INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, NOVEMBER 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18."

Átírás

1 A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY, NOVEMBER 18. Az auditokat végezte: v Az INNOCENTRUM Kft. Nyíregyh regyháza

2 MIT JELENT AZ CIÓ? Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (árú vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing módszer, szervezési-, szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban AZ Ó TÖBB MINT A K+F

3 AZ OECD intézkedései az innováció területén OSLO KézikK zikönyv: nyv:innováció definiálása, innováci ciós adatok gyűjt jtését t szabályozza FRASCATI KézikK zikönyv: a K+F felméréséhez ad segíts tséget SZABADALMI KézikK zikönyv: a szabadalmi adatok gyűjt jtésével kapcsolatos ismereteket tartalmaz CANBERRA KézikK zikönyv: a tudomány és s a technika humán kérdéseivel foglalkozik OECD: Organisation for Economic Co-operation operation and Development

4 AZ CIÓ KOCKÁZATI TÉNYEZT NYEZŐI 1. A TERMÉK K CIÓK ÜTEME GYORSUL: nagyobb a verseny, gyorsul a technológiai fejlődés, az alkalmazások gyorsan terjednek, 2. A TERMÉKEK, AZ EGYES FOLYAMATOK, ILLETVE A BESZÁLL LLÍTÓI, ELOSZTÁSI SI KAPCSOLATOK KOMPLEXITÁSA FOKOZÓDIK: egyre több t a vállalaton v kívüli, k tehát nehezen befolyásolhat solható tényező a fejlesztések sek során, 3. A PIACON LÉVŐL TERMÉKEK ÉLETCIKLUSA EGYRE RÖVIDEBB: R a sikeres új j termékek piacára egyre több t versenytárs lép l p be, 4. EGYRE NAGYOBB JELENTŐSÉGE VAN AZ, IDŐNEK, AZ INFORMÁCI CIÓNAK ÉS S A KÖLTSÉGEKNEK: az informáci ciószerzés s a költsk ltségeket és s a fejlesztési si időt t növeli, n elégtelens gtelensége, ge, pedig a kockázatot növeli, n 5. EGYRE NEHEZEBB ÍGÉRETES TERMÉKÖTLETRE TLETRE TALÁLNI: LNI: egyre nehezebb kielégítetlen fogyasztói i szüks kségleteket feltárni, 6. A PIAC VÁLTOZV LTOZÉKONYABB MINT VALAHA: a gazdasági gi üzleti - piaci folyamatok világm gméretű összefonódása, sa, a globalizáci ció meghatároz rozóvá vált, 7. A SOK SOK ÚJ J TERMÉK K MEGJELENÉSE A VEVŐKET ÓVATOSABBÁ, IGÉNYESEBB NYESEBBÉ,, MEGFONTOLTABBÁ TETTE: pl.: kínai k termékek

5 AZ CIÓ TÍPUSAI (Az OSLO KézikK zikönyv szerint) Termék innováció Eljárás innováció Marketing innováció Szervezési, szervezeti innováció

6 AZ CIÓ TULAJDONSÁGAI A vállalati kudarcok, csődök elsődleges okai: az Ó KUDARCA, VAGY HIÁNYA!! Egy vá innovációs képessége azonos A PIACI KIHÍVÁSOKRA ADOTT VÁLASZOK ÖSSZESSÉGÉVEL Az ÓK hozadékai: 1. Jól mérhető haszon, extraprofit 2. Vállalat specifikus felhalmozott tudás

7 AZ CIÓ ISMÉRVEI A bukást vagy a fél siker kockázatát is magában rejti Sok feltételnek időben rendelkezésre kell állni és ezeknek jól kell kapcsolódniuk egymáshoz Rendkívüli marketing és piacérzékenységet igényel Az innováci ció költségeinek kb. 50%-a MARKETING költsk ltség Sokoldalú ismereteket igényel ezért TANÁCSADÓK illetve HÍDKÉPZŐ SZERVEZETEK közreműködése

8 MIT JELENT AZ AUDIT? A PDCA CIKLUS: DEMING hurok (Dr. Edwards Deming) 1. Tervezd meg, írd le (PLAN) A P 2. Csináld úgy ahogy leírtad (DO) C D 3. Ellenőrizd (CHEK) AUDIT 4. Javíts ha kell, és csatolj vissza (ACT)

9 AZ AUDIT DEFINÍCI CIÓJA Rendszeres, független és dokumentált eljárás audit bizonyítékok megszerzésére és tárgyilagos kiértékelésére annak meghatározásához, hogy az audit kritériumok milyen mértékben teljesültek. ISO/DIS 19011:2001

10 AZ AUDITOK FAJTÁI A.) BELSŐ AUDIT B.) KÜLSK LSŐ AUDIT 1. Termék, vagy szolgáltat ltatás s audit 2. Folyamat, vagy eljárás s audit 3. Rendszer audit 4. Személy audit

11 AUDITÁLÁSI ALAPELVEK 1. Etikai magatartás 2. TényszerT nyszerű ábrázolás 3. Megfelelő szakmai gondosság 4. FüggetlensF ggetlenség g az auditáland landó területt lettől 5. Tényekre T alapozott bizonyítékok keresése se

12 AZ CIÓS S AUDIT CÉLJAC 1. A jelenlegi reális innováci ciós s képessk pesség g (potenciál) feltérk rképezése, 2. Az eredmények függvf ggvényében a potenciális támogatt mogatási lehetőségek feltárása az auditált vállalkozv oknál 3. A kormányzati szervek felé adalékok az innováci ció politika továbbfejleszt bbfejlesztéséhez

13 AZ CIÓS S AUDIT LEBONYOLÍTÁSA Az innováci ciós s audit egy előre elkész szített kérdk rdéslista segíts tségével elvégzett un. mélyinterjm lyinterjú A kérdk rdéslista az alábbi kérdk rdéscsoportokat tartalmazza 1. A belső motiváci ciók k okai 2. Szakember ellátotts tottság 3. K+F kapcsolatok,, Tudástranszfer 4. Innováci ciók k típusait 5. Az eddigi innováci ciós tevékenys kenység 6. Az innováci ciók k eredményei 7. Az innováci ciók k hatásai 8. K+F+I forrás koordináci ció 9. Innováci ciós s járulj rulék 10. Jelenlegi és s jövőbeni j beni K+F+I tervek

14 AZ AUDITÁLT VÁLLALKOZV LLALKOZÁSOK FŐBB JELLEMZŐI Az auditált vállalkozv ok száma: 30 Jogi formájuk alapján: Egyéni vállalkozv llalkozó: : 1 Betéti ti TársasT rsaság: 1 Szövetkezet: 1 Korlátolt Felelőss sségű Társaság: 23 Részvénytársaság: 4

15 TELEPHELYEK SZERINTI MEGOSZLÁS Kisvárda: 6 vállalkozv Fehérgyarmat: 5 vállalkozv Záhony: 5 vállalkozv Tuzsér: 5 vállalkozv Vásárosnamény: ny: 4 vállalkozv Tornyospálca: 2 vállalkozv Mándok: 2 vállalkozv Komoró: : 1 vállalkozv

16 A VÁLLALKOZV LLALKOZÁSOK KATEGÓRI RIÁI Mikrovállalkoz s (10 főf alatt): 8 vállalkozv Kisvállalkoz s (50 főf alatt): 10 vállalkozv Középvá s (250 főf alatt): 9 vállalkozv Nagyvállalkoz s (250 főf felett): 3 vállalkozv Termék k előáll llító: : 18 vállalkozv Szolgáltat ltatást nyújt jtó: : 12 vállalkozv A leggyakrabban előfordul forduló tevékenys kenység: LOGISZTIKA (10 vá s végzi) v

17 AZ CIÓS S TEVÉKENYS KENYSÉG ÉRTÉKELÉSE A vállalkozv ok fajtái Vá s száma Innováci ciót t végzettv Mikro vállalkozv 8 3 Kisvállalkoz 10 2 Középvá 9 5 Nagyvállalkoz 3 3 ÖSSZESEN: 30 13

18 AZ CIÓS S TEVÉKENYS KENYSÉG G A KÉRDÉSLISTA ALAPJÁN 1. A BELSŐ MOTIVÁCI CIÓK K OKAI Kérdések 1.1. Milyen megfontolásb sból végeznek innováci ciót IGEN - Fogyasztói i igények jobb kielégítése, - Költségcsökkentés - Versenyelőny nyök megszerzése se 1.2. Fejlesztési si stratégia A 13-ból l 12 rendelkezett fejlesztési si stratégi giával NEM A 17-ből l 13 rendelkezett fejlesztési si stratégi giával!!!!!! 1.3. A vállalkozv ra leselkedő veszélyek - A fogyasztók k ereje - Az új j versenytársak rsak ereje - A fogyasztók k ereje - Az új j versenytársak rsak ereje

19 2. SZAKEMBER ELLÁTOTTS TOTTSÁG Kérdések 2.1. Foglalkoztatnak-e innováci ciós s szakembert? 2.2. Innováci ciós s szakember Képzés érdekli-e e a vát? IGEN Nem Nem (1 igen)) NEM Nem Nem (1 igen) 3. K+F KAPCSOLATOK, TUDÁSTRANSZFER Kérdések 3.1. Van kapcsolata tudásk sközponttal? 3.2. Leggyakoribb tudásk sközpontok IGEN A 13-ból l 8 nak IGEN - Miskolci Egyetem (3) - Nyíregyh regyházi Főiskola F (2) - Debreceni Egyetem (2) NEM A 17-ből l 3 nak IGEN - Miskolci Egyetem (1)

20 4. CIÓK K TÍPUSAIT Az innováci ciók típusai IGEN NEM Termék k innováci ció: Eljárás s (módszer) innováci ció: Szervezeti innováci ció: Marketing innováci ció: AZ EDDIGI K+F+I TEVÉKENYS KENYSÉG Kérdések IGEN 5.1. Innováci cióra fordított összegek: 5.2. Forrás összetétel: tel: 5.3. K+F be bevont tudásk sközpontok 1-33 millió Ft (3) 3-10 millió Ft (2) millió Ft (1) 50 millió Ft (1) 1 Mrd (2) 100% saját t erő (9) 50-50% 50% saját+p t+pályázat (3) 70% hitel +30% saját t (1) - Miskolci Egyetem (1) - Nyíregyh regyházi Főiskola F (2) NEM

21 6. AZ CIÓK K EDDIGI EREDMÉNYEI T IGEN NEM 6.1. Siker értékelés 10-es skálán 6.2. Szabadalom nemzetközi zi AZ CIÓK K HATÁSAI (az összforgalomra) Nincs mérhetm rhető hatása: T IGEN NEM 5 vállalkozv % közötti k növekedn vekedés: 4 vállalkozv % közötti k növekedn vekedés: 1 vállalkozv % közötti k növekedn vekedés: 1 vállalkozv % feletti növekedn vekedés 2 vállalkozv

22 8. K+F+I FORRÁSKOORDIN SKOORDINÁCIÓ T IGEN Az utóbbi 2 évben a 13 vállalkozv s közül k l 12 nem nyújtott be innováci ciós s pályp lyázatot! Az okok: Nem volt igény a pályp lyázatra Saját t erő hiánya: Informáci ció hiány: Pályázati ismeretek hiánya: Egyéb: (hosszú átfutási idő döntésig) 9. CIÓS S JÁRULJ RULÉK NEM Senki nem nyújtott be 6 vállalkozv 6 4 vállalkozv 8 2 vállalkozv 4 1 vállalkozv 6 1 vállalkozv 3 IGEN NEM Innováci ciós s járulj rulék k képzk pződik 13-ból l 8 cégnc gnél 17-ből l 3 cégnc gnél 100 ezer és s 2 millió Ft. közöttk millió Ft. közöttk millió Ft. felett Innováci ciós s járulj rulék k sorsa: 8-ból l 4 befizette az APEH felé A 3-ból 3 l 2 befizette az APEH

23 10. JELENLEGI ÉS S JÖVŐBENI J K+F+I IGÉNYEK IGEN NEM Jelenlegi K+F+I igénye: 13-ból l 9 vállalkozv nak van 17-ből l 7 vállalkozv nak van 5-10 millió Ft. közöttk millió Ft. közöttk 50 millió Ft. felett PÁLYÁZATBAN ÉRDEKELT NAGYSÁGREND GREND 1 vállalkozv 4 vállalkozv 4 vállalkozv IGEN, valamennyi 5- és s 60 millió Ft közöttk változik IGEN, valamennyi

24 CIÓS S SZOLGÁLTAT LTATÁSI IGÉNYEK A vállalkozv ok számára Szolgáltat ltatások Pályázati tanácsad csadás Piackutatás Marketing stratégia Termékfejleszt kfejlesztés Minőségir girányítás Pénzügyi tanácsad csadás Logisztikai tanácsad csadás IGEN 8 vállalkozv 7 vállalkozv 6 vállalkozv 4 vállalkozv 4 vállalkozv 4 vállalkozv 3 vállalkozv NEM 7 vállalkozv 13 vállalkozv 7 vállalkozv 5 vállalkozv 5 vállalkozv 5 vállalkozv 5 vállalkozv

25 TOVÁBBK BBKÉPZÉSI IGÉNYEK KÉPZÉSI TERÜLETEK A MENEDZSMENT RÉSZR SZÉRE IGEN 1. Menedzsment ismeretek 13 vállalkozv NEM 15 vállalkozv 2. Marketing ismeretek 11 vállalkozv 16 vállalkozv 3. Minőségir girányítási ismeretek 9 vállalkozv 7 vállalkozv 4. Logisztikai ismeretek 8 vállalkozv 9 vállalkozv 5. Innováci ciós s ismeretek 8 vállalkozv 13 vállalkozv 6. Környezetvédelemi ismeretek 6 vállalkozv 7. Logisztikai ismeretek 3 vállalkozv 5 vállalkozv 5 vállalkozv 8. Informatikai ismeretek vállalkozv 9. Nyelvtanulás vállalkozv

26 KÖSZÖNÖM M A FIGYELMÜKET!

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek 2.

Logisztikai információs rendszerek 2. Logisztikai információs rendszerek 2. 1 Informatika elhelyezkedése a vállalati rendszerben BPR MFG/PRO ERP MFG/PRO Üzleti kommunikáció Logisztika informatika Logisztikai folyamat Technológia Építmény (raktár,

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

A kis- és közepes vállalkozások gazdasági sajátosságai. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék 2005.

A kis- és közepes vállalkozások gazdasági sajátosságai. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék 2005. A kis- és közepes vállalkozások gazdasági sajátosságai Erdős Ferenc Informatika Tanszék 2005. A kkv-k definíciója A kkv rövidítés kis- és közepes vállalkozás kis- és középvállalkozás Small and Medium-sized

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK ALAP/LEVELEZŐ TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN Készítette:

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás

Részletesebben

Az ellátási kockázatok feltárása érdekében végzett audit az ISO 9001 és MEES alapján Bevezető Az SGS bemutatása Société Générale de Surveillance

Az ellátási kockázatok feltárása érdekében végzett audit az ISO 9001 és MEES alapján Bevezető Az SGS bemutatása Société Générale de Surveillance Az ellátási kockázatok feltárása érdekében végzett audit az ISO 9001 és MEES alapján (Mikó Zsuzsa, Mohácsi Imre, Dr. Sesztakovné Varga Krisztina, Tar Judit) SGS Egészségügyi Team Az előadás az SGS Hungária

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben

Innovációs Kutató Központ

Innovációs Kutató Központ IKU Pénzügykutató Zrt. / Financial Research Corp. Innovációs Kutató Központ / Innovation Research Centre 1023 Budapest, Felhévízi út 24. Telefon/Phone: (36-1) 346-0252 Fax: (36-1) 346-0205 E-mail: iku@uni-corvinus.hu

Részletesebben

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Vállalkozás Sportvállalkozás Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus A gazdaság fogalma: A termeléssel az anyagi javak termelésével, forgalmával, fogyasztásával összefüggő folyamatok és a közöttük kialakuló

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben

A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben Záró tanulmány A KKV-k innovációs és együttműködési képességének,

Részletesebben

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás Benchmarking és a legjobb gyakorlatok keresése, mint a működésfejlesztés hatékony eszköze Kvalikon Kft. Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató Németh Csongor, üzleti elemző Működésfejlesztés A vezetőknek

Részletesebben

Autóipari Tanácsadó Klaszter www.autoipari-klaszter.hu

Autóipari Tanácsadó Klaszter www.autoipari-klaszter.hu Az elemző bemutatása Készítette: Karakás Márta Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozásfejlesztés Szakirány V. évfolyam Szeged, 2008. november 2 1) Bevezetés A globalizáció hatására a

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben