Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 4-8. Kék nagycsoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 4-8. Kék nagycsoport"

Átírás

1 2017. szeptember 4-8. Kék nagycsoport Környezeti nevelés Anyag: nagycsoportosok lettünk. Cél: értelmi képességek, emlékezet fejlesztése, szándékos figyelem fejlesztése. Feladat: Ismertetik rendszerezése. A gyermekek beszédének, kifejezőképességének, árnyalt, érthető előadásmódjának gyakorlása, megerősítése. Módszer: meghallgatás. Eszköz: fényképek nézegetése. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézimunka) Anyag: a legszebb nyári élményem című rajz készítése. Cél: alkotó-alakító tevékenység által a Kar és kézizmok koordináltságának fejlesztése. Vizualitás fejlesztése. Feladat: emlékek, emlékképek felidézése, megjelenítése. Rajzolás gyakorlása. A már ismert technikák, munkafogások gyakorlása. Módszer: beszélgetés, ötletadás, bátorítás, ösztönzés, dicséret Eszköz: rajzlap, zsírkréta, filctoll, színes ceruza. Irodalmi nevelés Verselés, mesélés Anyag: új vers: A kedves kis napsugár Cél: figyelem fejlesztése. Auditív szeriális képesség. Beszédészlelés, beszédmegértés, beszédprodukció fejlesztése. Hosszú távú emlékezet fejlesztése. Feladat: vers tanulása többszöri ismétléssel. beszélgetés, értékelés Anyag: új vers: Ki söpör ki Cél: emlékezet fejlesztése. Rövid és hosszú távú emlékezet, auditív emlékezet fejlesztése. Feladat: az új vers felidézése. Egyénenként szereplés vállalása, pontos szövegvisszaadás. beszélgetés, értékelés

2 Környezeti nevelés Anyag: elmúlt a nyár itt az ősz. Cél: értelmi képességek fejlesztése. Szándékos figyelem fejlesztése. Feladat: ismertetik rendszerezése. A gyermekek beszédének, kifejezőképességének, esztétikus előadásmódjának gyakorlása, megerősítése. Módszer: beszélgetés, magyarázat. Eszköz: képeskönyv, évszak fotók, társasjátékok. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézimunka) Anyag: őszi falevél készítése festéssel. Cél: szem-kézkoordináció fejlesztése, finommotorika, kreativitás fejlesztése. Feladat: kar és kézizmok koordináltságára törekvés az alkotóalakító tevékenység által a feladat végzése során. Helyes ecsetfogás gyakorlása. beszélgetés, értékelés Eszköz: kivágott falevél, ecset, tempera, víz, kéztörlő. Irodalmi nevelés Verselés, mesélés Anyag: mesehallgatás: Bátori Irén: A tücsök hegedűje. Cél: figyelem fejlesztése, Auditív szeriális képesség. Beszédészlelés, beszédmegértés, beszédprodukció fejlesztése. Feladat: a mese során elmélyült mesehallgatás, a mese mondanivalójának érzékeltetése. beszélgetés, Eszköz: mesekönyv.

3 2017. szeptember 4-8. Kék nagycsoport Zenei nevelés Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Matematika Mozgás - Testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Anyag: a gyerekek kedvenc dalainak ismétlése, gyakorlása. Cél: hallásfejlesztés, társas kapcsolatok fejlesztése. Feladat: halk-hangos, gyors és lassú fogalompárok megismertetése és együtt gyakorlása, egymásra figyelés, szabálytartás. Eszköz: fejdíszek, kendők. Anyag: szimmetrikus alakzatok előállítása. Cél: formák, alakzatok szimmetrikus alakzatok felismerése. Feladat: szimmetria fogalmának tudatosítása felismerése, majd utána az önálló szimmetrikus alakzat előállításának gyakorlása. gyakorlás, ellenőrzés, értékelés (pozitív megerősítés). Anyag: futó és fogó játékok. Cél: mozgásfejlesztés, állóképesség, téri tájékozódás fejlesztése. Feladat: futó és fogó játékok gyakoroltatása szabályok megtartásával. Eszköz: szalagok, padok. Fejlesztő játék: Zölderdőben jártunk keltünk. Szembekötősdi játék. Anyanyelvi játék: találós kérdések és postás játék. Montessori játék: hangzó doboz. Eszköz: tükör, játszó szőnyeg, építőelemek, feladatlap.

4 Zenei nevelés Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Matematika Mozgás - Testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Anyag: A gyerekek kedvenc dalainak ismétlése, gyakorlása Cél: Hallásfejlesztés, társas kapcsolatok fejlesztése. Feladat: Halk-hangos, gyors és lassú fogalompárok megismertetése és együttgyakorlása, egymásra figyelés, szabálytartás Eszköz: fejdíszek, kendők. Anyag: akadálypálya. Cél: nagymozgások fejlesztése, az izomrendszer erősítése, szem-kéz és szemláb koordináció fejlesztésese. Feladat: a természetes mozgások gyakorlása, koordinált mozgás a gyakorlatok végzésekor, feladatok pontos végzése. Eszköz: padok, hullahopp karikák, bóják, szikszőnyeg. Fejlesztő játék: Zölderdőben jártunk keltünk. Szembekötősdi játék. Anyanyelvi játék: találós kérdések és postás játék. Montessori játék: hangzó doboz.

5 2017. szeptember Kék nagycsoport (Környezeti nevelés) 1. Anyag: Az ősz formái. Séta a Normafán. Cél: ismerkedjenek meg az különböző formákkal az ősz évszakon keresztül, falevelek és termések segítségével. Feladat: játékos cselekedtetés során formák felismerése, megnevezése. Csoportosítások, rendezések, halmazok képzése, alkotása. Módszer: szenzitív játékok, szemléltetés, bemutatás, gyakorlás, értékelés, dicséret, pozitív megerősítése. Eszköz: falevelek, termések. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) ) 1. Anyag: Falevél nyomat Cél: finommotorika fejlesztése, élménnyújtás. Feladat: kar és kézizmok koordináltsága, alkotó-alakító tevékenység által. beszélgetés, értékelés Eszköz: rajzlap, festék, szivacs, falevél, kötény, papírtörlő. Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) 1. Anyag: Fésűs Éva: Az ősz új vers Cél: beszédészlelés, beszédmegértés, beszédprodukció fejlesztése. Feladat: figyelem fejlesztése. Auditív szeriális képesség. Hosszú távú emlékezet fejlesztése. Vers tanulása többszöri ismétléssel. (pozitív megerősítés). Eszköz: falevelek. 2. Anyag: Fésűs Éva: Az ősz vers ismétlés Cél: beszédészlelés, beszédmegértés, beszédprodukció fejlesztése. Feladat: figyelem fejlesztése. Auditív szeriális képesség. Hosszú távú emlékezet fejlesztése. Vers tanulása többszöri ismétléssel. (pozitív megerősítés). Eszköz: falevelek.

6 megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) 2. Anyag: Az ősz formái Cél: értelmi képességek fejlesztése. Szándékos figyelem fejlesztése. Feladat: ismertetik rendszerezése. A gyermekek beszédének, kifejezőképességének, esztétikus előadásmódjának gyakorlása, megerősítése. Módszer: beszélgetés, magyarázat. Eszköz: képeskönyvek, évszak fotók. Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2. Anyag: Falevél nyomat ismétlő foglalkozás Cél: finommotorika fejlesztése, élménnyújtás. Feladat: kar és kézizmok koordináltsága, alkotó-alakító tevékenység által. beszélgetés, magyarázat, Eszköz: rajzlap, festék, szivacs, falevél, kötény, papírtörlő. Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) 3. Anyag: Fésűs Éva: Az ősz a kezdeményezés ismétlése Cél: a szöveg pontos elsajátítása. Feladat: figyelem fejlesztése. Auditív szeriális képesség. Hosszú távú emlékezet fejlesztése. Vers önálló, vagy kisebb csoportos elmondása, előadása. beszélgetés, értékelés

7 2017. szeptember Kék nagycsoport Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) 1. Anyag: új dalok: Most viszik, most viszik Boglya tetején Cél: hallásfejlesztés: halk hangos. Feladat: halk-hangos felismerése, éneklése. Halktól hangosik és hangostól halkig éneklés. Karmester: egy társ mutatja a halk hangost éneklés közben. Eszköz: Ritmusbotok, dobok Zenehallgatás: Négy vándor óvodapedagógus éneke. (Matematikai nevelés) 1. Anyag: Halmazok képzése, ítéletek Cél: a halmazok és elemeik megegyező és különböző tulajdonságainak felismerése, megnevezése, összehasonlítás, elvonás műveletének gyakorlása. Feladat: tárgyak összehasonlítása szín, nagyság szerint. Hozzáadás, elvonás, ugyanannyivá tétel műveletének gyakorlása becsléssel, számlálással, több, kevesebb, ugyanannyi megállapítása becsléssel, számlálással. Módszer: játékos cselekedtetés, számlálás, tapasztalatszerzés, új ismeretek nyújtása, gyakorlás, megerősítés, segítségadás, differenciálás, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: csoportszoba játékai. Mozgás - testnevelés 1. anyag: Futások tempóváltással, szökdelés Cél: testséma fejlesztés, térpercepció fejlesztés, nagymozgás, gyorsaság, összerendezett mozgás fejlesztése. Feladat: gyorsaság, mozgáskoordináció fejlesztése: indulás állórajttal, gyors futás az akadályig, visszakanyarodás akadálykerüléssel és szökdelésekkel. szemléltetés, feladatadás, gyakorlás, megerősítés, javítás, ellenőrzés, értékelés, differenciálás. Eszköz: udvari eszközök, akadályok - kúpok, karikák. Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Fejlesztő: Játékpolcok és babakonyha teljes berendezése önálló tevékenységgel. C: Váljék igényükké a méret-, funkció-, és ízlésesen rendben tartott konyha képe. F: Figyeljenek a nagyság, forma, funkció szerinti használhatóságra figyelem, koncentráció fejlesztése, matematikai ismeretek bővítése, a formaállandóság alakítása. Montessori: Növénygondozás bent és kint. C: Szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat és azokat használják a mindennapokban is. F: A megbeszélt szokások, szabályok alkalmazásával, tevékenykedjenek. Figyelem fejlesztése; türelemre nevelés. Egymást követő munkafolyamatok betartatása egymással is; gyakorlás. Anyanyelvi: Ismerlek téged - páros játék C: Tudják egymás nevét és pontosan ejtsék ki. F: Hang alapján találják ki csukott szemmel figyelem, koncentráció fejlesztése.

8 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) 2. Anyag: a kezdeményezés ismétlése: Most viszik, most viszik Boglya tetején Cél: hallásfejlesztés: halk hangos. Feladat: halk-hangos felismerése, éneklése. Halktól hangosik és hangostól halkig éneklés. Karmester: egy társ mutatja a halk hangost éneklés közben. Eszköz: Ritmusbotok, dobok Zenehallgatás: Négy vándor. (Matematikai nevelés) 2. Anyag: Halmazok képzése, ítéletek ismétlés Cél: a halmazok és elemeik megegyező és különböző tulajdonságainak felismerése, megnevezése, összehasonlítás. Feladat: tárgyak összehasonlítása szín, nagyság szerint. Hozzáadás, elvonás, ugyanannyivá tétel műveletének gyakorlása becsléssel, számlálással, több, kevesebb, ugyanannyi megállapítása becsléssel, számlálással. Módszer: játékos cselekedtetés, számlálás, tapasztalatszerzés, új ismeretek nyújtása, gyakorlás, megerősítés, segítségadás, differenciálás, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: csoportszoba játékai. Mozgás - testnevelés 2. anyag: Lábizomzatot erősítő járások, futások tempóváltással, szökdelések akadálykerüléssel Cél: testséma fejlesztés, térpercepció fejlesztés, nagymozgás, gyorsaság, összerendezett mozgás fejlesztés. Feladat: lábizomzat és gyorsaság, mozgáskoordináció fejlesztése: Indulás állórajttal a vonal mögül, gyors futás az akadályig, visszakanyarodás akadálykerüléssel és szökdeléseknél. szemléltetés, feladatadás, gyakorlás, megerősítés, javítás, ellenőrzés, értékelés, differenciálás. Eszköz: udvari eszközök, akadályok - kúpok, karikák. Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Fejlesztő: Játékpolcok és babakonyha teljes berendezése önálló tevékenységgel. C: Váljék igényükké a méret-, funkció-, és ízlésesen rendben tartott konyha képe. F: Figyeljenek a nagyság, forma, funkció szerinti használhatóságra figyelem, koncentráció fejlesztése, matematikai ismeretek bővítése, a formaállandóság alakítása. Montessori: Növénygondozás bent és kint. C: Szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat és azokat használják a mindennapokban is. F: A megbeszélt szokások, szabályok alkalmazásával, tevékenykedjenek. Figyelem fejlesztése; türelemre nevelés. Egymást követő munkafolyamatok betartatása egymással is; gyakorlás. Anyanyelvi: Ismerlek téged - páros játék C: Tudják egymás nevét és pontosan ejtsék ki. F: Hang alapján találják ki csukott szemmel figyelem, koncentráció fejlesztése.

9 2017. szeptember Kék nagycsoport (Környezeti nevelés) 1. Anyag: Állatkerti látogatás Cél: szerezzenek minél több ismeretet az ősz, mint évszak tulajdonságairól, változásairól. Feladat: az ok-okozati összefüggések felfedeztetése közben logikai gondolkodásuk fejlesztése. Megnevezéssel, felismeréseik összefüggő megfogalmazásával beszédkészség, beszédfegyelem, feladattudat fejlesztése. Türelemre nevelés egymás megvárása közben. Összehasonlítás és megkülönböztetés. Módszer: beszélgetés, magyarázat, értékelés, ellenőrzés, dicséret, egyéni és mikrocsoportos cselekedtetés. Eszköz: állatkerti eszközök. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) ) 1. Anyag: Mécses készítése Cél: éljék meg az alkotás örömteli élményét! Legyen lehetőségük képességeik szerinti munkavégzésre. Feladat: Esztétikai érzék fejlesztése, vágás, nyírás pontosabbá válásával; finommozgások fejlesztése. Szem-kéz koordináció fejlesztése. Észlelés és vizualitás fejlesztése. Egyéni ötleteket valósítsanak meg. Színek felismertetése, megnevezése. Eszközök megfelelő használata és különféle technikák szabad választásának gyakorlása. Annak tudatosítása, hogy amit elkezd, azt be is kell fejezze, mielőtt más alkotásba kezdene! Módszer: kezdeményezés, magyarázat, beszélgetés, ellenőrzés, értékelés, egyéni cselekedtetés és gyakorlás, differenciálás. Eszköz: kis üvegek, tempera, kötény, olló, dekupázs ragasztó, szalvéták, mécses. Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) 1. Anyag: Fésűs Éva: Az ősz vers ismétlés Cél: beszédészlelés, beszédmegértés, beszédprodukció fejlesztése. Feladat: figyelem fejlesztése. Auditív szeriális képesség. Hosszú távú emlékezet fejlesztése. Vers tanulása többszöri ismétléssel. (pozitív megerősítés). Eszköz: mécsesek. 2. Anyag: Fésűs Éva: Az ősz vers ismétlés Cél: a tanulási folyamatban megismert irodalmi anyagok felelevenítése. Feladat: gyakorlás megváltozott körülmények között (udvar). Megfelelő hangerő, tempó, tiszta kiejtés ellenőrzése (beszéd -, és hallásfejlesztés). (pozitív megerősítés). Eszköz: falevelek.

10 megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) 2. Anyag: Az ősz színei Cél: szerezzenek minél több ismeretet az ősz, mint évszak tulajdonságairól, változásairól. Ismerjenek meg minél több őszi színt és árnyalatukat. Feladat: az ok-okozati összefüggések felfedeztetése közben logikai gondolkodásuk fejlesztése. Megnevezéssel, felismeréseik összefüggő megfogalmazásával beszédkészség, beszédfegyelem, feladattudat fejlesztése. Türelemre nevelés egymás megvárása közben. Összehasonlítás és megkülönböztetés. Módszer: kezdeményezés, differenciálás gyakorlás, motiválás, értékelés, ellenőrzés, dicséret, egyéni és mikrocsoportos cselekedtetés. Eszköz: falevelek és termések. Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) ) 2. Anyag: Mécses készítése a kezdeményezés ismétlése Cél: éljék meg az alkotás örömteli élményét! Legyen lehetőségük képességeik szerinti munkavégzésre. Feladat: Esztétikai érzék fejlesztése, vágás, nyírás pontosabbá válásával; finommozgások fejlesztése. Szem-kéz koordináció fejlesztése. Észlelés és vizualitás fejlesztése. Egyéni ötleteket valósítsanak meg. Színek felismertetése, megnevezése. Eszközök megfelelő használata és különféle technikák szabad választásának gyakorlása. Annak tudatosítása, hogy amit elkezd, azt be is kell fejezze, mielőtt más alkotásba kezdene! Módszer: kezdeményezés, magyarázat, beszélgetés, ellenőrzés, értékelés, egyéni cselekedtetés és gyakorlás, differenciálás. Eszköz: kis üvegek, tempera, kötény, olló, dekupázs ragasztó, szalvéták, mécses. Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) 3. Anyag: Fésűs Éva: Az ősz a kezdeményezés ismétlése. Cél: érdeklődésük forduljon a versek felé is a későbbi életükben. Feladat: a vers hangulata segítse a komplex élmények gyűjtését az őszi időszakban. beszélgetés, értékelés Eszköz: mécsesek.

11 2017. szeptember Kék nagycsoport Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) 1. Anyag: új dalok: Bibici Panna (ÉNO. 10) Hosszú az erdő (ÉNO. 274) Cél: egyenletes lüktetés és a ritmus különbségének érzékeltetése a játék folyamán dióval, gesztenyével. Feladat: különbséget tudjanak tenni a ritmus és az egyenletes lüktetés között, bátran merjenek énekelni és örömmel vegyenek részt a tevékenységben. beszélgetés, buzdítás, differenciálás, dicséret, értékelés, hibajavítás, motiválás. Eszköz: dió, gesztenye. Zenehallgatás: Ősszel érik babám - óvónő élő előadása. (Matematikai nevelés) 1. Anyag: Halmazok összehasonlítása becsléssel és párosítással. Több, kevesebb, ugyanannyi rendezés számosság szerint Cél: matematikai tartalmak megtapasztalása és gyakorlása. Feladat: tapintásos észlelés fejlesztése a Varázszacskó játékban. Állatok rendezése számosság szerint melyik kosárban van több, kevesebb? A dobókocka pöttyeinek azonosítása a virágszirmok számosságával a kertészes játékban. Több, kevesebb, ugyanannyi megállapíttatása. Eszköz: állatok, dobókocka, virágok, filctábla, titokzsák. Mozgás - testnevelés 1. Anyag: Futógyakorlatok irányok szerinti akadálykerüléssel, párokban Cél: térpercepció fejlesztése. Feladat: együtt mozgásra koncentrálás a páros gyakorlatok során. Térpercepció fejlesztése a téri irányok begyakoroltatásával /jobb-bal, előre-hátra /. Járás és futásgyakorlatok párokban. Páros gyakorlatok. Eszköz: padok, bóják, szekrény. Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Anyanyelvi: A természet hangjai C: érjék el az elvárható teljes ellazulás állapotát hallgatózás közben. Fedezzék fel, hogy a csendnek is van hangja! F: megfigyelés és felismerés után érthetően mondják el gondolatukat; hallásfejlesztés. Ne vágjanak egymás szavába; türelemre nevelés, önfegyelem, beszédfegyelem fejlesztése. Belső hallás fejlesztése az elcsendesült megfigyelés során. M: beszélgetés, megfigyelés, értékelés, pihenés. E: diók, mécsesek, falevelek.

12 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) 2. Anyag: a kezdeményezés ismétlése: Bibici Panna (ÉNO. 10) Hosszú az erdő (ÉNO. 274) Cél: egyenletes lüktetés és a ritmus különbségének érzékeltetése a játék folyamán dióval, gesztenyével. Feladat: különbséget tudjanak tenni a ritmus és az egyenletes lüktetés között, bátran merjenek énekelni és örömmel vegyenek részt a tevékenységben. beszélgetés, buzdítás, differenciálás, dicséret, értékelés, hibajavítás, motiválás. Eszköz: dió, gesztenye. Zenehallgatás: Ősszel érik babám - óvónő élő előadása. (Matematikai nevelés) 2. Anyag: Halmazok összehasonlítása becsléssel és párosítással. Több, kevesebb, ugyanannyi rendezés számosság szerint a kezdeményezés ismétlése Cél: matematikai tartalmak megtapasztalása és gyakorlása. Feladat: tapintásos észlelés fejlesztése a Varázszacskó játékban. Állatok rendezése számosság szerint melyik kosárban van több, kevesebb? A dobókocka pöttyeinek azonosítása a virágszirmok számosságával a kertészes játékban. Több, kevesebb, ugyanannyi megállapíttatása. Eszköz: állatok, dobókocka, virágok, filctábla, titokzsák. Mozgás - testnevelés 2. Anyag: Futások tempóváltással, szökdelés Cél: testséma fejlesztése. Feladat: testséma fejlesztése testrészre koncentrálással. Térpercepció fejlesztése térirányok követésével. Verbális fejlesztés: kerülés, kanyarodás. Eszköz: labdák, padok, szalagok. Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Fejlesztő: Őszi teremdíszítés C: a közös tevékenység öröme. F: ízlésformálásuk válogatás, rendezés, ötletelés közben. M: kezdeményezés, válogatás, dicséret, buzdítás, gyakorlás. E: őszi dekorációk. Montessori: Orsós doboz C: a számképek felismerése, bevésődése. Az örömteli játék élményének nyújtása, egymásra való odafigyelés. F: nem csak pálcikákkal, de termésekkel, gombokkal is lehet játszani. Tegyenek annyi darabot a kis rekeszbe, ahányas szám képét látják a rekesz falán. M: bemutatás, beszélgetés, buzdítás, differenciálás, dicséret, értékelés, hibajavítás, motiválás, egyéni és társas cselekedtetés E: orsós doboz, pálcikák, termések, gombok.

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 2017. november 6-10. Lila kiscsoport Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Anyag: Testünk projekt 1. hét. Cél: Testséma fejlesztése, tájékozódás testen, testrészek ismerete, az emberi test

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Anyag: Készülődés a csoportunk anyák napi ünnepségére Cél: A csoport ünnepi hangulatának a megteremtése.

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 1-8. Zöld nagycsoport

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 1-8. Zöld nagycsoport 2017. szeptember 1-8. Zöld nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés Környezetismeret Anyag - ismétlés udvaron Nyári élményeik, játékaik szabadban és szobában. Cél: Az újratalálkozás örömtelivé

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2017. szeptember 04. 08. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Nyári élményeim Cél: nyári élmények felelevenítése Feladat: Élménybeszámolók, képolvasások,

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. szeptember 04.- 08. Zöld középső csoport megismerésére környezeti Anyag: Középsősök lettünk Cél: a középső csoport szokásszabályrendszerének megerősítése Feladat: - változások óvodai életünkben:

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október október 06. Sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október október 06. Sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 02. - október 06. Sárga kiscsoport Külső világ tevékeny megismerésére környezeti Anyag: Állatok világnapja ismerkedés az állatokkal Cél: ismerjék fel a közvetlen környezetükben élő állatokat,

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november 6. november 9. sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november 6. november 9. sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. november 6. november 9. sárga kiscsoport Külső világ tevékeny megismerésére környezeti Anyag: Zöldségek Cél: Ismerjenek meg minél zöldséget és azoknak a tulajdonságait. Kóstoljanak meg minél több

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Kék nagycsoport

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Kék nagycsoport 2017. november 6-10. Kék nagycsoport Környezeti nevelés Anyag: Árnyék és fény. A fény keletkezése, mire használjuk a fényt? A fény hatása a környezetre. Kísérletek a fénnyel. Árnyék létrehozása mesterséges

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Külső világ tevékeny megismerésére -környezeti 2017. október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális (rajzolás, mintázás, Téma: Állatok világnapja projekt Látogatás a Margitszigeti kisállatkertbehelyszíni

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

NAPIREND Tervezett tevékenység felajánlása Mindennapos mozgás Gyümölcsfogyasztás Vízfürdő, pancsolás

NAPIREND Tervezett tevékenység felajánlása Mindennapos mozgás Gyümölcsfogyasztás Vízfürdő, pancsolás NAPIREND Időtartam Tevékenység 06. 30.- 09. 00 Gyerekek fogadása, játék, szabadon választott időjárástól függően a csoportszobában vagy az udvaron. Készülődés a reggelihez, reggeli elfogyasztása 09. 00.-

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció március Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció március Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2018. március 05. 09. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Nevelői értekezlet Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Kokárda, zászló, madár,

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés.

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés. Óravázlat Tantárgy: matematika Évfolyam: 1. osztály - Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között. Témakör: Mennyiségek összehasonlítása. 2. modul Egyszerű jelzések használatának bevezetése. A mérőszám-fogalom

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2017. október 02. 06. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Állatok világnapja - Kalandozás a természetben - helyszíni foglalkozás a Normafánál Cél: Állatokról

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Reflexió- Hospitálás

Reflexió- Hospitálás Reflexió-Hospitálás Reflexió- Hospitálás A csoportszobában kialakított játszóhelyek, a fellelhető játékeszközök tükrözték a csoport életkori összetételét. Mindhárom korosztály megtalálta az életkorának

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció január 29. február 02. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció január 29. február 02. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2018. január 29. február 02. zöld középső csoport megismerésére környezeti Anyag: Farsang projekt, Óvodai Farsang (2018. 01.31.) Cél: Hangulat fenntartása a télbúcsúztató ünnephez. Farsanggal kapcsolatos

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 30.- november 03. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 30.- november 03. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 30.- november 03. zöld középső csoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-környezeti nevelés Anyag: Ősz projekt lezárása: Ősz rendszerező Cél: Az őszről szerzett ismeretek megerősítése,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

Játékok 6-7 éveseknek

Játékok 6-7 éveseknek Játékok 6-7 éveseknek 1. oldal alma gyűjtő Kövesd a filctolladdal, ceruzáddal az almák útját! Melyik alma melyik kosárba pottyant? Érdemes laminálni az oldalt, mert így a filccel írt vonalak könnyedén

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Fejlesztő tevékenység tapasztalatai. Október: Rövid terjedelmű figyelme behatárolja az észlelés pontosságát, terjedelmét.

Fejlesztő tevékenység tapasztalatai. Október: Rövid terjedelmű figyelme behatárolja az észlelés pontosságát, terjedelmét. A fejj llesz ttő ttevékenység nap llózása Név: XY F 810, 811 4. b Fejlesztendő terület Észlelés Fejlesztő tevékenység tapasztalatai Auditív, vizuális észlelés pontatlan Hallási differenciálás gyenge Beszédészlelés,

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

- Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása; olvasmányhoz kapcsolódó feladatok megoldása

- Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása; olvasmányhoz kapcsolódó feladatok megoldása Óraterv/Foglalkozásterv Tanulásirányítás A pedagógus neve: Novák Ágnes Műveltségi terület: napközi Tantárgy/foglalkozás: tanulásirányítás Osztály: 3. osztály Az óra/foglalkozás témája: A házi feladatok

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv)

Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv) Kropfné Knipp Mária tanító, Audi Hungaria ÁMK, Győr Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén (óraterv) Célcsoport: 1. osztály (általános iskola) Téma besorolás: - műveltségterület anyanyelv - tantárgy

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

NTK III. évfolyam tantárgy-pedagógia előadás november 19. Zenehallgatás Zenehallgatóvá nevelés. előadó: Szesztay Zsuzsa adjunktus

NTK III. évfolyam tantárgy-pedagógia előadás november 19. Zenehallgatás Zenehallgatóvá nevelés. előadó: Szesztay Zsuzsa adjunktus NTK III. évfolyam tantárgy-pedagógia előadás 2018. november 19. Zenehallgatás Zenehallgatóvá nevelés előadó: Szesztay Zsuzsa adjunktus Zenehallgatóvá nevelés A tantárgy neve a közoktatásban: ének-zene

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Komplex foglalkozás

Komplex foglalkozás http://webovoda.blogspot.com/ Komplex foglalkozás Ezt a foglalkozást nyílt napra terveztem, középső és nagycsoportos korú gyermekek számára (12 gyermek) A célom az volt, hogy a szülők minél több területen

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Tervezet. A vezetőtanár neve: Balatoni Zsolt. A hallgató neve: Tantárgy: Napközi- kézműves foglalkozás. Osztály: 1. A. Tanítás ideje, órarendi óra:

Tervezet. A vezetőtanár neve: Balatoni Zsolt. A hallgató neve: Tantárgy: Napközi- kézműves foglalkozás. Osztály: 1. A. Tanítás ideje, órarendi óra: Tervezet A vezetőtanár neve: Balatoni Zsolt A hallgató neve: Tantárgy: Napközi- kézműves foglalkozás Osztály: 1. A Tanítás ideje, órarendi óra: Témakör: A tavasz A tanóra feladatai: Oktatási feladat: Nárcisz

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel.

RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel. PROGRAM 1-3. alkalom TEVÉKENYSÉG /CÉL Mozgásfejlesztés és csapatépítés FOGLALKOZÁS ritmus-és egyensúlyfejlesztő gyakorlatok sorversenyek, RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok,

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

ÚTON AZ ISKOLA FELÉ. Hurrá! Nagycsoportos lettem!

ÚTON AZ ISKOLA FELÉ. Hurrá! Nagycsoportos lettem! ÚTON AZ ISKOLA FELÉ Hurrá! Nagycsoportos lettem! Prevenciós munka Nagycsoportosok szűrése Konzultáció óvónőkkel Egyéni vizsgálatok-készség, képesség felmérés, javaslattétel Iskolába lépéshez szükséges

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Őszi zöldségek - Foglalkozási terv

Őszi zöldségek - Foglalkozási terv Őszi zöldségek - Foglalkozási terv Az óvodapedagógus neve: Kádár Csilla A tevékenység helye: Vizi Óvoda Ideje: Ősz Csoport: Nagy csoport Tevékenységi forma: A külső világ tevékeny megismerése. Környezeti

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Bemutató óra Tehetséggondozás és fejlesztési lehetőségek a napközi otthonban

Bemutató óra Tehetséggondozás és fejlesztési lehetőségek a napközi otthonban Bemutató óra Tehetséggondozás és fejlesztési lehetőségek a napközi otthonban A bemutató órán foglalkozáson - a napközi otthonban is tanító - négy kolléga mutat be tehetséggondozásra, fejlesztésre alkalmas

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 2-6. Zöld nagycsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 2-6. Zöld nagycsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 2-6. Zöld nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés Környezetismeret Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) Állatok és az ősz -

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Az óra címe: Testek ábrázolása Az órát tartja: Tóth Zsuzsanna Előzetes ismeretek: Ponthalmazok síkban és térben (pont, vonal, egyenes,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola. Arany János Általános Iskolája

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola. Arany János Általános Iskolája FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2018.04.23 04.27. Beszámoló A témahét résztvevője: Iskolánk valamennyi tanulója. 130 fő tanuló 8 osztályból és 8 fő pedagógus valósította meg a témahét programjait. Időtartama:

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Témahét Testünk Készítette:Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK

EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK 1 1. EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK! őszi Egészséganimáció 2016.10.28. Péntek 18:00 20:00 Kreatív foglalkozás Nyomdázás 20:00 22:00 Gyermekfelügyelet : mese olvasás, Mini Disco - - Nyomdázás

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben