T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév"

Átírás

1 Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév A Második daloskönyvem c. tankönyv használatához Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 2 óra (Összesen: 72 óra) Készítette: Sipos-Nagy Judit

2 Tananyag felosztása Száma Témák Óraszám 1. Tanév eleji ismétlés 1 óra 2. Zenei reprodukció- Éneklés 40 óra 3. Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy 7 óra csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 4. Zenei reprodukció Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 5 óra 5. Zenei befogadás Befogadói fejlesztése 6 óra 6. Zenei befogadás Zenehallgatás 6 óra 7. Öko projekt 2 óra 8. Hangeny előkészítő és élményfeldolgozás 2 óra 9. Tanév végi ismétlés 3 óra 10. Összes óraszám: 72 óra

3 1. Az 1. osztályban tanult dalok ismétlése Ha én cica Benn a bárány... Bújj, bújj medve A szó lá szó mi motívum ismétlése A kettes ütem ismétlése Dalfelismerés betűkottáról Mondóka ritmizálása Ritmusírás Motívum kirakása korongokkal Tudás hozzákapcsolása személyes tapasztalatokhoz és élet-helyzetekhez Játékos mozdulatok rögtönzése érthető szövegejtés, artikuláció Az 1. osztályban megismert hangszerekről tanultak felelevenítése A furulya, hegedű és zongora hangja 2. Az 1. osztályban tanult dalok ismétlése Dalcsokor szolmizálás kézjelről szó-lámi hangokkal A helyes testtartás és levegővétel Figyelem, koncentráció Hangutánzás közlekedési eszközök régen és napjainkban, áruszállítás Megy a kocsi... Dalanyag CD: 1. szám női énekhangon Zenehallgatás: furulya, hegedű, zongora hangja 3. Egyél libám... Mackó, mackó ugorjál... Nyuszi ül... Megy a kocsi A szó-szó szó-lá szó mi motívum ismétlése Ütemvonal, záróvonal Dalfelismerés ritmusról Motívum szolmizálása, kirakása korongokkal Ritmusírás fejlesztése hangoztatása Negyed és nyolcadpár Ritmuskíséret a dalokhoz A dalok a Vizuális kultúra: Jelek, jelzések értelmezése 4. Ha én cica Nyuszi ül a Sötétes az erdő JÖN A KOCSI Ritmuskíséret alkalmazása Ritmusfelismerés Motívum kirakása korongokkal Megfelelő tempó és hangerő A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben Játék ritmushangszerekkel Ritmusalkotás A helyes viselkedési szokások utazáskor Jön a kocsi... Dalanyag CD: 2-3. sz. Zenehallgatás CD: 35. szám, szám 5. Gyertek lányok... Sötétes az erdő... Megy a kocsi... Jön a kocsi A szó-szó szó-szó lá-mi szó motívum ismétlése Hangjegyírás Dalfelismerés korongokról, ritmusró A ritmusjel és a korongok összekapcsolása A hangok szárainak helye, iránya Ritmusírás fejlesztése Kétfázisú nagytesti mozgások a dalokhoz szövegmagyarázat, szókincsbővítés Korongok 6. Gyertek lányok Sötétes az.. Megy a kocsi ZÖLD ERDŐBEN Szolmizálás kottából Hangjegyírás Egyenletes mérő ritmushangszerekkel, tapssal A hangjegyek írásának gyakorlása A szövegtartalom felfedezése. Ösztönzés érzelmi reakciókra Dallamalkotás szó lá mi hangokból Az új dalban szereplő állatok Zöld erdőben... női énekhangon, fuvolán Dalanyag CD: 4-6. szám Zenehallgatás: Bartók Mese a kislégyről Mikrokozmosz No

4 7. Jön a kocsi... Zöld erdőben... Eresz alól... Egyenletes lüktetés Kétfázisú mozgás A fél értékű hang megfigyeltetése, előkészítése Dalfelismerés kezdő motívumról Éneklés kétfázisú mozgással Ritmus hangoztatása Ritmus és mozgás kapcsolatának megfigyelése Ritmus és mozgás kapcsolata Testnevelés és sport: Mozgáskoordináció Ritmuslapok A fuvola hangszínének megfigyelése Zenehallgatás CD: 29. szám Joseph Bodin de Boismortier: Menüett 8. Ég a gyertya... MÉZ, MÉZ... A fél értékű hangnak és szünetének neve, írásjele A fél érték és szünete kettes ütemekben Ritmus hangoztatása, olvasása Hangjegyírás fejlesztése Ritmusmotívumok alkotása TÁ-Á-val A dal a A méhekről és a mézről Méz, méz.. Dalanyag CD: 7-8. szám női hangon, fuvolán Zenehallgatás: Rimszkij-Korszakov: A dongó 9. Hangeny előkészítő óra 10 Hangeny - élmény feldolgozó óra 11. Méz, méz... Süss fel nap... Szólj síp... A fél értékű hang és szünete - gyakorlása A fél értékű hang és szünete felismerése, írása, olvasása Ritmusmotívumok hangoztatása Együttműködés Játék a Méz, méz c. dalhoz Találós kérdés Szabályok betartása A fuvola hangja Garibaldi: Gondoladal Zenehallgatás CD: 30. szám 12. Méz, méz... Süss fel nap... Szólj síp... TI CSAK ESZTEK... Ritmusírás Ritmusfelelgetés Ritmuspótlás Ritmusmotívumok hangoztatása Mondóka ritmizálása Ritmusírás fejlesztése Ritmusfelelgető Dallamalkotás szó lá hangokkal. A vendéglátás alapvető szabályai Ti csak esztek női hangon, zongorán Dalanyag CD: szám 13. Ti csak... Méz, méz... Zöld erdőben... Dalfelismerés kezdő motívumról Fél értékű hang és szünete A fél értékű hang felismerése dalokban A fél érték és szünete beosztása kettes ütemekben Ritmusgyakorlás A megszerzett tudás alkalmazása Ritmuskígyó Testnevelés és sport: Mozgáskoordináció A hegedű hangjának ismétlése Zenehallgatás CD: szám 14. Esik az eső... Kis kacsa... HERVAD MÁR... Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel Ritmusolvasás A mérsékelt tempó Motívum olvasása kottából Motívum írása hangjegyekkel Dalok tempója, előadásmódja Ritmus és mozgás kapcsolatának megfigyelése A legkedvesebb ok Szólások, közmondások, népi hiedelmek Hervad már Dalanyag CD: sz. Mf: 16. feladat Évszakok a zenében Zenehallgatás CD: 17. szám Vivaldi: A négy évszak Ősz A vonószenekar Tk: 77. old. ŐSZI SZÜNET 4

5 15. Méz, méz Aludj baba... ÁG, ÁG, KICSI... Dallamok felismerése kézjelről Kettes ütem Halk hangos hangerő Azonos ritmusmotívumok negyed és páros nyolcad értékű hangokkal Ritmuselemek írásának gyakorlása, hangoztatása Dallamalkotás szó-lá-mi hangokkal Az őszi erdő ÁG, ág, kicsi... Dalanyag CD: szám Zenehallgatás CD: 38. szám. Prokofjev: Péter és a farkas Péter témája 16. Hervad már a... Méz, méz... Ág, ág, kicsi... A KÁLLÓI SZŐLŐBE... Tanult ritmusértékek Kottaírás gyakorlása Tanult dal szolmizálása betűkottáról Mondóka ritmizálása Azonosságok felismerése, jelölése Ismétlődés megfigyelése Problémamegoldás, kooperáció A dal a A szürettel kapcsolatos hagyományok A kállói szőlőbe. Dalanyag CD: A vonószenekar tagjai Tk: Háp, háp... Hogy a csibe... Ág, ág, kicsi... Szolmizálás kottából Kétszólamú ritmus Dalfelismerés ritmusról, hangjegyekről Dalritmus beosztása kettes ütemekben Ritmussorok azonosságának felismerése, jelölése Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, együttműködés Ritmus improvizálása az ismert ritmusképletekből Érthető szövegejtés, kifejező artikuláció 18. Megy a kocsi... Szólj síp... ELVESZTET- TEM... A dó hang előkészítése Ismétlőjel Dallamvonal, dallamrajz Kétszólamú ritmusgyakorlat Ritmusalkotás Kottaírás gyakorlása, fejlesztése A dal a Testnevelés és sport: Mozgáskoordináció Elvesztettem.. Dalanyag CD: sz. A zongora hangja ismétlés Zenehallgatás CD: 25., 26., 27. szám Bartók: Gyermekeknek 19. A kállói... Elvesztettem... Benn a bárány... A dó hang tudatosítása Neve, kézjele, helye a vonalrendszerben A dó hang éneklése ismert dalokban, névvel, kézjellel Ismert motívumok szolmizálása Figyelem, koncentráció, a tanult anyag belső összefüggéseinek megértése Az ismételt dalok a Vizuális kultúra: Jelek, jelzések értelmezése A vonószenekar hangszínének felismerése Zenehallgatás CD: 39. szám Csajkovszkij: Régi francia dallam 20. A kállói... Elvesztettem... Benn a bárány... ÉLIÁS, TÓBIÁS... A dó hang gyakorlása új dalon A dó helye, kézjele Ismert motívumok szolmizálása kottából, kézjellel. A szó mi dó kapcsolata, elhelyezkedésük a vonalrendszerben Figyelem, koncentráció Élő zongora Élő vonalrendszer Szómagyarázat, szókincsbővítés Éliás, Tóbiás Dalanyag CD: 20., 21. szám 5

6 21. Éliás, Tóbiás... Megy a kocsi... Ti csak esztek... A dó hang gyakorlása Tiszta intonálás Dalfelismerés betűkottáról Ismert dallamkészlet leírása hangjegyekkel A dó hang helye a vonalrendszerben Szó-mi-dó hangokból motívum rögtönzése Népszokások A hegedű hangja TK: 77. old. Zenehallgatás CD: 13. szám Brahms: D-dúr Hegedűeny 22. Elvesztettem... Ha én cica... HEGEDÜL A KISEGÉR... A dó hang gyakorlása, alkalmazása tanult ritmuselemekkel Kétszólamú ritmusgyakorlatok Tiszta artikuláció Hangszerek hangszíne kezelésük szerint, felismerés Érdeklődés felkeltése zenemű hallgatása iránt A dalok a Érthető szövegejtés, tiszta artikuláció Hegedül a kisegér Dalanyag CD: Zenehallgatás CD: 40. szám Weiner Leó: Divertimento, No.1. Csűrdöngölő 23. Hegedül a kisegér... Egyél libám... Zöld erdőben... A pótvonal tudatosítása A szó mi-dó motívum Dalfelismerés záró motívumról A dó hang elhelyezése a pótvonalra, ismert dallamfordulatokban Ütemvonalak, záróvonal pótlása A különböző tudáselemek összekapcsolása Dallamalkotás szó-mi-dó hangokból A dalokhoz A fuvola hangja Zenehallgatás CD: 31. szám Prokofjev: Péter és a farkas A kismadár témája 24. Éliás, Tóbiás... JÖN EGY VARJÚ... A pótvonal gyakorlása. A dó hang elhelyezése a pótvonalon. Ritmusmemoriter Ritmusírás, hangjegyírás fejlesztése Pótvonalas hang írása Játékos mozdulatok az új dalhoz Dráma és tánc: A dalszöveghez szabad mozgás Jön egy varjú.. Dalanyag CD: szám 25. Egy kis malac... Jön egy varjú... Jön a kocsi... A dó hang gyakorlása, írása A fél értékű hang gyakorlása Ismert motívumok megszólaltatása kézjelről Dalfelismerés záró motívumról Hangjegyírás Hangszínhallás fejlesztése Dalcsokor dalainak eljátszása A dalokban szereplő állatok A hangszínhallás fejlesztése, a fuvola és vonós zenekar együttes hangzása Zenehallgatás CD: 32. szám Mozart: Varázsfuvola részlet 26. Ti csak... Elvesztettem... Jön egy varjú JERÜNK, MENJÜNK... A dó hang gyakorlása Ritmusírás Azonos sorok felismerése, jelölése Mondóka ritmizálása, ritmusírás Személyes tapasztalatok kapcsolása Egylépéses csárdás A disznótorral kapcsolatos hagyományok Jerünk, menjünk Dalanyag CD: szám 6

7 27. Télapó itt van... Pattanj pajtás... Hull a pelyhes... A dó-dó szó-szó lá-lá szó motívum Lassú tempó Halk hangerő A motívum leírása hangjegyekkel Dalfelismerés betűkottáról Kooperativitás, személyiségfejlesztés, hagyományok tisztelete Ritmusmotívumok alkotása kettes ütemekben Az ünnephez Zenehallgatás CD: 33. szám Mozart: D-dúr fuvolaeny részlet 28. Télapó itt van... Pattanj pajtás... Hull a pelyhes... HULL A HÓ... Ritmusértékek gyakorlása Dó helye, pótvonal Ritmusírás Kétszólamú ritmusgyakorlat Zeneművek tempójának és hangulatának megfigyelése A dalok megjátszása os mozdulatokkal Hagyományok tisztelete Hull a hó Dalanyag CD: szám TÉLI SZÜNET 29. Ti csak esztek... Egyél libám... Hogy a csibe? A ré hang neve, kézjele, helye a vonalrendszerben Dallamfordulatok ré hanggal Motívumok éneklése ré hanggal Megszólaltatás kézjel után A ré hang éneklése ismert dalokban A kérdés-felelet dallam hangoztatása, belső hallás fejlesztése Dallambújtatás A tél jellegzetességei Évszakok a zenében Zenehallgatás CD:18. szám Vivaldi: A négy évszak Tél 30. Ti csak esztek... Egyél libám... Hogy a csibe? PACIKÁM, PARIPÁM A ré hang gyakorlása új dalon Szolmizálás kézjelről Ré hangot tartalmazó motívumok éneklése szolmizálva, kottából, kézjelről Kézjelek felismerése Visszhang Vizuális kultúra: Jelek, jelzések értelmezése Pacikám, paripám Dalanyag CD: szám 31. Kis Karácsony... Ezüst szánkót... A hajnali... KIRJE, KIRJE A ré hang gyakorlása A mi-ré mi-ré dó dó motívum Dallamfordulatok mi ré dó hangokra Motívum felismerése betűkottáról Megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása Dallamalkotás mi ré dó hangokon Az ünnephez Kirje, kirje Dalanyag CD: szám 32. Elvesztettem. Jön a kocsi EZÜSTFENYŐ... A ré hang gyakorlása Hangjegyírás ré hanggal Dallamfordulatok ré hanggal Motívum felismerése Dallambújtatás Társadalmi, családi, egyéni szokások Ezüstfenyő Dalanyag CD: szám Zenehallgatás CD: 41. szám Otto Fisher: Lennék bár kisharang A gyermekkar hangszíne 7

8 33. Négy vándor... Pacikám, paripám... Országúton... Dallamfordulatok szó, mi, ré, dó hangokkal Egyenletes lüktetés Mérsékelt tempó Dalfelismerés betűkottáról Az ütemmutató és a záróvonal pótlása Ritmusgyakorlat Ritmus és beszéd kapcsolatának erősítése, hagyomány tisztelet Ritmus improvizálása ismert ritmusképletekből Hagyománytisztelet A fagott hangának megfigyelése Dalanyag CD: 56., 67., 69. szám 34. Egyél libám Négy vándor... Pacikám, paripám... Országúton... TEKEREG A SZÉL... Ütemmutató Záróvonal Ismétlő jel Ritmusmemória fejlesztése Dalfelismerés betűkottáról Kedvenc ok A télhez Tekereg a szél Dalanyag CD: szám I.FÉLÉV VÉGE 35. Héja, héja... Hogy a csibe? Háp, háp... Egyél libám ESTE VAN MÁR... Motívumok negyed és páros nyolcad értékű hangokkal Mondóka ritmizálása. Ritmusírás Dalfelismerés betűkottáról Hangkészlet megállapítása Hibakeresés a leírt ritmusban Problémamegoldó képesség, kooperáció Ritmuskíséret alkotása Dráma és tánc: A dalszöveghez dramatizált Este van már Dalanyag CD: szám A fagott hangszíne Zenehallgatás CD: 34. szám Haydn: Menüett 36. Héja, héja... Hogy a csibe? Háp, háp... Egyél libám... Este van már A kánon Kettes ütem Ritmusértékek Egyenletes lüktetés Hangkészlet megállapítása Dalfelismerés, Hibajavítás Kánonéneklés nevelői segítséggel, tempótartás Megfelelő hangerő Ritmus és beszéd kapcsolatának erősítése A dalok ai, os mozgások Etika: Tolerancia, szabálykövetés Mf: 45.feladat Zenehallgatás: Prokofjev: Péter és a farkas szimfonikus mese Kézikönyv: 76. oldal 37. Jerünk, menjünk... Egy kis malac... Zöld erdőben Ritmuskánon Azonos motívumok Dalfelismerés betűkottáról Éneklés ritmusosztinátóval Mondóka ritmizálása Megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása Ritmuskígyó Dráma és tánc: A nagyapó karakterének dramatizált megjelenítése Zenehallgatás CD: 35. szám Prokofjev: Péter és a farkas A nagyapó témája 38. Jerünk, menjünk... Egy kis malac... Zöld erdőben HOPP JULISKA Szolmizálás kézjelről Dalfelismerés Négyes ütem előkészítése Kottaírás gyakorlása Ritmusértékek Négyfázisú mozgás alkalmazása Zenei memória fejlesztése Dallambújtatás Csárdás lépései a dalhoz Dráma és tánc: A néptánc elemeinek alkalmazása Hopp, Juliska Dalanyag CD: 42., 43. szám 8

9 39. Hopp, Juliska Jön a kocsi Éliás, Tóbiás A négyes ütem Ritmusértékek Ritmuskánon Kottaírás fejlesztése A négynegyedes ütem beosztása Ritmusalkotás Hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrészek megkülönböztetése Ritmusrögtönzés Testnevelés és sport: Mozgáskultúra fejlesztése Zenehallgatás: Bartók: Gyermekeknek II/23. Így kell járni 40. Hopp, Juliska Jön a kocsi.. Éliás, Tóbiás ÉG A GYERTYA Kánon gyakorlás A zenei kérdés felelet Alsó lá előkészítése Szolmizálás betűkottáról Kérdés- felelet dallamok éneklése, alkotása Belső hallás fejlesztése dallambújtatással Ritmusalkotás négyes ütemben Dallamalkotás: szó-mi-ré hangokkal A dal a Testnevelés és sport: A néptánc elemei Ég a gyertya Dalanyag CD: 44., 45. szám Zenehallgatás CD: 36. szám Mozart: B-dúr fagotteny 41. Nád alól Este van már Hervad már a Tiszta éneklés Pontos ritmus Kérdés-felelet Az alsó lá hang helye, kézjele Dallammotívumok éneklése kottából és kézjelről Dallamok utószolmizálása Figyelem, koncentráció, viszonyítás Ritmusvisszhang Dráma és tánc: Kommunikációs magatartásmódok Zenehallgatás CD 1. szám J.S. Bach: Bourrée 42. Nád alól Este van már Hervad már a VIRÁGOS KENDEREM Az alsó lá gyakorlása Négyes ütem Ritmusértékek Kérdés-felelet dallamok éneklése, kitalálása. Szolmizálás kézjelről Kiváltós ok keresése szómagyarázat, szókincsbővítés Virágos kenderem Dalanyag CD: 46., 47. szám 43. Virágos kenderem Hull a hó Négy vándor Dallamfordulatok alsó lá-val Ritmusértékek gyakorlása Alsó lá hang gyakorlása Az alsó lá hang éneklése ismert dallamfordulatokban Éneklés kézjelről, hangoszlopról Elhelyezése a vonalrendszerben többféle dóhellyel Figyelem-koncentráció, viszonyítás. Ritmusalkotás a tanult ritmikai elemekkel Versajánló 44. Virágos kenderem Hull a hó Négy vándor ELMÚLOTT A RÖVID FARSANG Dallamsorok összehasonlítása Hangszerek képek alapján Kettes ütem Azonos dallammotívumok felismerése Kottakép és betűkotta párosítása Dalfelismerés ritmusról Ritmustelefon Jelmez tervezése Farsangi népszokások Elmúlott a Dalanyag CD: szám Zenehallgatás: Gryllus: Maszkabál 9

10 45. Hegedül a kisegér Jerünk, menjünk Ég a gyertya Dallamfordulatok mi ré dó hangokkal Dalfelismerés Olvasógyakorlat elemzése, megszólaltatása Hangkészlet megállapítása Ritmuskíséret kitalálása a dalokhoz Vizuális kultúra: Dalok jellemzői rajzban Zenehallgatás CD: 12. szám Mendelssohn: e-moll Hegedűeny 46. Jerünk, menjünk... Egy kis malac... Zöld erdőben... HEGEDÜL A FÜRGE TÜCSÖK... Ritmuselemek alkalmazása Ritmusírás Halk-hangos hangerő Kétszólamú ritmusgyakorlat Mondóka ritmizálása Ritmus és beszéd kapcsolatának erősítése Táncos lépések a dalokhoz Az új dalhoz Hegedül a fürge Dalanyag CD: szám 47. Hegedül a fürge tücsök Éliás, Tóbiás Ti csak esztek, Jön egy varjú... Este van már. Uccu bizony* (Kecskemét környéki népdal) Ritmus és dallammotívumok Kérdés-felelet Dalrészlet megszólaltatása, felismerése Ütemvonalak, záróvonal pótlása Dalfelismerés ritmusról Azonos motívumok jelölése Kérdés-felelet megszólaltatása Megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása Kérdésre felelet alkotása mi ré dó hangokon Zenei karakter kifejezése mozgással Zenehallgatás CD: 35. szám Prokofjev: Péter és a farkas fagott Nagyapó 48. Hegedül a fürge tücsök Éliás, Tóbiás Ti csak esztek, Jön egy varjú... Este van már. VIRÁGÉKNÁL Motívumok szolmizálása Ütemvonal, záróvonal Ritmuselemek gyakorlása hangjegyekről alkalmazása Azonosságok felismerése Ritmuszenekar alkalmazása Ritmus és beszéd kapcsolatának erősítése Ritmuskíséret kitalálása Dalhoz szöveg keresése mondóka párosítása dallammal Virágéknál Dalanyag CD: szám 49. Hegedül a fürge tücsök... Virágéknál... Nád alól... Hervad már... Dallamfordulatok alsó lá-val Egyenletes lüktetés Mérsékelt tempó Dalmotívumok éneklése betűkottáról alsó lá-val Olvasógyakorlat elemzése, megszólaltatása Tiszta intonáció, helyes artikuláció Ismétlődő motívumok mi rédó hangkészlettel Testnevelés és sport: Mérsékelt ütemű menetelés, egyenletes mozgás Zenehallgatás CD: 31. szám Prokofjev: Péter és a farkas kismadár 50. Hegedül a fürge tücsök... Virágéknál... Nád alól... Hervad már... MÉLY ERDŐN Szolmizálás kézjelről Alsó lá gyakorlása Kétszólamú ritmusgyakorlat Dalfelismerés Olvasógyakorlat megszólaltatása Kottaírás fejlesztése Kétfázisú mozgás a dalokhoz Az új dal szövegtartalmához Mély erdőn Dalanyag CD: szám 10

11 51. Négy vándor... Mély erdőn... Sándor napján... Háp, háp... Azonos motívumok a dalokban Ismétlődés, visszatérés Dalfelismerés belső motívumról Dallamsorok azonosságának felismerése, jelölése Hiányzó ütemek pótlása Megosztott figyelem-többutasítás egy feladathoz. Kettes ütemek alkotása az ismert ritmuselemekkel Rajz és vizuális kultúra: Állatábrázolás Zenehallgatás Cd: 15. szám Vivaldi: A négy évszak Tavasz 52. Négy vándor... Mély erdőn... Sándor napján... Háp, háp... DE JÓ A DIÓ... Szolmizálás betűkottáról, hangjegyről gyakorlása Dalritmus pótlása Azonos motívumok felismerése Mondóka ritmizálása, ritmusképek megnevezése Kottaírás fejlesztése Háp, háp... eljátszása síkbábokkal Az évszakhoz. Tavaszi történet kitalálása a meghallgatott zenéhez De jó a dió Dalanyag CD: 60., 61. szám 53. Sándor napján... Mély erdőn Csizmám kopogó... Kettes ütem Egyenletes lüktetés Ünnepi jelleg a zenében Ritmuskíséret hangoztatása ritmushangszerekkel betűkottáról rajzának elkészítése Hagyományápolás, ünneplés, viselkedés Egylépéses csárdás A nemzeti ünnephez Zenehallgatás CD: 23. szám Erkel: Himnusz CD: Sándor napján... Mély erdőn... Csizmám kopogó... ESIK ESŐ KARIKÁRA Szolmizálás hangjegyről Kettes ütem Feszes tempó Dalfelismerés Ritmuskíséret alkalmazása Hangszerek azonosítása a megszólalás módja szerint Hagyományápolás, ünneplés, viselkedés Nevek ritmizálása a megadott példák alapján Menetelés zenére Hagyománytisztelet, ünneplés, viselkedés Esik eső Dalanyag CD: szám Zenehallgatás CD: 43. szám Gungl: Magyar induló fúvószenekar Zenehallgatás CD: 24. szám Egressy: Szózat 55. De jó a dió... Mély erdőn... Jön a kocsi... Ti csak... Dallamfordulatok szó, mi, ré, dó, alsó lá hangokkal Dalfelismerés záró motívumról Ritmuskíséret különböző ritmushangszerekkel Kérdés-felelet dallamok éneklése kézjelről Dalfelismerés ritmusról Hangszínhallás fejlesztése fagott Ritmuskíséret kitalálása Türelem és tolerancia Zenehallgatás CD: 36. szám Mozart: B-dúr Fagotteny TAVASZI SZÜNET 11

12 56. De jó a dió... Mély erdőn... Jön a kocsi... Ti csak... NÉZTEM GÖRGŐ Ütemvonal, záróvonal, ismétlő jel Egyenletes lüktetés Kettes ütem Kétszólamú ritmus megszólaltatása Hangjegyírás fejlesztése A fél értékű hang írása Ritmusvisszhang szómagyarázat, szókincsbővítés Néztem görgő Dalanyag CD: szám 57. Hegedül a fürge... Zöld erdőben... Néztem görgő... Sándor napján... Dallamfordulatok dó, ré, mi, szó hangokkal Hangkészlet Olvasógyakorlatok elemzése, megszólaltatása Motívum lejegyzése hangjegyekkel Dalfelismerés kézjelről Kooperatív tanulás, Ritmuskígyó A legkedvesebb ok A dalokban előforduló állatok 58. Hegedül a fürge... Zöld erdőben... Néztem görgő... Sándor napján... SZÁRAZ TÓNAK Kánon Szolmizálás betűkottáról, hangjegyekről Kettes ütem Kánonéneklés Kétszólamú ritmusgyakorlat megszólaltatása Ritmusírás Olvasógyakorlat éneklése más szöveggel Kettes ütemek improvizálása A szövegtartalom megértése, humor Száraz tónak Dalanyag CD: szám Projekt* 59. Száraz tónak... Ég a gyertya Hopp Juliska... Projekt* Kánonok Egyenletes lüktetés Ritmusmotívumok Négynegyedes ütem Ütemhangsúly Dalfelismerés belső motívumról Ismert dal ritmusának lejegyzése Ritmusgyakorlat hangoztatása egyénileg is. Megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása Ritmus improvizálás az ismert ritmusképletekből A húsvéthoz népszokások, locsolóek Zenehallgatás CD: 32. szám Mozart: Varázsfuvola részlet 60. Száraz tónak... Ég a gyertya... Hopp, Juliska... JÖTTEM KARIKÁN... Ritmusmemoriter Négynegyedes ütem Hangkészlet Dalfelismerés záró motívumról Hangkészlet megállapítása Kétszólamú ritmusgyakorlat megszólaltatása Hol jártál? szerep Szómagyarázat, szókincsbővítés Jöttem karikán Dalanyag CD: szám 61. Megy a kocsi... Jöttem karikán... Mély erdőn... Mackó, mackó Dallamfordulatok mi ré dó hangokkal A dalok hangulatának megfelelő tempó Zenei felelgetős motívumok szolmizálása Motívum leírása hangjegyekkel Megszerzett tudás alkalmazása, ritmus és mozgás kapcsolatának erősítése. Dallamalkotás mi, ré, dó hangokkal Találós kérdés Zenehallgatás CD: 42. szám Kodály Zoltán: Kállai kettős a vegyes kar 62. Virágéknál Mackó, mackó Mély erdőn BÚJJ, BÚJJ ITT Szolmizálás betűkottáról Kottaírás Ismert dal motívumainak sorrendbe tevése Mondóka ritmizálása Dallamalkotás Ritmusírás fejlesztése A dal a Hunyó Az új dalhoz Bújj, bújj, itt megyek Dalanyag CD: szám 12

13 63. Mély erdőn... Rozmaringos... Jöttem karikán... Hervad már Szolmizálás kézjelekről A mi, ré, dó, lá dallamfordulatok Az ismétlőjel Kottaírás 64. Öko-Projekt Ritmuskánon Ritmusírás Egyenletes tempó tartása 65. Öko-Projekt Kétszólamúság Halk, hangos hangerő Tiszta intonálás Orgonapont 66. Jön egy varjú... Éliás, Tóbiás... Száraz tónak... KINYÍLT A RÓZSA 67. Gyertek lányok... Kinyílt a... Virágos kenderem Gyertek lányok... Kinyílt a... Virágos kenderem... ANYÁM ÉDES Belső hallás fejlesztése Ritmusírás Tiszta intonálás Hangszerek megnevezése Dallamfordulatok alsó lá-val Gyors tempó, középerős hangerő Párosító dalok Alsó szó előkészítése Szolmizálás gyakorlása Olvasógyakorlat elemzése, éneklése betűkottáról Dalfelismerés kézjelről Társadalmi és egyéni értékek, tiszta artikuláció Ritmuspárbeszéd Ritmuskánon megszólaltatása Olvasógyakorlat éneklése virágnevekkel Megszerzett tudás alkalmazása, ritmus és mozgás kapcsolatának erősítése. Ismert dal ritmusának leírása Kétszólamú gyakorlat kézjellel Ritmusmotívumok hangoztatása Ritmusérzék fejlesztése, egységes hangzásra törekvés Ritmusbújtatás Ritmusvisszhang tanult értékekkel Tanult dalok felismerése kezdő motívum kottaképéről Zenemű hangulatának megnevezése Szolmizálás kézjelről Kottaírás gyakorlása Dallamkocka használatával lapról olvasás gyakorlása Ritmuskígyó Köszöntő műsorának összeállítása A dalokhoz osztinátó ritmusok improvizálása Megszerzett tudás alkalmazása, belső hallás fejlesztése. Ritmusvisszhang Párosító dal szövega Improvizálás mi, ré, dó, alsó lá hangokon Kétlépéses csárdás dallam kitalálása adott ritmusra Az ünnephez Az édesanyák tisztelete Dráma és tánc: Régi korok társastáncai - szvit Szövegértelmezés, párosító dal Dalfelismerés ritmusképről, betűkottáról, kottáról Két motívum leírása hangjegyekkel Megszerzett tudás alkalmazása, belső hallás fejlesztése. A nyár jellemzői A szöveg értelmezése, szómagyarázat Zenehallgatás CD: 21. szám Kodály Zoltán: Köszöntő Saint-Saëns: Az állatok farsangja Saint-Saëns: Az állatok farsangja Kinyílt a rózsa Dalanyag CD: szám Zenehallgatás CD: 16. szám Vivaldi: A négy évszak Nyár Anyám, édesanyám Dalanyag CD: szám Zenehallgatás CD: szám Bartók: Gyermekeknek No. 29, No. 6, No. 5, Dallamkocka 13

14 69. Anyám édes... Kinyílt a... Négy vándor... Az ötfokú hangkészlet Kérdés-felelet Kézjelek Záró motívum Kérdés-felelet dallamok megszólaltatása betűkottáról Ritmusírás, tanult dal ritmusának leírása Dalfelismerés hangjegyekről Hagyományápolás, ünneplés, emlékezet fejlesztés Szöveg kitalálása a kérdésfelelet dallamokra Pünkösdi hiedelmek, népszokások Zenehallgatás CD: 39. szám Csajkovszkij: Régi francia dallam vonószenekar 70. Tanult körok eljátszása az udvaron Figyelem, szociális kompetencia fejlesztése Ritmuskíséret a dalokhoz Hagyományápolás, ünneplés, a hagyományok tisztelete 71. Dalcsokrok összeállítása a 2. osztályban tanult dalokból A dalok jellege tempó, hangerő, előadásmód Hangos halk Hangkészlet A tanév során tanultak felelevenítése Élő zongora Kedvenc ok tolerancia, egymás segítése Hangszerek felismerése Kívánsághangeny 72. Dalcsokrok összeállítása a 2. osztályban tanult dalokból A tanév során tanultak felelevenítése 14

TANMENET ÉNEK-ZENE. 2. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR. Tanmenet 2. osztály Évi 74 óra Heti 2 óra

TANMENET ÉNEK-ZENE. 2. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR. Tanmenet 2. osztály Évi 74 óra Heti 2 óra TANMENET ÉNEK-ZENE 2. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR Tnmenet 2. osztály Évi 74 ór Heti 2 ór 1 Ór Dlnyg Zenei elemek 1-2. Az 1. osztálybn tnult dlok H én cic... Benn bárány... Bújj, bújj medve...

Részletesebben

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam)

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) szeptember hónap hét időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) tanítási-fejlesztési terület ének-zene 1 2 3 tematika készségfejlesztési cél tartalom zenehallgatás Ismételjünk! Tanult elemek

Részletesebben

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 3. évfolyam)

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 3. évfolyam) szeptember hónap hét időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 3. évfolyam) tanítási-fejlesztési terület ének-zene tematika készségfejlesztési cél tartalom zenehallgatás, szemléltetés 1 2 Ismételjünk! l-s-m-r-d-l,

Részletesebben

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Szeptember Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az dalok, mondókák Közös éneklés hangadás után egyszerre osztálytársak éneke 4 5. o. 3 Cicuskám kelj fel Dallamvisszhang:

Részletesebben

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hõc, hõc... Zsipp, zsupp... Húzz, húzz... Ritzáljuk az ismert dalok kezdetét! Mf. 5/6. tá tá ti - ti

Részletesebben

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Tanmenet Ének-zene 1.osztály Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztendő kompetenciák 1.2.3. Az óvodában tanult dalok éneklése 4. Kiolvasók és Egyenletes

Részletesebben

ÉNEK TANMENET az Első daloskönyvemhez Kerettanterv A változat 1. évfolyam

ÉNEK TANMENET az Első daloskönyvemhez Kerettanterv A változat 1. évfolyam ÉNEK TANMENET az Első daloskönyvemhez Kerettanterv A változat 1. évfolyam Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztendő kompetenciák 1.2.3. Az óvodában tanult dalok éneklése 4. Kiolvasók és

Részletesebben

tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Munkájukhoz sok sikert kíván a Szerzô és a Kiadó

tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Munkájukhoz sok sikert kíván a Szerzô és a Kiadó tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Kedves Kollégák! A tanmenetjavaslattal az a célom, hogy segítséget nyújtsak a mindennapi feladatok megtervezéséhez. A már ismert tananyagfelosztást alkalmaztam, mert szükség

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése 1 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése B modul Rajz és vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyak keretein belül az 1. a osztályban 2009 / 2010. tanév 2 tartalma Módszerek Tevékenység

Részletesebben

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Készítette: Lassúné Ruskó Renáta A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

TANMENET ÉNEK-ZENE 4. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR

TANMENET ÉNEK-ZENE 4. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR TANMENET ÉNEK-ZENE 4. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR 1 TANMENET Heti 2 óra Évi 74 óra Óra Dalanyag Zenei elemek 1. A 3. osztályban tanult dalok ismétlése: Házasodik a motolla, Zöld erdõben a tücsök,

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

NT-11267 Ének-zene 2. Tanmenetjavaslat

NT-11267 Ének-zene 2. Tanmenetjavaslat NT-11267 Ének-zene 2. Tanmenetjavaslat Lantos Rezsőné és Lukin Lászlóné második osztályosok számára írott ének-zene tankönyvének átdolgozott kiadásához készült ez a tanmenetjavaslat. Az átdolgozás az első

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

ritmuskottáról, betűkottáról Mellékletben dallam-motívumok azonosságának felismerése,

ritmuskottáról, betűkottáról Mellékletben dallam-motívumok azonosságának felismerése, Évi óraszám: 37 óra Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, 1. tk. 4. old. Egyenletes lüktetés, tanult Tanult dalok felismerése Montázs a dalok Süss fel nap dalok ritmus- és

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet Évi óraszám: 37 óra Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, 1., négyes ütem A tanult dalok felismerése A tankönyv ábrái és képei Járok egyedül ritmusról, betűkottáról Népi mesterségek

Részletesebben

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene,

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene, Óraszám 37 1 2. Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés Óvodában tanult dalkincs ismeretének felmérése Mit játszunk lányok? Tekeredik a kígyó Sétálunk, sétálunk Fehér liliomszám Borsót fôztem

Részletesebben

Ritmikai képességfejlesztés. Kismartony Katalin

Ritmikai képességfejlesztés. Kismartony Katalin Ritmikai képességfejlesztés Kismartony Katalin A képességfejlesztés helye a tanítás folyamatában Képzetkialakítás (közvetlen előkészítés) (az új ritmust tartalmazó dalok éneklése, ritmuselvonás is) Új

Részletesebben

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Albertné Balogh Márta TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Kedves Kollégák! A Harmadik daloskönyv a 2015 2016-es tanévre már megújult formában

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 390 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében, vagyis a teljes személyiség fejlesztésében.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szolfézs I. (Ének II.) Tantárgy kódja TAB 1502

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szolfézs I. (Ének II.) Tantárgy kódja TAB 1502 Szolfézs I. (Ének II.) Tantárgy kódja TAB 1502 II. félév Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1501 1. A kontaktórákon való részvétel kötelező. A heti óraszám háromszorosát hiányzásként elfogadom, az azon túli

Részletesebben

ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam)

ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 1. oldal Célok és feladatok ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 2007 Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, vagyis a teljes személyiség

Részletesebben

Dobó István Általános Iskola. Ének. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018.

Dobó István Általános Iskola. Ének. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018. Dobó István Általános Iskola Ének 1. osztály Iván Katalin 2017/2018. Ének tanmenet 1. osztály Éves óraszám: 74 óra Heti óraszám: 2 óra Taneszközök: Süle Ferenc: Első daloskönyvem Készült: Az Apáczai Kiadó

Részletesebben

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer. BTA1104L Zenei készségfejlesztés

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer. BTA1104L Zenei készségfejlesztés Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer BTA1104L Zenei készségfejlesztés Féléves tematika: Az alsó tagozatos ének-zeneoktatáshoz szükséges helyes éneklési készség kialakítása. Az ének-zenei alapismeretek

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

y Énekes párbeszéd, bemutatkozás y Dalok játékai Fél értékű hang (táá) neve, írásjele Az ismétlőjel gyakorlása

y Énekes párbeszéd, bemutatkozás y Dalok játékai Fél értékű hang (táá) neve, írásjele Az ismétlőjel gyakorlása Tanmenet javaslat Ének-zene (angol) 2. osztály Paschekné Borbély Mónika: Music Book 2 könyvhöz Szeptember 1. Első osztályos dalok ismétlése Stand up, sit down Tommy Thumb 2. The Music Man 3. One, Two,

Részletesebben

Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához

Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához 1. Zenei anyag Zenei elemek Játékos készségfejlesztés Zenei írás-,olvasást előkészítő Szemléltetés Szept.

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

TANMENET SZOLFÉZS. ALAPFOK A TAGOZAT 1. osztály SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ

TANMENET SZOLFÉZS. ALAPFOK A TAGOZAT 1. osztály SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ TANMENET SZOLFÉZS ALAPFOK A TAGOZAT 1. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 74 HETI ÓRASZÁM: 2 Dátum: Halásztelek, 2017. szept. 01... SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ GÉCZY ANDREA HALÁSZTELKI HUNYADI

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

TANMENET SZOLFÉZS. ZENEI ELŐKÉPZŐ 1. osztály SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ

TANMENET SZOLFÉZS. ZENEI ELŐKÉPZŐ 1. osztály SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ TANMENET SZOLFÉZS ZENEI ELŐKÉPZŐ 1. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 74 HETI ÓRASZÁM: 2 Dátum: Halásztelek, 2017. szept. 01... SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ GÉCZY ANDREA HALÁSZTELKI HUNYADI M.

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

Óra Dalanyag Zenei elemek Készségfejlesztés Játék Zenehallgatás szept. 1. Dalismétlés a harmadikos dalokból

Óra Dalanyag Zenei elemek Készségfejlesztés Játék Zenehallgatás szept. 1. Dalismétlés a harmadikos dalokból Tanmenet a negyedikes ének-zene tanításához Apáczai Kiadó: Negyedik daloskönyvem Heti 1,5 óra évi 56 óra Készítette: Huger Mónika szept. 1. Dalismétlés a harmadikos dalokból Kettes és négyes ütem. Szinkópa.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK 1 4. osztály 2 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam A tanterv, A NAT Művészetek műveltségterület, 1-4. évfolyamok követelményeinek egy részét dolgozza fel. A teljes lefedést a bevezetőben jelzettek szerint több

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: Több területet tartalmaz, pl.: Nyújtott ritmus, dó pentachord, dalkincsbővítés - új tartalom elsajátíttatása, hangszerek

Óraterv. Az óra témája: Több területet tartalmaz, pl.: Nyújtott ritmus, dó pentachord, dalkincsbővítés - új tartalom elsajátíttatása, hangszerek Óraterv A pedagógus neve: Műveltségi terület: Tantárgy: Osztály: Az óra témája: Több területet tartalmaz, pl.: Nyújtott ritmus, dó pentachord, dalkincsbővítés - új tartalom elsajátíttatása, hangszerek

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

Tagozatos Ének-zene 2. osztály

Tagozatos Ének-zene 2. osztály Tagozatos Ének-zene 2. osztály Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Zenei reprodukció Éneklés 65 óra Legalább 10-15 népi énekes játék, gyermekdal, mondóka ismerete. Gyermekvers

Részletesebben

TANMENET SZOLFÉZS. ALAPFOK A TAGOZAT 2. osztály SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ

TANMENET SZOLFÉZS. ALAPFOK A TAGOZAT 2. osztály SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ TANMENET SZOLFÉZS ALAPFOK A TAGOZAT 2. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 74 HETI ÓRASZÁM: 2 Dátum: Halásztelek, 2017. szept. 01... SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ GÉCZY ANDREA HALÁSZTELKI HUNYADI

Részletesebben

Kottaíró munkafüzet. Engedélyezés alatt!

Kottaíró munkafüzet. Engedélyezés alatt! Kottaíró munkafüzet 2 A kiadvány 2018. 12. 15-én tankönyvvé nyilvánítási engedélyt kapott a TKV/3422-6/2018. számú határozattal. A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet

Részletesebben

A többszólamú zenei érzék fejlesztése. Improvizáció, manipuláció, a reproduktív képzelet fejlesztése.

A többszólamú zenei érzék fejlesztése. Improvizáció, manipuláció, a reproduktív képzelet fejlesztése. A többszólamú zenei érzék fejlesztése. Improvizáció, manipuláció, a reproduktív képzelet fejlesztése. Nem tud tisztán énekelni, aki mindig csak egy szólamban énekel. Az egyszólamú tiszta éneket is csak

Részletesebben

Daltanítás jelrendszerről

Daltanítás jelrendszerről Daltanítás jelrendszerről és kombinált daltanítási lehetőségek Kismartony Katalin Dal/dallamtanítás jelrendszerről - helye a tanítás folyamatában Zenemű (hallás után tanult dalok és..) megfigyelések ALKALMAZÁS

Részletesebben

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat Helyi tanterv Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ének-zene alsó tagozat Tematikus összesített óraterv 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. A tartalom részei (témakörök) óraszám óraszám óraszám óraszám 1. Daléneklés

Részletesebben

2. Több jármû hangja Az utca hangjai III. 1. Egy jármû hangja. Tempóváltásokkal járó hangjelenségek. tudatosítása és írása Ütemvonalak írása

2. Több jármû hangja Az utca hangjai III. 1. Egy jármû hangja. Tempóváltásokkal járó hangjelenségek. tudatosítása és írása Ütemvonalak írása 1. Az óvodában tanult dalok éneklése 2. Kiolvasók és játékok Dínomdánom Hívogat az iskola 3. Kiolvasó és játék Tüzet viszek 4. Játsszunk! 5. Esik az esô 6. Kék selyemkendô 7. Hajlik a meggyfa 8. Szólj

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Ének-zene Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

Tagozatos Ének-zene 1. osztály

Tagozatos Ének-zene 1. osztály Tagozatos Ének-zene 1. osztály Tematikai egység/ A tematikai egység nevelésifejlesztési Zenei reprodukció Éneklés óra Legalább 10-15 népi énekes játék, gyermekdal, mondóka ismerete. Gyermekvers kifejező

Részletesebben

NTK III. évfolyam tantárgy-pedagógia előadás november 19. Zenehallgatás Zenehallgatóvá nevelés. előadó: Szesztay Zsuzsa adjunktus

NTK III. évfolyam tantárgy-pedagógia előadás november 19. Zenehallgatás Zenehallgatóvá nevelés. előadó: Szesztay Zsuzsa adjunktus NTK III. évfolyam tantárgy-pedagógia előadás 2018. november 19. Zenehallgatás Zenehallgatóvá nevelés előadó: Szesztay Zsuzsa adjunktus Zenehallgatóvá nevelés A tantárgy neve a közoktatásban: ének-zene

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

ÉNEK-ZENE TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA ÉNEK-ZENE TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA AZ ÉNEK-ZENE TANÍTÁSÁNAK CÉLJAI... 1 A TANTÁRGY FEJLESZTÉSI CÉLJAI... 2 Zenei reprodukció... 2 Éneklés... 2 Generatív és kreatív készségek

Részletesebben

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás)

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) Ének-zene 3-4. osztály Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. Fejlesztési célok:

ÉNEK-ZENE 1 4. Fejlesztési célok: ÉNEK-ZENE 1 4. A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a

Részletesebben

Tanmenet. Tanmenet. a Technika Ének-zene Rajz 2. (TÉR 2.) tanításához

Tanmenet. Tanmenet. a Technika Ének-zene Rajz 2. (TÉR 2.) tanításához Tanmenet a Technika Ének-zene Rajz 2. (TÉR 2.) tanításához TANMENET 1. Mi történt a nyáron? 2. Közlekedjet ek okosan! 3. Hegyenvölgyön át Képlékeny anyagok tulajdonságai. Tárgyalakítás képlékeny anyagokból.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 1. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 1. évfolyam ÉNEK-ZENE 1. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül

Részletesebben

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Tanmenetjavaslat a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Írta: Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A változat) alapján Ének-zene az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

TANMENET SZOLFÉZS. ZENEI ELŐKÉPZŐ 2. osztály SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ

TANMENET SZOLFÉZS. ZENEI ELŐKÉPZŐ 2. osztály SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ TANMENET SZOLFÉZS ZENEI ELŐKÉPZŐ 2. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 74 HETI ÓRASZÁM: 2 Dátum: Halásztelek, 2017. szept. 01... SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ GÉCZY ANDREA HALÁSZTELKI HUNYADI M.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. évfolyama számára A változat Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

Deákné Kecskés Mónika

Deákné Kecskés Mónika Deákné Kecskés Mónika Zenemű Megfigyelések Alkalmazás Ismeret Készségek felismerés, lejegyzés reprodukció H + N + J repr. J + N + H ritmus jelzése dallam jelzése és szöveg látványa KÉZJEL (dallam ritmikus

Részletesebben

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára Ének-zene az 1 4. évfolyam számára 5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához Célok és feladatok Az ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A változat

ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat 51/2012. 12.21. EMMI rendelet 1. számú melléklete alapján Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat

Részletesebben

Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Ének-zene 1 4. osztály ÉNEK-ZENE. A változat

Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Ének-zene 1 4. osztály ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

Ének-zene 1-4. évfolyam

Ének-zene 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Ének-zene 1-4. évfolyam

Ének-zene 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE A-változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Játsszatok, énekeljetek! (Tk. 4. oldal) Játék 2.

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE. 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE. 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra

Részletesebben

1 4. évfolyam. Ének-zene. Kerettanterv típusa: B változat évfolyam

1 4. évfolyam. Ének-zene. Kerettanterv típusa: B változat évfolyam 1 4. évfolyam Ének-zene Kerettanterv típusa: B változat 1 4. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE B változat

ÉNEK-ZENE B változat ÉNEK-ZENE B változat 1. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

ÉNEK- ZENE HELYI TANTERV ÉNEK - ZENE. 1. évfolyam

ÉNEK- ZENE HELYI TANTERV ÉNEK - ZENE. 1. évfolyam ÉNEK - ZENE 1. évfolyam Éves óraszám: 72 óra Heti óraszám: 2 óra Éves órakeret felosztása témakörönként Témakörök Zenei reprodukció-éneklés Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola ÉNEK ZENE 1-4. HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013.

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola ÉNEK ZENE 1-4. HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. ÉNEK ZENE 1-4. HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE az 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

TANMENET SZOLFÉZS. ALAPFOK A TAGOZAT 3. osztály SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ

TANMENET SZOLFÉZS. ALAPFOK A TAGOZAT 3. osztály SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ TANMENET SZOLFÉZS ALAPFOK A TAGOZAT 3. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 74 HETI ÓRASZÁM: 2 Dátum: Halásztelek, 2017. szept. 01... SZAKTANÁR MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ INTÉZMÉNY IGAZGATÓ GÉCZY ANDREA HALÁSZTELKI HUNYADI

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Órakeret: 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Heti óraszám 2 2 2 2 Éves óraszám 72 72 72 72 Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Ének - zene opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Részletesebben

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat

Részletesebben

ÉNEK-ZENE évfolyam

ÉNEK-ZENE évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó

Részletesebben

ÉVES ÓRASZÁM FEJLESZTÉSI FELADATOK

ÉVES ÓRASZÁM FEJLESZTÉSI FELADATOK CÉLOK ÉS FELADATOK Az ének-zene a szavak fölött hangzó nyelv élményével és az aktív zenei tevékenységekkel hat az érzelmekre, az emberi lélekre. A zenei nevelés középpontjában a zenei élmény áll, mely

Részletesebben

ÉNEK ZENE. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1-4. évfolyam (A változat)

ÉNEK ZENE. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1-4. évfolyam (A változat) ÉNEK ZENE Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1-4. évfolyam (A változat) Az Apáczai Kiadó által megjelentetett kerettantervi ajánlás felhasználásával készült Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

A kiadvány én tankönyvvé nyilvánítási engedélyt kapott a TKV/3422-6/2018. számú határozattal.

A kiadvány én tankönyvvé nyilvánítási engedélyt kapott a TKV/3422-6/2018. számú határozattal. Kottaíró munkafüzet 2 A kiadvány 2018. 06. 15-én tankönyvvé nyilvánítási engedélyt kapott a TKV/3422-6/2018. számú határozattal. A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet

Részletesebben

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam I. rész: 1 4. ÉVFOLYAM Alapelvek és célok: - Az ének és a zene, amelyet a keresztény hallgat, előad, vagy komponál, akár szent, akár világi, Istent dicsőíti. Azért

Részletesebben

2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 3. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. évfolyama számára A

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

koncentráció A tankönyv ábrái és képei Népi mesterségek Rajz:Nyári élmények

koncentráció A tankönyv ábrái és képei Népi mesterségek Rajz:Nyári élmények Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek 1. Kettes ütem Járok egyedül Négyes ütem Szélről legeljetek Szinkópa Megismerni a Önálló nyolcad kanászt és szünete Kiskertemben Félhang, uborka egészhang Hallod-e te,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE Az általános iskola 1-4. évfolyama számára

ÉNEK-ZENE Az általános iskola 1-4. évfolyama számára ÉNEK-ZENE Az általános iskola 1-4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra

Részletesebben