Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése"

Átírás

1 1 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése B modul Rajz és vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyak keretein belül az 1. a osztályban 2009 / tanév

2 2 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés 1-2. Egyenletes lüktetés énekes beszélgetés Az egyenletes lüktetés érzékeltetése óvodai dalokon keresztül Testrajzok (taps, csettintés, koppantás, szökdelés, tenyérdörzsölés ) dalok: Zsipp, zsupp, Hinta, palinta, Húzz,húzz, Bújj, bújj, Csíp, csíp, Csön, csön Ha én cica A különféle rajzeszközök kipróbálása, nyomhagyása Cica forma színezése, díszítése szálkázó vonalakkal (szőr) ismétlés gyakorlás bemutatás magyarázat (folyamatosan) dallami improvizáció os mozdulatok a dalokhoz v. a dal játékának eljátszása (egyéni, páros és csoportos játékok) Tanítói és közös éneklés A furulya hangjának bemutatása Cicajáték: Átváltozás a dalhoz improvizációs, kommunikációs, dallami készségfejlesztés Minél több mozgás és játék Minden rajzeszközt kipróbálunk 3-4. Ellentétek Dalism.: Bújj, bújj, Hinta, palinta, Csip, csip Csiga-biga gyere ki névéneklés, hangos-halk éneklés Környezeti zajok, zörejek Vastag-vékony, kicsi-nagy, egyenes-görbe vonalak alkalmazása Az állatok kültakarója, mintázata Mesebeli csigaház formába minták készítése ismétlés gyakorlás megfigyeltetés folyamatos segítségadás egyéni és csoportos éneklés játékos mozdulatok a dalhoz: Csigavonal alakítása csoportban; csiga tenyérbe ültetése: ki-és bebújás eljátszása; a hangerővel (halk-hangos) : Átváltozás a dalhoz dallami improvizáció A környezeti zajok felismerése Különböző vonalakkal való díszítés, mintakészítés: csíkozással (vastag, vékony), görbe vonallal, csigavonallal, minták ismétlésével kis és nagy mozdulatok énekes beszéd mozdulattal CD-n Mit hall a kis csiga? Aprólékosság hangsúlyozása

3 3 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés 5-6. A ritmus I. Dalism.: Csön-csön, Borsót főztem, Csíp, csíp Hogy a csibe? tá tá tá tá Motívum és a mérőütés Egyenletes lüktetés érzékeltetése testrajzokkal Motívum kirakása, írása Az egyenletes lüktetés érzékeltetése a dalokhoz kapcsolódó tárgyi rajzokkal v. ragasztással ismétlés bemutatás szemléltetés gyakorlás bemutatás folyamatos Közös éneklések Éneklés kérdés-felelet formában A dal játéka Színes pálcákkal való kirakás ZH. Cd-ről, játékos mozdulatokkal való kísérés Rajzolás után motívumok újraéneklése a rajzjelekre mutatva, metrumszerűen Mussorgszkij: Egy kiállítás képei - Kiscsibék tánca a tojáshéjban a zene többszöri ismételt hallgatása A gyerekek a zene címét nem tudják meg 7-8. A ritmus II. Dalism.:Höc, höc,hinta, palinta, Zsipp, zsupp, Húzz, húzz, Lánc, lánc tá tá ti-ti tá Motívum és mérőütés Ritmusjelek A motívum felismertetése, hangoztatása változatosan, kirakása, írása A ti-ti írásának gyakorlása ritmus színekben és formákban Nyomathagyással mintasorok készítése, A folt képalkotó szerepe ismétlés bemutatás szemléltetés bemutatás magyarázat gyakorlás folyamatos Egyenletes lüktetés hangoztatása Szótagolás, szótagra tapsolás, koppantás A dal játéka Névéneklés : átváltozás gyöngyszemmé, majd lánccá fejlődés A ritmus és beszéd, ritmus és mozgás kapcsolata: ritmikus beszéd Nyomatok készítése: Ujjnyomat, parafa nyomat, krumpli ny., szivacs ny., papír ny. a nyomatok összehasonlítása Páros és egyéni tapsolás Egyéni, személyes élményből a páros, csoportos élmény kifejlődése 1-2 sor a különféle nyomatokból

4 4 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés A ritmus III. Dalism.:Csigabiga, Kiskacsa fürdik, Esik az eső, Kék selyemkendő tá ti-ti tá tá Motívum és mérőütés Ritmusjelek A motívum felismerése, hangoztatása, kirakása, írása Nyomathagyás folytatása Rongynyomatból kép kinézése, kiegészítése A folt képalkotó szerepe ismétlés bemutatás szemléltetés gyakorlás magyarázat bemutatás magyarázat Utánzó mozgások, játékok Dal játéka Névéneklés Ritmus visszhang Ritmikus kérdezz-felelek a motívum ritmusában Rongynyomatok készítése színes festékkel absztrahálás Fantázia szerepe Ősz I. Az eddig tanult motívumok gyakorlása A dalok hangulatának megfelelő előadásmód Hej, a sályi piacon Természeti forma (alma) megjelenítése, elhelyezése síkban és térben gyakorlás ellenőrzés magyarázat bemutatás magyarázat Éneklés és játékok Motívumok megszólaltatása különböző ritmushangszereken Ritmusírás A dal játéka Síkban színes papírból kivágással, térben gyurmával dolgozunk A sík és térbeli feladatokat páronként v. csoportonként osztjuk ki, de mindenki egyéni munkát végez

5 5 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés Ősz II. Motívumfelismertetés, hangoztatás, kirakás, írás Rózsa szirma harmatos Zenehallgatás Zenére festés Az előzőleg átélt hangulat megfestése ismétlés ellenőrzés gyakorlás Hangoztatás testrajzokkal Kirakás pálcákkal írás füzetbe A dal hangulatának megfelelő ea. mód Előkészített mozgásos improvizáció zenére Az átélt hangulat megfestése Instrukciók adása Az átélt hangulat mozgásos kivetítése Az elmozgott hangulat (történet) megfestése Szóbeli megnyilatkozások, mesék meghallgatása A ritmus IV. Dalismétlés: Hogy a csibe?..., Ha én cica volnék, Hej, a sályi Lipek, lopok szőlőt Π Π ti-ti ti-ti tá tá Szöveg és ritmus kapcsolata, ritmus és mozgás kapcsolata Motívum és mérőütés Motívum felismertetése, kirakása, írása Beszéd és ritmus kapcsolata Levélnyomat képek Levelek elrendezése Színek térbeli helyzet Hideg-meleg színek Kompozíciók ismétlés gyakorlás bemutatás ellenőrzés szemléltetés bemutatás segítségadás magyarázat folyamatos Dalcsokor éneklése A dal játéka Ritmushangszerekkel való megszólaltatás Ritmikus beszéd a motívum ritmusában Nyomatkészítés festékkel, különböző formájú és nagyságú levelekkel Minél többen szólaltassák meg Az elkészített munkákból kiállítás rendezése

6 6 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés Ritmus V. Dalism.: Hogy a csibe?...,ha én cica volnék,csön, csön gyűrű Egyél libám Π Π Π Ti-ti ti-ti ti-ti tá Motívum és mérőütés Szöveg és ritmus kapcsolata, ritmus és mozgás kapcsolata Halk-hangos éneklés a ritmusokkal A madarak élőhelyei: fészek v. odú, ezek anyagai A fészekrakás ritmikus művelete Tárgykollázs: levelekből, apró gallyakból fészek készítése papírra, madár rajza a fészekbe Beszélgetés Folyamatos Éneklés és játékok Motívumfelismerés, hangoztatás, kirakás Tanult dalok éneklése ritmusnévvel Ritmusírás Ritmusrögtönzések Ritmus visszhang Tárgykollázs Levelek válogatása, ragasztás, madár rajza Utánzó mozgások (fészekrakás) Zh: madárhangok Természettudományos kompetencia fejlesztése Esztétikai érzék fejlesztése A szünet Dalism.: Szólj síp, szólj,süss fel, nap, Lipek, lopok szőlőt Ég a gyertya, ég A negyedértékű szünet (Z) felfedeztetése a tanult dalokban A Z jele Ritmusgyakorlatok A forma és kivágott helye Madárforma kivágása, reptetése,,,búcsúztatása Szünet (Z) kitöltése játékos mozdulatokkal (elfújás, ujjal pisszentés, kitáruló karmozdulat ) Z írása Ritmusvisszhang Z-tel is Díszítés, vágás Reptetés éneklésre, zh.-ra Élmények elmondása Mesélések meghallgatása A zongora hangja

7 7 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés Babák Az eddig tanult ritmus motívumok gyakorlása Halk-hangos éneklés Aludj, baba Megkezdett pólyásbaba rajzának folytatása Értékelés Motívumok kirakása, hangoztatása többféleképpen Ritmusírás Dalok játékai, ritmusa Tükörkép készítése tűfilccel A gyermek énekhang Mikulás Mikulásdalok összegyűjtése, éneklése Hull a pelyhes Weöres S. versének ritmikus mondása játék a hangerővel Szent Miklós legendája, a hagyomány A Mikulás alakja, arca, csizmája, zsákja Választási lehetőség a rajzos feladatok közül IKT-vel: zenehallgatás Folyamatos Mikulásdalok éneklése Ritmusmotívumok gyakorlása Választási lehetőség a tevékenységek közül: Alak: teljesalakos rajz tetszés szerint Arc: formába arc megrajzolása Csizma: forma díszítése/megtöltése kívánságokkal Zsák: forma megtöltése kívánságokkal Zh: Halász Judit Weöres S.: Éj mélyből fölzengő A csengő hangja kiállítás

8 8 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés A dallam: szó-mi reláció Karácsonyi jelképek Dalism,: Zsipp, zsupp, Hinta, palinta, Höc, höc,húzz, húzz A s-m reláció Magasabb, mélyebb hangok megfigyeltetése Szó és mi kézjele, betűjele Jaj, de pompás fa Hangolódás karácsonyra Karácsonyi jelképek Gyertyaforma készítése, díszítése, felállítása magyarázat Értékelés Folyamatos Dalismétlések Visszhangjáték s-m hangokon s-m éneklése tanult dalokban hangolódás karácsonyra / repertoár bővítése jelképek felidézése, rajza utánrajzolás, díszítés, kivágás, ragasztás A kakukk hangja A vonalrendszer és benne a szó és mi helye Díszek Dallamfordulatok s-m hangokkal Az öt vonalas rendszer, a szó, mi helye Karácsonyi énekek csokorba gyűjtése: Kis karácsony Jaj, de pompás fa Mennyből az angyal Fenyődíszek anyagai, alakjai Szalmacsillag készítése Beszélgetés Folyamatos ért. Beszélgetés s-m hangokon Az ötvonalas rendszer (vonal és vonalköz) A s-m elhelyezése a vonalrendszerben korongokkal Betűkotta megismerése Beszélgetés a fenyődíszek anyagáról, formájáról Szalmacsillag készítése A metallofon hangja

9 9 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés Karácsony Karácsonyi hangulat teremtése karácsonyi dalok éneklésével, gyertyagyújtással Betlehem kis falucskában Jézus születésének története -- részlet a Bibliából Papírból betlehem készítése IKT-vel: zenehallgatás Közös éneklés Karácsonyi muzsika hallgatása Betlehemi kifestő színezése, kivágása, felállítása A női és férfi énekhang Téli hangulat Dalism.: Karácsonyi énekek Országúton Tiszta, egységes éneklés, pontos szövegkiejtés Ritmus és dallammotívumok gyakorlása Negatív ábrázolás: Fekete fotokartonra festés fehér festékkel IKT-vel: képek megtekintése Folyamatos segítségadás Dalismétlések Dallamfelismerés kézjelről, korongokról Ritmusgyakorlatok Lassú-gyors éneklés

10 10 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés Tél Dalism.: Jaj,de pompás fa,országúton Aludj, baba..., A hajnali harangszónak s-m dallamfordulatok Ritmus és dallammotívumok Bruegel: Vadászok a hóban c. festményének elemzése, a hideg és a csönd kifejezése Téli témájú kép készítése tépéssel IKT-vel: Regölés meghallgatása Beszélgetés Folyamatos ért. dalismétlés Újévi jókívánságok s-m hangokon Ritmusírás Színes papírból téli kép készítése tépéssel Zh: regölés A dallam: A lá hang előkészítése Évszakok I. Dalism.:Bújj, bújj, Kék selyemkendő, Ég a gyertya, Csíp, csíp, csóka, Csön, csön gyűrű Négy vándor jár Az évszakok egymáshoz való viszonya Évszakok a zenében Négy évszakos fa készítése Beszélgetés Dalok játéka Belső hallás fejlesztése kézjelezéssel Dallamrajzok Dallamrészletek éneklése Faformák kivágása, összeillesztése, díszítése a 4 évszak szerint Zh: Vivaldi: A négy évszak részletei

11 11 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés A lá hang Tükörkép A modul Dalism.: Esik az eső,kék selyemkendő, Csíp, csíp, csóka Dallamazonosságok A lá hang megismerése, kézjele, betűjele, helye a vonalrendszerben Festékfolt tükörképek Folyamatos ért. os mozdulatok a dalokhoz v. a dalok játéka Dallamazonosságok megfigyelése a dalok kezdetein Ritmusgyakorlatok Lap félbehajtásával festékfolt tükörkép létrehozása, Metallofon Ritmushangszerek Vivaldi: Tél (részlet) A modul tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés 38. Jan. 26. A tükör két oldalán SZKB_101_04 Tükrözés bevezetése tapasztalati úton, saját testen való tájékozódás Arc vizsgálata Irányok, mozgások vizsgálata Tükörképi párok megtalálása Önálló munka Egyéni munka Csoportmunka osztálymunka Megfigyelés Megbeszélés Rajzolás Kooperatív tanulás Saját arc megvizsgálása zsebtükörben Nagymozgások és finommozgások megfigyelése Mozgásos utánzás Képek tükörképének vizsgálata, majd megrajzolása, verbális kifejezése Tükörkép párok felismerése Csoportok ellenőrzése, észrevételek jelzése Visszajelzések megbeszélése Érzelmek kifejezése Zsebtükör Nagytükör D1 képek D2 képek Szerepkártyák A/4-es lap Olló, ragasztó Csoportonként 1-1 színes ceruza

12 12 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés A lá hang alkalmazása, gyakorlása Állatok I. A modul Dalism.:Ha én cica, Esik az eső, Süss fel, nap sssl s m; s sl s m; s l s Z - motívumok a lá hang felismerése ismert dalok fordulataiban Mackó, mackó ugorjál Medve mintázása sógyurmából/agyagból Szobor: elöl, hátul, oldalnézet fogalma Folyamatos os mozdulatok Éneklés kézjellel Motívumok kirakása korongokkal levezető dal játékos megtanulása mozdulatokkal Medve megmintázása (gyurmázás) Metallofon Furulya hangja A modul tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés 40. Febr.2. A tükör két oldalán SZKB_101_04 Tükörkép megrajzolása Hajtás készítése tükörtengely mentén szem-kéz koordináció Mi van a táblán? Ritmussorok tükörképei Önálló munka Csoportmunka Rajzolás Megfigyelés Vágás Hajtogatás Múlt heti élmények, tapasztalatok felelevenítése Formák tükörképének megrajzolása tükörrel v. anélkül Formák kivágása, félbehajtása Rajzolás tábláról emlékezetből, a tükör helyének megállapítása, berajzolása Ritmussor tükörképes leírása, hangoztatása többféleképpen Zsebtükör D3 lapok D4 lapok D5 formák es, üres négyzetrácsos lap Taps, koppintás, ritmushangszerek

13 13 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés Farsang Dalism.: Mackó, mackó,négy vándor jár, Itt a farsang Ritmuskíséret többféleképpen A szünet (Z) ismert dalokban Farsangi népszokások Farsangi maszkok, álarcok Busó álarcok Busó álarc készítése Elbeszélés Szemléltetés Folyamatos ellenőrzés, Ritmus- és dallammotívumok gyakorlása Ritmusírás Ritmuskíséret a dalhoz Alkalmazó tudás Natúr csomagolópapírra álarc festése megfigyelések alapján Saint- Seans: Az állatok farsangja (részletek) A dallam (s-m-l) Állatok II. Dallamazonosságok megfigyeltetése dalok kezdőmotívumain s sl s m - motívum (Kék selye kendő, Esik az eső ) sssl s m motívum (Ha én cica volnék, Lipek, lopok szőlőt ) Egy kis malac Ritmuskíséret a dalhoz Halk-hangos éneklés Kismalac képe papírtépéssel, ragasztással A formák leegyszerűsítése Értékelés Dallamazonosságok megfigyelése Énekes beszéd s-l-m hangokon Ritmuskíséret hangszereken Tépés, ragasztás Ritmushangszerek

14 14 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés Dallamgyakorlat Állatok III. A modul Eddig tanult motívumok gyakorlása Kis kacsa fürdik (s sl s m) Síkbábok készítése a Rút kiskacsa c. meséhez /szerepját ék Dallamkirakás korongokkal a dalhoz Síkbáb készítése Vágás, színezés, ragasztás eljátszás Prokofjev: Péter és a farkas: Kacsa A modul tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés 46. Febr.23. Gombamese I. SZKB_101_02 Vlagyimir Szutyejev: A gomba alatt c. mese Feldolgozás I. Egész osztály együtt -drámajáték Tanári előadás Beszélgetés Kooperatív tanulás Csoportmunka kerekasztal Ráhangoló játékban szabad önkifejezés mozgással A mese megismerése Közös állatszobor létrehozása P1 (A gomba alatt) D2 szókártyák

15 15 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés Állatok IV. Dalism.: Ha én cica, Csíp, csíp, Egyél libám, Mackó, mackó, Kiskacsa Nyuszi ül a fűben (sssl s m) Ritmusgyakorlatok Illusztráció készítése Zelk Zoltán: A három nyúl c. verses meséjéhez A modul Elbeszélés Beszélgetés Értékelés Dalok motívumainak szolmizálása, kézjelezése, kirakása, ritmusírása, játéka Illusztráció készítése tetszőleges rajzeszközzel A modul tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés 48. Márc.2. Gombamese I. SZKB_101_02 Az állatok nevének megjelenítése A mese felidézése Feldolgozás II. Dramatizálás Önálló olvasás Önálló munka Kooperatív tanulás Kerekasztal Egész csoport együtt -dramatizálás Mozgatható betűkből a mesében szereplő állatok nevének kirakása, lerajzolása A mese felidézése Dramatikus játék Betűk, ceruza, lap D5 feladatlap

16 16 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés Nemzeti ünnepünk: Március 15. Dalism.: Aki nem lép egyszerre, Esik az eső Esik eső karikára Nemzeti jelképeink A Himnusz és a Szózat meghallgatása, éneklése méltó módon, vigyáz állásban A szabadságharc jelképe a kokárda Kokárda készítése gyakorlás Beszélgetés Menetelés egyenletes járás dobszóra, dalra Ritmushangszerek Kokárdaformába krepp papírgolyók ragasztása Zh: Indulók Himnusz Szózat Tavasz I. Dalism.: Egy kis malac, Nyuszi ül a, Mackó, mackó Sándor napján Dallamfordulatok m-s-l hangokkal Emberábrázolás: Sándor, József, Benedek megfestése/rajza (A dal szövege és a fantázia alpján) gyakorlás segítségadás Dallamfordulatok éneklése Motívumok kirakása többféle kezdőhanggal Ritmustelefon Ritmusmotívumok rögtönzése Festés v. rajz Vivaldi: A négy évszak: Tavasz (részlet)

17 17 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés l-s-l motívum Háziállatok A modul Dalism.: Hogy a csibe, Egyél, libám, Kis kacsa Háp-háp-háp Halk-hangos éneklés Háziállatok A baromfiudvar lakói a tanult dal alapján Ujjbáb készítése (kacsák, boci, tyúk, kakas, malacok, liba, szamár, pulyka) Beszélgetés l-s-l dallam megszólaltatása kézjelről, kirakása koronggal ritmusírás Egyéni ötletek alapján ritmuskíséret a dalhoz A baromfiudvar lakói ujjbábokkal az elkészített bábokkal Ritmushangszerek Állathangok utánzása A modul tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés 54. Márc.23. Gombamese I. SZKB_101_02 Pálcikabábok készítése A mese felidézése Feldolgozás III. Bábjáték Kooperatív tanulás -kerekasztal Önálló munka Csoportmunka játék Bábkészítés bábjáték Lapok, hurkapálca, ragasztó Húsvét Dalism.: Háp-háp, Hogy a csibe, Nyuszi ül a fűben Hol jártál báránykám?... Kérdés és felelet a dalban Locsolóversikék Ritmus és dallamgyakorlatok Húsvéti jelkép a tojás Népi tojásdíszítő motívumok másolása/festése kifújt v. kemény tojásra Szemléltetés Folyamatos Dalok játékai Kérdés-felelet felfedezésea dalban Önálló ritmusírás szöveghez Tojásdíszítő motívumok másolása tojásformába/rajz v. festés tojásra Húsvéti népszokások

18 18 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés A 2-es ütem Tavasz II. madarak A modul Dalism.: Hol jártál?..., Hogy a csibe?..., Benn a bárány Fecskét látok A madarak fészke, formája, ennek ábrázolása: Ujjnyomat kép készítése Megfigyelés Folyamatos segítségadás Dalok játékai Hangsúlyos és hangsúlytalan hang felismerése Ütemek beosztása Ütemvonal írása Ujjnyomatokkal fészek és madár ábrázolása lapra festékkel/esetleg belerajzolással (vegyes technika) Bartók B.: Gyermekeknek: No. 17. A modul tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés 58. Ápr.13. A segítség, amit kaphatok SZKB_101_01 Kooperatív csoportépítő játékok Egész osztály együtt -játék Csoportmunka Kooperatív tanulás Add tovább a mozdulatot! Most mutasd meg! Szavak megjelenítése élőképpel P1 feladatkártyák Lapok, tollak, ceruzák A 2-es ütem alkalmazása Tavasz III. virágok Dalism.: Fecskét látok, Mackó, mackó, Kis kacsa Beültettem kiskertemet Ritmus és dallamgyakorlatok Tavaszi virágok Tulipán/ok hajtogatása színes papírból, váza kivágása Kompozíció létrehozása: Tulipánok vázában címmel Értékelés Dalfelismerés betűkottáról, korongról Ritmusírás Mozgásos játék a dalhoz (virágok ültetése, gondozása, hajladozása ) Színes papírból váza kivágása, tulipánok hajtogatása ezek kompozícióban való elhelyezése, ragasztás

19 19 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés Anyák napja Dalism.:Hol jártál?..., Bújj, bújj, Csön, csön Rozmaringos ablakomba A záróvonal Anyák napi meghívó/képeslap készítése Beszélgetés Folyamatos ért. Ritmusírás 2-es ütemekbe Motívum kirakása korongokkal dalfelismerés kézjelről A záróvonal fogalma Tárgykollázzsal anyák napi meghívó/képeslap készítése Zh: Kodály Z.: Köszöntő (női kar) Állatok V. Dalism.: Nyuszi ül a, Kis kacsa fürdik, Benn a bárány Nád alól és kő alól Dallam- és ritmusgyakorlatok A modul Békavár építése gyurmából Megfigyelés Értékelés Dalismétlés Dallamsorok azonossága Memóriafejlesztő ritmusgyakorlat Ütemvonal és záróvonal használata Dallamvisszhang m-s-l hangokon betűskotta Mozgásos játék a dalhoz gyurmázás Zh: Erdélyi dorombzene A modul tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés 63. Máj.4.. A segítség, amit kaphatok SZKB_101_01 Kooperatív csoportépítő játékok Egész osztály együtt -játék Csoportmunka Kooperatív tanulás Szavak megjelenítése élőképpel folyt. fagyott babzsák Ritmusok megszólaltatása Dallammotívumok megszólaltatása Babzsákok Ritmussorok, dallammotívumok lapokon

20 20 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés Állatok VI. Dalism.: Gyertek, Csön, csön, Süss fel Eresz alól Gyors-lassú tempó Ritmuselemek alkalmazása Fecskefióka elkészítése hajtogatással Szemléltetés Dalfelismerés betűkottáról Ritmusírás os mozgások a dalhoz Gyors és lassú tempóban való éneklés Fecskefióka hajtogatása A hegedű hangja Pünkösd Dalism.: Eresz alól, Nád alól, Fecskét látok, Süss fel A Pünkösdi rózsa Az ismétlőjel Önarckép rajzolása Megfigyelés Dalfelismerés ritmusmotívumról, hangoztatásuk, kirakásuk Mondóka ritmizálása Ritmuskíséret a dalokhoz Visszhangjáték Önarckép rajzolása tükör segítségével A fej arányai, az arc megfigyelése Ritmushangszerek

21 21 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés Tudáselemek alkalmazása Labirintus A modul Dalism.: A pünkösdi, Búj, bújj, zöldág, Ég a gyertya Ütemvonal Záróvonal ismétlőjel Gyertek lányok Ókori labirintusok Útvesztő tervezése, rajzolása Megfigyelés Elbeszélés A motívum megszólaltatása kézjellel, szolmizálva, kirakás a vonalrendszerbe Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel alkalmazása Szövegek kitalálása a dallammotívumokhoz Vonulós-kapuzós játékok Kitalált történetekhez útvesztő rajzolása A megismert hangszerek hangszíne A modul tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés 70. Máj.25. Az eltévedt kisveréb SZKB_101_05 Útkereső játék A város térképén való eligazodás Az eltévedt kisveréb c. angol mese A mese feldolgozása Önálló munka Kooperatív tanulás Beszélgetés Előadás Megbeszélés Csoportmunka Rajz Útkereső játékban Várostérkép részletén eligazodás, 4-5 hely megkeresése A meséről rajz készítése D1 képek (labirintusok) Közigazgatási térképek Mese P1 (közös rajz)

22 22 tartalma Módszerek Tevékenység Megjegyzés Nyári dal fonalgrafika Dalism.: Gyertek lányok, Eresz alól, Nyuszi ül a Borzas galagonya ágán Fonalgrafika kartonra bemutatás Dalfelismerés korongokról, megszólaltatás, kirakás Ritmusírás, ütemvonal, záróvonal alkalmazása Ritmushoz dallam kitalálása Mozgásos játékok Fonal fantáziaképek tervezése Kedvenc zeneművek meghallgatása Itt a szünidő! Dalcsokrok, a tanév legkedvesebb dalainak éneklése Nyári tervek, régi nyári élmények megfestése v. rajza Értékelés Ritmusgyakorlatok Motívumok kirakása korongokkal Ritmus- és dallammotívumok rögtönzése A legkedvesebb játékok játszása Tanév során tanultak felelevenítése Élményfestés v. rajz

23 23

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene,

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene, Óraszám 37 1 2. Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés Óvodában tanult dalkincs ismeretének felmérése Mit játszunk lányok? Tekeredik a kígyó Sétálunk, sétálunk Fehér liliomszám Borsót fôztem

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Albertné Balogh Márta TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Kedves Kollégák! A Harmadik daloskönyv a 2015 2016-es tanévre már megújult formában

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hõc, hõc... Zsipp, zsupp... Húzz, húzz... Ritzáljuk az ismert dalok kezdetét! Mf. 5/6. tá tá ti - ti

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Tá ti-ti. Tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 2. évfolyam zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához:

Tá ti-ti. Tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 2. évfolyam zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához: Tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 2. évfolyam zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához: 1. fejezet Zenei anyag Zenei elem Készségfejlesztés Szemléltetés Szeptember Olv.könyv M.füzet Kiegészítő

Részletesebben

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet Évi óraszám: 37 óra Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, 1., négyes ütem A tanult dalok felismerése A tankönyv ábrái és képei Járok egyedül ritmusról, betűkottáról Népi mesterségek

Részletesebben

Az ének-zene alapvető feladata

Az ének-zene alapvető feladata Az ének-zene alapvető feladata A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A változat) alapján Ének-zene az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK NAPSUGÁR csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi színes nyomtatásban, kokárda, zászló) BÓBITA csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi

Részletesebben

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára Ének-zene az 1 4. évfolyam számára 5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához Célok és feladatok Az ének-zene

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Szeptember Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az dalok, mondókák Közös éneklés hangadás után egyszerre osztálytársak éneke 4 5. o. 3 Cicuskám kelj fel Dallamvisszhang:

Részletesebben

Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Ének-zene 1 4. osztály ÉNEK-ZENE. A változat

Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Ének-zene 1 4. osztály ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A változat

ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat 51/2012. 12.21. EMMI rendelet 1. számú melléklete alapján Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat

Részletesebben

Óravázlat 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355.

Óravázlat 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355. 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355. I. Ráhangolódás az énekórára (6 perc) Állatokról szóló dalcsokor éneklése - Gólya, gólya gilice - Katalinka szállj el

Részletesebben

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra 2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve az 1-4. évfolyamra 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező minimális óraszám/hét 2 2 2 2 Szabadon tervezhető óraszám/hét - - - - Rendelkezésre álló órakeret/hét

Részletesebben

Ének-zene 1-4. évfolyam

Ének-zene 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE A-változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.03.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.03.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.03.1. alapján 1-4. évfolyam. 2 Helyi tanterv Ének-zene 1. évfolyam 3

Részletesebben

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016 Célok és feladatok A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát.

Részletesebben

1 4. évfolyam. 1. évfolyam

1 4. évfolyam. 1. évfolyam 1 4. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb ja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban kezdődik, ahol a NATban meghatározott

Részletesebben

MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA ÁLLATHANGOK A ZENÉBEN

MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA ÁLLATHANGOK A ZENÉBEN TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6 7 2 2 Szeged, Kossuth L. sgt. 2 3.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI

Részletesebben

Hangszertanítás az értelmileg akadályozott gyermekeknél

Hangszertanítás az értelmileg akadályozott gyermekeknél www.ntk.hu 11 Tanítsunk hangszerjátékot Hangszertanítás az értelmileg akadályozott gyermekeknél Fabényi Réka Egy régebbi tanulmányomban Fejlesztô Pedagógia 17. évf. 2006. 2. számában már írtam az értelmileg

Részletesebben

ZENEHALLGATÁS AZ ÓVODÁBAN

ZENEHALLGATÁS AZ ÓVODÁBAN ZENEHALLGATÁS AZ ÓVODÁBAN Az embernek a zenével való legközvetlenebb kapcsolata az éneklésben és a zenehallgatásban nyilvánul meg. A zenehallgatás komoly figyelemkoncentrációt igényel, ezért abban az életkorban

Részletesebben

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból Hét óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag Magyar Matematika Környe zetismeret Technika Szepte mber 1. 12. Köszönés, ismerkedés 1. Labdadobálás, ügyességi játék 1.

Részletesebben

Klubn apközi. Készítette: Óbudai Harrer Pál általános Iskola Napközis munkaközössége

Klubn apközi. Készítette: Óbudai Harrer Pál általános Iskola Napközis munkaközössége Klubn apközi Készítette: Óbudai Harrer Pál általános Iskola Napközis munkaközössége A.) A meglévő, bemutatandó program leírása ISKOLÁNK Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 1033 Harrer Pál utca 7. Az Óbudai

Részletesebben

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült)

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült) Markovits Judit, szakpedagógus, mediátor Tudósítás a szakmai programokról Újbudai Pedagógiai Napok 2016. március 03-17. Minden kora tavasszal jelentékeny szakmai találkozók és bemutatók színhelye a tizenegyedik

Részletesebben

Logopédia ÉNEK. 1-8 évfolyam

Logopédia ÉNEK. 1-8 évfolyam Logopédia ÉNEK 1-8 évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv A változata alapján készült. Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

ZENE ÉS MOZGÁS Tanterv magyar tannyelvű iskolákban és magyar tagozaton tanulók számára III. és IV. osztály. Programa şcolară pentru disciplina

ZENE ÉS MOZGÁS Tanterv magyar tannyelvű iskolákban és magyar tagozaton tanulók számára III. és IV. osztály. Programa şcolară pentru disciplina Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ZENE ÉS MOZGÁS Tanterv magyar tannyelvű iskolákban és magyar tagozaton tanulók számára III. és

Részletesebben

ÉNEK TANMENET az Első daloskönyvemhez Kerettanterv A változat 1. évfolyam

ÉNEK TANMENET az Első daloskönyvemhez Kerettanterv A változat 1. évfolyam ÉNEK TANMENET az Első daloskönyvemhez Kerettanterv A változat 1. évfolyam Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztendő kompetenciák 1.2.3. Az óvodában tanult dalok éneklése 4. Kiolvasók és

Részletesebben

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3.

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3. Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Készült A képzelet világa 3. tankönyv alapján Éves óraszám: 55, 5 Heti óraszám: 1,5 Óra Téma, tananyag

Részletesebben

Tökfesztivál. Témahét Projektterv TÁMOP 3.1.4/08/2-2009-0092. Napközi Otthonos Óvoda Bordány. 2009. 10. 19.-től - 2009.10.22.-ig

Tökfesztivál. Témahét Projektterv TÁMOP 3.1.4/08/2-2009-0092. Napközi Otthonos Óvoda Bordány. 2009. 10. 19.-től - 2009.10.22.-ig Tökfesztivál Témahét Projektterv TÁMOP 3.1.4/08/2-2009-0092. Napközi Otthonos Óvoda Bordány 2009. 10. 19.-től - 2009.10.22.-ig Készítette: Németh Józsefné Az óvoda adatai Neve: Bordány Napközi Otthonos

Részletesebben

Egy hetes projekt (témahét) Munkácsy és kora 2010. február 15-20.

Egy hetes projekt (témahét) Munkácsy és kora 2010. február 15-20. Egy hetes projekt (témahét) Munkácsy és kora 2010. február 15-20. 1. évfolyam Faladatok, cselekvési sor Munkaformák Tantervi tartalom Tárgyi feltétel Időterv Elvárt eredmény Mérés, értékelés A résztvevő

Részletesebben

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt

Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Tavasz, húsvéti ünnepkör projekt Ennek a háznak udvarában Szép kisbimbót láttam. Vizet hoztam tövére, Szálljon áldás fejére! Szabad-e locsolni? Tavasz, húsvéti ünnepkör /projekt/ Korcsoport: 1.osztály

Részletesebben

SÜLE FERENC. Kézikönyv a Második daloskönyvem 2. tanításához

SÜLE FERENC. Kézikönyv a Második daloskönyvem 2. tanításához SÜLE FERENC Kézikönyv a Második daloskönyvem 2. tanításához dalos_2_kk.indd 1 Szerző Süle Ferenc Szerkesztette Benkőné Nyírő Judit Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet

Részletesebben

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Tanmenet Ének-zene 1.osztály Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztendő kompetenciák 1.2.3. Az óvodában tanult dalok éneklése 4. Kiolvasók és Egyenletes

Részletesebben

játéktér ii. 2. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i SZKC_102_11 A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera

játéktér ii. 2. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i SZKC_102_11 A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera TEREK SZKC_102_11 a z é n d i m e n z i ó i játéktér ii. modul szerzõi: Sáfár nita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári terek játéktér ii. 2. évfolyam 143

Részletesebben

Tánc és dráma 1.- 4. évfolyam

Tánc és dráma 1.- 4. évfolyam Éves órakeret: 36 Tánc és dráma 1.- 4. évfolyam Heti óraszám: 1 Témakörök: A gyerekeket érdeklő, érintő problémák feldolgozása a dráma módszereivel Népi -, hagyományjátékok, történelmi játékok Gyermek

Részletesebben

A falu. projekt a 4.b-ben. 2005-ben a KOMA pályázatán díjnyertes projekt/ készítette: Tarné Éder Marianna

A falu. projekt a 4.b-ben. 2005-ben a KOMA pályázatán díjnyertes projekt/ készítette: Tarné Éder Marianna A falu projekt a 4.b-ben 2005-ben a KOMA pályázatán díjnyertes projekt/ készítette: Tarné Éder Marianna Időszak: 2005. március 1-június 15. Tématervezet: A falu 1. Levél a szülőknek Korteshadjárat szervezése

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 2. évfolyam Éves óraszám: A osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti 2 óra B osztály: 108 (26, 24, 15, 2, 2, 2, 2, 17, 18) ---heti 3 óra E osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA Tartalomjegyzék: 1. évfolyam... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 MATEMATIKA... 11 IDEGEN NYELV... 12 ANGOL NYELV... 12 NÉMET NYELV... 13

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT. Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT. Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 Illusztrációk: Moldovan-Laskay

Részletesebben

web: www.bakonyerdo.hu email: termeszethaza@bakonyerdo.hu cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4. tel.: + 36 30/ 239 9894; + 36 30/ 239 4279 + 36 30/ 216

web: www.bakonyerdo.hu email: termeszethaza@bakonyerdo.hu cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4. tel.: + 36 30/ 239 9894; + 36 30/ 239 4279 + 36 30/ 216 Gyenesdiás 2016 Téli túra Vizes élőhelyek napja előadás, vetélkedő, interaktív programok Téli Álom előadás téli álmot alvó állatainkról, interaktív programok A Keszthelyi-hegység kialakulása, földtani

Részletesebben

tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Munkájukhoz sok sikert kíván a Szerzô és a Kiadó

tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Munkájukhoz sok sikert kíván a Szerzô és a Kiadó tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Kedves Kollégák! A tanmenetjavaslattal az a célom, hogy segítséget nyújtsak a mindennapi feladatok megtervezéséhez. A már ismert tananyagfelosztást alkalmaztam, mert szükség

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18)

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) = Az óra részletes leírása megtalálható a Kézikönyvben. TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) 90 Óraszám Témakörök, szemelvények 1. óra SZEPTEMBERI CSENGETÉS Ismerkedés az új olvasókönyvvel

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

Gazdasági ismeretek tanítása

Gazdasági ismeretek tanítása Gazdasági ismeretek tanítása az általános iskola felső tagozatában Sasné M Erzsébet sm.erzsebet@gmail.com A világ összes pénze sem ér semmit, ha fogalmunk sincs, hogy bánjunk a pénzzel. Adam J Jackson

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában

A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában A mézelő méh projektterve az általános iskola 3. osztályában A dolgozatot készítette: Kmellár Béláné Baráth Ella tanító Kis Bálint Általános Iskola Gyomaendrőd 2 I. A projekt témájának megjelölése: Dolgozatom

Részletesebben

Expresszív beszéd zavara

Expresszív beszéd zavara 3 Óratervezet A pedagógus: A beszédhiba típusa: Az óra típusa: Korosztály: Az óra anyaga: Az óra célja: Az óra feladata: Tantárgyi kapcsolatok: Eszközök Kertész Veronika Expresszív beszéd zavara Megkésett

Részletesebben

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem Figyelemfejlesztés Vizuális figyelem: Mi változott? Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) Kakukktojás játékok Melyik nem illik a sorba? Keresd az egyformákat! Pontok összekötése Építs ugyanilyet (pl.

Részletesebben

T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév

T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév A Második daloskönyvem c. tankönyv használatához Éves óraszám: 36 óra Heti

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰVÉSZETI PEAGÓGIAI PROGRAMJA RÁCALMÁS 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. Bevezető 4. Nevelési program 5. 1. Az alapfokú

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 74 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova.

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. 1. Ziki-zaka zakatol, ez a vonat valahol. Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. 2. Süss fel nap, fényes nap. Kertek alatt a ludaim megfagynak. 3. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

Napsugár Óvoda Programterve

Napsugár Óvoda Programterve Napsugár Óvoda Programterve 2015-2016 Polgári u. 48-50. ŐSZ - Aula dekorációja: maci és alma csoport Kerékgyártó Józsefné Fejes Sándorné Fegyveres Antalné Bakóné Laczkó Tímea, Sebő-Kiss Judit Program A

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

KÜZDELEM ÉS JÁTÉK. Sportiskola 1-4. évf. Küzdelem és játék

KÜZDELEM ÉS JÁTÉK. Sportiskola 1-4. évf. Küzdelem és játék KÜZDELEM ÉS JÁTÉK Tantárgyunk a hagyományos tantárgyi rendszerben a Dráma és táncnak nevezett tantárgy tananyagait és fejlesztési feladatait foglalja össze. A dráma- és tánctanítás ja az élményen keresztül

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület. ÉVFOLYAM. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET Modulok Kapcsolódó műveltségterület. Ismerkedünk egymással. Ember és társadalom Ismeretszerzés, tanulás Emberi

Részletesebben

Az alapfokú művészetoktatás munkaterve a 2015/2016. tanévre

Az alapfokú művészetoktatás munkaterve a 2015/2016. tanévre Az alapfokú művészetoktatás munkaterve a 2015/2016. tanévre Furulya tanszakon 9 fő Zongora tanszakon 7 fő Rajz, festés, mintázás tanszakon 13 fő Színjáték tanszakon 10 fő A művészeti tárgyak oktatását

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás..

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás.. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra

Részletesebben

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ AZ 1. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. A képzelet világa 1.

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ AZ 1. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. A képzelet világa 1. Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ AZ 1. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A képzelet világa 1. tankönyv alapján Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Készült a NAT 2012. és az EMMI kerettanterv

Részletesebben

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom 7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227 Tartalom Nyári élmények................................................ 4 Nyári rajz (Nemes Nagy Ágnes).............................. 5 A ny

Részletesebben

Kincskereső varázslat a Hegedüsben. A Hegedüs Géza Általános Iskola napközis szakmai munkaközössége által elkészített program bemutatása

Kincskereső varázslat a Hegedüsben. A Hegedüs Géza Általános Iskola napközis szakmai munkaközössége által elkészített program bemutatása Kincskereső varázslat a Hegedüsben A Hegedüs Géza Általános Iskola napközis szakmai munkaközössége által elkészített program bemutatása Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola. Alsó tagozatunkon 11

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Amos kreatív festékek és készletek

Amos kreatív festékek és készletek Amos ragasztók, kreatív festékek és készletek Ragasztó stift Ragasztó stift adagoló A kitekerhető ragasztó stift ragaszt papírt, fényképet, kartont. Nem mérgező, sav és oldószermentes. Biztonságos gyermekeknek,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei

Osztályozó vizsga követelményei Osztályozó vizsga követelményei 1. osztály Olvasás - A betű és a hang különbségének felismerése. - A tanult kis- és nagybetű biztonságos egyeztetése (jó ütemű betű összeolvasás, három hang összevonása)

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata Hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Így nemcsak a képző- és iparművészet

Részletesebben