tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal"

Átírás

1 A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006

2 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen verseny közveszk zveszélyes a versenyben minden tisztességes és s becsületes eszköz z megengedett, ami azonban a tisztességbe ütközik, az meg nem engedett általában azok az eszközök k tisztességtelen, amelyek az üzleti tisztességbe ütköznek az állam beavatkozása nem jelentheti a verseny megszüntet ntetését, t, csupán n a szabadság g szabályoz lyozását 2

3 A gazdasági gi versenyt szabályoz lyozó megállapod llapodásokról l szóló évi XX. tc. miniszteri indokolása A A versenyszabadság g tisztességtelen módszereinek üldözése az iparszabadságnak fontos biztosítéka ka A A gazdasági gi életnek helyes fejlődéséhez a szabadságnak és s a szervezettségnek kellő egyensúlya szüks kséges 3

4 Gazdasági Versenyhivatal központi költsk ltségvetési szerv a központi k költsk ltségvetés s szerkezeti rendjében önálló fejezetet alkot költségvetésének kiadási és s bevételi főösszegei kizárólag az Országgy ggyűlés által csökkenthet kkenthetőekek 4

5 Legfontosabb jogszabályok a tisztességtelen piaci magatartás és s a versenykorlátoz tozás s tilalmáról l szóló évi LVII. törvt rvény a gazdasági gi reklámtev mtevékenységről l szóló évi LVIII. törvt rvény 5

6 Gazdasági Versenyhivatal élén n az elnök áll, akit a miniszterelnök javaslatára a köztk ztársasági elnök k nevezi ki a két k t elnökhelyettest a miniszterelnök előterjeszt terjesztésére re a köztk ztársasági elnök k nevezi ki, s egyben megbízza az egyik elnökhelyettest a Versenytanács elnöki teendőinek az ellátásával 6

7 Versenytanács elnökb kből és s tagokból áll tagját t a GVH elnökének nek javaslatára a köztársasági elnök k nevezi ki tagja a versenyfelügyeleti eljárás s során n csak a törvt rvénynek van alárendelve az eljáró versenytanács döntd ntéseit háromtagh romtagú vagy öttagú tanácsban hozza meg 7

8 A versenyfelügyeleti eljárás a vizsgáló eljárása szakaszai a Versenytanács eljárása az utóvizsg vizsgálat a végrehajtv grehajtás 8

9 A versenyfelügyeleti eljárás kérelemre indul, tovább bbá hivatalból l megindíthat tható a vizsgálat befejezésekor a vizsgáló jelentést készít, amelyet az iratokkal együtt a Versenytanács elé terjeszt a vizsgáló a hivatalból l indított versenyfelügyeleti eljárást végzv gzéssel megszünteti, ha a vizsgálat elrendelésére okot adó körülmények nem állnak fenn, tovább bbá akkor, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján n nem állapítható meg törvt rvénysértés, és s az eljárás s folytatásától l sem várható eredmény 9

10 Versenyfelügyeleti eljárások 2005-ben 2005-ben 211 eljárás s indult 2004-ből átjött tt 88 eljárás összesen: 299 eljárás ebből l határozattal lezárt: 198 eljárás 10

11 Eljárások megoszlása sa (299 eljárás) fogyasztók k megtéveszt vesztése: se: 116 erőfölény: 60 kartell megállapod llapodás: 41 fúzió kontroll: 82 11

12 Határozatok megoszlása sa törvénysértés: 65 megszüntet ntetés: 55 engedélyez lyezés: 64 egyéb b 14 (198 határozat) 12

13 Bírságok megoszlása sa 2005-ben fogyasztók k megtéveszt vesztése: se: Ft erőfölény: Ft kartell megállapod llapodás: Ft fúzió kontroll: Ft 13

14 2006-ban kiszabott bírsb rságok fogyasztók k megtéveszt vesztése: se: Ft erőfölény: Ft kartell megállapod llapodás: 0 Ft fúzió kontroll: Ft 14

15 Adott évi ügyekben kiszabott bírságok 2000: Ft 2001: Ft 2002: Ft 2003: Ft 2004: Ft 2005: Ft 15

16 Fogyasztói i döntd ntések tisztességtelen befolyásol solása sa miatt kiszabott bírsb rságok az elmúlt lt hónapokbanh Colgate-Palmolive Palmolive: : Ft (Vj-148/2005.) Elektro Computer és s társai: t Ft (Vj-154/2005.) T-Com: : Ft (Vj-133/2005.) 16

17 Kartell miatt kiszabott bírsb rságok Betonút és s társai: t Ft (Vj-27/2003.) Adeptus és s társai: t Ft (Vj-56/2004.) Areva és s társai: t Ft (Vj-102/2004.) Betonút és s társai: t Ft (Vj-25/2004.) Baucont és s társai: t Ft (Vj-28/2003.) 17

18 A fogyasztói i döntd ntések tisztességtelen befolyásol solásasa a fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas magatartás s tanúsítása sa (jellemzően, en, de nem kizárólagosan reklám által) a fogyasztók k választv lasztási si szabadságát indokolatlanul korlátoz tozó üzleti módszerek m alkalmazása 18

19 A reklám a fogyasztói i döntd ntések befolyásol solásának eszköze ze a tisztességtelen reklámtev mtevékenység félrevezetheti a fogyasztót, t, döntd ntési szabadságát t csökkentheti vagy megszüntetheti, ez pedig a piacműködés zavaraihoz vezethet, s a valóságos érdemeihez képest k versenytársaival rsaival szemben aránytalan előnyh nyhöz z juttathatja az azt felhasználó vállalkozást a reklám m legyen pontos, igaz, valóságos 19

20 A versenyjogi értékelés s során megállap llapítandó a reklám üzenete a fogyasztói i döntd ntések befolyásol solására való alkalmassága a fogyasztók k megtéveszt vesztésre sre való alkalmassága 20

21 A reklám üzenete a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg leg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányad nyadó annak megállap llapításánál, l, hogy a tájékoztatt koztatás s a fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas-e nem a vállalkozv llalkozás s célja, c hanem a fogyasztó érzékelése a meghatároz rozó a reklám összhatását t kell megállap llapítani figyelemmel kell lenni az egyes reklámm mmédiumok sajátoss tosságaira 21

22 A döntd ntések befolyásol solására való alkalmasság a termék k lényeges l és s lényegtelen l tulajdonságainak megkülönb nböztetése egyes termékek esetében a reklámok érdemben befolyásolj solják k a fogyasztói döntést, más m s termékek esetében nem a fogyasztók k megtéveszt vesztése se a termék bármely lényeges l tulajdonsága vonatkozásában megvalósulhat 22

23 Megtéveszt vesztésre sre való alkalmasság a megtéveszt vesztés s bármely b magatartással megvalósíthat tható általában jogellenes minden olyan magatartás, amely alkalmas a fogyasztók döntési szabadságának korlátoz tozására közömbös s a vállalkozv llalkozás s céljac 23

24 Jogsért rtés s megállap llapítása a jogsért rtés s megállap llapításához nem szüks kséges a fogyasztóknak okozott sérelem s megvalósítása sa konkrét t fogyasztói i panasz nélkn lkül l is megállap llapítható a jogsért rtés a jogsért rtés s akkor is megvalósul, ha utóbb a fogyasztóknak módjuk m van a teljes körűk valós informáci ció megismerésére re (a törvt rvénysértés s a jogsért rtő informáci ciók k közreadk zreadásával befejeződik) már r a figyelemfelhívás s sem törtt rténhet tisztességtelen módonm 24

25 Vj-133/2005. Magyar Telekom Rt. a T-Com a Favorit és s a Favorit Plusz díjcsomagok kapcsán n folytatott reklámkamp mkampányában a fogyasztók megtéveszt vesztésére alkalmas magatartást tanúsított tott Ft bírsb rság vizsgált kérdk rdések között: k ingyenesség, összehasonlító reklámok alkalmazása 25

26 Vj-146/ /2005. KIKA Lakberendezési Kft. az eljárás s alá vont a fogyasztói i döntd ntések tisztességtelen befolyásol solására alkalmas magatartást tanúsít, t, amikor a fogyasztókat nem tájékoztatja t arról, hogy megrendelésük k teljesítésének időpontja bizonytalan lehet az eljárás s alá vont a fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas magatartást tanúsított, tott, amikor KIKA KOLLEKCIÓ 2005 című katalógus gusában arról l tájékoztatta t a fogyasztókat, hogy a raktárr rról l azonnal el nem vihető termékek 30% előleg leg befizetésével néhány n ny hetes száll llítási határid ridővel megrendelhetők, miközben az eljárás s alá vont száll llítóinak általános száll llítási határideje ezen közlk zlésre nem ad alapot az eljárás s alá vont a fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas magatartást tanúsított, tott, amikor reklámújs jságjában az akciós áron forgalmazott egyes termékek akciós ára mellett eredeti árként a száll llítók k részr széről l javasolt, általa ténylegeset nylegesen nem alkalmazott árat tüntetett t fel 12 millió Ft bírsb rság 26

27 Vj-154/2005. Elektro Computer, Budapest Bank, Credigen Bank, Cetelem Bank a fogyasztók k arról l kaptak a valóságnak meg nem felelő tájékoztatást, hogy az Elektro Pont üzletekben a reklámújs jságok érvényességi időtartama alatt ingyen hitel igénybev nybevételével vásárolhatnak v meg minden azokban forgalmazott terméket stb. Elektro Computer 105 millió Ft, Budapest Bank: 36 millió Ft, Credigen Bank: 2 millió Ft, Cetelem Bank: 25 millió Ft a fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas reklámok mokért az tartozik felelőss sséggel, akinek érdekében a reklám közzétételre telre kerül, illetve aki a saját érdekében a reklám közzétételét t megrendeli (Grtv( Grtv.) 27

28 Vj-154/2005. Elektro Computer, Budapest Bank, Credigen Bank, Cetelem Bank az Elektro Pont reklámújs jságokban, az ingyen hitel felvétel telének lehetőségére vonatkozó reklámok nemcsak a bankok ügynökeként eljáró Elektro Computer, hanem megbízói érdekét t is szolgált lták a vállalkozv llalkozások tevékenys kenysége szorosan összefonódott, együttm ttműködésük k eredménye a kölcsk lcsönök és s az erre vonatkozó reklámtev mtevékenység g megvalósítása, sa, az együttm ttműködésükkel kkel összefüggésben végzett v reklámtev mtevékenység g jogszerűségéé éért valamennyi vállalkozás s versenyjogi felelőss sséggel tartozik, az együttm ttműködés s során n tapasztalható hiányoss nyosságokat maguknak kell megoldaniuk 28

29 Vj-192/2005. Abbott Laboratories Magyarország g Kft. az eljárás s alá vont 2004 februári, ri, áprilisi és augusztusi, illetve 2005 szeptemberi szórólapjaiban a Klacid Uno elnevezésű terméket, illetőleg leg a 2005 augusztusi szórólapj lapjában a Klacid XL elnevezésű terméket fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas összehasonlító reklámmal népszern pszerűsítette 8 millió Ft bírsb rság az orvosok mint fogyasztók k megtéveszthet veszthetők az összehasonlító reklám m alkalmazása igen kényes k eszköz 29

30 Vj-198/2005. MTM-SBS Televízi zió Rt. az eljárás s alá vont a fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas magatartást tanúsított, tott, amikor 2005 október berében ben és s novemberében ben reklámjaiban azt állította, hogy a Született feleségek gek című televízi ziós s sorozat 2005 legnézettebb sorozata 40 millió Ft bírsb rság a jogsért rtés s egy kétoldalk toldalú piacon valósult meg (nézők és s reklámoz mozók) a televízi ziós s sorozat nézésének n nek sajátoss tosságai, a szájpropaganda jelentősége a kreativitás s kapcsán n nem lehet megfeledkezni arról, hogy a reklámoknak eleget kell tenniük k annak a versenyjogi követelmk vetelménynek is, hogy a reklám m igaz és s pontos legyen a fogyasztókhoz eljuttatott informáci ciók k valóságtartalm gtartalmát t minden esetben a közreadk zreadójának kell igazolnia 30

31 Gyógyhat gyhatású élelmiszerek a gyógyszerek, gyszerek, a gyógyszernek gyszernek nem minősülő gyógyhat gyhatású készítmények és s az élelmiszerek előáll llítási, forgalmazási, tájékoztatt koztatási korlátai megadják k a termékn knépszerűsítés s korlátait is egy élelmiszernek lehet bizonyos kedvező hatása az emberi szervezetre, azonban ez a hatás s nem azonosíthat tható a gyógyhat gyhatással az élelmiszerekről l (étrend( trend-kiegészítőkről) közreadott k tájékoztatt koztatás s nem keltheti gyógyhat gyhatás s látszatl tszatát a Tpvt-be ütközik az, ha a vállalkozv llalkozás s kizárólag élelmiszerként törtt rténő forgalomba hozatalra szóló engedély birtokában ban (a szüks kséges ges hatósági eljárások és s engedélyek nélkn lkül) l) olyan tájékoztatt koztatással értékesíti termékeit, hogy azoknak az emberi egészs szséget megőrz rző és s helyreáll llító hatásuk van 31

32 Fogyasztói i csoportok lényeges pont a szerencseelem (a sorsolással ssal és s az előtörleszt rlesztés s vállalv llalásával összefüggésben) egy fogyasztói i csoportokat szervező és s működtetm dtető vállalkozás s reklámjainak összhatása sa nem keltheti annak látszatl tszatát, t, hogy a cég c g pénzp nzügyi szolgáltat ltatást kínál, s szolgáltat ltatásának igénybev nybevétele esetén n a fogyasztó azonnal hozzájuthat az általa igényelt összeghez a reklámok általában még m g csak nem is utalnak arra, hogy a vállalkozv llalkozás s fogyasztói i csoportok szervezésével vel foglalkozik 32

33 Vj-55/2003. Tesco Global Áruházak Rt. az eljárás s alá vont az általa megtartott akciók k kapcsán, az akciókr król tájékoztató újságjában a fogyasztói i döntd ntések tisztességtelen befolyásol solására alkalmas magatartást tanúsított, tott, amikor 1. az újságban akciósk sként meghirdetett egyes termékek nem voltak kaphatók k az akció kezdetekor, a fogyasztó nem tudta azokat megvásárolni, 2. a fogyasztónak a pénztp nztárnál l egyes termékek kekért ténylegesen t nem az újságban akciósk sként meghirdetett, hanem annál l magasabb árat kellett megfizetnie, 3. az újság g egyes esetekben nem az akcióban ténylegesen t megvásárolhat rolható termék, hanem más, m egyes lényeges l tulajdonságaiban eltérő termék k képét k t tartalmazta, 4. az újság g egyes esetekben az árkedvezmény mértm rtékének bemutatására nem a termék k akciót megelőző árát t tüntette t fel, hanem egy korábbi, az árengedmény ny mértéke szempontjából l az eljárás s alá vont számára kedvezőbb, a fogyasztó számára vonzóbb árat 15 millió Ft bírsb rság 33

34 Vj-52/2004. BAUMAX Magyarország g Rt. az eljárás s alá vont a és s a évben szórólapjaiban a fogyasztói i döntd ntések tisztességtelen befolyásol solására alkalmas magatartást tanúsítva tva tüntette t fel az akciós árral elérhet rhető kedvezmény alapjául szolgáló magasabb árakat 3 millió Ft bírsb rság 34

35 Vásárlásösztönzés, akció vásárlásösztönzés s eszközei zei (termékminta, bevezető árcsökkentés, mennyiségi engedmények nyek stb.) segíts tségével a vállalkozv llalkozás s hatást képest k gyakorolni a fogyasztók k magatartására ra (pl. a termék k kipróbálására, ra, ismételt vásárlv rlására ra sarkallva, a termék k vásárlv rlásának gyakoribbá tételére ösztönözve) zve) több releváns fogyasztói i döntd ntés s (a vásárlv rlás s milyen típust pusú üzletben történik, illetve konkrétan melyik üzletet keresi fel a fogyasztó stb.) a fogyasztó befolyásol solásában egy áruház z akcióir iról l való tájékoztatás s a fogyasztó érdemi választv lasztását t befolyásol soló tényezőnek nek tekintendő a reklám becsalogató jellege a vállalkozv llalkozás s belső ügyének minősül, hogy egyes akcióban résztvevr sztvevő, az akciós újságban meghirdetett termékek milyen okból l nem vásárolhatók k meg a fogyasztók által 35

36 A versenyjog által önmagában nem tiltott, ha egy vállalkozv llalkozás az által nyújtott árengedményt nyt széles körben k népszern pszerűsíti az árengedmény ny által érintett termékek körét k t mennyiségi korlátok közék szorítja az árengedmény ny nyújt jtását t meghatározott időtartamhoz kötik szórólapj lapján n valamilyen formában feltünteti a fogyasztó által korábban, az akciót t megelőzően en és s az akció keretében fizetendő árat időszakonk szakonként nt eltérő,, többft bbféle árat alkalmaz feltéve, hogy e magatartásokhoz nem társul t a versenytörv rvénybe ütköző magatartás 36

37 Jogsért rtőnek minősül, ha a vállalkozv llalkozás s a szórólapj lapján n feltüntet egy magasabb és s egy kedvezményes árat, s a magasabb árat ugyan alkalmazta korábban a vállalkozás, de azt a kedvezményes ár alkalmazását t közvetlenk zvetlenül l megelőzően en nem, illetve korábban is csak kivételesen gyakorolta a vállalkozv llalkozás s a kedvezményes ár r előtt közvetlenk zvetlenül alkalmazta a magasabb árat, azonban ezt rendeltetésellenesen, így példp ldául ésszerűtlenül rövid ideig tette a magasabb árat korábban nem alkalmazta a fogyasztónak ténylegesen t nem a kedvezményes, hanem annál l magasabb árat kell megfizetnie 37

38 Emelkedő bírságok a fogyasztó megtéveszt vesztése se miatt a reklámok közzk zzétételével kapcsolatban igen jelentős s költsk ltségek merülnek fel (feltételez telezés: a vállalkozás s a jogsért rtésre fordított kiadást legalább elérő bevételre kíván k n szert tenni a reklámok hatására) a bírsb rságnak kellő visszatartó erővel kell bírniab egyre nagyobb bírsb rság g azoknak, akik esetében nem első alkalommal állapít t meg jogsért rtést a GVH 38

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai Gyógy gyászati segédeszk deszközök k on-line értékesítése, se, a házhoz h száll llítás s szabályoz lyozás változásai,,webáruházak, webshopok és webpatikák egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése''

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t VERSENYTANÁCS Vj 146/2006/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tárkány Autóház Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban indított

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika 1 Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé áért Az új j Nemzeti Munkavédelmi Politika 2008. június j 16. 2 A munkavédelem mint állami feladat A Magyar KöztK ztársaság g Alkotmánya - az állam garantálja a legmagasabb

Részletesebben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben Klinikai pszichológia alkalmazása az igazságügyben gyben Kötelezı szinten tartó továbbk bbképzés Budapest, 2010. április 19. Pataky Ilona Alapkérd rdések A mentális mőködést m érintı kérdésekkel a 80-as

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató Távollévők k között k kötött, k tt, határon átnyúló szerződések sek (Budapest, 2015. március 19.. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006. Ásványolajok jövedéki szabályoz lyozását érintő aktuális változások, makrogazdasági gi kérdések (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

Részletesebben

ISMERETEK. Keszmann JánosJ

ISMERETEK. Keszmann JánosJ 1 ÁLTALÁNOS MINŐSÉGBIZTOS GBIZTOSÍTÁSISI ISMERETEK Keszmann JánosJ 2 A tantárgy oktatásának a célja: c A hallgatók ismerjék k meg a minőségir girányítás s alapfogalmait, a minőségir girányítási rendszereket,

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató E-kereskedelem és s fogyasztóvédelem a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdések és s válaszok v a vállalkozv llalkozások részr szére, különösen tekintettel az új j magyar szabályoz

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben

A helyreáll feladatrendszer

A helyreáll feladatrendszer A helyreáll llítási, újjáépítési feladatrendszer Közbiztonsági referensek feladatai a helyreáll llítás s időszak szakában 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. IX. fej. 77..(3).(3) 6/2012. (III. 12.) BM OKF utasítás

Részletesebben

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam Dr. Villányi JózsefJ A tagállami kötelezettsk telezettségszegés s megállap llapítása iránti eljárás s az Európai Unió Bírósága előtt 1 I. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s jogi alapja II.

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, Hotel Azúr 2005. október 5-6. Viktor László Földgáz közüzemi nagykereskedelem igazgató Tartalom

Részletesebben

ügyvéd, egyetemi adjunktus

ügyvéd, egyetemi adjunktus Élelmiszeripari termékek, étrend kiegész szítők, kozmetikumok forgalmazásának jogi háttere h Magyarországon gon Előad adó: : Dr. Balázs Tamás ügyvéd, egyetemi adjunktus TÁRSULT RSULÁS 1055 BUDAPEST, HONVÉD

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

Stratégiai tervezési alapismeretek

Stratégiai tervezési alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

Projektek szakmai végrehajtása Szűts LászlL szló VÁTI Kht. 1 Szakmai megvalósítás s alapvető dokumentuma Támogatási szerződés Szakmai és s pénzp nzügyi végrehajtv grehajtásra vonatkozó előírásokat tartalmaz

Részletesebben

llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák

llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások (faktoring, pénzp nzügyi lízing) l könyvvizsgálatának specialitásai, sai, a gyakorlati problémák Budapest 2007. október 11. Horváth Attila Péter P Deloitte Kft. A

Részletesebben

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7.

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7. Együttm ttműködés s a munkaügyi és s a szociális szférák k között k III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató WJLF, 2006. április 7. Kik is hát h Ők? a a közös k s kliensek regisztrált álláskeresők,

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. végzést

VERSENYTANÁCS. végzést VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-49/2006/11. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Telekom Rt. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban tárgyaláson

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. bemutatkozása jogviták. (Kecskemét, dr. Kriesch Attila. Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. bemutatkozása jogviták. (Kecskemét, dr. Kriesch Attila. Igazgató Az Európai Fogyasztói i K bemutatkozása határon átnyúló panaszok és jogviták (Kecskemét, 2014. november 6.) 6 dr. Kriesch Attila Igazgató Európai Fogyasztói i K Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-70/2005/54. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Elektro Computer Rt. (Baja) I. rendű, és a Credigen Bank Rt. (Budapest) II.

Részletesebben

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-15/2007/007. A Gazdasági Versenyhivatal a Helikon Infó Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadj vedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

Projektciklus menedzsment

Projektciklus menedzsment A projekt pénzp nzügyi előkész szítésének és megvalósításának fáziif Karácson Zsolt VÁTI Kht. Érintett témákt Projektek pénzp nzügyi tervezése A projektek költsk e, forrástervez stervezés Tervezés Előkész

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar RENDSZERSZEMLÉ szség A FENNTARTHATÓ EGÉSZS SZSÉG G RENDSZERE Minél

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek 2.

Logisztikai információs rendszerek 2. Logisztikai információs rendszerek 2. 1 Informatika elhelyezkedése a vállalati rendszerben BPR MFG/PRO ERP MFG/PRO Üzleti kommunikáció Logisztika informatika Logisztikai folyamat Technológia Építmény (raktár,

Részletesebben

A szociális. 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1

A szociális. 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1 A szociális és s gyermekvédelmi jogszabályok aktuális változv ltozásai Jegyzői értekezlet 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1 Bevezetés 174/2009. (VIII. 29.) Korm.. rendelet SZMM Módszertani

Részletesebben

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-132/2007. A Gazdasági Versenyhivatal a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. és az OTP Bank Nyrt. eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-122/2006/23. Ikt.sz: Vj-122/2006/15. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a GfK Hungária Piackutató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

2013. NOVEMBER 7. VIMFÓ

2013. NOVEMBER 7. VIMFÓ Az országos munkavédelmi érdekegyeztetés s helyzete és s a Munkavédelmi Munkavédelem Bizottság g aktuális feladatai. delem aktuális kérdk rdései, új j kihívások a munkavédelemben 2013. NOVEMBER 7. VIMFÓ

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

CLV Partners Ügyvédi Iroda

CLV Partners Ügyvédi Iroda CLV Partners Ügyvédi Iroda 1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv (Grt.) Termék-specifikus szabályozás (Gyftv; Hpt;) b2b b2c A tisztességtelen

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Ügyszám: Vj-146/2005/22. Iktatási szám: AM/0196/2006/003. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a KIKA Lakberendezési Kft. (Budapest)

Részletesebben

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24.

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24. Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT 2012.02.24. Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak VIII. ea. - A munkanélk lkülieket, lieket, álláskeresőket

Részletesebben

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez ORSZÁGOS KÉPZK PZÉSI JEGYZÉK, KÖZPONTI PROGRAMOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, H SZERKEZETE Menyhért Anikó NSZFI Kutatásszervez sszervezési si és s fejlesztési si osztály 1 A szakképz pzés alapdokumentumai - Országos

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

A kockázat munkakegészs vonatkozásai

A kockázat munkakegészs vonatkozásai A kockázat zatértékelés munkakegészs szségügyigyi vonatkozásai dr. Misky Erika foglalkozás-eg egészségügyi gyi orvos 2008.06.16. Kockázat zatértékelés A jogszabályok által előírt követelményeket betartják-e?

Részletesebben

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12..

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12.. A hulladékgazd kgazdálkodási jogszabályok változv ltozásai Szabó Mónika Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2015. február 12.. Jogszabály módosm dosításoksok Törvény Új j végrehajtv grehajtási

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

gyakorlati készsk módszere

gyakorlati készsk módszere A Bázis-intézmény rendszer, mint a gyakorlati készsk szségfejlesztés módszere Általános VállalkozV llalkozási FőiskolaF Alkalmazott Magatartástudom studományi Tanszék 1996-2009 Bánfalvi Mária és Dr Szakács

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

pjárművek diagnosztikai

pjárművek diagnosztikai Gépjárműdiagnosztika Bevezetés s a gépjg pjárművek diagnosztikai vizsgálat latába DIAGNOSZTIKA = Dyagnosis görög g szó JELENTÉSE megkülönb nböztető felismerés, s, valamely folyamat elindító okának biztos

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t VERSENYTANÁCS Vj-66/2007/14. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Sanoma Budapest Kiadói Zrt. Budapest eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztése miatt indított eljárás során, tárgyaláson

Részletesebben

Ellenőrz. dr. Vig Gyula Budapest, október 9. 9

Ellenőrz. dr. Vig Gyula Budapest, október 9. 9 Ellenőrz rzés és s kontroll az államháztartásban - Aktuális szabályoz lyozási kérdk rdések - dr. Vig Gyula Budapest, 2012. október 9. 9 Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

A honvédelmi szervezetek elektronikus adatkezelésének mogató

A honvédelmi szervezetek elektronikus adatkezelésének mogató A honvédelmi szervezetek elektronikus adatkezelésének védelmét t támogatt mogató szabályoz lyozási rend aktuális kérdései 2009. 11. 24. ZMNE, Robotwarfare Dr. Kassai Károly K mk. alez. 1 Ez az előad adás

Részletesebben

3 Jogszabálytan. 8 Jogforrási hierarchia

3 Jogszabálytan. 8 Jogforrási hierarchia 1 Jogszabálytan 2 Jogszabálytan Az állami szervek által kibocsátott magatartásszab sszabályok vagy általános érvényűek vagy egyediek Az általános érvényű,, szabályoz lyozó jellegűek ek a normák A normák

Részletesebben

PCM Projekt Ciklus Menedzsment

PCM Projekt Ciklus Menedzsment PCM Projekt Ciklus Menedzsment Projektfejlesztés 1 MOTTÓ Azon a problémák k miatt, amik megoldhatók, kár k r aggódni, a nem megoldható problémák k miatt pedig nem érdemes. Tibeti mondás 2 Mi a Projekt

Részletesebben

1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860

1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860 1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860 Vj-100/2005/10. Ikt. sz. : /2005 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bookline Magyarország Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Alba-Regia Invest Korlátolt Felelősségű Társaság v é g z é s t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Alba-Regia Invest Korlátolt Felelősségű Társaság  v é g z é s t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/039/2013. Iktatószám: Vj/039-21/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18.

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18. A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY,

Részletesebben

Alapismeretek az Európai Unióról

Alapismeretek az Európai Unióról Alapismeretek az Európai Unióról 1 Az Európai Unió vagy EU részben r kormányk nyközi és s nemzetek fölötti f integráci ció,, amely jelenleg 27 európai országb gból áll. Az Európai Unió ezen a néven n 1992-ben

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 1 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 58/2005/13. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a CBA Kereskedelmi Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen

Részletesebben

6,8 milliárd forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal

6,8 milliárd forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal 6,8 milliárd forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2006. december 21-én meghozott határozatában megállapította, hogy az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

a Szent Margit Rendelőint intézet

a Szent Margit Rendelőint intézet A járóbeteg j ellátás minőségének nek szakmai mutatói a Szent Margit Rendelőint intézetben Dr. LászlL szló Klára, Dr. Margitai Barnabás, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szt. Margit Rendelőint intézet DEMIN

Részletesebben

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) «A szociális partnerek és s a paritásos alapok szerepe az EU építőiparában» Domenico Campogrande a FIEC szociális igazgatója 1. A FIEC és s az építőipar

Részletesebben

Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél

Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél Gazdasági keretfeltételek Recesszív piac NémetorszN metországban Szigorú szerzıdési si feltételek telek és s nyomott árak

Részletesebben

tegnap Terület eha Változás % Terület eha %-os arány %-os arány Művelési ág MNV adat Forrás:FVM

tegnap Terület eha Változás % Terület eha %-os arány %-os arány Művelési ág MNV adat Forrás:FVM A termőföld értékbecslés aktuális kérdk rdései (egy hétkh tköznapi kis cég, c mindennapi munkájában felmerülő kérdések szempontjából) Ingatlanvagyon-gazd gazdálkodási és s ingatlan- forgalmazási konferencia

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-180/2006/27. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Rossmann Magyarország Kft. (Vecsés) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban nyilvános

Részletesebben

A titkos adatgyőjt. Dr. Kis LászlL. szló (2014)

A titkos adatgyőjt. Dr. Kis LászlL. szló (2014) A titkos adatgyőjt jtés s a büntetıeljárásban I. Dr. Kis LászlL szló (2014) I. Titkos adatgyőjt jtés Titkos informáci ciógyőjtés s (bőnüld ldözési célú) Titkos adatszerzés 1994. évi XXXIV. tv. (Rtv( Rtv.),

Részletesebben

Területi gyermekellátás szakfőorvosi beszámol molója és aktuális kérdk rdései Dr. Kovács Julianna országos házi h gyermekorvos szakfelügyel gyelő Csecsemő- és s gyermekgyógy gyász Szakfőorvosok Országos

Részletesebben

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű Tájékoztatóa szintválaszt lasztásról a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és s Kollégium 11. évfolyamának félévi f szülői értekezletén Miért? A 12.-13. 13. évfolyamon a tanulók k bizonyos tantárgyak esetében

Részletesebben

F o g y a s z t ó v é d e l m i I r o d a

F o g y a s z t ó v é d e l m i I r o d a F o g y a s z t ó v é d e l m i I r o d a Ügyszám: Vj-122/2008. A Gazdasági Versenyhivatal a J. N. Ügyvédi Iroda által képviselt BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

HURO 2008/01 Partnerségi FórumF Nagyvárad, 2008. november 25. UNG-TISZA TISZA-TÚR-SAJÓ (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelőss sségű Európai Területi Együttm ttműködési Csoportosulás Előad adó: Dányádi

Részletesebben

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a 2008. évi XLVII. Törvény rendelkezéseire Előadó: dr. Papdi Andrea főtanácsos a jogszabály célja a fogyasztók érdekeinek

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika Az Európai Unió kohézi ziós s politikája Dr. Imreh Szabolcs Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Európa pa-tanulmányok nyok KözpontK Kohézi ziós s politika az elnevezés s néhány n ny év óta használatos

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t.

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t. VERSENYTANÁCS Vj-59/2007/19. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Mucsi Levente (Érd) eljárás alá vont egyéni vállalkozó ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj 86/2007/017. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

Termék k fogalma. A termék k fogalma, a mezőgazdas tosságai a forgalmazás. suk II. Terméknek minősül l mindaz, amit a piacon kségletek

Termék k fogalma. A termék k fogalma, a mezőgazdas tosságai a forgalmazás. suk II. Terméknek minősül l mindaz, amit a piacon kségletek II. A termék k fogalma, a mezőgazdas gazdasági gi termék sajátoss tosságai a forgalmazás szempontjából, csoportosításuk suk Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar 2 Termék k fogalma

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-210/2007/22. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Best Reisen Utazási Iroda Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indított

Részletesebben

Levegőtisztas engedélyez jogszabályv

Levegőtisztas engedélyez jogszabályv Levegőtisztas tisztaság-védelmi engedélyez lyezési eljárások a jogszabályv lyváltozások tükrében. Levegővédelmi jogszabályok Hatályosak 2011.jan 15-től. 306/2010(XII.23) Korm.rendelet a levegő védelméről

Részletesebben