Logisztikai információs rendszerek 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Logisztikai információs rendszerek 2."

Átírás

1 Logisztikai információs rendszerek 2. 1

2 Informatika elhelyezkedése a vállalati rendszerben BPR MFG/PRO ERP MFG/PRO Üzleti kommunikáció Logisztika informatika Logisztikai folyamat Technológia Építmény (raktár, gyártóbázis) BPR (Business Process Reengineering) Üzleti Folyamatok Újratervezése ERP (Enterprise Resource Planning) Vállalatirányítási Rendszer MFG/PRO - Vállalatirányítási Rendszer 2

3 Informatika felelőss ssége Informatika minősége Adaptáció, testre szabás Felhasználó által igényelt nemzeti nyelv használata a kommunikáci cióban Szoftverfrissítés, s, magasabb verziók k nyomkövet vető telepítése (upgrade( upgrade). Szolgáltat ltatás s sokoldalúsága Partnerek közötti k kooperáci ció, Átvihető jellemzők k száma, Informatikai beruházás összege, Üzemeltetési költsk ltségek, Adattovább bbítási fázisok f időtartama 3

4 A megtérülés s közvetlenk zvetlenül l nem mindig pénzben mérhetm rhető! A vállalatirányítási rendszer bevezetésének előnyei: Az üzleti folyamatok és az adminisztráció automatizálása. Naprakész információ a cégről, a vezetők rendszerezett információk birtokában hozhatnak döntést. Integrált adatkezelés, minden adatot csak egyszer kell bevinni a rendszerbe. A piac igényeihez történő rugalmasabb alkalmazkodás, a vevők gyorsabb, pontosabb kiszolgálása. A vállalatirányítási rendszer bevezetésének hátrányai: Magas beruházási költségek. A hozzászokási" periódus elhúzódhat, de nagyban függ a cég hozzáállásától. A régi vállalati folyamatok egy része módosul az új rendszer igényei szerint, ami adott esetben jelentős is lehet. Többletfeladat hárul az emberi erőforrás gazdálkodással foglalkozó vezetők számára: az új rendszer révén a dolgozók egy része felszabadítható, esetleg más munkakörre áthelyezhető. 4

5 Történelmi áttekintés 5

6 Informatika hatása a vállalatirv llalatirányítási rendszerekre 1. Papíralap ralapú társadalom 2. Informatikai szigetrendszerek kialakulása 3. Komplex vállalatirv llalatirányítási rendszerek térhódítása 4. Hálózati szoftverek kialakulása 6

7 Informatika hatása a vállalatirv llalatirányítási rendszerekre Papíralap ralapú társadalom Vállalati folyamat osztályokra, divízi ziókra bomlik, Külön-külön n divízi zión n belül l vannak csak a folyamatok összehangolva, Vállalati menedzsment politika határozza meg, hogy ki mennyit lát l a teljes folyamatból, l, Nincs komplexitás s a folyamatokban, Árumozgatás s bizonylatokkal a divízi ziók k között, k Töménytelen mennyiségű papír r keletkezik, köztk ztük k elvész a feladat és s a termék 7

8 Informatika hatása a vállalatirv llalatirányítási rendszerekre Informatikai szigetrendszerek kialakulása Továbbra is a vállalati v folyamat osztályokra, divízi ziókra bomlik, Vállalati menedzsment politika határozza meg, hogy ki mennyit lát l a teljes folyamatból, l, Tért hódítanak h az első gépesített folyamatok, Kialakulnak a vállalati v informáci ciós s szigetrendszerek, Nincs komplexitás s a folyamatokban, Árumozgatás s továbbra is bizonylatokkal törtt rténik, Papír r mennyisége nem kevesebb. 8

9 Beszerzés Pénzügy Raktározás Szállítás szervezés Disztribúció Gépjárműpark fenntartás 9

10 Informatika hatása a vállalatirv llalatirányítási rendszerekre Komplex vállalatirv llalatirányítási rendszerek térht rhódítása Vállalati menedzsment politika határozza meg, hogy ki mennyit lát l a teljes folyamatból, l, Szüks kségessé válik a folyamatok összehangolása, Szigetrendszerek helyett komplex vállalatirv llalatirányítási rendszereket vezetnek be, VAN komplexitás s a folyamatokban, Árumozgatás s helyenként nt elektronikus adatcserével törtt rténik, Papír r mennyisége csökken. 10

11 Beszerzés Controlling Raktározás Szállítás szervezés Disztribúció Gépjárműpark fenntartás 11

12 Informatika hatása a vállalatirv llalatirányítási rendszerekre Hálózati szoftverek kialakulása Nemzetközi zi piacon megjelennek a hálózati h szoftverek kínálata, k A legnagyobbak közül: k BAAN, J.D. Edwards; IFS - Industrial & Financial Systems; SAP, ORACLE ; Microsoft Navision, Axapta Célközönség: kis,- és s középvk pvállalatok, nagyvállalatok, Cégen belüli li rendszerek, belső hálózatok Intranet Határokon túlnyt lnyúló rendszerek, pl.: multinacionális lis cégek c hálózataih Internet 12

13 Kommunikáci ciós s rendszerek Nagy kiterjedésű rendszerek irány nyításának nak kulcskérd rdése, hogy a vezetési informáci ciók megfelelő időben és minőségben a feldolgozás helyén n rendelkezésre álljanak. Ezt biztosítj tják a különfk nféle kommunikáci ciós rendszerek. 13

14 Kommunikáci ciós s rendszerek A logisztikai rendszerek alapvetően sajátságos információ ellátási problémáját az okozza, hogy a szabályoz lyozási tevékenys kenység mozgó objektumokra irányul nyul, amelyeken keresztül a fizikai áramlatok kezelése valósul meg. Minél l nagyobb kiterjettségű térben kell az informáci ciónak ezeket az objektumokat "megtalálni", lni", ez annál l nehezebb feladat. 14

15 Kommunikáci ciós s rendszerek Alapvetően két csoportra lehet osztani: hálózatokra és szolgáltatásokra Hálózatoknak nevezzük együttesen azokat a rendszereket, amelyek a kommunikációs partnereket egymással fizikailag összekötik. Ilyenek a vezetékek, központok, adatátviteli és kapcsológépek, vagyis a kommunikációs rendszerek hardver elemei. Szolgáltatásnak nevezzük a hálózatokon megvalósuló speciális információcseréhez szükséges protokollok, kódolási rendszerek, szabványok együttesét, amelyek lehetővé teszik a partnerek számára a kiválasztott módú adatáramlást. Ezek a telekommunikációs rendszer szoftver elemeinek tekinthetők. Mag ICS Holding Rt. 15

16 S Z O L G Á L T A T Á S O K hang kép szöveg adat H Á L Ó Z A T O K távbeszélő távbeszélő memóriával TELEFAX adatátvitel modemmel telefon analóg digitális képtávbeszélő TEMEX távrajzoló ISDN Telekommunikáci ciós hálózatok és s szolgáltat ltatások TELETEX BTX (Bildschirmtext) TELEX állandó szolgáltatások vonalkapcsolt adatátvitel TELEBOX csomagkapcsolt adatátvitel bérelt DATEX-L DATEX-P Telex IDN Telex IBFN video konferencia szélessávú hálózat mobiltelefon személyhívó EUROSIGNAL analóg GSM műsorszóró Pannon Egyetem rádió televízió VIDEOTEXT hálózatok 16

17 A kommunikáci ciós s hálózatok h felosztása sa Kommunikációs hálózatok Nyilvános hálózatok Nem nyilvános hálózatok Vezetékes hálózatok Mobil hálózatok Beszéd átviteli hálózatok Adatátviteli hálózatok Földi hálózatok Satellit hálózatok - telefon hálózat - telex hálózat - vonalkapcsolt - csomagkapcsolt - analóg rádiótelefon (NMT) - digitális rádiótelefon (GSM) -DECT - E-Netz (PCN) - geostacionárius rendszerek (Inmarsat) - földközeli rendszerek (Iridium, Globalstar) 17

18 Kommunikáci ciós s rendszerek A hálózatválasztás szempontjai: a rendelkezésre álló hálózat és szolgáltatás, a megkívánt átviteli paraméterek, az átvinni kívánt információtömeg és a díjfizetés struktúrája Mag ICS Holding Rt. 18

19 Hagyományos ügyviteli szoftverek Hagyományos ügyviteli feladatokat látnak el, szigetrendszerként működnek, egyes részfeladatok támogatására, úgymint könyvelés, pénzügy, bér, és munkaügy, készletgazdálkodás, tárgyi eszköznyilvántartás, kereskedelem adnak megoldást. 19

20 Integrált vállalatirv llalatirányítási rendszerek Jellemzői: Egy gazdasági gi esemény rögzr gzítésekor az adatok primer bevitele estén a vállalat v bármely terület letén n felhasználhat lható,, ahol az adatban feladatvégz gzés s során bármilyen változv ltozás s következik k be. Moduláris felépítés: : az egyes részterr szterületeket lefedő szoftvercsomag egymást stól függetlenül, l, de együtt is tudnak működni. m Rugalmasság: : egyedi felhasználói i igényeket is ki tudnak elégíteni (pl.: szakmaspecifikus követelmk vetelmények: sarzsszám m követk vetés). Felhasználóbar barát t kezelés: : egységes ges menü-fel felépítés s lehetővé teszi, hogy bármelyik modult használjuk a képernyk pernyő azonos felépítése miatt jól j l eligazodunk rajta. Kapcsolódó szolgáltat ltatások: : a fejlesztő cég g bármilyen b fejlesztési si és s szolgáltat ltatási (pl.: oktatás-betan betanítás) tanácsad csadásra sra vállalkozik. v Érdeke, hogy a cég c g a szoftver nyomon követk vetéssel (up( up-grade) ) továbbra is az ügyfele maradjon. A rendszerek nagy része r többnyelvt bbnyelvű, így lehetővé teszi, hogy minden országban (különösen a multinacionális lis cégeknc geknél) ugyanazt a szoftver használhass lhassák. Kiterjed a nemzeti sajátoss tosságokra is, így pl.: pénznem, p számviteli előírások kezelése. 20

21 Integrált vállalatirv llalatirányítási rendszerek Előny nyök: A felsőszint szintű vezetésnek nagyobb rálátása r lesz a vállalati v folyamatokra, Az újraszervezéssel ssel megteremtik a fizikai folyamat és adatáraml ramlás rendjét. Hátrányok: Szüks kségessé válhat az egyes vállalati v folyamat újragondolása, átszervezése, se, Egyes feladatok automatikussá válnak, így bizonyos munkaerő átcsoportosítás s lehetséges (legrosszabb esetben elbocsátás). s). 21

22 A versenyképess pesség g megtartása Amikor a hagyományos módszerekkel, m a szigetszerű elkülönült lt alkalmazásokkal már m r szinte lehetetlen az egzakt adatok előbány nyászása, sa, a vállalat v nem csak hogy megérett az integrált vállalatirányítási rendszerre, de ha továbbra is versenyben kíván k maradni, nincsen más m s választv lasztása. 22

23 Mire figyeljünk a szolgáltat ltató-választásnál? Elősz ször r is definiáljuk, hogy pontosan milyen elvárásaink vannak az új rendszerrel szemben (naprakész, könnyk nnyű az átállás s a meglévő rendszerről l stb.), illetve melyek azok az adatok, amelyeket feltétlen tlenül l szeretnék k az új j rendszerből kinyerni? Az elvárások egzakt megfogalmazása után n faggassuk ki az egyes szolgáltat ltatókat: Mennyire korszerű a szolgáltat ltató által ajánlott technológia gia? Milyen egyéb b előny nyöket képes a terméke nyújtani a vállalkozv llalkozás s számára? Hogy zajlik a bevezetés, illetve milyen kapcsolódó segíts tségetget nyújt a szolgáltat ltató? Mennyire stabil a termék és s a mögötte m álló technológia? Figyelni kell arra, hogy egy tízéves t távlatban t a száll llító vajon még m g a piacon lesz-e, e, jönnekj nnek- e az új j verziók,, amelyek az új j igényeket is tartalmazzák, találunk lunk-e e szakembert az üzemeltetéshez, mennyibe kerül l a karbantartás, a verzióvált ltás, és így tovább. Ezért a száll llító stabilitása sa és s kilátása sa fontos szempont kell, hogy legyen. Előfordul példp ldául, hogy változnak a jogszabályok, vagy a cég c új üzleti folyamatokat akar bekapcsolni a rendszerbe. Mennyire nemzetközi zi a termék?? Egy esetleges külfk lföldi ldi terjeszkedés s esetén n használhat lható- e tovább ugyanaz a termék? Természetesen figyeljünk az árra, de ne ez legyen az elsődleges szempont. Az üzembe helyezés ára egy négyn gyéves üzemeltetési időszakot nézve n a költsk ltségek mintegy felét t teszik ki, tízéves t használat esetén n negyedét t sem. 23

24 Források, hivatkozások Vértes Edit: Logisztikai informatika. ÁVF Bp

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Információ és minőségmenedzsment A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK A MAGYAR PÉKSÉG KFT. INFORMATIKAI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA TDK dolgozat Konzulensek:

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

ANALYSIS OF ERP SYSTEMS FROM THE PERSPECTIVE OF THE ENTERPRISES

ANALYSIS OF ERP SYSTEMS FROM THE PERSPECTIVE OF THE ENTERPRISES Professional paper ANALYSIS OF ERP SYSTEMS FROM THE PERSPECTIVE OF THE ENTERPRISES AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INFORMATIKAI RENDSZEREK VIZSGÁLATA AVÁLLALATOK SZEMSZÖGÉBŐL Viktor Nagy Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK TELEMATIKAI TÁMOGATÁSA

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK TELEMATIKAI TÁMOGATÁSA AZ ÁRSZÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK TELEMATIKAI TÁMOGATÁSA dr. KOVÁCS János okleveles közlekedésmérnök, főiskolai docens Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék kovacsj@sze.hu BEVEZETÉS Az áruszállítás szerepe,

Részletesebben

Az ERP rendszerek használata a vállalati tevékenység során

Az ERP rendszerek használata a vállalati tevékenység során Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek használata a vállalati tevékenység során Készítette: Gaál Ákos Gazdálkodási szak Információmenedzsment

Részletesebben

Modern vállalati folyamatmenedzsment rendszerek kis- és középvállalkozások számára

Modern vállalati folyamatmenedzsment rendszerek kis- és középvállalkozások számára Modern vállalati folyamatmenedzsment rendszerek kis- és középvállalkozások számára A magyarországi kis- és középvállalkozások jelenleg csak korlátozott mértékben alkalmaznak korszerű infokommunikációs

Részletesebben

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar IT kontrolling Csuhai Bernadett KGKIEG I. évfolyam Levelező tagozat Tartalom Tartalom...2 1. Bevezetés...3 2. Az információk

Részletesebben

S XL Ruházati kis- és nagykereskedelmi rendszer

S XL Ruházati kis- és nagykereskedelmi rendszer S XL Ruházati kis- és nagykereskedelmi rendszer A ruházati kereskedelemmel (azon belül is főként az egyszerre kis- és nagykereskedelemmel) foglalkozó cégek a mindennapi ügyvitel során számos olyan problémával

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása 1. Bevezetés Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok világában és a köztük folyó piaci versenyben egyre fontosabbá válik az általuk felhasznált informatikai rendszerek minél

Részletesebben

Microsoft Dynamics AX Globális megoldás

Microsoft Dynamics AX Globális megoldás Microsoft Dynamics AX Globális megoldás Merre akarja vezetni a vállalatát? A globális piac éles versenyében az alkalmazottak jelentősen hozzájárulhatnak a vállalat fejlődéséhez, az összetett üzleti kihívások

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával

Részletesebben

SZATMÁRI FERENC * Integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) és a controlling informatikai támogatása (OLAP technológiák)

SZATMÁRI FERENC * Integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) és a controlling informatikai támogatása (OLAP technológiák) SZATMÁRI FERENC * Integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) és a controlling informatikai támogatása (OLAP technológiák) Integral Enterprise Resource Planning (ERP) and the informatics support of Controlling

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 3. munkacsoport munkájának

Részletesebben

A Magyarországon elérhető legnépszerűbb ERP rendszerek listája

A Magyarországon elérhető legnépszerűbb ERP rendszerek listája A Magyarországon elérhető legnépszerűbb ERP rendszerek listája abas Az abas Business Software letisztult struktúrája és az intelligens bevezetési stratégiák rövid bevezetési időt, valamint zökkenőmentes

Részletesebben

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3.1 Az informatika eszközei a kistelepülések szolgálatában 3.1.1 Irodaautomatizálás Tágabb értelemben vizsgálva, az irodaautomatizálás

Részletesebben

A MOBIL INTERNET TECHNOLÓGIAI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI AZ AGRÁRGAZDASÁGBAN. SZILÁGYI RÓBERT HERDON MIKLÓS dr.

A MOBIL INTERNET TECHNOLÓGIAI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI AZ AGRÁRGAZDASÁGBAN. SZILÁGYI RÓBERT HERDON MIKLÓS dr. A MOBIL INTERNET TECHNOLÓGIAI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI AZ AGRÁRGAZDASÁGBAN SZILÁGYI RÓBERT HERDON MIKLÓS dr. Kulcsszavak: mobil internet, mobil kommunikáció, agrárgazdaság. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és bosznia-hercegovinai kis- és középvállalkozások körében

Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és bosznia-hercegovinai kis- és középvállalkozások körében Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és bosznia-hercegovinai kis- és középvállalkozások körében SASVÁRI Péter Miskolci Egyetem, Miskolc sasvari.peter@uni-miskolc.hu

Részletesebben

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Tematika, követelmények Katalógus Beadandó ZH Tarcsi Ádám, ELTE Informatikai kar: Bevezetés az SAP világába

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

Informatikai beruházások értékelése

Informatikai beruházások értékelése Informatikai beruházások értékelése Rózsa Tünde Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék, Debrecen rozsa@agr.unideb.hu ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

IPARÁGI MEGOLDÁS Utazásszervezés Microsoft Dynamics AX alapokon

IPARÁGI MEGOLDÁS Utazásszervezés Microsoft Dynamics AX alapokon IPARÁGI MEGOLDÁS Utazásszervezés Microsoft Dynamics AX alapokon 2 A Microsoft Dynamics AX főbb funkciói Pénzügy könyvelés, pénzügyi jelentéskészítés pénzügyi elemzés tárgyi eszköz Kereskedelem értékesítés

Részletesebben

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Bozsik Sándor Az információs rendszerek fejlıdése ERP 2 ERP 1990-es évek MRP II 1970-es évek MRPI 1960-as évek vége 2 Az információs rendszerek fejlıdése MRPI

Részletesebben

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Kódszám: SZT-IS-14/12 SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Budapest, 2002. november 27. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon:

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére JobDISPO: Szoftver a kisés közepes vállalkozások részére Szoftverünket kifejezetten a kis- és közepes ipari vállalkozások igényeire fejlesztettük ki, és ma már közel 500 cég (pl.: szerszámkészítõ, egyedi

Részletesebben