Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 30.- november 03. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 30.- november 03. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)"

Átírás

1 2017. október 30.- november 03. zöld középső csoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-környezeti nevelés Anyag: Ősz projekt lezárása: Ősz rendszerező Cél: Az őszről szerzett ismeretek megerősítése, rendszerezése. Feladat: Az őszi időjárás és természet, őszi gyümölcsök, költöző madarak és téli álmot alvó állatok, őszi öltözködés, kerti munka területeinek megerősítése közös beszélgetés, képolvasás, élménybeszámolók által. Módszer: beszélgetés, képolvasás, élménybeszámoló, ismeretnyújtás, megerősítés, gyakorlás, játékos cselekedtetés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: 4 évszak szemléltető képei, őszi dekorációk, képek, képes könyvek illusztrációi, őszi gyümölcsök, kerti szerszámok, öltöztető baba és ruhatára Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Anyag: Halloween tök Technika: mozaik kép készítése Cél: A mozaik kép gyakorlása és megerősítése. Finommotorika, szem- kéz koordináció fejlesztése. Feladat: A mozaik lapok kitartó precíz ragasztásra, összeillesztésre szoktatás. Együttműködő, alkalmazkodó tevékenységre való késztetés a közös munka során. Módszer: beszélgetés, szemléltetés, bemutatás, magyarázat, gyakorlás, differenciálás, ellenőrzés, Differenciálás: az ügyesebbek pontosabban, precízebben illesszék össze a mozaik kockákat egymáshoz, törekedve arra, hogy befedjék a tök sablonját. Igény és szükség szerinti segítségnyújtás. Eszköz: halloween tök sablon, sárga színes papír mozaik, stiff ragasztó, viaszos vászon Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) Anyag: Az őszi témakörben tanult versek megerősítése gyakorlása. Cél: Vers szövegének, ritmusának gyakorlása, ismétlése, rögzítése. Szókincsbővítés. Feladat: A pontos szövegmondás megerősítése a vers gyakorlásával Módszer: beszélgetés, előadás, magyarázat, szemléltetés, gyakorlás, ellenőrzés, Eszköz: sünbáb, őszi falevelek, gesztenye Anyag: Az őszi témakörben megismert mese ismétlése Cél: Irodalmi élménynyújtás az ősz témakörön belül. Feladat: Az ősz jellemzőinek kiemelése a mesén keresztül, az esőtől megnőtt gombák meglátatása a mesék által. Módszer: beszélgetés, előadás, magyarázat, szemléltetés, gyakorlás, ellenőrzés, Eszköz: színező lap gombákról

2 Zenei nevelés (ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-matematikai nevelés Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Anyag: Dalos játékismétlés: Hej, a Sályi piacon (ÉNO.88.) Lipem, lopom (ÉNO. 202.) Mondóka ismétlés: Süni, süni, sünike Szúrósgombóc Nincs szebb madár (ÉNO. 48.) Cél: Ősz projektben tanult dalok, dalos játékok, mondókák ismétlése, megerősítése. Zenei feladat: magas- mély érzékeltetése- hallásfejlesztése Zenehallgatás: Ősz- Vivaldi: Cd lejátszóról Módszer: bemutatás, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás, ismétlés, megerősítés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: CD, CD lejátszó, madarak ujjbábok, kiskosár, csősz kalap Anyag: Halmazok összehasonlítása becsléssel, párosítással. ( ismétlés, megerősítés) Több, kevesebb, ugyanannyi létrehozása becsléssel, számlálással. Halmazok számosságának megállapítása 1-5-ig a halmazképzések, játékos cselekedtetések során. Ismétlés Cél: az értelmi képességek fejlesztése, a minket körülölelő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedezése, megtapasztalása játékos formában a gyerekek igényeihez, ötleteihez igazodva. Feladat: - Becslés, számlálás (összeadás, elvevés, ugyanannyivá tétel), párosítás műveleteinek gyakorlása. Tőszámnevek megállapítása a halmaz elemeinek csoportosítása után. Módszer: játékos cselekedtetés, egyéni és csoportos tevékenykedtetés, becslés, gyakorlás, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: őszi termények, különböző méretű, formájú, színű falevelek, tálak Anyag: Futás, kúszás, csúszás, bújás, akadályátlépések Cél: Futás, kúszás, csúszás, bújás, akadályátlépések technikájának gyakorlása, megerősítése. Térpercepció. Játék: sorversenyek Feladat: Szem- láb koordináció fejlesztése kötél átlépésével, átugrásával. Testséma fejlesztése testrészek mozgatásával, Oldaliság alakítása. Verbális fejlesztés. Módszer: bemutatás, utasítás, gyakorlás, hibajavítás, megerősítés, differenciálás, segítségnyújtás, ellenőrzés, Eszköz: vastag kötél, bója, babzsák, alagút Fejlesztő: kertészek vagyunk - udvari közös tevékenység, kerti munka Montessori: Ősz projekt feldolgozása során megismert eszközökkel való tevékenykedés, gyakorlás. Anyanyelvi: Az ősz projekt feldolgozása során megismert anyanyelvi játékok, feladatok gyakorlása, megerősítése.

3 2017. november zöld középső csoport Külső világ tevékeny megismerésére neveléskörnyezeti nevelés Anyag: Közlekedés 1. látogatás a Déli pályaudvarra- helyszíni foglalkozás + gyalogos közlekedés Cél: közlekedés témakörben ismeretek nyújtása, megerősítése, szókincsbővítés Feladat: közvetlen megtapasztalással szerezzenek ismereteket a gyalogos közlekedés szabályairól, az úttesten való átkeléskor Módszer: megfigyeltetés, szemléltetés, beszélgetés, ismeretnyújtás, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: közlekedésről képes könyvek illusztrációi, terepszőnyeg, vonatok és sínek, Thomas-os mesekönyvek Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Anyag: Vonat és sín Technika: rajzolás emlékezet után Cél: finommotorika, kézügyesség, szemkéz koordináció fejlesztése, megfelelő ceruzafogás és egyenletes színezés gyakorlása Feladat: a vonat külső jegyeinek megrajzolása, felismerhető ábrázolásra törekvés. Az egyenes és görbevonalak megrajzolásának gyakorlása. Módszer: szemléltetés, magyarázat, differenciálás, segítségadás, gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, Differenciálás: a vonat külső jegyeinek megjelenítésében, igény és szükség szerinti segítségnyújtásban Eszköz: viaszos vászon, színes ceruzák, rajzlap, zsírkréta Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) Anyag: Weöres Sándor: Vonat és kocsi (GYISZ 303.) Cél: új vers elsődleges rögzítése az irodalmi élménynyújtás által, szókincsbővítés Feladat: az új vers szövegének elsajátítása a közös versmondás során, a vers ritmikusságának megéreztetése Módszer: bemutatás, gyakorlás, hibajavítás, segítségnyújtás, ellenőrzés, Eszköz: vonat és autó képe Anyag: Vonatos mese új mese (Internetről) Cél: irodalmi élménynyújtással ismeretek nyújtása a vonatról, szókincsbővítés Feladat: a kisvonat, és azon utazó kisállatok kalandjainak nyomon követése a mese történetén keresztül Módszer: előadás, bemutatás, szemléltetés,beszélgetés, ellenőrzés, Eszköz: kisvonat képe és nyuszibáb

4 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Külső világ tevékeny megismerésére nevelésmatematikai nevelés Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Anyag: Jön a kocsi..- új dal tanítása (ÉNÓ 230.) Dalos játék ismétlés: Lipem, lopom Hej a Sályi piacon Mondóka ismétlés: Alma, alma Piros alma csüng Cél: zenei képességek erősítése, az új dal elsődleges rögzítése, az ismétlő dalok szövegének, dallamának, játékmódjának megerősítése Feladat: Hallásfejlesztés: halkhangos gyakorlása Módszer: gyakorlás, megerősítés, bemutatás, differenciálás, segítségnyújtás, ellenőrzés, Eszköz: kendő, alma fejdísz, CD, CD lejátszó Zenehallgatás: CD hallgatás a vonatról Anyag: Elemek rendezése, sorozatok. kialakítása, sorszámnevek Cél: számolási képességek fejlesztése, sorozatok kialakításának gyakorlása hosszúságuk szerint Feladat: Elemek rendezése, sorszámnevek gyakorlásával, hosszabb, rövidebb, ugyanolyan hosszú fogalmának megismerése, tőszámlálás gyakorlása Módszer: Játékos cselekedtetés, gyakorlás, hibajavítás, becslés, összehasonlítás, mérés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: Montessori: Piros rudak, különböző hosszúságú vonatok, sínek Anyag: Függés térd- és sarokemeléssel, átbújás karikán Cél: Nagymozgás fejlesztése. Testséma és térpercepció fejlesztése játékos mozgások által. Szem- kéz, szem-láb koordináció fejlesztése bordásfalra mászással. Feladat: Térpercepció fejlesztése térirányokat bemozogva. (előtt, mögött, fölé, át) Testséma fejlesztése testzónák alakítása előre- hátra haladással, függésben arccal a bordásfal felé, ill. háttal. Szem- kéz, szem-láb koordináció fejlesztése. Módszer: bemutatás, utasítás, gyakorlás, hibajavítás, megerősítés, differenciálás, segítségnyújtás, ellenőrzés, Eszköz: bordásfal, karikák, zsámoly Fejlesztőjáték: építő és konstruáló játék: a Déli pályaudvar megépítése, vonatokkal tevékenykedés Montessori: Piros rudak - bevezetése Anyanyelvi: Hallásfejlesztő gyakorlatok: környezetünk hangjainak felismerése a pályaudvaron (hangosbemondó, vonatindítás jelzése, sípolás )

5 Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-környezeti nevelés Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november zöld középső csoport Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) Anyag: Közlekedés 2. Úttesten közlekedő járművek és sínen közlekedő jármű (villamos)- helyszíni foglalkozás a Királyhágó-téren Cél: közlekedés témakörben ismeretek nyújtása, megerősítése, szókincsbővítés Feladat: közvetlen megtapasztalással szerezzenek ismereteket az úttesten és a sínen közlekedő járművekről: szín, méret, kevés-sok embert szállít, terhet vagy személyt szállít stb. Módszer: megfigyeltetés, szemléltetés, beszélgetés, ismeretnyújtás, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: járművekről, közlekedésről képes könyvek illusztrációi, tabló, terepszőnyeg, különböző járművek Anyag: járművek (villamos, autó, autóbusz ) Technika: rajzolás emlékezet után Cél: rajzolási készségek fejlesztése, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztése Feladat: törekedjenek a választott jármű külső jegyeit, jellemzőit megjeleníteni ábrázolásukban Módszer: szemléltetés, magyarázat, differenciálás, segítségadás, gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, Differenciálás: 1.) az ügyesebb gyermekek rajzolják meg a közlekedés környezetét is. 2.) Segítségként Montessori rajzsablonjaival is megjeleníthetik a járművet Eszköz: viaszos vászon, színes ceruzák, rajzlap, zsírkréta, Montessori rajzsablonok Anyag: Vonatos mese meseismétlés (Internetről) Cél: irodalmi esztétikai élménynyújtással szókincsbővítés Feladat: a kisvonat, és azon utazó kisállatok kalandjainak nyomon követése a mese történetén keresztül Módszer: előadás, bemutatás, szemléltetéstetszés szerintibeszélgetés, ellenőrzés, Eszköz: kisvonat képe és nyuszibáb Anyag: Weöres Sándor: Vonat és kocsi (GYISZ 303.) Cél: a vers szövegének, előadásának megerősítése az irodalmi élménynyújtás által, szókincsbővítés Feladat: pontos szövegtudásra, bátor előadásra késztetés a gyakorlások során Módszer: bemutatás, gyakorlás, hibajavítás, segítségnyújtás, ellenőrzés, Eszköz: vonat és autó képe

6 Zenei nevelés (ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-matematikai nevelés Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Anyag: Poros úton új mondóka (ÉNÓ 52.) Dalismétlés: Jön a kocsi Én kis kertet Fehér liliomszál Mondóka ismétlés: Nincs szebb madár Cél: esztétikai- zenei élménynyújtás Feladat: Mozgásformáktérformák gyakorlása Módszer: gyakorlás, megerősítés, bemutatás, differenciálás, segítségnyújtás, ellenőrzés, Eszköz: krepp papír virágok, liliom fejdíszek, kocsi képe Zenehallgatás: Autó, vonat - óvodapedagógus éneke Anyag: Mennyiségek összehasonlítása becsléssel, összeméréssel. Hosszabb, rövidebb, ugyanolyan hosszú. Halmazok számosságának megállapítása számlálással. Cél: az értelmi képességek fejlesztése, a minket körülölelő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedezése, megtapasztalása játékos formában a gyerekek igényeihez, ötleteihez igazodva. Feladat: Fogalomalkotás: hosszabb, rövidebb, ugyanolyan hosszú. A sorszámok helyes kifejezése, megnevezése. A szalagok és vonatok méretbeli különbségének és arányainak felismerése. Módszer: Játékos cselekedtetés, gyakorlás, hibajavítás, becslés, összehasonlítás, mérés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: szalagok, vonatok Anyag: Csúszás, mászás sávokban Cél: Szem- kéz, szem-láb koordináció fejlesztése vonalak közötti mozgással. Feladat: Testséma fejlesztése testrészek mozgatásával, lateralitás alakítása. Oldaliság alakítása. Verbális fejlesztés (pad mögött, padot kerülve, padok között). Módszer: bemutatás, utasítás, gyakorlás, hibajavítás, megerősítés, differenciálás, segítségnyújtás, ellenőrzés, Eszköz: padok, bóják Fejlesztőjáték: építőkonstruáló játék: Királyhágó térés különböző járművek megépítése, azokkal való közlekedéses játék Montessori: járművek kirakó- ismétlés tavalyról, Montessori rajzsablonjaival jármű megrajzolása Anyanyelvi játék: járművek hangjainak felismerése hallás alapján (látás nélkül), és utánzása

7 2017. november zöld középső csoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-környezeti nevelés Anyag: Közlekedés 3. - Légi közlekedés Cél: Ismeretek bővítése a levegőben történő közlekedésről, járművekről, szókincsbővítés Feladat: közös beszélgetés, képolvasás, élménybeszámolók, játékos tevékenységek által bővüljön ismeretük a levegőben közlekedő járművekről: repülő, helikopter, űrhajó, közlekedésről Módszer: beszélgetés, ismeretnyújtás, megerősítés, képolvasás, élménybeszámoló, építő-konstruáló játék (repülőtér megépítése ) Eszköz: repülőtérről képeskönyv, járművek tabló, építőkockák, Dupló, Legó, Tüske építő, színes fakockák Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Anyag: repülőgép Technika: barkácsolás, kézimunka Cél: vizuális fantázia, kreativitás elősegítése, kézügyesség fejlesztés Feladat: dobozból, kartoncsíkból, színes papírok bevonásával alakítsanak ki egy repülőgépet Módszer: szemléltetés, magyarázat, differenciálás, segítségadás, gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, Differenciálás: igény és szükség szerinti segítségadás, részletek, külső jegyek megjelenítése az alkotásaikban Eszköz: wc papírguriga, fogkrémes doboz, kartoncsíkok, színes papírok, stift ragasztó Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) Anyag: Weörös Sándor: Repülő új vers tanítása ( Internetről) Cél: vershallgatóvá nevelés, irodalmi élménynyújtással ismeretek közlése a repülőről, szókincsbővítés Feladat: az új vers tanítása, gyakorlása Módszer: bemutatás, gyakorlás, szemléltetés, ellenőrzés, Ezköz: barkácsolt repülőgép Anyag: Sarkadi Sándor: Hegyen völgyön (Süni Ó. IGY.)- Új vers tanítása Cél: hangulatkeltés a Mikulás érkezéséhez, irodalmi élménynyújtás által, szókincsbővítés Feladat: vers tanítása, gyakoroltatása Módszer: bemutatás, gyakorlás, szemléltetés, ellenőrzés, Eszköz: Mikulás kesztyűbáb Megjegyzés

8 Zenei nevelés (ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére nevelésmatematikai nevelés Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Anyag: Dalismétlés: Jön a kocsi, Húzzhúzz engemet, Szólj síp, szólj Mondókaismétlés: Poros úton, Áspis kerekes Cél: zenei képességek erősítése Feladat: Ritmusérzék fejlesztése ütőhangszerekkel Módszer: gyakorlás, megerősítés, bemutatás, differenciálás, segítségnyújtás, ellenőrzés, Eszköz: dob, ritmusbotok Zenehallgatás: furulyahallgatás Anyag: Geometriai alakzatokgömb, téglatest Cél: a gömb és téglatest tulajdonságainak és nevének megismertetése a játékos cselekedtetések során. Feladat: A gömb és téglatest közötti különbségek megláttatása. Kisebb, nagyobb, ugyanakkora megállapítása. Becsléssel, összeméréssel. Módszer: Játékos cselekedtetés, gyakorlás, hibajavítás, becslés, összehasonlítás, mérés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: különböző nagyságú téglatestek és gömbök, titokzsák testekkel Anyag: Járás, futás és mászás közben babzsák csúsztatás különböző alakzatokon bottal Cél: A karok izmainak ellentétes irányú és megfelelő erejű mozgatásával a finommotorika fejlesztése. Alaklátás fejlesztése játékos feladatok által. Feladat: Szem-kéz, szem- láb koordináció fejlesztése a bottal való babzsák irányításon keresztül. Alaklátás fejlesztése különböző színű, mintázatú babzsákok megtalálás közben. Módszer: bemutatás, utasítás, gyakorlás, hibajavítás, megerősítés, differenciálás, segítségnyújtás, ellenőrzés, Eszköz: babzsákok, botok, talajra ragasztott alakzatok Fejlesztő: építőkonstruáló játék: reptér, repülők, helikopterek megépítése, landolás, felszállás eljátszása Montessori: vonalvezetéses fatáblák Anyanyelvi: találós kérdések a levegőben közlekedő járművekről

9 2017. november 27.- december 01. zöld középső csoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-környezeti nevelés Anyag: Advent projekt kezdete: Adventi alkotóhét Cél: Adventi hangulat megteremtése, fenntartása különböző, egymással összefüggő, komplex tevékenységekkel, Környezetünk díszítése a gyerekmunkák bevonásával, Hagyományápolás: óvoda-család kapcsolatának erősítése a nyílt héttel Feladat: beszélgetések, képolvasások, élménybeszámolók, játékos tevékenységek, kézműves tevékenységek, verselés, mondókázás, mesélés, éneklések a közelgő ünnepek /Mikulás, Karácsony/ kapcsán Módszer: beszélgetés, képolvasás, élménybeszámoló, ismeretek nyújtása, megerősítése, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: szemléltető képek, képeskönyvek, adventi koszorú díszei, kellékei, adventi kalendárium, kézműves tevékenységek eszközei, mesék, versek, dalok eszközei és kellékei, CD lejátszó, ünnepi CD Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Anyag: Mikulás fej papírtányérból Technika: kézimunka Cél: Festés, ragasztás technikájának gyakorlása, megerősítése. Finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztése. Feladat: Szép, tiszta, türelmes munkára szoktatás. A festés, ragasztás során törekedjenek a felismerhető mikulásfej kialakítására. Módszer: szemléltetés, magyarázat, differenciálás, segítségadás, gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, Differenciálás: igény és szükség szerinti segítségadás, részletek, külső jegyek megjelenítése az alkotásaikban Eszköz: papírtányér, vatta, piros festék, olló, ragasztó, piros, fekete színes papír Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) Anyag: Bartócz Ilona: Jön a Mikulás- új mese (GYISZ 353. oldal) Cél: érzelmi nevelés- az örömteli Mikulás várás hangulatának felkeltése. Beleélő képesség, a gyermeki fantázia, képtelet fejlesztése. Feladat: Erkölcsi nevelés: a szeretet és abból eredő ajándékozás jó példájának megláttatása a mese történetén keresztül. Módszer: előadás, bemutatás, ellenőrzés, Eszköz: Mikulás báb Anyag: Sarkadi Sándor: Hegyen völgyön (Süni Ó. IGY.) - versismétlés Cél: hangulat fenntartása a közelgő ünnepre, irodalmi élménynyújtás által, szókincsbővítés Feladat: vers pontos szövegének gyakoroltatása, megerősítése Módszer: bemutatás, gyakorlás, megerősítés, differenciálás, szemléltetés, ellenőrzés, Eszköz: Mikulás sapka Megjegyzés

10 Zenei nevelés (ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére nevelésmatematikai nevelés Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, anyanyelvi Anyag: Új dal tanítása: Suttog a fenyves (ÉNÓ 234.) Dalismétlések: Télapó itt van Hull a pelyhes fehér hó Itt kopog Cél: Új dal megismertetése. Az ismert dalok szövegének, dallamának gyakorlása, megerősítése. Zenei feladat: Ritmusérzék fejlesztés: gyors- lassú érzékeltetése az ismert dalokon (mackó bábbal lassan, nyuszi bábbal gyorsan énekelve) Zenehallgatás: Mikulás, mikulás Zene ovi téli CD- jéről Módszer: bemutatás, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás, ismétlés, megerősítés, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: nyuszi és mackóbáb, CD lejátszó, CD Anyag: Halmazok bontása részhalmazokra. Halmazok számosságának megállapítása. Tőszámnév 5- ig. Cél: Mennyiségi relációk meglátása, megtapasztalása. Feladat: bontás műveletének gyakorlása, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Módszer: Játékos cselekedtetés, gyakorlás, utasítás, hibajavítás, becslés, számlálás, differenciálás, ellenőrzés, Eszköz: papír fenyők, díszek, szaloncukrok, mandarin, narancs Anyag: Egyensúlyozó járás padon Cél: Padon akadályok átlépése által egyensúlyérzék fejlesztése. Térpercepció fejlesztése. Feladat: Izomérzékelés fejlesztése egyenes tartással járás közben. Verbális fejlesztése (pad fölött, előtt, csípőemelés). Módszer: bemutatás, utasítás, gyakorlás, hibajavítás, megerősítés, differenciálás, segítségnyújtás, ellenőrzés, Eszköz: tornapadok, karikák Fejlesztő: szerepjáték: Ünnepi készülődés, sütés- főzés Montessori: hangzódobozok párosítása- ismétlés tavalyról Anyanyelvi: szógyűjtések a közelgő ünnepekkel (Mikulás, Karácsony) kapcsolatosan

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 2017. november 6-10. Lila kiscsoport Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Anyag: Testünk projekt 1. hét. Cél: Testséma fejlesztése, tájékozódás testen, testrészek ismerete, az emberi test

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november 6. november 9. sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november 6. november 9. sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. november 6. november 9. sárga kiscsoport Külső világ tevékeny megismerésére környezeti Anyag: Zöldségek Cél: Ismerjenek meg minél zöldséget és azoknak a tulajdonságait. Kóstoljanak meg minél több

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Anyag: Készülődés a csoportunk anyák napi ünnepségére Cél: A csoport ünnepi hangulatának a megteremtése.

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Külső világ tevékeny megismerésére -környezeti 2017. október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális (rajzolás, mintázás, Téma: Állatok világnapja projekt Látogatás a Margitszigeti kisállatkertbehelyszíni

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció január 29. február 02. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció január 29. február 02. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2018. január 29. február 02. zöld középső csoport megismerésére környezeti Anyag: Farsang projekt, Óvodai Farsang (2018. 01.31.) Cél: Hangulat fenntartása a télbúcsúztató ünnephez. Farsanggal kapcsolatos

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október október 06. Sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október október 06. Sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 02. - október 06. Sárga kiscsoport Külső világ tevékeny megismerésére környezeti Anyag: Állatok világnapja ismerkedés az állatokkal Cél: ismerjék fel a közvetlen környezetükben élő állatokat,

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. szeptember 04.- 08. Zöld középső csoport megismerésére környezeti Anyag: Középsősök lettünk Cél: a középső csoport szokásszabályrendszerének megerősítése Feladat: - változások óvodai életünkben:

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2017. október 02. 06. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Állatok világnapja - Kalandozás a természetben - helyszíni foglalkozás a Normafánál Cél: Állatokról

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció március Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció március Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2018. március 05. 09. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Nevelői értekezlet Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Kokárda, zászló, madár,

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2017. szeptember 04. 08. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Nyári élményeim Cél: nyári élmények felelevenítése Feladat: Élménybeszámolók, képolvasások,

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 4-8. Kék nagycsoport

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 4-8. Kék nagycsoport 2017. szeptember 4-8. Kék nagycsoport Környezeti nevelés Anyag: nagycsoportosok lettünk. Cél: értelmi képességek, emlékezet fejlesztése, szándékos figyelem fejlesztése. Feladat: Ismertetik rendszerezése.

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Kék nagycsoport

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Kék nagycsoport 2017. november 6-10. Kék nagycsoport Környezeti nevelés Anyag: Árnyék és fény. A fény keletkezése, mire használjuk a fényt? A fény hatása a környezetre. Kísérletek a fénnyel. Árnyék létrehozása mesterséges

Részletesebben

NAPIREND Tervezett tevékenység felajánlása Mindennapos mozgás Gyümölcsfogyasztás Vízfürdő, pancsolás

NAPIREND Tervezett tevékenység felajánlása Mindennapos mozgás Gyümölcsfogyasztás Vízfürdő, pancsolás NAPIREND Időtartam Tevékenység 06. 30.- 09. 00 Gyerekek fogadása, játék, szabadon választott időjárástól függően a csoportszobában vagy az udvaron. Készülődés a reggelihez, reggeli elfogyasztása 09. 00.-

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 2-6. Zöld nagycsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 2-6. Zöld nagycsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 2-6. Zöld nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés Környezetismeret Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) Állatok és az ősz -

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Az óra címe: Testek ábrázolása Az órát tartja: Tóth Zsuzsanna Előzetes ismeretek: Ponthalmazok síkban és térben (pont, vonal, egyenes,

Részletesebben

Komplex foglalkozás

Komplex foglalkozás http://webovoda.blogspot.com/ Komplex foglalkozás Ezt a foglalkozást nyílt napra terveztem, középső és nagycsoportos korú gyermekek számára (12 gyermek) A célom az volt, hogy a szülők minél több területen

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Témahét Testünk Készítette:Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

Tavaszhívogató ÓVODAI PROJEKTTERV

Tavaszhívogató ÓVODAI PROJEKTTERV Tavaszhívogató ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 26 fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2015. február 02 február 20 Időtartam: 15 nap Cél: A gyerekekkel közös játék állatok felhasználásával

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT

TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT Készítette: Fülöp Andrásné TARTALOMJEGYZÉK 1. Projektháló 3 2. Témahét adatai.5 2.1. A projekt célja.6 2.2. Előzmények.7

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

- Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása; olvasmányhoz kapcsolódó feladatok megoldása

- Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása; olvasmányhoz kapcsolódó feladatok megoldása Óraterv/Foglalkozásterv Tanulásirányítás A pedagógus neve: Novák Ágnes Műveltségi terület: napközi Tantárgy/foglalkozás: tanulásirányítás Osztály: 3. osztály Az óra/foglalkozás témája: A házi feladatok

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2017/2018. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2017/2018. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2017/2018. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok,

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

HAVI ESEMÉNYNAPTÁR 2018/2019-es nevelési év. Szeptember

HAVI ESEMÉNYNAPTÁR 2018/2019-es nevelési év. Szeptember HAVI ESEMÉNYNAPTÁR 2018/2019-es nevelési év Szeptember 3. Nevelési év első napja (Minden Óvoda) Nevelési évet nyitó értekezlet (Kossuth Ovi) 4. Munka alkalmassági orvosi vizsgálat (Minden óvoda) 5. Vezetői

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ

TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ KORCSOPORT: OSZTATLAN, VEGYES ÉLETKORÚ (3-6 ÉV) KÉSZÜLT A CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (SÁROSPATAK) SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN, KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKAKÖZÖSSÉGI

Részletesebben

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda VÍZ VILÁGNAPJA 2013 Lellei Óvoda Víz világnapja projekt-3-4 évesek Vizuális nevelés Képességfejlesztés Ajánlások, játékok Értelmi: Eső festése ujjnyomatokkal. Cél: Fejlődjön taktilis észlelésük és finommotorikájuk

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése.

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. KÖRNYEZETI NEVELÉS Őszi természet megfigyelése, Falevelek, termések

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Szabadidős Munkacsoport éves programterve a 2018/2019. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda

Szabadidős Munkacsoport éves programterve a 2018/2019. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Szabadidős Munkacsoport éves programterve a 2018/2019. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Játékok 3-4 éveseknek

Játékok 3-4 éveseknek Játékok 3-4 éveseknek 1. oldal lekvár főzés Vágd ki az oldal alján található kis képeket, majd keressétek meg, melyik lekváros üveg mellé melyik kép illik! (Érdemes laminálni, mert így tartósabb lesz a

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 1-8. Zöld nagycsoport

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 1-8. Zöld nagycsoport 2017. szeptember 1-8. Zöld nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés Környezetismeret Anyag - ismétlés udvaron Nyári élményeik, játékaik szabadban és szobában. Cél: Az újratalálkozás örömtelivé

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Taneszközszükséglet 1. osztályosok számára a 2018/2019-es tanévre

Taneszközszükséglet 1. osztályosok számára a 2018/2019-es tanévre Taneszközszükséglet 1. osztályosok számára a 2018/2019-es tanévre matematika: 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db kicsi egyenes vonalzó, 1 csomag pálcika, 1 doboz korong, 1 db műanyag óra magyar nyelv és irodalom:

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben