2. modul Gazdasági matematika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. modul Gazdasági matematika"

Átírás

1 Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva

2 Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok A felőttkorba lépő taulók gazdasági ismereteiek bővítése a tault matematikai fogalmak segítségével. 4 óra. évfolyam Tágabb köryezetbe: A mideapi életbe, vásárlásál, hitelfelvételél, bakszámla yitásakor, újság olvasásakor a hallott fogalmak értelmezése. Lehetőségek összehasolítása. Hétközapi szituációk. Gazdasági számítási feladatok és külöböző összegzések gyors elvégzése. Szűkebb köryezetbe: A mértai sorozat elemei, mit kamatos kamat. A mértai sorozat elemeiek összege mit halmozódó betétállomáy, vagy járadék tagjai. A képességfejlesztés fókuszai Megjegyzés: Ajálott megelőző tevékeységek: Sorozatok, százalékszámítás. Számolás, számlálás, számítás: Képlet alapjá a képletbe szereplő ismeretle kifejezés kiszámítása. Szöveges feladatok, metakogíció: A valóságból merített szöveges feladatok alapjá felismeri az alkalmazadó eljárást, képletet. A megkapott végeredméy értelmezése. Szövegbe előforduló tartalmi összefüggések megkeresése. Eek a modulak az ayaga em tartozik az érettségi követelméyek közé. A mideapi életbe való köyebb eligazodás segítségére készült a 18 éves korosztályak. Taári dötése múlik, hogy foglalkozak-e vele.

3 Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató 3 AJÁNLÁS Az utolsó órát a diákokak kellee tartai, természetese a taár iráyítása mellett. Kutatómukára lee szükség, házi feladat lee felkészüli, az órá beszámolva a kutatás eredméyéről az osztálytársakak. A következő kutatási témákat javasoljuk úgy, hogy ökét vállalkozók dolgozzák ki ezeket: - Mit tartalmaz egy kokrét áru és bak eseté a THM? A műszaki áruházlácok hirdetési újságjaiból kiderül, hogy az üzletek szerződést kötek egy-egy bakkal, amely külöböző hitelkostrukciókat ajál a vásárlókak. A hirdetési újságokba a THM ige széles skálá mozog, még tájékoztatásak sem elég. Odaírják, hogy kokrét hitel eseté teljes felvilágosítást yújt az ügyitézőjük. Ez lee a diák feladata: válasszo ki egy árut, és e yugodjo addig, amíg ki em deríti (ehhez joga va!), hogy itt milye kamattal számol a bak, milye gyakra tőkésíteek, milye járulékos költségek vaak még, magyarul: miből jö itt össze a THM? - Va 1 millió forituk. Két évig ics rá szükségük. Keresse meg a diák a legkedvezőbb betéti lehetőséget. Lehet betét, de akár államkötvéy is. Számítsa ki, meyi pézük lesz év múlva. - Sürgős szükségem va Ft szabad felhaszálású hitelre. Nézze utáa, milye feltételek mellett, hogy lehet a legkedvezőbbe hozzájuti. Több bak ajálatát hasolítsa össze. Utóbbi két feladatál agyo haszos az Iteret haszálata. - Továbbtauli szádékozókak: Nézze utáa, azo a területe, ahol szádéka szerit majd elhelyezkedik, kb. meyi a kezdőfizetés, és a távlati lehetőségek. Majd a diákhitel holapjá a hitelkalkulátorral számíttassa ki, hogy külöböző összegű hitelek felvétele eseté mikorra törlesztheti a kölcsöt és milye törlesztőrészletekkel. - Ha midezekre ics fogadókészség a csoportál, akkor jöhet a modulvázlatba meghatározott IV. rész. A TANANYAG JAVASOLT ÓRABEOSZTÁSA 1. óra: Betétek, EBKM. óra: Járadék 3. óra: Áruvásárlási kölcsö, THM, devizahitel 4. óra Hitelek, diákhitel

4 Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató 4 ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK Sorozatok Középszit Ismerje a számsorozat fogalmát és haszálja a külöböző megadási módjait. Tudjo olya feladatokat megoldai a számtai és mértai sorozatok témaköréből, ahol a számtai, illetve mértai sorozat fogalmát és az a -re, illetve az S -re voatkozó összefüggéseket kell haszáli. Tudja a kamatos kamatra voatkozó képletet haszáli, s abból bármelyik ismeretle adatot kiszámoli. Emelt szit Sorozat jellemzése (korlátosság, mootoitás) a kovergecia szemléletes fogalma. Egyszerű rekurzív képlettel megadott sorozatok. Bizoyítsa a számtai és a mértai sorozat általáos tagjára voatkozó összefüggéseket, valamit az összegképleteket. Ismerje a végtele mértai sor fogalmát, összegét. Tudjo gyűjtőjáradékot és törlesztőrészletet számoli. Godolkodási módszerek Legye képes a tauló adott szövegbe rejlő matematikai problémákat észrevei, szükség eseté matematikai modellt alkoti, a modell alapjá számításokat végezi, és a kapott eredméyeket értelmezi.

5 Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató 5 MODULVÁZLAT Lépések, tevékeységek Kiemelt készségek, képességek Eszköz/ Feladat/ Gyűjteméy I. Betétek, EBKM 1. Tőkésítés, kamatperiódus 1. mitapélda;. feladat. EBKM fogalma, számítása Kommuikáció, kombiatív godolkodás, potos fogalmazás Iteret+ vagy., 3. mitapélda és 3. feladat 3. Halmozódó betét kamata, gyűjtőjáradék Redszerzés, meyiségi következtetés 4. mitapélda; 4. feladat II. Járadék 1. Járadék fogalma 5. mitapélda. Számítási feladat Redszerzés, logikus godolkodás 6. mitapélda; 5. és 6. feladat III. Kölcsöök, THM, diákhitel 1. THM fogalma Kommuikáció, kombiatív godolkodás, potos fogalmazás 6. mitapélda. Áruvásárlási kölcsö 7. mitapélda 3. Árfolyam, deviza alapú hitelek Redszerzés, meyiségi következtetés 10., 11. mitapélda

6 Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató 6 IV. Hitelek, diákhitel 1. Személyi kölcsö Redszerezés 8. mitapélda. Diákhitel (csoportos feldolgozás) Szövegértés, kommuikáció, logikus godolkodás Iteret+ A. és B. feladatlapok

7 . modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 7 I. Betétek Mitapélda 1 Számítsuk ki, mekkora éves kamatot jelet az, ha a bakba tett Ft-ot évi 6%-kal a) hathavota (azaz évete kétszer), b) kéthavota, c) havota tőkésítik. A feti tőkésítési gyakoriságot kamatperiódusak evezik. Legye a tőke A = Ft. a) Ha egy bak évete kétszer tőkésít, az azt jeleti, hogy az éves kamat felét két alkalommal hozzáírja a tőkéhez. Tehát a 6% felét, 3% kamatot hozzáadak az A tőkéhez, 6, így két tőkésítés utá A = A 103 1, = 1, 0609 A -ra ő a tőke. Ez megfelel 6,09%-os éves kamatak. b) Ha a bak évete 6-szor tőkésít, azt jeleti, hogy az éves kamat hatodrészét 6 alkalommal hozzáírja a tőkéhez. Tehát a 6% hatodát, 1% kamatot hozzáadak az A tőké- 06 hez, így 6 tőkésítés utá A = A 101, 1, 0615A -ra ő a tőke. 6 Ez évi 6,15%-os kamatak felel meg. c) Ha a bak évete -szer tőkésít, az azt jeleti, hogy az éves kamat tizekettedrészét adják hozzá tizekét alkalommal az aktuális tőkéhez. Tehát kamatperiódus utá a 06 tőke A 1 + = A 1005, 1, 06168A. Ez 6,168%-os kamatak felel meg. Számukra ez a legkedvezőbb megoldás. Megjegyzés: Látható, hogy számításuk eredméye függetle attól, hogy mekkora az A tőke. Általáosa: Ha a bak p%-os évi kamat mellett évi alkalommal tőkésít, akkor az iduló tőke p 1+ -szeresére ő.

8 8 MATEMATIKA A. ÉVFOLYAM TANÁRI ÚTMUTATÓ Módszertai megjegyzés: A példák adatait megpróbáltuk valós baki ajálatok alapjá számítai. A következő mitapéldához a bakfelügyelet összehasolító táblázatáak adatait haszáltuk úgy, hogy két bak szolgáltatásai közül csak azt vettük figyelembe, melyek összegsávjába esik az 1 millió forit. Időigéyesebb, de érdekesebb, ha a bakfelügyelet holapjáról a diákokkal közöse mazsolázuk a lehetőségek közül. (Pézügyi Szervezetek Állami Felügyelete) Mitapélda Azt tervezzük, hogy beteszük a bakba 007. jauár 1-jé 1 millió foritot, és éve át em yúluk hozzá. A következő baki ajálatok közül választhattuk 007-be. Segíts dötei! Kamatláb( bruttó) % / EBKM % Elevezés Sávhatárok 1 hóapos hóapos 3 hóapos 6 hóapos 1 éves Miimálisa leköthető összeg (Ft) Betétlejárat előtti felmodáskor alkalmazott kamatláb Kamatprémium Kamatcsúcs betét X 6,34/6,49 X X X Ft 00 Ft Határidős hozambetét tól 5,15/5, 5,15/5, 5,0/5,7 5,0/5,7 5,0/5, % 5 Família betétszámla Ft Ft X X X X 6,00/6, A következőket lehet még tudi a feti betétekről: A határidős hozambetét a lejárat utá em kamatozik. A Família betétszámla havi kamatjóváírású. Mi is az az EBKM? Az egységesített betéti kamatláb mutató egyike azokak a mutatószámokak, amelyek segíteek beüket a külöböző baki ajálatok összehasolításába. Ahogy a boltokba kötelesek feltüteti mide mosóporál, hogy abból a mosóporból meyibe kerüle 1 kg, ugyaígy a bakok is megadják, milye éves kamat adódik a betétjeikél, hogy a külöböző időpotokba törtéő tőkésítések elleére is össze tudjuk hasolítai az egyes betéti kamatokat. Tehát az EBKM azt adja meg, hogy mekkora valamely betét téyleges éves hozama. Ezt köteles mide bak azoos elvek alapjá kiszámítai.

9 . modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 9 A Kamatcsúcs betét eseté úgy tuduk két éve át takarékoskodi, ha kéthavota újra és újra lekötjük hóapra. Bár erről em szól a hirdetméy, a kamatjóváírás is valószíűleg kéthavota törtéik meg. Ilyekor az éves kamat 1 év alatt az 1 millió forituk , = Ft-ra ő. 6 1 = részével számolak, így 6 Ez az összeg az 1 millió forituk 6,51%-os övekedését jelzi az első évbe, ami agyo hasolít a táblázatukba szereplő 6,49%-hoz. Tulajdoképpe már ezek utá, külöösebb számolgatás élkül döthetük is, azt a betéti formát érdemes választauk, amelyél az EBKM a legagyobb. Az egyes lehetőségekél: Kamatcsúcs betét 6,49%, Határidős hozambetét 5,7%, Família betétszámla 6,17%, vagyis az első lekötés a legkedvezőbb. Előfordulhat, hogy valamelyik szemfüles gyerek észreveszi, hogy az EBKM akkor is külöbözik az éves kamattól, ha a kamatperiódus 1 év. Eek oka a következő: a bakokak az a szokásuk, hogy az éves kamatot 360 apra adják meg. (Ez a baki év.) Ha az általuk megadott kamatot átszámítjuk apra (azaz elosztjuk 360-al, és szorozzuk -tel, az EBKM értékét kapjuk meg. Mitapélda 3 Számítsuk ki, mekkora összeghez jutuk két év elteltével a feti legjobb ajálat eseté! A téyleges összeg kiszámításához figyelembe kell vei, hogy betétük kamata utá kamatadót kell fizeti. A kamatadó mértéke a midekori kamat 0%-a, így a két hóap 0634 elteltével az A összeg utá A kamatot íráak jóvá (tőkésíteéek), de eek 6 0%-át rögtö az államak utalják, így számláko csak a kamat 80%-a, azaz A 08 = 08 A kamat jeleik meg. Tehát 1 millió forituk 4 hóap, azaz kamatperiódus alatt Ft-ra ő. 6

10 10 MATEMATIKA A. ÉVFOLYAM TANÁRI ÚTMUTATÓ A továbbiakba úgy tekitjük, mitha a megadott kamat mértéke az adózás utái kamat lee, azaz a meghirdetett kamat 80%-ával számolák. Mitapélda 4 Ha a bak évi %-ot ígér havi tőkésítéssel, az azt jeleti, hogy mide hóap végé az aktuális betét utá az éves kamat tizeketted részéyi kamatot fizetek. A kamatot havota írják jóvá (és tőkésítik). Ez azt jeleti, hogy mide hóap végé az éppe bakba levő pézük 1%-át hozzáadják a betéthez, ettől kezdve a kamat is kamatozik. Havota Ft-ot tuduk félretei, és ezt mide hóap elejé a számlákra tesszük. Olya bakot választottuk, amelyik (ha éve belül em yúluk a pézükhöz) évi % kamatot fizet. Célszerű egy táblázatot készítei a hóap eleji és év végi helyzetükről. Hóap elejé Hóap végé , , , , , , , , , , , , , , 01 Észrevehetjük, hogy a 4. hóap végé egy olya mértai sorozat első 4 eleméek összegét kapjuk, melyél a = , 01 és q =1, Tehát a 4 hóap leteltével felvehető összeg: 4 101, 1 S 4 = , , 1 Két év elteltével Ft-uk lesz a bakba. A feti típusú takarékosságot gyűjtőjáradékak evezzük: redszeres időközökét (pl. havota, évete) azoos összeget fizetük be, és az a számláko kamatozva gyűlik.

11 . modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 11 Feladatok 1. Az újságba ezt olvashattuk: Nyolc ap alatt elkapkodták a magábefektetők a CIB 006. augusztus elejé, 3 milliárd forit értékbe piacra dobott, hároméves futamidejű, a futamidő alatt összese 4 százalékos kamatot fizető CIB Classic 009A kötvéyét. Mekkora évi kamatak felel meg ez? q 3 q = = 1, 4 3 1, 4 1, 0743 Tehát évi 7,43%-os kamatak felel meg.. Dötsd el, az a), b) és c) esetekbe alábbi lehetőségek közül mikor, meyit kapuk kézhez 1 év utá, ha a bakba tett pézük százezer forit! (A kamatadót most e vedd figyelembe!) a) Évi 6% kamat eseté, havi kamatperiódussal. b) Évi 6,3%, ha a tőkésítés kéthavota törtéik. c) Évi 6,4% kamat, ha évete kétszer tőkésíteek. a) Havi kamat 5% lesz, így pézük 1 év múlva , Ft. b) Kéthavota a kamat 6, 3 = 105, % lesz (mivel az év folyamá 6-szor tőkésíteek), így 6 1 év múlva , Ft lesz a számláko. c) Félévete a kamat 3,% lesz, így egy év utá , Ft-ot vehetük fel. 3. Számítsd ki az EBKM értékét, ha az éves kamat 4,8%, és a kamatperiódus a) 1 hóap; b) 3 hóap; c) 4 hóap. 4, 8% a) Most évi alkalommal tőkésíteek, tehát a kamat alkalmakét = 4%, így 4 az egy évre számított övekedés 1 + = 1004, 1, 04907, ilyekor az EBKM 100 4,907%.

12 MATEMATIKA A. ÉVFOLYAM TANÁRI ÚTMUTATÓ 4, 8% b) Most évi 4 alkalommal tőkésíteek, tehát a kamat alkalmakét = 1, %, így az 4 4 1, 4 egy évre számított övekedés 1 + = 10, 1, 04887, ilyekor az EBKM 100 4,887%. 4, 8% c) Most évi 3 alkalommal tőkésíteek, tehát a kamat alkalmakét = 16, %, így az , 3 egy évre számított övekedés 1 + = 1016, 1, 04877, ilyekor az EBKM 100 4,877%. 4. Egy életbiztosítással kombiált megtakarítási számlára 10 éve át mide év elejé Ft-ot fizetük be. Ebből Ft az éves biztosítás díja. Ezek általába évete változó kamatozású számlák, de az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy évi 6% kamatot fizetek. A 10 év elteltével meyi péz felett redelkezük a számlá? A számlára befizetett összegből csak Ft a megtakarítás, hisze Ft a biztosításuk éves díja. Év elejé Év végé , , , , , , , , , , , , , 06 A 10. év végé felvehető összeg egy mértai sorozat első 10 eleméek összege, ahol , 1 a1 = ,, q = 106, = 10 S10 = , Ft. 06 Tíz év elteltével a számláko Ft lesz.

13 . modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 13 II. Járadék Takarékoskodi em csak azért lehet, hogy valami vágyott dologra összegyűjtsük a pézt, haem hogy később, azoos időközökbe amikor szükségük va rá fölvegyük. Ilyekor járadékot biztosítuk magukak. Mitapélda 5 Egy idős házaspár elhatározza, hogy yaralójuk eladásából származó 5 millió foritjukat bakba teszik évi 9%-os kamatra, és amíg pézük tart, mide évbe a kamat tőkésítése utá kiveszek Ft-ot, hogy abból utazzaak. A kamatot mide év végé írják jóvá. Meyi pézük marad a 10. év végé? Év elejé Év végé , , , , , , , , , , 09 S , 09 S10 Az év végé kamatozik a pézük, ezért az év elejé levő vagyoukat megszorozzuk p = 1+ = 109, -dal, majd kivouk belőle Ft-ot Észrevehetjük, hogy a levot összegek egy mértai sorozat tagjai, melyek első tagja a = , kvóciese pedig q = 1, 09. Számítsuk ki, mekkora összeggel redelkezik az idős házaspár a tizedik év végé: , ,09 S 10 = , = 1,09 1 = Láthatjuk, hogy a tizedik év végé még majdem az eredeti összeg áll a redelkezésükre. (Eltekitettük az iflációtól és a kamatadótól, ezért ez az ideális, szép eredméy.)

14 14 MATEMATIKA A. ÉVFOLYAM TANÁRI ÚTMUTATÓ Mitapélda 6 Számítsuk ki, hogy az előző példába szereplő összeg évi Ft kivétele eseté háy évre elegedő az idős házaspárak. Az előző feladatba szereplő képletet haszálhatjuk most is, csak úgy, hogy a 10 év helyett év szerepelje midig. A redelkezésre álló összeg év elteltével: ( ) Ö = S = , 109, , 1 Amíg va péz a számlájuko, addig ez a külöbség pozitív, tehát az ( ) 0 Ö egyelőtleséget kell megoldauk , 109, , , 9 109, 109, ( 109, 1) 01, 109, 1 1,09 1, / : / 09 / 1 / 10 Mivel az x a lg x függvéy szigorúa ő, vehetjük midkét oldal logaritmusát: lg1,09 lg1 mivel lg10 = 1, ezért lg 1,09 1 / : lg1,09 > 0 1 6,7. lg1,09 Ez azt jeleti, hogy a telek árából idealizált körülméyek között 6 éve át tudak utazi.

15 . modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 15 Feladatok 5. Egymillió foritot beteszük a bakba, majd a következő évtől mide év elejé kiveszük Ft-ot. Az évi 9,6%-os kamatot mide év végé tőkésítik. Meyi pézük marad a 11. év elejé? A megmaradó péz: , S10, ahol 10 1,096 1 a 1 = q = 1,096, S10 = ,096 1 Tehát az összeg a 11. év elejé kb , Ft, eyi marad a bakba Ft kölcsöt vettük fel a bakból, évi %-os kamatra. Ha mide hóap elejé Ft-ot tuduk törlesztei, meyi idő alatt fizetjük viszsza a hitelt? Ha az éves kamat %, a havi kamat 1% lesz, melyet a hóap végé tőkésít a bak. A törlesztett összeg mértai sorozat összegekét határozható meg. S egy olya mértai sorozat első eleméek összege, ahol a = és q = , A kölcsöt akkor törlesztettük, ha ,01 S ahol 1,01 1 S = , , Ie: lg 13 14, 01 lg1, Tehát 15 hóap alatt ki tudjuk fizeti a kölcsöt.

16 16 MATEMATIKA A. ÉVFOLYAM TANÁRI ÚTMUTATÓ III. Kölcsöök, THM, diákhitel Egy üzletlác hirdetésébe a következőket olvashatjuk: A fűyírót megvásárolhatja havi részletre is, 0% kamat, THM: 5,8%. A fűyíró ára (ha készpézzel fizetük) Ft, a havi törlesztőrészlet 4000 Ft mi is lehet hát akkor a THM? A THM, azaz teljes hiteldíjmutató is egyike azokak a mutatókak, ami segít ekük abba, hogy eligazodjuk a külöböző bakok ajálatai között. A THM az összes olya költséget tartalmazza, ami egy év alatt felmerül a kölcsö törlesztése kapcsá. Ilye lehet például a baki kamato kívül a hitelbírálati díj, a folyósítási jutalék, a kezelési költség stb. Ha lakást vásároluk, beszámít a THM-be a megvásároladó igatla értékbecslési díja is. Feti, fűyírós példákba valószíűleg fizetük kell valami okból (például hitelbírálat díjkét) = 784 Ft-ot. Még valószíűbb, hogy ez 800 Ft lesz, mivel a kerekített értéke is 5,8%. Mitapélda 7 Kerékpárt akaruk vásároli a égyfős család mide tagjáak, és ezért személyi kölcsöt veszük fel, melyet 4 hóap múlva egy öszszegbe kell visszafizeti. Tudjuk, hogy a bak évi 15% kamatot számít fel, és a Ft-os kölcsö kiutalásakor 1%-os kezelési költséget levoak. Számítsuk ki, mekkora a THM? Számítsuk ki, mekkora kamatot kell fizeti 4 hóapra a felvett összeg utá! 4 hóap az év ⅓ része, így a kamat 5%, a visszafizetedő összeg , = Ft. Nézzük meg, hogy ez háyszorosa aak az összegek, amihez hozzájutottuk. Igazából csak Ft-ot kaptuk, hisze 1%-ot a kifizetéskor levotak: 1, A THM megállapításakor a jobb összehasolíthatóság kedvéért midig 1 évre számolak. Az egy évre számított kamat hatváyozódik: 1, , 653. Tehát a THM itt 6,53% lesz, ami meglehetőse magas érték.

17 . modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 17 Mitapélda 8 Vaak olya kölcsöök, melyekhez ige köyű gyorsa hozzájuti, de ige magas kamatozásúak. Ilyekor mivel a külöböző futamidők eseté külöböző kamattal számolak csak így adják meg a THM értékét: pl:thm: 5 %. Lehet azoba hitelkalkulációt kéri, ahol ha beadjuk a kért összeget és a futamidőt, kiszámítják a törlesztőrészletet. Ilyekor már megadják a THM értékét is. Egy ilye ajálatot találtuk az iterete. Nézzük meg, a kamato kívül kell-e számítauk valami egyéb költségre is a hitel felvételekor? Ha az éves kamat 3,85%, akkor havi törlesztések eseté a havi kamat eek tizekettedrésze lesz, ami éves kamatba , és ez potosa a THM-mel megegyező érték, tehát eél a kölcsöél a kamato kívül ics egyéb teher. Módszertai megjegyzés: Az alábbi mitapéldát akkor javaslom, ha az utolsó óra csoportfoglalkozásá em a diákhitellel foglalkozak. A diákhitel kamatát em így számolják, a számítási mód a feladatlap ismertetőjébe található. Rövide: apota kiszámolják az aktuális tartozás kamatát, majd ezt mide év december -é tőkésítik. Belátható, hogy ezzel a módszerrel 5 évi halmozódást számoli ige bajos, bár egy egyszerű táblázatkezelő programmal ez kiszámítható. Hamarosa leérettségiztek, és lehet, hogy lesz köztetek olya is, aki diákhitelt vesz igéybe a továbbtauláshoz. A hitelt államilag támogatott vagy ököltséges appali tagozatos képzésbe továbbtauló egyetemi hallgatók vehetik igéybe. Döthetsz, hogy háy félévre kéred a folyósítását. Egy taulmáyi félév sorá 5 havi diákhitelt folyósítaak. Akkor kezded el törlesztei a kölcsöt, amikor mukába állsz. Az első két évbe a miimálbér 6%-át kell fizeted havota mit törlesztőrészletet. A harmadik évtől kezdve a havi törlesztőrészletet úgy számítják ki, hogy a két évvel korábbi egész éves béred tizeketted ré-

18 18 MATEMATIKA A. ÉVFOLYAM TANÁRI ÚTMUTATÓ széek 6%-át kell havota törlesztéskét befizeted egésze addig, amíg em fizetted vissza az adósságod. Módszertai megjegyzés: A diákhitellel kapcsolatos tudivalók elérhetők a oldalo. Található ott egy hitelkalkulátor is. Ez megkérdezi, háy féléve át havi milye öszszeget akar felvei a hallgató, majd megtippelteti vele a kezdő fizetését, és megjósolja, mekkora törlesztőrészletet fog fizeti, és mikorra jár le a tartozása. Mitapélda 9 Az államilag támogatott képzésbe választhatsz, hogy havota 15, 1, 5 vagy ezer foritot veszel fel. A 006/07-es taévbe az éves kamat 9,5%. Ha úgy dötesz, hogy 10 félévre veszed fel a hitelt, havi ezer foritot, és mide félévbe 1 összegbe kéred, milye tartozással zárod taulmáyidat? (Feltételezzük, hogy az 5 év folyamá a kamat változatla marad.) Az első kölcsö felvétele és a 10. félév vége között (pl október 013. júius) 57 hóap telik el. Az 1 hóapra számított kamat az éves kamat tizeketted része: 095. A félévbe felvett kölcsö 1. félév október félév március félév október félév március félév október félév március félév október Eek kamattal övelt összege:

19 . modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ félév március félév október félév március A jobb oldali oszlop összege lesz a feálló tartozásuk. Észrevehetjük, hogy ha mide második sort tekitjük, azok mértai sorozat egymást követő tagjai. Ha alulról felfelé ézzük a sorozatok egymást követő tagjait, midkét sorozat eseté q = + 1, midkettő 5 tagból áll, de az októberi sorozatál o = 150 +, míg a már- ciusiál m = A feálló kölcsötartozásuk tehát So Sm = = A feti műveletsort még számológéppel sem egyszerű elvégezi. Javasoljuk a diákokak, 095 hogy először számolják ki a + 1 meyiséget (ami az egy havi kamat), majd ha azt eltárolták a memóriába, a számításuk áttekithetőbb lesz.

20 0 MATEMATIKA A. ÉVFOLYAM TANÁRI ÚTMUTATÓ Mitapélda 10 A bakokba deviza alapú hiteleket is fel lehet vei. Ez azt jeleti, hogy a felvett összeget, majd a midekori tartozást em foritba tartják yilvá, haem valamely más pézembe. A midekori törlesztőrészletet is ebbe a valutába határozzák meg. Ha a jövedelmük foritba keletkezik, módukba áll a törlesztést is foritba befizeti, de úgy, hogy az összeg idege valutára átváltva akkora legye, mit a megállapított részlet. Így fordulhat elő az, hogy a deviza alapú hitelük törlesztőrészlete azoos kamat és kezelési költség mellett is hóapról hóapra változik. A következő táblázat azt mutatja, milye ajálatot adhat egy bak egy adott összegű kölcsö fölvételére. a) Számítsuk ki, mekkora a felvett hitel! b) Számítsuk ki, a meghirdetés pillaatába meyi volt a svájci frak ára! c) Számítsuk ki, hogy ha a hitelt 10 éves futamidőre vettük fel, milye törlesztőrészletet kell fizeti 007. március 8-á, ha 1 svájci frak ára 158,53 Ft az adott bakba azo a apo! Hiteltípus Kamat % Kezelési költség/év Törlesztőrészlet a futamidő függvéyébe 1 évre fix 10 év 0 év Svájci frak alapú,49,5% (5 eft) 1 CHF (48,6 eft) 170 CHF (7,4 eft) Ft alapú forrásoldali támogatással 6,99,0% (100 eft) 58,3 eft 39 eft a) A felvett hitel összegét ki tudjuk számítai, hisze látjuk, hogy %-a Ft. Így maga a felvett kölcsö = Ft. Ugyaezt az eredméyt adja a CHF alapú hitelajálat is: = Ft. 05 b) A bak ajálatába az szerepel, hogy 1 CHF (svájci frak) 48,6 eft-ak felel meg, tehát 1 CHF = 161, 46 Ft. Ugyaakkor az is szerepel, hogy 170 CHF 7,4 eft ak felel meg, ebből 1CHF = 161, 18 Ft. A külöbség valószíűleg aak a ke- 170

21 . modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 1 rekítések a hibájából adódik, hogy a törlesztés foritértékét ezer forit potossággal adták meg. c) 10 éves futamidő eseté 1 havi törlesztőrészlet 1 CHF, amiért 007. március 8-á 1 158, Ft-ot kell fizeti. Mitapélda 11 A következő grafiko azt mutatja, hogya változott a forit árfolyama az euróéhoz képest, azaz háy foritért lehetett vásároli 1 eurót: a) Olvasd le a grafikoról, háy foritért lehetett vásároli 1 eurót 003. jauár -á, 003. május -á, 004. szeptember -á. b) Olvasd le a grafikoról, a vizsgált időszak alatt, mikor ért a legtöbbet a forit (az euróhoz képest) és mikor a legkevesebbet! a) 003. jauár -á körülbelül 36 Ft-ba került 1 euró, 003. május -á körülbelül 46 Ft-ba került 1 euró, 004. szeptember -á körülbelül 5 Ft-ba került 1 euró. b) Akkor ér a legtöbbet a forit, ha a legkevesebbe kerül 1 euró, tehát keressük a grafiko miimumhelyét, és az 003 jauárjába va. Ekkor 1 (euró) körülbelül 35 Ft-ba kerül. Akkor ér a legkevesebbet a forit, amikor a legtöbbet kell fizeti 1 -ért, ezért keressük a grafiko maximumhelyét, amit körülbelül 003 decemberébe találuk, amikor több mit 70 Ft-ot kellett fizeti 1 -ért.

22 MATEMATIKA A. ÉVFOLYAM TANÁRI ÚTMUTATÓ Feladatok 7. Olvasd el figyelmese az alábbi hirdetméyt. Mi az, ami óvatosságra it? Va-e olya vásárlási összeg, ami eseté em tudod, mekkora az örész? ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: IGÉNYELHETŐ HITELÖSSZEG: ÖNRÉSZ: FUTAMIDŐ: KEZELÉSI KÖLTSÉG: Ft Ft-ig a termék vételáráak 0%-a, Ft felett a termék vételáráak 0%-a 6 60 hóap a hitelösszeg %-a A hitel megítélése a Bak hitelbírálatáak függvéye. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja, em miősül a Bak részéről yilváos tájékoztatóak és ajálattételek. A teljes hiteldíj-mutató (THM): 0 44,3%, a választott hitelkostrukció és a futamidő függvéyébe. A hitelről szóló részletes tájékoztatást az áruházakba elhelyezett hirdetméyek adak. Számítsd ki, ha vásárolsz az adott bak által yújtott hitel segítségével egy televíziót 0000Ft-ért, milye költségekkel jár ez számodra a magasabb THM eseté? A futamidőt 1 évek válaszd, és 1 év elteltével egy összegbe fizeted be a tartozásod Ft ál em tudom, meyi az örész. (Szerecsére ritká kerül egy áru eyibe, gyakoribb a Ft-os ár.) A hitel felvételéek pillaatába ki kell fizetem a hitel %-át, azaz 400Ft-ot. Tételezzük fel, hogy eze felül ics egyéb járulékos költség, mert azt odaírták vola. Tehát a THM többi része a kamatból származik. Igazából csak Ft-ot kaptam kölcsö, számoljuk rá erre a 44,3% kamatot, az , Ft-ot kell az év végé visszafizeti. 8. Egy mezőgazdasági vállalkozó 3 millió forit kölcsöt vett fel gép vásárlására, melyet év múlva kezd el törlesztei 3 év alatt, 3 egyelő részletbe, mide év elejé. A bak a feálló tartozásra évi 18%-os kamatot számít fel. Mekkora lesz a törlesztőrészlet?

23 . modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 3 Az első két évbe a tartozás ő, hisze em törleszt. A. év végé tartozása , 118 Ft-ra ő. Legye az évi törlesztőrészlet R. Év elejé Év végé , R 3 ( , R) 118, = , R 1, , R 1, 18 R ( , R 118, R) 118, = , R 118, R 1, , 4 R 118, R 118, R = , 4 R 118, R 118, R = , Redezve az egyeletet, azt kapjuk, hogy R = , + 118, + 1 Tehát a vállalkozóak 3 éve át évi Ft-ot kell fizetie. 9. Az Ft kölcsöt évi %-os kamatra vettük fel. 1 év alatt fizetjük vissza. Mekkora a törlesztőrészlet, ha a) részletbe; b) 3 részletbe fizetjük vissza? A kamat tőkésítése midkét esetbe havota törtéik. a) Ha évi % a kamat, az havi 1%-ak felel meg. Legye a részlet R. A. hóap elejé a tartozásak 0-ak kell leie, tehát a , 11 ( R 101, R 101, + R) = 0 egyelet megoldásakor a mértai sorozat összegképletét alkalmazva: , ,01 R = 1,01 1 1,01 1 R = Tehát a törlesztőrészlet havi Ft. b) Ha 3 részletbe fizetjük vissza a kölcsöt, az azt jeleti, hogy a fizetési gyakoriság 4 hóap, mert a felvételtől számított 3 hóap múlva fizetjük az első részletet , ( R 1,01 + R 1,01 + R) ,01 R = ,01 + 1, Tehát a törlesztőrészlet Ft. = 0

24 4 MATEMATIKA A. ÉVFOLYAM TANÁRI ÚTMUTATÓ 10. Számítsd ki, az alábbi hitel eseté mekkora volt az aktuális euró-árfolyam? Háy forit lee ez a havi törlesztőrészlet 00. jauár -á, 003. jauár -á, illetve 004 decemberébe, amikor olya magas volt az euró ára? Haszáld a 11. mitapéldába található grafikot! Mit godolsz, miért alacsoyabb a törlesztőrészlet 3 hóapos kamatperiódus eseté? Mit godolsz, 0 éves futamidő eseté miért em fele akkora a törlesztőrészlet? 5 millió forit hitelösszeg 0 év futamidő 3 hóapos kamatperiódus eseté Havi törlesztő részlet: 148, Ft. 5 millió forit hitelösszeg 0 év futamidő 1 éves kamatperiódus eseté Havi törlesztő részlet: 149, Ft. 5 millió forit hitelösszeg 10 év futamidő 1 éves kamatperiódus eseté Havi törlesztő részlet: 99, Ft Ha 148,58 ára Ft, akkor 1 ára 63, 43 Ft. 148, 58 A grafikoról leolvasható, hogy é 1 45 Ft. A havi törlesztőrészlet tehát 148, Ft á 1 35 Ft, a törlesztőrészlet ekkor148, Ft. Az euró-árfolyam legmagasabb 003. decemberébe volt; ekkor 148, Ft a törlesztőrészlet. Az év folyamá léyegese csökke a tartozásuk. Ha a kamatperiódus 1 év, az év elejé aktuális tartozás utá fizetük kamatot. Ha a kamatperiódus 3 hóap, az év folyamá egyre csökkeő tartozás kamatát számítják fel. Ha 0 évig fizetjük vissza a kölcsöt, akkor a törlesztés első 10 éve utá femaradó tartozásuk további 10 évi kamatával is számoluk kell.

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után MATEMATIKA C. évflyam. mdul Srba, egymás utá Készítette: Kvács Kárlyé Matematika C. évflyam. mdul: Srba egymás utá Taári útmutató A mdul célja Időkeret Ajáltt krsztály Mdulkapcslódási ptk Srzat fgalma,

Részletesebben

Matematika C 10. osztály 3. modul: Kinek higgyek?

Matematika C 10. osztály 3. modul: Kinek higgyek? Matematika C 10. osztály 3. modul: Kinek higgyek? Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 10. évfolyam 3. Kinek higgyek? Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök)

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2011. December 12-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban

Részletesebben

apró betűk helyett K&H lakás-előtakarékossági megtakarítással kombinált lakáshitelek

apró betűk helyett K&H lakás-előtakarékossági megtakarítással kombinált lakáshitelek apró betűk helyett K&H lakás-előtakarékossági megtakarítással kombinált lakáshitelek gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.08. havi tartalmakhoz

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.08. havi tartalmakhoz Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.08. havi tartalmakhoz Felkészülés a szeptemberi új évre. Gyerekek iskolakezdése, felsőoktatási tanulmányok elkezdése, álláskeresés, változtatás. Mennyibe kerül

Részletesebben

Devizahitelek. Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója

Devizahitelek. Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója Devizahitelek Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója A devizahitelekrõl további információkat talál fogyasztóvédelmi honlapunkon www.pszaf.hu PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE PSZÁF

Részletesebben

XIII. évfolyam, 18. különszám

XIII. évfolyam, 18. különszám XIII. évfolyam, 18. különszám www.pszaf.hu/fogyaszto www.penziranytu.mnb.hu www.versenykultura.hu www.pszaf.hu/fogyaszto www.penziranytu.mnb.hu www.versenykultura.hu Új érme a mindennapokban Tartósabb,

Részletesebben

5. vizsgatárgy: Hiteltípusok és hiteltermékek. Igénybe vehető-e állami kamattámogatás lakáscélú hitelre?

5. vizsgatárgy: Hiteltípusok és hiteltermékek. Igénybe vehető-e állami kamattámogatás lakáscélú hitelre? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 5. Vizsgatárgy: 5.1. Hiteltípusok 5.1.1. Lakáscélú Milyen célra lehet felhasználni a lakáscélú Válasz A: Bármilyen célra, a hitel neve csak azt jelzi, hogy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tájékoztató füzet a pénzügyi szolgáltatásokról Szerkesztette: Dr. Kispál Edit Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest, Logodi

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK. (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk!

LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK. (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. augusztus 1-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. H a l l g a t ó i hitelrendszer Magyarországon 2005/2006. tanév A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsôoktatásban való részvételre, függetlenül

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 4. sz. melléklete 4. témakör HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL EGÉSZSÉGESEN VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOK MAGYARORSZÁGON 25 EGY ÖSSZETETT, KVANTIFIKÁLT MUTATÓ A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE Budapest, 27 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

A banknak sok pénze van, de az mind másé.

A banknak sok pénze van, de az mind másé. A bank A banknak sok pénze van, de az mind másé. Ha már van félrerakott pénzed, vagy ha van jövedelmed, felmerül a kérdés, hol tároljad. Malacperselyben? Szalmazsákban? Minden megoldás használható, csak

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/34/2015. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben