Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)"

Átírás

1 2017. október Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Állatok világnapja - Kalandozás a természetben - helyszíni foglalkozás a Normafánál Cél: Állatokról ismeretek nyújtása, bővítése. Kognitív fejlesztés, érzékelés- észlelés fejlesztése. Közösségi nevelés. Feladat: ismeretek bővítése az állatokról. Játékos cselekedtetések az állatok témakörben. Az állatokról való gondoskodás kiemelése. Módszer: beszélgetés, magyarázat, megfigyeltetés, bemutatás, közvetlen megtapasztalás, játékos cselekedtetés, ellenőrzés, Eszköz: ismeretterjesztő képeskönyvek az állatokról, albumok, tablók Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Kedvenc állatom Technika: mintázás emlékezetből Cél: mintázási technikák alkalmazása, megerősítése, tetszés szerinti állat megmintázása, kézügyesség fejlesztés, szem- kéz koordináció erősítése Feladat: a kiválasztott állat jellemző jegyeinek megformálása, az ismert mintázási technikák önálló és ügyes alkalmazásával. Differenciálás: a kevésbé önálló gyermekeknek szükség és igény szerint nyújtunk több segítséget, felajánljuk az állatsablonok használatát is. Módszer: feladatadás, gyakorlás, egyéni tevékenységvégzés, segítségadás, javaslattétel, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: viaszos vászon, gyurmaalátét, színes gyurma, formák, kartonlap Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Anyag: A Brémai muzsikusokúj mese / GYISZ 147. o./ Cél: művészeti-irodalmi élménynyújtáson belül a mese meghallgatása, szókincsfejlesztés Feladat: Erkölcsi nevelés: a barátság, összefogás erejének megláttatása Módszer: előadás-mesélés, ismétlés, megerősítés, beszélgetés, ellenőrzés, Eszköz: a mese képei. Anyag: Móra Ferenc: A cinege. cipője - versismétlés. Cél: a madarakról szerzett. ismeretek megerősítése a költői. képek segítségével Feladat: gyakorlás során pontos versmondás. Módszer: gyakorlás, ismétlés, megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, Eszköz: a vers képei

2 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Anyag: Mozgásformák, párválasztás Dalos játékok: Hopp, mókuska ÉNÓ.171. új dal Boglya tetején (internetről) Elvesztettem zsebkendőmet ÉNÓ. 86. Bújj, bújj, itt megyek ÉNÓ Mondókaismétlések: Egyszer egy erdőben ÉNÓ.24. Erre kakas ÉNÓ.26. Cél: zene iránti fogékonyság erősítése, művészeti- esztétikai nevelés, új dal megismertetése Feladat: Mozgásformák, térformák megerősítése, párválasztás, forgás gyakorlása párral Zenehallgatás: Az árgyélus kismadár - óvónő éneke Módszer: bemutatás, gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, hibajavítás, Eszköz: gólya fejdísz, zsebkendő, mókus fejdísz Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Anyag: Vonalak, zárt vonalon belül és kívül lévő pontok. Hosszabb, rövidebb, ugyanolyan hosszú. Cél: Egyenes és görbe vonalak felismerése, megnevezése, nyitott és zárt vonalak felismerése, létrehozása Feladat: Testek lapjainak körberajzolása. Egyenes és görbe vonalakkal, nyitott és zárt vonalakkal ismerkedés a Macska egér játék munkalapon és térben tárgyakkal. Gyöngysorfűzés Módszer: gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, segítségadás, játékos tevékenykedtetés, számlálás, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: gyöngyök, fonalak, testek, formák, munkalap, színes ceruzák, körkötél Mozgás - testnevelés Anyag: Kislabda gyakorlatok Labdagyakorlatok, tartásjavító torna elemei labdával. Alsó és felső célba dobás. Cél: kézügyesség, labdaérzék fejlesztés, szem-kéz koordináció, térpercepció fejlesztése, alsó és felső célba dobás technikájának gyakorlása. Feladat: a megfelelő dobás labdakezelés, gyakorlása, technikájának pontosítása. Térirányok követése a labda útjának megfigyelésével. Módszer: bemutatás, feladatadás, magyarázat,gyakorlás,megerősítés, javítás, ellenőrzés,, differenciálás Eszköz: maroklabda, karika, zsámoly Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Fejlesztő játék: Memória játék állatok képeivel Állatos kártyajáték Montessori: Állatok és eledeleikkirakó- ismétlés Anyanyelvi: Hamis- igaz játék állatokkal

3 2017. október Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Anyag: Játékos cselekedtetések az Állatok világnapjához kapcsolódóan Cél: Természetvédelmi ismeretek megalapozása, pozitív érzelmi viszony és felelősségérzet megerősítése az állatok és természeti környezetük iránt. Kognitív fejlesztés. Feladat: Bővüljön a gyerekek ismerete a tapasztalás, a játék, a munka, tanulás komplexitása által. Környezettudatos szemléletmód, magatartás megalapozása, a tápláléklánc kapcsolatrendszerének bemutatása játékos cselekedtetéssel. Módszer: játékos tevékenykedtetés, beszélgetés, szemléltetés, megfigyelés, magyarázat, beszélgetés, feladatadás, megerősítés, ismeretnyújtás, gyakorlás, összehasonlítás, csoportosítás, képolvasás, számlálás, differenciálás, segítségadás, hibajavítás, ellenőrzés,. Eszköz: szemléltető képek, nyakba akasztós állatképek, farm és erdő képe, 2 db fahíd, kék színű karton, plüss kocka, CD lejátszó ) Anyag: Állatok dióhéjból - (teknős, katica, csiga) ) Technika: vegyes ) Cél: Vizuális fantázia, kreativitásfejlesztés, festés, vágás, ragasztás, sablonrajz technikájának gyakorlása Feladat: törekedjenek felismerhető állatot kialakítani az általuk befestett fél dió kivágott sablonra történő felragasztásával, az állat jellemző külső jegyeinek megjelenítésével: festésük mintázatával, színeivel, a sablonrajz formájával. Differenciálás: szükség és igény szerinti segítségadásban, irányításban, eszközhasználatban Módszer: gyakorlás, feladatadás, egyéni tevékenységvégzés, differenciálás, segítségadás, javaslattétel, ellenőrzés, Eszköz: viaszos vászon, fél dióhéjak, tálka, sűrű, színes temperafesték, olló, sablonformák, ceruza, színes papírok, folyékony ragasztó, kéztörlő, ecset, festő mellény Anyag: A Brémai muzsikusokismétlő mese / GYISZ 147. o./ Cél: művészeti-irodalmi élménynyújtáson belül a mese meghallgatása, ismétlése, szókincsfejlesztés Feladat: Erkölcsi nevelés: a barátság, összefogás erejének megláttatása Módszer: előadás-mesélés, ismétlés, megerősítés, beszélgetés, ellenőrzés, Eszköz: a mese képei

4 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Anyag: Ritmusérzék fejlesztése Új mondóka tanítása: Madarak voltunk ÉNÓ. 46. Dalos játékok ismétlése: Boglya tetején Ha én cica volnék ÉNÓ 163. Hopp, mókuska ÉNÓ.171. Mondókaismétlések: Erre kakas ÉNÓ 26. Dirmeg, dörmög ÉNÓ.13. Cél: új mondóka megtanítása, az ismert dalos játékok szövegének, ritmusának, játékmódjának megerősítése gyakorlással Feladat: ritmusérzék fejlesztés: ismert mondókák ritmusának érzékeltetése tapssal Zenehallgatás: Erdő, erdő, erdőfurulyahallgatás Módszer: magyarázat, feladatadás, bemutatás, hibajavítás, segítségadás, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: cica, egér fejbáb, ritmusbot, kakas, medve kesztyű báb Anyag: Kislabda gyakorlatok Labdagyakorlatok, tartásjavító torna elemei labdával. Alsó és felső célba dobás. Cél: kézügyesség, labdaérzék fejlesztés, szem-kéz koordináció, térpercepció fejlesztése, alsó és felső célba dobás technikájának gyakorlása. Feladat: a megfelelő dobás labdakezelés, gyakorlása, technikájának pontosítása. Térirányok követése a labda útjának megfigyelésével. Módszer: bemutatás, feladatadás, magyarázat,gyakorlás,megerősítés, javítás, ellenőrzés,, differenciálás Eszköz: maroklabda, karika, zsámoly Fejlesztő: Állatkert építése, állatok elhelyezése Montessori: Rajzsablonok körbe rajzolásával, tetszés szerinti állat kialakítása, rajz kiegészítése Anyanyelvi: suttogó játék állatokkal / óvónő súgja az állatnevet, gyermek leutánozza a hangját /

5 2017. október Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Házi állatok és ház körül élő állatok Cél: szerezzenek új ismereteket a házi állatokról, ismerjék fel a különbséget a haszonállatok és a ház körül élő állatok között. Kognitív fejlesztés. Feladat: a házi állatok és a ház körül élő állatok külső jegyeinek, jellemzőinek, életmódjuknak, táplálkozásuknak, szaporodásuknak, hasznuknak megbeszélése a képolvasás, csoportosítás, beszélgetés, játékos tevékenységek alatt. Tabló készítése egyénileg a gyerekek által hozott képekből. Módszer: játékos cselekedtetés, feladatadás, beszélgetés, magyarázat, ellenőrzés, Eszköz: terepasztal tanyával, állatokról képek, laptop, kivetítő, képes könyvek, állatos album kártyák, puzzle játékok az állatokról. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Baromfiudvar lakói Technika: festés Cél: a vízfestés technikájának megtanítása, gyakorlása. A szárnyasok külső jegyeinek megfestése. Grafomotoros fejlesztés, vizuális fantázia erősítése. Feladat: tiszta, precíz festésre szoktatás a vízfestés technikájának megismerésével és gyakorlásával. Differenciálás: szükség és igény szerint történik, törekedjenek a baromfiudvar környezetét és lakóit is felismerhető formában megjeleníteni a festésükben a tehetségesebb, ügyesebb gyermekek. Módszer: feladatadás, bemutatás, magyarázat, gyakorlás, egyéni tevékenységvégzés, segítségadás, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, vízfesték, kancsó, víz, törlőruha, ecset, papírkéztörlő, tál, festő mellény Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Anyag: Szutyejev: Az aranyos tarajos kiskakas új mese Cél: beszédészlelés, beszédmegértés, beszédprodukció fejlesztése. Feladat: Figyelem fejlesztése mesehallgatással, mesetudat alakítása meséléssel, érzelmi életük fejlesztése, alakítása változatos mesékkel. Módszer: bemutatás, beszélgetés, magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, (pozitív megerősítés) Eszköz: mese képei Anyag: Szabó Lőrinc: Falusi hangverseny új vers tanítása Cél: Az új vers élményszerű bemutatásával fantázia alakítása, képzelet fejlesztése. Gyakorlással a tanulási folyamat, a rögzítés és a pontos szövegelsajátítás elősegítése. Feladat: a versben szereplő állatok felismerése, hangjaik utánzása. A vers ritmikusságának megéreztetése, élményszerű előadása. Módszer: bemutatás, beszélgetés, magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, Ezköz: a versben szereplő állatok sík bábjai

6 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Anyag: Tér-és mozgásformák kialakítása Én elmentem a vásárba (dalok birodalma)- új dal tanítása Dalok ismétlése: Kis kis kígyó ÉNÓ Tekeredik a kígyó ÉNÓ Iglice szívem ÉNÓ.167. Mondókaismétlések: Madarak voltunk ÉNÓ. 46. Egyszer egy erdőben ÉNÓ.24. Cél: az új dal ritmusának, szövegének, játékmódjának megismertetése, a már tanult mondókák és dalok ismétlése, megerősítése gyakorlással Zenei feladat: Mozgásformák és térformák megerősítése a tekeredő, kanyarodó sor kialakításával, megtartásával Zenehallgatás: Madárka, madárka - óvónő előadása Módszer: bemutatás, gyakorlás, ismétlés, megerősítés, ellenőrzés, Eszköz: kígyó fejdísz, triangulum Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Anyag: Kocka, téglatest, kör Formák, síkidomok: négyzet, téglalap Cél: Geometriai alapfogalmak megerősítése, az ismert formák, testek jellemző jegyeinek, tulajdonságainak kiemelése. Feladat: játékos tevékenységek végzése közben ismerkedés a testekkel, síkidomokkal. Finommotorika fejlesztése a testek és síkidomok válogatásával, rendszerezésével és körberajzolásával. Játék Montessori: Mértani titokzsákjával Módszer: gyakorlás, megerősítés, hibajavítás, segítségadás, játékos tevékenykedtetés, számlálás, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: mértani titokzsák, különböző méretű és színű kockák, téglatestek, körlapok, négyzetlapok, téglalapok, színes papírok, ceruza Mozgás - testnevelés Anyag: Támaszugrások padon, futásgyakorlatok egyéni versengéssel Cél: támaszugrás technikájának megerősítése, szem- kéz- láb koordináció erősítése, nagymozgás fejlesztés, összerendezett mozgás elősegítése, térészlelés erősítése. Feladat: megfelelő technika gyakorlása, alkalmazása a támaszugrásnál, egyensúlyérzék megerősítése a padon történő gyakorlat végzésekor, versengéseknél versenyszellem erősítése Játék: Versengések állatokat utánzó mozgásokkal Módszer: bemutatás, feladatadás, magyarázat,gyakorlás,megerősítés, javítás, ellenőrzés,, differenciálás Eszköz: padok, karika, akadályok, zsámoly Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Fejlesztő játék: Állatos társasjátékokkal játszás (Sünis, Csigabiga futam, állatos kártya és puzzle játék) Montessori: Állatok és eledeleik párosító játék Anyanyelvi: Ki tud többet az állatokról?- fogalomgyűjtő játék

7 2017. október Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Anyag: Erdő, mező, rét állatai Cél: vadon élő állatokról ismeretek bővítése, rendszerezése. Kognitív fejlesztés, érzékelésészlelés fejlesztése. Feladat: hasonlítsák össze a vadon élő állatokat életmódjuk szerint: bővüljön ismeretük a szelíd és a ragadozó állatokról képek válogatásával, csoportosításával. Figyeljék meg külső jegyeiket és hangjukat az Állathangok és képei - párosító játék során Módszer: játékos tevékenység, képválogatás, csoportosítás, szemléltetés, feladatadás, segítségnyújtás, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: CD vadonélő állatok hanganyagával és képeivel, Környezetvédelmi album, képeskönyvek, képek ) Anyag: Állatok papírhengerből ) Technika: kézimunka Cél: kézimunka technikájának megerősítése, kézügyesség, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztése, vizuális fantázia fejlesztése Feladat: a tetszés szerinti állat jellemző jegyeinek megjelenítése kézimunkájukban a vágás, ragasztás technikájának gyakorlásával, megfelelő ollóhasználat, sablonrajzolás, tiszta ragasztás megerősítése Differenciálás: igény és szükség szerinti segítségnyújtás, feladatadás: könnyítésként sablon körbe rajzolását javasoljuk, a tehetségesebbek önállóan, fantáziájuk segítségével hozzák létre az állatot, a jellemző jegyeit a papírhenger bevonásával, díszítésével. Módszer: gyakorlás, feladatadás, egyéni tevékenységvégzés, segítségadás, differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, Eszköz: viaszos vászon, papírhenger, színes papírok, olló, stift ragasztó, színes filctoll készlett, színes ceruza Anyag: Szabó Lőrinc: Falusi hangverseny ismétlés Cél: a pontos szöveg elsajátítása. Feladat: a versben szereplő állatok felismerése, hangjaik utánzása. A vers ritmikusságának megéreztetése, élményszerű előadása. Módszer: bemutatás, beszélgetés, magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, Ezköz: a versben szereplő állatok sík bábjai

8 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Anyag: Hallásfejlesztés Gyertek haza ludaim ÉNÓ új dalos játék Dalismétlések: Én elmentem a vásárba Cirmos cica haj ÉNÓ Hopp mókuska ÉNÓ Mondókaismétlések: Madarak voltunk ÉNÓ. 46. Egyszer egy erdőben ÉNÓ. 24. Cél: az új népi játék dallamának, szövegének, játékmódjának megtanítása a zenei élménynyújtáson keresztül, ismétlő anyagok megerősítése Feladat: Hallásfejlesztés: visszhangjáték Zenehallgatás: A gúnárom elveszett - óvónő előadása Módszer: magyarázat, feladatadás, bemutatás, hibajavítás, segítségadás, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: lúd, farkas, cica, mókus fejdíszek Anyag: Támaszugrások padon, futásgyakorlatok egyéni versengéssel Cél: támaszugrás technikájának megerősítése, szem- kéz- láb koordináció erősítése, nagymozgás fejlesztés, összerendezett mozgás elősegítése, térészlelés erősítése. Feladat: megfelelő technika gyakorlása, alkalmazása a támaszugrásnál, egyensúlyérzék megerősítése a padon történő gyakorlat végzésekor, versengéseknél versenyszellem erősítése Játék: Versengések állatokat utánzó mozgásokkal Módszer: bemutatás, feladatadás, magyarázat,gyakorlás,megerősítés, javítás, ellenőrzés,, differenciálás Eszköz: padok, karika, akadályok, zsámoly Fejlesztő: háziállatok és gazdasszonyuk - szerepjáték állatos fejdíszekkel Montessori: Kozmikus nevelés: földrészek és jellemző állatvilága- világatlasz, ismeretterjesztő képes könyvek, közös gyűjtőalbumunk nézegetése, képolvasások, beszélgetés a földrészekre jellemző állatvilágról Anyanyelvi: Az Állatkert lakói - szólánc

9 2017. október Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Anyag: Itt van az ősz, itt van újra projekt 1. hét Őszi természet és időjárás megfigyeltetése - séta óvodánk környékén Cél: ismeretszerzés, bővítés az őszről Feladat: vegyék észre az őszi természet és időjárás jellemzőit, összefüggéseit. Módszer: közös beszélgetés, képolvasás, szemléltetés, játékos cselekedtetés, ellenőrzés, Eszköz: őszi természet kincsei, kosarak, képek az őszről ) Anyag: Őszi természet ) ) Technika: festés emlékezet után az ősz színeivel ) Cél: az ősz színeinek megerősítése, vízfestés technikájának tanítása, gyakoroltatása Feladat: faábrázolás gyakorlása, részeinek megjelenítésével, formaarányérzék fejlesztés, festésnél tiszta munkára törekedtetés. Finommotorika, kézügyesség fejlesztés. Differenciálás: Igény és szükség szerinti segítségnyújtással, irányítással Módszer: gyakorlás, feladatadás, differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel,, bemutatás. Eszköz: vízfesték, ecset, kéztörlő, tálkák, víz, viaszos vászon, rajzlap, festőköpeny Anyag: Fésűs Éva: Sündisznócska - versismétlés Fésűs Éva: Az ősz új vers tanítása Cél: irodalmi élménynyújtás, az új vers megismertetése, tanítása Feladat: az őszi természet, az ősz jellemző jegyeinek megláttatása a versben. Ismétlő vers pontos szövegének megerősítése gyakorlás, az új vers elsődleges tanulása a közös együttmondás során. Módszer: előadás, gyakorlás, ismétlés, megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, Eszköz: őszi képek, süni báb Anyag: Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma - új mese / Magyar népmesék 30. o./ Cél: irodalmi élménynyújtás, új mese megismertetése, értelmezése, szókincsbővítés Feladat: kettős tudat erősítése, fantáziafejlesztés, népi nyelvezet átélése Módszer: előadás, beszélgetés, szemléltetés, ellenőrzés,, képolvasás Eszköz: mese illusztrációja

10 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Anyag: Ritmusérzék fejlesztés: Egyenletes lüktetés érzékeltetése Dalismétlések: Hopp mókuska ÉNÓ Lipem, lopom ÉNÓ Erre csörög a dió ÉNÓ A Kállói szőlőben ÉNÓ új dal Mondókaismétlések: Alma, alma piros alma Hüvelykujjam ÉNÓ 37. Cél: az új dal megismertetése, az ismert dalok, dalos játékok, mondókák szövegének, játékmódjának, egyenletes lüktetés érzékeltetésének gyakorlása a zenei képességek fejlesztése közben. Zenei élménynyújtás. Feladat: egyenletes lüktetés érzékeltetése ismert mondókákon, dalokon, járással, szűkülő táguló kör kialakítása az új dalban Zenehallgatás: Kontyos kendős őszanyó - óvónő éneke Módszer: feladatadás, bemutatás, hibajavítás, segítségadás, gyakorlás, differenciálás, megerősítés, ellenőrzés, Eszköz: kis dobok, dió, csörgők, kalap, szék, kiskosár, mókus fejdísz Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Anyag: Halmazok és elemeik összehasonlítása tulajdonságaik szerint. Halmazok képzése, ítéletek a 7-es számkörben. Cél: halmazok képzésének gyakorlása a megadott szempontok alapján, számolási készség alakítása Feladat: tárgyak összehasonlítása szín, alak, nagyság szerint. Hozzáadás, elvevés, ugyanannyivá tétel műveletének gyakorlása becsléssel, számlálással a 7-es számkörben. Eszköz: csoportszoba tárgyai, játékeszközei, műanyag kupakok, feladatlap, tolltartó Mozgás - testnevelés Anyag: Padgyakorlatok Egyensúlyozó járás rézsútos padon fölfelé, mélyugrás. Cél: nagymozgás, egyensúlyérzék, térpercepció, testséma fejlesztés Feladat: szem kéz láb koordináció mélyugrás során, mélyugrás technikájának gyakorlása (karlendítéssel páros lábra érkezés), egyensúlyérzék fejlesztése rézsútos padon történő haladással Játék: sorversenyek padok felhasználásával. Módszer: bemutatás, szemléltetés, feladatadás, gyakorlás, megerősítés, javítás ellenőrzés,, differenciálás Eszköz: padok, ugrószőnyeg, zsámoly Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Fejlesztő játék: Játszva megismerjük az évszakokat társasjáték Montessori: színárnyalatok új játék bevezetése Anyanyelvi: Ősszel kapcsolatos fogalmak: Mi jut eszedbe az őszről?

11 2017. október Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Őszi öltözködés projekt 2. hét Cél: tapasztalatok szerzése az őszi öltözködésről Feladat: Mi nem illik a sorba? Játék által az őszi ruhadarabok kiválasztása, megnevezése. Testséma fejlesztés. Eszköz: öltöztető baba, ruhadarabok. Feladat: beszélgetés és játékos cselekedtetés az őszi öltözködésről. Módszer: kerti munka, beszélgetés, játékos tevékenységvégzés, szemléltetés, képolvasás, ellenőrzés,, differenciálás Eszköz: öltöztető baba és ruhatára, ruhadarabok Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Őszi ruhadarabok 1. foglalkozás Technika: kézimunka - varrás Cél: varrás technikájának megerősítése, szem-kéz koordináció, finommotorika fejlesztése Feladat: a papír szakíthatóságára, gyűrődésére figyelemfelhívás, balesetmentes tű használatra szoktatás, kitartás, monotónia tűrés erősítése, finommotorika fejlesztése. Differenciálás: igény és szükség szerinti segítségnyújtással, javaslattétellel Módszer: szemléltetés, bemutatás, magyarázat, gyakorlás, megerősítés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: papír, hímző fonal, tű, olló Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Anyag: Móra Ferenc: A cinege cipője Fésűs Éva: Az ősz versismétlések Cél: irodalmi élménynyújtás, az ismétlő versek szövegének, előadásának megerősítése, gyakorlása Feladat: ismétlő versek pontos szövegének megerősítése a közös együttmondás során. Bátor egyéni versmondásra ösztönzés Módszer: előadás, gyakorlás, ismétlés, megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, közös és egyéni versmondás, gyakorlás, ismétlés, megerősítés, differenciálás, hibajavítás, ellenőrzés, Eszköz: őszi képek, a versben szereplő madarak képei

12 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Anyag: Hallásfejlesztés: halkhangos érzékeltetése Dalismétlések: Hopp mókuska ÉNÓ Lipem, lopom ÉNÓ A Kállói szőlőben ÉNÓ Som virág Mondókaismétlés: Badacsonyi rózsafán ÉNÓ.8. Új mondóka tanítása: Kiskertemben az ürge ÉNÓ.44. Cél: új mondóka szövegének, megtanítása, ismert dalok, mondókák szövegének, ritmusának, játékmódjának megerősítése. Feladat: Hallásfejlesztés: halkhangos éneklése, mondókázás Zenehallgatás: Badacsonyi szőlőhegyen - furulyahallgatás Módszer: előadás, bemutatás, gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, hibajavítás, Eszköz: mókusfejdísz, kalap, szék, kiskosár, szőlőről kép Anyag: Padgyakorlatok Egyensúlyozó járás rézsútos padon fölfelé, mélyugrás. Cél: nagymozgás, egyensúlyérzék, térpercepció, testséma fejlesztés Feladat: szem kéz láb koordináció mélyugrás során, mélyugrás technikájának gyakorlása (karlendítéssel páros lábra érkezés), egyensúlyérzék fejlesztése rézsútos padon történő haladással Játék: sorversenyek padok felhasználásával. Módszer: bemutatás, szemléltetés, feladatadás, gyakorlás, megerősítés, javítás ellenőrzés,, differenciálás Eszköz: padok, ugrószőnyeg, zsámoly Fejlesztő: Természetjárók vagyunk Montessori: Cipőfűzős, cipőkötős fakeretek Anyanyelvi: szógyűjtések őszi öltözködésről, ruházatról

13 2017. október Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Nemzeti ünnep Október 23. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Őszi ruhadarabok 2. foglalkozás Technika: kézimunka - varrás Cél: varrás technikájának megerősítése, szem-kéz koordináció, finommotorika fejlesztése Feladat: a papír szakíthatóságára, gyűrődésére figyelemfelhívás, balesetmentes tű használatra szoktatás, kitartás, monotónia tűrés erősítése, finommotorika fejlesztése. Differenciálás: igény és szükség szerinti segítségnyújtással, javaslattétellel Módszer: szemléltetés, bemutatás, magyarázat, gyakorlás, megerősítés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: papír, hímző fonal, tű, olló Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Nemzeti ünnep Október 23. Anyag: Aranyosi Ervin: őszi süni új vers Cél: Őszi vers megismertetése. Ezzel is az évszak megszerettetése, környezetszeretetre és környezetvédelemre nevelés. Feladat: Tudjanak odafigyelni egymásra, közösségi érzés fejlesztése. Módszer: bemutatás, beszélgetés, magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, (pozitív megerősítés) Eszköz: süni báb

14 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Anyag: Ritmusfejlesztés: gyorslassú érzékeltetése Dalismétlések: Hopp mókuska ÉNÓ Lipem, lopom ÉNÓ A Kállói szőlőben ÉNÓ Új dal tanítása: De jó a dió ÉNO Mondókaismétlések: Kiskertemben az ürge ÉNÓ.44. Piros alma csüng a fán Cél: új dal megismertetése, ismert dalok, mondókák szövegének, megerősítése. Feladat: ritmusfejlesztés: gyorslassú éneklése, mondókázás Zenehallgatás: Ugratós táncok - CD Módszer: előadás, bemutatás, gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, megerősítés, hibajavítás, Eszköz: mókusfejdísz, kalap, szék, kiskosár, szőlőről kép Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Anyag: Halmazok képzése, tulajdonságainak változtatása. Cél: számolási képesség megerősítése a 7-es számkörben Feladat: Hozzátevés, elvevés, ugyanannyivá tétel gyakorlása a 7-es számkörben, több, kevesebb, ugyanannyi létrehozása becsléssel és számlálással Módszer: gyakorlás, ellenőrzés, differenciálás, megerősítés, játékos cselekedtetés, összehasonlítás, megkülönböztetés, ellenőrzés, differenciálás, Eszköz: csoportszoba tárgyai, eszközei, minimat elemek, munkalap, feladatlap, tolltartó Mozgás - testnevelés Nemzeti ünnep Október 23. Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Fejlesztő játék: Baba öltöztetés Montessori: Játszva ismerjük meg az évszakokat- eszköz- ősz képe Anyanyelvi: Szólánc ruhadarabokkal

15 2017. október Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) 9. Anyag: Ősz gyümölcsei- őszi piac látogatása- helyszíni foglalkozás Cél: Őszi gyümölcsök jellemző jegyeinek és felhasználásuk megismerése / alma, szilva, szőlő, körte, birsalma, dió/ Feladat: szerezzenek tapasztalatot az őszi gyümölcsök formájáról, méretéről, illatáról, ízéről, felhasználásáról a szenzitív játékos tevékenységek által. Kompót készítésgyakorlati ismeretek szerzése. Módszer: beszélgetés, szemléltetés, játékos cselekedtetés, feladatadás, utasítás, differenciálás, magyarázat, ellenőrzés, Eszköz: őszi gyümölcsök, kosarak, kések, tálak, tálcák, cukor, fahéj, szegfűszeg, víz, fazék, képek őszi gyümölcsökről Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Őszi gyümölcsök fonalragasztás, papírtépés Cél: szem-kézkoordináció fejlesztése, finommotorika, kreativitás fejlesztés. Feladat: Forma létrehozása fonalbólfonalvezetés, ragasztás. (alma, körte, szőlő) Differenciálás: Papírtépés technikájának elsajátítása, gyakorlása, ragasztás technikájának gyakorlása, esztétikus alkotások létrehozása. Módszer: bemutatás, beszélgetés, magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, Eszköz: színes papír, ragasztó, fonal, rajzlap, színes cruzák Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Fésűs Éva: Az ősz ismétlés Cél: Ismert irodalmi anyag felidézése. Feladat A vers hangulata segítse a komplex élmények gyűjtését az őszi időszakban. Képzeletük fejlesztése a nyugalomban hallgatott versbemutatás során. Módszer: előadás, gyakorlás, ismétlés, megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, Eszköz: őszi képek, süni báb

16 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Anyag: Ritmusérzék fejlesztés: Kettős lüktetés érzékeltetése Mondókaismétlések: Hüvelykujjam almafa ÉNÓ. 37. Madarak voltunk ÉNÓ. 46. Alma, alma, piros alma Kiskertemben az ürge ÉNÓ. 44. Dalismétlések: De jó a dió ÉNÓ 225. Gyertek haza ludaim ÉNÓ.76. Cél: az ismert mondókák, dalok szövegének, játékmódjának, egyenletes lüktetés érzékeltetésének gyakorlása a zenei képességek fejlesztése közben. Zenei élménynyújtás. Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: kettős lüktetés Zenehallgatás: Körtéfa - óvónő éneke Módszer: feladatadás, bemutatás, hibajavítás, segítségadás, gyakorlás, differenciálás, megerősítés, ellenőrzés, Eszköz: ritmusbot, kisdob, Anyag: Csúszás, kúszás, mászás babzsák továbbítással, egykezes alsó és felső dobás Cél: összerendezett nagymozgás fejlesztése, kézügyesség fejlesztés Feladat: csúszás, kúszás technikájának megerősítése, szem kéz koordináció, testséma fejlesztés Finommotorika, kézügyesség fejlesztés a babzsák gyakorlatok végzésével Játék: csapatverseny babzsákokkal Módszer: bemutatás,szemléltetés, feladatadás, gyakorlás, megerősítés, javítás,ellenőrzés,, differenciálás Eszköz: babzsák, padok Fejlesztő játék: Baba öltöztetés Montessori: Játszva ismerjük meg az évszakokat- eszköz- ősz képe Anyanyelvi: Szólánc ruhadarabokkal

17 2017. október 30. november 03. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) 0. Anyag: Őszi kerti munka- helyszíni foglalkozás az óvoda udvarán 1. Cél: tapasztalatok szerzése az őszi kerti munkákból Feladat: gyakorolják az avar összegyűjtésének munkafolyamatát- munkára nevelés, rovarok, bogarak megfigyeltetése gyűjtögetés során. Környezetvédelemre, gondoskodásra nevelés. Módszer: kerti munka, beszélgetés, játékos tevékenységvégzés, szemléltetés, képolvasás, ellenőrzés,, differenciálás Eszköz: gereblye, lapát, vödör, seprű, nagyméretű zsák Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Kerti szerszámok Technika: kézimunka papírtépés, vágás, hajtás, ragasztás Cél: sablon körberajzolásával, kivágásával, bevagdosásával, összehajtásával, papírtépéssel, és felragasztásával alakítsák ki a kerti szerszámok formáit. Feladat: kézügyesség, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztése, sablonrajzolás, kivágásának és felragasztásának gyakorlása. Módszer: gyakorlás, feladatadás, differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, Eszköz: viaszos vászon, rajzlap, sablon, színes papír, olló, ceruza, ragasztó Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Anyag: Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma - ismétlő mese / Magyar népmesék 30. o./ Cél: esztétikai, irodalmi élménynyújtás. Szókincsbővítés Feladat: kettős tudat erősítése, fantáziafejlesztés, népi nyelvezet átélése Módszer: előadás, beszélgetés, szemléltetés, ellenőrzés,, képolvasás Eszköz: mese illusztrációja Anyag: Fésűs Éva: Az ősz Aranyosi Ervin: Őszi süni versismétlések Cél: irodalmi-művészeti nevelés, verbális fejlesztés Feladat: önálló párokban történő versmondás gyakoroltatása, megerősítése Módszer: gyakorlás, ismétlés, megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, Eszköz: őszi képek, süni báb

18 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Anyag: Ritmusérzék fejlesztés: Kettős lüktetés érzékeltetése Mondókaismétlések: Hüvelykujjam almafa ÉNÓ. 37. Alma, alma, piros alma Kiskertemben az ürge ÉNÓ. 44. Dalismétlés: De jó a dió ÉNÓ 225. Lipem, lopom ÉNÓ Cél: az új dal megismertetése, ismert mondókák, dalok szövegének, játékmódjának, egyenletes lüktetés érzékeltetésének gyakorlása a zenei képességek fejlesztése közben. Zenei élménynyújtás. Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: kettős lüktetés Zenehallgatás: Szőlő érik - óvónő éneke Módszer: feladatadás, bemutatás, hibajavítás, segítségadás, gyakorlás, differenciálás, megerősítés, ellenőrzés, Eszköz: ritmusbot, kisdob, Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Anyag: Előző foglalkozás ismétlése Halmazok képzése, tulajdonságainak változtatása. Cél: számolási képesség megerősítése a 7-es számkörben Feladat: Hozzátevés, elvevés, ugyanannyivá tétel gyakorlása a 7-es számkörben, több, kevesebb, ugyanannyi létrehozása becsléssel és számlálással Módszer: gyakorlás, ellenőrzés, differenciálás, megerősítés, játékos cselekedtetés, összehasonlítás, megkülönböztetés, ellenőrzés, differenciálás, Eszköz: csoportszoba tárgyai, eszközei, minimat elemek, munkalap, feladatlap, tolltartó Mozgás - testnevelés Anyag: Előző foglalkozás ismétlése Csúszás, kúszás, mászás babzsák továbbítással, egykezes alsó és felső dobás Cél: összerendezett nagymozgás fejlesztése, kézügyesség fejlesztés Feladat: csúszás, kúszás technikájának megerősítése, szem kéz koordináció, testséma fejlesztés Finommotorika, kézügyesség fejlesztés a babzsák gyakorlatok végzésével Játék: csapatverseny babzsákokkal Módszer: bemutatás,szemléltetés, feladatadás, gyakorlás, megerősítés, javítás,ellenőrzés,, differenciálás Eszköz: babzsák, padok Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Fejlesztő játék: Játszva megismerjük az évszakokat társasjáték Montessori: színárnyalatok - ismétlés Anyanyelvi: Barchoba játék kerti eszközökkel

19 2017. október 30. november 03.Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Mindenszentek ünnepe November 1. Mindenszentek ünnepe November 1. Anyag: Lengyel Balázs: A csillagos sün meseismétlés GYISZ 376. Cél: téli álmot alvó állatokról szerzett ismeret rögzítése Feladat: süncsalád életének megismerése az évszakok változásait követve Módszer: előadás, ismeretnyújtás, ellenőrzés,.).) Eszköz: sün báb

20 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Anyag: Ritmusérzék fejlesztés: ritmustapssal Mondókaismétlések: Poros úton ÉNÓ. 52. Kiskertemben ÉNÓ. 44. Dalos játékok ismétlése: Kiszáradt a diófa ÉNÓ Hopp mókuska ÉNÓ Lipem, lopom ÉNÓ A Kállói szőlőben ÉNÓ Cél: az ismert mondókák, dalos játékok szövegének, játékmódjának, ritmusának gyakorlása. Zenei élménynyújtás. Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: kettős lüktetés Zenehallgatás: Érik a szőlő - óvónő furulya játéka Módszer: feladatadás, bemutatás, hibajavítás, segítségadás, gyakorlás, differenciálás, megerősítés, ellenőrzés, Eszköz: ritmusbot, kisdob, mókus fejdísz, kalap, kiskosár, szék, Anyag: Támaszugrások padon, futásgyakorlatok egyéni versengéssel - ismétlés Cél: támaszugrás technikájának megerősítése, szem- kéz- láb koordináció erősítése, nagymozgás fejlesztés, összerendezett mozgás elősegítése, térészlelés erősítése. Feladat: megfelelő technika gyakorlása, alkalmazása a támaszugrásnál, egyensúlyérzék megerősítése a padon történő gyakorlat végzésekor, versengéseknél versenyszellem erősítése Játék: Versengések állatokat utánzó mozgásokkal Módszer: bemutatás, feladatadás, magyarázat,gyakorlás,megerősítés, javítás, ellenőrzés,, differenciálás Eszköz: padok, karika, akadályok, zsámoly Fejlesztő: Kertészes játék Montessori: Cipőkötős formákkal tevékenykedés Anyanyelvi: Auditív ritmus fejlesztése: visszhangjáték mondott és kopogott ritmussal

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Külső világ tevékeny megismerésére -környezeti 2017. október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális (rajzolás, mintázás, Téma: Állatok világnapja projekt Látogatás a Margitszigeti kisállatkertbehelyszíni

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 2017. november 6-10. Lila kiscsoport Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Anyag: Testünk projekt 1. hét. Cél: Testséma fejlesztése, tájékozódás testen, testrészek ismerete, az emberi test

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Anyag: Készülődés a csoportunk anyák napi ünnepségére Cél: A csoport ünnepi hangulatának a megteremtése.

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október október 06. Sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október október 06. Sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 02. - október 06. Sárga kiscsoport Külső világ tevékeny megismerésére környezeti Anyag: Állatok világnapja ismerkedés az állatokkal Cél: ismerjék fel a közvetlen környezetükben élő állatokat,

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2017. szeptember 04. 08. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Nyári élményeim Cél: nyári élmények felelevenítése Feladat: Élménybeszámolók, képolvasások,

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció március Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció március Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2018. március 05. 09. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Nevelői értekezlet Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Kokárda, zászló, madár,

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. szeptember 04.- 08. Zöld középső csoport megismerésére környezeti Anyag: Középsősök lettünk Cél: a középső csoport szokásszabályrendszerének megerősítése Feladat: - változások óvodai életünkben:

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november 6. november 9. sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november 6. november 9. sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. november 6. november 9. sárga kiscsoport Külső világ tevékeny megismerésére környezeti Anyag: Zöldségek Cél: Ismerjenek meg minél zöldséget és azoknak a tulajdonságait. Kóstoljanak meg minél több

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 30.- november 03. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 30.- november 03. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 30.- november 03. zöld középső csoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-környezeti nevelés Anyag: Ősz projekt lezárása: Ősz rendszerező Cél: Az őszről szerzett ismeretek megerősítése,

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció január 29. február 02. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció január 29. február 02. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2018. január 29. február 02. zöld középső csoport megismerésére környezeti Anyag: Farsang projekt, Óvodai Farsang (2018. 01.31.) Cél: Hangulat fenntartása a télbúcsúztató ünnephez. Farsanggal kapcsolatos

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 4-8. Kék nagycsoport

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 4-8. Kék nagycsoport 2017. szeptember 4-8. Kék nagycsoport Környezeti nevelés Anyag: nagycsoportosok lettünk. Cél: értelmi képességek, emlékezet fejlesztése, szándékos figyelem fejlesztése. Feladat: Ismertetik rendszerezése.

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

NAPIREND Tervezett tevékenység felajánlása Mindennapos mozgás Gyümölcsfogyasztás Vízfürdő, pancsolás

NAPIREND Tervezett tevékenység felajánlása Mindennapos mozgás Gyümölcsfogyasztás Vízfürdő, pancsolás NAPIREND Időtartam Tevékenység 06. 30.- 09. 00 Gyerekek fogadása, játék, szabadon választott időjárástól függően a csoportszobában vagy az udvaron. Készülődés a reggelihez, reggeli elfogyasztása 09. 00.-

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 2-6. Zöld nagycsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 2-6. Zöld nagycsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 2-6. Zöld nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés Környezetismeret Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) Állatok és az ősz -

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Kék nagycsoport

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Kék nagycsoport 2017. november 6-10. Kék nagycsoport Környezeti nevelés Anyag: Árnyék és fény. A fény keletkezése, mire használjuk a fényt? A fény hatása a környezetre. Kísérletek a fénnyel. Árnyék létrehozása mesterséges

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Az óra címe: Testek ábrázolása Az órát tartja: Tóth Zsuzsanna Előzetes ismeretek: Ponthalmazok síkban és térben (pont, vonal, egyenes,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok A tanítás helye: Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest 1155 Tóth István utca 100.) A tanítás ideje: 2017. március 29. A tanító tanár neve: Szilvásiné Turzó Ágnes

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés.

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés. Óravázlat Tantárgy: matematika Évfolyam: 1. osztály - Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között. Témakör: Mennyiségek összehasonlítása. 2. modul Egyszerű jelzések használatának bevezetése. A mérőszám-fogalom

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

Taneszközszükséglet 1. osztályosok számára a 2018/2019-es tanévre

Taneszközszükséglet 1. osztályosok számára a 2018/2019-es tanévre Taneszközszükséglet 1. osztályosok számára a 2018/2019-es tanévre matematika: 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db kicsi egyenes vonalzó, 1 csomag pálcika, 1 doboz korong, 1 db műanyag óra magyar nyelv és irodalom:

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

ŐSZI PROJEKT programterv

ŐSZI PROJEKT programterv ŐSZI PROJEKT programterv Készítette: Malcsik Józsefné A megvalósítás időszaka: 2012.október 15. november 15. A megvalósítás helye: ABV KIKI Általános Iskola Bakonysárkány A programban részt vevő csoport:

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

ÚTON AZ ISKOLA FELÉ. Hurrá! Nagycsoportos lettem!

ÚTON AZ ISKOLA FELÉ. Hurrá! Nagycsoportos lettem! ÚTON AZ ISKOLA FELÉ Hurrá! Nagycsoportos lettem! Prevenciós munka Nagycsoportosok szűrése Konzultáció óvónőkkel Egyéni vizsgálatok-készség, képesség felmérés, javaslattétel Iskolába lépéshez szükséges

Részletesebben

Tavaszhívogató ÓVODAI PROJEKTTERV

Tavaszhívogató ÓVODAI PROJEKTTERV Tavaszhívogató ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 26 fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2015. február 02 február 20 Időtartam: 15 nap Cél: A gyerekekkel közös játék állatok felhasználásával

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Szükséges felszerelések. 1. évfolyam számára

Szükséges felszerelések. 1. évfolyam számára Szükséges felszerelések 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1 db 2B 3 db piros-kék színű postairon

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Tervezet. A vezetőtanár neve: Balatoni Zsolt. A hallgató neve: Tantárgy: Napközi- kézműves foglalkozás. Osztály: 1. A. Tanítás ideje, órarendi óra:

Tervezet. A vezetőtanár neve: Balatoni Zsolt. A hallgató neve: Tantárgy: Napközi- kézműves foglalkozás. Osztály: 1. A. Tanítás ideje, órarendi óra: Tervezet A vezetőtanár neve: Balatoni Zsolt A hallgató neve: Tantárgy: Napközi- kézműves foglalkozás Osztály: 1. A Tanítás ideje, órarendi óra: Témakör: A tavasz A tanóra feladatai: Oktatási feladat: Nárcisz

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ

TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ KORCSOPORT: OSZTATLAN, VEGYES ÉLETKORÚ (3-6 ÉV) KÉSZÜLT A CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (SÁROSPATAK) SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN, KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKAKÖZÖSSÉGI

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Játékok 6-7 éveseknek

Játékok 6-7 éveseknek Játékok 6-7 éveseknek 1. oldal alma gyűjtő Kövesd a filctolladdal, ceruzáddal az almák útját! Melyik alma melyik kosárba pottyant? Érdemes laminálni az oldalt, mert így a filccel írt vonalak könnyedén

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében Állathangok a zenében Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek Módszerek, munkaformák I. A tanulási folyamat közös szervezése I/a Csoportok létrehozása A tanár minden tanulónak kioszt egy kártyát. A

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1 2. Öltözködés az évszaknak, idôjárásnak megfelelôen Ruhadarabok felismerése, megnevezése, szétválogatása évszakoknak megfelelôen

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Témahét Testünk Készítette:Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben