tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal"

Átírás

1 A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006

2 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen verseny közveszk zveszélyes a versenyben minden tisztességes és s becsületes eszköz z megengedett, ami azonban a tisztességbe ütközik, az meg nem engedett általában azok az eszközök k tisztességtelen, amelyek az üzleti tisztességbe ütköznek az állam beavatkozása nem jelentheti a verseny megszüntet ntetését, t, csupán n a szabadság g szabályoz lyozását 2

3 A gazdasági gi versenyt szabályoz lyozó megállapod llapodásokról l szóló évi XX. tc. miniszteri indokolása A A versenyszabadság g tisztességtelen módszereinek üldözése az iparszabadságnak fontos biztosítéka ka A A gazdasági gi életnek helyes fejlődéséhez a szabadságnak és s a szervezettségnek kellő egyensúlya szüks kséges 3

4 Gazdasági Versenyhivatal központi költsk ltségvetési szerv a központi k költsk ltségvetés s szerkezeti rendjében önálló fejezetet alkot költségvetésének kiadási és s bevételi főösszegei kizárólag az Országgy ggyűlés által csökkenthet kkenthetőekek 4

5 Legfontosabb jogszabályok a tisztességtelen piaci magatartás és s a versenykorlátoz tozás s tilalmáról l szóló évi LVII. törvt rvény a gazdasági gi reklámtev mtevékenységről l szóló évi LVIII. törvt rvény 5

6 Gazdasági Versenyhivatal élén n az elnök áll, akit a miniszterelnök javaslatára a köztk ztársasági elnök k nevezi ki a két k t elnökhelyettest a miniszterelnök előterjeszt terjesztésére re a köztk ztársasági elnök k nevezi ki, s egyben megbízza az egyik elnökhelyettest a Versenytanács elnöki teendőinek az ellátásával 6

7 Versenytanács elnökb kből és s tagokból áll tagját t a GVH elnökének nek javaslatára a köztársasági elnök k nevezi ki tagja a versenyfelügyeleti eljárás s során n csak a törvt rvénynek van alárendelve az eljáró versenytanács döntd ntéseit háromtagh romtagú vagy öttagú tanácsban hozza meg 7

8 A versenyfelügyeleti eljárás a vizsgáló eljárása szakaszai a Versenytanács eljárása az utóvizsg vizsgálat a végrehajtv grehajtás 8

9 A versenyfelügyeleti eljárás kérelemre indul, tovább bbá hivatalból l megindíthat tható a vizsgálat befejezésekor a vizsgáló jelentést készít, amelyet az iratokkal együtt a Versenytanács elé terjeszt a vizsgáló a hivatalból l indított versenyfelügyeleti eljárást végzv gzéssel megszünteti, ha a vizsgálat elrendelésére okot adó körülmények nem állnak fenn, tovább bbá akkor, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján n nem állapítható meg törvt rvénysértés, és s az eljárás s folytatásától l sem várható eredmény 9

10 Versenyfelügyeleti eljárások 2005-ben 2005-ben 211 eljárás s indult 2004-ből átjött tt 88 eljárás összesen: 299 eljárás ebből l határozattal lezárt: 198 eljárás 10

11 Eljárások megoszlása sa (299 eljárás) fogyasztók k megtéveszt vesztése: se: 116 erőfölény: 60 kartell megállapod llapodás: 41 fúzió kontroll: 82 11

12 Határozatok megoszlása sa törvénysértés: 65 megszüntet ntetés: 55 engedélyez lyezés: 64 egyéb b 14 (198 határozat) 12

13 Bírságok megoszlása sa 2005-ben fogyasztók k megtéveszt vesztése: se: Ft erőfölény: Ft kartell megállapod llapodás: Ft fúzió kontroll: Ft 13

14 2006-ban kiszabott bírsb rságok fogyasztók k megtéveszt vesztése: se: Ft erőfölény: Ft kartell megállapod llapodás: 0 Ft fúzió kontroll: Ft 14

15 Adott évi ügyekben kiszabott bírságok 2000: Ft 2001: Ft 2002: Ft 2003: Ft 2004: Ft 2005: Ft 15

16 Fogyasztói i döntd ntések tisztességtelen befolyásol solása sa miatt kiszabott bírsb rságok az elmúlt lt hónapokbanh Colgate-Palmolive Palmolive: : Ft (Vj-148/2005.) Elektro Computer és s társai: t Ft (Vj-154/2005.) T-Com: : Ft (Vj-133/2005.) 16

17 Kartell miatt kiszabott bírsb rságok Betonút és s társai: t Ft (Vj-27/2003.) Adeptus és s társai: t Ft (Vj-56/2004.) Areva és s társai: t Ft (Vj-102/2004.) Betonút és s társai: t Ft (Vj-25/2004.) Baucont és s társai: t Ft (Vj-28/2003.) 17

18 A fogyasztói i döntd ntések tisztességtelen befolyásol solásasa a fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas magatartás s tanúsítása sa (jellemzően, en, de nem kizárólagosan reklám által) a fogyasztók k választv lasztási si szabadságát indokolatlanul korlátoz tozó üzleti módszerek m alkalmazása 18

19 A reklám a fogyasztói i döntd ntések befolyásol solásának eszköze ze a tisztességtelen reklámtev mtevékenység félrevezetheti a fogyasztót, t, döntd ntési szabadságát t csökkentheti vagy megszüntetheti, ez pedig a piacműködés zavaraihoz vezethet, s a valóságos érdemeihez képest k versenytársaival rsaival szemben aránytalan előnyh nyhöz z juttathatja az azt felhasználó vállalkozást a reklám m legyen pontos, igaz, valóságos 19

20 A versenyjogi értékelés s során megállap llapítandó a reklám üzenete a fogyasztói i döntd ntések befolyásol solására való alkalmassága a fogyasztók k megtéveszt vesztésre sre való alkalmassága 20

21 A reklám üzenete a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg leg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányad nyadó annak megállap llapításánál, l, hogy a tájékoztatt koztatás s a fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas-e nem a vállalkozv llalkozás s célja, c hanem a fogyasztó érzékelése a meghatároz rozó a reklám összhatását t kell megállap llapítani figyelemmel kell lenni az egyes reklámm mmédiumok sajátoss tosságaira 21

22 A döntd ntések befolyásol solására való alkalmasság a termék k lényeges l és s lényegtelen l tulajdonságainak megkülönb nböztetése egyes termékek esetében a reklámok érdemben befolyásolj solják k a fogyasztói döntést, más m s termékek esetében nem a fogyasztók k megtéveszt vesztése se a termék bármely lényeges l tulajdonsága vonatkozásában megvalósulhat 22

23 Megtéveszt vesztésre sre való alkalmasság a megtéveszt vesztés s bármely b magatartással megvalósíthat tható általában jogellenes minden olyan magatartás, amely alkalmas a fogyasztók döntési szabadságának korlátoz tozására közömbös s a vállalkozv llalkozás s céljac 23

24 Jogsért rtés s megállap llapítása a jogsért rtés s megállap llapításához nem szüks kséges a fogyasztóknak okozott sérelem s megvalósítása sa konkrét t fogyasztói i panasz nélkn lkül l is megállap llapítható a jogsért rtés a jogsért rtés s akkor is megvalósul, ha utóbb a fogyasztóknak módjuk m van a teljes körűk valós informáci ció megismerésére re (a törvt rvénysértés s a jogsért rtő informáci ciók k közreadk zreadásával befejeződik) már r a figyelemfelhívás s sem törtt rténhet tisztességtelen módonm 24

25 Vj-133/2005. Magyar Telekom Rt. a T-Com a Favorit és s a Favorit Plusz díjcsomagok kapcsán n folytatott reklámkamp mkampányában a fogyasztók megtéveszt vesztésére alkalmas magatartást tanúsított tott Ft bírsb rság vizsgált kérdk rdések között: k ingyenesség, összehasonlító reklámok alkalmazása 25

26 Vj-146/ /2005. KIKA Lakberendezési Kft. az eljárás s alá vont a fogyasztói i döntd ntések tisztességtelen befolyásol solására alkalmas magatartást tanúsít, t, amikor a fogyasztókat nem tájékoztatja t arról, hogy megrendelésük k teljesítésének időpontja bizonytalan lehet az eljárás s alá vont a fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas magatartást tanúsított, tott, amikor KIKA KOLLEKCIÓ 2005 című katalógus gusában arról l tájékoztatta t a fogyasztókat, hogy a raktárr rról l azonnal el nem vihető termékek 30% előleg leg befizetésével néhány n ny hetes száll llítási határid ridővel megrendelhetők, miközben az eljárás s alá vont száll llítóinak általános száll llítási határideje ezen közlk zlésre nem ad alapot az eljárás s alá vont a fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas magatartást tanúsított, tott, amikor reklámújs jságjában az akciós áron forgalmazott egyes termékek akciós ára mellett eredeti árként a száll llítók k részr széről l javasolt, általa ténylegeset nylegesen nem alkalmazott árat tüntetett t fel 12 millió Ft bírsb rság 26

27 Vj-154/2005. Elektro Computer, Budapest Bank, Credigen Bank, Cetelem Bank a fogyasztók k arról l kaptak a valóságnak meg nem felelő tájékoztatást, hogy az Elektro Pont üzletekben a reklámújs jságok érvényességi időtartama alatt ingyen hitel igénybev nybevételével vásárolhatnak v meg minden azokban forgalmazott terméket stb. Elektro Computer 105 millió Ft, Budapest Bank: 36 millió Ft, Credigen Bank: 2 millió Ft, Cetelem Bank: 25 millió Ft a fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas reklámok mokért az tartozik felelőss sséggel, akinek érdekében a reklám közzétételre telre kerül, illetve aki a saját érdekében a reklám közzétételét t megrendeli (Grtv( Grtv.) 27

28 Vj-154/2005. Elektro Computer, Budapest Bank, Credigen Bank, Cetelem Bank az Elektro Pont reklámújs jságokban, az ingyen hitel felvétel telének lehetőségére vonatkozó reklámok nemcsak a bankok ügynökeként eljáró Elektro Computer, hanem megbízói érdekét t is szolgált lták a vállalkozv llalkozások tevékenys kenysége szorosan összefonódott, együttm ttműködésük k eredménye a kölcsk lcsönök és s az erre vonatkozó reklámtev mtevékenység g megvalósítása, sa, az együttm ttműködésükkel kkel összefüggésben végzett v reklámtev mtevékenység g jogszerűségéé éért valamennyi vállalkozás s versenyjogi felelőss sséggel tartozik, az együttm ttműködés s során n tapasztalható hiányoss nyosságokat maguknak kell megoldaniuk 28

29 Vj-192/2005. Abbott Laboratories Magyarország g Kft. az eljárás s alá vont 2004 februári, ri, áprilisi és augusztusi, illetve 2005 szeptemberi szórólapjaiban a Klacid Uno elnevezésű terméket, illetőleg leg a 2005 augusztusi szórólapj lapjában a Klacid XL elnevezésű terméket fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas összehasonlító reklámmal népszern pszerűsítette 8 millió Ft bírsb rság az orvosok mint fogyasztók k megtéveszthet veszthetők az összehasonlító reklám m alkalmazása igen kényes k eszköz 29

30 Vj-198/2005. MTM-SBS Televízi zió Rt. az eljárás s alá vont a fogyasztók k megtéveszt vesztésére alkalmas magatartást tanúsított, tott, amikor 2005 október berében ben és s novemberében ben reklámjaiban azt állította, hogy a Született feleségek gek című televízi ziós s sorozat 2005 legnézettebb sorozata 40 millió Ft bírsb rság a jogsért rtés s egy kétoldalk toldalú piacon valósult meg (nézők és s reklámoz mozók) a televízi ziós s sorozat nézésének n nek sajátoss tosságai, a szájpropaganda jelentősége a kreativitás s kapcsán n nem lehet megfeledkezni arról, hogy a reklámoknak eleget kell tenniük k annak a versenyjogi követelmk vetelménynek is, hogy a reklám m igaz és s pontos legyen a fogyasztókhoz eljuttatott informáci ciók k valóságtartalm gtartalmát t minden esetben a közreadk zreadójának kell igazolnia 30

31 Gyógyhat gyhatású élelmiszerek a gyógyszerek, gyszerek, a gyógyszernek gyszernek nem minősülő gyógyhat gyhatású készítmények és s az élelmiszerek előáll llítási, forgalmazási, tájékoztatt koztatási korlátai megadják k a termékn knépszerűsítés s korlátait is egy élelmiszernek lehet bizonyos kedvező hatása az emberi szervezetre, azonban ez a hatás s nem azonosíthat tható a gyógyhat gyhatással az élelmiszerekről l (étrend( trend-kiegészítőkről) közreadott k tájékoztatt koztatás s nem keltheti gyógyhat gyhatás s látszatl tszatát a Tpvt-be ütközik az, ha a vállalkozv llalkozás s kizárólag élelmiszerként törtt rténő forgalomba hozatalra szóló engedély birtokában ban (a szüks kséges ges hatósági eljárások és s engedélyek nélkn lkül) l) olyan tájékoztatt koztatással értékesíti termékeit, hogy azoknak az emberi egészs szséget megőrz rző és s helyreáll llító hatásuk van 31

32 Fogyasztói i csoportok lényeges pont a szerencseelem (a sorsolással ssal és s az előtörleszt rlesztés s vállalv llalásával összefüggésben) egy fogyasztói i csoportokat szervező és s működtetm dtető vállalkozás s reklámjainak összhatása sa nem keltheti annak látszatl tszatát, t, hogy a cég c g pénzp nzügyi szolgáltat ltatást kínál, s szolgáltat ltatásának igénybev nybevétele esetén n a fogyasztó azonnal hozzájuthat az általa igényelt összeghez a reklámok általában még m g csak nem is utalnak arra, hogy a vállalkozv llalkozás s fogyasztói i csoportok szervezésével vel foglalkozik 32

33 Vj-55/2003. Tesco Global Áruházak Rt. az eljárás s alá vont az általa megtartott akciók k kapcsán, az akciókr król tájékoztató újságjában a fogyasztói i döntd ntések tisztességtelen befolyásol solására alkalmas magatartást tanúsított, tott, amikor 1. az újságban akciósk sként meghirdetett egyes termékek nem voltak kaphatók k az akció kezdetekor, a fogyasztó nem tudta azokat megvásárolni, 2. a fogyasztónak a pénztp nztárnál l egyes termékek kekért ténylegesen t nem az újságban akciósk sként meghirdetett, hanem annál l magasabb árat kellett megfizetnie, 3. az újság g egyes esetekben nem az akcióban ténylegesen t megvásárolhat rolható termék, hanem más, m egyes lényeges l tulajdonságaiban eltérő termék k képét k t tartalmazta, 4. az újság g egyes esetekben az árkedvezmény mértm rtékének bemutatására nem a termék k akciót megelőző árát t tüntette t fel, hanem egy korábbi, az árengedmény ny mértéke szempontjából l az eljárás s alá vont számára kedvezőbb, a fogyasztó számára vonzóbb árat 15 millió Ft bírsb rság 33

34 Vj-52/2004. BAUMAX Magyarország g Rt. az eljárás s alá vont a és s a évben szórólapjaiban a fogyasztói i döntd ntések tisztességtelen befolyásol solására alkalmas magatartást tanúsítva tva tüntette t fel az akciós árral elérhet rhető kedvezmény alapjául szolgáló magasabb árakat 3 millió Ft bírsb rság 34

35 Vásárlásösztönzés, akció vásárlásösztönzés s eszközei zei (termékminta, bevezető árcsökkentés, mennyiségi engedmények nyek stb.) segíts tségével a vállalkozv llalkozás s hatást képest k gyakorolni a fogyasztók k magatartására ra (pl. a termék k kipróbálására, ra, ismételt vásárlv rlására ra sarkallva, a termék k vásárlv rlásának gyakoribbá tételére ösztönözve) zve) több releváns fogyasztói i döntd ntés s (a vásárlv rlás s milyen típust pusú üzletben történik, illetve konkrétan melyik üzletet keresi fel a fogyasztó stb.) a fogyasztó befolyásol solásában egy áruház z akcióir iról l való tájékoztatás s a fogyasztó érdemi választv lasztását t befolyásol soló tényezőnek nek tekintendő a reklám becsalogató jellege a vállalkozv llalkozás s belső ügyének minősül, hogy egyes akcióban résztvevr sztvevő, az akciós újságban meghirdetett termékek milyen okból l nem vásárolhatók k meg a fogyasztók által 35

36 A versenyjog által önmagában nem tiltott, ha egy vállalkozv llalkozás az által nyújtott árengedményt nyt széles körben k népszern pszerűsíti az árengedmény ny által érintett termékek körét k t mennyiségi korlátok közék szorítja az árengedmény ny nyújt jtását t meghatározott időtartamhoz kötik szórólapj lapján n valamilyen formában feltünteti a fogyasztó által korábban, az akciót t megelőzően en és s az akció keretében fizetendő árat időszakonk szakonként nt eltérő,, többft bbféle árat alkalmaz feltéve, hogy e magatartásokhoz nem társul t a versenytörv rvénybe ütköző magatartás 36

37 Jogsért rtőnek minősül, ha a vállalkozv llalkozás s a szórólapj lapján n feltüntet egy magasabb és s egy kedvezményes árat, s a magasabb árat ugyan alkalmazta korábban a vállalkozás, de azt a kedvezményes ár alkalmazását t közvetlenk zvetlenül l megelőzően en nem, illetve korábban is csak kivételesen gyakorolta a vállalkozv llalkozás s a kedvezményes ár r előtt közvetlenk zvetlenül alkalmazta a magasabb árat, azonban ezt rendeltetésellenesen, így példp ldául ésszerűtlenül rövid ideig tette a magasabb árat korábban nem alkalmazta a fogyasztónak ténylegesen t nem a kedvezményes, hanem annál l magasabb árat kell megfizetnie 37

38 Emelkedő bírságok a fogyasztó megtéveszt vesztése se miatt a reklámok közzk zzétételével kapcsolatban igen jelentős s költsk ltségek merülnek fel (feltételez telezés: a vállalkozás s a jogsért rtésre fordított kiadást legalább elérő bevételre kíván k n szert tenni a reklámok hatására) a bírsb rságnak kellő visszatartó erővel kell bírniab egyre nagyobb bírsb rság g azoknak, akik esetében nem első alkalommal állapít t meg jogsért rtést a GVH 38

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam Dr. Villányi JózsefJ A tagállami kötelezettsk telezettségszegés s megállap llapítása iránti eljárás s az Európai Unió Bírósága előtt 1 I. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s jogi alapja II.

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám: TEVA Magyarország Zrt. v é g z é s t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám:  TEVA Magyarország Zrt. v é g z é s t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám: Vj/075-42/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot.

VERSENYTANÁCS. határozatot. VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-74/2006/22. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a SkyEurope Airlines Hungary Kft. (Vecsés) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban

Részletesebben

A GVH-ról dióhéjban. Miért jó a piaci verseny? A GVH-ról dióhéjban

A GVH-ról dióhéjban. Miért jó a piaci verseny? A GVH-ról dióhéjban Miért jó a piaci verseny? A GVH-ról dióhéjban Általánosan elfogadott elv, hogy a verseny kívánatos dolog. A verseny általában költséghatékonysághoz, alacsony árakhoz és innovációhoz vezet. A versenyzői

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-176/2006/30. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Unitravel Utazásszervező Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban nyilvános

Részletesebben

tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény) alapján végzi.

tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény) alapján végzi. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a tisztességtelen verseny elleni küzdelemért felelôs állami szerv. Eljárásai keretében a piaci versenyfolyamatokat jelentôsen torzító tevékenységeket vizsgálja. E feladatkörén

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

tegnap Terület eha Változás % Terület eha %-os arány %-os arány Művelési ág MNV adat Forrás:FVM

tegnap Terület eha Változás % Terület eha %-os arány %-os arány Művelési ág MNV adat Forrás:FVM A termőföld értékbecslés aktuális kérdk rdései (egy hétkh tköznapi kis cég, c mindennapi munkájában felmerülő kérdések szempontjából) Ingatlanvagyon-gazd gazdálkodási és s ingatlan- forgalmazási konferencia

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-102/2005/14. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Sara Lee Hungary Kávé és Tea Kereskedelmi Kft. (Budapest) ellen fogyasztói

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. V E R S E N Y T A N Á C S Vj/056-53/2012. Nyilvános változat A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a V. I. ügyvezető által képviselt Multi Webshop Kft. (Budapest) és a Cs. Gy. ügyvezető által

Részletesebben

Mi van a versenyfelügyeleten túl?

Mi van a versenyfelügyeleten túl? Elõszó Mi van a versenyfelügyeleten túl? Talán a négyszögletû kerekerdõ? Vagy maga az Óperencia? Ki tudja? Talán mi magunk igen. Ezekrõl a kérdésekrõl bár egyre többször de még mindig nem elégszer ejtünk

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/127-022/2010. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró Versenytanácsa a Hidas Anna ügyvezetı igazgató által képviselt Aeroviva Utazási Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/069-039/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kenessei Tamás ügyvezetı által képviselt Project-West 2011 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sopron) eljárás alá vont

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-94/2004/31. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Zepter International Ungarn Kft. eljárás

Részletesebben

2000. évi CXXXVIII. törvény. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról

2000. évi CXXXVIII. törvény. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról - 1-2000. évi CXXXVIII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról 1. 2. 3. 4. 5. 6. (1) (2) 7. 8. 9. (1) (2) (3) 10. 11. 12.

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-163/2004/21. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kékkúti Ásványvíz Rt. (Kékkút) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

A Versenytörvény hatálya

A Versenytörvény hatálya A versenytörvény A magyar hatályos Versenytörvény ismertetésének célja tájékoztatás nyújtása a piac szereplõi számára, akik a gazdasági élet bármelyik területén akár termelõ, akár szolgáltató, akár fogyasztói

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/013-037/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Sz. B. G. ügyvéd (Szabó Balázs Gábor Ügyvédi Iroda) által képviselt SWISS INVEST 2009 Hungary Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t V E R S E N Y T A N Á C S Vj-182/2007/41. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. V. jogi főelőadó által képviselt Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest), valamint a dr.

Részletesebben

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-158/2007. A Gazdasági Versenyhivatal a K. Ügyvédi Iroda által képviselt Folax Hitel Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/75/2013. Iktatószám: Vj/75-084/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/015/2012. Iktatószám: Vj/015-107 /2012. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/019-081/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. M. I. ügyvéd (Berke és Molnár Ügyvédi Iroda) és R. I. ügyvezetı által képviselt Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/111/2013. Iktatószám: Vj/111-59/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Fogyasztók megtévesztéssel szembeni védelme a pénzügyi szektorban

Fogyasztók megtévesztéssel szembeni védelme a pénzügyi szektorban Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztók megtévesztéssel szembeni védelme a pénzügyi szektorban Összefoglaló: A cikk a Gazdasági Versenyhivatalnak az 1997 2012 időszakban hozott, pénzintézeteket elmarasztaló

Részletesebben