Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció március Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció március Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)"

Átírás

1 2018. március Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Nevelői értekezlet Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Kokárda, zászló, madár, szív, virágforma készítése tetszés szerint (előző foglalkozáson megkezdett munka folytatása) Technika: kézimunka - varrás Cél: a varrás technikájának megerősítése, szem-kéz koordináció, finommotorika fejlesztése Feladat: balesetmentes tű használatra szoktatás, kitartás, monotónia tűrés erősítése, finommotorika fejlesztése. Differenciálás: igény és szükség szerinti segítségnyújtással, javaslattétellel Módszer: szemléltetés, bemutatás, magyarázat, differenciálás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: papír, hímző fonal, tű, olló Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Nevelői értekezlet Anyag: Szepsy Eleonóra: Március új vers tanítása (verses füzet III. 126.o.) Cél: hazafiságra nevelés, érzelmi nevelés az irodalmi élménynyújtáson belül. Szókincsbővítés Feladat: az új vers szövegének, tartalmának, ritmusának megismerése, elsődleges rögzítése. Módszer: bemutatás, gyakorlás, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: nemzeti színű kokárda

2 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Anyag: Gábor Áron rézágyúja - új dal tanítása a nemzeti ünnepre Alkalmi dalok ismétlése: Aki nem lép egyszerre ÉNÓ. 82 Nincs szebb a virágnál Gyí, paci, paripa ÉNÓ.126. János úr készül ÉNÓ.214. Mondókák ismétlése: Gyí, te paci ÉNÓ.33. Höcc, höcc, katona ÉNO Van paripám Cél: énekléssel, zenehallgatással zenei esztétikai élményhez juttatás. Hangulatkeltés a nemzeti ünnepre. Zenei képességek fejlesztése. Zenei feladat: Hallásfejlesztés: Halk- hangos érzékeltetése éneklésben, mondókázásban, hangszerhasználatban. Zenehallgatás: Kossuth Lajos azt üzente - óvodapedagógus éneke Módszer: bemutatás, szemléltetés, zenehallgatás, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: ritmusbotok, dob Anyag: Szimmetrikus alakzatok előállítása Cél: tapasztalatszerzések a szimmetrikus alakzatokról és azok létrehozásáról. Geometriai alakzatok: kör, téglalap, négyzet Tükörjáték formákkal. Feladat: Szimmetria fogalmának megerősítése: sorminta kirakásával, kártyákon szimmetria megkeresése, szimmetria feladatlap önálló megoldása. Geometriai formák ismereteinek megerősítése. Módszer: magyarázat, bemutatás, szemléltetés, hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: geometriai formák, színes festék, rajzlap, munkalap, képek, kártyák, feladatlap, tolltartó Nevelői értekezlet Fejlesztő játék: Huszáros játék - szerepjáték Adj király katonát! Montessori: Európa térkép, földgömb, Európai országok zászlói memória játék Anyanyelvi: Szógyarapító játék az ünneppel kapcsolatban: Mi jut eszedbe az ünnepről?- fogalomgyűjtések

3 2018. március Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Tavasz ünnepe: Március 15. Föl, föl vitézek a csatára projekt (1 hét) Cél: Hazafiságra nevelés, érzelmi erkölcsi nevelés. Szókincsbővítés Feladat: ismeretek bővítése az as márciusi Forradalomról és Szabadságharc eseményeiről a beszélgetéssel, képolvasással, szituációs játékkal. Módszer: beszélgetés, képolvasás, mesélés, szituációs játék, irányítás, ellenőrzés, differenciálás, értékelés Eszköz: Március 15. ünnepi képek, illusztrációk, képes könyvek, földgömb, Európa térkép Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Nemzeti színű virág képkészítés Technika: kézimunka - hajtogatás Cél: a tanult technika, hajtogatás, ragasztás gyakorlása, pontosítása, képalkotás, kreativitás, önálló képkészítés gyakorlása, nemzeti színek tudatosítása Feladat: nemzeti színű színes papírokból kis virág szirmok formázása, hajtogatása, körberagasztása, kivitelezése Módszer: bemutatás, gyakorlás, magyarázat, segítségadás, differenciálás, ellenőrzés, értékelés Differenciálás: igény és szükség szerinti segítségnyújtással, javaslattétellel, változatos eszköz és eltérő idő megválasztásával Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Anyag: Az öreg katona (magyar népmese) új mese (internetről) Cél: irodalmi élménynyújtás a mese által, szókincsbővítés. Feladat: A bátorság és jószívűség pozitív példájának megláttatása. A jó elnyeri jutalmát, a rossz a büntetését. Módszer: előadás, bemutatás, beszélgetés, szemléltetés, ellenőrzés, értékelés Eszköz: huszárbáb Eszköz: piros, fehér, zöld színű színes papír, olló, ragasztó, műszaki rajzlap

4 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Anyag: Hej, vára, vára új dal tanítása ÉNO.139. Alkalmi dalok ismétlése: Aki nem lép egyszerre Nincs szebb a virágnál Gyí, paci, paripa Gábor Áron rézágyúja Alkalmi mondókák ismétlése: Gyí, te paci Höcc, höcc, katona Van paripám Cél: Az új dal szövegének és játékának megismertetése Zenei feladat: mozgásformák, térformák követése, gyors - lassú menetelés indulókra, verbunkos zenékre Zenehallgatás: Most szép lenni katonának - óvodapedagógus éneke Módszer: bemutatás, szemléltetés, zenehallgatás, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: lemezjátszó, CD, csákók, nemzeti zászlók Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció Külső világ tevékeny Mozgás - testnevelés megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Anyag: Mélyugrás padról, zsugorkanyarulati ugrás padon. Kar és lábizomzatot erősítő gyakorlatok. Fogójáték. Cél: Térészlelés fejlesztése, térirány követése padon. A zsugorkanyarulati szökdelés technikájának elsajátítása, megerősítése a gyakorlások során. Feladat: szem kéz láb koordináció fejlesztése a padgyakorlatok során. Módszer: bemutatás, magyarázat, gyakorlás, hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: padok, ugrószőnyeg Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Fejlesztő: Dramatikus játék Az 1848-as forradalmi történések eljátszása, Huszáros játék Montessori: Európa térkép, földgömb, Európai országok zászlói memória játék Anyanyelvi: Érzelemjátékok, metakommunikációs gyakorlatok Tekintetjáték: farkasszem

5 2018. március Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Tavasz ünnepe: Március 15-ei megemlékezés Föl, föl vitézek a csatára projekt (2 hét) Cél: Hazafiságra nevelés, érzelmi erkölcsi nevelés, történelmi momentumok megismerése, hazánk történéseiről szerzett tudásuk bővítése, szókincsbővítés Ünnepi megemlékezés: külső helyszíni foglalkozás a Jókai szobornál. Feladat: A tanult dalok és versek előadása a Jókai szobornál. Beszélgetések, dramatikus játék a forradalomról, körjátékok eljátszása, szimulációs játékok eljátszása. Módszer: Bemutatás, beszélgetés, megfigyeltetés, ellenőrzés, értékelés Eszköz: megemlékezésre nemzeti színű lobogó Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Ünnepeltünk a Jókai szobornál Technika: élmény rajz emlékezetből Cél: élményrajz elkészítése emlékezetből saját elképzelésük szerint. Élmények feldolgozása, finommotorika, kreativitás fejlesztése, mozgásban lévő emberek ábrázolásának gyakorlása. Feladat: személyek, helyszínek, események, ünnepi élmények megrajzolása emlékezetből, színek változatos használata, képalkotás Módszer: élmények felidézése, beszélgetés, ellenőrzés, értékelés. Differenciálás: igény és szükség szerinti segítségnyújtással, javaslattétellel, változatos eszköz és eltérő idő megválasztásával Eszköz: rajzlap, zsírkréta, színes ceruza Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Anyag: Szepsy Eleonóra: Március 15. versismétlés Cél: Az ünnepi hangulat átélése. Hazafiságra, hazaszeretetre nevelés. A vers költői képeivel, szavainak előadásával a hazaszeretet megerősítése. Feladat: A vers szövegének, ritmusának megerősítése a gyakorlás során. Módszer: bemutatás, gyakorlás, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: nemzeti színű kokárda Anyag: Kevély Kereki - monda hallgatása Petőfi Sándorról (Ünnepsoroló) Cél: hazafias érzés erősítése, a történelmi személyekkel való megismerkedés Feladat: érzelmi nevelés, hazaszeretetre nevelés a monda szövegének segítségével Módszer: előadás, bemutatás, érzékeltetés, beszélgetés, értékelés Eszköz: nemzeti jelképek, képek Petőfi Sándorról

6 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Anyag: Új mondóka tanítása: Kipp, kopp kalapács ÉNÓ. 43. Ismétlő mondóka: Hóc, hóc katona Dalok, dalos játékok ismétlése: Nincs szebb a virágnál Aki nem lép egyszerre ÉNÓ. 82 János úr készül ÉNÓ.214. Hej, vára, vára ÉNO 139. Cél: Hazafiságra nevelés a dalok szövegén keresztül, egyenletes lüktetés gyakorlása, megerősítése, mozgásformák pontosítása Feladat: párválasztás, táncmozdulatok gyakorlása, katonás, egyenletes ütemre történő járások Zenehallgatás: verbunkos CD Módszer: magyarázat, bemutatás, gyakorlás, ellenőrzés, hibajavítás, értékelés Eszköz: zászlók, csákók, kokárdák, CD lejátszó, CD Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Március 15. ünnep Mozgás - testnevelés Anyag: Felső- és alsó dobás célba vonal mögül. Karizomzatot erősítő gyakorlatok, labdajátékok. Cél: felső és alsó dobás technikájának gyakorlása, megerősítése. Játék: katonák célba dobnak Feladat: Térirányok követése térészlelés fejlesztés a labdagyakorlatok alatt. Finommotorika fejlesztése. Módszer: bemutatás, magyarázat, gyakorlás, hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: kislabdák, zsámoly, karika Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Fejlesztő játék: Adj király katonát! Montessori: cipőfűzés, kötés gyakorlása kereten Anyanyelvi: Harccal, csatával kapcsolatos szógyűjtés

7 2018. március Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Tavasz ünnepe: Március 15-ei megemlékezés Föl, föl vitézek a csatára projekt (2 hét) Cél: Hazafiságra nevelés, érzelmi erkölcsi nevelés, történelmi momentumok megismerése, hazánk történéseiről szerzett tudásuk bővítése, szókincsbővítés. Feladat: - Menetelés és huszáros játék indulókra, - katonai várépítés a szőnyegen szerepjátékkal összekötve - albumok nézegetése, közös beszélgetés, harceszközökkel, ruházatokkal való ismerkedés Módszer: beszélgetés, bemutatás, magyarázat, szemléltetés, szimulációs játék Eszköz: dob, es történelmi könyv, kokárda Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Március 15. ünnep Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Március 15. ünnep

8 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Fejlesztő: huszárok szimulációs játék Március 15. ünnep Március 15. ünnep Montessori: cipőfűzés, kötés gyakorlása kereten Anyanyelvi: Metakommunikációs játék félelem, bátorság, harag

9 2018. március Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Tavasz Jeles napok A víz világnapja Cél: Környezetvédelem, ismeretek és élmények bővítése a víz témakörében. Feladat: A Víz világnapjához kapcsolódó tevékenységeink megszervezése, megtervezése, játékos tevékenységek, kísérletek levezetése a vízzel kapcsolatban. Külső helyszínre látogatás a Feneketlen tóhoz. Módszer: kísérletek, játékos tevékenységek, beszélgetés, képolvasás, élménybeszámoló, szemléltetés, magyarázat, differenciálás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: képek, képes könyvek, munkalapok, feladatlapok, környezetvédelmi album, földgömb, atlaszok, lavór, kisebb méretű különböző anyagú és nehézségű tárgyak, papírhajó Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Vízben élő állatok (béka, hal) Technika: kézimunka Cél: kézimunka technikájának megerősítése, kézügyesség, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztése, vizuális fantázia fejlesztése Feladat: a tetszés szerinti állat jellemző jegyeinek megjelenítése kézimunkájukban a vágás, ragasztás technikájának gyakorlásával, megfelelő ollóhasználat, sablonrajzolás, tiszta ragasztás megerősítése Differenciálás: igény és szükség szerinti segítségnyújtás, feladatadás: könnyítésként sablon körbe rajzolását javasoljuk, a tehetségesebbek önállóan, fantáziájuk segítségével hozzák létre az állatot, a jellemző jegyeit a papírhenger bevonásával, díszítésével. Módszer: gyakorlás, feladatadás, egyéni tevékenységvégzés, segítségadás, differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, értékelés Eszköz: viaszos vászon, papírhenger, színes papírok, olló, stift ragasztó, színes filctoll készlett, színes ceruza, kéztörlő Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Gyurcsó István: Pici patak mondókája új vers tanítása (verses füzet III.126.o.) Cél: az új vers szövegének megismertetése, elsajátítása Feladat: vers játékosságának éreztetése Eszköz: képek a vizekről, folyókról Anyag: Zelk Zoltán: A patak meséje új mese Cél: A mese szövegén keresztül a víz (forrás, ér, csermely, patak, folyó, folyam) helyes sorrendjének megismertetése. Feladat: A mese meghallgatása, közös beszélgetés Módszer: bemutatás, előadás, beszélgetés, értékelés Eszköz: képeskönyv a folyókról, vizekről

10 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Anyag: Dalismétlések: Csip, csep, két csep ÉNÓ Kis kacsa fürdik ÉNÓ Fehér liliomszál ÉNÓ Új dal: Csepp, csepp, csepereg ÉNÓ Mondókaismétlés: Essél, eső essél ÉNÓ.27. Cél: Zenehallgatóvá nevelés, hallásfejlesztés Feladat: Hallásfejlesztésdallamvisszhang Zenehallgatás: Által mennék óvónő furulya játéka Módszer: bemutatás, szemléltetés, zenehallgatás, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: kacsa, liliom fejdísz, furulya Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Anyag: 10 elemű halmazok bontása részhalmazokra (elvétel, hozzáadás, ugyanannyivá tétel). Számolás 10-ig. Cél: számolási és bontás műveleteinek megerősítése. Feladat: Játékos cselekedtetésekkel halmazok bontásának, egyesítésének gyakoroltatása a meghatározott tulajdonságok szerint. Hozzáadás, elvevés, ugyanannyivá tétel műveleteinek gyakorlása, megerősítése. Több, kevesebb, ugyan annyi létrehozása becsléssel, számlálással Módszer: játékos cselekedtetés, tapasztalatszerzés, számlálás, differenciálás, hibajavítás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: Minimat eszközök halak, kacsák, munkalap Mozgás - testnevelés Anyag: Labdagyakorlatok Gimnasztika, Futó- és fogójátékok, versengések labdák felhasználásával. Cél: labdaérzék fejlesztés, összerendezett nagymozgások megerősítése Feladat: finommotorika, szem kéz- láb koordináció, kézügyesség fejlesztése, térirányok erősítése a labdakezelések során. Módszer: bemutatás, magyarázat, gyakorlás, hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: kislabda minden gyermek részére, zsámolyok, kosárlabda palánk Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Fejlesztő játék: - kísérletek, játékos tevékenységek a vízzel - hullám játék Montessori: Földgömb, atlaszok, ismeretterjesztő képeskönyvek nézegetése, környezetvédelmi album bővítése Anyanyelvi: Mire használhatjuk a vizet?- szógyűjtések

11 2018. március Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Húsvéti alkotónapok Húsvéti alkotónapok: Húsvéti előkészületek, húsvétvárás hete a szülők bevonásával (nyílt napok) Cél: szülőkkel történő közös alkotás, barkácsolás, betekintés a gyermekek mindennapjaiba, hagyományok erősítése Feladat: - Húsvéti hagyományok megerősítése beszélgetéssel, képolvasásokkal, élménybeszámolókkal. - Húsvét ünnepéhez hangulat felkeltése és fenntartása a változatos tevékenységekkel. Érzelmi ráhangolás a szülőkkel történő együttes tevékenykedtetések során. - ünnephez kapcsolódó kézműves tevékenységek Módszer: közös beszélgetés, magyarázat, mesélés, segítségadás Eszköz: képek, képes könyvek, színezők, húsvéti tojásformák Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Húsvéti ajtódísz Technika: kézimunka Cél: sablonrajz, vágás, ragasztás technikájának megerősítése, forma és színérzék fejlesztése, vizuális fantázia fejlesztése. Feladat: Húsvéttal kapcsolatos jellegzetességek (tojás, nyuszi, bárány, virágok) megjelenítése ábrázolásukban Módszer: magyarázat, bemutatás, segítségadás, hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, értékelés Differenciálás: igény és szükség szerinti segítségnyújtással, javaslattétellel, tetszés szerinti fonás gyakorlása, alkalmazása Eszköz: különböző színű kétoldalú kartonok, színes papírok, sablonok, ceruza, olló, ragasztó, zöld kepp papír Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Anyag: Magyar népköltés: Jó reggelt, jó reggelt új vers tanítása Cél: esztétikai, művészeti nevelés, irodalmi élménynyújtás. Feladat: Húsvét ünnepének érzelmi előkészítése az irodalmi élmény nyújtás során. A vers szövegének elsajátítása. Szókincsbővítés Módszer: bemutatás, beszélgetés, magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés (pozitív megerősítés) Eszköz: kölni

12 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Anyag: Ki- be bárány ÉNÓ.199. új dalos játék Dalismétlések: Csepp, csepp, csepereg ÉNÓ Csip, csep, két csep ÉNÓ Ennek a kislánynak ÉNÓ. 95. Mondóka ismétlések: Kipp, kopp, kalapács Egyedem begyedem tengertánc Cél: új dal szövegének, dallamának megtanítása, ismert dalok, mondókák szövegének, ritmusának, játékmódjának megerősítése Feladat: Ritmusérzék fejlesztés gyors - lassú éneklés, mondókázás Zenehallgatás: Tavaszi népdalok Cd-n Módszer: magyarázat, bemutatás, ellenőrzés, hibajavítás, értékelés Anyag: Labdagyakorlatok Gimnasztika, Futó- és fogójátékok, versengések labdák felhasználásával. Cél: labdaérzék fejlesztés, összerendezett nagymozgások megerősítése Feladat: finommotorika, szem kéz- láb koordináció, kézügyesség fejlesztése, térirányok erősítése a labdakezelések során. Módszer: bemutatás, magyarázat, gyakorlás, hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: kislabda minden gyermek részére, zsámolyok, kosárlabda palánk Fejlesztő: Húsvéti társasjáték bevezetése Montessori: Fűzés, le- fel öltögetés gyakorlása tojás formán Anyanyelvi: Szógyűjtések: Húsvéttal kapcsolatos fogalmak gyűjtése Eszköz: bárány, farkas báb, CDlejátszó, CD

13 2018. március Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Húsvéti alkotónapok Tavasz ünnepe: Húsvét Nyuszi ül a fűben projekt Cél: Húsvéti hangulat megteremtése a változatos tevékenységekkel, a szülők aktív bevonásával. Feladat: Húsvéti hagyományok megerősítése beszélgetéssel, képolvasásokkal, élménybeszámolókkal, a közelgő ünnephez hangulat felkeltése, folyamatos fenntartása. - környezetünk díszítése - beszélgetés, képolvasások - népszokások megerősítése Módszer: játékos cselekedtetés, beszélgetés, képolvasás, élménybeszámolók, differenciálás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: faliújság képei, Húsvéttal kapcsolatos képes könyvek illusztrációi, Tavaszi CD Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Anyag: Bolyhos bárány Technika: kézimunka Cél: ábrázolási képességek alakítása a kézimunka technikájában. Kézügyesség, szem-kéz koordináció fejlesztése, belelátó képesség, kreativitás fejlesztése. Feladat: vágás, ragasztás, gyakoroltatása a kézimunka során. Módszer: magyarázat, bemutatás, segítségadás, hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, értékelés Differenciálás: igény és szükség szerinti segítségnyújtással. Eszköz: bárány sablon, olló, folyékony ragasztó, filctoll, viaszos vászon, vatta, fotókarton Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Anyag: Locsoló versek ismétlése: Jó reggelt, jó reggelt Lendvay Ilona: Locsolás Cél: Húsvét ünnepének érzelmi előkészítése az irodalmi élmény nyújtás során. Feladat: az ismert versek szövegének megerősítése gyakorlás útján. Húsvéti hagyományok megerősítése a verssel, népi nyelvezet megismertetése. Módszer: bemutatás, gyakorlás, megerősítés, ellenőrzés, értékelés Eszköz: húsvéti kép, színező lapok Anyag: Zelk Zoltán: A három nyúl új verses mese (leporelló) Cél: Irodalmi élménynyújtáson belül esztétikai, művészeti nevelés. Húsvéti hangulat fenntartása a verses-mesével. Feladat: a hiszékenység negatív példájának kiemelése a verses mesében Módszer: előadás, bemutatás, beszélgetés, ellenőrzés, értékelés Eszköz: kesztyű bábok

14 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Anyag: Dalismétlések: Ki be bárány ÉNÓ Hová mégy te kisnyulacska Gyertek haza ludaim ÉNÓ 76. Mondóka ismétlések: Badacsonyi rózsafán ÉNÓ.8 Nyuszi, nyuszi nyulacskám Cél: zene szeretetére nevelés, zenei képességek fejlesztése Feladat: Hallásfejlesztés: halkhangos éneklés, mondókázás Zenehallgatás: Tavasztündér CD Módszer: magyarázat, bemutatás, ellenőrzés, hibajavítás, értékelés Eszköz: bárány, nyúl, lúd, farkas, fejdísz, köcsög, CD lejátszó, CD Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Anyag: Vonalak zárt vonalon kívül, belül lévő pontok. Egyenes és görbe vonalak. Cél: matematikai képességek megerősítése. Összehasonlításmegkülönböztetés képességének fejlesztése Feladat: A vonalak különbözőségének és azonosságának felfedeztetése az egyenes és görbe vonalak megfigyeltetésével, összehasonlításával. Nyitott és zárt vonalak létrehozása, megerősítése a játékos cselekedtetések során. Módszer: magyarázat, bemutatás, szemléltetés, hibajavítás, differenciálás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: munkalap, ceruza, fonalak, feladatlap, mágnes tábla és képei Mozgás - testnevelés Anyag: Támaszugrás négyzetből, négyzetbe. Sorozatugrások Nyuszi ugrás tenyérrel a négyzetbe támasztva Játék: Páros házas (házkereső futójáték) Cél: támaszugrás technikájának megerősítése, szem- kéz- láb koordináció erősítése, nagymozgás fejlesztés, összerendezett mozgás elősegítése, térészlelés erősítése. Feladat: megfelelő technika gyakorlása, alkalmazása a támaszugrásnál, egyensúlyérzék megerősítése a négyzetbe való gyakorlat végzésekor, versengéseknél versenyszellem erősítése Eszköz: négyzet, padok, karika, akadályok, zsámoly Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Fejlesztő játék: Tavaszi nagytakarítás, Húsvéti készülődés Montessori: Montessori ovális rajzsablonjával húsvéti tojás rajzolása, díszítése Anyanyelvi: Szólánc: Milyen ajándékot hozzon a nyuszi?

15 2018. március Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Húsvéti alkotónapok Tavasz ünnepe: Húsvét Nyuszi ül a fűben projekt Cél: Húsvéti hangulat megteremtése a változatos tevékenységekkel, a szülők aktív bevonásával. Feladat: Húsvéti hagyományok megerősítése beszélgetéssel, képolvasásokkal, élménybeszámolókkal, a közelgő ünnephez hangulat felkeltése, folyamatos fenntartása. - környezetünk díszítése - beszélgetés, képolvasások - népszokások megerősítése Módszer: játékos cselekedtetés, beszélgetés, képolvasás, élménybeszámolók, differenciálás, ellenőrzés, értékelés Eszköz: faliújság képei, Húsvéttal kapcsolatos képes könyvek illusztrációi, Tavaszi CD Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) Húsvéti ünnep Irodalmi nevelés (Verselés, mesélés) Húsvéti ünnep

16 Zenei nevelés (Ének, zene, énekes játék, gyermektánc) Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Matematikai nevelés) Mozgás - testnevelés Játék Fejlesztő, Montessori, Anyanyelvi Anyag: Dal, dalos játékok ismétlése: Hová mégy te kisnyulacska Ki be bárány ÉNÓ.199. Gyertek haza ludaim ÉNÓ 76. Mondóka ismétlések: Nyuszi, nyuszi nyulacskám Kerekecske gombocska Cél: zene szeretetére nevelés, zenei képességek fejlesztése Feladat: Hallásfejlesztés: halkhangos éneklés, mondókázás Húsvéti ünnep Fejlesztő játék: Húsvéti vendégvárás, sütés, főzés Montessori: Montessori ovális rajzsablonjával húsvéti tojás rajzolása, díszítése Zenehallgatás: Zene ovi: Ezt énekeljük az oviban tavaszi szélvizet áraszt CD Módszer: magyarázat, bemutatás, ellenőrzés, hibajavítás, értékelés Anyanyelvi: Szólánc: Milyen ajándékot hozzon a nyuszi? Eszköz: bárány, nyúl, lúd, farkas, fejdísz, köcsög, CD lejátszó, CD

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Anyag: Készülődés a csoportunk anyák napi ünnepségére Cél: A csoport ünnepi hangulatának a megteremtése.

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 2017. november 6-10. Lila kiscsoport Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Anyag: Testünk projekt 1. hét. Cél: Testséma fejlesztése, tájékozódás testen, testrészek ismerete, az emberi test

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2017. október 02. 06. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Állatok világnapja - Kalandozás a természetben - helyszíni foglalkozás a Normafánál Cél: Állatokról

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október október 06. Sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október október 06. Sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 02. - október 06. Sárga kiscsoport Külső világ tevékeny megismerésére környezeti Anyag: Állatok világnapja ismerkedés az állatokkal Cél: ismerjék fel a közvetlen környezetükben élő állatokat,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció január 29. február 02. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció január 29. február 02. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2018. január 29. február 02. zöld középső csoport megismerésére környezeti Anyag: Farsang projekt, Óvodai Farsang (2018. 01.31.) Cél: Hangulat fenntartása a télbúcsúztató ünnephez. Farsanggal kapcsolatos

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november 6. november 9. sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november 6. november 9. sárga kiscsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. november 6. november 9. sárga kiscsoport Külső világ tevékeny megismerésére környezeti Anyag: Zöldségek Cél: Ismerjenek meg minél zöldséget és azoknak a tulajdonságait. Kóstoljanak meg minél több

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Külső világ tevékeny megismerésére -környezeti 2017. október. 02. október. 06. zöld középső csoport Vizuális (rajzolás, mintázás, Téma: Állatok világnapja projekt Látogatás a Margitszigeti kisállatkertbehelyszíni

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Sárga nagycsoport. Vizuális nevelés (Rajzolás, mintázás, kézi munka) 2017. szeptember 04. 08. Sárga nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés (Környezeti nevelés) Anyag: Nyári élményeim Cél: nyári élmények felelevenítése Feladat: Élménybeszámolók, képolvasások,

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 30.- november 03. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 30.- november 03. zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 30.- november 03. zöld középső csoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-környezeti nevelés Anyag: Ősz projekt lezárása: Ősz rendszerező Cél: Az őszről szerzett ismeretek megerősítése,

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember Zöld középső csoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. szeptember 04.- 08. Zöld középső csoport megismerésére környezeti Anyag: Középsősök lettünk Cél: a középső csoport szokásszabályrendszerének megerősítése Feladat: - változások óvodai életünkben:

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 4-8. Kék nagycsoport

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció szeptember 4-8. Kék nagycsoport 2017. szeptember 4-8. Kék nagycsoport Környezeti nevelés Anyag: nagycsoportosok lettünk. Cél: értelmi képességek, emlékezet fejlesztése, szándékos figyelem fejlesztése. Feladat: Ismertetik rendszerezése.

Részletesebben

NAPIREND Tervezett tevékenység felajánlása Mindennapos mozgás Gyümölcsfogyasztás Vízfürdő, pancsolás

NAPIREND Tervezett tevékenység felajánlása Mindennapos mozgás Gyümölcsfogyasztás Vízfürdő, pancsolás NAPIREND Időtartam Tevékenység 06. 30.- 09. 00 Gyerekek fogadása, játék, szabadon választott időjárástól függően a csoportszobában vagy az udvaron. Készülődés a reggelihez, reggeli elfogyasztása 09. 00.-

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Kék nagycsoport

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Kék nagycsoport 2017. november 6-10. Kék nagycsoport Környezeti nevelés Anyag: Árnyék és fény. A fény keletkezése, mire használjuk a fényt? A fény hatása a környezetre. Kísérletek a fénnyel. Árnyék létrehozása mesterséges

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 2-6. Zöld nagycsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció október 2-6. Zöld nagycsoport. Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) 2017. október 2-6. Zöld nagycsoport Külső világ tevékeny megismerésére nevelés Környezetismeret Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, kézimunka) Irodalmi nevelés (verselés, mesélés) Állatok és az ősz -

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Az óra címe: Testek ábrázolása Az órát tartja: Tóth Zsuzsanna Előzetes ismeretek: Ponthalmazok síkban és térben (pont, vonal, egyenes,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok A tanítás helye: Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest 1155 Tóth István utca 100.) A tanítás ideje: 2017. március 29. A tanító tanár neve: Szilvásiné Turzó Ágnes

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

NTP-OTKP A hazai és határon túli tehetség-kibontakoztató programok támogatása

NTP-OTKP A hazai és határon túli tehetség-kibontakoztató programok támogatása NTP-OTKP-17-0054 A hazai és határon túli tehetség-kibontakoztató programok támogatása Nagykanizsa Központi Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájában működő Népi játék, néptánc műhely Gyű, paci, paripa nem messze

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Szabadidős Munkacsoport éves programterve a 2018/2019. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda

Szabadidős Munkacsoport éves programterve a 2018/2019. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Szabadidős Munkacsoport éves programterve a 2018/2019. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Ennek a háznak udvarában Szép kisbimbót láttam. Vizet hoztam tövére, Szálljon áldás fejére! Szabad-e locsolni? Tavasz, húsvéti ünnepkör /projekt/ Korcsoport: 1.osztály

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése.

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. KÖRNYEZETI NEVELÉS Őszi természet megfigyelése, Falevelek, termések

Részletesebben

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés.

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés. Óravázlat Tantárgy: matematika Évfolyam: 1. osztály - Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között. Témakör: Mennyiségek összehasonlítása. 2. modul Egyszerű jelzések használatának bevezetése. A mérőszám-fogalom

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2017/2018. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2017/2018. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2017/2018. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok,

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

HÚSVÉTI TÉMAHÉT. Időtartama: 03.25-26-29-30-31.

HÚSVÉTI TÉMAHÉT. Időtartama: 03.25-26-29-30-31. Időtartama: 03.25-26-29-30-31. HÚSVÉTI TÉMAHÉT Alapötlet: A gyerekek minél több Húsvéti népszokással ismerkedjenek meg, így szinte észrevétlenül válnak régi, szép hagyományok ápolóivá. Gondolatok, lehetőségek:

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A TAVASZ Projekttervezet

A TAVASZ Projekttervezet Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. Tel: 52/534-490, 20/9222-550 A TAVASZ Projekttervezet Csenger, 2010.01.22. Készítette: Kazamér Tiborné Bevezető A magyar közoktatás

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

- Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása; olvasmányhoz kapcsolódó feladatok megoldása

- Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása; olvasmányhoz kapcsolódó feladatok megoldása Óraterv/Foglalkozásterv Tanulásirányítás A pedagógus neve: Novák Ágnes Műveltségi terület: napközi Tantárgy/foglalkozás: tanulásirányítás Osztály: 3. osztály Az óra/foglalkozás témája: A házi feladatok

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné

Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné Farsangi hét: Hétfő Mókus nagycsoport Micimackó nagycsoport Reggeli beszélgetés Mi kell a sütéshez? Ki tudja mi az a kiszebáb? Matematika jellegű tevékenység

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Tervezet. A vezetőtanár neve: Balatoni Zsolt. A hallgató neve: Tantárgy: Napközi- kézműves foglalkozás. Osztály: 1. A. Tanítás ideje, órarendi óra:

Tervezet. A vezetőtanár neve: Balatoni Zsolt. A hallgató neve: Tantárgy: Napközi- kézműves foglalkozás. Osztály: 1. A. Tanítás ideje, órarendi óra: Tervezet A vezetőtanár neve: Balatoni Zsolt A hallgató neve: Tantárgy: Napközi- kézműves foglalkozás Osztály: 1. A Tanítás ideje, órarendi óra: Témakör: A tavasz A tanóra feladatai: Oktatási feladat: Nárcisz

Részletesebben

A Szivárvány Tagóvoda 2018 /19-es nevelési évre összeállított programtervezete

A Szivárvány Tagóvoda 2018 /19-es nevelési évre összeállított programtervezete DÁTUM ESEMÉNY CÉLCSOPORT FELELŐS 2018.08.31. Nevelés nélküli munkanap Tanévnyitó értekezlet óvoda dolgozói Logopédus és utazó Nagyné gyógypedagógus szűrő vizsgálatai és Adorján Beáta Pedagógiai asszisztens

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Osztály: 4. Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Osztály: 4. Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám: ISKOLA: Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Tantárgy: Technika Osztály: 4. Tanév: 2017/2018 Műveltségi terület: - természettudomány - társadalomtudomány - művészetek - technika ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

AKTUALITÁSOK. Tevékenységi tervek Központi óvoda. Időpont. Tevékenységi kör. A konkrét feladat

AKTUALITÁSOK. Tevékenységi tervek Központi óvoda. Időpont. Tevékenységi kör. A konkrét feladat AKTUALITÁSOK Tevékenységi tervek 2017.03.01. 2017.05.31. Központi óvoda Időpont Tevékenységi kör A konkrét feladat 1 / 50 megnevezése 2017. március Ünnepek, hagyományok Nőnapi megemlékezés Március 15.-e

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Önálló Innováció Címe: Kanyarog a dallam

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Szülői igények A logopédiai foglalkozások az óvodában történjenek. Több fakultatív program ( pld. ovi foci ) beépítése délelőtt időszakba.

Szülői igények A logopédiai foglalkozások az óvodában történjenek. Több fakultatív program ( pld. ovi foci ) beépítése délelőtt időszakba. Az elmúlt 10 év Nevelési cél Ami jól működik: - Óvodai szokásrendszer kialakítása, megtartása (4,8 4,9). - Gyermekem gondozottsága (gondozási feladatok végzése, alakítása (4,8-4,9) - Az óvodában kínált

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Taneszközszükséglet 1. osztályosok számára a 2018/2019-es tanévre

Taneszközszükséglet 1. osztályosok számára a 2018/2019-es tanévre Taneszközszükséglet 1. osztályosok számára a 2018/2019-es tanévre matematika: 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db kicsi egyenes vonalzó, 1 csomag pálcika, 1 doboz korong, 1 db műanyag óra magyar nyelv és irodalom:

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése 1 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése B modul Rajz és vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyak keretein belül az 1. a osztályban 2009 / 2010. tanév 2 tartalma Módszerek Tevékenység

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye ALKOT-LAK Tehetség A tervezett 30 órásprogramja Február tervezett tevékenységek Időpont- időkeret helyszín Tevékenységekdifferenciálás Felelős Sikerkritérium

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben