(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 008 015 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (51) Int. Cl.: A61K 39/085 ( ) C07K 14/31 ( ) C12N 15/31 ( ) C12N 15/81 ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/US 04/ (30) Elsõbbségi adatok: P US P US (72) Feltalálók: ANDERSON, Annaliesa, S., Rahway, New Jersey (US); JANSEN, Kathrin Ute, Rahway, New Jersey (US); KELLY, Rosemarie, Rahway, New Jersey (US); SCHULTZ, Loren, D., Rahway, New Jersey (US); MONTGOMERY, Donna, L., Rahway, New Jersey (US); MCCLEMENTS, William, L., Rahway, New Jersey (US) (73) Jogosult: Merck Sharp & Dohme Corp., Rahway, New Jersey (US) (74) Képviselõ: dr. Pethõ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (54) Polipeptidek Staphylococcus aureus elleni, védelmet eredményezõ immunválasz indukálására (57) Kivonat A találmány tárgyát S. aureus ellen védelmet eredményezõ immunválaszt elõidézni képes, S. aureus eredetû polipeptidek képezik, valamint ilyen polipeptidek alkalmazásai és expressziós rendszerek ilyen polipeptidek elõállítására. HU T2 A leírás terjedelme 60 oldal (ezen belül 29 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 A találmány mûszaki háttere A bejelentésben idézett hivatkozások puszta idézése nem jelenti annak elismerését, hogy azok az igényelt találmány vonatkozásában relevánsak lennének. Staphylococcus aureus egy patogén, amely széles körben elõforduló betegségekért és állapotokért felelõs. S. aureus által okozott betegségek és állapotok például bakterémia, fertõzõ endokarditisz, follikulitisz, furunkulus, karbunkulus, ótvar (impetigo), hólyagos ótvar (bullózus impetigo), cellulitisz, botryomycosis, toxikus sokk szindróma, ótvaros bõr szindróma, központi idegrendszer fertõzései, fertõzõ és gyulladásos szembetegség, oszteomielitisz, valamint az ízületek és csontok más fertõzései, és a légzési traktus fertõzései [ The Staphylococci in Human Disease, szerk. Crossley és Archer, Churchill Livingstone Inc. (1997)]. Immunológiai alapú stratégiákat lehet alkalmazni S. aureus fertõzések legyõzésére és S. aureus terjedésének megállítására. Immunológiai alapú stratégia lehet passzív és aktív immunizálás. Passzív immunizálásban S. aureusra specifikus ellenanyagokat alkalmaznak. Aktív immunizálásban immunválaszt indukálnak S. aureus ellen. Potenciális S. aureus vakcinák S. aureusban található poliszacharidokat és polipeptideket céloznak meg. A célbavétel elérhetõ úgy, hogy vakcinakomponensként S. aureusból származó, alkalmas poliszacharidokat és polipeptideket alkalmazunk. Potenciálisan alkalmazható poliszacharid vakcinakomponensek lehetnek S. aureusból származó, 5. típusú és 8. típusú, kapszuláris poliszacharidok [Shinefield és munkatársai, N. Eng. J. Med. 346, (2002)]. Polipeptidek, amelyeket lehetséges vakcinakomponensként lehet alkalmazni, például kollagén, adhezin, fibrinogénkötõ fehérjék és endokoaguláz ( clumping factor ) [Mamo és munkatársai, FEMS Immunology and Medical Microbiology 10, (1994); Nilsson és munkatársai, J. Clin. Invest. 101, (1998); Josefsson és munkatársai, The Journal of Infectious Diseases 184, (2001)]. S. aureus polipeptidszekvenciáira vonatkozó információkhoz az S. aureus genom szekvenálásával lehet jutni [Kuroda és munkatársai, Lancet 357, (2001); Baba és munkatársai, Lancet 359, (2000); Kunsch és munkatársai, EP számú európai közzétételi irat, közzétéve július 30.]. Bizonyos mértékig bioinformatikai módszereket is alkalmaztak a genom szekvenálásából nyert polipeptidszekvenciák jellemzésére [Kunsch és munkatársai, EP számú európai közzétételi irat, közzétéve július 30.]. Display technológiát alkalmazó technikákat és fertõzött páciensekbõl származó szérumokat lehet alkalmazni olyan erõfeszítésekhez, amelyekben potenciális antigéneket kódoló gének azonosítását kísérelték meg [Foster és munkatársai, WO 01/98499 számú nemzetközi közzétételi irat, közzétéve december 27.; Meinke és munkatársai, WO 02/ számú nemzetközi közzétételi irat, közzétéve augusztus 1.] A találmány összefoglalása A találmány tárgyát olyan polipeptidek képezik, amelyek az 1. azonosító számú szekvenciával rokon szerkezetû aminosavszekvenciát foglalnak magukban, ilyen polipeptidek alkalmazása és expressziós rendszerek ilyen polipeptidek elõállítására. Az 1. azonosító számú szekvencia a teljes hosszúságú S. aureusból származó polipeptid rövidített származéka. A teljes hosszúságú polipeptidet a leírásban teljes hosszúságú ORF0657n -ként jelöljük. Az 1. azonosító számú szekvenciát tartalmazó polipeptidekrõl azt találtuk, hogy védelmet eredményezõ immunválaszt képesek elõidézni S. aureus ellen. A védelmet eredményezõ immunitás vagy immunválasz kifejezés kimutatható szintû védettséget jelent S. aureus fertõzése ellen. A védettség szintjét állatmodellek alkalmazásával lehet meghatározni, például olyanokkal, amelyeket a leírásban ismertetünk. Tehát a találmány tárgyát képezi immunogén polipeptid, amely az 1. azonosító számú szekvenciával legalább 90%-ban azonos aminosavszekvenciát tartalmaz, ahol a polipeptid nem tartalmaz a 2. azonosító számú szekvencia aminosavai által meghatározott karboxiterminálist, és a polipeptid védelmet eredményezõ immunitást képes biztosítani S. aureus ellen. A 2. azonosító számú szekvencia teljes hosszúságú ORF0657n-polipeptidnek felel meg, ahol a aminosavak képezik a karboxiterminális domént, LPXTG-motívummal kezdve (a leírásban sejtfalszortírozó szignál -ként jelöljük). A leírásban az immunogén kifejezés azt a képességet jelenti, hogy védelmet eredményezõ immunitást biztosít. A leírásban az 1. azonosító számú szekvenciával legalább 90%-ban azonos aminosavszekvenciát tartalmaz kifejezés azt jelenti, hogy 1. azonosító számú szekvenciával rokon szerkezetû régió van jelen, és további polipeptidrégiók lehetnek jelen. Ha további polipeptidrégiók vannak jelen, akkor a polipeptid nem rendelkezik a 2. azonosító számú szekvencia aminosavai által meghatározott LPXTG-motívummal. A találmány tárgya egy másik szempont szerint egy immunogén, amely S. aureus ellen védelmet eredményezõ immunitást biztosítani képes aminosavszekvenciát tartalmaz. Az immunogén az 1. azonosító számú szekvenciával legalább 90%-ban azonos aminosavszekvenciát tartalmaz, és egy vagy több további hozzáadott régiót vagy csoportot foglal magában a karboxiterminálisnál vagy aminoterminálisnál kovalensen kapcsolódva, a régiók vagy csoportok nem részei a 2. azonosító számú szekvencia aminosavai által alkotott karboxiterminálisnak, ahol az egyes régiók vagy csoportok egymástól függetlenül olyan régiók vagy csoportok közül vannak kiválasztva, amelyek a következõ tulajdonságok közül legalább eggyel rendelkeznek: immunválaszt fokoznak, tisztítást elõsegítenek vagy a polipeptid stabilitását elõsegítik. A további régiók vagy csoportok kifejezés olyan régiót vagy csoportot jelent, amely eltér egy olyan ORF0657n-polipeptidtõl, amelyet egy biológiai gazda- 2

3 1 HU T szervezet, például prokarióta vagy eukarióta gazdaszervezet képes lenne elõállítani. A további régió vagy csoport lehet például további polipeptidrégió vagy nem peptidrégió. A találmány tárgya egy másik szempont szerint egy készítmény, amely védelmet eredményezõ immunitást képes indukálni S. aureus ellen egy páciensben. A készítmény gyógyászatilag elfogadható hordozót és fentebb leírt immunogénbõl immunológiailag hatásos mennyiséget tartalmaz, S. aureus ellen védelmet eredményezõ immunitást biztosítva. Immunológiailag hatásos mennyiség egy olyan mennyiség, amely elegendõ S. aureus ellen védelmet eredményezõ immunitás biztosítására. A mennyiségnek elegendõnek kell lennie ahhoz, hogy jelentõs mértékben megelõzze S. aureus fertõzésének valószínûségét vagy súlyosságát. A találmány tárgya egy másik szempont szerint egy nukleinsav, amely fentebb leírt, olyan polipeptidet kódoló, rekombináns gént foglal magában, amely S. aureus ellen védelmet eredményezõ immunitást biztosít. Egy rekombináns gén polipeptidet kódoló, rekombináns nukleinsavat tartalmaz szabályozóelemekkel a megfelelõ transzkripció és érés (processzálás) céljából (amely magában foglalhat transzlációs és poszttranszlációs elemeket). A rekombináns gén létezhet függetlenül a gazdaszervezetben, vagy része lehet a gazdaszervezet genomjának. Egy rekombináns nukleinsav olyan nukleinsav, amely szekvenciája és/vagy formája következtében természetes körülmények között nem fordul elõ. Rekombináns nukleinsav lehet tisztított nukleinsav, két vagy több nukleinsavrégió összekombinálva, amelybõl egy olyan nukleinsav jön létre, ami különbözik egy természetben elõforduló nukleinsavtól, és egy vagy több olyan nukleinsavrégió hiányozhat belõle (például 5 ¹végi vagy 3 ¹végi régiók), amelyek természetes körülmények között társultak egymással. A találmány tárgya egy másik szempont szerint rekombináns sejt. A sejt fentebb leírt, olyan polipeptidet kódoló rekombináns gént tartalmaz, amely S. aureus ellen védelmet eredményezõ immunitást biztosít. A találmány tárgya egy másik szempont szerint eljárás fentebb leírt, olyan polipeptid elõállítására, amely S. aureus ellen védelmet eredményezõ immunitást biztosít. Az eljárás magában foglalja a polipeptidet kódoló, rekombináns nukleinsavat tartalmazó, rekombináns sejt növesztését és a polipeptid tisztítását. A találmány tárgya egy másik szempont szerint fentebb leírt, S. aureus ellen védelmet eredményezõ immunitást biztosító polipeptid olyan eljárással elõállítva, amely magában foglalja a polipeptidet kódoló, rekombináns nukleinsavat tartalmazó, rekombináns sejt növesztésének lépését egy gazdaszervezetben és a polipeptid tisztításának lépését. Különbözõ gazdaszervezeteket lehet alkalmazni. A találmány egy elõnyös megvalósítási módja szerint a gazdaszervezet élesztõsejt. A találmány tárgya egy másik szempont szerint fentebb leírt immunogén S. aureus ellen védelmet eredményezõ immunitás biztosítára egy páciensben. Az immunogént olyan immunológiailag hatásos mennyiségben adjuk be a páciensnek, amely S. aureus ellen védelmet eredményezõ immunitást biztosít. A találmány tárgya egy másik szempont szerint egy fentebb leírt immunogén anamnesztikus válasz indukálására egy páciensben. Az eljárás hatásos mennyiségû immunogén beadásának lépését foglalja magában egy páciensnek az anamnesztikus válasz létrehozása céljából. A találmány tárgya egy másik szempont szerint ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidet kódoló nukleinsav, amely élesztõben történõ expresszióra van optimalizálva. Egy vagy több kodon élesztõben történõ expresszióra van optimalizálva. A találmány tárgya egy másik szempont szerint eljárás fentebb leírt, olyan polipeptid elõállítására rekombináns élesztõsejtben, amely S. aureus ellen védelmet eredményezõ immunitást biztosít. Az eljárás a következõ lépéseket foglalja magában: (a) rekombináns élesztõsejt növesztése olyan körülmények között, ahol a polipeptid expresszálódik, ahol a rekombináns élesztõsejt magában foglalja a polipeptidet kódoló, rekombináns gént, és a polipeptid teljes hosszúságú, ORG0657n-nel rokon szerkezetû polipeptid, amely védelmet eredményezõ immunitást biztosít S. aureus fertõzése ellen, vagy fragmense, amely 1. azonosító számú szekvenciával legalább 90%-osan azonos aminosavszekvenciát tartalmaz; és (b) a polipeptid tisztítása. Hacsak adott kifejezések kölcsönösen nem zárják egymást ki, a vagy kifejezés utalhat az egyik vagy mindkettõ lehetõségére. Adott esetben kifejezéseket, például és/vagy kifejezést alkalmazunk az egyik vagy mindkét lehetõség hangsúlyozására. Nyitott kifejezések, például magában foglal, lehetõvé teszi további elemek vagy lépések bevonását. Adott esetben olyan kifejezéseket, mint például egy vagy több kifejezést a nyitott kifejezésekkel együtt vagy nélkülük alkalmazzuk, hogy további elemek vagy lépések bevonása hangsúlyozva legyen. Hacsak kifejezetten másképpen nem hangsúlyozzuk, az olyan kifejezések, mint a határozatlan névelõként szereplõ egy, nem korlátozódik az egy számnévre. Például egy sejt nem zárja ki a sejtek értelmezést. Adott esetekben olyan kifejezéseket, mint például egy vagy több, használunk a többes szám hangsúlyozására. A találmány szerinti megoldás más jellemzõi és elõnyei nyilvánvalóak a különbözõ példákat tartalmazó, további leírásból. A bemutatott példák a találmány szerinti megoldás gyakorlati kivitelezésében hasznos, különbözõ komponenseket és módszereket szemléltetnek. A példákkal nem kívánjuk korlátozni a találmány által igényelt oltalmi kört. A leírás alapján szakember képes azonosítani más komponenseket és módszereket, amelyek felhasználhatók a találmány szerinti megoldás gyakorlati kivitelezésében. Ábrák rövid leírása Az 1A., 1B., 1C. és 1D. ábra vázlatosan szemlélteti az ORF0657n-nel rokon szerkezetû poli- 3

4 1 HU T2 2 peptidrégiókat, amelyeket állatokban védettség kialakítása céljából szkríneltünk, és néhány különbözõ ORF0657n-szekvenciát. Az 1A. ábrán vázlatosan ábrázolunk olyan polipeptideket, amelyeket teszteltünk, és azt találtuk, hogy védettséget biztosítanak (kitöltött négyszögekkel jelölve), olyan polipeptideket, amelyeket teszteltünk, és azt találtuk, hogy nem biztosítanak védettséget (üres négyszögekkel jelölve), és olyan polipeptideket, amelyeket nem teszteltünk (vonalkázott bokszok). Az 1B. ábrán bemutatjuk a teljes hosszúságú szekvenciát, ami referenciaként szolgált az 1A. ábrához (2. azonosító számú szekvencia). Az 1C. ábrán szemléltetjük a 28. azonosító számú szekvenciát. A 28. azonosító számú szekvencia karboxil His-toldalékot (LEHHHHHH, 64. azonosító számú szekvencia) tartalmaz. A karboxil His-toldalékot tartalmazó 28. azonosító számú szekvenciát a leírásban His-toldalék ORF0657n -ként is jelöljük. Az 1D. ábra szemlélteti az ORF0657nl-szekvenciát. A 2A 2E. ábrákon bemutatjuk különbözõ ORF0657n-nel rokon szerkezetû szekvenciák összehasonlítását az ORF0657nH-régióban. A szekvenciaazonosító számokat az ábrán ID -vel jelöljük. A 3A., 3B. és 3C. ábra azt szemlélteti, hogy ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidek, a teljes hosszúságú szekvencia, az ORF0657nH-régió és az ORF0657nl-régió védelmet eredményezõ immunitást képesek biztosítani S. aureus Becker-törzs ellen. A polipeptideket alumínium-hidroxi-foszfátadjuvánssal (AHP) alkalmaztuk. A 3A. ábra szemlélteti a 28. azonosító számú szekvenciával kapott eredményeket, a 3B. ábra szemlélteti a karboxil His-toldalékot tartalmazó, 4. azonosító számú szekvenciával kapott eredményeket, 3C. ábra szemlélteti a karboxil His-toldalékot tartalmazó, 5. azonosító számú szekvenciával kapott eredményeket. A karboxil His-toldalék azt jelenti, hogy His-toldalék-csoport, LEHHHHHH (64. azonosító számú szekvencia) van jelen a karboxiterminálisnál. A 4A 4H. ábrák azt szemléltetik, hogy ORF0657nnel rokon szerkezetû polipeptidek védelmet eredményezõ immunitást képesek biztosítani különbözõ S. aureus fertõzések ellen. A 28. azonosító számú szekvenciával rendelkezõ polipeptidet alkalmaztuk immunogénként. A 4A. ábrán a CL¹10 fertõzõ törzzsel (2, CFU/ml) kapott eredmények láthatók. A 4B. ábrán a CL¹10 fertõzõ törzzsel (2, CFU/ml) kapott eredmények láthatók. A 4C. ábrán a CL¹13 fertõzõ törzzsel (2, CFU/ml) kapott eredmények láthatók. A 4D. ábrán a CL¹13 fertõzõ törzzsel (2, CFU/ml) kapott eredmények láthatók. A 4E. ábrán a CL¹30 fertõzõ törzzsel (3, CFU/ml) kapott eredmények láthatók. A 4F. ábrán a CL¹30 fertõzõ törzzsel (3, CFU/ml) kapott eredmények láthatók. A 4G. ábrán a CL¹18 fertõzõ törzzsel (1, CFU/ml) kapott eredmények láthatók. A 4H. ábrán a CL¹21 fertõzõ törzzsel (1, CFU/ml) kapott eredmények láthatók. Az 5A. és 5B. ábra S. cerevisiae expressziós plazmidok plazmidtérképét szemlélteti. Az 5A. ábrán bemutatjuk a pgal110-vektor plazmidtérképét. Az 5B. ábrán bemutatjuk a piuc¹1 plazmidtérképét, bemutatva élesztõkodonra optimalizált szekvenciát, amelyet a pgal110-vektor GAL1-promotere vezérel. A 6A. és 6B. ábrán Western-blotok láthatók, amelyek a 28. azonosító számú szekvencia (28. azonosító számú szekvencia a karboxil Histoldalék nélkül) aminosavaival rendelkezõ, teljes hosszúságú ORF0657n intramolekuláris expresszióját ábrázolják. 1. sáv: molekulaméret-standardek; 2. sáv: tisztított, E. coliban termelõdött, rekombináns, teljes hosszúságú ORF0657n-régió (28. azonosító számú szekvencia), 100 ng; 3 6. sávok: 20 g élesztõsejt-lizátumot tartalmaznak; 3. és 4. sávok: sejtlizátumok az olyan számú (6A. ábra) és számú (6B. ábra) transzformánsok párhuzamos fermentációjából, amelyek csak pgal110-vektort tartalmaznak; 5. és 6. sávok: sejtlizátumok az olyan számú (6A. ábra) és számú (6B. ábra) transzformánsok párhuzamos fermentációjából, amelyek prunkc-pgal110¹et tartalmaznak, amely teljes hosszúságú ORF0657n-régiót (28. azonosító számú szekvencia a karboxil His-toldalék nélkül) expresszál. A 7A. és 7B. ábrán bemutatjuk egy SDS-PAGE-gél Coomassie-festését és Western-blotot, sorrendben, ami 3. azonosító számú nukleinsav intracelluláris expresszióját mutatja S. cerevisiae-ben. 1. sáv: A. panel: BSA, 1,25 g, B. panel: tisztított E. coliban termelt, rekombináns, teljes hosszúságú ORF0657n (28. azonosító számú szekvencia), 100 ng; 2. sáv: sejtlizátum egy E. coli ORF0657nH-termelõ törzsbõl (4. azonosító számú szekvencia karboxil His-toldalékkal); A. panel: 1,25 g, B. panel: 0,5 g sávok: A. és B. panel: 1,25 g és0,5 g élesztõsejt-lizátum, sorrendben; 3. sáv: a transzformáns csak pgal110-vektort tartalmaz; 4. sáv: a transzformáns teljes hosszúságú ORF0657n¹t (28. azonosító számú szekvencia karboxil His-toldalék nélkül) tartalmaz; 5., 6. és 7. sávok: 1 1-jelû transzfor- 4

5 1 HU T máns, amely piuc¹s( )¹t tartalmaz, ami érett ORF0657nH-régiót (3. azonosító számú szekvencia) expresszál; 7. sáv: olyan sejtlizátumot tartalmaz (1 1-jelû transzformánsból), amit lefagyasztottunk és azt követõen felolvasztottunk. A 8. sáv molekulaméret-standardeket tartalmaz. A 8A 8U. ábrákon bemutatunk ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptideket kódoló, különbözõ nukleinsavszekvenciákat. A 8A. ábrán bemutatjuk a 2. azonosító számú szekvenciát plusz karboxil His-toldalékot kódoló (29. azonosító számú) nukleinsavszekvenciát. A 8B. ábrán bemutatjuk a 4. azonosító számú szekvenciát plusz karboxil His-toldalékot kódoló (30. azonosító számú) nukleinsavszekvenciát. A 8C. ábrán bemutatjuk a karboxil His-toldalék nélküli, 28. azonosító számú szekvenciát kódoló, élesztõre optimalizált (31. azonosító számú) nukleinsavszekvenciát. A 8D. ábrán bemutatjuk a 3. azonosító számú szekvenciát kódoló, élesztõre optimalizált (32. azonosító számú) nukleinsavszekvenciát. A 8E. ábrán bemutatjuk az 1. azonosító számú szekvenciát kódoló, élesztõre optimalizált (33. azonosító számú) nukleinsavszekvenciát. A 8F 8M. ábrákon bemutatjuk aminoterminálison metionint tartalmazó, 7. azonosító számú szekvenciát kódoló, élesztõre optimalizált ( azonosító számú) nukleinsavszekvenciákat. A 8N 8U. ábrákon bemutatjuk a 17. vagy 20. azonosító számú szekvenciára alapozott, különbözõ ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidet kódoló, élesztõre optimalizált ( azonosító számú) nukleinsavszekvenciákat. A 9. ábrán bemutatjuk ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidek intracelluláris expressziójának összehasonlítását S. cerevisiae-ben, Western-blot alkalmazásával. Az 1. és 18. sáv: MW¹méret-standardek. A 2. és 3. sáv: 50 ng és 100 ng, sorrendben, E. coliban termelõdött, tisztított ORF0657nH (4. azonosító számú szekvencia plusz karboxil His-toldalék), 5. sáv: 500 ng fehérjét tartalmaz olyan S. cerevisiae sejtlizátumából, amely kontrollvektorral transzformált, 7., 8. és 9. sáv: 1,0, 2,0 és 4,0 g sejtlizátum-fehérjét tartalmaz olyan S. cerevisiae transzformánsból, amely karboxil His-toldalék nélküli, 28. azonosító számú szekvenciával rendelkezõ fehérjét termel. A 11. és 12. sávok 50 és 100 ng, sorrendben, sejtlizátum-fehérjét tartalmaznak ORF0657n¹t (3. azonosító számú szekvencia) termelõ S. cerevisiae transzformánsból. A 14. és 15. sávok 250 és 500 ng, sorrendben, sejtlizátum-fehérjét tartalmaznak ORF0657nG¹t (44. azonosító számú szekvencia) termelõ S. cerevisiae transzformánsból. A 17. sáv 250 sejtlizátum-fehérjét tartalmaz ORF0657nG¹t (44. azonosító számú szekvencia plusz karboxil His-toldalék) termelõ E. coliból. A 4., 6., 10., 13. és 16. sávok üresek. A 10. ábra védelmet eredményezõ immunitásra vonatkozó adatokat szemléltet E. coliban és élesztõben termelõdött, ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidekre. ORF0657nH (E. coli) megfelel a 4. azonosító számú szekvenciának karboxil His-toldalékkal, ORF0657nl (E. coli) megfelel az 5. azonosító számú szekvenciának karboxil His-toldalékkal, ORF0657nC (E. coli) megfelel a 28. azonosító számú szekvenciának, ORF0657nH (élesztõ) megfelel a 3. azonosító számú szekvenciának. A 11. ábrán példaként bemutatott Western-blot-kísérletek láthatók ORF0657nl intracelluláris expressziójára S. cerevisiae-ben. Az 1. és 25. sáv: MW¹méret-standardek. 2., 3. és 24. sávok: 25, 50 és 100 ng, sorrendben, E. coliban termeltetett tisztított ORF0657nH-régió (4. azonosító számú szekvencia karboxil His-toldalékkal). A sávok élesztõtranszformánsokból származó sejtlizátumfehérjét tartalmaznak. A sávok párhuzamos sejtlizátumoknak felelnek meg, amelyeket ugyanabból a fermentációs mintából készítettünk, mint a sávokban lévõket. A 4. és 13. sáv 200 ng fehérjét tartalmaz kontrollvektorból, ami pgal110¹et tartalmazó transzformáns. Az 5. és 14. sáv 100 ng fehérjét tartalmaz az 1 1-jelû transzformánsból, amely ORF0657nH-régiót (3. azonosító számú szekvencia) termel. A 6. és 15. sáv 200 ng fehérjét tartalmaz az 1 1- jelû transzformánsból. A 7. és 16. sáv 100 ng fehérjét, és a 8. és 17. sáv 200 ng fehérjét tartalmaz az l1¹jelû transzformánsból. A 9. és 18. sáv 100 ng fehérjét, és a 10. és 19. sáv 200 ng fehérjét tartalmaz az l2¹jelû transzformánsból. A 11. és 20. sáv 100 ng fehérjét, és a 12. és 21. sáv 200 ng fehérjét tartalmaz az l3¹jelû transzformánsból. A 22. és 23. sáv 100 ng és 200 ng sejtlizátum-fehérjét az 1 1-jelû transzformáns egy korábbi fermentációjából. A 12. ábrán bemutatjuk rhesusmajmok immunizálásának adatait. Rhesusmajmokat élesztõben termeltetett ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptiddel (ORF0657nH, 3. azonosító számú szekvencia) vagy E. coliban expresszált ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptiddel (teljes hosszúságú ORF0657nC, 28. azonosító számú szekvencia) immunizáltunk, AHP-vel vagy anélkül kiszerelve. A vakcinával beoltott majmok 50 g ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidet kaptak intramuszkulárisan. 5

6 1 HU T2 2 A találmány részletes leírása ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidek közé tartoznak teljes hosszúságú és az ORF0657nl-régiót tartalmazó, rövidebb hosszúságú származékok, amelyekrõl azt találtuk, hogy védelmet eredményezõ immunitást biztosítanak S. aureus ellen, állatmodell alkalmazásával. Az 1A. ábra szemlélteti a különbözõ ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidrégiókat, amelyek védelmet eredményezõ immunitást biztosítanak S. aureus fertõzése ellen. Az 1A. ábrán ORF0657n jelentése a 2. azonosító számú szekvenciának megfelelõ, teljes hosszúságú szekvencia, ORF0657nl az 1. azonosító számú szekvencia egy régióját (az aminoterminális metionin nélkül) jelenti, és az ORF0657nH a 3. azonosító számú szekvencia egy régióját (az aminoterminális metionin nélkül) jelenti. ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptid olyan régiót tartalmaz, amely strukturálisan rokon a teljes hosszúságú ORF0657n-nel vagy fragmensével. Az ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidek olyan polipeptidek, amelyek szekvenciája legalább körülbelül 90%-ban azonos egy természetesen elõforduló ORF0657n megfelelõ régiójának szekvenciájával. Az 1. ábrán szemléltetett, referencia ORF0657n megfelel S. aureus COL-ból származó ORF0657n-nek (2. azonosító számú szekvencia) Egy referenciaszekvenciához viszonyított, százalékos azonosságot úgy határozunk meg, hogy a polipeptidszekvenciát és a referenciaszekvenciát egymás alá rendezzük, és meghatározzuk az azonos aminosavak számát. Ezt a számot elosztjuk a referenciaszekvenciában lévõ összes aminosav számával, és azután megszorozzuk 100-zal, és a legközebbi egész számra kerekítjük. Az 1A. ábra segít szemléltetni a magrégió jelentõségét, amely az 1. azonosító számú szekvenciával rokon szerkezetû aminosavszekvenciát tartalmaz. Az 1. azonosító számú szekvencia a COL-ból származó ORF0657n aminosavait foglalja magában. Az 1. azonosító számú szekvencia aminoterminális metionint is tartalmaz az expresszió elõsegítésére. A 2. azonosító számú szekvencia aminosavaiból, aminosavaiból vagy aminosavaiból felépülõ polipeptidfragmensek nem biztosítanak védelmet. A bejelentésben különbözõ aminosav- és nukleinsavszekvenciákra hivatkozunk. Az 1. táblázatban összefoglalunk néhány polipeptidszekvenciát, feltüntetve az 1. ábrán bemutatott régiót és további módosításokat. A 2. táblázatban összefoglalunk néhány nukleinsavszekvenciát. 1. táblázat Szek. az. sz. ORF0657n-régió További módosítás/további információ 1. ORF0657nl aminoterminális metionin 2. teljes hossz. 3. ORF0657nH aminoterminális metionin 4. ORF0657nH aminoterminális metionin-glicin 5. ORF0657nl aminoterminális metionin-glicin 6. ORF0657nH 7. ORF0657nH 8. ORF0657nH 9. ORF0657nH 10. ORF0657nH 11. ORF0657nH 12. ORF0657nH 13. ORF0657nH 14. ORF0657nH 15. ORF0657nH 16. ORF0657nH 17. ORF0657nH 18. ORF0657nH 19. ORF0657nH 20. ORF0657nH 21. ORF0657nH 22. ORF0657nH 23. ORF0657nH 6

7 HU T2 1. táblázat (folytatás) Szek. az. sz. ORF0657n-régió További módosítás/további információ 24. ORF0657nH 25. ORF0657nH 26. ORF0657nH 27. ORF0657nH 28. teljes hossz. 2. az. sz. sz. úgy módosítva, hogy glicint tartalmaz az aminoterminális metionin után, és karboxil His-toldalékot tartalmaz 42. ORF0657nl+ 3. az. sz. sz aminosavai 44. ORF0657nG aminoterminális metionin plusz 2. az. sz. sz aminosavai ORF0657nH különbözõ S. aureusból 106. és 107. teljes hossz. különbözõ S. aureusból 2. táblázat Szek. az. sz. Régió Más információk 29. teljes hossz. 2. az. sz. sz.¹t kódol ( nukleotidok+karboxil His-toldalék) 30. ORF0657nH 4. az. sz. sz.¹t kódol ( nukleotidok+karboxil His-toldalék) 31. teljes hossz. 28. az. sz. sz.¹t kódol karboxil His-toldalék nélkül, és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra (28. az. sz. sz aminosavai) 32. ORF0657nH 3. az. sz. sz.¹t kódol és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra 33. ORF0657nl 1. az. sz. sz.¹t kódol és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra 34. ORF0657nH 7. az. sz. sz.¹t kódol aminoterminális metionint tartalmaz, és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra 35. ORF0657nH 7. az. sz. sz.¹t kódol aminoterminális metionint tartalmaz, és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra 36. ORF0657nH 7. az. sz. sz.¹t kódol aminoterminális metionint tartalmaz, és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra 37. ORF0657nH 7. az. sz. sz.¹t kódol aminoterminális metionint tartalmaz, és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra 38. ORF0657nH 7. az. sz. sz.¹t kódol aminoterminális metionint tartalmaz, és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra 39. ORF0657nH 7. az. sz. sz.¹t kódol aminoterminális metionint tartalmaz, és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra 40. ORF0657nH 7. az. sz. sz.¹t kódol aminoterminális metionint tartalmaz, és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra 41. ORF0657nH 7. az. sz. sz.¹t kódol aminoterminális metionint tartalmaz, és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra 43. ORF0657nl az. sz. sz.¹t kódol és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra 45. ORF0657nG 44. az. sz. sz.¹t kódol, aminoterminális metionint tartalmaz, és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra 46. ORF0657nH 17. az. sz. sz.¹t kódol, aminoterminális metionint tartalmaz, és kodon optimalizált élesztõexpresszióra 47. ORF0657nl az. sz. sz régiót kódol, kodonoptimalizált élesztõexpresszióra, és metionin iniciációs kodont kódol 48. ORF0657nl 17. az. sz. sz. 1¹régiót kódol, kodonoptimalizált élesztõexpresszióra, és metionin iniciációs kodont kódol 49. teljes hossz. 17. az. sz. sz.¹t tartalmazó, teljes hossz. ORF0657n¹t (106. az. sz. sz.) kódol, módosítva van úgy, hogy glicint tartalmaz az aminoterminális metionin után, és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra 50. ORF0657nH 20. az. sz. sz.¹t kódol, kodonoptimalizált élesztõexpresszióra, és metionin iniciációs kodont kódol 7

8 1 HU T táblázat (folytatás) Szek. az. sz. Régió Más információk 51. ORF0657nl az. sz. sz régiót kódol, kodonoptimalizált élesztõexpresszióra, és metionin iniciációs kodont kódol 52. ORF0657nl 20. az. sz. sz. 1¹régiót kódol, kodonoptimalizált élesztõexpresszióra, és metionin iniciációs kodont kódol 53. teljes hossz. 20. az. sz. sz.¹t tartalmazó, teljes hossz. ORF0657n¹t (107. az. sz. sz.) kódol, módosítva van úgy, hogy glicint tartalmaz az aminoterminális metionin után, és kodonoptimalizált élesztõexpresszióra azonosító számú szekvenciával rokon szerkezetû polipeptidek Az 1. azonosító számú szekvenciával rokon szerkezetû polipeptidrégió legalább 90%-ban azonos az 1. azonosító számú szekvenciával. Az 1. azonosító számú szekvenciával rokon szerkezetû polipeptideket a leírásban ismertetett útmutatás alapján lehet tervezni, S. aureus ellen védelmet eredményezõ polipeptidek elõállítása céljából. Az 1. azonosító számú szekvenciát vonatkoztatási rendszerként alkalmazva változtatásokat lehet tenni, különbözõ természetesen elõforduló ORF0657n-polipeptidek aminosavszekvenciáját és aminosavak ismert tulajdonságait figyelembe véve. Változtatás lehet egy vagy több aminosav hozzáadása, deléciója és/vagy szubsztituálása. Különbözõ változtatások átfogó hatását a leírásban ismertetett technikák alkalmazásával lehet értékelni annak megerõsítése céljából, hogy egy adott polipeptid képes¹e védelmet eredményezõ immunitást biztosítani. ORF0657n-rõl azt találtuk, hogy meglehetõsen konzervatív patológiailag és taxonómiailag eltérõ S. aureus klinikai izolátumok készletében (lásd lentebb az 5. példában leírtakat). A 2. ábrán bemutatjuk az 1. azonosító számú szekvenciát tartalmazó, különbözõ aminosavszekvenciák összehasonlítását. A szemléltetett szekvencia-összehasonlítás az ORF0657nH-régióra vonatkozik. Az ORF0657nH-régió kisebb méretû ORF0657nI-régiót tartalmaz. A 2. ábrán bemutatjuk az 1. és azonosító számú szekvenciák összehasonlítását. Az összehasonlítás S. aureus klinikai izolátumok közötti aminosavkülönbségeket szemlélteti, amelyet vezérfonalként lehet alkalmazni potenciális változtatások tervezésére S. aureus eredetû polipeptidekben, például az 1. és 3. azonosító számú szekvenciákban. Továbbá változtatásokat lehet tenni az aminosavak ismert tulajdonságait figyelembe véve. Az 1., 3 6. és azonosító számú szekvenciák olyan természetesen elõforduló szekvenciákat szemléltetnek, amelyek a 3. számú helyzetben kezdõdnek, az 1. számú és 2. számú helyzet felel meg az N¹terminálisnál hozzáadott metioninnak vagy metionin-glicinnek néhány szekvenciában. A azonosító számú szekvenciákat különbözõ klinikai izolátumokból állítottuk elõ. A 7. és 27. azonosító számú szekvenciák a 4. azonosító számú szekvenciával rendelkezõ ORF0657nH-régió variánsai, amely öt aminosavszubsztitúciót tartalmaz az 1. azonosító számú szekvenciával rendelkezõ, magrégión kívüli régióban. További ORF0657n-szekvenciákat lehet alkalmazni a szekvencia-összehasonlításban, amely segít a változtatásokhoz. S. aureus eredetû ORF0657nH-régió további szekvenciái például az azonosító számú szekvenciák, a 17. és 20. azonosító számú szekvencia teljes hosszúságú szekvenciáinak a 106. és 107. azonosító számú szekvencia felel meg. Különbözõ aminosavak szubsztituálásakor, az aktivitás megtartása céljából általában elõnyös hasonló tulajdonságú aminosavakat cserélni. Aminosavszubsztitúcióknál figyelembe vehetõ faktorok közé tartozik az aminosav mérete, töltése, polaritása és hidrofobicitása. Különbözõ aminosavak R¹csoportjainak hatása az aminosav tulajdonságaira szakember által jól ismert [lásd például Ausubel, Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley ( ), 1.C függelék]. Aminosavak cseréjekor, az aktivitás megtartása céljából a csereaminosavnak egy vagy több tulajdonságának hasonlónak kell lennie, például körülbelül ugyanolyan töltéssel és/vagy mérettel és/vagy polaritással és/vagy hidrofobicitással kell rendelkeznie. Például valin szubsztituálása leucinra, arginin lizinre és aszparagin glutaminra jó lehetõségek, amelyek nem okoznak változást a polipeptid funkciójában. Egy konkrét cél elérése érdekében végzett változtatások olyanok, amelyek elõsegítik a polipeptid termeltetését vagy hatékonyságát; vagy a kódoló nukleinsav klónozását. Polipeptid termeltetését elõ lehet segíteni rekombináns expresszióra alkalmas, iniciációs kodon (például ami metionin kódol) alkalmazásával. A metionin késõbb eltávolítható a celluláris érés folyamán. Klónozás elõsegíthetõ például olyan restrikciós hasítóhelyek bevitelével, amely aminosav hozzáadásával vagy megváltoztatásával jár. Egy polipeptid immunválaszt indukáló képességének hatékonyságát az epitóphatás-fokozáson keresztül lehet növelni. Az epitóphatást különbözõ technikák alkalmazásával lehet fokozni, például olyanokkal, amelyekben megváltoztatnak horgonyzócsoportokat a peptid MHC-molekulák irányában mutatott affinitásának javítása céljából, és olyanokkal, amelyek a peptid-mhckomplex affinitását növelik T¹sejt-receptor felé [Berzofsky és munkatársai, Nature Review 1, (2001)]. A találmány különbözõ elõnyös megvalósítási módjai szerint, az 1. azonosító számú szekvenciával rokon 8

9 1 HU T2 2 szerkezetû polipeptidrégió vonatkozásában, a régió legalább 90%-ban, legalább 94%-ban vagy legalább 99%- ban azonos az 1. azonosító számú szekvenciával; az 1. azonosító számú szekvenciától 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 vagy 25 változtatással, maximum 50 változtatással különbözik, vagy az ORF0657nl-lel rokon szerkezetû régió alkotja a következõk által alkotott csoportból kiválasztva (az. sz. szek.=azonosító számú szekvencia): aminosavak a 11., 15., 16., 18. vagy 54. az. sz. szek.¹ban; aminosavak a 63. az. sz. szek.¹ban; aminosavak az 57. vagy 59. az. sz. szek.¹ban; aminosavak a 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 55., 56. vagy 58. az. sz. szek.¹ban; aminosavak a 23. vagy 24. az. sz. szek.¹ban; vagy aminosavak az 1. vagy 3. az. sz. szek.¹ban; aminosavak a 25. vagy 26. az. sz. szek.¹ban; vagy vagy aminosavak a 4., 5. vagy 27. az. sz. szek.¹ban; aminosavak a 61. vagy 62. az. sz. szek.¹ban; aminosavak a 60. az. sz. szek.¹ban; és aminosavak a 6., 21. vagy 22. az. sz. szek.¹ban. Jelen lehetnek további hozzáadott aminosavak. A hozzáadott aminosavak lehetnek a karboxil- vagy az aminoterminálisnál. A találmány különbözõ elõnyös megvalósítási módjai szerint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 vagy 20 további aminosav van jelen. A találmány elõnyös megvalósítási módjai szerint metionin van az aminoterminálisnál; vagy metionin-glicin van az aminoterminálisnál. A találmány egy elõnyös megvalósítási módja szerint a polipeptid, amit a 42. azonosító számú szekvenciával legalább 90%-ban azonos aminosavszekvencia vagy fragmense alkot, 1. azonosító számú szekvenciával rokon szerkezetû aminosavszekvenciát tartalmaz. A 42. azonosító számú szekvencia vonatkozásában, a találmány egy különbözõ elõnyös megvalósítási módja szerint, a polipeptid legalább 94%-ban vagy legalább 99%-ban azonos a 42. azonosító számú szekvenciával; a 42. azonosító számú szekvenciához képest 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 vagy 25, maximum 50 változtatást vagy maximum 65 változtatást tartalmaz; vagy a 42. azonosító számú szekvencia vagy ORF0657nl*-lel rokon szerkezetû régió alkotja, a következõk által alkotott csoportból kiválasztva: aminosavak a 11., 15., 16., 18. vagy 54. az. sz. szek.¹ban; aminosavak a 63. az. sz. szek.¹ban; aminosavak az 57. vagy 59. az. sz. szek.¹ban; aminosavak a 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 55., 56. vagy 58. az. sz. szek.¹ban; aminosavak a 23. vagy 24. az. sz. szek.¹ban; vagy aminosavak az 1. vagy 3. az. sz. szek.¹ban; aminosavak a 25. vagy 26. az. sz. szek.¹ban; vagy vagy aminosavak a 4., 5. vagy 27. az. sz. szek.¹ban; aminosavak a 61. vagy 62. az. sz. szek.¹ban; aminosavak a 60. az. sz. szek.¹ban; és aminosavak a 6., 21. vagy 22. az. sz. szek.¹ban. A találmány más elõnyös megvalósítási módja szerint a polipeptidet a 3. azonosító számú szekvenciával legalább 90%-ban azonos aminosavszekvencia vagy fragmense alkotja, magában foglalva 1. azonosító számú szekvenciával rokon szerkezetû aminosavszekvenciát. A 3. azonosító számú szekvencia vonatkozásában, a találmány különbözõ elõnyös megvalósítási módjai szerint, a polipeptid legalább 94%-ban vagy legalább 99%-ban azonos a 3. azonosító számú szekvenciával; a 3. azonosító számú szekvenciához képest 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 vagy 25, maximum 50 változtatást vagy maximum 65 változtatást tartalmaz; vagy a következõk által alkotott csoportból kiválasztott aminosavszekvencia építi fel: 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62. és 63. azonosító számú szekvenciák. A találmány egy további elõnyös megvalósítási módja szerint a 2. azonosító számú szekvenciával rendelkezõ polipeptid által alkotott polipeptid glicin inszerciójával van módosítva a kezdõ metionin után, vagy az ilyen polipeptid a kezdõ metionin nélkül fordul elõ. A találmány egy további elõnyös megvalósítási módja szerint a polipeptid egy tisztított polipeptid. Egy tisztított polipeptid olyan környezetben van jelen, amelyben nincsen jelen egy vagy több, más olyan polipeptid, amely természetes körülmények között társul, és/vagy a jelen lévõ összfehérje legalább körülbelül 10%¹át reprezentálja. A találmány eltérõ elõnyös megvalósítási módjai szerint a tisztított polipeptid egy mintában vagy preparátumban jelen lévõ összfehérje legalább körülbelül 50%¹át, legalább körülbelül 75%¹át vagy legalább körülbelül 95%¹át reprezentálja. A találmány egy további elõnyös megvalósítási módja szerint a polipeptid lényegileg tisztított. Egy lényegileg tisztított polipeptid olyan környezetben van, amelyben nincsen jelen az összes olyan polipeptid vagy ezek többsége, amelyek természetes körülmények között társulnak. Lényegileg tisztított S. aureus polipeptid például olyan környezetben van, amelyben nincsen jelen az összes többi S. aureus polipeptid vagy azok többsége. A környezet lehet például minta vagy preparátum. A tisztított vagy lényegileg tisztított megjelöléshez nem szükséges, hogy a polipeptid bármilyen tisztítási folyamaton átmenjen, ilyen lehet például egy ké- 9

10 1 HU T2 2 miailag szintetizált polipeptid, amelyet elõzõleg nem tisztítottak. A polipeptid stabilitását úgy lehet fokozni, hogy a polipeptid karboxil- vagy aminoterminálisát módosítjuk. Lehetséges módosítások például aminoterminálist védõ csoportok, például acetil, szukcinil, benzil, benziloxi-karbonil vagy t¹butil-oxi-karbonil; és karboxiterminálist védõ csoportok, például amid, metil-amid és etilamid. A találmány egy elõnyös megvalósítási módja szerint a védelmet eredményezõ polipeptid olyan immunogén része, amit a polipeptid és a polipeptidhez a karboxiterminálisnál vagy aminoterminálisnál a polipeptidhez kovalensen kapcsolt, egy vagy több, további régió vagy csoport épít fel. Az egyes régiók vagy csoportok egymástól függetlenül olyan régiók vagy csoportok közül vannak kiválasztva, amelyek a következõ tulajdonságok közül legalább eggyel rendelkeznek: immunválaszt fokoznak, tisztítást elõsegítenek vagy a polipeptid stabilitását elõsegítik. A polipeptid stabilitását például olyan csoportok alkalmazásával lehet fokozni, mint polietilénglikol, ami az amino- vagy karboxiterminálisnál lehet jelen. A polipeptid tisztítását úgy lehet javítani, hogy a karboxil- vagy aminoterminálishoz hozzáadunk egy csoportot a tisztítás elõsegítése céljából. A tisztítás elõsegítésére alkalmazható csoportok lehetnek például olyan polipeptidek, amelyek affinitástoldalékkal vannak ellátva. Affinitástoldalék lehet például hat hisztidinbõl álló toldalék, trpe, glutation és maltózkötõ fehérje. A polipeptid immunválaszt elõidézõ képességét olyan csoportok alkalmazásával lehet javítani, amelyek általában immunválaszt fokoznak. Csoportok, amelyeket egy polipeptidhez lehet kapcsolni a polipeptid elleni immunválasz fokozása céljából, lehetnek például citokinek, például IL 2 [Buchan és munkatársai, Molecular Immunology 37, (2000)] Polipeptidtermelés Polipeptideket standard technikák alkalmazásával lehet termeltetni, például kémiai szintézissel és olyanokkal, amelyek a polipeptidet termelõ sejtbõl történõ tisztításra szolgálnak. Polipeptidek kémiai szintézisére szolgáló technikák szakember által jól ismertek [lásd például Vincent, Peptide and Protein Drug Delivery, New York, N.Y., Decker (1990)]. Polipeptidek egy sejtbõl történõ tisztítására szolgáló technikákat lentebb, a példákban szemléltetünk. Tisztításra szolgáló további példák szakember által jól ismertek [lásd például Ausubel, Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley ( )]. Polipeptidek sejtbõl való kinyerését elõsegítik a polipeptid termeltetésére szolgáló, rekombináns nukleinsav technikák. Polipeptid elõállítására szolgáló, rekombináns nukleinsav technikák közé tartozik a polipeptidet kódoló, rekombináns gén bevitele egy sejtbe, vagy elõállítása egy sejtben, és a polipeptid expresszálása. Egy rekombináns gén polipeptidet kódoló nukleinsavat tartalmaz a polipeptid expressziójához szükséges szabályozóelemekkel. A rekombináns gén a celluláris genomban lehet jelen, vagy egy expressziós vektor része lehet. A szabályozóelemek, amelyek egy rekombináns gén részeként lehetnek jelen, azok, amelyek természetes körülmények között társultak a polipeptidet kódoló szekvenciával, és exogén szabályozóelemek, amelyek természetes körülmények között nem társultak a polipeptidet kódoló szekvenciával. Exogén szabályozóelemek, például exogén promoter hasznos lehet egy rekombináns gén expresszálására egy konkrét gazdaszervezetben vagy az expresszió mértékének növelésére. A szabályozóelemek, amelyek általában jelen lehetnek egy rekombináns génben: transzkripciós promoter, riboszóma-kötõhely, terminátor és adott esetben jelen lévõ operátor. Eukarióta sejtekben végbemenõ éréshez ( processzáláshoz ) szükséges, elõnyösen alkalmazott elem egy poliadenilálási szignál. Egy rekombináns gén sejtben történõ expressziója elõsegíthetõ expressziós vektor alkalmazásával. Egy expressziós vektor rekombináns génen kívül tartalmaz replikációs origót is autonóm replikációhoz egy gazdasejtben, szelektálható markert, korlátozott számban használható restrikciós enzimek hasítóhelyeit, és lehetõséget nagy kópiaszámhoz. Expressziós vektorok például klónozóvektorok, módosított klónozóvektorok, speciálisan tervezett plazmidok és vírusok. A genetikai kód degeneráltsága miatt nagyszámú, különbözõ kódoló nukleinsavszekvenciákat lehet alkalmazni egy adott polipeptid kódolására. A genetikai kód degeneráltságának oka az, hogy szinte valamennyi aminosavat különbözõ nukleotidtriplettek vagy kodonok kódolnak. Az aminosavakat a következõ kodonok kódolják: A=Ala=alanin: GCA, GCC, GCG, GCH kodonok C=Cys=cisztein: UGC, UGU kodonok D=Asp=aszparaginsav: GAC, GAU kodonok E=Glu=glutaminsav: GAA, GAG kodonok F=Phe=fenil-alanin: UUC, UUU kodonok G=Gly=glicin: GGA, GGC, GGG, GGU kodonok H=His=hisztidin: CAC, CAU kodonok I=Ile=izoleucin: AUA, AUC, AUU kodonok K=Lys=lizin: AAA, AAG kodonok L=Leu=leucin: UUA, UUG, CUA, CUC, CUG, CUU kodonok M=Met=metionin: AUG kodonok N=Asn=aszparagin: AAC, AAU kodonok P=Pro=prolin: CCA, CCC, CCG, CCU kodonok Q=Gln=glutamin: CAA, CAG kodonok R=Arg=arginin: AGA, AGG, CGA, CGC, CGG, CGU kodonok S=Ser=szerin: AGC, AGU, UCA, UCC, UCG, UCU kodonok T=Thr=treonin: ACA, ACC, ACG, ACU kodonok V=Val=valin: GUA, GUC, GUG, GUU kodonok W=Trp=triptofán: UGG kodon Y=Tyr=tirozin: UAC, UAU kodonok ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidek rekombináns nukleinsavval végzett expressziójára alkalmas sejtek lehetnek prokarióták és eukarióták. Prokarióta sejtek például E. coli; Staphylococcus nemzetség 10

11 1 HU T2 2 tagjai, például S. aureus; Lactobacillus nemzetség tagjai, például L. plantarum; Lactococcus nemzetség tagjai, például L. lactis; és a Bacillus nemzetség tagjai, például B. subtilis. Eukarióta sejtek például emlõsszervezet sejtjei; rovarsejtek; élesztõsejtek, például Saccharomyces nemzetség tagjai (például S. cerevisiae), Pichia nemzetség tagjai (például P. pastoris), Hansenula nemzetség tagjai (például H. polymorpha), Kluyveromyces nemzetség tagjai (például K. lactis vagy K. fragilis) és Schizosaccharomyces nemzetség tagjai (például S. pombe). Rekombináns gén elõállítására, sejtbe való bevitelére és rekombináns gén expressziójára alkalmas technikák szakember által jól ismertek. Ilyen technikákra leírnak példákat hivatkozásokban, például Ausubel, Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley ( ), és Sambrook és munkatársai, Molecular Cloning, A Laboratory Manual, 2. kiadás, Cold Spring Harbor Laboratory Press (1989). Kívánt esetben egy adott gazdaszervezetben történõ expresszió mértékét növelni lehet kodonoptimalizálással. A kodonoptimalizálás több, elõnyös kodon alkalmazását jelenti. Kodonoptimalizálásra szolgáló technikák különféle gazdaszervezetekben szakember által jól ismertek. ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidek tartalmazhatnak poszttranszlációs módosításokat, például N¹kapcsolt glikozilálást, O¹kapcsolt glikozilálást vagy acetilálást. A polipeptid vagy egy polipeptid aminosav -szekvenciája kifejezésen olyan polipeptidet értünk, amely egy vagy több olyan aminosavat tartalmaz, amely(ek) gazdasejttõl, például emlõs¹, rovarvagy élesztõgazdasejttõl származó, poszttranszlációs módosítással rendelkezik(nek). Poszttranszlációs módosításokat elõ lehet állítani kémiailag vagy alkalmas gazdaszervezet alkalmazásával. Például úgy tûnik, hogy S. cerevisiae-ben az utolsó elõtti aminosav természete határozza meg, hogy az N¹terminális metionin el lesz¹e távolítva. Továbbá úgy tûnik, hogy az utolsó elõtti aminosav természete azt is meghatározza, hogy az N¹terminális aminosav N -acetilált lesz¹e [Huang és munkatársai, Biochemistry 26, (1987)]. Egy másik példa szerint egy polipeptidet szekrécióra terveznek azzal, hogy szekréciós vezetõszekvencia (például szignálpeptid) van jelen, ahol a polipeptid N¹kapcsolt vagy O¹kapcsolt glikozilálással van módosítva [Kukuruzinska és munkatársai, Ann. Rev. Biochem. 56, (1987)]. Expresszió élesztõben ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptideket elõnyösen élesztõben expresszálunk olyan kódoló nukleinsav alkalmazásával, amely élesztõben történõ expresszióra optimalizált kodonokat tartalmaz. Expressziót élesztõben ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidet kódoló rekombináns gén és élesztõben történõ expresszióra alkalmas szabályozórégiók alkalmazásával lehet végezni. Az alkalmazott expressziós rendszertõl függõen a termelõdött fehérje maradhat intracelluláris, vagy kiválasztódhat a sejten kívülre Rekombináns gén expresszióját vezérlõ promoter elõnyösen indukálható promoter, például egy olyan promoter, amely az élesztõben elõforduló galaktózgénklaszterbõl származik (GAL-promoter, például GAL1, GAL7, GAL10, MEL1) vagy a savas foszfatáz PHO5-promotere vagy az alkohol-dehidrogenáz¹ii ADH2-promotere vagy a rézszabályozott metallotionein CUP1-promotere. Konstitutív promoterek, amelyeket alkalmazni lehet, például GAP- (TDH)¹), PGKvagy TPI-promoterek [Romanos és munkatársai, Yeast 8, (1992)]. Rekombináns expresszióra alkalmazott élesztõgazdasejtet szelektálni vagy géntechnológiailag tervezni lehet rekombináns gén expressziójára. Mutációk, például mnn9¹, prb1- és/vagy pep4-mutációk tipikusan kívánatosak. GAL-promoterekbõl kiinduló expresszió fokozása céljából GAL4 transzkripciós faktort lehet túltermeltetni [Hopper és munkatársai, 5,068,185 számú USA-beli szabadalmi leírás]. Egy adott gazdasejthez kodonoptimalizálás úgy történik, hogy az alig vagy mérsékelten használt kodonokat kicseréljük olyan kodonokra, amelyek expressziója nagymértékû. Egy kódolószekvenciában jelen lévõ, optimális kodonok százalékos aránya változó lehet. A találmány különbözõ elõnyös megvalósítási módjai szerint az optimális (eredetileg jelen lévõ és a bevitt) kodonok száma legalább 50%¹a, legalább 75%¹a vagy legalább 100%¹a az összes kodon számának. A kodonoptimalizálást a következõk szerint végezhetjük: (1) Egy adott kodon esetén összehasonlítjuk a vad típusú kodon gyakoriságát az élesztõgének által használt, általános kodongyakorisággal. (2) Ha a kodon nem olyan, ami élesztõben általánosan alkalmazott, helyettesítjük egy optimális kodonnal élesztõsejtekben nagymértékû expresszióhoz. (3) Megismételjük az (1) és (2) lépéseket különbözõ kodonokra, amíg elérjük a kívánt szintû kodonoptimalizálást. (4) Megvizsgáljuk az új kódolószekvenciát az így létrehozott nem kívánt szekvenciákra, amelyek például nem kívánt restrikciós enzimes hasítóhelyek, spicing hasítóhelyek, promoterek, nem kívánt palindrom vagy ismétlõdõ szekvenciák, transzkripciós terminátor szekvenciák és nagy gyakoriságú GC¹bázisok. Eltávolítjuk a nem kívánt szekvenciákat alternatív kodon alkalmazásával. Az alternatív kodonhasználatot Lathe, J. írta le [J. Molec. Biol. 183, 1 12 (1985)]. A kodonhasználat különbözõ élesztõ-gazdaszervezetekben szakember által jól ismert. Például Sharp és munkatársai [Yeast 7, (1991)] leírtak egy szinonim kodonhasználatot Saccharomyces cerevisiae-ben. A 8C 8M. ábrákon bemutatunk élesztõre optimalizált nukleinsavszekvenciákat. A 8C. ábrán bemutatjuk a karboxil His-toldalék nélküli, 28. azonosító számú szekvenciát kódoló, élesztõre optimalizált (31. azonosító számú) nukleinsavszekvenciát. A 8D. ábrán bemutatjuk a 3. azonosító számú szekvenciát kódoló, élesztõre optimalizált (32. azonosító számú) nukleinsavszek- 11

12 1 HU T2 2 venciát. A 8E. ábrán bemutatjuk az 1. azonosító számú szekvenciát kódoló, élesztõre optimalizált (33. azonosító számú) nukleinsavszekvenciát. A 8F 8M. ábrákon bemutatunk aminoterminálison metionint tartalmazó, 7. azonosító számú szekvenciát kódoló, élesztõre optimalizált ( azonosító számú) nukleinsavszekvenciákat. A 8N 8U. ábrákon bemutatjuk a 17. vagy 20. azonosító számú szekvenciára alapozott, különbözõ ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidet kódoló, élesztõre optimalizált ( azonosító számú) nukleinsavszekvenciákat. Expressziót élesztõben optimalizált szekvenciák és élesztõben történõ expresszióra nem optimalizált szekvenciákkal (például a 29. azonosító számú szekvencia vagy nukleotidjai, vagy a 30. azonosító számú szekvencia nukleotidjai) lehet elérni. Technikákat élesztõben történõ expresszióra optimalizált és nem optimalizált szekvenciák alkalmazásával a példákban lentebb szemléltetünk. Az ORF0657n egy felszíni fehérje, amely 36 aminosavból álló, C¹terminális sejtfalszortírozó szignált tartalmaz, egy konzervatív LPXTG motívummal [Schneedwind és munkatársai, EMBO 12, (1993)]. Sejtfalszortírozó szignált tartalmazó fehérjék a sejtfalburokhoz kötõdnek transzpeptidációs mechanizmussal, amit szortáz, egy membránkötött fehérje katalizál [Mazmanian és munkatársai, Science 299, (2001)]. A kötõdéshez a felszíni fehérjének N¹terminális szignálpeptidet is kell tartalmaznia a szekréciós folyamatsorba való exporthoz. A szekréciós folyamatsorban a szignálpeptid lehasad, és a sejtfalszortírozó szignál elõsegíti a szekréciós folyamatsorban a retenciót. A szortáz ezután az LPXTG-motívumban lévõ treonin és glicin között hasít, és amidkötés kialakulását katalizálja a treonin karboxilcsoportja és peptidoglikán-keresztkötések aminocsoportjai között. Azt találtuk, hogy az expresszió mértékét élesztõben jelentõsen megnöveli a sejtfalszortírozó szekvencia eltávolítása. A találmány különbözõ elõnyös megvalósítási módjai szerint a polipeptidet kódoló konstrukciók nem tartalmaznak funkcionális sejtfalszortírozó szignált kódoló szekvenciát, és elõnyösebben nem tartalmaznak funkcionális sejtfalszortírozó szignált és szignálpeptidet kódoló szekvenciát. Megfelelõ, elõnyös ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidek nem tartalmaznak funkcionális sejtfalszortírozó szekvenciát, vagy sejtfalszortírozó és szignálpeptid-szekvencia egyaránt nincs jelen a polipeptidben vagy a polipeptidet kódoló nukleinsavban. A találmány különbözõ elõnyös megvalósítási módjai szerint a fehérjeexpresszió mértéke legalább körülbelül 10¹szeresére, legalább körülbelül 15¹szeresére vagy legalább körülbelül 20¹szorosára növekszik, ha a sejtfalszortírozó szekvencia, vagy mind a sejtfalszortírozó, mind a szignálpeptid-szekvencia egyaránt eltávolításra került, legalább lényegileg teljes mértékben. A kódolókonstrukció elõnyösebben egy vagy több olyan kodont tartalmaz, amely élesztõben (például S. cerevisiae-ben) való expresszióra van optimalizálva. ORF0657n sejtfalszortírozó és szignálpeptid-szekvenciák közelítõ régióit például a 2. azonosító számú szekvenciával lehet szemléltetni. Az aminosavak tartalmazzák a szignálpeptid-szekvenciát. A aminosavak tartalmazzák a sejtfalszortírozó szekvenciát. Adjuvánsok Az adjuvánsok olyan anyagok, amelyek egy immunogént segíthetnek immunválasz kialakítására. Adjuvánsok különféle mechanizmusok útján képesek mûködni, amely lehet például egy vagy több a következõk közül: növelik az antigén biológiai vagy immunológiai féléletidejét; javítják az antigén eljuttatását az antigénbemutató sejtekhez; javítják az antigén processzálását és bemutatását az antigénbemutató sejtek által; és immunmodulátor citokinek termelõdését indukálják [Vogel, Clinical Infectious Diseases 30, (suppl. 3.) S (2000)]. Sokféle, különbözõ típusú adjuvánst lehet alkalmazni egy immunválasz elõállításának segítésére. Konkrét adjuvánsok például alumínium-hidroxid, alumínium-foszfát vagy más alumíniumsók, kalcium-foszfát, DNS¹CpG-motívumok, monofoszforil-lipid¹a, kolera-toxin, E. coliból származó hõlabilis toxin, pertussis toxin, muramil-dipeptid, Freund-féle inkomplett adjuváns, MF59, SAF, immunstimulátor komplexek, liposzómák, biológiailag lebontható mikrorészecskék, szaponinok, nemionos blokk-kopolimerek, muramil-peptid-analógok, polifoszfazén, szintetikus polinukleotidok, IFN¹, IL 2, IL 12 és ISCOM¹ok [Vogel, Clinical Infectious Diseases 30 (suppl 3) S (2000); Kleim és munkatársai, Journal of Pharmaceutical Sciences 89, (2000); Rimmelzwaan és munkatársai, Vaccine 19, (2001); Kersten, Vaccine 21, (2003); O Hagen, Curr. Drug Target Infect. Disord. 1, (2001)]. Páciensek védelmet eredményezõ immunitás kialakításához A páciens kifejezés olyan emlõsszervezetet jelent, amelyet S. aureus képes megfertõzni. Egy pácienst profilaktikusan vagy terápiásan lehet kezelni. Profilaktikus kezelés elegendõ mértékben biztosít védelmet eredményezõ immunitást S. aureus fertõzés valószínûségének vagy súlyosságának csökkentésére. Terápiás kezelést S. aureus fertõzés súlyosságának csökkentésére lehet alkalmazni. Profilaktikus kezelést a leírásban ismertetett immunogént tartalmazó vakcina alkalmazásával lehet végezni. Ilyen kezelést elõnyösen emberen végeznek. Vakcinákat be lehet adni az általános populációnak, vagy olyan személyeknek, akikre nézve fokozott S. aureus fertõzés kockázata. S. aureus fertõzés kockázatának fokozottan kitett személyek lehetnek egészségügyi dolgozók; kórházban lévõ páciensek; legyengült immunitással rendelkezõ páciensek; mûtéten átesett páciensek; testidegen implantátumot, például katétert vagy vaszkuláris eszközt kapott páciensek; legyengült immunitáshoz vezetõ terápia elõtt álló páciensek; égési vagy egyéb sérüléseket szenvedett páciensek; és olyan területen dolgo- 12

13 1 HU T2 2 zó személyek, ahol fokozott a kockázata égésnek vagy sebesülésnek [ The Staphylococci in Human Disease, Crossley and Archer (szerk.), Churchill Livingstone Inc. (1997)]. Nem humán páciensek, amelyek megfertõzõdhetnek S. aureusszal, szarvasmarhák, sertések, juhok, kecskék, nyulak, lovak, kutyák, macskák és egerek. Nem humán páciensek kezelése hasznos kedvtelésbõl tartott állatok és háziállatok védelmére és egy konkrét kezelés hatékonyságának elemzésére. Anamnesztikus válasz ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidekrõl azt találtuk, hogy gyors és hatékony immunválaszt idéznek elõ rhesusmajmokban egyetlen dózis után (lásd lentebb a 17. példában leírtakat). A megfigyelt válasz összhangban volt anamnesztikus válasszal. Anamnesztikus válasz kialakítása jelentõs elõnyökkel jár, például egyetlen dózis alkalmazása hatékony immunitást biztosít, és a hatékony immunitás rövid idõtartam alatt kialakul. A találmány különbözõ elõnyös megvalósítási módjai szerint az anamnesztikus válasz az elõzõleg fennálló titerek legalább 3¹szoros, legalább 5¹szörös vagy legalább 6¹szoros növekedését eredményezik; és a növekedés 3, 5, 7, 9, 14 vagy 21 nap alatt alakul ki. Hatékony immunválasz gyors kialakításának lehetõsége költségkímélõ megoldás a többdózisos vakcinációkkal szemben, és olyan páciensek vakcinációjára lehet alkalmazni, akikre nézve fokozott S. aureus fertõzés kockázata. S. aureus fertõzés kockázatának fokozottan kitett személyek lehetnek egészségügyi dolgozók; kórházban lévõ páciensek; legyengült immunitással rendelkezõ páciensek; mûtéten átesett páciensek; testidegen implantátumot, például katétert vagy vaszkuláris eszközt kapott páciensek; legyengült immunitáshoz vezetõ terápia elõtt álló páciensek; égési vagy egyéb sérüléseket szenvedett páciensek; és olyan területen dolgozó személyek, ahol fokozott a kockázata égésnek vagy sebesülésnek [ The Staphylococci in Human Disease, Crossley and Archer (szerk.), Churchill Livingstone Inc. (1997)]. A találmány különbözõ elõnyös megvalósítási módjai szerint egy pácienst azonnal, vagy 3, 5, 7, 9, 14 vagy 21 napos orvosi procedúrával oltunk. Kombinációs vakcinák ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptideket védelmet eredményezõ immunitás kialakítására lehet alkalmazni egymagukban, vagy kombinációban más immunogénekkel, immunválasz elõidézése céljából. További immunogének, amelyek jelen lehetnek: egy vagy további S. aureusból származó immunogén, például azok, amelyekre hivatkozunk fentebb, A találmány mûszaki háttere címû részben; vagy egy vagy több olyan immunogén, amely egy vagy több más Staphylococcus organizmust, például S. epidermidist, S. haemolyticust, S. warnerit vagy S. lugunensist céloz meg; és egy vagy több olyan immunogén, amely más fertõzõ organizmust céloz meg Modellrendszerek állatban Állatban kialakított modellrendszert alkalmaztunk S. aureus ellen, védelmet eredményezõ immunválaszt elõidézni képes polipeptid hatékonyságának elemzésére. Két akadály merül fel a védelem állatban kialakított modelljében: (1) nagyon magas fertõzõ dózis szükséges, hogy legyõzzük a veleszületett immunitást, és (2) az elhalálozás sebessége túl gyors ahhoz, hogy kimutassunk védettséget. Konkrétan, egerek 24 órával a bakteriális fertõzés után elpusztultak, ami nem biztosít elegendõ idõt a specifikus immunválasznak a fertõzés leküzdésére. Ha alacsonyabb dózist adunk be, a kontroll- és az immunizált egerek egyaránt túlélik a fertõzést. Ezeket az akadályokat lassú kinetikájú letális modell alkalmazásával próbáltuk megoldani, amelyben S. aureust stacionáriusan növekvõ sejtekbõl preparáltunk, megfelelõen megtitráltunk és intravénásan adtunk be. A pusztulás lassú kinetikája elegendõ idõt biztosított a specifikus immunológiai védelem számára, hogy legyõzze a bakteriális fertõzést (például 10 nap alatt, 24 óra helyett). Stacionárius növekedési fázisban lévõ S. aureus sejteket szilárd táptalajon növesztett sejtekbõl nyertünk ki. Folyékony tápközegbõl is ki lehet ezeket nyerni, azonban a szilárd táptalajon növesztett sejtekkel kapott eredmények reprodukálhatóbbak. Sejteket kényelmesen lehet növeszteni szilárd táptalajon. S. aureust például körülbelül óra hosszáig lehet növeszteni olyan körülmények között, ahol a megduplázódási idõ körülbelül perc. Staphylococcust szilárd vagy folyékony tápközegbõl lehet izolálni standard technikák alkalmazásával, a Staphylococcus potenciál fenntartása céljából. Izolált Staphylococcust például 70 C¹on lehet tárolni, mosott, nagy sûrûségû szuszpenzióként (>10 9 kolóniaformáló egység, CFU/ml) glicerintartalmú, nátrium-kloridot tartalmazó foszfátpufferben. A Staphylococcus fertõzésnek olyan hatékonysággal kell rendelkeznie, hogy állatmodellben körülbelül 80 90%¹os pusztulást okozzon körülbelül 7 10 napos idõtartamon át, az elsõ vagy a második napon kezdve. Titrálási kísérleteket lehet végezni állatmodell alkalmazásával a Staphylococcus oltóanyag potenciájának követésére. A titrálási kísérleteket körülbelül 1¹2 hétig lehet végezni az oltási kísérlet elõtt. Titrálási kísérletekhez a kezdeti potenciál elõzõ kísérletekre alapulhat. Azt találtuk, hogy Becker állatmodelltörzsre alkalmas S. aureus fertõzés általában és CFU/ml között van. Beadás Immunogéneket a leírásban ismertetett útmutatás és szakember által jól ismert technikák alkalmazásával lehet kiszerelni és egy páciensnek beadni. Gyógyszerek beadására szolgáló útmutatást általánosságban leírtak Plotkin és Orenstein (szerk.), Vaccines, W. B. Sanders Company (1999); Reminton s Pharmaceutical Sciences, 20. kiadás, szerk. Gennaro, Mack Publishing (2000); és Modern Pharmaceutics, 2. ki- 13

14 1 HU T2 2 adás, szerk. Banker és Rhodes, Marcel Dekker, Inc. (1990). Gyógyászatilag elfogadható hordozók elõsegítik egy immunogén tárolását és páciensnek történõ beadását. Gyógyászatilag elfogadható hordozók különbözõ komponenseket tartalmazhatnak, például puffert, steril vizet injekcióra, normál sóoldatot vagy foszfátpufferolt sóoldatot, cukrot, hisztidint, sókat és poliszorbátot. Immunogéneket különbözõ módszerekkel lehet beadni, például szubkután, intramuszkulárisan vagy mukozálisan. Szubkután és intramuszkuláris beadást lehet végezni például injekciós tûk vagy jetinjektorok alkalmazásával. Alkalmas dózisbeadási rendeket elõnyösen szakember által jól ismert faktorok figyelembevételével lehet meghatározni, ilyen például a páciens kora, tömege, neme és egészségi állapota; a beadás módja; a kívánt hatás; és a konkrétan alkalmazott vegyület. Az immunogént több dózist tartalmazó vakcinaformákban lehet alkalmazni. Várható, hogy egy dózist alkotó összes polipeptid mennyisége 1,0 g és 1,0 mg közötti tartományban van. A találmány különbözõ elõnyös megvalósítási módjai szerint a tartomány 0,01 mg és 1,0 mg közötti, és 0,1 mg és 1,0 mg közötti. A dózisok idõzítése szakember által jól ismert faktoroktól függ. A kezdõ beadás után, ha egy adott egyén erre rászorul, ezt követõen egy vagy több ismétlõ dózist lehet adni az ellenanyagtiterek fenntartása vagy növelése céljából. A dózisadagolási rend lehet például 1 nap, 1 hónap, a harmadik dózis 4, 6 vagy 12 hónap, és további ismétlõ dózisok kellõ idõ elteltével, szükséges esetben. Ellenanyagok elõállítása Védelmet eredményezõ immunitást indukálni képes, ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidet lehet alkalmazni olyan ellenanyagok és ellenanyagfragmensek elõállítására, amelyek a polipeptidhez vagy S. aureushoz képesek kötõdni. Ilyen ellenanyagokat és ellenanyagfragmenseket különféleképpen lehet alkalmazni, például polipeptid tisztítására, S. aureus azonosítására, vagy S. aureus fertõzése elleni terápiás vagy profilaktikus kezelésre. Az ellenanyagok lehetnek poliklonálisak vagy monoklonálisak. Ellenanyagok elõállítására és alkalmazására szolgáló technikák szakember által jól ismertek. Ilyen technikákat leírt például Ausubel, Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley ( ); Harlow és munkatársai, Antibodies, A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory (1988); és Kohler és munkatársai, Nature 256, (1975). Példák A következõkben bemutatott példák tovább szemléltetik a találmány szerinti megoldás különbözõ jellemzõit. A példák hasznos módszereket is szemléltetnek a találmány gyakorlati kivitelezésére. Ezekkel a példákkal nem kívánjuk korlátozni a találmány által igényelt oltalmi kört példa: ORF0657n-régió alkalmazása védelmet eredményezõ immunitás biztosítására A példában leírtak azt szemléltetik, hogy teljes hosszúságú ORF0657n-régió védelmet eredményezõ immunitást képes biztosítani. ORF0657n klónozása és expresszálása PCR láncindító oligonukleotidokat terveztünk ORF0657n¹t kódoló gén amplifikálására, az elsõ aszparagintól kezdve és a stopkodon elõtt befejezve a terminális aszparaginnál. Ezek a PCR láncindító oligonukleotidok hozzáadott NcoI- (elõremenõ láncindító oligonukleotid) és XhoI- (reverz láncindító oligonukleotid) hasítóhelyeket tartalmaznak, az expressziós vektorba való klónozás elõsegítése céljából. A kódolt fehérjét úgy terveztük, hogy a pet28-vektorból expresszálódjon terminális His-aminosavval, és a stopkodont a vektor kódolja. Továbbá hozzáadtunk egy glicint a fehérjéhez, a metionin iniciátor után. Az eredményül kapott, amplifikált DNS-szekvencia karboxil His-toldalékkal ellátott ORF0657n¹t (28. azonosító számú szekvencia) kódolt. A PCR-rel amplifikált szekvenciát a pet28-vektorba (Novagen) ligáltuk, olyan NcoI/XhoI hasítóhelyek felhasználásával, amelyeket beterveztünk a PCR láncindító oligonukleotidokba, és hõsokkal bevittük E. coli DH5a¹ba (Invitrogen). A transzformációs keveréket egy éjszakán át növesztettük Luria-Bertani (LB)-agartálcákon, 100 g/ml kanamicinnel, 37 C¹on. Kolóniákat szelektáltunk, 30 g/ml kanamicint tartalmazó LB¹ben növesztettük, DNS-mikropreparátumokat (Promega) készítettünk, és az inszert integritását restrikciós emésztéssel és PCR-rel határoztuk meg. Négy, helyes inszertméretû minipreparátumot szekvenáltunk M13F (65. azonosító számú szekvencia), M13R (66. azonosító számú szekvencia), ORF0657nF (67. azonosító számú szekvencia) és ORF0657nR (68. azonosító számú szekvencia) láncindító oligonukleotidok alkalmazásával. Egy klónt szelektáltunk, amely nem tartalmazott DNS-változásokat a kívánt szekvenciában. E. coli HMS174 (DE3) sejteket (Novagen) transzformáltunk, és 30 g/ml kanamicint tartalmazó LB¹tálcákon növesztettük; 3 kolóniát (UnkC-1, UnkC¹2 és UnkC¹3) választottunk ki az expresszió tesztelésére. Folyékony LB¹ (kanamicinnel) tenyészeteket inkubáltunk 37 C¹on, 250 rpm¹en, amíg az A 600 -érték 0,6 és 1,0 közötti lett, azután IPTG hozzáadásával indukáltuk 1 mm végkoncentrációban, azután további 3 óra hosszáig inkubáltuk. A tenyészetekbõl a sejteket centrifugálással különítettük el 5000 g¹n, 5 percig, 4 C¹on. A sejteket 500 l lízispufferben (Bug Buster, proteázinhibitorokkal, Novagen) felszuszpendáltuk. Hozzáadtunk egyezõ térfogatú mintafelviteli puffert ( -merkapto-etanollal kiegészítve 5% végtérfogatig), azután 70 C¹on hevítettük a mintákat 5 percig. Az extraktumokat Novex 4 20%¹os Tris-glicin-géleken megfuttattuk, és a fehérjéket elõhívtuk (Coomassie Blue festés), és nitro-cellulózra blottoltuk, és próbaként anti-his6-ellenanyagokat (Zymed) alkalmaztunk. 14

15 1 HU T ORF0657n tisztítása A fentebb említett, kis méretben végzett eljárás közvetlen méretnövelését kevertetett tankfermentorban (75 literes méretben), 50 literes munkatérfogatban végeztük. Inokulumot 50 ml Luria-Bertani (LB)-tápközeget (plusz kanamicint) tartalmazó, 250 ml¹es lombikokban tenyésztettünk, és 1 ml fagyasztott oltóanyagtenyészettel oltottuk be, és 3 óra hosszáig tenyésztettük. Ebbõl az oltóanyagból 1 ml¹t használtunk 500 ml LB¹tápközeget (plusz kanamicint) tartalmazó, 2 literes lombikba, és 16 óra hosszáig inkubáltuk. A tenyésztést nagyméretû fermentorban (75 literes méretben), 50 liter LB¹tápközegben (plusz kanamicin) végeztük. A fermentor fermentációs paraméterei a következõk voltak: nyomás=5 psi, kevertetési sebesség=300 rpm, levegõ áramlási sebessége=15 liter/perc és hõmérséklet=37 C. A sejteket a 600 nm¹en mért, 0,8 optikai denzitás egységig (OD) inkubáltuk, és izopropil- -K-tiogalaktoziddal (IPTG) indukáltuk 1 mm koncentrációban. Az indukció ideje IPTG-vel három óra volt. A sejteket úgy különítettük el, hogy a hõmérsékletet 15 C¹ra csökkentettük, átvittük 500 KMWCO üreges szálas ( hollow fiber ) kazettán töményítés céljából, és 9000 g¹n centrifugáltuk 4 C¹on, 20 percig. A felülúszókat dekantáltuk, és a rekombináns E. coli nedves sejtüledéket 70 C¹ra fagyasztottuk. Rekombináns E. coli-sejteket (19,2 g nedves sejttömeg) felszuszpendáltunk lízispufferben (50 mm Tris- HCl, ph=8,0, 0,1 M NaCl, 2 mm MgCl 2, 10 mm imidazol, 0,1% Tween ¹80 és 6 M guanidin-hcl), 8 ml/gramm nedves sejttömeg koncentrációban. A szuszpenzióhoz hozzáadtunk proteázinhibitor-koktélt, amely poli-(hisztidin)-toldalékkal ellátott fehérjékhez használatos (Sigma, P8849), 0,05 ml/gramm sejtpaszta koncentrációban. Továbbá hozzáadtunk lizozimot 1 mg/ml¹ig és Benzonase ¹t (EM ind.) 1 l/ml¹ig. A sejtlízist úgy végeztük, hogy a szuszpenziót átnyomtuk mikrofluidizálón PSI nyomáson (Microfluidics Model 110S), négyszer, 4 C¹on. A sejttörmeléket g¹n ülepítettük, 30 percig, 4 C¹on, és a felülúszót megtartottuk. His-toldalékot tartalmazó fehérjéket tisztítottunk a felülúszóból. A felülúszót összekevertük 20 ml Ni + ¹NTA-agarózzal (Qiagen), 4 C¹on, enyhe forgatással, 2 óra hosszáig. A keveréket egy nyitott oszlopba öntöttük (1,5 cm 20 cm), és a nem kötõdött frakciót egybegyûjtöttük. Az oszlopot mosópufferrel mostuk (20 mm Tris-HCl, ph=8,0, 0,15 M NaCl, 0,1% Tween ¹80). His-toldalékkal ellátott ORF0657n¹t 300 mm imidazol, 20 mm Tris-HCl, ph=7,5, 0,15 M NaCl, 0,1% Tween ¹80 lépcsõs gradiensével eluáltuk. His-toldalékkal ellátott ORF0657n¹t (28. azonosító számú szekvencia) tartalmazó frakciókat Coomassiefestett SDS-PAGE-val detektáltunk és egyesítettünk. Az egyesített frakciókat 0,2 mikronos szûrõn szûrtük a részecskés anyag eltávolítása céljából, és méretkizáráson alapuló oszlopra (Sephacryl S¹300 26/60 oszlop, Amersham Biosciences) vittük, és 1 ml/perc áramlási sebességgel eluáltuk 150 mm NaCl¹ot tartalmazó, 10 mm MOPS-pufferrel (ph=7,1). A His-toldalékkal ellátott ORF0667n¹t tartalmazó frakciókat Coomassiefestett SDS-PAGE-val detektáltuk és Western-blottoltuk (anti-tetra His Mab, Qiagen). Endotoxint szûréssel távolítottuk el Zeta-Phis Biofilter (CUNO) alkalmazásával. A fehérjekoncentrációt BCA-val (Pierce) határoztuk meg. A tisztaságot a Coomassie-val festett gélek denzitometriájával határoztuk meg. 2. példa: S. aureus fertõzés elõkészítése S. aureust Tryptic Soy Agar (TSA, Becton Dickinson, Sparks, MD) táptalajon, tálcákon növesztettünk 37 C¹on, egy éjszakán át. A baktériumokat lemostuk a TSA-tálcákról 5 ml PBS hozzáadásával, és finoman felszuszpendáltuk a baktériumokat egy steril oltókaccsal. A baktériumszuszpenziót 6000 rpm¹en, 20 percig centrifugáltuk, Sorvall RC¹5B-centrifugában (DuPont Instruments). Az üledéket felszuszpendáltuk 16%¹os glicerinben, és aliquotokat 70 C¹on tároltunk. Felhasználás elõtt az oltóanyagot felolvasztottuk, megfelelõen hígítottuk és fertõzésre alkalmaztuk. Az egyes készleteket legalább 3¹szor titráltuk, hogy meghatározzuk azt a dózist, amely alkalmas naiv egerek lassú kinetikával történõ elpusztításához. A bakteriális oltóanyagot (amely az egerek 90%¹át képes elpusztítani) folyamatosan figyeltük, hogy megbizonyosodjunk a modell reprodukálhatóságáról. Az egyes fertõzési kísérletek elõtt 10 nappal 10 kontrollállatból álló csoportot (csak adjuvánssal immunizáltuk) fertõztünk, és követtük azokat. 3. példa: Védettség vizsgálata His-toldalékkal ellátott ORF0657n-nel rokon szerkezetû polipeptidek alkalmazásával Huszonöt BALB/c¹egeret immunizáltunk három dózis His-toldalékkal ellátott ORF0657n-nel (28. azonosító számú szekvencia), dózisonként 20 g-mal, alumínium-hidroxi-foszfát- (450 g dózisonként) adjuvánson. Az alumínium-hidroxi-foszfátot (AHP¹t) Klein és munkatársai írták le [Journal of Pharmaceutical Sciences 89, (2000)]. A dózisokat két 50 l¹es intramuszkuláris injekcióként adtuk be a 0., 7. és 21. napon. Az egereket a 28. napon elvéreztettük, és szérumukat ELISA-val szkríneltük, His-toldalékos ORF0657n¹re adott reaktivitásukra. A kísérlet 35. napján az egereket növesztett S. aureus intravénás injekciójával fertõztük olyan dózisban (7, CFU/ml), ami titrálási kísérletekkel meghatározva körülbelül 2 7 napos idõtartam alatt pusztulásukat okozta. Ebben a lassú pusztulási kinetikájú letális modellben a túlélést elemeztük kontrollegércsoporthoz, amelyeket csak álimmunizáltuk AHP-vel. Az egerek túlélését 14 napos idõtartamig követtük (3A. ábra). A kísérlet végén 11 egér életben maradt az ORF0657n-nel immunizált csoportban, ahhoz viszonyítva, hogy három állat maradt életben az AHP kontrollcsoportban. A 3B. és 3C. ábrán szemléltetjük a védettség kialakítását az ORF0657nH- és ORF0657nl-régióknak megfelelõ polipeptidek alkalmazásával. A 3B. ábrán szemléltetjük a karboxiterminálisnál His-toldalékot tartalmazó, 4. azonosító számú szekvenciával kialakított vé- 15

16 1 HU T2 2 dettséget. A 3C. ábrán szemléltetjük a karboxiterminálisnál His-toldalékot tartalmazó, 5. azonosító számú szekvenciával kialakított védettséget példa: ORF0657n-szekvenciák létrehozása Azt a következtetést vonták le, hogy ORF0657n szerepet játszik S. aureus vasfelvételében [Andrade és munkatársai, Genome Biology 3, (2003)]. ORF0657n-szekvenciákat, amelyek közül néhány különbözõ forrásokból származik, különbözõ szakirodalmakban különféleképpen jelölték [lásd például Etz és munkatársai, PNAS USA 99, (2002) (LPXTGVI); Baba és munkatársai, The Lancet 359, (2002) (MW1011); Kuroda és munkatársai, The Lancet 357, (2001) (SA0976); Andrade és munkatársai, Genome Biology 3, (2003) (S_aur2); Mazmanian és munkatársai, Science 299, (2003) (isdb); Mazmanian és munkatársai, Molecular Microbiology 40, (2001) (sasj); és Taylor és munkatársai, Mol. Microbiol. 43, (2002) (sirh)]. Úgy tûnik, hogy az ORF0657n fehérjeszekvenciának megfelelõ polipeptidszekvenciát különbözõ szabadalmi közleményekben leírták [Meinke és munkatársai, WO 02/ számú nemzetközi közzétételi irat, közzétéve augusztus 1.; Wang és munkatársai, WO 02/ számú nemzetközi közzétételi irat, közzétéve október 3.; Masignani és munkatársai, WO 02/ számú nemzetközi közzétételi irat, közzétéve november 28.; Foster és munkatársai, WO 02/ számú nemzetközi közzétételi irat, közzétéve december 27.; és Foster és munkatársai, WO 03/ számú nemzetközi közzétételi irat, közzétéve február 13.]. Genomi DNS¹t különbözõ S. aureus izolátumokból nyertünk ki. Klinikai izolátumokat adtunk 3 ml Difco Tryptic Soy Broth (Becton Dickinson, Sparks, MD), és egy éjszakán át inkubáltuk 37 C¹on és 150 rpm¹en. Egyéjszakás tenyészeteket lecentrifugáltunk 1,5 ml¹es Eppendorf-csövekben, rpm¹en, 5 percig. A tenyészet felülúszóját dekantáltuk, és az üledékeket felszuszpendáltuk 500 l reszuszpenziós pufferben (25% szacharóz, 10 mm Tris, ph=7,5). 2 mg/ml¹es lizosztafinoldatból (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) 5 l¹es aliquotokat adtunk minden felszuszpendált üledékhez. A szuszpenziókat azután 37 C¹on inkubáltuk 1 óra hosszáig. Az inkubációs idõ végén 250 l, 2%¹os SDS¹t adtunk az egyes csövekbe, és vortexen addig kevertettük, amíg a viszkozitása észrevehetõen csökkent. Hozzáadtunk 250 l fenol-kloroform-izoamil-oldatot (25:24:1 térfogatarányban) (Gibco/Invitrogen Corporation, Grand Island, NY). A keveréket vortexen kevertettük 30 másodpercig, és 5 percig centrifugáltuk rpm¹en. A felsõ vizes fázist eltávolítottuk, és a kicsapási lépéseket addig ismételtük, amíg bármilyen kevés határréteg maradt. Az egyes csövekhez hozzáadtunk 0,1 térfogat, 3 M nátrium-acetátot (ph=4,8), és összekevertük. Azután hozzáadtunk egy térfogat izopropanolt, és újra összekevertük. A csöveket 5 percig inkubálni hagytuk szobahõmérsékleten, és azután rpm¹en centrifugáltuk 15 percig. A felülúszót dekantáltuk, és a csöveket száradni hagytuk tetejükkel lefelé egy törlõruhán. Az üledéket újra felszuszpendáltuk 50 l steril vízben. Az izolált DNS¹t templátként alkalmaztuk PCR-ben. A gént elõremenõ (ORF0657nF, 67. azonosító számú szekvencia) és reverz (ORF0657nR, 68. azonosító számú szekvencia) láncindító oligonukleotidok alkalmazásával amplifikáltuk. A PCR-termékeket standard Big Dye eljárások szerint szekvenáltuk. 5. példa: Különbözõ S. aureus izolátumokból származó ORF0657n¹ek összehasonlítása Az ORF0657n¹t meglehetõsen konzervatívnak találtuk patológiailag és taxonómiailag sokféle S. aureus klinikai izolátumok készletében. A 3. táblázatban bemutatjuk a százalékos azonosság összefoglalását a különbözõ izolátumokban, beleértve klinikai izolátumokat is. 3. táblázat Törzs MLST Forrás Ország CP ORF0657n %ID CL-1 1 hipervirulens, közösségi vérizolátum MW2 1 hipervirulens, közösségi vérizolátum UK MSSA 8 99 USA MSSA 8 99 CL-2 1 seb bal alsókaron USA MSSA 8 99 CL-3 1 seb karon USA MSSA 8 99 CL-4 5 bal láb USA MRSA 5 99 CL-5 5 seb USA MRSA Mu 50 5 genny, operációs seb fertõzése Japán VISA N315 5 garatkenet Japán MRSA

17 1 HU T táblázat (folytatás) Törzs MLST Forrás Ország CP ORF0657n %ID CL-6 5 CDC3 USA MRSA/VISA 5 97 CL-7 8 vér Németo. MRSA 5 98 NCZC MSSA lab. törzs USA MSSA 5 99 CL-8 8 seb jobb lábszáron USA MRSA 5 99 CL-90 9 orrlyuk UK MSSA 5 97 CL-10 9 vér UK MSSA 5 97 CL vér Hollandia MSSA 8 97 CL orrlyuk UK MSSA 8 97 CL bõr bal ujjon USA MSSA 8 99 CL genny bal anaresle USA MSSA 8 99 CL vér UK MSSA 8 99 CL vér Kanada MSSA 5 99 CL Barnin MRSA Németo. MRSA 5 98 CL vér Kanada MRSA 5 97 CL vér UK MSSA 5 97 CL orrlyuk UK MSSA 5 97 CL forrás nem ismert meciv Svédo. MRSA 8 94 CL forrás nem ismert meciv CL epidémiás MRSA vér CL genny bal lábszárcsonk Németo. MRSA 8 94 UK MRSA 8 94 USA MRSA 8 95 CL orrlyuk USA MRSA 8 95 Becker 45 prototípus kapszula USA MSSA törzs COL 88 MRSA lab. törzs USA MRSA CL vér Hollandia MSSA 5 98 CL vér Kanada MSSA 5 99 CL orrlyuk UK MSSA 5 99 CL orrlyuk, közösségben terjedõ betegség UK MSSA 8 96 CL vér UK MSSA 8 96 CP: kapszulatípus; MLSDT: multilokusz szekvenciatipizáló taxonómiás csoportosítás; MRSA: meticillinrezisztens S. aureus; MSSA: meticillinszenzitív S. aureus; CL : klinikai izolátum; ID : azonosság; VISA : vankomicin intermedier S. aureus A százalékos azonosságot (%ID) úgy határoztuk meg, hogy a polipeptidszekvenciát a 2. azonosító számú szekvencia alá rendeztük, és meghatároztuk az azonos aminosavak számát. A számot elosztottuk a (2. azonosító számú szekvenciában lévõ) összes aminosav számával, és azután elosztottuk 100-zal, és a legközelebbi egész számra kerekítettük példa: Védettség különbözõ S. aureus klinikai izolátumokkal szemben Az ORF0657n immunogénként vett hatékonyságát különbözõ S. aureus klinikai izolátumokkal szemben úgy határoztuk meg, hogy immunogénként His-toldalékkal ellátott ORF0657n¹t (28. azonosító számú szekvencia) alkalmaztunk. A 3. táblázatban bemutatott, ta- 17

18 1 HU T2 2 xonómiailag különféle izolátumok alkészletét alkalmaztuk fertõzõ oltóanyagként. Az ORF0657n-szekvenciák ezekben a különféle izolátumokban eltértek a vakcinában alkalmazott ORF0657n-szekvenciától. A beszerzett, fertõzõ törzseket a 2. példában leírt technikák alkalmazásával készítettük elõ. Egereket a 3. példában leírtak szerint immunizáltunk és fertõztünk, és 10 napig követtük azokat. A modellekben rutinszerûen alkalmazott, fertõzõ oltóanyagok messze meghaladták azokat, amelyek tipikusan elõfordulnak emberi fertõzésekben. Kimutattunk védettséget meticillinérzékeny és meticillinrezisztens törzsekkel szemben. Az eredményeket bemutatjuk a 4A 4H. ábrákon. 7. példa: A 28. azonosító számú szekvencia kodonoptimalizálása élesztõexpresszióra A 28. azonosító számú szekvencia aminosavait kódoló nukleinsavszekvenciát kodonoptimalizáltuk élesztõben történõ expresszióra. A 28. azonosító számú szekvencia aminosavait kódoló, kodonoptimalizált szekvenciát bemutatjuk a 8C. ábrán (31. azonosító számú szekvencia). A karboxil His-toldalék nélküli, 29. azonosító számú szekvenciát kódoló régiót alkalmaztuk kiindulási konstrukcióként optimalizáláshoz. A kódolószekvenciában az általános kodonhasználat az optimalizálás elõtt a következõ volt: a kodonok 28%¹a (179) nagyon ritka volt, vagy soha nem fordult elõ nagymértékben expresszáló élesztõgénben, és 20%¹a (126) mérsékelten ritka volt. A 28. azonosító számú szekvencia aminosavait kódoló nukleinsav kodonoptimalizálását úgy végeztük, hogy kismértékû vagy mérsékelt expresszióval rendelkezõ kodonokat kicserélünk olyan kodonokra, amelyekkel az expresszió nagymértékû. Továbbá egy glicinkodont viszünk a második helyzetbe. A kodonoptimalizálást MacDNAsis Pro V3.0 szoftver alkalmazásával végeztük. Fehérjék visszafordítására ( back - transzlációra) alkalmazott paramétertábla nagymértékben expresszáló S. cerevisiae kodonokat mutat. MacD- NAsis Pro szoftverben alkalmazott funkció Translate>[Protein DNA]. A kimenet Amino Acid Conversion. Néhány esetben egynél több nagymértékben expresszáló kodon létezik egy adott aminosavra. Például szerint TCT vagy TCC is kódolhat. Ezekben az esetekben a két különbözõ kodont körülbelül azonos elõfordulási számban alkalmazzuk. A 4. táblázatban bemutatott kodontáblázatban nagymértékben expresszáló S. cerevisiae kodonok szerepelnek. Aminosav Phe Leu Ile 4. táblázat Optimális kodon(ok) TTC TTG ATT, ATC Aminosav Met Val Ser Pro Thr Ala Tyr His Gln Asn Lys Asp Glu Cys Trp Arg Gly Optimális kodon(ok) ATG GTT, GTC TCT, TCC CCA ACT, ACC GCT TAC CAC CAA AAC AAG GAC GAA TGT TGG AGA GGT Minden olyan kodont, amely nem volt optimális, megváltoztattunk olyan kodonra, amit nagymértékben expresszáló élesztõgénekben találtunk, kivéve a két alaninkodont, amelyeket olyan kodonokra változtattunk, amiket a 31. azonosító számú szekvencia mérsékelten expresszáló génjeiben találtunk (GCG-vel kezdve az 505. és nukleotidnál). ORF0657n¹t kódoló, átfogó szekvenciát állítottunk elõ olyan 25 oligomer ( azonosító számú szekvenciák) összehibridizálásával és lánchosszabbításával, amelyeket a végsõ, kívánt szekvencia kódolására terveztünk. Az oligomerek bp hosszúságúak voltak. Az oligomerek alternáló, ORF0657n¹t kódoló szekvenciák voltak. Az egyes oligomerek bp méretû, komplementer átfedéssel rendelkeztek a szomszédos oligomerrel, és a duplex Tm¹je C volt. Ezt manuálisan számítottuk úgy, hogy egy GC¹bázispár 4 C volt, egy AT¹bázispár 2 C volt. Hét külön lánchosszabbító reakciót végeztünk három vagy négy szomszédos átfedõ oligomer, és szensz és antiszensz PCR láncindító oligonukleotidok (23 26 nt hosszúságúak) alkalmazásával, a duplex Tm¹je C volt. Natív Pfu-DNS-polimerázt (STRATAGENE, La Jolla, CA) alkalmaztunk a PCRreakciókba, touch down stratégiában a következõk szerint: 95 C, 90 másodpercig, 1 ciklus; 95 C, 30 másodpercig, 55 C, 30 másodpercig, 68 C, 3 percig, 5 ciklus; közvetlenül ezt követõen egy második reakciósorozat: 95 C, 30 másodpercig, 52 C, 30 másodpercig, 68 C 3 percig, 20 ciklus. A reakciót 68 C¹on, 7 perces inkubálással fejeztük be. A PCR-reakciók eredményeként elõállítottuk a gén hét kolineáris (egy vonalba esõ) fragmensét (a leírásban az egyszerûség kedvéért jelölésük: 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7). A fragmenseket agaróz-gélelektroforézissel izoláltuk, és az alkalmas méretû termékeket kivágtuk és tisz- 18

19 1 HU T2 2 títottuk GENE CLEAN II módszer (QBIOgene, Carlsbad, CA) alkalmazásával, a gyártó által adott útmutatás szerint. Az 1., 2. és 3. kolineáris fragmenseket, a 4. és 5. kolineáris fragmenseket és a 6. és 7. kolineáris fragmenseket kombináltuk ezt követõ PCR-reakcióban, alkalmas láncindító oligonukleotidokkal, az A¹, B¹ és C¹fragmensek elõállítása céljából, sorrendben. Azután összeállítottuk az ORF0657n teljes gént egy további PCR-reakcióban, amelyben az A¹, B¹ és C¹fragmenseket kombináltuk, disztális szensz és antiszensz láncindító oligonukleotidokkal. A végsõ PCR-terméket gélben izoláltuk, és pcr -Blunt II¹TOPO ¹ba (INVITRO- GEN, Carlsbad, CA) klónoztuk, a gyártó által adott útmutatás szerint. Néhány független klón DNS-szekvenciáját kinyertük, és hibákat azonosítottunk. A hibákat kijavítottuk három független klón, puc3, puc4 és puc6 különbözõ szegmensein, egymás után QUIK-CHANGE helyspecifikus mutagenezis készlet ( Site-directed Mutagenesis Kit ) alkalmazásával, vagy egyidejûleg QUIK-CHANGE Site-directed Mutagenesis Kit alkalmazásával (STRATAGENE, La Jolla, CA) a gyártó által adott útmutatás szerint. A végsõ javított szekvenciához úgy jutottunk, hogy felcseréltük a három klónból származó, javított restrikciós fragmenseket. A puc4-klón, javított 1,1 kb méretû XmnI-fragmensét kicseréltük a puc3 megfelelõ XmnI-fragmensére, így elõállítottuk a punkc13¹at. A puc6 javított 456 bp méretû AccI-fragmensét kicseréltük a punk13 megfelelõ fragmensére, így jutottunk a punkcr1-hez, és a DNS-szekvenciát igazoltuk. 8. példa: Saccharomyces cerevisiae törzsek elõállítása rekombináns génexpresszióra Ebben a példában olyan technikákat szemléltetünk, amelyeket Saccharomyces cerevisiae törzsek elõállítására lehet alkalmazni rekombináns génexpresszió céljából. Az és jelû törzsek elõállítását lentebb ismertetjük. Mivel egy törzs genetikai hátterét nagymértékben befolyásolhatják heterológ fehérjeexpresszióra szolgáló törzs tulajdonságai, kívánatos volt olyan eltérõ genetikai hátterû élesztõtörzsek elõállítása, amelyek néhány kívánt genetikai markert is tartalmaznak: (1) mnn9-mutáció a kiválasztott fehérje hiperglikozilálásának megakadályozására, (2) prb1 és/vagy pep4-proteáz mutációk a proteolízissel kapcsolatos problémák csökkentésére, és (3) GAL4 transzkripciós faktor túltermelése GAL-promoterbõl kiinduló expresszió mértékének növelésére jelû S. cerevisiae törzs elõállítása Kiindulási S. cerevisiae törzset a következõ módon állítottunk elõ. Az Y379 5D-jelû S. cerevisiae törzset (MAT, cyh2, nib1, rho, cir ) [Livingston, Genetics 86, (1977)] kereszteztük a DC04-jelû törzzsel (MA- T, adel, adex, leu2 04, cir ) [Broach és munkatársai, Cell 21, (1980)]. Az eredményül kapott diploid törzset spóráztattuk, és a tetrádokat kivágtuk standard eljárások szerint. Az egyik haploid spórából jött létre a törzs (MATa, adel, leu2 04, cir ). Az ¹párosodó típusú, LB¹347 1C-jelû S. cerevisiae törzs (MAT, mnn9) egy mnn9-mutációt tartalmazó, X2180 1B-jelû S. cerevisiae törzs (MAT, SUC2, mal, mel, gal2, CUP1; ATCC nyilvántartási száma ). LB¹347 1C¹t párosítottunk a típusú törzzsel (MATa, leu2 04, ade1) úgy, hogy a törzseket összekevertük YEHD komplett táptalajt tartalmazó agartálcán [Carty és munkatársai, J. Ind. Micro 2, (1987)]. Diploidok szelektálása céljából a párosított törzseket ismét szélesztettük leucin nélküli minimáltáptalajra, amely egyetlen szénforrásként 2% glükózt tartalmazott. Egyedi kolóniák izolálása után a diploidokat spóráztattuk, és a tömlõket (ascus) kivágtuk standard technikákkal. A KHY-107-törzset egyetlen haploid spóraként izoláltuk, és jellemzése ADE1, Ieu2 és mnn9 (Schiff festési technikával). Megállapodott, fagyasztott törzsoldatot készítettünk glicerinben, és 70 C¹on tároltuk. KHY-107 (cir + )¹t növesztettünk a 70 C¹on tárolt törzsoldatból, és olyan pc1/1¹jelû élesztõvektorral transzformáltuk, amely élesztõeredetû LEU2-d-gént és a pjdb219-cel rokon szerkezetû [Beggs, Nature 275, (1978)], kivéve azt, hogy a pmb9-dns helyettesítve van pbr322-dns-sel. Az izolált transzformánst szelektív folyékony tápközegben növesztettük (leucin nélkül és 1 M szorbitot tartalmazott), azután többszöri passzálással gazdag tápközegben (1 M szorbitot tartalmazott), hogy elveszítse mind a pc1/1¹et, mind a 2 DNS¹t. Azokat a kolóniákat, amelyek elvesztették a pc1/1¹et (nem képesek növekedni leucin nélküli tápközegben), DNS-DNS-hibridizációval teszteltük 2 DNS jelenlétére. Kiválasztottunk egy izolált klónt, KHY- 107(cir )-1¹et, amelyben nem mutattunk ki 2 DNS¹t, és ebbõl megállapodott, fagyasztott ( 70 C) törzsoldatot készítettünk glicerinben. KHY-107(cir )-1-ben ura3 génmegszakítást végeztünk. Elõállítottunk egy plazmidot, amelyben az S. cerevisiae-bõl származó URA3-gén meg volt szakítva 2 kópia, Tn903-ból származó Aph3 1-génnel. Az 5 ¹URA3-Aph3 1-URA3 3 -kazettát kivágtuk a vektorból, és KHY-107(cir )¹1 transzformálására alkalmaztuk. Azokat a transzformánsokat, amelyek integrálták a megszakított ura3-kazettát, 5¹fluor-orotsavas tálcákon [Kaiser és munkatársai, Methods in Yeast Genetics, évi kiadás, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York (1994), oldal] kiszelektáltuk, és ezt követõen kimutattuk, hogy nem képesek növekedni uracil nélküli táptalajon. Egy izolált klónt, KHY-107ura3(PN 2 )¹t kiválasztottunk, és megállapodott, fagyasztott ( 70 C) törzsoldatot készítettünk glicerinben. KHY-107ura3(PN 2 )¹t komplex tápközegben növesztettünk (1 M szorbitot tartalmazott), azután arginin helyett kanavanint tartalmazó, szintetikus táptalajra szélesztettük, és kanavaninrezisztens (can R ) mutánsokat kaptunk. Spontán can R -mutánsokat szélesztettünk izolált kolóniák elõállítása céljából szilárd, szintetikus táptalajra, amely arginin helyett kanavanint tartalmazott. Izolált kolóniákról standard genetikai komplementációs teszt alkalmazásával kimutattuk, hogy can1¹ek. Egy izolált can1-kolóniát, DMY10¹et kiválasztottunk, és fagyasztott ( 70 C) törzsoldatként tároltuk glicerinben. 19

20 1 HU T Az élesztõeredetû GAL4-jelû transzkripciós faktor túltermelése céljából a GAL10p-GAL4 fúziós gént a DMY10-ben lévõ HIS3-génbe integráltuk. Az 5 -HIS3- GAL10p-GAL4-URA3-HIS3 3 kazettát kivágtuk pkhint-c-bõl [Schultz és munkatársai, Gene 61, (1987)], és DMY10 transzformálására alkalmaztuk. Azokat a transzformánsokat, amelyek integrálták a kazettát, uracil nélküli, szilárd szintetikus táptalajon kiszelektáltuk, és ezt követõen kimutattuk, hogy nem képesek növekedni hisztidin nélkül. Southern-hibridizációval igazoltuk, hogy a kazetta csak a HIS3-lokusznál integrálódott. Egy izolált integránst, DMY10int- 3¹at kiválasztottunk, és megállapodott, fagyasztott ( 70 C) törzsoldatként tároltuk glicerinben. A törzset CF52-ként jelöltük. Az S. cerevisiae-bõl származó PRBI-gént [Moehle és munkatársai, Genetics 115, (1987)] tartalmazó, FP8 H-plazmidot HindIII/XhoI-enzimekkel emésztettük, és a PRB1-gént tartalmazó, 3,2 kbp méretû DNS-fragmenst gélen tisztítottuk, és tompa végûvé alakítottuk T4¹DNS-polimerázos kezeléssel. Az eredményül kapott vektorfragmenst a fentebb leírt PRB1-génfragmenssel ligáltuk, így jutottunk a puc18- PRB1-plazmidhoz. Az YEp6-plazmidot [Struhl és munkatársai, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, 1035 (1979)], amely a HIS3-gént tartalmazta, BamHI-enzimmel emésztettük. Az eredményül kapott, funkcionális HIS3- gént tartalmazó, 1,7 kbp méretû BamHI-fragmenst gélen tisztítottuk, és tompa végûvé alakítottuk T4¹DNSpolimerázos kezeléssel. A puc18-prb1-vektort EcoRV/NcoI-enzimekkel emésztettük, amelyek a PRB1 kódolószekvenciában hasítanak, és eltávolítják a proteáz¹b aktív helyet és szegélyezõ szekvenciát. Az 5,7 kbp méretû, EcoRV/NcoI fragmenst, ami a puc18- ban a PRB1 kódolószekvencia maradék 5 ¹ és 3 ¹végi részeit tartalmazza, tisztítottuk, és tompa végûvé alakítottuk T4¹DNS-polimerázos kezeléssel, defoszforiláltuk alkalikus foszfatázzal, és ligáltuk a fentebb leírt, tompa végûvé alakított HIS3-fragmenssel. Az eredményül kapott plazmid (jelölése puc18-prb1::his3, #1245. készlet) tartalmazta a funkcionális HIS3-gént a PRB1-gén részlete helyett, amit a fentebb leírtak szerint deletáltunk. A PRB1-génben megszakított vektort (puc18- prb1::his3) SacI/XbaI-enzimekkel emésztettük, lineáris prb1::his3 megszakított kazetta elõállítása céljából, és CF52-törzs transzformálására alkalmaztuk lítiumacetátos módszerrel [Ito és munkatársai, J. Bacteriol. 153, 163 (1983)]. His + -transzformánsokat szelektáltunk hisztidint nem tartalmazó, szintetikus agar táptalajon, és újra szélesztettük ezeket ugyanerre a táptalajra klonális izolátumokhoz. Genomi DNS¹t preparáltunk számos, eredményül kapott His + -izolátumokból, EcoRI-enzimmel emésztettük, és azután elektroforetizáltuk 0,8%¹os agarózgélen. Southern-blot-analízisekkel igazoltuk a kívánt prb1 ::HIS3 génmegszakítás jelenlétét. Az egyik izolátumot, amely tartalmazta a kívánt prb1 ::HIS3 génmegszakítást, kiválasztottuk további alkalmazásra, és #1260. törzsnek jelöltük. Glicerinben fagyasztott törzsoldatokat készítettünk a #1260. törzsbõl, 70 C¹os tárolásra. A #1260. törzs eredményül kapott genotípusa a következõ: MTTa, Ieu2 2,112, mnn9, ura3, can1, his3 ::GAL10p-GAL4-URA3, prb1 ::HIS3, cir jelû S. cerevisiae törzs elõállítása A BJ1995-jelû S. cerevisiae törzset (MAT, Ieu2, trp1, ura3 52, prb1-1122, pep4 3, gal2) elõzõleg már leírták [Jones, E. W., Tackling the Protease Problem in Saccharomyces cerevisiae, Methods in Enymology 194, (1991)]. A BJ1995 cir -származékát, amely nem tartalmazott endogén 2 ¹os DNS-plazmidot, az törzs elõállítására leírt eljárás alkalmazásával izoláltuk. Az eredményül kapott cir -izolátumot 91. törzsnek jelöltük, és fagyasztott ( 70 C) törzsoldatként tároltuk glicerinben. A 91. törzs származékát azután úgy állítottuk elõ, hogy túltermelje a GAL4 transzkripciós faktort, GALpromoterekbõl kiinduló transzkripció mértékének növelése céljából. A pkhint-c-plazmidot [Schultz és munkatársai, Gene 61, (1987)] BamHI-enzimmel emésztettük, és az eredményül kapott 5 -HIS3- GAL10p-GAL4- ¹URA3-HIS3 3 kazettát alkalmaztuk a 91. törzs transzformálására. A kazettát integrált transzformánsokat leucint nem tartalmazó, szilárd szintetikus táptalajon szelektáltuk ki, és azután kimutattuk, hogy nem képesek növekedni hisztidin nélküli táptalajon. A kazetta kívánt integrálása a HIS3-lokusznál történt, amit Southern-hibridizációval igazoltunk, próbaként élesztõeredetû HIS3-gén alkalmazásával. Kiválasztottunk egy izolált integránst, BJ1995cir int#22-jelût, és fagyasztott ( 70 C) megállapodott törzsoldatként glicerinben tároltuk. Az izolátumot számú törzsnek jelöltük. Az törzs egy származékát, amely az MNN9- génben megszakítást tartalmazott, azután a következõ lépések szerint izoláltuk. Az MNN9-gén megszakítása céljából az MNN9-gént elõször klónozni kell S. cerevisiae genomi DNS-bõl, hogy elõállítsuk a génmegszakító vektort. Ezt standard PCR-technológiával végeztük. 5 ¹végi szensz láncindító oligonukleotidot és 3 ¹végi antiszensz láncindító oligonukleotidot terveztünk a teljes hosszúságú MNN9¹et kódoló szekvencia PCR-jéhez, az élesztõeredetû MNN9-gén közölt szekvenciáira alapozva (MacKay és munkatársai, EP számú európai közzétételi irat, nemzetközi közzététel dátuma május 3.). A következõ láncindító oligodezoxinukleotidokat alkalmaztuk, amelyek szegélyezõ HindIII-hasítóhelyeket (aláhúzva) tartalmaztak: szensz láncindító oligonukleotid (94. azonosító számú szekvencia): 5 ¹CTT AAA GCT TAT GTC ACT TTC TCT TGT ATC G¹3 antiszensz láncindító oligonukleotid (95. azonosító számú szekvencia): 5 ¹TGA TAA GCT TGC TCA ATG GTT CTC TTC CTC¹3. Az MNN9-génhez a kezdõ metioninkodont vastag betûvel kiemeltük. PCR¹t úgy végeztünk, hogy templátként S. cerevisiae-bõl származó, genomi DNS¹t alkalmaztunk. Az eredményül kapott, MNN9-gént tartalmazó, 1,2 kbp méretû PCR-fragmenst HindIII-enzimmel emésztettük, gélen tisztítottuk, és HindIII-enzimmel emésztett, alkali- 20

FEHÉRJESZINTÉZIS: a transzláció mechanizmusa és a polipeptidlánc további sorsa. Gergely Pál 2009

FEHÉRJESZINTÉZIS: a transzláció mechanizmusa és a polipeptidlánc további sorsa. Gergely Pál 2009 FEHÉRJESZINTÉZIS: a transzláció mechanizmusa és a polipeptidlánc további sorsa Gergely Pál 2009 Fehérjeszintézis és poszttranszlációs módosítások A kódszótár A riboszóma szerkezete A fehérjeszintézis (transzláció)

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 751 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 751 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007751T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 751 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 810619 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

FEHÉRJESZINTÉZIS: a transzláció mechanizmusa és a polipeptidlánc további sorsa. Bay Péter

FEHÉRJESZINTÉZIS: a transzláció mechanizmusa és a polipeptidlánc további sorsa. Bay Péter FEHÉRJESZINTÉZIS: a transzláció mechanizmusa és a polipeptidlánc további sorsa Bay Péter Fehérjeszintézis és poszttranszlációs módosítások A kódszótár A riboszóma szerkezete A fehérjeszintézis (transzláció)

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 472 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 472 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006472T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 472 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 788982 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia Fehérje expressziós rendszerek Gyógyszerészi Biotechnológia Expressziós rendszerek Cél: rekombináns fehérjék előállítása nagy tisztaságban és nagy mennyiségben kísérleti ill. gyakorlati (therapia) felhasználásokra

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000832T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 32 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 783231 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 115 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 115 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 11 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 21 (22) A bejelentés napja: 0. 06.

Részletesebben

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Iparilag alkalmazható szekvenciák, avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Neutrokin α - jelentős kereskedelmi érdekek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008262T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 262 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 725251 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01) !HU000003213T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005442 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 257 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 257 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 27 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 727848 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007068 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000070T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 80947 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007273T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 273 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 742371 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

11. előadás: A génektől a fehérjékig A genetikai információ áramlása

11. előadás: A génektől a fehérjékig A genetikai információ áramlása 11. előadás: A génektől a fehérjékig A genetikai információ áramlása A DNS információtartalma specifikus nukleotidsorrend formájában van jelen Az átörökített DNS fehérjék szintézisét szabályozva tulajdonságok

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008370T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 370 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 750224 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 083 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 083 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008083T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 083 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 725933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000076T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 6 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 79689 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 70014 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra !HU000003160T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 450081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( )

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) !HU000003148T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 148 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005441 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 279 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 279 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007279T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 279 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 123278 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007869T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7464 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007635T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 823526 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008612T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76412 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 10 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 769233 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003866T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77829 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 969 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 969 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006969T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 969 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778845 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005094T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 797487 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 066 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61B 17/17 (2006.01) 11. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 066 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61B 17/17 (2006.01) 11. ábra !HU000003066T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 066 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 254481 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Az adenovírusok morfológiája I.

Az adenovírusok morfológiája I. Adenovírusok A vírusok Elnevezésük a latin virus szóból ered, amelynek jelentése méreg. A vírusok a legkisebb ismert entitások. Csak elektronmikroszkóppal tanulmányozhatóak, mert méretük 20-400 nanométerig

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005730T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004708T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 797 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének merisztéma korai szimbiotikus zóna késői szimbiotikus zóna öregedési zóna gyökér keresztmetszet NODULÁCIÓ növényi jel Rhizobium meliloti rhizobium

Részletesebben

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 1 5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 07/2009:50205 javított 6.5 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Az állatgyógyászati célra szánt immunológiai gyógyszerek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 792947 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026690 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Növények klónozása Klónozás Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Görög szó: klon, jelentése: gally, hajtás, vessző. Ami

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 814 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 814 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007814T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 814 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 719993 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 779 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 299 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 952 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 952 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000792T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 92 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73892 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007802T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79176 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Mikrobiális antigének

Mikrobiális antigének Mikrobiális antigének Dr. Pusztai Rozália SZTE, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet 2008. november 17. Antigének Konvencionális antigének Superantigének Antigén - az érett immunrendszer

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

4.3. FEHÉRJÉK ELŐÁLLÍTÁSA GÉNMANI- PULÁLT MIKROORGANIZMUSOKKAL. 1. Inzulin. Inzulin szerkezete

4.3. FEHÉRJÉK ELŐÁLLÍTÁSA GÉNMANI- PULÁLT MIKROORGANIZMUSOKKAL. 1. Inzulin. Inzulin szerkezete 4.3. FEHÉRJÉK ELŐÁLLÍTÁSA GÉNMANI- PULÁLT MIKROORGANIZMUSOKKAL A biotechnológiai ipar termékei: Elsődleges anyagcseretermékek Másodlagos anyagcseretermékek FEHÉRJÉK, amelyeket a sejt eredeti genomja nem

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01) !HU000006105T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 108356 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 868 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 868 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003868T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 868 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73619 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000781T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 81 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 024638 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000012T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 012 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 0124 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 703 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 19/20 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 703 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 19/20 (2006.01) !HU00000703T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 703 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 111948 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére !HU000005370T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 765624 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok Natív antigének felismerése B sejt receptorok, immunglobulinok B és T sejt receptorok A B és T sejt receptorok is az immunglobulin fehérje család tagjai A TCR nem ismeri fel az antigéneket, kizárólag az

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000814T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 14 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 217 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 217 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000217T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 217 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777132 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007324T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748539 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2009/120/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2009/120/EK IRÁNYELVE 2009.9.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 242/3 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2009/120/EK IRÁNYELVE (2009. szeptember 14.) a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények tekintetében az emberi felhasználásra szánt

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 491 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 491 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004491T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 491 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 713628 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004928T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 405256 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A replikáció mechanizmusa

A replikáció mechanizmusa Az öröklődés molekuláris alapjai A DNS megkettőződése, a replikáció Szerk.: Vizkievicz András A DNS-molekula az élőlények örökítő anyaga, kódolt formában tartalmazza mindazon információkat, amelyek a sejt,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 791698 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

4.3. FEHÉRJÉK ELŐÁLLÍTÁSA GÉNMANI- PULÁLT MIKROORGANIZMUSOKKAL

4.3. FEHÉRJÉK ELŐÁLLÍTÁSA GÉNMANI- PULÁLT MIKROORGANIZMUSOKKAL 4.3. FEHÉRJÉK ELŐÁLLÍTÁSA GÉNMANI- PULÁLT MIKROORGANIZMUSOKKAL 1. Inzulin A biotechnológiai ipar termékei: Elsődleges anyagcseretermékek Másodlagos anyagcseretermékek FEHÉRJÉK, amelyeket a sejt eredeti

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 455 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 455 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000074T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 4 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 790011 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 099 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 099 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 099 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 76424 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján MOHR ANITA SIPOS RITA, SZÁNTÓ-EGÉSZ RÉKA, MICSINAI ADRIENN 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. info@biomi.hu, www.biomi.hu TÖRZS AZONOSÍTÁS

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006749T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 818248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008644T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 644 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 103300 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007504T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 020400 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77970 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 717030 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK Dr. Pécs Miklós Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 Glikozilálás A rekombináns fehérjék

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

VACCINUM PAPILLOMAVIRI HUMANI (ADNr) Humán papillómavírus vakcina (rdns)

VACCINUM PAPILLOMAVIRI HUMANI (ADNr) Humán papillómavírus vakcina (rdns) Vaccinum papillomaviri humani (ADNr) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.2-1 VACCINUM PAPILLOMAVIRI HUMANI (ADNr) Humán papillómavírus vakcina (rdns) 07/2011:2441 DEFINICIÓ A humán papillómavírus vakcina (rdns) egy vagy

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000087T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 087 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76909 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 419 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 419 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008419T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 419 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 799042 (22) A bejelentés

Részletesebben

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Az immunrendszer felépítése Veleszületett immunitás (komplement, antibakteriális

Részletesebben