Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen"

Átírás

1 Szociális szolgáltatások változásai Debrecen

2 Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től. Marad a gondozási szükséglet és a jövedelem vizsgálata a jogosultságok megállapítására.

3 Aktualitások I. A január 1-én házi segítségnyújtásban részesülők gondozási szükségletét nem kell felülvizsgálni, az orvosi igazolás a következő felülvizsgálatig érvényes a évi CXXI. törvény 81. (4) bekezdése alapján. A január 1-én idősotthoni ellátásban részesülő gondozási szükségletét nem kell felülvizsgálni - elhelyezése teljes időtartamára rászorulónak minősül a évi CXXI. törvény 81. (5) bekezdése alapján évben ÁTMENETI SZABÁLY alapján JÖVEDELEMVIZSGÁLATTAL- vagyon vizsgálat nélkül, átkerülhetett egy másik normatíva sávba évben ilyen lehetőség nincsen. A január 1-én emelt szintű idősotthoni ellátásban részesülő gondozási szükséglet vizsgálatát 2008-ban a FENNTARTÓ KEZDEMÉNYEZHETTE. A napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet fennállása esetén 2009-től a nem emelt szintű normatíva vehető igénybe a évi CXXI. törvény 81. (6) bekezdése alapján. Az ellátottnak továbbra is a megállapodás szerinti elhelyezést és ellátást kell nyújtani évben ilyen lehetőség nincsen.

4 Aktualitások II. Jövedelemigazolás kiadása a évre alapszolgáltatásoknál Újaknál ismételt eljárás az Szt. 119/C. (8) bekezdése szerint. Ha valakit pl: augusztusban vizsgáltak, az adatok (iratok), amiket benyújtottak jók {Szt. 119/C. (6)}, de az igazolást ki kell adni (kérelemre) december 31-ei érvényességre. Régieknél évi CXXI. törvény 81. (10) bekezdése alapján indul az eljárás, azaz január 1-től jegyzői jövedelemvizsgálat alapján nyújtható az étkeztetés és a házi segítségnyújtás. Ezt követi az Szt. 119/C. (8) bekezdésének alkalmazása.

5 Aktualitások III. Jövedelemigazolás kiadása a évre idősek otthonánál Újaknál ismételt eljárás az Szt. 119/C. (8) bekezdése szerint. Ha valakit pl: augusztusban vizsgáltak, az adatok (iratok), amiket benyújtottak jók {Szt. 119/C. (6)}, de az igazolást ki kell adni december 31-ei érvényességre. Régieknél a évi CXXI. törvény 81. (10) bekezdése alapján indul az eljárás. Régieknél, ha a jövedelemkategória szerinti átminősítést nem kezdeményezte a fenntartó marad a régi normatíva kategória. A térítési díj megállapítása a 142/2008. (V.16.) Korm. rend. 7. (4) bekezdése alapján a december 31-én hatályos szabályok alapján történik. Azaz hozzátartozói kötelezés, készpénzvagyon figyelembevétele.

6 Változások évben Étkeztetés és házi segítségnyújtás kizárólag jövedelem vizsgálat alapján nyújtható, ezért a differenciált normatíva kategóriák száma eggyel csökken. Régi ellátottak átkerülnek saját jövedelmi sávjukba. A többletigények tekintetében évben nincsen külön pályázat, az ÁHT szerinti igénylés tér vissza. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást házi segítségnyújtást is végző szolgáltató biztosíthat. A támogatás igénylésekor nem lesz különbség régi és új ellátott között, ITKR megszűnik és az 50%-ra történő év közbeni pályáztatás is. Házi segítségnyújtás 3 hónapos átmeneti időben a normatíva a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladók sorában vehető igénybe.

7 Problémák Házi segítségnyújtás gondozói-gondozotti arány, elszámolási nehézségek felesleges fejleszteni, nincs rá igény Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás térségi ellátás fenntartói különbözőek jelző mellé ne kapcsolódjon házi segítségnyújtás nem tartható az 1:3 aránypár, nem reális

8 Problémák Nappali intézmény Finanszírozás: napi látogatások alapján kivétel pszichiátriai, szenvedélybetegek nappali intézménye. Támogató szolgálat Fogyatékos személy, idős személy, rászorultság kérdése Továbbra is: fogyatékossági támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban, vakok személyi járadékában részesülők vehetik igénybe

9 Problémák Térítési díj Vagyon figyelembevétele mellett költőpénz készpénzvagyon terhelhetősége részletesebb átgondolást igényel Gondozási szükségletvizsgálat Szükségletet felmérő adatlap tartalma felülvizsgálatra kerül 4 óra-3 óra kérdésköre Családtag elhelyezése, térítési díjának megállapítása

10 Probléma Intézményen belüli foglalkoztatás Szakértői vélemény alapozza meg a rehabilitációs terv, gondozási terv tartalmát, foglalkoztatási formába történő elhelyezés lehetőségét Intézményvezető döntési kompetenciája, a szakvéleményhez kötve van

11 Szociális törvény módosítása évi CVII. törvénnyel Idősotthoni ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszi szükségessé intézményvezető döntése alapján határozott időre max. 3 hóra gondozási szükséglet vizsgálat nélkül is biztosítható. Határozott időre kötött megállapodás tartalmazza, hogy a gondozási szükséglet hiányában az ellátást meg kell szüntetni. A szükséglet vizsgálat az ellátás megkezdését követően kezdeményezhető. Térítési díjat átmeneti időre intézetvezető állapítja meg a jövedelem alapján. Normatíva a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja sorról vehető igénybe. Az ellátott jövedelemvizsgálatát a határozott időtartam alatt úgy kell kezdeményezni, hogy a határozott időtartam leteltével az ellátott személyi térítési díja a jegyzői igazolás alapján megállapítható legyen.

12 Szociális törvény módosítása évi CVII. törvénnyel Idősotthoni ellátás esetén az intézmény vezetője a gondozási szükséglet vizsgálatával egyidejűleg kezdeményezi a jövedelem vizsgálatot. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díja: szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás költségvetési támogatásának különbözete.

13 Szociális törvény módosítása évi CVII. törvénnyel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a tízezer főnél nagyobb lakosú települési önkormányzaton túl Megyei önkormányzat Többcélú kistérségi társulás is, az Szt (4) bekezdése szerinti megállapodás útján is biztosíthatja. A házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres szolgáltatás aránya a fenti megállapodás útján biztosítottak összesített számának figyelembevételével értendő, s nem intézményen belül teljesítendő. (1/2000. min. rendeleti módosítás folyamatban). Nem állami fenntartóra vonatkozó szabályok változatlanok.

14 2009. Évi Költségvetési törvény Házi segítségnyújtás Arra az ellátotti számra is igényelhető, amely a külön jogszabályban meghatározott szociális gondozói meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja Pszichiátriai-szenvedélybetegek nappali intézménye: az elszámolás az Szt. 94/B. -a, illetve 94/D. -a szerinti megállapodást kötött ellátottak alapján. Nem vehetők figyelembe a 30 napnál folyamatosan távollévők.

15 2009. Évi Költségvetési törvény Emelt szintű intézmények esetében a normatíva alsóhatárának visszatétele A normatíva legalább Ft Kiegészítő szabályok: Az étkeztetés, házi segítségnyújtás a nappali ellátás normatív állami hozzájárulásával egy időszakra ugyanazon ellátott után nem igényelhető. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban ellátotthoz viszont az összes olyan alapszolgáltatás normatívája lehívható, amit az ellátott még igénybe vesz.

16 340/2008. (XII.30) Kormányrendelet Egyes szociális tárgyú Térítési díj szabályok módosítása 29/1993. (II.17.) támogató szolgáltatás intézményi térítési díja: egy feladategységre jutó önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálai óradíj és szállítási kilométerdíj Gondozásra fordított időnek minősül a fogyatékos személy segítésére irányuló tevékenység ide értve a lakáson kívüli segítést időtartamát is

17 Térítési díj szabályok módosulása - Ha az ellátott szállítása állandó felügyelet mellett biztosítható, a szállítás időtartama egyidejűleg személyi segítésként is elszámolható azzal, hogy az ellátott csak a szállítási díjat fizeti meg. - A szállításra vonatkozó felügyeletet pszichiáter vagy neurológus szakorvos igazolja - A felügyelettel történő szállítás március 31-ig orvosi igazolás nélkül is elszámolható

18 340/2008. (XII.30) Kormányrendelet Egyes szociális tárgyú 188/1999. (XII. 16.) Korm. Rendelet módosítása A működési engedély iránti kérelemhez a fenntartónak nyilatkoznia kell az egyes munkakörben alkalmazott személyek számáról, az alkalmazottak szakképesítéséről, és arról, hogy elvégezték a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamot.

19 340/2008. (XII.30) Kormányrendelet Egyes szociális tárgyú Ha a nem állami fenntartó tartós bentlakásos intézményt egyházi fenntartó fenntartásába adja át, a fenntartóváltozás akkor engedélyezhető, ha az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan az egyházi fenntartó kizárólagos haszonélvezettel nem terhelt tulajdonában, vagy helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában van, amellyel az egyházi fenntartó ellátási szerződést kötött. A nem állami fenntartású intézmények működését a működést engedélyező szerv két évente ellenőrzi.

20 340/2008. (XII.30) Kormányrendelet Egyes szociális tárgyú 112/2006. (V. 12.) Korm. Rendelet módosítása A szociális foglalkoztatási támogatás évi összege A támogatás összege 1 4 órás 5 órás 6 órás 7 órás 8 órás Munkaidő-beosztásban történő foglalkoztatás esetén (Ft) Munkarehabilitáció Fejlesztőfelkészítő foglalkozás A szociális foglalkoztatási támogatás munka-rehabilitációban az adott munkaidő-beosztásban foglalkoztatott személy által ledolgozott munkanap után, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban az adott munkaidő-beosztásban foglalkoztatott személy által ledolgozott munkanap, az általa igénybe vett munkaszüneti nap, valamint az általa igénybe vett a Munka törvénykönyve a szerinti szabadság után igényelhető.

21 Többcélú kistérségi társulás 2009-től vállalható feladatai Szociális alapszolgáltatások közül Étkeztetés Családsegítés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás (melyek közül legalább három feladat ellátását biztosítani köteles) Szakosított ellátások közül Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

22 Feladatvállalások Az eltelt időszakban nem változtak jelentősen a szociális feladatokat vállaló társulások számai. Alapszolgáltatások közül családsegítést 134, nappalit 117, jelzőt 112, házi segítségnyújtást 89 társulás vállalt. Szakosítottak közül idősek otthonát 34, átmeneti intézményt 23 társulás működtet. Nehézséget jelent a 3 alapszolgáltatási feladat vállalása, úgy hogy ezek száma csökken 2009-től, jellemző a szakember hiány, nem szükséglet alapján fejlesztenek nincsenek adatok a tervezéshez. Erősödött az együttműködési szándék, melyet a jó példák bizonyítanak.

23 További probléma 2010 évtől ellátási szerződés keretében történő feladatellátás esetén kiegészítő támogatás nélkül, de a az érintett önkormányzatokat a többcélú kistérségi társulás szociális alapszolgáltatatási feladat ellátásban részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.

24 Köszönöm a figyelmet!

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Házi segítségnyújtás. Házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA

Házi segítségnyújtás. Házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Házi segítségnyújtás

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben