A mentálhigi helye a társadalombant. rsadalomban. A civil szektor szerepe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mentálhigi helye a társadalombant. rsadalomban. A civil szektor szerepe"

Átírás

1 A mentálhigi lhigiéné szerepe és helye a társadalombant rsadalomban A múlt, m jelen és s a jövőj A civil szektor szerepe

2 Nehéz z korban élünk. Nem tarthatunk a nagy diktatúrákt któl, de félhetf lhetünk az aprócsk cskáktól. A szellemi tisztán n maradás és s a szellemi tisztálkod lkodás s az a mentálhigi lhigiéné,, amelyre ma nekünk nk értelmiségieknek a legnagyobb szüks kségünk van Lengyel LászlL szló: : Korunkba zárva z (1994)

3 A mentálhigiéné története és felosztása

4

5 A Magyar Mentálhigi lhigiéné története És s a remény. Elgondolkodtató,, hogy hol tarthatna Tisztelet és s remény ma a magyar társadalom, t ha a diktatórikuss rikussá A kiadvány, amit Ön, tisztelt olvasó a kezében tart, vált hatalom meg nem fojt mindent 1948 után, ami a tisztelet és s a remény, az aggodalom és s a a személyis lyiség g kiteljesedését, t, az bizalom jele, jelképe. önbecsülés s növeln velését, az egyes ember önértékelését t szolgálta lta volna. A több t Tisztelgés s az elődök, k, Horányi Béla, Pikler Emmi, évtizedes tiltás, a probléma lekicsinylése se és Hollós s István, Kun Miklós, György Júlia, J eltitkolása mára m a mentálhigi lhigiénés s helyzetet Gartner Pál, Hermann Imre, Mérei Ferenc és olyannyira kritikussá tette, hogy nem lehet mások előtt, akik egy törtt rténelmileg nyitottnak nem tudomást venni róla. r A hatalom 1995-ben látszó korszakban úgy érezték, hogy nem újra megteremtette a lehetőséget get nemcsak az nézhetik tétlent tlenül l a magyarság g pusztulását, t, a országos kutatások nyilvánoss nosságra devianciák k szaporodását, az öngyilkosságok gok hozatalával, a média m kommunikatív növekedését, a magyarság g elhíres resült lehetőségeinek igénybev nybevételével, de sok alkoholizmusát vagyis mára m már m r szinte különböző,, elsősorban sorban az oktatás s terület letén mitikussá váló önpusztítását. t. Mint a megindult tevékenys kenység g támogatt mogatásával. A későbbiekben olvashatják: világosan és Mentálhigi lhigiénés s Programiroda megalakulása keményen fogalmazták k meg követelk veteléseiket, után n orvosok, védőnők, v pszichológusok és írták k le a tennivalókat, meg akarták k reformálni szociális munkások, pedagógusok gusok és s diákok, az oktatást, mentálhigi lhigiénés s képzk pzést, teológusok és s civil szervezetek, szövets vetséget sürgettek s a hatalommal. Mert környezetvédők és s rendőrök k kapcsolódtak a tudták k azt, amit ma, sajnos éppen az ő mozgalomhoz. időleges kudarcuk nyomán n mi utódok még m pontosabban tudunk, azt, hogy a hatalom, Ma, 1997 tavaszán újra működik m dik és él l a politikai akarat és s támogatt mogatás s nélkn lkül l a mentálhigi lhigiénés s mozgalom. És s ezen a ponton mentálhigi lhigiénés s mozgalom nem működhet, m működni kezd bennünk nk valami, ami kívül k l esik a nem segíthet. tudományos racionalitás s körén: k a remény. A remény, hogy a társadalom t és s megbízott Tisztelgés s ez a füzet f Hoffer Éva asszony előtt tt is, képviselői, i, a hatalom gyakorlói i nem követik k el aki annyi évtizeden át őrizte a betiltott folyóirat újra a helyrehozhatatlan hibát, hogy hasáblevonat blevonatát, t, bízva b abban, hogy ami igazán szembenéznek znek az emberek egészs szségét fontos a társadalomnak, t az nem veszhet el, és fenyegető régi és újabb veszélyekkel, tovább egyszer a nyilvánoss nosság g elé kerülhet, hatni segítik a mentálhigi lhigiéné működését, hogy most kezdhet. Fogadja érte köszk szönetünket nket és már r tényleg t megszülethessen a jövőj embere. tiszteletünket. dr. Veér András

6 Ma Magyarországon gon az öt t főf mentálhigi lhigiénés s probléma közgazdask zgazdasági gi terhei egyenként nt dohányz nyzás s 96,7 Milliárd Ft, alkohol 69,7 Milliárd Ft, drog 16,3 Milliárd Ft; depresszió 45,6 Milliárd Ft; öngyilkosság g 13 Milliárd Ft. Ez összesen 241,3 Milliárd Ft. (Rupp Ágnes Ph.d.1996)

7 Az emberi erőforr forrásokba való komoly beruházás s nélkn lkül l a közegk zegészség, a közbiztonsk zbiztonság a lelki egészs szség, sőt t a közhangulat k terén n sem várhatv rható javulás. s. Dr. Veér András

8 A MENTÁLHIGI LHIGIÉNÉS PROGRAMIRODA RÉGIÓS S IRODÁI Mentálhigi lhigiénés s Programiroda Budapest és s Pest Megyei RégiR gió Stemler Mihály régir gióvezető 1066 Budapest, Lovag utca 10. Tel: , , 20/ Mentálhigi lhigiénés s Programiroda Dél-Alföldildi Régió Dr. Benkő Zsuzsa régir gióvezető 6722 Szeged, Tisza Lajos krt II. em. Tel: , 20/ Mentálhigi lhigiénés s Programiroda Vas és s Veszprém m Megyei RégiR gió Erős s Lívia L régir gióvezető 9700 Szombathely, Ady tér t r 5. Tel: /140 Fax: Mentálhigi lhigiénés s Programiroda Dél-Dunántúli RégiR gió Dr. Bleyer Erzsébet régir gióvezető 7625 Pécs, P Majorossy út t 36. (Tettye( Irodaház) Tel: / 218., v mellék Mentálhigi lhigiénés s Programiroda Győr-Sopron Sopron-Komárom-Esztergom és Fejér r Megyei RégiR gió Dr. Varga Gábor G régir gióvezető 9023 Győr, Baross Gábor G út t 20. I.em. Tel: Mentálhigi lhigiénés s Programiroda Észak-Magyarországi gi RégiR gió Kulcsár Béláné régióvezető 3534 Miskolc, Medgyesalja út t 12. IV. em. Tel: /46 Mentálhigi lhigiénés s Programiroda Hajdú-Bihar és s JászJ sz-nagykun-szolnok Megyei RégiR gió Dr. Bugánn nné Szathmári Margit régir gióvezető 4028 Debrecen, Rózsahegyi R út t 4. Tel: Mentálhigi lhigiénés s Programiroda Szabolcs-Szatm Szatmár-Bereg Megyei Irodája Dr. Éva Erzsébet irodavezető 4400 Nyíregyh regyháza, Egyház út t 13. III. em. Tel: /119111/119 m Fax: 42/

9 A Mentálhigi lhigiénés s Programiroda feladatai: Koordináci ció: Informáci ciógyűjtés Felvilágos gosító és s informáci ció közlő tevékenys kenység PR Szervezés Oktatás Lobbizás s (szakmai, közössk sségi, önkormányzati, nyzati, politikai ) Found Leasing (források felkutatása) Pályázatok (források kihasználása sa és s formálása)

10 Én n alig hiszem, hogy a test, még m g ha egészs szséges is, a maga kiválóságával val jóváj tudná tenni a lelket. Fordítva: a jój lélek lek tudja csak a testet a maga erény nyével a lehető legjobbá tenni. Szókrat kratész

11 A lelki egészs szség g ismérvei Konstruktív v együttm ttműködés Empátia Indulatok szabályoz lyozása Előfelt feltételek: telek: Interperszonális kompetencia Az én-ideál és s az önkép p koherenciája Kimunkált világk gkép Az egyéni lét l értelmezése Azonosság-tudat

12 A hazai többlett bblet-deviancia tényezt nyezői 1. Társadalmi szinten: A politikai rendszertől és s a politikától l való elidegenedés Szociálisan öröklődő kulturális lis törtt rténeti magatartásmint sminták Ambivalens (elfogadó elutasító) ) társadalmi t attitűdök a devianciákkal szemben A deviancia-szab szabályozó intézm zményrendszer fejletlensége, elégtelens gtelensége ge és s hiánya

13 2. Mikroszociális szinten: Diszfunkcionális család Deviáns szubkultúrák Diszfunkcionális iskola, óvóda Diszfunkcionális helyi közössk sségek (művel velődési ház, h egyház, klubok, sportkörök, k, stb.) 3. Individuális szinten: Identitás s bizonytalanság Fejletlen én-védő mechanizmusok Kialakulatlan világk gkép

14 Jelen civil helyzet A civil társadalom t rsadalom azt érzi, hogy politizálnia lnia kell, hogy elérhesse céljaitc Nincs egységes ges mentálhigi lhigiénés s rendszer, a régit felszámolt molták, újat nem építettek Részterületek kiemelésével a rendszer szétzil tzilálódott a pénzforrp nzforrások aránytalan elosztása sa miatt Hiányzik az egységes ges nemzeti mentálhigi lhigiénés s stratégia

15 Hiányzik a koordináci ció a civilek között k egy konszenzuson alapuló stratégia alapján n Pl.: Nemzeti Drogstratégia gia Hiányoznak az ún. MódszervM dszervásárok, rok, amelyek konkrét t támogatt mogatást nyújtanak és bemutatkozásra adnak lehetőséget Nincs azonos elvek alapján n működőm monitorozás s (szakmai konszenzus) Kevés s a használhat lható infrastruktúra Hiányzik az oktatásb sból l a mentálhigi lhigiénés szemlélet let megvalósítása sa

16 A lehetséges jövőj Ugyanolyan koordináci ció kialakítása, mint a drogterületen Kötelező mentálhigi lhigiénés s programok az iskolában pl,:,:önismereti, egészs szségfejlesztési, si, közössk sségi, kulturális lis Új j szakmai rendszerek felépítése pl.: deviancia ambulanciák k kialakítása és működtetése

17 A lehetséges jövőj Alapfeladatok finanszíroz rozása min. 50%-ban Új j feladatok megoldásának lehetősége Önsegítő csoportok támogatt mogatása Krízisk zisközpontok zpontok és önsegítő helyek létesítésese

18 A hazai deviancia kutatás s eredményei ( ) 1990) A deviancia problémák k elhallgatása károsabb, k mint a feltárásuk következmk vetkezményei A közvk zvélemény tájékoztatt koztatása az epidemiológiai válságról A deviánsok inkább áldozatok, mint bűnösök, b segíts tségre szorulnak A gyermekkori szocializáci ció jelentőségének nek bizonyítása

19 A devianciák k halmozódása a szegény rétegekbenr A devianciák k együttes előfordul fordulása A deviáns megnyilvánul nulás s tünett A családseg dsegítő és s mentálhigi lhigiénés s szolgálatok latok jelentősége a devianciák k hosszú távú kezelésében Andorka,1994

20

21 Köszönöm m a figyelmüket!

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő AZ ÉRZELMI NEVELÉS helye és s lehetőségei a pedagógiai giai folyamatban Herr Nikoletta Pszichopedagógus gus Közoktatásai szakért rtő Mi lenne, ha.. Fontosnak tartjuk-e, hogy a ránk r bízott b gyermekek

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

éss a nyelvi tényezt

éss a nyelvi tényezt Sajátos Nevelési Igény, éss a szociális, kulturális/ lis/éss vagy nyelvi tényezt nyezők összefüggései A sajátos nevelési igény nyű tanulói i csoportok meghatároz rozása a nemzetközi zi szakirodalomban

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt MAGYAR VALÓSÁG Kóbor Krisztina Kapcsolatok jellemzői jellemző kapcsolatok két régi szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonproþt szervezetei között A tanulmány egy nagyobb lélegzetvételű kutatás eredményei

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról B1 EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL B2 Barabás Miklós, Európa Ház Sebestény István, Civitalis Egyesület Nagy Renáta, Civitalis Egyesület A kiadványban megjelentetett elemzés a 2009.

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe és lehetőségei a mentálhigiéné területén Dr. Felvinczi Katalin Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe és lehetőségei a mentálhigiéné területén Dr. Felvinczi Katalin Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe és s lehetőségei a mentálhigi lhigiéné terület letén Dr. Felvinczi Katalin Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Mi is a mentálhigi lhigiéne? Nem csupán a pszichés megbetegedések

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Emberi jogok a. Gyermekpszichiátriában. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 1083 Budapest, Szigony u. 13/A. Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287.

Emberi jogok a. Gyermekpszichiátriában. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 1083 Budapest, Szigony u. 13/A. Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. Emberi jogok a Gyermekpszichiátriában 2003 Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 1083 Budapest, Szigony u. 13/A. Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. Emberi Jogok a Gyermekpszichiátriában Szerző: Gombos

Részletesebben

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT JANKÓ JUDIT ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT egy lehetséges modell általános iskolákban AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA LÉNYEGE Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik,

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

AZ ELME GYÓGYÍTÁSA BUDA BÉLA KRITIKUS PILLANTÁSOK EGY KÜLÖNÖS ORVOSI SZAKTERÜLETRE

AZ ELME GYÓGYÍTÁSA BUDA BÉLA KRITIKUS PILLANTÁSOK EGY KÜLÖNÖS ORVOSI SZAKTERÜLETRE AZ ELME GYÓGYÍTÁSA BUDA BÉLA KRITIKUS PILLANTÁSOK EGY KÜLÖNÖS ORVOSI SZAKTERÜLETRE Sikerkorszak tehát, a bajok, a gon- csak a pénzhiányból, a korlátozásokból szár maznak, és egyfajta pszichiá ter - egyházak,

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései

A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései Buda Béla A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései (Újabb tanulmányok) Buda Béla dr. 2002 ISBN 963 052 41 2 2 Tartalom Tartalom ELÕSZÓ 6 I. MENTÁLHIGIÉNÉRÕL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 1. A mentálhigiéné

Részletesebben

Szerepek a pedagógia. gia

Szerepek a pedagógia. gia Szerepek a pedagógia gia világában 1. A pedagógus gus (a tanár)szerep A kezdő pedagógus gus 2009.10.26. 1 A jój pedagógus gus a jó tanár Milyen legyen? Ki mondja meg? S ha nem felel meg ezeknek a kitételeknek?

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

Csatlós Judit Fiatal fotósok pályaképe Az identitásra és sikerképzetekre vonatkozó eredmények

Csatlós Judit Fiatal fotósok pályaképe Az identitásra és sikerképzetekre vonatkozó eredmények Csatlós Judit Fiatal fotósok pályaképe Az identitásra és sikerképzetekre vonatkozó eredmények A beszél pozíciójából kiindulva kap létjogosultságot egy olyan vizsgálat, amely nem az intézmények, és a különböz

Részletesebben

Bő fél év múlva kész lesz a járulékfizetések. mód is gyakoribbá vált. A depresszió arányok nem romlottak tovább.

Bő fél év múlva kész lesz a járulékfizetések. mód is gyakoribbá vált. A depresszió arányok nem romlottak tovább. Viziten az Országos Mentőszolgálatnál A miniszterelnök programjában a sürgősségi betegellátás kiemelt helyen szerepel. Az ellenzék szerint ez a kérdés valamennyi kormányprogramnál visszaköszönt... HUNGA

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

A cigányság iskolázásának kérdése

A cigányság iskolázásának kérdése Hátrányos helyzet a cigányság az iskolában Lehet-e, s ha igen, mennyi idő alatt lehetséges alapvető változásokat létrehozni a népesség valamely súlyosan hátrányos helyzetű csoportjának iskolázásában? Az

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben