

Tervezet. A vezetőtanár neve: Balatoni Zsolt. A hallgató neve: Tantárgy: Napközi- kézműves foglalkozás. Osztály: 1. A. Tanítás ideje, órarendi óra: Tervezet A vezetőtanár neve: Balatoni Zsolt A hallgató neve: Tantárgy: Napközi- kézműves foglalkozás Osztály: 1. A Tanítás ideje, órarendi óra: Témakör: A tavasz A tanóra feladatai: Oktatási feladat: Nárcisz

Részletesebben

Szegvár-Mártély ÁMK Kurca- parti Óvodája Szegvár, Hunyadi u. 25. sz. TÉMAHÉTTERV TÉMA: Őszből a télbe NYITNIKÉK CSOPORT 2009.

Szegvár-Mártély ÁMK Kurca- parti Óvodája Szegvár, Hunyadi u. 25. sz. TÉMAHÉTTERV TÉMA: Őszből a télbe NYITNIKÉK CSOPORT 2009. Szegvár-Mártély ÁMK Kurca- parti Óvodája Szegvár, Hunyadi u. 25. sz TÉMAHÉTTERV TÉMA: Őszből a télbe NYITNIKÉK CSOPORT 2009. Témahét terve Őszből a télbe 2009. NOVEMBER 30-DECEMBER 16. A projekt célja:

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

A VAS MEGYEI BÁZISÓVODÁK NYILVÁNOS SZAKMAI PROGRAMJAI, JÓ GYAKORLATOS BEMUTATÓI A 2016/2017. TANÉVBEN

A VAS MEGYEI BÁZISÓVODÁK NYILVÁNOS SZAKMAI PROGRAMJAI, JÓ GYAKORLATOS BEMUTATÓI A 2016/2017. TANÉVBEN A VAS MEGYEI BÁZISÓVODÁK NYILVÁNOS SZAKMAI PROGRAMJAI, JÓ GYAKORLATOS BEMUTATÓI A 2016/2017. TANÉVBEN Benned a létra (?) (W.S) 9.00-11.0 Mikrocsoportos foglalkozás nagycsoportos gyermekekkel (terepgyakorlat,

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben